__MAIN_TEXT__

Page 1

V책re forvaltningstjenester


Høy profesjonalitet – lav terskel

Vestbo har drevet med boligbygging og boligforvaltning siden boligbyggelaget ble etablert i 1946 og er nå blant de største boligforvalterne på Vestlandet. Vi opplever sterk etterspørsel etter våre tjenester fra alle typer boligselskaper. De senere år har vi også utvidet vårt tjenestespekter til å omfatte forvaltning av utleiebygg og næringseiendommer. Våre kunder er boligselskaper og eiendomsbesittere som ønsker en profesjonell forretningsfører som kan levere totalløsninger innenfor det nokså komplekse området eiendomsforvaltning. Alle våre kunder nyter også fordelene av at Vestbo er en del av Nbbl, en av Norges største medlemsorganisasjoner. Vestbos forvaltningsvirksomhet er i rask vekst. Vestbo har p.t. over 15000 boliger under forvaltning. Disse er fordelt på over 350 boligselskaper, herunder borettslag, boligaksjeselskap, eierseksjonssameier og huseierlag. Vestbo er lokalt forankret med hovedkontor i Bergen, Vestlandets hovedstad. Våre dyktige medarbeidere setter deg som kunde i sentrum for sin arbeidshverdag. Vestbo har som mål å gjøre hverdagen for styret og eiere enklere. Boligselskapet får som kunde hos oss en fast kontaktperson å forholde seg til, som har et spesielt ansvar for å følge opp deg og ditt boligselskap/eiendom.


“

Vi er din lokale samarbeidspartner – velkommen hjem


Våre basistjenester Regnskap – Budsjett • Regnskap med løpende rapportering, årsoppgjør • Budsjett • Rapportering Brønnøysund registeret • Ligningsoppgaver • Kapitalforvaltning

Felleskostnader – Faktura • Innkreving av felleskostnader og andre krav • Innfordring og inkassotjenester • E-fakturaløsning

Styreportal • Regnskapsopplysninger/ økonomiske rapporter • Beboerliste • Maler og skjema • Elektronisk styrearkiv • Elektronisk anvisning av faktura

Årsmøter/generalforsamlinger • Utarbeidelse av årsoppgjørs dokumenter • Deltakelse/møteledelse på årsmøter/generalforsamlinger • Rådgivning

Informasjon • Informasjon og rådgivning til styret • Månedlig infoskriv til styret (Vestbo Nytt)


Anbefalt av kunden

Våre tilleggstjenester, rådgivning og kurstilbud • Kurs for tillitsvalgte og ansatte • Juridisk bistand/advokatbistand • Styresekretærtjeneste • Bistand med låneopptak, IN-avtale • Sikringsordninger mot tap av felleskostnader • Personaladministrasjon • Behandling av søknader om godkjenning og bruksoverlating • Tekniske tjenester – prosjekt administrasjon, byggeledelse ved rehabilitering m.m. • Bevar – Planlagt periodisk vedlikehold • Bevar HMS – web-basert HMS-oppfølging • Forsikring-Vestbos Total forsikring med skadeoppfølging • Revisjon-gunstige revisjons tjenester


Driftstjenester/vaktmestertjenester Vi leverer alle typer drift- og vaktmestertjenester gjennom vårt heleide datterselskap Eiendomsservice Vest AS. Vaktmester Gartner Håndverkere drift Håndverker prosjekt www.eiendomsservice.as

Utleieforvaltning bolig og næring Utleieforvaltning bolig • Forretningsførsel/regnskaps førsel • Avtaleadministrasjon • Innkreving av husleie/leie regulering • Leietakeroppfølging • Driftstjenester

Utleieforvaltning næring • Forretningsførsel/regnskaps førsel • Avtaleadministrasjon • Innkreving av husleie/leie regulering • Leietakeroppfølging • Driftstjenester


Vi tar hele forvaltningsjobben – så får du tid til andre ting

NYBYGG - etablering og forvaltning Vestbo bistår med etablering av boligselskaper i fbm. NYBYGGING, overtakelse av bygårder ved kommunal forkjøpsrett m.v. Vi bistår utbyggere og andre med utarbeidelse av prognose felleskostnader/driftsbudsjett, stiftelse/registrering av boligselskapet i Brønnøysundregistrene, sameiermøte/ generalforsamling knyttet til oppstart/overlevering m.m. Vår målsetting er å gjøre denne delen av prosjektet så enkelt som mulig for utbygger og samtidig bidra til at oppstarten av boligselskapet blir så god som mulig. Vi inngår gjerne samarbeidsavtaler med utbyggere slik at vi kan komme tidlig inn i prosessen og planlegge oppstart og drift.

Ta kontakt med oss!


“

Velkommen hjem

Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen I Besøksadresse: Strandgaten 196 Avd. Sunnhordland I Postboks 316 I 5402 Stord Tlf.: 55 30 96 00 I Faks: 55 31 88 66 www.vestbo.no

Profile for Knudsen Grafisk

Boforvaltningsbrosj  

VESTBO Boforvaltningsbrosjyre

Boforvaltningsbrosj  

VESTBO Boforvaltningsbrosjyre

Profile for knudsen