Page 1


Jason Fried ir David Heinemeier Hansson

NEDIRBK

Iš anglų kalbos vertė paulius ambrazevičius


i,zanga v


Turime kai ką nauja papasakoti apie savo verslo kū­ rimą, vykdymą ir plėtrą (arba neplėtrą). Ši knyga nėra paremta mokslinėmis teorijomis. Ji paremta mūsų patirtimi. Versle sukamės jau daugiau kaip dešimt metų. Per visą tą laiką patyrėme dvi rece­ sijas, vieną „burbulą“, verslo modelių pokyčius, išgyve­ nome grėsmingas prognozes ir, nors būta visko, visą­ laik dirbome pelningai. Mes turime nedidelę įmonę, kuri kuria programinę įrangą, padedančią kitoms nedidelėms įmonėms ir or­ ganizacijoms paprastai atlikti savo užduotis. Daugiau kaip trys milijonai žmonių visame pasaulyje naudoja mūsų produktus. Darbą pradėjome 1999 metais kaip trijų žmonių internetinio dizaino konsultacijų įmonė. 2004 metais, nusivylę aplinkinių įmonių naudojama projektų valdy­ mo programine įranga, sukūrėme savo ir pavadinome ją „Basecamp“. Kai parodėme šį interneto įrankį klien­ tams ir kolegoms, jie visi sureagavo vienodai: „Mums taip pat jo reikia.“ Po penkerių metų „Basecamp“ kas­ met generavo po kelis milijonus dolerių pelno.


8 NEdirbk

Dabar prekiaujame ir kitais interneto įrankiais. „Highrise“, mūsų sukurtą kontaktų valdymo, ir CRM* įrankį dešimtys tūkstančių nedidelių įmonių naudoja norėdamos laikyti pirštą ant įmonės pulso, sandorių ir daugiau kaip 10 milijonų kontaktų. Daugiau kaip 500 tūkst. žmonių naudojasi „Backpack“ – mūsų su­ kurtu interneto ir keitimosi žiniomis įrankiu. Žmonės jau išsiuntė daugiau kaip 100 milijonų žinučių naudo­ dami „Campfire“ – mūsų sukurtą realaus laiko verslo pokalbių įrankį. Mes taip pat sukūrėme atvirojo kodo programavimo terpę „Ruby on Rails“, kuri naudojama daugybėje „Web 2.0“ tinklalapių. Kai kas mus vadina interneto įmone, bet nuo tokio pavadinimo mes susigūžiame. Interneto įmonės kom­ pulsyviai samdo darbuotojus, beprotiškai išlaidauja ir įspūdingai žlunga. Mes ne tokie. Mes maži (atiduodant šią knygą spaudai pas mus dirbo šešiolika darbuotojų ), taupūs ir pelningi. Žmonės kalba, kad neįmanoma dirbti taip, kaip dirbame mes. Sako, kad mums tiesiog sekasi. Jie pataria * Angl. Customer Relationship Management – santykių su klien­ tais valdymas (vert. past.).


9

kitiems nekreipti dėmesio į mūsų patarimus. Kai kas mus net vadina neatsakingais, nerūpestingais ar net – giliai įkvėpk – kaltina neprofesionalumu. Mūsų kritikai nesupranta, kaip įmonė, atsisakanti plėtros, susitikimų, biudžetų, direktorių tarybos, rek­ lamos, pardavėjų ir „realiojo pasaulio“, gali klestėti. Tai jų problema, ne mūsų. Jie sako, jog reikia parduoti, kad patektum į „Fortune 500“* sąrašą. Velniop visa tai. Mes „Fortune 500“ sąrašo įmonėms parduodame savo produktų už 5 000 000. Jiems nesuprantama, kaip galima turėti darbuoto­ jų dviejuose žemynuose, aštuoniuose miestuose, kurie nėra matę vienas kito. Jiems atrodo, kad įmonė žlugs neturėdama finansinių ar penkerių metų verslo planų. Jie k­lysta. Jie sako, jog reikia viešųjų ryšių įmonės, kad patek­ tum į „Time“, „Business Week Inc.“, „Fast Company“, „New York Times“, „Financial Times“, „Chicago Tri­ bune“, „Atlantic“, „Entrepreneur“ ar „Wired“ pusla­ pius. Jie klysta. Jie sako, kad negali pasidalyti verslo * 500 didžiausių JAV įmonių (vert. past.).


10 NEdirbk

sėkmės receptais ir paslaptimis, ir vis tiek atlaikyti kon­ kurenciją. Jie ir vėl klysta. Jie sako, kad neįmanoma varžytis su dideliais žaidė­ jais be didžiulio rinkodaros ir reklamos biudžeto. Jie sako, kad neįmanoma dirbti sėkmingai kuriant pro­ duktus, kurie atlieka mažiau užduočių nei kuriami konkurentų. Jie sako, kad versle negali improvizuoti. Bet mes kaip tik taip ir elgiamės. Jie daug kalba. Mes sakome, kad jie klysta. Mes tai įrodėme. Ir šią knygą parašėme tam, kad ir Tu galėtum įrodyti, kad jie klysta. Pirmiausia „išardysime“ verslą. Išnarstysime jį iki pa­ skutinio varžtelio ir išaiškinsime, kodėl dabar yra pats laikas keisti tradicinį požiūrį į verslo vykdymą. Tada mes jį sukursime iš naujo. Išmoksi, nuo ko pradėti, ko­ dėl reikia visko mažiau, nei Tau atrodo, kada pradėti, kaip paskleisti apie save žinią, ką (ir kada) samdyti ir kaip viską kontroliuoti. Pradėkime.


Pirmiausia


dirbk dirbk dirbk nedirbk dirbk dirbk dirbk


13

Nauja realybė Tai kitokia knyga apie verslą kitokiems žmonėms – nuo tų, kurie niekad nesvajojo sukurti savo verslo, iki tų, kurie jau turi sėkmingai veikiančią įmonę. Ji skirta kiečiausiems verslininkams, aukščiausio lygio verslo pasaulio karjeristams. Žmonėms, kurie mano, kad yra gimę pirmauti, vadovauti ir užkariauti. Ji taip pat skirta ne tokiems smarkiems verslinin­ kams. Žmonėms, kurie galbūt nėra patys kiečiausi, tačiau vis tiek verslą laiko svarbiausia savo gyvenimo dalimi. Žmonėms, kurie ieško pranašumų, leisiančių padaryti daugiau, dirbti sumaniau ir pavaryti geriau už kitus. Ji netgi skirta žmonėms, užsiknisusiems savo kas­ dieniuose darbuose ir svajojantiems dirbti tai, ką nori. Galbūt jiems patinka dirbti tai, ką dirba, tačiau neken­ čia savo viršininko. Arba jiems paprasčiausiai neįdomu. Jie nori daryti ką nors, ką mėgsta, ir už tai gauti atlygį. Pagaliau ši knyga yra tiems, kurie niekad negalvojo kurti nuosavo verslo. Galbūt jie mano, kad verslas – ne jiems. Galbūt jie mano, kad neturi pakankamai laiko,


14 NEdirbk

pinigų ar užsispyrimo, kad pabaigtų tai, ką pradeda. Gal jie tiesiog nedrįsta rizikuoti. O gal jiems verslas tiesiog atrodo nešvarus. Nesvarbu, kokia priežastis – ši knyga skirta ir jiems. Išaušo nauja realybė. Šiandien bet kas gali tapti vers­ lininku. Įrankius, kurie anksčiau buvo neprieinami, dabar gali naudoti bet kas. Technologijos, kurios anks­ čiau kainavo tūkstančius, dabar kainuoja kelis „žalius“ arba iš viso yra nemokamos. Vienas žmogus gali atlikti dviejų ar trijų, o kartais ir viso skyriaus darbą. Dalykai, kurie prieš keletą metų buvo neįmanomi, dabar yra vi­ siškai paprasti. Nereikia dirbti apgailėtinų 60/80/100 valandų per savaitę, 10–40 valandų visiškai pakanka. Nereikia eik­ voti viso gyvenimo santaupų ar prisiimti didžiulę ri­ ziką. Nuosavas verslas šalia kasdienio darbo gali būti tai, kas generuos pakankamai pinigų. Tau net nereikia biuro. Šiandien galima dirbti iš namų arba bendradar­ biauti su žmonėmis, kurių niekada nesi sutikęs, nes jie gyvena už tūkstančių kilometrų. Laikas nedirbti. Pradėkime.


Isardymas v


ig noruok realu, pasauli,


17

Ignoruok realų pasaulį „Realiame pasaulyje tai neveiks.“ Šitą išgirstate kas­ kart, kai pristatote kokią nors naują idėją. Tas „realus pasaulis“ atrodo kaip baisiai liūdna vieta gyventi. Tai vieta, kurioje naujos idėjos, naujoviški požiūriai ir ne­ įprastos koncepcijos visada pralaimi. Vieninteliai da­ lykai, kurie laimi, yra tie, kuriuos žmonės jau žino ir naudoja, net jei tie dalykai yra su trūkumais ar nepro­ duktyvūs. Žvelk giliau ir pamatysi, kad šio „realaus pasaulio“ gyventojai yra apsėsti liūdesio ir nevilties. Jie tikisi, kad naujoms idėjoms nepasiseks. Jie mano, kad visuomenė nėra pasiruošusi ar įgali keistis. Dar blogiau – jie nori ir kitus nusitempti paskui save. Jeigu Tu turi daug vilčių ar esi ambicingas, jie stengsis Tave įtikinti, kad Tavo idėjų neįmanoma reali­ zuoti. Jie sakys, kad tiesiog gaišti laiką. Netikėk jais. Tas pasaulis jiems galbūt ir yra realus, bet Tu neprivalai jame gyventi. Mes tai žinome – mūsų įmonė visapusiškai ne­ati­ tinka realaus pasaulio normų. Realiame pasaulyje įmo­


18 NEdirbk

nė negali turėti daugiau kaip tuzino darbuotojų, dir­ bančių aštuoniuose miestuose, dviejuose skirtinguose žemynuose. Realiame pasaulyje ne­įmanoma pritraukti milijonų klientų be pardavėjų ir reklamos. Realiame pasaulyje negalima atskleisti savo sėkmės formulės ki­ tiems. Bet mes visa tai darėme ir vis tiek klestime. Realus pasaulis nėra vieta, tai tik pasiteisinimas. Pasiteisinimas nebandyti nieko nauja. Tu čia niekuo dėtas.


. . nesekme .

nera . .

sekmes konstanta


Nedirbk  
Nedirbk  

Knygos „Nedirbk“ ištrauką

Advertisement