Page 1

Ester Stará Milan Starý

Š a B 65.indd 3

15.01.18 21:17


Šedík a Bubi Text © Ester Stará, 2018 All rights reserved Illustrations © Milan Starý, 2018 ISBN 978-80-7549-597-6

Š a B 65.indd 4

15.01.18 21:17


TŘI Celý dům voněl chlebem. Dole byla pekárna. Chlebová vůně se táhla přes tři patra až na půdu. A právě tam se kočce Míle narodila koťata.

Š a B 65.indd 5

15.01.18 21:17


První se hrnul na svět Fous. Byl celý bílý a fousky mu trčely na všechny strany.

Druhý se narodil rezavý Lap. Pořád máchal tlapkami, jako když honí mouchu, dokonce i ze spaní.

Šedíkovi se ven nechtělo. U mámy v bříšku bylo teplo, ticho a bezpečno. Pak ale uslyšel, jak na něj Míla volá: „No tak, chlupáčku, už se na tebe těším! Kdepak jsi?“ Tomu se nedalo odolat.

6 Š a B 65.indd 6

15.01.18 21:17


Koťata rostla jako z vody. Zato Míla mizela před očima. Šedíka to trápilo, a aby mámě trochu ulevil, už odmala šmejdil po domě, kde by našel něco na zub.

7 Š a B 65.indd 7

15.01.18 21:17


8 Å a B 65.indd 8

15.01.18 21:17


Večer se stulil k mámě do pelíšku a do noci jí o všem vyprávěl.

9 Š a B 65.indd 9

15.01.18 21:17


MÍLA Jak šel den za dnem, i Šedíkovi bráškové mizeli z pelechu čím dál častěji. Malí kocouří kluci slídili po domě, dvorku nebo zahradě a domů k mámě se chodili jen vyspat. Stejně je ale překvapilo, když jednou našli pelíšek opuštěný. Míla byla fuč, jen do prken dřevěné podlahy bylo cosi vydrápané.

Š a B 65.indd 10

15.01.18 21:17


Fous a Lap na nápis udiveně koukali, pak si zalezli do pelechu a za chvíli chrněli, jako by se nic nestalo. Jak jinak, vzdychl Šedík. On spát nemohl. Smutek střídaly obavy. Odpovědi nikde, zato slzy se hrnuly jako lavina.

11 Š a B 65.indd 11

15.01.18 21:17


Lap a Fous vrčeli ze spaní. Párkrát ho dloubli do žeber, jednou do zad a pak se roztáhli tak, až ho vyšoupli přes okraj ven.

12 Š a B 65.indd 12

15.01.18 21:17


Å a B 65.indd 13

15.01.18 21:17


OBSAH Tři

Š a B 65.indd 93

5

Míla

10

Tma

14

Bubák

23

Bubi kamarádka

27

Zlodějka

32

Strašidlo

40

Noční návštěva

45

Akrobat

56

Lezavo

60

Pletená Ola

70

Kočičí dárek

78

Setkání

84

15.01.18 21:19


Milí dospělí, knihu Šedík a Bubi jsme připravili pro začínající čtenáře, pro ty, kteří se čtením zápolí, i pro nejmenší, kteří zatím „čtou“ hlavně z obrázků společně s vámi. S příběhem děti záměrně seznamujeme různými formami – prostřednictvím ilustrací, stripů, komiksů, komiksových bublin psaných velkými tiskacími písmeny. Text knihy je členěný na krátké úseky, aby čtenáři nebyli jeho množstvím zahlceni. Ve slovech jsou střídáním odstínů písma naznačeny čtecí celky. Reflektují postupné osvojování čtenářské techniky. Děti obvykle nejprve zvládnou čtení otevřené slabiky xo (x - souhláska, o - samohláska, např. to), pak slova typu xoxo (máma), xoxoxo (nebylo). Dál čtou slabiku zavřenou xox (les), případně ox (až), a následně slova s kombinací těchto slabik - xoxox, xoxxo (Šedík, kočka), atd. Nejobtížnější je pro děti čtení slov se shluky souhlásek ve slabikách - např. xoxxxoxox (rozzlobil). Tato slova zůstala v knize jen tehdy, když se nedala nahradit čtenářsky jednodušším slovem, a nebo by byla ohrožená pestrost jazyka. Kniha je vysázená fontem Dyslexie od holandského designéra Christiana Boera. Jednotlivé znaky se výrazně liší, mají tlustší základnu a jsou dál od sebe, aby text nesplýval. Font je dobře čitelný jak pro začínající čtenáře, tak pro dyslektiky. Přáli bychom si ale, aby titul Šedík a Bubi nebyl vnímaný jako cvičebnice čtení. Snažili jsme se vytvořit zábavnou, komplexní knížku, ke které se děti budou rády vracet a nebudou ji číst proto, že musí, ale proto, že chtějí.

Vaši autoři

Š a B 65.indd 94

15.01.18 21:19


Ester Stará píše knížky pro děti a pracuje jako speciální pedagožka, logopedka. Své zkušenosti využívá jak v publikacích zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností dětí, např. Mařenka už říká Ř!, Povíš mi to?, tak při psaní pohádek a příběhů. Získala řadu ocenění, např. White Raven za A pak se to stalo! nebo Zlatou stuhu za knihu Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem. Často spolupracuje s manželem Milanem Starým. Mají tři syny. Milan Starý je výtvarník, grafik, pedagog. Ilustruje knihy pro děti i dospělé, přispívá do dětských časopisů, věnuje se volné tvorbě. Spolupracuje s řadou nakladatelství, pro Euromedia Group ilustroval úspěšné knihy Žvanda a Melivo, Můj stát - putování s českým lvem za státními symboly a Můj stát - putování za českými patrony. Je členem Klubu ilustrátorů. Spoluorganizuje letní výtvarné dílny. Často spolupracuje s manželkou Ester Starou.

Š a B 65.indd 95

15.01.18 21:19


Ester Stará

Šedík a Bubi Ilustroval a obálku navrhl Milan Starý Grafická úprava a sazba Ester Stará za použití písma Dyslexiefont.com Odpovědná redaktorka Lucie Šavlíková Technický redaktor David Dvořák Počet stran 96 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9519. publikaci Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Vydání první Pro děti od 5 let Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz

Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. www.knihyzpikoly.cz www.dyslexiefont.com

Š a B 65.indd 96

15.01.18 21:19

Profile for Knižní klub

0039433  

0039433