Commune - Koekelberg - Gemeente

Commune - Koekelberg - Gemeente

Koekelberg, Belgium

Koekelberg est l'une des 19 communes formant la Région de Bruxelles-Capitale.

Koekelberg est connue internationalement par sa Basilique, la 5e église la plus importante en taille du monde. Autour de ce monument particulièrement imposant s'étend le parc Elisabeth, lieu de promenade apprécié des Koekelbergeois.Koekelberg is één van de 19 gemeenten die deel uitmaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Koekelberg is internationaal gekend door de Basiliek, de 5de grootste kerk in omvang ter wereld. Rondom dit bijzonder imponerend monument strekt zich het Elisabethpark uit, een gewaardeerde wandelplaats voor de Koekelbergenaren.

www.koekelberg.be