Sparebanken Sør Prisliste 2023

Page 1

Prisliste for banktjenester Privatkunder | Sparebanken Sør | Knif Innkjøp

Sparebanken Sør tilbyr gunstige lånevilkår, bankbetingelser og personlig rådgiver til deg som er fast ansatt i en medlemsorganisasjon gjennom Knif Innkjøp. På neste side finner du prislisten for lån og innskudd.

23112023


Søk lån her

Ingen omkostninger på lån ved etablering av nytt kundeforhold. Månedlige terminomk. er kr. 65 pr. lån

Boliglån Nominell

Effektiv

Knif Totalkunde. Lån fra nominelt 5,54 %

5,54 %

5,71 %*

Grønt boliglån Ung, innenfor 85 % av verdi i egen bolig

5,09 %

5,24 %*

Grønt boliglån Knif, innenfor 85 % av verdi i egen bolig

5,34 %

5,50 %*

Grønt fleksilån Knif, innenfor 60 % av verdi i egen bolig

5,34 %

5,50 %*

Førstehjemslån fra nominelt 5,44 %

5,44 %

5,60 %*

Nå-rente

Fra 27.11.23

Knif-lønnskonto, Knif-regningskonto

0,00 %

0,00 %

Knif-BSU-konto

6,15 %

6,40 %

Knif-Boligspar

3,80 %

4,00 %

Gullekonto, barnekonto 0-13 år

3,70 %

4,00 %

Innskudd fra kr 250 000

2,70 %

3,00 %

Innskudd fra kr 0-249 999

2,50 %

2,75 %

Knif-SmartSpar med månedlig spareavtale

2,30 %

2,50 %

Innskudd fra kr 1 million

4,10 %

4,40 %

Innskudd fra kr 500 000 - 1 million

3,70 %

4,10 %

Innskudd fra kr 0-500 000

0,85 %

0,85 %

Betingelser: Pris avhenger av lånets størrelse/sikkerhet med mer

(Gjelder bolig med energiklassse A eller B) (Gjelder bolig med energiklasse A eller B) (Gjelder bolig med energiklasse A eller B) Innenfor 85 % av verdi i egen bolig.

* Effektiv rente lån 4 millioner, 25 års løpetid. Fleksilån 100 % utnyttelse

Bli kunde her Fastrenteinnskudd, ta kontakt med banken.

Innskudd

Knif-Sparekonto med 12 uttak pr. år:

Sparekonto Ekstra Knif med rente fra første krone, fire gebyrfrie uttak i året:

Betalingsformidling/kortbruk • Gratis betaling av giroer i nettbanken • Gratis bruk i betalingsterminal i inn- og utland • Uttak minibank kr 10. Valutapåslag 2,0 % • Årspris visakort kr 240, Visa kredittkort kr 0

Kontakt meg nå

Prisene gjelder for deg med arbeidsgiver som er medlemmer i Knif Innkjøp, eller er medlem i Den norske kirkes presteforening, Det Norske Diakonforbund eller Kirkelig Undervisningsforbund. Det forutsettes at du blir totalkunde i Sparebanken Sør.

www.knif.no | www.sor.no | Telefon 38 10 92 00 | facebook.com/sparebankensor 23112023


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.