Statsindkøb_nr4-2019

Page 1

Magasinet

STATSINDKØB &

Stat & Kommune Indkøb Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner NUMMER 4 / AUGUST 2019 / ÅRGANG 37

OFFENTLIGT INDKØB

AF SNAILMAIL

ER UDFORDRET REGIONER OG

KOMMUNER

STYRKER KLIMAINDSATS

INNOVATIONSPRIS PÅ HAVE & LANDSKAB

SVÆRE INDKØB AF TEAMBUILDING VED HOTEL- OG KONFERENCER


Magasinet

STATSINDKØB &

Stat og Kommune Indkøb Til indkøbere i staten, regioner og kommuner Ansvarshavende: Dan Morrison Navn- og adresseændring: Send en mail til saki@saki.dk Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: saki@saki.dk Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: dan@saki.dk Annoncer: E-mail: saki@saki.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 www.statsindkoeb.dk Design og tryk: KLS PurePrint A/S Hvidovre Oplag: 5.500 37. årgang Samarbejdspartnere

ISSN 2596-6065 Distribution og modtagere: Magasinet ”Stat & Kommune Indkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler hos Statens og ­Kommunernes Indkøbs Service A/S. Medlemmer af IKA, Foreningen af Offentlige Ind­købere. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: Kr. 250,- årligt ex. moms i Danmark Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

LEDER

Fælles interesse i gennemskuelige varedeklarationer ved indkøb af teambuilding

H

otel- og konferenceaftalerne har i flere omgange været udsat for kritik af leverandørerne. Aftalerne er for uigennemsigtige, bureaukratiske og ekskluderende for rigtigt mange udbydere, som vi også har skrevet om her i magasinet. Det koster også slid for leverandørerne at komme på aftalerne - og derfor skal der også hentes nye kunder for at tjene det hele ind. Et nyt buzzword i den proces er ”teambuilding”. Det er en rigtig god ide. En lang liste af leverandører har da også nu tilføjet ”teambuilding” som en vare på hylderne – helt ud over, hvad hotel- og konferenceaftalerne kræver fra SKI og Statens indkøb, som udbyder aftalerne. Et langt stykke hen ad vejen er det rigtigt set af leverandørerne at satse mere på ”teambuilding” fordi det koster på bundlinjen for de offentlige arbejdsgivere, når samarbejdet ikke fungerer. Altså i bedste fald et tilbud med indbygget fortjeneste for ordregiver. På mange arbejdspladser er der nemlig for meget guld bundet i dårligt eller tilfældigt samarbejde. Godt samarbejde er en forudsætning for succes og udvikling også i en offentlig virksomhed. Og når man nu alligevel er af sted på hotel og konference, så er det oplagt med teambuilding. Derfor er der grund til at tage fat i det tema, som man kan læse om i dette nummer af Magasinet Stat & Kommune Indkøb: Tilkøb af teambuilding til hotel- og konferencer duer, men kan blot give valg mellem skidt og kanel. Ifølge Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning skal indkøberne tænke sig godt om. Er målet sjov og ballade – eller noget mere seriøst? Når betegnelsen ”teambuilding” også bruges om mere sociale aktiviteter, som events med sjov og ballade, så er der brug for hjælp til indkøberne. Den hjælp kan ikke komme fra SKI og Statens indkøb, som slet ikke forholder sig til teambuilding, når godkendte leverandører sættes på listen. Til gengæld er der ingen tvivl om, at både kunderne, leverandørerne i hotel- og konferencecentrene, HORESTA og Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning har en fælles interesse i gennemskuelige varedeklarationer. Sociale aktiviteter har ikke noget med teambuilding som konsulentydelse at gøre: Der, hvor man reelt opbygger godt samarbejde til målrettede teams, forebygger konflikter og voksenmobning – og udvikler innovative, faglige og fælles løsninger. Det behøver ikke blive kompliceret at gøre tilbuddene tydelige. Man kan fortælle tingene, som de er – det er også nemmere at huske. Det er ikke noget forkert i at udbyde gourmetoplevelser, detektivspil eller andet, der med enkle midler kan ryste en medarbejdergruppe godt sammen. Det kan masser af leverandører godt være stolte af. Men der hvor medarbejderes personligheder bliver afgørende – og skal analyseres og sættes i forhold til det samlede billede for at opnå optimal succes – der er vi i en helt anden liga. Som det fremgår af dette blad, så kan lærepengene blive dyre - Hvis en leder og indkøber afsætter 100.000 kroner til personaleudvikling og teambuilding – og ikke får varen, så gør de det kun den ene gang. Vores problem er, at ”teambuilding” ikke er en beskyttet titel, lyder det her i dette blad fra formanden for Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning. God teambuilding har bl.a. Rigspolitiet haft gavn af, så der er også en bundlinje i det her. Det kan vise sig, at god teambuilding er en fremragende investering. Men det kræver, at man bestiller den rigtige vare.


59802

Susanne Junge, Varde Kommune

Glem alt om fysiske tankkort, og spar en uges forsendelse. Vores nye mobil-tankkort får dine kollegaer direkte på mobilen – på under ét minut. På den måde sparer du tid både på vejene og hjemme på kontoret. I en travl hverdag er det mere end OK. Vil du høre mere? Så ring til OK på 89 32 23 99.

50802

”OK’s mobil-tankkort har effektiviseret vores arbejdsgange. Både på vejene og på kontoret.”


LÆS I DETTE NUMMER

6

Svære indkøb af teambuilding ved hotel- og konferencer Tilkøb af teambuilding er i stigende grad en del af den pallette, som offentlige indkøbere kan vælge på hotel- og konferenceaftalerne. Tilbuddene om teambuilding kommer ovenpå gængse kriterier som beliggenhed, faciliteter og pris. Ifølge Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning skal indkøberne tænke sig godt om. Der er både skidt og kanel i tilbuddene. Er målet sjov og ballade – eller noget mere seriøst? Magasinet Stat & Kommune Indkøb har set på markedet, hvor SKI og Statens indkøb ikke kan hjælpe – for det er udenfor deres rammer.

Læs side 6

15

Offentligt indkøb af snailmail er udfordret Offentlige brevforsendelser via PostNord, kendt som snailmail, er udfordrede: Borgerne kan ikke med sikkerhed regne helt mere med modtagelsen af fysiske, offentlige breve. Alligevel køber kommuner, stat og regioner for et ukendt antal millioner kroner postydelser hvert år. Bl.a. flere valgkort kommer ikke – eller for sent. Dertil er der usikkerhed om mediciske tests, offentlige afgørelser og pas med post. Mange meddelelser kan sendes via e-Boks – som gerne tager ordrerne, siger de til dette magasin.

Læs side 15

24

Regioner og kommuner styrker klimaindsats Der er brug for et styrket samarbejde om klimaindsatsen på tværs af regioner og kommuner. - Det vil give en bredere og mere effektiv klimaindsats, mener Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer. - Vi er i regionerne glade for, at forståelsespapiret til grund for den nye regerings arbejde, beskriver, at Danmark skal have en bindende klimalov. Grundlæggende mener vi, at den nye klima-, energi-og forsyningsminister skal sætte sig i spidsen for en lov, der kan samle og styrke den danske klimaindsats.

Læs side 24

Bæredygtige møder, konferencer og hotelophold Vi har taget stilling – vi er svanemærket

Jægersborg Allé 166 • 2820 Gentofte • 39 77 28 00 Schaeffergaarden.dk • booking@schaeffergaarden.dk

4 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

N VA

EM ÆRK

E T

S

Rammeaftale: Heldagspakke fra kr. 478,- ex. moms pr. pers.

Konferencecenter 5055 0488


HÅG Capisco®

Unik – Innovativ – Eksklusiv – Svanemærket

Køb din HÅG Capisco arbejdsstol på SKI 50.30 og 03.13 aftalen via godkendt SKI leverandør, Scan Office.

Stolen har modtaget et antal udmærkelser for sine enestående egenskaber, karakteristiske design og miljømæssige profil. Du kan med god samvittighed vælge en HÅG Capisco som din arbejdsstol. www.flokk.com/hag

IC ECOLAB RD

EL

Tlf. 70 24 70 24 E-mail: kundeservice-ski5030@scanoffice.dk kundecenter@scanoffice.dk

NO

Med sine elegante kurver og brugervenlige funktionalitet skiller HÅG Capisco’s karakteristiske form sig ud fra andre stole og skaber personlighed i alle rum og på alle arbejdspladser. HÅG Capisco er en alsidig stol, der kan tilpasses alle arbejdssituationer på jobbet eller derhjemme.


Svære indkøb af teambuilding Tilkøb af teambuilding er i stigende grad en del af den pallette, som offentlige indkøbere kan vælge på hotel- og konferenceaftalerne. Tilbuddene om teambuilding kommer ovenpå gængse kriterier som beliggenhed, faciliteter og pris. Men duer de tilbud? Ifølge Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning skal indkøberne tænke sig godt om. Der er både skidt og kanel i tilbuddene. Er målet sjov og ballade – eller noget mere seriøst? Magasinet Stat & Kommune Indkøb har set på markedet, hvor SKI og Statens indkøb ikke kan hjælpe – for det er udenfor deres rammer. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

Meget teambuilding handler om sammenhængskraft i medarbejdergrupperne, men det rigtige tilbud kan være svært at bestille for indkøberne på hotel- og konferencecentre.

6 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019


g ved hotel- og konferencer

E

n lang række hotel- og konferencecentre har i al ubemærkethed de seneste år fået nye varer på hylderne, der intet har at gøre med gængse kriterier som beliggenhed, faciliteter eller pris. Nu handler det også om oplevelser og ikke mindst teambuilding, som en lang stribe udbydere på hotel- og konferenceaftalerne har fået. ”Teambuilding” er blevet et ””buzzword”, som giver

flere kunder. Ellers gjorde man det ikke. Problemet er, at betegnelsen ”teambuilding” også bruges om mere sociale aktiviteter som events med sjov og ballade. Og det har ikke noget med teambuilding som konsulentydelse at gøre: Der, hvor man reelt opbygger godt samarbejde til målrettede teams, forebygger konflikter og voksenmobning – og udvikler innovative, faglige og fælles løsninger. Hos Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning, siger formanden Carsten Brandt, fra Carsten Brandt Personaleudvikling med 30 års erfaring med teambuilding, at der er mange gråzoner i markedet. - I brancheforeningen er det vores vurdering, at en stor andel af udbyderne ikke kender til krav om rådgivning og forsikring af deltagerne - og om etik, sikkerhed og ansvar. En stor del af tilbuddene er ikke seriøs teambuilding (teamopbygning), men de kan måske være udmærkede, hvis folk bare skal have en god dag, bemærker Carsten Brandt. - Derfor skelner vi i brancheforeningen mellem events (sociale aktiviteter) og proces (udviklingsforløb). Kunderne får ofte tilbudt en bred pakke af både underholdning og konsulentydelser, såsom teamudvikling med mere. Det kan være svært for kunderne selv at vurdere, om de ydelser dækker deres behov. Lærepengene kan blive dyre nogle gange, mener Carsten Brandt. - Hvis en leder og indkøber afsætter 100.000 kroner til personaleudvikling og teambuilding – og ikke får varen, så gør de det kun den ene gang. Vores problem er, at ”teambuilding” ikke er en beskyttet titel, siger Carsten Brandt.

Han er selv officer og overtog i 2007 forretningen fra teambuildingens grand old man, Carsten Mørch.

Flere offentlige bruger teambuilding Det er ikke ukendt for offentlige indkøbere at bestille teambuilding. Blandt andet er det sket ved et omstillingsprojekt i Rigspolitiet for at skabe ny faglig identitet. - Vi har i den grad strømlinet, effektiviseret og kvalitetsløftet, konkluderede centerchef for Administrativt Center Øst, Pernille Brinch, efterfølgende om sammenlægningen af administrationen fra seks politikredse til én samlet enhed med omkring 125 ansatte. Rigspolitiet sammenlagde afdelinger for våbentilladelser, andre tilladelser, kørekort og automatisk trafikkontrol til to centrale enheder i Holstebro og Taastrup. Rigspolitiet skabte et omstillingsprojekt, der skulle kompetenceudvikle og styrke sammenholdet i de nye enheder. Midlerne var netop skræddersyede uddannelsesforløb - og teambuilding. Medarbejderne blev sat sammen på kryds og tværs, hvor det var en udfordring at finde et fælles fodslag. Kurserne skabte derpå god sammenhængskraft og større ensretning i sagsbehandling, lød meldingerne. Tilbudsjungle for teambuilding Men at finde det rigtige tilbud om teambuilding på de hotelog konferencecentre, som aftalerne under SKI og Statens Indkøb omfatter, er som at finde vej i en jungle. Fra listen kan vi plukke eksempler på tilbud (uden at nævne navne) under rubrikken ”teambuilding”. Salgsudspillene lyder blandt andet sådan her:

• ” …Vores eget gådefulde mystery-game. Et detektivspil som handler om teamwork, kreative evner og tænke ud af boksen.” • ”Når arbejdsdagen er forbi, venter der dig og dine konferencegæster en verden af enestående spaoplevelser i smukke omgivelser og en afslappende atmosfære. (…) Danmarks største spa, hvor der er kælet for hver detalje for at skabe den perfekte sanseoplevelse for dig. Du kan gå på opdagelse mellem flere end 60 forskellige spa- og wellnessoplevelser fordelt på 4.500 kvadratmeter og fire etager.” • ”…en række af smags- og sanseoplevelser, hvor deltagerne samtidig stilles på en række prøver. Det er et rally, hvor øjne, hjerne, mund, gane og mave udfordres; Der er nogle smagsoplevelser, man bliver guidet igennem, men hvor man sluttelig skal bestemme oprindelse m.v.” • ”… spændende aktiviteter som fx kapsejlads/matchrace i smakkejoller. 1 times undervisning og derefter kapsejlads mod de andre hold.” • ”Har du og kollegaerne en lille detektiv gemt i maven, elsker I en god krimi og et godt mysterium, skulle I prøve virksomhedsspillet Assistancemelding Drab som underholdning til næste firmaarrangement.” • ”Ønsker I teambuilding, samarbejder vi med professionelle teambuildingfirmaer, der kan levere skræddersyede arrangementer.” • ”Vi tilbyder masser af teambuilding-aktiviteter og indhenter gerne tilbud fra vores samarbejdspartnere. Vi foreslår: ”Se Aarhus fra vandet”, ”Murder Investigation”, ”Team Workshop: Money

august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 7


› building. Den certificering kan kunderne spørge efter. - Det er den eneste branchegodkendte uddannelse på området – en uddannelse, der afsluttes med en eksamen, som man kan dumpe i. Det er en certificering over to dage, så det er ikke nok kun at se på certificeringen. Man skal også ind i udbydernes baggrund og kompetencer for at sikre, at man får det, som man bestiller, understreger Carsten Brandt.

- Vores udfordring som branche er, at mange tilbyder alt – uden at kunne alt, siger Carsten Brandt, formand for Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning.

Maker, Kommunikaos, Kultur på kryds & tværs, Water Action, laser- og lerdueskydning.” • ”Vilde dyr i omgivelser, der minder om Afrikas savanne – og mulighederne for teambuilding langt uden for komfortzonen er derfor endeløse.” • ”Gæsterne opdeles i grupper. Alle får bykort, quizz-spørgsmål og plan for en rundtur til værtshuse i Svendborgs hyggelige bydel nær havnen. Der serveres naturligvis et par genstande på vejen rundt. I besøger et udvalg af værtshuse.”

Kunderne skal sikre sig Men hvordan sikrer kunderne

sig, at de får det, som de bestiller? Ifølge Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning mener formand Carsten Brandt, at man skal være bevidst om sine mål med teambuilding. - Man kan skal skelne mellem om teambuilding skal være for sjov eller alvor, fastslår Carsten Brandt. - Er det for sjov med det mål at få en god dag, kan mange tilbud være gode nok. Eksempelvis at sejle ned ad Gudenåen i tre timer. Er vi i den seriøse afdeling kan man blive snydt, hvis målet er at undgå dysfunktionelle medarbejdergrupper, bremse stress og voksenmob-

8 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

ning og udvikle målrettede, effektive enheder. Det kræver konsulentsparring. Her skal der ses på udbyderens kompetencer, uddannelse og erfaring. Vores udfordring som branche er, at mange tilbyder alt – uden at kunne alt. Så snart det handler om konsulentbistand bliver det dyrere, fordi vi så også kommer over i eksempelvis adfærds- og profiltests, erhvervserfaring med mere. Det er klart, at nogen så kalder det ”teambulding” – selv om det ikke er det - fordi man så kan tage flere penge for det, siger Carsten Brandt. Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning har skabt uddannelsesforløb, som certificerer udbydere af team-

SKI og staten sidder på aftaler Offentlige indkøbere på hotelog konferenceaftalerne er også overladt meget til sig selv, når de skal vælge mellem tilbud om tilknyttet teambuilding til stederne. Efter i en årrække at være etableret i Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen er Hotelaftalen nu under SKI (Aftale 16.06) som en frivillig aftale. Men er der ansvar for teambuilding i hotelaftalerne? - Det korte svar er: Nej, tilkøb af teambuilding er ikke en del af SKI-aftalens sortiment, påpeger Anita Santarelli, kommunikationschef for SKI. Heller ikke Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen har i deres forpligtende rammeaftale for statslige indkøbere af konferencefaciliteter tilkøb af teambuilding inkluderet. - Det er ikke et område, som Statens Indkøb har beskæftiget sig med, hvorfor vi i sagens natur heller ikke kan rådgive om indkøb af det, påpeger Morten Jarlbæk Pedersen, chefkonsulent og Ph.d. i direktionssekretariatet hos Moderniseringsstyrelsen. Dermed har hverken Statens Indkøb eller SKI officielle holdninger til, hvad teambuilding bør indeholde, men meget tyder på øget bevidsthed om både skidt og kanel for teambuilding.


Hotel og konferencecenter

Hotel og konferencecenter

Konference med charme i

af Nordsjælland

naturligvis Konference med charme i

af Nordsjælland

naturligvis Vi har Statsaftale

w w w. b y m o s e h e g n . d k

www.bymosehegn.dk w w w. b y m o s e h e g n . d k

Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter er en del af Pindstrup Fonden, hvis formål er at medvirke til integration af handicappede og ikke handicappede børn og unge i samfundet. Et kærligt socialt ansvar, vi deler med alle vores gæster, da alt overskud går ubeskåret til fondens formål.


STOR FORSKEL

på kommuners udbud

D

er er stor forskel på, hvor meget kommuner vælger at udlicitere opgaver, og der er blevet mindre udlicitering i 2018 i forhold til året før. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri, som mener, at der er økonomisk potentiale i, at kommunerne sender flere opgaver i udbud. FOA advarer derimod om at gå den vej.

Vi kan få mere velfærd for pengene ved at udlicitere flere kommunale opgaver, siger Jakob Scharff, der er branchedirektør hos DI til fyens.dk. Foto: Sif Meincke, Copyright Dansk Indsutri

Vi kan få mere velfærd for pengene ved at udlicitere flere kommunale opgaver til private firmaer. Sådan lyder udmeldingen fra interesseorganisationen Dansk Industri (DI), som i en ny undersøgelse har set på, i hvor høj grad landets 98 kommuner vælger at udlicitere opgaver til private udbydere. - Der er et stort potentiale for at arbejde tættere sammen mellem det offentlige og private, og der er opgaver, hvor der kan være mange kommunale penge at spare, siger Jakob Scharff, der er branchedirektør hos DI til fyens.dk.

Hele Danmarks fagmesse for kirken 26. september 2019

PÅ KIRKENS FORUM FÅR DU NY VIDEN, INSPIRATION OG NYE KONTAKTER Kirkens Forum 2019

Gør besøget til en udflugt

Står I over for investeringer, renoveringer, eller har I brug for konsulentbistand på faglige eller administrative områder, så finder I det på messen.

Masser af inspiration

Som ansat i kirken kan I få en uformel snak med en lang række dygtige og professionelle udstillere.

Se mere på www.kirkensforum.

10 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

Brug dagen på at opleve mesen og nyd en lækker frokost i vores restaurant - Husk at I kan reservere bord forud. Oplev de spændende indlæg på scenen, vi præsenterer, blandt andre, Anders Agger. DM i Grandækning byder igen i år på flotte grandækninger og blomsterworkshoppen inspirerer med de smukkeste dekorationer.

Anders Agger


MONTRA MEETING

KURSER & KONFERENCER med sublim service i absolut særklasse

Når du booker et møde på Montra Hotels, får du et gennemført møde- og konferencekoncept, hvor du vil opleve unik service i alle faser af arrangementet. Vores personale er altid nærværende og klar til at yde en sublim service. Vi byder på gastronomisk frokostbuffet og kan tilpasse menuen til særlige behov. Vores hoteller er lette at komme til, uanset om du kommer med offentlige transportmidler eller i bil. Vi har gratis parkering og fri opladning af el-bil. Kort sagt, vi gør os umage med, at give jer en god oplevelse, når I afholder et møde eller en konference hos os. Vi klarer alt det praktiske, så I kan bruge energien på at få maksimalt udbytte af arrangementet. Læs mere og book på montrahotels.dk

Heldagspakke fra

325,-

Pr. person excl. moms

RAMME AFTALE Konferencer, møder og hotelophold

Montra Hotel Hanstholm · Montra Skaga Hotel · Montra Hotel Sabro Kro · Montra Odder Parkhotel · montrahotels.dk


Statsrevisorerne vil have billigere offentlige indkøb Både virksomheder og ministerierne kan spare penge, når det offentlige køber ind hos private virksomheder. Sådan lyder det fra Statsrevisorerne i en afgørelse. DI kunne ikke være mere enig.

S

tatsrevisorerne anbefaler at skære ned på de såkaldte transaktionsomkostninger i forbindelse med offentlige udbud. Dansk Industri hilser anbefalingerne velkomne. - Statsrevisorerne kommer med anbefalinger til, hvordan udbud kan gøres billigere, og det flugter fuldstændigt med, hvad vi længe har anbefalet. Der er et kæmpe potentiale for sammen at få løst de offentlige opgaver bedre og billigere, siger branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne. Transaktionsomkostninger er de omkostninger, som f.eks. ministerier bruger på at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre et indkøb, og som private bruger på at udarbejde tilbud. I afgørelsen hedder det, at statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for at minimere transaktionsomkostningerne, når de gennemfører udbud, da det vil medføre besparelser for både staten og den private sektor. Statsrevisorerne peger på, at der er potentiale for at minimere transaktionsomkostningerne både i ministerier og hos tilbudsgivere på flere områder.

- Der er et kæmpe potentiale for sammen at få løst de offentlige opgaver bedre og billigere, siger branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne. Foto: Rie Neuchs, copyright DI

12 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

Rådgivere har høje omkostninger Rådgiverbranchen er særlig hårdt ramt af høje transaktionsomkostninger ved salg til det offentlige. Det viser forsk-

ning fra Center for forskning i offentlig-privat samspil på RUC. Det betyder, at mange virksomheder afholder sig fra at byde på konkrete opgaver og ifølge en ny analyse fra DI Rådgiverne vurderer 85 pct. af rådgivervirksomhederne, at transaktionsomkostningerne er så høje, at de ofte eller nogle gange afholder sig fra at byde på offentlige opgaver. - Det er ikke kun en udfordring for rådgivervirksomhederne, at transaktionsomkostningerne er så høje. Det er et samfundsproblem, fordi de transaktionsomkostninger, som rådgiverne har, bliver lagt oven i priserne. Vores tal viser, at mere end 8 ud af 10 rådgivervirksomheder ofte eller nogle gange helt lader være med at byde på opgaver i det offentlige, alene fordi ressource­forbruget i forbindelse med at udarbejde tilbud til den offentlige opgave er ude af proportioner, siger Henriette Søltoft, branchedirektør i DI Rådgiverne. - Det er derfor overordentligt positivt, at Statsrevisorerne på baggrund af Rigsrevisionens analyse nu sætter streg under dette problem og kommer med anbefalinger til at gøre noget herved, siger Henriette Søltoft.


Hvis du tror, at vi blot er en annonceportal, tager du fejl Vi står altid klar til at rådgive og hjælpe dig – også når det gælder rekruttering. Lad derfor Jobindex finde din næste medarbejder.

Kender du vores CV-statistik? Antal fordelt på kategorier

Antal fordelt på områder

Informationsteknologi

19.725

Københavnsområdet 65.032

Ingeniør og teknik

20.313

Region Sjælland

43.215

Fyn

23.847

Nordjylland

20.704

Midtjylland

37.870

Sydjylland

27.523

Bornholm

8.696

Udland

10.813

Ledelse og personale

47.017

Handel og service

35.423

Industri og håndværk

31.882

Salg og kommunikation Undervisning

39.514 17.575

Kontor og økonomi Social og sundhed Øvrige stillinger

50.350 22.938 12.737

Dit faglige team ønsker dig et godt rekrutteringsefterår. Husk, vi er her for dig!

Tina – 3832 3449

Henrik – 3832 3352

Margit – 3832 3387

Thomas – 3832 3454

René – 3832 3392


Ny politik for miljømærkning af indkøb i Region Midtjylland Region Midtjylland vil understøtte en miljømæssig og bæredygtig udvikling i samfundet. Hvert år bruger regionen ca. 8 mia. kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser, og som en stor offentlig forbruger er det vigtigt, at regionen køber ansvarligt ind. Regionsrådet har derfor vedtaget, at Region Midtjylland fremadrettet, når det er muligt, efterspørger varer og tjenesteydelser, der er miljømærket efter type-1 miljømærkning som f.eks. Svanemærket og EU- blomsten. Samtidig vil regionen løbende gå i dialog med relevante aktører om muligheden for at øge andelen af miljømærkede produkter på markedet. Miljømærkningspolitikken indebærer, at kravene til miljømærkning skærpes jo mere modent markedet er. For at kunne gøre dette, er udbudsområderne opdelt i 5 kategorier, der afhænger af markedssituationen. For hovedparten af regionens varer og tjenesteydelser er der på nuværende tidspunkt ikke udviklet miljømærkningskriterier. Administrationen vil løbende holde sig orienteret om, hvorvidt der bliver udviklet miljømærkning på områderne. Og fremadrettet vil regionen efterspørge miljømærkninger ved den næste udbudsrunde.

Region Midtjylland vil efterspørge varer og tjenesteydelser, der er miljømærket efter type-1 miljømærkning som f.eks. Svanemærket og EU- blomsten

BYG SELV DET PERFEKTE ARRANGEMENT ·

4-stjernet hotel med 223 værelser

·

Unik beliggenhed ved Billund Lufthavn og tæt på motorvejen

·

5-stjernet konferencecenter

·

25 fleksible konferencelokaler

·

2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 pers.

·

Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·

LEGO® Business & Bricks teambuildingkoncept

·

Vi har rammeaftale

Åbner 1. april 2019 3 etager 142 værelser

Se mere på: LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget helt ud over det sædvanlige. LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2019 LEGO Gruppen.

14 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019


Offentligt indkøb af snailmail er udfordret Offentlige brevforsendelser via PostNord, kendt som snailmail, er udfordrede: Borgerne kan ikke med sikkerhed regne helt mere med modtagelsen af fysiske, offentlige breve. Alligevel køber kommuner, stat og regioner for et ukendt antal millioner kroner postydelser hvert år. Nu er posten under pres; tab på snailmail koster på bundlinjen og på tilfredsstillende borgerservice. Bl.a. flere valgkort kommer ikke – eller for sent. Dertil er der usikkerhed om mediciske tests, offentlige afgørelser og pas med post. Mange meddelelser kan sendes via e-Boks – som gerne tager ordrerne, siger de til dette magasin. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

I

mange kvarterer er det en stående joke ”om nogen har fået post?”. Også indkøb af offentlige brevforsendelser har nu udfordringer med stadigt stigende portopriser for stadigt mere forsinkede postforsendelser, i daglig tale kaldet snailmail. Det er nu i høj grad også et kommunalt, statsligt og regionalt problem.

Eksemplerne står i kø. I den mindre boldgade undrede man sig i Næstved blandt lokale borgere, da et høringssvar om lovlig parkering af en campingvogn blev sendt ud til børn i husstande med brev – forsinket i forhold til, at samme besked var kommet med e-Boks til firmaer og voksne. I den alvorligere ende med konsekvenser for eksempelvis arbejdsskadesager har ombudsmanden tidligere kritiseret, at nogle klager blev afvist fordi posten var forsinket, så tidsfrister blev overskredet. Også regionernes screening af tarmkræft har været berørt, når breve med borgernes afføringsprøver kommer for sent – og ”blev for gamle”.

Offentlige indkøb af brevforsendelser med snailmail er under pres. Når det gælder eksempelvis kommunal fremsendelse af valgkort siger Susanne Søndahl Wolff fra e-Boks, sådan: - Der er ikke noget i vejen for, at e-Boks kunne sende valgkort ud elektronisk til borgerne.

Pas og demokrati Mest udtalt og følsomt er det, når det gælder vores nationale identitet med pas og demokrati. august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 15


I 2016 lavede Rigspolitiet en opgørelse: Knap 200 pas forsvandt årligt i posten, og i 2015 nåede 244 pas ikke frem til ejerne. Det er dog umuligt at sige, hvad der skyldes forsinkelser – eller tyveri - men i alt er 226.311 danske pas gået tabt fra 2010 til 2016. Til trods for, at hvert tredje pas bliver fundet igen, peger tallene også i retning af, at danske pas også er en handelsvare for kriminelle. Men når det kommer til noget af det mest følsomme i vores samfund, vores demokrati med fremsendte valgkort, er der i flere kommuner krise i forsendelserne - om end et samlet overblik også mangler i den sag.

Valgkort-sagen Danmark havde denne forsommer to valg: Europaparlamentsvalg 26. maj og Folketingsvalg den 5. juni. Denne skribent (bosiddende i Hvidovre) fik slet ikke valgkort med PostNord til valget 26. maj. Til Folketingsvalget kom valgkortet tre dage for sent i forhold til lovet fremsendelse fem dage før. Var det så et isoleret problem? Nej, på begge valgdage var denne skribent også valgtilforordnet to forskellige steder. De to valgsteder registrerede begge over et halvt hundrede vælgere, som slet ikke fik valgkort med posten. Hertil kom et uregistreret antal borgere, som fik valgkort for sent eller slet ikke, og måske ikke mødte op. Reaktioner på et FaceBookopslag viste lignende problemer i København og flere steder i Jylland. Der blev talt om demokratikrise på grund af snailmail. Og ingen kan vide, hvornår vi skal til valg igen. Kommunen (her Hvidovre)

svarede venligt, at man skal stemme samme sted som vanligt uden valgkort - og det er fint nok at vise kørekort, sygesikringskort eller pas som ID for at få lov at stemme. Men, men... Specielt EP-valgene døjer med lav, dansk stemmeprocent. Ved de seks første valg til EuropaParlamentet godt 50 %. I Danmark steg valgdeltagelsen i 2009 til 59,54 %. I 2014 til 56,32 %, mens den her i maj landede på 66,02 procent, hvilket dog stadig er lavt for valg i Danmark. Manglende valgkort hjælper næppe. De kan blive en barriere for dem, som ikke ved om de gider stemme; man skal jo selv sætte sig ind i “hvad gør man så?” ”og hvor henne?” Hvidovre Kommune henviste til PostNord som problemets ejermand - for valgkort var sendt for længst fra kommunen. Også eksempelvis Næstved Kommune måtte berolige i lokalmedier, så folk ikke gik i panik over manglende valgkort. På kommunens hjemmeside stod ellers, at folk ville få valgkort med posten senest fem dage før valget. Teamleder Gitte Nonbo bekræftede, at nogle valgkort var forsinkede.

KMD og Indenrigs­ ministeriet melder hus forbi Det store spørgsmål er, om man kan lave det om? Valgkort via e-Boks eksempelvis? For i valgkort-sagen og flere lignende sager med offentlig post tager ingen højde for, at snailmail er snailmail. Imens er manglende, offentlige postforsendelser blevet kastebold mellem aktørerne. En af dem er KMD. Ifølge kommunikationschef for KMD, Christoffer Hellmann, producerede KMD knap 4 mio. valgkort op til EP-valget. KMD synes, at deres ansvar stopper der. - Vores opgave stopper ved overleveringen til PostNord. Vi har derfor ikke overblik over, hvor mange der modtager valg-

16 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

kort. Det er heller ikke en opgave, som vi kan tage på os. Forudså KMD, at PostNord ikke levede op til afleveringen af valgkort i rette tid flere steder? - Det er ikke KMD’s opgave. Den del af processen overlader vi til andre. - Har KMD overvejelser om at ændre proceduren fra fysisk til elektronisk udsendelse evt. via e-Boks – hvilket formentlig vil kræve en henvendelse fra KMD til Indenrigsministeriet? - Som du er inde på, så er det politisk bestemt, at der skal udsendes fysiske valgkort. Overvejelserne er ikke producentens, men myndighedernes, mener Christoffer Hellmann.

om valgsted, åbningstider mv., anvendes valgkortet også til kontroller på valgstederne. Der er for tiden ingen alternativer til papirvalgkortet, som opfylder de samme hensyn, som valgkortet varetager i dag, mener Christine Boeskov fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Spørgsmålet er, om det er rigtigt? Ministeriet har nemlig ikke kommenteret på, hvorfor man ikke kan sende samme valgkort ud til print eller mobiltelefon – ganske som mange andre offentlige dokumenter, eksempelvis opkrævning af ejendomsskat? Eller som eksempelvis flyselskaber gør med boardingkort?

Aben videre Også Økonomi- og Indenrigsministeriet sender ”aben” videre: Christine Boeskov, valgkonsulent i afdelingen Kommunaljura og Valg: - Det er kommunernes opgave at udsende valgkort. KMD og Strålfors (som sammen med PostNord udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, red.) løser opgaven for kommunerne. Trykning og distribution af valgkort aftales mellem KMD, Strålfors og PostNord, så der i rækkefølgen af trykningen tages højde for, hvilke dage PostNord omdeler post i de forskellige områder. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke involveret i den praktiske tilrettelæggelse, understreger Christine Boeskov. - Hvis et valgkort ikke kan afleveres (f.eks. fordi adressaten er ubekendt), returneres valgkortet til kommunen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor ikke nærmere viden om omfanget af evt. problemer med valgkortomdeling. PostNord har telefonisk kort før valget oplyst ministeriet, at alle valgkort var omdelt. Vi må derfor henvise til KMD og/eller Postnord. Hvad med at gøre valgkort digitale? - Der er ingen aktuelle planer om at gøre valgkortet digitalt. Ud over at identificere vælgeren og oplysning til vælgeren

E-Boks er klar E-Boks er også lodret uenig i, at valgkort ikke kan sende ud elektronisk. Man er begyndt i Norge. E-boks vil gerne sende mere digital post – også valgkort. Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director for e-Boks, forklarer sådan til dette magasin: - Der er ikke noget i vejen for, at e-Boks kan sende valgkort ud elektronisk til borgerne, ligesom vi sender store mængder andet digital post ud hver dag. Men det er en beslutning, som ligger hos folketingspolitikerne, om valget skal være analogt eller digitalt. Og det vil nok kræve en ændring i Grundloven. Ser vi til Norge vil de ved næste kommune- og folketingsvalg 9. september sende digitale valgkort ud til 550.000 borgere. 18 kommuner deltager i forsøget for at finde nye måder at kommunikere til borgerne på. E-Boks er leverandør af den portal (valg. no), hvor borgere uden digital postkasse, kan hente digitale valgkort, ligesom de kan modtage valgkortet i e-Boks.no, påpeger Susanne Søndahl Wolff. Fremsendelse af offentlige dokumenter vil heller ikke være nyt for e-Boks. I forvejen er over 30.000 registrerede (heraf flere offentlige myndigheder) som afsendere i e-Boks. De er også ifølge års-


4-STJERNET BELIGGENHED MIDT I DEN SMUKKESTE NATUR

Naturskønne rammer

- igen med på Statens Rammeaftale Vi er stolte af, at Danmarks aktive hotel og konferencecenter igen er med på rammeaftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter. Med en beliggenhed midt i den skønneste natur, tilbyder vi de bedste priser og de perfekte rammer for møder, kick-off, events, kurser, kongresser, konferencer, messer og udstillinger.

· · · · · · · · · ·

30 mødelokaler 187 værelser Udsigtsrestaurant Egen eventafdeling Gratis wifi 600 gratis p-pladser Gratis el-opladning Elite smiley God Adgang Green Key

VINGSTED hotel & konferencecenter er blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2017 og er dermed certificeret Eliteleverandør.

NYHED! August 2019 Fakta Vingsal Vingsalen, 770 m2 Pers.: 770 Biograf/540 Skolebord Vingsal 3, 217m2 Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord Vingsal 2, 217m2 Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord Vingsal 1, 332 m2 Pers.: 400 Biograf/300 Skolebord

Læs mere på vingsted.dk


Men kan kommunerne forsvare at opretholde indkøb af ydelser hos PostNord? Foreløbig tyder manglende, nye retningslinjer fra Indenrigsministeriet – bl.a. vedrørende valgkort - ikke på ændringer. rapporten for 2018 i gang med teknologiinvesteringer, der skal udskifte ”motoren” i digital postløsning. E-Boks er desuden et selvstændigt aktieselskab og ejet ligeligt af Nets og PostNord: Man kan derfor sige, at når brevforretningen – også i det offentlige - daler, så kompenseres tabet delvist for PostNord. Som e-Boks selv skriver om ideen bag elektronisk post: Den betyder færre udgifter til porto, bedre service og lavere belastning af miljøet.

PostNord i redningsplan svarer ikke Magasinet Stat og Kommune Indkøb har naturligvis også henvendt sig til PostNord, som ikke er vendt tilbage med besvarelser fra presseafdelingen. PostNord har måske også nok at se til. I slutningen af maj 2019 kom en redningsplan for PostNord, da EU-kommissionen godkendte den. Redningsplanen giver PostNord et kapitaltilskud på 1,7 milliarder kroner fra den svenske og danske stat. Især den danske del af Post-

Nord styrtbløder. Bl.a. på grund af Danmarks høje niveau af digitalisering. Pengene skal derfor gå til omstrukturering af den danske del af PostNord. I april blev det opgjort, at den danske del af Post Nord-koncernen stod med et underskud på 3,6 milliarder kroner på seks år. Bestyrelsen fyrede da CEO Håkan Ericsson. I en pressemeddelelse nævner Christian Jansson, bestyrelsesformand i Post Nord, også det aggressive omstillingsarbejde i PostNord for at tilpasse sig fald i brevforsendelser som årsag. Også finansdirektør, Gunilla Berg, var derefter færdig i Post Nord. Årslønningerne til de to var for administrerende direktør Håkan Ericsson sidste år ni millioner kroner og for Gunilla Berg 4,2 millioner kroner. Af

seneste årsregnskab fremgik, at de to PostNord-direktører fik fratrædelsesvederlag svarende til den årsløn. Det har også kostet at finansiere fyringer af tusindvis af tjenestemandsansatte postfolk, der har krav på tre års løn ved en fyring. PostNords danske forretning omsatte for 8,6 milliarder svenske kroner og fik et driftsunderskud på 1,4 milliarder svenske kroner svarende til et underskud på én milliard danske kroner. På Trustpilot siger 93 % af kunderne, at Post Nords service er dårlig. Sagen om offentlige indkøb af postydelser synes derfor ikke at være slut her.

Landsret skærper ubetingede straffe i Atea-sag Fem mænd ville frifindes i sag om bestikkelse af offentligt ansatte, men tre af dem har fået hårdere straffe. Østre Landsret har skærpet straffene mod tre mænd i ankesag om it-giganten Ateas bestikkelse af offentligt ansatte. To andre mænd har fået mildere straffe end i byretten. Sagen drejer sig om luksuriøse rejser og middage, som selskabet i Atea har ydet til offentligt ansatte i Region Sjælland. Pengene kom fra en særlig konto, som blev brugt til at smøre kunder med. Den slags går ikke, når kunden er fra det offentlige. Fire af mændene er dømt for bestikkelse,

18 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

mens alle fem er skyldige i mandatsvig eller medvirken hertil. En tidligere it-driftschef i Region Sjælland, René Clausen, og en tidligere salgschef i Atea, Per Juul Andersen, har fået ubetingede domme på henholdsvis to års fængsel og fængsel i et år og tre måneder. I byretten lød straffen mod dem på henholdsvis halvandet og ét års fængsel. De tre øvrige mænd, tidligere Atea-koncernchef Claus Hougesen, tidligere Ateakoncerndirektør Peter Trans og en tidligere it-udviklingschef i Region Sjælland, Michael Mølkær Jensen, får betingede domme.

Hougesen er idømt seks måneders fængsel, som ikke skal afsones, hvis han udfører 120 timers samfundstjeneste. I byretten fik han ti måneders fængsel, hvoraf tre skulle afsones. Peter Trans slipper med tre måneders betinget fængsel. I byretten lød hans straf på otte måneders betinget fængsel. Mølkær Jensen får dog en strengere straf end i byretten. Hans straf blev forhøjet fra 40 dages fængsel til fire måneder. En straf, som dog ikke skal afsones, hvis altså han udfører 100 timers samfundstjeneste, skriver Ritzau.


UPPLANDS VÄSBY

STOCKHOLM

www.zleep.com

SVERIGE

AALBORG

SKEJBY

AARHUS

HILLERØD

VIBY

AARHUS

MAR’21

BILLUND LYNGBY JUN’20

KALUNDBORG

ØRESTAD MAR’20

KOLDING ROSKILDE

BALLERUP CITY & AIRPORT

KØBENHAVN

A GOOD NIGHT’S ZLEEP BEFORE YOUR NEXT MEETING

Tre hoteller nær lufthavne

Parkering på alle hoteller

Gratis WiFi på alle hoteller

Morgenmad DKK 99

Få dit 10. ophold gratis

ISHØJ


For 12. gang afholder Dansk Center for Lys konferencen Lysets Dag

Lysets Dag i den nye by Dansk Center for Lys afholder konferencen Lysets Dag den 23. september og årets tema er: Lyset i den nye by og tager udgangspunkt i Københavns nye bydel: Nordhavn. Med konferencen ønsker Dansk Center for Lys at sætte fokus på forskellige aspekter omkring godt lys for mennesker, der hvor de færdes, bor og arbejder. På konferencen vil indlægsholdere fra ind- og udland fortælle om, hvordan belysningen kan være med til at skabe en velfungerende by, som inkluderer brugerne,

og som gør det trygt og sikkert at færdes. Dagen byder også på debat om hotte lysemner som f.eks.: Giver smarte muligheder bedre byrum? Efter det sidste indlæg er der en guidet tur til indre Nordhavn, som afsluttes på toppen af Portland Towers, hvorfra der er en storslået udsigt over byen.

Mød blandt andre:

Aktørerne i Nordhavn Rita Justesen, chef for planlægning og bæredygtighed i By & Havn, fortæller om de store byplanmæssige linjer i Nordhavn, mens Lars Jensen, arkitekt m.a.a. fra Sleth, dykker ned i belysningen af byrummene i Århusgadekvarteret. Claes Nilsson arkitekt m.a.a. fra Cobe, fortæller om belysningen i tegnestuens spændende lokaler på Sundmolen. Camilla van Deurs, stadsarkitekt i København Den nye stadsarkitekt vil fortælle om, hvordan det bløde nordiske lys, tusmørket og de lyse sommernætter er en del af Københavns identitet. Byens lys skal give plads til stjernernes skær, samtidig med at København skal være en by med gang i bylivet året rundt, også når mørket falder på. Ved at bruge de bedste teknologier kan det ske på en bæredygtig måde. Florence Lam. lysdesigner, Arup Florence Lam er leder af Arups lysdesignafdeling og vil fortælle om, hvordan belysningen kan skabe en inkluderende 24 timers by til gavn for både mennesker og samfund. Hun viser eksempler fra en række af Arups projekter, som hun har genbesøgt efter, at de har været i brug i længere tid.

20 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

Derek Porter, IALD, MIES, Associate Professor, Parsons School of Design, New York Derek Porter vil fortælle om Richard Kelly, som var en pioner i arkitektonisk lysdesign i professionens tilblivelsesår. Han forklarer Kellys historiske tilgang til belysning og udvider hans referencer med et forsøg på at nå frem til nye visioner inden for lysapplikationer, teknologi og kritisk tænkning.

Se det fulde program på www.lysetsdag.dk Tidspunkt: mandag den 23. september 2019, kl. 9.00 – 20.30 Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø Arrangør: Lysets Dag arrangeres af Dansk Center for Lys, som arbejder for at udbrede kendskabet til godt og hensigtsmæssigt lys. Det er 12. gang, at Lysets Dag afholdes. Målgruppe: Alle med professionel interesse i lys.


LIGE I SMORHULLET Hold din næste konference med kapacitet i særklasse

Dagmøde 2019

kr. 615,-

Hele ks Da nmar ed mødest

Konferencedøgn i stort enkeltværelse

kr. 1.937,-

Midt i landet – med 650 overvågede, gratis p-pladser finder du… 422 værelser, 36 møderum og et stort auditorium

500 m 2 forkælelsesområde med fitness, spa og wellness

Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

Beliggenhed tæt på motorvej og banegård

Skov og strand omkring dig

160 dedikerede medarbejdere

Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

65 31 31 31

nyborgstrand.dk

Priser er inkl. moms.

Nyborg Strand er aktiv partner i

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark


Sport og fritid fylder en stadigt større del i de kommunale indkøb – her gælder det kajaksport i Danmark, som mange kommuner støtter. De danske kommuner vil i 2019 bruge rekordmange penge på sport- og fritidstilbud, men der er stor forskel på hvor meget, der købes ind til aktiviteterne.

1.797 kroner mellem top og bund i kommuners brug på sport og fritid Kommunerne har øget deres forbrug og indkøb til sport og fritid med hele 18 procent, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007 – men der er stor forskel. Stat og Kommune januar 2017

Totalleverandør til den offentlige sektor

Aftørringspapir og dispensere • Rengøringsløsninger Personlig hygiejne og hudpleje • Borddækning • Engangsservice Kaffe, te og automatprodukter • Fødevareemballage • Køkkenudstyr

Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk

22 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

D

e danske kommuner vil i 2019 bruge rekordmange penge på sport- og fritidstilbud, viser tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Faktisk har kommunerne øget deres forbrug med hele 18 procent, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Der er dog stor forskel på de forskellige kommuners støtte til sportog fritidsaktiviteter. Det danske foreningsliv blomstrer, og flere steder i landet bliver der på daglig basis trænet fodbold på det lokale baneanlæg eller spillet håndbold i lokalforeningens hal. Det høje aktivitetsniveau understøttes i høj grad af de danske kommuners økonomiske tilskud til borgernes sports- og fritidsaktiviteter, som ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er stigende. Her fremgår det nemlig, at landets 98 kommuner i gen-


nemsnit har øget deres forbrug på sport og fritid med 186 kroner per borger siden 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft, svarende til en stigning på 18 procent.

Gennemsnit på 1.235 kr. I 2019 står kommunerne således til i gennemsnit at bruge 1.235 kroner per borger, og det overgår sidste års rekord, som lå på 1.229 kroner per indbygger. Og det er vigtigt, at de danske kommuner støtter op om sportsog fritidsaktiviteter, da det ofte danner grobund for stærke lokalsamfund i den respektive kommune, lyder vurderingen fra cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm. I fællesskab med Spar Nord Fonden uddelte Spar Nord i 2018 62,5 millioner kroner til lokale foreninger og andre projekter: - Kommunernes tilskud til sport og fritid har stor betydning for udviklingen i de små bysamfund – især i provinsen – som i høj grad beror på de lokale foreninger, hvor borgerne mødes om den pågældende sports- eller fritidsaktivitet. Derfor er økonomisk støtte til sport- og fritidsaktiviteter også noget, der potentielt kan gøre små lokalsamfund mere attraktive for boligsøgende. Der er derfor ikke kun tale om sundhedspolitisk støtte fra kommunerne, men i ligeså stort omfang opbakning til de små lokalsamfund, der findes rundt omkring i Danmark, siger han. Stor forskel mellem top og bund Kigger man nærmere på de enkelte kommuner, er der stor forskel i tilskuddene til sport og fritid på tværs af landet. I toppen af listen ligger Ishøj Kommune, som med hele 2.428 kroner per

borger bruger suverænt mest på sports- og fritidsaktiviteter. Her følger Gentofte Kommune med 1.919 kroner per indbygger, mens Tårnby Kommune spenderer 1.881 kroner per borger. Knap så store tilskud uddeles i Samsø Kommune, der bruger 631 kroner per borger, efterfulgt af Odder Kommune, som har et fritidsforbrug på 699 kroner per indbygger. Ifølge Jens Nyholm har man i mange hovedstadskommuner en tendens til at bruge flere penge på sport og fritid end i resten af landet: - Ni ud af de ti kommuner, der bruger mest på borgernes sports- og fritidsaktiviteter, ligger ifølge tallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i Region Hovedstaden. Og tager man et nærmere kig på bunden af listen, så kan man se, at alle kommuner er placeret uden for København, primært i det jyske. Faktisk er der en forskel på hele 1.797 kroner mellem Ishøj Kommune, der bruger mest, og Samsø Kommune, som bruger mindst. Der ligger sandsynligvis demografiske årsager bag den store forskel, som kan variere fra kommune til kommune. Eksempelvis spiller alderssammensætningen og antallet af unge i kommunerne en stor rolle, da mange unge ofte medfører et højt aktivitetsniveau i lokalforeningerne. Og da de fleste unge flytter ind til byerne, så vil bykommunernes støtte til sport- og fritidstilbud oftest være ret høje. Derudover kan kommunernes økonomi samt behovet for økonomisk støtte i de forskellige kommuner også variere, hvor foreningernes eget aktivitetsniveau samt økonomisk støtte fra det lokale erhvervsliv eksempelvis kan have en indflydelse på kommunernes tilskud til sports- og fritidsaktiviteter, siger Jens Nyholm.

Gør din konference til en unik oplevelse for dine deltagere...Brug rammeaftalen 5 auditorier • 57 mødelokaler • 259 værelser • 300.000 kvm park, skov og strand • Digital teambuilding i park og skov • Danmarks største private kunstsamling ...kun 45 min. fra Kbh.

s vore Prøv EOG nye bane hing c t a c

Få jer ap es e jer p til gen es al ma mød t ter e iale -

Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • booking@konventum.dk

august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 23


SAMARBEJDE mellem regioner og kommuner styrker klimaindsats Der er brug for et styrket samarbejde om klimaindsatsen på tværs af regioner og kommuner. - Det vil give en bredere og mere effektiv klimaindsats, mener Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer, i dette debatindlæg. »

V

i skal gå forrest i kampen mod klimakrisen.« Sådan indledes den nyskrevne politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Det er en rigtig god start og en stærk retning for vores fælles klima, for nyheder om smeltende indlandsis, oversvømmelser i ind og udland og stigende udledninger af drivhusgasser

24 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

har igen og igen vist os, at en stærk og bredt funderet klimaindsats er helt nødvendig. Det er tid til at mobilisere alle gode kræfter og idéer - også hos os i regionerne.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde vores nye klima-, energi-, og forsyningsminister, Dan Jørgensen, velkommen i jobbet. Vi er i regionerne glade for,


VI ER EN DEL AF

Statens Konferenceaftale

Energiplanlægning er et oplagt område til samarbejde mellem kommuner, forsyninger og regioner, mener Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

at forståelsespapiret, som ligger til grund for den nye regerings arbejde, beskriver, at Danmark skal have en bindende klimalov. Grundlæggende mener vi, at den nye klima-, energi-og forsyningsminister skal sætte sig i spidsen for en lov, der kan samle og styrke den danske klimaindsats.

Brug for strategi Vi har brug for en gennemtænkt

strategi, der sikrer en klar og tydelig ansvarsfordeling på tværs af sektorer og politikområder, og her skal regionerne være med i et konstruktivt samarbejde med landets 98 kommuner. Den slags samarbejde på tværs er et dansk adelsmærke, men på klimaområdet er der stadig et uindfriet potentiale. Det har vi ikke råd til. Vi har i regionerne gode erfaringer med at samle og understøtte nye aktiviteter på tværs af kommuner. Vi gør det allerede i stor stil på miljøområdet, og vi kan se, at det fællesskab og samarbejde gør, at vi opnår større effekt. Vi er også i gang på klimaområdet med projektet Coast to Coast Climate Challenge i regi af Region Midtjylland. Her deltager blandt andet 18 kommuner og en stribe forsyningsselskaber, og med regionen som driver bliver der lavet klimatilpasning, der ligesom vand krydser kommunegrænser. Knap halvvejs inde i projektet kan vi se, at det har givet bedre løsninger og større effekt. Derfor glæder det mig, at den nye regering også lægger op til en klimahandlingsplan med konkret fokus på klimatilpasning og en »stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring«. På samme måde kan vi i regionerne være med til at præge omstillingen til vedvarende energi. Energiplanlægning er et oplagt område til samarbejde mellem kommuner, forsyninger og regioner. På den måde kan der både sættes mere fart på omstillingen, samtidig med at der tages hensyn til lokale borgere og virksomheder. Det oprindelige borgerforslag om en dansk klimalov er indtil videre støttet af mere end 68.000 danskere. Der er altså en klar forventning om ambitiøs politisk handling. Udfordringerne er velbeskrevne, og selv om vi endnu ikke kender alle løsninger, så lad os komme i gang med det, vi kan – alle sammen.

Opdag

øjeblikke af tidløshed mens, I skaber forandringen. Mange af vores gæster er optaget af forandringer. Derfor er vi optaget af konstanter. Af at skabe øjeblikke af tidløshed, hvor fortiden rækker ind i fremtiden, og hvor nuet bliver levende og nyt. For det er gennem en kompromisløs dedikation til det, vi gør i dag, at vi skaber i morgen. Også for jer. Og sådan har det været siden 1967.

Vi er klar til at hjæpe dig. Lotte Kjær-Michaelis Salgschef M: +45 53 62 72 56 lomi@munkebjerg.dk

Thomas Hoffmann Key Account Manager

M: +45 21 37 68 12 th@munkebjerg.dk

MUNKEBJERG.DK

august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 25


Besøgende får mulighed for at besøge både Danske Beredskabers Årsmøde og Danish Security Fair

Beredskabsmesse og Danish Security Fair i nyt samarbejde Fagfolk får mulighed for at opleve både Danske Beredskabers årsmøde i Odense og sikringsbranchens fagmesse i Fredericia.

D

en 28.-29. august danner Odense Congress Center rammen om Nordens største beredskabsmesse, mens MESSE C Fredericia samme dage byder på anden udgave af Danish Security Fair – sikringsbranchens nye fagmesse. Selv om de to arrangementer har forskelligt fokus, så har de også en del fællestræk – blandt andet på brandområdet. Det har arrangørerne taget konsekvensen af, således at besøgende ved det ene forum også kan lægge vejen forbi det andet.

- Intentionen er, at hvis man er tilmeldt det ene sted og har fået adgangskort, så kan det også bruges til den anden messe. Hvis man passerer Fredericia på vej hjem fra Odense – eller omvendt – så kan man lige smutte ind og bruge et par timer på den anden messe, forklarer Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber. Begge steder vil der i øvrigt også blive annonceret med muligheden for et ”dobbelt-besøg”.

God synergi - Sikkerhedsområdet og bered-

26 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

skabsområdet er på mange måder nært beslægtede. Sikringsbranchen leverer eksempelvis en stor del af de branddetektorer og alarmeringsanlæg, som vi reagerer på med udrykninger. Sikring af områder er også et felt, vi ofte samarbejder om. Så for mange vil der være god synergi i at gæste begge fora, fastslår Bjarne Nigaard. Projektleder Charlotte Buus fra MESSE C Fredericia glæder sig også over samarbejdet. - Jeg synes, det er rigtig positivt, at vi kan løfte hinanden på denne måde. Det er en konstruktiv måde at sige ”både-

og”, i stedet for ”enten-eller” til en stor gruppe fagfolk, betoner Charlotte Buus. Hvis tiltaget bliver en succes, kan det måske komme på tale at udbygge samarbejdet yderligere, tilføjer de to arrangører, som kan glæde sig over medvind både i Odense og Fredericia. Danske Beredskabers Årsmøde kan melde alt udsolgt af stande, og Danish Security Fair har foreløbig måttet udvide udstillingsområdet to gange på grund af vokseværk.


Tag ansvar for dit helbred - også når du er på arbejde

PRØV GRATIS I 14 DAGE

Med en RollerMouse fra Contour, får du større overskud til arbejdsopgaverne og kunderne. En centreret mus som RollerMouse Red Wireless fra Contour gør arbejdet foran computeren mindre krævende, og du vil opleve mere energi* til alt det andet vigtige. www.contourdesign.dk

*) Ifølge en undersøgelse blandt 4000 respondenter i Norden, lavet af analyseinstituttet Userneeds på vegne af Contour Design, oplevede 90% af de adspurgte et øget fysisk velbefindende ved brug af et centreret pegeredskab.

Følg os på


Ny kopi og print aftale Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S, SKI, har været i udbud på kopi og print området og pr. 1. september træder en ny rammeaftale i kraft. Den nye aftale viser et besparelsespotentiale på henved 23 mio. kroner i aftaleperioden eller 6 mio. kroner årligt

Pr. 1. september 2019 træder en helt ny rammeaftale på kopi og print området i kraft og giver de offentlige indkøbere en besparelse i forhold til tidligere aftale.

Aftalen er en fællesoffentlig aftale, som 80 kommuner og to øvrige har tilsluttet sig. SKI’s øvrige kunder vil også have mulighed for at benytte aftalen. Aftalen er et genudbud af den forpligtende aftale 50.10 Kopi og print, der også er en del af Statens Indkøbsprogram. Den kommer til at samle den forrige forpligtende aftale 50.10 Kopi og print og den frivillige aftale 02.12 Kopi og print i én samlet,

forpligtende aftale: 50.10 Kopi og print.

2 delaftaler – en til små og en til store Aftalen består af to delaftaler, hvor delaftale 1 dækker mindre sortiment af små printere og multifunktionsprintere (skrivebordsmodeller) med mulighed for manuelt køb af forbrugsstoffer (dvs. uden serviceaftale). Her er tildelt én leverandør (enele-

verandøraftale) med direkte tildeling. Delaftale 2 dækker et større udvalg af multifunktionsprintere og printere i ”office”-størrelse. Der er mulighed for at tilkøbe serviceaftaler, tilbehør og software, herunder follow-meprint. Her er tildelt tre leverandører. Der tildeles på baggrund af en ”behovsopgørelse”, hvori dit nuværende softwaremiljø, din maskinpakke og evt. followme løsning indgår. SKI udarbejder en vejledning i at tildele til brug i implementerings- og opstartsfasen.

TCO Aftalen blev udbudt som et offentligt udbud, hvor der blev evalueret efter en TCO-betragtning. Heri indgik priser på hardware, strømforbruget pr. maskine samt priser på software og tilbehør. Aftalen sikrer et bredt udvalg af relevante producenter samt et bredt sortiment indenfor kopi og print. Konkret kan der købes produkter fra producenter som Xerox,

Lexmark, Brother, Kyocera, Konica Minolta og Ricoh.

AFTALEN KAN » ANVENDES AF: • Kommune: Hvis tilsluttet i tilslutningsperioden • Kommunalt selvejende institutioner: Kan bruges som frivillig aftale § • 60-selskab: Kan bruges som frivillig aftale • Ministerier og styrelser: Forpligtet jf. Statens Indkøbsprogram/ statens indkøbscirkulære • Øvrige statslige institutioner: Kan bruges som frivillig aftale • Regioner og øvrige regionale institutioner: Hvis tilsluttet i tilslutningsperioden • Andre offentlige kunder: Kan bruges som frivillig aftale

Spændende kursussted i Sønderjylland • Kursus- og konferencecenter m. mange faciliteter

Mødelokaler med plads til 10 - 800 personer

• Møder fra kr. 335,- pr. person

Storslået natur lige ved Nationalpark Vadehavet

• Vi er med i Statsaftalen

Faciliteter og instruktører til teambuilding

• Overnatning i moderne feriehuse

Lækker mad med fokus på lokale råvarer

skærbækcentret | Storegade 46 | 6780 Skærbæk | tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk 28 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019


Statens lønsystem i udbud TIL 375 MILLIONER Statens Lønløsning, der udbetaler løn til 160.000 ansatte, er nu i udbud til en samlet sum på 375 millioner kroner. Udbuddet omfatter både fortsat sikker drift og videreudvikling mod en fremtidssikret platform.

H

Fra april 2020 skal staten have en ny lønløsning, som gerne skulle kunne udvikles til nye behov.

ver måned får omkring 160.000 ansatte i staten og 165.000 pensionerede tjenestemænd udbetalt den rigtige løn og pension til tiden. Sådan skal det blive ved med at være - også om 10 år.

Fristen for at ansøge om at blive prækvalificeret er den 30. august 2019. Herefter udvælger Moderniseringsstyrelsen op til fire ansøgere, der kan afgive tilbud. Fristen for det endelige forhandlingstilbud er den 28. februar 2020, og kontrakten bliver indgået for en maksimal otteårig periode fra april 2020.

Derfor genudbyder Moderniseringsstyrelsen nu drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Statens Lønløsning (SLS). Målet er at opnå en sikker og stabil drift og samtidig videreudvikle løsningen, så den er fremtidssikker. Der er tale om en samlet kontraktsum inkl. optioner på 375 millioner kroner.

Videreudvikle til nye behov Vi kan sagtens fortsætte med at håndtere løn- og pensionsudbetalingerne på den nuværende platform, men vi vil imidlertid gerne påbegynde transformationen af

systemet til en teknologisk bæredygtig platform, der fortsat er meget driftssikker, men vi vil også med tiden bedre kunne videreudvikle løsningen til nye behov, siger Kjeld Speiermann-Vognsen, kontorchef for Løn og HR-systemer i Moderniseringsstyrelsen. Vi har, efter en god dialog med markedet, bestræbt os på at lave et så bredt funderet udbudsmateriale som muligt, så mange it-leverandører kan byde på opgaven, og vi kan få en god og sund konkurrence. Siger Kjeld SpeiermannVognsen endvidere.

TOPMØDE På Color Hotel Skagen udelukker forretning ikke fornøjelse. Her får I ikke alene møde- og konferencefaciliteter i særklasse; I kan også glæde jer til en unik atmosfære, 4-stjernede madoplevelser og et nærværende personale, der har fokus på at give jer et ophold i top. Har I særlige ønsker, er det bare at sige til – vi sætter nemlig en ære i at tilpasse os specifikke behov. Og det endda med et smil. Kontakt os på 98 44 22 33 eller konference@skagenhotel.dk Statsaftale på konferencer og overnatninger - som de eneste i Skagen

skagenhotel.dk

be my guest

august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 29


I KL er vi meget optaget af at give et helhedsorienteret indblik i kommunernes arbejde, siger Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL om en ny investering i konstruktiv journalistik.

KL støtter konstruktiv journalistik med halv million KL indgår samarbejde med Constructive Institute. Målet er give borgerne et mere retvisende og nuanceret billede af den kommunale virkelighed ved blandt andet at styrke særligt de lokale mediers konstruktive journalistik.

K

ommunerne er en kompleks størrelse, og de lokale og regionale mediers dækning har stor betydning for, hvordan borgerne ser og oplever deres kommune. I KL er vi meget optaget af at give et helhedsorienteret indblik i kommunernes arbejde, de mange dilemmaer og udfordringer, og de mange resultater og konstruktive løsninger, som er en stor del af det lokale demokrati. Constructive Institutes tilgang til en mere nuanceret og konstruktiv nyhedsjournalistik passer rigtig godt til den ambition, siger Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL. Constructive Institute samarbejder med Aarhus Universitet og en lang række partnere om at

udvikle nyhedsjournalistikken til også at beskæftige sig med muligheder og potentielle løsninger på samfundets udfordringer gennem såkaldt konstruktiv journalistik. Det er en journalistisk retning, der ikke kun fokuserer på at afsløre magthavere og afdække problemer, men som også bygger bro og er baseret på fakta og løsninger på veldokumenterede problemer. Instituttet tilbyder bl.a. fellowship-programmer og workshops til medier og journalister. Stifter af Constructive Institute, direktør Ulrik Haagerup glæder sig over samarbejdet med KL, der støtter Constructive Institutes arbejde med blandt andet at engagere de lokale og regionale medier i konstruktiv journalistik.

30 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

- Rigtig mange danskere vender i disse år ryggen til de traditionelle medier. Det er blevet socialt acceptabelt at sige, at man ikke orker at følge med i de traditionelle medier, fordi man overdænges af historier om ulykker og problemer. Vi journalister har fået en kultur, hvor vi ser vores primære opgave at dække det, der er dramatisk og konfliktfyldt. Det skal vi også, men hvis det alt for ofte er det eneste, vi leverer, så ender vi med at give et forvrænget billede af virkeligheden og give danskerne en opfattelse af, at verden er et farligt sted. Konstruktiv journalistik handler om at afdække problemer med henblik på at rejse en debat om, hvordan de kan løses – at inspi-

rere, nuancere og engagere, siger Ulrik Haagerup.

Halv million i støtte Som en del af samarbejdet yder KL 500.000 kr. i projektstøtte blandt andet målrettet Constructive Institutes dialog og samarbejde med lokale mediers redaktioner i hele landet. KL håber, at samarbejdet vil være med til at styrke særligt de lokale mediernes indblik i kommunernes arbejde og dermed øge borgernes viden om den kommunale virkelighed. Det er alene Constructive Institute, der uafhængigt af KL, står for indholdet af de workshops, som instituttet vil tilbyde rundt om i Danmark.


MØDER MED STOR PERSONLIGHED

E AFTAL E M M RA R& MØDE R RENCE O K NFE

For os er det gode møde en oplevelse med personlighed og engagement. Vi er med dig hele vejen og hjælper med gode råd og gode løsninger. Vores høje grad af indlevelse sikrer, at det bliver præcist, som du ønsker det for dine gæster uanset om I er 20 eller 2000 personer.

• Størst på Sjælland udenfor København • Konferencelokaler med storfleksibilitet • 750 gratis parkeringspladser • Egen restaurant • Fokus på bæredygtighed Læs mere på www.roskildekongrescenter.dk 46 35 40 72 MØLLEHUSVEJ 15 4000 ROSKILDE INFO@RKIC.DK


KORT NYT

Se FN’s verdens- og delmål, når du køber ind Nu kan du på alle Statens og Kommunernes Indkøb A/S´, SKI, aftalesider se, hvilke af FN’s verdensmål og delmål du er med til at realisere, når du bruger en aftale. SKI har desuden pakket en værktøjskasse til dig fyldt med viden og redska-

ber fra SKI og en masse af SKI´s samarbejdspartnere, som du kan bruge til at løfte din egen CSRindsats.

Konference om privat-offentlige bysamarbejder Hvorfor finder stadigt flere offentlige og private parter sammen i lokale partnerskaber om i fællesskab at sikre byer og byområders attraktivitet og

udvikling? Og hvad kan vi lære af de mange bysamarbejder, der er i gang? Konferencen, der finder sted i København 18. september, er målrettet private

og offentlige aktører med interesse for udviklingen af privatoffentlige bysamarbejder. Tilmeldingsfrist 2. september på www.byplanlab.dk

Nye udbudsregler er trådt i kraft Den 1. juli trådte en ændring af udbudsloven i kraft og der er blandt andet pligt til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Ændringen indebærer, at ordregiver får pligt til: at

offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet og at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter. Som følge af æn-

dringerne i udbudsloven har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdateret versionen af vejledningen ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.

KLAR, hvis nyt tolke­ udbud

Massive problemer med både kvalitet og fremmøde af tolke ved landets domstole fylder medierne efter udbud på polititolkeområdet. Nu indgår tolkeplatformen Voocali.com og HK/Privat en ny aftale, der sikrer, at hvis området kommer i genudbud, kan platformen byde ind som overenskomstdækket udbyder med fair vilkår.

Konference centralt i Nordsjælland 4 stjernede faciliteter En del af Rammeaftalerne 35 min. fra København 54 værelser 3 konferencelokaler Skjalm Hvide Hotel Bygaden 1, Jørlunde 3550 Slangerup Tlf.: 4733 3389 www.shh.dk

Skjalm Hvide Hotel byder på konferencer i hyggelige og moderne omgivelser. Vi byder på konferencelokaler, nyrenoverede værelser, dejlige grønne arealer og terasser, der indbyder til udeaktiviteter. Lækre måltider, højt serviceniveau og engagement gør jeres konference til en oplevelse ud over det sædvanlige. Velkommen til Skjalm Hvide hotel!

32 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019


- det charmerende hotel -

Konferencehotel

STATENS RAMMEAFTALE Konference & møde

- møder og meget mere midt på Sjælland...

19 møde- og konferencelokaler med plads op til 400 deltagere, og derudover rige muligheder for aktiviteter og fordybelse i de smukke naturomgivelser. FLEKSIBILITET Med udgangspunkt i vores mødepakker, kan du sammensætte et mødeforløb skræddersyet til jeres ønsker og behov. Gode AV-faciliteter

19 lyse mødelokaler

Op til 400 deltagere i sal

Restaurant med udsigt

102 hyggelige værelser

Stor morgenbuffet

Minigolf og natur

Bestil massage

29o saltvandsbassin

Fantastisk beliggenhed

FACILITETER

102 værelser 19 mødelokaler/sale Gratis parkering Gratis wifi Saltvandsbassin 29o Massage kan bestilles Smuk park og natur Løberuter Teambuilding

Teambuilding

Ring til Dorthe eller Kristine på 57 64 30 02

Vores erfarne konferenceteam er klar til at vejlede dig fra start til slut og vil sikre, at dit arrangement bliver en succes. KONFERENCEHOTEL

re

e et m

eg Se m

Sørup Herregaard Sørupvej 26 - 4100 Ringsted - www.sorup.dk - konference@sorup.dk


29% af de planlagte kommunale investeringer er indenfor børneog ungeområdet

5.914 kommunale byggeprojekter på vej De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 milliarder kr. fordelt på 5.914 projekter frem mod udgangen af 2022. Det er især veje, cykelstier, skoler og daginstitutioner der bygges, men også klimasikringsprojekter fylder mere og mere blandt de kommunale projekter.

28.-29. AUGUST I FREDERICIA

SIKRINGSBRANCHENS FAGMESSE

Besøg Danish Security Fair og få ny viden og inspiration. Oplev de nyeste produkter og løsninger inden for sikring af mennesker, bygninger og områder. Oplev blandt andet: • • • • •

Video shoot event. Branddetektor-event. Indblik i virtual reality (VR) og augmented reality (AR). Demonstration af hvordan droner kan bruges til sikring og inspektion. Nikolaj Sonne fra ”So Ein Ding” giver sit bud på fremtidens muligheder.

Læs mere på www.DanishSecurityFair.dk MESSE C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia

34 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019


Kommunerne vil bruge kr. 500 mio. mindre på anlægsarbejder i 2019 i forhold til sidste år.

B

yggefakta A/S har for nyligt udgivet den årlige rapport ”Kommunernes Investeringer 2019-2022”, som giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2019.

Planlagte projekter for 73 milliarder De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 milliarder kr. fordelt på 5.914 projekter fra 2019 til 2022. Det er en mindre tilbagegang på knap 500 millioner kr. sammenlignet med opgørelsen fra sidste års rapport. ”Hvor byggeaktiviteten hos kommunerne var ekstraordinær høj i 2018 (med planlagte projekter for 22,2 mia. kr.), oplever vi et kraftigt dyk i aktiviteten i 2019. Kommunerne har flere større projekter i pipelinen, og der tegner sig en kraftig stigning i 2020. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed, da en del af projekterne, som forventes igangsat i 2020, først får den endelige

finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

Kommunerne i Midt- og Nordjylland går frem Det er især kommunerne i Region Nordjylland, der går frem og øger byggeaktiviteten de kommende år. Regionens kommuner har planlagt projekter for 5,7 milliarder kr., hvilket er en fremgang på 16 pct. sammenlignet med sidste års opgørelse. Kommunerne i Nordjylland ligger på trods af fremgangen fortsat generelt lavere end kommunerne i de øvrige regioner. Kommunerne i Region Midtjylland har også flere projekter i pipelinen med planlagte byggerier for 17,6 milliarder kr., hvilket ligeledes er en fremgang. Kommunerne i de øvrige regioner ligger på et stabilt investeringsniveau, dog med en mindre tilbagegang i projekternes samlede beløb sammenlignet med sidste år. ”På trods af at kommunerne i Region Hovedstaden investerer mindre end sidste år, ser vi fortsat en klar tendens, der ­viser at kommunerne i gennemsnit investerer væsent-

Photo of Beijing Stadium: © Arup, Chris Dite

www.fsb-cologne.com

KØB

/tickets gne.com fsb-colo RT!

GSKO ADGAN

INTERNATIONAL FAGMESSE FOR FRITIDSOMRÅDER, IDRÆTSOG TRÆNINGSANLÆG

KØLN, 05.– 08.11.2019

Intermess ApS Rådhusvej 2 2920 Charlottenlund Tel. +45 45 505655 Fax +45 45 505027 messe@intermess.dk

› august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 35

FSB_2019_Anzeige_Stat_Kommune_Indkob_90x270mm_DK.indd 1

02.08.19 10:37


Region Hovedstaden investerer 22 % flere penge i byggeprojekter i forhold til landsgennemsnittet.

AKTA – OM » FRAPPORTEN

ligt mere end landets øvrige regioner. I regionen bliver der igangsat 1.773 byggeprojekter, der tilsammen udgør 28,3 milliarder kr., hvilket i gennemsnit svarer til projekter for 15.409 kr. per indbygger i regionen. Det er godt og vel 22 pct. mere end landsgennemsnittet”, tilføjer direktøren fra Byggefakta A/S.

Anlægsarbejde, skoler og daginstitutioner fylder mest Det er især anlægsarbejde og projekter indenfor børne- og ungeområdet, der fylder blandt de kommunale projekter. Der er planlagt anlægsprojekter for 26,1 milliarder kr. de kommende fire år, hvilket er en tilbagegang på knap 4 pct. sam-

» FAKTA - AKTIVITET PER INDBYGGER

Kommunerne bygger i gennemsnit for 12.588 kr. per indbygger, hvilket er 136 kr. mindre i forhold til sidste år. Der er fortsat store kommunale forskelle på de enkelte kommuners aktivitetsniveau. ”Når vi kigger på rapportens nøgletal ”Byggeaktivitet per indbygger”, så topper Gladsaxe Kommune listen med planlagte byggeaktiviteter for 1,9 milliarder kr., hvilket svarer til, at kommunen bygger for 27.199 kr. per indbygger. Igen i år finder vi også Hillerød og Høje-Taastrup Kommune blandt top-3 kommuner med størst byggeaktivitet. Kigger vi derimod på bundplaceringerne, så finder vi ikke overraskende flere af landets mindste kommuner som Fanø og Langeland. Norddjurs Kommune ligger på sidste pladsen med byggeaktiviteter for 2.149 kr. per indbygger – altså næsten 13 gange mindre end Gladsaxe Kommune”, fortæller Thomas Bejer-Andersen, adm. direktør hos Byggefakta A/S. Blandt de 10 lavest placerede kommuner ligger også nogle større kommuner som blandt andet Svendborg, Næstved, Ringkøbing-Skjern og Greve. Sidst nævnte er dermed rykket hele 43 pladser, ned på listen sammenlignet med sidste år og igangsætter således byggeprojekter for 6.083 kr. per indbygger.

36 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

menlignet med sidste år. Anlægsprojekterne udgør hele 36 pct. af alle byggeprojekter frem til udgangen af 2022. ”Ud over kommunernes investeringer i vedligeholdelse af veje og cykelstier udgør klimasikring en væsentlig del af investeringerne på anlægsområdet i flere af landets kommuner. Derudover investerer kommunerne 21 milliarder kr. i børneog ungeområdet, som dermed udgør 29 pct. af de planlagte kommunale projekter. Det er især opførelse og renovering af skoler og daginstitutioner, der vejer tungt indenfor dette område”, uddyber Thomas BejerAndersen, og tilføjer: ”Der er stor forskel på, hvordan kommunerne bruger pengene. I kommunerne i Region Syddanmark udgør anlægsprojekter langt den største del af de planlagte projekter. Investeringerne er helt anderledes i Region Hovedstadens kommuner, hvor det er projekter inden for børne- og ungeområdet, der udgør den største del af projekterne”.

Rapporten ”Kommunernes Investeringer” 20192022” giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2019. Rapportens perspektiv er “Kunden i fokus“. Rapportens fokus er således ikke på finansieringen af anlægsinvesteringerne, men på kommunen som bygherre – den der i praksis forvalter investeringerne. Rapporten er udarbejdet af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Rapportens data er baseret på samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2019. Alle planer er gennemgået i detaljer af researchafdelingen hos Byggefakta, og projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. Herefter har kommunernes økonomiafdelinger haft data til gennemgang og korrektur. Rapporten er gratis og kan hentes via Byggefakta.dk.


Er du blevet forkølet? Så ta’ en serviet.

Få fokus på hygiejnen – der hvor folk har deres daglige gang I åbne kontorer deler mange mennesker de samme faciliteter, og det kan være en udfordring at opretholde god hygiejne. Men hvis hygiejneløsningerne er synlige og nemme at komme til, vil folk også benytte dem. Tork Gulvstander stiller de nødvendige hygiejneprodukter til rådighed, der hvor der er brug for dem, og har et slankt design, som passer perfekt og diskret ind i et moderne kontorlandskab. Besøg tork.dk/gulvstander og se mere.


Der må ikke kræves betaling for adgang til at deltage i offentlige udbud Tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Dette følger direkte af udbudsreglerne. Overtrædelser af reglerne, fx hvis der opkræves betaling for adgang til udbudsdokumenter, kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

K

onkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en række henvendelser fra brancheorganisationer, private virksomheder og udbudsrådgivere om, hvorvidt det er i overensstemmelse med udbudsreglerne, at leverandører af elektroniske udbudsplatforme opkræver betaling for, at mere end én person hos en økonomisk aktør kan få adgang til udbudsproceduren. Det følger af udbudsreglerne, at tilbudsgivere og ansøgere

skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Det gælder, hvad enten ordregiveren benytter sin egen digitale løsning eller benytter sig af en kommerciel udbudsplatform. I strid med udbudsreglerne Det er således i strid med udbudsreglerne at opkræve betaling for ansøgeres og tilbudsgiveres adgang til at benytte en elektronisk udbudsplatform i

forbindelse med en udbudsprocedure. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det også er i strid med udbudsreglerne at begrænse den gratis adgang til udbudsproceduren til én person hos ansøgeren og tilbudsgiveren, da der i så fald ikke er tale om direkte og vederlagsfri adgang.

Ikke i strid med reglerne Det er derimod ikke i strid med reglerne at opkræve betaling for funktionaliteter mv., der

ikke er en forudsætning for at vurdere eller deltage i et udbud. Det er den offentlige ordregivers ansvar at benytte en lovlig udbudsplatform. Hvis du som ordregiver er i tvivl om, hvorvidt ansøgere eller tilbudsgivere har direkte og vederlagsfri adgang til udbudsproceduren via den udbudsplatform, som du benytter, bør du rette henvendelse til leverandøren af udbudsplatformen.

Det siger udbudsreglerne: Udbudslovens § 132: ”En ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i den Europæiske Unions Tidende, jf. dog stk. 2. Ordregiveren skal i udbudsbekendtgørelsen angive, på hvilken elektronisk adresse der gives adgang til udbudsmaterialet.” Bekendtgørelse nr. 1572 om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse § 3, stk. 2: ”Ansøgers adgang til at deltage i en udbudsprocedure må ikke kræve betaling af et vederlag.”

38 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

Det er i strid med udbudsreglerne at opkræve betaling for ansøgeres og tilbudsgiveres adgang til at benytte en elektronisk udbudsplatform i forbindelse med en udbudsprocedure.


SUND & SKOV › – MØDES MED GLÆDE GLÆDE · OMTANKE VITALITET · NÆRVÆR Vi leverer skønne afslappende omgivelser med mulighed for et hav af forskellige aktiviteter til dit arrangement. Mountainbiking i skoven, matchrace på havet eller måske en kreativ walk’n’talk på vores naturskønne mødestier. Ild i pejsen. Dejlig sund mad og direkte ved sund og skov. For mere information kontakt os på telefon 6340 1906 eller mail reception@sundogskov.dk VI ER EN DEL AF STATENS KONFERENCE AFTALE. DAGSMØDE SAMLET PRIS FRA

11/2 DØGNS KONFERENCE SAMLET PRIS FRA

PR. PERSON

PR. PERSON

495,-

1.890,-

ODDEVEJEN 8 · 5500 MIDDELFART · T: +45 6340 1906 · WWW.SUNDOGSKOV.DK


Viden Videner ernoget, noget,vivideler deler––IKA IKAskaber skaberplatformen platformenfor forat atudveksle udveksleviden videnog ogskabe skabedialog dialog

Kommende Kommende IKA IKA aktiviteter aktiviteter Arrangementer Arrangementer Arrangementer

Dato Dato Dato

Målgruppe Målgruppe Målgruppe

Priser Priserekskl. ekskl.moms moms Priser ekskl. moms (medlem/ikke-medlem) (medlem/ikke-medlem) (medlem/ikke-medlem)

IKA IKAIndkøbsjura Indkøbsjura2019 2019 IKA Webinar Sæt Sætkryds kryds i ikalenderen! kalenderen! Viden om konkrete, og højaktuelle, udbudsretlige udfordringer

28.-29. 28.-29. august 26. juni august

Ordregivereog leverandører Ordregivere Ordregivere

Venteliste Venteliste 450,-

IKAIndkøbsjura Proceslederuddannelse, Proceslederuddannelse, modul modul11 IKA 2019 Kompetenceudviklingsforløb Kompetenceudviklingsforløb for forerfarne erfarneindkøbere indkøbere Sæt kryds i kalenderen!

4.-5. 4.-5.september september 28.-29. august

Ordregivere Ordregivere

11.995,11.995,-(samlet (samletpris) pris) Venteliste

IKAProceslederuddannelse, Webinar Webinar IKA modul 1 Viden Videnom omkonkrete, konkrete,og oghøjaktuelle, højaktuelle, udbudsretlige udbudsretlige udfordringer Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbereudfordringer

25. 25.september september 04.-05. september

Ordregivere Ordregivereog ogleverandører leverandører Ordregivere

450,450,11.995,-

IKAProceslederuddannelse, LYN: LYN:Kommunikation Kommunikationi ipraksis praksis implementeringaf afden dengode godekontrakt kontrakt IKA modul––2implementering Udbyg Udbygdin dinkommunikative kommunikativeværktøjskasse værktøjskasse Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

26. 26.september september 08.-09 oktober

Ordregivere Ordregivere Ordregivere

499,499,-//1499,1499,11.995,-

2.-3. 2.-3.oktober oktober 06.-07. november

Indkøbere, Indkøbere,jurister juristerog ogcontract contractmanagers managers 4.995,4.995,Ordregivere 11.995,-

8.-9. 8.-9.oktober oktober

Ordregivere Ordregivere

11.995,(samletpris) pris) 11.995,(samlet Tilmelding via www.ika.dk

6.-7. 6.-7.november november

Ordregivere Ordregivere

11.995,11.995,-(samlet (samletpris) pris)

IKA IKAContract ContractManagement Management IKA Proceslederuddannelse, modul 3 Kompetenceudviklingsforløb Kompetenceudviklingsforløbtiltildig digsom somarbejder arbejdermed medkontraktstyring kontraktstyring Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere IKA IKAProceslederuddannelse, Proceslederuddannelse,modul modul22 Kompetenceudviklingsforløb Kompetenceudviklingsforløbfor forerfarne erfarneindkøbere indkøbere IKA IKAProceslederuddannelse, Proceslederuddannelse,modul modul33 Kompetenceudviklingsforløb Kompetenceudviklingsforløbfor forerfarne erfarneindkøbere indkøbere

Tilmelding Tilmeldingvia viawww.ika.dk www.ika.dk

Annonce_mødecenter_185x132mm.indd 1

40 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

02/07/2019 11.30


DEN GRØNNE SEKTOR 2. SEKTION – TEKNIK OG MILJØ

Robot-debat på Have & Landskab

Mange nye el-drevne maskiner og værktøjer på Have & Landskab

MØD OS PÅ 28.-30. AUG.2019

VI SES PÅ STAND NR. A214 Traktorer Græsklippere Gravemaskiner Fejemaskiner Saltspredere El-biler

Maskiner til den professionelle bruger

Kastrup Tlf.: 32 50 29 02 Skanderborg Tlf.: 86 52 42 11

august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 41


NYHEDER

Siden sidste Have & Landskab i 2017 er der sket udvikling på området indenfor eksempelvis ukrudts- og fejeteknologi.

Innovationsprisen på HL19: Der bliver grund til at spærre øjnene op, når hele den grønne branches samles i Slagelse til fagudstillingen Have & Landskab den 28. til 30. august 2019.

H

er vil Maskinleverandørernes Innovationspris nemlig blive uddelt for anden gang i historien, og de besøgende kan se frem til at stifte bekendtskab med hele 10 Verdensnyheder, 10 Danmarksnyheder og 4 Firmanyheder, der alle dyster om de tre pladser på podiet. Hos brancheforeningen Maskinleverandørerne er branchedirektør Klaus Nissen imponeret over medlemsvirksomhedernes opfindsomhed og foretagsomhed, som han også mener vil kunne give genklang internationalt. ”De besøgende på Have & Landskab vil opleve en imponerende række af innovative maskiner og redskaber, hvoraf flere af dem har et klart eksport-

potentiale. De danske producenter er nemlig rigtig gode til selv at videreudvikle på alt fra selvkørende enheder til de redskaber du kobler på, eksempelvis indenfor ukrudts- og fejeteknologi,” forklarer Klaus Nissen, der også er en del af ekspertjuryen, som skal tildele innovationsprisen i år.

Voldsom udvikling indenfor el og emissioner Som jurymedlem til Maskinleverandørernes Innovationspris i både 2017 og i 2019 har Klaus Nissen det fulde overblik over, hvor innovationen er foregået de seneste to år, og den har i vid udstrækning fundet sted indenfor el og emissioner, pointerer branchedirektøren. ”Det er sket en klar skridning

42 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

i den retning i forhold til for to år siden. Sidste gang var der nogle få maskiner med fokus på eldrift og emissionsteknologi, men denne gang ser vi det alle vegne, også på redskabssiden.” Klaus Nissen understreger desuden, at de første spæde skridt er overstået, og at kunderne rolig kan begynde at investere i andet end golfbiler, når det gælder eldrift på maskinområdet. ”Vi er nået langt, og de forskellige teknologier er så gennemprøvede nu, at man ikke skal være bekymret. Og vi begynder at have en del at vælge imellem, når det gælder græsslåmaskiner, men også indenfor kategorier som redskabsbærere og gravemaskiner, som efter-

hånden kan køre hele dagen på én opladning,” forklarer han.

Kig efter møtrikkerne Ligesom ved HL17 har Maskinleverandørerne igen valgt at skilte med de innovative maskiner og redskaber til HL19. Her skal de besøgende derfor holde udkig efter skilte med enten 1, 2, eller 3 møtrikker med en lysende idé-pære, som igen markerer, at her er tale om hhv. en Firmanyhed, en Danmarksnyhed eller en Verdensnyhed. Også på oversigtskort og i den kommende app vil man som gæst på Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche kunne danne sig et overblik over, hvor fremtidens teknologier er placeret på Maskinmarken i år.


KOMPAKT, STÆRK OG KOMFORTABEL MF 3700 SERIEN

UDVIKLET TIL ULTIMATIV EFFEKTIVITET OG LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

Kan opbygges efter dine behov – hele 74 forskellige kombinationsmuligheder Høj førerkomfort Nem ind- og udstigning Bred kabine Koblingsfrit, justerbart vendegear Høj hydraulikkapacitet – op til 93 l/m

Betjeningsfunktionerne i MF 3700 serien er logisk placerede i højre konsol, uanset valgte specifikationer. Motorhjelmens lave placering sikrer desuden et fantastisk udsyn. På højeste udstyrsniveau EFFICIENT leveres MF 3700 med joystick-styring, el-hydraulik og el-lift.

MF 3700 I 75-105 HK

KRAFTFULD. DRIFTSIKKER. ALSIDIG W W W. M A S S E Y F E R G U S O N . D K Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kontakt din lokale MF forhandler for yderlige informationer. er et globalt varemærke under AGCO Corporation.

MARKEDETS BEDSTE FINANSIERING


Den kommunale hjemmepleje kører helst i elbiler Medarbejderne i den kommunale hjemmepleje er glade for at køre i elbiler. Det viser erfaringerne fra de kommuner, hvor man enten har testet de eldrevne køretøjer eller allerede er i fuld gang med at udskifte benzin- og dieselbilerne. I en del kommuner kan hjemmeplejepersonalet dog komme til at vente lidt endnu; en rundspørge som TV2 har lavet blandt 82 af de 98 kommuner viser nemlig, at 30 % af kommunerne slet ingen elbiler har, mens de i 27 % af kommunerne udgør mindre end 2 % af den samlede vognpark.

Varde kommunes borgmester Erik Buhl (V) vil gerne være grøn, men vælger af økonomiske årsager hellere en ekstra varm hånd end elbiler

– Til at begynde med var hjemmeplejemedarbejderne lidt nervøse, når de skulle sætte sig ind i en elbil, men efter et par gange ville de faktisk ikke køre i andet. Elbilerne er lydløse, nemme at komme rundt med og så er de gode for miljøet. Det er også noget vi taler om. Sådan siger Lone Larsen, enhedsleder i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune, der over nogle måneder i slutningen af 2015 testede en håndfuld elbiler. En test, der resulterede i, at man efterfølgende besluttede sig for at lease seks biler af mærket Nissan Leaf. Her i 2019 kører bilerne stadig på kommunens veje, men dog kun på kortere ruter i byzonen. – Hvis vi selv skulle bestemme, så kørte vi kun rundt

HL’19 HENT

GRATIS BILLET HER

28.-30. AUGUST 2019 SLAGELSE HAVEOGLANDSKAB.DK HL19_ann_Stat_og_Kommune_185_63_MAJ.indd 1

44 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

i elbiler, men vi er en stor kommune med mange, lange landture, og her kan de biler vi råder over nu ikke sættes ind. Det vil kræve nye elbiler med en større kapacitet, og så er det jo et spørgsmål om det hænger sammen økonomisk, siger Lone Larsen.

Økonomien hænger ikke sammen for nogle kommuner Netop økonomien i at udskifte de benzin- og dieseldrevne biler med elbiler synes at være en af de største barrierer for kommunerne. I efteråret 2018 lavede TV2 således en rundspørge hos 82 af Danmarks 98 kommuner om indkøb af elbiler. I den forbindelse blev Vardes borgmester Erik Buhl (V) spurgt om,

hvorfor der ikke er nogen elbiler i hans kommune. – Vi vil meget gerne være grønne, men det skal være, når det hænger sammen med økonomien. Lige nu er vores samlede økonomiske muligheder i en vestjysk kommune i 2018, at vi må se på hver en krone, og derfor giver det ingen mening med elbiler i øjeblikket. Hvis jeg skal ud og prioritere mellem fem elbiler og en medarbejder i hjemmeplejen, så vælger vi altså hjemmeplejen indtil videre. Vi har ikke råd til at blive ideologer på det her område. Andre kommuner støtter det synspunkt. I rundspørgen skrev Holbæk Kommune, at elbiler vil koste dem 45 % mere per kørt kilometer, mens det fra Sønderborg lyder, at en elbil vil koste

MØD DE ”RIGTIGE” Kom på Have&Landskab’19 og mød potentielle samarbejdspartnere og find løsninger på dagligdagens udfordringer.

300 udstillere og mere end 11.000 besøgende Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche Branchens samlingspunkt i mere end 30 år

13/05/2019 11.53


1100 kroner mere per bil om måneden.

Driftsbesparelse i Odense Kommune Anderledes positive meldinger kommer fra andre kommuner som fx Odense. Her besluttede byrådet i 2014 at undersøge, hvordan vognparken kunne omlægges til elbiler. For at fremskaffe mere viden og erfaringer, blev der igangsat et afgrænset pilotprojekt, hvor man indkøbte 100 el-biler til Odense Kommunes hjemmepleje. Over den første fireårige periode regner Odense Kommune med en driftsbesparelse på fire millioner kroner, fremgår det af en artikel på tv2fyn.dk. Og lige som i Ringkøbing-Skjern Kommune er også hjemmeplejemedarbejderne i Odense svært begejstrede for elbilerne. Således svarer 83 % i evalueringen af projektet, at elbilerne overordnet set opfylder det behov,

de har til en bil, for at de kan opfylde deres arbejdsfunktion og 71 % ville vælge en elbil, hvis de havde valget mellem at køre i en elbil og en dieselbil i arbejdet.

Grønne visioner og sund økonomi For Lone Larsen og hendes kollegaer i Ringkøbing-Skjern Kommune er der også gode udsigter til at kunne køre fossilfrit i fremtiden. Kommunen brander sig selv som ”Naturens Rige”, og i den nye energipolitik for 2019-2023 er visionen, at kommunen skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040. Kommunens egen fossile bilflåde skal så vidt muligt erstattes af grønne køretøjer, efterhånden som leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle kommunens køretøjer anvender vedvarende energi i 2025.

Erfaringer viser at medarbejderne i de kommunale hjemmeplejer er meget glade for elbiler, men udbredelsen begrænses af økonomi, pris og afstande.

– Prisen har naturligvis betydning for, hvor mange elbiler vi skal købe eller lease. Hvis priserne hænger sammen ud fra TCO (totalomkostninger i udstyrets samlede levetid) og en helhedsbetragtning, så er elbiler helt klart højt på dagsordenen, men vi har ikke udelukket

brintbiler. Grønne visioner og økonomisk sund fornuft skal hænge sammen. Gør de det, så er det også min erfaring, at man kan opnå nogle store resultater, siger Henning Donslund, der er specialkonsulent i kommunens Energisekretariat. Kilde: Forum for bæredygtige indkøb

STILREN MODULOPBYGGET AFFALDSSORTERING INDENDØRS

FLOTTE ROBUSTE AFFALDSLØSNINGER UDENDØRS

Sortering, hvor mange fraktioner, skal de matche interiør, hvilken type indkast?

Rund, kvadratisk, hvilken farve, med eller uden askebæger?

Carbi Model 868

Carbi Model 5075

I mere end 10 år, har Carbi leveret affaldsløsninger til rigtigt mange offentlige rum. Vi stiller store krav til både de produkter vi forhandler og dem vi selv producerer. Det sikrer lang levetid, høj brugervenlighed og funktionalitet der matcher opgaven!

Der er mange ting at tage stilling til, når der skal vælges. Vi står klar til at rådgive dig før beslutningen træffes. Ønsker du at se og mærke produkterne, kommer vi gerne ud med eksempler, der er relevante for at træffe det rigtige valg.

Det er en stor beslutning, når man går fra almindelige skraldespande til egentlig affaldssortering for en hel institution. Vi oplever via feedback, at det typisk er blevet lettere for rengøringspersonalet og miljøet som helhed er blevet optimeret.

Carbi er en projektorienteret virksomhed, så derfor er det ikke fremmed for os, når tilpasninger ønskes. Finder du nu ikke lige hvad du søger, så beskriv behovet. Ofte kan selv små ændringer, være det der skal til.

Tag os med på råd, få et tilbud og så er i med til affaldssortere nemt og effektivt.

www.carbi.dk • carbi@carbi.dk • +45 8230 4000 • Carbi ApS, Hammershusvej 12B, 7400 Herning

august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 45


Robot-debat på Have & Landskab Robotteknologi er ikke længere begrænset til fabrikshallerne eller hr. og fru. Jensens have. Flere og flere store boligselskaber og kommuner bruger nu robotter til at vedligeholde stadig større græsarealer, og den tendens vil kun vokse sig stærkere i fremtiden.

H

eldigvis står mange udstillere på Have & Landskab ’19 klar til at vise det seneste indenfor robotteknologien, men hvordan i al verden finder man plads til robotter i en kommunal virkelighed, hvor både budgetter og driftsplanlægning er indrettet til at udføre det grønne vedligehold manuelt? Det spørgsmål kan de besøgende på Fagligt Forum på Have & Landskab heldigvis få svar på torsdag den 29. august, hvor solide oplæg vil give inspiration til grønne fagfolk, der overvejer at

lade robotterne stå for arbejdet på nogle af deres arealer.

”Robotter til groundsmen” ”Robotterne er her… hvad ved vi om dem?” – det retoriske spørgsmål besvarer Bjarne Falk Nielsen, indehaver af Maybe Robotics, på sit oplæg, hvor han også vil give gode råd til det professionelle segment i forhold til både fodboldstadions, parker, boligselskaber og golfplæner som med fordel kan tage robotter i brug. Han er nemlig ikke i tvivl om, at fremtiden i den grønne branche kommer til at

Quality made in Germany

4.596,5.745,-

Vi ses på stand A 294

HAAGA FEJEMASKINER

Scan qr-koden og se demovide o

Haaga 477

Kontakt Flex Trading for nærmeste forhandler: Hvidemøllevej 9-11 | 8920 Randers NV | Tlf. 89 14 14 89 | salg@flextrading.dk | www.flextrading.dk

46 / Stat & Kommune INDKØB / august 2019

rumme robotter, masser af robotter. ”Robotter kommer til at være overalt. Størrelse bliver ikke et spørgsmål i fremtiden, da teknologien, brugen og priserne vil blive tilpasset til efterspørgslen. I dag er den største udfordring stadig usikkerhed om hvorvidt de store klippere kan slippes løs så de ikke skader nogen,” forklarer Bjarne Falk Nielsen. Han driver desuden netværket ”Robotter til Groundsmen”, hvis primære fokus er at dele viden og erfaringer om robotter til kommunernes drift. ”Målgruppen for groundsmen er alle dem der passer parker, veje og boldbaner i Danmark. Typisk er det driftchefer i kommuner, men alle groundsmen er inviteret, ligesom der også er rådgivere med,” forklarer Bjarke Falk Nielsen, som naturligvis også vil være klar til at svare på spørgsmål fra salen efter oplægget.

Robotter i praksis Fra Have & Landskabs hjemkommune står Slagelse Entreprenørservice derefter klar til at dele ud af deres praktiske erfaringer med at anvende robotter på idrætsarealer. Her vil Sten Bartelsen, ud-

dannet anlægsgartner og groundsman og leder i team Sport, og Thomas Gundersen Thaarup, skov- og landskabsingeniør og driftsleder bl.a. præsentere erfaringer med andre måder at føre kabler på for at afhjælpe udfordringer med mål og udstyr på græsarealerne samt når flere enheder skal være på samme areal. ”Vi ser frem til at dele vores erfaringer med en ny hverdag, hvor robotløsninger er en naturlig del,” fortæller de to oplægsholdere og understreger, at også modtagelsen, engagementet og ejerskabet til ny teknologi og nye metoder hos brugerne og klubberne samt hos driftspersonalet kan være afgørende for robotindsatsens succes. Desuden vil oplægget også komme omkring mindre sexede men essentielle emner såsom driftsstop, hærværk, optimering og økonomi. Bjarne Falk Nielsens oplæg finder sted torsdag den 29. august kl. 10:00 og kl. 12:30, mens oplægget fra Slagelse Entreprenørservice afholdes samme dag kl. 10:45 og kl. 13:15. Se mere på www.haveoglandskab.dk/program


Satte 100 små strandtudser ud 20 nye vandhuller er klar til 900 små strandtudser og Miljøminister Lea Wermelin slap for nyligt de første 100 ud på Kalvebod Fælled. Håbet er, at den truede art igen vil begynde at yngle på strandengene ved København.

K

alvebod Fælled er et eldorado for fugleelskere, der kan nyde synet af dansende brushaner og andre vadefugle. Strandengene huser også den sjældne plante blå iris, som her har et ud af to levesteder i Danmark. På grund af især tilgroning forsvandt den truede strandtudse fra naturområdet i begyndelsen af 00’erne. Nu vender strandtudserne tilbage til Kalvebod Fælled, efter Naturstyrelsen har fjernet krat og skabt nye levesteder for arten. Strandtudsen har i yngletiden brug for vandhuller med lavt vand, der delvist tørrer ud i perioder. I alt står 20 nye padde-

damme klar til 900 små et-årige tudser, der skal sættes ud i år. Miljøministeren og 10 børnehavebørn fra en lokal naturbørnehave i Tårnby satte de første 100 tudser fri.

Hjælpende hånd - Naturen er fascinerende og værd at værne om. Tænk at vi har en art som strandtudsen, der hverken kan springe eller hoppe, men til gengæld er god til at løbe og gå. Vi bliver et fattigere land, hvis flere arter forsvinder fra vores natur. Derfor giver vi nu naturen en hjælpende hånd, og vi skal passe endnu bedre på naturen i frem-

Specialister i asfalt

tiden. Det er vigtigt for mig og regeringen, siger miljøminister Lea Wermelin. Strandtudserne bliver op til otte cm lange og kan kendes på en tydelig gul stribe ned langs ryggen. De pågældende tudser er blevet indsamlet som æg i det sydlige Skåne, og de har udviklet sig til haletudser og nu voksne tudser i fangenskab, hvor langt flere af æg og haletudser overlever end i naturen. Derfor kan to tredjedele af de skånske tudser nu sættes ud på Kalvebod Fælled, mens resten bliver genudsat i Sverige, hvor æggene blev fundet. På den måde sikres den skånske bestand også.

YIT UDLÆGGER ASFALT. DET ER VI FAKTISK SPECIALISTER I. - MEN VI KAN OGSÅ ALT DET ANDET. Vi tilbyder et bredt spekter af professionelle og fleksible løsninger til vedligeholdelse og forbedring af de danske veje. Nedenstående er kun et lille udpluk af vores tilbud. Kontakt os og hør meget mere.

• Specialafdelingen

- belægning på broer, sportspladser, P-dæk og gulvbelægning med Confalt®

• Asfalthåndværkeren - hurtig udrykning til mindre opgaver

scoop-reklame.dk

Miljøminister Lea Wermelin satte for nyligt, sammen med nogle lokale børn, de første strandtudser ud på Kalvebod Fælled

Fræsning

Rabatvedligeholdelse

Vejmarkering

Afspærring og trafikregulering

Etablering af fartdæmpning

Asfaltering af ensilagepladser

KONTAKT OS YIT varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. I Danmark beskæftiger vi samlet ca. 300 medarbejdere. YIT Danmark er en del af den finske YIT Group med ca. 10.000 ansatte.

Fræsning: 7567 8355 Specialafd: 7640 1220 Vejmarkering: 7567 8355

Region Nord: Region Midt: Region Syd: Region Øst:

8727 5030 7567 8355 7466 2444 5664 6800

Hovedkontoret i Silkeborg: Telefon 87 22 15 00 | info@yit.dk

august 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 47


SMP Magasinpost ID-46709

VI LØFTER SNART SLØRET Se vores verdensnyhed på Have og Landskab den 28.-30. august.

Kärcher er verdens største producent af rengøringsmaskiner. Vores 10.000 medarbejdere leverer ca. 22.000 maskiner til slutbrugere hver eneste dag. Vi har et bredt sortiment indenfor alle rengøringsmaskiner – til både den private forbruger samt til den kommercielle og industrielle bruger. Se vores fulde sortiment på www.karcher.dk.

Ved adresseændring, send en mail til saki@saki.dk

KÄRCHER GØR FORSKELLEN!

Afsender: Magasinet Stat & Kommune Indkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

VERDENSNYHED