Page 1


peter kelder

JAUNYSTĖS ŠALTINIS: 5 ti be t o p rati m ai 2 KNYGA

Iš anglų kalbos vertė andrius puksas ir raimonda kavaliauskienė


Pratarmė

Š

i knyga atskleidžia idėjas, metodiką ir išmintį, galinčią suteikti Jums jėgų, pagerinti sveikatą, padidinti mėgavimąsi

gyvenimu bei jį prailginti. Gyvenimas Jums neatrodys varginantis ir nuobodus – galėsite iš tiesų mėgautis visaverčiu gyvenimu. Dažnai sutinku žmonių, pradėjusių gyventi visavertį gyvenimą tik susirgus gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis ir tiesiogiai susidūrus su savo mirtingumu. Kai užklumpa nelaimė, jie patiria tokį dvasinį ir fizinį atgimimą, kuris gali pagerinti būklę ar net visiškai išgydyti ligą. Kai šis procesas įvyksta, sustoja senėjimas, žmogus tarsi atjaunėja. Patariu nelaukti, kol susidursite akis į akį su mirtimi, geriau jaunėjimo procesą pradėkite dabar. Nedelskite. Ši knyga padės Jums tą padaryti. Knygoje siūloma serija nuostabių, lengvų užsiėmimų, pavadintų Penkiais pratimais. Taip pat surasite nemažai informacijos apie dietas, kvėpavimą, balso energetiką ir daugybę kitų temų. Perskaitysite įkvepian-


6

Peter Kelder

čius Penkis pratimus atliekančių žmonių atsiliepimus. Taip pat pateikiami išsamūs gydytojų patarimai ir nurodymai. Kai skaitysite kitus puslapius, nepamirškite, kad ši knyga iš tiesų pasakoja ne apie pratimus, užsiėmimus ar technikas. Iš esmės ji pasakoja apie jus – apie žmogaus unikalumą, jo įsitikinimus ir tikėjimą, troškimus ir viltis, galimybes ir sugebėjimą džiaugtis gyvenimo pilnatve. Mokslas įrodė, kad jūsų kūnas ir smegenys gali būti veikiami jūsų veiksmų ir minčių. Atsižvelgdami į tai ir norėdami pasiekti savo tikslus, galite sąmoningai keisti veiksmus ir mintis. Šioje knygoje aprašyti pratimai ir technika skirta šiam tikslui pasiekti. Atlikau Penkis pratimus bei patyriau daugybę įspūdžių. Esu įsitikinęs, kad jei juos atliksite reguliariai ir mėgausitės gyvenimu, pagerinsite fizinę sveikatą ir protinę būklę, pradėsite jaunėjimo procesą. Gausite papildomą prieigą prie gyvybinės energijos šaltinių. Šiuolaikinis mokslas turi galimybę aptikti tą energiją ir pradeda ją tyrinėti. Eksperimentavau su šioje knygoje pateiktais mantrų pasiūlymais ir pajutau jų paskatintus energijos pokyčius. Leiskite pasidalyti savo istorija. Vieną naktį gulėdamas lovoje meditavau ir atlikinėjau mantras. Kartu su manimi lovoje susirietusios snaudė katės. Kitame kambaryje buvusi žmona pajuto neįprastą energiją ir atėjo pažiūrėti, kas vyksta. Kai ji įėjo, atsimerkiau ir pastebėjau, kad ir katės pajuto kažką neįprasto. Jos sunerimusios tupėjo tiesiai –


Jaunystės šaltinis

7

niekada jų tokių nemačiau 11 valandą vakaro. Manau, kad šis atvejis pademonstravo, kokia reali ir apčiuopiama yra ši energija ir kaip ji gali sąlygoti mūsų gyvenimo pokyčius, kuriuos pajus ir aplinkiniai. Siūlau ir jums pasinaudoti čia perskaityta vertinga informacija. Pasitelkite ją savo įkvėpimui ir atradimams. Tada sukurkite savo individualią transformaciją. Nepamirškite, kad besižvalgydami į šalis nesurasite jaunystės šaltinio. Visų permainų šaltinis yra viduje. Todėl pradėkite jau dabar!

Ramybės, Bernie S. Siegelis, M.D.


Leidėjo žodis

K

ai paskutinis klavišas paliko savo ženklą, jis atsitraukė nuo spausdinimo mašinėlės, sudėjo parašytus lapus į

tvarkingą krūvelę ir įbedė akis į titulinį puslapį. Jo žvilgsnyje persipynė pasitenkinimas ir abejonė – pirmajame lape buvo užrašyta „Peterio Kelderio apsireiškimo akis“. Kelderio rankose laikytas rankraštis netapo iškiliu literatūros kūriniu. Tačiau tekstas buvo gerai sudarytas, glaustas, paprastas ir tikslus. Be to, jis perteikė žinią, kuri daugumai pasirodys reikšminga ir net būtina. Beje, 1939 metais Kelderis negalėjo įsivaizduoti, kad jo maža knygutė tarnaus kelioms kartoms, bus skaitoma milijonų, išversta į dešimtį kalbų, išleista net Brailio raštu. Jo knygoje aprašomi penki senovės Tibeto pratimai, kuriuos

Vakarams perteikė atsistatydinęs Britanijos armijos karininkas, minimas kaip pulkininkas Bredfordas. Vadinamieji Penki pratimai turėjo atverti pasakiško jaunystės šaltinio paslaptį. Kelderio knyga beveik iškart buvo išleista. Ir nors tuomet netapo bestseleriu, buvo pakankamai populiari, kad po aštuo-


10

Peter Kelder

nerių metų, 1947-aisiais, sulauktų pakartotinio leidimo. Kol dar nebuvo išleista, knyga pademonstravo stebėtiną išliekamąją galią. Kelderio tekstas išliko, informacija buvo perduodama iš lūpų į lūpas, kopijos keliavo iš rankų į rankas, o laikui bėgant knyga įgijo kultinės klasikos statusą. Vėliau, 1985 metais, Kelderis papildė savo knygą ir ji „Harbor Press“ buvo išleista kaip „Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai“. Nuo knygos pasirodymo jau prabėgo daugiau nei pusė amžiaus, pasaulis spėjo pasikeisti. Vakarų civilizacija gyveno naujajame technologijų amžiuje ir pradėjo atsakymų ieškoti Rytų išmintyje. Rytų misticizmas, subtilios energijos koncepcija, jogos pratimai ir tikėjimas tuo, kad šie dalykai veikia sveikatą ir fizinį jaunėjimą, nebeatrodė kaip lunatikų pramanai. Jie tapo populiariais Vakarų kultūros postulatais. Pagaliau likimas nusišypsojo mažai Peterio Kelderio knygutei. Iš pat pradžių žinios apie ją buvo lėtai perduodamos iš lūpų į lūpas, o vėliau paplito akimirksniu. Per pastarąjį dešimtmetį knyga „Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai“ virto tarptautiniu leidybos fenomenu. Jungtinėse Amerikos Valstijose ji aplenkė daugybę „New York Times“ bestselerių. Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje knyga tapo nacionaliniu atradimu. Vokietijoje nuo pat išleidimo (prieš dešimtmetį) iki šių dienų ji – bestseleris. Dviem dešimtimis užsienio kalbų išleista Kelderio knyga pasklido po pasaulį. Suprantama, Peterio Kelderio knyga nebūtų tokia sėkminga, jei netesėtų pagrindinio pažado – nepadėtų skaitytojui at-


Jaunystės šaltinis

11

jaunėti, susigrąžinti sveikatą ir gyvybės jėgas. Ši išvada paremta per dešimtmetį leidėjams atsiųstų skaitytojų laiškų lavina. Jų autoriai pasakoja, kaip Penki pratimai padėjo tiek paprastose, tiek ir mistinėse situacijose. Pasidžiaugę savo pasiektais laimėjimais skaitytojai laiškuose dažnai užduoda du klausimus. Jie pageidauja gauti detalesnės informacijos apie Kelderio originaliame rankraštyje trumpai paminėtas skirtingas temas. Be to, nori daugiau sužinoti apie paslaptingąjį knygos autorių, nepamiršta pagrindinio herojaus, nepagaunamojo pulkininko Bredfordo. Jūsų rankose atsidūrusi knyga buvo parašyta tam, kad atsakytų į šiuos klausimus. „Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai. 2 knyga“ pateikia nemažai detalios informacijos apie trumpai apžvelgtas, tačiau Kelderio originale (dabar vadinamame „Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai. 1 knyga“) nedetalizuotas temas. Kiekviena knygos dalis parašyta atitinkamos srities eksperto. Įžanginė dalis tuos, kurie neskaitė pirmosios knygos, supažindina su pulkininko Bredfordo ir jo Tibeto ekspedicijos istorija. Antroje dalyje, remiantis istoriniais užrašais, siekiama atsakyti į klausimą, pulkininko Bredfordo istorija yra tikra ar išgalvota. Daroma išvada, jog Bredfordo pasakojimas galėjo būti tikras, nes pirmųjų keliautojų į Tibetą užrašuose aptinkama tokių pat neįtikėtinų, paslaptingų ir magiškų aprašymų kaip ir Bredfordo liudijimuose.


12

Peter Kelder

Trečioje dalyje surinkta daug realių istorijų, kurias atsiuntė pratimus atliekantys žmonės, jų teiginiai patvirtina Penkių pratimų veiksmingumą. Ketvirtoji dalis prasiskverbia į Penkių pratimų paslaptis, siekiama rasti atsakymą į klausimą apie šių paprastų pratimų magiją. Penktoje dalyje šiuos Penkis pratimus nagrinėja gydytojas, jogos specialistas. Jis detaliai paaiškina kiekvieną pratimą, pateikdamas daugybę naudingų patarimų. Šeštoji ir septintoji dalis paskirtos dviem pirmoje knygoje trumpai aptartoms temoms – dietai ir produktų derinimo poveikiui sveikatai bei balso, garso ir meditacijos energetikai. Aštuntoje dalyje pateikiami žinomo Tibeto tyrinėtojo pamąstymai, samprotavimai. Daktaras Robertas Turmanas (Robert Thurman) pateikia Penkių pratimų vaidmens Tibeto kultūrai apžvalgą. Nepaliktas be dėmesio ir antras skaitytojams rūpėjęs klausimas: Kelderis ir Bredfordas. Per daugybę metų skaitytojai užvertė leidėjus laiškais klausdami, ar šie personažai gyvi. Tai stebina Kelderį, kuris prabėgus pusei amžiaus nuo knygos pasirodymo yra gyvas ir sveikas. Malonu pranešti, kad asmeniškai jį pažįstu ir laikau artimu ir patikimu draugu, nors daug ko apie šį žmogų dar nežinau. Deja, Kelderis nusprendė nekeisti savo sprendimo ir neatskleisti mus visus intriguojančios paslapties. Tai vienišas ir


Jaunystės šaltinis

13

kryptingas žmogus, kuris tiki, jog jo parašyti žodžiai pakankamai iškalbingi. Jis teigia, kad papildomi duomenys apie jį ir Bredfordą tik trukdys pasauliui priimti jo paprastą tiesioginę žinutę. Norėčiau patikinti, jog neturiu jokio noro pažeisti Kelderio privatumo. Tačiau suprantu ir skaitytojų norą artimiau susipažinti su žmogumi, kurio žodžiai padarė jiems tokį milžinišką poveikį, pakeitė jų gyvenimą. Todėl tikiuosi, jog jis man atleis, kad pirmą kartą pateiksiu kai kurias jo gyvenimo detales. Kelderis užaugo jį įvaikinusioje olandų šeimoje Jungtinių Amerikos Valstijų vidurio vakaruose. Dar paauglys, gavęs šeimos palaiminimą, jis iškeliavo pasitikti gyvenimo išbandymų. Vėliau Kelderis, kaip ir pulkininkas Bredfordas, tapęs prekybinio laivo jūreiviu „aplankė pačius atokiausius pasaulio kampelius“. Jis tapo elegantišku, išsilavinusiu, daugybę kalbų mokančiu žmogumi, visą gyvenimą puoselėjo meilę knygoms ir biblio­tekoms, žodžiams ir poezijai. Neseniai keliavau į Pietų Kaliforniją, tą atmintiną pavasario rytą man kompaniją palaikė Kelderis. Būtent Holivudo kalvų šiaurėje 1930-ųjų pabaigoje jis parašė „Apsireiškimo akį“. Ne, Kelderis nebuvo scenaristas, nors vienu metu dirbo vienoje iš didžiausių Holivudo studijų. Jo nuostabai, dauguma dalykų, kuriuos jis atsiminė, išliko – pavyzdžiui, aukštai Holivudo kalvose, netoli nuo kino legendos Erolo Flino (Errol Flynn) namų, iš kurių atsiveria vaizdas į Los Andželą ir Ramųjį vandenyną,


14

Peter Kelder

stovi pastatas, kuriame jis gyveno. Šiandien šis kuklus namelis apsuptas prabangių garsiausių ir žinomiausių kino žvaigždžių vilų. Kelderis teigia, kad pulkininkas Bredfordas – tikras asmuo, kurį kažkada sutiko viename iš Los Andželo rajonų, nors „Bredfordas“ – slapyvardis. Sužinojome daugiau nei žinojome prieš tai. Tačiau ne mažiau intriguojantis nei Kelderis ar Bredfordas yra kitas žmogus, apie kurį žinome nedaug. Tai – Haris J. Gardeneris (Harry J. Gardener), jis 1939 metais mažoje leidykloje „The Midday Press“ išspausdino „Apsireiškimo akį“. Tikėtina, kad Gardeneris buvo pirmasis sutikęs Bredfordą, pristatęs jį Kelderiui bei paprašęs parašyti knygą apie Bredfordo nuotykius Tibete. Apie trijulės santykius Kelderis tik užsimena. Teks pasitenkinti informacija, kad su Gardeneriu jie tapo draugais ir bendravo iki pat leidėjo mirties 1970 metais. O Bredfordas atsirado jų gyvenime ir dingo, jo daugiau nebematė, kaip ir teigiama Kelderio kronikoje. Tai tik mano spėjimas, bet įtariu, jog Peteris Kelderis nebuvo tas žmogus, kuris susidraugavo su pulkininku prieš jo kelionę į Tibetą. Nors „Apsireiškimo akį“ autorius rašė pirmuoju asmeniu, nemanau, kad galėjo sužinoti iš pirmųjų lūpų apie Penkis pratimus pulkininkui sugrįžus. Spėju, kad ši garbė priklauso Hariui Gardeneriui, kuris, tikėtina, paprašė talentingojo Kel-


15

Jaunystės šaltinis

derio užrašyti šią istoriją, kurioje Gardeneris tapo bevardžiu, o Kelderis užėmė jo vietą. Šiandien, prabėgus 60 metų nuo šių įvykių, net Kelderiui būtų sunku prisiminti, kokią informaciją jis gavo tiesiogiai iš pulkininko Bredfordo, o ką sužinojo iš Hario Gardenerio. Taip pat neaišku, kaip Kelderis pagražino istoriją. Į šiuos klausimus niekada nebus iki galo atsakyta. Ar tai turi reikšmės? Anot Kelderio, interpretavimo laisvė nesusilpnina istorijos tikrumo. Svarbūs klausimai: ar ši knyga yra vertinga jos skaitytojams? Ar ji keičia jų gyvenimą? Tikiuosi, kad kitos dalys padės teigiamai atsakyti į šį klausimą. Galutinį atsakymą turite pateikti patys. Haris R. Linas (Harry R. Lynn) Leidėjas


pirmo ji dalis

Jaunystės šaltinio beieškant Harry R. Lynn


Š

i istorija galėtų gimti itin turtingą vaizduotę turinčio Holivudo scenaristo galvoje. Ji tokia absurdiška. Tuo pat metu patraukli, miela, o jos žodžiai yra išmintingi, tarsi rezonuojantys su kažkuo giliai mūsų viduje. Daugiau nei du milijonai žmonių visame pasaulyje skaitydami ankstesnį darbą „Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai. 1 knyga“ pajuto šį prieštaringą jausmą. Anot pavadinimo, šios knygos žinutė skirta kiekvienam, perkopusiam 40 metų barjerą. Knygoje kalbama apie tai, kaip sulėtinti ir atgręžti atgal senėjimo procesą, kaip surasti amžinos jaunystės receptą ir gyvybišką energiją. Neskaičiusiems Kelderio knygos pateikiamas trumpas turinys. Kartu su kitomis dalimis pateiksime visą pirmosios knygos informaciją ir dar šį tą daugiau. Jums nebūtina skaityti pirmosios knygos, tačiau labai rekomenduoju tą padaryti. Kelderio teiginių įkvėpimo ir magijos neįmanoma atkartoti. Dauguma knygą perskaičiusių žmonių susižavėję prisimena ją ir nuolat skaito iš naujo. Neturėtumėte prarasti tokio malonumo.


20

Peter Kelder

Knygos istorija prasideda vieną popietę, kada Peteris Kelderis, skaitydamas popietės laikraštį, ilsėjosi ant parko suoliuko. Netrukus prie jo prisėdo pagyvenęs ponas bei užmezgė pokalbį. Vyras prisistatė kaip pulkininkas Bredfordas, atsistatydinęs Britanijos kariuomenės karininkas, kuris tarnavo diplomatiniame Karūnos korpuse. Tarnybos metu pulkininkas Bredfordas aplankė tolimiausius pasaulio kampelius bei galėjo su Kelderiu pasidalyti savo nuotykių istorijomis. Kiek pakalbėję jie sutarė vėl susitikti. Laikui bėgant vyrai pradėjo reguliariai bendrauti ir jų pažintis peraugo į tvirtą draugystę. Vieną vakarą, kai jie buvo kartu, pulkininkas pareiškė, jog priėmė nelengvą sprendimą. Kai prieš kelerius metus tarnavo Indijoje, išgirdo įdomią bei nepamirštamą istoriją. Buvo pasakojama apie atokaus Tibeto vienuolyno, įsikūrusio Himalajų kalnuose, lamaistų vienuolius (lamas). Tūkstantmečius senoji šio vienuolyno išmintis, atskleidžianti vieną iš didžiausių pasaulio paslapčių, buvo perduodama iš kartos į kartą. Anot legendos, šio vienuolyno gyventojai paveldėjo ne ką kitą, o jaunystės šaltinio paslaptį. Kaip ir dauguma kitų, pulkininkas Bredfordas pradėjo senti sulaukęs keturiasdešimties. Laikui bėgant jis nejaunėjo. Kuo dažniau girdėjo apie mistinį šaltinį, tuo labiau stiprėjo įsitikinimas, kad tokia vieta egzistuoja. Jis pradėjo


Jaunystės šaltinis

21

rinkti informaciją apie maršrutus, šalies veikėjus, klimatą bei kitas žinias, kurios galėtų padėti surasti tą vietą. Tyrimas prasidėjo. Pulkininkas buvo apsėstas noro surasti jaunystės šaltinį. Anot jo, troškimui nebuvo galima atsispirti, todėl nusprendė grįžti į Indiją ir atkakliai ieškoti šios nuostabios vietos bei atskleisti jos saugomą jaunystės išsaugojimo paslaptį. Pulkininkas Bredfordas pasiūlė man prisijungti prie paieškų. Ar jis turi keliauti su pulkininku Bredfordu? Kelderis karšt­ ligiškai svarstė šį klausimą, tačiau galų gale nugalėjo skepticizmas, ir jis nenoromis pasidavė. Grįžkime prie minties apie jaunystės šaltinio paieškas. Koks jaudinantis sumanymas! Kalbant atvirai, norėjau tikėti, kad pulkininkas jį suras. Pulkininkas Bredfordas misijos ėmėsi vienas. Bėgo metai, apie jį nebuvo jokių žinių. Kelderis beveik pamiršo savo senąjį kompanioną ir jo tibetietiško Shangri-La paieškas, kai vieną dieną sulaukė laiško, kuriame buvo pranešta, jog pulkininkas pasiekė tikslą ir jau greitai sugrįš. Kai jie vėl susitiko, Kelderis tapo stebėtinų pokyčių liudininku. Jo nuostabai Bredfordas atrodė taip, „kaip pulkininkas turėjo atrodyti prieš daugelį metų. Sulinkusio, išblyškusio senuko su lazdele vietoje pamačiau aukštą, tiesią figūrą. Veidas buvo sveikas, o vešlūs tamsūs plaukai slėpė vos pastebimus žilumo požymius“.


Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai. 2 knyga  

Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai. 2 knyga ištrauka

Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai. 2 knyga  

Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai. 2 knyga ištrauka

Advertisement