__MAIN_TEXT__

Page 1


obsah beletrie

5–33

Arnošt Lustig Déman t y noc i 7 | Bohumil Hrabal Proluk y 8 | Jiří Kamen Kinž ál 9 | Pavel Bušta Expres Praha–Radot ín 10 | Henr y Spencer Znuděn krásou hnusu 11 | Arnošt Lustig, Eva Lustigová Pov ídk y 12 | Dana Emingerová Ž ivel Lust ig 13 | Pavel Br ycz Tátolog ie 14 | Rudolf Čechura Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné př ípady 15 | Daniela Kovářová Oko za oko 16 |

Sue Townsendová Adr ian Mole – lé t a prostot y 17 | John le Carré Špion, k terý se př išel ohřát 18 | David Baldacci Spravedlnost v Div ine 19 | Herta Müllerová Srdénko 20 | Elfriede Jelineková Zimní cest a 21 | Daniel Kehlmann Já a Kaminsk i 22 | William

Trevor Př íběh Lucy Gaultové 23 | Anna Enquistová Kon trapunk t 24 | Alberto Méndez Slepé slunečn ice 25 |

Milorad Pavic Chazarsk ý slovn ík 26 | Thomas Mann Smr t v Benátkách 27 | Philip Roth Profesor touhy 28 | Philip Roth Por tnoy ův komplex 29 | Fay Weldonová Den ík macechy 30 |

Anna Gavalda A t aková to byl a l áska... 31 | Amélie Nothombová Kyselina sírová 32 | Pierre Boulle Tvář 33 |


naučná literatura

35–55

Chris Crudelli Cest a bojovn íka 37 | Noel Palomo-Lovinski Nejvlivnější svě tov í módn í návrhář i 39 | 100 nejkrásnějších receptů z F.O.O.D.u  40 | Petra Lamschová, Petr Havlíček, Lenka

Černá, Zuzana Bičíková Jak se hubne v Čechách aneb Die t a na cest ách  41 | Jan Svěrák, Alena Prokopová Př íběh filmu Kuk y se vrac í 43 | Karel Hvížďala Uv ízlé vě t y 44| Emíre

Khidayer Arabsk ý svě t – jiná pl ane t a? 45 | Carlo D’Este Válečný vůdce  47 | William Van der Kloot Válečné lekce 48 |

Reginaldo Ustariz Arze Che Guevara 49 | Zlatica Zudová-Lešková Zapomenut á elit a 50 | Martin Dubánek Od bodáku po tryskáče 51 | Brett Cohen Všechno, co by měl znát každý muž 52 | Alanna Kaibová Všechno, co by měl a znát každá žena 53 | Karel Jordán Tenkrát na Západě 54 | Miroslav

Bobek a kol. Návrat divok ých kon í  55 |


literatura pro děti a mládež

57–89

Tim Grabham a kol. Nafilmuj to! 59 | Dagmar Geislerová Hl avně v klidu! 60 | ZEP T iteuf – Svě t je krutej 61 | Jürgen

Banscherus De tek t iv Kv ítko: Př ípad zloděje bruslí 62 | Enid Blytonová Kouzelné křeslo 63 | Daniela Krolupperová Proč mluv íme česk y 64 | Miloš Macourek Pohádk y 65 | Karel

Plicka, František Volf Česk ý rok v pohádkách, písn ích, hrách a t anc ích, ř íkadlech a hádankách –Podz im 67 | Daniela

Krolupperová Zítra v ZOO! 68 | Pavel Br ycz Co si v y právějí andělé 69 | Adam Jay Epstein a Andrew Jacobson Spř ízněnc i čarodějů 70 | Philip Reeve Drac i prostě neex istují 71 |

Kathr yn Laskyová Legenda o sov ích strážc ích – 3. Záchrana 72 | Gareth P. Jones Dědic tv í rodu Trnhoffů 73 | Př íručka přež it í pro holk y (k teré nejsou včerejší ) 75 |

Pascale d’Andon a Catherine Pouligny Módn í návrhářka – Kouzlo večera 76 | Pascale d’Andon a Catherine Pouligny Módní návrhářka – Líčen í 77 | Př íručka ml adé jezdk y ně  79 |

Renata Štulcová Rafaelova škol a: V í lí kř ídl a 80 | Libba Brayová Měsíční oko 81 | Šikulka 83 | Zv ířat a 84 | Objevujeme ř íši zv ířat 85 | Tomáš Tůma, Oldřich Růžička Pokl ady svě t a 87 | Pavla Etr ychová, Petr Morkes Kom isař Vr ťapka: Sebrané spisy III. 89 |


beletrie


„Lustigovi mladí hrdinoví existují prostřednictvím řeči a těla, a to v podobě sexu či jídla; život či alespoň čest jim zachraňuje jejich vnitřní síla a vůle žít.“ S l o v n í k č e s k é li t e ra t u r y p o r o c e 1 9 4 5


Uchvacující hrdinství mladých lidí tváří v tvář kruté realitě Arnošt Lustig

Démanty noci Soubor povídek, které nedávno zesnulý autor napsal na základě svých válečných prožitků a vydal v Mladé frontě již v roce 1958. Démanty noci také v roce 1964 zfilmoval režisér Jan Němec a Arnošt Lustig spolupracoval na scénáři. Tato kniha patří k vrcholům Lustigovy tvorby, byla přeložena do několika jazyků. Autorovi se v Démantech noci podařilo zachytit mladé hrdiny uprostřed kruté doby, kteří si ovšem zachovávají lidskou důstojnost. Ukazuje nám ony záblesky démantů čistých srdcí v temnu noci všeobecné beznaděje, což je téma aktuální i dnes. Neboť stále jde v životě o to samé – o vítězství lidskosti nad lhostejností, statečnosti nad zbabělostí a naděje nad rezignací.

Váz., 192 stran 130 × 200 mm Cena 229 Kč Termín vydání: srpen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

česká próza

7


Velké završení slavné Hrabalovy trilogie

Bohumil Hrabal

Proluky

Váz., 280 stran 120 × 165 mm Cena 279 Kč Termín vydání: září

8

česká próza

Závěrečná část trilogie zachycuje období od vydání Perličky na dně (1963), kdy se Hrabal stejně jako jiní stává „spisovatelem v likvidaci“ a opouští libeňský byt v domě Na hrázi „věčnosti“. Novým dějištěm se stává Kersko, novými protagonisty jeho obyvatelé i Hrabalovy kočky, novým rámcem politická situace po okupaci „spojeneckými“ vojsky. Autor opět píše o svých kumpánech Boudníkovi, Maryskovi a Bondym, ale současně vstupují na scénu Hrabalovi rodiče a strýc Pepin, nově pak přátelé z uměleckých kruhů, jako Arnošt Lustig nebo budoucí nositel Nobelovy ceny Heinrich Böll, s nímž Hrabal prožívá 21. srpen 1968.


Románový příběh jako obraz 20. století

Jiř í Kamen

kinžál Román začíná jako pátrání po otci, na kterého hlavnímu hrdinovi v paměti utkvěly jen „relikvie“ připomínající boje druhé světové války v africké poušti, především kinžál, ale také červená limonáda z kolínské sodovkárny, kde otec pracoval. Do pátrání a vzpomínek vstupují nejrůznější postavy, obyčejní příbuzní i svatí, slavní malíři a fotografové, žháři i žoldáci, lékaři trhající mandle i řezníci… Osudy postav a míst mají své vlastní dějové linie, které se v zlomových okamžicích začínají zrcadlit, protínat, vrstvit, míjet či vzdalovat, měnit vážné v nevážné a naopak, čímž vytvářejí propojenou síť, v níž pulzují leitmotivy románu: cirkus, tanec, nemoc, houby, ping-pong, požáry a ohně, sbírka známek…

Váz., asi 300 stran 130 × 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: říjen

Jiří Kamen Rozhlasový kulturní publicista, autor rozhlasových her a dokumentů, spisovatel. V letech 1991–1993 působil jako šéfredaktor stanice Vltava. Spoluzaložil a dodnes vytváří kulturně publicistický pořad Víkendová příloha stanice Vltava, oceněný novinářskou Cenou křepelek. Autor knih Štěstí pod míru (poezie), Toulavý kůň (biografický román), Ten druhý jsem já (novela jako román), Za všechno může kocour (zábavný román), Hugo. česká próza

9


Adolescentovy zápisky

Pavel Bušta

Expres Praha–Radotín

Váz., 176 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: říjen

Pavel Bušta žije v Praze. Na jaře úspěšně odmaturoval na Gymnáziu Jana Nerudy a nyní se poohlíží po vysokoškolských studiích, kde by mohl rozvíjet své tvůrčí schopnosti.

10

česká próza

Popisů krize dospívání najdeme v domácí i světové literatuře bezpočet. Autoři rozpomínající se ve zralém věku na tuhle etapu si leccos nevybaví a něco zas přikryjí nánosem sladké nostalgie. Povídkový debut Pavla Bušty je v uvedeném ohledu čestnou výjimkou: vzhledem k tomu, že jej začal psát na samém prahu plnoletosti, neměl se dnes devatenáctiletý autor nač rozpomínat. Petr, autorovo alter ego žijící na poklidném pražském předměstí, v sedmnácti příbězích upřímně a až klinicky přesně mapuje své fyzické a duševní zrání poznamenané konflikty s rodiči, učiteli, vrstevníky… i se sebou samým. Vyprávění postrádá obvyklý neduh teenagerských textů – nadutost, sebestřednost, neschopnost sebereflexe – a naopak srší vtipem a břitkou ironií. Puberťák s tváří zarudlou pučícím akné se v něm dokáže hlasitě vysmát i vlastním nezdarům, nad nimiž by jiní možná plakali.


Drogy. Výpověď dospívající generace

Henry Spencer

Znuděn krásou hnusu Ve své prvotině se autor, píšící pod pseudonymem Henry Spencer, snaží zachytit šeď jednoho středně velkého maloměsta. Hlavní postava si tuto nudu krátí drogami a ulehčuje si tak pomalu plynoucí dny plné undergroundové hudby nejrůznějších žánrů, klasických filmů i anonymních sexuálních styků. Kniha beze jmen, bez míst, konkrétních příčin a vysvětlení, vyšších uměleckých ambicí, k nimž si alibisticky autor pomáhá citáty z Poea, Kafky či z textů skupiny Telex, zato plná drog, vulgarit a pošramoceně neohroženého ega hlavního hrdiny. Aneb cool svět, kde cool je sprosté slovo.

Váz., 184 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: říjen

česká próza

11


Prémiová sbírka povídek vychází k autorovým nedožitým 85. narozeninám Arnošt Lustig, Eva Lustigová

Povídky Do tohoto souboru vybral Arnošt Lustig nedlouho před smrtí své dvě povídky Poslední den ohňů a Chvíle hned po ránu, další dvě povídky přidala jeho dcera Eva – Bílý vítr a Sláva Chaima Steina. Vznikla tak výjimečná sbírka raných textů obou spisovatelů. Čtenář tak má možnost porovnat jak či zda Lustig ovlivnil tvorbu své dcery.

Váz., asi 176 stran 130 × 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: listopad

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

12

česká próza


Seminář tvůrčího psaní Arnošta Lustiga

Dana Emingerová

Živel Lustig Nejzábavněšjí učebnice světové literatury a tvořivého psaní, zmixovaná s životní filozofií a lechtivými anekdotami Arnošta Lustiga. Spisovatel hlásal, že literatura nesmí být nuda. A tím se řídil i při svých literárních seminářích tvůrčího psaní. Jejich atmosféru zachycuje Dana Emingerová, které se podařilo lehkým perem skloubit spisovatelův smysl pro humor se závažnými tématy jeho života.

Váz., 224 stran 130 × 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: říjen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

česká próza

13


Rady pro začínající tatínky, kteří nechtějí brzy skončit Pavel Brycz

Tátolog ie

Váz., asi 160 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: říjen

Pavel Brycz (1968) Vydal povídkové soubory Hlava Upanišády, Jsem město (Cena Jiřího Ortena 1999), Miloval jsem Teklu a Malá domů. Dále novely Sloni mlčí, Mé ztracené město a romány Patriarchátu dávno zašlá sláva (Státní cena za literaturu 2004) a Svatý démon. Pro děti vydal Kouzelný svět Gabriely (nominace na Magnesii Literu 2007), Dětský zvěřinec (též večerníček na ČT 2009). V roce 2010 mu vyšla knížka Bílá paní na hlídání (Zlatá stuha v kategorii nejlepší beletrie pro děti a mládež za rok 2010), na jejíž motivy chystá Česká televize animovaný večerníček.

14

česká próza

Každý autor chce psát knihy, které mají hlavu a patu. A aspoň jednou za život napsat i takovou, která má koule. Tátologie dosáhla vysoké laťky: má hlavu, patu i koule. A dává báječné rady všem tatínkům, kteří také mají všechny tři náležitosti na správných místech. Jak mít dost odvahy k nezodpovědnosti vůči šéfům a spát v práci? Jak se zachovat, když přežijete s dětmi celý nekonečný večer a ve dvě ráno vás budí opilé pohihňávání bytosti, kterou milujete, ale jež má jednu nohu o dost kratší, protože si urvala jehlový podpatek, když stoupla ve tmě do kanálu? A jak uživit rodinu v éře hypotečního otroctví, i když si na vás nevzpomněli s úřadem ombudsmana České dráhy? Toto a mnohem víc obsahuje kniha, která ani ženám nebude rozhodně cizí. Vždyť některé tátologické rady už znají z Maminky, časopisu, který četly v těhotenství, když ten jejich se ještě ládoval okurkami a nedovedl si představit, že se smíří nejenom se svým otcovstvím, ale dokonce i se svým vlastním tátou.


Brilantní detektivní příběhy s vědeckou zápletkou Rudolf Čechura

Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné případy Deset příběhů, v nichž Dr. Holmes řeší detektivní záhady za pomoci svých mimořádných přírodovědných znalostí získaných dlouholetým studiem. Poslední z příběhů zavádí slavného detektiva do Čech.

Rudolf Čechura (1931) vydal až dosud přes dvacet knih, které zasahují do několika žánrů. Kromě dětských knih o Maxipsu Fíkovi, populárních u několika generací, jsou to prózy o životních peripetiích mužů v letech padesátých, šedesátých až dnešních, které směly být vydány až po roce 1989. Patří sem Šperhák (vyd. 1996), Pestrý život (2004) a rovněž Namydlená šikmá plocha, kterou vydala Mladá fronta v roce 2009. Autor však píše i skvělé detektivky pro dospělé – poslední z publikovaných, nazvaná Jako zvíře, vyšla v roce 2007 a byla vyznamenána cenou Eduarda Fikera. Sem se řadí i soubor Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné povídky, který byl původně vysílán v populárním rozhlasovém Meteoru a v němž vyřeší známý detektiv zapeklité případy s přírodovědnými zápletkami díky svým nedostižným znalostem a pozorovacímu talentu.

Váz., 264 stran 130 × 200 mm Cena cca 219 Kč Termín vydání: září

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

česká próza

15


Justiční povídky s poučením

Daniela Kovářová

Oko za oko Kniha obsahuje dvě desítky povídek z justičního prostředí, které ukazují, že život je plný právních problémů, a představuje čtenáři i jejich řešení. Někdy ovšem ani znalost paragrafů nepomůže ke štěstí. Začtěte se do lidských osudů, omylů, vítězství i proher, v soudních síních i mimo ně. Autorka – bývalá ministryně spravedlnosti – čerpala při psaní ze své dvacetileté praxe advokátky a obhájkyně.

Váz., asi 160 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: říjen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Daniela Kovářová (nar. 1964) Advokátka, od května 2009 do července 2010 ministryně spravedlnosti ve vládě Jana Fischera. V r. 2008 vydala sbírku sci-fi povídek a mikrohororů Minutové povídky a v r. 2009 sbírku o lásce a vztazích nazvanou „Láskyplné“ povídky. V Mladé frontě v r. 2010 vyšla kniha Můj flirt s politikou, která odráží její zkušenosti ve vysoké politice. Daniela Kovářová je také autorkou dvou odborných publikací o rétorice a řady fejetonů a článků zejména z justiční problematiky.

16

česká próza


Osmé pokračování osudů věčného nedospělce Sue Townsendová

Adrian Mole – léta prostoty Adrian Mole už dosáhl věku třicet devět a čtvrt roku, ale nezdá se, že by se ze svých dosavadních životních kotrmelců poučil. Je na tom dokonce tak, že si nemůže dovolit splácet hypotéku na loft ani dluhy na kreditních a nákupních kartách a musí se přestěhovat zpátky do Leicestershiru, do přestavěných vepřínů, kde sdílí dvojdomek s rodiči. Na živobytí si jakžtakž vydělává v antikvariátu, ovšem stále častější noční vstávání i další příznaky v něm vzbuzují obavy z nastupujících chorob... Má zkrátka plnou hlavu starostí, takže stačí jediný opilecký telefonát staré lásce Pandoře a Adrian začne přemýšlet, jestli to není právě ona, která ho teď jediná může zachránit…

Váz., 344 stran, 130 × 200 mm Cena 329 Kč Termín vydání: srpen

Přeložila Jana Hejná Ilustrace Václav Kabát

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

bele tr ie

17


Špičkový špionážní román

John le Carré

Špion, který se přišel ohřát

Váz., 224 stran 130 × 200 mm Cena 229 Kč Termín vydání: září

Přeložila Veronika Volhejnová

18

de tek t ivk y a thr illery

Mrazivý příběh zasazený do dob studené války upoutává i dnešního čtenáře brilantně vylíčenou atmosférou špionážních praktik v tajných službách Východu i Západu. Jeho hlavní hrdina, britský agent Alec Leamas, čeká na hraničním přechodu mezi berlínskými sektory na kolegu ze své sítě a stane se bezmocným svědkem jeho zastřelení. Znamená to pro něj nejen profesní nezdar, ale i ztrátu přítele. Navíc ví, kdo stojí za jeho vykalkulovanou smrtí. Bez chuti pokračovat ve vlastní kariéře se vrací do londýnské centrály, když mu ale Řídící po nevybíravé kritice nabídne poslední úkol a tím i šanci vydobýt zpět ztracené pozice, bez váhání jde do toho. V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Oliver Stone je zpátky, velkolepá hra o život může začít! David Baldacci

Spravedlnost v Divine Oliver Stone býval kdysi elitním zabijákem. Nyní se svými přáteli, kteří si říkají Camel Club, odkrývá temné zákulisní hry a spiknutí v nejvyšších vládních kruzích. Není divu, že se tak stává cílem, který je třeba zlikvidovat. Aby ochránil své přátele, ukryje se v městečku kdesi ve Virginii. Ale ani tady nenajde klid. Proč tu lidé páchají sebevraždy? A kdo stojí za tajemnými nehodami ve městě? Je město v lesích útočištěm, nebo jen smrtící pastí? Váz., 368 stran 130 × 200 mm Cena 349 Kč Termín vydání: srpen

Přeložil Jiří Balek V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

de tek t ivk y a thr illery

19


Kdo mlčí, bude ponížen!

Herta Müllerová

Srdénko Jeden z nejintenzivnějších textů nositelky Nobelovy ceny za literaturu, kterou si u nás čtenáři oblíbili. Autorka se vrací do Rumunska za vlády Nicolae Ceauseska, kde všemocná tajná policie špicluje každého, kde se strach stal každodenní realitou a kde je zatraceně těžké žít život podle vlastních představ. Za překlad románu Rozhoupaný dech získala Radka Denemarková Magnesii Literu za nejlepší překlad roku 2010.

Váz., asi 220 stran 130 × 200 mm Cena cca 259 Kč Termín vydání: říjen

Přeložila Radka Denemarková

20

moderní svě tová próza

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Mrazivá sonda do lidské duše

E lfriede Jelineková

Zimní cesta Zbrusu nový text nositelky Nobelovy ceny pojednává o útlacích společnosti, o tom, jak se člověk cítí nesvůj ve vlastním těle. Próza začíná líčením dnešního světa (bankovní skandály, únosy dětí atd.), ale stále zřetelněji se vrací k životu Elfriede Jelinekové včetně komplikovaného vztahu k matce, otcově internaci na psychiatrii, až po sebeironické zostuzení Jelinekové jako autorky, co „skuhrá stále stejnou písničku“. Jde o jedno z nejosobitějších a nejintimnějších děl rakouské spisovatelky.

Váz., asi 120 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: listopad

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Přeložila Jitka Jílková

moderní svě tová próza

21


Vtipný a ironický román o kulturním žurnalismu Daniel Kehlmann

Já a Kaminski

Váz., asi 160 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: listopad

Přeložil Tomáš Dimter

Sebastian Zöllner se po studiu kunsthistorie živí jako příležitostný novinář. Jednoho dne mu ale svitne: napíše monografii malíře Kaminskiho, kterého kdysi objevili a podporovali Picasso nebo Matisse. Napíše knihu o starém malíři, který se stal světoznámým díky tomu, že své obrazy maloval a maluje slepý. Zöllner se za ním vydává do hor, kde muž žije odloučen od světa. Musí si pospíšit, protože by měl rukopis brzy odevzdat, rozhodně dřív, než Kaminski zemře. Jenže s něčím Zöllner nepočítal: umělec je přes svůj věk a slepotu velmi vitální a neustále obklopen lidmi, kteří brání novináři v práci. Kaminski je ovšem mnohem urputnější soupeř, než se na první pohled zdálo. Já a Kaminski je velmi ironický román o povaze kulturního žurnalismu, prolínání lží a pravdy, manipulaci, morálce a umění. V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

22

moderní svě tová próza


Elegický příběh o životě ztraceném a znovu nalezeném William Trevor

Příběh Lucy Gaultové Heloise a Everard Gaultovi jsou harmonický pár; žijí sice v neklidných časech v Irsku na konci 20. let, ale devítiletá dcera Lucy jim dělá radost. Najednou jim ale někdo otráví psy a později se málem nepodaří zachránit statek před úmyslně založeným požárem. V tu chvíli je jasno: Heloise, která pochází z Anglie, není v Lahardane vítána, a aby rodina unikla nesmyslnému pronásledování, musí odejít ze země. Lucy se rodinnému rozhodnutí vzepře a před odjezdem zmizí. Jako symbol její smrti po ní zůstanou na pobřežních skalách sandály. Zoufalí rodiče opouštějí Irsko a nevědomky i své dítě. Váz., asi 216 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: říjen

Přeložil Viktor Janiš V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

moderní svě tová próza

23


Tragické prolnutí života a hudby

Anna Enquistová

Kontrapunkt

Váz., 200 stran 130 × 200 mm Cena 229 Kč Termín vydání: srpen

Přeložila Magda de Bruin Hűblová

24

moderní svě tová próza

Nic není bolestnější než ztráta milovaného člověka. A nic není děsivější než pozvolné blednutí vzpomínek na mrtvého. Po dceřině tragické smrti se matka nechce vyrovnat s tím, že čas odvívá kdysi tak živé vzpomínky, které by rodička neměla zapomenout. Teprve když začne studovat Bachovy Goldbergovy variace, zabývat se skladatelovým životem, interpretovat notový zápis a hrát tuto skladbu, zjistí, že hudba může být mostem k dceři. Harmonie, různost forem a tónů Bachovy hudby evokují a najednou přinášejí scény z jejího života s dcerou, od narození po ukončení školy, dny na dovolené, jejich rozdílné představy o životě, ale i okamžiky mimořádné blízkosti. Román je jedinečným prolnutím života a hudby. V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Výjimečná kniha o válečných běsech

Alberto Méndez

Slepé slunečnice Ve čtyřech volně propojených epizodách vypráví Alberto Méndez (1941–2004) o hrůzách španělské občanské války. Pro republikánské Španěly to byla křížová cesta, která přivedla tisíce mužů do vězení a před hlavně popravčích čet. Hrdinové Méndezových elegických příběhů spojuje odpor nad násilím vítězů.

Váz., asi 120 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: říjen

Přeložila Blanka Stárková

moderní svě tová próza

25


Kultovní kniha nejznámějšího balkánského spisovatele Milorad Pavic

Chazarský slovník

Váz., 240 stran 160 × 210 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: září

Fenomenální román srbského autora má podobu fiktivního slovníku o 100 000 slovech. Pojednává formou mýtů, legend a vyprávění o národu Chazarů, který žil kolem roku 1000 n. l. mezi Kaspickým a Černým mořem, a o kterém se nedochovaly žádné informace. Román vypráví o chazarské kultuře, náboženství a myšlení, o osobnostech souvisejících s příběhem chazarské polemiky a chazarským slovníkem. Některé z těchto osobností jsou fiktivní, jako například princezna Ateh, vůdkyně původní chazarské sekty lovců snů, jiné zase skutečné. Kniha vychází ve verzi pro muže a pro ženy, na základě autorovy teorie, že muži a ženy čtou knihy jiným způsobem, a knihy pro muže a pro ženy proto nemohou být stejné.

Přeložila Stanislava Sýkorová V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

26

svě tová próza


Klasika v novém překladu

Thomas Mann

Smrt v Benátkách Stěžejní dílo nositele Nobelovy ceny za literaturu o spisovateli Gustavu von Aschenbachovi a jeho snaze uniknout každodenní rutině cestou do Benátek. Ve městě na laguně se osudově setkává se čtrnáctiletým Tadziem, který v Aschenbachovi probudí do té doby skrývané homosexuální sklony. Platonické milostné vzplanutí naruší stereotyp spisovatelova života. Na pozadí morové epidemie, která v Benátkách vypukla, zažívá Aschenbach dny největší radosti i strachu. Ve vydavatelství Tympanum vychází souběžně jako audiokniha. Váz., asi 120 stran 130 × 200 mm Cena cca 259 Kč Termín vydání: říjen

Přeložil Vratislav Jiljí Slezák

svě tová próza

27


Intimní zpověď zhýralce mezi vzdělanci

Philip Roth

Profesor touhy

Váz., 272 stran 130 × 200 mm Cena cca 269 Kč Termín vydání: říjen

„Podle mě se počítají knihy – a to se týče i mých vlastních – kde chlap sám na sebe řekne to nejhorší,“ prohlašuje v tomto románu básník Baumgarten, a jeho přítel a hlavní postava díla David Kepesh na sebe během svého vyprávění skutečně poví i věci nesdělitelné. Od komických pokusů stát se „zhýralcem mezi vzdělanci“ a svádět své spolužačky na americké univerzitě, přes divokou „ruskou trojku“ s dvojicí švédských dívek v Londýně, po manželství s neuvěřitelně krásnou a nenapravitelně povrchní Helenou. Teprve mírná, mateřská, ohleduplná a báječně vnímavá Claire vrátí Kepeshovi mužnost i sebevědomí. A přesto si pan profesor v závěru klade otázku, která nás občas napadá všechny.

Přeložil Jiří Hanuš

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

28

svě tová próza


Vyvolal svého času pohoršení i u části amerického publika, přesto patří k největším románům v americké literatuře. Philip Roth

Portnoyův komplex Trag ikomická literární bomba o životě v sexu Alexander Portnoy, mladík ze středostavovské židovské rodiny, trpí poruchou, „při níž se silně pociťované etické a altruistické impulsy neustále srážejí s extrémními sexuálními tužbami, jež jsou často perverzní povahy…“ Jako většina puberťáků ani on nemyslí na nic jiného než na sex a jeho problém je v tom, že tahle mládežnická posedlost mu vydrží až do dospělosti. Román má formu neobyčejně otevřené zpovědi na psychoanalytikově gauči, na němž se pacient Portnoy křečovitě vzpírá ochromujícímu vlivu původu i rodiny, neboť revolta v něm vyvolává pocity viny a hanby, jelikož snaha uniknout ze svěrací kazajky rodinných vztahů i nejrůznějších tabu se v něm sváří s upřímnou synovskou láskou.

Váz., 248 stran 130 × 200 mm Cena 259 Kč Termín vydání: září

Přeložili Luba a Rudolf Pellarovi

svě tová próza

29


Kousavě humorný román o životě ve skoro normální rodině Fay Weldonová

Deník macechy Jednoho dnes se Sapfo objeví přede dveřmi psychoanalytické ordinace, kde pracuje její matka, a rychle jí předá rukopis se slovy, že jde o její deníky. Populární anglická autorka tak začíná příběh ženy, kterou všichni odrazovali, aby se vdala za vdovce Gavina. Je pro ni moc starý, říkali jedni, jiní zase upozorňovali na možnost, že chlap si vyhlédnul jen její dům. A že prý jí jeho děti ze života udělají peklo. To je všechno možné, ale citům neporučíš…

Váz., asi 280 stran 130 × 200 mm Cena cca 329 Kč Termín vydání: listopad

Přeložila Martina Neradová

30

svě tová próza

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Nejúspěšnější román francouzské autorky

Anna Gavalda

A taková to byla láska... Chloé, matka dvou dětí, kterou právě opustil manžel, tráví pár dní ve venkovském domku se svým tchánem. A kupodivu nejen Chloé, ale i tchán potřebuje pofoukat milostné bolístky. Děje se tak prostřednictvím vzájemných rozhovorů, a jelikož Chloé bývá sarkastická a tchán je střídavě bohorovný a rozpačitý, rány se zprvu především jitří. Chloé najde cestu ke zdánlivě přísnému a chladnému tchánovi až díky jeho vyprávění o osudové lásce navzdory předsudkům – Mathilde. Mathilde už je minulostí, ale možná těm dvěma pomůže lépe vykročit do budoucna…

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., 152 stran 130 × 200 mm Cena 199 Kč Termín vydání: září

Přeložila Silvie Dokulilová

svě tová próza

31


Obžaloba současné společnosti, dychtící po utrpení druhých Amélie Nothombová

Kyselina sírová Význačná francouzsky píšící belgická spisovatelka zasazuje děj tohoto románu do otřesné televizní realityshow simulující podmínky koncentračního tábora. V kulisách příběhu jedné z obětí, mladé dívky známé pod pořadovým číslem CKZ, která vzbuzuje až obsedantní touhu v dozorkyni Zděně, se Nothombová zamýšlí nad skutečnými významy hodnot, jako je identita, morální čistota, zásadovost. Kontroverzní román vzbudil mezi francouzskou odbornou i laickou veřejností bouřlivou polemiku.

Váz., 144 stran 130 × 200 mm Cena 199 Kč Termín vydání: červenec

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Přeložila Lucie Šavlíková

32

svě tová próza


Strhující psychologický román

P ierre Boulle

Tvář Prokurátor Jean Berthier, který přijde do malého města Bergerane na jihu Francie, se stane mimoděk svědkem tragické události, při níž se nešťastnou náhodou utopí mladá dívka. Berthier ji sleduje s rozpolcenou myslí, nechce se mu do záchrany, ale přitom si je vědom, že by něco udělat měl. Rozvažuje tak dlouho, až je pozdě. Při vyšetřování prožívá velké dilema. Musí jako žalobce vést celý případ, ale jediný také ví, jak celá událost skutečně proběhla. Je natolik zaujatý svým povoláním a tolik si zakládá na své cti a neúplatnosti, na tom, aby si zachoval svoji tvář, že udělá všechno proto, aby potopil toho, na koho padlo podezření. Živě a čtivě napsaný román typickým Boulleovým úsporným stylem s přesným vyjadřováním je znamenitou studií toho, čeho je schopna lidská mysl.

Váz., 176 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: říjen

Přeložila Dana Melanová

svě tová próza

33


nauÄ?nĂĄ literatura


Poznejte všechny bojové styly světa Nahlédněte do zákulisí života mistrů a jejich žáků a okuste nejnáročnější zápasnické výcvikové metody Prostudujte zbraně a zbroj z nejrůznějších regionů a zemí


Ohromující obrazový přehled více než 300 historických a současných bojových stylů Chris Crudelli

Cesta bojovníka Bojová umění a bojové techniky z celého světa Známý britský virtuos kung-fu Chris Crudelli zcestoval svět, aby se učil od mistrů bojových umění z první ruky. Své poznatky vtělil do unikátní obrazové publikace, která přináší fundované informace o všech známých bojových stylech počínaje starodávnými bojovými uměními Indie a Číny a konče soudobými sebeobrannými technikami a olympijskými sporty. Encyklopedické pasáže se střídají s fotoreportážemi ze zákulisí života učitelů a jejich žáků. Vedle četných ukázek zbraní a zbroje nechybí ani nástin historických a kulturních podmínek jednotlivých regionů a zemí, v nichž se zrodila nepřeberná škála stylů a tradic.

Váz., 360 stran 252 × 301 mm Cena 999 Kč Termín vydání: září

naučná literatura

37


„Já, která obdivuji ženu, jsem jí chtěla dát oblečení, ve kterém by mohla řídit auto, a přesto by to bylo oblečení, jež by podtrhovalo její ženskost, oblečení, které by splývalo s jejím tělem. Žena nejvíce vypadá jako nahá, je-li dobře oblečená.“ C o c o C h a n el


Seznamte se s těmi, kteří ve světě módy a stylu skutečně něco znamenají! Noel Palomo-Lovinski

Nejvlivnější světoví módní návrháři Tento rozsáhlý přehled představuje 50 nejvlivnějších světových módních návrhářů počínaje Paulem Poiretem přes Coco Chanel, Cristóbala Balenciagu nebo Mary Quant, až po současné špičkové návrháře Karla Lagerfelda, Vivienne Westwood nebo Stellu McCartney, kteří mění tvář stylu a kultury v 21. století. Profil každého návrháře představuje celou jeho tvorbu, ikonické modely a grafické časové osy a odkazy demonstrují nejen to, proč byly jejich modely ve své době tak mimořádné, ale také jak jejich zvláštní kvality přečkaly zkoušku času a dokázaly ovlivnit návrháře i dnes. Profily jsou doplněny mnoha fotografiemi a obrázky.

Váz., 192 stran barevné fotografie a ilustrace 265 × 222 mm Cena cca 499 Kč Termín vydání: říjen

naučná literatura

39


Nasbírejte inspiraci od gastronomických expertů

100 nejkrásnějších receptů časopisu F.O.O.D.

Váz., 232 stran 213 × 275 mm Cena cca 389 Kč Termín vydání: říjen

40

naučná literatura

Nakladatelství Mladá fronta připravuje k vydání reprezentativní kuchařskou publikaci s názvem 100 nejkrásnějších receptů časopisu F.O.O.D. Kniha je členěna do několika přehledných oddílů (Chuťovky a delikatesy, Polévky a krémy, Hlavní jídla, Nejen maso, Ovoce a dezerty) a každý recept doprovází informace, tipy a know-how. Mimořádně pohledné recepty jsou zároveň snadné na přípravu a tato kniha se jistě stane jedním z nejkrásnějších dárků nejen pro ty, kdo rádi vaří, ale i pro ty, kdo pokládají gastronomii za součást životního stylu.


Tým časopisu Dieta na cestách po ČR

Petra Lamschová, Petr Havlíček, Lenka Černá, Zuzana Bič íková

Jak se hubne v Čechách aneb 101 otázek z Dietatour Zajímají se Češi o diety a hubnutí, zdravý životní styl a pohyb? Nebo raději svůj čas tráví vleže u televize? To jsme se vydali zjistit s časopisem Dieta a týmem odborníků během Dietatour po několika městech ČR. Pojem zdravý životní styl jsme skloňovali ve všech možných pádech a učili všechny, kdo projevili zájem, jak zdravě vařit, odpočívat i relaxovat. Zvedali jsme sebevědomí a sebedůvěru, cvičili na power platu a učili všechny přemýšlet nad tím, co nakupují, z čeho vaří a co to vlastně jí. Odpověděli jsme na stovky a tisíce otázek. Odpovědi na ty nejčastější z oblasti psychiky, hubnutí a výživy, ale také pohybu se dozvíte v naší knize.

Váz., asi 160 stran obrazová příloha 130 × 180 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: říjen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

41


„Jestli je nějaký film pro malé i velké, pak tenhle určitě. I v jeho malém vysněném světě je velké Zlo a velké Dobro. Je tu láska k hračce, tomu kamarádovi, který dítěti zůstává věrný, když ho dospělí večer opustí a zavřou dveře jeho pokoje. Pro velké diváky je v něm namíchána nostalgie po dětství, se kterým se malý Ondra loučí. A ještě jiné pocity a třpyty dospělá duše v kině zaznamená, pokud v ní ovšem něco z dítěte zůstalo.“ Z d e n ě k Sv ě rá k

„Vyzkoušet si, jaké to je být větrem, ptákem, oblakem, vodou, světlem a zvukem…“ J a n Sv ě rá k


Nová řada filmových knih Jana Svěráka Alena Prokopová

Příběh filmu Kuky se vrací Film Kuky se vrací svým netradičním zpracováním vzbudil zájem nejen jako „rodinný akční film“, ale také mnoho filmových fandů ocenilo techniku, s jakou Svěrák zachytil „makrosvět“ skutečného lesa, který se tak odlišil od současné tvorby animovaných studií ve světě. Svým poutavým textem osvětluje zkušená publicistka Alena Prokopová jednotlivé složky filmového umění, které se na výsledném dojmu podílejí. Samozřejmě zde najdeme vyjádření jednotlivých členů filmového štábu, velký prostor však mají v knize fotografie, které názorně ukazují, jak film vznikal.

Váz., asi 160 stran 210 × 240 mm Cena 399 Kč Termín vydání: říjen

naučná literatura

43


Výbor z textů, které autor psal v posledních šesti letech pro rozhlasou stanici ČRo – Vltava Karel Hv ížďala

Uvízlé věty Eseje o slovech a lidech

Flexovazba, 264 stran 130 × 200 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: září

Ilustrace Josef Istler

44

naučná literatura

Výbor textů, které psal tento autor v posledních šesti letech pro Český rozhlas Vltava. Jacques Rupnik o autorovi a této knize na zadní stranu obálky napsal: „V dnešní mediální krajině, mezi televizním ‚infotainment‘ (a jeho baviči) a internetovou blogosférou (kde se všichni mohou stát komentátory), se neúprosně zužuje prostor nejen pro tradiční tištěná média, ale i pro mizící profesi, které se říkalo novinář a publicista. Mívala ve Střední Evropě dobré jméno od Karl Krause za Rakouska-Uherska po Ferdinanda Peroutku za první republiky. Karel Hvížďala, na rozdíl od svých slavných předchůdců, už nemá ‚své‘ noviny, ale rozepsal se do různých stran (články, glosy, komentáře, rozhovory, eseje) s jemu vlastním stylem, který hned poznáte a podobným záměrem: obhájit jistou představu novinářského řemesla a obsah slov jako podmínku smysluplného dialogu ve veřejném prostoru.“ A Jiří Přibáň z Cardiff University v předmluvě dodává: „Možná je pošetilé a absurdní pokoušet se porozumět informační tříšti v mediálním světě, ale již samo hledání smyslu je jeho nalezením.“


Pokusme se porozumět Arabům za pomoci člověka, který je doma v Evropě i na Blízkém Východě. Emíre Khidayer

Arabský svět – jiná planeta? Jaký je arabský svět ve skutečnosti? Jak myslí, cítí a žijí Arabové? Jaké jsou vztahy mezi muži a ženami? Je každý Arab muslimem a každý muslim Arabem? Jak se chovají ke zvířatům? Je vůbec možné naučit se arabsky? Knihou Arabský svět – jiná planeta? přináší autorka realistický pohled na současný život v arabských zemích. Vybírá témata, která nás zajímají nejvíc. Přibližuji i taková, která jsou tabu nebo na která padá stín pověrčivosti. Mluví o arabské sexualitě, mužsko-ženském (ne)souladu, obřízce, kastování společnosti, o rozeznávání hranice života a smrti, kadidlu, drogách i alkoholu. A to vše na pozadí převládajícího náboženství – islámu. Tato témata vám předkládá z pohledu ženy arabistky, která dlouhodobě žila a pracovala v tomto regionu. Ženy, která většinou přicházela do kontaktu s muži…

Váz., 192 stran 130 × 200 mm Cena 259 Kč Termín vydání: říjen

Emíre Khidayer (*1971 v Piešťanech) vystudovala arabistiku v Bratislavě, pracovala jako diplomatka v Egyptě, Kuvajtu a Iráku, pak přešla do soukromé sféry (obchod, IT). Vydala již dvě knihy, za tuto první (slovensky 2009) dostala cenu za nejlepší debut roku, prodáno přes 10 000 ks. Pro velký úspěch pokračovala knihou Život po Arabsku (2010). naučná literatura

45


„Nikdo nikdy nepochopí, čím Churchill byl, pokud se na něj dívá jen jako na politika a státníka, a nikoli také jako na člověka, který byl stejně jako Asquith nebo Lloyd George, Wilson nebo Roosevelt neodvratně předurčen k vedení války; byl válečníkem, který si uvědomil, že politika je částí vedení války.“


Nejlepší práce o Winstonu Churchillovi jako vojákovi Carlo D’Este

Válečný vůdce Život Winstona Churchilla ve válce 1874–1945 I. a II. dí l Vynikající dvousvazkový životopis z pera jednoho z nejlepších vojenských historiků současnosti líčí Winstona Churchilla jako vojáka a válečného vůdce, který sice nikdy nedosáhl vyšší hodnosti než podplukovník, avšak nakonec ve funkci předsedy vlády velel vojenským operacím Velké Británie a klíčovým způsobem se podílel na porážce Hitlera, Mussoliniho i Hirohita. Kniha zachycuje Churchillovo vojenské působení od jeho nejranějších dobrodružství na severozápadní frontě koloniální Indie přes búrskou válku až po mimořádně významnou účast v obou světových konfliktech. Životopis Válečný vůdce je stejně strhující jako muž, kterého autor vykresluje. Váz., každý svazek asi 380 stran 165 × 235 mm Cena jednoho svazku 399 Kč, komplet 699 Kč Termín vydání: říjen a listopad

naučná literatura

47


Víte, co za první světové války dělali Hitler, de Gaulle, Mussolini, Mannerheim, Atatűrk, Harold Macmillan a Hoover? William Van der Kloot

Válečné lekce Zážitky sedmi budoucích státníků za první světové války

Váz., 256 stran 16 stran obr. přílohy 165 × 235 mm Cena 339 Kč Termín vydání: září

48

naučná literatura

Odpověď na otázku v záhlaví této stránky naleznete v originální knize amerického emeritního profesora fyziologie a biochemie Williama Van der Kloota. Spojením údajů z pamětí, deníků, životopisů a plukovních kronik se autorovi podařilo živě vystihnout, jak válečné události nesmazatelně poznamenaly každou ze zmíněných osobností a jak je tehdejší zážitky zformovaly do podoby mužů, kteří se posléze sami zapsali do dějin. Van der Klootova práce se navíc neomezuje jen na líčení často přehlíženého aspektu pestrých životopisů budoucích chvalně i smutně proslulých státníků; směle se dá totiž označit za svébytné dějiny první světové války líčené z nezvyklé perspektivy.


Nový pohled na život a smrt legendami opředeného kontroverzního revolucionáře Reg inaldo Ustariz Arze

Che Guevara Život, smrt a zrození mýtu Mohlo by se zdát, že život Che Guevary, jedné z ikonických postav druhé poloviny 20. století, musí být dávno zmapovaný do nejmenších detailů. Reginaldo Ustariz Arze nás však přesvědčuje o opaku. Tento bolivijský lékař a novinář 9. října 1967 jako jeden z prvních viděl tělo mrtvého Che a právě on odhalil, že 38letý partyzán nepadl v boji, nýbrž byl popraven. Toto zjištění tehdy nestihl publikovat a byl nucen uprchnout do Brazílie, kde žije dodnes. Do důkladného výzkumu života a okolností smrti slavného revolucionáře se pustil teprve po změně politického režimu v Bolívii v 80. letech. Výsledkem rozsáhlé rešerše, při níž se autorovi podařilo získat na padesát přímých svědectví a mnoho tajných dokumentů, je unikátní objevná biografie plná dosud nikdy neotištěných fotografií a informací, která poutavým způsobem vypráví o zrození jednoho z největších mýtů 20. století a ukazuje, jak se z Ernesta Guevary de la Serny stal „Che“.

