Page 1


Kai Tomas Džerį ir Tafį įtikina, kad jau metas apsikuopti, visi pradeda švarintis.

Pagaliau! Net neatsimenu, kada paskutinįsyk tvarkėmės!

Knygas štai sudėsiu į lentyną! Lempa... Hmm... Lempa neturėtų čia stovėti... Pastatysiu ją į vietą!

Štai todėl man patinka tvarkytis! Visi daiktai atsiduria savo vietose, o namie būna taip švaru ir gražu!

Ak, tai va kur

palikau

savo riedučius.

Nieko sau! Jis

važinėjasi riedučiais!

Gelbėkit!

Traukitės iš kelio! Aš negaliu sustoti!

Toks tas Tomas – liepia mums tvarkytis, o pats žaidžia. Koks išdavikas!

4


Žinoma, ateik ir pats pažiūrėk!

Tomai, mes jau! Jūs jau? Vaza suklijuota?

Ateik pažiūrėti!

Ateinu! Bet jūs pasigailėsite, jeigu vaza nebus gerai suklijuota!

Nemanai, kad ši vaza daug geresnė? Daaaug kartų gražesnė už senąją, ką?

Jūs iš proto išsikraustėt! Ak, gražioji mano vaza, kurią padovanojo Misė!

Galite pasilikti šitą nesąmonę sau! Tokios vazos man nereikia! Kodėl jūs visada viską sugadinate?

Tomui telieka pripažinti, kad vazos išgelbėti nebepavyks. Vienintelė viltis – rasti panašią kokioje nors porceliano parduotuvėje. O dabar metas tvarkytis toliau!

Nemanykite, kad jums pavyks išsisukti nuo darbų vien tik todėl, kad esate tokie nevėkšlos. jums teks šveisti grindis... Paprastesnio darbo nesurasi!

7


Gelbėkit! Tuoj įsirėšiu į kriauklę su visais neplautais indais!

k r Ta

O siaube, kaip trenkiausi!

! t š Š M AU

KŠ T!

Kažkas iš tikrųjų ne taip. Muilas sureagavo su vandeniu ir pavirto į milijonus muilo burbulų!

Atrodo, lyg kažkas siaubingo būtų nutikę!

as Tom žu a pam ėja... ipeik ats

Tik pažiūrėk į Tomą! Jis dar nespėjo atsigauti po smūgio ir atrodo gerokai apsvaigęs!

Kas čia vyksta... Akyse mirga žvaigždės ir muilo burbulai! Matyt, dar būsiu neatsigavęs...

12


Chi chi chi! Kokia puiki dienos pradžia!

Vaje, kaip slidu!

Na ir nesiseka! Man labai gaila, bet juk patys matėte, kad paslydau. Labai atsiprašau!

Chi chi chi, tikras smagumėlis!

Tuoj jam parodysime, kad mes ne tokie kvaili, kaip jam atrodo! Žinau, kaip jį pamokyti!

t! S m u sl�

Aš pradedu manyti, kad Tomas specialiai taip elgiasi!

Parašysiu Tomui raštelį! Katinėlis turėtų užkibti!

Palaukim, kol Tomas suras raštelį!

Laiškas? Nejaugi man?

15


Trykšt triokšt keberiokšt!

Tikras sąmyšis Tomo ir Džerio namuose! Istorija susipainiojo! Ar gali padėti sudėlioti paveikslėlius eilės tvarka?

1

Vėli

. au..

Aš toks peršalęs! Apči!

Oho! Kaip Tomas , pasistengė! Pala tuoj ką nors su galvosiu...

2

Apči!

Oj, ir dar sykį!

3

Nieko nesuprantu...

Klijai, ku riu os 1 001 galim a naudoti ! skirtingu bū du

Radau tavo dėlion ės detalę tar p savo daiktų!

Cha! Dabar jau 1 002 skirtingi naudojimo bū dai!

Lažinuosi, kad jis tyčia šitaip!

Pažiūrėk, ką turiu, Tom ai!

20

Atsakymą rasi 46 puslapyje.


Skraidymo menas Viskas paruošta, Tafi. Dabar galėsi skraidyti be jokių problemų!

Man baisu!

Džeri, aš jau nebežinau, ar šis tavo sumanymas geras!

Nagi, išbandykime šį skraidymo prietaisą!

Nesijaudink! Atidžiai sekiau instrukcijomis, todėl viskas eisis kaip iš pypkės!

Pypt!

Gurkt!

25

Valio! Veikia!


O! Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą!

Šito tikrai nesitikėjai, ką?

Visiškai nėra gyvenimo!

Taukšt! vis n e Tom as o da... u id s a p

Ramiai pagulėsiu ir palauksiu, kol eis pro šalį. Tada staiga tik... niam!

Taip lengvai jie manęs neįveiks!

Klausyk, senokai Tomą matėme!

Jis tikriausiai raito ūsus iš pykčio, kad negali mūsų sučiupti!

34

Taip. Galite sau svajoti!


Iššifruok keturių arčiausiai Saulės esančių planetų pavadinimus. Revena Sarmas

Saturnas turi ne tik įspūdingą žiedų sistemą, bet ir 62 palydovus. Dėl tam tikrų elementų Marso paviršius atrodo rausvas.

Mežė Kurmerijus

Kryžiažodis!

Mūsų planetų sistemos nebūtų be svarbiausio jos elemento. Surašyk teisingus atsakymus ir pažymėtoje eilutėje sužinok, kas tai! Užuominų ieškok šiame puslapyje!

1

2

3

4

5 1. Planeta, turinti įspūdingus žiedus 2. Raudonoji planeta 3. Didžiausia Saulės sistemos planeta 4. Didelis dangaus kūnas, skriejantis aplink žvaigždę 5. Vienintelis natūralus Žemės palydovas

Saulės sistemoje, kuriai priklauso ir Žemė, yra 8 planetos. Didžiausia Saulės sistemos planeta – Jupiteris. Mažiausia – Merkurijus.

37

Atsakymą rasi 46 puslapyje.


Daugiau nebegaliu!

Tu labai daug problemų keliantis šuo!

Tu sugadinai man gyvenimą!

Kas gi nutiko, šuneli? Katinas nukirpo man plaukus... ir dabar...

Išgelbėji gyvybę ir ką gauni mainais?..

Kodėl nukirpai jam plaukus?

Katinėli! Ateik čia minutėlę! Ką?

Ė... aš...

Na? Kaip ketini ištaisyti šią klaidą?

Šiems šunims plaukai turi kristi ant akių! bet…

aš…

42


Konkursas!

Jei esi Tomo ir Džerio gerbėjas, puikiai žinai apie nesibaigiančius jų nuotykius! Žemiau matai juokingą paveikslėlį, kuriame Tau reikės įrašyti, ką sako besikvatojantis Tomas ir ką galvoja nustebęs Džeris.

Į burbulus įrašęs šių dviejų išdaigininkų žodžius ir mintis, nepamiršk užpildyti žemiau esančios lentelės. Tuomet viską iškirpk ir atsiųsk mums adresu: Tomo ir Dþerio konkursui UAB „Media Incognito“ Butrimoniø g. 9 50220 Kaunas Laiðkø laukiame iki liepos 15 dienos, o nugalëtojà, sukûrusá linksmiausià dialogà, paskelbsime rugpjûèio mënesio numeryje.

Prizas!

Vienas iš konkurso dalyvių laimės įspūdingas ir labai detalias dviejų muškietininkų – Tomo ir Džerio – statulėles! Nepamiršk užpildyti šios lentelės!

Nr. 1

Vardas, pavardë: ................................................................ Adresas: ............................................................................... Miestas: ...................... Telefono numeris: ......................... El. paðto adresas: ................................... Amþius: ............. Tëvø paraðas: .......................................................................

Jei tau maþiau nei 12 metø, reikia tëvø sutikimo, kad galëtum dalyvauti konkurse ir laimëti prizà. Prieð siøsdamas laiðkà papraðyk, kad jie pasiraðytø kortelëje tam skirtoje vietoje.


Tom and jerry komiksas nr1 zurnalo istrauka  

Žurnalo „Tom and Jerry nr. 1“ ištrauka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you