Page 1

HJEM VELKOMMEN

2019

4

Flere generasjoner i samme borettslag Bonus ble ny terrasse!

Girl power i Framohallen

FOR SALG NÅ: REKKEHUS PÅ STRØMME GÅRD I FYLLINGSDALEN LEILIGHETER MED UTSIKT MOT INNSEILINGEN TIL BERGEN LEILIGHETER SENTRALT I KNARVIK


Nye T-We

Mer av det du liker Nå har T-We fra Telenor blitt enda bedre. I tillegg til at du kan sette sammen akkurat det du vil av TV- og strømmetjenester, gir T-We deg anbefalinger og all den underholdingen du ønsker, på ett og samme sted. Les mer om hvordan du velger HBO Nordic og andre favoritter inn i TV-abonnementet ditt på telenor.no/tv

telenor


INNHOLD NYHET! STRØMME GÅRD

VESTBO MEDLEMSMAGASIN Nr. 4 2019 – 47. årgang Opplag 24.000

40

ANSVARLIG: Adm. direktør Øystein Johannesen REDAKTØR: Rita Alvær E-post: rita.alver@vestbo.no REDAKSJONSUTVALG: Morten Jakobsen Maren Bjørnstad Annette Kleven

FLERE NYPROSJEKTER

40

Lonsåsen…………………………………………… 25 Breivik Brygge ………………………………… 34 Strømme Gård – byggetrinn 3 ………………………………… 43

VESTBO Postboks 1947 Nordnes 5817 Bergen Besøksadresse: Strandgaten 196 Telefon: 55 30 96 00 www.vestbo.no post@vestbo.no

REPORTASJER Seniortur til Syse Gard i Ulvik……… 6 Flere generasjoner i samme borettslag………………………… 12 Girl Power i Framohallen……………… 14

ANNONSER: Rita Alvær, telefon: 416 85 400 e-post: rita.alver@vestbo.no

Ninas kreative juleverksted……… 30

FASTE SPALTER Leder …………………………………………………… 5 FACEBOOK vestbo.no Følg oss for siste nytt om ­boligprosjekter, medlemskap/­ medlemsfordeler og inspirasjon. Her kan du kontakte oss ved å sende personlig melding.

Strømme Gård – byggetrinn 4

Jusspalten …………………………………………… 8 Restemat til hverdags og fest ……… 22 Quiz …………………………………………………… 38

12

Sett & hørt ……………………………………… 48 Vestbo X …………………………………………… 50

MEDLEMSFORDELER

INSTAGRAM Følg oss for tips og inspirasjon til deg og ditt hjem @vestbo.no Flere generasjoner i samme borettslag

Her får du medlemsrabatt og/eller bonus…………………… 26 Jeg vinner jo aldri! ………………………… 42

DIGITALT Digitale versjoner av Velkommen hjem finner du på www.vestbo.no

14

Bonus ble ny terrasse!………………… 46 Gratis for alle medlemmer: ID-tyveriforsikring………………………… 49

NYTT OG NYTTIG

GRAFISK PRODUKSJON Knudsen Grafisk

Tryggere lading for deg og din familie…………………………………… 28

FORSIDEFOTO Shutterstock

Viktig melding til deg som skal selge bolig etter jul ……………………… 44 65

241

2

Ec rdic olabe l No

Pr

inte

d m a tt

er

Girl Power i Framohallen VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

3


Juletrefest

Vestbo inviterer store og små til juletrefest i Grieghallen onsdag 8. januar 2020 kl 17.30–19.30

FOTO: SHUTTERSTOCK. WWW.KNUDSEN.NO

• • • •

Underholdning med Kaptein Skrekk og Kaptein Jojo Juletregang med Fortunens Musikkorps Julenisser med gaver til barna Hotdog/kake/brus til barna og kake/kaffe/te/hotdog til de voksne

Påmeldingsfrist 3. januar

Billetter kan kjøpes på kundesenteret hos Vestbo i Strandgaten 196, www.vestbo.no eller ved å ringe 55 30 96 00. Billettene sendes ut sammen med innbetalingsblankett. Pris: Voksne kr 120,-. Barn gratis. Vær rask med påmelding ettersom det er begrenset antall billetter. Les mer på www.vestbo.no. For spørsmål kan man ta kontakt på 55 30 96 00 / familie@vestbo.no Fotografering/filming: Vi gjør oppmerksom på at fotografering/filming vil foregå under hele medlemsarrangementet. Bilder/video kan bli lagt ut på sosiale medier eller hjemmeside.


LEDER Ungdom og bolig! DE UNGE SLITER med å komme seg inn på

konseptet «Fra leie til eie». Da leier man en bolig

­boligmarkedet. Spesielt i Oslo har prisene på

i en tidsperiode og får en rett til å kjøpe boligen

bolig steget mye over lengre tid. Det har utviklet

til en på forhånd avtalt pris. Det finnes flere

seg et «Oslo-marked» i forhold til resten av

variasjoner av denne ordningen, men prinsippet

landet. Dette har sammenheng med at det er i

ser ut til å ha noe for seg. Ordningen baserer

Oslo-området det er størst befolkningsøkning.

seg på stigende boligpriser. I perioder med

Det er i dette markedet de unge sliter mest.

­synkende priser vil initiativtaker utsette seg for en større risiko enn ved ordinært salg.

FORSLAGENE til å hjelpe ungdom inn på ­boligmarkedet er mange, men noen forslag kan

FLERE LAND, blant annet Danmark og Eng-

umulig være særlig gjennomtenkt.

land, har inntatt bestemmelser i sine plan- og ­bygningslover som sier at det kan kreves at en

FINANSTILSYNET ønsket å skjerpe

viss andel av planlagte boliger, skal være

­boliglånsforskriften, andre vil

leieboliger til «ikke-kommersielle»

fjerne BSU-ordningen. I Oslo vil ­kommunen bygge 1.000 nye ­boliger over fire år som skal leies ut til lavere leie. IB ­ ergen har også kommunen over ­lengre tid arbeidet med ­«Rimelige, Robuste Boliger»

priser. Her i Norge vil dette kreve

Forslagene til å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet er mange, men noen forslag kan umulig være særlig gjennomtenkt.

uten at det har resultert i noe

lovendring og en særdeles god og gjennomtenkt plan for hvem som skal bygge og eie disse boligene og ikke minst, finansiere og drifte dem. VESTBO HAR stor suksess med

konkret.

salget av små leiligheter i Kristofer Jansons vei og vi håper å kunne gjenta

STARTLÅNS-ORDNINGEN fungerte lenge

suksessen sentralt på Laksevåg ut på nyåret.

som en ventil for dem som «falt mellom to

Prisen på disse boligene vil ligge godt innenfor

stoler» ved at de midlertidig ikke oppfylte kriteriene til å få lån. Men tildelingen av disse lånene er også blitt

den såkalte «sykepleierindeksen». Det vil si at en person med en årslønn på kr. 537.000,- vil kunne få lån til å kjøpe en bolig. Disse boligene er et godt bidrag til at mange kommer seg inn

innskjerpet.

på boligmarkedet.

NOEN BOLIGBYGGELAG

MED DETTE ØNSKES alle en god jul og et godt

har gjort forsøk med

nytt år!

Øystein Johannesen, Adm. direktør VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

5


Seniortur

Gården har fokus på produksjon av frukt og sau, så her var det mye bra på gårdsutsalget.

til Syse Gard i Ulvik

I

løpet av de årene Vestbo har arrangert seniortur har vi vært over store deler av Vestlandet. Årets sjåfør, Arild, hadde kommet hele veien fra Voss slik at vi skulle få lokalkjent guide på turen.

Straks vi kom inn på Hardangerveien på Midtun startet en lang rekke av gode historier som ofte var selvopplevd av sjåføren. Med litt stengte og kolonnekjørte veier, kom vi oss frem til første «pit-

stop» som var Voss, før vi satt kursen mot selveste Hardanger med et stopp øverst i Skjervet ved det nye servicesenteret. Området rundt fossen er godt tilrettelagt med utsiktspunkt mot Granvin, stier, trapper rasteplass og et toalett utenom den vanlige. På Syse Gard ble vi mottatt av Hans og Gro som driver i gården i dag som femte generasjon. Hans og Gro tok oss med tilbake da familien over-

Hardanger, som var mål for

tok gården for fem generasjoner siden og frem til

årets tur, er både vakker og

dag. Innimellom var det smaksprøver av produkter fra gården av både cider, flatbrød, spekemat og frukt. Før avreise var det servering av hjemmeprodusert kjøttsuppe. Turen hjemover gikk over Ulvikahøyden/Espelandshøyden. En tur mange av oss ikke har kjørt siden midt på 1980-tallet da Vallaviktunnelen åpnet. ■ Tekst og foto: Morten Jakobsen

6

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

forførende.


Etter en litt fuktig høst viste Hardanger seg fra en god side – opplett og lett snødekte fjell til under 600 meter.

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

7


r e g n i r d n e v o l e y n e d n e n n Spe d». r me e g n he ven ke « u t ga e e n ik n v n o l e hvor e. I d ste. tend oner e fle t j d s a r f a o u m f e sit ke o esse gans g je r n nter i t e r v e a d r væ æ re ps t å d e ls bør v a op n til d a m k o g e ,s ,o d et t sla g d r in g sfor – og g g en i s n i d e r r a d t d n en le en er i s love nt r a n n et e å u s f m n , e je r Sa m å no e sk tit t p d et t r n å e N vi t a sk a l

FOTO: ARTHURSTOCK / SHUTTERSTOCK

8

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


NYE REGLER OM KORTTIDSUTLEIE

B

åde for borettslag og

utgangspunktet ingen begrensnin-

prinsippet») eller bomiljøet svekkes

eierseksjonssameier

ger knyttet til utleie. Det vil si at man

i nevneverdig grad.

er det foreslått end-

nær sagt står fritt til å leie ut boligen

ringer knyttet til såkalt

som man selv måtte ønske (selvføl-

Hva har man så konkret foreslått?

korttidsutleie (ofte

gelig med noen unntak). Omfanget

Eierseksjonslovens § 24 foreslås

forbundet med Airbnb). Fenomenet

har, som vi har sett i media, ofte blitt

tilføyd et nytt 7. ledd som skal lyde:

Airbnb, har skapt både glede og

svært omfattende, og til tider plag-

«Korttidsutleie av hele boligseksjo-

frustrasjon. For mange er dette en

somt for øvrige beboere. I boretts-

nen i mer enn 90 dager årlig er ikke

glimrende måte å skaffe seg ferie-

lagene er retten til utleie strengt

tillatt. Med korttidsutleie menes

bolig på, uten å måtte ty til hotell

regulert, og adgangen til korttidsut-

utleie i inntil 30 dager sammenheng-

eller camping. Andre igjen, føler

leie har derfor vært begrenset. For

ende. Grensen på 90 dager kan

på stor misnøye når sameiet eller

borettslagene har altså problemet

fravikes i vedtektene og kan i så fall

borettslaget blir nedrent av forvir-

vært omvendt: Man har ikke kunnet

settes til mellom 60 og 120 dager.

rede turister. Dette er et typisk

låne eller leie ut boligen sin for én

Slik beslutning krever et flertall på

eksempel hvor det er behov for et

uke eller to, uten på forhånd å måtte

minst to tredjedeler av de avgitte

klarere regelverk – dagens bestem-

søke styret om samtykke. Dette har

stemmene på årsmøtet. Første til

melser har ikke tatt høyde for den

mange opplevd som både upraktisk,

fjerde punktum gjelder ikke for sam-

utvikling samfunnet har opplevd på

og urettferdig.

eier hvor alle bruksenhetene brukes

dette området, på relativt kort tid.

som fritidsboliger.» I borettslagslo-

Regjeringen har derfor lagt frem

Med lovendringene som er på

ven har man foreslått å tilføye et

forslag til endringer i både eiersek-

trappene, ønsker man å adressere

nytt andre punktum i § 5-4: «I tillegg

sjonsloven og borettslagsloven når

disse problemene, ved å klargjøre

kan andelseigaren overlate bruken

det gjelder korttidsutleie. Selv om

regelverket. For eierseksjons­

av heile bustaden til andre i opptil 30

utgangspunktet for de to eierfor-

sameiene håper man at en slik

dagar i løpet av året.»

mene bygger på et svært forskjellig

endring vil bidra til bedre bomiljøer,

regelverk, er lovforslaget likevel

og forhindre unødvendige konflik-

Felles for bestemmelsene er altså

ganske likt. Før vi ser nærmere på

ter, ved å få korttidsutleien inn i

at man tillater korttidsutleie, samt

lovforslaget, kan det være hen-

ordnede former. For borettslagene

at det settes en maksfrist for antall

siktsmessig å ta en kjapp titt på

mener man det er mulig å åpne opp

dager man kan korttidsutleie i løpet

dagens situasjon.

for noe mer korttidsutleie, uten at

av et år. Bestemmelsen gjelder

det viktige prinsippet om at eieren

når man overlater bruken av hele

selv skal bo i boligen («brukereie-

boligen til andre. Det vil si at fristen

For eierseksjonssameier har man i

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

9


ikke løper dersom man kun overla-

seksjonseierne selv bor i boligene.

etablering av bestemmelser som

ter bruken av deler av boligen, dvs.

Man har flere eksempler på at store

hindrer såkalt «hyblifisering» – at

at man selv bor i boligen mens man

deler av et sameie i prinsippet

man deler en seksjon opp i flere

bruksoverlater deler av den.

har fungert som et hotell. Denne

små hybler, ment for utleie. Frem

regelen har imidlertid vært relativt

til nå har man, med noen unntak,

I denne sammenheng kan vi også

enkel å omgå, ved såkalt «indirekte

kunnet endre seksjonen innvendig,

nevne et annet endringsforslag

kjøp» - man etablerer et eller flere

uten forutgående søknad til styre

som kun gjelder eierseksjonssam-

selskap, som kan stå som eier av

eller årsmøtet. Forslaget som ligger

eiene. Pr. i dag har man en lovbe-

to seksjoner hver. På denne måten

i bordet, er å innføre en ny bestem-

stemmelse som begrenser antall

kan man i prinsippet eie langt flere

melse i esl. § 49, som sier at slik

seksjoner man kan erverve i et

seksjoner enn hva loven tillater.

ombygging krever årsmøtes sam-

sameie til 2. Regelen er begrunnet i

Forslaget til lovendring tar sikte på

tykke med minst 2/3-dels flertall.

hensynet til bomiljøet i sameiet. En

å forby også slike «indirekte kjøp».

Lovforslagene knyttet til korttids-

høy utleieandel kan gi et dårligere

En ytterligere innskjerping for

utleie er endelig vedtatt, og trer i

bomiljø sammenlignet med om

eierseksjonssameiene vil være

kraft 01.01.2020.

NYE REGLER KNYTTET TIL LADING AV EL-BIL OG OPPGRADERING AV INFRASTRUKTUR TIL LADING

M

ed den nye eiersek-

I utgangspunktet har bestemmel-

forslaget ønsker regjeringen å sikre

sjonsloven kom en

sen i eierseksjonsloven fungert

at beboere som har, eller ­ønsker å

bestemmelse som

greit, men mange opplever at man

skaffe el-bil, skal få mulighet til å

gav seksjonseier

ikke har tilstrekkelig kapasitet

lade, selv om det ikke er flertall for

rett til å etablere

på el-anlegget til å etablere nye

dette i generalforsamlingen.

ladepunkt på egen parkeringsplass.

ladepunkter. Det blir ofte behov for

Styret kunne kun nekte samtykke

oppgradering av infrastrukturen,

Lovforslaget er ganske like­

dersom man hadde saklig grunn.

noe som fort kan bli kostbart. Nød-

lydende for eierseksjonssameier

Borettslagsloven har ikke hatt til-

vendige tiltak har derfor ofte vært

og borettslag. For borettslagene er

svarende bestemmelse, men dette

vanskelige å få gjennomslag for i

forslaget som følger:

kommer nå i endringsforslaget.

generalforsamlingen. Det er et ut-

«Brl § 5-11 a Ladepunkt for ladbare

talt ønske fra lovgiver at man skal

biler

stimulere til at flere kan velge miljø-

Ein andelseigar har rett til å setje

vennlig transport. Med det nye lov-

opp ladepunkt på ein parkeringsplass andelseigaren disponerer fast. Ein andelseigar som har rett til å parkere på eigedomen til buretts-

10

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


FOTO: SHUTTERSTOCK

laget, men som ikkje disponerer ein

I forslaget vil altså andelseiere i bo-

grunn» for å nekte etablering av

fast plass, har rett til å setje opp

rettslag også få rett til å etablere

ladepunkt.

ladepunkt der styret tilviser.

ladepunkt på egen plass. Som for

Andelseigaren må innhente sam-

eierseksjonssameiene kan styret

Endringsforslagene har vært ute på

tykke frå styret. Styret kan nekte å

kun nekte dersom man har «saklig

høring, og er ikke endelig vedtatt.

samtykke, men berre dersom det er

grunn». Det er viktig å merke seg at

Flere har uttalt seg vedrørende

ein sakleg grunn til det. Viss tiltaket

rettigheten kun gjelder andelseier

endringene, og hva man ender opp

fører med seg eit samla ansvar eller

som har rett til parkering i utgangs-

med til slutt er derfor ikke nødven-

utlegg for den einskilde andelseigar

punktet, og det gjelder også kun på

digvis avgjort. Lovgivers ønsker

på meir enn halvparten av grunn-

områder som allerede er avsatt til

og intensjoner er i alle fall ganske

beløpet i folketrygda på det tids-

parkering. Når det gjelder oppgra-

klare. Man skal i så stor utstrekning

punktet tiltaket blir vedteke, kan det

dering av el-infrastruktur setter

som mulig kunne tilrettelegge for

berre gjennomførast dersom desse

man altså et kostnadstak for slike

miljøvennlig transport, og lading

andelseigarene uttrykkelig seier seg

oppgraderinger på 1/2 G pr. andel.

av el-bil der man bor. Vi vil komme

einige.