Váz., 424 stran 165 × 235 mm Cena 379 Kč Termín vydání: září

naučná literatura

49


První souborná práce o československé válečné diplomacii Zlatica Zudová-Lešková

Zapomenutá elita Českoslovenšt í vojenšt í diplomaté v letech 1938–1939

Váz., asi 288 stran 16 stran obr. přílohy 165 × 235 mm Cena 289 Kč Termín vydání: říjen

50

naučná literatura

Jedinečná monografie z pera přední vojenské historičky se podrobně věnuje dosud zcela opomíjenému a neznámému tématu československých válečných dějin. Kniha odpovídá nejen na důvody toho stavu, ale především za pomoci biografických črt konkrétních protagonistů – československých vojenských a leteckých atašé, vojenských zmocněnců, styčných důstojníků a rovněž velitelů československých vojenských misí – líčí závažnost jejich služby, podmíněné jednak jejím charakterem a jednak složitostí postavení československé státnosti v letech druhé světové války.


Historie zapomenutých československých zbraní a vojenské techniky Martin Dubánek

Od bodáku po tryskáče Nedokončené československé zbrojní projekty 1945–1955 Československo se proslavilo zbrojním průmyslem, který zajišťoval potřeby domácí armády a dosahoval velkých exportních úspěchů. Řada čs. zbraní však z různých příčin skončila v propadlišti dějin a dnes je připomínají jen potrhané dokumenty, výkresy, zažloutlé fotografie a v lepším případě dochované prototypy. Právě takovým „nedokončeným projektům“ se už řadu let věnuje známý vojenský historik Martin Dubánek. V tomto svazku shrnul své poznatky o období, kdy se v čs. armádě mísily předmnichovské vlivy s poznatky z druhé světové války, se zkušenostmi získanými z používání kořistní a importované techniky a s technologiemi a doktrínou vítězné sovětské armády, jejíž vliv díky politické situaci nakonec převládl. Kniha obsahuje objevné archivní informace a unikátní obrazový doprovod a pojednává nejen o samotných zbraních, ale také o zúčastněných konstruktérech či důstojnících, kteří o osudech zadaných projektů rozhodovali.

Váz., 320 stran 16 stran obr. přílohy 165 × 235 mm Cena 299 Kč Termín vydání: říjen

naučná literatura

51


Praktické rady pro každého muže

Brett Cohen

Všechno, co by měl znát každý muž

Váz., 144 stran, ilustrace 105 × 160 mm Cena 229 Kč Termín vydání: říjen

52

naučná literatura

V této knize najdete přehled všeho, co by měli muži znát – od nezbytného nářadí, vybavení minibaru nebo základní vybavení šatníku až po rady, jak udělat skvělý první dojem (na kohokoliv). Určitě se bude hodit i vysvětlení pojmů v pokeru či golfu. Nejste si jistí, jak si objednat víno a kolik dát číšníkovi jako spropitné? I to najdete v této malé, ale užitečné příručce. Spolu s těmito radami přidal autor i informace, bez kterých byste se klidně dokázali obejít, ale které vás i tak pobaví. Vybrané kapitoly: • Jak nastartovat pomocí propojovacích kabelů • Jak správně držet miminko • Nejslavnějsí čeští fotbalisté • Jak se správně oholit • Jak nahodit při rybolovu • Slovník při hraní pokru


Vtipná příručka, bez níž se žádná správná žena neobejde! Alanna Kalbová

Všechno, co by měla znát každá žena Tato kniha se nejspíš nestane povinnou školní četbou, zato v ní najdete pár dobrých rad, jak kdekoli s kýmkoli zavést hovor. S její pomocí konečně překonáte hrůzu z psaní děkovných dopisů a zažijete nepřekonatelné zadostiučinění z pořádné pecky míčem na americký fotbal, přičemž budete nalíčena dokonalým odstínem zelené (protože už budete vědět, že vám sluší víc než ty pastelové barvy, které jste používala celé roky). Tuhle knihu by pro vás napsala vaše matka, kdyby vyrůstala se třemi staršími bratry. Že je plná holčičích problémů? To si pište.

Váz., 144 stran, ilustrace 105 × 160 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: říjen

Vybrané kapitoly: • Jak podélně zaparkovat • Jak si říct o to, co chcete (a  jak to dostat) • Jak naslouchat kamarádce • Jak vybrat láhev vína • Techniky sebeobrany • Jak vyměnit pneumatiku

naučná literatura

53


Český průvodce světovými westerny

Karel Jordán

Tenkrát na Západě

Váz., asi 240 stran, plnobarevná 165 × 235 mm Cena 329 Kč Termín vydání: říjen

54

naučná literatura

Pestrá historie i současnost populárního filmového žánru. Přehled klasické americké tvorby, kapitoly o italských spaghetti westernech, západoněmeckých mayovkách, indiánkách z DDR, Limonádovém Joeovi nebo socialistických easternech. Nechybí španělští, angličtí či francouzští pistolníci na plátnech kin, zhodnocení dopadu kovbojek na filmařskou generaci Q. Tarantina, ani to, co se před kamerami na Divokém západě právě děje. Kniha nabízí řadu zajímavých informací, komentovanou hitparádu nejslavnějších snímků a profily nejdůležitějších herců, režisérů, scénáristů i skladatelů, definujících pojem western. Od autora úspěšné monografie Můj bratr Vinnetou (Mladá fronta 2008).


Fotografická i textová reportáž z unikátního převozu koní Převalského z pražského ZOO do Mongolska Miroslav Bobek a kol.

Návrat divokých koní Zvláštní let CEF 629 Pražská zoo uskutečnila projekt, o kterém se během uplynulých dvaceti let nikdo neodvažoval ani snít… V roce svého 80. výročí dopravila armádním letounem CASA čtyři koně Převalského do země svých předků, do Mongolska. Kniha Návrat divokých koní mapuje cestu Matyáše, Korduly, Limy a Cassovie do rezervace Khomiin Tal, jejímž cílem je posílit jednu z nejmenších populací volně žijících koní.

Váz., 120 stran 235 × 165 mm Cena 299 Kč Termín vydání: říjen

30 Kč z každé prodané knihy putuje na konto Pomáháme jim přežít.

naučná literatura

55


literatura pro děti a mládež


Malé filmové studio pro velké filmaře: vše, co potřebujete k natáčení filmů na digitální kameru, foťák nebo mobil! Tim Grabham a kolektiv

Nafilmuj to! Nemusíte čekat, až vyrostete a vystudujete filmovou školu. Režisérem se můžete stát hned. Když otevřete černou krabici v podobě filmové klapky, najdete v ní vše, co budete ke své práci potřebovat: Příručku režiséra se zasvěcenými radami profesionálů a seznámením se základními postupy při výrobě filmu, ať už fikce, dokumentu nebo animovaného snímku; dále CD s 99 základními zvuky pro zvukovou kulisu, pohyblivého papírového panáčka na vyzkoušení základní animace, a spoustu nezbytných rekvizit jak pro samotné natáčení, tak pro promítání filmu kamarádům a příbuzným: brýle, vousy, korunku, „oskarovou“ sošku, vstupenky atd…

Šestidílný komplet v krabici 250 × 215 mm Cena cca 379 Kč Termín vydání: září

Pro děti od 9 let

literatura pro dě t i a mládež

59


Vtipně, svižně a zábavně vyprávěný příběh doprovázený řadou komiksových ilustrací Dagmar Geislerová

Hlavně v klidu! Ludv íkův hustokomiks

Váz., asi 144 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: listopad

Ilustrace Dagmar Geislerová Přeložila Jana Kudělková Pro děti od 9 let

60

Ludvík a Vincent jsou nerozluční kamarádi – už odjakživa, a právě pracují na společném veledíle, filmovém komiksu. Jenže pak k nim do třídy přijdou dva noví spolužáci, kteří nemají nic lepšího na práci než si z Ludvíka pořád dělat legraci. Přede všemi! A aby toho nebylo málo – Vincent se zničehonic chová jako ten největší zrádce! Ludvík tak zůstane proti těm dvěma sám. Pokud tedy nepočítáme Leu, protože to je holka. Náš hrdina se ale rozhodně nehodlá smířit s osudem! To si pište! Hlavně to nevzdávat… A hlavně v klidu! Velice odlehčenou, poutavou a zábavnou formu vyprávění doplňují komiksové ilustrace.


Kultovní dětský komiks, který se nebojí žádného tématu, pokračuje! ZEP

Titeuf – Svět je krutej Písemka je nuda. Titeuf z ní raději natrhá kuličky a střílí je po spolužácích. Učitelka je určitě mimozemšťan. Dokonce mu zakazuje koukat se při vyučování z okna. Asi nechce, aby viděl tajnou ufounskou základnu. Lyžařský výcvik mohl být skvělá zábava, ale na Titeufa zbyly jen staré, trapné lyže, zatímco jeho kamarádi fičeli na snowboardech. A rodiče jsou vůbec divní, berou mu staré hračky a dávají je chudým dětem. A teď mu dokonce maminka oznámila, že čeká děťátko. Svět je zkrátka krutý, naštěstí se mu ovšem Titeuf dokáže pořádně vysmát. Titeufovy patálie jsou humorné, neobyčejně upřímné, otevřeně a s nadhledem ukazují, co si dnešní děti myslí a co je baví. Titeuf je nejúspěšnějším dětským komiksem ve Francii. Dobře ho znají i české děti, protože už řadu let vychází v časopise Mateřídouška.

Váz., 48 stran 210 × 285 mm Cena 219 Kč Termín vydání: září

Pro děti od 8 let

literatura pro dě t i a mládež

61


Detektiv Kvítko a jeho další napínavé pátrání! Ideální četba pro začínající čtenáře Jürgen Banscherus

Detektiv Kvítko: Případ zloděje bruslí

Váz., 72 stran 130 × 190 mm Cena 169 Kč Termín vydání: září

Soukromého detektiva Kvítka, žáka základní školy, požádá tentokrát o pomoc jeho známý Fritz, který rozváží po městě objednanou pizzu na kolečkových bruslích. Jednoho krásného dne mu brusle někdo ukradne a chudák Fritz musí domů v ponožkách. Kvítko se případu, který zprvu vypadá docela jednoduše, ochotně ujme. Ztracené brusle velmi rychle vypátrá, jenže ony mizí znovu a znovu! Kvítko se musí do celé záhady pořádně zakousnout, aby nakonec došel k překvapivému rozuzlení…

Pro děti od 7 let Přeložila Michaela Škultéty

62

literatura pro dě ti a mládež

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:


Dobrodružná a okouzlující fantasy pro nejmenší čtenáře. O kouzelném křesle, které umí létat a plnit každé přání Enid Blytonová

Kouzelné křeslo Jednoho dne se Monička s Petrem vypraví do starožitnictví koupit mamince dárek, náhodou tak objeví kouzelné křeslo, které umí plnit vyslovená přání. Spolu s Šotkem, kterého vysvobodí ze spárů obra na zámku, podniknou řadu dobrodružných výprav. Navštíví trpaslíky chamtivce a muchomůrkovou vesničku; vyzrají na zlého čaroděje Ho-Ho, který se usídlil v Šotkově rodném kraji; podívají se do Říše snů a čeká je i mnoho dalších zážitků. Děti prožijí spoustu legrace, spatří mnoho neobyčejných věcí, ale také se leckdy dostanou do svízelné situace, se kterou si musejí poradit. Atmosféru epizod dotváří řada půvabných a originálních postav.

