Forward (VEA) - december 2019

Page 1

Belgian Freight Forwarding Association Editie 11 | december 2019

Johan Proost

De laatste voorzitter van VEA, de eerste voorzitter van FORWARD Belgium

“De expediteursgemeenschap is ontzettend belangrijk voor Vlaanderen” “Ik ben fier op wat onze vereniging de voorbije zes jaar gerealiseerd heeft, maar het is ook goed dat mijn voorzitterschap nu afloopt. Ik vergelijk het voorzitter zijn graag met het trainen van een voetbalploeg. Een trainer heeft ook een houdbaarheidsfactor. Een manier van trainen is op een bepaald moment uitgewerkt.” Johan Proost zal de geschiedenisboeken in de maritieme sector ingaan als de laatste voorzitter van VEA en de eerste voorzitter van FORWARD Belgium.

Bij een afscheid na een periode van zes jaar hoort een terugblik.

“Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden, had ik niet het idee om deze functie de volle zes jaar op te nemen. Ik voelde mij achter al die grote namen die hun sporen verdiend hadden eerder een overgangsfiguur. Maar kijk, we zijn nu zes jaar verder.”

“ ALS VOORZITTER EN ALS BESTUUR VAN FORWARD BELGIUM MOETEN WE GOED BESEFFEN DAT WE EEN DIENENDE ROL HEBBEN.” (Johan Proost)

Politiek geïnspireerd Johan Proost werd zo’n 15 jaar geleden actief in de jongerenafdeling van FORWARD Belgium, toen nog VEA. Hij zegde de vereniging enkele jaren later even vaarwel om voorzitter te worden van een politieke partij. De werkwijze in

1

de politiek inspireerde hem bij zijn voorzitterschap van VEA. “Een van de eerste dingen die ik heb gedaan, is een letterlijke ‘stoelendans’ op de vergadering. lees verder p.3


Hoe krijg je dat uitgelegd? Wie wil bevoegd zijn? Indien je in België expeditie- activiteiten wil uitoefenen, moet je beschikken over de vergunning van vervoerscommissionair. Het bedrijf vraagt deze vergunning aan bij de FOD Mobiliteit en moet daarbij aantonen dat het beschikt over een professionele vakbekwaamheid. Dat is zo voorzien in de Wet van 1976 m.b.t. het statuut van de tussenpersonen. Hoe toon je aan dat je vakbekwaam bent? Door ervaring aan te tonen. 5 jaar gedurende de laatste 6 jaar moet je gewerkt hebben voor een erkend expediteur. Eigenlijk kan je ook vakbekwaamheid aantonen door een beroepsexamen af te leggen maar de wetgever in België heeft die mogelijkheid nooit in de praktijk gebracht. Expeditie moet een moeilijk beroep zijn als men meer dan 40 jaar nodig heeft om enkele examenvragen op te stellen. Regelmatig ontvangen wij de vraag van jonge mensen met ondernemingszin hoe ze een expeditiebedrijf kunnen opstarten. “WIJ BLIJVEN ALS Wij antwoorden dan steevast dat wij het fantastisch vinden dat zij SECTOR ACHTER in onze sector aan de slag willen gaan en prijzen hen voor hun entrepreneurship. Dat gebeurt jammer genoeg veel te weinig DE IDEE STAAN VAN vandaag. EEN KWALITEITSLABEL Vervolgens moeten wij hen alle dromen ontnemen. Jonge VOOR HET BEROEP mensen die van de schoolbanken komen, een logistieke opleiding hebben genoten, maar onvoldoende ervaring kunnen aantonen, VAN EXPEDITEUR” kunnen beter op zoek naar een ander beroep. Expediteur een knelpuntberoep? Op fluisterende toon, met de boodschap dat ze dat niet van ons kunnen hebben gehoord, raden wij hen soms aan om op zoek te gaan naar een ervaren expediteur die bereid is om zijn vakbekwaamheidsattest in te brengen in hun firma. Dat kan eigenlijk nooit de bedoeling zijn maar nood breekt wet? Meer dan 20 jaar vragen we aan de politieke verantwoordelijken in ons land om werk te maken van een dringende herziening van de wetgeving. Ons laatste onderhoud met de bevoegde minister van Mobiliteit Bellot dateert van vorig jaar.

Wie is bevoegd? Wie wil bevoegd zijn? Zegt de 6e Staatshervorming u iets? Ik leg het even uit. De federale minister van Mobiliteit Bellot stelt dat hij voortaan niet langer meer bevoegd is om de toegang tot het beroep van expediteur te regelen in België. Je moet voortaan bij de regio’s aankloppen… Maar hij benoemt nog wel de ambtenaren binnen zijn administratie die instaan voor het afleveren van de vergunningen en voor het innen van de retributies. Vreemd toch? Op naar Vlaanderen dus. Neen, zegt de Vlaamse administratie. Expediteur is een federale bevoegdheid en dient beschouwd te worden als een intellectueel dienstverlenend beroep waarvoor de federale minister bevoegd is. Of de Waalse bevoegde autoriteit zelfs maar weet wat een expediteur is, zal nog moeten blijken.

Hoe krijg je zoiets uitgelegd aan een buitenlands bedrijf dat zich in België wil vestigen? Iemand? Uber Freight zit alvast in Nederland. België, Vlaanderen, Wallonië… het logistiek knooppunt van Europa. Misschien moet je morgen in Vlaanderen aantonen dat je hoogbegaafd bent om expediteur te worden en in Wallonië bewijzen dat je beschikt over een gezond boerenverstand. Of andersom. Zijn onze vergunningen die vandaag afgeleverd eigenlijk nog wel rechtsgeldig? Wie zal het zeggen. Wij blijven als sector achter de idee staan van een kwaliteitslabel voor het beroep van expediteur. Dat is zowel in het belang van de sector zelf maar ook in het belang van de vele verladers, importeurs, exporteurs die beroep doen op betrouwbare logistieke dienstverleners om hun producten wereldwijd te versturen. In andere landen, waaronder Nederland, kan de bakker of de slager op de hoek van de straat eveneens logistieke ketens regisseren. Zonder kennis, ervaring of vergunning. De vraag is me de laatste maanden al meermaals opgekomen wie nu eigenlijk het beste af is… ■ O. Schoenmaeckers

colofon Brouwersvliet 33 / Bus 1, 2000 Antwerpen - T 03 233 67 86 - F 03 231 82 02 - Verantwoordelijke uitgever: Olivier Schoenmaeckers - Administratie: Ines De Bruyn - Marketing: Vanessa Thijs Adreswijziging: Ines De Bruyn, ines@forwardbelgium.be - Redactie: Nicole Verstrepen, Olivier Schoenmaeckers - Prepress: Ingrid Renders - Concept & Realisatie: dynamoo.biz - E-mail: info@forwardbelgium.be https://forwardbelgium.be

2


vervolg van p.1

Ik ging niet op de kop zitten van de tafel, maar in het midden. Een stijlbreuk waarmee ik wilde aangeven dat ik wel wat wilde veranderen in de vereniging. Zo was het tot dan steeds de voorzitter geweest die rond de dossiers naar buiten kwam en het woord nam. De werkgroepen die actief waren binnen VEA heb ik omgevormd tot commissies, met een voorzitter aan het hoofd, stuk voor stuk mensen die veel ervaring hebben in de materie van hun commissie en als het nodig is naar buiten toe hun zeg doen. De commissies zijn een succes geworden omdat we ook veel input gekregen hebben van onze leden. In de sector horen we dat we als expediteursvereniging echt op de dossiers wegen.”

“ IK HOOP DAT HET NOG DUIDELIJKER WORDT DAT FORWARD BELGIUM ER IS VOOR ELKE WERKNEMER IN DE EXPEDITIESECTOR, OP WELK ECHELON OOK EN DAT IEDEREEN BIJ ONS TERECHT KAN.” (Johan Proost)

Grote boot Andere organisaties van FORWARD Belgium, weliswaar niet van de jongeren, zijn het jaarlijks congres en het kerstevent. “Wat het eindejaarsbanket betrof, vond ik dat we daar meer mee moesten doen. In 2015 hebben we voor het eerst een kerst event gehouden, naar Engels model, met kerstbomen, sneeuwmannen,… Waar we in de slechte jaren nog zo’n 150 deelnemers voor ons eindejaarsevent hadden, tellen we er vandaag zo’n 350. De boot die we vorig jaar gehuurd hebben voor onze kerstcruise was overvol. Dit jaar huren we er een grotere.”

Die grotere boot kwam er ook doordat VEA zijn grenzen letterlijk verlegde en FORWARD Belgium werd.

Bruggenbouwer

“Ik had nooit durven dromen dat FORWARD Belgium nog onder mijn voorzitterschap zou gerealiseerd zijn. Enkele jaren geleden merkten we dat we echt uit onze voegen aan het barsten waren. VEA werd te groot voor Antwerpen. Er werd bijvoorbeeld ook dubbel werk gedaan met CEB. Eind 2018 hebben we de knoop doorgehakt en zijn we een nationale expediteursvereniging geworden waarbij enkele kleinere expediteursorganisaties in ons zijn opgegaan.”

Johan Proost wilde ook een bruggenbouwer worden tussen de verschillende verenigingen en organisaties in de sector. “Ik ben van mening dat de bruggen succesvol gebouwd zijn. De relaties zijn hecht. Ik denk niet dat ik de voorbije zes jaar vijanden heb gekregen. Dat hoop ik althans, want het was zeker nooit de bedoeling om iemand te schofferen. Als ik dat al gedaan zou hebben, was het steeds in het belang van mijn organisatie.”

Familiedag

“Of ik een boodschap voor mijn opvolger heb? Ik hoop dat het nog duidelijker wordt dat FORWARD Belgium er is voor elke werknemer in de expeditiesector, op welk echelon ook en dat iedereen bij ons terecht kan met vragen en besognes, maar ook met ideeën of voorstellen. Een droom van mij blijft om een soort van familiedag te organiseren voor alle werknemers in onze sector. IK HAD NOOIT Iedereen moet weten dat hij of zij op onze DURVEN DROMEN vereniging kan terugvallen. Als voorzitter en DAT FORWARD als bestuur van FORWARD Belgium moeten we goed beseffen dat we een dienende rol BELGIUM NOG hebben.” ONDER MIJN

De voorzitter voegt er nog aan toe dat hij steeds de mening van zijn Raad van Bestuur heeft gevolgd en uitgedragen, ook al was hij het misschien niet altijd eens: “Ook dat behoort een voorzitter te doen.

Oproep naar jongeren Binnen FORWARD Belgium is ook een jongerenafdeling actief, vandaag Young FORWARD Belgium. Johan Proost voelde dat de jongeren, onder voorzitterschap van Koen Verhelst, meer autonomie wilde.

VOORZITTERSCHAP

Johan Proost stelt tot slot nog dat hij het altijd “Ik heb Koen carte blanche gegeven. Een ZOU GEREALISEERD een eer heeft gevonden om voorzitter van de van de eerste dingen die de jongeren op poZIJN.” expediteursvereniging te zijn. ten zetten, was de ViEstA afterworkparty. De eerste keer werd deze georganiseerd tijdens (Johan Proost) “De expediteursvereniging is ontzettend beeen Wereldbeker. Het was geen onverhoopt langrijk voor ons land. Ik wil verder ook nog succes. Koen vroeg om het nog wat tijd te benadrukken dat ik mijn voorzitterschap nooit had kunnen geven. Bij de vorige editie was er 1000 ‘man’. ViEstA is uitvolbrengen zonder de ondersteuning van FORWARD Belgigegroeid tot het grootste maritieme event van ons land. Dat um-directeur Olivier Schoenmaeckers en het FORWARD-seis toch om trots op te zijn?” cretariaat.” Johan Proost looft ook de andere organisaties van de jonBezige bij geren, zoals de quiz, het voetbaltornooi,… stuk voor stuk populaire events. Na zijn mandaat blijft Johan Proost een bezige bij. Naast zijn job als directeur bij Ipsen Logistics blijft hij les geven aan de “Een donker wolkje bij de jongeren is wel dat er weinig opKarel de Grote Hogeschool, aan Odisee Brussel en bij Portivolging is. Ik wil dan ook een oproep doen, naar jongeren, log, Logos en Syntra. Sinds hij als voorzitter van de revision opdat zij zich zouden engageren voor FORWARD Belgicommissie van de Internationale Kamer van Koophandel um, maar ook naar onze bedrijfsleiders, opdat ze hun jonBelgië de nieuwe Incoterms 2020 mee geadviseerd heeft, ge werknemers willen faciliteren om zich voor FORWARD geeft hij ook trainingen in incoterms voor bedrijven. DaarBelgium in te zetten. Tegen 2040 is de voorzitter van onze naast zetelt hij ook in de management board van Flows en vereniging in principe iemand die vandaag actief is bij de maakt hij deel uit van de Algemene Vergadering van Voka. ■ jongeren.”

3


Geplande FORWARD Belgium events

Kal end er

2020

• Statutaire Algemene Vergadering FORWARD Belgium . . . . . . . . februari 2020 • 11de FORWARD Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voorjaar 2020 • 5de FORWARD-cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mei 2020 • ViEstA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . juni 2020 • 9de FORWARD quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oktober 2020 • FORWARD Christmas Cruise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . december 2020 De volledige agenda is raadpleegbaar op: https://forwardbelgium.be/~agenda.aspx

Voorzitter Young FORWARD Belgium: Tia Meyvis Ik ben Tia Meyvis, een enthousiaste, positieve geest die lef en gezond verstand in de juiste dosis combineert. Mijn grote passie voor de maritieme sector ontstond tijdens mijn studies aan de Universiteit van Antwerpen, waar ik in 2011 afstudeerde in de Maritieme Wetenschappen. In mijn rol als voorzitster van Young FORWARD Belgium wil ik deze liefde voor de haven op jongeren overbrengen. Met mijn ambitieuze persoonlijkheid ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren. Er zit heel wat potentieel in bedrijfsdata en als teamverantwoordelijke van het Business Intelligence and Analytics team bij Ahlers streef ik ernaar dit op een hoger plan te brengen. Ik ben ook actief binnen het bestuur van Toastmasters Port of Antwerp. Hier is iedereen welkom om zijn communicatie- en leiderschapsvaardigheden te oefenen. Als je mij binnen de sector niet terugvindt, zit ik op mijn koersfiets, sta ik op het tennisveld of zit ik in een gezellig restaurant. Voor 2020 wens ik iedereen onvergetelijke en mooie momenten waarop geklonken moet worden met vrienden, familie en collega’s! ■

4


Ondervoorzitter Young FORWARD Belgium: Stijn Verbist Ik ben Stijn Verbist, 26 jaar en ik woon in Ekeren. In 2015 ben ik vanuit een economische opleiding eerder door toeval bij Bolloré Logistics kunnen starten, zonder echte achtergrond in de maritieme wereld. Om mijn logistieke kennis wat te versterken, heb ik dan het diploma Scheepvaart/Expeditie behaald via Portilog & Logos. Binnen Bolloré Logistics heb ik de afgelopen jaren de kans gekregen om meerdere aspecten van de job als expediteur te leren kennen: Van Inside Sales naar Operations naar Business Development. Sinds 2018 ben ik actief binnen het toenmalige VEA Jongeren, en sinds 2019 maak ik deel uit van het bestuur van Young FORWARD Belgium. Het is enorm leuk om op die manier contacten te kunnen leggen met (jonge) sectorgenoten, en om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren binnen de sterke groep van expediteurs in Antwerpen en ver daarbuiten. Het vorige bestuur van Young FORWARD Belgium is er in geslaagd om op een paar jaar tijd een aantal initiatieven op te starten, zoals de FORWARD Cup en ViEstA, die in de sector een bijna legendarische status bereikt hebben. Het nieuwe bestuur wil deze activiteiten in 2020 absoluut verder zetten, met aanvullend een aantal concepten die het inhoudelijke aspect wat verder uitdiepen. ■

Ondervoorzitter Young FORWARD Belgium: Birgit Van Dyck Ik ben Birgit Van Dyck, 30 jaar. Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit de stille Kempen, maar ik woon momenteel in Antwerpen. Na mijn studies handelswetenschappen en maritieme wetenschappen ben ik vrij snel bij Vedrova terechtgekomen. Vedrova is gespecialiseerd in baantransport naar Oost-Europa, de Balkan, de GOS-landen en Centraal-Azië. Hier werk ik nu al zes jaar en ben ik actief als assisant director. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het uitwerken van tenders, de kwaliteitslabels en een aantal interne projecten (uitwerken van een platform voor leveranciers, overstap naar de cloud,...). Het opdoen van kennis en deze omzetten in de praktijk is voor mij steeds heel belangrijk geweest. Zo heb ik eerder dit jaar mijn diploma veiligheidsadviseur ADR behaald en volg ik momenteel een opleiding data analist. Ook Excel kent geen geheimen meer voor mij. Dankzij de cursus Black belt Excel heb ik onze tenderprocedure kunnen vereenvoudigen. Mijn vrije tijd is steeds goed gevuld. Elke zaterdag vind je me terug in de kookles. Daarnaast sport ik regelmatig (o.a. tennis) en verdiep ik me graag in non-fictieboeken. waar jongeren elkaar informeren, betrekken en inspireren. Young FORWARD Belgium is een organisatie waarvoor ik mij graag wil engageren omdat het de wisselwerking tussen jonge en ervaren professionals bevorderd en het jongeren uit de sector samenbrengt. Met Young FORWARD willen wij de werking verder uitbouwen

Mijn wensen / verwachtingen voor 2020 zijn de voordelen van data analyse binnen vedrova verder ontwikkelen en mijn kennis hierover uitbreiden. Concreet zou ik graag inzetten op rapportering en automatisering. ■

5


Be-Trans BVBA Bell-Telephonelaan 3B | ENA 23 - Zone 1 - 1150 B-2440 Geel T. +32 (0)14 57 50 00 info@be-trans.be | www.be-trans.be

8ste FORWARD Belgium Quiz

Op donderdag 10 oktober werd naar jaarlijkse traditie de FORWARD Belgium Quiz georganiseerd door FORWARD Belgium én Young FORWARD Belgium en dit ondertussen voor de 8ste keer. Dit jaar registreerden 60 ploegen zich ... een absoluut record! In totaal tekenden 300 quizzers zich present om mee te strijden naar de fel begeerde wisselbeker. De quiz werd dit jaar aangevoerd en in goede banen geleid door Koen Verhelst, voormalig Voorzitter van Young FORWARD Belgium. Gedurende 10 vragenrondes en 2 bonusrondes werd de kennis getest van de aanwezige quizzers. Geschiedenis, aardrijkskunde, digitalisering, film, … passeerden allen de revue. Het was uiteindelijk Polytra NV met de ploeg ‘De winnaars van vorig jaar’ die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. ■

CUSTOMS CHALLENGES? SMART SOLUTIONS! Waardevolle wereldwijde ervaring in logistiek en douane-activiteiten, vanuit onze thuishavens in België en Nederland. De experten van Portmade delen hun jarenlange sectorkennis graag met u. Geen uitdaging is ons te groot. Als innovatieve persoonlijke assistenten loodsen we uw bedrijf naar vlotte processen en efficiënte procedures. Met de focus op vereenvoudiging, optimalisatie en digitale dialoog. We zijn sterk vertegenwoordigd in diverse beroepsverenigingen. Op zoek naar specialisten in up-to-date oplossingen op maat, die mijlen vooruitdenken? Welkom aan boord, waar u geniet van onze snelle service en slimme meerwaarde.

WWW.PORTMADE.COM

2019-11•PORTMADE_advertenties_170x60,5_FORWARD BELGIUM.indd 1

24/11/2019 11:45

6


FORWARD Belgium E- Contract app Achtergrond: Tussen expediteurs / douanevertegenwoordigers en hun klanten worden een groot aantal contracten afgesloten, algemene voorwaarden uitgewisseld, volmachten en mandaten ondertekend. Het afsluiten en beheren van deze contracten is een tijdrovend en kostbaar proces. Bovendien rijst de vraag of deze contracten steeds op papier dienen te worden ondertekend om juridisch sluitend te zijn. Een digitale handtekening dient te voldoen aan specifieke voorwaarden om rechtsgeldig te zijn. Daarom heeft FORWARD Belgium een applicatie laten ontwikkelen waarmee het beheer van contracten sterk wordt vereenvoudigd.

Wat: FORWARD Belgium stelt haar standaardovereenkomsten en volmachten via deze app ter beschikking: - algemene Belgische expeditie- voorwaarden - standaard expeditie- overeenkomst - contracten fiscale vertegenwoordiging - mandaten /contracten douanevertegenwoordiging - dual use verklaring -…

Voordeel: Eenvoudig, tijds- en kostenbesparend.

U heeft tevens de mogelijkheid om bedrijfseigen contracten op te laden en digitaal te laten onderteken door uw klanten.

- Weg met het op papier doorsturen van overeenkomsten,mandaten en algemene voorwaarden. - Zekerheid over een rechtsgeldige digitale handtekening. - Weg met de administratieve rompslomp via een eenvoudige archivering in de applicatie. ■

Hoe: Alvorens uw klant de contracten digitaal kan ondertekenen, dient hij via het systeem aan te geven welke personen de firma rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen. Eenmaal dit is gebeurd, kan u al uw overeenkomsten via de applicatie ter beschikking stellen aan uw klant die ze op zijn beurt digitaal ondertekent. U behoudt ten allen tijde via de applicatie het overzicht van welke contracten, door wie en wanneer rechtsgeldig werden ondertekend.

Contact: Voor meer informatie kan u contact opnemen met FORWARD Belgium, Caroline Gubbi: Email: caroline@forwardbelgium.be Tel: +32 (0)3 609 34 93 Gsm: +32 (0)475 25 54 70

in actie ! ongediertebeheersing  vogelwering  zwam- & schimmelbestrijding  houtbehandeling balkkoprestauratie  fumigatie  ontruiming & ontsmetting  onkruidbestrijding gasmetingen  ulv-behandeling  skin care

www.descroes.be

7


Hoofdsponsors:

Sponsors:

Uit sympathie: