Page 1

Vladimír Socha

dinosauři rekordy a zajímavosti

Ilustrace Vladimír Rimbala


Obsah Úvod .............................................................................................. 5 1. Zakladatelé dynastie ................................................................. 7 2. Poslední titáni .......................................................................... 13 3. Soupeři velryb .......................................................................... 19 4. Kráčející rozhledny ................................................................... 27 5. Záhadní giganti z fantazie ......................................................... 33 6. Rekordně velcí zabijáci ............................................................. 39 7. Nejmenší z nejmenších ............................................................47 8. Dinosauří hlavouni ................................................................... 55 9. Krkatí dinosauři ........................................................................ 63 10. Podivné i strašlivé dinosauří paže .............................................. 71 11. Rekordní opeřenci .................................................................... 77 12. Druhohorní sprinteři .................................................................87 13. Dinosauří metuzalémové .......................................................... 95 14. Rytíři druhohorní éry ............................................................... 101 15. Extrémní vajíčka .................................................................... 109 16. Fantastické druhohorní šlépěje ................................................ 117 17. Mumie dinosauřího světa ........................................................ 123 18. Dinosauři pod hladinou ........................................................... 133 19. Barevní draci ........................................................................... 139 20. Společenští dinosauři ............................................................. 145 21. Dinosauři s neobvyklým životem ............................................. 153 22. Rekordmani, na které se nedostalo ..........................................159 2 3. Pozoruhodné rekordy na závěr . . .............................................. 165 Slovníček pojmů............................................................................ 173 Doporučená literatura.................................................................... 181 O autorovi.................................................................................... 183 O ilustrátorovi.............................................................................. 183


Úvod

Dinosauři byli fantastická stvoření. Nikdy před nimi ani po nich už se neobjevi­ li tak dlouzí, vysocí ani těžcí obyvatelé souší. V tomto ohledu jsou jim jedinými konkurenty ty největší známé velryby. Kytovce ale nadnáší voda, a tak je velmi nespravedlivé porovnávat je s dinosauřími obry, kteří museli svou nesmírnou hmotnost unést na čtyřech nohách. Ani ti největší chobotnatci a jiní obří tvo­ rové, kteří se kdy procházeli po pevninách naší planety, se velikosti největších dinosaurů příliš nepřiblížili. A to je jen jeden fascinující aspekt těchto druhohorních plazů! Rekordní dinosauří jedinci vynikali například také největšími a nejdelšími krky, ocasy, trupy, končetinami, hlavami, rohy, bodci, zuby, drápy a bezmála vším, na co si jen vzpomenete. A rozhodně nejde jen o velikost – z dosud objevených dru­ hů můžeme vybrat také dinosaury nejmenší, nejstarší, nejmladší, nejrychlejší, nejvíce obrněné, nejrozšířenější nebo třeba nejbizarnější. Rekordně velká nebo malá jsou také jejich dosud objevená a popsaná fosilní vajíčka nebo otisky stop. Právě aktuální dinosauří rekordy všeho druhu vám nyní vůbec poprvé takto souhrnně a přehledně nabídne tato kniha. Už jste se zamýšleli nad tím, jak velký byl nejdelší dinosaurus v porovnání s tenisovým kurtem? Zda by bylo možné se v největším otisku dinosauří stopy vykoupat jako ve vaně? Nebo jste přemýšleli nad tím, jak velké mozky měli nejchytřejší z dinosaurů? To vše a mnohem víc se dočtete na následujících stránkách. Dnes už známe i barvu opeření a texturu kůže některých dinosaurů, zá­ kladní tvar a velikost jejich vnitřních orgánů, přibližnou délku života a tempo jejich růstu, rychlost metabolismu i pravděpodobnou tělesnou teplotu a spous­ tu dalších úžasných podrobností, nad kterými by paleontologům minulých generací doslova zůstával rozum stát. V současnosti je popsáno hodně přes

5


Dinosauři – rekordy a zajímavosti

tisíc druhů tzv. neptačích dinosaurů, a není tedy od věci vytvořit jakousi jejich Guinnessovu knihu rekordů, abychom mohli obdivovat ty nejzajímavější ze zajímavých. Právě takovou publikaci máte nyní před sebou. Všechny v ní uve­ dené informace se zakládají na pevných faktech, publikovaných v odborných studiích v prestižních vědeckých časopisech. Rozhodně se nemusíte bát, že některý z rekordních záznamů byl převzat ze starších neaktuálních či chybných pramenů nebo zastaralých webových stránek. Unikátní publikaci doplňují také originální a anatomicky přesné ilustrace, které vám představí dinosauří rekordmany jako žádná jiná kniha, která kdy byla přinejmenším v České republice vydána. Už tedy neváhejte a začtěte se do ní – zjistíte, že svět dinosaurů byl ještě více fascinující, než jste si dosud možná mysleli!

6


1.

Zakladatelé dynastie

Všichni dobře víme, že dinosauři žili před dávnou dobou, jak moc je to ale dávno? A kteří z nich byli těmi úplně nejstaršími známými dinosaury na světě? Na tyto otázky bohužel zatím neznáme přesnou odpověď, avšak díky objevům z poslední doby a výrazně vylepšenému datování hornin a fosilií se k této od­ povědi již hodně přibližujeme. Ještě před stoletím jsme přitom měli o skutečné době existence dinosaurů jen mlhavou představu a většině známých druhů bylo připisováno stáří pouze několika málo milionů let. Například populárnímu obřímu dravci druhu Tyrannosaurus rex vědci na začátku 20. století přisuzovali stáří „pouhých“ tří milionů let, tedy zhruba 22krát méně, než kolik činila doba od jeho vyhynutí až po dnešek ve skutečnosti. Ačkoliv nejstarší dnes známé kosterní fosilie dinosaurů jsou staré asi 233,23 (±0,73) milionu let, je takřka jisté, že tato vývojová skupina vznikla už přinej­ menším o 10 milionů let dříve. Svědčí o tom fosilní otisky stop, které se datují do doby asi před 247 až 242 miliony let a pravděpodobně patřily dinosauro­ morfům, velmi blízkým příbuzným „pravých“ dinosaurů. Ještě významnější je ale objev silesauridů, sesterské vývojové skupiny dinosaurů, jejíž zástupci žili prokazatelně už před 245 miliony let. Protože společný předek silesauridů a „pravých“ dinosaurů dal oběma sesterským skupinám vzniknout ve stejnou dobu, je téměř jisté a zcela logické, že i samotní dinosauři ve své archaické po­ době už v tomto období museli existovat.

7


Dinosauři – rekordy a zajímavosti

Nyasasaurus z africké Tanzanie může představovat vůbec nejstaršího známého dinosaura.

Nyasasaurus parringtoni výskyt: Tanzanie, střední trias (asi před 245 miliony let) rozměry: délka asi 2 až 3 metry, hmotnost 20 až 60 kilogramů objev: ve 30. letech 20. století, formálně popsán v roce 2013

8

Zatímco všechny nejstarší potvrzené dinosauří kosterní fosilie pocházejí z Jižní Ameriky (Brazílie a Argentina), možná nejstarší známý dinosaurus byl objeven ve východní Africe. Je jím rod Nyasasaurus, formálně popsaný z tanzanského souvrství Manda v roce 2013. Kostra bohužel není dostatečně dobře dochovaná a kompletní, proto není jisté, zda už se jednalo o skutečného dinosaura, nebo pouze o dinosauriforma, blízkého příbuzného dinosaurů.


Zakladatelé dynastie

Panphagia protos výskyt: Argentina, pozdní trias (asi před 231 miliony let) rozměry: délka asi 1,3 až 1,7 metru, hmotnost asi 12 kilogramů objev: v roce 2006, formálně popsán v roce 2009

Panphagia (doslova „vše žeroucí“) byl vývojově primitivní dinosaurus ze sku­ piny sauropodomorfů, podobně jako brazilský rod Saturnalia. Objeven byl v sedimentech souvrství Ischigualasto na území Argentiny, a je tak o několik milionů let mladší než zmíněný rod. Stáří hornin z tohoto souvrství bylo totiž určeno na 232 až 225 milionů let. Pocházejí odtud také známé rody starobylých dinosaurů – Eoraptor a Herrerasaurus. Panphagia byl rod všežravého sauropodomorfního dinosaura z pozdně triasové Argentiny.

9


Dinosauři – rekordy a zajímavosti

Menší, ale silnější

Lebka o velikosti ledničky

Tyranosauři sice neměli tak dlouhou

Nejsilnější čelisti a nejmohutnější

hlavu jako někteří karcharodonto-

lebku mezi dravými dinosaury měl

sauridi a spinosauridi, naprosto ale

Tyrannosaurus rex, nebyla ale nejdel-

dominovali z hlediska mohutnos-

ší. Tento pomyslný rekord můžeme

ti své lebky a síly svých čelistí. Měli

přisoudit některým zástupcům če-

také mnohem mohutnější zuby, kte-

ledi Carcharodontosauridae, jako je

ré dokázaly odolat extrémně velkým

Giganotosaurus carolinii a Mapusau-

tlakům během stisku čelistí. Ten byl

rus roseae. Největší známé exemplá-

tak silný, že díky němu tyranosauři

ře těchto teropodů měly lebku dlou-

dokázali nejen prorazit kůži a měkké

hou asi 1,6 až 1,8 metru, což odpovídá

orgány, ale dokonce i drtit kosti. Nej-

výšce dospělého člověka. Lidská leb-

větší známá tyranosauří lebka měří

ka by se velmi snadno vešla do jejich

asi 152 cm a její šířka u báze činí přes

předočnicového okna!

90 cm.

Obří lebky karcharodontosauridních teropodů.

44


Rekordně velcí zabijáci

Tyrannotitan chubutensis Méně známým obřím karcharodontosauridem je argentinský Tyrannotitan chubutensis, který žil asi o 20 milionů let dříve než slavnější Giganotosaurus. Přesné rozměry tohoto „tyranského titána“ neznáme, ale je velmi pravděpodobné, že dosahoval délky asi 11 až 13 metrů a hmotnosti v rozmezí 5 až 7 tun (nověj-

Obří argentinský teropod druhu Tyrannotitan chubutensis.

ší odhady z roku 2020 udávají 4,8 až 5,3 tuny). Stehenní kost tohoto druhu měří 140 cm, takže patří k nejdelším známým stehenním kostem u teropodů vůbec.

45


Dinosauři – rekordy a zajímavosti

Věděli jste, že…

[[ [[

… karcharodontosauridi se svou téměř dvoumetrovou lebkou měli poměrně malý mozek o objemu pouhých 275 ml? Samotná mozkovna pak byla dlouhá jen 29 mm a široká asi 64 mm.  … na základě síly čelistí i krčního svalstva a umístění těžiště těla bylo odhadnuto, že zástupce druhu Carcharodontosaurus saharicus dokázal tlamou uzvednout těleso o hmotnosti až 424 kg?

Zajímavost

[[

46

Není jisté, jaký je maximální hmotnostní limit pro dvounohé tvory, ale obří teropodi se k němu nepochybně přiblížili nejvíce. Maximální věrohodné odhady se pohybují až kolem 15 tun.


7.

Nejmenší z nejmenších

V současnosti už je prokázáno, že ptáci jsou poslední přežívající skupinou dinosaurů, která se vyvinula z opeřených teropodích předků kdysi v období jury. Tím pádem bychom mohli za nejmenšího známého dinosaura považovat kolibříka kalyptu nejmenší (Mellisuga helenae), miniaturního ptáčka z Kuby, dosahujícího délky těla kolem šesti centimetrů a hmotnosti zhruba dva gramy. Pokud ale zůstaneme u druhohorních „neptačích“ dinosaurů, pak je situace samozřejmě komplikovanější. Je téměř jisté, že fosilní pozůstatky skutečně nejmenšího dinosaura nikdy neobjevíme. Jeho kosti byly tak malé a tak křehké, že jejich zkamenění a dochování do současnosti i jejich náhodné objevení jsou bohužel extrémně nepravděpodobné. Musíme se tedy poohlédnout po nejmenším dosud známém dinosaurovi, jehož zkameněliny máme k dispozici. Takových objevů je poměrně hodně a ně­ které z nich (například zkameněliny podivných teropodů skanzoriopterygidů) představují fragmenty kostry dinosaurů o velikosti dnešního vrabce. Pravděpo­ dobně se však jedná pouze o mláďata druhů, které byly v dospělosti podstatně větší (ačkoliv ani zcela dorostlé exempláře svou velikostí nepřerůstaly součas­ nou vránu). Za nejmenšího patrně již plně dospělého druhohorního dinosaura bývá často označován druh Microraptor zhaoianus, žijící v období rané křídy na území dnešní severovýchodní Číny. Ten byl s odhadovanou hmotností kolem 434 gramů velký asi jako dobře známá vrána černá.

47


Dinosauři – rekordy a zajímavosti

Mongolský alvarezsaurid rodu Parvicursor patří mezi nejmenší známé neptačí dinosaury.

Parvicursor remotus výskyt: Mongolsko, pozdní křída (asi před 72 miliony let) rozměry: délka kolem 39 centimetrů, hmotnost 162 gramů? objev: formálně popsán v roce 1996

50

Parvicursor neboli „malý běžec“ byl zástupcem skupiny drobných opeřených teropodů zvaných alvarezsauridi. Při velikosti mohutnější hrdličky zahradní představuje jednoho z nejmenších známých neptačích dinosaurů vůbec. Jeho přesnější rozměry ale s jistotou neznáme a není ani jisté, zda se v případě exem­ pláře s odhadnutými rozměry ve skutečnosti nejedná o mládě jiného druhu, kterým může být například mírně větší Shuvuuia deserti.


Nejmenší z nejmenších

Mei long Malinkých dinosaurů už dnes známe opravdu hodně a dospělí jedinci menší než slepice nejsou ve světě paleontologie žádnou velkou vzácností. Přesto nás mnohé fosilní exempláře dokážou fascinovat, což je také příklad čínského druhu Mei long. „Tvrdě spící drak“, jak lze jeho vědecké jméno přeložit, byl popsán roku 2004 ze sedimentů starých 126 milionů let. Objevené mládě bylo zaživa dlouhé jen 53 cm a jeho fosilní kostra byla stočena do „spící“ polohy.

Velmi malý teropod druhu Mei long, dochovaný v neobvyklé „spící“ pozici.

51


Rekordmani mezi dinosaury Dinosauři byli fantastická stvoření. Nikdy před nimi ani po nich už se neobjevili tak dlouzí, vysocí ani těžcí obyvatelé souší. Ale celková velikost je jen jedním fascinujícím aspektem těchto druhohorních plazů. Dinosauří rekordmani vynikali například také největšími a nejdelšími krky, ocasy, trupy, končetinami, hlavami, rohy, zuby či drápy. A rozhodně nejde jen o rozměry – z dosud objevených druhů můžeme vybrat také dinosaury nejstarší, nejmladší, nejrychlejší, nejvíce obrněné, nejrozšířenější nebo třeba nejbizarnější. Právě o nich se dočtete v této knize. • Jak velký byl největší dinosaurus v porovnání s autobusem? • Kolikrát objemnější bylo největší dinosauří vejce v porovnání se slepičím? • Jak rychle běhali dinosauří „sprinteři“? • Kolika let se dinosauři dožívali?

© CNC / Martin Pekárek

Vladimír Socha je publicista, pedagog a popularizátor paleontologie i přírodních věd vůbec. Pravidelně přednáší, vystupuje v pořadech Českého rozhlasu, přispívá články do populárně-naučných periodik a píše knihy. Jeho webová stránka Dinosaurusblog.com byla v roce 2017 nominována na cenu Magnesia Litera.

www.knihykazda.cz

Rekordy a zajímavosti ze světa dinosaurů doprovázejí jedinečné ilustrace výtvarníka a ilustrátora pravěku Vladimíra Rimbaly.