Page 1

Informasjon fra Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Nr 3-2009


Spareknifen, tidligere Spareblusset- Utgis av Kristen- Norges Innkjøpsfellesskap.

Redaksjon: Torbjørn Ribe (ansv.) Kjell Holmqvist Design: Rune Solberg / Rude.no Trykk: Bjorvand & Skarpodde AS

Knif Kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Postadresse: Postboks 8724, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: 23 10 37 47 Telefax: 23 10 37 38 E-post: post@knif.no Internett: www.knif.no

Sekretariatet: Direktør: Torbjørn Ribe Markedssjef: Kjell Holmqvist Seniorrådgiver: Kåre Rønningen Seniorrådgiver: Haavard Pytte Komm. rådgiver: Gunnar Husan Rådgiver marked: Unni Beate Andreassen Rådgiver økonomi: Svein Erik Skjærholt-Torp

Styret 2009-2010 Leder: Morten Ivar Pettersen Gunn Berthelsen Claes Lampi Wenche Nyeng Svein Jacobsen Veland 1.vara. Thuan cong Pham 2. vara: Anne Karin Olsen 3. vara: Torgeir Nevland

Hva skjer? I skrivende stund er det valgkamptider. Det loves fra politikerne. Det ble lovt mye for frivilligheten også i Soria-Moria. Det er snart tid for en Soria-Moria 2 eller en ny regjeringsplattform for evt. en annen regjering. Dette blir spennende. Kultur- og dermed Frivillighetsministeren har prioritert kulturinstitusjonene og annet kulturliv i stedet for det frivillige. En gjennomgang gjort av Frivillighet Norge viser at han ikke har gitt mye til frivilligheten i de siste 4 årene, tvert imot. Men i siste liten har han åpnet for vårt krav om å slippe moms på varer innkjøpt til frivillig arbeid. Vi er glad for gjennomslaget, men vi er spent på hva det innebærer. Kravet ”innfris” antakelig over en fireårs periode, selv om frivillighetsorganisasjonene står på for å få ordningen til å gjelde umiddelbart og at det bevilges 1 mrd kr årlig fra årsskiftet. Primærkravene fra Frivillighet Norge har vært og er følgende: •

Momsordningen som etableres må bli en rettighetsbasert ordning som gir organisasjo-

• • •

nene rett til å få refundert momsen krone for krone Momsordningen må bli varig og robust i form av lovfesting Den må knyttes til Frivillighetsregisteret Momsordningen må også være åpen for frivillige organisasjoner som ikke allerede er omfattet av et statlig støtteregime eller er berettiget til å motta Tippemidler Den må bli reelt tilgjengelig både for små og store organisasjoner Må bli lagt fram snarest

Foreløpig ser vi ikke at disse kravene er fullt akseptert, men det samtales om sakene. Vi ser at departementet så langt legger opp til en todelt ordning, i likhet med tjenestemomskompensasjonsordningen i dag, nemlig en sjablonmodell, og en modell for søknad etter dokumenterte utgifter. Det foregår en gjennomgang av momsordningen i en arbeidsgruppe nedsatt av departementet og hvor Frivillighet Norge er representert. Organisasjonene får sikkert anledning til å uttale seg når de har konkludert.

KNIF på flyttefot Som vi har skrevet nå nettsiden vår, flyttet KNIF og KNIF Trygghet forsikring i slutten av august. Vi trengte etter hvert så mye plass, at lokalene i Tollbugt. 3 ble for små. Vi får nye ( i hvert fall nyoppussede) lokaler i Møllergt. 39. For de som er lokalkjent, så er dette lokalene som Dagsavisene hadde tidligere.

Ny postadresse er:

Postboks 8724 Youngstorget 0028 Oslo Både telefon og faks beholder de samme nummerne som før.

2 Spareknifen Nr 3 - 2009 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Ikke les dette…… Du er kanskje blant de som ikke ”gidder lese” lederne mine. I alt har det blitt rundt førti stykker over tid, når jeg tenker etter. Kanskje ikke alt ”treffer” alle like godt, selv om jeg vet at mange har ”fått noe ut av dem”. – Og det handler om det samme hver gang, om kostnadseffektive innkjøp. Men ut fra litt ulike vinkler. De par siste årene har jeg vært svært opptatt av at våre medlemmer tenker tanker omkring innkjøpspolitikk. Det er viktig at man blir bevisst sin måte å kjøpe inn på, og hvordan ”varene flyter” i alle ledd. Det krever at man gjør noen valg, fatter noen beslutninger og iverksetter noen rutiner. Man kan gjøre det enkelt eller man kan gjøre det avansert. Uansett vil man oppnå gevinster, små eller store.

