__MAIN_TEXT__

Page 1

MAL A K NJIŽIC

VELIKIH

A NA PO TI

DOŽIVE

ic v knjižn u s i p v b P* o Mali PO

TIJ ... o

*Pravila o poslovanju Knjižnice Litija


Osebna izkaznica:

KNJIŽNICA LITIJA Parmova ulica 9 1270 Litija Telefon: 01 8980 580 GSM: 051 395 090 knjiznica.litija@gmail.com http://www.knjiznica-litija.si

https://www.facebook.com/litija.knjiznica/


DOBRODOŠLI V KNJIŽNICI LITIJA! Član knjižnice postanete ob vpisu, izdelamo vam člansko izkaznico, s katero uveljavljate vse pravice, ki članom pripadajo, sprejmete pa tudi obveznosti članstva. V pomoč vam bo tudi ta skrajšani Pravilnik o poslovanju; celotno besedilo Pravilnika o poslovanju Knjižnice Litija vam je na voljo na spletni strani knjižnice, v tiskani obliki pa tudi na izposojevalnem pultu knjižnic.

ČLANSTVO IN PRAVILA Član lahko postane vsak, ki potrebuje knjižnične storitve. Izkaznica je pri izposoji gradiva in uporabi drugih storitev knjižnice OBVEZNA in ni prenosljiva. Mladoletnim osebam izjavo o članstvu podpišejo starši oz. skrbniki. Članarina se plačuje za obdobje 12 mesecev.

ČLANARINA

odrasli/zaposleni študenti in upokojenci člani kluba KLIŠE mladi do 18. leta nezaposleni starejši od 80 let

10 EUR 7 EUR 3 EUR brezplačno brezplačno brezplačno

3


POMEMBNO: Če knjižnice ne obiščete več kot eno leto po izteku članstva, vas v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov »izbrišemo« iz naših evidenc.

ROKI IZPOSOJE Knjige leposlovje 13 dni Knjige stroka 25 dni Izobraževalni tečaji 25 dni Revije 6 dni (zadnja številka se ne izposoja na dom) Zgoščenke 6 dni DVD 6 dni Roke izposoje je možno podaljševati: osebno, po telefonu, internetu; če je rezervirano pri drugem članu, podaljšanje ni možno, prav tako je le-to omejeno pri knjigah za domače branje in bralno značko. Preko interneta je gradivo možno podaljšati samo 2 x. Za nepravočasno vrnjeno gradivo bralci plačajo zamudnino po veljavnem ceniku. V primeru odprtih terjatev, podaljšanje preko interneta ni mogoče. Uporabnikom nudimo tudi avtomatsko e-obveščanje (opominjanje) o poteku roka izposoje, odprtih terjatvah, prispelih rezervacijah in poteku članstva – potrebujemo pa vaš elektronski naslov.

4


NAMIG: Pred iztekom izposojevalnega roka za gradivo, le-tega podaljšajte, da se izognete nepotrebnim stroškom!!! Za prejemanje avtomatskih obvestil, knjižničarjem posredujte naslov vaše elektronske pošte. Avtomatska sporočila so namenjena le obveščanju. Na njih ne odgovarjajte.

V primeru zamude roka vračila izposojenega gradiva, uporabnik plača zamudnino po veljavnem ceniku, in sicer za vsak dan zamude ob tistih dnevih, ko je knjižnica odprta, in za vsak izposojeni izvod gradiva.

ZAMUDNINA ZNAŠA Knjižno gradivo 0,20 EUR/enoto na dan Revije 0,10 EUR/enoto na dan Neknjižno gradivo (dvd, cd) in igrače 0,50 EUR/enoto na dan

5


KJE JE KAJ OZ. POSTAVITEV GRADIVA Večina gradiva v osrednji Knjižnici Litija je v prostem pristopu, razdeljeno je glede na ciljne skupine (odrasli, mladina) oz. glede na namen uporabe (leposlovje, stroka). V pritličju so knjige za otroke in mladino. Poleg izposoje je mediateka z neknjižnim gradivom, turističnimi vodniki in filmsko literaturo; v čitalnici so časopisi in revije. Knjižnica izposoja tudi igrače – izberete jih po katalogu na izposoji (predstavljene so tudi na naši spletni strani). ZELO POMEMBNO: Igrače so namenjene igri doma, za izposojo in vračilo celovitega kompleta odgovarjajo starši!

V prvem nadstropju so knjige za odrasle. Leposlovje je ločeno od poučnih knjig, knjige pa so razvrščene glede na žanre (družbeni romani, zgodovinski, kriminalni, drame, poezija itd.). Strokovne knjige so urejene glede na vsebinska področja, ki jih pokrivajo (UDK). Za lažje iskanje in orientacijo gradivo poleg UDK številk tudi barvno označujemo.

6


Knjižnica gradivo opremlja tudi z barvnimi oznakami: 0

SPLOŠNO O ZNANOSTI IN KULTURI

1

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA

2

VERSTVA

3

DRUŽBENE VEDE, SOCIOLOGIJA, POLITIKA, GOSPODARSTVO, PRAVO, VOJNE VEDE, SOCIALNO SKRBSTVO, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, ETNOLOGIJA

5

NARAVOSLOVNE VEDE, MATEMATIKA, ASTRONOMIJA, FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA

6

UPORABNE VEDE, MEDICINA, KMETIJSTVO, TEHNIKA, GOSPODINJSTVO, INDUSTRIJA, OBRT, RAČUNALNIŠTVO

7

UMETNOST, ARHITEKTURA, FOTOGRAFIJA, GLASBA, ŠPORT

8

JEZIKOSLOVJE, KNJIŽEVNOST

9

DOMOZNANSTVO, GEOGRAFIJA, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE 7


PRITLIČJE - ODDELEK ZA MLADINO Leposlovne knjige za otroke so razdeljene na tri skupine, glede na to, kateri starostni skupini so namenjene.

C knjige za otroke do 9. leta P knjige za otroke nad 10 let M knjige za otroke nad 13 let

V koritih so slikanice (kartonke) za najmlajše; posebej so označene še druge zvrsti/žanri: pesmi, bralna značka, stripi in knjige z velikimi tiskanimi črkami, ljudsko slovstvo. Strokovno gradivo za mlade je v posebnem prostoru (ob dvigalu), in sicer je razvrščeno po vsebinskih področjih (UDK: od 0 – 9). V tem prostoru so našle prostor tudi knjige za bralno značko in tujejezične knjige za mlade. POMEMBNO: Ob prihodu v knjižnico izposojeno gradivo najprej vrnete – pri pultu za izposojo/vračilo, nato si izbirate novo gradivo, ki si ga lahko izposodite tudi samostojno pri knjigomatu.

NAMIG: Gradivo si lahko izposojate v obeh enotah Litija in Šmartno ter v mreži potujoče knjižnice. Prosimo vas, da gradivo vrnete v tisti enoti, kjer si ga izposodite. 8


Knjigomat je namenjen le izposoji gradiva.

NAROČANJE IN REZERVIRANJE GRADIVA V Knjižnici Litija lahko člani predhodno naročijo ali rezervirajo gradivo. • Naročanje gradiva po telefonu ali preko storitve Moja knjižnica: Gradivo se lahko prevzame šele po potrditvi naročila s strani knjižnice. Če član naročenega gradiva v navedem roku ne prevzame, se gradivo vrne na police. • Rezerviranje izposojenega gradiva: Uporabnik lahko opravi rezervacijo osebno, preko telefona ali preko storitve Moja knjižnica. Naenkrat lahko rezervira do tri izvode. O prispelem gradivu knjižnica uporabnike obvešča bodisi po telefonu ali pa preko elektronske pošte. Rezervirano gradivo uporabnika čaka 3 delovne dni.

OPOZORILO: Članom, ki naročenega gradiva ne prevzamejo, se računa strošek neprevzete rezervacije.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA Medknjižnična izposoja poteka za gradivo, ki je v naši knjižnici trenutno izposojeno ali pa ga nimamo. Naročila medknjižnične izposoje se opravljajo samo za člane knjižnice. 9


Uporabniki ga naročijo osebno na oddelku za odrasle, povprečna čakalna doba je 2-3 dni. Uporabniki medknjižnično izposojo (poštne stroške) plačajo in se obvežejo, da bodo gradivo vrnili pravočasno in nepoškodovano. NAMIG: Za strokovno literaturo, ki je na voljo v knjižnicah v območju osrednjeslovenske regije, stroškov medknjižnične izposoje ne računamo.

Roki izposoje so odvisni od knjižnice – dobaviteljice, vedno pa skušamo najti čim ugodnejšo možnost za uporabnika, bralca. OPOZORILO: Pri medknjižnični izposoji dosledno upoštevamo roke in pravila knjižnic, kjer smo si gradivo izposodili, zato je pomembno paziti na določene izposojevalne roke.

ODŠKODNINA Knjižnica zaračunava odškodnino za poškodovano ali izgubljeno gradivo po veljavnem ceniku, prav tako za namerno poškodovano opremo knjige. Izgubljeno ali uničeno gradivo lahko član nadomesti z enakim ali drugim ustreznim gradivom po dogovoru s knjižnico.

10


RAČUNALNIKI IN ON-LINE BAZE Člani knjižnice, ki imajo urejene obveznosti do knjižnice, lahko brezplačno uporabljajo javne računalnike v E-točki. Uporaba računalnika je časovno omejena. Uporabniki se prijavijo s svojo člansko številko in geslom, ki vam ga določimo v knjižnici. Enako geslo uporabljate tudi za spletni portal Cobiss. Uporabniki so v času uporabe dolžni upoštevati pravila uporabe. Možna je brezplačna uporaba baze IUS – INFO, ter spletnih časopisov in arhivov Financ, Dela in Dnevnika. Tiskanje in fotokopiranje se zaračuna po veljavnem ceniku. Brezplačni spletni portali, ki so na voljo članom knjižnice:

BIBLOS Spletni portal Biblos ponuja elektronske knjige, ki si jih lahko izposodite s svojimi prenosnimi napravami (e-bralniki, pametnimi telefoni, tablicami in računalniki). Za izposojo e-knjig potrebujete številko članske izkaznice in geslo, ki ga že uporabljate za storitev Moja knjižnica v sistemu COBISS. Izposoja gradiva je brezplačna. https://www.biblos.si

11


OBRAZI SRCA SLOVENIJE – SPLETNI BIOGRAFSKI LEKSIKON OSREDNJE SLOVENIJE http://www.obrazisrcaslovenije.si

KAMRA – DIGITALIZIRANA KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENSKE POKRAJINE https://www.kamra.si/

12


ENOTE IN ODPRTOST

OSREDNJA KNJIŽNICA LITIJA Parmova ulica 9, 1270 Litija Tel.: 01 8980 580, GSM: 051 395 090 Delovni čas: ponedeljek od 10.00 do 19.00, torek od 10.00 do 18.00, sreda od 10.00 do 19.00, četrtek od 8.00 do 19.00, petek od 8.00 do 19.00. Dežurstvo: sobota od 7.30 do 12.30.

ENOTA ŠMARTNO Knjižnica Šmartno pri Litiji Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji Tel.: 01 8992 080 Enota knjižnice v Šmartnem je odprta: ponedeljek, sreda od 8.00 do 15.00, torek, petek od 12.00 do 19.00, četrtek od 12.00 do 18.00. Poletni delovni čas V mesecu juliju in avgustu sta knjižnici odprti po poletnem urniku: ponedeljek, četrtek 12.00 – 19.00, torek, sreda, petek 8.00 – 14.30, sobota zaprto. 13


POTUJOČE KNJIŽNICE

Gabrovka – avtomatizirana izposoja Tel.: 0599 79844 Delovni čas: torek od 10.00 do 14.00 četrtek od 17.00 do 19.00 1. in 3. sobota v mesecu od 9.00 do 11.00

Vače – avtomatizirana izposoja Tel.: 01 620 37 53 Delovni čas: ponedeljek od 16.00 do 19.00 sreda od 11.00 do 14.30

• • • • • •

Jevnica Dole Štangarske Poljane Velika Kostrevnica Sava Primskovo

Aktualni urnik odprtosti potujočih knjižnic preverite na spletni strani knjižnice ali nas pokličite po telefonu. NAMIG: Za podaljšanje gradiva izven obratovalnega časa v oddelkih Gabrovka in Vače, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

Poletni delovni čas potujočih knjižnic: julij in avgust zaprto. 14


Enota Gabrovka je v juliju in avgustu odprta ob četrtkih od 18. do 19. ure.

STORITVE IN DEJAVNOSTI KNJIŽNICE Storitve in dejavnosti knjižnice so v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic brezplačne; tiskanje in fotokopiranje ter dejavnosti vezane na zunanje storitve pa se obračunajo po ceniku. Knjižnica Litija je odprta javna institucija, obiskujejo jo lahko tudi nečlani (obisk prireditev, čitalnic, uporaba informacijske tehnologije), za izposojo gradiva pa se morate včlaniti. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti občin Litija in Šmartno pri Litiji ter tako predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko središče posameznikov in skupin v lokalni skupnosti. Posebno skrb namenjamo mladim obiskovalcem knjižnice in širjenju bralne kulture. Intenzivno se posvečamo tudi zbiranju, obdelavi in promociji domoznanskih vsebin, ki jih, če je le mogoče, digitaliziramo ter tako poskrbimo za njihovo ohranitev in dostopnost. Knjižnica je pomemben gradnik lokalne identitete prebivalcev občin Litija in Šmartno pri Litiji. 15


Knjižnica Litija želi biti ustanova po meri potreb in želja svojih uporabnikov. Želimo graditi kvalitetne zbirke gradiva, ponujati raznolike dejavnosti in servise ter omogočiti uporabnikom čim več prijetnih trenutkov ob obisku naše kulturne ustanove. Ker je vsak med nami poseben in drugačen, je takšna tudi predstava o knjižnici – veseli bomo vaših pobud, usmeritev in opozoril - izrečenih osebno v knjižnici, po telefonu ali posredovanih na e-pošto: knjiznica.litija@gmail.com. Upamo, da vam je ta brošura približala način delovanja knjižnice in pokazala možnosti, ki jih ponuja fizični ali virtualni obisk knjižnice. Vsekakor menimo, da vas bomo najbolje razumeli ob nadaljnjih osebnih stikih, ko nam boste lahko povedali, kaj vas veseli in česa si želite. Obiščete nas lahko tudi na naši spletni strani: http://www.knjiznica-litija.si. Ali na Facebook strani: https://www.facebook.com/litija.knjiznica/.

Zaposleni Knjižnice Litija, ki smo še vedno prepričani, da knjiga lahko človeku spremeni življenje!

MALA KNJIŽICA NA POTI VELIKIH DOŽIVETIJ ... Besedilo: Mateja Premk, Andreja Štuhec Odgovornost: Andreja Štuhec Leto izdaje: 2018 Oblikovanje in prelom: Graf Littus Janez Bric, s. p. Tisk: Demago Naklada: 700 izvodov Izdala in založila: Knjižnica Litija, marec 2018

Profile for Domen Merzel

Mali pop ob vpisu 2018  

Pravila o poslovanju Knjižnice Litija

Mali pop ob vpisu 2018  

Pravila o poslovanju Knjižnice Litija

Profile for knjlit
Advertisement