Page 1

VEKTEREN Med BKI-Nytt Nr.4 –2013 –38 årgang

Å vinne et land for Jesus

Les om livet etter døden s.7 og s.11 Guds kjærlighet til menneskene ble åpenbart da Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus for å dø for deres synder. 1.Joh.4;9. (side 5)

Side 2:Etter regjeringsskiftet Side 3: Frelsesbønnen Side 5.:Guds kjærlighet Side 10: Himmelen finnes Side 16: Mamma! Nå må be for barnebarnet ditt! Side 18: Lebesbymannens og Nordsjøen Side 21: Om innføringen av kristendommen Side 26: Facebook-gruppene Side 26 Bibelkunnskap og bønn Side 28: Titanics undergang Side


Etter regjeringsskiftet-mer kristen tro i Norge

Byer som Oslo og Bergen (bildet) kan vinnes for Jesus med planmessig evangelisasjon og bønn. I Vekteren vil du kunne lese om hvordan dette kan gjøres i tiden fremover. En av metodene vil være Bibelundervisning og oppfordring til en personlig kristen tro.

(Knut Sørsdal) Siden sist har mye skjedd i Norge. Vi har hatt regjeringsskifte. Alle de fire partitoppene som har vært med på de innledende forhandlingene, Erna Solberg, Siv Jensen, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande er positive til de kristne grunnverdiene. Dette betyr en total omlegging av verdigrunnlaget for den utøvende myndighet i landet vårt. Mens man før ønsket å fjerne det kristne kulturgrunnlaget, ønsker man nå å finne tilbake til det. I et program på NRK i høst slo representanter for Kristelig Folkeparti (KrF) fast at livssynsundervisning nå skulle bety kristendomsundervisning. Under den tidligere regjeringen hadde vi fått det såkalte RLE (Religion, livssyn og etikk). Det skal nå endres til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk). Det innebærer at faget skal inneholde minst 55 prosent kristendom - slik det gamle KRLfaget gjorde. Dette er gledelig nyheter for de av oss som er opptatt av kristen undervisning blant barn og unge. En representant for de ikke-kristne på programmet mente det var nok kristendomsundervisning i samfunnet fra før. Han pekte på morgenandakten på NRK og søndagsgudstjenestene. Så her har man et utgangspunkt om man vil ha mer kristendom inn i samfunnet. Vi kristne ønsker jo mer kristendomsundervisning i det offentlige rom og da er det bra at det er et grunnlag der fra før Vi som utgir Vekteren og leder BKI har vært

opptatt av hva som presenteres av i de offentlige medier og i de siste årene har vi sett større mangfold her. Blant annet har NRK sendt gudstjenester fra frimenigheter (som Filadelfia Drammen) så vel som ærverdige kirker som Nidarosdomen og Domkirken i Oslo. Med i programmet på NRK var også en kjent kristen sanger. Det han sa, fikk en av paneldeltakerne til å si at det er to innfallsvinkler til kristen undervisning. Det ene er å lære om den kristne kulturen. Og den andre innfallsvinkelen er den personlige tro. Vi oppfordrer til forbønn slik at vi ikke bare får mer kristen undervisning og økt interesse for kristen kultur, men også at flere kommer frem til en personlig tro på Jesus som deres frelser. En tredje ting som er kommet med i den nye regjeringens program er større vern om våre naturområder. Dette har gitt tillit blant mange i skoler og andre utdannelsesinstitusjoner som ser på naturvern som viktig.

Vekteren med BKI-Nytt Bladet kommer ut 4 ganger i året med mulighet for en ekstra utgave pr.år.Flere av medarbeiderne i Vekteren er med i det nye bladet sammen med BKI-Nytts redaksjon. Abonnement er frivillig, og settes til kr.200,pr. år. Bladet har ca.1000 abonnenter. Redaktør: Knut Sørsdal. Medarbeider: SvennThommy Fjeldberg —forsidefoto Side 2


Et personlig vitnesbyrd Å lære om en personlig tro gjør man best ved å lese andres personlige vitnesbyrd. Når man hører hvordan et annet menneske har møtt Jesus og fått hjelp i bønn i vanskelige tider, blir man selv interessert i å følge etter. I vekkelsestider står det personlige vitnesbyrdet sentralt. I vekkelsestider er det også mange som ber frelsesbønnen (se ramme til høyre). En slik bønn gjør Gud virkelig for deg, du blir frelst og kommer til tro på Jesus. Nedenfor følger et vitnesbyrd fra en som nylig er blitt en kristen. Her vil du se hvordan det var før, hvordan man tok imot Jesus, og hvordan livet har vært etterpå. Her vil du se hvordan et menneske med problemer får hjelp fra en allmektig Gud. 1.Hva mitt liv var før jeg tok imot Jesus Jeg led av ekstrem angst og frykt som førte til isolasjon. Dette forsterket mitt problem. Det hele startet med destruktive tanker som ikke var sanne. Jeg følte at ingen forsto meg - ingen mennesker, bare Gud - men jeg visste ikke hvordan jeg skulle nå ham etter å ha prøvd i ni år. Jeg følte meg fanget. 2.Hvordan jeg kom til tro på Jesus Jeg ønsket å begå selvmord. Jeg kunne ikke leve mitt liv fredelig uten mening. Jeg var arbeidsledig, uten noen venner. Jeg hadde begrensede muligheter fordi overdreven frykt og angst hadde lammet meg. Jeg følte at Gud ikke hørte på meg. Jeg følte at han var dette fantastisk, majestetiske vesen som eksisterte for alle andre enn meg. Jeg trengte utfrielse fra mitt problem. Jeg hadde søkt Gud på mange måter, men kunne ikke få hjelp. Jeg var på nippet til å gå til en åndelig healer. Så, da det nesten var slutt både på mitt liv og min forstand, ble jeg tatt med til en kirke. Det var der jeg umiddelbart følte at Gud kunne hjelpe meg.

Å vinne en by for Jesus Oslo er i stort behov av vekkelse. Denne byen er en modell for mange andre byer i Norge. En åndelig vekkelse i Oslo vil spre seg til hele landet.

Frelsesbønnen Kjære Jesus, takk for du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet (gjort gale ting) mot deg og mine neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi meg min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du vil være min frelser. Fyll meg med din Hellig Ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som en etterfølger (disippel) av deg, Jesus. Amen ( Har du bedt denne Frelsesbønnen er du nå et Guds barn og kan takke Jesus Kristus for det. ) Romerbrevet 10. 9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. Side 3


3.Hvordan mitt liv har vært etterpå Gud har gitt meg styrke til å fortsette. Han har nå hjulpet meg til å tro, og han har bundet fiendens løgner. Jeg priser og elsker ham nå for den han er snarere enn for hva jeg kan få fra ham. Jeg er takknemlig for livet mitt, fordi jeg vet at han setter meg fri. Nylig ga Gud meg dristighet og mot til å si dette vitnesbyrdet foran flere enn 100 mennesker. Dette var en stor prestasjon for meg. For ikke lenge siden da jeg planla å ta livet mitt hadde jeg nådd et virkelig lavmål. Nå, gjennom det jeg har lært i menigheten er alt blitt nytt. Jeg kan lovprise Gud rett og slett for hvem han er, takke ham (selv når jeg ikke har lyst til det). Jeg står på Guds løfter som finnes i hans Hellige, Levende Ord, og jeg lytter til den Hellige Ånd. Min tro hjelper meg å forstå at ingen problem er umulig for Gud. Min tro er blitt større enn noen hindring og frustrasjon i livet mitt. Større enn noen løgn fra fienden. Jeg vet at litt etter litt vil jeg leve det livet som Gud har planlagt for meg å leve, og alle løgnene fra djevelen vil bli avslørt. Til slutt, jeg har styrke til å tro at mitt vitnesbyrd vil avsløre og vise hvem djevelen egentlig er. Dette er noen Bibelvers som har vært viktige for meg: John 10:10 - Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Gal 5:22-23 - Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, og selvkontroll, mot slike er loven ikke. Mosebok 28:13 - Herren vil gjøre deg til hode og ikke hale, du skal være over, og ikke være under, hvis du gi akt på budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og er nøye med å følge dem. 2 Timoteus 1:07 - Gud gav oss ikke en ånd av frykt, men av kraft, kjærlighet og en sunn sjel.

Gud har gitt mange løfter til oss i sitt levende Ord, Bibelen. Den eneste forpliktelsen Gud knytter til sine mange løfter er at vi blir i hans ledelse og har tro til at Gud kan oppfylle sine løfter, og at det er mulig å oppnå alle Guds løfter for livet vårt. For Guds ord sier at Gud kan ikke lyve: Akkurat nå er jeg full av håp for fremtiden. Jeg er optimistisk, smiler mer og tar skritt for å utfordre frykten som møter livet mitt.

Dette var et vitnesbyrd fra en som har tatt imot Jesus. Bladet Vekteren blir nå delt ut til mange husstander i Norge, slik at flere kan gjøre dette!

Har du blitt en kristen? Da må du oppsøke en kirke, en menighet eller et kristen fellesskap nær deg. Om du ikke har mulighet til dette kan du starte med å følge med på kristne program på radio eller TV. Her kan vår webside hjelpe deg med søndagstekst og daglige andakter med Bibelvers. (http://bki.no) I år fikk vi en bedre presentasjon av NRK’s morgenandakt med link til det daglige radioprogrammet på samme webside der Bibelselskapet presenterer sine daglige Bibelvers. Andaktsholderne i NRK bruker gjerne disse tekstene. Alpha-kurs Du kan også følge Bibelkurs! Det har lenge vært et behov for et kurs i grunnleggende kristen tro i Norge. Her kommer Alphakursene inn som har samlet mange millioner deltakere over hele verden de siste årene. BKI har vært med på et slikt kurs i Oslo i mange år og har hatt flere hundre deltakere. På egne websider presenteres innholdet i Alpha-kurset på norsk og engelsk med videoundervisning av dyktige Bibellærere.

http://bki.no Side 4


Guds kjærlighet til menneskene ble åpenbart På Jesu tid ble all vår synd og straff lagt på Ham og Han ble knust i vårt sted, men vi må tro på at det et det eneste som kan rettferdiggjøre oss mennesker, og frelse oss og takke Gud for denne frelse. Jesus tok også på seg all verdens sykdommer da han før korset fikk de 39 piskeslag som knuste ham.

Når mennesket dør er ikke alt slutt, noe som Jesu tomme grav vitner om. Han sto opp for at vi skulle leve. Guds kjærlighet til menneskene ble åpenbart da Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus for å dø for deres synder. 1.Joh.4;9. (Av Magne Aarmo) Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt Sin Sønn, den enbårne til verden, for at vi skal leve ved Ham John. 1 Brev 4:9. Det var Guds kjærlighet til menneskene som gjorde at Gud Faderen ofret sin enbårne sønn for at et hvert menneske skulle få syndstilgivelse og frelse for evigheten. For det er menneskets lodd en gang å dø og deretter dom og det er noe som så mange ikke bryr seg med å ofre en tanke på. Esaias 53; 5 - 6, sier "Men Han er såret for våre overtredelser. KNUST FOR VÅRE MISGJERNINGER, STRAFFEN LÅ PÅ HAM FOR AT VI SKULLE HA FRED, OG VED HANS SÅR HAR VI FÅTT LEGEDOM! På Jesus Kristus Guds Sønn ble all vår synd og straff lagt på Ham og han ble KNUST ISTEDEN FOR OSS MENNESKER. SOM GIR OSS GUDS RETTFERDIGHET NÅR VI TAR IMOT NÅDEN OG FRELSENS GAVE GJENNOM DETTE FRELSESVERK.

Både menneskene, deres synder, har Han sonet og utøste sitt blod som renser fra all synd. John. 1. Brev 4,10 vers "I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn Jesus Kristus til SONING FOR VÅRE SYNDER! Vil vi ta imot Guds frelse og redningsplan så vi kommer løs fra djevelens krav på våre liv for å ødelegge oss for evig. Det er ikke noe mindre dette gjelder vår evige skjebne i en uendelig evighet etter livet på jorden. Mange tror at når et menneske dør så er alt slutt, men Jesus som kom for å fortelle oss sannheten har fortalt oss at i døden blir mennesket skilt fra sitt legeme mens menneskets ånd og sjel fortsetter å leve enten i Himmelen hos Gud eller i dødsriket og fortapelsen. Dette gjør det nødvendig for alle og enhver å ta imot Guds nåde gave det evige liv ved tro og bli renset gjennom Jesu blod ved troen. John. 1. Brev 4 kap. 11 vers Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud og han i Gud! Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud og Gud blir i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag! Når vi omvender oss til Herren, får vi erfare at Guds kjærlighet blir utøst i vår ånd og vi hater ikke lengre noen men elsker brødre og søstre også alle andre mennesket. Det er den nye gjenfødelsens natur å elske og vise kjærlighet. Forts.s.8 Side 5


Helbredelse på toget Pernilla Wahlgren er en av Sveriges mest populære artister. Dessuten har hun skrevet to kokebøker og skapt et eget klesmerke. Det du kan lese her er noe hun opplevde i 2011 under en togreise på vei hjem til Stockholm. Jeg lar henne selv fortelle historien. Akkurat nå er jeg på toget hjem til Stockholm og noe veldig merkelig skjedde bare i setene ved siden av meg ... ! Det er en ung mann ved siden av en eldre dame, og jeg kan ikke unngå å høre hvordan han sitter og snakker om sin sterke tro på Gud for henne. Han snakker med stor entusiasme om hvordan han virkelig føler at Gud bor i ham og hvor mye Gud elsker alle mennesker. Damen i sin tur forteller om seg selv og blant andre om en smerte i skuldrene, noe som betyr at hun har så mye smerter at hun ikke engang kan tørke håret selv. Plutselig spør mannen om han kan si en bønn for damen ? Hun svarer ja - selv om jeg hører på stemmen hennes at hun er litt nølende ... Så han legger hendene på skuldrene hennes

og begynner å be. Han ber henne å føle kjærlighet til Gud og om at hennes verkende skuldre skal bli bra . Når han er ferdig, spør han om hun kjenner noen forskjell? - Nå , mener du? - Lurer damen, litt rådvill . - Ja ! - Sier han. Prøv å løfte armene opp i luften nå ! Så gjør hun det. Og nå skjer det merkelige . For damen hever overrasket armene høyt over hodet, og ser ikke ut til å virkelig forstå selv hvordan det skjedde ...? - Hvor høyt, jeg har ikke vært i stand til å løfte armene mine i år! - sier hun. Jeg hadde ikke lyst til å sitte og stirre , men jeg må si jeg ble veldig fascinert av hele scenariet som fant sted ved siden av meg ..! Etter en stund reiste mannen seg opp fra setet og tilbød ALLE i vognen som følte seg syk eller hadde smerte et sted at han kunne be for dem - fordi han følte det " i fingrene ", og det var tydeligvis et tegn fra Gud om at det var noen i vognen som trengte hjelp ... Men tydeligvis ingen var kronisk syke i dette toget. Eller var det rett og slett at ingen våget eller ønsket ... Vi er litt redd for alt " kristent" i dette landet - eller hvordan ...? Hadde han tilbudt det samme på et tog i USA, så hadde sikkert mange håpet på at et mirakel ville skje! Vi svensker (og nordmenn anm. redaksjon) er for feige til å selv ta en sjanse, tror jeg. Hadde jeg virkelig lidt av smerte eller noen annen sykdom, ville jeg ha tillat ham å be for meg ! Hva har du å tape på det! Det var en fin bønn han ba, og han talte ikke i tunger , eller var hysterisk, som du har sett på TV når de gjør håndspåleggelse mens de skriker slik at folk rygger bakover. DET hadde jeg ikke lyst til å prøve! Men denne fyren var rolig, glad, positiv og hadde en sterk tro på at han kunne kurere folk (som han tilsynelatende kunne! ) og bare ønsket å nå ut til oss i vogna, hvis noen ønsket å ta det i mot.

Side 6


Billy Graham om livet etter døden Evangelisten BILLY GRAHAM forteller om en opplevelse som overbeviste ham om et liv etter døden, da han bare var 10 år. Billy Graham har ført flere sjeler til Kristus enn noen annen forkynner i hans tid. I et intervju med en amerikansk tidsskrift forteller han om en opplevelse som gjorde ham til en troende. Det var når han i 10 års alderen satt ved sin mormors dødsleie. Han opplevde da at hun kom ansikt mot ansikt med sin Frelser Jesus Kristus - og også med sin hensovede mann. “SÅ LENGE JEG LEVER SKAL JEG ALDRI GLEMME DENNE OPPLEVELSE !“ utbrøt Billy Graham, og fortalte videre, at rommet der de oppholdt seg var mørkt. , Men plutselig ble rommet opplyst av et lys, mens gardinene var dratt ned og det var ikke noe elektrisk lys i rommet. Hun satte seg opp i sengen, noe hun ikke hadde vært i stand til på flere dager. Hennes bleke ansikt fikk farge, og hun lo. Hun ropte ut med høy røst: “Jeg ser Jesus!” “Hun strekker sine armer ut mot meg!” Siden uttalte hun navnet til sin mann, Ben, som var avgått med døden for flere år siden og hadde mistet en arm og et øye under Borgerkrigen. “Jeg ser Ben !“ Han er helbredet. Hans arm og øye har han fått tilbake, sa hun. , Hun ropte: “Jeg kommer Ben ! Med disse ord falt hun tilbake i sengen og døde — og rommet ble mørkt igjen. Denne opplevelse gjorde et uutslettelig inntrykk på Billy Graham og fra den stunden visste han AT DET FINNES LIV ETTER DØDEN!

Deretter sa han noe i intervjuet som den kristne kirken i denne ytterste tid og alle Ordets forkynnere skulle være mer medvitende om. Han understreket at vitenskapsmenn rundt om i verden nu er i aktiv forskning om liv etter døden — og at de gjør store oppdagelser som kommer til å overbevise de skeptiske om den virkelige eksistensen av livet heretter. Dette ble skrevet i1976. For sin egen del behøvde evangelisten ingen andre bevis enn de som finnes i Bibelen. Men det er mange mennesker som behøver noe mer, sa han. Bare sterke vitenskapelige bevis kan overbevise dem og det er gledelig for disse bevis holder på å oppdages nå.

Forskere har undersøkt hundrevis av dødsfall. I mange tilfeller har døende fortalt om avdøde slektninger og venner som har vist seg for deres øyne — for å hjelpe dem på reisen til det evige liv! Sine egne tanker og følelser for sin egen død uttrykker han slik: “DET SKAL BLI DET STORE ØYEBLIKKET I MITT LIV. Døden bekymrer meg ikke det minste. Jeg ser fremover imot den! Så fort du aksepterer at døden ikke er slutten men begynnelsen til en ny og skjønnere eksistens, forsvinner frykten for døden. Jeg kjenner det slik, at veldokumenterte vitenskapelige bevis for livet etter døSide 7


den er viktig. Det bringer døden ut i det åpne, til offentlig diskusjon, og for dem som behøver sunne forskningsresultat for et liv etter dette vi lever her på jorden. Det er noe vi skal se fram imot med glede og deltagelse. Billy Graham sluttet intervjuet med ordene: “Uten tvil kan jeg forsikre: DET FINNES ET LIV ETTER DØDEN !“ Hele menneskeslekten er programmert for evigheten. Et hvert menneske har innom seg et mottakersystem og et sendersystem for kommunikasjon med Gud. Mennesket er programmert for evigheten. Problemene er bare det, at mennesket føler litt skam for at det finnes ting som ligger utenfor dets forstand, så opplyst og utdannet som det er.

Dette vitnesbyrdet kom fra Saarland i Tyskland

Kreften var borte! Mitt navn er Christiane og jeg ønsker å sende et vitnesbyrd om helbredelse av en venn av meg som heter Rita. Hun ble diagnostisert med en ondartet kreft, som lå mellom pannen og hjernen. Hun var ment å ha en operasjon utført av en bestemt lege, men hun var usikker på det og spurte meg om råd. Jeg visste ikke hva jeg skal gjøre, så jeg ba om det. Under bønn kom navnet på en lege til mitt sinn. Vanligvis er denne legen veldig vanskelig å nå. Men da jeg ringte henne, var hun hjemme. Hun visste ikke noe om den legen som var ment å gjøre operasjonen, men lovet å spørre om ham. Kort tid etterpå ringte hun

Guds kjærlighet (forts fra side.5)…. John. 1. Brev 5 kap. 2 v. "På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud! John. 1 brev 5 kap. 10 - 12 v. "Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv, den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Den som har Sønnen. han har livet; den som ikke har Guds sønn han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite, at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn Jesus Kristus. meg tilbake og var veldig spent. Hun har uttalt at det var veldig bra at jeg hadde ringt henne, fordi selv om denne kirurgen var en god lege, var han egentlig ikke kvalifisert til å utføre denne typen operasjon. Operasjonen vil også i vesentlig grad kreve en spesiell maskin, som denne lege ikke hadde. Jeg kontaktet min venn, som bestemte seg for å få operasjonen gjort på en annen klinikk (i Berlin), der de jobber med denne typen spesialisert utstyr. Til vår overraskelse, fikk Rita høre at denne operasjonen vil finne sted i løpet av få dager, som allerede var svært uvanlig. Hun reiste til Berlin for operasjonen, mens jeg fortsatte å be for henne. De gjorde mange undersøkelser der. Rita sendte meg deretter den fantastiske nyheten om at alle tester nå ikke hadde vist noen tegn på kreft. Det var absolutt ingenting! De hadde undersøkt henne veldig grundig og hadde ikke funnet noe, selv om hun tidligere hadde vært diagnostisert med en alvorlig form for ondartet kreft. Pris Herren for denne mirakuløse helbredelse! Har du selv et vitnesbyrd om guddommelig helbredelse? Send det til oss på mail: knutso@online.no—eller skriv det rett inn på http://bki.no/be på internett. Side 8


En stemme fortalte meg at ulykken kom som en straff for den engelske arroganse. Navnet på flere av passasjerene hørte jeg ble nevnt, og spesielt et navn var tydelig Astor , den amerikanske multi-millionæren.

Lebesbymannen så Titanics undergang

Jeg var nemlig i ånden bedt om å telegrafere til denne mannen og rederiet, og det ble sagt at han ville ha vært en av dem som trodde og var blitt frelst, og etterpå ville han betale tilbake mine telegramkostnader. Navnet på skipet samt rederiet og byen i England hvor den lå til kai, ble meg nevnt med stor klarhet .

Den såkalte Finnmarks profet, Anton Johansson (Lebesbymannen) fikk en profetisk åpenbaring om Titanics skjebne natten mellom 13. og 14 november 1907. Han forteller selv: " . Fra den kvelden, fant jeg ut hva som ville skje i fremtiden, før hadde jeg bare lært av hendelsene etter at de hadde skjedd."

Når jeg, et par år etter denne visjonen hjemme i Lebesby, hadde lest i avisen om det store skipet, som lå til kai i England , og som har fått navnet Titanic, ble jeg helt paralysert og falt ned i bønn til Herren. Jeg ba ham om å bevare skipet og folket, som var på vei til å legge fra kaien.

Når det gjelder åpenbaringen om Titanic, fortalte Anton Johansson følgende: " I ånden , ble jeg ført ut på Atlanterhavet nær den amerikanske kysten, der ulykken skjedde. Overalt rundt på havet drev større eller mindre isblokker.

Jeg ba flere ganger til Herren for denne båten, men klarte ikke å melde fra til avisene, delvis fordi jeg var svak i troen min, og tenkte at ingen ville tro meg, og jeg tenkte at ulykken ville forhindres ved at jeg ba. Men - kanskje min tro var for svak.

Natten var mørk og full av tåke. I den tette natt-tåken så jeg plutselig lysene fra båten og de tente lanterners lys bryte frem. De nærmet seg raskt, og jeg så omrisset av en gigantisk dampbåt. Samtidig reiste en stor isblokk seg opp av havet litt lenger borte i skipets retning.

Den kvelden, da skipet sank, natten mellom søndag og mandag, klarte jeg ikke å sove, men følte meg veldig engstelig og minnet meg igjen og igjen på navnet Titanic. Det var klart for meg så sterkt at jeg ikke kunne få dem til å la være å reise ut.

Det ramlet og slo rundt skipet, som satte opp en forferdelig fart. En liten stund etter skjedde ulykken, og et enormt brak lød gjennom natten. Den store isblokken, som jeg hadde sett stige opp fra sjøen, hadde senket dampbåten, som nå raskt begynte å synke. Jeg ble grepet av en forferdelig angst, og på samme tid begynte folk i vannet en desperat kamp for livet. Jeg så hele denne hendelsen i lyset av en hodelykt .

Jeg var veldig ulykkelig, fordi jeg ikke hadde gjort min plikt og telegrafert til dem. Jeg begynte da igjen be til Herren for skipet, men etter en stund følte jeg at ulykken hadde skjedd. Det føltes som en kalddusj traff meg , og en iskulde gikk gjennom sjelen. Så følte jeg en stille indre ro. " Så langt Lebesbymannens historie. Titanic kolliderte med et isfjell sent på kvelden den 14 april 1912 og sank fire timer etter kollisjonen.

Les mere fra Titanics forlis på side 28 Side 9


Bønnesvar! Jeg har et herlig bønnesvar her. Det ble bedt for en ufrelst mann her, for noen uker siden, han hadde falt ned fra en stige og har lagt i koma helt til nå. I går fikk jeg beskjed at han var kommet ut av koma. Hjertelig takk for all forbønn, ja Gud er GOD! På internett finnes det en bønnetjeneste med flere tusen mennesker. Bønneemner legges in hver dag på en Facebook-gruppe. Har du internett kan du gå direkte til gruppen: http://bki.net/be

Profeti fra 2008 Profeten og presidenten i Ministries International fra Minneapolis, Minnesota gjestet Norge i sommer og hadde følgende profetiske utsagn: "En stor vekkelse vil spre seg fra fire store byer. Jeg ser at det vil bryte ut en stor kristen vekkelse i fire store norske byer, på hver sin kant av landet. Norge har olje og er et rikt land, men det vil ikke hindre at det norske folk vil bli rammet av en stor økonomisk krise". Han hevder å se hvilke blindspor Norge er inne på i sine politiske valg. Gud trenger at flere kristne begynner å be for den norske regjeringen og dens politiske ledere. Ikke prat ondt om dem. Eatmon sier også at Norge trenger flere profeter og at det er dårlig grobunn for profeter i Norge. Det trengs profetskoler! NORGES BETYDNING FOR VEKKELSE I EUROPA Ute i verden har folk fått profetier om vekkelse i Norge og vekkelse ut i fra Norge. Pastor Surpresa Sithole fra Mosambik talte på Oase-stevnet sommeren 2007 og han fortalte om hvordan Gud hadde talt til han om Norge, som var et land totalt ukjent for ham. I Kenya er det opprettet et spesielt bønnesenter for Norge.

Hva skjer i Tyskland? David Wilkersons profeti om banksystemet i Tyskland er nå velkjent. Bankene vil gå konkurs fordi folk i sin alminnelighet trekker sparepengene ut for ikke å miste dem. Som en konsekvens vil EU opprette et nytt pengefond, men konsekvensene for ’mannen i gata’ blir store. Vi ser nå konturene av en slik utvikling. I juni i år skrev VG følgende: Ifølge Reuters har EU mellom 2008 og 2011 brukt penger tilsvarende en tredel av unionens samlede økonomiske verdiskapning på å redde bankvesenet i Europa. Det er grunnen til at det blant enkelte EU-medlemmer nå jobbes intenst med å få unionen til å vedta et felles regelverk for hele EU, regler som tvinger større deler av regningen etter en bankregning, over på bankenes eiere og innskytere. - Vi kan ikke ønske oss vekk fra kostnadene ved fremtidige restruktureringer. Vi trenger en mekanisme for å flytte byrden vekk fra skattebetalerne, sier en av EUtoppene som deltar i samtalene om nye regler, til Reuters. Torsdag (20 juni) vedtok EU å sette tilside 60 milliarder euro, eller omlag 470 milliarder kroner, av pengene i eurosonens redningsfond (ESM) og øremerke disse til bankrednings-formål. Men før det kan bli aktuelt for noen kriserammet bank å få en euro i hjelp fra fondet, krever Tyskland at hele EU forplikter seg til å følge felles bankredningsregler. Knut Sørsdal: Norge vil klare seg gjennom et europeisk økonomisk sammenbrudd fordi vi ikke er med i EU og fordi vi har statsgarantier for bankinnskudd, men vi må likevel regne med at ringvirkningene av en økonomisk nedtur vil gjøre seg gjeldende også i vårt land. Side 10


HIMMELEN FINNES, JEG HAR VÆRT DER Bildet som er et autentisk fotografi viser hvordan sjelen forlater kroppen i dødsøyeblikket. Bildet ble tatt av den russiske vitenskapsmannen Konstantin Korotkov,

Tusenvis av mennesker har hatt nær døden-opplevelser, men forskere mener at opplevelsene kun skyldes fantasier. Eben Alexander, en høyt utdannet nevrokirurg, var en av disse. Han visste at nær døden-opplevelser føles ekte, men at de er fantasier som hjernen produserer i ekstreme stress-situasjoner. Men så ble han selv syk av en sjelden sykdom, og hjernen sluttet å virke. I syv dager lå han i koma og legene var i ferd med å avslutte behandlingen da han plutselig kom tilbake til livet. At Eben Alexander overlevde er et medisinsk mirakel. Men historien han kunne fortelle da han våknet er et like stort mirakel. Mens kroppen lå i koma, dro Alexander ut av kroppen og denne verden, til et sted der han møtte en engel som viste ham veien til en annen dimensjon. I dag er det stor interesse for det som skjer med kroppen når vi dør. En russisk vitenskapsmann har til og med fotografert at noe forlater kroppen i dødsøyeblikket (se bildet). Alexanders beretning om hva som skjedde med ham er blitt kjent over hele verden. Nevrokirurgen Eben Alexander svevde mellom liv og død i åtte dager. Så kom han til et rike han ikke ante eksisterte. Journalist Camilla Flaatten har hatt en artikkel i internettsiden ’Nettavisen’. Vi har tatt med noen klipp her. Mandag 10. november 2008. Eben Alexander våkner tidligere enn vanlig, klokken viser 4:30, en time før han vanligvis må opp for å kjøre til arbeidsplassen Focus Ultrasound Surgerey Foundation i Charlottesville hvor han jobber som nevrokirurg. Han føler seg dårlig. Smertene sitter først og fremst i ryggen. Kona, Holley, sover rolig ved siden av og han sniker seg ut av

sengen til badet. Smertene i ryggen øker, og Eben bestemmer seg for å ta et bad. Det gjør alt bare verre. Han klarer bare så vidt å komme seg ut av badekaret, på med badekåpe og tilbake til sengs. Da forteller han Holley om smertene. Eben er aldri syk. En forkjølelse her og der, men aldri noe annet. Han legger seg igjen, men smertene tiltar. Han kommer seg ikke av sted på jobb. Hans sønn, 10 år gamle Bond, er klar for skolen, og løper inn på soverommet. Han skjønner ikke hvorfor pappa fortsatt ligger til sengs og begynner forsiktig å massere ham i tinningen. Smerten skyter opp i Eben, og han skriker til. Det skremmer tiåringen, som raskt beroliges av mor. Side 11


- Det kom ikke av noe du gjorde. Pappa har bare en forferdelig hodepine. Det skulle viser seg å være helt skrekkelig feil. I koma Etter et par timer til sengs, faller Eben inn i et kraftig epileptisk anfall. Sykebil blir tilkalt og underveis forsvinner han helt og faller i koma. Legene på sykehuset tar mange tester, uten å klare å lokalisere hvor problemet ligger. Det viser seg at Eben hadde pådratt seg spontan E. Coli-meningitt, en sykdom som astronomisk sjelden rammer voksne mennesker. Sjansen til å overleve er nesten lik null. Nettavisen skriver at Eben overlevde: Eben faller i en dyp koma og hjernen slutter å fungere. Så beskriver han en ankomst til et rike utenfor fatteevnen. Han forteller om en dyp rytmisk lyd, en slags Om-lyd, lys i et dypt mørke – et sted han eksisterte uten en bevisst kropp og kun med en bevissthet. - Jeg bare var, sier han. - Jeg prøvde i månedsvis å forklare det som et hjernebasert fenomen. Jeg jobbet med kolleger som gikk igjennom sykdomsforløpet mitt. Vi så på medisinske rapporter, skanningene mine, alle medisinene jeg gikk på for å prøve å forklare det som noe som skjedde i hjernen. Men vi forsto at det faktisk ikke skjedde i hjernen, det var for ekte, og grunnen er at det var i et rike som er langt mer ekte enn det vi er i nå, sier Eben Alexander. I den nye boken «Himmelen finnes» skriver han dette om det første stedet han ankom i sin komatøse tilstand: Språk, emosjoner, logikk: alle disse begrepene var borte, det var som om jeg hadde beveget meg bakover til en slags tilstand av væren fra selve livets begynnelse, kanskje så langt som tilbake som den primitive bakterien som – og dette var helt ukjent for meg – hadde overtatt hjernen min og avstengt den. Hvor lenge holdt jeg til i denne verdenen. Jeg har ingen anelse. For Eben skulle videre fra den første verde-

nen han beskriver som en underverden, gjennom lyset og til et høyere rike. Til et sted han beskriver som «kjernerike». Jeg kikket ikke lenger på det langsomt virvlende lyset i det hele tatt, jeg så gjennom det. I det øyeblikket jeg forsto dette, begynte jeg å bevege meg oppover. Raskt. Det kom en susende lyd, og i et glimt fór jeg gjennom åpningen og befant meg i en fullstendig ny verden. Den forunderligste, vakreste verden jeg noensinne hadde sett. Nettavisen skriver mer om det som skjedde: Familie og søsken våker over ham, de bytter på å holde ham i hånden og ber ved hans side ved sykesengen. Dagene gikk. Og håpet svant mer for hver dag. Det samme gjorde hjernen. Eben har egentlig ingen lyst til å komme tilbake. Han har det veldig fint i lyset og varmen han kjenner ved den lysende porten. Det er en jente som lignet en sommerfugl som fører ham rundt. - Hvorfor tror du at du våknet? - Det var min 10 år gamle sønn som tvang meg til å komme tilbake. Bond, et veldig passende navn på han, hva? smiler han. Bond hadde overhørt at legen sa at faren hadde startet uken i koma med en 10 prosent sjanse for å overleve, og at på dag sju var den nå nede i to prosent og at det ikke var noen mulighet for full restitusjon. Og legen anbefalte å slutte med antibiotika. - Det var i den settingen at Bond kom løpende inn på rommet mitt hvor jeg fortsatt var tilkoblet ventilator og begynne å dra øyelokkene mine opp. Øynene mine sto i hver sin retning, og reagerte ikke. Et veldig dårlig tegn, men vanlig for komapasienter. Men han tryglet og gjentok; pappa, du kommer til å bli bra igjen! - Jeg klarte verken å se eller høre ham fordi hjernen min var helt koblet ut, men jeg følte ham gjennom de åndelige rikene. Jeg visste ikke hvem han var da, men jeg forsto at jeg måtte komme tilbake. Det var den kjærligheten til ham som var grunnen til at jeg kom Side 12


opplevelse» som fikk kirurgen til å revurdere sitt tidligere standpunkt, og overbeviste ham om at det finnes en himmel. Alexander forteller avisen at den delen av hjernen hans som kontrollerer tankene og følelsene sluttet å fungere. Alexander har undervist på Harvard og en rekke andre universiteter, og har jobbet som nevrokirurg i flere tiår. Da han endelig våknet fra koma, begynte han å notere ned hva han hadde opplevd. Kirurgen, som tidligere har kalt historiene fra sine pasienter om slike opplevelser for drømmetenkning, innrømmer at det hele høres utrolig ut, og skriver at han selv aldri hadde trodd på det hvis noen fortalte ham det før 2008.

Eben Alexanders opplevelse er blitt en bok som også er blitt trykt på norsk tilbake. Det er det alt handlet om, det handler om kjærlighet. Så på den åttende dagen kom han, til familie, venner og kollegers store overraskelse, ut av koma, forvirret og desillusjonert. - Jeg visste hele tiden langt inne i meg at jeg ikke var i det andre riket for å bli der, og at jeg måtte tilbake til mitt jordiske liv, forteller han. Jeg ble oppdratt i metodistkirken og var agnostiker i åtte år før jeg falt i koma. I dag tviler jeg ikke på at bønn er veldig kraftfullt og at det finnes en Gud. I nr.4.av BKI-Nytt hadde vi et oppslag om Eben Alexander. Vi gjengir dette her: Finnes det egentlig et liv etter døden? Ja, mener den kjente hjernekirurgen Eben Alexander. Etter å ha tidligere ment at et liv etter døden var tull, skiftet han syn på det hele da han selv falt i koma i 2008, skriver britiske The Telegraph. Det var en «ut-av-kroppen-

— Jeg hadde vært helt sikker på at de hadde vrangforestillinger, skriver han. Han beskriver opplevelsen som det største som har hendt ham, til og med større enn bryllupsdagen hans og dagen hans to sønner ble født. — Jeg vet at mange av mine kolleger holder seg til teorien som jeg holdt meg til før, teorien om at hjernen generer bevissthet og at vi lever i et univers blottet for enhver form for følelser, langt mindre en ubetinget kjærlighet som jeg nå vet at Gud og universet har for oss, sier kirurgen. Dr Alexander sier at under hans sykdom ble den delen av hjernen som styrer menneskelige tanker og følelser "skrudd av" og at han deretter opplevde "noe så dypt at det ga meg en vitenskapelig grunn til å tro på bevissthet etter døden." I et essay for det amerikanske magasinet Newsweek, som han skrev for å fremme sin bok Proof of Heaven, sier Dr Alexander han ble møtt av levende skapninger i dødsøyeblikket. Han forteller: "Engler med vinger! Disse ordene registrerte jeg senere, da jeg skrev ned mine erindringer Men ingen av disse ordene gjøre rettferdighet til de vesener jeg så, som var ganske enkelt forskjellig fra alt Side 13


jeg har kjent på denne planeten De var mer avanserte. Det var høyere livsformer. " Legen legger til at "noe stort og blomstrende” som en strålende sang, kom ned fra oven, og jeg lurte på om de bevingede vesener produserte den. Lyden var følbar og nesten materiell, som et regn som du kan føle på huden din, men som ikke gjør deg våt " Dr, Alexander sier at han hadde hørt historier fra pasienter som fortalte om ‘ut av kroppen opplevelser’, men hadde ignorert dem som "ønsketenkning", men har revurdert sin mening etter hans egen erfaring. Han la til: "Jeg vet godt hvor utrolig dette høres ut, hadde en lege fortalt meg en historie som dette i gamle dager, ville jeg ha vært ganske sikker på at de var forhekset av en illusjon .

Vekteren legges i postkasser i Norge

"Men hva som skjedde med meg var langt fra å være en psykose, som ekte eller mer ekte enn noen hendelse i livet mitt. Som inkluderer min bryllupsdag og fødselen av mine to sønner." Han la til: "Jeg har tilbrakt tiår som en nevrokirurg på noen av de mest prestisjetunge medisinske institusjoner. I vårt land vet jeg at mange av mine kolleger heller, som jeg selv gjorde, til teorien om at hjernen, og spesielt cortex, genererer. bevissthet og at vi lever i et univers blottet for enhver form for følelser, langt mindre ubetinget kjærlighet som jeg nå vet Gud og universet har mot oss. "Men troen på den teorien har jeg gått helt bort fra. Hva som skjedde med meg ødela det." Det sier Dr. Alexander som i dag både tror på bønn og på at det finnes en Gud. kristne. Artikler som har vært med i tidligere utgaver av Vekteren kan bli tatt inn på nytt, og de vil da være ment for et større publikum, ikke bare kristne. Artikler som bare er av interesse for kristne vil også bli tatt med, mens stoff som er tjenlig for å føre mennesker inn i et kristent fellesskap som er fremmed for den kristne tro kan prioriteres mer. Vitnesbyrd om frelse og helbredelse og guddommelige inngrep er stoff som alle i dag er opptatt av, og slikt stoff blir tatt med.

Bladet Vekteren vil bli benyttet til evangelisasjon i tiden fremover. Bladet vil bli lagt i postkasser som ikke har reservert seg mot uadressert post. At bladet blir brukt til evangelisasjon vil ha betydning for innholdet som skrives. Det blir lagt vekt på å skrive artikler som er av interesse for folk flest og ikke bare for

Samtidig med at bladet utgis drives det et stort arbeid på internett som når flere tusen mennesker. Det er å håpe at bladet og internettarbeidet gjensidig kan påvirke hverandre i positiv retning. Bladet vil fortsette som et profetisk blad! I dag er ikke det profetiske noe som bare kristne er opptatt av. Hendelser som skjer i samfunnet, naturen og i det politiske livet kan vi lese om i Bibelen!

Side 14


Hør, du som er redd, og har frykt i denne tid. Kom til Meg, Jeg vil sette deg fri, og gi deg trygghet. Gi deg en ren samvittighet, så du opplever fred.

Kjærlighetens Ånd!

For du vet at samvittigheten er en klokke, Jeg har lagt ned i ditt hjerte, så at du til en hver tid skal vite, hvordan situasjon står til, over for Meg. Jeg, Jesus tilgir deg, når du ber Meg om det.

Nå kommer tiden, sier Herren. Da Jeg fyller alle, med Kjærlighetens Ånd, som vil følge MEG fult og helt. Du skal få kraft til å elske, og vise godhet til hver og en.

Ja, Jeg renser deg, når du på fult alvor søker Meg, så du får det rene lyset i ditt liv, som gis fra Himmelen. Vit, dette er det du må oppleve, fra dag til dag, så du kan glede deg over en god samvittighet. Dette vil fylle med deg med stor takknemlighet. Du vet jo, du lever i verden som ligger i det onde, og djevelen er ute etter deg, både for å fange deg i tankelivet ditt, fange dine øyne, fange dine føtter, ja alt, for å drive deg bort i fra Meg. Men ved daglig å søke Meg, vil Jeg bevare din samvittighet, så du blir bevart ren. Kom i hu dette, Jeg svikter deg ikke. Du vet, Jeg har kjøpt deg med Mitt blod. Ja Jeg er Løseren, som hjelper deg til enhver tid. Dette er viktigere enn noen gang før, Jeg kommer når som helst, og henter hjem de som har en renset samvittighet, og har sitt navn oppskrevet, i Livets Bok. Ta imot Mine Ord, A M E N. Åp 3,5 Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og Jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av Livets Bok. Men Jeg skal bekjenne hans navn for Min Far, og for Hans engler.

25 september 2013

For denne Ånd, øser Jeg nå i dobbelt del, utover den som søker Meg av et oppriktig hjerte. Ja du skal i sannhet kjenne, hvordan Jeg skal fylle deg. Ja, det vil gi deg nåde til å elske dem du aldri har klart å elske tidligere. For Jeg Herren, Jeg vil la Min Ånd av godhet prege deg, og gi deg velsignelse i rikt mål. For at du midt i dette mørke av forbannelse som djevelen vil slå med, skal elske på tross av, som Jeg har gjort, og gjør, da skal du se, sier Herren. Enhver som du har hatt vanskelig for å kunne takle, vil du nå i situasjonen gjøre som Jeg gjør, øse godhet utover dem, både i ord og handling. Dette skal prege den siste tid. Kjærlighetens Ånd skal utøses, og du selv skal se, du får kraft til å stå med, så langt du makter. Forts.s.24

Svenn Thommy Fjeldberg Forkynner forbeder & Sjelesørger Telefon 41 93 38 80 Sverige +46 70 40 30 905 Mail : svennthommy.fjeldberg@gmail.com Web.: www.svennthommy.eu

Budskapet er mottatt av Svenn Thommy Fjeldberg Side 15


Hallo mamma! Nå må du be for barnebarnet ditt! Det var budskapet i telefonsamtalen som bestemor fikk da Molly var født på sykehuset i Fredrikstad. En stor hjerneblødning gav en rystende beskjed om en tragedie og en grusom framtid for lille Molly. Men det er godt at mennesker vet at det finnes en Jesus som kan hjelpe når nøden er stor. Når ingen mennesker kan hjelpe, da kan Jesus. Bestemor ba, mange andre mennesker ba, og vi ba i møtene her I Care Mission hvor også bestemor arbeider. I dag gir vi anledning til mamma Vibeke så hun selv kan fortelle om Molly fra hun ble født og frem til I dag. Her kan du lese hva mamma Vibeke forteller: Den 14 februar 2010 kom lille Molly til verden. Hun var så vakker og fullkommen og vi var verdens stolteste to-barns foreldre. Så kom dagen da vi skulle reise hjem fra sykehuset, og mens vi pakket ned sakene våre satt storesøster Kornelia og holdt stolt rundt lillesøster som hun hadde ventet på så lenge. Plutselig sier Kornelia: Mamma se – Molly rister. Jeg kjenner den kalde redselen og frykten da vi så henne. hun rykket og ristet med høyre bein og fot og hadde spasmer i høyre del av ansiktet. Alt skjedde så fort - - og innen få minutter sprang legene ned med henne til intensiven. Etter to dager fikk vi svaret. Hun hadde en stor blødning på venstre hjernehalvdel. Vi var lamslåtte - - fortvilet og ikke minst redde for hva som ville skje med Molly. Hun ble medisinert flere ganger daglig for rykningene, og etter 14 dager fikk vi reise hjem med følgende beskjed: «Hun vil mest sannsynlig ha skader på høyre side av kroppen, som for eksempel lammelser, skjevheter, ikke kunne bruke armen, hånda.. bli tregere i utviklingen - - rykninger, lammelser i ansiktet.» Vi fikk beskjed om å vente og se til hun ble et år gammel, først da kunne vi se ting tydeligere.

Illustrasjonsfoto fra Wikimedia

Mollys spasmer forsvant kort tid etter at vi kom hjem fra sykehuset, og vi kunne slutte med isingen. Det ble jevnlige kontroller på sykehuset og for hver gang vi var der var vi like engstelige for hva de skulle si. Men selv merket vi at lille Molly var ei sta og sterk lita tulle. Seks måneder gammel begynte hun å krabbe rundt på alle fire, akkurat som de andre barna på hennes alder. Et-års kontrollen på sykehuset ble et sterkt møte. Overlegen som hadde sett Molly fra hun lå på intensiven var tydelig rørt da han ropte på fysioterapeuten: «Kom og se!» Meningen var da egentlig å ta nye bilder av hodet, men han sa bare at det var ikke nødvendig. Hun ser 100% frisk ut og kommer til å klare seg så fint. Vi gråt av glede den dagen, og det gjør vi den dag i dag, når jeg ser den friske flotte tre -åringen vår - - er jeg ubeskrivelig takknemlig. Og her fra Care Mission i Fredrikstad spør vi deg som leser: Er det sant at Jesus lever? Er det sant at han kan frelse og helbrede? Og svaret er JA! Side 16


Profetier om flodbølger og krig i Vekteren (Knut Sørsdal) Det har vært skrevet mye i Vekteren om en kommende flodbølge som vil ramme norskekysten. Jeg vil skrive mer om denne saken i tiden fremover da jeg arbeider sammen med mennesker som er eksperter på tidevanns, jordskjelvsbølger og tsunamier. Utgangspunktet for profetier om et slikt fenomen er Lebesbymannens profeti om Nordsjøen fra 1939. (Les artikkel på s.18-20). Ekspertene er enige om at norskekysten er sårbar for ekstreme bølger som kan bli en trussel. Etter hvert som vi får høyere havnivå pga. global oppvarming blir trusselen reell. Også profetien om en stor orkan er realistisk. Det er større sannsynlighet for noe slik i dag enn på Lebesbymannens tid! En annen åpenbaring for Norge ble gitt av Ron White fra England i 1976. Den gjaldt at det ville komme en åndelig fornyelse over Norge, og det kan se ut som vi står innfor dette nå! Samtidig sa Ron White at en fremmed hær ville foreta en invasjon, og mange mener i dag at dette vil skje like etter den åndelige fornyelsen. Altså: først en åndelig vekkelse, og deretter invasjon av en fremmed makt. Men må dette nødvendigvis skje? Lebesbymannen skrev om et russisk angrep fra nord mot Skandinavia og at franskmennene vil angripe sørfra. Det var så forferdelig at Lebesbymannen ropte ut: ”Skal vi aldeles gå under?” Svaret var en hånd som pekte på et kart der Lyngen var avmerket og en stemme som sa: ”Hit, men ikke lenger!” Det så ut til at det skulle komme et angrep på Norge i 1953, men da kom det en stor bønnevekkelse over hele landet. Samtidig døde Stalin og angrepet skjedde ikke. I dag vet vi at Stalin hadde planlagt et angrep på de skandinaviske landene som ble stanset

Hånden pekte på Lyngen og sa: Hit, men ikke lenger. (rødt merke)

da han døde. I de siste årene er det skrevet mye om dette i media, men de har ikke nevnt at det var bønn fra de kristne som stanset russernes planer. For noen år tilbake fikk jeg selv en åpenbaring om natten, og gikk til en kjent kristenleder med den. Jeg hadde i et syn sett at Norge ville gjøre noe i Midt-Østen som ville sende ild tilbake til vårt eget land. Jeg fikk også detaljer rundt dette som har stemt. Norge har premiert voldsmenn og terrorister i Midt-Østen og må svare for dette. Landet har vært hovedaktør bak den svikefulle Osloavtalen som har skadet Israel mye og forsøkt å motarbeide Guds samling og planer med Israel. I tillegg har vi altså en reell trussel i Nordsjøen fordi havet blir varmere. Dette skyldes at vi er for opptatt av materialisme, noe som slår tilbake på miljøet. Vi har mer skyld på oss i dag enn før. Vi trues av mange ting, og det er på høy tid å starte faste og bønn og vekkelse og redning for land og folk, slik at ikke ulykken må ramme oss! Side 17


Lebesbymannens syn om Nordsjøen Teksten er tatt fra boken "JORDSKJELV OG VULKANER” , INDREMISJONSFORLAGET A.S. Oslo 1939 ”Blant de ulykker som fulgte nærmest etter verdenskrigens slutt, var (han skriver var, for han så disse ulykker, men for oss blir det er, siden disse ikke har skjedd enda, men er forestående), det særskilt to naturkatastrofer hvis virkninger var av ufattelig rekkevidde. Det ene var et voldsomt vulkanutbrudd i Nordsjøen, og det annet en orkan som strekte seg over to kontinenter. Et av de første navn, Anton Johansen (Lebesbymannen) hørte, var Island, men om det var der, eller i Nordsjøens bunn ulykken hadde sitt opphav, kunne han ikke fatte. Alle Nordsjøstater ble følbart rammet, men verst gikk det ut over Englands østkyst. Røsten sa også, at ulykken kom som en straff for Englands overmot. – Det hvilte skumring over alle Nordsjølandene, og det lyste ingen stjerner på himmelen. Fra sjøen blåste det en sterk vind, og i de norske fjell hadde snøen enda ikke begynt å falle det år. I ånden ble han ført til Trondheimstrakten. Han stod på stranden og så ut over havet, da med en gang jorden begynte å skjelve under ham. Husene inne i Trondheim rystet som løv, et par høye trebygninger nær stranden styrtet sammen. Like efter hørtes et veldig drønn ute fra havet, og en veldig stormflod kom rullende med forferdelig fart, og slo mot de bratte skrentene. På lavtliggende steder fortsatte den langt innover kysten. Den overflommet store deler av byen og avstedkom meget skade. Store magasiner og varelagre ble slått over ende og skylt vekk med bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele den norske kyst fra Sør-Norge opp til traktene omkring Bodø. Etter at han hadde fått se den skade

som ulykken gjorde i hans eget hjemland, blev han i ånden, ført til de store byene ved Englands østkyst, hvor den forårsaket de voldsomste ødeleggelser. Hele østkysten og store strekninger langt inn i landet blev over flommet. Byen Hull og dens omegn blev hardt hjemsøkt. Skottland fikk føle ulykken og Johansen sa; at det var som store deler av landet sank i havet. Det viste seg at London var den by i England hvor ulykken nådde sitt største omfang. Havner og kaier blev ødelagt, og en mengde hus styrtet sammen. Flere fartøyer forliste i havnen, og noen blev til og med slynget opp på land blant husene. Det ble den største ulykke som noen gang hadde rammet England. Ute på havet forliste en mengde fartøyer og mange en sjømannfant sin grav. Også en mengde fisk så han omkomme, og store stimer av død fisk fløt i bølgene. Storbølgen fortsatte inn i Den engelske kanal og ødela på begge sider av Kanalen. Særskilt hørte han byen Rouen i Frankrike nevnt. Også store deler av Holland og Belgia samt den tyske Nordsjøkyst nevnes som hjemsøkte steder. Han husket Antwerpen og Hamburg ble nevnt. Den siste så han også, ødeleggelsen var stor. Danmarks nord- og vestkyst og de havner og byer som ligger her, samt hele den svenske vestkyst, fikk sterk føling med ulykken. På svensk side hørte han Gøteborg, Malmø og Helsingborg nevnt. Endog inn i Østersjøen og ned mot Middelhavslandene trengte flodbølgen, men her hørte han ingen navn nevnt på landområder, og synet var heller ikke så tydelig. Omtrent samtidig med det her omtalte jordskjelvet, fikk Anton Johansen, i ånden se en veldig orkan som gikk over to verdenshav. Det var ikke godt å avgjøre hva det var som Side 18


Klimaendringer og Nordsjøen (Knut Sørsdal) Et fenomen som kan gjøre Lebesbymannens syn virkelig er havnivåstigningen på grunn av global oppvarming. Gjennom det 21. århundret vil endringer i vanntetthet og havstrømmer heve havnivået med 31 cm langs norskekysten. Det høres ikke mye ut, men kan likevel skape en kraftig springflo som kan oversvømme store områder. Havnivået vil ikke kom først, men efter hva han trodde, var det jordskjelvet. Hvor vidt det var noen sammenheng mellom to ulykker kunne han ikke si. Det var enten høst eller vår da denne ulykken kom, for ingen steder såg han sne på marken. I ånden ble han ført til Stillehavet og traktene der omkring Panamakanalen, hvor denne orkan oppstod. Navnene på disse steder ble nevnt med stor tydelighet, og fra sin plass i rommet kunne han nøye gjenkjenne landets karakter og form. Det var bl.a.veldige fjellstrekninger, stenete landskaper samt øer. Orkanen fortsatte fra disse trakter nord og nordøst opp over det amerikanske kontinent, for over kyststatene med deres millionbyer, plantasjer, havner og store anlegg og raserte dem med stor voldsomhet. Bygninger ble kastet om kull i massevis, og i de store plantasjene ble alt spolert, og markene satt under vann av havet som i mektige bølger skyllet over land.

stige overalt, men noen steder vil det ha betydning. De verste prognosene går ut på at havet kan stige så mye som en meter, og det vil bli en katastrofe. Da kan bølger på flere meter rulle inn over kysten. Størst havstigning vil det bli på Sør-Vestlandet. Når havet stiger vil man merke mer til fenomenet springflo. En springflo vil kunne oppfattes som en flodbølge og vil kunne gi store ødeleggelser langs norskekysten i årene fremover. Også Europa kan bli rammet slik som Lebesbymannen så. Klimaendringenes betydning for dannelse av orkaner er litt omstridt i dag, men det som skjedde utenfor New York i 2012 i forbindelse med orkanen Sandy, minner oss om at orkaner kan blir kraftigere og komme hyppigere enn før. Det er de ord som Jesus sa i Lukas 21,25: Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser. Fartøy forliste og ble kastet på land. Havnen og varelagrene ble i den grad ødelagt, at røsten sa til ham, at det var i det hele et spørsmål om de noen sinne kunne bygges opp igjen. Av plantasjestatene ble særlig Virginia, og statene omkring den Mexikanske bukt. Særlig Florida. Over Missisippidalen raste orkanen og fortsatte opp imot de store innsjøer. Chicago, Minneapolis, Washington og New York ble omtalt som hardt hjemsøkt. I den siste by så han ruiner efter sammenstyrtede hus. Stormen jaget forferdelig gjennom gatene, og de store skyskraperene svaiet som siv for vinden. Fra Nord-armerika og Kanada fortsatte orkanen øst over Atlanterhavet bort mot Europa. Over Frankrike, Spania og Marokko trengte den inn i Middelhavet og herjet nesten samtlige land der. Den var også her meget voldsom, og strekte seg bort til Sortehavet og Syd-Russland. I Konstantinopel så han en voldsom sjø og Side 19


store ødeleggelser. Også Italia ble meget plaget. Han merket seg Krimhalvøen og Sicilia. I Italia tilstøtte også en annen ulykke, uten at Johansen fikk klarhet over hva det var. Østerrike, spesielt traktene omkring Wien, hørte han nevnt som hjemsøkt av orkanen. Over England, gikk orkanen like voldsomt frem som over de Nordamrikanske statene. Den raste over Nordsjøen, og en mengde fartøy gikk under. Han hørte røsten si: ”Det er synd i sjøfolket.” Mellom England og den norske kyst var havet så opprørt og vilt, at han hadde aldri sett maken til det. Over hele Danmark og det sydlige Sverige gjorde orkanen stor skade. Også denne gang hørte han Gøteborg, Malmø og Helsingborg bli nevnt. Den norske kyst ble rammet hardt, og mange av Norges beste havner og fartøy ble ødelagt. Det

såg imidlertid ut til, at de norske fjell bremset orkanen noe, så at grense landsskapene og det midtre Sverige ble skånet. ”Jeg har sammen med hundrer og tusener i mer enn to års tid bedt Herren forskåne menneskene - også for denne ulykke, der liksom jordskjelvet ble sagt å komme som straff for menneskenes ondskap,” utalte Anton Johansen. ”Og selv om disse ulykker lar vente på seg, må menneskene ikke glemme å be Herren bevare seg for dem, for de syntes absolutt - å måtte komme. Jeg ville først ikke tro Herrens ord om vulkanen, for jeg tenkt for meg selv: ”Dette er jo ikke det sted på jorden hvor vulkanutbrudd og jordskjelv pleier å fore- komme. men Herren sa bestemt, at ulykken skulle komme,”

Norge skal kristnes på nytt!

Misjonsbefalingen Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

(Knut Sørsdal) I de siste årene har Norge opplevd avkristning. For eksempel er kristendomsfaget tatt ut av skolene og erstattet med et livssynsfag. Gjennom 8 år med en sosialistisk regjering er kristne lover blitt erstattet med andre som er i strid med Bibelen. Likevel har ikke landet klart seg uten den kristne tro. Etter angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22 juli 2011 samlet alle seg i Domkirken i Oslo for å be. Kristenarven ligger rotfestet i den norske folkesjelen, og den nye regjeringen har gått inn for at det skal bli gitt bedre opplæring i kristen tro i Norge. Dette er i tråd med Jesu ord i Matteus 28, 18-20 (Misjonsbefalingen - ramme til venstre).

Kristningen må skje planmessig! Vi har vært et kristent land i tusen år. Det er bare de siste 8 årene vi har vært gjennom avkristning. Vi skal derfor ikke kristne Norge på nytt, men gjenreise den kristne tro. Landet må rekristnes eller gjenkristnes. Og da kan vi bygge på den kristne kulturarven som ligger der fra før. Artikkelen på neste side viser hva kristningen av Norge som skjedde på Stiklestad i 1030 betydde for landet i den første tiden. Den nå avgåtte regjeringen har innført noen av de gamle hedenske lovene igjen, men vi må arbeide for at disse skal fjernes fra embedsverket, som abortlov, ny ekteskapslov osv. Samtidig må vi arbeide med Bibelundervisning i skole og i det offentlige rom, noe som har vært neglisjert av den avgåtte regjering. Her må det kristne verdigrunnlaget fremmes på nytt! Side 20


OM INNFØRINGEN AV KRISTENDOMMEN i NORGE (Thomas Lee Smith - gjengitt med tillatelse) skriver på Facebook om hvorledes kristendommen hadde en klar oppryddende effekt i Norge - som la vekt på det vi i dag vil betegne som menneskers rettigheter, blant annet barnets og kvinners rettigheter. Dette førte til at orden og respekt for de som sto svakere ble innført her til lands. Blant annet medførte innføringen av kristendommen at flerkoneri ble forbudt med høynet respekt for kvinnen, det blir satt strenge straffer for voldtekt og kvinneran. det blir nedlagt forbud mot å gifte seg med slektninger inntil syvende ledd, nyfødte uønskede barn skulle få leve og ikke settes ut i skogen for å dø, treller/slaver skulle kjøpes fri hvert år og slik ble slavehandelen begrenset. Altså, en markant økning i respekten for menneskeverdet. "Odin, Tor, Frøya og andre norrøne guder hadde vært en viktig del av hverdagen i det norske vikingsamfunnet. På 900-tallet begynte kristendommen å få innflytelse, men det var ikke før på 1000-tallet under Olav Digre (Olav den hellige) at dette ble den eneste tillatte religionen i Norge. Endringen betydde mye for samfunnets organisering. Olav den helliges kristenrett som ble satt på Moster, og så på lagtingene, ble tatt inn i de norske landskapslovene på like fot med andre lovbestemmelser. Kristenloven var kontroversiell, mange av høvdingene mente at deres retter og privilegier ble krenket. Noen av de sterkeste bruddene på etablerte skikker var innføringen av bla: Flerkoneri blir forbudt. En mann skal ha kun én kone. Det blir satt strenge straffer for voldtekt og kvinneran. Det blir nedlagt forbud mot å gifte seg med slektninger inntil syvende ledd. Nyfødte barn skal få leve

og ikke settes ut i skog eller mark. Treller skal kjøpes fri hvert år. Høvdingene og storbøndene var i harnisk. Skulle man virkelig være nødt til å gi egne treller arbeidsfri på søn- og helligdager? Hvordan gikk det med gårdsdriften da! Skulle en husfar gi avkall på retten til å sette ut barn som var veike eller vanskapte! Skulle en stormann frivillig gi avkall på flerkoneri ‹ sende fra seg kone nr. to og tre! Her var det duket til konflikter. Her stod det kristne rikskongedømmet i strid med ættehøvdingenes selvråderett i saker de hadde hevd på fra gammelt av. Både hos Snorre og Sigvat skald skrives "er den vekt de legger på kongens rettskjensle. For ham er alle like for loven". Olav våget å bryte inn i ættehøvdingers hevd på å fare med ufred i og utenfor eget maktområde, det kunne de ikke tåle. Når kong Olav straffet storfolks lovbrudd like strengt som småfolks kjeltringsstreker, syntes de mektige i landet at han gikk for vidt. Snorre skriver mot slutten av sin Olavssaga: «Han lot rike og fattige få samme straff, men det syntes folk var overmodig, og så vokste det opp fiendskap mot ham når folk mistet frendene sine etter kongens rettferdige dom i en sak hvor det var gyldig grunn til klage. Dette var grunnen til den reisning folk i landet gjorde mot Olav: De tålte ikke hans rettferdighet, og han ville heller miste kongedømmet enn dømme urett.»

Side 21


Mang en stormann vek på den tiden ikke tilbake for å herje i eget lokalsamfunn eller i mer fjerntliggende områder langs norskekysten. Gulatingsloven har et eget kapittel om vikingferd i eget land. Snorre nevner det med avsky: «Det hadde vært skikk i Norge at sønner av hirdmenn eller rike bønder tok ut på hærskip og skaffet seg rikdommer på den måten at de herjet både utenlands og innenlands.» Her ser vi igjen et utslag og videreføring av snever, innelukket, ættemoral. Målet helliger midlet: ættens rikdommer skal økes. Det herjes, drepes, ranes fra svakere ætter og småfolk langs norskekysten. Snorre beretter videre: «Men etter at kong Olav tok kongedømmet, fredet han landet slik at han stanset alt ran der i landet, og om det så var sønner til mektige menn som gjorde fredsbrudd eller annen lovløshet, så nøyde han seg ikke med mindre enn likhet i straffeutmåling». Under kong Olavs styre i Norge stod ættenes særinteresser i strid med rikskongens kamp for å sikre rettferd og fred for alle. Fra dette styringsprogrammet kunne ikke kongen vike en tomme, og det skulle bli hans bane. Endel historikere liker å karakterisere kong Olav som en hevngjerrig fusentast når han gjør innhugg i de mektige ættene. Sagaen fremstiller det annerledes: Når kongen straffet storfolk for lovbrudd, skildres det ikke som en hevnende impulshandling. Sagaen beretter at kongen var styggelig sint når lov og rett ble brutt men han bevarte alltid roen. En sindig kongelig dom gikk forut for straffens fullbyrdelse, og den kunne gjerne vente en dag eller to. Skulle kong Olav makte å leve opp til dette kongsidealet, måtte han motarbeide de bakstreverske særinteressene til stormenn som lot ættens fremgang gå foran folkets felles beste. Noe annet valg hadde han ikke hvis han ville kjempe for Kristi sak i Norge. Slik må altså kong Olav ha sett det ‹ at det å kjempe for lov og rett og bekjempe ættehøvdingers overgrep var like mye en del av

kristningsverket som å bygge kirker og tale Guds sak på tingene. Det var dette fredsarbeidet som skaffet ham mektige fiender, som til slutt tok livet av ham. Så også i denne sammenheng må det fremheves at slaget på Stiklestad i høyeste grad dreide seg om kristne verdier. Kong Olav prøvde først å gå diplomatiets vei. Da han merket at vennskapet var halvhjertet og at de fortsatte å ture frem som før, satte han årmenn til å styre på kongsgårdene rundt om i landet. De var av lavere ætt enn lendmennene og hadde kongen å takke for all sin status. Årmennene skulle i kongens navn beskytte bønder og småfolk i tvister og rettssaker. Dessuten skulle de holde øye med lendmennenes egne lovbrudd og rapportere dem til kongen. Dette falt selvfølgelig ikke i god jord. Lendmennene følte dette som innblanding i egne rettigheter og kalte årmennene foraktelig for kongens treller. Opptakten til reisningen mot kong Olav var nettopp en slik konflikt mellom en stormanns sønn og en årmann og ble til slutt Olavs bane. Etter kongens fall snur stemningen seg. Først hos høvdingene, så hos bøndene. Det var kun etter hans død på Stiklestad at han ble utropt som hellig, Olav ble utropt som Norges evige konge og kristenlovene ble videreført og laget bane for mye av de grunnleggende verdiene i det norske lovverket. I ettertid har det norske Riksvåpenet benyttet en øks som våpen som løven holder, St. Olavs øks. Ved sin regjeringstiltredelse 1280 gav Eirik Magnusson løven krone på hodet og øks i forlabbene, for å vise forbindelsen med Olav den hellige. Våpenet ble dermed et uttrykk for ideen om at Norges konge handlet som Olavs, «Norges evige konges», stedfortreder. Ingen mann her til lands har betydd mer for Norge enn hellig Olav hevder svært mange historikere. Det fantes mengder av nye regler å forholde Side 22


seg til for nordmenn som plutselig sto ovenfor nye lover og en ny religion. I ettertid har de hundre årene fra Olav Haraldsson døde i slaget på Stiklestad i 1030 fram til 1130 fått navnet "fredshundreåret". De fleste godtok mer eller mindre at landet nå skulle ha en konge. Fra et ættesamfunn der ætten bestemte det meste, de hadde til og med rett til å hevne drap, ble Norge i løpet av vikingtiden et samfunn som ble gjennomregulert av kirkens lover og regler. Likevel var nok ikke statssamfunnet helt på plass før nærmere 1200-tallet. Kristendom formet således både Norges lovgivning og menneskerettighetene og har forblitt, den primære nasjonale markør i Norge. Dette er eksemplifisert ved korset i flagget, riksvåpenet, den norske kirke, alle kristne helligdager og fri søndager, kristen tidsregning og ikke minst kristenlovene som banet vei for lovverket og mange hundre år senere grunnloven. Den lærde og kristne islendingen Snorre Sturlason har gjennom sine bøker om de første kongene i Norge dannet mye av det

kristne verdigrunnlaget i landet vårt. Når vi nå igjen skal gjenkristne Norge (etter 8 års frafall) må vi trekke frem vår gamle historie og da er Snorre god å ty til. Snorre legger vekt på å fortelle at kristningen av Norge gikk fredelig for seg. Olav vant ikke hjertene med sverdet, men måtte dø martyrdøden på Stiklestad 29 juli 1030 på samme måte s om Jesus og disiplene. Etter dette skjedde det mirakler på hans grav og folk følte syndeskyld akkurat slik de følte etter Jesu død i Israel. Så begynte den kristne vekkelsen i Norge.

Jesus brakte fred til Europa og Norge (Knut Sørsdal) Før kristendommen ble etablert i Europa var det blitt profetert i eldre romerske skrifter at det skulle komme en fredsskaper til området. Profetien ble oppfylt ved at troen på Jesus ble mer og mer akseptert gjennom hele det romerske riket. Riktignok har det vært krig og uro i Europa under den kristne tid, men det har skyldes at mennesker har kriget i kristendommens navn. For Jesus oppfordret til fred. Og de kristne institusjonene gjennom kirker og klostre i Europa var fredelige oaser i en ofte motsetningsfylt verden. Klostrene fremmet opplæring og la grunnlag for det skolesystemet vi har i dag og var også de første sykehusene. Vi nordmenn var sene med å komme med i ’fredsbevegelsen’. Vi var barbarer og vikinger , herjet og ødela i de europeiske landene som ønsket fred. Men så vant ’Kvite-Krist’ også hos oss, og vi ble fredelige mennesker som kunne slutte seg til den freden som rådet i Europa. Side 23


Vær opptatt av Meg! Herren sier, du har vel hørt hva du skal gjøre? Være opptatt av Meg, ja lev slik, at du kjenner din relasjon med Meg, er brennende og varm. For du vet, Jeg lar ingen av Mine barn gå uten visshet, eller kjenne trygghet, om at de hører Meg til. Men kommer de på avstand, sovner de. Og Jeg sier deg, har det vært slik før, så gjelder det mye mer i dag. Nå som djevelen er så aktiv, for å rive deg inntil seg. Så du må i sannhet, leve nær Meg. Du sier, dette har du hørt, og synes Jeg har sagt det så mange ganger. Hvorfor gjør Jeg det?

Bilde fra Steindalsfossen v. SvennThommy Fjeldberg Forts. fra side 15 For Jeg vil fylle deg, med Gleden og Nådens Ånd, midt i dette store mørke, da djevelen vil herje mere en noen gang før. Du skal kjenne den samme kraft, som Jeg øser utover de som forfølges for mitt navn skyld, i dag. Det skal også komme til deg. For det vil nå ditt område, og den plass der du er. For Min Ånd vil ta over i et hvert hjerte, og la godhet og lys stråle frem. For dette vil skje, som Jeg har talt om i Mitt ord, Jeg vil la Min Ånd øses ut, over alt kjød. Så at den som lever nå, skal klare å bedømme rett. Ta i mot dette, og fortel om det. La den kjærlighet som nå tenner deg, få blomstre og blomstre, og vis nåde til alle mennesker, hvor du enn er. Rom. 9,1 ; Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også, sammen med meg i Den Hellige Ånd

For Jeg vil ha deg hjem til Mitt Rike, da evigheten begynner, i sammen med Meg. Jeg sier det til deg i kjærlighet, lev slik at du hele tiden, har en trygg og god samvittighet. Om du er usikker, så be Meg ransake deg, og be Meg se over ditt liv. Så vil Jeg tale med deg om hva nettopp du har behov av å gjøre. For Jeg vil ikke la Mine barn gå å frykte, eller oppleve seg som usikre. Nei du skal ha en visshetsfølelse, og vite, at du er i trygge hender. At Jeg elsker Deg, og du elsker Meg, og vi daglig kan ha relasjon med hverandre. Ja, du kan spørre hvordan, selvfølgelig gjennom ditt bønneliv. Men også ved at du åpner din munn, lar Meg fylle deg med Den Hellige Ånd, så du kan tale ut ord i tunger. På den måten åpne døren, så at vi kan tale sammen. Dette er en hemmelighet, som Jeg gir til Mine barn, som ber Meg om det. Hør hva Jeg sier, og gled deg. Du ser det blir bare mørkere og mørkere, men hva har Jeg sagt, du er under Min beskyttelse. Da du lever som Jeg nå har talt med deg om, sier Herren. Ta vare på det, A M E N - A M E N. Ef5,18 Og bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, Budskapet er mottatt av Svenn Thommy Fjeldberg Side 24


ter,

Bilde: Wikimedia commons

Misjon (Knut Sørsdal) Noen av de pengene som

kommer inn til bladet Vekteren hvert år blir sendt til ulike misjonsprosjekter. Denne gang skriver vi litt om noen av disse prosjektene. Misjon i Karelen I det russiske området Karelen driver Kari Myhre et misjonsarbeid. Etter å ha fullført studier i russisk på universitetet i Oslo reiste Kari til Murmansk. Allerede fra 1992 hadde hun dratt på sporadiske turer, men ble utsendt som misjonær av Salemkirken i 1999 til Murmansk. Vi har sendt noen tusen kroner til dette prosjektet i år.. Misjon i India i Et annet arbeid som vi har støttet i år drives i India. I Manmad ble det etablert et misjonsarbeid og barnehjem med støtte fra norske pinsevenner. Det var Elna Anderson Nedou som bestyrte denne stasjonen. I nærheten av denne stasjonen ble det bygd et sykehus hvor Edith Dalholt fra Arendal var ansvarlig for både sykehusdrift og evangelisk arbeid. I 1933 reiste Clara Myhre (1908 – 1993) fra en liten bygd, Trømborg, i Eidsberg kommune, også til Chopda og ble straks en av ”teamet”. Hun ble senere gift med Leif Ler-

berg (1917 – 1996) fra Nannestad, og sammen arbeidet de i ca 60 år der ute. Allerede under Claras første periode, ble arbeid blant foreldreløse barn hennes livsoppgave. Dette har satt sitt preg på misjonsstasjonen og gjør det den dag i dag. Leif tok ansvaret for det evangeliske arbeidet, og av hans innsats høstes det også fortsatt. I tillegg til dette arbeidet, ble også en skole, Mimosa Kindergarten and Clara English Medium School, startet i 1978. Et hjem for spedalske, Håpets Dør, ble etablert i 1985. I tillegg til de misjonærene som har vært nevnt, har mange flere vært innom Chopda i kortere og lengre perioder. Clara og Leif etablerte i 1948 arbeid i Hated, en liten landsby ca 10 km vestover fra Chopda. Litt lenger øst, ca 20 km, ligger Dhanora, hvor det også ble satt i gang evangelisk arbeid og en misjonsstasjon etablert ca 1947 av Bartness som arbeidet ut fra Filadelfia, Oslo. Etter hvert ble det vanskelig å få visum som misjonær til India, og antall aktive misjonærer sank. I 1960 anmodet Filadelfia Oslo, Clara og Leif om å ta hovedansvaret for stasjonen i Chopda. De flyttet derfor dit og har hatt denne stasjonen som hovedsete, men også til tider vært ansvarlig for arbeidet i Dhanora. Her har imidlertid Leifs søsSide 25


Innsendt til Vekteren: Budskap fra Herren til de kristne Innsendt av Mary Synnøve Juveng, Vegårshei Vandre for mitt åsyn. Og vær hel i din ferd! Se, jeg kommer snart. Det som er livsviktig for meg nå i endens tid, er å få formet og dannet et folk som er helliget meg, som vandrer rent på alle områder. Husk, - jeg bor i den enkelte av dere som har sagt et JA til meg! Jeg er alltid sammen med dere, hører og ser alt dere sier, gjør og tenker. Den sjel som er avhengig av meg, og stoler på meg av hele sitt hjerte. Ja, den personen er jeg bundet av mitt ord til å verne om og beskytte, hjelpe på alle områder. Derfor, - frykt aldri for noe, mine elskede barn. Mitt banner over dere er kjærlighet. Jeg kan ikke gi min mektige kraft i stor fylde til mine barn dersom de ikke vil vandre i hellighet, og være klar over at de alltid er for mitt åsyn. Jeg er en ren og hellig Gud, derfor må også dere være det: Rene kanaler som formidler skjønnheten, herligheten, freden, kjærligheten, renheten og helligheten fra meg. Derfor disse smertefulle istandsettelsesår hvor alt gammelt ”skrot og slagg” måtte fjernes fra ”gullet” i dere, og som har vært med å forstyrre helheten og skjønnheten. La dere omskjære helt! La meg fjerne stenhjertet hos dere og få gi dere et kjødhjerte. Jeg vil sprenge rent vann på dere, så dere skal bli rene for alle deres urenheter, og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg lengter etter å få fylle dere med alt hva jeg har og er: min kjærlighet som overgår all forstand. Gi meg makt i deres liv! Jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle noe være for vanskelig for meg. Nei alt er mulig for den som tror! Min nåde og min trofasthet er rik og stor over det folk som lyder meg, sier Herren.

Jeg utruster og salver menn og kvinner i denne tid. Det er en pris å betale: Død over selvlivet. Er dere villig til å betale denne pris? Ja, er dere det, da skal min salveolje flyte i rike strømmer, og alt det dere har bedt om av under og tegn, skal skje, og mange skal bli frelst og løst. Amen

Ønsker du å få dine budskap og Bibelkommentarer ut på internett for å nå mange mennesker? Vi kan hjelpe deg! Skriv helst på maskin, og send oss, så legger vi det ut for deg. Er du allerede på internett, kan du sende oss meldingen som epost til knutso@online.no og vi legger den ut for deg. Kontaktinformasjon finner du på siste side i Vekteren.

Om du allerede er på internett vil vi invitere deg til å være med på en Facebook-gruppe. Det er flere tusen medlemmer på disse gruppene og nye kommer til hver dag. På websiden http://bki.no/face får du oversikt over gruppene. Alle kan gå inn og se websiden, men for å skrive på gruppene må du først opprette en Facebook-konto og deretter melde deg inn i den enkelte gruppen. Begge deler er enkle å gjøre.

Ønsker du forbønn - bruk Facebook: http://bki.net/be Side 26


Naturvern som svar på bønn til Gud

Ordene nedenfor ble skrevet da KrF og Venstre erklærte at Lofoten, Vesterålen og Senja, sammen med Jan Mayen og Svalbard skulle være fritt for oljeleting i den kommende 4 års perioden. De ble skrevet av en naturverner. Mange, særlig ungdom i skoleverket og ved universitetene er glade for at KrF og Venstre klarte å tvinge regjeringen inn på en mer restriktiv linje i oljepolitikken. Her følger innlegget: Det som har skjedd er et stort bønnesvar, og

viser hvilken makt det er i bønn. For et par år siden ble det arrangert et bønnemøte på Universitetet i Oslo der de ba om vern av Lofoten mot oljeboring. Samme kveld som de ba gikk Stoltenberg ut i mediene og lovte å beskytte disse områdene. Senere gikk han tilbake på løftet, og det ble bedt om at KrF skulle komme i regjeringsposisjon for å stanse planene om oljeindustri her. KrF og Venstre har ordnet dette for 4 nye år. Mange var forundret over det som skjedde for to år siden, og mange er overrasket over det som er skjedd igjen. Ingen trodde det var mulig, og mange er glade. Det er et guddommelig mirakel. Det er bare Gud som kan redde verden fra ødeleggelse når vi ber. Vi skal takke Gud for et mektig bønnesvar, og glede oss sammen med de mange som nå jubler. i skolene. Nå har ungdommen tillit til

Bibelundervisning på Facebook: http://bki.net/bibel Side 27


Han ba med mange mens Titanic sank seilte fra Southampton, England, på sin jomfrutur. Han var en evangelist, opprinnelig fra Glasgow, Skottland, kjent over hele Storbritannia som en karismatisk, lidenskapelig predikant som førte mange til Kristus gjennom sin forkynnergave. I 1912 fikk pastor Harper en invitasjon til å tale på Moody Church i Chicago, USA. 11. april 1912 gikk John Harper om bord på Titanic. Noen av de rikeste menneskene i verden var om bord. Mens mange passasjerer snakket om forretningstransaksjoner, oppkjøp og materielle ønsker, så delte John Harper flittig Kristi kjærlighet med andre. I dagene fram til tragedien, rapporterte overlevende at de hadde sett Harper leve som en troens mann, forkynne evangeliet og dele Kristi kjærlighet .

Den svenske bloggeren Jonathan Larsen har lagt ut følgende på internett. Han skriver: På denne dag (15.april), for 101 år siden sank HMS Titanic. Her er en rørende historie jeg leste i dag. Her er en mann som ofret seg selv for å vinne andre til Herren Jesus Kristus, og gjorde som Jesus sa: " Ingen har større kjærlighet enn å legge ned sitt liv for sine venner . "(Johannes 15:12 ) . Det var den 15 april 1912, da HMS Titanic sank i det iskalde vannet i NordAtlanteren , og tok 1517 liv. Det største og mest luksuriøse skipet i disse dager var sunket, og minte verden om den skjørhet vi opplever som mennesker. Men det er mer med historien om Titanic enn en historisk tragedie. Det er en historie om modig heltemot og urokkelig tro . John Harper var om bord på Titanic da den

På kvelden 14. april, mens passasjerene danset i ballsalen og prøvde lykken på kortspill, hjalp John Harper sin datter til sengs og leste en andakt for henne som han gjorde hver kveld. Kl 11:40 gikk Titanic på et isfjell. Det "usenkbare " skipet var dødsdømt. Fordi de ikke skjønte alvoret fortsatte passasjerene med å underholde seg. Det var ikke før mannskapet sendte opp en rekke nødbluss som passasjerene innså alvoret i situasjonen deres. Så kom kaoset. Alt skjedde så fort. Men John Harper var et historisk eksempel på mot og tro. Harper hentet sin datter, plukket henne opp og pakket henne inn i et teppe før han bar henne opp på dekk . Der kysset han henne farvel og overlot henne til en av skipsmannskapet som satte henne i livbåt 11. Harper visste at han aldri ville se sin datter igjen, og at hans datter ville bli foreldreløs i en alder av seks år. Harper ga sin jakke til en medpassasjer, som ville øke vedkommendes sjanse til å overleve. Fra en overleSide 28


vende vet vi at han ropte: ”Kvinner og barn og ufrelste mennesker i livbåtene." Så han forsto at det var en viktigere ting enn å overleve denne forferdelige katastrofen. Han forsto at det var de som var uforberedt på å møte evigheten, som først måtte reddes. Mens lyden av skrekk og ødeleggelse fortsatte fokuserte Harper på sin gudgitte hensikt. Overlevende forteller at de så ham på øvre dekk på kne, omgitt av skrekkslagne passasjerer, be for deres frelse. Ved 02:40 tiden forsvant Titanic under NordAtlanteren, og etterlater en svampete sky av røyk og damp som blir hennes grav. Over 1000 mennesker, inkludert Harper , kjemper for livet i det iskalde vannet. Han klarte å finne et stykke flytende vrakgods å klamre seg til. Raskt svømte han til hver person han kunne finne, og inviterte de rundt ham til å sette sin tro på Jesus Kristus. Mens døden fikk andre til å gjøre dumme og meningsløse ting var John Harpers mål å vinne mennesker for Jesus Kristus viktigere. Vannet strømmet rundt John Harper, og han beveget seg som best han kunne, for å snakke med så mange mennesker som mulig. Spørsmålet hans var : «Er du frelst? " Og hvis de ikke ble reddet, og hvis de ikke forstod terminologien, så raskt han ønsket, forklarte han det kristne evangelium bedre inntil de forsto. Snart falt John Harper i den isete sjøen. Men selv i hans siste øyeblikk, fortsatte denne utrettelige mannen med sitt forsøk på å vinne fortapte sjeler. Én person husker: "Jeg er en overlevende fra Titanic. Jeg var en av bare seks personer ut av 1517 som ble trukket opp fra det iskalde vannet i den forferdelige natten. Som hundrevis omkring meg, fant jeg meg selv i det kalde, mørke vannet i Nord-Atlanteren . Nødskrikene fra dem som omkom ringte i ørene mine da det fløt mot meg en mann som ropte til meg: "Er din sjel frelst? Jeg hørte ham rope til andre mens han og alle andre rundt meg falt ned i vannet. Der, alene i natten med vann overalt foran meg, ropte jeg til Kristus om å

redde meg. Jeg er den siste John Harper vant for Gud. " Er du klar til å møte evigheten? Er du klar til å stå foran Gud i dommen? "... Det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom " (Heb 9:27 ). Uten Jesus Kristus, vil du som disse menneskene gjorde, dø - i dine synder , og omkomme i dem - " for alle har syndet og står uten ære for Gud " (Rom. 3:23 ), og " syndens lønn er døden , men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre "(Rom. 6:23 ). Derfor blir Guds vrede over deg, fordi du har syndet og ikke setter din tro på Jesus som din eneste håp. Det er heller ikke under himmelen noe annet navn gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst."( Apg 4:11 ). Jesus frelser fra syndens makt , fra helvete og Guds vrede, og gir evig liv til alle som omvender seg til Gud og tror på Jesus og evangeliet om frelse.

Rembrandts maleri fra Genesaretsjøen illustrerer hvordan Jesus kan redde fra storm på havet. I fortellingen fra Bibelen gikk ikke båten under fordi Jesus var tilstede og disiplene reddet livet. På Titanic reddet mange sjelen, men liv gikk tapt.

Side 29


Brev, telefoner og eposter til redaksjonen (Knut Sørsdal) En sak som vakte interesse i Vekteren nr.3 var artiklene om Jerusalem. Meldinger kom tilbake: Takk for tilsendt Vekteren. Så fint at dere tar opp det som skjer i Israel. Kirkesamfunnet der jeg kommer fra er ikke så opptatt med Israel og det profetiske. Jeg ønsker at de skal bli det. På telefon: Jeg kommer akkurat hjem fra utlandet og ser forsiden av Vekteren: Bygg templet nå! Det var så inspirerende. En dame ringte inn og syntes det var så fint at vi tok med artikler om Israel i Vekteren, men hadde kommentar til artikkelen med Gershon Salomon om å bygge templet i Jerusalem. En annen ringte også og fortalte at like etter at han hadde lest artikkelen fikk han en drøm om natten der Gud talte spesielt til ham om templet i Jerusalem. Artikkelen ble tatt imot på ulike måter. Vekterens redaktør var faktisk den første i Norge (for flere år siden) som skrev om Gershon Salomon og den åpenbarelsen han hadde fått om å gjenreise templet i Jerusalem. Det ble gjort i et annet blad (Den Klare Morgenstjerne). Den kjente evangelisten som levde på den tiden, Aril Edvardsen, tok bladet med seg opp på talerstolen flere steder i Norge på den tiden og leste høyt fra det. Så saken om templet i Jerusalem har vært noe som har blitt lagt merke til. Vi håper å komme mer tilbake til emnet i senere utgaver av Vekteren. Mens Vekteren nr.4 lages er det kommet nye ting inn i bildet når det gjelder templet som du kan lese i teksten nedenfor.

Tatt opp blant Israels politikere! Et regjeringsmedlem fra et nasjonalistisk religiøst parti i Israel slo til lyd for at det jødiske tempel skal bli gjenoppbygd på Tempelhøyden i Jerusalem. Dette ble gjort i sommer og betyr at tanken om å bygge opp igjen templet er noe langt mer enn en fjern jødisk drøm. På internett leste vi: Uttalelsen fra bygge og konstruksjonsminister Uri Ariel bryter med et langvarig tabu som har vært hos høytstående embetsmenn. For første gang snakker man nå åpent i Knesset om å endre den skjøre status quo på den hellige og omstridte Tempelplassen. Dette vil trolig vekke oppsikt i offisielle israelske kretser og sinne i den arabiske og muslimske verden. På en konferanse om arkeologi snakker Uri Ariel om det tredje tempel som skal bygges på tomten, som i dag er hjem for Klippemoskeen og al-Aqsa-moskeen og regnes som jødedommens helligste sted og islams tredje helligste.

"Vi har bygget mange små, små templer," sa Ariel under konferansen, med henvisning til synagogene, "men vi trenger å bygge et ekte tempel på Tempelhøyden." Tempelhøyden i Jerusalem var hjemmet til jødedommens første og andre tempel, som begge ble ødelagt, det andre i år 70 e.Kr. Ideen om å bygge et tredje tempel, har vært populær blant enkelte religiøse og høyreorienterte jøder, men disse anses å være utenfor hovedstrømmen av det som skjer i det politiske og kulturelle liv. Dette er nå i ferd med å snu. I fjor oppfordret en annen kjent Israeler, Zevulun Orlev til gjenoppbyggingen av det jødiske tempelet og sa at fjerning av Klippedomen og al-Aqsa-moskeen ville bety at de "milliarder som bor i den muslimske verden vil helt sikkert starte en verdenskrig." Men, la han til, "alt politisk er midlertidig og det er ingen stabilitet." Jødene er for tiden utestengt fra å be på Tempelhøyden av den jordanske organisaSide 30


sjon, kjent som Wakf, som administrerer plassen rundt al-Aqsa-moskeen og Klippedomen. Selve klippen er ifølge jødisk tradisjon grunnsteinen til det første tempelet, og stedet der Paktens ark sto. Arken inneholdt steintavlene med de ti bud gitt Moses av Gud. Fra denne steinen ble verden skapt. Her holdt Adam og Eva til. Og herfra satte Profeten Mohammed av sted da han var på sin nattlige reise til Jerusalem. Sissel Wold i NRK har tatt opp saken på statskanalen: Ikke rart det blir uro rundt en plass omgitt av slike myter, tro og religiøse drømmer. Ikke rart jøder vil kjenne nærværet av denne energien, forteller hun og intervjuer en av ildsjelene i Jerusalem: - Yehuda Glick leder gruppen som forsøker å slippe gjennom politiets nåløye for å ta seg opp på Tempelplassen. Men politiet vil ikke risikere opptøyer. Og bråk blir det lett om radikale jødiske grupper som Glicks får komme opp. For deres hensikt er å be, og det får de ikke lov til. – Vi ber til Gud, og sier: Hør på oss, vi er her, vi ønsker å komme tilbake til Tempelhøyden. Vi vil gjøre det du ba oss om: Be på det stedet du valgte for oss, forklarer Glick ivrig til NRK.

– Mener du at et tredje tempel bør bygges? – Vi må berede grunnen. Vi må bevisstgjøre så mange som mulig, og fortelle dem at de må be på Tempelplassen. Bare jødisk tilstedeværelse der kan bringe tempelet tilbake. Yehuda Glick leder the Temple Mount Heritage Foundation, som bare er en av mange grupper som jobber for tempelets gjenoppbygging. – Nå er vi tilbake Muslimene tok kontrollen over den hellige høyden i 1187. Siden den gang har et muslimsk råd, waqf, og jordanske myndigheter administrert plassen. Muslimene ber oppe, mens jødene ber nede ved Klagemuren. Sistnevnte er en rest av det andre tempelet, som ble revet av romerne i år 70 e. Kr. – Men nå er vi tilbake, proklamerer en svartkledd hvithåret mann som står under en svart paraply i solsteken. Han ser opp mot tempelplassen. – Der sto tempelet, der ville Abraham ofre Isak. Nå er vi kommet tilbake etter 2000 år for å bygge det tredje tempelet på det helligste av alle hellige steder, sier rabbiner Israel Ariel. Side 31


Abonnent

Returadresse: BKI, Boks 257 1851 Mysen

Send SMS på telefonalt du har på hjertet, adresseendring, bønne-

BKI-Nytt og bladet VEKTEREN Bladene er blitt slått sammen til ett blad fra 2013. Det profetiske stoffet fra Vekteren blir lagt til stoff fra det store arbeidet på internett som BKI er engasjert med.

emner: Vi er glad for at alle abonnentene på begge blader har valgt å fortsette å abonnere.

SMS: 48286756

Les bladet på internett! Internett: http://bki.no/vekter

E-post: knutso@online.no BKI-Nytt har kommet ut 4 ganger i året. Vekteren har kommet ut 6 ganger pr. år. I 2013 blir det sendt ut 4 utgaver til abonnentene, og mange blader vil bli delt ut i folks postkasser som ikke er abonnenter. Vi oppfordrer de som vil ha kontakt med redaksjonen å bruke SMS eller E-post.

BKI, Postboks 257, 1851 Mysen

Side 32


Side 33

Vekteren413  

Vekteren Nr.4 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you