Page 1

TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE

. ––––––––––––– .

Přitažlivost

P

roč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli by se pro fungující partnerský vztah hodil lépe, nikoli? Proč vaše vztahy probíhají stále až nápadně podobně bez ohledu na to, jak moc se snažíte to změnit? Proč se nemůže váš partner natrvalo chovat jinak, než se chová, ačkoli o to velmi usiluje? Proč dostáváte od osudu vždycky opak nebo dokonce vůbec nic, ačkoli se o to ze všech sil snažíte? Důvodem je přitažlivá síla vašeho srdce. Ovlivňuje ji vzhled, vzdělání, stáří, řeč a materiální poměry. Tato síla funguje na jedné straně jako magnet, který je příčinou toho, že se vy a určití lidé nebo okolnosti přitahujete nebo odpuzujete, že reagujete nebo zůstáváte lhostejní. Zároveň působí jako program, který zapříčiní, že se zúčastnění chovají přesně tak a ne jinak.

10


PRVNÍ TAJEMSTVÍ: PŘITAŽLIVOST

. ––––––––––––– .

Všechno reaguje na všechno Jste mnohem víc než pouhá hmota, kterou vidíte. Vaše tělo, myšlenky a pocity jsou formy energie, které působí na jiné formy energie. Základní zákon chvění a rezonance způsobuje, že to, co je stejné nebo opačné, na sebe působí zvláště silně. Dostáváte se do rezonance. Ať už tato reakce probíhá jakkoli, pocítíte to a budete to vnímat jako vhodné či nevhodné, příjemné nebo nepříjemné. Na tyto pocity pak reagujete příslušnými myšlenkami a jednáním. Nic se nestane bez důvodu Každý člověk, který k vám přijde, a tím či oním způsobem se vás emocionálně dotkne, je z osmdesáti procent přitahován vaším magnetem a z dvaceti procent vnějšími faktory. I když do vašeho života vstoupí lidé nebo jevy, které spolu zdánlivě nesouvisí, má to ve skutečnosti ještě jeden důvod, jen to není v těchto případech na první pohled vidět. Čím lépe rozumíte tajemství přitažlivosti vašeho srdce, tím jasnější vám ty příčiny budou a podniknete báječnou objevnou cestu k sobě samému i k ostatním. A všechno má smysl Podívejte se na člověka, s nímž máte právě vztah. Nebo si vzpomeňte na posledního partnera. Pocit náklonnosti nebo lásky není jediným důvodem, proč jste ho našli. Tento člověk má nebo měl něco, po čem jste toužili, nebo ztě11


TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE

. ––––––––––––– .

lesňoval něco blízkého a vám podobného. Velmi pravděpodobně to byla směs obojího. Navíc měl vlastnosti, které byly natolik rozdílné od vás, že byly vždy podnětem ke vzniku konfliktů. Nehledě na to, co jste spolu prožili, existuje hlubší smysl vašeho setkání. Ten druhý člověk vám pomohl najít velmi osobní odpovědi na dvě zásadní otázky: „Kdo jsem?“ a „Co je láska?“ Prostřednictvím soužití, výměny názorů a každodenních situací s partnerem zjistíte o sobě mnohem víc, než byste poznali, kdybyste byli sami. Buď začnete sebe a svůj život milovat, protože vám partner ukázal vaši krásu a podpořil vás, nebo vás svým chováním naopak brzdí a vyvolá ve vás nakonec sílu, sebevědomí a vnitřní svobodu. Někdy to jde rychle, jindy to trvá trochu déle, smysl je však stejný.

Každý kontakt s jiným člověkem má smysl: posílit stávající doplnit chybějící přizpůsobit se odlišnému a poznat sám sebe.

12


PRVNÍ TAJEMSTVÍ: PŘITAŽLIVOST

. ––––––––––––– .

„Z a č átek je nejd ů le žitě j ší č ástí práce.“

Platon řecký filozof a učenec * 427 př. n. l. † 347 př. n. l.

V čem spočívá vaše přitažlivost Chodíte rádi do kina? Milujete filmy, romány nebo dobré příběhy? Proč? Film vám kromě toho, že je společenskou událostí a náplní volného času, nabízí především jedno – city. Do komedie o lásce jsou obyčejně obsazováni jiní lidé než do válečného filmu. Dokumentární snímek bude mít jiné návštěvníky než pohádka. Každý film přitahuje úplně jiné publikum, protože návštěvníci si od něj slibují určité citové prožitky. Vaše přitažlivost se skládá především z vašich osobních, s city spojených „filmových scén“. To, co jste prožili nebo si přáli prožít, je vaše individuální „citové kino“. Lidé ve vašem okolí budou reklamu na váš film 13


TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE

. ––––––––––––– .

„cítit“ a bude je přitahovat, odpuzovat nebo zůstanou citově neutrální. Záleží na tom, jaké city sami prožíváte nebo jakých se chcete vyvarovat. Vědět to je začátek zásadní změny prožívání vašich vztahů. Ušetří vám to hledání a zkoušení, jakož i peníze, čas a mnoho zklamání. A když pak neprobíhá něco tak, jak byste chtěli, budete trávit méně času výčitkami vůči vlastní osobě a věnujete víc času nové orientaci. Znalost své vlastní přitažlivosti z vás dělá člověka, který vědomě tvoří a rozhoduje o tom, co se k němu dostane. A zároveň stále lépe rozumí tomu, proč ostatní lidé jednají tak, a ne jinak. To, co cítíte a jak se cítíte, určuje vaše vyzařování. Přitahuje to lidi, kteří hledají právě tohle, i když z odlišných důvodů. Koho přitahujete a proč Nepřitahujete automaticky lidi, kteří se k vám hodí, nýbrž takové, kterým se může hodit to, co vyzařujete. Složky vašeho magnetu, které působí na jiné lidi přitažlivě nebo odpudivě, jsou především: Vaše dobré a špatné zkušenosti i zkušenosti ostatních lidí, pokud je neověřené přijmete do svého myšlenkového světa.

14


PRVNÍ TAJEMSTVÍ: PŘITAŽLIVOST

. ––––––––––––– .

Očekávání, úvahy a obavy vaše i jiných lidí Vaše touhy, myšlenky, cíle a vnitřní rozhodnutí Pravé jádro vaší bytosti Některé další složky, které poznáte později. Nejsilnější účinek mají ty složky, kterých jste si momentálně nejméně vědomi. Kdyby vyzařování určovalo jen vaše pravé jádro, přitahovali byste do svého života postupně děje a lidi, kteří by se k vám dokonale hodili. Přišlo by k vám především to, co se k vám hodí. Často byste se divili a ještě častěji by vás to těšilo. Málokdy byste věděli, proč k něčemu došlo, cítili byste však, jak báječně to s vámi a vaším životem ladí. Zbavovat vyzařování jádra vaší bytosti krok za krokem všech ostatních vlivů je jeden z největších darů, který jste sami sobě mohli dát.

Mužská a ženská přitažlivost Tajemství mužského a ženského vyzařování je zvlášť cenným klíčem k vlastní orientaci v hledání partnera a v následném vztahu. Každý muž disponuje ženskými prvky ve svém nitru a každá žena nese v sobě mužské složky. Za spíše ženské 15

0033506  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you