Page 12

RADAR

PSYKOLOGI

/ TA HAND OM DIG

Lyssna inåt!

Var snäll mot dig själv – då blir du en mästare på relationer. Christina ­Andersson och Sofia Viotti har skrivit den första svenska boken om ­compassionfokuserad terapi. »Compassion är ett vidare begrepp än med­ känsla, det utgår från att uppmärksamma att någonting inte är bra, och att det då väcks en motivation att minska det dåliga. C ­ ompassion handlar om att bemöta svårigheter i livet med värme, förståelse och omsorg«, säger ­Christina Andersson. Hon träffade författarkollegan S­ ofia Viotti på Uppsala universitet, där de båda läste psykologprogrammet. Efter att de år 2012 ­genomfört Sveriges första compassionstudie vid Karolinska Institutet fick de en förfrågan om att skriva en fackbok i ämnet. Titeln blev kort och gott Compassionfokuserad terapi. Det finns flera skäl till att vi tenderar att vara så hårda mot oss själva, menar Christina Anders­ son. De stora möjligheter som samhället erbjuder i dag skapar en press och en stress att lyckas. »Kravet att vara nöjd och lycklig kan i sig också vara oerhört smärtsamt.«

/ FAKTA

CHRISTINA ANDERSSON

Ålder: 34 år. Bor: Stockholm. Aktuell: Psykolog, ska i höst påbörja en doktors­ avhandling vid ­Karolinska Institutet inriktad på compassion. Tillsam­ mans med Sofia Viotti författare till fackboken Compassion­fokuserad ­terapi. Se Anders­ sonviotti.se för aktuella föreläsningar och projekt.

Vilka är de främsta hoten, på ett struktur­ellt plan, mot medkänsla?

»Att tilltron till oss själva och varandra minskar. Att så mycket handlar om kortsiktiga belöningar, vilket har sin grund i ett samhälle som blivit allt tuffare och rörligare med ovisshet och ständiga förändringar. Ett hot är också att vi bortser från våra inbyggda beteendesystem. Vi behöver bli medvetna om att vi automatiskt ­försöker skydda oss när vi är stressade.« Ett tips ni ger är att lägga handen på ­hjärtat och föreställa sig att värme och vänlighet strömmar mot bröstkorgen. Kan det verk­ ligen vara så enkelt?

»Det är en effektiv stresshanteringsteknik för att reglera nervsystemet. Syftet är att aktivera kroppens trygghetssystem så att inte vår kropp 12 FAIR

ska gå på högvarv. För att planera, fatta beslut och tänka kreativt behöver vi känna oss trygga. Annars agerar vi bara utifrån våra instinkter.« Hur skulle en politik som genomsyrades av compassiontänkande se ut?

»Mycket handlar om en ökad förståelse runt de faktorer som påverkar oss. Vi vill t­ill­ höra gruppen och få en trygg plats. Den senaste hjärnforskningen visar på hur välgörande trä­ ning i empati och compassion är. Och då kan vi ju ställa oss frågan vilket samhälle vi vill leva i: Ett samhälle som bygger på medmänsklighet ­eller egenintresse?« JENNY DAMBERG

Fair by Nordea