Page 1

Fredy je kralem dzungle_001 az 003_Sestava 1 10/9/17 3:00 PM Strรกnka 3

Ilus t roval

TLE R J A M IE L IT


WILF THE MIGHTY WORRIER IS KING OF THE JUNGLE Text copyright © Georgia Pritchett, 2016 Illustrations copyright © Jamie Littler, 2016 All rights reserved Translation © Romana Jarolínová, 2017 ISBN 978-80-7549-534-1

FREDY 3 cz.indd 4

05/10/17 14:12


Mým chlapcům

FREDY 3 cz.indd 5

05/10/17 14:12


KAPITOLA 1

A TAKHLE TO ZAC CˇÍNÁ

Mazejte pryč! Zavřete tu knížku, dejte ji zpátky do poličky a odejděte. Věřte mi. Tahle knížka pro vás není. Tahle knížka je plná hrůzostrašností, které dělají

VRRRRRRRRRRRRR, a slizoušů, kteří dělají SSSSSSSSSSSSSS, a obrovitánsko-

DUP, CHRAMST. . . stí, které dělají

a cupitavců, kteří dělají

Takže si prokažte tu laskavost a odložte ji. 7

FREDY 3 cz.indd 7

05/10/17 14:12


JSTE POR Rˇ ÁD TADY! Vy jste mě neslyšeli? No dobře, když nedáte jinak. Ale varoval jsem vás. Takže, znáte Fredyho? Ano, znáte. Ano, znááááááááte. Toho kluka ze školy s ušima jako trumpety a vrabčím hnízdem místo vlasů a hlavou plnou nápadů, které mu z ní bublají jako bubliny z vany plné pěny. Má malou sestřičku jménem Dorka, která je celá umouněná a ulepená a smradlavá – v podstatě je jedním ed velkým e ý ztělesněním tě es ě puc puchu. u

FREDY 3 cz.indd 8

05/10/17 14:12


Už si vzpomínáte? No, tak jednoho dne si Fredy zrovna aktualizoval seznam věcí, kterých se bojí. Tady je ten seznam: ^ strasáku ˚ pudlu ^ ^ ^ ˚^ ^ ze me sezere nejaky' zvíre brouku ˚ hadu ˚ krokody'lu ˚

Když vtom něco zaslechl. Jakési

ouuuuouuuuouuuuuuouuu

uuuuu.

jauuuuuuuuujauauauu auauauau. A pak jakési

9

FREDY 3 cz.indd 9

05/10/17 14:12


A pak jakési takési

uuouuuuuu.

achichouuuuouu

Fredy se podíval na Dorku. „Co to bylo?“ Dorka se tázavě podívala na Fredyho. I když ona se dívala tázavě na každého, protože si na čelo namalovala fialovou fixkou vytažená obočí. Fredy přešel pokojíkem k oknu a vyhlédl ven. Před Alanovým domem1 seděl na dlažbě Kevin Phillips, Alanova pravá ruka, který je zároveň i pes, a vyl.

„Ouuuuouuuuouuuuuuouuuu,“ řekl. „Jauuuuauauauauuuuuuuuuu,“ dodal. „Achichouuuuuuuouuuuuuuuouuuu,“ podotkl nakonec. Vtom se rozlétly vchodové dveře a z nich vyšel Alan, aby si koupil pružinku do svého posledního zlotřilého vynálezu, a rovnou kolem Kevina. 1 Alan jje Fredyho y soused a jje to ten nejzlejší, j ten nejzlejší, ten úplneeˇ nejvíc

nejzlejší zlotrˇilec na celém širém sveˇteˇ.

FREDY 3 cz.indd 10

05/10/17 14:12


„Jsi dneska nějak podezřele šťastný!“ zarazzil se Alan.

„Achichouuuuouuuuuuouuuuuouu uuu uuuuuuu,“ odvětil Kevin. „Jak to, že jsi tak šťastný?“ zeptal se Alan. Kevin sklopil uši a zvláštně se nahrbil a pop posedl si a vydal velice hluboké

uuuuuuouuuu“.

„Ouuuuouuuuo ooo

Alan ho poplácal po hlavě a Kevin vyletěl a vydal tak pronikavé zakňučení

„Uíííííí!“, že překvvapi-

lo každého včetně Kevina. Pak dlouze zaskučel a zatřepal uchem. Fredy se otočil na Dorku. „Nemyslím, že je šťastný. Myslím, že je nešťastný,“ řekl. Pak počkal, dokud nebyl Alan z dohledu, vzal Dorku do náručí a potichoučku, polehoučku se eběhl po schodech dolů.

11

FREDY 3 cz.indd 11

05/10/17 14:12


Fredy vyšel z domu a zamířil s Dorkou ke Kevinovi. „Jsi v pohodě, Kevine?“ zeptal se.

„Jauuuuauauauauuuuuuuuuu,“

odpo-

věděl Kevin smutně.

FREDY 3 cz.indd 12

05/10/17 14:12


„Bolí tě něco?“ zeptal se Fredy.

„Achichououuuuuuouuuuuouuuuu,“ odpověděl Kevin. „Kde tě to bolí?“ zeptal se Fredy. Kevin znovu zatřepal uchem. „Asi bychom tě radši měli vzít k veterináři,“ řekl Fredy. Nebylo skoro dne, kdy by Fredyho mamka neběžela s Dorkou k lékaři, aby jí odněkud něco vyndal. Jednou třísku ze zadku, podruhé lentilku z ucha, potřetí fazolku na kyselo z nosu… Takže Fredyho ani nepřekvapilo, když veterinář vylovil Kevinovi z ucha trn z křoví. Klidně mu tam ten trn mohla dát Dorka. Nebo se ten trn prostě rozhodl, že v Kevinově uchu stráví dovču. Ať to bylo jakkoli, veterinář trn vytáhl a Kevin přestal

achichouvat,

začal vrtět oca-

sem a olizovat Fredymu obličej.

13

FREDY 3 cz.indd 13

05/10/17 14:12


Fredy a Dorka a Kevin hopsali a hejsali domů. Když zahnuli za roh, uviděli, jak na ně čeká Alan, celý napěněný a zlostný. „Co to má být?“ zahartusil. „Uzdravili jsme vám psa,“ řekl Fredy. Kevin Fredyho souhlasně olízl. „Nepotřeboval uzdravovat,“ odsekl Alan. „Byl absolutně v pohodě.“ „Nemohl být absolutně ě v pohodě, když měl trn v uchu,“ namítl Fredy. „O tom bych snad něco věděl, kdyby měl můjj pes trn v uchu,“ zamručel Alan. „No jistě,“ řekl Fredy. „Já jen že tu skučel a kňučel a třepal uchem.“ „To dělá, když je šťastný, ty nádivo,“ řekl Alan. „Vážně? Jste si jistý?“ zeptal se Fredy. „Protože mně přišlo –“

14

FREDY 3 cz.indd 14

05/10/17 14:12


„„Samozrˇejmeˇ, že jsem si jistý!“ zařval Alan a přerušil ho. „A jestli mi nevěříš, tak ti to dokážu!“ A rozzlobeně oddusal do domu se schlíplým Kevinem v patách. A TEHDY

celá ta začala.

FREDY 3 cz.indd 15

05/10/17 14:12


FREDY Největší strašpytel králem džungle Napsala Georgia Pritchettová Ilustroval Jamie Littler Z anglického originálu Wilf The Mighty Worrier is King of the Jungle, vydaného nakladatelstvím Quercus Children’s Books, an imprint of Hachette Children’s Group, v Londýně v roce 2016, přeložila Romana Jarolínová Obálku podle původního návrhu upravila Soňa Šedivá Redigovala Jana Černá a Iveta Poláčková Odpovědná redaktorka Jana Kotrlová Technický redaktor David Dvořák Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2017 jako svou 9403. publikaci Sazba TYPOSTUDIO, s. r. o., Praha Tisk FINIDR, s. r. o., Český Těšín Počet stran 192 Vydání první PRO DĚTI OD 7 LET Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. www.knihyzpikoly.cz

FREDY 3 cz.indd 192

05/10/17 14:13

Profile for Knižní klub

0039300  

0039300  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded