Page 1

CASETA de FUSTA


Estudi de Música

PLANTA

3X4

METRES


SECCIÓ

CAP A Estudi de L’EST


e Música

SECCIÓ

CAP A L’OEST


VISTA DES DE NORD - OEST

VISTA DES DE SUD - EST


S E Q Ü È N C I A CONSTRUCTIVA

Estudi de Música


CASETA de FUSTA k l i d o s c o p i o @ g m a i l . c o m

Caseta de fusta  

Cas concret d'aplicació per a estudi de música.