Page 1

Magasinet

STATSINDKØB &

Stat & Kommune Indkøb Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner NUMMER 2 / APRIL 2018 / ÅRGANG 36

REGERINGEN I NY AFTALE MOD ULIGE KONKURRENCE FRA DET OFFENTLIGE

NYE OFFENTLIGE

SKI-BILER VENTETIDS­‑

KAOS

TIL HALV MIA.

- AUTOBRANCHENS GITTE SEEBERG GODT TILFREDS

PÅ KONFERENCE­AFTALE GIVER ENDELIG LEVERANDØRER RO

IKKE LÆNGERE DET MINDST KORRUPTE LAND


Magasinet

STATSINDKØB &

LEDER

Stat og Kommune Indkøb Til indkøbere i staten, regioner og kommuner Ansvarshavende: Dan Morrison Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: info@statsindkoeb.dk Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: E-mail: info@statsindkoeb.dk . . . . . . . . . 43 43 31 21 Design og tryk: KLS PurePrint A/S Hvidovre Oplag: 5.500 36. årgang

Samarbejdspartnere

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Stat & Kommune Indkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler hos Statens og ­Kommunernes Indkøbs Service A/S. Medlemmer af IKA, Foreningen af Offentlige Ind­ købere. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: Kr. 250,- årligt ex. moms i Danmark Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

God tendens at overdrage statslige indkøbsaftaler til SKI

N

år noget ikke fungerer er det en god ide at vende bunken og finde på noget nyt. Foreløbig blev det blev til et halvt års ventetidskaos på den statslige konferenceaftale, som vi har skrevet indgående om både i dette og forrige nummer af Magasinet Stat & Kommune Indkøb. Leverandørerne har tabt store penge på manglende muligheder for planlægning og budgettering, og nu er hotelaftalen, der ellers skulle fornys ved udgangen af året, lagt ind under SKI. Intet tyder dog umiddelbart på, at der er forbindelse mellem forsinkelserne på konferenceaftalen - og så de nye tider for hotelaftalen, men fakta er, at det stort set er de samme leverandører, som det handler om. Leverandører af konferenceydelser til statslige kunder har i næsten et halvt år ikke vidst om de var købt eller solgt, mens Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen løbende har sendt meldinger ud om forsinkelserne. Magasinet Stat & Kommune Indkøb har fået meldinger fra konferencesteder om, at de har ikke kunnet budgettere eller planlægge på grund af forsinkelserne med at offentliggøre resultatet af udbuddet. Nu skal SKI tage over ved hotelaftalen – og ikke alene her: På linje med 16 andre statslige indkøbsaftaler, så der er der altså tale om en ny tendens. Måske ligefrem en udfasning af Statens Indkøb? Ifølge SKI så udbydes hotelaftalen for staten, og bliver frivillig for øvrige kommuner og regioner. Dvs. staten stadig bliver forpligtet af aftalen. Helt overflødig bliver Statens Indkøb derfor ikke. Heller ikke når SKI overtager driften af de 16 andre indkøbsaftaler i takt med, at de skal genudbydes, herunder for bl.a. telefoni, AV-materiel, papir, kontormaskiner, forbrugsstoffer og datatilbehør, rengøringsartikler og datakommunikation. Det siger sig selv, at stordrift kan give prisfordele og hjælp til at effektivisere de offentlige indkøb. Hertil er SKI vant til at samarbejde med ministerier og statslige styrelser. Også kommunerne har de seneste år hentet gevinster ved at stå skulder ved skulder om de fælleskommunale indkøb i SKI. Når staten går sammen med kommuner og regioner bliver kagen simpelthen større - og den kan deles mere effektivt. Udfordringen er, at man så ikke tromler leverandørerne i arbejdet med markedsanalyser og omkostningsreduktion. Der bør også være muligheder for frie valg – selv, hvis eksempelvis et møde eller konference bliver lagt i Skåne eller Nordtyskland. Reelt vil konkurrencen ikke være så stor selv om både Tyskland og Sverige kan opbyde lavere moms og arbejdslønninger. Transport spiller også ind – samt mindre bureaukrati ved at møder og konferencer foregår indenfor egne grænser. Det vigtige er, at de kommende SKI-aftaler effektiviserer indkøb, matcher det offentliges behov og sikrer en stærk konkurrence blandt virksomhederne. Der er langt bedre muligheder for det med SKI-aftaler fremfor de mere begrænsende aftaler under Statens Indkøb og Moderniseringsstyrelsen. Det bliver spændende at se, hvad der sker med den indtil videre ganske ulyksalige konferenceaftale, når den i dens nuværende form udløber med forventelige forlængelser af to omgange frem til 31. december 2021. Derfra må vi anbefale, at konferenceaftalen også overgår til SKI, når SKI forhåbentlig behandler hotelaftalen bedre end konferenceaftalen blev.


Kom godt i gang på 89 32 23 99

Få nye tankkort på under 1 min. Nu kan du få mobil-tankkort hos OK. Glem fysiske tankkort og spar en uges forsendelse. OK’s nye mobil-tankkort får du i en sikker sms eller e-mail – på under ét minut. Hvilket cirka svarer til den tid, det tager at læse annoncen her. I en travl hverdag er det mere end OK.

58010

Værsgo’ at tanke.

ok.dk/offentlig


LÆS I DETTE NUMMER

Nye offentlige SKI-bilindkøb til halv mia. kr. Her i 2018 har en ny SKI-aftale om offentlige bilindkøb fået luft under vingerne i en aftale, som Autobranchen Danmarks direktør, Gitte Seeberg kalder ”uproblematisk” og billeverandørerne står også til en god forretning med salg til det offentlige. SKI melder selv ud med et forventet, offentligt bilindkøb de næste seks år på næsten en halv milliard kroner i en aftale, der ændrer offentlige bilindkøb på en række områder.

6

Læs side 6

Ventetidskaos på konferenceaftale giver endelig leverandører ro Det blev til et halvt års ventetidskaos på den statslige konferenceaftale, mens frustrerede leverandører måtte se timeglasset løbe ud for 2017 og det blev april 2018. Leverandørerne har tabt store penge på manglende muligheder for planlægning og budgettering. Nu er hotelaftalen, der ellers skulle fornys ved udgangen af året, lagt ind under SKI – på linje med 16 andre statslige indkøbsaftaler, så der er tale om en ny tendens.

12

Læs side 12

Vi er ikke længere det mindst korrupte land Årets korruptionsindeks tildeler os en national lussing. Danmark har ligget i front som det mindst korrupte land gennem de sidste 5 år. Men i år skydes vi af førerpinden og ryger ned på en andenplads, overgået af New Zealand. Læse side 20

20 Regeringen i ny aftale mod ulige konkurrence fra det offentlige Virksomheder risikerer ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Det vil regeringen nu ændre på med en bred politisk delaftale. Private virksomheder skal nu kunne klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence. Offentlige myndigheder skal desuden sætte priser efter internationale standarder, så virksomhederne ikke underbydes.

22 4 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

Læs side 22


HVAD MÅ EN BILVASK KOSTE?

DOKUM

M IL

J

Ø

TI D

EN

T A TI O N

Vi hjælper med besparelser og effektivisering

Spar tid

Fuld dokumentation

Skån miljøet

Det nemt at spare tid og penge med bilpleje, hvor vognparken er. Der er ingen transporttid til vaskehallen og du kan hurtigt effektivisere, ved at vaske flere biler ad gangen. Med en bred produktpakke indenfor bilpleje, og grundig vejledning fra vores specialister, kan du opnå effektive arbejdsgange.

Når du lader Würth håndtere dine kemi­ produkter, som bilpleje og additiver, behøver du ikke bruge tid på udarbejdelse af dokumen­ tation. Som en del af løsningen hos Würth kan du nemlig benytte kemiarkivet, hvor du finder alt lovpligtig dokumentation i en innovativ kundetilpasset onlineløsning.

Der er hverken A- eller B-stoffer i de produkter du får hos Würth. På den måde lever du op til udledningskrav og skåner miljøet.

Ring og hør nærmere hos en af vores Key Account Managers på 79 32 58 81 (Vest) eller 79 32 58 37 (Øst).


Ny SKI-aftale for offentlige bilindkøb til halv mia. kr. Her i 2018 har en ny SKI-aftale om offentlige bilindkøb fået luft under vingerne i en aftale, som Autobranchen Danmarks direktør, Gitte Seeberg kalder ”uproblematisk” og billeverandørerne står også til en god forretning med salg til det offentlige. SKI melder selv ud med et forventet, offentligt bilindkøb de næste seks år på næsten en halv milliard kroner i en aftale, der ændrer offentlige bilindkøb på en række områder. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

6 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018


Gitte Seeberg, direktør for Autobranchen Danmark, støtter helt, at indkøbsaftalerne fra SKI ikke binder kommuner og regioner for meget, når det kommer til grønne indkøb.

angiver en forventet omsætning på næsten en halv milliard kroner – eller mere præcist 470 millioner kroner over de næste seks år. Spørgsmålet er, hvor mange offentlige kunder, som SKI forventer bruger aftalen? - Godt spørgsmål, lyder meldingen fra SKI selv: – Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 58 kunder. Derudover er der en del interessetilkendegivelser fra øvrige kunder.

Kan regioner bruge aftalen? - Ja, regionerne kan bruge aftalen. Aftalen er forpligtende for kommuner der er tilmeldt aftalen, og fungerer som en frivillig aftale for SKI´s øvrige kunder. Det vil sige, at forsyningsselskaber, universiteter, mv. - ligesom på de fleste andre SKI-aftaler har mulighed for at bruge aftalen, meddeler SKI.

O

ffentlige bilindkøb i Danmark har været turbulente - også før den nye SKI-aftale fra kort før nytåret 2018, hvor aftale 50.86 om biler trådte i kraft. Turbulensen er kommet udefra før SKI-aftalen og er skabt af både regeringsindgreb og nye tendenser. Herunder nedsættelser af registreringsafgiften, øget fokus på miljøbiler, ændring af afgiften for elbiler midt i det hele – og så en ny rekordstigning i antal solgte biler i januar 2018. Den nye SKI-aftale handler om personbiler, arbejdsbiler, andre køretøjer og operationel leasing

og er en forpligtende aftale for kommunerne, men frivillig for SKI’s ikke-kommunale kunder samt regionerne. Det betyder, at kun de kommuner, der er tilsluttet aftalen, kan bruge den, mens øvrige kunder kan bruge den efter behov. Det lover godt både ifølge Autobranchen Danmarks direktør, Gitte Seeberg, der kalder aftalen ”uproblematisk” – og naturligt nok også fra SKI´s eksperter på bilindkøb, som i en stribe svar til Magasinet Stat & Kommune Indkøb gør rede for aftalen, der ændrer offentlige bilindkøb på en række områder. Alene udbudsbekendtgørelsen

Ændret forhandlerstruktur I tidligere aftaler om bilindkøb var det i høj grad importører, der blev lavet aftaler med. I den nye SKI-aftale er lokale forhandlere fremme på banen som leverandører. I det eksisterende skriftlige materiale fra SKI ved redaktionens slutning var der 20 navngivne forhandlere med i aftalen fordelt på alle fem regioner, men i følge SKI selv handler det nu om 30 forhandlere. SKI forklarer sådan om aftalen til dette magasin: - Den nye aftale er udbudt som et dynamisk indkøbssystem. Det er en indkøbsmetode, der giver en væsentlig højere grad af fleksibilitet. Hvor den tidligere aftale var en klassisk

rammeaftale med et fast leverandørfelt, er der i forbindelse med dynamisk indkøb mulighed for at optage leverandører løbende. Man vil derfor også opleve, at der kontinuerligt kommer nye leverandører på aftalen. SKI´s kunder kan derved sikre, at deres lokale leverandører ansøger om optagelse på systemet, og derved i højere grad får de lokale leverandører med i konkurrencen, når der er konkurrenceudsættelse af deres indkøb. Der er omkring 30 leverandører på aftalen på nuværende tidspunkt – men der er en forventning om, at det tal øges væsentligt, når især kommunerne får aktiveret leverandører i deres nærmiljø.

Autobranchen tilfreds Autobranchen Danmark, der er brancheorganisation for bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier med 1.200 medlemmer og 20.000 medarbejdere, er godt tilfreds med, at der kan komme nye og flere forhandlere på SKI-aftalen. - Vi går ud fra, at forhandlerne bliver udvalgt ud fra saglige kriterier og så har vi ingen indvendinger mod det. Grundlæggende handler det om, at der bliver købt ind til de rigtige priser, og det offentlige skal have rabatter, når det er en så stor indkøber, siger direktør for Autobranchen Danmark, tidligere politiker m.m., Gitte Seeberg. Hendes organisation kunne for januar melde om rekordhøjt nyvognssalg generelt set. Årets første måned i 2018 bød på 19.931 solgte biler. Det er en stigning på 2 procent i forhold til januar 2017. I forhold til 2016 april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 7


er stigningen næsten 21 procent. Men vil nye aftaler og de offentlige bilindkøb, som også har gavn af nedsættelser af registreringsafgifter, smitte af på det gode bilsalg? Ikke nødvendigvis, mener Gitte Seeberg. - Jeg tør ikke give et bud på det, for det er man nødt til at spørge kommunerne om. De har jo mange biler i kommunerne til deres personale, konstaterer hun.

Frit slag for grønne biler Den nye SKI-aftale har også fanget signalerne fra ønsket om grøn bilisme, men aftalen lader det i høj grad være op til de offentlige kunder selv, hvor grønt et grønt bilindkøb i virkeligheden skal være. Reelt er der frit slag. SKI meddeler til dette magasin: - Aftalen tager i høj grad hånd om de mere grønne alternativer. Således understøtter indkøbsmetoden, at der indenfor den givne kategori (eksempelvis personbiler) efterspørges el,

brint, hybrid mv. Aftalen sætter ingen begrænsninger i forhold til hvilke biler, kunden efterspørger. Der er mulighed for at kravspecificere biler, der lever op til specifikke miljøhensyn f.eks. POGI-krav og ”grønne” mærkninger mv. Derudover er alle deltagere i systemet forpligtet til at efterleve en række CSRkrav. De konkrete krav fremgår af aftalevilkårene, der indgås med SKI. Gitte Seeberg støtter helt, at indkøbsaftalerne ikke binder kommuner og regioner for meget. - Som bilbranche kan vi ikke have noget imod det. Der er klimamål i Danmark, og dem skal vi leve op til. Også de ret ambitiøse klimamål i kommunerne som for eksempel i København. Her skal vi glæde os over, at de så får mulighed for at købe miljøbiler til fornuftige priser under SKI-aftalen, mener Gitte Seeberg. - Det er i forvejen en frivillig sag, men vi ved også at mange kommuner prioriterer grønne biler. De får så mulighed for at

vælge det i denne aftale, mens andre vælger en benzinbil, og det er der heller ikke noget galt i. Det er jo et valg. Aftalen virker uproblematisk for os, konkluderer Gitte Seeberg overfor Magasinet Stat & Kommune Indkøb.

Nyt eksempel på grøn transport Et nyt eksempel på kommunal miljøvilje overfor køretøjer finder man i Roskilde, som i marts som første kommune lod alle interne kommunale buslinjer betjene 100 pct. af elbusser. I Roskilde by indsætter kommunen i samarbejde med Trafikselskabet Movia elbusser på alle ni kommunale buslinjer, som kommunen har beslutningsret over. Det gælder de travle bybusser 201A og 202A samt linjerne 203, 204, 205, 206, 208, 209 og 212. Tilsammen omfatter det ca. 2,8 mio. passagerer årligt. Elbusserne kører fra april 2019. Borgmester Joy Mogensen glæder sig over, at Roskilde er forrest i grøn omstilling.

Fakta – sådan købes biler via SKI-aftalen

Indkøb af biler sker gennem det dynamiske indkøbssystem i ETHICS. Du skal bruge knappen ’Køb på aftalen’ ud fra overskriften ’Brug af aftalen’. For at få vist knappen, skal du være logget ind på ski.dk og have SKI-rollen AftaleDrift. Har du ikke tilstrækkelige rettigheder, skal du kontakte din brugeradministrator for at få det. Sådan er indkøbet trin for trin: Trin 1 – Indkøbsbehovet opstår Trin 2 – Udarbejd materiale til det konkrete indkøb Trin 3 – O  pfordrer til at afgive tilbud / Offentliggør dit konkrete indkøb i systemet Trin 4 – Tilbudsfase inkl. spørgsmål/svar fase Trin 5 – Tilbudsevaluering Trin 6 – Indhentelse af dokumentation Trin 7 – Tildeling / underretning af resultat Trin 8 – I ndgåelse af leveringsaftale med vindende tilbudsgiver Du finder en vejledning for processen, under ’Aftale­dokumenter’ på siden.

8 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

- Vi kan yde et bidrag til at bremse de klimaforandringer, som kommunen har haft tæt inde på livet i form af en række oversvømmelser. Nogen skal gå forrest i omstillingen til grøn kollektiv transport, og jeg er glad for, at vi kan gøre det her i Roskilde, siger Joy Mogensen.

Boom i offentlig bilsalg Mens den nye SKI-aftale giver frie rammer om grøn omstilling arbejder eksempelvis Dansk Elbil Alliance videre på at få mere fodfæste. Lige nu er der over 9.000 elbiler i Danmark ifølge alliancens statistik for 2017. Hovedbudskabet er, at alle elbiler skal fritages for registreringsafgift til der er et effektivt marked. Derefter skal forskellen mellem afgiften på el og benzin afspejle elbilens overlegne miljø-performance. Mens det store gennembrud for indkøb af elbiler – offentlige som private - stadig lader vente på sig, at er der hul igennem for offentlige bilindkøb andre steder. Mercedes-Benz har eksempelvis kort før nytår vundet et forsvarsudbud, og 675 biler leveres i år. Mercedes-Benz er nu leverandør af minibusser og varebiler i en aftale over fire år. Her har ikke så meget miljø, men sikkerhed spillet ind: Store lastbiler med bænke på ladet var i mange år Forsvarets foretrukne til transport af personel. Nu er soldater på ladet af lastbiler ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og skal fremover foregå i de mindre køretøjer. Både kravene til plads og vægt var afgørende for, at MercedesBenz vandt udbuddet, ligesom totalomkostninger, TCO – Total Cost of Ownership, vægtede højt.


Bymose Hegn værtsskab i særklasse

• Fokus på din sikkerhed • Gratis parkering • Førsteklasses køkken • Optimale rammer for teambuilding • Leg- og læringsværktøjer til rådighed • Bymosegård – en oase helt for jer selv • Er en del af Rammeaftalerne • Og den smukkeste natur lige uden for døren Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge Tel +45 48 79 84 00 Fax +45 48 79 80 74 bymose@bymosehegn.dk www.bymosehegn.dk


It-stordriftsfordele kan hvert år frigøre et trecifret millionbeløb, der kan bruges på kernevelfærd, og samtidig give større informationssikkerhed i staten, mener innovations­ minister Sophie Løhde.

Indkøb af fælles it i staten kan give bedre informationssikkerhed og flere penge til velfærd Bedre it-sikkerhed og flere penge til velfærd. Det kan være resultatet, hvis Statens It får 19.000 flere brugere, viser et nyt skøn fra Finansministeriet. ”Vores mål er, at Statens It skal varetage itdriften for flere ministerier,” siger innovationsminister Sophie Løhde.

F

lere ministerier og styrelser kan se frem til at blive serviceret af Statens It. I dag betjener Statens It ca. 15.000 medarbejdere i 12 ministerier, men står det til innovationsminister Sophie Løhde, skal antallet endnu højere op. Staten vil nemlig kunne frigøre mellem 225 og 280 millioner kr. årligt og højne it-sikkerheden ved at flere statslige arbejdspladser går sammen om it-drift og -support:

- Vores mål er, at Statens It skal varetage it-driften for flere ministerier. Det vil nemlig give stordriftsfordele, som hvert år vil frigøre et trecifret millionbeløb, der kan bruges på kernevelfærd, og samtidig give større informationssikkerhed i staten, siger innovationsminister Sophie Løhde. Målet er, at 19.000 medarbejdere i alle ministerier, på nær dele af Skatteministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministe-

10 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

riet, der allerede indgår i større it-driftsfællesskaber, fremover skal betjenes af Statens It. Statens It er et af flere eksempler på en såkaldt fælles løsning, som regeringen gerne ser flere af. Derfor præsenterede innovationsministeren som en del af Sammenhængsreformen i maj 2017 et udspil, der skal få flere offentlige myndigheder til at gå sammen om at løse administrative opgaver.

› Fakta om Statens It: Statens It leverer i dag itservices til ca. 15.000 brugere i 12 ministerier: Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Statsministeriet, Uddannelsesog Forskningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.


MOntra MeetIng

kurser & koNfereNcer med sublim service i absolut særklasse

Heldagspakke fra

325,-

Pr. person excl. moms

· BO OK aLe

raMMe aftale

a

·

r raM

M

e

Member of:

Montra Hotel Hanstholm · Montra Skaga Hotel · Montra Hotel Sabro Kro · Montra Odder Parkhotel · montrahotels.dk

Ha

Læs mere og book på montrahotels.dk

O a HOteLS

ft

t HOS M

tr

Kort sagt, vi gør os umage med, at give jer en god oplevelse, når I afholder et møde eller en konference hos os. Vi klarer alt det praktiske, så I kan bruge energien på at få maksimalt udbytte af arrangementet.

yg

n

tr

VI

Når du booker et møde på Montra Hotels, får du et gennemført møde- og konferencekoncept, hvor du vil opleve unik service i alle faser af arrangementet. Vores personale er altid nærværende og klar til at yde en sublim service. Vi byder på gastronomisk frokostbuffet og kan tilpasse menuen til særlige behov. Vores hoteller er lette at komme til, uanset om du kommer med offentlige transportmidler eller i bil. Vi har gratis parkering og fri opladning af el-bil.


HALVT ÅRS VENTETIDSKAOS

fra 2017 til 2018 på konference­aftale giver endelig leverandører ro Det blev til et halvt års ventetidskaos på den statslige konferenceaftale, mens frustrerede leverandører måtte se timeglasset løbe ud for 2017 og det blev april 2018 før aftalen kom helt i hus. Leverandørerne har tabt penge på manglende muligheder for planlægning og budgettering. Nu er hotelaftalen, der ellers skulle fornys ved udgangen af året, lagt ind under SKI – på linje med 16 andre statslige indkøbsaftaler, så der er tale om en ny tendens med færre opgaver til Statens Indkøb. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

L

everandører af konferenceydelser til statslige kunder har i et halvt år ikke vidst om de var købt eller solgt, mens Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen løbende har sendt meldinger ud om forsinkelser. Magasinet Stat & Kommune Indkøb har fået meldinger fra konferencesteder om, at de har ikke kunnet budget­tere eller planlægge på grund af forsinkelserne af resultaterne for udbuddet. Nu er der en afklaring. HORESTA´s erhvervsjuridiske chef, Kaare Friis Petersen, prøver nu at se fremad selv om medlemmerne blandt konference­ stederne måske slet ikke har været opmærksomme på, at den gamle aftale udløb 31. december 2017 – og dermed reelt har efter­ladt mange konference­ steder i et vakuum. - Der er ikke meget at gøre ved det nu, konstaterer Kaare Friis Petersen overfor Magasinet­

Stat & Kommune Indkøb. Han håber nu på aftalerne bliver forlænget i den anden ende med nogle måneder, så forsinkelserne ikke generer yderligere. Og han er tilfreds med, at de nye hotelaftaler, der hidtil og så har været under Statens Indkøb og Moder­niseringsstyrelsen, nu bliver lagt under SKI.

Nye toner for hotelaftale under SKI - Vi har været til møder med SKI om de nye hotelaftaler. Tanken er nu, at kun SKI laver hotel­ aftalerne. De skal dække både stat og kommuner og regioner, og får intet med konferenceaftalen at gøre, fastslår Kaare Friis Petersen fra HORESTA. Ifølge SKI så udbydes hotel­ aftalen for staten, og bliver frivillig for øvrige kommuner og regioner. Dvs. staten stadig bliver forpligtet af aftalen. Hotelaftalen dækker et helt nyt område i SKI, når den eksi-

12 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

sterende aftale udløber den 31. december 2018. SKI skaber også en statslig ekspertgruppe, der skal være med til at forme udbudsmaterialet og sikre, at hotelaftalen lever op til statens behov for hotelophold, så man kan være klar med aftalen og dens leverandører 1. januar 2019. Ifølge Niels Munch, teamleder og udbudsansvarlig hos SKI har der ikke været hotelaftaler i SKI i nyere tid – så skal man over 10 år tilbage. Den nuværende statslige hotel­aftale var egentlig kun gældende til 31. december 2016 – og med mulighed for forlængelser frem til 31. december 2018, som altså nu er udnyttet med indtil videre 101 leverandører til hotel­ aftalen.

Flere aftaler overgår til SKI Overdragelse af hotelaftalen til SKI er også led i en ny og større tendens. Ud over hotelaftalen skal SKI overtage udbud og drift

af i alt 16 indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram, som hidtil har været udbudt af Moderniseringsstyrelsen. SKI overtager driften af indkøbsaftalerne i takt med, at de skal genudbydes. De første seks aftaler overgår til SKI med start 1. januar 2018, mens de resterende 10 aftaler overtages af SKI i 2019-21. Det handler ud over hoteller også om SKI-udbud af telefoni og mobilt bredbånd, hjemme­ arbejdspladser, AV-materiel, papir, kontormaskiner, forbrugsstoffer og datatilbehør, tablets, computere, servere, storage, kontorartikler, netværkskomponenter, kontormøbler, rengørings­artikler og datakommunikation. - Formålet er at styrke den faglige synergi, udnytte stordriftsfordele og få klarere snit­flader i det fortsatte arbejde med at effektivisere det offentlige indkøb, siger Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen.


HÅG Capisco®

Unik – Innovativ – Eksklusiv – Svanemærket

Køb din HÅG Capisco arbejdsstol på SKI 50.30 og 03.13 aftalen via godkendt SKI leverandør, Scan Office.

Stolen har modtaget et antal udmærkelser for sine enestående egenskaber, karakteristiske design og miljømæssige profil. Du kan med god samvittighed vælge en HÅG Capisco som din arbejdsstol. www.flokk.com/hag

IC ECOLAB RD

EL

Tlf. 70 24 70 24 E-mail: kundeservice-ski5030@scanoffice.dk kundecenter@scanoffice.dk

NO

Med sine elegante kurver og brugervenlige funktionalitet skiller HÅG Capisco’s karakteristiske form sig ud fra andre stole og skaber personlighed i alle rum og på alle arbejdspladser. HÅG Capisco er en alsidig stol, der kan tilpasses alle arbejdssituationer på jobbet eller derhjemme.


Det har kostet penge, ærgrelser og frustration blandt konference-leverandører, mens timeglasset løb ud for 2017 og det blev langt hen i foråret før den statslige konferenceaftale kom på plads.

Lettelse For mange leverandører til konferenceaftalen er der ikke alene lettelse over, at konferenceaftalen nu er på plads, men også over at hotelaftalen får bredere rammer under SKI. I virkeligheden er der et stort overlap mellem hotel- og konferenceaftalen, da det ofte er de samme hoteller kombinerede med konferencecentre, som byder ind.

- De 16 aftaler vil fortsat være en del af Statens Indkøbs­ program, som de statslige myndigheder er forpligtede til at anvende. SKI er vant til at samarbejde med og servicere ministerier og statslige styrelser, og vi vil kunne koble aftalerne sammen med vores forpligtende

indkøbsaftaler for kommunerne. Det er et naturligt skridt, der vil kunne gøre aftalerne endnu mere attraktive, siger administrerende direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen. Cheføkonom i KL, Morten Mandøe, siger, at beslutningen peger fremad.

14 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

- Kommunerne har de seneste år hentet betragtelige gevinster ved at stå̊ skulder ved skulder om de fælleskommunale indkøb i SKI. Det er derfor positivt, at staten vil være med i indkøbs­ aftalerne, og jeg ser et potentiale for en yderligere effektivisering af det offentlige indkøb.

Lang lidelseshistorie I forrige nummer af Magasinet Stat & Kommune Indkøb skitserede vi, hvad der var gået galt med konferenceaftalen siden der skulle være ”forventet tildeling af rammeaftalen” i oktober 2017 - men så kom en lang lidelseshistorie: Siden hed det ”forventede rammeaftaler primo januar 2018 med ventet aftalestart efter stand still udløb.” Lige efter nytår den 5. januar i år var den gal igen: Da forventede Moderniseringsstyrelsen først at kunne tildele rammeaftaler medio januar 2018 – selv om rammeaftalen skulle have været trådt i kraft 1. januar 2018. Men da stand still udløb 26. januar var der allerede kommet indsigelser, som varslede mere ventetid, fordi Klagenævnet for Udbud først skulle tage stilling til klagerne. 31. januar i år var den helt gal, da Moderniseringsstyrelsen i en rundskrivelse til alle tilbudsgivere beklagede egne fejl ved at bytteompåtoområder.Styrelsen


besluttede at tilbagekalde delaftale 4 (Region Sjælland) og delaftale 5 (Region Hovedstaden). 2. februar blev konferenceaftalen simpelthen udskudt på ubestemt tid i forlængelse af den fejlagtige ombytning af delaftale 4 og 5. Ogsåkomdetnyesidenforrige magasin: 07. marts kom endelig underskrift på delaftaler for Nord­ jylland, Midtjylland og Syddanmark, så de kunne træde i kraft den 15. marts 2018. Men før tildeling af delaftaler for Sjælland og Hovedstanden var man nødt til at vente på en standstill-periode, som udløb tirsdag den 20. marts 2018, og det blev gentaget i en meddelelse den 21. marts. ”Moderniseringsstyrelsen forventer at indgå rammeaftaler umiddelbart herefter, det vil sige tidligst onsdag den 21. marts 2018. Rammeaftalerne vil træde i kraft umiddelbart efter underskrift,” lød det i meddelelserne. Moderniseringsstyrelsen op-

lyser som svar på spørgsmål fra dette magasin, at den dato også blev forsinket: ”Rammeaftaler vedrørende Delaftale 4 – Region Sjælland og Delaftale 5 – Region Hoved­ staden er trådt i kraft den 3. april 2018 på nær tre aftaler, som endnu ikke er underskrevet af leverandørerne. Grundet processen med at indhente underskrifter fra de tildelte leverandører, er aftalen først trådt i kraft umiddelbart efter påskeferien,” påpeger Moderniseringsstyrelsen. Og som Moderniserings­ styrelsen selv skriver i tidligere pressemeddelelser: ”Indtil der foreligger en endelig underskrift og ramme­ aftalerne er trådt i kraft, kan der ikke foretages bestillinger på den nye rammeaftale. I perioden indtil ikrafttrædelsen må kunderne derfor forvalte deres indkøb decentralt i overensstemmelse med kaskademodellen, jvf. indkøbscirkulæret.” Spørgsmålet er, om forsin-

kelserne har tvunget de statslige kunder til konferencesteder ud i egne udbud. Moderniserings­ styrelsen svarer sådan til Magasinet Stat & Kommune Indkøb: ”De offentlige institutioner er ikke forpligtede til at gennemføre egentlige udbud, når der er tale om køb under tærskelværdierne. Moderniseringsstyrelsen har ikke kendskab til, at der er foretaget udbud af konference­ faciliteter i perioden.”

Store konsekvenser Ifølge flere leverandører har forsinkelserne på konference­aftalen haft store konsekvenser for dem, men det samlede billede er utydeligt. Brancheorganisationen HORESTA har heller ikke et samlet overblik over, hvad der er tabt af penge på manglende muligheder for planlægning og budgettering hos konference­ stederne. Værst er dog, at allerede i en status fra 5. januar - midt under ventetiden - erkendte Moder­

Book dit næste arrangement i Ledernes MødeCenter

niseringsstyrelsen, at kunderne i Staten ”i mellemtiden ikke kan foretage nye indkøb af konference­faciliteter på en fællesstatslig aftale, idet den tidligere fællesstatslige aftale udløb den 31. december 2017.” Det vakuum betød, at ikke kun leverandører men også statslige kunder, som skulle have gavn af aftalen, kom i klemme fordi de heller ikke kunne planlægge konferencer for foråret 2018 endnu. Det problem synes foreløbig løst nu for konferenceaftalen. For hotelaftalen er det som nævnt SKI der fremover står for skud, men om også konference­ aftalen efter dens udløb overgår til SKI er endnu for tidligt at sige. Konferenceaftalen under Moderniseringsstyrelsens regime gælder nemlig helt indtil 31. december 2019 med mulighed for forlængelser ad to omgange frem til 31. december 2021.

Centralt placeret i København. Tæt på metro og lufthavn. Gratis parkering.

Rammeaftale med Staten

Fra 2-150 deltagere 22 lokaler 1500 kvm

Kontakt os på 32 83 34 16 eller booking@lederne.dk

Annonce_mødecenter_185x132mm.indd 2

12/04/2018 14.11

april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 15


Forkerte oplysninger får Moderniseringsstyrelsen til fremover at fastsætte udvidet tidsplan.

Fejl forsinkede Konferenceaftalen - Moderniserings­styrelsen svarer En stor del af tilbuddene indeholdte forkerte eller mangelfulde oplysninger, påpeger Moderniseringsstyrelsen som svar på spørgsmål fra Magasinet Stat & Kommune Indkøb. Fremover vil Moderniseringsstyrelsen fastsætte en udvidet tidsplan. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

O

ver et halvt års forsinkelser af konferenceaftalen under Statens Indkøb hos Moderniseringsstyrelsen har efterladt ikke blot vrede men også mystificerede leverandører. Dette magasin har derfor spurgt om der er tiltag, så forsinkelser af konference­aftalen undgås næste gang? Og hvad Moderniseringsstyrelsen nu ser som den primære årsag til forsinkelserne? Svarene her har været over flere skriveborde til godkendelser i Moderniseringsstyrelsen og lyder sådan her, hvor bl.a. forkerte eller mangelfulde oplysninger i tilbuddene får skylden: ”Moderniseringsstyrelsen har i udbuddet af Konference­ aftalen offentliggjort en forventet og vejledende tidsplan med angivelse af den forventede tildelings- og kontraktindgåelsestidspunkt. Derudover

har Moder­niseringsstyrelsen løb­ende igennem hele forløbet orienteret tilbudsgiverne om fremdriften i udbuddet. Moderniseringsstyrelsen modtog 187 tilbud i august 2017, hvilket set i lyset af aftalens størrelse og antallet af pladser på aftalen, svarer overordnet til, hvad Moderniseringsstyrelsen ville kunne forvente. Henset til størrelsen og kompleksiteten af udbuddet har Moderniseringsstyrelsen afsat væsentlige ressourcer for at sikre den mest optimale udbudsproces. Ved åbning af tilbuddene samt undersøgelse af tilbuddenes konditionsmæssighed måtte Moderniseringsstyrelsen desværre konstatere, at en stor del af tilbuddene indeholdte forkerte eller mangelfulde oplysninger. Derfor måtte ­Moderniseringsstyrelsen undersøge og berigtige en række

16 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

fejl og mangler i henhold til udbudslovens bestemmelser. Som eksempel på disse fejl og mangler kan nævnes forkert angivelse af den delaftale, tilbuddet vedrører, samt en forkert angivelse af konferencestedets navn, adresse, CVR-nr., og lignende. Omfanget af denne opgave var uventet og medvirkede således til, at udbuddet blev forsinket. Moderniseringsstyrelsen har opsamlet erfaringerne fra udbuddet af konferenceaftalen og vil fremadrettet fastsætte en udvidet tidsplan, hvor der bl.a. afsættes yderligere tid til undersøgelsen af tilbuddenes konditionsmæssighed, særligt på de områder, hvor tilbudsgiverne har mindre erfaring med deltagelse i udbudsprocesserne i Statens Indkøbsprogram. Moderniseringsstyrelsen

vil endvidere forsøge at designe udbudsmaterialet på en måde, der kan begrænse omfanget af fejl og mangler i tilbudsgiveres tilbud. Endeligt har Moderniseringsstyrelsen haft en dialog med brancheorganisationen Dansk Erhverv om ovenstående problematik. Det er derfor med glæde, at Moderniseringsstyrelsen kan konstatere, at Dansk Erhverv d. 4. april har afholdt et gå-hjem-møde for hoteller og konferencesteder om deltagelse i offentlige udbud.” Er der tiltag, så forsinkelser på ikrafttrædelser af den kommende hotelaftale – nu underlagt SKI -undgås næste gang? ”Moderniseringsstyrelsen har ved overdragelsen af hotelaftalen bl.a. overleveret erfaringerne fra konferenceaftaleudbuddet med henblik på at undgå lignende forsinkelser.”


4-STJERNET BELIGGENHED MIDT I DEN SMUKKESTE NATUR

Naturskønne rammer

- igen med på Statens Rammeaftale Vi er stolte af, at Danmarks aktive hotel og konferencecenter igen er med på rammeaftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter. Med en beliggenhed midt i den skønneste natur, tilbyder vi de bedste priser

og de perfekte rammer for møder, kick-off, events, kurser, kongresser, konferencer, messer og udstillinger.

· 30 mødelokaler · 187 værelser · Udsigtsrestaurant

· · · · · · ·

Egen eventafdeling Gratis wifi 600 gratis p-pladser Gratis el-opladning Elite smiley God Adgang Green Key

NYHED! August 2019 Fakta Vingsal Vingsalen, 770 m2

Pers.: 770 Biograf/540 Skolebord

Vingsal 3, 217m2

Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord

Vingsal 2, 217m2 Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord Vingsal 1, 332 m2

Pers.: 400 Biograf/300 Skolebord

Læs mere på vingsted.dk


Regioner skærer i udbud Mens stat og kommune skruer op for konkurrence­udsættelsen af offentlige opgaver, går det ned af bakke med antallet af udbud fra de fem danske regioner. Ærgerlig udvikling, mener DI.

S

iden 2008 har staten og kommunerne øget konkurrenceudsættelsen af deres opgaver med henholdsvis 4,6 og 4,4 procentpoint. I samme periode har der været en tilbagegang i regionernes konkurrenceudsættelse på 3,4 procentpoint, viser en ny analyse fra DI. - Det er en ærgerlig udvikling, for regionerne kan frigøre 400600 mio. kr. ved at øge konkurrencen om flere driftsopgaver, og samtidig åbne for nytænkning og innovation af opgaverne, siger branchedirektør Jakob Scharff, DI Service. Generelt kan regionerne opnå en gevinst på 10-15 pct. af udgifterne, hvis de gør det lige så godt som de regioner, der bruger konkurrence som aktivt redskab, siger Jakob Scharff.

Går mod regionernes egen strategi Han mener, udviklingen bliver endnu mere uheldig af, at regionernes fælles indkøbsstrategi selv argumenterer for, at en ”indsats på indkøbsområdet vil frigive ressourcer, som kan benyttes til bedre patientbehandling og en vedvarende optimering af sundhedsvæsenet.” - I regionernes strategi er det et indsatsområde at forøge konkurrenceudsættelsen baseret på markedsanalyser, og så er det jo ærgerligt, at det går den forkerte vej, siger Jakob Scharff. Regionale forskelle Der er dog store forskel på, hvor meget de enkelte regioner konkurrenceudsætter. Region Midtjylland konkurrenceudsætter

udover vi nu har STATSAFTALE

18 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

kun 17,9 procent af opgaverne, mens det samme tal for Region Sjælland er 23,5 procent. - Generelt kan regionerne opnå en gevinst på 10-15 pct. af udgifterne, hvis de gør det lige så godt som de regioner, der bruger konkurrence som aktivt redskab. Derfor er potentialet størst i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Hvis de bruger konkurrenceudsættelse og effektiviserer 10 pct., kan de opnå gevinster på 187 og 133 mio. kr., siger Jakob Scharff.

Vil gerne have bidrag fra virksomheder I Danske Regioner er den nyvalgte formand Stephanie Lose (V) skeptisk overfor DI’s regnemetode, som, hun mener, er misvisende.

- Problemstillingen er, at stigende udgifter til eksempelvis sygehusmedicin medfører, at indikatoren falder, selv om vores udgifter til private leverandører stiger. Desuden har Folketinget afsat særskilte midler til at opbygge ekstra kapacitet i regionalt regi på fx kræft- og psykiatriområdet. Det giver stigende regionale udgifter, og medfører automatisk, at andelen, der konkurrenceudsættes, viser en nedadgående tendens, selv om regionerne bruger private leverandører for 50 pct. af deres udgifter, siger formanden. Hun påpeger, at regionerne er meget åbne for at samarbejde med private leverandører.


Fællesudbud for 550 millioner har givet gode resultater for Regionernes Fælles Indkøb Regionerne har igen i 2017 opnået gode resultater ved i stigende grad at lave udbud i fællesskab, viser en ny opgørelse fra Regionernes Fælles Indkøb. I alt 25 fællesudbud er det blevet til med en samlet kontraktsum på mere end 550

mio. kr. Dermed er regionerne godt på vej til at opfylde målsætningen i Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 om, at 2 mia. kr. af regionernes indkøb skal være omfattet af fælles aftaler. Regionerne har stort fokus på at lave udbud i fællesskab

så er der selvfølgelig fokus på besparelsespotentialerne. Her har regionerne en ambitiøs målsætning om at effektivisere indkøbene for 1,5 mia. kr. i 2020, så de frigjorte midler kan bruges til endnu bedre patientbehandling.

for at anvende den betydelige købekraft til at opnå bedre kommercielle betingelser. Der foregår altid en grundig udvælgelse af, hvilke områder der skal udbydes i fællesskab mellem regionerne, hvor der bl.a. tages højde for markedsforhold og lokale vilkår. Og

Overskud på statsregnskabet for 2017 Regnskabet over statens finanser for 2017 viser et overskud på 31 mia. kr., hvilket er bedre end forventet. Flere indtægter end ventet og en kontrolleret udgiftsudvikling betyder, at den danske stats bundlinje for 2017 viser et overskud. Det fremgår af det nye statsregnskab.

Opgjort ved den såkaldte DAU-saldo havde staten et overskud på 30,9 mia. kr. i 2017. Overskuddet har medvirket til, at statsgælden i 2017 afdrages med 20 mia. kr. - Det er en glædelig nyhed, at statsregnskabet viser et pænt overskud for 2017. Det er et

erhvervsskatter og pensionsafkastskat, men også at indtægter som personskat og moms, der i højere grad er påvirket af konjunktursituationen, har udviklet sig bedre end ventet. Samtidig har statens udgifter holdt sig inden for det budgetterede niveau.

bedre resultat, end vi havde regnet med i den seneste prognose og også bedre, end vi forventede, da vi lavede finansloven for 2017, konstaterer finansminister Kristian Jensen. Overskuddet i statsregnskabet skyldes især større indtægter fra volatile poster som

EfBKONFERENCE.DK

e

ftal

ate

St l af

e

En d

ea mm a r ns

Ny hjemmebane til din mødebooking! Utraditionelle rammer med udkig over Danmarks flotteste stadion • • • •

Sydvestjyllands største konferencecenter Unik placering med kort afstand til grønne områder, aktiviteter, havn og by 22 mødelokaler med plads til alt fra 10 til 1500 gæster i enten lounge eller skybox Lokaler, AV udstyr, service og forplejning i topklasse

Vi lytter til jeres behov og er med jer hele vejen - Vi ses på Blue Water Arena! EfB KONFERENCE - Blue Water Arena · Gl. Vardevej 82, DK-6700 Esbjerg · tlf. 7612 6600 · konference@efb.dk · www.efbkonference.dk

april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 19


Slag og røde ører til Danmark i årets korruptionsindeks på grund af offentlige indkøb Chefkonsulent Christine Jøker Lohmann, DI, har skrevet om den danske tilbagegang i Transparency International’s korruptionsindeks 2017, der giver slag og røde ører til offentlige indkøb.

Å

rets korruptionsindeks tildeler os en national lussing. Danmark har ligget i front som det mindst korrupte land gennem de sidste 5 år. Men i år skydes vi af førerpinden og ryger ned på en andenplads, overgået af New Zealand. I sig selv ville det ikke være noget at få røde ører over, hvis blot New Zealand havde overhalet os stille og roligt, mens vi holdt en fast kadence. Men det gør vi ikke. Danmark er nemlig ikke blot blevet overhalet. Vi er gået tilbage fra en score på 92 i 2014, over 91 i 2015 og 90 i 2016, til blot 88 i det netop lancerede indeks for 2017. Indekset opgøres af den internationale anti-korruptionsorganisation Transparency International og viser opfattelsen hos en række internationale organisationer af korruption i den offentlige sektor og sammensættes af adskillige uafhængige målinger. Der måles på en skala fra 0 (opfattes at være fuldstændig korrupt) til 100 (opfattes at være helt uden korruption). Nedgangen er altså et tegn på, at den offentlige sektor i Danmark over en årrække er blevet mindre robust overfor urent trav. Og det er en bekymrende udvikling.

Offentlige indkøb en af synderne Det naturlige spørgsmål rejser sig øjeblikkeligt: Hvorfor er Danmark gået tilbage? Tager vi et kig bag tallene for året kor-

ruptionsindeks, er der særligt to trends, som er værd at bide mærke i. Den ene omhandler tilliden til SKAT, hvor de seneste års mediesager har bidraget negativt til Danmarks udvikling. Den anden kan indkredses til offentlige indkøb, hvor blandt andet ATEA-sagen om bestikkelse i forbindelse med offentligt udbud fra Region Sjælland har draget tvivl om den offentlige integritet. Det er også her, vi skal lede efter nøglen til at sætte ind overfor tilbagegangen. For ingen har interesse i, at Danmark mister fodfæste som verdens mindst korrupte land. Tilliden til den offentlige sektor er altafgørende for at sikre et højt velfærdssamfund, tiltrække investeringer og få de bedste løsninger til den bedste pris. I EU alene indkøber over 250.000 offentlige myndigheder for omkring 14 % af BNP årligt. Det er store beløb, og derfor er robuste, velkontrollerede og gennemsigtige procedurer for offentlige indkøb så utroligt vigtige. Samtidig er det vores allesammens penge, som bruges til disse indkøb. Og skal tilliden til et retfærdigt og effektivt sy-

20 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

- I sig selv ville det ikke være noget at få røde ører over, hvis blot New Zealand havde overhalet os stille og roligt, mens vi holdt en fast kadence. Men det gør vi ikke. Danmark er nemlig ikke blot blevet overhalet. Vi er gået tilbage fra en score på 92 i 2014, over 91 i 2015 og 90 i 2016, til blot 88 i det netop lancerede indeks for 2017, skriver Chefkonsulent Christine Jøker Lohmann, DI.

stem opretholdes, skal såvel de offentlige indkøb som skattesystemet som indsamler midler til de offentlige indkøb udvise den allerstørste integritet. Når den danske situation er vendt, er det dog stadig væsentligt at bemærke, at over to tredjedele af de 180 lande og territorier som indekset måler på, falder under en score på 50. Rent faktisk er den globale gennemsnitskarakter helt nede på

sølle 43. Og selv i Europa har vi lande som Grækenland og Rumænien med en score på blot 48, mens Bulgarien ligger helt nede på det globale gennemsnit på 43 og Ukraine endda så lavt som 30. Sidstnævnte kvalificerer til en rangering helt nede som nummer 130 over de mest korrupte lande, hvor den danske 2. plads trods alt gør sig bedre. Det bør føre til meget mere end blot røde ører.


le 6 fta0 190 ea 634 nc +45 re ing fe er - R one pris s kerenc en onf at elle k StSpeci

AV-Tekniker til rådighed 9 konferencelokaler Fra 2 - 200 personer Mikrofon og PC til rådighed Projektor + lyd i alle rum Tæt på motorvej og banegård Egen stue, køkken og terrasse Lyse og rummelige lokaler

75 m2 konferenceboliger

Stor og lækker buffet hver dag

’’Ring til mig på

+45 6340 1906 og få en uforpligtende snak

’’

F æ n ø S u n d Ko n f e r e n c e A / S , O d d e v e j e n 8 , 5 5 0 0 M i d d e l f a r t - @ r e c e p t i o n @ m i d t i . d k


REGERINGEN:

Ny aftale sikrer virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige Virksomheder risikerer ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Det vil regeringen nu ændre på med en bred politisk delaftale. Private virksomheder skal nu kunne klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence. Offentlige myndigheder skal desuden sætte priser efter internationale standarder, så virksomhederne ikke underbydes.

› Aftale om fair og lige konkurrence • Prissætning: De gældende regler for prissætning ændres, så offentlig prissætning sker på fair konkurrence­ vilkår og i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger. • Arbejdsgruppen: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand). Den kan se på, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder skal kunne eller ikke skal kunne udføre. • Kontrolbud: Der skal gælde strammere regler, når en kommune eller en region vælger selv at løse en opgave efter et udbud. • Bedre klageadgang: Der oprettes efterfølgende en ny uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige. Myndigheden placeres i Nævnenes Hus i Viborg og styrkes med henblik på bl.a. at sikre en effektiv sagsbehandling. Planen er, at dens konkrete kompetencer i efteråret 2018. 2017 Stat fastlægges og Kommune januar

Totalleverandør til den offentlige sektor

Aftørringspapir og dispensere • Rengøringsløsninger Personlig hygiejne og hudpleje • Borddækning • Engangsservice Kaffe, te og automatprodukter • Fødevareemballage • Køkkenudstyr

Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk

22 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

V

irksomheder skal fremover sikres bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige. Det sker med en ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen glæder regeringen, for den er med til at sikre vækst og job i den private sektor. Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår. Det skal være lettere for virksomheder at klage, hvis de oplever unfair konkurrence. Det glæder mig, at vi nu har sikret bred politisk opbakning til at tage vigtige skridt for at sikre fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder, siger innovationsminister Sophie Løhde (V), som står i spidsen for de politiske forhandlinger.

Mere lige konkurrence Tiltagene er en del af regeringens udspil ’Fair og lige konkurrence’, som skal klargøre vilkårene for konkurrence mellem offentlige og private aktører. Staten, kommuner og regioner skal sætte deres priser for erhvervsvirksomhed, så de lever op til anbefalingerne fra

den internationale organisation OECD. Det offentlige skal fx medregne lån og profit på samme måde som en privat virksomhed. Desuden skal kommuner og regioner fremover fortælle virksomheder, der har tilbudt at løse en offentlig opgave, om grunden til, at kommunen eller regionen efter et såkaldt kontrolbud vælger selv at løse opgaven. Ved et kontrolbud har kommunen eller regionen undersøgt, hvad det vil koste selv at løse en udbudt opgave. Samtidig skal kommunalbestyrelser og regionsråd fremover hvert andet år forelægges en opfølgning på de opgaver, som de efter et udbud har valgt at løse selv. Aftalen vil være med til at modvirke, at offentlige myndigheder fastsætter priser under markedsprisen til skade for private virksomheder. Den vil være med til at sikre vækst i det private erhvervsliv. Det er også et vigtigt fremskridt, at vi får større åbenhed om de kontrolbud, der kommer fra kommuner og regioner. De virksomheder, der byder, skal have klar besked om, hvad de er oppe imod, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).


Gavner virksomhederne Aftalen er et vigtigt skridt, som vil gavne og styrke danske virksomheder i konkurrence med offentlige aktører. - Det er vigtigt for danske virksomheder, at konkurrence mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv er fair og lige. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi med aftalen sætter handling bag regeringens ambition om at sikre fair og lige vilkår. Vi tager nu bl.a. et første vigtigt skridt mod etableringen af en ny uafhængig klagemyndighed, hvor virksomhederne kan klage, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Til efteråret vil regeringen bygge videre på udspillet. Klagemyndighedens kompetencer skal klarlægges. Grænserne for, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder må og ikke må udføre, skal defineres bedre.

Regeringen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, som skal bestå af KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Den skal komme med konkrete forslag, der begrænser adgangen til statslig, regional og kommunal erhvervsaktivitet. Kredsen bag den politiske aftale mødes igen for at drøfte arbejdsgruppens forslag, når de er færdige.

- Vi tager nu bl.a. et første vigtigt skridt mod etableringen af en ny uafhængig klagemyndighed, hvor virksomhederne kan klage, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Få jeres egen app til a lt jeres mø demateriale

Hold konferencer blandt dansk design, kunst og arkitektur på Rammeaftalen Vi tilbyder 5 auditorier • 57 mødelokaler • 259 værelser • 300.000 kvm park, skov og strand og Danmarks største private kunstsamling ...kun 45 min. fra København Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • booking@konventum.dk Annonce_185x132mm_StatKommune_April_2018.indd 1

21-03-2018 11:27:58

april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 23


Tre cases til ny inspiration handler om Københavns beslutning om krav til miljømærker, Odenses udbud af arbejdstøj kombineret med miljømærker med grønne tildelingskriterier samt Gladsaxes udbud af kantinedrift efter det nordiske miljømærke Svanemærket.

Nye cases til inspiration for grønne indkøb T re nye cases viser tre forskellige veje til succes med miljøhensyn og miljømærker i udbud, skriver Miljømærkning Danmark. De tre cases bruger hver især en eller flere af de muligheder, der er i udbudsloven for at fastsætte miljøhensyn som mindstekrav, tildelingskriterier og kontraktvilkår. Det er ikke tilfældigt, hvilken eller hvilke muligheder, der er brugt i de enkelte cases – og netop de velovervejede valg er medvirkende årsag til de succesfulde grønne udbud.

Krav, tildeling og kontraktvilkår I de tre cases kan du læse om Københavns Kommunes beslutning om krav om miljømærker, og om hvordan Odense Kommune i et udbud

af arbejdstøj kombinerede krav om miljømærker med grønne tildelingskriterier. Du kan også få svar på, hvorfor Gladsaxe Kommune i et udbud af kantinedrift fastsatte kontraktvilkår, som gav leverandøren god tid til at blive certificeret efter det nordiske miljømærke Svanemærket. Den tilbudsgiver, der vandt udbuddet af kantinen i Gladsaxe Kommune, fik således seks måneder til at opnå licens til Svanemærket. Og der blev brug for alle seks måneder – plus lidt ekstra: – Der er mange krav, der skal leves op til, så man er nødt til at give sin leverandør en rimelig frist til at leve op til dem, siger Mette Olesen, servicechef i Gladsaxe Kommune.

24 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

Markedsdialog gav unik bæredygtighed Dialog med markedet er et gennemgående tema i alle tre cases – ikke mindst i Odense Kommune, hvor markedsdialogen var helt afgørende for resultatet. Det var nemlig ved at holde møder med leverandørerne forud for udbuddet, at Odense Kommune fik værdifuldt input,

der i sidste ende betød, at kommunen fik mere bæredygtigt tøj af højere kvalitet – til en lavere pris end tidligere. Miljømærkning Danmark lancerede de tre cases i forbindelse med IKA’s årskonference. Her blev de bl.a. delt ud på IKA’s dialogtorv, hvor de dannede grundlag for gode dialog om miljømærker og udbud.

› De tre cases er: • Odense Kommune og De Forenede Dampvaskerier: Fokus på bæredygtighed gav billigere arbejdstøj. • Gladsaxe Kommune og Cheval Blanc: Tidsfrist og tæt samarbejde gav lækker svanemærket kantine. • Københavns Kommune: Ny politik for miljø­ mærkede indkøb.


Ny vækstplan for life science kan sikre mere offentligt-privat samarbejde og bedre behandlinger Der skal bedre samarbejde mellem virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen under de i alt 36 punkter i en ny vækstplan for life science. Der er stærke potentialer, mener Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner og formand for Region Syddanmark.

D

er er stærke potentialer i den life science-vækstplan, som regeringen netop har fremlagt, mener Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner og formand for Region Syddanmark. Planen kan give bedre forhold for både patienter og forskere og sætte endnu mere skub i offentligprivat samarbejde på sundhedsområdet. Herunder kommer et servicetjek af tilknytningsreglerne for offentlig-privat samarbejde i sundhedsvæsnet, bedre samarbejde med virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen under i alt 36 punkter i planen, som regeringen har fremlagt i en vækstplan. De skal gøre Danmark til en førende life science nation i Europa. Det skal være mere attraktivt at forske og udvikle nye lægemidler og medicoteknisk udstyr i Danmark, der skal trækkes mere klinisk forsk-

ning hertil, og det skal være nemmere og billigere for virksomhederne at starte kliniske forsøg. Stephanie Lose hæfter sig særligt ved, at der skal etableres en national organisation, som skal gøre det mere attraktivt at udføre kliniske forsøg i Danmark. Den nye organisation kommer blandt andet til at bygge videre på de regionale initiativer Én Indgang og NEXT.

Bedre behandling til patienterne - Det er rigtigt set af regeringen med netop sådan en organisation, og i regionerne ønsker vi, at den hurtigt kommer på skinner og op i fart. Vi har længe været klar og ser frem til et konstruktivt samarbejde med industrien, siger Stephanie Lose og supplerer: - Life science-området er en vigtig motor for dansk eks-

port og afgørende for, at vi kan levere høj kvalitet og bedre behandling til patienterne. Regionerne har gennem lang tid arbejdet med at styrke den kliniske forskning og gøre det nemmere for virksomhederne at udvikle, teste og afprøve nye løsninger i samarbejde med hospitalerne.

Mere forskning i Danmark Regionerne etablerede i 2012 ”Én Indgang for kliniske forsøg”, som hjælper virksomheder med at afklare patientgrundlaget til kliniske forsøg og levere service og information til virksomheder, der overvejer at placere kliniske forsøg i Danmark. Regionerne er samtidig en central del af det offentligprivate partnerskab NEXT, som siden 2014 har arbejdet for at tiltrække kliniske forsøg til danske hospitalsafdelinger.

Regeringens nye plan for life science kan sætte endnu mere skub i offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet, mener Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner, mener Stephanie Lose (V), næstformand i Danske Regioner, og formand for Region Syddanmark.

april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 25


Udbudspanelet består bl.a. af kommunens indkøbere og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv

Esbjerg Kommunes nye udbudspanel er kommet godt fra start Selvom det kun er et lille år siden, at Esbjerg Kommunes udbudspanel så dagens lys, er det glade budskab rygtedes ude blandt de lokale virksomheder. Flere af panelets deltagere har modtaget henvendelser fra virksomheder, der er nysgerrige efter at vide mere om, hvad panelet er for en størrelse.

M

ålet med det nye udbudspanel er at styrke dialogen mellem det private erhvervsliv og kommunen, og det ser allerede nu ud til at lykkes rigtig godt. Flere lokale virksomheder har kontaktet Udbudspanelet for at stille konkrete spørgsmål om udbud. Spørgsmål, som vil blive drøftet på panelets kommende møder. ”Udbudspanelet er skabt for at knytte et tættere bånd til det lokale erhvervsliv, så vi sikrer, at input fra virksomhederne indgår i det strategiske arbejde med kommunens udbud og indkøb. Derfor er det meget positivt, at rygtet om panelet allerede i den spæde start har spredt sig”, siger Eddie Dydensborg, økonomichef i Esbjerg Kommune, der også er formand for Udbudspanelet. ”Panelet har været heldig

at få nogle gode deltagere, som gerne vil fortælle om Udbudspanelets formål, og hvordan det kan bidrage til at styrke dialogen, og det er vi meget glade for”, fortsætter han.

Spreder budskabet En af deltagerne, Johnny Sjølund fra Dan-el som også er næstformand i Esbjerg Håndværker og Industriforening, siger, at han gerne fortæller om det nyskabende initiativ, som han selv er en del af. ”Jeg fortæller gerne om Udbudspanelet, fordi jeg ser det som en positiv udvikling fra kommunens side og et tiltag, som i den grad kan bidrage til en øget forståelse mellem parterne.” Johnny Sjølund er en del af Esbjerg Håndværker- og Industriforenings netværksgruppe, som mødes jævnligt.

26 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

”Det første tid har vi i Udbudspanelet arbejdet på at finde ud af, hvilket ben vi skulle stå på – hvor vi vil hen med panelet. Gode drøftelser og idéudveksling har ført til, at vi nu har lanceret en ny hjemmeside (www.udbudspanelet.dk) hvor virksomhederne kan få hjælp til udbud”, siger Eddie Dydensborg.

Små videoer På hjemmesiden er der små videoer om, hvordan man bliver leverandør til det offentlige på henholdsvis bygge- og anlægsområdet såvel som på varer- og tjenesteydelsesområdet. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til panelet. Derudover er der oprettet en tjeneste, som alle interesserede gratis kan tilmelde sig. Tjenesten sender ugentlige mails med de

aktuelle udbud i Esbjerg Kommune samt Syddanmark. Eddie Dydensborg fortsætter: ”Det har været et stort ønske, at virksomhederne let kunne finde ud af, hvilke opgaver kommunen udbyder, og det har vi forsøgt at imødekomme med denne e-mail tjeneste, som vi håber mange vil tilmelde sig.” Esbjerg Kommune afholdte i februar et erhvervsseminar om udbud og indkøb, hvor lokale virksomheder hørte spændende oplæg om udbudsområdet, ligesom Udbudspanelets nye film blev lanceret. Ved spørgsmål eller kommentarer kan Chef for Udbud & Indkøb Stine Rahr kontaktes på strah@esbjergkommune.dk eller på 76161450.


Ny guide til indkøb af miljøvenligt tekstil

D

en nye udbudslov har gjort det nemmere at stille krav til miljømærker for offentlige indkøbere. Det giver fordele for indkøberne, men tilsiger også at de bør have kendskab til, hvad de enkelte mærker står for, og om de er tilgængelige inden for det udbudte område. Som led i projekt ”Forretningsstrategier for Bæredygtig Produktion 3.0” har Aalborg Universitet i tæt dialog med Vraa Dampvaskeri udarbejdet en vejledning i ”Bæredygtige indkøb af arbejdsbeklædning og vaskeriservice”, skriver Forum for Bæredygtige Indkøb. Guiden bistår indkøbere i at tage bæredygtige valg. Den nemme løsning er at stille krav om miljømærkede eller økolo-

giske tekstiler. Men ved indkøb af arbejdsbeklædning er det ikke nødvendigvis det eneste, der skal tages i betragtning. Arbejdsbeklædning som led i vaskeriservice udsættes for en hel anden belastning og vaskes oftere end tøjet hjemme. Derfor er holdbarhed og reparationsvenlighed særligt vigtige krav. Hvad der er miljøvenligt og bæredygtigt ændres desuden over tid, og der arbejdes løbende på udvikling af nye materialer og genanvendte fibre. En udfordring ved indkøb af arbejdsbeklædning og vaskeriservice er at begrænse antallet af varianter og modeller. Brugergrupper har forskellige ønsker til farve og design af arbejdstøjet. Et ”frit valg på alle hylder” sætter store mængder tøj i omløb. Ved

at vælge både v-hals og rund hals, to ærmelængder og fire farver ender leverandøren med at skulle have 16 varianter på lager, hver i 10 størrelser. Jo større variation der ønskes, des større lager pålægges leverandøren. Hvis der i stedet vælges én halsudskæ-

ring, én ærmelængde og to farver, skal der kun være to varianter på lager. Det giver færre designs at vælge imellem, men leverandøren kan optimere lagerbeholdning, vaskeproces og dermed reducere miljøpåvirkningen og omkostningerne for kunden.

TOPMØDE På Color Hotel Skagen får I rammer ud over det sædvanlige. Beliggenhed i attraktive Skagen. Naturen lige uden for døren og faciliteter i topklasse. Et 4-stjernet hotel med plads til 350 personer, 5 konferencelokaler, alt i mødefaciliteter og lækker forplejning. Med nordjyske motorveje og mange daglige fly- og færgeforbindelser til regionen, er en konference på toppen tættere på, end man skulle tro. Vi har rammeaftale!

Læs mere på skagenhotel.dk eller kontakt os på 98 44 22 33

be my guest

april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 27


Viden er noget, vi deler – IKA skaber platformen for at udveksle viden og skabe dialog

Kommende IKA aktiviteter Dato

Målgruppe

Priser ekskl. moms (medlem/ikke-medlem)

25.-26. april

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA Webinar 25. april Viden om konkrete – og højaktuelle – udbudsretlige udfordringer

Ordregivere og leverandører

450,-

IKA LYN - Vælg det rette kontraktgrundlag ved dit udbud

2. maj

Ordregivere

1.980,-/2.980,-

IKA LYN – OPI-aftaler og innovationspartnerskaber i praksis

24. maj

Ordregivere

1.980,-/2.980,-

IKA College – Modul 2

30.-31. maj

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA Webinar 30. maj Viden om konkrete – og højaktuelle – udbudsretlige udfordringer

Ordregivere og leverandører

450,-

IKA College – Modul 3

13.-14. juni

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA LYN – Effektive brugergruppemøder

21. juni

Ordregivere

1.980,-/2.980,-

IKA Indkøbsjura 2018

29.-30. august

Ordregivere

Info følger

IKA Proceslederuddannelse – Modul 1 Nyt kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

12.-13. september

Ordregivere

11.995,- (for alle 3 moduler)

IKA Proceslederuddannelse – Modul 2 Nyt kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

8.-9. oktober

Ordregivere

11.995,- (for alle 3 moduler)

IKA Proceslederuddannelse – Modul 3 Nyt kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

14.15. november

Ordregivere

11.995,- (for alle 3 moduler)

Arrangementer IKA College – Modul 1 Få indsigt i offentligt indkøb i praksis

Tilmelding via www.ika.dk

Gladsaxe eneste danske by på top 100 liste over grønne byer En ny rapport fra den internationale miljø­organisation CDP viser, at over 100 byer verden over benytter mindst 70 pct. vedvarende energi. Ud af dem er kun én dansk og det er Gladsaxe. Det kan standarder være med til at ændre, så man kan opnå regeringens ambition om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. På den internationale miljø­ organisation CDP liste over 100 byer, der bruger minimum 70 pct. vedvarende energi i sit energiforbrug, finder man som eneste danske repræsentant Gladsaxe, skriver Dansk Standard. Et skridt på vejen mod flere danske byer på listen og mod at opnå regeringens ambition om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler, er øget brug af standarder med fokus på bæredygtighed. Der bliver løbende udviklet standarder for

energiressourcer. I det internationale arbejde er også Danmark repræsenteret med udvalg for bl.a. solenergi, vindmøller og bølgeenergi. Men også andre sektorer kan være med til at sænke det samlede energiforbrug, som så siden kan dækkes af energi fra vedvarende energikilder. En af de sektorer er byggebranchen. Byg bæredygtigt og spar på energien Bygninger er ifølge ISO den sektor i verden, der forbruger mest energi. Bliver de mere

28 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

effektive, vil det have en stor effekt på miljøet. For at energioptimere byggesektoren kan brugen af internationale standarder være en hjælp på vejen. Fra tekniske specifikationer for isolation af vinduer og døre til termiske designs af fundamenter – standarder kan bruges fra top til tå for et mere

energieffektivt byggeri. En kort opgørelse fra den internationale standardiseringsorganisation ISO viser, hvordan standarder kan være med til at beregne energiforbruget i et byggeri. Sænker man energiforbrug generelt, vil den vedvarende energi dække en større andel af det samlede forbrug.


DEN GRØNNE SEKTOR 2. SEKTION – TEKNIK OG MILJØ

Københavns Kommune fejer grønt via TCOudbud Læs side 30

Sund fornuft! Kvalitet til helt overkommelige priser...

Flere modeller

Traktorer Græsklippere Gravemaskiner Læssemaskiner Fejemaskiner Saltspredere El-biler

Kampagnepriser

Maskiner til den professionelle bruger

fra

Kastrup Tlf.: 32 50 29 02

kr. 179.500,-

Skanderborg Tlf.: 86 52 42 11

Find nærmeste forhandler på

Ring nu for demo

på 32 50 29

02

Alle priser er excl. moms

Kompakttraktorer 23-44 HK april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 29


Københavns Kommune

fejer grønt via TCO-udbud Et nyt værktøj udviklet i Københavns Kommune gør det nemmere for kommuner og andre organisationer at vælge de mest miljøvenlige fejemaskiner – til gavn og glæde for både borgere og medarbejdere.

K Tonsvis af skadelige partikler bliver hver dag udledt fra fejemaskiner rundt om i landet – til skade for både miljøet, borgerne og førerne af maskinerne. Det vil Københavns Kommune nu gøre noget ved.

ommunens Teknik & Miljøforvaltning har fået hjælp af Miljøstyrelsens Rejsehold for grønne indkøb til at stille skrappere miljøkrav til ikke-vejgående køretøjer, som udgør en væsentlig årsag til luftforurening i byen, skriver Dansk Standard. For eksempel bruger en mindre standard fejemaskine 5-6 liter diesel i timen og 200 liter drikkevand pr. dag. Rejsehold for grønne indkøb, der hjælper kommuner, regioner og andre offentlige institutioner med at blive bedre til at købe grønt ind, har derfor hjulpet kommunen med at udvikle et værktøj, der stiller skrappe miljøkrav til bl.a. fejemaskiner. Samtidigt skal det sikre den bedste pris i forhold til totalomkostningerne. Forventningen er, at kommunen dermed kan spare både penge, vand og udledning af partikler. - Vi satte os ned med rejseholdet og undersøgte, hvordan vi skulle gribe opgaven an. Det resulterede i, at vi fik lavet en totalomkostningsberegning (TCO), som, vi synes, er endt med at blive en ret god model. Den vil komme med i det kommende udbud, så vi prøver på at sætte andre ting i spil, i stedet for kun at kigge på anskaffelsespris, fortæller Morten Ildved, der er materiel konsulent i Københavns Kommune.

Stort potentiale i miljørigtige indkøb Københavns Kommune ser også på, hvordan metoden kan bredes fra fejemaskiner til flere udbud. 30 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

- Vi håber, at vi kan bruge vores model på andre maskiner, og vi forventer at kunne bruge den som en rød tråd igennem vores udbud og skabe gennemsigtighed på den samlede totalomkostning pr. maskine, fortæller Morten Ildved, der er meget begejstret for rejseholdets indsats: - Vi er fagspecialister i forvaltningen og derfor er vi meget optagede af at komme i dybden, men indimellem glemmer vi helikopter-perspektivet. Rejseholdet kiggede meget mere oppefra, og jeg synes, at vi fik sat det sammen til et meget fornuftigt resultat, siger Morten Ildved. Københavns kommune har endnu ikke brugt totalomkostningsberegneren i et udbud, men forventer at være klar til det i foråret 2018. Og det vækker glæde hos Rikke Dreyer fra Dansk Standard, der leder rejseholdet i tæt samarbejde med ForceTechnology og advokatkontoret Bird & Bird. - Der er et stort potentiale på dette område og mulighed for at flytte mange penge fra konventionelle til mere miljørigtige indkøb – ikke blot i Københavns Kommune, men i hele landet. Vi har udviklet et let anvendeligt værktøj, der med fordel kan inspirere eller bruges af andre kommuner og offentlige institutioner, der indkøber fejemaskiner, siger Rikke Dreyer. Ifølge Rejseholdet for grønne indkøb er der meget at hente ved at fokusere på grønne indkøb – både i forhold til økonomi og miljø. I alt køber det offentlige Danmark årligt ind for 310 mia. kr.


KORT NYT

Green Building Council afholder forårskonference

Makita nu også med på Maskiner under Broen

Batterier og el i fokus ved Maskiner under Broen Småmaskiner og håndværktøj på batteri kommer i fokus ved Maskiner under Broen den 22.-23. august 2018. Der kommer mange nyheder på det felt, og nu er også groundsmen med. Blandt de nye udstillere på Maskiner under Broen er Makita, som er en velkendt leverandør af både elværktøj samt have og park maskiner, som i vidt omfang markedsføres som bat-

teridrevne – og man kan bruge samme batteri, uanset om det er en skruemaskine eller en hækkeklipper. I dag har Makita over 200 forskellige maskiner som bruger samme batteri.

Vi oplever såvel politikere som branchens aktører har øget fokus på, at der skal tages mere ansvar til den bæredygtige omstilling af vores samfund. Vi er derfor glade for at kunne byde velkommen til en repræsentant for EU, der vil orientere om Level(s), som er en frivillig rapporteringsramme til forbedring af bæredygtighed i bygninger i Europa. Ved brug af eksisterende standarder, giver Level(s) en fælles EU-tilgang til vurderingen af bæredygtige præstationer i det byggede miljø. Parallelt med dette europæiske initiativ er vores egen regering også i gang med at udvikle frivillige bæredygtighedsklasser, og status på dette arbejde bliver præsenteret af Trafik-, Bygge-

og Boligstyrelsen. I de seneste år har der været gang i en heftig byggeaktivitet. Dette har medført, at flere bygherrer, som f.ex det almene, pensionskasser og ejendomsfonde, har valgt at lade deres bygninger bygge efter bæredygtige rammer, hvor deres valg bliver dokumenteret, således, at bygningerne repræsenterer større transparens til eftertiden. Vi har inviteret forskellige bygherrer til at dele deres erfaringer. Sluttelig så handler det jo også om os selv, og Anders Morgenthaler, der meget kompromisløst har omstillet sit liv for at leve mere bæredygtigt, giver et indspark hertil. Konferencen afholdes 16. maj 2018 hos BLOX, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København

YIT UDLÆGGER ASFALT. DET ER VI FAKTISK SPECIALISTER I. - MEN VI KAN OGSÅ ALT DET ANDET.

Specialister i asfalt

Vi tilbyder et bredt spekter af professionelle og fleksible løsninger til vedligeholdelse og forbedring af de danske veje. Nedenstående er kun et lille udpluk af vores tilbud. Kontakt os og hør meget mere.

Specialafdelingen - belægning på broer, sportspladser, P-dæk og gulvbelægning med Confalt®

Asfalthåndværkeren

scoop-reklame.dk

- hurtig udrykning til mindre opgaver

Lemminkäinen er blevet til YIT. Men det vi står for - og det vi leverer - er helt og aldeles det samme. YIT varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. I Danmark beskæftiger vi samlet ca. 300 medarbejdere. YIT Danmark er en del af den finske YIT Group med ca. 10.000 ansatte.

Fræsning

Rabatvedligeholdelse

Vejmarkering

Afspærring og trafikregulering

Etablering af fartdæmpere

Asfaltering af ensilagepladser

Region Nord: 8727 5030 Region Midt: 7567 8355 Region Syd: 7466 2444

Region Øst: 5664 6800 Vejmarkering: 7567 8355 Fræsning: 7567 8355

Hovedkontor: Nørreskov Bakke 1 | 8600 Silkeborg

Telefon 87 22 15 00 | Fax 87 22 15 01 info@yit.dk

april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 31


Vej & Park bliver til Fælles Drift & Service - Vi samler alle vores service- og driftsmedarbejdere i én enhed, så vi får en bedre styring af vores bygninger og vedligehold. Det giver os samtidig mulighed for at udbyde vedligeholdelses- og serviceopgaver samlet. Dermed kan vi opnå en bedre pris på eksempelvis energistyring og optimering af bygningerne, fortæller Leo Kristoffersen, der er driftschef i Vej og Park og forsætter som leder af Fælles Drift & Service.

O

dder Kommune har arbejdet med sammenlægning i mere end et år. Målet er at skabe en bedre service og at opnå de tema-effektiviseringer byrådet besluttede som led i Budget 20172021. På drift og vedligehold af bygninger skal der effektiviseres svarende til ca. 2,1 mio. kr.

Bedre styring og drift - Udover målet om en effektivisering må vi også konstatere, at kravene til energistyring, vedligehold og i det hele taget bygningsdrift er stigende. Vi får også løbende ansvaret for flere bygninger, f.eks. Vitapark.

Derfor bliver vi nødt til at have de rette kompetencer tilstede til at løse opgaverne, og det får vi i Fælles Drift & Service, siger kommunaldirektør i Odder Kommune Henning Haahr. Ændringen betyder bl.a., at rengøringspersonale og skolernes pedeller bliver tilknyttet Fælles Drift & Service og således kan samarbejde på tværs af skolerne. Medarbejderne vil fortsat have samme arbejdsplads, men en ny chef og måske nogle nye arbejdsopgaver. Samtidig er kommunen blevet delt op i fem geografisk områder med en teamkoordinator for hvert område.

Fra den 1. april skiftede Odder Kommunes afdeling Vej & Park navn til Fælles Drift & Service. Det sker som et led i en organisationsændring.

32 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

Tæt samarbejde - Grunden til, at vi samler ansvaret ved Vej & Park er, at Vej & Park i dag har ansvaret for vedligehold af udearealer på de fleste kommunale arealer. Vej & Park er tilstede i hele kommunen og har allerede et tæt samarbejde med institutionsledere, pedeller og servicemedarbejdere, siger Henning Haahr. Den nye organisering betyder også, at alle kommunens bygninger kommer til at være dækket af service fra en pedel, og det giver mulighed for at dække ind, når der er ferie, sygdom osv. - Hvis eksempelvis en pedel på en skole bliver sygemeldt

i længere tid, er der med den nuværende struktur ikke en anden, der kan dække ind. Der vil der være fremover, hvor vi hjælper hinanden i fællesskab. På samme måde giver det måske mere mening, at vi slår alle græsplænerne ved bygninger med en stor maskine, end at hver pedel gør det med en mindre. Det frigiver tid til andre opgaver, siger Leo Kristoffersen. Han tilføjer, at ændringen kommer til at ske gradvis, og derfor vil navnet ”Vej & Park” stadig være at finde på biler, maskiner etc. i noget tid endnu.


ULTIMATIV KONTROL OG KOMFORT – HELE ÅRET RUNDT! MF 5700 Dyna-4 Kompakte traktorer fra 80-110 hk

Stor rummelig kabine med klassens bedste udsyn & indstigning for den bedste ergonomi

Udstyret med MF legendariske Dyna-4 transmission & PowerControl koblingsfrit vendegear Et meget bredt udvalg af ekstraudstyr, f.eks. AutoDrive, Brems-til-Neutral & affjedret kabine

Perfekt størrelse til vedligeholdelse af vej & park med et hidtil uset komfortniveau i klassen

Oplev den med egne øjne til sommer hos din lokale MF-forhandler

MARKEDETS BEDSTE FINANSIERING

FOR A NEW GENERATION

FROM MASSEY FERGUSON

2018 / Stat & Kommune INDKØB / 33 Den viste model kan være med ekstraudstyr. Forbeholdapril for trykfejl.


xxxx

Optimering af smøre­ midlerne på værkstedet Ny leverandør af smøremidler til Vej og Park i Holbæk Kommune betød en grundig gennemgang af maskinparken og optimering af smøremiddellagret – det har gjort det væsentligt nemmere at overskue, når der skal fyldes smøremiddel på en af de mange maskiner i vognparken

P

å værkstedet hos Vej og Park i Holbæk Kommune stod man sidste år for at skifte til smøremidler leveret af energiselskabet OK. Det kan være en udfordring, når man har en stor og varieret maskinpark. Derfor var det en stor lettelse, at OK havde mulighed for at gennemgå alle maskinerne og rådgive omkring produkterne, inden man skiftede.

Behov for overblik Gennem SKI-aftalen leverede energiselskabet OK allerede specialbenzin til Vej 34 / Stat & Kommune INDKØB / april 2018

og Park, og derfor tog man også dialogen omkring smøremidler med dem. Vej og Park har en bred maskinpark, og der var meget at få overblik over for den nye leverandør. ”Vi havde behov for større overblik over smøremidlerne, og det hjalp OK os med at få. Deres smøremiddeltekniker lavede en grundig gennemgang af vores maskinpark og undersøgte kravene i forhold til alle vores maskiner,” siger Jacob Jensen, som står for den daglige drift af værkstedet og indkøb.

Optimering på flere produkter Inden man skiftede, var OK’s smøremiddeltekniker på besøg flere gange på værkstedet hos Vej og Park – først og fremmest for at gennemgå maskinparken og smøremidlerne, men også for at skabe tryghed blandt medarbejderne. Jacob Jensen var tilfreds med at få en ud, som kunne se helheden og mulighederne. ”Vi har optimeret, så vi for eksempel er gået fra at have tre forskellige typer motorolie til kun at have én, der dækker


maskinernes behov. Det gør det nemmere for medarbejderne og minimerer risikoen for fejlpåfyldninger,” siger Jacob Jensen. En af de særlige udfordringerne, man havde, var på bagtøjsolie. Her fandt OK et produkt, der dækkede kommunens behov, så man heller ikke her behøvede flere forskellige.

Grundigt og smidigt forløb Noget af det, der medvirkede til, at kommunen skiftede til smøremidler fra OK var muligheden for at skifte den eksisterende biohydraulikolie løbende. Da produktet er dyrt, var det vigtigt, at den nye olie fra OK var blandbart med den eksisterende olie. ”Vi lavede en undersøgelse sammen med olieproducenten Binol, som vi samarbejder med, for at sikre, at biohydraulikolien var blandbar med kommunens daværende produkt. Vi ville sikre os, at det var muligt og indhentede en godkendelse hertil,” siger Mikael Erlandsen, der

er smøremiddeltekniker hos OK. På den måde oplevede Jacob Jensen, at skiftet blev smidigt og nemt. ”OK var rigtig gode til at følge op på aftalerne, og vi havde en god dialog undervejs. Det var med til at opbygge en god tillid til vores nye leverandør samtidig med, at vi mærkede en stor ekspertise og grundighed i forhold til at sikre, at vi fik de rigtige produkter til maskinerne,” understreger Jacob Jensen.

Mere end en leverandør ”Det, at vi har en leverandør, som tager ansvar for andet end blot leverancen af produkter, betyder rigtig meget,” siger Jacob Jensen, og fortsætter: ”Den service og professionelle rådgivning, vi har fået hos OK, gjorde det nemt at skifte smøremidlerne. Vi har nu samme leverandør på alle vores smøremidler og dermed et bedre overblik. Det er blevet mere overskueligt for os i forhold til smøremidlerne og maskinparken.”

Hos OK hænger det sammen med ønsket om at være mere end blot en leverandør. ”Det er vigtigt for os, at vi har en god dialog med kunden. Vi skal se på kundens behov og ikke kun konvertere produkterne en til en. Vi vil gerne hjælpe kunden med at optimere, og en måde at gøre det på er at stille spørgsmålstegn ved det, kunden gør i dag og udfordre kunden i positiv forstand. På den måde bliver vi mere en sparringspartner og rådgiver end blot en leverandør,” understreger Mikael Erlandsen.

2018

Søg på Entreprenør & Håndværk

Den arbejdende messe – Danmarks største legeplads for entreprenør- og anlægsmaskiner. • Test af nyeste maskiner • DM for entreprenørmaskinmekanikerlærlinge • Demo-område med knusere, sortéranlæg og maskiner • Deltag i faglige oplæg • Oplev fremtidens teknologi

GRATIS ENTRÉ

14.-16. juni 2018

Hent din billet på eh18.dk

april 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 35


KOM GODT GENNEM MILJØZONERNE NYHED

SMP Magasinpost ID-46709

Én Redskabsbærer til alle opgaver

Komfortabel og rummelig kabine.

Snavsbeholder inkl. rentvandsbeholder og beholder til genbrugsvand.

Patenteret hurtigskiftesystem. Frontophæng med A-ramme. Multikoblingssystem (valgfrit).

Hydrostatisk træk på alle hjul, inkl. antispin.

www.karcher.dk

Ved adresseændring, send en mail til saki@saki.dk

KÄRCHERS NYHED MIC 42 Kärchers redskabsbærere udfører særlige opgaver til enhver tid. På store arealer og udfordrende steder såsom veje, stier, parkeringspladser, græsarealer og idrætsfaciliteter - men også hvor pladsen er trang, gør de sig fremragende. MIC 42 klarer alle opgaver i indre byers miljøzoner med den kompakte dieselmotor som indeholder dieselpartikelfilter. MIC 42 holder sig langt under værdierne i “EU-STAGE-V” standarder for udstødningsmission.

Afsender: Magasinet Stat & Kommune Indkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

Individuel styring og løft af børsterne.

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 2 2018  

Statsindkøb 2 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded