Page 1


Dale Carnegie & Associates, Inc.

Iš anglų kalbos vertė KRISTINA AUGUSTINAITĖ


PABUSKITE IR IMKITE GYVENTI SÄ„MONINGAI!

6


Įvadas Jums neskirta būti nelaimingiems, prislėgtiems baimės ir nerimo, ligotiems, jaustis atskirtiems ir menkesniems. Savyje turite galios praturtinti savo gyvenimą – įveikti sunkumus, pasiekti laimę, harmoniją, sveikatą ir turtus. Nesvarbu, ar stovite ant suaugusiųjų pasaulio slenksčio, ar esate jį gerokai peržengę, niekada nevėlu įvertinti, ką esate pasiekę, ką norėtumėte būti pasiekę ir ką dar galite nuveikti ateityje. Net jeigu gyvenimas jums nebuvo maloningas, kaip vylėtės, nesvarbu, kiek jums metų, savo ateitį galite paversti ne tik geresne, bet išties nuostabia. Šioje knygoje sužinosite apie Deilo Karnegio taisykles, kurias papildė jo pasekėjai ir pritaikė milijonai vyrų bei moterų, pasistengusių atrasti sprendimus įvairiose gyvenimiškose situacijose. Sužinosite, kaip atpažinti stipriąsias ir silpnąsias savo puses, kaip ugdyti stiprybes ir įveikti silpnybes. Gyvenimą praturtinantys klausimai, kuriuos kelsime šioje knygoje: • Kaip sukurti pusiausvyrą pagrindinėse gyvenimo srityse: asmeninėje, šeimos, darbo ir karjeros, socialinių veiklų ir kitose? • Kaip sumažinti įtampą ir nerimą? • Kaip pradėti gyventi sveikai? 7


• Kaip efektyviau bendrauti? • Kaip tapti charizmatiška asmenybe? • Kaip bendrauti su sunkaus būdo žmonėmis? • Kaip valdyti savo emocijas? Be to, kaip nurodyta šios knygos turinyje, atrasite daugybę būdų, padėsiančių valdyti savo gyvenimą ir juo mėgautis. Siekiant, kad šios taisyklės būtų naudingos, svarbu suvokti, kaip susidorojate su gyvenimo siunčiamais iššūkiais. Norėdami padėti jums išsiaiškinti specifinius bruožus ir poreikius, šioje knygoje pateikiame savarankiškai pildomus klausimynus, leidžiančius nustatyti, kaip elgiatės daugeliu atvejų. Štai keletas pavyzdžių: • Pusiausvyros jūsų gyvenime įvertinimas. • Patiriamos įtampos ir jos įveikos būdų nustatymas. • Profesinės veiklos ir pažangos darbe įgyvendinimo bei karjeros siekimo analizė. • „Charizmos koeficiento“ nustatymas. • Įsiklausymo įvertinimas. • Emocinio intelekto matavimas. • Iškilusių nesutarimų sprendimo įgūdžių įvertinimas. Knygoje pateikiami patarimai ir pasiūlymai praturtins jūsų gyvenimą. Jie nėra teoriniai. Be to, tai nėra pamokslai ar 8


filosofinės diskusijos. Šie patarimai pagrįsti tokių pat žmonių kaip jūs patirtimi, sukaupta per daugelį metų, nes patarimus jie pritaikė sau ir pakeitė savo gyvenimą, vidutinišką egzistavimą pavertę pasitenkinimą teikiančiu, prasmingu ir dažniausiai įdomiu gyvenimu. Siekdami, kad ši knyga būtų daugiau nei knyga, kurią perskaitę padėsite į lentyną, turite susidaryti planą, kaip tai, ką skaitote, paversite konkrečiais žingsniais. Skaitydami kiekvieną skyrių, pildykite savęs įvertinimo klausimynus, įvertinkite rezultatus ir pritaikykite juos savo gyvenimo būdui. Periodiškai peržvelkite savo planą, kad išvengtumėte senų įpročių atsinaujinimo. Tai tik pradžia. Privalote pasistengti, kad šie žingsniai taptų jūsų gyvenimo stiliumi. Dabar pats laikas pradėti. Skaitykite. Mokykitės. Pritaikykite. Prisijunkite prie milijono kitų žmonių, kurie, pasitelkę Deilo Karnegio ir jo pasekėjų mokymą, įveikė problemas ir rūpesčius, pakeitė gyvenimo būdą ir savo gyvenimus pavertė išties nuostabiais.


SĄMONINGAS GYVENIMAS PRASIDEDA NUO ASMENINĖS VIZIJOS

10


Žodynas, kuris, priešingai nei kompiuteris, yra būtina vadovavimo priemonė, pateikia daugybę „misijos“ apibrėžimų. Priimtiniausiu laikomas „buvimo tikslas ir priežastis“. Kita vertus, „vizija“ apibrėžiama kaip „ateities, kurią trokštame sukurti, paveikslas arba vaizdinys“ ir „kaip norime gyventi siekdami savo misijos“. Piteris M. Senžas

Nuolat kalbama apie patrauklios asmeninės vizijos galią. Be paliovos tai girdime iš geriausių motyvacines kalbas sakančių pranešėjų, sunku rasti knygą apie asmeninį arba organizacijų tobulėjimą, kuri nepabrėžtų tokios vizijos svarbos. Vis dėlto kartojasi atvejai, kai net mažiau nei dešimt procentų Deilo Karnegio renginiuose dalyvaujančių žmonių atsako teigiamai, kai jų teiraujamasi, ar jie turi užsirašę glaustą savo ateities viziją. Kodėl? Prisipažinkime, tai greičiausiai yra sunkiausias klausimas iš visų. Kokią prasmę noriu suteikti savo gyvenimui? Koks yra mano tikslas? Tai klausimai, ištisus šimtmečius ramybėje nepaliekantys vyrų ir moterų. Būtinybė skirti laiko, energijos ir pastangų, siekiant išsiaiškinti ir apibrėžti šią visų svarbiausią viziją, vis dar išlieka. 11


Taigi, kuo šios pastangos atsipirks? Kodėl verta vargintis? Ką ši vizija mums padės įgyvendinti? Atsakymas į šį klausimą – tai ilgalaikiai pasiekimai ir tikrasis meistriškumas – aukšti siekiai, neatsiejami nuo didelės vertės. Taigi, įgyti juos sunku. Norintis turėti šias retenybes žmogus turi būti pasirengęs susidurti su didžiuliu nepasitenkinimu, sunkumais ir nusivylimais. Norint įveikti šiuos trukdžius, žmogui reikia nepaprastai įdomios ir patrauklios ateities, neatsiejamos nuo pageidaujamų rezultatų.

Nepaprastai svarbi vizija, nepaprastai svarbus gyvenimas Jaudinanti ir aiškiai įvardyta vizija gali pagyvinti kasdienį mūsų gyvenimą ir jam suteikti jaudulio. Vizija mūsų veiksmams suteikia prasmės. Juk dažniausiai atrodo, kad tai, ką atliekame konkrečiu metu, mažai tesisieja su tuo, kas esame ir kuo tampame. Ilgainiui vizija mums padeda išvengti tų veiklų, kurios kliudo judėti pirmyn. Galų gale ši vizija, sutelkdama mūsų stiprybes, vertybes, giliausius įsitikinimus – šias unikalias savybes, – leidžia mums tapti tuo, kas esame. Tai labai asmeniška. Ji paliečia mūsų gelmes. Vizija sukrečia! Visa tai mūsų svajones ir misiją paverčia realybe. Štai keturi pagrindiniai atraminiai akmenys: • tikslo arba misijos, arba vizijos, apibrėžimas; • konkretūs ir išmatuojami tikslai; 12


• įpročiai, kurie sustiprina tikslų siekimą ir jų įgyvendinimą; • veiklos, kurios suformuoja ir sustiprina įpročius. Kasdien stengdamiesi, pamažu, tačiau užtikrintai, galime judėti svarbiausio tikslo link, atsikratydami nereikalingų veiklų. Tai mums suteiks daugiau pasitenkinimo. Pradėkime nuo pirmojo žingsnio.

