S. Budeová, R. Schmitzová: Včelaření pro děti

Page 1


04 -2–053

STRA NA STRANA

OBSA H

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

MŇAM

Včelí produkty

Život včel

48

Květiny potřebují včely Kde bydlí včely? Kdo žije v úlu? Od vajíčka ke včele Čistit, stavět, krmit – tolik práce! Život v úlu Včelí řeč Proč se včely neztratí? Rojení Divoce žijící příbuzní včel

50 52 54 56

Sladké včelí zlato Jak se med dostane do sklenice? Recepty s medem Světlo v temnotě – včelí vosk Pracujeme s voskem

Chráníme včely

Včelaření 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Člověk a včely Včelaření dnes Jsou včely nebezpečné? Co včelař potřebuje Jak včely bydlí Jak si chytit roj? Budou mít vaše včely co jíst? Varoáza a jiné nemoci A co včely a zimní spánek?

60 62 64 66 68 70 72 74

BZUM

BZUM

Proč včely mizí? Sázíme rostliny pro včely Koutek divočiny v zahradě Hnízdní podpory pro hmyz Ochutnávka medu Nakupujeme ohleduplně Škola šetrná ke včelám Školní včelařství

!


t o v Ži l e č v 06

Květiny potřebují včely

12

Od vajíčka ke včele

18

Včelí řeč

24

Divoce žijící příbuzní včel

20

Proč se

08

Kde bydlí včely?

10

Kdo žije v úlu?

Čistit, stavět, krmit – tolik prá včely neztratí? 22 Rojení

14

ce!

16

Život v úlu


STRA NA

ŽIVO T VČEL

VČELSTVO

Veliká matka je obklopena dělnicemi.

Většinu včel ve včelstvu tvoří dělnice. Jak už název napovídá, jejich povinností je pracovat: musejí stavět plásty, krmit larvy, čistit plástové buňky, sbírat nektar, vyrábět med, v létě chladit a v zimě zahřívat. Protože na jaře a v létě je v úlu podstatně víc práce než v zimě, dožívají se letní včely jen asi šesti týdnů a v podstatě se upracují k smrti. Zimní včely žijí oproti tomu až šest měsíců. V každém včelstvu je právě jedna matka, která je skutečně matkou všech včel v úlu. Poznáte ji podle prodlouženého zadečku. Matka opouští své včelstvo za svůj život jen jednou jedinkrát, a to asi týden po narození. Tehdy vyráží na takzvaný svatební nebo také snubní let, během nějž se spáří se včelími samečky, tedy trubci. Zbytek svého života pak stráví

10–11

v temných útrobách úlu a klade vajíčka. V létě je to až 3 000 vajíček denně. To je dost náročné, a proto ji dělnice v jejím doprovodu musejí neustále krmit a čistit. Dokonce odebírají i její výkaly. Sama nemusí uklízet ani opylovat květiny. Včelí matka se dožívá až pěti let. V každém včelstvu jsou samozřejmě také samečci, kterým se říká trubci. Ti jsou větší a silnější než dělnice. Jsou docela líní a jejich jedinou úlohou je na jaře vylétnout a ve vzduchu se spářit s matkou. Jakmile své poslání dokončí a ke konci léta už nejsou potřeba, ostatní včely je nechají vyhladovět, aby byli slabí, a z úlu je pak vyženou. Včelaři tomu říkají vyhánění trubců.

MNOHO VČEL – JEDNO VČELSTVO

DRUHY VČEL

MATKA

TRUBEC

DĚLNICE

Každá včela ve včelstvu je důležitá, všechny spolupracují a nemohou přežít jednotlivě. Fungují podobně jako buňky v lidském těle a společně tvoří jeden velký organismus – včelstvo. Mnoho vědců proto také hovoří o včelím superorganismu. Je to živoucí společenství, které společně dokáže rozvíjet více vlastností než jednotlivé včely. Samotná včela přežít nedokáže: potřebuje svoje včelstvo.

K D O Ž IJ E V Ú L U ?

v létě až 40 000 včel. Takové hemžení, tolik včel! V jednom úlu žije otliví obyvatelé se od sebe liší. A i když na první pohled vypadají stejně, jedn

P L Á ST E V S E SPOUSTOU VČEL


Včelí produkty 48

Sladké včelí zlato

50

Jak se med dostane do sklenice?

