Page 1


Szöveg: Geronimo Stilton Szövegkoordináció: Martina Sala és Alessandra Berello (Altantyca S.p.A.), Andrea Marelli közreműködésével Szerkesztőségi koordináció: Patrizia Puricelli Szerkesztő: Maria Ballarotti Borító: Roberto Ronchi (rajz) és Alessandro Muscillo (színezés) Művészeti vezető: Iacopo Bruno Grafika: Giovanna Ferraris / theWorldofDOT Címnegyed és függelékek illusztrációi: Roberto Ronchi és Andrea Da Rold (rajz), Alessandro Muscillo (színezés) A történet illusztrációi: Danilo Barozzi (rajz), Carolina Livio (kihúzás) és Christian Aliprandi (színezés) Művészeti koordináció: Lara Martinelli Művészeti asszisztens: Andrea Benelle Grafika: Daria Colombo Elisabetta Dami ötlete alapján www.geronimostilton.com A Stilton egy híres angol sajt, amelyet a 17. század óta gyártanak Angliában. A Stilton név védett márkanév. Ez Geronimo Stilton kedvenc sajtja. Ha többet szeretnél tudni erről a sajtról, további információkat találsz a www.stiltoncheese.com weboldalon.

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Geronimo Stilton: Crociera sul Nilo Edizioni Piemme, 2016 Copyright © Mondadori Libri S.p.A. for PIEMME, 2016 International rights © Atlantyca S.p.A. Via Leopardi 8, 20123 Milan, Italy www.atlantyca.com – foreignrights@atlantyca.it Hungarian translation © Túri Zsuzsanna, 2018 A könyvben előforduló nevek és karakterek kizárólagos felhasználója és tulajdonosa az Atlantyca S.p.A. Az eredeti verziók tulajdonjogával az Edizioni Piemme S.p.A. rendelkezik. Kiadja a Kolibri Kiadó, Budapest, 2018 Felelős kiadó a Kolibri Kiadó ügyvezető igazgatója Felelős szerkesztő Szabó Lea Olvaszószerkesztő Molnár Ildikó Műszaki szerkesztő Kállai Dávid Nyomdai előkészítés Németh Zoltán (Partners Pécs Kft.) Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben Felelős vezető Erdős Tamás vezérigazgató ISBN 978-963-437-254-7


RIADALOM AZ OBELISZK KÖRÜL Éppen hangot akartam adni felháborodásomnak, amikor MEGLÁTTAM, hogy a fáraó OROSZLÁNJA egyenesen felém tart. Megpróbáltam elmenekülni, de mielőtt egy lépést tehettem volna, a nagymacska rám ugrott, és a földhöz szegezett.

S

éééé s t í g e

g!


RIADALOM AZ OBELISZK KÖRÜL

A pákosztos állat komótosan lenyalogatta az arcomról az édességet! Mire végre sikerült kiszabadulnom, már ALKONYODOTT, így aztán visszatértünk a szobáinkba. Mielőtt elnyomott volna az álom, beszélgetést hallottam a folyosóról… Résnyire kinyitottam az ajtót, és kíváncsian

KILESTEM. Buzogány nagyvezír szemrehányásokat tett Papirusz Pepinek: – Már csak néhány napunk van a NÍLUS ÜNNEPÉIG. Ha a herceg nem tanulja meg a himnuszt, mehetsz a krokodilokhoz, hogy elmagyarázd nekik a jelentését. Megértetted? – I-igen… – MOTYOGTA szegény Pepi. Ezer füstölt parenyicára, Szetinek be kell tartania az ígéretét! Nagyon nyugtalanul telt az éjszakám…

hieroglifak

89


TĹąhegyes fogĂş KRO-

KODILOKKAL,

kiÊhezett OROSZLà NOKKAL Ês kitåtott pofåjú Wº[JMP WBLLBMålmodtam‌ Måsnap reggel a siettem. – Szeti, mi elvittßnk tÊged a Nílusra, te pedig cserÊbe megígÊrted, hogy megtanulod Pepivel a verset, emlÊkszel? – Igen, de nem akarok vele tanulni! Olyan unalmas! – cincogta a kis rågcsåló. – Akkor tanulj velßnk! – vetette fel Benjamin Ês Trappy. – Meglåsd, jól fogunk szórakozni!

ceghez

kis her-


RIADALOM AZ OBELISZK KÖRÜL

Szeti gondolkodott egy darabig, majd így szólt: ! – Rendben! lo m u n Megkönnyebbülten fellélegezta g Me tem… akkor ezt EL IS REN-

DEZTÜK.

Tea és én azonnal Papirusz Pepihez siettünk, hogy tájékoztassuk az események alakulásáról. Az írnok örömmel felkiáltott:

– A SIVATAG MINDEN DŰNÉJÉRE! Hiszen akkor… szabad vagyok! Hogy

köszönjem meg nektek?

Tea elmosolyodott. – Nos… körbevezethetnél bennünket a városban. – Micsoda nagyszerű ÖTLET! Elmegyünk, és megnézzük az új OBELISZK felállítását. Amikor megérkeztünk a helyszínre, láttuk, hogy az obeliszk még a földön hever.


Állj!

lú Tulu

!

Vastag KÖTELEK voltak ráerősítve, hogy az ökrök fel tudják vontatni az előttük magasodó rámpán. A r á m p a tetején állt az a SZERKEZET, ami az obeliszk felállítására szolgált. A munkafelügyelő elkiáltotta magát:


– Vigyázz,

kész... húúúúúúzd!!! Az ökrök elindultak, s az obeliszk nehézkesen megmozdult. Ámulva néztük a jelenetet. Tea megkérdezte: – Mi van az obeliszkre írva? Papirusz Pepi a kőbe vésett hieroglifákra mutatott, és azt mondta: – A felirat a Nagy Ramszesz dicső TETTEIT T beszéli el. Így mindenki tudni fogja, hogy… Ekkor kiáltás harsant, és félbeszakította az írnok magyarázatát: – SZETI!!! Benjamin és Trappy a kis herceget üldözték. Szeti villámgyorsan felszaladt a r á m p án az obeliszk


RIADALOM AZ OBELISZK KÖRÜL

SEBE-

mellett, utolérte az ökröket, majd szlalomozva elhagyta őket. S ha mindez még nem lett volna elég, lecövekelt az állatok előtt, és grimaszolni kezdett… Az ökrök ijedtükben megtorpantak. A munkafelügyelő elordította magát:

SEN

-n e e e e e ee !! ! De ekkor már ,²4ć70-5 ... a nehéz kő-

obeliszk elkezdett visszacsúszni a rámpán…

-segít s é g ! ! ! – kiáltoztak a munkások, és igyekeztek menedéket keresni. – Jaj, neee! Mi lesz most? – visította Papirusz Pepi. Tea rám kacsintott. –


EZIK! K R É G E M Z S KOLUMBU Megint csak én, az extra-hiper-mega-turbó lakóbusz mentettem meg a helyzetet. Kíváncsiak vagytok, hogyan állítottam meg C_Ýdp„`dldr› Könnyedén!

LEPARKOLTAM a rámpa tövében, kibocsátottam a markolóval ellátott, szuper ellenálló ACÉLKAROMAT, és megragadtam vele az oszlop csúcsát.

Innentől kezdve már gyerekjáték volt az egész. Teljes sebességgel elindultam előre, és az obeliszk nem CSÚSZOTT tovább. Amikor az ökrök magukhoz tértek az ijedtségből, folytatták a vontatást, s ezzel minden el volt rendezve. Ja, természetesen a karosszériám

láthatatlan volt… De ezt biztosan magatoktól is kitaláltátok, sWQ›


Qp„D``Dp•_Q„OÝOY_ az YOÝsrC„Dp—/„slQo p„eoC_d„rCre_C`CbOd_ xDobC_oDrd_CrDxd`Y at`rLCb–6CWbQ`QWQb CbQxQad`saLsp„• az YOÝsrC„e`C_eLsp„—

pdb a s ` Z !  C  r C^et tengerparti vakációmkrercsre

szte melt gy papiru k rajta. megérde e l n jó o a s p lá p d É akozta or a pa glifák sor ri tem, amik készülőd m – rejtélyes hiero volna, már az óko a m t a n n t at eté … bukka sz fedélz t pislanth u ő t b t e m k lu t o t Mielő gtunk K felé robo es utazás volt! m o t ip y g r E Extraege

www.geronimostilton.com kolibrikiado.hu

2499 Ft

Geronimo Stilton: Hajóút a Níluson  

Egy újabb bajuszborzolóan izgalmas történet Geronimo Stiltontól. Lapozz bele!

Geronimo Stilton: Hajóút a Níluson  

Egy újabb bajuszborzolóan izgalmas történet Geronimo Stiltontól. Lapozz bele!

Advertisement