Ko noriu iš gyvenimo? Daugybė knygų ir puslapių prirašyta siekiant nubrėžti skiriamąją liniją tarp tikslo, misijos ir vizijos. Praktiniu požiūriu ši trijulė susilieja, suformuodama varomąją mūsų gyvenimo jėgą. Visa tai gali ir turi būti sujungta į vientisą glaustą pareiškimą. Savais sumetimais įvardysime jį kaip asmeninės misijos pareiškimą. Kas asmeninės misijos teiginį daro veiksmingą ir kodėl verta vargintis jį užsirašinėjant? Krypties nustatymas padės užsibrėžti įgyvendinamus tikslus. Išskirtiniai, aiškūs ir konkretūs tikslai leidžia priimti geresnius sprendimus. Galų gale mūsų priimami sprendimai nutiesia gyvenimo kelius, kuriais vaikštome. Supratus, ko labiausiai trokštame, ir įsipareigojus to siekti, tampa aiškiau, kurie priimami sprendimai yra tikslingesni. Misijos teiginio užrašymas ant popieriaus padeda geriau tą teiginį suprasti ir priverčia nuoširdžiai sau atsakyti į svarbiausią klausimą – ko noriu iš gyvenimo? 13


Tai būtinas žingsnis, kurį turime žengti, jei aukštesnės kompetencijos siekis gyvenime mums yra svarbus. Dinamiška misija padeda įvykdyti pokyčius, kurie būtini ją įgyvendinant. Ši misija turėtų mums suteikti lemiamą postūmį, padedantį atsikratyti tų veiklų, kurios nukreipia mus nuo pagrindinio tikslo. Jaudinantis gyvenimo tikslas sustiprina mūsų motyvaciją. Jis suteikia jėgų, ištvermės, susivaldymo ir valios pasiaukojant, pasipriešinimo siekiant didingesnių tikslų ir galų gale pranašumo.

Kaip suformuluoti savo viziją? Nėra vienos formulės, leidžiančios įvardyti savo tikslą, tačiau moksliniai tyrimai ir pokalbiai su sėkmingais asmenimis nurodo šiuos toliau pateikiamus žingsnius: 1. Sudarykite sąrašą veiklų, kurių atlikimas sukelia didžiausią malonumą. 2. Sudarykite visų svarbiausių savo pasiekimų ir laimėjimų sąrašą. 3. Įsivaizduokite ateitį po dvidešimties metų. Ką norėtumėte veikti? Kodėl? 4. Ką veikiate šioje tolimoje ateityje? Paklauskite savęs: „Kaip atrodytų įprasta šios tobulos ateities diena?“ Suplanuokite ją. 5. Kaip skirsitės nuo dabartinio „aš“? 6. Sudarykite sąrašą, kuris apimtų bent dvidešimt penkis jūsų įsitikinimus. 14


7. Sudarykite svarbiausių savo vertybių sąrašą. 8. Aiškiai užrašykite, kokius tris didžiausius tikslus norėtumėte pasiekti savo gyvenime. 9. Užrašykite savo epitafiją. Kaip norite, kad jus prisimintų? Apmąstymas ir tokių sąrašų sudarymas leis aiškiau išvysti trokštamą ateitį. Pamažu išryškės tendencijos. Asmeninės misijos teiginys telieka asmeninis. Tai, ką kiti mano apie jį, nėra taip svarbu kaip tai, ką manome mes! Turime suprasti, kad kiekvieno žmogaus misija gyvenime yra tokia pat unikali kaip ir mūsų misija.

Asmeninės misijos teiginys turėtų: • patraukti ir jaudinti; • suvirpinti širdį ir protą; • išryškinti mūsų unikalumą; • sukurti ateities vaizdą, patrauklesnį už dabartinę realybę; • atskleisti giliausias mūsų vertybes ir įsitikinimus. Tai yra penki svarbiausi kriterijai. Įdėmiai perskaitykite kiekvieną teiginį. Ar jie sukelia emocijų? Ar padeda pamatyti, kur link judame? Ar jie padės atlaikyti neišvengiamus nesutarimus, pasiaukoti ir padaryti sunkius pasirinkimus? Nenustebkite, jei apsvarstydami kiekvieną teiginį užtruksite ilgai. Radę atsakymus, suprasite tai akimirksniu. Vadovaudamiesi savo intuicija pajusite, kad esate tinkamame kelyje. 15


Tikslai, uždaviniai ir prioritetai Tikslai kyla iš asmeninės mūsų misijos, jie yra tarsi kelio ženklai, vedantys tobulumo link. Tai mūsų tikslai, kuriuos pasiekiame ir įgyvendiname judėdami savo misijos link, tai svarbūs laiptai, vedantys į ateitį, pagrįstą šia misija. Jie turi būti kruopščiai apgalvoti. Išgryninus asmeninę misiją, svarbu ją išskaidyti į skirtingas sritis, į kurias galime sutelkti dėmesį. Įprastai tikslai skirstomi į kelias kategorijas.

Šeima Apibrėžiant tikslus ypač svarbu įvardyti, kokiu asmeniu norime tapti, kad atrastume kelią, vedantį asmeninės misijos link. Ko mums reikia išmokti? Ką teks pakeisti savyje? Užsibrėždami tikslus dažnai pernelyg daug dėmesio sutelkiame į tai, ko trokštame, ir nebesirūpiname tuo, kuo tampame. Juk tai, kas esame, nulemia tai, ko sulaukiame iš gyvenimo. Atkreipkite dėmesį į specifinius savęs tobulinimo tikslus, leidžiančius greičiau ir be vargo siekti tikslų. Tikslai turi būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Pirmiausia pradėkite nuo ilgalaikių tikslų. Pažvelkite į savo asmeninės misijos teiginį. Įsivaizduokite save jau pasiekusius tikslą. Kokie reikšmingi pasiekimai mus čia atvedė? Apsvarstykite visus tikslo aspektus. Ką reikia atlikti, kad pasiektume šią jaudinančią ateitį? Išsamiai atsakydami į šiuos klausimus, sudarysite reikšmingų ilgalaikių tikslų rinkinį. 16


Įpročių magija „Nusikalame grandines, kurias nešiojame visą savo gyvenimą“, – rašė Čarlzas Dikensas. Kyla klausimas, ar grandinės, kurias nusikalame, įkalina mus, ar nutiesia kelią, vedantį į daug žadančią ateitį? Aristotelis yra pasakęs: „Pirmiausia susikuriame savo įpročius, tada įpročiai kuria mus.“ Visiems, rimtai nusiteikusiems siekti tobulumo, gyvybiškai svarbu skirti daug pastangų siekiant atsikratyti žalingų įpročių ir formuoti teigiamus įpročius. Įpročiai yra didžiausi mūsų priešai ir geriausi draugai. Jie nėra asmeniški, jų formavimas reikalauja disciplinos, o rezultatai – nuspėjami. Tai taikoma geriems ir nepageidaujamiems įpročiams. Norite tikėkite, norite netikėkite, tačiau žalingo įpročio suformavimas reikalauja tiek pat daug pastangų, kiek ir gero įpročio ugdymas. Žalingi įpročiai, kaip ir geri, turi savo kainą. Mūsų patarimas skamba taip: savo įpročius paverskite sąmoningu pasirinkimu, o ne primesta tikrove. Visų pirma įpročiai turi padėti siekti tikslų. Jeigu, pavyzdžiui, išsikeliame svarbiausią tikslą pagerinti savo sveikatą ir fizinį pajėgumą, mums reikia ugdyti įpročius, sustiprinančius šį tikslą. Galbūt teks ugdyti naują mitybos įprotį, pavyzdžiui, suvalgyti ne mažiau kaip du šviežius vaisius per dieną, arba mankštinimosi įprotį, reikalaujantį dvidešimties minučių pasivaikščiojimo kasdien. Gali prireikti atsikratyti nepageidaujamo įpročio valgyti saldžiuosius batonėlius. 17


Kai mūsų suformuoti įpročiai atitinka mūsų tikslus, sėkmė užtikrinta. Iš tikrųjų, formuoti naujus įpročius parankiau, nes jie suteikia pasitenkinimo, kad judame jaudinančios ateities link, užuot nuo jos traukęsi. Tobulumo pasiekiame tada, kai imame didžiuotis savo įpročiais, laikomės jų be priekaištų ir mėgaujamės šiuo procesu!

Tik du įpročiai vienu metu Peržvelkite ilgalaikius savo tikslus. Kokie įpročiai būdingi žmogui, kuriuo trokštate tapti? Sudarykite kiek įmanoma ilgesnį sąrašą. Vėliau parenkite sąrašą žalingų įpročių, kurie jums būdingi dabar ir kurių turite atsikratyti, tapdami žmogumi, sugebančiu įgyvendinti ilgalaikius tikslus. Įsitikinkite, kad šie sąrašai yra išsamūs. Kitas žingsnis yra nustatyti prioritetus. Kokius įpročius pirmiausia reikia suformuoti ir kurių žalingų įpročių verta atsikratyti? Tai kritiškai svarbus žingsnis. Kaip rodo praktika, geriausia pradėti nuo vieno ar dviejų įpročių vienu metu. Stengimasis paskubomis įveikti visus įpročius iš karto neišvengiamai atveda prie radikalių pokyčių ir sukrečia, tad nebeįstengiame dėti daugiau pastangų. Atraskite būdą sekti kasdienę savo pažangą atsikratant įpročių arba juos ugdant. Galbūt jums pagelbės kontrolinis sąrašas arba kasdieniai įrašai kalendoriuje, tarnaujantys kaip veiksmingas priminimas. 18


Veikite pažingsniui ir paverskite tai realybe Paskutinis žingsnis šiame procese apima laipsniškai vykdomą šių žingsnių įgyvendinimą kasdienybėje. Kokiomis veiklomis turėtume užsiimti, kad jos leistų priartėti prie įpročių, siekiamybių ir galų gale mūsų tikslo? Visa tai sudaro kasdienių darbų sąrašą. Pirmiausia pažvelkime į mūsų tikslus, užsibrėžtus kiekvienam mėnesiui. Nors tai gali atrodyti varginantis užsiėmimas, labai svarbu kasdien peržiūrėti mėnesio tikslus prieš išsiaiškinant, kuriai kasdienei veiklai reikia skirti dėmesio darbų sąraše. Žmonės linkę daryti tai, kas akivaizdu, tačiau tai, kas matoma, ne visada yra svarbiausia. Mėgstame sutelkti dėmesį į dalykus, kurie greičiausiai nepadės pasiekti ilgalaikių ateities tikslų. Svarbius gyvenimo veiksnius reikia paversti matomais, kad į juos galėtume sutelkti dėmesį. Dar kartą priminsiu, kad reikėtų vengti polinkio susikurti kasdienių užduočių sąrašą remiantis dokumentais, gulinčiais ant mūsų stalo, arba prašymais, kuriuos gauname iš kitų. Pirmiausia šį sąrašą susidarykite remdamiesi mėnesio tikslais. Likusį laiką skirkite kitoms svarbioms užduotims. Suformuokite įprotį kasdien peržvelgti mėnesio tikslus, ir jau žygiuosite meistriškumo link.


Profile for knygos.lt

Mindfulness gyvenimas trumpas tegul jis buna samoningas  

Knygos Mindfulness gyvenimas trumpas tegul jis buna samoningas istrauka

Mindfulness gyvenimas trumpas tegul jis buna samoningas  

Knygos Mindfulness gyvenimas trumpas tegul jis buna samoningas istrauka

Profile for knygos.lt
Advertisement