Page 6

KoekelbergNews 90

6/7/07

12:27 PM

Page 4

Action Sociale Sociale Actie - Le Kids Motel, notre halte-garderie Créé en 1999, le Kids Motel a été le 1er lieu d’accueil temporaire d’enfants à Bruxelles : enfin, les parents d’enfants en bas âge pouvaient les faire garder pendant quelques heures afin de pouvoir suivre une formation, se rendre à un entretien d’embauche, etc. Sa capacité d’accueil est actuellement de 21 enfants. - Un service de garde d’enfants malades à domicile Votre enfant est malade et vous n’avez aucune solution immédiate pour sa garde. Un coup de fil et notre gardienne se déplacera quelques heures chez vous pour prendre soin de votre enfant. Infos : Kids Motel/Enfants malades – rue Herkoliers 35 Tél : 02/410.36.74 – Fax : 02/414.60.88 e-mail : kidsmotel@koekelberg.irisnet.be

- Het Kids Motel, onze kinderopvang Gesticht in 1999, was het Kids Motel de 1ste tijdelijke kinderopvang in Brussel : voor de eerste keer was het voor ouders van jonge kinderen in Brussel mogelijk om hun kinderen enkele uren te laten bijhouden teneinde zelf een opleiding te volgen, te gaan solliciteren, enz. Intussen werd de opvangcapaciteit opgetrokken tot 21 kinderen. - Een dienst voor thuisopvang van zieke kinderen Uw kind is ziek en u heeft niet onmiddellijk een oplossing voor de opvang. Een simpel telefoontje en onze medewerkster komt een paar uur bij u thuis om voor uw kind te zorgen. Info: Kids Motel/Zieke kinderen – Herkoliersstraat 35 Tel : 02/410.36.74 – Fax : 02/414.60.88 e-mail : kidsmotel@koekelberg.irisnet.be

- Un service de médiation de dettes Vous vivez une situation financière difficile, vous vous sentez seul(e) face à vos créanciers ? Notre service de médiation de dettes peut vous aider à assainir votre situation financière. Infos : Rue Fr. Delcoigne 39 Tél : 02/412.16.83 - Fax : 02/412.16.85

- Een schuldbemiddelingsdienst U heeft het financieel moeilijk of u heeft een zware schuldenlast. U staat alleen tegenover uw schuldeisers ? Nu niet meer, want onze schuldbemiddelingsdienst kan u helpen om uw financiële situatie aan te zuiveren. Info: Fr. Delcoignestraat 39 Tel : 02/412.16.83 - Fax : 02/412.16.85

- Un service d’Insertion Socio-Professionnelle (ISP) Ce service permet l’accompagnement et la mise au point d’un projet individualisé d’insertion socio-professionnelle pour les personnes aidées par le CPAS. Grâce à des programmes adaptés de réinsertion professionnelle, de nombreux Koekelbergeois ont pu retrouver un emploi et ainsi démarrer une nouvelle vie ! Infos : ISP - Rue de l’Eglise Ste-Anne 114 Tél. 02/414.38.57 - Fax : 02/412.16.85

- Een dienst socio-professionele inschakeling (SPI) Deze dienst zorgt voor de begeleiding en het uitwerken van een individueel socio-professioneel project voor de mensen die door het OCMW geholpen worden. Dankzij aangepaste programma’s van professionele inschakeling, hebben vele Koekelbergenaren opnieuw werk gevonden en zijn zo een nieuw leven gestart! Info: SPI – Sint-Annakerkstraat 114 Tel. 02/414.38.57 - Fax : 02/412.16.85

- Un service médico-pharmaceutique Le CPAS de Koekelberg est actuellement le seul de la région bruxelloise à disposer d’un dispensaire où les usagers bénéficient d’un accompagnement médical et de tous conseils d’ordre médico-social. Il contribue largement aux actions de prévention en matière de santé. Infos : Rue Fr. Delcoigne 39 Tél. 02/412.16.23 Fax. 02/412.16.85

- Een medisch-farmaceutische dienst Het OCMW van Koekelberg beschikt momenteel als enige in het Brussels Gewest over een dispensarium waar de gebruikers medische begeleiding en medico-sociale bijstand kunnen krijgen. Het draagt in grote mate bij tot de medische preventieacties. Info: Fr. Delcoignestraat 39 Tel. 02/412.16.23 Fax. 02/412.16.85

En résumé, le CPAS est un acteur de première ligne dans la politique d’action sociale de Koekelberg.

In het kort: het OCMW is een eerste lijnspeler inzake maatschappelijk werk in Koekelberg.

4

info : 02 412 16 52

Koekelberg News #090  

News Magazine Commune de Koekelberg Gemeente

Koekelberg News #090  

News Magazine Commune de Koekelberg Gemeente

Advertisement