Page 1

MJELDHEIM BYGGETRINN I www.waldebolig.no

NAUSTHAUGEN

1


MJELDHEIM

OM PROSJEKTET På Mjeldheim i Arna skal Waldegruppen bygge 61 boliger

busskommunikasjon til Bergen. Arkitekt for prosjektet er

fordelt på flere byggetrinn.

Thomas Tysseland i Tysseland Arkitektur AS.

Prosjektet består av leiligheter og rekkehus i ny og

Byggetrinn I består av 22 leiligheter og 4 rekkehus med

moderne arkitektur. Boligprosjektet er lokalisert like ved

arealeffektive og hensiktsmessige løsninger og fremstår

bydelssentrumet i Indre Arna. Arna Bydel er en spennende

med gode materialkvaliteter.

bydel med store vekstmuligheter og god kommunikasjon. Mjeldheim ligger sentralt til ved E16 og har god tog og

2

mjeldheim

Salg av boliger skjer i regi av Walde Bolig AS.


www.waldebolig.no MOT ÅSANE

BELIggEnHET

mjeldheim liGGeR VeST FOR e16 i iNdRe ARNA med GANGAVSTANd Til ØYRANe TORG OG TOG/BUSSTASjON.

ØYRANE TORG

ARNA STASJON

MOT VOSS

MOT NESTTUN

mjeldheim

3


MJELDHEIM

4

mjeldheim


Bildene er av illustrativ art, endringer vil forekomme.

www.waldebolig.no

Leiligheter i mjeldheim Delfelt B6 har to bygningskropper som inneholder totalt

Fellesarealer i prosjektet vil være organisert gjennom

Bad flislegges på gulv og vegg, og har vegghengt

22 leiligheter.

sameie.

toalett. Baderomsinnredning med heldekkende servant.

B61 er over to etasjer og inneholder 10 leiligheter

Leilighetene i første etasje vil ha selveiende areal på

Varmekabler i gulv.

fra 61 (tre-roms) til 70 (fire-roms) m2 primærareal.

tomten.

B62 er over tre etasjer og inneholder 12 leiligheter

Leilighetene har gode og effektive løsninger og fremstår

Moderne kjøkkeninnredning leveres fra Marbodal og har

fra 47 til 70 m primærareal med 2, 3 og 4-roms løsninger.

med gode materialkvaliteter.

hvite glatte flater med mørk benkeplate.

Tilhørende hver leilighet i B6 følger en oppmerket

Gulv i vindfang flises og leveres med varmekabler.

arbeidsplass. Soverom har ett frittstående garderobe­

parkeringsplass i garasje i byggets kjelleretasje.

I øvrige oppholdsrom leveres tre-stavs eikeparkett som

skap pr. inntegnet sengeplass.

Øvrige parkeringsplasser på delfeltet vil være

standard. Innvendige vegger gipses, sparkles og males i

Boligkunder som tegner seg for bolig tidlig i prosessen vil

gjesteparkering.

en lys prosjektfarge (eggehvit).

bli tilbudt å gjøre endringer etter eget tilvalgsprogram.

2

Kjøkkenet har god kapasitet, og med funksjonell

MJELDHEIM

5


PLAnTEgnIngER Av LEILIgHETER I B6

35 Bod 5,0 m²

31 Bod 4,4 m²

35 Bod 5,0 m²

1

2

2

3

3

3

5 6 7

4 5 6 7 8

123 Terrasse 7,2 m²

10 11

1.etasje B62-13 2roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 51,6m2 Bolig P-rom, 47,2m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

1

1

5 6 7

DW

6 7

9

10

10

11

11

11

8

12

12

12

13

13

13

34 Soverom 6,7 m²

13

46 Bod 3,4 m²

DW

47 Bod 3,4 m²

42 Bad 6,1 m²

43 Bad 6,1 m²

51 Stue/kjøkken 35,3 m²

45 Bod 3,4 m²

44 Bad 6,1 m²

52 Stue/kjøkken 35,3 m²

35 Soverom 11,5 m²

36 Soverom 11,5 m²

53 Stue/kjøkken 35,3 m²

32 Soverom 11,5 m²

40 Soverom 6,5 m²

39 Soverom 12,4 m²

116 Terrasse 4,7 m²

115 Terrasse 3,5 m²

2.etasje B62-21 4roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 74,1m2 Bolig P-rom, 70,9m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 3,5m2

6

mjeldheim

2.etasje B62-22 3roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 4,7m2

118 Terrasse 4,7 m²

117 Terrasse 4,7 m²

2.etasje B62-23 3roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 4,7m2

2.etasje B62-24 3roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 4,7m2

14

13

70 Bad 6,1 m²

66 Soverom 6,7 m²

DW

DW

63 Soverom 6,7 m²

75 Bod 3,4 m²

71 Bad 6,1 m²

56 Stue/kjøkken 35,4 m²

64 Soverom 11,5 m²

57 Stue/kjøkken 35,4 m²

65 Soverom 11,5 m²

59 Soverom 6,5 m² 60 Soverom 12,4 m²

3.etasje B62-31 4roms leilighet Areal: Bolig BRA, 74,1m2 Bolig P-rom, 70,9m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,3m2

3.etasje B62-32 3roms leilighet Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,9m2

122 Terrasse 4,7 m²

121 Terrasse 4,7 m²

120 Terrasse 4,7 m²

119 Terrasse 3,5 m²

14

33 Soverom 6,7 m²

48 Bod 3,2 m² 50 Stue/kjøkken 34,0 m²

7

10

9

11

13

6

9

7

12

5

8

6

10

12

4

9

14

DW

37 Soverom 6,7 m²

5

3

8

DW

41 Bad 5,4 m²

2

18 Bod 1,7 m²

4

55 Stue/kjøkken 35,4 m²

61 Soverom 11,5 m²

1

3

DW

7

18 Bod 1,7 m²

4

15 x 187 = 2,800 m

6

8

9

11

10

5

69 Bad 6,1 m²

2

3

14

49 Gang 4,2 m²

12

13

38 Soverom 6,3 m²

18 Bod 1,7 m²

4

11

5

8

123 Terrasse 7,2 m²

10

4

12

74 Bod 3,4 m²

73 Bod 3,4 m²

54 Stue/kjøkken 34,0 m²

1

2

3

15 x 187 = 2,800 m

14 x 200 = 2,800 m

2

17 Bod 3,5 m²

72 Bod 3,3 m²

1.etasje B62-14 2roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 51,6m2 Bolig P-rom, 47,2m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

15 x 187 = 2,800 m

1.etasje B62-12 2roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 51,6m2 Bolig P-rom, 47,2m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

1.etasje B62-11 2roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 53,7m2 Bolig P-rom, 50,0m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

7

68 Bad 5,5 m² 62 Soverom 6,7 m²

21 Bod 1,8 m²

20 Bod 1,8 m²

19 Bod 1,8 m²

67 Gang 4,2 m²

6

9

DW

58 Soverom 6,3 m² 24 Stue/kjøkken 32,4 m²

5

8

123 Terrasse 7,2 m²

9

4

14

4

15 x 187 = 2,800 m

1

2

3

15 x 187 = 2,800 m

1

2

14

27 Soverom 11,5 m²

9

28 Soverom 11,5 m²

1

8

124 Terrasse 7,8 m²

15 x 187 = 2,800 m

26 Stue/kjøkken 28,0 m²

14 x 200 = 2,800 m

29 Bad 6,1 m²

25 Stue/kjøkken 28,0 m²

25 Soverom 11,6 m²

35 Bod 4,4 m²

30 Bod 4,4 m²

28 Bad 6,1 m²

24 Stue/kjøkken 28,0 m²

35 Bod 5,0 m²

10

27 Bad 6,1 m²

25 Soverom 11,0 m²

35 Bod 5,0 m²

11

26 Bad 5,1 m²

35 Bod 5,0 m²

13

35 Bod 5,0 m²

12

35 Bod 5,0 m²

32 Bod 4,4 m²

DW

33 Bod 3,7 m²

35 Bod 5,0 m²

DW

35 Bod 5,0 m²

DW

35 Bod 5,0 m²

DW

35 Bod 5,0 m²

3.etasje B62-33 3roms leilighet Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,9m2

3.etasje B62-34 3roms leilighet Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,9m2


1

2

2

3

3 4 5 6 7

4 5 6 7

14

32 Bad 5,4 m²

19 Soverom 6,7 m²

17 Soverom 6,3 m²

31 Gang 4,2 m²

DW

20 Soverom 6,7 m²

DW

DW

14

13

14

11 12

13

13

9 10

11 12

13

12

9 10

11 12

13

11

9 10

11 12

10

9 10

24 Soverom 6,7 m²

17 Bod 3,5 m²

8

9

8

8

7

1

15 x 187 = 2,800 m

6

8

14

DW

25 Soverom 6,7 m²

15 x 187 = 2,800 m

15 x 187 = 2,800 m

15 x 187 = 2,800 m

8

5

7

7

18 Bod 1,7 m²

4

6

6

3

5

5

4

18 Bod 1,7 m²

4

3

2

3

2

1

2

1

1

18 Bod 1,7 m²

14 x 200 = 2,800 m

www.waldebolig.no

31 Bod 3,2 m²

40 Stue/kjøkken 35,3 m² 18 Soverom 11,5 m²

15 Soverom 12,5 m²

1.etasje B61-14 3roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

1

2

2

3

3

3 4 5 6

6

7

7

8

123 Terrasse 7,2 m²

9 10 11

10 11

7 8

123 Terrasse 7,2 m²

9

6

10 11

9 10 11

12

12

12

13

13

13

13

14

12

14

123 Terrasse 7,8 m²

8

123 Terrasse 6,5 m²

9

81 Bad 5,4 m²

DW

86 Soverom 6,7 m²

89 Soverom 6,7 m²

90 Soverom 6,7 m²

13

123 Terrasse 7,2 m²

7

5

12

8

6

4

11

7

5

10

6

4

9

5

8

4

14 x 200 = 2,800 m

1

2

3

15 x 187 = 2,800 m

1

2 15 x 187 = 2,800 m

1

5

15 x 187 = 2,800 m

1.etasje B61-15 4roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 74,1m2 Bolig P-rom, 70,9m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

4

1.etasje B61-13 3roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

3

1.etasje B61-12 3roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 72,1m2 Bolig P-rom, 68,7m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

18 Bod 1,8 m²

2

1.etasje B61-11 3roms leilighet Universell utforming Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng

18 Bod 1,8 m²

1

18 Bod 1,8 m²

16 Soverom 6,5 m²

93 Soverom 6,7 m²

94 Soverom 6,3 m²

103 Gang 4,2 m²

80 Bod 3,2 m² 77 Bod 3,4 m²

76 Bod 3,4 m²

85 Bad 6,1 m²

79 Bod 3,4 m²

78 Bod 3,4 m²

84 Bad 6,1 m²

83 Bad 6,1 m²

102 Stue/kjøkken 35,4 m²

100 Stue/kjøkken 35,4 m²

82 Bad 6,1 m²

97 Stue/kjøkken 34,0 m²

98 Stue/kjøkken 35,4 m²

DW

22 Soverom 11,5 m²

14

23 Soverom 11,5 m²

26 Soverom 11,5 m²

39 Stue/kjøkken 35,3 m²

DW

38 Stue/kjøkken 42,2 m²

33 Bad 6,1 m²

15 x 187 = 2,800 m

37 Stue/kjøkken 35,3 m²

34 Bad 6,1 m²

41 Stue/kjøkken 34,0 m²

14

35 Bad 6,1 m²

30 Bod 3,4 m²

DW

36 Bad 6,1 m²

29 Bod 3,4 m²

DW

28 Bod 3,4 m²

DW

27 Bod 3,4 m²

101 Stue/kjøkken 42,2 m² 87 Soverom 11,5 m²

88 Soverom 11,5 m²

92 Soverom 11,5 m²

91 Soverom 11,5 m²

95 Soverom 6,5 m² 96 Soverom 12,4 m² 124 Terrasse 4,7 m²

2.etasje B61-21 3roms leilighet Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,9m2

125 Terrasse 5,2 m²

2.etasje B61-22 3roms leilighet Areal: Bolig BRA, 72,1m2 Bolig P-rom, 68,7m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 12,4m2

127 Terrasse 4,7 m²

126 Terrasse 4,7 m²

2.etasje B61-23 3roms leilighet Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,9m2

2.etasje B61-24 3roms leilighet Areal: Bolig BRA, 65,0m2 Bolig P-rom, 61,6m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,2m2

128 Terrasse 3,5 m²

2.etasje B61-25 4roms leilighet Areal: Bolig BRA, 74,1m2 Bolig P-rom, 70,9m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse, 11,3m2

mjeldheim

7


MJELDHEIM – REKKEHUS

8

mjeldheim


Bildene er av illustrativ art, endringer vil forekomme.

www.waldebolig.no

Rekkehus i mjeldheim Delfelt B7 består av 4 rekkehus. Boligene er på 95,8 m2

Gulv i vindfang flises og leveres med varmekabler.

arbeidsplass. Soverom har ett frittstående garderobe­

(p-rom) og har fire-roms løsning.

I øvrige oppholdsrom leveres tre-stavs eikeparkett som

skap pr. inntegnet sengeplass.

standard. Innvendige vegger gipses, sparkles og males i

Boligkunder som tegner seg for bolig tidlig i prosessen vil

Tilhørende hvert rekkehus i B7, følger en oppmerket

en lys prosjektfarge (eggehvit).

bli tilbudt å gjøre endringer etter eget tilvalgsprogram.

parkeringsplass i garasje i nabobygg B6.

Bad flislegges på gulv og vegg, og har vegghengt

Fellesarealer i prosjektet vil være organisert gjennom

toalett. Baderomsinnredning med heldekkende servant.

sameie.

Varmekabler i gulv. Moderne kjøkkeninnredning leveres fra Marbodal og har

Rekkehusene har gode og effektive løsninger og fremstår

hvite glatte flater med mørk benkeplate.

med gode materialkvaliteter.

Kjøkkenet har god kapasitet, og med funksjonell

MJELDHEIM

9


Plantegninger av rekkehus i B7

10 SP Bod 1,8 m²

09 Terrasse 3,5 m²

10 SP Bod 1,8 m²

10 SP Bod 1,8 m²

09 Terrasse 3,5 m²

19 Soverom 6,3 m² 18 Soverom 12,4 m²

10 SP Bod 1,8 m² 19 Soverom 6,3 m²

09 Terrasse 3,5 m²

19 Soverom 6,3 m² 18 Soverom 12,4 m²

18 Soverom 12,4 m²

7 x 200 = 1 400

2 3

2 1

2 3 4 5 6

5 6

1 2 3 4 5 6

mjeldheim

6 5

DW

4 3 2 1

DW

07 Terrasse 9,5 m²

3 2 1

07 Terrasse 9,5 m²

07 Terrasse 9,5 m²

07 Terrasse 9,5 m²

1.etasje B7-4 4roms rekkehus Areal: Bolig BRA, 98,8m2 Bolig P-rom, 95,8m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse 13,2m2

5 500

10

7 x 200 = 1 400

7 x 200 = 1 400

3

7 x 200 = 1 400

6

1

1.etasje B7-1 4roms rekkehus Areal: Bolig BRA, 98,8m2 Bolig P-rom, 95,8m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse 13,2m2

1.etasje B7-2 4roms rekkehus Areal: Bolig BRA, 98,8m2 Bolig P-rom, 95,8m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse 13,2m2

DW

4

4

11 SP Bod 4,7 m²

1.etasje B7-3 4roms rekkehus Areal: Bolig BRA, 98,8m2 Bolig P-rom, 95,8m2 Sportsbod, 5m2 Uteplass på terreng Terrasse 13,2m2

7 x 200 = 1 400

7 x 200 = 1 400

7 x 200 = 1 400

5

11 SP Bod 4,7 m²

6 5

6 5

17 Soverom 6,8 m² 11 SP Bod 4,7 m²

7 x 200 = 1 400

7 x 200 = 1 400

4

7 x 200 = 1 400

4

17 Soverom 6,8 m² 11 SP Bod 4,7 m²

2 1

7 x 200 = 1 400

1

7 x 200 = 1 400

6

3

7 x 200 = 1 400

5

6 7 x 200 = 1 400

4

2 1

2 1

6

12 Bod 3,0 m²

3

3

114 Stue/kjøkken 48,8 m²

3

5

4

DW

4

4

2

17 Soverom 6,8 m²

12 Bod 3,0 m²

111 Stue/kjøkken 48,9 m²

6 5

6 5

3

5

2 1

2

4

17 Soverom 6,8 m²

12 Bod 3,0 m²

10 Bad 5,4 m²

2

1

7 x 200 = 1 400

13 Gang 13,2 m²

1

3

3

3

12 Bod 3,0 m²

2 1

1

2

4

4

3

6

1

6 5

6 5

4

5

10 Bad 5,4 m²

112 Stue/kjøkken 48,9 m²

6 5

4

10 Bad 5,4 m²

3

13 Gang 13,2 m²

113 Stue/kjøkken 48,9 m²

2

18 Soverom 12,4 m²

1

19 Soverom 6,3 m²

10 Bad 5,4 m²

7 x 200 = 1 400

13 Gang 13,2 m²

13 Gang 13,2 m²

09 Terrasse 3,5 m²

5 400

5 400

5 500


MJELDHEIM – Sentralt i Arna bydel!

Arna er en spennende bydel med stort vekstpotensiale. Med sin gode kommunikasjon til Bergen Sentrum er Arna et godt alternativ når man ønsker å bo relativt fritt, men allikevel sentralt.

MJELDHEIM

11


MJELDHEIM

Muligheter i Arna bydel!

Kultur

Bergens eneste lakseelv. Ildsjeler i Arna Sportsfiskerlag

På vestsiden av Arnadalen bare ca en kilometer fra

Arna har et rikt kultur og organisasjonsliv. Interessant

sørger for å ivareta fiskemulighetene her.

Mjeldheim kan man fra Bjørtveit gå opp på byfjellene,

lokalhistorie er ivaretatt gjennom Ådnatun museum,

for eksempel til Ulriken og Fløyen. Turstien er svært

Ytre Arna museum, Espeland Fangeleir, og ikke minst

Tur og trim!

populær blant innbyggerne i Arna. Også fra Gullbotn, 10-

gjennom ivaretagelsen av veterantog på den gamle

Fra Arna har man mange flotte turmuligheter. Her kan

15 minutters kjøring fra Arna er det flotte muligheter for

Vossabanen.

man på minutter fjerne seg fra trafikk og støy til flotte fjell

dagsturer på Gullfjellet, Bergens høyeste fjell (987 moh).

og daler med ren luft og flott natur.

Her er det også turterreng med lysløyper om vinteren for

Sport og Idrett

dem som er glad i å stå på ski.

Arna har et bredt utvalg av idrettsklubber som driver med

På østsiden av Arna Sentrum kan man blant annet

fotball, svømming, sykling, karate, håndball, friidrett, turn

ta turen innover Reppadalen naturreservat og gjerne

og mye mer. På Seimsmyrane har Arna nylig fått et topp

bestige Arnanipa (Ådnanipa 458 moh). Om man ikke

moderne idrettsanlegg. Arnas stolthet er Arna Bjørnars

vil gå innover på fjellet kan man gå den 7 km lange

fotballag i toppserien for kvinner. Storelva som renner

Rambergsveien/Reppardalsvegen fra Åsheim i nord til

gjennom Arnadalen og ut i fjorden ved Øyrane Torg er

Arnatveit i sør.

12

mjeldheim


www.waldebolig.no

Mjeldheim – sentralt på mange måter!

På Øyrane finner du kjøpesenteret Øyrane Torg med

Reise til Bergen

Dersom du ikke legger handleturen til Øyrane Torg kan

over 40 butikker, inkludert post, bank, apotek og

Fra Arna er det lett å komme seg rundt med bil, tog eller

du stige av toget i Bergen og ta shoppingen på Bergen

vinmonopol. I tillegg finner du legekontor, tannlege,

buss.

Storsenter. Du går tørrskodd fra Jernbanestasjonen på 1

kiropraktor, regnskapskontor, og alle bydelens

Med bil kan en benytte to sentrale tilførselsveier mot

minutt!

kommunale servicekontor. Øyrane Torg har 400 gratis

Bergen. Via Hardangerveien kommer man seg enkelt

parkeringsplasser og Shell/7-eleven beliggende på

til Nesttun, Flesland, Lagunen eller Bergen sentrum.

senterets område.

Alternativt kan man velge å kjøre nordre tilførselsvei via Åsane senter til Bergen sentrum.

Senteret er et knutepunkt i Arna med beliggenhet like ved Arna jernbanestasjon, bussterminal og E16 som er

Fra Arna Skysstasjon går det hyppige avganger med

utfartsåren fra Bergen.

buss og tog. Bare med tog er det for tiden hele 46 avganger tur/retur og reisetid er bare 8 minutter. Folk

Tilkomst til senteret for rullestolbrukere er meget god fra

i Arna har vært bortskjemt med sin egen «T-bane» til

tog, buss og senterets egen parkeringsplass.

Bergen i mange år!

MJELDHEIM

13


MJELDHEIM

MJELDHEIM – Nye boliger, sentralt beliggende i spennende bydel! Arkitekt Thomas Tysseland fra arkitektkontoret

fare, det er samtidig kort vei fra bil til leilighetens inngang.

Tysseland Arkitektur AS forteller:

Det er tilrettelagt at alle leilighetene i 1. etasje har universell tilkomst. Terrasser og inngangsparti er delvis

Generelt

overdekket med små letak, her vil en kunne plassere en

Byggene vil ha en sentral og god plassering i Arna, og

sykkel, eller det vil være naturlig å plassere utemøbler

de er plassert slik at en utnytter maksimalt av sol og

skjermet.

utsiktsforhold på tomten.. Rekkehusene Effektive planløsninger har vært hovedoppgaven å løse i

Hvert rekkehus er lagt med en liten forskyvning i forhold

dette prosjektet. Planløsninger er utarbeidet med tanke

til hverandre, noe som samlet vil oppfattes som en

på å unngå ubrukt areal. I boligene er det ingen lange

spennende sammenheng. Det vil også gjøre at hvert

mørke ganger, men det er heller søkt å få koblingen

rekkehus får en mer privat karakter, der forskyvningen

mellom rommene løst slik at en får igjen arealet der en

lager naturlige skiller mellom husene. Rekkehusene ligger

ønsker det mest. Alle leilighetene er gjennomlyste og

godt i terrenget. De tilpasser seg ved at en går opp en

med privat sone både på baksiden og forsiden.

halv etasje fra inngangssiden til hagesiden. I tillegg har stuen en utgang til terrasse på hagesiden. Terrasser og

Arkitektonisk, har vi valgt å bruke enkle midler for å

inngangsparti er delvis overdekket med små letak, her vil

skape et interessant og variert uttrykk der bruk av

en kunne plassere en sykkel, eller det vil være naturlig å

en hvitmalt lys kledning vil gjøre byggene lette og

Leilighetene

imøtekommende. Levegger og skrålinjer integrert i

Plasseringen av terrassene utnytter solforholdene på

byggene skaper gode private uteoppholdsarealer.

tomten, spesielt på sommeren da terrassene er hyppigst

Moderne utforming og store vindusflater gjør at rommene

i bruk. Leilighetene i 1. etasje vil få sitt eget hageareal

vil framstå som lyse og tiltalende.

til privat bruk. Parkering er lagt i underetasje i felles parkeringsgarasje, for å skjerme utearealet for støy og

14

mjeldheim

plassere utemøbler skjermet.


www.waldebolig.no

Situasjonsplan Mjeldheim

MJELDHEIM

15


MJELDHEIM

Utomhusplan, Mjeldheim byggetrinn I

16

mjeldheim


www.waldebolig.no

Bildene er av illustrativ art, endringer vil forekomme.

Romskjema – leiligheter og rekkehus Rom

Gulv

Vegg

Himling

Annet

EntrÉ/Gang

Flis/eikeparkett

Hvitmalt gips – ncs 0502-Y

Hvitmalt himling av gips.

Listverk tilpasses boligens uttrykk.

Stue/kjøkken

Eikeparkett

Hvitmalt gips – ncs 0502-Y

Hvitmalt himling av gips.

Listverk tilpasses boligens uttrykk. Kjøkken leveres etter egne kjøkkentegninger, i god kvalitet fra anerkjent leverandør, og er klar for innsetting av innebygget komfyr og platetopp. Tilvalg kan gjøres tidlig i byggeprosessen.

Soverom

Eikeparkett

Hvitmalt gips – ncs 0502-Y

Hvitmalt himling av gips.

Listverk tilpasses boligens uttrykk. Det leveres 1 stk. hvitt frittstående kombigarderobeskap for hver inntegnede sengeplass.

Bad

Det velges en prosjektflis i mørk farge 20x20 cm på gulv.

Det velges en prosjektflis i hvit farge 20x40 cm på vegg.

Hvitmalt himling av gips.

Listverk tilpasses boligens uttrykk. Hvit baderomsinnredning med heldekkende servant, speil, belysning og el.uttak leveres, tilpasset rommets størrelse. Det leveres vegghengt toalett og dusjgarnityr.

Terrasser

På terrasser/balkong leveres gulv som trelemmer.

Stikkontakt og utelampe leveres.

MJELDHEIM

17


MJELDHEIM

Nøkkelinformasjon NØKKELINFORMASJON UTBYGGER/KONTRAKTSPART Walde Bolig AS, postboks 149, 5906 Frekhaug Org. nr. 967 65 1044

parkeringsplass leveres asfaltert. Opparbeidede felles uteareal består av grøntområder, lekeplass, tilkomstveier, parkering, og areal avsatt for post og avfall. Se egen utomhusplan.

EIENDOMSBETEGNELSE Bergen Kommune Mjeldheim, Indre Arna G.nr. 301 B.nr.16 Eiendommen vil bli organisert som sameie, der boligene vil bli seksjonert og hver boenhet få tildelt eget seksjonsnummer før overtakelse.

PARKERING Parkering for rekkehus B7 og leiligheter B6 er i felles garasjekjeller under byggene i delfelt B6.

ADKOMST/BELIGGENHET Fra Bergen/Åsane Følg E16 fra Vågsbotn, ta til venstre i rundkjøring (mot Øyrane Torg), hold så til høyre inn på Ådnavegen, og ta første til høyre inn på Reinane. Følg denne veien ca 400 meter, ta til høyre i rundkjøringen og kjør ca. 600 meter inn på Ekravegen, til høyre oppover mot Mjeldheimskleiva. Sving inn til venstre i første kryss opp mot Revahjellane. Boligprosjektet Mjeldheim er lokalisert i enden på denne veien. Fra Nesttun/Fana Følg Hardangerveien (riksvei 580) og ta til høyre i rundkjøring ned mot Øyrane Torg. Følg deretter beskrivelse som nevnt ovenfor. TOMTEN Eiendommen ligger øverst i Revahjellane i Mjeldheimskleiva. På tomten vil det bli totalt 61 boliger fordelt på 6 bygningskropper. Leiligheter og rekkehus deles i selveiende eierseksjoner. Intern tilkomst vei og

18

mjeldheim

INNHOLD Ved ferdigstillelse vil Mjeldheim, byggetrinn I inneholde 22 leiligheter og rekkehus fra 47 til 95 m2 (P-rom) Bolig B61-11 B61-12 B61-13 B61-14 B61-15 B61-21 B61-22 B61-23 B61-24 B61-25 B62-11 B62-12 B62-13 B62-14 B62-21 B62-22 B62-23 B62-24 B62-31

Antall rom P-areal m2 3 61 3 68 3 61 3 61 4 70 3 61 3 68 3 61 3 61 4 70 2 50 2 47 2 47 2 47 4 70 3 61 3 61 3 61 4 70

Bra m2 65 72 65 65 74 65 72 65 65 74 53 51 51 51 74 65 65 65 74

Bolig Antall rom P-areal m2 B62-32 3 61 B62-33 3 61 B62-34 3 61 Rekkehus B7-1 4 95 Rekkehus B7-2 4 95 Rekkehus B7-3 4 95 Rekkehus B7-4 4 95

Bra m2 65 65 65 98 98 98 98

Sportsboder kommer i tillegg. Primærareal (P-rom), er boligens beboelsesrom (stue, kjøkken, soverom, kontor, bad, entré samt trapper og ganger mellom disse). Bruksareal (BRA) er boligen målt innvendig ved ytterveggene. BYGNINGER/BYGGEMÅTE Rekkehus oppføres i treverk og bygges på plate på mark og har etasjeskillere i treverk. Leiligheter oppføres i treverk og bygges på plate (over garasjekjeller) og har gitterdragere i tre som etasjeskillere. STANDARD Leiligheter leveres med eikeparkett som standard i alle oppholdsrom. Vegger gipses, sparkles og males i en lys farge. Bad leveres flislagt, og med vegghengt toalett. Baderomsinnredning er tilpasset rommets størrelse. Bad og garderobe og kjøkken leveres i god kvalitet fra anerkjent leverandør, klar for innsetting av innebygget komfyr og platetopp. Se ellers romskjema for ytterligere detaljer.


www.waldebolig.no

OPPSTART Salgsstart er april 2011 Prosjektet igangsettes når 18 av 26 boenheter er solgte. Byggetid er anslått til ca 15 måneder. VEI, VANN OG KLOAKK Privat stikkledning påkoblet offentlig nett. Offentlige avgifter vil bli beregnet når boligene står ferdig. KOMMUNALE AVGIFTER: Kommunale avgifter er ikke fastsatt. Disse vil først bli fastsatt av Bergen Kommune når boligene tas i bruk. FELLES UTGIFTER Ingen felles gjeld. Endelige felles utgifter fastsettes av sameierne gjennom valgt styre. Det påligger pliktig medlemskap i sameie i bygge­ prosjektet. ANNET Alle tegninger er utarbeidet på et tidlig stadium og selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som en del av detaljprosjekteringen og i forhold til krav fra kommunale myndigheter. Eksempel på endringer kan være: Nedforinger/innkassinger som følge av tekniske føringer, sjakter for tekniske føringer, vindusformater, plassering av fastmonterte installasjoner og lignende. Alle areal er utregnet av arkitekt basert på foreliggende tegninger og kan avvike fra ferdig bygg. Alle bilder og illustrasjoner som framkommer i alt salgsmateriell er av illustrativ art og vil kunne avvike fra ferdig bygg. DIVERSE Entreprenør er behjelpelig med etablering av sameie som forvalter fellesarealene. Detaljer gjennomgås i kontraktsmåte.

Det vil bli pliktig medlemskap i velforening. Avvik på opptil 5 % ved kommunal oppmåling av tomt kan forekomme. Det tas forbehold om endringer som følge av pålegg eller krav fra offentlig instans. Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse skal foreligge innen overtakelsen. Katologbilder fra leverandør (kjøkken), illustrasjonsbilder av bad samt 3D modeller brukt i dette prospektet kan fravike noe fra den endelige leveransen. Leveransebeskrivelse/Romskjema er gjeldende. Selger kan til enhver tid og uten foregående varsel endre pris på usolgte enheter. VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN 1. Prisliste 2. Skjema for kjøpstilbud BETALINGSVILKÅR Ved underskrift av kjøpekontrakt innbetales et forskudd tilsvarende 10% av kjøpesum. Ved overtagelse innbetales resten av kjøpesummen sammen med offentlige gebyr. Tilvalgskostnader betales ved leveranse. Dokumentavgift (2.5 %) skal kun betales for verdi av tomt. Oppgjørsinnstruks gjennomgås ved kontraktsinngåelse. KJØP AV BOLIG Hovedregel: Alle boliger selges som et utgangspunkt til fast pris etter siste reviderte prisliste (se vedlegg). Ved kjøp av bolig gjelder «først til mølla» prinsippet. NB! Imidlertid kan tildeling av bolig i salgets første fase bli avgjort ved budrunde. Dette vil i så fall være regulert med tanke på tid og vil til enhver tid være omtalt i salgsregler/vilkår som man kan lese i salgsoppgavens vedlegg.

Det tas forbehold om oppstart av byggeprosjektet først ved oppnådde 70 % salg i byggetrinn I. (18 av 26 enheter) KJØP AV / ØKONOMISK OPPGJØR FOR BOLIG Som vedlegg til denne salgsoppgavenfølger skjema for kjøpstilbud med de til enhver tid gjeldende salgsregler/ vilkår. Ved kjøp av bolig påføres boligens nummer samt formalia og nødvendige opplysninger av kjøper. Kjøpstilbudet sendes gjerne pr. fax til Walde Bolig AS. Når kjøpstilbudet er bekreftet av Walde Bolig AS er avtalen inngått. Etter at kjøpstilbudet er bekreftet utfylles kontrakt NS3427 etter bustadsoppføringslova. OMKOSTNINGER 1. Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi. 2. Tinglysningsgebyr, skjøte kr. 1.548,3. Eventuelt tinglysningsgebyr for panteobligasjon skjer hos finansinstitusjon. OVERTAGELSE Boligen beregnes ferdig i byggetrinn I ca 15 mnd etter igangsetting av byggeprosjektet. Prosjektet igangsettes når 18 av 26 boliger er solgt. VISNING Arne Kristian Langeland, selger Direkte tlf.nr. 56 17 56 55, (mobil) 90 11 81 82 e-post: arne.langeland@waldebolig.no Jon Sandvik, salgssjef Direkte tlf. nr. 56 17 56 56, (mobil) 92 06 97 76 e-post: jon.sandvik@waldebolig.no

MJELDHEIM

19


Fra leilighetsbygg.

Arne Kristian Langeland, SELGER Direkte tlf.nr. 56 17 56 55, 901 18 182 arne.langeland@waldebolig.no

Jon Sandvik, salgssjef Direkte tlf. nr. 56 17 56 56, 920 69 776 jon.sandvik@waldebolig.no

Besøksadresse: Frekhaug Senter, tlf. 56 17 56 00 Postadresse: Walde Bolig AS P.b.149 – 5906 Frekhaug www.waldebolig.no

MJELDHEIM BYGGETRINN 1  

På Mjeldheim i Arna skal Waldegruppen bygge 61 boliger fordelt på flere byggetrinn.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you