J. Worroll, P. Houghton: Rok v lesní škol(c)e

Page 1

Rok v lesní škol(c)e

Venkovní hry a dovednostní aktivity na každé roční období

Jane Worroll & Peter Houghton


Dny se prodlužují, otepluje se a energie jara zvolňuje do klidnějšího tempa: léto je tu.

Léto

Uvolněná nálada přírody se přenáší i na nás lidi. Přestáváme se tolik honit a ze svalů mizí napětí — lehnout si na záda do hebké trávy nám najednou připadá jako to nejpřirozenější na světě. V naší lesní škole dobře víme, že díky teplejšímu počasí je dětem venku příjemně a mohou se plně soustředit na jemnou činnost, při níž prsty nesvazuje chlad. Víme, že díky lehkému letnímu oblečení a přírodě překypující barvami a životem přestává hrát roli konkrétní místo a děti jsou u vytržení jednoduše z toho, co mají zrovna kolem sebe. I z prostého procházení se tak stává aktivita sama o sobě: skupinka si po cestě může ukroutit hlavu a nadšeně sdílí své objevy, ať už jde o brouka krasce, který se třpytí na slunci, motýly okáče pýrové soupeřící o teritorium, nebo sladkou vůni lipových květů. Letní příroda je prostě pastvou pro všechny smysly. Ponořte se do následujících aktivit a užijte si, co nám velkolepá příroda v rozkvětu nabízí.


MASKY Z KŮRY

MASKY Z KŮRY Tradice vyrábění masek se táhne napříč mnoha kulturami po celém světě, od rituálních masek afrických a amazonských kmenů, které z kůry běžně vyráběly, po moderní škrabošky používané v současném umění a tanci. Tehdy i teď mají tyto masky moc proměnit svého nositele v mytickou bytost, zvíře nebo třeba nenápadný strom. Možností je tolik, kolik si jen dokážete představit. Nošení masek z přírodních materiálů představuje skvělý způsob, jak oslavit nástup léta, protože se tím nositelé stávají součástí okolní krajiny. Stromy a rostliny v létě vynakládají obrovskou energii na růst, vykvétání a rozsévání semen, z nichž vzejde nová generace. S ohledem na to je v tomto ročním období k výrobě masek nejvhodnější kůra, kterou už stromy shodily, protože jim tím nevznikne žádná újma — kdyby se místo toho použily listy nebo květy, zaneprázdněné dřeviny by musely přesměrovat cennou energii do nápravy.

MÍSTO

Nejlepší je hustý les, ideálně tam, kde rostou platany, ale postačí i park se stromy.

VĚKOVÁ SKUPINA

4 roky a více

ZAMĚŘENO NA...

komunikaci • historii • udržitelnost • propojování s přírodou • jemnou i hrubou motoriku • tvořivost • představivost • samostatnost • sebevědomí • důvěru • smyslové prožitky • určování stromů • dendrologii

POTŘEBY

• měkké čtvrtky • dětské nůžky • izolepa • děrovačka • provázek

VOLITELNÉ

tužky a gumy, oboustranná lepicí páska, barevné fixy

• PVA lepidlo • štětce a kelímky na lepidlo • vlhčené ubrousky na očištění rukou

Tato aktivita poskytuje příležitost popovídat si o dávné historii lidstva a starých tradicích, které udržujeme dodnes. Při hledání správných stromů a kůry se děti učí poznávat různé dřeviny. Kromě toho, že je sbírání materiálu a samotná výroba masek zážitek pro všechny smysly, se také jedná o skvělý trénink jemné i hrubé motoriky. Jde o ryze tvůrčí činnost, při níž děti svobodně vytvářejí vlastní umělecké dílo a neomezuje je žádné jasně dané zadání, jak má výsledek vypadat, což podporuje jejich samostatnost a sebevědomí. Sdílení hotového výtvoru ve skupině mezi dětmi buduje atmosféru důvěry a blízkosti a otevírá brány do světa fantazie.

58

59


LÉTO

P OZO ROVÁ N Í P Ř Í RO DY

Připravit

Vydejte se na tichou procházku na zvolené místo v přírodě. Připravte si půdu: vyprávějte o tom, jak tuto techniku používali lovci z indiánských kmenů, aby lépe poznali přírodní svět kolem sebe — svět, na kterém záviselo jejich přežití a na kterém závisíme i my. Řekněte, že může být těžké se nehýbat a uklidnit myšlenky, ale čím častěji to zkoušíme, tím je to snadnější. Povzbuďte děti, ať to hned nevzdávají a dají tomu šanci.

Pozor

Dejte hráčům při výběru svého místa volnost a nechejte je při hledání spoléhat na intuici. Jakmile ho najdou, vyzvěte je, aby zůstali co nejklidněji sedět. Prvních několik minut by se měli zaměřovat na to, aby se svět kolem nich zase vrátil do starých kolejí a pokračoval, jako by tam nebyli. Pokud to pomůže, mohou zpočátku zavřít oči. Až budou připravení, zase je otevřou, zůstanou zcela bez hnutí a budou bedlivě vnímat dění kolem: jak okolo poletují ptáci, bzučí hmyz, voní stromy a vánek pohupuje listím. Zároveň se mohou obrátit i do sebe a zkoumat své pocity.

Teď!

Pusťte se do tichého pozorování. U této aktivity není od věci stanovit přibližný časový rámec: starší děti mohou začít na 5–7 minutách, mladší zpočátku pravděpodobně vydrží o něco méně. Nicméně možná vás děti překvapí a zůstanou sedět i déle, takže se řiďte jejich aktuálním rozpoložením. Až nastane čas a zase se sejdete v kroužku, vybídněte lovce ke sdílení svých zážitků. Některé děti (jako v našem případě) možná svou zkušenost budou chtít ztvárnit z přírodnin a výtvor nechat na svém místečku jako poděkování. Dejte hráčům volnost vyjádřit vše, co jim bude připadat přirozené.

V cíli

Diskuzi můžete rozproudit třeba tím, že se dětí zeptáte, jaká rostlina nebo zvíře upoutaly jejich pozornost — a jak se ve spojitosti s tím cítily? Možná si všimly nějaké barvy, která se jim zalíbila, nebo brouka, který lezl po zemi. Bylo pro ně obtížné zůstat bez pohybu? Nebo si naopak odpočinuly? Vnímaly, jak se příroda zase přestala bát, když byly klidné? Proč si k pozorování zvolily zrovna takové místečko? Cítily se na něm pohodlně, jako by tam patřily? Chtěly by si to teď nebo později ještě zopakovat? VYZKOUŠEJTE! Aby došlo k opravdovému sdílení, dbejte na to, ať je tón diskuze po celou dobu citlivý a uctivý.

72

73


LETNÍ DEN POD ŠIRÝM NEBEM

LETNÍ DEN POD ŠIRÝM NEBEM Myšlenka na léto často vyvolá dětské vzpomínky na výtečné pikniky, válení sudů v trávě a lezení po stromech — což jsou všechno vynikající aktivity pro lesní školu! Jelikož se dětem otevírá volný prostor a všude je plno šťavnatých plodů k utržení, celé dny hladce plynou, aniž by zaznělo jediné slovo o návratu domů. Tento program na letní den pod širým nebem v sobě spojuje radost z jezení venku, nadšení ze sdílení při hře a hrdost z uměleckého tvoření čerpajícího z hojnosti všude kolem, kterou v tomto ročním období příroda oplývá. Kolem některých našich oblíbených stezek rostou slivoně (Prunus domestica) a děti z naší lesní školy už vědí, že jakmile se v létě jarní květy promění ve šťavnaté plody, je čas zpozornět. Znamená to totiž nejen ozobávání čerstvých švestek, ale také příležitost k přípravě všech možných výborných buchet, čatní a — ty máme nejraději — ovocných dobrot s drobenkou. K obyčejným, ale lahodným švestkám přidáme slaďoučké zralé ostružiny (Rubus), které jsou pro děti další obrovskou pochoutkou mezi lesními plody, a spláchneme to jetelovým čajem — doslova chutí léta rozpuštěnou ve vodě! Když se od června do září jetel luční (Trifolium pratense) divoce rozkvete a začne na své sladké květy lákat pilné včely, zelené louky se zbarví dofialova a děti se nemohou nabažit hledání šťastných čtyřlístků.

MÍSTO

Nejlepší je les, kde je povoleno rozdělávání ohně, ale postačí i jiné místo venku v přírodě, které nabízí dostatek divokých pochutin a ohniště.

VĚKOVÁ SKUPINA

4 roky a více

ZAMĚŘENO NA...

určování rostlin • udržitelnost • propojování s přírodou • výživu • hygienu • jemnou i hrubou motoriku • historii • soběstačnost • sebevědomí • společenství a spolupráci • důvěru • sounáležitost • nakládání s riziky • samostatnost • sebeúctu • schopnost naslouchat • trpělivost • soustředěnost • strategické myšlení • rozproudění • fyzickou kondici • sociální dovednosti • sebeovládání • tvořivost • představivost • komunikaci

BEZPEČNOST

JETELU LUČNÍMU se přisuzuje řada zdravotních přínosů, jako jsou protizánětlivé účinky a podpora imunity, a jako takový se při požití v množství odpovídajícímu běžnému jídlu pokládá za nezávadný. Nicméně jeho nadměrné pojídání má stejný účinek jako hormon estrogen, což může vést k narušení důležité hormonální rovnováhy, takže se silně nedoporučuje v těhotenství, při kojení nebo během léčby hormonálních poruch. Jako vždy, pokud berete léky anebo jste na vážkách, poraďte se s lékařem.

Při sbírání švestek a ostružin na drobenkovou dobrotu a trhání jetele na čaj se děti učí, jak tyto rostliny vypadají a jak se v průběhu roku proměňují. 84

85


Aktivity z lesní škol(k)y po celý rok Ať už prší, nebo svítí sluníčko, tato příručka „vytáhne“ děti na čerstvý vzduch, naučí se díky ní něco nového a začnou prozkoumávat krásy přírody ve všech ročních obdobích. Na své si přijdou rodiče, učitelé i všichni ostatní, kdo mají zájem okusit aktivity z lesní škol(k)y, ale zkrátka nepřijdou ani zkušení průvodci, kterým kniha poslouží jako šikovný zdroj inspirace. Příručka navazuje na úspěšný první díl Hry z lesní škol(k)y. Najdete v ní nové návody na neotřelé hry a seznámíte se s dalšími nezbytnými zálesáckými dovednostmi, které děti propojí s přirozeným koloběhem roku. Kromě toho každou kapitolu věnovanou jednomu ročnímu období zakončuje program na celý den pod širým nebem, který využijete při pořádání oslav, ale i kdykoliv jindy. • Na jaře si nasbírejte čerstvé kopřivy na polévku, uplácejte Zemi k narozeninám dort z bláta a upleťte si provázek z mladého ostružiní. • V létě si z ostružin a ptačích per vyrobte inkoust a psací brky, vytvořte si masky z opadané kůry a připravte si na ohni ovocnou pochoutku. • Na podzim ze spadaného listí udělejte duhu, postavte si bunkr a pak si v něm vyprávějte příběhy podle malovaných příběhových kamínků. • V zimě se projděte krajinou s buzolou v ruce, vyřezejte si skřítky z klacků a na otevřeném ohni si svařte jablečný džus s vánočním kořením. Jane Worroll a Peter Houghton jsou kvalifikovaní průvodci lesní školy a společně vedou celoroční lesní kroužek pro děti z Londýna i okolí. Jane pracovala jako countryside ranger (správkyně venkovské oblasti), zahradnice a ošetřovatelka stromů, vystudovala ekologii a ochranu životního prostředí. Peter se věnuje uměleckému řemeslu (zaměřuje se na práci se dřevem a dalšími materiály) a deset let pracoval jako koordinátor v charitativní organizaci určené pro ohrožené městské děti a mládež. www.knihykazda.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.