Page 1

Informasjon fra Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Nr 3-2010

Grønn hverdag i rettferdighetens navn.


Spareknifen, tidligere Spareblusset- Utgis av Kristen- Norges Innkjøpsfellesskap.

Redaksjon:

Knif Trygghet

Torbjørn Ribe (ansv.) Kjell Holmqvist Design: Rune Solberg / Rude.no Trykk: Bjorvand & Skarpodde AS

Knif Kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Postadresse: Postboks 8724, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: 23 10 37 47 Telefax: 23 10 37 38 E-post: post@knif.no Internett: www.knif.no

Sekretariatet: Direktør: Torbjørn Ribe Ass. Direktør: Kåre Rønningen Spesialrådgiver: Kjell Holmqvist Seniorrådgiver: Haavard Pytte Komm. rådgiver: Gunnar Husan Rådgiver marked: Unni Beate Andreassen Økonomikonsulent: Jon-Bendik Schmeling Thue IT Rådgiver: Jofred Nesje

Styret 2009-2010 Leder: Morten Ivar Pettersen Gunn Berthelsen Claes Lampi Wenche Nyeng Svein Jacobsen Veland 1.vara. Thuan cong Pham 2. vara: Anne Karin Olsen 3. vara: Geir Nordkil

Etter mer enn to år som Knif Trygghet Forsikring AS, har avdelingen for privatforsikringer fått på plass en del endringer som gjør oss enda mer kundevennlige. Vi har økt bemanningen med enda flere gode og motiverte medarbeidere, noe som gjør at vi kan betjene våre kunder enda raskere og gi en personlig service. Vi har i tillegg fått på plass et nytt og mer effektivt kundebehandlingssystem. Dette gjør oss i stand til å yte den gode service vi ønsker ovenfor våre kunder.  Vi har også endret tariffene på bilforsikring og innført kjørelengde på alle biler. 

“Vi forsikrer nå alle biler som våre kunder har” Vårt tidligere system med fri kjørelengde var veldig gunstig for noen av våre kunder som kjørte mye, men slo mindre heldig ut for en del andre. Vi forsikrer nå alle biler som våre kunder har. Vi opplever derfor at det systemet vi

nå har, og som er tilsvarende det som er i markedet for øvrig, er mer riktig for alle. Når det gjelder andre forsikringer kan vi tilby de fleste skadeforsikringer og vil i nær fremtid også kunne tilby personforsikringer.  Dette gleder vi oss veldig til! Om du enda ikke har benyttet muligheten til å samle dine forsikringer hos Knif Trygghet Forsikring er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende forsikringsprat. Det er ofte lønnsomt! Vi sitter klare til å snakke med deg; Trine Kristin Kallerud kallerud@ktf-as.no Tlf. 23683935        Geir-Yngve Andersen  andersen@ktf-as.no Tlf. 23683951 Per Juul Bjørnstad           bjornstad@ktf-as.no Tlf. 23683937        Torunn Fridell fridell@ktf-as.no Tlf. 23 68 39 34

2 Spareknifen Nr 3 - 2010 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Grønn hverdag i rettferdighetens navn. Jeg er blant dem som er litt skeptisk til klimaforskernes dystre spådommer og klimapanelenes premisser og forutsetninger for nye klimamål. Jeg får det liksom ikke helt til å stemme med skolelærdommen om klodens evne til å rydde etter kontinentale skogbranner i fordums tid og vulkanutbrudd av dimensjoner vi knapt aner omfanget av i dag. For all del, de kan jo ha rett. Enn så lenge tror jeg bare tiden vil gi svaret på det. Men skulle det gi meg grunn til å lene meg tilbake og glemme at vi uansett har et forvalteransvar ?

oppdaget LED-teknologien. Det er vel sånn vi bidrar de fleste av oss. Ikke noe å skryte av. Og det finnes andre som er langt mer bevisste og sikkert like mange som er sløve. Men sånn i snitt er vi i ferd med å endre holdninger og vaner, og er til og med villige til å betale litt ekstra for det. –

Jeg er kanskje ikke så flink til å bidra. Kanskje er ikke valget av dieselbil med partikkelfilter særlig prisverdig og heller ikke lenger miljøvennlig nok. Men jeg tror fremdeles at overgang til piggfrie dekk forhindrer noen kilogram med svevestøv en vintersesong. Kan jeg gå, så gjør jeg det også. Og trenger jeg ikke bilen til noe spesielt på lengre avstander, da tar jeg tog. At vannet i dusjen hjemme hos meg og varmen under parketten kommer fra et fjernvarmeanlegg som brenner et avfallsprodukt fra Lãntmãnnen Mølle, tror jeg også er bra om enn noe dyrt. Og parketten er ikke fra verken regnskogen i sør-Amerika eller utryddingstruet skog i Asia. Papp, glass og metall sorteres og deponeres hver for seg, og jeg betaler gjerne litt ekstra for at den smule strømmen jeg bruker i husholdningen er ”garantert grønn”. Etter å ha skiftet hele ”glødepære-parken” til sparepærer med mindre enn ti watt og bedre lys enn før, har jeg nå også

Men hvor langt er vi kommet når det gjelder å dele på godene, eller i det minste fordele dem ørlite mer rettferdig. Også globalt, mener jeg. Her er også holdningene endret blant folk fleste. Men i handling henger vi langt etter. Vi forventer å bli tilbudt rettferdige produkter, og kritiserer gjerne dem som ikke har eller som vi antar ikke har produktene i sine hyller. Men foretrekker likevel et annet merke for prisens eller merkets skyld. Evergood - Litt dyrere for smakens skyld, har jeg hørt et sted. Ali kaffe er for dem som først og fremst er opptatt av prisen. Farmers koster mest. Der betaler vi litt mer for at bonden og landarbeideren skal få litt mer av det de egentlig fortjener. Og Farmers’ smaker slett ikke verst. Og sånn er det med bananer, te, sjokolade og en rekke andre produkter. Er du likegyldig med hva og hvor du handler, hvem du handler med og hvor for eksempel de handlendes kapital har sin

“Det er holdningsendringer i praksis som har makt til å endre systemer”

opprinnelse eller base, om den er ”svart, grå eller hvit”, bidrar vi til urettferdighet og ubalanse. Enten vi vil det eller ikke. Det er holdningsendringer i praksis som har makt til å endre systemer. Jo, sterkere desto raskere. Vi ser jo hvor selvfølgelig det er blitt å være ”grønn” i våre daglige gjøremål. Vi henger foreløpig lengre etter når det gjelder å tilstrebe og vise en ”smule rettferdighet”. Vi går vel ikke fri av all kritikk her hos oss i KNIF heller. Men vi forsøker iallefall å holde et betydelig fokus både på ”grønt og rettferdig”. Vi prøver å være bevisst hvilke utfordringer vi står overfor, og stiller derfor en rekke strenge krav til våre leverandører. Og de strekker seg langt for å innfri. Nye og forsterkede holdninger også på dette området hos enkeltpersoner, store firma og mindre organisasjoner har kraft overfor markedet. Enn så lenge. For om vi virkelig mener noe med det vi mener, sier og krever, må det også få konsekvenser gjennom nye bevisste valg. -

Av Torbjørn Ribe / ribe@knif.no 3

Spareknifen Nr 3 - 2010 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Hvordan ivaretar du som arbeidsgiver dine ansatte?

“Arbeidsgiver må sørge for at nødvendige forsikringsordninger er på plass”

Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro

PMS Warm Gray 5

PMS 377

Over 11 prosent av den voksne befolkningen mottok ved utgangen av 2009 uføreytelser fra Nav (kilde: E24). Til sammenligning rammet husbrann bare ca 2 prosent av befolkningen. Alle forsikrer huset sitt, men glemmer den som betaler huslånet. De vanligste forsikringer som arbeidsgiver kan tegne for ansatte er: • • • • • •

Yrkesskadeforsikring Personalulykke fritid Gruppeliv Uførekapital Helseforsikring Reiseforsikring som tilleggsdekning til personalforsikringer

KNIF Trygghet Forsikring erfarer at arbeidstakere henvender

seg til arbeidsgiver når ulykke/ sykdom/død påvirker familiens økonomi og den ansattes forsørgerevne. Er du forberedt på dette? Som arbeidstakere - og medlemmer av et velferdssamfunn - forventer vi at det eksisterer trygdeeller forsikringsordninger som trer inn dersom ulykken rammer. Arbeidsgiver må sørge for at nødvendige forsikringsordninger er på plass. Kollektive ordninger har lavere forsikringspremie enn individuelle forsikringer, og dine ansatte vil dra nytte av at forsikringene tegnes via arbeidsgiver.

“Gode forsikringsordninger er med på å beholde og rekruttere gode medarbeidere” Forsikringer er tilleggsgoder til de ansatte som de bør bli gjort oppmerksom på både ved ansettelse, og gjerne bli minnet

på i lønnsforhandlinger! Gode forsikringsordninger er med på å beholde og rekruttere gode medarbeidere. Trenger du mer informasjon om personalforsikringer, så er du hjertelig velkommen til våre kurs, som for øvrig er gratis. Se artikkel om Kirkelig Fellesråd vedrørende dato for kurs i personalforsikring. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere; Anne-Gunn Bondevik: bondevik@ktf-as.no tlf.: 23 68 39 15 Daniel Jahrø: jahro@ktf-as.no tlf.: 23 68 39 17 Tove Birgitte Roth Nilsen: nilsen@ktf-as.no tlf.: 23 68 39 16 Hildur Vasskog Lund: lund@ktf-as.no tlf.: 23 68 39 22

4 Spareknifen Nr 3 - 2010 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Er det komplisert å bestille billett fra Bergen til Oslo?

Den første tanken når du leser dette, vil antagelig være et klart ”nei”. Det neste som slår deg er kanskje om dette er et lurespørsmål. Så for ordens skyld får vi avkrefte det med en gang. Det er ikke et lurespørsmål. Det er faktisk alvorlig ment.

“Enkle reiser bestiller du selv på Via Online” Saken er den at mange, altfor mange, bruker konsulent i reisebyrået når de skal bestille en flybillett innenlands. Bruk av konsulent koster penger og bør derfor være forbeholdt de mer kompliserte reiseopplegg. Enkle reiser bestiller du selv på Via Online. Enkelt, billig og ikke minst oversiktlig. Her får du fullstendig oversikt over hvilke selskaper som flyr den aktuelle strekningen med en fullstendig tidsplan og hvor mye det koster.

Statistikk er interessant lesning, men det er med en viss oppgitthet vi leser siste statistikk fra Via Travel. Riktignok er bruken av Online økt fra 18% til 20%, men det er altfor lite. Mange organisasjoner har et sparepotensiale på mange tusenlapper ved ganske enkelt å bestille sine egne reiser på Via Online. Når du bruker Via Online sparer du dessuten tid fordi du får opp alle selskaper samtidig istedenfor å måtte gå inn på nettsiden til hvert enkelt selskap. I tillegg får du reisen din registrert på KNIFs statistikk. Hvorfor er det viktig? Det er nå engang slik at jo større vi blir og jo mer omsetning vi får, jo bedre priser kan vi forhandle oss frem til. Bedre priser betyr igjen at dere sparer mer, og flere midler kan dermed frigjøres til evangelisering, misjon og diakoni.

Ventelo privat kutter prisene!

Ventelo kutter nå prisene på sine bredbåndsprodukter til ansatte i KNIF-organisasjonene. For dere som er kunder betyr det at prisene går ned automatisk. For de som ikke har benyttet tilbudet ennå betyr det at det nå er enda større grunn til å benytte KNIFs privattilbud fra Ventelo.

Pakketilbud:

For de som har fasttelefoni og bredbånd er det ekstra gunstig å samle disse under KNIF-avtalen. Ventelo gir over 1.000 kroner i rabatt per år, bare for å samle produktene hos dem!

For mer informasjon og bestilling se på www.knif.no/privat eller ring Ventelo på vårt eget telefonnummer: 04600, husk å si at du skal ha KNIF-priser.

5 Spareknifen Nr 3 - 2010 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Nye avtaler Profileringsavtale med Strømmes Reklame

KNIF har inngått en samarbeidsavtale med Strømmes Reklame som sikrer dere noen av markedets beste betingelser! Avtalen gir dere svært gode priser på reklame- og profileringsartikler. I tillegg til disse gode prisene på hele sortimentet, vil KNIF-medlemmer ha spesialpris på varer fra Strømmes eget lager. Strømmes Reklame er et av Norges største og mest erfarne leverandør av profileringsartikler. De tilbyr våre medlemmer et godt sammensatt team med høy fagkompetanse, med lang erfaring i å finne den optimale kombinasjonen av produkt og pris for dere. Strømmes har ca. 30 ansatte med hovedkontor i Kristiansand og et avdelingskontor i Oslo. Om dere ønsker mer informasjon om avtalen vennligst ta kontakt med Unni Beate Andreassen.

Ny underavtale på Storhusholdning

Ny avtale:Storkjøkken

KNIF har inngått avtale om maskiner og innredning til kjøkkendrift med Termo Storkjøkken. Denne avtalen gir dere markedets beste priser på alt fra enkeltkomponenter, som oppvaskmaskin til menighetens kjøkken, opp til nøkkelferdige prosjekter for storkjøkken og kantine! Gjennom sitt nasjonale forhandlernettverk kan Termo tilby service og montering for alle våre medlemmer. Termo Storkjøkken er importør av storkjøkkenutstyr med hele Norge som nedslagsfelt. Produktspekteret består av produkter fra anerkjente produsenter og dekker alle behov for lagring, transport, tilberedning og servering av mat samt oppvask og grovoppvask i kjøkkenet. Termo Storkjøkken har eksistert i snart 25 år og hovedkontoret ligger like utenfor Ålesund, med avdelingskontor på Løkkenverk i Trøndelag. Om dere ønsker mer informasjon om avtalen vennligst ta kontakt med Unni Beate Andreassen.

Lantmännen Cerealia og KNIF har inngått en samarbeidsavtale på varer levert fra grossist. Lantmännen Cerealia utvikler og produserer kornbaserte produkter slik som mel, pasta og müsli. De mest kjente merkevarene er Regal og Axa. Alle varene fåes gjennom ASKO/Norgesgruppen. For mer informasjon og produktkatalog vennligst ta kontakt med Unni Beate Andreassen. Nå med enda bedre priser !!!!

Ringnes og KNIF Innkjøp har fornyet sin mangeårige samarbeidsavtale. Dette betyr enda bedre priser for dere! Som eksempel vil prisen for en halvliter med Solo kun koste dere kr. 8.- (eks mva og pant). I tillegg betaler KNIF enheter pr. faktura fra første dag og kan ikke avkreves kontant betaling, som er det vanlige. Minsteordren har også gått ned og ligger nå kun på 10 kasser. Ønsker dere å benytte dere av denne avtalen, vennligst ta kontakt med Unni Beate Andreassen.

6 Spareknifen Nr 3 - 2010 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Knif Samfunn Foto: Alexander Ottesen

Momsordningen Fristen for å innlevere momstallene for 2009 er gått ut pr 1.september. Det blir spennende å se hvor stor søknadssummene er, hvor stor avkortningen blir og hvordan ordningen har fungert. Nå må det samles erfaringer som må tas med i evalueringen som må komme før neste utlysning. Skattefradragsordningen videreføres På forsommeren skapte regjeringen usikkerhet om den ville avvikle skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Dette skyldtes at ESA-domstolen mente den var i strid med EØSavtalen. Relasjonsregistrering godtas i Frivillighetsregisteret.

“...og ikke minst så gir den mye “Fra juni 2010 økonomiske frie kan frivillige midler til organiorganisasjoner sasjonene” melde tilknytninNå har regjeringen gjort det klart at ordningen videreføres. Den har ger til enheter i besluttet å videreføre og utvide Frivillighetsreden til å gjelde EØS-området. Vi er glad for at dette ble løsningisteret.” gen fordi ordningen er av stor prinsipiell betydning, og ikke minst så gir den mye økonomiske frie midler til organisasjonene. Regjeringen sier at den vil komme tilbake til hvordan utvidelsen til å gjelde EØS-land skal kontrolleres. Vi er enig i at slik kontrollordning må innføres for å unngå misbruk. Frivillighet Norge har hatt og vil ha dialog med departementene om dette.

Brønnøysundregistrene har lagt ut ny informasjon om at de nå vil åpne opp for at sentralleddet i organisasjonen kan sende inn sin samlede liste over underledd i organisasjonen. Det vil si at en frivillig organisasjon kan registrere forbindelser mellom sentralledd, regionale ledd og lokale ledd i organisasjonen Det er gode nyheter at relasjonregistrering

endelig blir mulig, noe vi har etterlyst lenge. Fra juni 2010 kan frivillige organisasjoner melde tilknytninger til enheter i Frivillighetsregisteret. I praksis vil dette fungere slik at sentralleddet må sende inn et regneark med organisasjonsnummer til sine underliggende ledd. Det betyr at alle enhetene på forhånd må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret. På sikt vil relasjonene i Frivillighetsregisteret bli tatt i bruk i forbindelse med momskompensasjonsordningen, men dette får ingen betydning for søknader om momskompensasjon i 2010. Brønnøysundregistrene har lagt ut detaljert informasjon om hvordan man som sentralledd skal gå fram for å registrere relasjoner til underliggende ledd. Se http://www.brreg.no/nyheter/2010/06/tilknytninger_fv.html

7 Spareknifen Nr 3 - 2010 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


MER INFORMASJON? AVTALER FOR ORGANISASJONER, KIRKESAMFUNN OG INSTITUSJONER                     

Bank Drivstoff Firmaavtale DFDS Seaways Frankeringsmaskiner Hotell Møbler / interiør Kontorrekvisita / renhold Kopimaskiner Medlemssystem / givertjeneste Microsoft Norwegian (flyreiser) Profileringsartikler Reisebyråtjenester Storhusholdning Storkjøkkenutstyr Strøm Tele Vaktmesterpakke Datasikkerhet Givertjeneste på nett Forsikring - kollektiv pensjon

Kirkelige fellesråd – hva med forsikring? Kirkebrannene vi har hatt i Norge i den senere tiden, viser viktigheten av å ha gode og riktige forsikringsavtaler. For oss er det avgjørende å være en god samarbeidspartner også i skadeoppgjør. Som KA’s samarbeidspartner på kirkebygg-forsikring, legger vi i KNIF Trygghet stor vekt på å kunne tilby den beste forsikringsløsningen for de kirkelige fellesrådene. Et viktig utgangspunkt for en god forsikringsavtale, er at grunnlaget for det som skal forsikres er best mulig avdekket. For tiden pågår det derfor et viktig arbeid med ny beregning av forsikringstakst i kirkebyggforsikringen. I tillegg til dette er fellesrådene bedt om å registrere alt kirkeinventar i kirkebyggdatabasen. All erfaring tilsier at god dokumentasjon av både kirkens løsøre og byggets størrelse bidrar betydelig til både et enklere skadeoppgjør og ikke minst riktig premie.

ORDNINGER FOR ANSATTE

Vi i KNIF Trygghet er stolte av å kunne være en totalleverandør av forsikring til kirkelige fellesråd. I tillegg til forsikring av kirkebygninger og kirkeløsøre, tilbyr vi forsikring av:

     

- Øvrige bygg og inventar/løsøre - Ansatte, for eksempel Yrkesskade, Personalulykke fritid, Gruppeliv og Uførekapital. - Kjøretøy og arbeidsmaskiner. - Helseforsikring for ansatte. - Privat forsikring til alle ansatte.

Banktjenester Strøm Tele Viruskontroll DFDS enkeltreiser Hotell

FORSIKRINGER FRA KNIF TRYGGHET  

Organisasjon Privatforsikringer for ansatte

Fyll ut med navn og adresse på slippen nedenfor og send den til: KNIF Innkjøp I Postboks 8724 Youngstorget, 0028 Oslo. Telefon: 23 10 37 47 I Faks: 23 10 37 38 E-post: post@knif.no I www.knif.no

NAVN ADRESSE

TEL.

Personalforsikring er et omfattende emne, og vi i KNIF Trygghet tilbyr også denne høsten dagskurs om dette. I år holdes kursene i Trondheim, 29.september. Kristiansand, 7. oktober. Bergen, 21. oktober. Gardermoen, 4. november. For påmelding og nærmere opplysninger, ta kontakt på e-post: deltaorg@ktf-as.no Hvis du har spørsmål om forsikring eller ønsker en gjennomgang av dine forsikringsbehov, ta gjerne kontakt med oss – enten på telefon 23 68 39 00 eller e-mail post@ktf-as.no.

Spareknifen Nr. 3 - 2010  
Spareknifen Nr. 3 - 2010  

Nr 3-2010 Informasjon fra Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap