HR People nr 8 2018

Page 32

SPECIAL Rekrytering

DAGS ATT REKRYTERA! Vilka fallgropar är det viktigt att försöka undvika? Och varför blir det allt svårare att hitta rätt kompetens? Här är en liten lathund med de senaste trenderna och forskningen. TEXT

HENRIK LENNGREN

RYSSLANDS SNABBASTE REKRYTERARE

Dagens Analys förutspår att allt på internet kommer att vara rörligt redan 2020. Samtidigt blir kultur och värderingar allt viktigare i val av arbetsgivare. Vad kan fånga det bättre än en film? Att attrahera med rörligt material kommer att vara avgörande framåt. Det påstår Boel Sjöstrand, vd för Wise Professionals. »Vi ser att maktbalansen inom rekrytering under de senaste åren förflyttats från rekryterande företag till sökande kandidat. Kandidater ställer högre och fler krav på en kommande arbetsplats. Mjuka värden som kultur, värderingar och ledarskap blir allt viktigare.« Eftersom mjuka värden är svårkvantifierbara och dessutom lätt blir floskelbetonade i text har film – enligt Boel Sjöstrand – en stor roll i arbetet med attraktion. »En film kan förmedla stämningar och dessutom konkret visa upp kollegor, chefer och arbetsplats på ett sätt textbaserade annonser inte kan. Vi ser att fler och fler av våra kunder efterfrågar rörliga annonser, både för specifika utlysta tjänster och som en del i sitt EVP-arbete.«

32 HR

.SE

Nyckeln till framgång? Rekrytera rätt! I en studie av Boston Consulting Group och WFPMA visade det sig att företag med en lyckad rekryteringsstrategi har 3,5 gånger så hög omsättningstillväxt och dubbelt så hög vinstmarginal jämfört med företag som har låg förmåga att rekrytera framgångsrikt.

ILLUSTRATIONER: SHUTTERSTOCK

Schh! Nu börjar filmen!

Robotar? Botar? Jodå, åtminstone i den ­inledande rekryteringsprocessen kan de vara högst behjälpliga. Ikea har exempelvis i Ryssland använt sig av roboten Vera, som klarar av 1 500 intervjuer om dagen och som sedan delar med sig av de allra bästa kandidaterna till mänskliga rekryterare. Uppsidan är förstås att man spar en massa tid och rekryterarnas arbete blir betydligt mer meningsfullt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.