52

Recepty s medem

54

Světlo v temnotě – včelí vosk

56

Pracujeme s voskem


STRA NA

VČEL Í PRO DUK TY

– Ě T O N M E T S V Ě T LO V VČELÍ VOSK

vosku? z pravého včelího ek íč sv ch cí ří ho tně cích rádi vůni Včelí vosk se osta u? Také máte o Váno sk vo o íh el vč íváte balzám ze otože je to přírodní pr h, íc A na suché rty použ bc ro vý ch jiných kosmetický používá i v mnoha . itečných vlastností už ou st ou sp se t produk

Včelí vosk je materiál, ze kterého včely budují plásty. V nich pak skladují med, nektar a pyl a také v nich odchovávají plod. Vosk je pro tato pilná stvoření zároveň důležitým komunikačním prostředkem – na voskových plástech krouží včely své proslulé včelí tance. Vosk si včely vyrábějí samy. Na zadečku mají speciální voskotvorné žlázy, ze kterých vosk doslova vypotí. Svými kusadly jej hnětou doměkka a poté z něj začnou stavět plástve. Při výstavbě se včely zavěsí jedna na druhou do dlouhého řetězu.

POKUS SE ŠESTIÚHELNÍKEM

Takovýto šestiboký či šestiúhelníkový zázrak si můžete snadno zhotovit sami. Vytvořte si z plastelíny větší množství malých kuliček a poskládejte je do několika řad pod sebou těsně vedle sebe tak, aby každá další řada byla o polovinu kuličky posunutá – vznikne tak jakýsi kosočtverec. Poté kuličky opatrně a rovnoměrně stlačte nějakou, ideálně skleněnou destičkou. A vida! Z kuliček se staly šestihrany. Vyzkoušejte si to!

UMĚJÍ VČELY POČÍTAT DO ŠESTI?

Buňky plástů ve včelím úlu jsou všechny dokonale šestiboké. Jak to včely umějí tak přesně spočítat? Včely počítat nemusí, všechno je to prostá fyzika. Nejprve stavějí své buňky válcovité, a to otáčením kolem své osy. Potom zahřívají vosk asi na 40 °C. Na hranicích buněk se ve změklém vosku stane něco podobného, jako když se dotknou dvě mýdlové bubliny: vytvoří se mezi nimi styčná plocha. Šestiboký tvar buněk má ráda sama příroda, protože je to optimální geometrické uspořádání. Včely tak spotřebují minimální množství vosku pro maximální prostor.

Šestiúhelník je v přírodě jedním z nejstabilnějších tvarů a pro jeho vytvoření je potřeba relativně málo materiálu. Všimněte si, že se používá i při výrobě letadel.

MISTROVSKÉ DÍLO!

Všechny buňky mají dokonalý šestiboký tvar.

54–55


STRA NA

CHR ÁNÍM E VČEL Y

NA CO MUSÍTE DÁVAT POZOR?

- Než školní včelařství zahájí svůj provoz, je potřeba vyjasnit celou řadu otázek a také toho spoustu zařídit. - Vedení školy musí nejprve se záměrem souhlasit. Až poté můžete svůj nápad rozvinout a přivést na školní pozemek včely. - Který z učitelů bude za projekt zodpovědný? Rozumí včelám? A pokud ne, který z včelařů přispěje do školního včelařství svými znalostmi a zkušenostmi? - Kde vezmete peníze na nákup materiálu a dalších potřebných věcí? Seženete podporu od školního rodičovského sdružení, od některé místní firmy, banky nebo třeba nadace? - Jaký materiál, nářadí a co dalšího budete potřebovat? - Které stanoviště bude pro včely nejvhodnější? - Od koho získáte samotné včely? - Kde bude možné uchovávat nářadí a různé včelařské potřeby? - Kteří spolužáci se do školního včelařství zapojí? Nemá někdo z nich alergii na včelí jed?

VČELY VE ŠKOLE

Š KO L N Í V Č E L A Ř S T V Í

74–75

- Jak bude školní včelařství organizované? Bude například propojené s rodičovským sdružením, promění se v samostatné oddělení, nebo dokonce založíte školní firmu? - Co je třeba udělat přes zimu? - Informujte všechny rodiče, učitelský sbor a žáky o včelách, včelstvech a práci ve včelařství – můžete třeba uspořádat včelí slavnost. - Propojte se s jinými projekty školních včelařství, klidně i v zahraničí, například v rámci soutěže mladých včelařů IMYB nebo školních výměnných pobytů.

Pozvěte své spolužáky na medovou snídani a povyprávějte jim o vztazích mezi včelami, člověkem a přírodou.

... A UČÍME SE.

včelaření a fascinující svět včel, Ve školním včelařství můžete nejen poznávat ročních obdobích, výrobě naučíte se také hodně o kvetoucích rostlinách, lách se takto do včelaření medu, počasí a o dřevu jako materiálu. Ve ško zapojuje stále více dětí.

SPOLEČ V Č E L A Ř ÍMN Ě E ...Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.