TBI, revija za prihodnost mesta, št.3

Page 1

To bo Idrija / december 2014

Revija za prihodnost mesta

6 | »JOJ! KAM BI SE DÉL?« 14 | TAM STOJIM IN PIŠEM 30 | ZA BENDE, KI JIM JE BILA LASTNA GARAŽA PREMAJHNA 42 | SPOŠTOVANI OBČINSKI SVETNIKI …


Dolar za jeklenko

508$ 266$ 110$ 145$ 1250$ 2100$ 1969

1971

1975

1999

2011

Idrija 2020

2012+ ROČNO IZDELANO + TRADICIONALNE TEHNIKE + VEČ KOT 300 LET STARA OBRT www.theidrialace.com theidrialace.etsy.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.