Page 1

ÚVOD S naší první knihou Sextrology (Sextrologie) s podtitulem Astrologie sexu a pohlaví jsme začali šířit názor, že muži a ženy stejného znamení jsou v podstatě docela odlišní, takže je třeba soustředit se na čtyřiadvacet různých typů zástupců zvěrokruhu. Do detailu jsme vykreslili podstatu archetypu pro každého z nich, psychologii, emoce, fyzickou podobu a sexuální založení, čímž jsme vědu o hvězdách přivedli na nová území a našli něco překvapivého i v rámci analýzy jednotlivých slunečních znamení. Naši milovaní čtenáři byli materiálem v  téhle „červené bibli“ (jak knihu překřtili) nadšení a  okamžitě začali volat po dalších informacích a rozboru vztahů specifických kombinací. To si vynutilo druhou knihu, protože těchto vztahů jsme se v Sextrologii dotkli jen letmo v závěru jednotlivých kapitol. Mnozí čtenáři považovali tyto stručné zmínky o možné podobě vztahů za předzvěst další, podrobnější knihy, kterou jsme my však původně v plánu neměli. Tedy měli, ale uvažovali jsme o knize, v níž bychom vysvětlili naši filozofii astrologie, věci, kterými se zabýváme v soukromých konzultacích a o kterých jsme už několikrát mluvili při našich živých vystoupeních (ale nebylo na ně nikdy moc času). Pochopitelně ze všeho nejméně bychom chtěli ignorovat volání našich věrných čtenářů, a tak se zrodil nápad na kosmické páry. Tato kniha probírá všech čtyřiadvacet charakterů, jak jsme je představili v Sextrologii, a kombinuje je ve všech možných variantách s jiným znamením a  pohlavím, tedy homosexuální i  heterosexuální páry. Ve zvěrokruhu může vzniknout tři sta různých vztahových kombinací, sto čtyřiačtyřicet z nich heterosexuálních a sto padesát šest gay a lesbických, vždy po osmasedmdesáti. Tak jsme přišli s návrhem na šestisetstránkový titul, kde by každé kombinaci byla věnovaná dvoustrana; ale nakladatelství říkalo, že to bude moc objemný a těžký svazek. Naši gay a lesbičtí přátelé, jichž máme bezpočet, se tedy museli smířit každý s jednou stranou. Ale nebojte, snažili jsme se i v těchto kapitolách zachytit všechno podstatné. A kdo ví, třeba se naši homosexuální čtenáři časem dočkají i vlastní knihy, kde bude pozornost věnována výlučně jim. Všechny kapitoly jsou samozřejmě krátké, jak jen to šlo. V Sextrologii jsme každému znamení v každém pohlaví mohli věnovat přes dvacet stránek. V této knize má třeba muž v Panně ve skutečnosti stránek skoro čtyřicet, na kterých už může svou zvědavost opravdu ukojit naplno. A ve zbytku knihy může dát zaznít svým voyeurským sklonům – a nebude sám. Tato kniha odhaluje všechna tajná a někdy ne zas tolik tajná přání a touhy všech znamení ve vztahu k příslušníkům všech možných dalších znamení. Neměli jsme luxus neomezeného prostoru, abychom mohli zacházet do velkých archetypálních a  psychologických po­drobností, ale snažili jsme se každou postavu zvířetníku charakterizovat z akademičtější perspektivy, nakolik to jen šlo. A přesně takový přístup se našemu publiku líbil. A ti z vás, kdo prolétli informace v Sextrologii s pocitem, že to jsou jen řečičky (a my se přitom pokoušeli o obraznější a někdy snad i metafyzičtější vykreslení) a že tu chybí trochu šťávy, se mohou radovat, protože tento svazek probírá i všelijaké přízemnější záležitosti. Tak neváhejme a pusťme se do toho, objevujme tu širou krajinu lásky a touhy ovládané hvězdami. Snad tu moc omylů nenaleznete. Naším záměrem bylo dostát pověsti, kterou jsme si vybudovali: být povznesení i zemití, chytří i zábavní, příhodní a nezdržující, motivující ducha i otevření v sexuálních otázkách. Žádná z těchto dvojic rysů se přece navzájem nevylučuje, • 17 •


spíš jsou to nezbytné složky paradoxní složitosti našeho všehomíra, což platí i pro vztahy mezi lidmi. Snažíme se vám přinést poznání, ale také pobavení. Tato kniha se hodí možná ještě lépe k tomu, abyste si z ní citovali v kroužku blízkých přátel anebo těch, s nimiž ve sblížení teprve doufáte. I když nějaký skeptik (nejspíš to bude zrovna náš muž v Panně), vykřikne: „Tohle bych nikdy neudělal!“, až uslyší pěkně šťavnaté detaily ze svého partnerského života v minulosti i současnosti, pamatujte, že v koutku duše přesně o tomhle tajně sní a říká si, že by to udělat vlastně měl. Naši čtenáři jsou na úrovni a nepotřebují věci přikrašlovat, aby je strávili. I tak jsme se ty více šokující informace snažili podat aspoň odlehčeně v naději, že vyvoláme smích, potěšení a odpor přinejmenším ve stejné míře. Sex by neměl být nějaké závažné tabu, ani bychom se jím neměli zabývat přehnaně. Je samozřejmě pevnou součástí našeho života a přímo jeho základem, ale jeho divočejší podoby a variace nás přesto fascinují. A abychom byli spravedliví: náš milý diskriminující muž v Panně by si měl uvědomit, že úplně všechny prvky analýzy nemusejí u každého trefit přímo hřebíček na hlavičku – jen naznačujeme, že Panna má jisté sklony a záliby a že je ze všech příslušníků zvěrokruhu asi nejnáchylnější se jim poddat – ale neříkáme, že to tak udělá úplně každý muž v Panně. Pořád tady pracujeme se základními astrologickými charakteristikami a  nemůžeme být zcela přesní, jako kdybychom před sebou měli osobní hvězdnou mapu. Naši čtenáři však potvrzují, že tento empirický, obecnější přístup k astrologii, jaký jsme představili už v dřívějších titulech a jaký tady uplatňujeme na sexualitu a pohlavní rozdíly, docela dobře sedí. Nuže, s potěšením jsme vám ve své předchozí knize předložili čtyřiadvacet charakterů a nyní přinášíme s hrdostí pohled na to, co se stane, když se tyto nádherné charaktery začnou sdružovat do párů. Doufáme, že to naše putování po nebi vztahů zažehne čtenářům v očích jiskru.

• 18 •


MUŽ-BERAN  

+ ŽENA-BERAN

Vše je dovoleno Che m i e v z ta hu

Napříč znameními vskutku vzácné spojení. Provází je soustavné jiskření, opakovaně ústící do výbušných střetů, a vzájemná enormní sexuální přitažlivost – často obojí naráz. Mars, vládnoucí planeta znamení Berana, nabíjí vztah agresivitou a  neskrývanou žádostivostí. Muž, přesně v duchu falického symbolu Marsu |, chce být tím, kdo jednoznačně udává tón a směr, zatímco žena se mu pokouší vymanit a možná ho i přemoci. Mužský princip, jejž planeta Mars reprezentuje, se u muže Berana projevuje hodně silně, mnohem silněji než u mužů ostatních znamení. Žena zase dává přednost výrazně supermužným typům. Její náročné představě nejryzejšího chlapa, doslova čistého ztělesnění testosteronu, vyhoví jen málokterý muž. Vedle ní jsou totiž i muži zženštilí. Vyhledává jen společnost silných samců a kohokoli z nich, kdo projeví ženskou stránku osobnosti, značící v jejích očích slabost, okamžitě zavrhne. Stejný metr uplatňuje i u svého pohlaví. Beranova zvířecká smyslnost však skrývá jistý háček: svému nositeli se zdá být příliš vulgární. Proto ji často skrývá pod masku vznešenosti a rytířskosti. Navzdory svému zdánlivě krotkému vzezření se však Beranka odmítá stavět do role křehké dámy v nesnázích. On si chce hrát na rytíře a ona to odmítá. Zejména pokud jde o sex. V takové chvíli vyžaduje přímou akci, na dlouhé chození kolem horké kaše není ani trochu zvědavá. Dobře zná podstatu Berana a chce, aby beze zbytku dostál svému jménu. Kom pat i b i li ta

Muž v Beranu je ukázkový šovinista. Nejen proto vidí v ženě ve shodném znamení konkurenta. Její vyzývavý, takřka útočný sex-appeal v něm vzbuzuje obavu. Beran je První muž, Adam zvěrokruhu. Jenomže stejně vzpurný je i jeho ženský protějšek, jemuž je Evina poddajnost na hony vzdálená. Navzájem si ovlivňují první dům individuality a identity, proto tu na sebe narazí dvě nabubřelá ega. Žádný jiný vztah stejných znamení není tak málo udržitelný jako ten mezi dvěma nadmíru sobeckými Berany. Jejich společná cesta obvykle skončí, sotva začne. Nicméně nikoli bez aspoň jedné divoké sexuální rozcvičky, o níž se ostatním jen zdá. Ano, Beran je znamením smyslnosti, o tom nemůže být pochyb. A to mu umožňuje – bez slibů a bez výčitek – poměřit se s dychtivou prostopášností svého protějšku, který od něj ani nečeká, že by ještě někdy zavolal. I přesto existuje naděje, že se sebejistému Beranovi podaří navázat delší vztah. Musí však trochu slevit ze svých představ a přijmout sám sebe. Beranka se mu může odměnit tím, že mu sem tam dovolí gentlemanské chování, jež sama ovšem chápe jen jako úslužnost. Jestliže takové spojení dosáhne fungující roviny, je třeba hlasitě zatleskat. Znamená to, že žádný z partnerů už neusiluje o ovládnutí toho druhého, netouží po prosazení a zveličení vlastního ega – což se v případě ženy děje bryskním nasazením parohů, jestliže partner přestane splňovat její nároky. Naštěstí pro muže v Beranu je okruh potenciálních soků malý, jelikož se mu málokdo v jeho dispozicích vyrovná. Samozřejmě za předpokladu, že se oddá roli sexuálního dobyvatele, k níž je předurčen. Ustavičně se proto musí utvrzovat • 19 •


či být utvrzován v pozici lovce, který vždy střílí první, jinak se bude cítit neschopný. V tomto páru nosí kalhoty i žena a odloží je dobrovolně jenom v ložnici, kde se ráda nechá dobývat. Sex

A právě v ložnici se Beran může konečně změnit na rytíře, který krotí neuhasitelný oheň, jenž rozněcuje jeho hvězdnou souputnici. Žádný jiný pár se neocitá v objetí permanentního žáru jako dva Berani. Jejich vzájemný chtíč bije do očí. Ve srovnání s nimi působí jiné páry vyhasle, téměř až frigidně. A to si oba zástupci prvního hvězdného znamení dobře uvědomují. Bok po boku se projevují mnohem kurážněji a sebevědoměji než každý zvlášť. Okázale dávají všem najevo, že jsou nejlepší. V čemkoli, v tenise i v posteli. Vychloubačné historky na toto téma mají vzbudit u ostatních mužů závist, u žen zase zájem. Muž-Beran se holedbá partnerčinou nenasytností, zatímco žena-Beran rezolutně tvrdí, že ji může uspokojit pouze superman. Někdy partner s gustem doplní, jak ráda to má na veřejných místech a také že její hlučnost během aktu často nutí sousedy sáhnout po špuntech do uší. Načež připojí pro změnu pár záviděníhodných detailů o sobě: chlubí se zázračně krátkou refrakterní fází, krotitelským uměním (jeho šelma přece tolik miluje zápasy v aréně jménem ložnice!) či schopností způsobit jí vrcholnou rozkoš pouhou vybranou sadou dráždivých vět ještě před samotným velkým finále. Pro oba Berany sex neznamená sdílet tělesnou slast, nýbrž urvat si jí co nejvíce pro sebe. Jde spíše o dobyvačnou, bezohlednou jízdu za vyvrcholením, při níž mužský nájezdník touží zlomit tuhý odpor ženského protivníka. Přeje si, aby objekt dobývání přijal daný úděl a stal se v jeho rukou pasivní hračkou. Ale k tomu se žena v Beranu většinou nesníží. Nezakládají si příliš na orálním sexu, marně se snaží toho druhého přesvědčovat. Ani když se to podaří, neumějí si jenom tak lehnout a užívat si to, spíš se svíjejí, nabízejí a aktivně zapojují. Dokonce i přijímání vyznívá v jejich podání agresivně. Nejsou to zrovna estéti, nepotřebují různé doprovodné efekty tlumeného světla svíček, svůdného prádélka a hedvábných přikrývek. Klidně – a možná raději – si to se svým protějškem rozdají na tvrdé podlaze za jasného denního světla. Ale Beran občas zatouží po změně a neváhá si dopřát oddech s křehkou a poslušnou kráskou v duchu červené knihovny. Dojde-li k tomu, stávající partnerka se nenechá zahanbit a rovněž vyrazí na lov. A vzhledem k bisexualitě, jež je v ženách prvního znamení zvěrokruhu přirozeně zakódována, není překvapením, když v její síti uvízne namísto fešného playboye povolná milenka. Nezřídka se stává, že se o takový úlovek oba Berani podělí, přičemž dotyčná si může být jista tím, že na toto setkání dlouho nezapomene. Často se k sobě chovají natolik bez sentimentu, že se v otevřených záletech ještě podporují. Tak mohou s druhými páry v sexuální aréně soupeřit, zcela otevřeně je zahanbovat a ještě se vystavovat na odiv, aby druzí žárlili. Už proto, s jakou troufalou lehkostí tito vyslanci smyslnosti vyřadili ze svého slovníku slovo nevěra.

• 20 •


MUŽ-BERAN  

+ MUŽ-BERAN

Kouzlo nevyřčeného Che m i e v z ta hu

Muži v Beranu mají sklony vyhledávat jeden druhého, vzájemně přitahováni nedostižnou sexuální potencí, jež z nich vyzařuje široko daleko. Ačkoli nejčastěji uzavírají tradiční přátelství, stávají se z nich i milenci. Jsou to Berani, jimž nic není proti mysli, a tak se klidně může stát, že si to dva kamarádi spolu rozdají – jednou nebo třeba i vícekrát. Dobře vědí, že jejich přátelství tím žádnou újmu neutrpí. Berani nejsou žádné křehké květinky a dobře vědí, že emoce nemají s jejich vztahem vlastně nic společného. To, co je v prvé řadě k sobě poutá, je fyzická přitažlivost; ta se ostatně projevuje i v ryze platonickém vztahu. Poháněni samčí zvířeckostí si fetišisticky libují ve všem, co je čistě mužské. Na slabošskou afektovanost, která obyčejně provází partnerství gayů, si ani trochu nepotrpí. Jejich soužití tak spíše připomíná asketický život vojáka, pohrdajícího zrádnou rozmanitostí civilního života – bezpochyby důkaz vlivu Marsu, planetárního vládce Berana. Kom pat i b i li ta

Mužům v tomto znamení se z duše protiví jakákoli forma konformity. Dávají přednost otevřenosti. Partneři žijí více vedle sebe než spolu, nepotřebují spolu komunikovat, natožpak hledat u druhého schválení toho, co dělají. Občas tomu proto může chybět hloubka. Stejně jako heterosexuální zástupci tohoto znamení se neobtěžují s rozebíráním pocitů; jeho místo obsazuje ustavičná potřeba ovládat, řídit chod věcí. Nejtrvalejší vztah navážou dva Berani se znatelným věkovým rozdílem. Starší z partnerů zpravidla drží všechny trumfy a mladší  se podřizuje jeho přáním. Vědom si situace, vzhlíží ke svému mentorovi, pozorně ho sleduje a učí se od něho. V takovém vztahu panuje jistý element otcovsko-synovského vztahu, který je poutá. U Beranů stejného věku dochází mnohem víc ke střetům, protože nejsou zvyklí vyrovnávat se s problémy tradičního partnerství a rozhodování. Takové pouto tedy vydrží málokdy. Sex

Sex mezi muži v Beranu je záležitostí přímou jako dálnice. Pomineme-li výše zmíněné partnerství s velkým věkovým rozdílem, nejde o nic jiného než o vybojování dominance. A u Beranů platí, že vyhrává ten, kdo je nahoře. Hlavním Beranovým cílem je prostě zaskórovat a pokud možno bez okolků; většina Beranů neumí ani nechce vyhovět potřebám toho druhého. Mladí Berani se v aréně bez mantinelů stávají spíše kořistí než vítězi, ale nevzdávají se a znovu a znovu se vrhají do duelů, aby konečně také oni ukojili své dobyvačné choutky. Silový charakter jejich sexuálních her potvrzují – a zároveň umocňují – i patřičné rekvizity v podobě sportovní a vojenské výstroje, do hry se může dostat i kůže. Ani gayové v Beranu se nezdráhají přibrat k sobě třetího účastníka hrátek, který jim bude po vůli. Zhusta proto, aby je oblažil vzácně zakoušenou orální rozkoší. Není divu, jestliže jediným atributem jejich milostného aktu je penetrace – hrubá a divoká, podněcovaná nevyčerpatelnou silou ochlupených svalnatých těl. Jsou to skuteční válečníci z Klubu rváčů, jejichž drsnou sexualitu nezjemní ani nejelegantnější oblek. • 21 •


ŽENA-BERAN  

+ ŽENA-BERAN

Doutnající sopky Che m i e v z ta hu

Když ty dvě na sebe narazí poprvé, je z toho povětšině urážlivá přestřelka. Nařčení z komplikovanosti, teatrálnosti a dětinskosti létají sem a tam. Není za tím ovšem nic jiného než vyjádření zájmu jedné o druhou. Obě Valkýry dráždí silné, na odiv dávané ego a zjevný sexuální náboj, jež vybízejí k agresivitě. To platí i pro ty heterosexuálně orientované – jejich setkání může klidně vyústit i v bleskurychlou milostnou avantýru. Soupeří spolu neustále a ani jedna se nechce svého alfa postavení vzdát. V lesbických vztazích, které většinou nesou punc hluboké citovosti, musí žena Beran obvykle svou hypersexuální podstatu potlačovat. V případě partnerství s Beranem vůbec nic předstírat nemusí. Jakmile si tento fakt uvědomí, dojde jí, že stojí tváří v tvář živočišné touze. O lásce se ze začátku nemluví. Tenhle pár pohání kupředu zejména příslib pořádné zábavy. Kom pat i b i li ta

Ženě-Beranovi nečiní problém zakončit první rande v posteli. A nemusí to znamenat žádný delší vztah. Často ji však příjemně překvapí, když se z toho vztah vyvine. Průbojná energie, nadělená Marsem, pak přitom ustupuje do pozadí a přepouští prostor láskyplným hrám. Tvrďačky díky tomu nečekaně změknou. Jejich empatie jim dovoluje snášet i typickou hrubou otevřenost a panovačnost té druhé. Užívají si volného vztahu, jejž – světe, div se – nepoznamenává jedna nevěra za druhou, tak typické pro Beranův model chování. Spojení těchto zvláštních hrdliček stojí na principu „všechno, nebo nic“. Dokážou žít v symbióze a společně se těšit z příležitostí, jež život nabízí. Ženy v Beranu vyžadují spoustu pozornosti, kvůli níž se často nemohou plně věnovat své partnerce. Právě postižené straně v takovém momentě nezbývá, než se hlásit o obdiv a uznání v kroužku ochotných pochlebovačů či v náhodných flirtech. Ta druhá si však potom moc ráda poslechne, co se dělo, protože ji nic nevzrušuje víc než posilování obrazu, že jsou nejžádanějším párem v okolí. Sex

Vzhledem ke své povaze si obě ženy musejí dávat velký pozor na výbuchy žárlivosti, jejichž přemíra by snadno mohla ohrozit křehkou harmonii vztahu. Žena-Beran je ve srovnání s ženami ve zbývajících znameních zvěrokruhu zpravidla mnohem sexuálně aktivnější. Je to královna rychlovek. Když se dají dohromady dvě Beranky, nenechají se na chvíli na pokoji. Denní orgasmus je pro ně nutností, neustále se dotýkají a mazlí a po nocích nastupuje i milování se vším všudy. Zdá se, jako by se neustále chvěly nutkáním, hladem po těle té druhé. Při tom pro Berany typická touha ovládnout, ba co víc doslova spoutat postelového partnera rozhodně nepřichází zkrátka. Polohu si rády několikrát vymění i během jedné akce. Nehrají si přitom s kostýmy a podobnými proprietami – ani jedné se totiž nechce do role poddajné ženy. Spíš jako by se tu sešly dvě školačky od rány, co si nic nedarují. A přirozeně do toho jdou naplno, že i polibek bolí. Na veřejnosti se chovají docela umírněně, jako kdyby byly jen pouhé kamarádky. • 22 •


MUŽ-BERAN  

+ ŽENA-BÝK

Klasika Che m i e v z ta hu

Na papíře se tato dvojice vyjímá skvěle. On ztělesňuje stoprocentně maskulinní archetyp Adama, ona Evu v nejčistší ženské přirozenosti. On je přitahován její milou, osudu odevzdanou duší. Ona je očarována jeho přímostí a smělostí, tedy vlastnostmi, které zřejmě u svého otce postrádala. Touží po tom, aby ji silný Beran coby rytíř v lesklé zbroji vzal kolem pasu a odcválal s ní do krásného hradu. Před lidmi chce být jeho vznešenou princeznou, v loži naopak nevěstkou. Beran je zas okouzlen její nymfickou nevinností, zahalenou do bělostné kůže a kontrastující se silnou nenasytností. Jak známo, protivy se přitahují: svalnatý, ramenatý Beran a hebká, panenkovsky koketní ženskost Býka dokonale odrážejí vládnoucí planety těchto dvou znamení, mužský Mars a ženskou Venuši. Býk coby zemské znamení představuje zahradu, jež vyžaduje pozornost a péči – což pro materialisticky založeného zástupce slabšího pohlaví jsou reálně řečeno chladné a neživé peníze. Tučný svazek bankovek na stole proto býčí ženě rozsvítí oči, o to víc, když u podnikavého Berana předpokládá stejný pohled na věc. Ale jeho činy nejsou pokaždé motivovány penězi. Proto se může začít dívat na Býkovu velkou náklonnost k hmotným statkům až s despektem. Na druhou stranu, aby to bylo fér, žena v Býku oplácí Beranovo pohrdání úšklebky nad jeho vznešenými cíli, jež pokládá za pouhé vzdušné zámky. Kom pat i b i li ta

Býk ovládá Beranův druhý dům doslovného i obrazného majetku – kultivuje ho a učí vážit si peněz a majetku. Rovněž stimuluje jeho schopnosti, vrozené vlohy a schopnost využívat příležitosti. Trpělivě ho vede k poznání, že peníze nejsou kořenem zla, nýbrž faktor hodný nemalé pozornosti, stejně jako čas a talent. Beran na oplátku ovládá její dvanáctý dům nemateriální, duchovní, ba dokonce magické stránky života. Beranova slepá víra ve sny, jichž má v zásobě celou řadu, dává Býčici poznat, že někdy není marné pokoušet se sny uskutečňovat. Přesto se žena v Býku své bašty rozumu vzdává jen pomalu a nerada. Mnohem více preferuje pevné finanční zázemí, což dokáže muže v Beranu pěkně štvát. Býčice se bojí o dobré bydlo, a někdy to Berana dost zatěžuje. Nakonec je to ovšem výhoda. Býčice dokáže Beranovy sny a ideály uvádět v život a dávat jim pevnou půdu pod nohama. On ji postupně odnaučí defétismu (jež Býk naopak nazývá soudností a praktičností), a dokazuje stále znovu a znovu jako správné pevné ohnivé znamení, že jiskra inspirace neuhasíná. Ačkoli žena-Býk neopomíjí vlastní kariéru a úspěch, snaží se být tou skvělou ženou v pozadí, spolehlivou oporou svého partnera, kterého přesně v duchu Evy učí objevovat a vychutnávat si krásy života. Zahrnuje ho smyslností a pozvedá z příliš strohé roviny jeho existence. Těší se ze svého postavení zbožňované opory stoprocentního muže, hýčkané Venuše, které ženy v „liberálnějších“ znameních spíše děsí. Býka ovšem nikoli: tradiční roli ženy a svobodymyslnou touhu po rovnosti vůbec nevnímá jako protipóly. Dobře ví, že dokáže ze vztahu vytěžit víc, jestliže Beranovi ponechá jeho představu výjimečného vůdce páru, jemuž se málokdo vyrovná. • 23 •


Sex

Den partneři tráví vesměs na oddělených kolejích. Rozdílnost povah jim velí, aby se stýkali každý s vlastním okruhem přátel a pěstovali odlišné zájmy. Takový zdánlivě odcizený způsob soužití však v intimní rovině rozhodně sklízí ovoce. Dominantnímu Beranovi nadmíru vstřícný Býk dokonale vyhovuje. Stále ovládán chtíčem dokáže partnerku obšťastnit takřka na povel, třeba i několikrát za noc. Leč požitkářská žena v Býku dává přednost kvalitě před kvantitou. Žena v tomto znamení se zahřívá pozvolna a potřebuje, aby jí Beran dal patřičný čas, než se dostane až na vrchol blaženosti, za což může vláda nad druhým kosmickým domem. A v tom je potíž. Beran si totiž na nějaký sexuální maraton zrovna nepotrpí. Docela si vystačí s prostým a důrazným „dovnitř a ven“. Její odlišné tempo milování může na počátku vztahu vyvolat v Beranovi mylný dojem, že svou družku není schopen uspokojit, což vede ke zbytečným frustracím. Stačí však, aby mu Venuše vyšla vstříc, naplno se otevřela a nahlas Berana povzbuzovala. Jak už bylo řečeno, Beranovi se v orálních hrátkách zamlouvá spíše role pasivního příjemce. Chápavá a vnímavá žena v Býku proti tomu nic nenamítá, právě naopak. V darované rozkoši sama nalézá značné potěšení, jež se stává s přibývající délkou vztahu neodmyslitelnou součástí milostného aktu; vždyť ne nadarmo Býk ovládá hrdlo. A když k tomu přidá svou zálibu v nošení dráždivého prádélka, jež dá ještě víc vyniknout její čisté ženskosti, ocitá se Beran v tu chvíli v sedmém nebi. Sem a tam ona bezbřehá ženskost Býka přeroste až do sebezbožnění, vyjádřeného rafinovaným piercingem či vytetovanými symboly znamení, které z jejich nositelky učiní uctívanou kněžku. Ale pozor, příliš mnoho ženskosti najednou může puristického Berana zbytečně rozladit. Na druhou stranu by si on měl uvědomit, že tato žena potřebuje něco víc a trochu nápadů k tomu. Zkoušení nových věcí, například análního styku, je v případě spojení těchto dvou znamení takřka nutnost. Nehledě na to, že Beranovi taková obměna pouze prospěje. Dokáže ho na dlouho navnadit a utvrdit ve víře ve svou samčí výkonnost – zvlášť když k ní motivuje chytře používaná stydlivá koketnost, která patří mezi hlavní zbraně ženy-Býka. Úspěch vztahu tak z valné části závisí na soustavně živeném mýtu o naprosté protikladnosti mužského a ženského principu. Rovněž partnerům velmi prospívá, pokud si od sebe stále udržují určitý odstup. Vztah pak nemá šanci zevšednět jako u párů, které se až příliš sblížily. Navíc jakékoli debaty nad jeho stavem jsou spíše na škodu. Zde totiž platí, že zdravá dávka vzájemné ignorace má blahodárný vliv.

• 24 •


ŽENA-BERAN  

+ MUŽ-BÝK

Kontrapunkt Che m i e v z ta hu

Spojení energické, průrazné, Marsem ovládané ženy-Berana a zdrženlivého, Venuší řízeného muže-Býka slibuje kvalitu a úspěch. Beranka se bez dlouhého otálení ujímá vedoucí role, již hodlá naplňovat v každém ohledu. Býkovi to není proti mysli, neboť ho obyčejně dominantní, ne-li přímo despotické ženy přitahují. Žena v Beranu si je této skutečnosti dobře vědoma a  napíná všechny síly, aby svého býčka dostala. Tato nezávislá Athéna zvěrokruhu, zarytá odpůrkyně mužské nadřazenosti ve všech formách, ho jako toreador nahání v aréně, dokud nepodlehne. A přizpůsobivý Adonis v druhém zodiakálním znamení ani po ničem jiném netouží. Jen když nemusí sám rozhodovat a dobývat! I přes vrozenou pasivitu a malou ochotu nést břímě rozhodování uchvacuje muž v Býku svým vzezřením výstavního samce, překypujícího testosteronem. Jestliže jej navíc zjemňuje ženský princip, přítomný ve vládnoucí planetě Venuši, nelze se Beranovu zájmu o něho divit. Býk je vskutku statné zvíře, které však musí pohnout k činu někdo jiný. Pochopitelně že jen z ženy v Beranu může vzejít ten nejsilnější, nejdráždivější impulz. I proto se Beranka právem těší pověsti rychle a zbrkle jednajícího tvora. Ji není třeba lovit, sama zavelí, kdy je čas podlehnout. A třebaže Býk projevuje sklony k záludnosti a nevyzpytatelnosti, jeho síla a klid jsou tou správnou protiváhou ­Berančiným mnohdy unáhleným úsudkům. Nutno ovšem připomenout, že mince má i ­druhou stranu. Kom pat i b i li ta

Beranka se příliš dlouho nerozmýšlí, má naprosto jasno v tom, co chce a nechce. Naproti tomu Býk si libuje v dlouhém přemítání, zvažování všech pro a proti, než vysloví konečné stanovisko. Je živoucím důkazem nepřímosti myšlení: jeho mysl se ubírá zákrutami a meandry pocitů, nikoli v rychlém logickém sledu. Berance city a pocity mnoho neříkají, nemá potřebu se v nich přehrabovat, či se jimi dokonce řídit. Jediné, pro co se dokáže nadchnout, je ona sama, její vlastní cesta. A běda tomu, kdo ji zkříží! Nadšení a radost se rázem změní ve výbuch hněvu, aniž by to Beranka stačila vůbec postřehnout. Klidný Býk si naopak libuje v rozjímání, doslova se utápí v citech a pestrosti vjemů. Stejně jako pohádkový vzor býk Ferdinand se i muž v Býku rád rozněžňuje nad každým kvítkem a nechává se omamovat jeho vůní. Žena v Beranu, nejchladnějším znamení, nad tím jen kroutí hlavou, ba co hůř, Býkova rozcitlivělost v ní může vyvolat až podezření o jeho bisexualitě. Býk vládne nad jejím druhým domem pohodlí, požitkářství a touhy po spokojeném životě, proto dokáže na Beranku působit kupodivu pozitivně. Nutí ji ubrat na živelnosti, na chvíli se oprostit od vrtochů a revidovat svůj hodnotový žebříček – své priority, názory, mravní vzorce i ony tolik opovrhované city. Býk je ze své podstaty předurčen k solidnosti, k opatrnému a zodpovědnému jednání, jemuž prudká Beranka hlavně zpočátku příliš nerozumí. Beranka má na starosti jeho éterický dvanáctý dům, proto inspiruje Býka k trochu nevázanějšímu životu, v němž všední starosti a strasti toto nejzatvrzelejší ze zemských znamení tolik netíží. On touží po klidu a bezpečí, • 25 •


ona zase po naplnění svých uměleckých či intelektuálních ambicí. Když každý z nich o něco ustoupí, vydělají na tom nakonec oba dva. Sex

Co se sexu týče, klape to této povahově protikladné dvojici výborně, i když v otázce mazlení se zrovna neshodnou. Iniciátorem milostných her bývá mnohem aktivnější Beranka, která na pohodlného Býka bez dlouhého svádění zaútočí a přiměje ho k reakci. Nikdo se nenastartuje rychleji než Beranka a Býkovi to rozhodně vůbec nevadí. Nechá se strhnout její divokostí, navýsost polichocen skutečností, že pro svou partnerku představuje sexuální objekt, hodný okamžitého dobytí. Ale Beranka ho možná jenom trochu poškádlí, aby ho popohnala; není totiž žádnou velkou příznivkyní felačních technik. Na druhou stranu, jestliže se Býk rozhodne partnerku potěšit cunnilingem, nebrání se mu. Býk si však musí dát pozor. Pakliže si počíná těžkopádně či se v tom příliš dlouho vyžívá, může v ní namísto potěšení vyvolat nespokojenost. A začne se sama chovat aktivněji. Býkovi se ovšem takové agresivní ponoukání zamlouvá: je celý štěstím bez sebe, když může nechat na sobě rajtovat neskonale temperamentní milenku s pomyslnými beraními rohy. On je rád dole, ona se ráda tyčí nad ním. Netřeba dodávat, že když divoké rodeo skončí, má Býk co dělat, aby své zmučené slabiny dal opět do pořádku. U Beranky s jídlem roste chuť, to by měl mít Býk na paměti. Nemluvě o tom, že si Beranka hledí jen sama sebe a vlastního uspokojení. Stane-li se, že Býk se svou drezérkou přestane držet krok, se zlou se potáže. Na druhou stranu, Berance netrvá cesta na vrchol dlouho. A potom se jako typický muž často odvalí a o jeho orgasmus se postará zase příště – což může být už za pár hodin. Pokud se Beran a Býk střetnou v loži hned po prvním rande, bude pak u telefonu čekat on. Záměna partnerských rolí je pro tuto dvojici vůbec typickým jevem. V dané souvislosti asi sotva překvapí skutečnost, že většina transvestitů náleží do znamení Býka. Má-li muž v  Býku sklony navléci si dámské prádlo, žena v Beranu často nezůstává pozadu: dost možná už trenýrky dávno nosí, protože dává přednost oděvům „drsňáků“. Někdy je Býk pasivní natolik, že dá všanc i svůj anál. Ze všech ženských zástupců znamení zvěrokruhu má Beranka pak nejvíc kuráže a zájmu nasadit si falešný falus a hrát si na průbojného samce. Zájmu vskutku silného, protože jestli vládychtivé, smělé, až maskulinní Athéně něco chybí, pak je to mužovo „primární kopí“ – tedy penis, jejž opačnému pohlaví skrytě závidí. A tak si těžko nechá ujít příležitost porazit muže jeho vlastní zbraní. Ovšem radost z bitvy a vítězství trochu kalí skutečnost, že Býk svou porážku snáší s odevzdanou pokorou, přičemž jeho pasivní rezervovanost mu sotvakdy dovolí, aby svou prohru kompenzoval v náruči jiné ženy. Dojde-li tedy nějakou souhrou okolností na sex ve třech, s další ženou, rozhodně to není nápad Býka, nýbrž jeho po novotách ustavičně toužící partnerky. Neznamená to však, že by Býk (o Berance nemluvě) neměl cizoložné choutky a také třeba choutky homosexuální, ale nepoddává se jim; u něho jsou navíc vyvolány především touhou po vlídnějším zacházení a projevu většího respektu, u ní obvykle jen čirou nudou nebo momentálním rozmarem. Třeba přiznat, že sem tam realizovaná bokovka by vztah mohla osvěžit. Iniciativu u Býka ale nečekejme – je jasné, kdo z páru může k něčemu takovému dát popud.

• 26 •

0034779  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you