Kupé 01 2022

Page 1

KUPÉ

JANUARI FEBRUARI NR 01/02 2022

Solohotell Rum bara för en – inte så bara!

# 01/02 JANUARI/FEBRUARI 2022

NU VILL VI BO I PROMENADSTÄDER

#topptur Fjälltrend med status

+

Mellofeber Nya Munchmuseet i Oslo Jerka Johanssons mackkrog

Skaparlust för framtiden Hans futuristiska fotokonst har ställts ut världen över. Men Jacob Felländer vill nå fram utanför de tjusiga gallerierna, till framtidens generation. Därför skapade han en mobilapp som gör alla till konstnärliga upptäcktsresande.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.