Kobben 2024

Page 1

Vi støtter våghalsene

Velkommen til Kobben

Denne brosjyren gir deg et overblikk over vårt arbeid med teknologiselskaper i året som var.

I 2023 startet vi på en ny 10 årsperiode i SIVAs nasjonale inkubatorprogram. Fokus for dette programmet er bærekraftig vekst, digitalisering og eksport. Vi har dermed forsterket vår innsats for å møte dagens utfordringer inn mot disse områdene. Gjennom vårt partnerskap med SIVA, og med støtte fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune, samt private partnere, har vi bidratt med 5 MNOK direkte til våre kunders vekst. De samme kundene har samtidig hentet 129 MNOK i ett krevende kapitalmarked. Dette vitner om attraktiviteten og potensialet i våre oppstartsbedrifter.

Vår investeringsvirksomhet fortsetter og vi har investert i 2 nye selskaper som første investor, uten at vi realiserte noen posisjoner i 2023. Økonomisk sett avsluttet vi året med et overskudd på linje med forventningene som gir grunnlag for nye investeringer og støtte til oppstartsselskaper. Vi håper denne brosjyren gir deg innsikt i vårt arbeid og inspirerer til engasjement rundt teknologi og gründerskap. Takk for din interesse i Kobben, og vi ser frem til muligheten for å samarbeide.

Tormod Moldestad

Daglig leder i Kobben

Velkommen Historien vår Introduksjon til Kobben Team Kobben Tall og sånt Gründerne på huset 2 4 12 6 14 18 32 38 42 43 Tilbud A-Å Vestfold Investornettverk Electronic Coast Alumni-historie Utforsk innholdet 10 Investeringer 40 Muligheter for næringslivet 28 30 Kurs og workshops Kobben Talks

Vi støtter våghalsene

«Kobben» var Sjøforsvarets aller første ubåt – den var i tjeneste fra 1909 til 1919. Med sin vågale og fremtidsrettede teknologi markerte en ubåt skillet mellom gammel og moderne tid.

«Start» var Norges første fly. Pengene til kjøp av flyet ble samlet inn av befalet på «Kobben», «Undervandsbaaten Kobbens Flyvekomité». Det var «Kobbens» nestkommanderende, sekondløytnant Hans Fleischer Dons – en skikkelig våghals – som var initiativtaker. 1. juni 1912 satt han, uten flyserfikat, ved spaken og gjennomførte den første flyturen her i landet. Den gikk fra Gannestad rett utenfor Horten, et sveip over marinebasen på Karljohansvern, over fjorden til Moss, og videre til Øra utenfor Fredrikstad.

Teknologimiljøet i og rundt Horten har sitt utspring i våghalsene på marinebasen for det norske sjøforsvaret. Vi i dagens «Kobben» knytter sammen Hans Fleischer Dons og hans djerve kollegers uredde holdning med et nytenkende miljø som utfordrer det etablerte.

Her skal det tenkes nytt – her utvikles og prøves ideene –her fødes morgendagens løsninger, akkurat som «Kobben» og «Start» for mer enn 100 år siden.

Innovasjonsselskap for startups, scaleups og etablert næring!

Hos oss finner du tjenester for gründere og etablert næringsliv, investeringsmuligheter og klyngevirksomhet.

Vi hjelper deg som gründer nå dine mål med blant annet veiledning, sette deg i kontakt med næringslivet og vi kan bidra med finansiell støtte. Kontorplass har vi og.

For etablert næringsliv bistår vi i prosjekter innen nye forretningsområder. Det vil si at vi hjelper bedrifter med undersøkelser og arbeid som går ut over deres normale arbeidshverdag og oppgaver.

Uansett hvor du er i din forretningsreise, kan du stole på at vi er her for å støtte deg og hjelpe deg med å nå dine mål, og vi gleder oss til å være en del av din reise.

La oss ta spranget sammen!

Les

mer om tilbudene våre på side 38

Kobben for startups

Det starter med din idé!

Vi hjelper deg fra idé til kommersialisering.

Har du en knallgod techidé?

Vi hjelper deg realisere den!

Kobben inkubator er en teknologiinkubator som gir deg som gründer den perfekte plattformen for å realisere dine ambisiøse ideer. Som gründer finner du støtte, mentorship og et inspirerende miljø i vår inkubator. Vi hjelper til med å akselerere din suksess, fra ide til skalering.

Hos oss får du hjelp til å utvikle din idé og et nettverk som hjelper deg på din gründerreise.

Hva er en inkubator?

Det finnes mange beskrivelser på hva en inkubator er. Vi liker å si at vi er som et drivhus, der bedriftene er plantene. I likhet med et drivhus gir vi riktige vekstvilkår slik at selskapene hos oss vokser raskere enn de hadde gjort på egenhånd.

7

Vi har dyktige partnere som hjelper deg på reisen!

Samarbeidspartnere

75%

Vi kan dekke opptil av prosjektet*

Som medlem i Kobben får du tjenester fra oss og våre partnere til subsidiert pris. I prosjekter kan vi finansiere opptil 75 prosent av kostanden.

Sparebank1 bidrar med rådgivning og kapital.

Saga Services er regnskapsbyrået som hjelper deg holde styr på økonomien.

Tenden advokatfirma er din bestevenn når du trenger hjelp med det juridisike.

Horten Industripark er eier av Forskningsparken og har mange lokaler rundt omkring i Horten.

*Case til case vurdering

Stolt SIVA partner!

Vi er en del av det nasjonale inkubasjonsprogrammet i regi av SIVA. SIVA er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

9

Fra startup til vekstselskap

Kobben er mer enn bare en inkubator for gründere. Vi har også vårt eget investeringsselskap som investerer i ulike faser av selskapsutviklingen din.

Kobben investerer egen kapital, men vi co-investerer også sammen med andre investorer og i ulike instrumenter.

Vi kan være med å avlaste tidlig risiko gjennom kapital, men også struktur og nettverk. Med jurister, bank, regnskap og andre tjenester på partnersiden kan vi være en veldig hjelpsom co-founder der det passer, så du som gründer kan jobbe med marked og produkt/tjeneste.

Et eksempel på en slik rolle hadde vi med selskapet Qrona som ble Norges mest brukte oppmøteregistreringstjeneste under korona pandemien. Her var vi med å stifte selskapet med noe oppstartskapital, regnskapstjenester, design, forretningsutvikling og juridisk bistand. Vi hjalp også til med å rekruttere en daglig leder til selskapet. På denne måten fikk selskapet og gründeren en voldsom fremdrift i en tid der markedet hadde et akutt behov.

MTI Vekst

MTI Vekst er et investeringsselskap med fokus på bedrifter som har kunder og bevist forretningsmodell, men trenger kapital og bistand til hurtigere vekst.

Vi samarbeider tett med andre investeringsselskap, næringsliv, akademia og andre aktører som kan bistå med kommersialisering og kapitalisering av virksomheter.

Vi er ikke et forvaltet fond, men har erfarne investorer tar en aktiv rolle i utvelgelsen og oppfølgingen av det enkelte selskap. Vår samlede kompetanse og erfaring omfatter mange ulike bransjer og segmenter.

Ta gjerne kontakt om du er en potensiell co-investor med samme tankesett/kriteria som oss.

Utvalgte investeringer

Energilagringsenheter som tilbyr høy effekttetthet med svært rask lading og utlading.

Utvikler og produserer biomedisinske sensorer for helsevesenet.

Utvikling av GPS og ARbaserte spill for utdanning og arbeid.

Innovative bærekraftsløsninger for karbonutslipp og avfallshåndtering.

Supersmarte løsninger for tilgang til garasjeanlegget i bedrifter og borettslag.

Bruker norsk teknologi for å begrense stormer til å utvikle seg til tropiske orkaner.

11

Hils på teamet

Vi er en engasjert gjeng som er lidenskapelig opptatt av innovasjon, teknologi og forretningsutvikling. Med vår interesse for teknologisk nyskapning og ekspertise innenfor ulike fagområder som forretningsutvikling, bedriftsøkonomi og entreprenørskap, er vi klare til å samarbeide og hjelpe deg med å realisere dine ambisjoner.

Ta kontakt i dag og la oss skape fremtiden sammen!

Tormod Moldestad

Daglig leder i Kobben

Mail: tormod@kobben.no

Telefon: 971 87 835

Siri Wisløff

Forretningsutvikler

Mail: siri@kobben.no

Telefon: 920 99 433

Helene Kirkebø

Vego

Content Manager

Mail: helene@kobben.no

Telefon: 45 49 19 25

Henrik Bruvik

Sæther

Inkubatorleder

Mail: henrik@kobben.no

Telefon: 928 48 523

Linn Fagerberg

Klyngeleder i Electronic Coast

Mail: linn@electroniccoast.no

Telefon: 932 07 775

13

TALL FOR 2023

Kobben måles av SIVA på flere viktige «Key Performance» (KPI’er).

I 2023 gikk vi inn i en ny tiårs-periode med SIVA og noen av KPI’ene er derfor annerledes enn tidligere år.

2023 var et bra år for oss med god måloppnåelse, høyt støttenivå og bra aktivitet. Bedriftene våre leverte nok en gang gode resultater som bidrar til verdiskapingen i regionen.

Kobben viser også en positiv utvikling sett mot året 2022.

Fokus på bærekraft

Bærekraft er et viktig tema for oss og noe vi i 2023 har hatt økt fokus på. Vi har ingen tall fra tidligere år å sammenligne med, men ønsker å synliggjøre hvordan selskapene hos oss ligger an i dag. Dette er noe vi kommer til å fokusere mer på i årene som kommer.

I løpet av året har vi tilbydd våre medlemmer kompetansehevende tiltak innenfor bærekraft. Blant annet har alle våre inkubatorbedrifter medlemskap i klyngen Electronic Coast og deres fagteam i bærekraft. De møtes hver fjerde uke til foredrag og diskusjon på relevante temaer, og har allerede sett på temaer som åpenhetsloven, vesentlighetsanalyse og ESG.

På nettsiden vår kan du lese mer om våre bærekraftsmål.

30%

57%

30 prosent av bedriftene svarer på minst ett av seks miljømål i taksonomien.

57 prosent av bedriftene har bærekraft som en sentral del av sin forretningsmodell.

KOBBENBEDRIFTER

Antallet bedrifter i Kobben vil til enhver tid variere med tilganger og avganger gjennom perioden. Det er viktig for miljøet at det er en gjennomstrømning av selskaper i inkubatoren noe som betyr at noen må ut for at andre skal kunne komme inn. Utskiftningen og tidsbegrensningen skiller Kobben fra et kontorfellesskap der man kun leier kontor.

Kjønnsbalansen i form av kvinnelige gründere/daglige ledere/styreledere i inkubatorbedrifter var på 40%.

Innskutt egenkapital i år

129 MNOK

Selskapene våre har i løpet av 2023 hentet i kapital.

I 2023 ble antall idéer vurdert 156 mot forventet 150, antallet nyetablerte bedrifter steg fra 7 til 10, og totale antall bedrifter i preinkubasjon og inkubatorbedrifter gikk fra 58 til 69.

2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
69 15 21 28 42 46 51 45 69 58
15 60% 40%

Gründerne på huset

Bli bedre kjent med våre gründere, startups og scaleups.

I inkubatoren vår er det til enhver tid rundt 30-40 selskaper.

I denne brosjyren blir du kjent med et utvalg av disse. Har du lyst til å finne ut mer om selskapene våre, gå inn på nettsiden vår www.kobben.no.

Gen2 Energy

Selskapet Gen2 Energy møter stadig nye milepæler. Det har gått i en rykende fart for selskapet som har vært hos Kobben siden starten.

www.gen2energy.com

Det som startet med fem gründere på et møterom hos Kobben, har i dag blitt til et selskap med over 20 ansatte og sterke investorer i ryggen.

Mye har skjedd på kort tid for hydrogenselskapet, som jobber med stor-skala produksjon, distribusjon og salg av grønt hydrogen.

Hydrogen er en energibærer som kan brukes i mange sammenhenger, primært som innsatsfaktor i ulike industrielle prosesser og som energikilde i transportsektoren.

-Vi har et sterkt ønske om å bidra til det grønne skiftet ved å levere rent, grønt hydrogen til Europa, forteller kommunikasjonsansvarlig i Gen2 Energy, Svein-Erik Figved.

Selskapet har de siste årene fått mange langsiktige og kunnskapsrike investorer på laget, og signert intensjonsavtaler om salg av grønt hydrogen med flere store selskaper i Europa. De er godt i gang med planene om å etablere fabrikk i

Mosjøen. Produksjonsstart er anslått i 2026. Det finnes mange varianter av hydrogen (for eks. blå, grå og grønn). Fargen blir bestemt ut ifra hvordan hydrogen-gassen blir laget. Grønt hydrogen bruker fornybar energi, det vil si den blir fremstilt ved elektrolyse av vann med sol-, vind- eller vannkraft.

Klimaaspektet er og har alltid vært viktig for Gen2 Energy og står i fokus i alt de gjør.

-Bærekraft, miljø og klima ligger i ryggmargen vår og vi har fokus på sirkulær ressursbruk. Alle ressurser skal brukes optimalt, forteller SveinErik.

Selskapet har vært hos Kobben siden september 2020.

-Flere av våre ansatte bor i Oslo og omegn så vi har et lokalkontor på Lysaker og ett kontor i Mosjøen, men hovedbasen er her i Horten. Vi trives godt her på Kobben og syns det er et givende miljø å være i, forteller Svein-Erik.

19
Foto: Gen2 Energy

Data Treehouse AS

Selskapet til Magnus Bakken skal gjøre det lettere for industrielle aktører å få tilgang på dataene sine.

www.data-treehouse.com

I dag er det mange som må kryssreferere datakilder som regneark og ERP-systemer for å finne relevante operasjonelle data.

– Bedrifter innen energi og annen tung industri har ofte omfattende digitale modeller av eiendelene sine, som stammer fra engineeringprosesser, vedlikeholdssystemer eller standardiseringstiltak.

Det forteller gründer og daglig leder i Data Treehouse, Magnus Bakken. Dette vil selskapet hjelpe bedrifter med.

– I tillegg har de investert i infrastruktur for lagring av industrielle data, for eksempel har mange store mengder historiske sensormålinger fra anleggene lagret i skyen. Løsninger for å kontekstualisere disse industrielle dataene har en tendens til å låse inn kundene og dataene i en kostbar dataplattform, forteller Magnus.

Ved å bygge kontekst med åpne standarder fra eksisterende datakilder, og å gjenbruke

eksisterende infrastruktur for operasjonelle data ønsker Data Treehouse å tilby et lettvektsalternativ med minimale investeringer.

– En trehytte kan du bygge med lave kostnader på eksisterende infrastruktur.

Nå jobber han i en 20 prosent stilling på USN (Universitetet i Sørøst-Norge) som foreleser. Resten av tiden går til Data Treehouse.

Med seg i teamet har han med seg Øivind Rui, som holder til i Meløy, sørvest for Bodø. Fra hver sin kant i landet utgjør de teamet i det nyoppstartede selskapet, som allerede har mange planer for selskapet. Det at de sitter spredt er ingen hindring for godt samarbeid.

– Det at vi holder til på forskjellige steder i landet går helt fint. Det fungerer bra for oss.

Gründer Magnus Bakken.

WAI Environmental Solutions AS

Siden 2017 har WAI jobbet for å finne gode, bærekraftige løsninger for behandling av organisk avfall.

www.wai.no

WAI har i mange år utviklet og iverksatt miljøteknologier for behandling av organisk avfall, fornybar energi og produksjon av biokull, behandling av farlig avfall og behandling av avløpsvann.

De utvikler og tilbyr industrielle pyrolyse systemer for produksjon av biokarbon bla. som reduksjonsmiddel til smelteverksindustrien som erstatning for fossilt kull.

Sammen med Bergene Holm og Tschundi Bio Company skal de etablere pyrolysefabrikk på Haslestad, og teknologien som blir brukt her er meget spennende.

Ved bruk av pyrolysereaktor brytes avfallet ned til fast karbon. Overskuddsenergien, syntesegassen, går tilbake til sagbruket og blir brukt som energi til tørking av sagtømmer. Den brennbare gassen går inn i et system som heter Organic Rankine System, og herfra blir det produsert elektrisk energi til eget bruk og eksport til kraftnettet.

Pyrolyseprosessen gir negativt karbonutslipp ved å produsere fast karbon. Det vil si at i stedet for å slippe CO2 ut i atmosfæren, blir den fanget og vil erstatte bruk av fossilt karbon.

WAI deltar også i forskningsprosjekter for avanserte biokarbon produkter bla. for energilagring. Synolys løsningen er videreført til Synoprotein i et EU CBE JU, Circular Biobased Europe Joint Undertaking prosjekt.

Steinar Danielsen og Gang Xin.
21
Team WAI: f.v. Long Lin, Ran Tao, Steinar Danielsen, Cecilie Sandtrø, Gang Xin. Ying Ren var ikke tilstedet dagen bildet ble tatt.

Gripr AS

Gripr har utviklet en egen softwareplattform for administrering og fakturering av prosjekter i byggebransjen.

www.gripr.no

Gripr er selskapet bak programvaren Gripr. Prosjektverktøyet for håndverkere, et verktøy som er enkelt å bruke på byggeplassen med fokus på HMS og kvalitetssikring.

- Vi er 6 fantastiske folk som sitter i Sandefjord, hvor vi alle har som mål å hjelpe håndverkere med å få bedre kontroll, å skape en trygg arbeidsplass og sikre god prosjektgjennomførelse, forteller daglig leder og gründer Kim Andre Heggenes.

Gripr jobber i dag med flere aktører i markedet for å skape det beste verktøyet. Noen av disse er Aider, Boligmappa, eByggesøk, Fama Norge og flere regnskapshus rundt i landet.

Historien er lang, men vi skal gjøre den kort. Etter mange år i byggebransjen var Kim Andre Heggenes lei av å jobbe med dårlige verktøy for kommunikasjon og dokumentasjon i prosjektene. Derfor startet han Goliath Systemer i 2017,

hvor man utviklet forløperen til Gripr. Basert på alle erfaringer og tilbakemeldinger siden den gang, har selskapet det siste året bygget verktøyet fra bunnen av til et helt nytt nivå.

- Kjente du oss fra Goliath-tiden, finner du fremdeles mye av det du har satt pris på. Er det første gang du møter oss, tror vi du vil få en positiv overraskelse, sier Kim Andre.

- Ambisjonene våre har alltid vært høye, men vi skal gjerne innrømme at ressurser ikke alltid har stått i forhold til ambisjonene. Derfor er vi ekstra fornøyd med at vi nå har fått med Aider på laget, et regnskapskonsern med 15+ kontorer og 500+ ansatte. Det gir oss de musklene og ressursene vi trenger for å nå ambisjonene våre, men vi skal fremdeles være det lille og fleksible selskapet som har nærkontakt med deg som håndverker, forteller Kim Andre.

Foto: Gripr

InvestWiser AS

Aksjenanalysplattform for deg som ønsker enkel oversikt over aksjer og selskaper på Oslo Børs.

www.investwiser.no

InvestWiser er en fintech-startup som tilbyr en brukervennlig aksjeanalyseplattform spesielt utviklet for privatinvestorer på Oslo Børs.

Selskapet ble startet i 2021 av Didrik Lysvoll, og fikk på tampen av 2022 kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge.

Plattformen gir tilgang til avanserte verktøy som faktorgrader, kvantvurderinger, aksjemarkedsscreening, porteføljeanalyser og avanserte datavisualiseringer.

-Jeg ønsket å starte InvestWiser for å demokratisere tilgangen til profesjonelle investeringsverktøy og styrke privatinvestorer, spesielt de på

Oslo Børs, forteller gründer Didrik Lysvoll.

-Ved å tilby en rimelig og brukervennlig plattform, ønsker jeg å hjelpe både erfarne og uerfarne investorer med å ta informerte investeringsbeslutninger og spare tid i investeringsprosessen.

Med sin moderne brukeropplevelse og automatiserte algoritmer, skiller InvestWiser seg ut i markedet som en attraktiv tjeneste for hobbyinvestorer og nye aksjonærer.

Selskapet representerer et rimelig alternativ til dyre verktøy som Bloomberg Terminal og har ambisjoner om å bringe løsningen sin til resten av verden når det vokser.

23

WindSim AS

WindSim ble stiftet i 1993 av gründer Arne R. Gravdahl. De er med andre ord godt etablert i markedet, med 100 aktive kunder verden om, med kontorer i Norge og Kina.

De tilbyr programvare som hjelper vindkraftutbyggere å bygge så lønnsomme prosjekter som mulig.

Dette gjør de ved å bruke avanserte vindressursmodeller for å identifisere hvor turbiner bør plasseres for å produsere mest strøm, slik at det blir lønnsomt for kunden. Her er nøyaktighet viktig.

Daglig leder er Ingvar Aaberg og MTI Vekst (som er investeringsselskapet til Kobben) har gått inn på eiersiden, og har tatt en aktiv rolle. Roar Aasvang i MTI Vekst har også gått inn som styreleder i selskapet. Det var han som koblet WindSim og Kobben.

Daglig leder i WindSim, Ingvar Aaberg.

Vane Ocean Technologies AS

Innovativ autonom seilfarkost som muliggjør energikrevende operasjoner til havs

Vane Ocean Technologies AS leverer komplekse offshore tjenester langt til havs ved bruk av en autonom seilende farkost. Farkosten muliggjør kontinuerlig drift over lengre tidsrom, samt tilgjengeliggjør energi - som igjen kan forsyne energikrevende instrumenter og sensorikk (radar, kamera, ekkolodd, ol.) Grunder og daglig leder I Vane er Morten Ertsaas.

Plattform der nordmenn kan kjøpe og selge krypto – som er tryggere, lønnsom og enkel å bruke

Kryptobot er en automatisert tjeneste som kjøper og selger kryptovaluta for deg. Gründerne bak plattformen er Chris Aron Wabø og Pål Øivind Fagerli. Chris er daglig leder og har ansvaret for den daglige driften samt markedsføringen av selskapet. Pål har ansvaret for det tekniske og support.

Kryptobot AS

ViciData AS

ViciData utvikler IT applikasjoner for helsevesenet

Selskapet har partnerskap med IT bedriften Biostat i Polen som er det landets fremste IT bedrift for helsevesenet. Vi bruker moderne plattformer til applikasjonsutvikling og våre løsninger er 100% cloud relaterte over norskgodtatte skynettverk. Løsningen Medfile har internasjonale kode og terminologi tjenesten til SNOMED-CT blir integrert i alle applikasjonsavsnitt. Selskapet er også i gang med å bygge malen til DIGITAL TWIN, beregnet for medisin med tilknytting til AI.

25

nanoCaps AS

Patentert teknologi som etter 15 år med forskning endelig er klar for verdensmarkedet.

www.nanocaps.no

nanoCaps startet opp våren 2021 av forskerne Per Øhlckers og Xuyuan Chen ved Universitetet i Sør-Norge (USN). Det teknologiske fundamentet i nanoCaps kommer som resultat av mer enn 15 års forskning med en rekke sterke patenter.

Selskapet har eksklusive rettigheter til alt åndsverk basert på forskningen. Nanoteknologien som består av krysskoblede karbon nanorør, benyttes i elektroder til superkondensatorer.

Selskapet har verdensrekord i spesifikk kapasitans med ca 5 ganger, noe som vil revolusjonere energilagringsmarkedet.

De er i startgropa til å kommersialisere teknologien ved å utvikle de første produktene med rekordhøy kapasitans, lav motstand og høy energitetthet.

Selskapet leverer også naniCpas superkondensatorer i dag som OEM produkter med produsentens teknologi. Disse er blant de beste i verden. Selskapet skal lage elektrode-

fabrikk for kunne produsere i stor skala for egne og andre superkondensatorfabrikker.

nanoCaps har kontorer hos Kobben og benytter seg av egen lab i kjelleren på Forskningsparken.

I tillegg til de fem fulltidsansatte, er det flere masterstudenter fra USN som bidrar.

Team nanoCaps.
En av superkondensatorene til nanoCaps.

NAS AS

NAS leverer inspeksjons- og dataanalyse-tjenester for industri og infrastruktur ved bruk av ubemannede fartøyer i lufta, på bakken og i vannet.

www.nas.no

Selskapet ble etablert i 2014 av Tomas Moss, og ble i løpet av kort tid et av Norges mest anerkjente droneselskaper innenfor inspeksjon av eiendom, industri og infrastruktur.

NAS sin kundemasse består blant annet av Statens Vegvesen, NVE, Statnett, Yara, Equinor, BASF, If forsikring, Lemminkäinen, Buskerud Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, m.fl.

I 2017 lanserte de en helhetlig løsning for eiendomsdrift, Orbitering - en tjeneste for sertifisert tak- og fasadeinspeksjon. Der lokaliserer de fukt i kompakte tak og varmetap i fasader. Selskapet bruker et avansert dronesystem med høyteknologiske sensorer som muliggjør rask oversikt over store tak- og fasadeflater.

NAS sitt fokus for kundens utfordringer er å:

• identifisere skaden

• budsjettere reparasjoner

• kommunisere data

• bedre sikkerheten

• redusere utgifter

- Vår serviceavtale for intervallmessing kontroll gjør løsningen vår til et meget fordelaktig økonomisk alternativ, spesielt når det gjelder å oppdage takskader i en tidlig fase, slik at man unngår høye reparasjonskostnader, forteller Tomas Moss.

Blant kunder som har tatt i bruk tak- og fasadeløsningen finner du Entra, Storebrand, Malling, DNB Eiendom, Oslo Universitetssykehus, Oslo Areal, Bama, Tine, Coca-Cola, m.fl.

NAS leverer også løsninger for innvendig inspeksjon av industribygg, og kan tilby laserscanning.

- I første halvår 2020 lanserte vi en ny tjeneste for inspeksjon av fjernvarmeanlegg fra lufta. Ved bruk av spesialtilpasset utstyr både til innsamling og prosessering av data, levere vi meget presise resultater på anleggene. Teknologien har allerede blitt brukt på flere anlegg i Norge, forteller Tomas.

27
Team NAS. Foto: NAS

Kobben Talks

Nettverk og utveksling av erfaringer

Hvert kvartal arrangerer vi eventet ”Kobben Talks”. Hit inviterer vi samarbeidspartnere, medlemmer og øvrig nettverk til en times frokost. Hver gang har vi en foredragsholder som snakker om et tema, ofte er det en av våre gründere som forteller om sin reise og erfaringer.

Et uformelt frokostmøte der vi tilrettelegger for nettverking, mingling og utveksling av erfaringer. Flere av partnerne våre kommer denne dagen, så det er mulig å ta en prat med de om du lurer på noe.

Selskapene hos oss

Autorient Technologies

Borro

EO Products

FeltGIS

Ff Rollerskies

Gen2 Energy

Gripr

InvestWiser

Kryptobot

KVH Industries

nanoCaps

NAS

Perfect Farm

Salico

T5 Studio

Vaivoo

Vane Ocean Technologies

ViciData

WAI Environmental Solutions

Wileo

WindSim

Samarbeid

Vi mener et godt samarbeid med de andre aktørene i fylket er avgjørende for å kunne tilby deg som gründer det beste tilbudet.

Vår felles målsetning er å bidra til at du lykkes med din etablering, videreutvikling og vekst, og sammen bidrar vi til at du får de beste forutsetningene for å oppnå suksess med din forretningsidé.

Oversikt over aktørene finner du på www.vekstivestfold.no

Fra inkubatorprogrammet.

Vestfold Inkubatorprogram

Kostnadsfritt, 6 uker varighet

Vi har et tett samarbeid med gründerhusene i fylket og Start i Vestfold. Sammen har vi opprettet et inkubatorprogram for alle som er helt i startfasen av sin gründerreise. Dette programmet gjennomføres av Entreprenerdy, og består av både fysiske og digitale møter.

Om tilbudet

Vestfold Inkubatorprogram er et intensivt entreprenørskapsprogram som gir deg verktøyene du trenger for å skape en solid og kommersiell forretningsmodell. Programmet skal bidra til at gründere lykkes med å utvikle sine prosjekter og nå sine mål.

Hva oppnår du i løpet av programmet?

- Utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M

– Et nettverk av entreprenører som hjelper deg videre

– Du får jobbe systematisk med å utvikle ditt prosjekt

– Presentere arbeidet og prosjektet ditt til de andre deltakerne – Råd, innspill, kritikk og inspirasjon fra deltakerne og rådgiverne

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Vestfold Vekstprogram

Egenandel 5000 NOK, 6 uker varighet

Vi har også et program for deg som har kommet lengere på vei og er i en vekstfase. Vekstprogrammet gir deg de kritiske verktøyene og innsikten du trenger for å utvikle en sterkere og mer lønnsom forretningsmodell.

Om tilbudet

Vestfold Inkubatorprogram er et intensivt entreprenørskapsprogram som gir deg verktøyene du trenger for å skape en solid og kommersiell forretningsmodell. Programmet skal bidra til at gründere lykkes med å utvikle sine prosjekter og nå sine mål.

Hva oppnår du i løpet av programmet?

Gjennom disse effektive ukene får du omfattende forståelse for elementene som er nødvendig for bærekraftig forretningsvekst. Fra innovativ markedsføring til teambygging og ressursallokering.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Samarbeidspartnere på begge kursene: Start i Vestfold - Gründernettverket - Gründeriet - Gründerhuset Hi5 - Colab - Kobben

31

Alumni

-Vi har flere ganger måtte pivotere og endre forretningsmodellen vår

Det forteller gründerne i Rada Labs. Det som startet som en studentbedrift har blitt deres fulltidsjobb.

Det har skjedd mye på få år for Rasmus og Dan i Rada Labs. Fra å være to studenter med lidenskap for tech og innovasjon til et selskap med flere ansatte, store prosjekter i porteføljen og millioner i omsetning har de vist at det går an å kombinere fulltidsstudier og bygge egen arbeidsplass på en og samme tid.

- Kjernen i Rada Labs er å virkeliggjøre idéer. Det er ikke så viktig om det er våre egne eller kundene våres, forteller daglig leder og medgründer i Rada Labs, Rasmus Tyrén.

I flere år har han sammen med medgründer og CTO i Rada Labs, Dan Trygve Olsrød, jobbet med prosjekter innen app-utvikling, rådgivning og egne innovasjonsprosjekter. Sammen har de bygget selskapet som i dag heter Rada Labs AS.

Å kombinere fulltidsstudier med fulltidsjobb har ikke vært enkelt, men veldig givende forteller gutta. Flere av prosjektene de har jobbet med har blitt brukt i skoleoppgaver, og sånn sett har det i flere situasjoner vært positivt å prøve gründerdrømmen som student.

- Det har vært krevende, men veldig gøy, forteller gründerne

- Det er klart 100 prosent studier og 100 prosent jobb er mange timer i løpet av en dag hvor man holder på med disse tingene, men du får synergier i det også hvor du kan ta med deg det du lærer på skolen og testet det i praksis. Vi har begge snakket om det å lære noe på skolebenken og så komme hit på Kobben på ettermiddagen og jobbe med det og bruke det i praksis har vært en nøkkel for å få høyere karakterer og lære seg fagstoffet bedre, forteller Dan.

Tekst & foto: Helene Vego

Hackhatons og innovasjon

De møttes første gang da de sammen med Vestfold Studentsamsfunn arrangerte i 2017 LAN-parties og hackathons for studenter. Begge studerte ved universitetet, Rasmus økonomi og Dan IT, men det tok ikke lange tiden før de fant ut at de delte samme engasjement og interesse for teknologi og innovasjon, og senere den kvelden satte de seg ned for å klekke ut egne idéer.

- Vi begynte å drodle på idéer og leke med hvordan vi skulle innovere jobbsøkebransjen, forklarer Rasmus.

Og drodlinga ga resultater. Sammen kom de frem til Joober, en app som samler alle jobbannonsene i Norge på ett sted. En snau måned senere deltok de på hackathonet Hack4NO, en konkurranse arrangert av USN og Kartverket.

- Det gikk kjempebra! Vi vant innovasjonsprisen fra NAV, hvor vi vant 1500 kroner og fikk tilgang til et flott nettverk, forteller Rasmus.

te. Vi begynte også å selge litt nettsider for å tjene litt penger, blant annet gjorde vi nettsider for flere av gründerne på Kobben og for Electronic Coast, mimrer Rasmus.

Rada Labs gikk etter hvert videre fra å være en studentbedrift til å bli en del av inkubatoren til Kobben. De fikk sitt eget kontor og utvidet teamet. På det meste var de 13 ansatte, nå er de 6 stykker. Ifølge gründerne har nettverket som fulgte med vært essensielt for utviklingen av selskapet.

- Det har vært kjempeviktig å være en del av et miljø som Kobben. Både for å åpne et nettverk for oss, men det har også bygget litt kredibilitet for oss i en tidligfase. I starten fikk vi mye hjelp, blant annet i hvordan bygge forretningsmodeller og hele det metodemessige på hvordan ta våre idéer videre. Det var veldig nyttig for oss, for vi hadde ikke så mye kompetanse på den biten fra før, forteller Rasmus.

- Ja, vi hadde ikke rørt et Business Model Can-

Det har vært kjempeviktig å være en del av et miljø som Kobben. Både for å åpne et nettverk for oss, men det har også bygget litt kredibilitet for oss i en tidligfase.

Etter konkurransen fortsatte de å arbeide på appen. Gutta fikk tilgang til det de trengte for å lage en fullverdig prototype og på et grupperom på universitet kodet og utviklet de en app som klarte å hente inn alle jobbannonser i landet og sortere de inn i lister.

- Det var starten. Så begynte vi å tenke, hvordan skal vi ta dette videre? Da gikk vi til Innovasjon Norge og søkte om penger til videre utvikling, men der var det tvert stopp, forteller Rasmus.

Hjelp fra Kobben

Det ble ikke noe støtte fra Innovasjon Norge, men en plass i studentinkubatoren til Kobben.

- Jeg husker de første 1500kr investerte vi i datasystemer sånn at vi kunne fortsette med det-

vas før vi begynte her, legger Dan til.

Flere av de ansatte på Kobben har erfaring som gründere og har jobbet tett opp mot næringslivet. Ikke minst har Kobben jobbet med hundrevis av bedrifter og gründere, hvor noen har fått det til og andre ikke. Dermed vet rådgiverne på Kobben hva som skal til for å lykkes. - Jeg erfarer at det er veldig lav teksel for å gå og spørre de som jobber her. Det som har vært verdifullt for meg er å kunne banke på døra til hvem som helst i Kobben, sette seg ned og presentere en problemstilling og få input tilbake ved å blant annet høre hvordan andre bedrifter har gjort det, forteller Dan.

Gründerne påpeker det å komme seg bort fra grupperommet på universitetet og inn i et miljø med likesinnede mennesker har hjulpet

33

mye. Og man skal ikke kimse av litt kaffeprat.

- Det er også litt gøy for en kaffeprat kan være bare en kaffeprat, men det kan også være å høre hvordan noen andre har løst et problem eller hvordan det går hos dem, og det kan være mye læring i en sånn samtale selv om man jobber på helt forskjellige felter, forteller Dan.

Nå har gutta flyttet til Oslo. Der planlegger de å fortsette bygge selskapet sitt og fortsette med prosjekter - nåværende og nye.

Viktig med nettverk

For samtidig som gutta i Rada Labs ble en del av inkubatoren til Kobben, kom de i kontakt med flere andre gründere og investorer på Kobben, som de senere har samarbeidet med. Blant annet kom de i kontakt med Martin Kolbrek og Nicolay Ingebretsen som hadde lignende idé som Dan og Rasmus.

- Vi hadde lignende appidéer, hvor vår het VAPP

dan vi kunne løse det. Og så etter hvert få hentet penger fra Innovasjon Norge. Det var kanskje første gang vi knakk koden for å få støtte til web og app fra Innovasjon Norge. Vi skjønte at mye gikk på vinkling og få frem hva slags produkt dette var. Clikk er ikke bare en app, men et verktøy for å knytte kontakter, forteller Dan. På samme tid fikk Rada Labs henvendelse fra SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge) som ønsket å lage en app for studentene. -Vi var veldig aktive i studentmiljøet på USN og deltok på mye av det som skjedde på campus. På den måten kom vi i kontakt med SSN, som ønsket at vi skulle være med på å lage appen fra et student-og-gründer-perspektiv, forteller Rasmus.

Mars 2020, en uke før Norge stengte ned, arrangerte de innovasjonskonkurransen «Ideathon 2020». De inviterte omkring 100 studenter til en helg på Studenthuset på Bakken-

og deres het Clikk, så da slo vi oss sammen, fikk med oss MTI startup og deres nettverk på laget og begynte å kartlegge prefase i Clikk, forteller Rasmus.

Første steg ble å utforske markedet og lage en prototype.

- Vi begynte med å se på teknologier og hvor-

teigen for å komme med idéer til det som skulle bli Norges beste studentapp.

- Det kom mange gode idéer og skisser, og etter konkurransen gikk vi videre i prosessen og begynte å kartlegge en plan og idé med utgangspunkt i vinnerlaget (Passord 123) sin idé, forteller Rasmus.

Foto: RadaLabs

Er du student og lyst til å starte egen bedrift?

God nyheter! Hos oss kan du bli med i studentinkuabtor, et program for studenter! Det er helt kostnadsfritt og du får tilgang på rådgivere, faglig innhold og mulighet til å ta del i våre arrangementer. Vi har også et tett samarbeid med studentforeningen Sprout USN.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Sammen med SSN og Prosesspilotene gikk de videre for å sette opp systemet. De ansatte majoriteten av vinnerlaget Passord 123 i Rada Labs, ettersom de hadde IT-erfaring, og sommeren 2020 satte de i gang med utviklingen av studentappen.

-Nøkkelordet var «av studenter for studenter». Det skal være brukerdrevet innovasjon, forteller Rasmus.

Men det er tydelig å lage en app tar tid. Prototypen til studentappen var klar sensommeren 2020, men først høsten 2021 var den klar til lansering. Samtidig arbeidet de på andre prosjekter, som blant annet Clikk. Våren 2021 lanserte de en tidligversjon og høsten 2021, samtidig som studentappen til USN ble lansert, lanserte de den fullverdige versjonen til Clikk.

- Det som var litt kult i 2020 var da bikket vi vår første million i omsetning. Det var stort for oss, forteller den daglige lederen.

-Gi slipp noen ganger

Når gründerne blir spurt om hva de har lært av tiden som en tidligfase-bedrift, bruker de litt tid på å tenke seg om. Tre ting står frem; lærende, være åpen og tørre gi slipp.

- Et ord som går igjen hele tiden er lærende vil jeg si. Vi har lært så mye på disse årene. Også tenker jeg noe av det viktigste for en gründer er å være åpen og lære seg å tenke utsiden av boksen, forteller Rasmus.

Gründerne tenker det er noe av grunnen til at Rada Labs har hatt en så stor utvikling de siste årene, nettopp fordi de har turt å være åpen for endringer underveis.

- Se på oss, vi har flere ganger måtte pivotere og endre vår forretningsmodell gjennom prosessen. Vi skulle begynne som en jobb-applikasjon og det har sluttet med at vi er et foretak som utvikler og realiserer idéer innen digitale plattformer, forteller Rasmus. Dan legger til:

- Man må tørre å gi slipp noen ganger. Noen ganger når man tør å gå på utsiden av boksen og tenke nytt så kan større muligheter oppstå enn det man ville hatt i utgangspunktet. Så klart gjelder det å holde fast på visjonen sin, men man burde se det med et bredt syn.

For i alt man gjør er det læring, konkluderer gründerne.

- Vi har sett at vi har måtte gi slipp på idéer løpet av Rada Labs sin levetid, men da handler det om å huske at i alt man slipper så har man en læring. Vi lærte ekstremt mye av vår første app Joober. Og noen ganger får man muligheten til å ta opp igjen hjertebarnet sitt i en senere anledning og bruke gamle kjente caser i en ny setting, forteller Dan avslutningsvis.

35

Tilbud fra A til Å

Vi hjelper deg bygge et soild selskap!

Vi har tilbud for der du er på gründereisen din. Om du er helt i startfasen og trenger hjelp med idé og markedsanalyse eller litt lengere på vei og ønsker veiledning i en vekstprosess.

Preinkubator

Kostnadsfritt, 3-6 måneder varighet

For gründere helt i startfasen har vi tilbudet ”preinkubator”. Her får du hjelp med forretningsplanen din og tilgang til alle våre digitale tjenester og rådgivning fra våre ansatte.

Inkubator

Fra 3700,-/mnd

Som medlem i inkubatoren vår får du tilgang til våre digitale tjenester, nettverk og fast plass på eget kontor. Du får rådgivning etter behov og tilgang på subsidierte tjenester fra oss i Kobben og partnerne våre.

Inkubator passer for deg som har en klar idé og et avklart marked.

Digital

Fra 650,-/mnd

Som digitalkunde får du tilgang til inkubatorens tjenester og rådgivning fra våre rådgivere. Perfekt tilbud for deg som ønsker å tilhøre et miljø for innovasjon og entreprenørskap, uten fysisk kontorplass.

Som medlem får du: Inkubator

Rådgivning etter behov

Tilgang på digitale tjenester

Tilgang på subsidierte tjenester fra inkubatoren og partnere

Tilgang på kontor

Tilgang på moderne møterom med videokonferanseutstyr

Gratis parkering (lademulighet for elbil)

Medlemsskap i næringsklyngen

Electronic Coast

Bruk av labfasiliteter (etter avtale)

Som medlem hos oss får du tilgang til flere digitale tjenester som er nyttig å ha når du driver for deg selv. Blant annet Entrepedia, Scrive, Equidam og Shifter.

Entrepedia er din digitale verktøykasse. Her finner du en rekke relevante og nyttige maler og moduler, som hvordan starte AS, eksempler på kontrakter, opsjonsprogram og mye mer.

Digital
XX X X X X X X X X X--
39

Muligheter for næringslivet

For etablert næring bistår vi i prosjekter innen nye forretningsområder. Det vil si at vi hjelper bedrifter med undersøkelser og arbeid som går ut over deres normale arbeidshverdag og oppgaver.

I motsetning til et rent konsulentselskap sitter vi sentralt posisjonert i grensesnittet mellom oppstart og etablert næring.

Vi har et av landets beste inkubatormiljøer samtidig som vi leder en nasjonale næringsklynge innenfor elektronikk og teknologi. Så med Kobben får du ikke bare vår egen innovasjonskompetanse og erfaring fra hundrevis av forretningsmodeller innenfor teknologi, men også en samlet kompetansebase fra vårt nettverk.

Gjennom et unikt og tett samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), med nasjonalt ledende professorer innenfor innovasjon og innovasjonsprosesser, holder vi oss faglig oppdatert, samt bidrar mot studentmiljøet ved å holde ulike workshops og hakcathons.

For å toppe det hele, har vi mulighet til å finansiere prosjekter med opptil 75% av kostnaden.

Eksempler på prosjekter

• Markedsanalyser av nye markeder

• Markedsavklaring for nye produkter eller tjenester

• Identifisere nye satsningsområder, strategiske analyser og scenarier

• Etablere interne innovasjonsenheter

• Igangsettelse av arbeid med bærekraft

Kobben kan være involvert i ulik grad:

Delta som koordinator, samarbeidspartner eller deltager i prosjekt. Prosjektleder Samarbeidspartner Infrastruktur

Være prosjektleder og ta ansvar for at prosjektet gjennomføres med rett kompetanse.

Fasilitere prosjektet ved å stille med lokaler, infrastruktur eller annen støtte.

41
Bilder fra EC-konferansen 2023. Foto: Georgii Pushkarev

Vestfold Investornettverk

Nettverket Vestfold Investornettverk knytter lokale investorer og lokale gründerselskap. De jobber for å bidra til å skape flere vekstselskaper i regionen vår og bidra til lokal verdiskapning gjennom å samle gründere og investorer.

www.vestfoldinvestornettverk.no

Prosjektlederne i nettverket er Kjetil og Kristoffer Idås, som begge jobber i investeringsselskapet Kicon. De har mange års erfaring fra bransjen, og har selv vært med på å starte og selge selskap.

Nettverket tilbyr rådgiving og nettverksmuligheter. Blant annet arrangeres «investorforum» fire ganger årlig. Her får utvalgte gründerselskaper presentere sitt selskap til investorer i nettverket.

Vestfold Investornettverk blir finansiert av Kobben og Sparebank 1. Prosjektgruppa består av Tenden Advokatfirma, Gründeriet i Sandefjord, Colab i Larvik, Gründerhuset Hi5 i Tønsberg og Kobben i Horten.

Kjetil og Kristoffer Idås.
Nettverk

Electronic Coast

Hos oss finner du klyngen Electronic Coast. Dette er en klynge som arbeider for å skape en samlingsplass for sine medlemmer, i tillegg til å synliggjøre og støtte hver enkel medlemsbedrift. Electronic Coast retter seg mot elektronikk og IKT bransjen, som har et stort utspring i Horten.

www.electroniccoast.no

Klyngen Electronic Coast (EC) ble formelt stiftet som en forening i 2003, men prosjektsamarbeidet mellom medlemmene har historie tilbake til 1980-tallet. EC arbeider med kompetanseutvikling, rekruttering og ressursdeling blant medlemmene.

I EC er det flere ulike fagteam som møtes en gang i måneden. Frokostmøtene er en fin måte for medlemmene å utveksle erfaringer og tilegne seg ny kunnskap. Fagteamene er team robust elektronikk, team kretskort, team avanse, team bærekraft, team pakketeknologi, team FOUI, team software og team manufacturing.

Kontaktperson i klyngen er daglig leder Linn Fagerberg. Hun er ansatt i Kobben og utleid i en 100 prosent stilling.

43 Klynge
Linn på EC-konferansen 2023. Foto: Georgii Pushkarev Forskningsparken Vestfold Raveien 205, 3184 Borre

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.