Beslutningen om ev. oppgradering

tilbake med nærmere informasjon i

Styret tar alle nødvendige avgjerder

flyttes fra generalforsamlingen til

VestboNytt i løpet av våren. ■

knytta til å setje opp ladepunk-

styret. Med en slik lovendring vil

tet, mellom anna om å oppgradere

ikke styret kunne bruke manglende

straumnettet.»

kapasitet i strømnettet som «saklig

Tekst: Magnar Kvikshaug Taule

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

11


Vi

I

❤ borettslag

Flere generasjoner i samme borettslag

sommer flyttet Ruben (26) ut

og pris. – Det var deilig å flytte for

av barndomshjemmet og inn

seg selv, sier han. Fred og ro og jeg

i egen leilighet i Barkaleitet

kan sove når jeg vil.

Borettslag. I to av de andre Det er mange fordeler med å bo

leilig­hetene i «Barken» bor

mormor og morfar + tante,

i nærheten av hverandre, sier

som har bodd der lengst. Så

Kjell. Vi kan hjelpe hverandre

nå er de tre generasjoner i

med små og store gjøremål. Han lufter hunden til datteren

samme borettslag!

når hun har lange dager på jobb. Her i Barkaleitet bor det mange

– Og slik får han holdt seg i vigør.

mennesker som er i familie med

Han er fremdeles ganske så sprek,

hverandre, sier Ingrid og Kjell Bjerke-

selv om han har passert 80!

land. Jungeltelegrafen går visst om at «Barken» er et godt sted å bo! Vi har bodd her siden 2004 og trives kjempegodt. Det var den yngste datteren vår som flyttet inn her først. Da hun fortalte at det skulle komme heis i blokkene, ble vi fristet til å kjøpe leilighet her, vi også!

Ingrid og Kjell Bjerkeland har bodd i Åsane i hele sitt voksne liv og har sett bydelen vokse seg større og større. – Da vi flyttet inn i det nye huset vårt i 1965, kunne vi se lysene fra 6 andre hus når det var mørkt. Nå er det lys tett i tett og det bor over 40 000 mennesker i denne bydelen!

Og apropos trygg: Ruben våknet av brannalarmen grytidlig en morgen tidligere i høst. Det endte med at han måtte ringe Brannvesenet og måtte evakuere beboerne i den ene blokken. Det var en skummel opp­ levelse, men jeg lærte mye av det.

Tidligere bodde vi en enebolig over

Morfar var brannkonstabel før han

tre plan og hadde stor hage.

ble pensjonist. Denne gangen var

– Vi hadde 20 trappetrinn fra gara-

det jeg som måtte ta ansvar!

sjen og opp til huset. Hus og hage

mye arbeid i dugnad på fellesom­

krevde mye vedlikehold. – Det var

rådene, sier Kjell.

Hos Ingrid og Kjell er stuen jule-

ikke noe hus å bli gammel i, dess-

– Alle som kommer på besøk til oss

pyntet og fin, allerede i midten av

verre. Leiligheten vår er passelig

synes vi har det flott her i boretts-

november. Når Ruben får spørsmål

stor og det beste av alt er at nå kan

laget!

om han skal lage sine egne jule­ tradisjoner og pynte i leiligheten

vi gå tørrskodd fra garasjen!

12

Vi føler oss veldig trygge her vi bor.

Rundt oss bor det mange forskjel-

han også, kommer svaret ganske

Det var en stor overgang å flytte

lige mennesker i alle aldersgrupper.

kjapt! Nei, det skal ikke noe julepynt

fra enebolig til leilighet. Før var det

Ingrid og Kjell ble kjempeglade da

inn til meg! Min mor «tar helt av»

alltid noe som skulle gjøres. Enten

barnebarnet Ruben flyttet inn i

hver jul og hjemme var det nisser

med huset eller med hagen.

naboblokken nå i sommer. Ruben

overalt! Det skal ikke en nisse inn

Nå administreres det meste av

så en leilighet som var utlyst på

til meg! Men: Det kan nå hende at

­styret i borettslaget. – Det er

forkjøpsrett og som passet per-

moren får sneket inn en nisse eller

mange ildsjeler her, som legger ned

fekt, både når det gjaldt størrelse

to likevel… ■

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


– Mormors karbonader er verdens beste!

Ruben stikker stadig innom mormor for å hente seg en doggy-bag. – Digg med gratis mat, sier han og smiler!

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

13


Girl Power i Framoh

14

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


hallen

For 18. gang rulles Vestbocupen i gang, med hele 26 fotballag på startstreken.

E

n søndag i året fylles

annen verden, er selvsagt med på å

Framohallen med smil og

gi fotballfrelste sjeler god grunn til

tårer, høye rop og dyp

å yte litt ekstra på banen.

fortvilelse. Vestbocupen

Og uansett resultater og innsats

tenner gryende patriotis-

– så er det lov å ha en hemmelig

me og stolthet over eget fotballag,

drøm om å kunne leke med ballen

her læres samhold og disiplin!

hele livet – og endatil få betalt for

Her får man virkelig demonstrert

det. En gang i fremtiden!

at av alle uviktige ting i livet, er kanskje fotball det viktigste.

Fotballspillerne på «Superjentene fra Dalen» er 9 år gamle, går på

Her er «Superj­entene fra Dalen» – 9-åringene fra Fyllingsdalen går alle på Varden skole og bor i et av de mange Vestbo-lagene i bydelen. Fra venstre Helena Marie Haugland, Aylin Dias, Anna Tveitnes Aga, Julie Steine, Pernille Monsen og Helle Nerhus Eikrem.

DET ER LOV Å DRØMME

Varden skole og er stappfulle av

Innsatsen på fotballbanene

selvtillit. Klokka har så vidt p ­ assert

­varierer. De yngste har mer lek enn

10 og de har spilt sin første kamp

alvor – oppover i aldersklassene blir

og spilt uavgjort mot jentene i

det mer og mer strategi og innøvde

«Landås Tigers» 7 – 0! De er glade

trekk. Nederlagene blir ikke lenger

og sprudlende, mens de samler

like lett å fordøye og begrepet

krefter til neste kamp mot «Hesja-

«alvor» presser seg uvilkårlig frem

holten 2». En kamp de vant 7 – 0!

– og kanskje mer og mer næring til drømmen om en gang å leve et liv

Keeperen, Julie, har spilt fotball

som fotballproff.

siden hun gikk i barnehagen, mens Helena begynte med fotballen i før-

Unge forbilder med eventyrlige

ste klasse. De synes det er ett fett

­gasjer og ballferdigheter av en

om de møter gutte- eller jentelag, VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

15


men venter ikke å bli tatt spesielt

­kamper og vil bestrebe seg på å

Selv superjenter har føtter som

hensyn til av guttene.

være streng og rettferdig.

blir trette. Tigerjenter også. Spillet bølget over parketten og kunne når

DOMMEREN FELIX (16)

DOMMERKORTET

som helst ha ført til et avgjørende

Det går fint for seg på banene,

«Superjentene fra Dalen» hadde

mål – men minuttene gikk og ingen

men uansett hvor veloppdragne

spilt flotte kamper gjennom hele

vant – eller tapte. Det ble tyngre og

spillerne er, er det like fullt behov

formiddagen. De spilte uavgjort

tyngre for de to lagene å mobilisere

for dommere. Alvorlige og ubestik-

mot «Landås Tigers» og gruste

til et endelig nådestøt mot det

kelige – rettferdige og autoritære.

«Hesjaholten 2» - 7 – 0! I sin klasse

andre laget. Men alt sluttet liksom

Utstyrt med klokke, fløyte, gult og

skulle de spille finale! De var opp-

like før mål. Akkurat i det ballen

rødt kort – samt ørneblikk, bestem-

glødde og optimistiske – for på den

skulle settes i nettmaskene, kom

mer dommerne alt på banen. De har

andre banehalvdelen sto et lag de

en motstanderstøvel og forpur-

bokstavelig talt flere kort i ermet

ikke hadde tapt for, men heller ikke

ret planene. Alle hadde vært i den

– for skulle kampene ende uavgjort,

slått: jentene i «Landås Tigers»!

­berømmelige kjelleren, alle reserve-

da kommer dommerkortet fram. Da

De hadde også spilt seg til finale

ne hadde erstattet utslitte bein. Til

telles antall hjørnespark, tilsnakk

med akkurat samme suksess – på

ingen nytte. Da dommeren blåste

og refselser… Dommeren har det

papiret var det to giganter som

for full tid, sto det fortsatt 0 – 0 på

endelige ordet – og avgjør… ALT!

møttes til dyst. Landåsforeldrene

resultattavlen.

kom strømmende over til tribunene – Vi må vise hvem som bestem-

der foreldrene fra Fyllingsdalen så

Men dommeren hadde et resultat

mer, understreker Felix Losvik (16

langt hadde dominert. Ballen var

i sin lomme. Dommerkortet! Hvert

år), som selv har spilt fotball aktivt

i spill og heiaropene avløstes av

eneste hjørnespark var notert – og

i 10 år og nå har 3 års erfaring

stønn, når ballen skiftet retning,

«Landås Tigers» hadde flere hjørne-

som dommer. Han skal dømme 14

forsvant over sidelinjen, bommet

spark enn «Superjentene fra Dalen»

på mål eller gikk til hjørnespark!

- og de kunne slippe jubelen løs,

– Corner e’ mååål! Ropte en. Men

mens jentene fra Fyllingsdalen følte

ballen ville ikke i mål. Målløs førsteomgang gikk over i en avgjørende sisteomgang.

seg overkjørt av en dommerfløyte, urettferdig behandlet – ikke av dommeren, men av tilfeldig­hetene – og reglene, som på et øyeblikk gjorde festen til noe helt annet. Ingen grunn til å surmule. Reglene er slik og bare tilfeldigheter gjorde at det gikk som det gikk. Jubelen fra «Landås Tigers» kunne høres helt hjem, mens «Superjentene fra Dalen» har ei kjerring å reise til neste år. For da er det Vestbocup igjen. Jentene er ett år eldre og har øvet på alt – også hjørnespark og regelverk. Patriotismen har fått

Felix Losvik (16) – begynte som dommer da han var 13 år. Fortsatt er han ihuga fotballspiller, men på Vestbocupen er han først og fremst dommer. 16

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

modnet og jentene har lært at klarer man ikke å vinne en kamp, så er det dommeren som har det siste ordet – alltid! ■ Tekst/foto: Hans-Gunnar Skarstein


GRUPPE JENTER 10-11

VESTBO-CUP 2019

Hesjaholten 1+2

Superjentene fra Dalen

1 Dette er «Landås Tigers»: Linnea Remmen, Vilma Graven, Alma Fosserud, Tuva Folstad, Emilie Vange og Solveig RiseUlveseth.

GRUPPE J10-11 HJEMME

BORTE RESULTAT

HJEMME

Hesjaholten 1

Hesjaholten 2

0-4

SEMINFINALE 1

BORTE RESULTAT

Superjentene fra Dalen

Landås Tigers

0-0

Superjentene fra Dalen

Landås Tigers

Hesjaholten 1

3-1

SEMINFINALE 2

Hesjaholten 2

Superjentene fra Dalen

0-7

Landås Tigers

Hesjaholten 1

Superjentene fra Dalen

0-4

BRONSEFINALE

Landås Tigers

Hesjaholten 2

1-0

Hesjaholten 1

Hesjaholten 1

3-2

Hesjaholten 2

2-1

Hesjaholten 2

3-0

FINALE Superjentene fra Dalen

Landås Tigers 0-0 (1-2 på corner) VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

17


GRUPPE JENTER/GUTTER 10-11

1

18

Kolåshøyen

Lyderhorn United

Mannsverk 1

Mannsverk 2

Varden United

Vestlund 1

Vestlund 2

Vestlund 3

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

VESTBO-CUP 2019


GRUPPE JENTER/GUTTER 10-11

VESTBO-CUP 2019

GRUPPE J/G 10-11 HJEMME

BORTE RESULTAT

Kolåshøyen

Vestlund 1

5-0

KVARTFINALE 2

Mannsverk 1

Vestlund 3

0-4

Varden United

Vestlund 2

Mannsverk 2

1-2

KVARTFINALE 3

Lyderhorn United

Varden United

0-2

Kolåshøyen

Vestlund 3

Kolåshøyen

2-1

KVARTFINALE 4

Vestlund 1

Mannsverk 1

0-1

Vestlund 2

Lyderhorn United

Vestlund 2

2-5

SEMINFINALE 1

Mannsverk 2

Varden United

0-2

Vestlund 3

Kolåshøyen

Mannsverk 1

2-0

SEMINFINALE 2

Vestlund 3

Vestlund 1

3-0

VARDEN UNITED

Varden United

Vestlund 2

0-0

BRONSEFINALE

Lyderhorn United

Mannsverk 2

3-2

Vestlund 3

Lyderhorn United

3-0

Varden United

KVARTFINALE 1 Vestlund 3

HJEMME

BORTE RESULTAT Vestlund 1

4-0

Mannsverk 2

6-1

Mannsverk 1

1-4

Kolåshøyen

0-2

MANNSVERK 1

5-0

Mannsverk 1

5-0

FINALE

GRUPPE GUTTER 08-09

Kolåshøyen

0-3

VESTBO-CUP 2019

GRUPPE G 08-09 HJEMME

BORTE RESULTAT

HJEMME

Bønesheien

Hellen Hotspurs

1-1

KVARTFINALE 2

Løvåshagen

Gutta Boys

1-4

Hamrelien Løvåshagen 2-0

Fjellsdalen

Flaktveit Tigers

1-0

OS

Hamrelien 0-1

KVARTFINALE 3 Bønesheien Fjellsdalen

Løvåshagen Bønesheien 0-3

KVARTFINALE 4

Gutta Boys

Os

Hellen Hotspurs

0-2

BORTE RESULTAT

Gutt

0-3

Bønesheien

1-0

Gutta Boys

1-0

Hamrelien Fjellsdalen 1-0

SEMINFINALE 1

Flaktveit Tigers

OS

2-2

Hellen Hotspurs

Bønesheien

Gutta Boys

2-0

SEMINFINALE 2

Hellen Hotspurs

Løvåshagen

6-1

Hamrelien

Fjellsdalen OS

0-2

BRONSEFINALE

Hamrelien

Flaktveit Tigers

3-0

Gutta Boys

Flaktveit Tigers

3-0

Hellen Hotspurs

KVARTFINALE 1 Hellen Hotspurs

1-0

Bønesheien

0-2

FINALE Hamrelien

2-1

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

19


GRUPPE GUTTER 08-09

VESTBO-CUP 2019

Bønesheien

Fjellsdalen

Flaktveit Tigers

Gutta Boys

1

20

Hamrelien

Hellen Hotspurs

Løvåshagen

Os

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


GRUPPE JENTER/GUTTER 06-07

Hellen Hurricanes

VESTBO-CUP 2019

Mannsverk

1 Nedre Haukedalen

Superjentene Strømmegård

GRUPPE G/J 06-07 HJEMME

BORTE RESULTAT

Vestlund

Super Jentene Strømmegård 1-0

Hellen Hurricanes

Nedre Haukedalen

0-0

Mannsverk Vestlund

1-1

Super Jentene Strømmegård Hellen Hurricanes

1-1

Nedre Haukedalen

Mannsverk

3-0

Hellen Hurricanes

Vestlund

2-0

Super Jentene Strømmegård Nedre Haukedalen

0-3

Hellen Hurricanes

Mannsverk

3-0

Nedre Haukedalen

Vestlund

0-0

Mannsverk

Super Jentene Strømmegård 2-4

Vestlund

MELLOMSPILL Super Jentene Strømmegård Mannsverk

1-3

SEMINFINALE 1 Nedre Haukedalen

Mannsverk

2-0

SEMINFINALE 2 Hellen Hurricanes

Vestlund

0-0 (2-0 på corner)

BRONSEFINALE Mannsverk Vestlund

0-0

FINALE Nedre Haukedalen

Hellen Hurricanes

3-0

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

21


Restemat

til hverdags og fest

22

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


N

oen synes jeg er smågal som kan servere restemat i romjulen. Men alvorlig talt, rester etter julematen er jo så godt! Hvorfor ikke servere en deilig gryte i romjulen? Og kanskje til og med vafler med pinnekjøtt til turmat? Vi er inne i den deilige julemåneden og alt er liksom lov nå.

Vi skal fråtse litt ekstra i desember. Men husk at gode vaner ikke skal kastes bort. Det betyr at om du nå er inne i en god sirkel og er flink til å redde maten du har handlet inn, så gjør det også i juletiden. Jeg ønsker dere alle en fin julehøytid. Bruk litt tid på kjøkkenet sammen og husk at rester også er godt til fest – i hvert fall om du arrangerer en liten restefest i romjulen! Jeg lover suksess.

Oppskrifter JULENS BESTE RESTEGRYTE

Smelt smør i en stor gryte og surr løken et par minutter på middels varme. Det skal ikke bli brunt, bare

Ingredienser:

mykt.

500 g kjøtt eller det du har igjen av PINNEKJØTT I VAFFEL

rester av lammelår, svineribbe,

Del grønnsakene i biter og ha dem i

pinnekjøtt eller lignende.

gryta sammen med løken og la det

Rester av rødvinssaus eller annen

putre i 5 minutter til.

Da jeg var liten husker jeg at

saus, hvis du har.

Tilsett rødvin, krydder, vann og

mamma alltid la pinnekjøttrestene

1 dl vann (tilsett 1/2 buljongterning

restene av saus oppi gryta.

i en boks i kjøleskapet. 1. juledag

dersom du ikke har saus)

Dersom det var lite eller ingen saus

snek mamma og jeg i denne boksen

1 dl rødvin

igjen, tilsetter du 2–3 dl vann og 1/2

og koste oss med litt kalde pinne-

300 g frisk sjampinjong

buljongterning. Kok opp og reduser

kjøttrester. Det var alltid så utrolig

1 ss meierismør

varmen. La det stå og småkoke i

godt!

1 løk

noen minutter.

Har du litt pinnekjøttrester igjen så kan du jo overraske med en

1 rød paprika 2-3 gulrøtter

Tilsett så kjøttet i biter, rømme

helt spesiell rett til frokosten på 1.

1 stilk selleri

og tyttebærsyltetøy og eventu-

eller 2. juledag; pinnekjøtt i vaffel!

2 dl seterrømme

elle kokte grønnsaker. Kok opp og

Jeg tipper flere av frokostgjestene

1 ss tyttebærsyltetøy

reduser til minimum varme. La det

vil bli litt skeptiske, men svært så

1 ts timian

stå og trekke litt slik at kjøttet blir

nysgjerrige. Når de har smakt det,

1/2 ts rosmarin

varmt. Kjøttet er i utgangspunktet

ja, da tror jeg de kommer til å lage

Salt og nykvernet pepper

ferdigstekt, hvis det står for lenge

det selv også.

blir det som viskelær.

Start med å lage en vaffelrøre. Vi

Fremgangsmåte:

Smak til med salt og pepper. Har

liker aller best å lage grove vafler.

Legg kjøttet i kjøleskapet over nat-

du kokte poteter igjen kan du dele

Det betyr at disse vaflene ikke er

ten. Vent til dagen etter med å dele

dem og ha oppi gryta mot slutten

spesielt søte. Men du må gjerne

det i biter. Restene kan fryses ned

av koketiden.

lage en vanlig, søt vaffelrøre om du ønsker det. Søtt og salt er som

og brukes senere. Da deler du kjøttet i biter, legger det i en plastboks

Server retten med ris eller poteter

kjent to meget gode kombina­

og heller restene av sausen over.

og en frisk salat.

sjoner! VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

23


Ingredienser:

1/2 ts salt

pinnekjøttet. Kutt det opp i biter.

2 egg

1/2 ts bakepulver

Finn frem en nøytral smøreost og

4 dl melk

Rester av pinnekjøtt, kuttet i biter

smør på vaffelen. Fyll deretter på

2 ss rapsolje

(legg på så mye som du ønsker)

med pinnekjøtt.

1,5 dl fint speltmel

smøreost med nøytral smak

Dette er en smaksopplevelse

1,5 dl sammalt spelt

Fremgangsmåte:

utenom det vanlige!

1 dl havregryn

Stek vaflene. Finn frem rester av

OSKARS EPLEKAKE Oskar er bare 11 år, men er blitt så flink på kjøkkenet at han lager eplekaken selv. I eplekaken reddes de litt myke og brune eplene fra fruktfatet. Epler tåler dessverre ikke så mange støt før de får seg en brun flekk. Da er det mange som rynker på nesen og ikke vil ha eplet. Men om du tar av skallet, dypper eplet i kanel og sukker og legger det i deigen til eplekaken – da lover vi at eplet blir spist opp! Ingredienser: 3 egg 150 g smør, smeltet 2 dl sukker 2 dl hvetemel 1 ts bakepulver 3 store epler, skrellet og kuttet i båter 4 ss sukker Fremgangsmåte: Sett ovnen på 180 °C Pisk sammen egg og sukker. Smelt smøret, avkjøl litt og hell i. Bland

ALLE FOTO: CHRISTIN EIDE

3 ts kanel – eller mer om du liker!

alt det tørre. Bland alt sammen. Ha

og sukker. Ta så eplene og stikk

deigen over i en kakeform (24 cm

dem i deigen. Ta til slutt over litt

Matreddertips:

i diameter), ha gjerne bakepapir i

mer kanel og sukker helt på toppen

Hvis du juicer frukt så kan du

formen.

av kaken. Stek kaken midt i ovnen i

bruke noe av fruktkjøttet i

Eplene skreller du og deler i båter.

ca. 50 minutter. Denne her smaker

eplekaken. Da blir den ekstra

Skjær dem så tynne som barne­

ekstra godt sammen med vaniljeis.

saftig og god! ■

hender eller voksenhender klarer!

24

Ta eplene i en stor serveringsbolle

Tekst: Mette Nygård Havre

og ha kanel og sukker over. Pass på

@spisoppmaten

at alle eplene blir dekket av kanel

www.spisoppmaten.no

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


Grunnarbeidene er i gang!

Lonsåsen i Knarvik 39 moderne leiligheter i naturskjønne omgivelser med kort avstand til sentrum. 18 leiligheter er allerede solgt!

Thor-Kristian Johannessen Avd. Nybygg Bergen 916 88 655 Thor.Johannessen@dnbeiendom.no

Lyse, miljøvennlige og moderne leiligheter med BRA fra 52m2 til 106m2 med god planløsning som passer for alle. Leilighetene har romslig og vestvendt balkong hvor man kan nyte late dager med utsikt over fjorden. Lonsåsen ligger sentralt med flotte turområder og gangavstand til skole, butikker og barnehager. Sentrumsnært med kort vei til Knarvik sentrum med alt av fasiliteter man trenger. Adresse: Lonsåsen - leiligheter, 5914 Isdalstø Faste priser: 2 450 000 - 4 700 000 kroner BRA: fra 52m2 til 106m2 Eiendomstype: Selveierleiligheter

Visning: Ta kontakt med megler for å avtale tidspunkt som passer for deg

Utbygger:

www.lonsasen.no

dnbeiendom.no

Tlf: 90 22 77 77

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

25


FÅ PENGER TILBAKE NÅR DU HANDLER

Spesialavtale på strøm for Vestbo-medlemmer. Har du aktivert medlemskortet, gir vi deg 150 kr i startbonus ved avtaleinngåelse. Bestill Topp 5 Garanti her: www.fjordkraft.no/vestbo 

5 % bonus på hele kjøpet Dra aktivert medlemskort eller registrert bankkort i betalingsterminalen for å få bonus. Varehusoversikt: monter.no/kundeservice-side/ boligbyggelagene

Dekk og felger: Prisgaranti og 5 % bonus Hjulskift: 10 % rabatt og 5 % bonus Dekkservice: 10 % rabatt og 5 % bonus Dekkhotell (lagring): 1. sesong gratis, 2. sesong 10 % rabatt og 5 % bonus Brenderuphengere og -tilbehør: 5 % bonus I nettbutikken IT Marked får du 5 % bonus på nesten nytt IT-utstyr fra Lenovo, HP, Dell og Apple. Utstyret er renovert og kan kjøpes til sterkt reduserte priser. Hvordan få bonus: Medlemskortet må være aktivert og kortnummer (ni siffer) må registreres i betalingsbildet. itmarked.no/fordel

20 % på alle typer markiser 15 % på alle andre produkter. Telefon: 55 98 88 60/962 09 600 www.markisesenteret.no Markiser – persienner – plissegardiner – lamellgardiner – rullegardiner – solfilm – screen etc. Gratis befaring!

5 % bonus med aktivert medlemskort og 15 % rabatt på alt vestbo.fordelerformedlemmer.no 

10 % rabatt på middager: Ordinær – Barn – Senior Tapas – Koldtbord – Konfirmasjon – Dåp – Bryllup vestbo.fordelerformedlemmer.no

Gården Rørleggerservice AS Medlemspriser og 5 % bonus på reiser over ett døgn. For å få 5 % bonus må reisen bestilles via Boreal Reiser. Tlf: 51 82 02 10 E-post: reiser@boreal.no Bonus kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer.

15 % rabatt på ordinære varer 5 % rabatt på gjeldende timepris Telefon: 55 27 36 00 www.gaardenror.no BOREAL  5 % bonusBonus kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer. Dra registrert bankkort i betalingsterminalen i kassen for å få bonus.

20 % rabatt på ordinære varer og 5 % bonus Bonus gjelder på alle produkter - også kampanjer og tilbudsvarer, men kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer. Rabatt gjelder ikke tilbudsvarer eller varer til nedsatt pris.Nå får du 5 % bonus på alt hver gang du handler hos Tilbords, uansett hvor gode tilbud du får i butikken. Dra registrert bankkort i betalingsterminalen i kassen for å få bonus.

26

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

10 % rabatt på ordinære priser og 5 % bonus. Rabatten gjelder ikke nedsatte varer. Bonus gjelder også kampanjevarer og varer til nedsatt pris, men kan ikke kombineres med andre kunde­ programmer.

5 % bonus Bonus kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer. Dra registrert bankkort i betalingsterminalen i kassen for å få bonus.


• Informer om at du er Vestbomedlem før varekjøp.

• Vi tar forbehold om feil i rabattene. • Egne regler ved anbud.

Forsikring for medlemmer har inngått et samarbeid med If, Nordens største skadeforsikringsselskap. Med våre 570.000 medlemmer i ryggen betyr det at vi får et bedre forsikringstilbud, og enda flere fordeler. % bonus på alleIfkjøp i markedets beste forsikringspakke for unge. Nå kan du få innbo-, reise- og ulykkesforsikring gratis første år Som5 for eksempel Start, butikken og på nett – uansett hvor i Norden du bor eller studerer. If kundeservice er kåret til Norges beste. Ta kontakt forUTEMILJØ en gjennomgang! SPORT OG Dra registrert bankkort i betalings­terminalen i kassen for å få bonus. 12 % på container til fastpris og Kontonummer for oppsparing av bonus medregistrert tyveriforsikring • Innbo 10 % suge-/spyletjenester. må være på Bruk rabattkode VESTBO i nettbutikken. Min side før betaling. i hele verden fra Europeiske • Helårs reiseforsikring Telefon: 22 80 08 00 Bonus gjelder også når du handler • Ulykkesdekning med behandlingsutgifter kundesenter@ragnsells.no på Lampehusets nettbutikk, men www.ragnsells.no kan ikke kombineres med vedandre studier • Avbruddsdekning kundeprogrammer. 

Rabatt og kampanjetilbudTelefon 55 99 00 00 www.tress.no

Du får gratis If Start ved registrert If Start-skjema. Sjekk HOTELL forsikringformedlemmer.no eller ring 22 42 85 00 2 % bonus og medlemspriser på hotellovernatting. Logg inn på «Min side» og trykk på «Hotell» i menyen til venstre for å se priser og bestille reise og overnatting.

Rabatt og bonus på tannbehandling. Bruk ditt registrerte bankkort for å få bonus. vestbo.fordelerformedlemmer.no Forsikring for medlemmer leveres av If. Ta kontakt på 22 42 85 00 for en uforpliktende gjennomgang. Du kan også sjekke pris og bestille forsikring på forsikringformedlemmer. no og få 2 % bonus på kjøpet. 

www.Se-El.no

10 % rabatt på timepris 25 % rabatt på materiell Telefon: 55 21 05 70 www.se-el.no

Ekstra bonus, reise- og uhellsforsikring og prisgaranti vestbo.fordelerformedlemmer.no

 

 Bonus og rabatt Få bonus ved å vise frem aktivert medlemskort slik at kortnummeret registreres på ordren. Bonus kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer. vestbo.fordelerformedlemmer.no

Alarm med medlemspris kr 379,- per måned og 5 prosent bonus. Fri installasjon av trådløs alarmpakke. Informasjon og bestilling: www.nokas.no/fordel eller Nokas kunde­service 915 02 580

 

Vestbo-rabatt: Gratis tilstandsrapport Bergen sentrum: 55 30 96 96 Bergen Landås: 55 30 96 6612 % rabatt på ordinær pris. Rabatten gjelder alle ukens dager, og du har fri kansellering samme dag frem til kl. 16.00. Du kan betale for oppholdet på hotellet. For å benytte deg av tilbudet må du bestille overnatting via Min side på vestbo.fordelerformedlemmer.no

5 % bonus og gratis samtale vestbo.fordelerformedlemmer.no legalis.no/fordel Tlf. 21 41 67 67

Vis frem medlemskortet i butikkene for å få rabatt når du handler. Dra registrert bankkort i betalingsterminalen i kassen for å få bonus. Bankkontonummeret registrerer du enkelt på Min side i Vestbo-appen eller på vestbo.fordelerformedlemmer.no. Så snart bankkonto­nummeret er registrert får du automatisk bonus på kjøpet. Samarbeidspartnere, rabatter- og bonusavtaler oppdateres fortløpende på vestbo.fordelerformedlemmer.no

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

27


Tryggere lading for deg og di

L

ading av mobiltelefoner om natten medfører en sikkerhetsutfordring. Mobilkontakten som du dytter ladeledningen inn i kan være slitt, eller den kan ha blitt dårlig av andre grunner. Da kan det oppstå en nesten usynlig elektrisk lysbue med en temperatur på minst 3000 varmegrader! Dermed er det en risiko for at en ulmebrann kan oppstå. I slike situasjoner skal du ha en svært god røykvarsler for å bli vekket i tide.

FOTO: SHUTTERSTOCK

28

1. Lad telefonen i romtemperatur

2. Bruk original lader

Ekstremt lave eller høye tempera­

Originale ladere kan lade vesentlig

turer påvirker batteriets levetid.

raskere enn uoriginale ladere. Dette

Når du skal kjøpe lader, bør du

Høye temperaturer svekker leve-

er spesielt for den nyeste genera-

kjøpe en som er CE-godkjent. I

tiden på hele batteriet, og vil over

sjonen telefoner. Det er variasjo-

noen butikker selges produkter

tid gi det lavere kapasitet. Du bør

ner i hvordan produsentene lager

med falske CE-merker av typen

derfor ikke oppbevare telefonen

laderne sine. Selv om du har en

«China Export». Det er ikke lett å

for varmt eller lade den i solsteiken.

hurtiglader fra et annet merke, er

se forskjell på dette merket, og det

Pass også på at mobilen ikke lades

det ikke sikkert den lader telefonen

originale CE-merket «Communauté

i en brennhet bil om sommeren.

din like hurtig som en original lader.

Européenne».

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

3. B  ruk lader med riktig CE-merking


in familie

4 steg til ladevett:

• Bruk originale deler • Ikke lad når du sover • La laderen ligge fritt og tørt • Trekk alltid ut laderen etter bruk

7. Bruk ladedeksel Et ladedeksel er en variant av nødladeren, men i en annen uforming. Dekselet kan forsyne mobilen med strøm – både når du bruker den, og når den ligger i jakkelomma. Du må lade dekselet for at det skal kunne gi strøm til telefonen din. Husk derfor at dekselet er ladet opp før du bruker det. Skal du kjøpe et ladedeksel, må du passe på at dekselet passer din telefon. 8. Kjøp mange ladere Siden mange smarttelefoner fort 4. L  ad heller fra støpsel

kommer med batterier som tåler

går tomme for strøm, kan det være

smålading. Litiumbatteriene krever

lurt å investere i flere originale

Ladingen går som regel raskere i

ikke noen tømming av kapasiteten

ladere. Laderne kan du ha der du er

støpsel. Unntaket er når telefonen

til null, for så å lades til fullt, slik

mye – på jobb, i stua, i bilen. Et godt

blir ladet fra enkelte datamaskiner

eldre batterier trives med.

råd er å ha ladere på flere steder

enn fra datamaskin

der du er i løpet av dagen. Lad når

med kraftigere strøm i USB-porten, men i hovedsak bør du lade fra støpsel.

6. U  nngå tomt batteri med nødlader Skal du være lenge på et sted du

du kjører bil, og ha en USB-kabel slik at du kan lade når du bruker PC-en.

5. D  u trenger ikke vente

ikke har mulighet til å lade tele­fonen

til batteriet er tomt

din fra støpsel eller andre l­adekilder,

Følger du disse rådene, trenger du

Mobilen trenger ikke være tom for

kan en nødlader være god å ha.

ikke å lade om natten!

strøm før du lader den på nytt. Alle

En nødlader eller mobil lader er liten,

mobil­telefoner som selges i dag

og lett å ta med overalt.

Tekst: Elisikkerhetsportalen VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

29


Nina henger opp den toetasjes kransen og setter juletrelysene på plass. De skal få skinne og blafre når gjestene har kommet. I taket henger også lamper laget av gamle norgesglass, som sørger for godt arbeidslys. 30

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


kreative Ninas

juleverksted

V

okser skapertrangen

langs vinduene ligger lune saue-

en sen førjulskveld, smiler Nina og

i førjulstiden? Her får

skinn og under flisene på gulvet

gjør de siste forberedelsene.

du Ninas smarte tips

er det varmekabler. Her skal ingen

Snart senker mørket seg rundt

til hvordan du kan

fryse, selv om vinterstormene

husveggene, men fra det vesle

lage din egen vakre

måtte ule på utsiden. På bordet

hagehuset vil det skinne og førjuls-

og naturlige julepynt. I hagehuset

og i store kurver har Nina lagt

hyggen vil blande seg med duften

på Hvasser er Nina i full gang med

klar m ­ aterialer og utstyr. Granbar,

av granbar og skinnet fra blafrende

forberedelser til kveldens kreative

kongler, lys, ståltråd og sakser...

stearinlys i en toetasjes krans. ■

verksted. I god tid før snøen la seg

Snart skal det omdannes til vakker

på bakken, har hun vært ute i li

julepynt.

Tekst og foto:

og hei for å skaffe de nødvendige

Det er både koselig og givende å

Liv Sandvik Jakobsen

­naturmaterialene. På benkene

sette seg ned rundt arbeidsbordet

Toetasjers krans Du trenger:

slik at sirkelen blir avstivet til å tåle

Fest fire stykker ståltråd med

• Noen grener med frisk granbar

tyngden av granbaret og lysene.

passe mellomrom mellom de to

• Ståltråd • Lysholdere • Juletrelys

Fest små deler av granbarkvisten

kransene og i toppen. Klyp på lys-

av gangen, og legg alle i samme

holdere og lag et feste til oppheng.

Slik gjør du:

retning. La kvistene overlappe

Lag to sirkler med ståltråd i ønsket

hverandre slik at ståltråden som

størrelse. Kveil tråden noen runder

du hele tiden fester med, ikke syns.

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

31


Stor stjerne av pinner Du trenger:

med ståltråd. Gjenta dette seks

• Kvister av nye skudd • Ståltråd

ganger. Fest så tre og tre bunter

• Naturhyssing til oppheng

sammen til en trekant. Legg til slutt de to trekantene på

Slik gjør du:

hverandre og fest til der det er

Fest en liten bunt greiner med

naturlig. En liten hyssingstump

samme lengde i begge ender

av naturhamp blir fint oppheng. Stjernen av pinner egner seg like godt ute som innendørs.

32

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


Pinnejuletre Du trenger: • Drivved eller pinner med annen fin patina • Ståltråd • Noen kvister med furu • Litt juletrepynt Slik gjør du: Treet skal ha en pyramideform og kvistene må derfor være i forskjellige størrelser. Begynn i topp eller i bunn. Fest pinnene sammen med to stykker ståltråd med lik lengde hele veien. Dette pinnejuletreet kan lages som stor veggdekorasjon eller som små trær som for eksempel kan henge i vinduet.

Bor du i nærheten av sjøen, er drivved ypperlig til juledekorasjoner. Her har Nina festet vaskede pinner i forskjellige størrelser over hverandre. Et herlig juletre for den som er allergisk mot gran!

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

33


KUN 5 % FORSKUDD minimum 150 000,-

Et prosjekt fra Vestbo www.bbrygge.no

FASTPRIS

Fra: 1.940.000

P-ROM/BRA Fra: 43,3 m2

Til: 8.850.000

Annette Kleven Eiendomsmegler

Til: 108,0 m2

annette.kleven@garanti.no mob: 986 78 560


ØNSKER DU Å VÅKNE TIL LYDEN AV BØLGESKVULP? Da er Breivik Brygge noe for deg! Vestbo bygger nå til alle som drømmer om sjøutsikt. Les mer om prosjektet på bbrygge.no.

Askøy

LilleSotra

Breivik Brygge

Laksevåg 555

Vestkanten


GARANTI EIENDOMSMEGLING -GARANTI borettslagspesialisten EIENDOMSMEGLING - borettslagspesialisten


Vi er borettslagspesialisten Vi erRing borettslagspesialisten til oss n책r du skal selge boligen din! Ring til oss n책r du skal selge boligen din! Tlf. 55 30 96 96 - Sentrum Tlf.55 5530 3096 9696 66- -Sentrum Land책s Tlf. Tlf. 55 30 96 66 - Land책s


Vil du vinne 5 FLAX-lodd?

quiz 1. V  i bygger nye leiligheter med utsikt mot innseilingen til Bergen. Hvor kan du våkne til lyden av bølgeskvulp? 2. Det blir nissestreker i Grieghallen 8. januar. Hva er det som skjer? 3. Girlpower! Hvilket jentelag vant årets fotballcup? 4. F  jordkraft leverer strøm til de tusen hjem.

Et prosjekt fra Vestbo www.bbrygge.no

Hvilken medlemsfordel får du hos Fjordkraft? 5. Hvor gikk årets seniortur? 6. Hvem lager verdens beste karbonader? Svarene sendes til Vestbo, Pb 1947 Nordnes, 5817 Bergen eller e-post: familie@vestbo.no innen 15. februar og merkes med navn, adresse og medlemsnummer. Lykke til! Du finner svarene på disse spørsmålene i dette medlemsbladet! Vinneren publiseres i Velkommen hjem 1/2020. Quiz-vinner 3/19: Gro Lunde Jensen, Tertnes

38

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

FASTPRIS

Fra: 1.940.000

P-ROM/BRA Fra: 43,3 m2

Til: 8.850.000

Annette Kleven Eiendomsmegler

Til: 108,0 m2

annette.kleven@garanti.no mob: 986 78 560


Ønsker du å annonsere i

Ekstra bi mo llig abonn bilfor alle ement med strøm rdkraf t

fra Fjo

VELKOMMEN

HJEM? Kontakt Rita Alvær på telefon 416 85 400

Ny strømavtale til jul? Fjordkraft har en samarbeidsavtale med Vestbo som gjør at du som medlem kan få billigere strøm. Oppgir du Vestbo fordelskortet ditt ved bestilling, får du 150,- i startbonus på fordelskortet. Les mer og se alle fordelene med å være kunde på fjordkraft.no/vestbo eller ring oss på 230 06100.

offisiell samarbeidspartner

rabattkode vestbo gir deg

12% medlemsrabatt

på container i nettbutikken NYHET! eget felt for e-post til fakturamottak for boligselskaper under min side i nettbutikken

medlemmer får også 10% på alle

suge- og spyletjenester www.ragnsells.no

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

39


10 nye rekkehus

Byggetrinn 4

10 boliger

4 - 6/(7)roms

i Fyllingsdalen

BRA:

119-176 m2 P-rom:

112-169 m2

R5

Barnevennlig

R4

Byggestart er vedtatt! Bo høyt og fritt på Knappentoppen i Fyllingsdalen. De nye rekkehusene ligger luftig til med flott utsikt mot Bønes og Løvstakken, samt utover Sælenvannet. Husene går over 2 eller 3 etasjer, har 3, 4, 5 eller 6 soverom, kjellerstue, separat vaskerom og 2-3 bad. Hver bolig får tilhørende garasjeplass og kvaliteter som 1-stavs eikeparkett, kjøkken-, bad- og garderobeløsninger fra HTH. Nabolaget på Strømme gård består av eneboliger og rekkehus med barnefamilier, og i nærområdet finnes det flere lekeplasser, grønne lunger, turstier og badeplass. Det er også planlagt barnehage på sikt. Her er det godt å bo for store og små. BRA: 119 -176 m2 | P-rom: 112-169 m2 Priser fra kr 5 400 000,- til 6 890 000,-

40

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


www.strommegard.no

10 nye rekkehus i Fyllingsdalen.

Kommer for salg i september!

98 67 85 60 | annette.kleven@garanti.no | www.strommegard.no

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

41


oss gjerne p åF Følg ac eb

! eg

. tagram Det kan s n løn gI o ne k o s o

vinner Jeg

jo aldri!

I løpet av året har vi gjennomført ulike konkurranser for medlemmene våre på Facebook og Instagram. I tillegg har vi kontaktet deler av medlemsmassen direkte. Konkurransene skaper mye engasjement og gjør at vi kommer i dialog med mange av medlemmene. Det liker vi! Irene Ellen Sellevåg ble hoppende glad da vi ringte henne i begynnelsen av november. Hun hadde deltatt i en konkurranse – som hun hadde glemt helt av! Jeg vinner jo aldri, sa hun! Men, denne gangen var det endelig hennes tur! Hun vant to billetter til den ene julekonserten til Kurt Nilsen. Vi gratulerer og håper hun får en magisk opplevelse i Grieghallen en av de siste dagene før jul.

42

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


KNAPPENTOPPEN KNAPPENTOPPEN II FYLLINGSDALEN FYLLINGSDALEN

SALGET SALGET AV AV BYGGETRINN BYGGETRINN 33 ER ER GODT GODT II GANG! GANG!

PRISER FRA KR. 4 890 000,- | P-ROM: 110,6 TIL 150,3 M22 | BRA: 123 TIL 172,3 M22 PRISER FRA KR. 4 890 000,- | P-ROM: 110,6 TIL 150,3 M | BRA: 123 TIL 172,3 M Rekkehus på Knappentoppen med godeplanløsninger. Rekkehus på Knappentoppen med3 godeplanløsninger. Store og romslige boliger over 2 eller etasjer og 3-5 soverom Store og romslige boliger over 2 eller 3 etasjer oggode 3-5 soverom - perfekt for barnefamilier. Private uterom til alle og solforhold. - perfekt for barnefamilier. Private uterom til alle og gode solforhold. Ta kontakt for visning! Ta kontakt for visning! Annette Kleven, Eiendomsmegler MNEF Annette Eiendomsmegler MNEF 98 67 85Kleven, 60 | annette.kleven@garanti.no 98 67 85 60 | annette.kleven@garanti.no

www.strommegard.no www.strommegard.no


Viktig melding til deg som skal selge bolig etter jul

M

ange venter til litt

langt. Det er disse bildene som skal

identiske: én etasje i høydeforskjell,

ut i januar med å

trekke kjøperne til akkurat din bolig,

noen downlights i taket og noen

kontakte megler,

i en jungel av konkurrenter. Deretter

malte lister. Det ble puttet inn kr

ikke gjør denne

vil det gå sin gang med visninger,

14 000,- i møbler på soverom,

feilen. Det er én ting

private visninger, budrunder etc.

­kjøkken og stue, og leiligheten gikk

jeg kan love deg, det er mer som

og her er megler alltid selv tilstede.

for kr 225 000,- mer enn den som

skal på plass enn du er klar over.

Garanti Eiendomsmegling ­benytter

ikke var innredet. Mulig noe tilfeldig,

Fra megler er på besøk hos deg til

ikke assistenter/backoffice. Din

men lysten til å gå på visning i et

siste bud tikker inn, kan det fort gå

megler vil være med hele veien fra

«hjem» i stedet for et «rom» var

én eller to måneder. I tillegg skal

rådgivning til oppgjøret er på konto.

merkbar. Det er derfor interiør-

kanskje kjøper ut av egen bolig, slik

magasiner viser møblerte rom.

at en overtagelse fort kan bli ytter-

For at våre kunder skal få det

Selger var i alle fall den lykkeligste

ligere tre måneder etter at salget er

absolutt ypperste, gir vi bort byens

mannen i ­Fyllingsdalen og veldig

gjennomført.

mest erfarne interiørdame, Inger

takknemlig for god rådgivning.

Margrethe Hallin, gratis til alle som Investér litt i megleren din, så skal

selger gjennom oss. Hun kommer

Det viktigste er dog å komme i

du få all den tiden som trengs i

aller først innom og forteller hva

gang! Desember er normalt litt rolig

retur. Garanti Eiendomsmegling har

som skal ut og hva som skal flyttes

og en fin tid å kontakte oss. Det

et helt apparat som trår til og gjør

på i forkant av fotografering, slik at

tar ca. en time og vi kommer helst

det beste for deg. Våre gode råd er

de viktige bildene blir de aller beste.

­mellom klokken 08:00 og 20:00.

gi deg råd som garantert vil øke

Har du allerede flyttet ut, eller

Jeg lover at våre råd vil øke verdien

verdien på boligen din. Det er ikke

selger en eldre bolig med eldre

på boligen din, og de er helt gratis!

all oppussing, maling, gulv­sliping

interiør, kan det av og til lønne seg

Man må faktisk tørre å skille seg ut,

etc som gir verdi for p ­ engene.

å tømme hele boligen for deretter

smiler Myrstøl. Vi sees hjemme hos

Vanligvis går det litt tid mellom

å få inn møbler som blir tilpasset

deg! ■

rådgivning og til boligen er klar for

kjøpegruppen – slik at de ser sitt

fotografering.

nye hjem og ikke selgers.

Fotograferingen er den aller

Som dere ser på eksemplene over,

viktigste timen i boligsalget, så

er disse to leilighetene nesten

helt gratis, så kontakt oss og vi skal

Asbjørn Myrstøl Daglig leder / Eiendomsmegler

44

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

MNEF


bonuskroner Fra

Nyhet! Nå kan du få bonus med kredittkort!

til penger på konto!

Medlemmer av boligbyggelag har spart over 30 millioner kroner i bonus hittil i år. Er du blant dem? Dette må du gjøre for å få bonus: Logg inn på Min side i Vestbo-appen eller på vestbo.fordelerformedlemmer.no for å registrere bankkortet eller kredittkortet ditt. Betal med registrert betalingskort for å få bonus når du handler. Logg inn på Min side og sjekk din bonus. Når du har over 100 kroner i bonus kan du overføre beløpet til din egen bankkonto. Se etter merket i butikkene.

Samarbeidspartnere, rabatt- og bonusavtaler oppdateres fortløpende på vestbo.fordelerformedlemmer.no og i Vestbo-appen VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

45


BONUSKRONER BLE PENGER PÅ KONTO

Bonus ble ny terrasse!

I

september fikk vi en telefon fra Dagfinn Holmedal, som har vært medlem hos oss i mange år. Han hadde fått en mail fra oss hvor det sto at han hadde spart opp ca 3600 kr i bonus på medlemskortet sitt. Dette kunne jo ikke være rett, og han lurte på om dette

kunne være en «svindel»-mail? Etter en kjapp sjekk kunne vi glede ham med at dette absolutt ikke var svindel, men ærlig opptjent bonus! Forklaringen var ganske enkel! Dagfinn og konen ­Mariann liker å ha det fint rundt seg. Når noe i huset eller hagen skal fikses, vedlikeholdes eller fornyes går turen ofte til M ­ ontér på Florvåg. Byggevarehuset har et godt vareutvalg, er lokalisert i nærmiljøet og blir derfor et naturlig valg når maling, trevirke, verktøy med mer skal kjøpes. Det er i denne butikken Dagfinn har spart opp mesteparten av bonusen.

SMART TREKK! Da Dagfinn aktiverte medlemskortet sitt, registrerte han samtidig bankkontonummeret sitt for oppsparing av bonus. I etterkant har han fått bonus automatisk hver gang han har trukket dette betalingskortet i kassen hos våre samarbeidspartnere. Nå er Dagfinn og konen blitt pensjonister og har fått god tid til å «putle» på. Det blir nok flere besøk hos ­Montér i løpet av vinteren. Vi ønsker dem lykke til i bonusjakten! ■ Tekst: Rita Alvær

46

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


3600 kroner i bonus!

Jeg anbefaler andre medlemmer å registrere bankkortet sitt på «Min side». For min del tikket det inn bonus jevnt og trutt, uten at jeg tenkte over det. Bonusen overførte jeg til bankkontoen min og pengene ble brukt til prosjektet med å opp­ gradere en litt slitt betongterrasse, med Kebony vedlikeholdsfrie terrassebord. Jeg er kjempefornøyd!

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

47


SETT & HØRT

Tips? Har du tips til stoff til Velkommen hjem? Kontakt oss på 55 30 96 00 eller post@vestbo.no

Støtte til

draktsett Vestbo støtter lokale idrettslag med draktsett til barneidrett som er lokalisert i boområder der Vestbo er representert. Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du på www.vestbo.no

SPAR MILJØET! BENYTT EFAKTURA ELLER AVTALEGIRO

MOTTAR DU MER ENN ETT MEDLEMSBLAD?

Gjør betalingen av fellesutgiftene­enklere­. Vestbo tilbyr både

Gi oss en tilbakemelding dersom

E-faktura­og Avtalegiro for betaling av felles­utgiftene. Du kan dermed

du mottar flere medlemsblader enn

velge hvilken av disse elektroniske betalingsordningene du vil benytte.

nødvendig. Så sparer vi miljøet –

I tillegg til at du da forenkler ditt eget arbeid med betalingen, sparer du

sammen.

­miljøet. Dersom du ønsker å benytte deg av disse betalingsmetodene, gå inn i din egen nettbank og velg. Vi håper dette tilbudet vil bli tatt godt imot av våre kunder. 48

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


Forsikringen dekker opptil 100 000 kroner i nødvendig juridisk bistand skulle du bli utsatt for ID-tyveri, og trenger hjelp med å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Gratis for alle medlemmer:

S

ID-tyveriforsikring om medlem får du

Skadene kan være både økono-

holder person- og konto­

­gratis ID-tyveriforsik-

miske og personlige.

opplysninger før du kaster det.

ring fra If. Identitets­ tyveri og svindel blir

Slik kan du beskytte deg:

Slik fungerer ID-tyveriforsikring:

stadig mer vanlig og

For å kunne gjennomføre en

If kan gi deg tips og råd for hvordan

utspekulert. I verste fall kan det

­svindel, må tyvene ha tilgang til

du kan unngå ID-tyveri, i tillegg til å

føre til at du blir holdt ansvarlig for

dine personlige opplysninger eller

forhindre ytterligere misbruk

betaling av tjenester, produkter og

dokumenter. Ved å ta noen for-

dersom noen har stjålet dine

lån du ikke har bestilt. Den er viktig

håndsregler kan du beskytte deg:

personopplysninger. Med ID-tyveri­

å ha dersom identiteten din blir

• Vær forsiktig med hvor og til hvem

forsikring får du juridisk bistand

stjålet eller misbrukt. Forsikringen

du oppgir personnummer og

inntil 100 000 kroner for fjerning av

gjelder for deg og din familie så

kredittkortnummer.

uberettigede betalingsanmerknin-

lenge du er medlem.

• Sjekk at nettsideadressen bruker

ger som direkte følge av ID-tyveri.

beskyttede nettsider, de begynIdentitetstyveri og svindel kan ramme alle. ID-tyvene kan få tilgang til å bruke ditt kredittkort og nettbank, og de kan opprette lån eller kundeforhold i ditt navn.

ner med https i stedet for http. • Ikke lån bort mobilen din til ukjente. • Makuler, brenn, eller på andre måter ødelegg brev som inne­

For mer informasjon/bestilling, kontakt If: E-post: service@ forsikringformedlemmer.no Telefon: 22 42 85 00 VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019

49


VESTBO X

LØSNING VESTBO X 2 3/2019

Kryssordvinner 3/2019 Teresa Svebak, Sandsli

Send inn løsningen innen 15. februar 2020 og få 5 FLAX-lodd i premie! Vestbo, Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen Merk konvolutten «Kryssord»

NAVN: ADRESSE:

50

VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019


Kombiner åpen og lukket balkong i ett og samme system Balkongentreprenøren AS er den ledende leverandøren av balkonger i Norge. Vi har mange års erfaring med montering av balkongsystemer som er blant de beste i Europa. Våre produkter inkluderer både åpne og innglassede balkonger. En kombinert åpen/lukket balkong gir mange bruksmuligheter og benyttes i mange situasjoner som et ekstra rom. ”Våre balkongløsninger tilfører borettslaget en helt ny bokvalitet, der samspillet mellom boligen, bomiljø og beboer står helt sentralt.” Runar Soltveit Administrerende direktør, Balkongentreprenøren AS

Epost: kontakt@balkongentreprenoren.no - Telefon: 992 71 447 VELKOMMEN HJEM NR. 4-2019 www.balkongentreprenoren.no

51


Returadresse: Vestbo Postboks 1947 Nordnes 5817 Bergen

FOTO: SHUTTERSTOCK

Først i køen! Medlemskap er en super gave til liten og stor! Et medlemskap gir en plass først i køen til over 90 000 potensielle drømmeboliger i Bergen og omegn, Stavanger/Sandnes, Oslo og omegn, Trondheim, Bodø, Harstad og Tromsø.

Gavetips!

I tillegg til forkjøpsrett får våre medlemmer tilgang til et unikt fordelsprogram med bonus og rabatter som gjelder over hele landet. Velkommen hjem!

www.vestbo.no

Profile for Knudsen Grafisk

Vestbo_Velkommen_HJEM 4-2019_WEB.pdf  

Vestbo_Velkommen_HJEM 4-2019_WEB.pdf

Vestbo_Velkommen_HJEM 4-2019_WEB.pdf  

Vestbo_Velkommen_HJEM 4-2019_WEB.pdf

Profile for knudsen