Pro děti od 7 let

Váz., asi 184 stran 130 × 200 mm Cena cca 240 Kč Termín vydání: listopad

Ilustrace Markéta Vydrová Přeložila Radka Kolebáčová

literatura pro dě t i a mládež

63


Nové vydání populárně-naučné knihy seznamující děti s krásami češtiny a podivuhodnostmi řeči vůbec Daniela Krolupperová

Proč mluvíme česky

Váz., 96 stran 210 × 240 mm Cena 249 Kč Termín vydání: říjen

Ilustroval Milan Starý Pro děti od 9 let

64

literatura pro dě ti a mládež

Jak vznikají názvy měst a vesnic nebo příjmení? Co jsou to mrtvé jazyky? Jaké existují druhy písem? Co se dá vidět jazykohledem a co je uloženo ve slovomorně? To a spoustu jiných věcí o jazyce, řeči a písmu se děti dozví prostřednictvím dvou děvčátek Veroniky a Viktorky a malého cara, který je vezme na pohádkový výlet do Říše češtiny. Autorka knihy zasvěcuje zábavnou formou do tajů jazyka, odhaluje jeho zákonitosti i zvláštnosti, a probouzí tak v malých čtenářích chuť objevovat mateřštinu.


Česká pohádková klasika, která se nikdy neokouká! Originální ilustrace i grafická úprava! Miloš Macourek

Pohádky Na humorných, absurdních pohádkových příbězích spisovatele Miloše Macourka už vyrostlo několik generací českých dětí. Proto se Mladá fronta nyní po čtyřiceti letech rozhodla znovu vydat jeho pohádkový soubor, navíc s originálními ilustracemi Václava Sivka z původního vydání. Mezi 44 příběhy nechybí takové hity jako O holčičce s náhradní hlavou, Jakub a dvě stě dědečků, O hrochovi, který se bál očkování atd. Ilustroval Václav Sivko Pro děti od 5 let

Váz., 200 stran 210 × 280 mm Cena cca 349 Kč Termín vydání: srpen

literatura pro dě t i a mládež

65


Nové a kompletní vydání populárního čtyřdílného sborníku s ilustracemi Karla Svolinského Karel Plicka, František Volf

Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, ř íkadlech a hádankách –

Podzim Čtyři svazky Českého roku nazvané Jaro, Léto, Podzim a Zima znají již celé generace čtenářů. Je v nich shromážděna téměř nevyčerpatelná zásoba lidové slovesnosti vážící se ke každému z ročních období; koledy, říkanky, písničky známé i neznámé jsou seřazeny podle toho, při jakých příležitostech se používaly, a vytvářejí tak nezaměnitelný obraz života našich předků. Tento svazek je prostoupen tematikou podzimu.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., 432 stran 165 × 235 mm Cena 399 Kč Termín vydání: září

Pro čtenáře od 1 do 100 let Ilustroval Karel Svolinský

literatura pro dě t i a mládež

67


První díl napínavé série z prostředí zoologické zahrady! Daniela Krolupperová

Zítra v ZOO! Tygř í trápení

Váz., 96 stran 145 × 210 mm Cena 199 Kč Termín vydání: září

Pro čtenáře od 8 let Ilustrace Petra Cífková Fotografie Tereza Mrhálková

68

literatura pro dě ti a mládež

Zastavit se u mámy v práci může být pěkná otrava. Ale jen v případě, že vaše maminka nepracuje zrovna v ZOO. Potom je taková návštěva naopak super! Dají se tam zažít úžasné věci. Kde jinde si taky může normální kluk a holka z obyčejného sídliště pohladit koťátko, ze kterého vyroste obrovský lev? Anebo podrbat slona pod chobotem, potulit tuleně? Přetahovat se s opičím mládětem o banán. A prohrát. Dvojčata Lenka s Pavlem mají maminku s báječným povoláním. Pracuje v knihovně v zoologické zahradě. Díky tomu poznají obě děti zblízka i péči o zraněná tygří mláďata, kterým někdo roztříštil ve výběhu skleněnou lahev. Jediná zlomyslná hloupost způsobí spoustu bolesti a starostí. Tatínek dvojčat sice pracuje daleko na stavbě, domů se vrací jen o víkendech, ale přesto je doma u Lenky a Pavla veselo. Zvlášť když si domů tajně přivedou psa a trochu bláznivou sestřenici Sylvu, která dovede vyrobit tekuté zlato! To je potom všechno nejen veselé, ale hodně napínavé a nakonec i nebezpečné!


Mimořádná kniha pod vánoční stromek

Pavel Brycz

Co si vy právějí andělé Fantasy všedního dne Jsou vyprávění, o kterých se vám může jen zdát. Vyprávějí si je totiž andělé strážní za nocí v jednom barokním kostelíku v Praze. Ale stačí se nepozorovaně vplížit a uslyšíte z neviditelných úst vypravěče příběh tak povědomý, až se vám zatají dech. To třeba právě váš anděl strážný líčí ostatním neviditelným posluchačům příběh vašeho života. Může být laskavý i krutý, humorný i vážný, moudrý i pošetilý, strašidelný i něžný, ale vždy fantastický. Protože i obyčejný lidský život je zázrak, který dostal při vašem narození za úkol chránit. Seznamte se teď všichni se svými strážnými anděly. Zamilujete si je, tak jako oni vás už dávno milují.

Váz., asi 120 stran 210 × 240 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: listopad

Ilustrace Zuzana Seye

literatura pro dě t i a mládež

69


Svět kouzel, magie a akce je tu zas! Tentokrát ne s osiřelým chlapcem, který má zázračné schopnosti, ale s kocourem, žabákem a sojkou. Adam Jay Epstein a Andrew Jacobson

Spřízněnci čarodějů

Váz., 320 stran 130 × 200 mm Cena 299 Kč Termín vydání: září

Pro čtenáře od 9 let Přeložila Anna Vrbová

70

literatura pro dě ti a mládež

Pouliční kocour Aldwyn se jednoho dne náhodnou ukryje v podivném krámku se zvířaty nejrůznějšího druhu a než se vzpamatuje, odnáší si ho čarodějnický učeň Jack. Později se dozvídá, že si všichni čarodějové v mládí vybírají svého zvířecího spřízněnce, který jim pak všemožnými čarovnými schopnostmi pomáhá v kouzelnickém řemesle. U Jacka se Aldwyn seznámí s dalšími dvěma žáky a jejich spřízněnci – s žabákem Gilbertem a sojkou Sylvií. Jack a Aldwyn k sobě brzy přilnou, avšak jedné noci jsou všichni tři mladí čarodějové uneseni a jejich spřízněnci mají tři dny na to, aby je našli a zachránili…


Žádní draci přece nejsou… nebo snad ano? Neobyčejně čtivé dobrodružství od světově proslulého autora fantasy Philip Reeve

Draci prostě neexistují Lovec draků Brock poklusává na své věrné klisně světem a užívá si svého živobytí. Dobře ví, že žádní draci ve skutečnosti neexistují – přišel na to, jak bez jediného máchnutí mečem zabíjet děs v duších ustrašených venkovanů. Na svou další výpravu do vysokých hor s sebou vezme jako sluhu němého chlapce Ansela. Očekává další bezpracný lov bez jediné kapky krve a příjemnou odměnu od vděčných obyvatel. Nelítostné hory však návštěvníkům tentokrát připraví nečekaná překvapení, vůči nimž je neochrání ani zbroj a meč. Kromě třeskutého mrazu, sněhových bouří a hlubokých strží na ně ve výšinách totiž číhá netušené krvelačné nebezpečí.

Váz., asi 184 stran 130 × 200 mm Cena 269 Kč Termín vydání: listopad

Pro čtenáře od 9 let Přeložila Lucie Matějková

literatura pro dě t i a mládež

71


I malé sovy dokáží vykonat velké hrdinské skutky! Kathryn Laskyová

Legenda o sovích strážcích – 3. Záchrana

Váz., 176 stran 130 × 200 mm Cena 249 Kč Termín vydání: září

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

72

Od chvíle, kdy Sorena jako mládě unesli ze sovího království Tyto do Akademie svaté Aegolie, stýskalo se mu po jeho sestře Eglantince. I když se při dobrodružném útěku seznámil s novými přáteli Gylfií, Šerozrakem a Hrabíkem, na svou mladší sestřičku nezapomínal. Jejich let skončí na Velkém húlském stromě, kde žije tajemný rytířský řád. Tam se všichni čtyři přátelé zapojí do života sovích strážců a Soren se překvapivě setká i se ztracenou sestřičkou. Ta má ale za sebou utrpení tak nevýslovné, že o něm nedokáže ani promluvit. Později se ztratí Sorenův oblíbený učitel a rádce Ezylryb, a Soren hluboko v předžaludku cítí, že ty záhadné události spolu souvisejí. Když se rozhodne Ezylryba zachránit, ocitá se tváří v tvář hrozbě mnohem vážnější, než byla vojenská Akademie sv. Aegolie a její světovládné plány. Hrozbě, která se chytá vyhladit z povrchu země všechna soví království…

Pro čtenáře od 9 let literatura pro dě ti a mládež


Pojďte spolu s nevšedními sourozenci rozplést ďábelsky zamotaný příběh plný záhad! Gareth P. Jones

Dědictví rodu Trnhoffů Leontýna a Felix Trnhoffovi nejsou jen tak obyčejní třináctiletí sourozenci. Žijí v obrovském ponurém šlechtickém sídle, nechodí do školy a za pár let zdědí nesmírné bohatství. Od svých vrstevníků se však liší hlavně neustálou snahou zavraždit jeden druhého! Když se svou smrtící sourozeneckou rivalitu rozhodnou hodit za hlavu, brzy se ukáže, že jeden z nich prostě nedokáže přestat... Anebo ve skutečnosti stojí za příšernými léčkami někdo jiný? Podaří se jim přežít dostatečně dlouho na to, aby mohli vypátrat, odkud to opravdové nebezpečí přichází? Příběh plný nástrah a strašlivých záhad, v němž se setkáte se zabijáckými včelami, rozzuřenými medvědy, ale hlavně s děsivým tajemstvím, které těm dvěma navždycky změní život…

Váz., 232 stran 130 × 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: září

Přeložila Jana Hejná Pro děti od 9 let

literatura pro dě t i a mládež

73


Jak přežít různé životní situace: neodolatelná kniha pro všechny holky! Příručka přež ití pro holky (které nejsou včerejší) Víš, jak si poradit, když doma vypadnou pojistky? Když si chceš přivrtat na zeď poličku? Jak se máš správně nalíčit a obléct do divadla, nebo co si připravit na prázdniny v zahraničí? Takové rady a mnoho dalších nabízí tato příručka přežití pro holky. V šestnácti různých rubrikách ti poradí, jak se vypořádat s každodenními situacemi; doporučí nejrůznější tipy a triky v kuchyni, při nakupování, předělávání pokoje, hledání brigády nebo třeba při rozchodu s klukem. Navíc má moderní a přitažlivou grafickou úpravu.

Váz., 208 stran 145 × 205 mm Cena cca 259 Kč Termín vydání: září

Pro dívky od 12 let

literatura pro dě t i a mládež

75


Tvůrčí zápisník pro mladé módní návrhářky

Pascale d’Andon a Catherine Pouligny

Módní návrhářka – Kouzlo večera

Kroužk. vazba, 96 stran 165 × 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: říjen

Pro dívky od 9 let

76

literatura pro dě ti a mládež

Pracovní kniha obsahující praktické návrhy, jak nakreslit efektní večerní róby nejrůznějších stylů a tvarů. Pomocí několika jednoduchých kroků se „módní návrhářky“ naučí vytvářet plisování, volány, výstřihy, krinolíny, korzety, luxusní látky, vzory, třpytky. Vše tak, aby to vypadalo naprosto profesionálně. Další tipy jim poskytnou možnost ještě vylepšit a rozšířit své návrhářské umění. A množství prázdných předloh poslouží k tomu, aby si mohly své originální nápady vyzkoušet.


Tvůrčí zápisník pro mladé vizážistky: vše o líčení a účesech Pascale d’Andon a Catherine Pouligny

Módní návrhářka – Líčení Další díl série „Módní návrhářka“ se věnuje líčení a účesům. Opět obsahuje praktické a jednoduché návody, tentokrát zaměřené na to, jak nakreslit stíny, oční linky, rtěnky, zdravíčka, rozpuštěné vlasy, drdoly, šátky a další doplňky, to vše v několika různých stylech. Velké množství prázdných předloh jak obličejů, tak celých postav nechává dostatečný prostor pro vytváření vlastních nápadů a kreací.

Kroužk. vazba, 96 stran 165 × 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: říjen

Pro dívky od 9 let

literatura pro dě t i a mládež

77


Vše o koních a jezdectví! Nepostradatelná příručka pro všechny milovnice koní Příručka mladé jezdkyně Tuto příručku ocení všechny milovnice koní. Textem se spoustou ilustrací je provedou čtyři kamarádky, které o koních a jezdectví vědí úplně všechno. Zuzka je výborná jezdkyně a s přehledem zvládá všechno od prvních lekcí na jízdárně až po zkoušky základního výcviku jezdce. Terka trpělivě vysvětluje, jak s koňmi zacházet, Klárka je zase odbornicí na všechna možná plemena koní a historii jezdectví. A konečně Julča je tu přes estetickou stránku věci – jezdkyně i její kůň musí být vždy upraveni! Na mladé čtenářky čekají vedle kvízových otázek a testů i návody pro šikovné ruce. Praktický omyvatelný obal navíc skrývá dva krásné notýsky a deníček, do kterého se dají zapisovat zážitky a lepit fotky.

Komplet obsahuje knihu – 128 stran, deníček, 2 malé notýsky 210 × 280 mm Cena cca 399 Kč Termín vydání: září

Pro dívky od 8 let Přeložila Lenka Robovská

literatura pro dě t i a mládež

79


Originální česká fantasy série pro dívky, které milují romantiku, záhady a nadpřirozené bytosti Renata Štulcová

Rafaelova škola: Ví lí křídla Marina je dvanáctiletá dívka, která žije jen s babičkou, majitelkou malé květinové farmy, a tatínkem, ochráncem přírody. Sama si o sobě myslí, že je obyčejná, dokud se s ní nezačnou dít věci, kterým nerozumí. Opravdu jí rostou na zádech křídla? Proč si její nezvěstná maminka přála, aby studovala na prestižní Rafaelově škole? Jací studenti tam vlastně studují? Najde Marina maminku? Získá ve škole přátele na život a na smrt? Zachrání jednou svou největší lásku? Váz., 376 stran 130 × 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: září

Ilustrovala Jarmila Marešová Pro dívky od 10 let

80

literatura pro dě ti a mládež


Mnohavrstevný román spojující historii, romanci, napětí, humor a magii v dokonalém celku, který ocení nejen dospívající čtenářky. Libba Brayová

Měsíční oko Tajemný příběh z viktoriánské Anglie se odehrává na dívčí škole, kam po záhadné matčině smrti přijíždí z Indie šestnáctiletá Gemma Doyleová, aby se zde naučila vybraným způsobům. Musí se vyrovnat nejen s lekcemi francouzštiny a tance, ale i s nevraživostí ostatních dívek, která se však promění v přátelství doslova na život a na smrt, když Gemma objeví své skryté schopnosti. Záhadná Gemma, odvážná Felicity, chytrá Ann a krásná Pippa vytvoří nerozlučnou čtveřici, chtějí si splnit své sny a zároveň odhalit tajemství strašidelné školy. Gemma však zároveň odhalí i věci, které by nejraději nevěděla…

Váz., 392 stran 130 × 200 mm Cena 349 Kč Termín vydání: srpen

Pro čtenáře od 12 let Přeložila Eva Klimentová

literatura pro dě t i a mládež

81


Okouzlující průvodce nejen pro dívky plný nápadů, jak vyrobit drobné a hezké dárky Jane Bullová

Šikulka Šit í, vyšívání a pletení krok za krokem V této knize naleznete celou řadu jednoduchých a inspirativních nápadů, jak zabavit malé šikovné ruce a vést děti ke kreativitě. Kniha je určena především pro malé holčičky, které seznamuje se základními technikami šití, vyšívání a pletení. Naučí se zde jednotlivé typy stehů k vyšívání roztomilých obrázků třeba na oblíbené tričko. Mohou si ušít panenku nebo medvídka, květiny a klíčenky z plsti nebo třeba vyrobit pletené hračky. Vše doprovázejí přehledné návody, konkrétní předlohy a fotografie jednotlivých postupů, jak vyrobit drobné a hezké dárky.

Váz., 63 stran 220 × 280 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: říjen

Pro děti od 6 let

literatura pro dě t i a mládež

83


Hrátky se zvířaty – učení a zábava v jednom!

Zvířata Deskové hry

Váz., 16 stran 245 × 325 mm Cena cca 399 Kč Termín vydání: září

Pro děti od 7 let

Interaktivní knížka dětem umožní dozvědět se formou hry vše podstatné o zvířatech. Sestává z osmi deskových her, ve kterých se děti seznámí se základními zvířecími druhy celého světa, se způsobem jejich obživy nebo rozmnožování. V jedné z her se mohou pokusit o záchranu ohrožených druhů nosorožce či pandy a zároveň se tak něco dozvědět o ochraně přírody. V další hře se zúčastní velké honby za slavnou bílou velrybou, Moby Dickem, v jiné zase doprovodí tažné ptáky při jejich každoroční cestě do teplých krajin. Kniha obsahuje kolečko se šipkou a žetony, takže si ji dítě může vzít všude s sebou. Deskové hry může hrát samo, s kamarády nebo s rodinou. V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

84

literatura pro dě ti a mládež


Průvodce světem zvířat se spoustou barevných fotografií

Objevujeme říši zvířat Zv ířata celého světa a jejich prostředí Pojďte nahlédnout do říše zvířat s knihou, která nabízí řadu zajímavých informací o jejich nejznámějších druzích, ale i o těch méně známých. Jednotlivá zvířata jsou v encyklopedii řazena a charakterizována dle místa výskytu, naleznete zde údaje o vzhledu, chování, charakteru, ale i mnoho nevšedních zajímavostí z jejich zvířecího života. Text doprovází velké množství barevných fotografií. Kniha je určena především malému čtenáři, zaujme však při společné četbě i čtenáře dospělého.

Pro děti od 8 let

Váz., asi 184 stran 210 × 280 mm Cena cca 299Kč Termín vydání: říjen

Přeložila Eva Černá

literatura pro dě t i a mládež

85


Původní česká encyklopedie s nádhernými ilustracemi, zajímavým tématem a spoustou informací Tomáš Tůma, Oldřich Růžička

Poklady světa Ilustrovaná př íručka hledače pokladů Napínavá encyklopedie seznamuje malé dobrodruhy s nejznámějšími legendárními poklady, poskytuje informace o tom, kde se údajně skrývají, jak postupovat při jejich hledání a jaké pověsti se k nim váží. Pirátské poklady, poklady templářských rytířů, vraky bohatých obchodních lodí, poklady starých zámků a hradů, velkých panovníků či zaniklých civilizací – to vše spolu s mapami a vysouvacími boxy čeká na hledače pokladů v této interaktivní knize.

Váz., 56 stran 190 × 270 mm Cena 269 Kč Termín vydání: září

Ilustrace Tomáš Tůma Pro čtenáře od 6 let

literatura pro dě t i a mládež

87


Vydejte se se světoznámým komisařem za dalšími povedenými případy! Pavla Etrychová, Petr Morkes

Komisař Vrťapka: Sebrané spisy III. Náš neohrožený hrdina komisař Vrťapka opět zalovil ve svém detektivním archivu a vy máte jedinečnou příležitost nahlédnout do jeho třetích sebraných spisů. Nutno říci, že ani tentokrát nebude o tajemné a napínavé případy nouze, ba co více, poodhalíme tajemství toho nejpodivnějšího cirkusu na světě, ze kterého záhadně zmizí všichni jeho artisté! Pokud tedy máte dost kuráže a soustředěnou mysl, neváhejte a pusťte se společně s Vrťapkou do luštění, hádání a rébusů. Edice Mateřídouška Pro děti od 6 let

Váz., 112 stran 210 × 280 mm Cena 279 Kč Termín vydání: září

van á o t i m Li e edic

á ka ply š o u ih s kn

literatura pro dě t i a mládež

89


Pirátství – úplné dějiny Konstam Angus naučná, 296 stran + 16 stran příloh, 369 Kč

Afrika v nás Klicperová Lenka, Šilha Václav, Šilhová Olga encyklopedie, 240 stran, 599 Kč

Nová velká kniha etikety Špaček Ladislav encyklopedie 288 stran + 40 příloh, 449 Kč

úspěšné tituly

František Janeček – Woodstock motocyklový král Lang Michael naučná, 248 stran + 24 stran příloh, 359 Kč Povolný D., Souček V., Zavadil R. osobnosti, 328 stran + 8 stran příloh, 379 Kč

Formula 1 Hay-Nicholls Adam encyklopedie, 192 stran, 549 Kč

Špaček v porcelánu Špaček Ladislav pro mládež 208 stran, 229 Kč

Naše dráhy ve 20. století Schreier Pavel naučná, 176 stran, 499 Kč

Malá kniha etikety Špaček Ladislav naučná Pro celou rodinu, 128 stran, 159 Kč U stolu, 144 stran, 199 Kč Pro každý den, 176 stran, 199 Kč Pro manažery, 208 stran, 219 Kč Pro firmu a úřad, 128 stran, 189 Kč


Čeští demokraté Kosatík Pavel osobnosti, 344 stran, 599 Kč

Česká inteligence Kosatík Pavel osobnosti, 392 stran, 349 Kč

Ferdinand Peroutka Kosatík Pavel osobnosti, 352 stran + 24 příloh, 319 Kč

Tachles, Lustig – rozhovor Hvížďala Karel osobnosti, 224 stran, 249 Kč

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Lustig Arnošt česká próza, 144 stran, 249 Kč

Dívka s jizvou Lustig Arnošt česká próza, 112 stran, 219 Kč

Dějiny jógy Steiner Vojtěch naučná, 128 stran, 239 Kč Čechoslovakista Rudolf Medek Kocourek Katya osobnosti, 296 stran + 16 příloh, 289 Kč

Neznámé Čechy III. Vokolek Václav encyklopedie, 296 stran, 349 Kč


Úprdelný dny na úprdelný planetě Mít s kým běžet Verhulst Dimitri Grossman David světová próza, 152 stran, 229 Kč světová próza, 392 stran, 369 Kč

Poslepu Magris Claudio světová próza, 336 stran, 349 Kč

Pokoření Roth Philip světový román, 128 stran, 239 Kč

Sedmý hřích se trestá smrtí Whitton Hana detektivka, 200 stran, 249 Kč

Město zmařených snů Cheever John světový román, 336 stran, 299 Kč

Poslední na odstřel Baldacci David detektivka, 488 stran, 399 Kč

Léto 1939 Biermann Werner historie – naučná, 272 stran, 279 Kč

Příkladná anglická žena Heathová Rachel světový román, 304 stran, 299 Kč


Zrozeni k běhu – Born to run McDougall Christopher naučná, 280 stran, 349 Kč

Jak rozumět médiím McLuhan Marshall naučná, 400 stran, 449 Kč

Roman Abramovič: Fotbal, ropa, moc Traquet Alban osobnosti, 160 stran, 249 Kč

Králova řeč Conradi Peter, Logue Mark osobnosti, 208 stran, 249 Kč

Paul McCartney – Jeden život Carlin Peter Ames osobnosti, 360 stran + 8 příloh, 399 Kč

William & Kate – Příběh královské lásky Clens James osobnosti, 208 stran, 199 Kč

Velká kniha o malých bunkrech Lakosil, Svoboda, Čemák militaria, 336 stran + 16 příloh, 349 Kč

Květen 1945 na Mělnicku Jakl T., Státník D. militaria, 216 stran, 299 Kč

Konec třetí říše Thacker Toby militaria, 288 stran + 16 příloh, 379 Kč


Adrian Mole – Léta prostoty Townsendová Sue světový román, 344 stran, 329 Kč

Deník odbarvené blondýny IV. Svárovská Božena čtení pro ženy, 232 stran, 239 Kč

Toulání po Brdech Čáka Jan cestopisy, 336 stran, 299 Kč

Kyselina sírová Nothombová Amélie světový román, 144 stran, 199 Kč

Rozum a cit a mořské příšery Austenová Jane, Winters Ben H. světový román, 344 stran, 349 Kč

Nejlepší přítel člověka je mol Jogheeová Magda 176 stran, 229 Kč

Dunaj Magris Claudio světový román, 456 stran, 399 Kč

Ptáci a jiné povídky Daphne du Maurier beletrie, 256 stran, 279 Kč

Lživé kameny z Marrákeše Gould Stephen Jay naučná, 352 stran, 399 Kč


Hezky česky, hravě a zdravě! Havlíček Petr, Lamschová Petra životní styl, 192 stran, 299 Kč

Dětské oslavy Kotábová Klára čtení pro ženy, 184 stran, 349 Kč

Český rok – Jaro Plicka Karel, Volf František encyklopedie, 384 stran, 399 Kč

Jídlo jako životní styl Havlíček Petr, Lamschová Petra životní styl, 192 stran, 299 Kč

Česká domácí kuchařka ii. Tak vařím já Hrubešová Markéta Rákosníková Jitka životní styl, 200 stran, 299 Kč životní styl, 200 stran, 279 Kč

Geologická abeceda Kukal Zdeněk dětská encyklopedie, 96 stran, 249 Kč

Český rok – LÉTO Plicka Karel, Volf František encyklopedie, 432 stran 399 Kč

Stravitelná věda Dinwiddie Robert dětská encyklopedie, 176 stran, 359 Kč

Český rok – Zima Plicka Karel, Volf František encyklopedie, 436 stran 399 Kč


Kuky se vrací + plyšová hračka Svěrák Jan dětská, 136 stran, 489 Kč

Bouráci Kratochvíl Miloš dětská, 160 stran, 249 Kč

Les rukou a zubů Ryanová Carrie pro mládež, 320 stran, 299 Kč

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti Morkes Petr dětská, 64 stran, 249 Kč

Vrťapkův školní diář Morkes Petr dětská, 176 stran, 149 Kč Vrťapkův Kalendář 2012

Můj prázdninový deník Chupíková Eva 64 stran, 199 Kč

Bláznivá bludiště Flintham Thomas dětská, 96 stran, 299 Kč

Deník mimoňky Russellová Rachel Renéé dětská, 296 stran, 279 Kč

O líné babičce Kastnerová Alena dětská, 88 stran, 279 Kč


Milionové holky Hopkinsová Cathy pro mládež, 240 stran,259 Kč

Normální porucha Macků Iva pro mládež, 152 stran, 229 Kč

Dinosauři – deskové hry Denyová Madeleine dětská, 16 stran, 399 Kč

Příručka přežití Llewellynová Claire dětská, 96 stran, 249 Kč

Příroda – Larousse kolektiv autorů dětská, 160 stran, 349 Kč

Paddington se zabydluje Bond Michael dětská, 128 stran, 239 Kč

Hra na smrt Almond David pro mládež, 168 stran, 269 Kč

Kouzelná lampa Fischerová Daniela dětská, 200 stran, 499 Kč

Jak jsem přišel na svět Janouchová Kateřina dětská, 60 stran, 219 Kč


Mladá fronta je jedním z největších českých vydavatelských domů působících v oblastech vydávání časopiseckých, novinových, klientských a knižních titulů. Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme kolem 200 knižních titulů, od roku 2011 vydáváme rovněž e-books. Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů vydavatelského domu. V současné době vydáváme 54 periodik, ekonomický deník Mladá fronta E15 a celostátní týdeník Mladá fronta Sedmička. Vydavatelství Mladá fronta jako první v České republice nabízí časopisy i knihy vytvořené přímo pro Apple iPad.


ČASOPISY • tituly pro ženy • tituly pro muže • tituly pro děti • ekonomické tituly • zdravotnické tituly • stavební tituly • IT tituly • tituly v PDF • tituly pro iPad

NOVINY • ekonomický deník Mladá fronta E15 • celostátní týdeník Mladá fronta Sedmička

ONLINE • ženské weby (Dáma.cz, Recepty.cz, Maminka.cz, Fitweb.cz) • mužské weby (Živě.cz, MobilMania.cz, Autorevue.cz) • zpravodajské weby (E15.cz a Sedmička.cz) • cestovatelský portál Orbion.cz a jiné zajímavé weby

KNIHY

Kompletní přehled titulů a nabídku knih Mladé fronty naleznete na  www.mf.cz a www.kniha.cz

Mladá fronta má dobré renomé ve všech oblastech knižní produkce, především v próze, dětské i naučné literatuře. Kvalitní knižní tituly najdete v zajímavých mimoedičních projektech a také v tradičních knižních edicích: • Moderní světová próza • Maminka • Už umím číst • Sluníčko • Kolumbus • Tajný archiv (a další)


kontakty VEDENÍ DIVIZE KNIHY Ředitel Ing. Tomáš Černý Tel.: 225 347 324 cerny@mf.cz Asistentka divize Knihy Jana Urešová Tel.: 225 347 304 uresova@mf.cz Manager smluvní agendy Mgr. Nikol Koubová Tel.: 225 347 322 koubova@mf.cz Programový ředitel Mgr. Antonín Kočí Tel.: 225 347 305 koci@mf.cz Obchodní ředitelka Ing. Lucie Urbanová Tel.: 225 347 314 GSM: 602 628 980 lucie.urbanova@mf.cz

KNIHY – OBCHOD Obchodní manažerka Jana Řádková Tel.: 225 347 323 GSM: 725 023 723 radkova@mf.cz Obchodní manažerka Petra Řičánková Tel.: 225 347 261 GSM: 724 561 758 ricankova @mf.cz Obchodní referentka Karolina Dobešová Tel.: 225 347 313 dobesova@mf.cz

KNIHY – MARKETING A PR Vedoucí marketingu a PR Mgr. Magdaléna Potměšilová Tel.: 225 347 302 GSM: 724 721 336 potmesilova@mf.cz Marketing a PR specialist Ondřej Vohnický Tel.: 225 347 301 GSM: 724 561 814 vohnicky@mf.cz


KNIHY – REDAKCE Product Manager – česká a světová literatura Mgr. Tomáš Dimter Tel.: 225 347 307 dimter@mf.cz Product Manager – naučné publikace Mgr. David Pazdera Tel.: 225 347 309 pazdera@mf.cz Product Manager – dětská literatura Mgr. Lucie Šavlíková Tel.: 225 347 311 savlikova@mf.cz

Product Manager – naučné publikace Marie Hajdová Tel.: 225 347 310 hajdova@mf.cz Product Manager – česká a světová literatura Ivana Mergerová Tel.: 225 347 308 mergerova@mf.cz

KNIHY – VÝROBA Vedoucí týmu grafiků – koordinátorka výroby Jana Bromová Tel.: 225 347 319 bromova@mf.cz

Product Manager – dětská literatura Mgr. Zuzana Machková Tel.: 225 347 303 machkova@mf.cz

Distribuce Slovanský dům – Euromedia Group U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí Tel.: 800 103 203 E-mail: objednavkysd@euromedia.cz www.knizniweb.cz PEMIC BOOKS a.s. Vratimovská 703/101, 719 00 Ostrava-Kunčice Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499 Callcentrum: 597 490 491-7 E-mail: knizni.velkoobchod@pemic.cz www.pemic.cz Kosmas s. r. o. Lublaňská 34, 120 00 Praha 2 Sklad: V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice Tel.: 226 519 400 E-mail: kosmas@kosmas.cz www.firma.kosmas.cz

Krameriova K.D. s. r. o. Vosmíkova 538 396 01 Humpolec Tel./Fax: 565 532 837 E-mail: krameriova@krameriova.cz Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o. Květnového vítězství 332, 149 00 Praha 4 Tel.: 272 910 733 E-mail: obchod@dobrovsky.cz www.knihycz.cz OPA – knižní velkoobchod Ružinovská 1227, 142 00, Praha 4 Tel.: 241 725 053 E-mail: opa-knihy@cbox.cz www.opa-knihy.cz


Naše knihy nyní i pro Váš iPad TM

Stáhněte si aplikaci kniha.cz pro iPadTM v aplikaci App Store. Zadejte do vyhledávacího pole text „kniha.cz“.


Nakupujte pohodlnÄ› na e-shopu MladĂŠ fronty


Profile for Nakladatelství Mladá fronta

Ediční plán podzim-zima 2011  

Nakladatelství Mladá fronta

Ediční plán podzim-zima 2011  

Nakladatelství Mladá fronta

Profile for knihacz
Advertisement