“Effektive innkjøp er et lederansvar.” Da jeg for en rekke år siden begynte å jobbe et sted i det offentlige, husker jeg at jeg syntes at rekvisitakostnadene var uforholdsmessig høye. En ting var at man ikke var særlig bevisst på leverandør og pris, men man hadde et rekvisitarom hvor det var ”fritt fram”. Jeg mener ikke å insinuere urettmessig uttak, men snarere ”lettvinte uttak”. På alle pulter sto det jo ulike krus og kopper med fjorten-femten penner og blyanter. Noen var sikkert uttørket, og noen var sikkert gratispenner fra en eller annen som ville gjøre sine ”hoser grønne”. Men uansett, det var penner nok. I skuffene lå det flere viskelær og halvbrukte flasker med kor-

rektur lakk. Dette var jo i en helt annen tid. Men like fullt måtte vi stadig bestille nytt, ettersom lageret ble tømt. En dag satte vi lås i døren, men fremdeles var det ”fritt frem” fordi det eneste man trengte for å hente noe, var å be en kollega vis a vis rekvisitarommet om å få låne en nøkkel og kvittere på kun det. – I løpet av kort tid sank forbruket til nærmere det halve. Og ingen klaget på at man manglet noe. Ved juletider kjøpte jeg førti elegante sett med kulepenn og blyant i børstet stål og med navnet til den enkelte inngravert. I en etat hvor man aldri før hadde sett noen form for julegave fra sjefen, var begeistringen stor. Og man passet på egne og hverandres penner, slik foreldre passer på egne og andres unger. Etter det kjøpte vi bare refiller og enkelte tusjer til spesielle formål.

fattet vedtak om at en ”innkjøpspolicy” for enheten skulle ”på bordet” snarest mulig. Og det er der en må begynne. Arbeidet der ute er nå i gang. Det er utpekt én hovedinnkjøpsansvarlig. I første omgang skal vedkommende utarbeide forslag til valg av innkjøpsplatttform, leverandørvalg, avtalerutiner, bestillingsstrukturer og lager håndtering. Siden kommer ”innsalg” og implementering i hele organisasjonen. Jeg tror de vil lykkes. Først og fremst fordi de har hatt tro på tiltaket. Dernest fordi de har en entydig beslutning fra øverste nivå i ryggen. Men først og fremst fordi de i prosessen vil se effektene åpenbart lenge før de kan summeres opp i kroner og øre.

Det går altså an å gjøre enkle grep. Men for all del, potensialet er mye større. Effektive innkjøp er et lederansvar. Det gjelder bare å være seg det bevisst og fatte de rette beslutningene. På den annen side kan det være en tung sak å gjennomføre prosessen, men når ”alt er på plass” kan gevinstene være betydelige. Jeg besøkte et av våre medlemmer i sommer. Der hadde styret

Spareknifen Nr 3 - 2009 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Av Torbjørn Ribe / ribe@knif.no

3


KNIF forlenger avtalen med Ventelo om gunstige telefoni og bredbåndspriser KNIF har forlenget avtalen med Ventelo Privat med 3 nye år. Samarbeidsavtalen gir KNIFs medlemmer gode priser og betingelser på telefoni- og internettjenester. “Vi er meget fornøyde med å ha forlenget denne avtalen med Ventelo. Den sikrer våre medlemmer en forbedret avtale med reduserte priser. Det er betryggende å vite at våre medlemmer også i fortsettelsen får tilgang til fremtidens telefoni- og internettjenester. Kombinert med god kundesupport og gunstige priser, bør dette valget være ENKELT for våre medlemmer”, sier markedssjef i KNIF, Kjell Holmqvist.

av 56 av landets største kundesentre. Ventelo, som har som mål å bli den største og beste utfordreren i det norske telemarkedet, ser frem til det videre samarbeidet med KNIF. “Kundeservice er et prioritert område i Ventelo og vårt mål er å ha meget fornøyde kunder. Vi skal strekke oss langt for at alle medlemmer i KNIF får en positiv opplevelse og hverdag sammen med oss i Ventelo. Med alle tjenester fra èn leverandør, ett kontaktpunkt og en faktura skal det være enkelt å være kunde hos oss”, sier direktør for Ventelo Privat , Øyvind Lien.

På konferansen Call Center Dagene i mai i år, ble Ventelo kåret til årets beste kundeservicebedrift – basert på Norges største blindtest

Fordeler ved å bli kunde hos Ventelo: • • • • • • • • • •

Kåret til Årets Beste Kundeservicebedrift Eget landsdekkende ADSL-nett Fri innmelding Konkurransedyktige minuttpriser på bredbånd, mobil, fasttelefoni og IP-telefoni F-secure, Europas ledende leverandør av sikkerhetstjenester Alt på én faktura Enkel installasjon/montering (plug & play) Full Telenor-dekning på mobil Ett kontaktpunkt MyZone, din egen kundeservice på web

Les mer om avtalen og bestill våre produkter på http://privat.ventelo.no/spesialavtaler/knif/ eller kontakt våre kunderådgivere direkte på tlf: 04600

NB! Nedjusteringen av prisen på internett (bredbånd) skjer automatisk for alle KNIF-kunder på teleavtalen. For prisjusteringer på øvrige tjenester bes kunden kontakte Ventelo på 04600. Skaff deg medlemsfordelene Les mer om avtalen og bestill våre produkter på http://privat.ventelo.no/spesialavtaler/knif/ eller kontakt våre kunderådgivere direkte på tlf: 04600

Tilbud til Knif medlemmer •

Gratis etablering og trådløs router til kr 1,- (verdi 299,-) -for nyetablering av ADSL på avtaler signert innen 31/9-09 Eks. på pakketilbud (bredbånd og fasttelefoni)

Bredbånd (3500/640)*

kr. 279,-

Rabatt, innbakt i prisen

kr. 70,-

Fasttelefoni (Analog)

kr. 59,-

Rabatt, innbakt i prisen

kr. 89,-

Spar kr. 1908,- pr. år * I områder hvor Ventelo har egen dekning.

4 Spareknifen Nr 3 - 2009 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


IT-Sikkerhet for it-ansvarlige og ledere Den 16. oktober 2009 inviterer KNIF og Aproco til lærerikt seminar med tema “Personvern, informasjonshåndtering og sikring mot dagens trusselbilde”.

På agendaen står bl. a.:

Myndighetene stiller klare krav til sikring av personopplysninger og annen sensitiv informasjon. I tillegg finnes som regel endel intern informasjon i organisasjonen som man ønsker å skjerme.

Møt opp, og lær mer om hva slags krav myndighetene stiller til sikring av informasjon i din organisasjon, og hvordan du i praksis kan sikre sensitiv eller privat informasjon mot innsyn, lekkasjer, misbruk og tap.

• •

• • •

Presentasjon av Aproco og KNIF medlemsfordeler Sikring av personopplysninger - myndighetenes krav Enkel løsning for kryptering av data Backup på en sikrere måte E-Post sikkerhet - mer enn virus og spam! Hva bør en moderne brannmur inneholde? Antivirus - Avansert sikkerhet har blitt enklere!

Seminaret er gratis, og egner seg for både IT-personell og ledelse. Ikke glem å informere andre i organisasjonen dette kan være aktuelt for, slik at de også får meldt seg på før det blir fulltegnet! Påmelding kan gjøres ved å fylle ut skjema på denne adressen: http://aproco.no/k/knifseminar

Praktiske opplysninger: • • •

Dato: 16.10.2009 Tid: 08.30 - ca 14.00 Sted: KNIF’s lokaler i Møllergt. 39, Oslo.

Energiparaplyen I Energiparaplyen er budsjettet for 2010 nå tilgjengelig for din bedrift. Dersom du har spørsmål til dette eller trenger tilgang til Energiparaplyen, kan du sende en e-post til energiparaplyen@fjordkraft.no.

faktura. Energiparaplyen er et hjelpemiddel for både økonomi- og driftspersonell.

Energiparaplyen gjør veien til lavere energikostnader enklere. Energiparaplyen er et spesialutviklet web-verktøy for energiledelse og energioppfølging. Her får bedriften god oversikt over anlegg, energibruk, forbruksmønster, kostnader og 5 Spareknifen Nr 3 - 2009 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Pensjon - Hva skjer? Foto: Tiago Ribeiro / Flickr

Noe forsinket, men nå er den nye pensjonsreformen rett rundt hjørnet. Det er skrevet mye i avisene, og sagt mye om det på TV. Dessverre er ikke alt like korrekt, og ting har også endret seg underveis.

“Velkommen til frokostmøtene. Bordet står dekket fra kl 08:30” KNIF planlegger en rekke informasjonsmøter om den nye reformen. I første rekke inviterer vi til regionale frokostmøter i løpet av høsten. Viktige temaer som tas opp der, er bl.a. • • • • • • •

Nye opptjeningsregler Fleksibel pensjonsalder for alle Levealderjustering – hvordan påvirker den pensjonen? Kombinasjon av pensjon og arbeid Ny folketrygd – når slår den inn? Uførepensjonen Hva er ennå uklart?

Velkommen til frokostmøtene. Bordet står dekket fra kl 08:30 og møteplanen ser slik ut: • • • • •

Torsdag 24. september - Oslo ( Rica Holberg Hotell) Torsdag 15. oktober - Kristiansand ( Hotell Norge) Torsdag 22. oktober - Bergen ( Strand Hotel) Torsdag 5. november – Stavanger ( Victoria Hotell) Fredag 13. november Trondheim ( Rica Nidelven hotell)

I tillegg til de regionale møtene, vil vi arrangere et mer omfattende seminar i 2010.

Alle møtene begynner med frokostservering kl 08:30. vi regner med å avslutte ca kl 11. Det blir sendt ut invitasjon med påmeldingsskjema, men det ingen grunn til å vente med å melde seg på. Send gjerne mail med en gang til holmqvist@knif.no I tillegg til de regionale møtene, vil vi arrangere et mer omfattende seminar i 2010. Dette seminaret blir på DFDS med start 8. mars kl 10:00 og retur til Oslo til onsdag 10. mars kl 09:30. Her blir det en liten egenandel. Selv om vi tar høyde for stor deltagelse, må vi forbeholde oss retten til ”kvoteregulering” slik at alle organisasjoner får mulighet til å være representert.

6 Spareknifen Nr 3 - 2009 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Norwegian

MER INFORMASJON? Foto: Olav Stendal

AVTALER FOR ORGANISASJONER, KIRKESAMFUNN OG INSTITUSJONER  Bank  Betalingsterminaler  Driftskontroll energi  Drivstoff  Firmaavtale DFDS Seaways  Frankeringsmaskiner  Fyringsolje  Hotell  Møbler / interiør  Kontorrekvisita / renhold  Kopimaskiner  Medlemssystem / givertjeneste  Microsoft  Norwegian (flyreiser)  Profileringsartikler  Reisebyråtjenester  Storhusholdning  Strøm  Tele  Vaktmesterpakke  Datasikkerhet  Givertjeneste på nett  Forsikring - kollektiv pensjon ORDNINGER FOR ANSATTE    

Vi har fått en del henvendelser om enheter som ønsker å bruke vår avtale med Norwegian. Det er ikke noe eget tilslutningsskjema for denne avtalen, men kan bookes direkte med kode og passord. Dersom du bestiller gjennom vår avtale med Via Travel, ligger koden automatisk inne. Dersom du bestiller fra Norwegians nettsider, må du huske på følgende: • • •

Dette er en bedriftsavtale, så du må trykke på ”bedrift” øverst på siden I rubrikken for brukernavn, skriver du ”LHKNIF” med store bokstaver Passordet er ”norwegian” med små bokstaver

KNIFs avtale med Norwegian innebærer at du får 5% rabatt på ordinære flybilletter.

Banktjenester Strøm Tele Viruskontroll

FORSIKRINGER FRA KNIF TRYGGHET  

Organisasjon Privatforsikringer for ansatte

Fyll ut med navn og adresse på slippen nedenfor og send den til: KNIF Trygghet I Postboks 8274 Youngstorget, 0028 Oslo. Telefon: 23 10 37 47 I Faks: 23 10 37 38 E-post: post@knif.no I www.knif.no

NAVN ADRESSE

TEL.

7 Spareknifen Nr 3 - 2009 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Returadresse: KNIF, Postboks 403 Sentrum, 0103 Oslo

Spareknifen Nr. 3 - 2009  

Nr 3-2009 Informasjon fra Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Spareknifen Nr. 3 - 2009  

Nr 3-2009 Informasjon fra Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap