HR People nr 1 2020

Page 30

KJELL LINDSTRÖM Gör: Föreläser, trendspanar, skriver böcker, håller kurser och chefsprogram. Karriär: Lärare och forskare vid Uppsala universitet på 1990-talet. Driver egna företaget Noden sedan 25 år. Familj: Fru och fyra barn. Bor: Uppsala Tittar på: The Crown. Dold talang: Spelar trummor. Hobby: Släktforskning. Har kommit till 1600-talet. Läser: Gryning över Kalahari, Lasse Berg.

Kjell Lindström, en av Sveriges tyngsta trendspanare, blickar mot framtiden. Vad ser han? Svar: Utmaningar för HR. TEXT FOTO

TOMMY JEPPSSON NICLAS BRUNZELL

PÅ SPANING 30 HR

.SE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.