Page 1


III

Įvadas

Kaip ir kiti COBUILD žodynai, šis „Anglų kalbos frazeologijos žodynas“ sudarytas remiantis šiuolaikinės anglų kalbos tekstynu ir pateikia dabartinės anglų kalbos frazeologizmus – įdomiausią ir sudėtingiausią kalbos dalį. Frazeologizmai yra įdomūs todėl, kad yra vaizdingi, gyvi ir atspindi kalbos keistybes. Juos sunku suprasti, nes nėra lengva atspėti jų reikšmę iš atskirų žodžių reikšmių, be to, jie kartais turi papildomų reikšmės atspalvių. Frazeologizmai dažnai neįtraukiami į aiškinamuosius žodynus, jų vengiama ir mokant anglų kalbos, nes jie laikomi kraštutiniais kalbos elementais – savitais, bet nereikšmingais. Tačiau tyrinėjimai rodo, kad frazeologizmai yra svarbūs ir šnekamojoje, ir rašytinėje kalboje. Šis žodynas puikiai tai parodys.

Kas yra frazeologizmas Frazeologizmas yra pastovus vaizdingas žodžių junginys, kurio visa reikšmė nesutampa su atskirų dėmenų reikšmėmis. Jei nežinosite, ką reiškia tie kartu pavartoti žodžiai, klaidingai suprasite, kas norima pasakyti. Frazeologizmai paprastai turi metaforinę reikšmę. Kai kuriais atvejais visiškai nesunku atspėti, kaip jų reikšmė susijusi su tiesiogine žodžių reikšme. Pavyzdžiui, kill two birds with one stone reiškia „vienu šūviu du zuikius nušauti“, t. y. vienu kartu atlikti du darbus, ir metaforos įvaizdis patvirtina tą reikšmę. Kitais atvejais tiesioginė atskirų žodžių reikšmė nepadeda suprasti frazeologizmo. Pavyzdžiui, move heaven and earth pažodžiui reiškia veiksmą, kurio fiziškai neįmanoma atlikti. Kai kuriais atvejais metaforos frazeologizmuose yra labai savitos, net nežinoma, kaip jos atsirado ir kodėl įgijo dabartinę reikšmę.

Žodyno sudėtis „Anglų kalbos frazeologijos žodynas“ apima daug kasdienėje anglų kalboje vartojamų frazeologizmų. Jame rasite tradicinių frazeologizmų – pavyzdžiui, spill the beans ir a red herring. Čia bus ir posakių, kuriuos būtų galima laikyti pusiau frazeologizmais: kai kurie tiesiog yra iš kelių žodžių susidedančios metaforos – pavyzdžiui, the acid test ir brownie points; kai kurie – metaforiškos patarlės, pavyzdžiui,


IV

every cloud has a silver lining ir in for a penny, in for a pound; kai kurie – paplitę palyginimai, pavyzdžiui, white as a sheet ir old as the hills; taip pat yra posakių, turinčių ryškią pragmatinę reikšmę, pavyzdžiui, famous last words ir that’s the way the cookie crumbles. Į žodyną taip pat įtraukėme posakius, kurie susideda iš frazinių veiksmažodžių (veiksmažodžių ir prielinksnių) ir pastovių ar mažiau pastovių daiktavardinių frazių, pavyzdžiui, give up the ghost, put someone off their stroke ir throw the baby out with the bath water. Antra vertus, į žodyną sąmoningai nebuvo įtraukti tokie pastovūs žodžių junginiai ar mandagumo formulės, kaip, pavyzdžiui, in fact ir at least ar how do you do ir excuse me. Daugelis jų yra labai paplitę ir pateikiami aiškinamuosiuose žodynuose.

Frazeologizmai ir tekstynas Visi COBUILD žodynai, gramatikos ir kalbos vartosenos vadovai parašyti remiantis didžiuliu kompiuteriniu anglų kalbos tekstynu ir Anglų kalbos žodžių banku, kuriame sukaupta daugybė dabartinės kalbos duomenų iš įvairiausių šaltinių ir stilių. Anglų kalbos žodžių banką sudaro daugiau kaip 450 milijonų žodžių. „Anglų kalbos frazeologijos žodynas“ atspindi tai, kas žinoma apie frazeologizmus iš Anglų kalbos žodžių banko. Pirma – paaiškėjo, kad jie vartojami palyginti retai ir juos tegalima apibrėžti tik turint labai didelį tekstyną. Beveik trečdalis šio žodyno frazeologizmų pasitaiko ne dažniau kaip vieną kartą tarp 10 milijonų tekstyno žodžių. Frazeologizmai visuomet buvo siejami su šnekamąja ir neoficialiąja kalba, tačiau Anglų kalbos žodžių bankas rodo, kad jie dažnai vartojami periodiniuose leidiniuose, nes žurnalistai stengiasi, kad jų straipsniai ir pasakojimai būtų vaizdingesni, įdomesni ir patrauklesni skaitytojams. Antra – nors frazeologizmai dažnai apibūdinami kaip pastovūs žodžių junginiai, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Daugelis iš jų turi kelias alternatyvias formas, pavyzdžiui, burn your bridges ir burn your boats arba up the ante ir raise the ante. Kartais tos skirtingos formos atspindi britiškojo ir amerikietiškojo anglų kalbos varianto skirtumus. Pavyzdžiui, burn your bridges vartojamas ir britų, ir amerikiečių kalboje, o burn your boats – tik britų. Daugeliu atveju frazeologizmuose vartojami keli skirtingi veiksmažodžiai, pavyzdžiui, sit dažniausiai būna frazeologizme sit on the fence, todėl jis pateikiamas kaip pagrindinė forma, tačiau vietoj jo galimi veiksmažodžiai stay ir be. Reikšmė su kitais veiksmažodžiais šiek tiek keičiasi, bet pakeistasis veiksmažodis leidžia nuspėti jos pokyčius. Atitinkamai gali varijuoti ir prielinksniai ar sintaksinės formos, pavyzdžiui, have your back to the wall ir have your back against the wall arba feel something in your bones ir have a feeling in your bones. Žodynas atspindi tokius frazeologizmų variantus.
„Anglų kalbos frazeologijos žodyno“ pavyzdžiai visi autentiški, t. y. paimti iš Anglų kalbos žodžių banko. Kartais juos tekdavo šiek tiek paredaguoti, kad būtų lengviau skaityti, tačiau dauguma jų pateikiami tokie, kokie buvo. Frazeologizmai dažnai suprantami iš platesnio konteksto, todėl pavyzdžiai čia kur kas ilgesni negu kituose COBUILD žodynuose, kad būtų lengviau juos suprasti. Pavyzdžiui, rašoma: The two sides went into these talks with positions that were not very far apart in terms of their political demands. Dotting all the i’s and crossing all the t’s may take some time, however. Čia frazeologizmas yra antrajame pavyzdžio sakinyje. Nepateikus pirmojo sakinio, būtų galima tik iš dalies suprasti frazeologizmo reikšmę, t. y. kad veiksmas atima daug laiko. Pirmajame sakinyje nusakomas kontekstas, kuris patvirtina, kad dotting the i’s and crossing the t’s reiškia „sutvarkyti viską iki smulkmenų“, o ne „atlikti tik svarbiausią darbo dalį“.

Frazeologizmai, pragmatika ir kontekstas Pragmatika tiria žmonių santykį su kalba – kaip kalba vartojama siekiant tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, ką siūlant ar patariant, dėkojant, reiškiant emocijas ir nuomonę ar įsipareigojant. Frazeologizmai kalboje atlieka svarbias pragmatines funkcijas. Kadangi jų reikšmės neapibrėžtos, jie vartojami ne tiek faktinei informacijai, kiek požiūriui perteikti. Frazeologizmuose paprastai atsispindi vertinimas: jie vartojami reiškiant pritarimą ir susižavėjimą, pasipiktinimą ir kritiką. Frazeologizmas gali turėti papildomą reikšmės atspalvį, kurio žmonės, nežinantys to frazeologizmo, nesupras. Vartodami frazeologizmą, jie gali nesuprasti, kad juo išreiškiama kritika ar nepritarimas, todėl kartais gali sukelti klaidingą pašnekovo reakciją. „Anglų kalbos frazeologijos žodynas“ aiškiai nusako frazeologizmų reikšmes ir atspalvius, kad besimokantieji anglų kalbos ir jų mokytojai geriau suprastų frazeologizmus ir galėtų drąsiau juos vartoti. Žmonės dažnai vartoja frazeologizmus norėdami užmegzti draugiškus ryšius su tais, su kuriais kalbasi, ar kuriems rašo, nes jie pagyvina kalbą, daro ją įdomesnę, ne tokią oficialią. Dėl to frazeologizmai paprastai priskiriami neoficialiajai kalbai, o aiškinamuosiuose anglų kalbos žodynuose pateikiami prie šnekamosios kalbos žodžių. Iš tikrųjų frazeologizmai dažnai vartojami kalboje, kuri nėra oficiali. Šiame žodyne kaip neoficialūs [neofic.] pažymėti tie frazeologizmai, kurie yra tikrai neoficialūs ir galėtų įžeisti, jei būtų pavartoti netinkamoje situacijoje. Besimokantieji anglų kalbos turėtų atsargiau vartoti frazeologizmus oficialiojoje kalboje.


VI

Britiškojo ir amerikietiškojo anglų kalbos varianto frazeologizmai Nors tarp britiškojo ir amerikietiškojo anglų kalbos varianto frazeologizmų yra skirtumų, vis dėlto dauguma frazeologizmų yra būdingi abiem variantams. Šiame žodyne pateikiama ir britiškojo, ir amerikietiškojo anglų kalbos varianto frazeologizmų ir parodoma, kaip jie skiriasi forma ir vartojimu. Australiškasis anglų kalbos variantas kiek sudėtingesnis, nes jame vartojami ir amerikiečių, ir britų kalbai būdingi frazeologizmai. Žodyne nebuvo stengtasi jų atspindėti. Nurodydami, kad kuris nors frazeologizmas vartojamas tik amerikiečių ar tik britų anglų kalboje, nepateikiame nuorodų į australų anglų kalbą. Tačiau keli australų kalboje dažniau vartojami frazeologizmai vis dėlto yra įtraukti. Panašiai buvo elgiamasi ir su kitų anglų kalbos variantų frazeologizmais.

Kilmė ir jos aiškinimas Naujajame „Anglų kalbos frazeologijos žodyno“ leidime pateikiama informacijos apie frazeologizmų kilmę. Norėjome parodyti, kaip šie posakiai rutuliojosi, kol įgavo dabartinę reikšmę. Kai kuriais atvejais aiškiai matoma, kad frazeologizmas kilęs iš patarlės ar priežodžio, pavyzdžiui, to call the tune kilęs iš patarlės he who pays the piper calls the tune. Kiti frazeologizmai atėję iš tam tikrų sričių, pavyzdžiui, sporto (out for the count), ar yra susiję su tradicijomis arba papročiais (a pig in a poke). Dažnai pateikiami net keli frazeologizmo kilmės aiškinimai, o tai dar labiau paskatina jais domėtis. Svarbu neužmiršti, kad tik dėl nedaugelio frazeologizmų kilmės galime būti tikri. Dėl frazeologizmų kilmės kyla daug ginčų. Kai kuriais tokiais atvejais žodyne trumpai paaiškinamas vienas ar keli pagrindiniai frazeologizmo žodžiai, kad besimokantieji anglų kalbos geriau jį suprastų.

Pabaigai Tikimės, kad „Anglų kalbos frazeologijos žodynas“ bus jums naudingas, lengvas naudotis ir svarbiausia – įdomus ir informatyvus. Išleidus pirmąjį COBUILD žodyno leidimą, žmonės mums pateikė daugybę patarimų ir pastabų. Tai buvo labai naudinga. Visada malonu išgirsti mūsų žodynų vartotojų nuomonę. Dr. Rosamund Moon pirmojo leidimo redaktorė Birmingamo universitetas
Žodyno straipsnio pavyzdys Antraštinis žodis

Frazeologizmo vertimas į lietuvių kalbą

Pavyzdžiai iš Anglų kalbos žodžių banko

Ženklas, žymintis pagrindinius frazeologizmus

grass

the grass is always greener on the other side of the fence the other man’s grass is always greener gera ten, kur mūsų nėra

If someone says ‘the grass is always greener on the other side of the fence’, they are pointing out that other people may appear to be in a better or more attractive situation than you, but in reality their situation may not be as good as it seems. You can also say ‘the other man’s grass is always greener’.  The old saying goes that, to many people, the grass is always greener on the other side of the fence, and the majority of Britain’s young people are no exception.  Daugeliui žmonių atrodo, kaip byloja sena patarlė, kad gera ten, kur mūsų nėra. Ir didžioji �ritanijos jaunimo dalis nėra išimtis.  A lot of players who have left in the past have found that the grass isn’t always greener elsewhere.  Daug žaidėjų, kurie praeityje išvyko, suprato, kad ne visuomet gera ten, kur mūsų nėra.  He had learned the other man’s grass was indeed greener.  Jis sužinojo, kad iš tikrųjų geriau ten, kur mūsų nėra. l This expression is often varied: for example, you can use another word instead of ‘fence’.  Diana should beware. The grass may not be greener on the other side of the Atlantic.  Diana turėtų būti atsargi – kitame Atlanto krante nebūtinai yra geriau. J the grass roots

paprasti/eiliniai žmonės; liaudis

The grass roots of an organization or movement are the ordinary people who form the main part of it, rather than its leaders.  No decision had been taken because the matter had been referred back to the party’s grass roots inside South Africa.  Nepriimtas joks sprendimas, nes klausimas perduotas svarstyti eiliniams partijos nariams Pietų Afrikoje.  The revolution is actually coming from the grass roots and I think eventually the authorities will follow.  Tiesą sakant, revoliucija kelia liaudies maės, bet aš manau, kad pagaliau ir valdžia ją palaikys. l Grass-roots can be used before a noun.  It was a grass-roots campaign and that’s how the country’s newest president won the election.  Tai buvo paprastų žmonių kampanija, padėjusi naujajam šalies prezidentui laimėti rinkimus.  The leadership has become detached from what’s going on at grassroots level.  Vadovybė atitrūko nuo eilinių žmonių gyvenimo.

kick something into the long grass brit. žin. atidėti ką (vengiant problemų) Frazeologizmas ir jo variantas If someone kicks an idea, suggestion or

plan into the long grass, they refuse to deal with it immediately, often because it will create problems for them. You can use other verbs such as ‘push’ or ‘put’ instead of ‘kick’. Compare kick something into touch; see touch. Frazeologizmo reikšmės There were suggestions this week that the aiškinimas Government intends to kick the proposals into the long grass.  Šią savaitę pasigirdo kalbų, jog vyriausybė ketina atidėti pasiūlymų svarstymą.

put someone out to grass

išleisti ką poilsio į pensiją; perkelti ką į mažiau reikšmingą darbą (dėl amžiaus)

Pavyzdžių vertimas

If someone is put outkalbą to grass, they are made į lietuvių to retire from their job, or they are moved to an unimportant job, usually because people think that they are too old to be useful. Put someone out to pasture means the same.  Members of the House of Lords are either political time-servers who have been put out to grass or the heirs of aristocrats rewarded for some long-forgotten favour.  Lordų rūmų nariai yra arba politiniai prisitaikėliai, išleisti į poilsį, arba aristokratų palikuonys, gaunantys atlygį už kažkokią seniai pamirštą paslaugą.  The Prime Minister refused to be put out to grass. Asked if he would quit, he replied ‘The answer is no.’  Ministras pirmininkas nesutiko atsistatydinti. Paklaustas, ar jis pasitrauks, Atskiros pastraipos atrėžė: „Atsakymas – ne.“ su papildoma [NOTE*] When horses have reached the end informacija of their working lives, they are sometimes released into fields to graze.

[be like] watch[ing] grass grow

būti be galo nuobodu (stebėti ką)

If you say that watching something is like watching grass grow, you mean that it is extremely boring.  Some people say that watching a cricket match is like watching grass grow.  Kai kurie žmonės sako, jog žiūrėti kriketo varžybas yra be galo nuobodu.  Those who still feel that watching England play football is marginally more interesting than watching grass grow may be about to have another illusion shattered.  Tiems, kurie tebemano, kad stebėti, kaip anglai žaidžia futbolą yra be galo nuobodu, gali tekti labai nusivilti.


XI

grass

the grass is always greener on the other side of the fence the other man’s grass is always greener gera ten, kurGalimi mūsų nėra variantai

If someone says ‘the grass is always greener Nuoroda į kitą on the other side of the fence’, they are pointing out that other people žodyno vietąmay appear to be in a better or more attractive situation than you, but in reality their situation may not be as good as it seems. You can also say ‘the other man’s grass is always greener’.  The old saying goes that, to many people, the grass is always greener on the other side of the fence, and the majority of Britain’s young people are no exception.  Daugeliui žmonių atrodo, kaip byloja sena patarlė, kad gera ten, kur mūsų nėra. Ir didžioji �ritanijos jaunimo dalis nėra išimtis.  A lot of players who have left in the past have found that the grass isn’t always greener elsewhere.  Daug žaidėjų, kurie praeityje išvyko, suprato, kad ne visuomet gera ten, kur mūsų nėra.  He had learned the other man’s grass was indeed greener.  Jis sužinojo, kad iš tikrųjų geriau ten, kur mūsų nėra. l This expression is often varied: for example, you can use another word instead of ‘fence’.  Diana should beware. The grass may not be greener on the other side of the Atlantic.  Diana turėtų būti atsargi – kitame Atlanto krante nebūtinai yra geriau. Frazeologizmo

paaiškinimas ar jo kilmė

J the grass roots

paprasti/eiliniai žmonės; liaudis

The grass roots of an organization or movement are the ordinary people who form Laužtiniuose the main part ofskliaustuose – it, rather than its praplėstas leaders.  No decision had been taken because the frazeologizmo matter had been referred back to the party’s grass kontekstas roots inside South Africa.  Nepriimtas joks sprendimas, nes klausimas perduotas svarstyti eiliniams partijos nariams Pietų Afrikoje.  The revolution is actually coming from the grass roots and I think eventually the authorities will follow.  Tiesą sakant, revoliucija kelia liaudies maės, bet aš manau, kad pagaliau ir valdžia ją palaikys. l Grass-roots can be used before a noun.  It was a grass-roots campaign and that’s how the country’s newest president won the election.  Tai buvo paprastų žmonių kampanija, padėjusi naujajam šalies prezidentui laimėti rinkimus.  The leadership has become detached from what’s going on at grassroots level.  Vadovybė atitrūko nuo eilinių žmonių gyvenimo.

kick something into the long grass brit. žin.

Pažymos, nurodančios regioną, vartojimo sritį ar stilių

atidėti ką (vengiant problemų)

If someone kicks an idea, suggestion or plan into the long grass, they refuse to deal with it immediately, often because it will create problems for them. You can use other verbs such as ‘push’ or ‘put’ instead of ‘kick’. Compare kick something into touch; see touch.  There were suggestions this week that the Government intends to kick the proposals into the long grass.  Šią savaitę pasigirdo kalbų, jog vyriausybė ketina atidėti pasiūlymų svarstymą.

put someone out to grass

išleisti ką poilsio į pensiją; perkelti ką į mažiau reikšmingą darbą (dėl amžiaus)

If someone is put out to grass, they are made to retire from their job, or they are moved to an unimportant job, usually because people think that they are too old to be useful. Put someone out to pasture means the same.  Members of the House of Lords are either political time-servers who have been put out to grass or the heirs of aristocrats rewarded for some long-forgotten favour.  Lordų rūmų nariai yra arba politiniai prisitaikėliai, išleisti į poilsį, arba aristokratų palikuonys, gaunantys atlygį už kažkokią seniai pamirštą paslaugą.  The Prime Minister refused to be put out to grass. Asked if he would quit, he replied ‘The answer is no.’  Ministras pirmininkas nesutiko atsistatydinti. Paklaustas, ar jis pasitrauks, atrėžė: „Atsakymas – ne.“ [NOTE*] When horses have reached the end of their working lives, they are sometimes released into fields to graze.

[be like] watch[ing] grass grow

būti be galo nuobodu (stebėti ką)

If you say that watching something is like watching grass grow, you mean that it is extremely boring.  Some people say that watching a cricket match is like watching grass grow.  Kai kurie žmonės sako, jog žiūrėti kriketo varžybas yra be galo nuobodu.  Those who still feel that watching England play football is marginally more interesting than watching grass grow may be about to have another illusion shattered.  Tiems, kurie tebemano, kad stebėti, kaip anglai žaidžia futbolą yra be galo nuobodu, gali tekti labai nusivilti.

Sinonimas

Profile for knygos.lt

Anglų frazeologijų žodynas  

Knygos Anglų frazeologijų žodynas ištrauka

Anglų frazeologijų žodynas  

Knygos Anglų frazeologijų žodynas ištrauka

Profile for knygos.lt
Advertisement