__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Magasinet

STATSINDKØB &

Stat & Kommune Indkøb Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner NUMMER 1 / FEBRUAR 2019 / ÅRGANG 37

OPTUR FOR OFFENTLIGE

IKA OG DI

KURSER OG

PÅ BEDRE UDBUD

INDKØB AF

KONFERENCER

SERVICE: NYT BUD

NY FOKUS

PÅ INDKØB AF GAS- OG BRINTBILER

IKA ÅRSKONFERENCE MED PROGRAM


Magasinet

STATSINDKØB &

Stat og Kommune Indkøb Til indkøbere i staten, regioner og kommuner Ansvarshavende: Dan Morrison Navn- og adresseændring: Send en mail til saki@saki.dk Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: saki@saki.dk Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: dan@saki.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: E-mail: saki@saki.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 Design og tryk: KLS PurePrint A/S Hvidovre Oplag: 5.500 37. årgang Samarbejdspartnere

ISSN 2596-6065 Distribution og modtagere: Magasinet ”Stat & Kommune Indkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler hos Statens og ­Kommunernes Indkøbs Service A/S. Medlemmer af IKA, Foreningen af Offentlige Ind­købere. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: Kr. 250,- årligt ex. moms i Danmark Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger. Forsidefoto: Colourbox

LEDER

Kommunerne bør være grøn transports frontløbere

K

ommunerne har en vigtig rolle, når udviklingen skal i gang mod mere grøn transport. Som noget nyt spiller især gasbiler en stadigt større rolle med flere gastankstationer, og flere gasprojekter, ligesom brintbiler begynder at være på banen. I Danmark er vi gode til at producere biogas, men vi er langt fra lige så̊ gode til at bruge gassen. Og slet ikke, hvor den giver mest værdi – nemlig til transport. I øjeblikket er det ikke nær nok, der køber gasbiler, ganske enkelt fordi der ikke er nok tankstationer. Og der kommer ikke flere tankstationer før efterspørgslen stiger, men noget sker der: I år udbygges med fire gastankestationer omkring Tønder og Aabenraa. Allerede nu er der 10 gastankestationer med naturgas i Jylland, seks på Sjælland, og en på Fyn. Men skal det for alvor batte noget, må kommunerne rykke. I Skive har kommunen skabt så meget efterspørgsel ved at køre på gas i flere af kommunens egne biler, og det har netop medvirket til, at der nu ligger en gastankstation i Skive. Kommunerne kan som Skive understøtte udviklingen og skabe mere efterspørgsel ved at gøre gas til et krav i udbud af f.eks. i første omgang til renovationskørsel eller bustransport. Og i kommuner med stor geografisk spredning og tyndt befolkede områder som i Skive - har mindre gasbiler en konkurrencefordel over for elbiler. Også det nyder Skive godt af i dag. Biogassens rivende udvikling skal kommunerne være klar til at udnytte. Biogas (også kaldet sumpgas, slamgas eller rådnegas) er der allerede stor afsætning af som kilde til varme til fjernvarmekunderne, men en stadig stigende andel af biogasproduktionen opgraderes nu til en kvalitet, der svarer til naturgas. Og SÅ bliver det spændende for transporten! Hvorfor driver flere kommuner ikke den udvikling frem? kan man spørge. Men noget er også ved at ske her. På årets Transport 2019-messe i Herning Messecenter har sidste års evalueringer netop ført til, at man gerne vil give kommunale indkøbere mere viden om området i år med et helt program og afdeling reserveret til ”Grøn Transport”. Her er indgangen netop, at el ikke er eneste, alternative energimulighed. Gasog brintbiler er også på banen nu. Det er her en god ide at lytte til Økologisk Råd og Drivkraft Danmark, som i starten af året kom med den udmelding, at fremtidens VE-brændstoffer bør baseres på en blanding af el og affaldsprodukter. Allerede nu lægger regeringen med sit klima- og luftudspil op til at hæve iblandingen af biobrændstoffer i benzin og diesel fra 5,75 procent i dag til 8 procent fra 2020. Udspillet har dermed genstartet debatten om biobrændstoffers bæredygtighed. Når politikerne alligevel forventes at ændre i biobrændstofloven med en forøgelse af iblandingskravet, bør de ved samme lejlighed præcisere ambitionen om at udfase 1G-biobrændstoffer og samtidig slå fast, at i fremtiden skal VE-brændstoffer baseres på el og affaldsprodukter. Dette kunne understreges ved at ændre navnet til ”VE-brændstofloven,” mener organisationerne. Lyt, for Drivkraft Danmark er ikke hvem som helst. De er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer meget af vores energi. Branchen står for 99 % af energien til transporten, 90 % af den vedvarende energi til vejtransporten og over 40 % af det totale energiforbrug i Danmark. Når først de taler om en ny æra for at blande el og biobrændstoffer – og nedfase traditionel, fossil energi – så er der ikke sololøb for kommunerne. Der er opbakning bag, hvis de tør rykke frem - og blive den grønne transports frontløbere.


59802

Susanne Junge, administrativ i Center for Sundhedsfremme

Glem alt om fysiske tankkort, og spar en uges forsendelse. Vores nye mobil-tankkort får dine kollegaer direkte på mobilen – på under ét minut. På den måde sparer du tid både på vejene og hjemme på kontoret. I en travl hverdag er det mere end OK. Vil du høre mere? Så ring til OK på 89 32 23 99.

50802

”OK’s mobil-tankkort har effektiviseret vores arbejdsgange. Både på vejene og på kontoret.”

Mød OK på IKA Årskonference


LÆS I DETTE NUMMER

Optur for offentlige indkøb af kurser og konferencer Det offentlige brugte en halv milliard kroner mere på kurser og efteruddannelse i 2017 end i 2016. Og budgetterne steg fra 3 mia. kr. i 2017 til 3,9 mia. i 2018.. Blandt konferencecentre meldes også om stigning i omsætningen og COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, ser en sammenhæng i stigningen med øget fokus på ledelse og kompetencer. Det betyder, at når ”Nordic Meetings & Events” holdes i Bella Center 27. og 28. marts har udstillerne god grund til større fokus på offentlige indkøbere.

6

Læs side 6

IKA er klar til årskonferencen IKA, Foreningen af offentlige indkøbere slår dørene op for sin årlige 2-dages konference om offentligt indkøb den 13-14. marts og afholdes på Comwell Conference Center Copenhagen / AC Hotel Bella Sky. På konferencen kan du opleve engagerende udstilling fra leverandørerne, deltage i faglige spor om de nyeste tendenser for udbud og indkøb, komme i dialog med kolleger og samarbejdspartnere over hele landet samt udvide din horisont med inspirerende indlæg. Se hele programmet.

14

Læs side 14

IKA og DI Service har nyt fælles bud på bedre udbud I en ny pjece giver IKA og DI Service i fællesskab anbefalinger til, hvordan udbudsprocessen kan forbedres og styrkes. Det handler om, at optimal levering af serviceydelser kræver et tæt samarbejde fra A til Z, dialog, gensidig forståelse og respekt. En forudsætning for en god udbudsproces kan sammenfattes med ”keep it simple”, mener Adam Hey fra IKA’s bestyrelse og afdelingschef i Frederiksberg Kommune.

28

Læs side 28

Ny fokus på indkøb af gas og brintbiler En ny udvikling er, at elbiler ikke er længere er eneste løsning, når der tales om grøn transport i det offentlige. Også gas-, brint og hybridbiler kommer mere og mere ind i varmen. Det viser også en ny fokus på grøn transport ved Transportmessen i år den 21.-22. marts i Messecenter Herning. Hertil er der stadigt flere kommunale udbud af gasbiler og udbygning alene i år med fire gastankestationer omkring Tønder og Aabenraa. Allerede nu er der 10 gas-tankstationer med naturgas i Jylland, seks på Sjælland, og en på Fyn.

36 4 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

Læs side 36


HÅG Capisco®

Unik – Innovativ – Eksklusiv – Svanemærket

Køb din HÅG Capisco arbejdsstol på SKI 50.30 og 03.13 aftalen via godkendt SKI leverandør, Scan Office.

Stolen har modtaget et antal udmærkelser for sine enestående egenskaber, karakteristiske design og miljømæssige profil. Du kan med god samvittighed vælge en HÅG Capisco som din arbejdsstol. www.flokk.com/hag

IC ECOLAB RD

EL

Tlf. 70 24 70 24 E-mail: kundeservice-ski5030@scanoffice.dk kundecenter@scanoffice.dk

NO

Med sine elegante kurver og brugervenlige funktionalitet skiller HÅG Capisco’s karakteristiske form sig ud fra andre stole og skaber personlighed i alle rum og på alle arbejdspladser. HÅG Capisco er en alsidig stol, der kan tilpasses alle arbejdssituationer på jobbet eller derhjemme.


Offentlige indkøb af kurser og konferencer i OPTUR Der er gode nyheder for udbydere af kurser og konferencer til offentlige indkøbere. Indkøbene er i stærk stigning. Det sker efter et markant skift fra et broget og negativt billede for udbyderne for blot få år siden. Voxmeter analyserer kursusmarkedet for bl.a. offentlige indkøbere, og blandt resultaterne er, at det offentlige brugte en halv milliard kroner mere på kurser og efteruddannelse i 2017 end i 2016. Og budgetterne steg fra 3 mia. kr. i 2017 til 3,9 mia. i 2018. Blandt konferencecentre meldes også om stigning i omsætningen og COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, ser en sammenhæng i stigningen med øget fokus på ledelse og kompetencer.

Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

N

år ”Nordic Meetings & Events” holdes i Bella Center 27. og 28. marts har udstillerne god grund til større fokus på offentlige indkøbere. Mens 2015 var et år med voldsom nedgang og dårlige nyheder for udbyderne af kursus- og konferencer til offentlige kunder, så er der nu optur. Dertil en ny kvalitetsfokus og øgede bevillinger for 2018. Det tegner med andre ord godt for dette år i 2019. Det private analyseinstitut, Voxmeter, udgiver hvert år en diger rapport: ”Det danske Kursusmarked – den offentlige sektor”. Målet er at give bl.a. kursussteder og offentlige myndigheder

bedre beslutningsgrundlag til planlægning og markedsføring af efteruddannelser, kurser og kursusfaciliteter. Undersøgelsen er den mest omfattende i Danmark med nøgletal og information, som kunderne betaler for. Magasinet Stat & Kommune Indkøb har fået tilladelse til at se med, når det handler om offentlige indkøbere. Der er bl.a. følgende gode nyheder i 2018-rapporten: • Den offentlige sektor brugte 1⁄2 mia. kr. mere på kurser og efteruddannelse i 2017, end i 2016. I 2016 brugte arbejdspladserne under 70% af beløbet afsat til kurser. I 2017 blev det budgetterede afstemt:

6 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

De 3 mia. kr., der var afsat til kurser, blev rent faktisk brugt som budgetteret. Budgetterne er også steget fra 3 mia. kr. i 2017 til 3,9 mia. i 2018. Det er meget højt sammenlignet med tidligere. • I 2017 gav omstilling størst anledning til uddannelsesaktivitet. 26% har svaret, at arbejdspladsen har holdt kurser om omstilling. Dertil er ny teknologi og lovkrav de næst mest nævnte anledninger. • Der er også basis for mere uddannelse. Ifølge rapporten mener 15% af medarbejderne ikke, at deres uddannelsesbehov er dækket tilfredsstillende. Der hvor uddannelsesbeho-

vet ikke dækkes nok, nævnes utilstrækkelige budgetter af 50 %, mens 23 % peger på manglende vilje fra ledelsen - og 22 % nævner manglende motivation fra ledelsen. Det er altså en udfordring, at mange medarbejdere ikke synes, at ledelsen lytter til deres behov. • Det mest benyttede kursusemner i 2018 var psykologi og pædagogik. Det holdt 61 % af arbejdspladserne kursus i. Dernæst har 53 % holdt kurser i ledelse. Mellemledere og chefer udgør dermed en meget stor gruppe på kurserne. 44 % af arbejdspladserne har haft chefer på kurser, og 44 % har haft mellemledere på kursus.


Foto: Modelfoto

Voxmeters undersøgelser viser, at omstilling pü de offentlige arbejdspladser giver mest kursus- og konferenceaktivitet. 26% har svaret, at arbejdspladsen har holdt kurser om omstilling.

februar 2019 / Stat & Kommune INDKĂ˜B / 7


- Merforbrug på efteruddannelse og kompetenceudvikling kan måske forklares med tidens øgede fokus på ledelse og kompetencer, fortæller Hanne Bak Lumholt, som er direktør for COK.

overnatning sjældnere end en gang om året”, lød det den gang.

Undervisningsfaciliteter tæller mest hos kursusstederne For kursusstederne er der også tips at hente, når det gælder det offentliges måde at vælge kursus- og konferencested på. De offentlige kunder og indkøbere lægger mest vægt på gode undervisningsfaciliteter. De får et gennemsnit på 8,1 ud af 10 point for, hvor vigtigt det er for de spurgte i undersøgelsen. Næst vigtigst er de rette tekniske faciliteter, hvilket får et gennemsnit på 7,8. Andre vigtige parametre er forplejning, omdømme og værelser/indkvartering. Svagheder for markedet handler om transportmuligheder, nærhed og at stedet er miljørigtigt. Dog kan de svagheder, ifølge Voxmeter, blive trusler, hvis kun-

dernes prioriteter ændrer sig. Især ses en tendens til, at miljøet de seneste år fylder mere og mere hos kunderne.

48 % har kurser med overnatning én gang om året De fleste kurser foregår uden overnatning, eftersom de som regel holdes på arbejdspladsen. Tilmed holder 48% af de offentlige arbejdspladser kurser med overnatning under én gang om året, og 78% venter ingen ændring i antallet af kurser med overnatning. Det sidste går godt i tråd med 2015-rappoorten fra Voxmeter, hvor en konklusion var, at ”kurser med overnatning nedprioriteres i den offentlige sektor. De seneste fem år har tendensen været, at flere offentlige arbejdspladser gennemfører kurser med

8 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

Fremgang og fokus på ledelse og kompetencer Ude hos konferencesteder, som Magasinet Stat- og Kommune Indkøb har været i kontakt med, mærker man fremgangen og tendenserne fra Voxmeter-undersøgelsen. Ligeledes hos COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling, som er en forening ejet af de danske kommuner. Som læringspartner understøtter COK kommunal udvikling og velfærdsreformer gennem kompetenceudvikling for kommunale politikere, ledere og medarbejdere. COK´s direktør, Hanne Bak Lumholt, ser en sammenhæng fra Voxmeters tal om stigende budgetter og så det faktum, at der i dag er øget fokus på ledelse og kompetencer. - Igennem årene har COK altid oplevet, at kommunerne er meget omhyggelige, når de vælger udbydere af efteruddannelse og kompetenceudvikling til deres ledere og medarbejdere. Som udgangspunkt tager efterspørgslen på efteruddannelse og kompetenceudvikling afsæt i kerneopgavens udvikling, og hvad det medfører af nye kompetencebehov. Når det er sagt, så kan det omtalte merforbrug på efteruddannelse og kompetenceudvikling måske forklares med

tidens øgede fokus på ledelse og kompetencer. Med afsæt i Ledelseskommissionens 28 anbefalinger og Sammenhængsreformen har regeringen, KL og Danske Regioner sammen erklæret, at de vil arbejde for at udvikle og styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. På sigt vil ny lovgivning, reformer og den fortsatte digitalisering – alt andet lige – øge efterspørgslen på efteruddannelse og kompetenceudvikling, mener Hanne Bak Lumholt. Det, der i 2017 gav størst anledning til uddannelsesaktivitet, er omstilling på arbejdspladsen. Får det jer til at vente øget brug af kursuscentre på den konto? - Nu er omstilling et forholdsvist vidt begreb. Men i COK oplever vi en stigende interesse i og efterspørgsel på mere sammenhængende og helhedsorienteret kompetenceudvikling, der understøtter implementering af landspolitiske reformer og lokale strategier. I den forbindelse er ledelsesudvikling af tværfaglighed og udvikling af koblingskompetencer centrale emner. I disse år erfarer COK, at kommunerne er begyndt at arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling, så den løbende efteruddannelse af ledere og medarbejdere understøtter de strategiske mål, udvikling og varetagelse af kerneopgaven. Vi oplever, at kommunerne i stigende grad ønsker


Bymose Hegn værtsskab i særklasse

• Fokus på din sikkerhed • Gratis parkering • Førsteklasses køkken • Optimale rammer for teambuilding • Leg- og læringsværktøjer til rådighed • Bymosegård – en oase helt for jer selv • Er en del af Rammeaftalerne • Og den smukkeste natur lige uden for døren Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge Tel +45 48 79 84 00 Fax +45 48 79 80 74 bymose@bymosehegn.dk www.bymosehegn.dk


tilpasset, lokale forløb på tværs af medarbejdergrupper. Når det gælder kriterier for valg af kursus- og konferencested, lægges der mest vægt på, at stedet har gode undervisningsfaciliteter – mere end miljø, pris og beliggenhed. Genkender du og COK den prioritering? – Alle COKs kompetenceudviklingsforløb afslutter med, at deltagerne evaluerer forløbet. Herfra ved vi, at deltagerne lægger stor vægt på undervisningsfaciliteterne. Netop derfor er det også af afgørende betydning for COK, at undervisningsfaciliteterne på vores seks lokationer er moderne, digitale og indfrier deltagernes forventninger. Her fra årsskiftet har vi overtaget og indrettet nye undervisningslokaler på Næstved Kaserne, sådan at vores studerende og kursister fra det sydlige Region Sjælland får adgang til de bedste undervisningsfaciliteter. De fleste kurser fra offentlige foregår ikke med overnatning, eftersom de oftest afholdes på

arbejdspladsen. Og 48% af de offentlige arbejdspladser afholder kurser med overnatning under en gang om året. Ser du og COK nogen grund til, at man bruger mere overnatning – eksempelvis af sociale eller indlæringsmæssige hensyn? – I COK er vi opmærksomme på at tilrettelægge vores uddannelsesforløb, så de giver mindst mulig transporttid for deltagerne og passer bedst muligt ind i deltagernes arbejdstid. Det hensyn er netop en af grundene til, at vi er placeret på seks lokationer i landet. Dernæst afvikler vi mange forløb i de enkelte kommuner, hvor vi møder deltagerne på deres arbejdsplads. Når det er sagt, så udbyder vi også forløb, som strækker sig over flere dage og inkluderer overnatning. Her er det underviserens didaktiske overvejelser i forhold til deltagernes udbytte og programmets indhold, der sætter rammen for undervisningen, siger Hanne Bak Lumholt.

SKI har nu hotellerne Mens salget af overnatninger til offentlige kunder har fået sværere kår, så er den fællesstatslige hotelaftale også udløbet her ved nytår 2018/2019. Den er nu overgået fra Moderniseringsstyrelsen/Statens Indkøb til SKI´s aftale ”16.06 Hotelophold”. Dermed er SKI-aftalen nu også den statsligt, forpligtende aftale for indkøb af hotelophold i Danmark - og kan bruges frivilligt af SKI’s øvrige kunder til 135 hoteller i Danmark. Derimod har Moderniseringsstyrelsen stadig rammeaftalen for indkøb af konferencefaciliteter. Aftalen er forpligtende for statslige kunder og kan ligeledes frivilligt anvendes af regioner, kommuner og en række selvejende institutioner. Hvorvidt konferenceaftalen efter dens udløb også overgår til SKI er for tidligt at sige. Konferenceaftalen gælder nemlig helt til 31. december 2019 med mulighed for forlængelser ad to

omgange frem til 31. december 2021. I brancheforeningen HORESTA for hotel og restauration kan man se fordele ved en enklere måde at gøre det på - uden at splitte ordningerne op mellem hotel- og konferenceaftalen. - For konferencestederne betyder det ikke så meget, hvor aftalerne præcis ligger og hvordan det er organiseret indenfor Staten, påpeger Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef for HORESTA. - Det betyder til gengæld noget for konferencestederne, at det er let at byde for dem. Det fylder mest hos dem. Men fordelen ved, at SKI også får konferenceaftalen er, at det så ligesom ved hotellerne også automatisk vil omfatte kommunerne. Det vil sige, at vi også får kommunerne ind på én samlet konferenceaftale. Men om udbyderne ser det som en fordel er individuelt. Det kommer jo an på, om de så kommer på aftalen, understreger Kaare Friis Petersen.

Vi har rammeaftale på overnatning

Rørvig Centret – Nørrevangsvej 49 – 4581 Rørvig – Tlf.: 5991 8844 – www.rorvig-centret.dk 10 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019


MONTRA MEETING

KURSER & KONFERENCER med sublim service i absolut særklasse

Når du booker et møde på Montra Hotels, får du et gennemført møde- og konferencekoncept, hvor du vil opleve unik service i alle faser af arrangementet. Vores personale er altid nærværende og klar til at yde en sublim service. Vi byder på gastronomisk frokostbuffet og kan tilpasse menuen til særlige behov. Vores hoteller er lette at komme til, uanset om du kommer med offentlige transportmidler eller i bil. Vi har gratis parkering og fri opladning af el-bil. Kort sagt, vi gør os umage med, at give jer en god oplevelse, når I afholder et møde eller en konference hos os. Vi klarer alt det praktiske, så I kan bruge energien på at få maksimalt udbytte af arrangementet. Læs mere og book på montrahotels.dk

Heldagspakke fra

325,-

Pr. person excl. moms

RAMME AFTALE Konferencer, møder og hotelophold

Montra Hotel Hanstholm · Montra Skaga Hotel · Montra Hotel Sabro Kro · Montra Odder Parkhotel · montrahotels.dk


KORT NYT

Flere kvinder bliver ledere i staten Antallet af kvindelige ledere i staten er steget markant de seneste ti år. Mere end hver tredje leder i staten er således kvinde i dag – for ti år siden var det under hver fjerde. Kvinder fylder stadig mere på chefgangene i staten. Der er således flere kvinder på alle ledelsesniveauer i staten end for bare ti år siden. Siden 2008 er andelen af kvindelige chefer steget fra 24 pct. til 34 pct. i 2018. Kvinderne er bedst repræsenteret blandt kontorchefer og vicedirektører (lønramme 37 og 38), hvor henholdsvis 36 pct. og 30 pct. er kvinder. Antallet af kvindelige kontorchefer er steget med 37 pct. siden 2008, og samlet set er antallet af kvinder i le-

delse steget med 41 pct. siden 2008. Den største stigning ses dog blandt de øverste chefer i lønramme 39-42, der omfatter afdelingschefer, direktører og departementschefer. Eksempelvis er antallet af kvinder blandt styrelsesdirektører femdoblet siden 2008: Hvor der i 2008 var to kvinder, er der i 2018 12 kvinder. Samlet for lønrammerne 39-42 svarer det til, at hver fjerde øverste topchef i staten i 2018 er en kvinde.

Guide: Sådan vælger offentlige indkøbere det bæredygtige arbejdstøj Aalborg Universitet har udviklet en guide til offentlige indkøbere af arbejdstøj og vaskeriservice. Guiden giver et indblik i tekstilers miljøpåvirkning i forskellige faser – fra produktion til bortskaffelse og gode råd til, hvordan man som offentlig indkøber kan inddrage bæredygtighed i udbudsprocessen og stille de rigtige krav til leverandører. Ved

indkøb af arbejdstøj er det ikke nødvendigvis nok at stille krav om miljømærker og økologi. Arbejdsbeklædning som led i vaskeriservice udsættes for en hel anden belastning og vaskes meget oftere end tøjet i en almindelig dansk husstand. Derfor er holdbarhed og reparationsvenlighed særligt afgørende krav.

Evaluering af udbuds­ loven er i gang

Regionernes budgetter holder i 2019 - inden lukketid Selv om regeringen nu foreslår regionsrådene lukket, så viser Danmarks Statistiks endelige opgørelse af regionernes budgetter, at regionerne overholder de aftalte rammer for 2019. Derfor udbetales det betingede bloktilskud på 1½ mia. kr. til regionerne.

Regionerne har samlet set budgetteret med driftsudgifter på 114,5 mia. kr. til sundhed og 3,1 mia. kr. til regional udvikling. På anlægsområdet har regionerne budgetteret med 7,4 mia. kr. til sundhed i 2019.

12 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har sendt et høringsbrev om udbudsloven til en bred skare af interessenter. Høringen er startskuddet på en planlagt evaluering af udbudsloven, som blev vedtaget i 2015. Evalueringen af udbudsloven skal give svar på, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til, at loven skal ændres. Formålet med udbudsloven var, at regelsættet

skulle sikre effektiv konkurrence om opgaverne, og føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lave transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører. Udbudsloven regulerer de offentlige indkøb, som hvert år udgør omkring 355 milliarder kroner. Udbudsloven er Danmarks første udbudslov, og blev vedtaget i 2015. Samtidig blev det besluttet, at loven skulle evalueres i 2020.


Hvis du tror, at vi blot er en annonceportal, tager du fejl Vi kan nemlig meget mere, end du tror – fx er vi et af landets største rekrutteringshuse – og vi ved, hvordan vi kan gi’ dig et boost over for kandidaterne.

1.

28

90%

pladsen for Danmarks bedste rekruttering inden for IT, ingeniører og pharma.

rekrutteringskonsulenter

af kandidaterne vi rekrutterer, er stadig ansat efter tre måneder

1.234 rekrutteringer i 2018

Mød os på IKA Årskonference 2019 Kom forbi stand 055 og få en stjerne eller en uforpligtende snak med Margit og Tina om rekruttering og annoncering på IKA Årskonference den 13.-14. marts! Deltager du ikke, så ring og hør, hvad vi kan gøre for dig. Tina – 3832 3449

Margit – 3832 3387


IKA´s Årskonference byder på et væld af spændende indlæg Når årskonferencen åbner dørene onsdag den 13. marts vil gæsterne bl.a. kunne høre sidste nyt på en lang række områder indenfor indkøb og traditionen tro kan man vel efterhånden sige, er det Cecilie Beck der styrer begivenhedernes gang. Med 12 indlæg fra forskellige interessenter, uddeling af Dialogpris 2019 og pris for Danmarks bedste udbud 2018 bliver der nok at følge med i på årskonferencen i de to dage konferencen varer. Derudover er der også 64 udstillere, som er klar til at fremvise det sidste nye. Og mange er gengangere og har været med i en del år, men der er også nye imellem. Se hele programmet på de næste to sider.

Igen i år vil der blive masser at lytte til os se på, når IKA afholder sin årlige konference 13-14. marts. Her er det stemningsbilleder fra sidste års konference.

BYG SELV DET PERFEKTE ARRANGEMENT ·

4-stjernet hotel med 223 værelser

·

Unik beliggenhed ved Billund Lufthavn og tæt på motorvejen

·

5-stjernet konferencecenter

·

25 fleksible konferencelokaler

·

2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 pers.

·

Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·

LEGO® Business & Bricks teambuildingkoncept

·

Vi har rammeaftale

Åbner 1. april 2019 3 etager 142 værelser

Se mere på: LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget helt ud over det sædvanlige. LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2019 LEGO Gruppen.

14 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019


IKA ÅRSKONFERENCE IKA ÅRSKONFERENCE 2019 2019 På IKA Årskonference 2019 kan du opleve engagerende udstilling, deltage i faglige spor om de nyeste tendenser for udbud og indkøb, komme i dialog med kolleger og samarbejdspartnere over hele landet samt udvide din horisont med inspirerende indlæg.

_

PROGRAM ONSDAG DEN 13. MARTS 11.30 – 13.00

Registrering, netværk og frokost

13.00 – 13.30

Åbning af IKA Årskonference 2019 ved Cecilie Beck

13.30 – 14.00

KLs og Regionernes indkøbsstrategi – Hvordan skal vi spille sammen? Ved Cheføkonom Morten Mandøe, KL og Direktør/Cheføkonom Rikke Friis, Danske Regioner

13.30 – 14.00

Forum for Udbud Ved formand Marlene Haugaard, Forum for Udbud

14.00 – 14.15

Netværk i udstillingen

14.15 – 15.00

Fremtiden kommer! Ved CEO Peter Sorgenfrei, Autonomous Mobility A/S

14.15 – 15.00

Samarbejde på tværs Ved Udbuds- og projektkonsulent Mads Nørgaard Seirup, Region Nordjylland og fagchef for Sundhed og Ældre Tue von Påhlman, Mariagerfjord Kommune

15.00 – 16.00

Netværk i udstillingen

16.00 – 16.45

Klagenævnet for Udbud – Bag scenen! Ved landsdommer Nikolaj Aarø-Hansen

16.00 – 16.30

Fremtiden er her! Ved Information Engineer Janus Heie, Enversion

16.30

Tak for i dag på Lillescene

16.45

Tak for i dag på Hovedscenen

17.00 – 18.00

Netværk i udstillingen

18.30 – 24.00

Netværksmiddag

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 15


TORSDAG DEN 14. MARTS 09.00 – 10.00

Hvilken rolle har du på fremtidens arbejdsplads? Ved Chief Futurist Liselotte Lyngsø, Future Navigator

10.00 – 11.00

Netværk i udstillingen

11.00 – 11.40

Transaktionsomkostninger Ved ph.d., Professor Ole Helby Petersen, RUC

11.00 – 11.40

Når det vi siger, og det vi gør, hænger sammen - Nuanceret konsistens! Ved Assc. Professor M.Sc.Econ, Ph.D. Lars B. Mikkelsen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet

11.40 – 12.00

Prisuddeling IKA Dialogprisen 2019 og Danmarks Bedste Udbud 2018

12.00 – 13.00

Netværk i udstillingen

13.00 – 13.40

FNs verdensmål – Et forkromet overblik Ved Direktør Mikkel Stenbæk Hansen, DIEH

13.00 – 13.40

Årets priser – Uddybende interview med vinderne Ved vinderne af priserne og Cecilie Beck

13.40 – 14.15

Breaking News Ved partner og advokat Martin Stæhr, Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

13.45 – 14.15

FNs verdensmål – Fra papir til hverdag! Ved Seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut som interviewes af Cecilie Beck

14.15

Tak for nu på Lillescene

14.15 – 15.00

Netværk i udstillingen

15.00 – 16.00

Manipulation Ved manipulationsekspert Jan Hellesøe

16.00

16 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

Tak for i år!


4-STJERNET BELIGGENHED MIDT I DEN SMUKKESTE NATUR

Naturskønne rammer

- igen med på Statens Rammeaftale Vi er stolte af, at Danmarks aktive hotel og konferencecenter igen er med på rammeaftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter. Med en beliggenhed midt i den skønneste natur, tilbyder vi de bedste priser og de perfekte rammer for møder, kick-off, events, kurser, kongresser, konferencer, messer og udstillinger.

· · · · · · · · · ·

30 mødelokaler 187 værelser Udsigtsrestaurant Egen eventafdeling Gratis wifi 600 gratis p-pladser Gratis el-opladning Elite smiley God Adgang Green Key

VINGSTED hotel & konferencecenter er blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2017 og er dermed certificeret Eliteleverandør.

NYHED! August 2019 Fakta Vingsal Vingsalen, 770 m2 Pers.: 770 Biograf/540 Skolebord Vingsal 3, 217m2 Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord Vingsal 2, 217m2 Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord Vingsal 1, 332 m2 Pers.: 400 Biograf/300 Skolebord

Læs mere på vingsted.dk


Mange kan nok stadig huske, hvordan hørmen fra bl.a. ostemaderne hang i klasselokalet i flere timer efter frokosten og specielt på de kolde fugtige dage var den helt slem, fordi udluftning kun kunne ske via åbning af vinduer og så er en vinduesplads pludselig ikke så ønskværdig alligevel.

Har udvalgt 12 danske kommuner Godt indeklima i skolerne kan give klogere og sundere børn. Derfor har foreningen Realdania nu udvalgt 12 kommuner, som skal sætte strategisk fokus på indeklimaet, når kommunens skoler skal renoveres. Erfaringerne skal resultere i en samling af løsninger og metoder, som alle landets skoler kan bruge eller lade sig inspirere af.

D

årligt indeklima påvirker børns indlæringsevne og trivsel. Størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Som led i en stor kampagne for bedre indeklima på skolerne, har foreningen Realdania derfor udvalgt en række

kommuner, som får økonomisk støtte til at arbejde strategisk med indeklimaet på skolerne. Støtten skal muliggøre kortlægning af de faktiske forhold på skolerne, samt udvikling af løsningsmodeller, som skal forankres i skolens og den kommunale forvaltnings virkelighed. Disse løsninger skal skabe et beslutningsgrundlag for at foretage de rigtige prioriteringer i det fremadrettede arbejde med landets skolebygninger, som for størstedelens vedkommende er bygget, før der kom krav til ventilation.

18 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

Ni vidt forskellige pilotprojekter Ni projekter med 12 kommuner i alt er blevet udvalgt som pilotprojekter, der igennem det næste år skal arbejde med strategiske indeklimaplaner på kommunens skoler. ”Vi har valgt ni meget forskellige projekter, som efterfølgende kan tjene som inspiration eller ligefrem kopieres af alle landets kommuner. Der er stor forskel på store og små, og mere eller mindre økonomisk velpolstrede kommuner, ligesom bygnings-

massen i kommunerne er i meget forskellig stand. Så det har vi taget højde for i vores udvælgelse”, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania. Formålet er, at få tænkt indeklimaet ind og få prioriteret de rigtige tiltag helt fra starten, når skoler skal renoveres, ombygges eller opgraderes. Både så indeklimaet bliver bedre, og så omkostningerne holdes mest muligt nede. De ni projekter får nu hver op til 750.000 kroner i støtte fra Realdania til igennem et år at fortsættes side 22.


UPPLANDS VÄSBY

STOCKHOLM www.zleep.com

Sweden

AALBORG

NORTH

AARHUS

JULY’19

HILLERØD

SOUTH

AARHUS

MAR’20

BILLUND LYNGBY JUN’20

KALUNDBORG

ØRESTAD MAR’20

KOLDING ROSKILDE

BALLERUP CITY & AIRPORT

KØBENHAVN

A good night’s zleep before your next meeting

Three hotels near airports

Parking at all hotels

Free highspeed WiFi

Breakfast DKK 99

Get your 10th stay for free

ISHØJ


DI: Virksomheder taber millioner på annullerede udbud Hvert femte offentlige udbud bliver annulleret, viser en ny undersøgelse fra Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. Ofte sker det på grund af fejl i materialet, og det koster millioner for budgivende virksomheder. En af dem er DAMVAD Analytics som opfordrer til bedre dialog.

D

et koster årsværk, ressourcer og tager tid fra andre opgaver, når virksomheder byder på offentlige udbud. Derfor er det træls, når udbud bliver annulleret – især hvis det skyldes fejl i udbudsmaterialet, som kunne være undgået. Det sker dog overraskende ofte, at udbud bliver annulleret. Ifølge en ny undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen annulleres hvert femte udbud. Rådgivningsvirksomheden DAMVAD Analytics har oplevet flere annullerede udbud. For et år siden bød virksomheden ind på et stort projekt, der endte med at blive annulleret i forbindelse med afgørelsen. Det kostede virksomheden mange ressourcer og havde høje omkostninger. - Det eroderer tilliden til den kunde, der annullerer udbuddet. Og vi har stærke overvejelser, om vi skal byde på hos kunder igen, hvis de agerer uprofessionelt, siger Kristian Mørk Puggaard, adm. direktør i DAMVAD Analytics til DI, Dansk Industris nyhedsbrev. DAMVAD Analytics tager bestik af tidligere erfaringer med offentlige ordregivere, når de byder på opgaver, og vurderer, om det kan betale sig at forberede et tilbud. - Nogle offentlige organisa­ tioners udbud byder vi ikke længere på, fordi de har vist sig uprofessionelle, og det koster os for mange ressourcer. Det giver desværre en mindre effektiv og

”Virksomhederne bruger hvert år et trecifret millionbeløb på at arbejde med udbud, der bliver annulleret. Og mindst en o ­ ttendedel af det forsvinder ud i ingenting,” siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service. Foto: Sif Meincke

innovativ offentlige sektor på de områder, hvis der er andre, der som os holder sig væk, siger Kristian Mørk Puggaard.

Kommuner topper listen Undersøgelsen fra Konkurrence-

20 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

og Forbrugerstyrelsen viser, at kommunerne topper listen over, hvor ofte udbud annulleres. Her annulleres hvert fjerde udbud, mens hvert femte statslige og regionale droppes eller må gå om. Det er alt for mange, mener

branchedirektør i DI Service, ­Jakob Scharff. - Det koster både virksomhederne og det offentlige dyrt. Virksomhederne bruger hvert år et trecifret millionbeløb på at arbejde med udbud, der bli-


LIGE I SMORHULLET Hold dit næste møde i vandkanten af Storebælt

Dagmøde 2019

kr. 615,-

Hele ks Da nmar ed t s e d ø m

Konferencedøgn i stort enkeltværelse

kr. 1.937,Priser er inkl. moms.

Nyborg Strand er aktiv partner i

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Midt i landet ved skov og strand finder du… 422 værelser, 36 møderum og et stort auditorium

500 m 2 forkælelsesområde med fitness, spa og wellness

Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

Beliggenhed tæt på motorvej og banegård

650 overvågede, gratis p-pladser

160 dedikerede medarbejdere

Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

65 31 31 31

nyborgstrand.dk


Realdania logo

ver annulleret. Og mindst en ottende­del af det forsvinder ud i ingenting, siger han. 37 procent af annulleringerne skyldes fejl eller behov for ændringer i udbudsmaterialet fra den offentlige ordregiver. - Det er spild af ressourcer, og selvom vi har oplevet forbedringer, er der tydeligvis stadig behov for en styrkelse af indkøbsafdelingerne. Det vil virksomhederne gerne hjælpe til med. Ingen vinder ved, at udbud annulleres eller må gå om, siger Jakob Scharff. DAMVAD Analytics oplever typisk, at fejl i mindre opgaver kan rettes uden de store omkostninger. Men når det gælder større opgaver, kan en fejl betyde, at opgaven bliver annulleret eller skal genudbydes.

Virksomhedens administrerende direktør peger på bedre dialog mellem ordregiverne og virksomheder for at sikre færre annulleringer. - Det er vigtigt at have klarhed om processerne. Vi skal have en mere åben og konkurrencepræget dialog om opgaver. Og nogle offentlige ordregivere er gode til eksempelvis at dele udbudsprocessen op i mindre bider, så de kan blive klogere undervejs, siger Kristian Mørk Puggaard. I knap halvdelen af de annullerede udbud vurderer ordregiverne ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse, at de selv kunne have handlet anderledes for at undgå annullering. Logoet er en revitaliseret version af det logo, som har kendetegnet Realdania siden 2002.

Realdania logo

Realdania logo

fortsat fra side 18.

Logoet er rødt og har form som et flag med et hvidt navnetræk. Navnetrækket, Realdania, er nyt og sat med vores corporate typografi, Italian Plate No2 Expanded ExtraBold.

Størrelse Logoets størrelse afhænger af den enkelte opgave og det anvendte medies særlige betingelser. Logoets minimums bredde må ikke blive mindre end 9 mm / 60px.

Download info I logopakken er et 100 mm bredt logo. Det kan downloades i ai-format som CMYK, PMS og RGB. Til officebrug findes logoet også i RGB som jpg og png.

Få tilbud kan betyde ændringer i udbud

K

onkurrence- og Forbru- sammensætte udbuddet andergerstyrelsen har i rapledes, mener styrelsen. porten ”Velfungerende Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge markeder” siden sidste udgave af begrænset konkurrence. Der af dette magasin konstateret, at er således rimelig konkurrence offentlige udbud modtager i snit om de fleste opgaver. 3,6 tilbud. Kommunernes forsikringsDet lyder ikke af meget, men og snerydningsudbud udgør hertil skal man lægge, at en godt 1/5 af alle offentlige udbetydelig andel af udbuddene bud. Og det er især ved indkøb endda kun har modtaget ét eller af snerydning og forsikringer, to tilbud. at der modtages få tilbud. Her Få tilbud kan indikere, at modtager ca. 60 pct. af udbudkonkurrence om de offentlige denejanuar kun ét eller to tilbud. udbud kan styrkes, at Statevt. ogved Kommune 2017

Totalleverandør til den offentlige sektor

Realdania er en filantropisk forening med omkring 150.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 3.350 projekter med mere end 18 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem. Minimum størrelse

5,4 mm / 36px

9 mm / 60px

arbejde med strategiske indeklimaplaner for skolerne.

Bedre indeklima i alle skoler ”Målet er, at kommunerne skal kunne udveksle tips og gode erfaringer. Vi støtter blandt andet to partnerskaber, hvor kommuner på tværs af kommuneskel arbejder sammen og løbende sparrer og idéudvikler med hinanden. Vores ønske er, at de resultater og erfaringer, de udvalgte kommuner når frem til, kan bidrage til bedre indeklima i alle landets skoler, så dårligt indeklima ikke skal koste hverken på helbredet eller indlæringen for vores børn”, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania. Erfaringerne fra de støttede pilotkommuner skal resultere i en metodesamling og en række værktøjer, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligehol-

Realdanias designguide

Hvad er en strategisk indeklimaplan Kommunernes forskellige forudsætninger, vil betyde forskellige bud på, hvad en strategisk indeklimaplan skal kunne, men alle vil arbejde med følgende fællestræk: • Den strategiske indeklimaplan arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og indtænker indeklimaet i de forestående renoveringstiltag, som et element på lige fod med andre indsatser, der tilsammen skaber gode, attraktive skoler • Indeklimaplanen tager udgangspunkt i måling og kortlægning af de fysiske udfordringer med indeklimaet på skolerne og skaber overblik over indeklimaet i kommunens skoler • Planen anviser tekniske og adfærdsmæssige løsningsmodeller på de konkrete udfordringer • Planen peger på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet indenfor kommunens økonomiske ramme og en metode til implementering over tid.

delse, renovering og udvikling på indeklimaområdet. Initiativet med skolernes strategiske indeklimaplaner er et led i indsatsområdet ”Børnenes indeklima”, hvor Realdania sætter fokus på indeklimaet, de steder, hvor børn møder indeklimaet i deres dagligdag; skoler, daginstitutioner og børneværelser. I alt 20 kommuner ansøgte om at blive pilotkommune i projektet med strategiske indeklimaplaner.

De ni udvalgte projekter:

Aftørringspapir og dispensere • Rengøringsløsninger Personlig hygiejne og hudpleje • Borddækning • Engangsservice Kaffe, te og automatprodukter • Fødevareemballage • Køkkenudstyr

Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk

22 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

• Esbjerg • Silkeborg • Partnerskab Gate21: Albertslund og Ballerup • Dragør • Haderslev • Helsingør • Hvidovre • Aarhus • Partnerskab Clean: Middelfart, Kolding og Odense.


KORT NYT

SKI: Genbrugshjælpemidler kan indkøbes billigere Fælles indkøb af de mest anvendte genbrugshjælpemidler kan spare kommunerne for mange penge – og flytte velfærdskronerne fra hjælpemiddelbranchen til borgerne, mener SKI, Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Aftalen ventes at træde i kraft i marts 2020, men der er debat om aftalen. Danish.care meldte allerede i seneste nummer af dette magasin, at de helst er fri for aftalen.

I

dag betaler én kommune 779 kr. for en rollator, mens en anden kommune betaler 1.699 kr. for nøjagtig samme model. En prisforskel på 118%. Der er tale om den rollatormodel, der sælges flest af til kommunerne – cirka 4.000 stk. om året. Samme billede tegner sig for andre af de mest indkøbte hjælpemidler i kommuner på

tværs af landet. Der er altså potentielt mange kroner at spare, mener SKI. Derfor går kommunerne via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) sammen om at udbyde de mest anvendte og standardiserede genbrugshjælpemidler. - Etableringen af fælles aftaler ændrer intet ved, hvilke hjælpemidler, kommunerne kan

tilbyde borgerne – blot køber de nogle af dem billigere. Det er kun de mest ensartede og ofte købte varer, SKI-udbuddet omfatter. Der er jo tale om hjælpemidler, der genbruges af forskellige borgere, og købes disse hjælpemidler i større mængder har de vores fokus. Har en borger brug for et særligt hjælpemiddel, der ikke er omfattet af

aftalen, kan kommunerne købe det præcis som hidtil, fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Fagpersoner udformer aftalen Indkøbsaftalen udformes i samarbejde med kommunale udbuds- og indkøbskonsulenter samt ergoterapeuter, visitatorer,

Gør din konference til en unik oplevelse for dine deltagere...Brug rammeaftalen 5 auditorier • 57 mødelokaler • 259 værelser • 300.000 kvm park, skov og strand • Digital teambuilding i park og skov • Danmarks største private kunstsamling ...kun 45 min. fra Kbh.

s vore Prøv EOG nye bane hing c t a c

Få jer ap es e jer p til gen es al ma mød t ter e iale -

Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • booking@konventum.dk

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 23


Etableringen af fælles aftaler for genbrugshjælpemidler ændrer intet ved, hvilke hjælpemidler, kommunerne kan tilbyde borgerne – blot køber de nogle af dem billigere, understreger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

depotmedarbejdere og sagsbehandlende terapeuter. Materialet er efterfølgende i høring hos bl.a. kommunernes ældre- og handicapråd, Dansk Handicap Forbund, Spastikerforeningen og Scleroseforeningen. Også hjælpemiddelbranchen er inddraget, dels gennem vanlig teknisk høring, hvor producenter og leverandører kan give

input til udbudsmaterialet, dels gennem løbende dialog. - Inddragelse af alle relevante parter er en integreret del af alle udbud i SKI. I udarbejdelse af denne aftale har vi fx haft eksperter fra 16 kommuner med, herunder 28 ergoterapeuter. Dialog med både kunder og branche er afgørende for at få den bedst mulige aftale for

24 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

kommunerne i sidste ende, siger Christian Lunding.

Konkurrence fører til besparelser SKI-aftalen har mødt kritik fra hjælpemiddelbranchen, der løbende fremfører argumenter mod et fælles udbud af de genanvendelige hjælpemidler. Bl.a. udtrykte direktør Mor-

ten Rasmussen fra Danish.Care, som er brancheforeningen for hjælpemidler og velfærdsteknologi, stor bekymring over den kommende aftale i seneste nummer af Magasinet Stat & Kommune Indkøb. Hjælpemiddelbranchen sendte også et åbent bekymrings-brev i marts 2018 omkring det igangværende arbejde med fælles forpligtende


penge, som kommunerne kan bruge på varme hænder, nye innovative hjælpemidler, bedre plejehjem eller hvad, de nu politisk prioriterer. Samtidig holder konkurrencen branchen til ilden i forhold til at udvikle moderne produkter til gavn for syge, ældre og handicappede borgere, siger Christian Lunding.

aftaler vedrørende genbrugshjælpemidler, 50.98. Morten Rasmussen appellerede til, at SKI helt lod være med at lave en SKI-aftale om genbrugshjælpemidler og henviste til, at flere kommuner har sagt, at de ikke vil gå med på en SKI-aftale på det område fordi kvaliteten bliver for ringe. - Det hedder netop individuelle hjælpemidler, som skal dække tilpassede behov for den enkelte borger. Det er ikke lykkedes SKI at overbevise os om, at det kan lade sig gøre. Deres udgangspunkt er standardisering, standardisering og standardisering. De to ting passer ikke sammen, udtalte Morten Rasmussen i seneste nummer af magasinet.. SKI melder, at de ikke er overraskede over kritikken. - Det er forventeligt, at de slår sig i tøjret. Det ligger jo i udbuddets natur, at det skaber konkurrence mellem leverandørerne. Det fører til bedre priser for indkøberne. SKI-aftaler flytter velfærdskroner tilbage til borgerne – i dette tilfælde fra nogle enkelte leverandører i hjælpemiddelbranchen. Det frigiver

Sundhedsøkonomer anbefaler fælles indkøb Ski henviser også til, at i forbindelse med regeringens aktuelle udspil til en sundhedsreform har flere eksperter peget på, at de besparelser, der kan hentes på fælles udbud og indkøb i sundhedsvæsenet, må forventes at være markante. Jes Søgaard, professor og sundhedsøkonom, har til MedWatch således udtalt, at han ser betydelige besparelser ved at samle købekraften ét sted. Ligeledes har professor i sundhedsøkonomi og -politik ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen samme sted udtalt, at medicoområdet i Danmark er præget af nogle relativt få og dominerende virksomheder, og at det som modtræk vil være klogt at have en tilsvarende stærk indkøber. - Når det offentlige indkøbsdanmark står sammen, bliver vi stærkere. Det betyder, at vi i langt højere grad kan stille krav til både kvalitet og pris på genbrugshjælpemidler, siger Christian Lunding.

KRÆVER JERES NÆSTE MØDE IKONISKE RAMMER? På Munkebjerg Hotel gør vi os umage for at skabe de bedste rammer for jeres arrangement. Bøgeskoven i vores baghave skaber rum til refleksion og fordybelse. Mens den uimodståelige frokostbuffet lader batterierne op, når der er brug for ny energi. SE MERE PÅ MUNKEBJERG.DK

VI ER EN DEL AF STATENS KONFERENCEAFTALE

Fakta om 50.98 Genbrugshjælpemidler Aftalen opdeles i to puljer. Første pulje, der indeholder 16 delaftaler, vil omfatte rollatorer, el-scootere, senge, madrasser og toilet/bad, og forventes at træde i kraft marts 2020. Anden pulje forventes at træde i kraft godt et år senere og omfatte puder, kørestole, sengeborde og glide- og vendemidler. Læs mere på www.ski.dk

SIDEN 1967

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 25


KORT NYT

Konkurrencerådet undersøger konkurrencen i advokatbranchen Konkurrencerådet igangsætter en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Som udgangspunkt vil analysen omfatte såvel store som små advokatvirksomheder og alle typer af advokatydelser. Effektiv konkurrence i advokatbranchen vil gavne forbrugerne, virksomhederne og samfundet som helhed. På den baggrund igangsætter Konkurrencerådet en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Analysen vil som udgangspunkt omfatte hele

branchen. Analysen vil også inddrage tidligere analyser af advokatbranchen, blandt andet Produktivitetskommissionens. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer interessenter til at byde ind med problemstillinger eller fakta, som kan have betydning for konkurrencen i advokatbranchen, og som derfor kan indgå i analysearbejdet. Henvendelse kan ske til kontorchef Niels Enemærke på mailadressen ne@kfst.dk eller telefon 41 71 52 33.

Entreprenører frifundet i konkurrencesag Retten i Odense har frifundet entreprenørvirksomhederne Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S samt tre ledende medarbejdere fra virksomhederne for tilbudskoordinering i forbindelse med tre byggeentrepriser. Retten i Odense har 12. december 2018 frifundet entreprenørvirksomhederne

H. Skjøde Knudsen A/S og Jorton A/S samt tre ledende medarbejdere fra virksomhederne for at have overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle priser og koordinere tilbud i forbindelse med udbud på tre byggeentrepriser i perioden fra januar 2012 til august 2013. Sagen er dog blevet anket.

Kartelaftaler giver bøder for 600.000 kroner i nedrivningssag Retten i Hillerød har idømt to ledende medarbejdere fra en nu opløst nedrivningsvirksomhed hver en bøde på 300.000 kroner for i 24 tilfælde at have udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: ”Der er tale om ulov26 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

lig tilbudskoordinering, hvor virksomhederne har udvekslet oplysninger om priser på forskellige nedrivningsopgaver. En sådan adfærd hæmmer konkurrencen og kan betyde, at byggeopgaven løses dårligere eller dyrere, end hvis der havde været konkurrence.”


good stay good people good price Mødefaciliteter med stor fleksibilitet & dedikeret service. 23 mødelokaler med kapacitet fra 4-400 mødedeltagere. Service er vores force og vores personale er hele tiden et skridt foran. Vi tager hånd om det praktiske, så du blot skal fokusere på mødets agenda. Vi er med i rammeaftalen.

parkinn.dk/hotel-koebenhavn Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Engvej 171, 2300 København S T: 32 87 02 02 februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 27


IKA og DI Service har nyt I en ny pjece giver IKA og DI Service i fællesskab anbefalinger til, hvordan udbudsprocessen kan forbedres og styrkes.

”Prækvalificer et passende antal tilbudsgivere,” lyder en af anbefalingerne i en pjece om bedre udbudsprocesser fra IKA og DI Service.

M

ålet med en række nye anbefalinger til en forbedret udbudsproces er bedst mulig værdi for borgere og brugere. I en ny pjece giver IKA - foreningen for offentlige indkøbere og DI Service et fælles bud på, at optimal levering af serviceydelser kræver et tæt samarbejde fra A til Z, dialog, gensidig forståelse og respekt. Servicevirksomheder og offentlige ordregivere arbejder

mange steder tæt sammen. Det har ført til flere gode erfaringer og nytænkende serviceløsninger med gevinster for kvalitet og økonomi. De nye anbefalinger skal ses som inspiration og grundlag for den markedsdialog, som er nødvendig i forberedelserne af et udbud. Ifølge Morten Schou Andersen, formand for DI Service Udbudspanel og kundedirektør i De Forende Dampva-

28 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

skerier (DFD), er der fortsat behov for, at ordregivere og virksomheder hjælper hinanden med at optimere udbudsprocesserne: - I servicebranchen ser vi allerede en positiv udvikling i samarbejdet med de offentlige ordregivere. En løbende, konstruktiv dialog og gensidig tillid vinder frem på bekostning af et mere traditionelt kunde-/ leverandørforhold. Vi ser dog stadig udbud, som kan give det

efterfølgende samarbejde visse udfordringer. Derfor vil vi med anbefalingerne inspirere til mere dialog og derigennem øge branchekendskabet hos de offentlige indkøbere, siger Morten Schou Andersen.

Dialog og videndeling i centrum Det er vigtigt at få omsat og formidlet best practice i god dialog både mellem ordregivere indbyrdes, men også


fælles bud på bedre udbud ­ ellem ordregivere og tilbudsm givere. Der er ikke råd til, at alle hver især skal opfinde den dybe tallerken, understreger IKA. - En forudsætning for en god udbudsproces kan sammenfattes med ”keep it simple”. Det er lettere sagt end gjort indrømmer Adam Hey, medlem af IKA’s bestyrelse og afdelingschef i Frederiksberg Kommune, men via en åben dialog gennem udbudsprocessen, kan begge parter få større gennemsigtighed og forståelse. Med den nye udbudslov fra 2016 er der indført nye, dialogbaserede udbudsformer, hvor ordregiver og virksomheder i løbet af udbudsprocessen kan

tale om tilbuddene, så serviceløsningen bedre kan blive tilpasset ordregivers og slutbrugers behov. De nye udbudsformer vinder større indpas blandt de offentlige udbud set under ét. Formanden for DI Service Udbudspanel hilser de fleksible udbudsformer velkommen og håber, at de i stigende grad bliver brugt i udbud af serviceopgaver: - Der er mange gevinster ved mere fleksible udbudsformer. Det åbner f.eks. for en bedre forståelse af sammenhængen mellem pris og krav, bedre indtryk af virksomhedens og ordregivers organisation, afklaring af risiko og i det hele

taget bedre forventningsafstemning. Det kræver måske flere ressourcer fra ordregiver og tilbudsgivere, men det kan betale sig, siger Morten Schou Andersen.

Anbefalingerne Anbefalingerne i den nye folder sigter på såvel de traditionelle udbudsformer som de nye – og anbefalingerne er under følgende overskrifter, der refererer til de centrale dele af udbudsprocessen:

• Stil de relevante krav til virksomhedernes egnethed. • Prækvalificer et passende antal tilbudsgivere. • Balancer vægtningen mellem kvalitet og pris. • Øget brug af krav til serviceløsningens funktion. • Udnyt dine kollegaers erfaringer og ekspertise

• Få et bedre kendskab til markedet med forudgående dialog. • Overvej fordelene ved en fleksibel udbudsform.

TOPMØDE På Color Hotel Skagen udelukker forretning ikke fornøjelse. Her får I ikke alene møde- og konferencefaciliteter i særklasse; I kan også glæde jer til en unik atmosfære, 4-stjernede madoplevelser og et nærværende personale, der har fokus på at give jer et ophold i top. Har I særlige ønsker, er det bare at sige til – vi sætter nemlig en ære i at tilpasse os specifikke behov. Og det endda med et smil. Kontakt os på 98 44 22 33 eller konference@skagenhotel.dk Statsaftale på konferencer og overnatninger - som de eneste i Skagen

skagenhotel.dk

be my guest

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 29


NYE SIKKERHEDSINDKØB MOD SUNDHEDS-HACKERE Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL sætter sammen retningen for at beskytte borgerne endnu bedre mod hackere med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed. Det betyder nye sikkerhedsindkøb: Sundhedsvæsenets parter skal løbende i strategiperioden prioriterer aktiviteter og aftale finansiering.

D

e fleste patientjournaler er digitale, et stigende antal sundheds-apps gør livet lettere som borger, og ansatte i sundhedsvæsenet får stadig bedre muligheder for at følge patienten digitalt. Der er turbo på det danske digitale sundhedsvæsen, men i takt med at sundhedsvæsnet bliver stadig mere digitalt forbundet, øger det også sundhedsvæsenets fælles sårbarheder i forhold til trusler fra fx hackere. - En trussel mod vores sundhedsvæsen er en trussel mod patienterne. Det skal vi tage yderst seriøst – og derfor præsenterer vi nu en strategi for, hvordan vi styrker sektorens forsvar mod

truslerne. Vi har set det ske i England, hvor hackere lagde mange hospitalers it-systemer ned til skade for patientsikkerheden. Det vil vi ikke lade ske i Danmark – og hvis uheldet er ude, så vil vi sørge for hurtigt og effektivt at tage hånd om det, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Danske Regioner: Borgene skal kunne føle sig trygge Regeringen konkluderede allerede i sommer, at sundhedssektoren er en af seks særligt kritiske sektorer i forhold til cyberangreb. Derfor blev det aftalt, at sundhedssektorens parter skulle udarbejde en strategi for

arbejdet med cyber- og informationssikkerhed specifikt på sundhedsområdet. Strategien er udarbejdet af sundhedssektorens parter i fælleskab og har blandt andet været drøftet i Politisk Cyberforum for sundhedssektoren – et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL. Parterne har vurderet, at sundhedssektoren via strategien skal arbejde for at styrke den fælles evne til at forudse, forebygge, opdage og håndtere sikkerhedsbrister og hacker-angreb yderligere. I sidste ende handler det om at sikre, at borgerne fortsat kan have tillid til, at der er trygge og

sikre rammer om deres behandling, pleje og sundhedsdata. - Digitale løsninger og udveksling af data er en forudsætning for at udvikle et fleksibelt og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionerne har altid taget ansvaret med at håndtere borgernes personlige oplysninger meget alvorligt. Det skal være trygt for borgerne og sikkert i alle led. Truslerne bliver ikke mindre. Derfor er jeg glad for, at vi med strategien nu går sammen om at styrke sikkerheden på tværs af sektoren, så den enkelte borger kan føle sig tryg i forhold til sine sundhedsdata, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Spændende kursussted i Sønderjylland Kursus og Eventcenter med mange faciliteter

Faciliteter og instruktører til teambuilding

Mødelokaler med plads til 10 - 800 personer

Overnatning i moderne feriehuse

Alt i AV-udstyr

Bowling samt svømmehal med alle faciliteter

Storslået natur lige ved Nationalpark Vadehavet

Lækker mad med fokus på lokale råvarer

skærbækcentret | Storegade 46 | 6780 Skærbæk | tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk 30 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

NYT

- vi er nu med i Statsaftalen


Sundhedsvæsenets stigende digitalisering betyder også nye trusler og sårbarhed fra blandt andet hackere.

KL: Sikkerheden begynder hos medarbejderne Strategien har også et stort fokus på, at medarbejderne i sundhedssektoren skal uddannes i sikker brug af det digitale sundhedsvæsen og i at være opmærksomme på phishingmails og andre risici. - Vi har heldigvis forladt tiden med papirjournaler. Det betyder, at man som borger hurtigt kan få indsigt i sin egen sag. For sundhedspersonalet betyder det også, at de kan blive klogere på borgernes sygdomme, så behandling og forebyggelse går smidigt. Men det har også en bagside, nemlig en risiko for sabotage eller tyveri. Som borger skal man både kunne have tillid til, at ens personlige data ikke bliver misbrugt og til, at de ikke pludselig forsvinder. Derfor har vi også fokus på hele kulturen på arbejdspladserne omkring sikkerhed, så medarbejderne ved, hvordan de skal agere i en digital dagligdag, og hvordan de skal forholde sig, hvis der sker

sikkerhedsbrud, siger Jette Skive, formand for KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum.

Truslen mod sundhedssektoren er ”meget høj” Baseret på internationale erfaringer vurderer Center for Cybersikkerhed i sin trusselsvurdering for sektoren, at truslen mod sundhedssektoren er ”meget høj”. Sundhedssektorens egen sårbarheds- og risikovurdering peger på sårbarheder, som det er særligt væsentligt at sætte ind over for; bl.a. medico-teknisk udstyr, leverandørstyring, aktørernes gensidige afhængigheder samt cyber- og informationssikkerhedskompetencer blandt sektorens medarbejdere. Strategien er begyndelsen på en fælles rejse, men endemålet er ikke givet med strategien alene. Det er en rejse, der indebærer, at sundhedsvæsenets parter i fællesskab løbende i strategiperioden prioriterer aktiviteter og aftaler finansiering heraf.

Center for Cybersikkerhed vurderer i sin trusselsvurdering, at truslen mod sundhedssektoren er ”meget høj” og sundhedssektorens egen sårbarheds- og risikovurdering peger på sårbarheder, som det er særligt væsentligt at sætte ind over for; bl.a. medicoteknisk udstyr, leverandørstyring, aktørernes gensidige afhængig­ heder samt cyber- og informationssikkerhedskompetencer blandt sektorens medarbejdere.

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 31


RUDERSDAL KATEGORISTYRER – UD FRA AT SKI LAVER VAREINDKØBENE Efter en kategoriopdeling bruger Rudersdal Kommune nu mere end halvdelen af deres tid på tjenesteydelser, som 80-85 pct. af kommunens forbrug rent faktisk går til. Det er hér, de største besparelser kan hentes, mens varekøb fylder mindre. ​ Rudersdals indkøbsfunktion arbejder nu ud fra den grund­tanke, at de har SKI til at lave aftaler på vareområdet, og at de ikke skal lave dobbeltarbejde.

T

idligere brugte indkøbsfunktionen i Rudersdal Kommune ca. 70 pct. af ressourcerne på vareområdet. Men en kategoriopdeling tydeliggjorde, at 80-85 pct. af kommunens forbrug rent faktisk gik til tjenesteydelser – og det førte til et markant skift i fokus. Indkøbschef Charlotte Vibe Seeberg fortæller til SKI: - Som mange andre steder har compliance også fyldt en del hos Rudersdal Kommune. Compliance handler om at få realiseret den gevinst, der er på aftalen. Men hvis vi vil hente flere penge til kommunen, får vi mest ud af at sætte ind på de områder, hvor

forbruget er størst. Vores kategoriopdeling viser, at en fokuseret indsats på udvalgte tjenesteydelsesområder giver betydelig mere værdi for kommunen, siger hun. Med andre ord har fokus på compliance og gevinstrealisering er ikke været nok til at sikre et fornuftigt forbrug. Det viste kategoriopdelingen af Rudersdal Kommune. - Vi arbejder ud fra den grundtanke, at vi har SKI til at lave aftaler på vareområdet, og at vi ikke skal lave dobbeltarbejde. Vi skal ud og lave de borgernære aftaler, som andre ikke kan lave for os. Synligheden i kategoriopdelingen gør, at vi

Kurser & Konferencer Møde•Mad•Overnatning

Nu med statsaftale

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • Tlf. 7465 0949 • www.benniksgaardhotel.dk • info@benniksgaardhotel.dk

32 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019


ikke længere løber efter de små penge – men går efter de områder, hvor der bliver brugt mange flere penge.

Kategoritræ over kommunens forbrug Rudersdal Kommune har brugt styringsmodellen ’kategoristyring’ til at skabe overblik og identificere indkøbsfunktionens nye fokusområder: - Tidligere har vi primært kigget på, hvem der køber ind og ikke så meget, hvordan vi får skabt den bedste konkurrence og det bedste samlede forbrug. Det gør vi nu ved hjælp af kategoritræet, hvor kommunes årlige forbrug på 1,4 mia. kr. er inddelt i 16 forbrugskategorier. Et eksempel er uddannelsesområdet. Tidligere ville vi have delt køb af efteruddannelse til medarbejdere og specialundervisning af børn op i to områder. De er nu samlet i én kategori, hvor vi ser på det samlede forbrug, og på hvordan vi sikrer bedst mulig forbrugsstyring på denne type forbrug. Når man implementerer kategoristyring som styringsramme, vil der automatisk være områder, som vi ikke nødvendigvis regnede med, at der skulle bruges meget tid på, som nu ryger op i top fem-forbrugskategorier, og der derfor skal stilles skarpt på, siger Charlotte Vibe Seeberg. Udbuds- og forretningskonsulenter Til hver kategori laver indkøbskontoret en tilhørende kategoristrategi og vurderer, om der skal laves et kategorioptimeringsprojekt. Her tages der fat i en del af kategorien, hvor en udbudskonsulent over seks måneder zoomer helt ind på forbruget: - Vi er i fuld gang med to kategorioptimeringsprojekter, og der sidder udbudskonsulenten sammen med fagområdet fire dage om ugen i ca. 6-8 måneder. Sammen med folkene på fagområdet kortlægger udbudskonsulenten blandt andet arbejdsgangene i forbindelse med det forbrug, der kigges på. Vi afdækker interessenterne, hvilke

styringsværktøjer - kontraktskabeloner, opfølgningsprocedurer mv. - de har, og hvordan markedet ser ud. Derudover går vores udbudskonsulent også i dialog med de forskellige interessenter - fx styrelser, brancheorganisationer, interesseorganisationer - og indhenter gode råd til, hvordan Rudersdal Kommune kan blive endnu bedre til at købe ind på dette område. Dermed får vi et klart billede af den virkelighed, de befinder sig i. Nu kan vi i fællesskab opstille nogle forbedringspunkter og finde ud af, hvordan vi skal forbedre deres forbrugsstyring, siger Charlotte Vibe Seeberg. Hun uddyber, at dette ofte vil være en blanding af nye procedurer for aftaleindgåelse og – opfølgning, gennemførelse af udbud samt forhandling af eksisterende kontrakter – alt sammen gjort inden for de 6-8 måneder kategorioptimeringsprojektet varer. Hun understreger, at arbejdet møder stor anerkendelse blandt fagområderne – til trods for, at de går helt tæt på fagområdernes kerneforretning.

Helhjertet kategoristyring Da Charlotte Vibe Seeberg bliver bedt om at give et par gode råd til andre om kategoristyring, er hendes svar klart: - Gør det helhjertet! Sørg for at få kategoriseret de forskellige indkøbsområder på den rigtige måde og vær opmærksom på det samlede forbrug - ikke bare forbruget på de enkelte områder. Få et eksternt konsulenthus til at bygge kategoritræet op. Hvis man selv kaster sig ud i det, kan man hurtigt blive fanget af det, man plejer at gøre. Vi er blevet maximalt udfordret på måden, hvorpå kategoritræet er bygget op, og jeg kan roligt sige, at vi aldrig ville være kommet dertil på egen hånd. Når man først har fået optegnet træet, så bliver hele logikken omkring kategorien tydeliggjort, og så kan man selv tage over derfra, slutter Charlotte Vibe Seeberg.

Hvis vi vil hente flere penge til kommunen, får vi mest ud af at sætte ind på de områder, hvor forbruget er størst, beretter Rudersdals indkøbschef Charlotte Vibe Seeberg om en ny kategoriopdeling i kommunen.

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 33


Op til 400 deltagere Aktivitet og velvære Fleksible rammer

Møder & Konferencer KONFERENCE

Charmerende Herregård Teambuilding - Overnatning Professionelle omgivelser midt på Sjælland i smuk natur.

Konferencedeltagere stiller i dag store krav til rammer og oplevelser. Inspirerende omgivelser med en historisk baggrund og en smuk natur er med til at fremme både aktiviteten, kreativiteten og velværet. Naturligt midtpunkt Sørup Herregaard ligger centralt på Sjælland, og er det ideelle mødested, når deltagerne kommer fra hele landet. Under en time fra København.

Teambuilding Udfordrende og berigende teambuilding aktiviteter kan indgå i jeres program. Ring og hør mere.

Afslappende Walk&Talk i parken er perfekt til nærvær og inspiration, og efter en lang dag, kan man slappe af i Relax-området, før middagen nydes i restauranten med udsigt over søen.

• Gratis parkering • 102 værelser • Nærvær og hygge • Fleksibilitet • Saltvandsbassin • Inspirerende natur

KonferenceTeamet Dorthe og Kristine Ring nu 57 64 30 02 - og få et godt tilbud Sørup Herregaard • Sørupvej 26 • 4100 Ringsted www.sorup.dk 34 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

KL-formand Jacob Bundsgaard takker kommunerne for økonomisk ansvarlighed og villighed til at finde fælles løsninger.

KOMMUNERNES

BUDGETTER

HOLDER RAMMEN Trods stigende udgifter på social- og ældreområdet, så er kommunernes budgetter for 2019 inden for den samlede ramme, som er aftalt med regeringen i økonomiforhandlingerne. - Det har været en stor kraftanstrengelse for alle 98 kommuner at lande indenfor den samlede ramme, som er aftalt med regeringen. Det er meget vanskeligt at lande så præcist på femøren. Især når der er så stort pres på både service og anlæg. Alligevel har kommunerne udvist stor økonomisk ansvarlighed og villighed til at finde fælles løsninger. Det vil jeg gerne sige tak for,” siger KL-formand Jacob Bundsgaard efter de endelige budgettal for 2019 er offentliggjort. Tallene viser, at kommunerne overholder den samlede økonomiske ramme, som blev aftalt med regeringen ved økonomiforhandlingerne i 2018. I budgetterne for 2019 ligger kommunerne 0,01 pct. under de aftalte rammer for service og anlæg. Kommunerne har samlet budgetteret med at bruge 251,9 mia. kroner på serviceområderne i 2019, hvilket er godt 1 mia. kr. mere end i 2018. Det er især på voksenhandicapområdet og ældreområdet, kommunerne forventer stigende udgifter. Fra 2018 til 2019 er der afsat 1,25 mia. kroner mere til de to områder. - Det er et forvarsel om den udvikling, vi forventer at se i de kommende år, hvor der kommer markant flere plejekrævende borgere. Frem mod 2025 kommer der 87.000 flere af de ældste ældre over 80 år. Det er ikke udgifter, vi kan effektivisere os ud af. Selv med det løft i servicerammen, som blev aftalt i sommers, så udnytter kommunerne stort set hele den samlede ramme. Det er en udfordring, siger Jacob Bundsgaard. Selvom kommunerne samlet set holder sig indenfor rammen, har budgetlægningen vist, at der stadig er pres på anlægssiden, hvor behovet for investeringer er meget stort.


Brian Mikkelsen: Sundhedsreformen skal styrke offentlig-private samarbejde og digitaliseringen Der er spændende elementer i det udspil til en sundhedsreform, som regeringen netop har offentliggjort. Det mener Dansk Erhvervs administrerede direktør Brian Mikkelsen, som især peger på styrkelsen af patientrettigheder som et greb, der vil få stor effekt.

D

et danske sundhedsvæsen er et af verdens bedste. Men selv verdens bedste sundhedsvæsen kan blive bedre, og det er dét, der er ambitionen med det sundhedsudspil, som regeringen netop har fremlagt. ”Overordnet set er der mange positive ting at sige om udspillet. Jeg hæfter mig især ved patientrettighedspakken, som er en ny samlet lov om patientens ret til udredning, behandling og genoptræning. Det er ikke lang tid siden, at Rigsrevisionen vurderede, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at landets patienter har lige adgang til hurtig udredning. Der er eksempler på borgere,

som ikke forstår de breve, som de modtager fra sundhedsvæsenet, og som ikke bliver vejledt ordentligt i deres rettigheder. Det er godt at få gjort noget ved det problem. De private ligger inde med kapacitet og knowhow, som selvfølgelig skal i spil til gavn for patienterne. Her er der et klart forbedringspotentiale i sundhedsvæsenet,” siger Brian Mikkelsen.

Driver for digitalisering Brian Mikkelsen peger desuden på, at der er alle gode muligheder for med reformen at gøre sundhedsvæsenet til en driver for digitaliseringen. ”Reformen bør sætte turbo på digitalise-

ringen i sundhedsvæsenet. Hvis man går fra mindre projekter til egentlig storskala, så giver det mulighed for at lære af ’best practice’ i stedet for at udvikle den dybe tallerken flere gange. Der sker og skal ske endnu mere innovation i sundhedsvæsenet, og her er et tæt offentlig-privat samarbejde en stærk motor. Det er vigtigt, at det nye sundhedsvæsen har fokus på innovative indkøb, så der kan udvikles og opfindes. Det vil være til gavn for patienterne, virksomhederne og også dansk eksport. Dansk life science har en styrkeposition, som der er alle muligheder for at udbygge. Den skal vi gribe,” siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen understreger, at det er Dansk Erhvervs klare holdning, at danske patienter fortsat skal have adgang til de bedste, mest innovative og nyeste produkter og behandlingsformer.

SKAL VI LEGE !! Konferencer og møder - Hotel Propellen i Billund Konkurrencedygtige priser for statsindkøb

DAGSKURSUS inkl. 1 vand til frokost

kr. 419,-

HELDAGSKURSUS kr. 682,inkl. 1 vand til frokost og 1 øl/vand til middagen

KURSUSOVERNATNING kr. 810,Enkeltværelse

e dit mødrne r å f r e H ge nder vin luft u g,

din Teambuil jove pauser s små vents og

· · · · · · · · · · · ·

4 stjernet konferencefaciliteter 14 mødelokaler/grupperum Konferencekapacitet op til 200 deltagere 94 værelser Restaurant · Lobby bar Mulighed for teambuilding og event Wi-Fi AV-udstyr Gratis parkering Fitnessrum, swimmingpool, boblebade, sauna Busforbindelse fra Vejle (ca. 25 km) Beliggende 2.900 meter fra Billund Airport og ca. 25 km fra E45.

e

“Jeg byde glæder m jer ig t Hotel velkomme il at n Prope llen” på

Nordmarksvej 3 · 7190 Billund · Tlf.: 75 33 81 33 · mail@propellen.dk · www.propellen.dk

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 35


Offentlig grøn transport ser ud over elbiler:

NY FOKUS på gas- og brint Indkøb af grønne biler og drivmidler handler ikke mere kun om elbiler i den offentlige bilflåde. Det viser en ny fokus på grøn transport ved Transportmessen i Herning til marts. For første gang har messen særskilt fokus på ”grøn transport”, og gasog brintbiler får ny opmærksomhed. Den er godt hjulpet af fire nye gastankstationer alene i år - og ønsker fra Drivkraft Danmark om en kombination af energiformer. Danske Bilimportører mærker også stigende interesse for grøn transport. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

For første gang får Transportmessen i Herning i år også fokus på ”Grøn Transport” – og messen vil nu have offentlige indkøbere i tale. Her er det fra en tidligere Transportmesse. Foto: Tony Brøchner / MCH.

36 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019


indkøb af biler

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 37


S

taten vil have det, kommunerne vil have det - og regionerne (så længe de varer) vil have det: Grøn transport er ikke længere blot et modeord for offentlige indkøbere. Det er noget man rent faktisk køber. En ny udvikling i det viser, at elbiler ikke er længere er eneste løsning, når der tales om grøn transport. Også gas-, brint og hybridbiler kommer mere og mere ind i varmen. Det viser også en ny fokus på grøn transport ved Transportmessen i år den 21.-22. marts i Messecenter Herning. Hertil er der stadigt flere kommunale udbud af gasbiler og udbygning alene i år med fire gastankestationer omkring Tønder

og Aabenraa. Allerede nu er der 10 gas-tankstationer med naturgas i Jylland, seks på Sjælland, og en på Fyn. LPG autogas er ikke særlig udbredt i Danmark, hvilket kun fire tankstationer da også afspejler. Grøn transport er også nu et stigende marked, som bilimportørerne diskuterer indbyrdes. På Transportmessen taler Gunni Mikkelsen, direktør for Danske Bilimportører, derfor over emnet ”Status og perspektiver for køretøjer med grønne drivmidler i Danmark”. - Vi ved fra vores forhandlere, at de mærker de offentlige indkøberes stigende interesse for alternative drivmidler ved

38 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

››

VI VED FRA VORES FORHANDLERE, AT DE MÆRKER DE OFFENTLIGE INDKØBERES STIGENDE INTERESSE FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED BILINDKØB ››

bilindkøb. Jeg skal samle op på det til konferencen, siger Gunni Mikkelsen til Magasinet Stat og Kommune Indkøb.

Nye udfordringer – Skive bruger gas Indtoget af gasbiler, brintbiler og hybridbiler skaber nye udfordringer for offentlige indkøbere, når flere energiformer kæmper om pladsen som fremtidens løs-

ninger. Indkøberne skal vælge mellem alternativer som el, biobrændstoffer og nye syntetiske brændstoffer, der er i spil til både busser, lastbiler og vare- og personbiler. Skive er eksempel på en kommune, som har lavet sine egne EU-udbud på gasbiler: Siden 2013 har Skive haft et naturgasprojekt på kommunale biler. Gasprojektet handler både om


Ambitionen på Transport 2019 at skabe et event med debatter og indlæg, som giver gæsterne ny viden om økonomi, tank- og ladeløsninger samt køretøjer. På konferencen præsenteres desuden brugererfaringer fra kommuner, busoperatører, vognmænd og teknologileverandører.

gasbiler til bl.a. hjemmeplejen og gasvarebiler til godstransport. Skive er nemlig som yderkommune geografisk udfordret, hvis kommunen ville købe elbiler. Rækkevidden på elbiler er simpelthen ikke er stor nok for Skive endnu. Gas kan derimod bruges i oplandet og tyndt befolkede områder, hvor hjemmeplejebilerne kører. Samme overvejelser er der også i Region Nordjylland og Aalborg Kommune. De har helt aktuelt i januar i år indgået kontrakt på tre brintbusser samt opførelse af brintproduktionsog tankanlæg, der som landets første bliver klar til drift i oktober 2019.

Aktuel fokus på alternative drivmidler på Transportmessen i år De offentlige indkøbere efterspørger derfor nu mere vejledning og oplysning. Nikolaj Jørgensen, projektleder på Transport 2019 hos MCH Messecenter Herning, har lyttet til evalueringerne fra messen i 2017, hvor der netop blev ønsket fokus på grøn transport og alternative drivmidler. Den fokus kommer nu med et konferenceog et udstillingsområde med navnet ”Grøn Transport”, når messen igen slår dørene op. - Det er meget aktuelt at sætte fokus på alternative drivmidler. Samtidig gør det messen interessant for en ny gruppe af besøgende. I første omgang håber vi at tiltrække offentlige beslutningstagere og indkøbere, som vi hidtil ikke har haft så godt fat i, fortæller Nikolaj Jørgensen. - Vi har fokus på både gas, el og brint og vil gerne aktivere brancherne inden for el- og gasbiler, herunder Drivkraft Danmark, samt få bl.a. KL og politikerne på banen i programmet. Vi vil give et overblik over, hvor branchen bevæger sig hen. Vi har også seminarer, hvor Nordic Gassolutions, som har leveret 90 gasbusser i Sverige og 100 i Norge, kommer og fortæller, ligesom Movia beretter om elbusser i København og Roskilde, siger Nikolaj Jørgensen. Han forudser et voksende marked i kommunerne for både gas- og elbiler. Det hele bliver hjulpet på vej af eksempelvis regeringens transportpulje, der giver muligheder i kommunerne. - Grøn Transport handler ikke kun om drivmidler, men også om tilpassede dæk, kilometerrækkevidde, innovative logi-

stikløsninger og en masse andre ting, siger Nikolaj Jørgensen.

Hektisk tempo De grønne energiteknologier og køretøjsløsninger udvikler sig da også i et hektisk tempo over hele verden. Både politikere, kommuner, private transportører og energiselskaber står over for vanskelige beslutninger. Ambitionen er derfor på Transport 2019 at skabe et event med debatter og indlæg, som giver gæsterne ny viden om økonomi, tank- og ladeløsninger samt køretøjer. Ved konferencen præsenteres desuden brugererfaringer fra kommuner, busoperatører, vognmænd og teknologileverandører. Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vogn­importører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen. Gas på lobbyvirksomheden Gas til biler drives også frem af lobbyvirksomhed. Mens elbiler er talt op af Dansk Elbil Alliance, så er gasbiler druknet lidt i debatten. Det retter gasbilerinfo.dk op på. Gasbiler.info er udviklet af Dansk Gasteknisk Center og støttet af HMN Naturgas, Ørsted, Energinet.dk, HOFOR og NGF Nature Energy. De argumenterer for, at naturgas er et af de mest miljøvenlige, fossile brændstoffer. I forhold til benzin og diesel udleder naturgaskøretøjer mindre CO2 og færre farlige partikler og er

derfor også nemmere at tilpasse emissionskrav. Desuden støjer gasbiler mindre. Naturgas i form af CNG (Compressed natural gas) eller LNG (Liquefied natural gas) kan reducere CO2-udslippet med op mod 23 % i forhold til brug af benzin og diesel. Andre udledninger såsom NMHC og NOx vil normalt også ligge under dieseltrafik. Til gengæld er el både støj og udledningsfri – i fald el kommer fra vindmøller. Spørgsmålet er, hvad man skal vælge? Drivkraft Danmark er netop i år gået sammen med Økologisk Råd om en udmelding om, at fremtidens vedvarende brændstoffer bør baseres på el og affaldsprodukter. Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation, som også står for bl.a. 90 % af den vedvarende energi til vejtransporten. Baggrunden for udmeldingen er, at Regeringens klima- og luftudspil lægger op til at hæve iblandingen af biobrændstoffer i benzin og diesel fra 5,75 procent i dag til 8 procent fra 2020. På længere sigt vil bioethanol ikke få os i mål, mener de to organisationer: - Når politikerne alligevel forventes at ændre i biobrændstofloven med en forøgelse af iblandingskravet, bør de ved samme lejlighed præcisere ambitionen om at udfase 1G-biobrændstoffer og samtidig slå fast, at i fremtiden skal VE-brændstoffer baseres på el og affaldsprodukter, lyder det i udtalelsen. Debatten for de kommunale indkøb af køretøjer er derfor langt fra slut.

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 39


Viden er noget, vi deler – IKA skaber platformen for at udveksle viden og skabe dialog

Kommende IKA aktiviteter Priser ekskl. moms

Arrangementer

Dato

Målgruppe

IKA Årskonference 2019 To dage med nyeste viden, inspiration og netværk med dine kolleger fra hele landet.

13.-14. marts

Ordregivere og leverandører

Se ika.dk

20.-21. marts

Ordregivere

11.995,-

IKA Proceslederuddannelse, modul 2 Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

08.-09 april

Ordregivere

11.995,-

IKA Proceslederuddannelse, modul 3 Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

15.-16. maj

Ordregivere

11.995,-

IKA Indkøbsjura 2019 Sæt kryds i kalenderen!

28.-29. august

Ordregivere

Info følger

24.-25 september

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA College, modul 2 Få indsigt i offentligt indkøb i praksis

08.-09. oktober

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA College, modul 3 Få indsigt i offentligt indkøb i praksis

22.-23. oktober

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA Proceslederuddannelse, modul 1 Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

IKA College, modul 1 Få indsigt i offentligt indkøb i praksis

(medlem/ikke-medlem)

Tilmelding via www.ika.dk

Book dit næste arrangement i Ledernes MødeCenter

Centralt placeret i København. Tæt på metro og lufthavn. Gratis parkering.

Rammeaftale med staten

Fra 2-150 deltagere 22 lokaler 1500 kvm

Kontakt os på 32 83 34 16 eller booking@lederne.dk

2 40Annonce_mødecenter_185x132mm.indd / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

19/06/2018 15.07


DEN GRØNNE SEKTOR 2. SEKTION – TEKNIK OG MILJØ

Genbrug mere asfalt til gavn for økonomi og miljø

Vejstribesag kommer for Højesteret

Nye udstillere vælter til Have & Landskab 19

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 41


Miljø- og fødevareministeren:

Genbrug mere asfalt til gavn for økonomi og miljø En markant større del af asfalten på vejene kan genbruges, viser et nyt projekt. Teknologisk Institut vurderer, at den samfundsøkonomiske gevinst kan være et flercifret millionbeløb om året.

Kommunerne kan have glæde af den billigere genbrugs­ asfalt og det kan medvirke til at få lukket nogle af hullerne.

AL-BLAZER 2000

Fliseløfteren opfylder de nuværende krav til ERGONOMISK korrekt håndtering af porøse/utætte fliser • • • •

markedets kraftigste vakuumpumpe fleksibel sugeslange med bøjeligt ergonomisk styr fås med benzin-, diesel-, el-motor – eller hydraulisk drevet bredt udvalg af sugekopper opfylder enhver brolægningsopgave!

15 kommuner har allerede skiftet! - ring for en uforpligtende demo

AL-Lift ApS . DK-7620 Lemvig

+45 97101074 . www.al-lift.com

42 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

D

anske bilister kan snart rulle over mere miljøvenlig asfalt, der samtidig er billigere. Et nyt projekt viser, at op til 30 procent af det øverste asfaltlag – slidlaget – kan erstattes med genbrugt slidlagsasfalt fra gamle veje uden at gå på kompromis med kvalitet eller sikkerhed. Hidtil har man kun genbrugt cirka 10 procent. - Det er et glimrende eksempel på, at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd. Ved at genbruge mere af vores veje kan vi spare skatteborgerne for mange millioner. Samtidig kan vi skåne miljøet for et stort forbrug af råstoffer og klimaet for CO2-udledning. Jeg vil opfordre branchen, kommunerne og staten til at bringe den nye viden i brug i praksis, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Projektet ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets MUDP-pulje, der støtter udvikling af ny miljøteknologi.

Enormt potentiale Som en vigtig del af projektet

blev der sidste år testet genbrugsholdig asfalt på motorvejen mellem Holstebro og Herning. Projektleder Ole Grann Andersson fra Teknologisk Institut er begejstret for resultaterne. - Vi har målt på alt, hvad vi kan komme i tanke om, og egenskaberne ved genbrugsasfalt og ny asfalt er fuldstændig identiske. Så jeg vil sige, at potentialet i det her projekt er enormt. Man har hidtil været tilbageholdende med at genbruge asfalt i slidlaget, fordi der har manglet dokumentation. Men det problem er nu løst, siger han. Teknologisk Institut vurderer, at den samfundsøkonomiske gevinst kan være et flercifret millionbeløb om året. Det afhænger dog af en række faktorer – ikke mindst, hvor mange der lægger om til øget genbrug. KL er parat til at udbrede den nye viden i kommunerne. - Det giver rigtig god mening både miljømæssigt og økonomisk at benytte genbrugsasfalt – særligt i en tid, hvor mange kommunale veje er nedslidte, fordi mængden af trafik er steget, og køretøjerne er blevet tungere. Det har resulteret i et stort efterslæb på omkring fire mia. kroner i vedligeholdelsen af de kommunale veje, som vi har brug for at gøre noget ved her og nu. Ved at anvende mere genbrugsasfalt kan vi komme både hurtigere og tilmed billigere i mål, så borgerne igen kan få gode og sikre veje at køre på. Den viden er det vigtigt, at vi nu får spredt til kommunerne, siger Jacob Bjerregaard, formand for KL’s miljø- og forsyningsudvalg. Der er cirka 71.000 km. kommunale veje i Danmark, mens staten har cirka 3.800 km.


EL

BIOGAS

BRINT

BIO BRÆNDSTOFFER

29 TALERE. 21 SESSIONER. 2 DAGE GRØN TRANSPORT 2019 Konferencen Grøn Transport afholdes i forbindelse med Skandinaviens førende transportmesse Transport 2019 i MCH Messecenter Herning, 21.-23. marts 2019

Læs mere om Grøn Transport på transportmessen.dk


Vejstribesag kommer for Højesteret Højesteret har besluttet, at den såkaldte vejstribesag kan føres i Højesteret. I sagen har Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet tidligere afgjort, at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S brød konkurrenceloven ved at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som konsortium. I september frifandt Sø- og Handelsretten de to virksomheder. Vejstribesagen, som den kaldes har været igennem flere klageinstanser og nu ender det så med at Højesteret skal sætte punktum i denne principielle sag.

D

irektør i Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: ”Højesteret har besluttet, at vejstribesagen er så principiel, at vi kan føre den der. Det er godt, at vi – og ikke mindst alle, der udbyder opgaver – nu får klarhed om, hvad der gælder, når virksomheder går sammen om at byde på en opgave. ”Sagen handler om, hvorvidt de to virksomheder begrænsede konkurrencen ved at gå sammen og byde på

den samlede opgave som konsortium, selv om de i hvert fald var i stand til hver især at byde på – og konkurrere om - delopgaverne. Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre områder af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet.

Kunne måske have været billigere LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt

HL’19 SÆT KRYDS i kalenderen

28.-30. AUGUST 2019 SLAGELSE HAVEOGLANDSKAB.DK

44 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. De to virksomheders konsortium bød på alle tre områder og gav desuden et samlet bud på hele opgaven. Ingen andre virksomheder bød på opgaven i hovedstadsområdet. Vejdirektoratet tildelte konsortiet, der havde det samlet set billigste bud, opgaven i alle tre områder. Havde de to virksomheder lagt hver sit bud, så kunne det måske være blevet endnu billi-

gere. Der kunne være skabt konkurrence om opgaven i hovedstadsområdet, hvor konsortiet var alene om at byde. Konkurrencerådet afgjorde i juni 2015, at konsortiet var i strid med konkurrenceloven. I april 2016 stadfæstede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. I august 2018 afgjorde Sø- og Handelsretten, at konsortiet var lovligt. Dermed blev afgørelserne fra Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet ophævet.

MØD DE ”RIGTIGE” Kom på Have&Landskab’19 og mød potentielle samarbejdspartnere og find løsninger på dagligdagens udfordringer.

300 udstillere og mere end 11.000 besøgende Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche Branchens samlingspunkt i mere end 30 år


Grønne kiler skal ­klimasikre hovedstaden Mere voldsomt vejr truer hovedstadsområdet med oversvømmelser. Regeringen vil blandt andet udnytte de grønne kiler i Fingerplanen til at klimasikre København og omegn.

K

øbenhavn er håndfladen, og fem fingre af byområder med grønne kiler rækker ind på Sjælland. Sådan har Fingerplanen for hovedstadsområdet set ud siden 1947. Nu vil regeringen udvikle mulighederne for, at de grønne kiler kan sikre Storkøbenhavn mod oversvømmelser. - Fingerplanen har sikret store grønne områder i hovedstadsområdet. Dem kan vi udnytte til at opsamle de voksende vandmængder, der desværre vælter ud af skyerne stadigt oftere. Derfor vil regeringen få analyseret

mulighederne for at udnytte de grønne kiler i Fingerplanen til klimasikring. Jeg vil også etablere et forum for stormflodssikring af de vigtigste samfundsinteresser som veje, metro, og lufthavn, siger miljø- og fødevareminister Jakob EllemannJensen.

Friluftsliv og klimasikring skal forenes Tiltagene er en del af regeringens plan for hovedstaden i 2030 og de skal sikre en aktiv, levende og grøn hovedstad med plads til alle. Derfor er det også

vigtigt, at de grønne kiler stadig er åbne for offentligheden og fyldt med gode friluftstilbud, understreger ministeren. - Nem og fri adgang til naturen er essentielt for storbyområder. Ikke mindst når vi frem mod 2030 får 200.000 nye borgere i hovedstadsområdet. Vi skal have flere grønne kiler og gøre det endnu mere attraktivt at komme ud i det grønne med for eksempel mountainbikespor og naturlegepladser. Det kan gå hånd i hånd med klimasikring, hvor en sø, et vådområde eller en skaterbane, der

opsamler regnvand, kan danne smukke og inspirerende omgivelser for vores friluftsliv. En god og grøn udvikling i hovedstaden er med til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med eksperter, der inden udgangen af 2019 skal udarbejde en analyse af mulighederne for at bruge de grønne kiler til klimasikring. Der etableres også 350 hektar nye grønne kiler i forbindelse med udpegning af nye byudviklingsområder.

STILREN MODULOPBYGGET AFFALDSSORTERING INDENDØRS

FLOTTE ROBUSTE AFFALDSLØSNINGER UDENDØRS

Sortering, hvor mange fraktioner, skal de matche interiør, hvilken type indkast?

Rund, kvadratisk, hvilken farve, med eller uden askebæger?

Carbi Model 868

Carbi Model 5075

I mere end 10 år, har Carbi leveret affaldsløsninger til rigtigt mange offentlige rum. Vi stiller store krav til både de produkter vi forhandler og dem vi selv producerer. Det sikrer lang levetid, høj brugervenlighed og funktionalitet der matcher opgaven!

Der er mange ting at tage stilling til, når der skal vælges. Vi står klar til at rådgive dig før beslutningen træffes. Ønsker du at se og mærke produkterne, kommer vi gerne ud med eksempler, der er relevante for at træffe det rigtige valg.

Det er en stor beslutning, når man går fra almindelige skraldespande til egentlig affaldssortering for en hel institution. Vi oplever via feedback, at det typisk er blevet lettere for rengøringspersonalet og miljøet som helhed er blevet optimeret.

Carbi er en projektorienteret virksomhed, så derfor er det ikke fremmed for os, når tilpasninger ønskes. Finder du nu ikke lige hvad du søger, så beskriv behovet. Ofte kan selv små ændringer, være det der skal til.

Tag os med på råd, få et tilbud og så er i med til affaldssortere nemt og effektivt.

www.carbi.dk • carbi@carbi.dk • +45 8230 4000 • Carbi ApS, Hammershusvej 12B, 7400 Herning

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 45


Allerede nu ser det ud til at der vil være endnu mere at se på end i 2017 når dørene i august åbner for udstillingen til den grønne branche. Foto: Lars Hestbæk

NYE UDSTILLERE VÆLTER TIL HL19 Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche – Have & Landskab - har nu solgt stande for et større beløb end på samme tidspunkt før sidste udstilling, der ellers slog rekorder for både antal besøgende og antal udstillere. Det tegner altså til, at der igen bliver proppet med viden, løsninger, planter, maskiner og fagfolk i Slagelse, når Have & Landskab åbner portene den 28. august til 30. august 2019.

E

n af de mest markante tendenser i det rivende standsalg er antallet af nye udstillere. Over 17% af de 164 virksomheder, der allerede har sikret sig en standplads syv måneder før Have & Landskab, var nemlig ikke med ved sidste udstilling i 2017. Den udvikling kommer dog ikke bag på bestyrelsesmedlem i Have & Landskab, Niels Kirkegaard, selvom sidste udstilling altså tiltrak flere fagfolk og udstillere til end nogensinde før. ”Jeg tænker, at det er en naturlig udvikling. Have & Landskab er generelt vokset, så det giver mening, at flere virksomheder har besluttet sig for at være med. Måske har de været

med som besøgende eller har hørt i branchen, at det er et godt sted at være. Det er simpelthen en del af den succes, som Have & Landskab er blevet, at flere og flere opfatter det som et godt forum at møde sine kunder i, så selvom jeg er glad for udviklingen, er jeg ikke overrasket,” lyder det fra Niels Kirkegaard, der desuden er formand for Maskinleverandørernes sektion Park, Vej & Anlæg og direktør i GMR maskiner a/s.

Næsten fyldt på Torvet Udstillerne er tidligt ude i år, men det er udstillingsleder Dina Overgaard også. Hun sidder allerede i Slagelse og er ved at

46 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2019

gøre klar til HL19, og også på hendes kontor har mængden af nye udstillere vakt opmærksomhed. ”Det giver jo en god fornemmelse, at vi allerede nu mærker en massiv interesse fra folk, som enten aldrig har været på udstillingen eller, måske har holdt et par års pause men nu ikke føler, at de kan holde sig væk længere. Vi har eksempelvis 12 nye udstillere på Maskinmarken, 6 nye udstillere på hovedgaden Strøget og 7 på Torvet, hvor vi typisk har belægnings- og inventarproducenterne. Faktisk har vi kun fem stande tilbage på Torvet, så det er virkelig gået hurtigt i år,” siger Dina Overgaard og fortsætter: ”Når 2017

var et rekordår, og vi allerede er i fuld gang med at overgå de tal, så er der god grund til at tro, at vi kommer til at stable en helt vidunderlig udstilling på benene til august. Have & Landskab er uden sammenligning blevet hele branchens samlingspunkt. Derfor ser jeg det efterhånden som et spørgsmål om, om man som virksomhed overhovedet tør holde sig væk?” lyder det retorisk fra udstillingslederen, der ud over at holde styr på de mange udstillere, også er i gang med at udvikle selve publikumsoplevelsen med større arealer, brugervenlig app, nye stiforløb, flere spisesteder og meget mere.


KORT NYT

Innovationspris kommer igen på HL19 Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche - Have & Landskab - kommer igen i 2019 til at lægge hus til Maskinleverandørernes Innovationspris.

Vinderen af Maskinleverandørernes Innovationspris 2017.

Prisen så dagens lys på seneste Have & Landskab i 2017 og gik kort sagt ud på, at en uafhængig ekspertjury fandt de tre mest innovative nyheder blandt maskinerne hos Maskinleverandørernes medlemmer. Ligesom i

2017 vil de innovative maskiner igen blive opdelt i kategorierne Firmanyhed, Danmarksnyhed eller Verdensnyhed og vil blive tydeligt markeret med skilte, når udstillingen slår dørene op i Slagelse i sidste uge af august 2019.

Aarhus Kommune og FSC® Danmark i unikt samarbejde om

bæredygtigt træ og papir Aarhus Kommune og FSC Danmark er gået sammen om at udbrede kendskabet til bæredygtige, certificerede træprodukter og klæde leverandører på til at leve op til kommunens krav om bæredygtigt træ og papir. ”Aarhus Kommune er en grøn kommune der hele tiden arbejder på at finde de bedste måder til at bevare vores klima og vores miljø. Nogle af vores fokuspunkter er at være med til at understøtte miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i de skove, som det træ vi forbruger, kommer fra. Samarbejdet med FSC (Forest Stewardship Council®) er en af grundstenene i dette arbejde”, fortæller Camilla Fabricius, Viceborgmester i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune er ”first mover” med

nyt initiativ. Indkøb & Udbud i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune samarbejder med FSC Danmark for at udbrede kendskabet til certificeret, bæredygtigt træ og papir hos en bred gruppe af nuværende og kommende leverandører.

FAGMESSEN FOR SPORTS- OG FRITIDSFACILITETER 20.-21. MARTS 2019 Fire gode grunde til at besøge SportsFair •

Få inspiration og faglige oplæg fra scenen.

Du møder spændende udstillere med alle de nyeste produkter og trends inden for idrætsområdet.

Du kan disponere og handle på ét sted.

Du kan møde dit faglige netværk og få viden med hjem.

REGISTRER DIG SOM BESØGENDE

Se det spændende program på www.sportsfair.dk

HER Gratis entré og parkering

www.sportsfair.dk

MESSE C ⋅ Vestre Ringvej 101 ⋅ 7000 Fredericia ⋅ www.messec.dk

februar 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 47


NYHED

SMP Magasinpost ID-46709

MIC 35

RUSTBESKYTTELSE

C4

KORROSIONSKLASSE

MEGET ROBUST

HØJ HASTIGHED

25 km/t. ERGONOMISK & STOR KABINE

NYTTELAST

1100

KG

Find nærmeste forhandler på www.karcher.dk, eller ring og hør nærmere på 70 20 66 67.

Joystick Markant forbedret betjening og komfort med joystick.

Multikobling A-ramme med hurtigskifte, takket være multikoblingsblok, der skifter op til seks lynkoblinger på én gang!

LED-arbejdslys Arbejd nemt og sikkert ved hjælp af de nye LED-arbejdslygter.

Ved adresseændring, send en mail til saki@saki.dk

NYHED. MIC 35 er en nyudviklet maskine på en helt ny platform med nye og fremtidssikrede motoralternativer. Det bedste fra de tidligere modeller er blevet videreført og suppleret med ny teknologi. MIC 35 er en multimaskine til helårsbrug med enkel udskiftning af redskaber. Den kan udstyres med multikobling, der med et håndtag af- og påmonterer op til seks lynkoblinger på én gang. Maskinen fås med to forskellige motorer, hvoraf den ene er STAGE V-klassificeret. Maskinen er den eneste i sin klasse, som har en bruttovægt på 2.500 kg.

Afsender: Magasinet Stat & Kommune Indkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

REDSKABSBÆREREN TIL ALLE ÅRSTIDER

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb nr1 2019  

Statsindkøb nr1 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded