Lejre lokalavis uge 46 2015

Page 1

L E J R E L O K A L AV I S U D K O M M E R T I L S A M T L I G E H U S S TA N D E

OG VIRKSOMHEDER I LE JRE KOMMUNE.

T I R S D A G 10 . N O V E M B E R / O N S D A G 11. N O V E M B E R 2 0 15 U G E 4 6

|

4. ÅRGANG

Lejre Lokalavis

Historien begynder her

En del af paperboy.gratis

M INISTER

I SAMRÅD SIDE

2 · DE

KLARER MOSTEN SIDE

UNGE OG ENSOMHED SIDE

20

Flemming takker af

Side 2

Hører du dårligt?

Mandag til fredag kl. 5.30 - 22 • Lørdag, søndag & helligdage kl. 7 -22

www.borrevejlecamping.dk

November måneds supertilbud - gælder hele november

Så lad os hjælpe dig! -Hjemmebesøg -Certificeret af Oticon som samarbejder med Ældresagen -Alle de nye Siemens høreapparater

Kig ind til Invita! De stærke efterårsnyhederer er i butikken, og vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov. Københavnsvej 106 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 75 46 95 . www.invita.dk

® Lejre Lokalavis 20 75 08 08

Vi er din lokale hørespecialist med mere end 24 års erfaring!

Royal Export eller Heineken 12 x 33 cl. Frit valg

Roskilde HøreCenter

LØRDAGS-ÅBEN her den 1. lørdag i måneden. Kun Saaby/ v. online booking DRIVE-IN SYN Åbningstider: man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

GO´ PRIS + PANT

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby

Stationscentret 4 · 4000 Roskilde Tlf.: 46 32 46 54

BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

49

00

Tlf. 46 40 01 40

0417303@spar.dk

BOOKING OSTED 46 49 19 70 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

Tilbudet gælder hele november måned

BESØG ITA DIN INV IK BU T I DE ROSKIL

u nu enDne! iger Billen ut Dn øn gr u og t n Frugte lave priser Dt til Fas ere! llig , Året run Bi Hver Dag t

og grøn Frugt ser te lave pri

Dt til Fas , Året run Hver Dag

u nu enDne! iger Billen ut Dn øn gr u og t n Frug Billigere!t Frugt og

grøn


2

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Minister kaldt i åbent samråd Kravene om bedre forhold for togpendlerne i blandt andet Lejre og Hvalsø vil ikke gå væk. Også på Folketingsniveau rumler det stadig. Af Palle Bruselius

Debatten vedrørende DSBs betjening af HvalsøLejre, Tølløse og Vipperød stationer kører fortsat. Også på politisk plan er der gang i debatten. Torsdag den 12. november afholdes der nemlig i Folketinger åbnet samråd med transportminster Hans Cht. Schmidt om togbetjeningen på Nordvestbanen. Det er Transportudvalget der har

indkaldt til samrådet. Samrådet er åbent for alle og finder sted som nævnt sted torsdag den 12.

november. Det starter kl. 16.00 og foregår i værelse 1-133 på Christiansborg. Udvalget har i

samrådsspørgsmål L og M anmodet ministeren om at redegøre for 1. Den historiske udvik-

ling i antallet af afgange, antal siddepladser i myldretiden og transporttid til Roskilde og København fra stationerne Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød i lyset af forandringen efter anlægget af dobbeltspor på strækningen. 2. Om ministeren finder det rimeligt, at togpendlerne på de fire stationer over de seneste år har oplevet en stærkt forøget rejsetid, når man sammenlægger de meget lange rejsetider under de tre sommerperioder med togbusser som følge af anlægget af dobbeltsporet og kombineret med de meget minimale besparelser i rejsetiden efter afslutningen af anlægsprojektet. Samrådsspørgsmålene er stillet af Rasmus Prehn (S) og Kaare Dybvad (S).

Du kan overvære samrådet, hvis du ønsker det, da samrådet er åbent for alle. Dog er tilmelding nødvendig, og der er et begrænset antal pladser. Tilmelding, som sker med udgangspunkt i først-til-mølle-princippet, skal ske senest kl. 11.00 dagen inden, samrådet bliver afholdt. Gæster udefra må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek. Det er tilladt at optage lyd og billeder, hvis det kan ske uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt. Samrådet tv-optages og vil blive vist live på Folketingets hjemmeside, hvor det også kan findes efter samrådet under ”TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tvkanal. Du har dermed flere muligheder for at følge med i, hvad der bliver sagt under samrådet.

Flemming Damgaard Larsen trækker sig Lejre Kommune mistede sin mand på Christiansborg, da Flemming Damgaard Larsen ikke blev genvalgt ved Folketingsvalget. Han har nu besluttet ikke at genopstille. Af Palle Bruselius

Folketingsvalget blev en katastrofe for Venstre, som mistede 13 mandater. Folketingsvalget blev et valg for og imod Venstres formand. Det betød samtidig et farvel til Roskildekredsens folketings-

medlem gennem 13 et halvt år, Flemming Damgaard Larsen, der ikke opnåede genvalg til Folketinget. Han har nu besluttet sig for ikke at genopstille. Flemming Damgaard Lar-

sen blev første gang valgt ind i Folketinget i 2001 - det år, hvor Anders Fogh Rasmussen blev statsminister. Anders Fogh Rasmussen var blandt de første, der beklagede Flemmings valgresultat med bemærkningen om at ”Du er en ægte folkestyrets mand med stærke rødder i det folkelige arbejde. Ærgerligt, at det ikke rakte til et mandat.” Kredsformanden for Venstre i Roskilde, Martin

Fælleslegat for værdigt trængende i Lejre Kommune I henhold til bestemmelserne i vedtægterne for fælleslegatet vil der i december måned blive uddelt legatportioner til værdigt trængende familier i Lejre Kommune, som har brug for økonomisk hjælp. Du kan ansøge, hvis din familie er værdigt trængende, og vi opfordrer alle - uanset baggrund og livssituation - til at ansøge. Du kan finde ansøgningsblanket på www.lejre.dk eller få den udleveret ved at henvende dig til Borgerservice. Ansøgningsskema sendes til Lejre kommune via Digital Post - Borgerservice eller sendes til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller afleveres i Borgerservice, Skolevej 5, 4330 Hvalsø. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 7. december 2015.

LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 · 4330 Hvalsø · Telefon: 46 46 46 46 · Fax: 46 46 45 99 E-mail: post@lejre.dk · Hjemmeside: www.lejre.dk

Berg, siger: - Vi tager Flemmings beslutning til efterretning og takker ham for en utrættelig og dygtig indsats for folkestyret. Flemming har som Venstres tidligere trafikudvalgsformand kæmpet en ihærdig kamp for at forbedre blandt andet pendlernes vilkår. Det har givet Flemming det kærlige øgenavn ”Flemming-Fut”. En anden af FlemmingDamgaard Larsens mærkesager har været at hjælpe ofrene for stormfloden Bodil i december 2013. - Flemming Damgaard har kæmpet med den tidligere regering om at sikre hjælp og hurtigere sagsbehandling hos forsikringsselskaberne til de husstande der blev ramt af katastrofen. Mange har udtrykt taknemmelighed for Flemming Damgaards hjælp, og indsatsen blev også kvitteret med at Venstre blev det største parti i Jyllinge og Flemming fik mange personlige stemmer, slutter Martin Berg Flemming Damgaard har taget sin opgave som ”folkevalgt” alvorligtog har stillet op til omvisninger og politisk debat på Christiansborg. Langt over 1.000 besøgende om året er det blevet til gennem tiderne. Flemming Damgaard Larsen er medlems af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune. Den plads forlader han næppe lige med det samme. Han kunne endda den 1. april 2014 fejre 40 års

jubilæum som medlem af kommunalbestyrelsen. Lejre Kommune holdt i den anledning reception på Ledreborg Slot. - Jeg lever og ånder for politik, og jeg er meget beæret og stolt over, at vælgerne har vist mig deres tillid valg efter valg, sagde Flemming Damgaard Larsen ved fejringen af jubilæet. Flemming Damgaard Larsens politiske karriere startede tidligt. Allerede som 14 årig blev han medlem af Venstres Ungdom i Roskilde Amt.

Siden blev han medlem af VUs Landsstyrelse, hvor han havde et tæt samarbejde med sin ven, og senere statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Som voksen blev han medlem af Venstre, hvor han siden har været aktiv. En konsekvens af hans tidlige interesse for politik er en plads i Guinness Rekordbog sammen med sin far. Far og søn blev nemlig optaget i rekordbogen, fordi de sammen tilbragte hele 28 år i kommunalbestyrelsen i Bramsnæs Kommune.


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

3

En særlig anerkendelse Der fulgte ikke en monstrøs statuette eller pokal med, da kommunaldirektør Inger Marie Vynne den 2. november modtog en helt særlig pris. Faktisk var det bare et diplom, men det er uden for al tvivl, at det også var en anerkendelse, der ville noget. Prisen blev givet på græsrodsplane og kom fra netværksgruppen ”Børn med særlige behov”. ”Tak fordi du tager hensyn”, lyder overskriften på det diplom en overrasket kommunaldirektør i Lejre modtog i forbindelse med et netværksarrangement for ”Børn med særlige behov”. Begrundelsen for anerkendelsen lyder:

Hjertestarter ved Munkehuset Der er nu blevet opsat en hjertestarter på forsiden af Munkehuset på Mun kedammen 8 i Allerslev - tæt på kirken. Alle har adgang til hjertestarteren, for den er nemlig monteret udendørs. Det er menighedsrådet for Allerslev Sogn, der har fået monteret en AED

hjertestarter på forsiden af deres bygning Munkehuset. Hjertestarteren er placeret meget synligt på forsiden af Munkehuset i et skab, udendørs. På den måde sikrer man sig, at hjertestarteren altid er funktionsdygtig også i meget koldt vejr, og at alle kan komme til den. Med hjertestarterens

placering udendørs kan alle – der arbejder eller opholder i området – få glæde af den. Hjertestarteren kan således være med til at redde liv i alle døgnets timer. Hjertestarteren ved Allerslev Kirke er registreret på Trygfondens portal hjertestarter.dk, som registrerer den præcise

placering af alle hjertestartere, og om de er tilgængelige i alle døgnets timer. Hvis man har svært ved lige at huske, hvor der er en hjertestarter i nærheden af, hvor man opholder sig, så kan man finde den nærmeste via en app, som Trygfonden har fået udviklet. App’en kan vise dig vej til

”Vi synes, at det er vigtigt at fremhæve de gode eksempler og hylde succeserne. Der er så mange ærgerlige oplevelser med systemet og manglende forståelse fra omgivelserne, når man er familie med et barn, der har et psykisk handicap. Men der er også både fagfolk og private, der, ofte uden at vide det, har lige præcis det menneskesyn og den rummelighed, der gør en kæmpe forskel. Det er dem vi gerne vil hylde, og derfor har vi skabt denne anerkendelse, som vi forhåbentligt vil kunne give en lang række mennesker fremover”. Begrundelsen fortsætter: ”Inger Marie Vynne er den

første modtager af anerkendelsen, fordi hun fra starten har bakket aktivt og oprigtigt op om vores netværk. Hun har fuldt ud anerkendt de problemstillinger, vi har fremhævet og har desuden været katalysator for det gode samarbejde med kommunen, som forhåbentlig kommer til at medføre en lang række forbedringer for børn med særlige behov og deres familier”. Inger Marie Vynne fik overrakt diplomet i et fyldt Domus Felix, da netværket ”Børn med særlige behov” afholdt foredrag om autisme og ADHD.

alle hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk ”TrygFonden Hjertestart” -app’en er udviklet i en iPhone- og en Android-version. Med app’en har du en mobil mulighed for at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. App’en er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om en mobil løsning med

oplysninger om hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på mobilen, men i stedet ringe 112. App’en findes både til iPhone, Android og Windows Phone.

Kæmper du med vægten? Høj kompetence kombineret med nytænkning og empati Österlenkirurgin tilbyder fedmekirurgi på hospitalet i Simrishamn

Österlenkirurgin Korte ventetider, høj kvalitet i plejen samt fleksible, trygge og individuelt tilpassede løsninger er det, vi tror, at du som patient søger. Derudover tilbyder vi en varm og personlig behandling af vores patienter. Österlenkirurgin har ambition om at blive Skånes ledende virksomhed indenfor kirurgi. Vi kombinerer empati og kompetence tilpasset til den enkelte patient. Vi inviterer dig nu til et gratis og uforpligtende møde med os!

10%

på alt ikke nedsat New Feet. Udvalgte modeller til 499.-

DEMODAG

Mandag den 16. november · kl. 10-14 Fodterapeut Morten Skovfoged vil demonstrere og vejlede omkring valg af det rigtige fodtøj, der kan afhjælpe dine problemer.

Vores kirurger – Peter Funch-Jensen og Göran Lundegårdh – regnes for nogle af Europas mest erfarne specialister indenfor fedmekirurgi med over 3.000 udførte operationer hver.

Åbningstilbud Du skal kun betale 56.000 dkk, hvis du booker operation i 2015. Du sparer med andre ord 3.000 dkk. Vi holder gratis informationsmøde i København den 17. og 25. november kl. 17.00. Tilmeld dig allerede i dag! For mere information og tilmelding kig ind på www.overvaegtskirurgi.dk, du kan også ringe til os på (+ 45) 3360 2290, eller sende en e-mail til: info@overvaegtskirurgi.dk. Find os på Facebook: Fedmekirurgi - Österlenkirurgin.

New Feet er fodtøj til mennesker med gigt, diabetes eller følsomme fødder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med professionelle behandlere. New Feet har en unik balance mellem kvalitet, komfort, stabilitet og mulighed for individuel tilpasning. www.new-feet.com

Osted Fysioterapi BeneFiT Osted Fysioterapi · Langetoften 9A · 4320 Lejre Tel: 4649 7740 · info@benefit-ostedfysioterapi.dk

Österlenkirurgin

Göran Lundegårdh, kirurg

Peter Funch-Jensen, kirurg

Österlenkirurgin AB Sjukhusvägen 1 272 32 Simrishamn Telefon: (+45) 3360 2290 eller (+46) 414-17771 www.overvaegtskirurgi.dk


4

Lejre Lokalavis

Historien begynder her

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Jubilæumsår afsluttes

Bedemand

Kulturkaravanen - Hvalsø Musikforening - har gennem hele 2015 markeret sig 30 års jubilæum. Det sker er naturligvis sket med en række koncerter, blandt andet med Savage Rose. Forud for årets sidste koncert - markerer man jubilæet med en reception, hvor

Mindeord: Ole Rønnenkamp Holst

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Roskilde Begravelsesforretning På hjørnet af Toldbodgade og Jernbanegade

Roskilde Begravelsesforretning Toldbodgade 14, Roskilde

Telefon 4635 0880 Hvalsø Begravelsesforretning Anette Sødergran

Thorkild Rasmussen

Telefon 4640 1932

Et spørgsmål om tillid Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende klaus@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08

Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88 Lone Ovesen Bogholder lone@lejrelokalavis.dk lone@paperboy.gratis Tlf.: 43 97 10 51

Sandbanken 11 · 4320 Lejre

Tlf.: 46 48 07 70 redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk Udgivelsesdag: Tirsdag/onsdag Tryk: Trykkeriet Nordvestsjælland Distribution: PostDanmark Oplag:11.295

Lejre Lokalavis er en del af Paperboy Dækningsområde samtlige husstande og virksomheder i Lejre Kommune. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på:

www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser

borgmester Mette Touborg, den nuværende formand Jens Breum samt tidligere formænd vil holde taler, og hvor der bydes på både musik og forfriskninger. Alle er velkomne ved receptionen. Efter receptionen åbnes dørene for koncertgæsterne, og andesteg med tilbehør kom-

mer på bordene, og senere er der så koncert med Esben Just Trio. Koncerten og spisningen er næsten helt udsolgt. Kl. 19.00 åbnes dørene for koncertgæster, der også skal spise. Har du ikke billet endnu, skal du nok skynde dig så mange er der heller ikke tilbag, lyder det fra Kulturkaravanen.

www.bedemand-berner.dk

Vores far, Ole Rønnenkamp Holst, levede næsten hele sit liv på sit elskede fødehjem Vennelyst ved Vester Saaby. Men selv om han elskede sit fødehjem og tilbragte det meste af livet her, var han også meget udadvendt, og tog som 19 årig på udlandsophold til USA. Her arbejdede han som landbrugspraktikant i Pennsylvania, og det var her han otte år senere på en ferie, mødte sin kommende hustru, Virginia, som han blev gift med i 1965. Vores forældre nåede således lige akkurat at fejre guldbryllup den 29. maj 2015. På trods af, at far havde fremskreden knoglekræft, blev guldbrylluppet fejret behørigt, og far nød dagen med blandt andet120 gæster til spisning i telt på Vennelyst. Vores far var altid fokuseret på at gøre tingene ordenligt, og dette sammen med gode evner, førte ham til et Danmarksmesterskab i pjøjning i 1960. I 1962 blev det til en 2. plads, og både vinderen og nr. 2 deltog i verdensmesterskaberne. Far deltog således i VM i pløjning i Frankrig i 1961 og

i Canada i 1963. Det var i forbindelse med turen til Canada, at han tog en ferie til USA for at besøge sin værtsfamilie i Pennsylvania. Det var på denne ferie, at far mødte sin udkårne, og året efter rejste Virginia til Danmark og efter et års kærestetid og forlovelse, blev de gift i Tveje Merløse Kirke i 1965. I 1963 havde vores far overtaget Vennelyst fra sin far. Køerne var blevet sat ud, og det var derfor primært planteavl samt en mindre svinebesætning der var grundlaget for vores barndom på Vennelyst. Noget af det, vi lærte af far som børn, var at respektere naturen og være god ved dyrene, ligesom det at arbejde med både hænderne og hovedet var nødvendigt for en landmand. Med vore dages kæmpemaskiner er det imponerende at tænke på, at far selv pløjede hele Vennelyst med en 34 hestes traktor uden førerhus og en 2 furet plov. På det tidspunkt var der 106 tdr. land, som svarer til 60 hektar. Som landmand var vores

Døde

Evan Møller

Certificeret bedemand

Vores elskede mand, bror, far, svigerfar og farfar er efter længere tids sygdom sovet ind i sit hjem.

Ole Rønnenkamp Holst *

d. 8/12 - 1935 † d. 3/11 - 2015 “Uden tro og uden håb lar vi døden råde Tro og håb og Kærlighed får vi kun af nåde”

Evan Møller

Certificeret bedemand Uanset om De forbereder fremtiden eller netop har mistet en slægtning, er det vigtigt, at De får en saglig og professionel vejledning af en uddannet lokal certificeret bedemand.

46 30 30 42

Begravelsen har fundet sted. Tak for deltagelse og de mange smukke blomster.

På familiens vegne Virginia Marie Holst Blomster

Bettina´s Blomster Åbningstider:

Mandag - Onsdag Lukket g - Søndag 10.00 - 14.00 Torsdag - Fredag 10.00 - 18.00 · Lørda

Blæsenborgvej 5 · 4320 Lejre ·T.: 40 25 46 56

far dygtig og altid på forkant med den nyeste udvikling inden for erhvervet. Han var således blandt de første landmænd i Danmark til at indføre et computerstyret fordringsanlæg i 1981. Omkring samme tid var han også en af de første til at oprette en sygdomsfri SPFsvinebesætning. Landbrugets udvikling og muligheder blev ofte vendt med andre landmandskolleger, og gennem mange år havde far stor glæde af det faglige og sociale udbytte i Køgeegnens tolvmandsforening. Vores far viste gennem sit eksempel, at man skal yde, før man kan nyde. At arbejdet bærer en del af lønnen i sig selv, og at man skal passe sine pligter, samtidig med at man bidrager til fællesskabet. Igennem mange år arbejdede han i gennemsnit 1012 timer om dagen stort set alle årets dage - inklusive weekender. Ferier og fridage var en sjældenhed. Ved siden af landbruget deltog vores far i en kort periode i lokalpolitik og i en længere årrække fungerede han som menighedsrådsformand ved Kirke Saaby Kirke. Især samværet omkring de kirkelige aktiviteter blev en stadig større del af hans liv i de senere år. Han var blandt andet med i det lokale Sawarabykor i Kirke Saaby Kirke og blev så sent som i sommer udnævnt til æresmedlem af koret. Ole Rønnenkamp Holst døde af knoglekræft den 2. november 2015 og efterlader sig sin hustru, tre børn og svigerbørn samt syv børnebørn. Erik, Steven og Christian Rønnenkamp Holst

Mød os på Facebook Facebook I Lejre Lokalavis


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015 Formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Leif V. Nielsen, har kun rosende ord til de mange frivillige på aktivitescentrene.

Stor tak til de frivillige Den 12. november samler aktivitetscentrene i Lejre Kommune for femte år i træk alle de frivillige til brunch og hyggeligt samvær for at sige tak for den store indsats, de yder. Det foregår i Karleby Forsamlingshus. – Jeg ville gerne takke hver enkelt personligt for indsatsen. Det er ikke muligt, men ved at invitere de frivillige, håber vi at kunne sige tak til alle ved et uformelt og hyggeligt arrangement, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Hver uge bruger mellem 1.500 og 1.800 pensionister, førtidspensionister og efterlønnere kommunens aktivitescentrene. Her dyrker man sport og motion, tager på vandreture, rejser, får undervisning i IT, ser modeshow, spiller kort og deltager i andre klub-og holdtilbud. - Der er et utal af spændende tilbud, lige fra alle former for fysiske aktiviteter til kreative kurser, håndarbejde, undervisning i IT, sprog og astrologi. Kendetegnet er, at alle de mange brugere har mulighed for at kunne delta-

ge i lige det, der giver mening for den enkelte, fortæller leder af aktivitetscentrene, Solveig Hitz. Udvalgsformand Leif V. Nielsen supplerer: - Tallene taler for sig selv. Det vidner om, at Lejre Kommune har et tilbud, der tilgodeser mange forskelligartede behov. Og samtidig er alle disse tilbud kun mulige via den store indsats den enkelte frivillige yder gennem hele året, siger han. Den årlige brunch for de frivillige er efterhånden blevet en fast tradition, og der plejer at komme over 200

deltagere. Når man nu er samlet, gælder det også om at samle

Prisen er for skabe, greb, sokkel og bordplader

Allerslev, Nødager 30, Gevninge, Bognæsvej 5, Herslev og Østergård Aktivitetscenter, Ll. Karleby. Centrene er et tilbud til alle pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Tilbuddene drives og organiseres i stort omfang af frivillige. Du kan læse mere om centrenes tilbud på www.aktivitetscentre.dk

DINITROL

-VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE “Glem ikke at huske” at længe efter glæden over en lav pris huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet

ANTI-RUST ROSKILDE www.anti-rust.dk tlf. 46 35 01 37

Invitation til

Forenings/borgermøde

TILBUD

24.699,-

op på erfaringerne og tænke fremad: - Vi ønsker, at deltagerne også benytter anledningen til at udveksle erfaringer og også drøftelser på tværs, hvilke nye initiativer der kan tænkes ind i aktivitetscentrene i fremtiden, slutter Leif V. Nielsen. Aktivitetscentrene i Lejre Kommune består af fem enheder: Hvalsø Østergadecenter, ”Huset” Lejrevej 15 A,

5

SPAR

om oprettelse af et nationalparkråd, m.v. Torsdag d. 19. november kl 19:00 – 21:00, Allerslev Skole, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre

PÅ UDVALGTE BORDPLADER

Der skal nedsættes et nationalparkråd, som skal rådgive bestyrelsen og medvirke til lokal forankring af parken. Nationalparkens bestyrelse har besluttet, at rådet skal bestå af tre medlemmer fra hvert af disse emneområder: A. natur, B. kulturhistorie, C. friluftsliv, D. erhverv og turisme og E. formidling, undervisning og forskning. Hertil kommer, at bestyrelsen kan udpege op til 6 yderligere enkeltmedlemmer. På selve mødet og frem til d. 4. januar 2016 kan der indleveres forslag om udpegninger til nationalparkrådet.

50%

På mødet gives endvidere en første orientering om nationalparkens kommende arbejde med den lovpligtige nationalparkplan. Processen og arbejdet med planen er omfattende og vil i bedste fald tidligst kunne afsluttes ved udgangen af 2016. Aftenens program:

FÅ NYT KØKKEN INDEN JUL

• • • • Tilbuddet gælder til 27/12-15 ved køb af komplet køkken for min. 20.000,- ekskl. hvidevarer og serviceydelser. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Levering inden 31/3-16.

Lige nu sparer du 50% på et stort udvalg af laminatbordplader, når du køber køkken hos DESIGNA.

Der afholdes i alt tre forenings/borgermøder: Torsdag d. 19. november kl 19 på Allerslev Skole, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Mandag d. 23. november kl 19 på Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Torsdag d. 26. november kl 19 i Sognegården, Selsøvej 4, 4050 Skibby

Besøg DESIGNA, bliv inspireret og få et godt tilbud med hjem.

HOLBÆKVEJ 7-13 ROSKILDE TLF. 33 47 01 60 DESIGNA.DK

Der serveres en let forfriskning ved indgangen Gennemgang af principper og proces for udpegning af rådets medlemmer Gennemgang af proces og tidsplan for arbejdet med nationalparkplanen Derefter afholdes emnemøder i fem café-miljøer for: A. natur, B. kulturhistorie, C. friluftsliv, D. erhverv og turisme samt E. formidling, undervisning og forskning. Her har foreninger og enkeltpersoner mulighed for ”at finde hinanden” og at drøfte kandidaturer til nationalparkrådets pladser. I postkasser kan indleveres forslag om nationalparkrådet m.v. • Opsamling i plenum

Forslag om plads i nationalparkrådet skal indsendes på npskjold@danmarksnationalparker.dk senest d. 4. januar 2016 TIL DIN HVERDAG

Læs mere om Skjoldungernes Land på www.danmarksnationalparker.dk


6

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Ugens klumme

De kan stå for mosten

Isabel Hansen Afdelingsleder, Osted Friskole, cand.scient.comm

Slip børnene fri For noget tid siden besøgte et amerikansk tænkt i bred forstand. filmhold udvalgte steder i Skandinavien, ”Børn har ret til krat”, hed en kampagne fra herunder adskillige skoler og daginstitutioner 70erne – og det opråb gælder stadig. Ud i Lejre, blandt andet min arbejdsplads. De over frikvarterene er flere opmærksomme var interesserede i at filme og drøfte vores på de mange fordele udeskole og udeliv syn på børns ophold i det fri – vores gøren giver vores børn og unge. Begrundelserne er brug af frikvarter, både set i lyset af børns efterhånden veldokumenterede; vi profit af ophold i det fri, men også ift stimuleres bedre i naturen, hvor der er vægtning af tests. Nu er dokumentarfilmen masser af frisk luft, mulighed for fordybelse færdig, og den bliver forhåbentlig et godt og læring samt god plads til at lege og bidrag til den amerikanske debat på udfolde sig. Plads til at være sammen og området. plads til at være sig selv. Når både Et stigende fokus på at få børn til at score undervisningen og fritiden regelmæssigt højere i diverse tests, har mange steder foregår udenfor, er det børnenes oplevelser, medført at amerikanske skolebørn tildeles handlinger, dialog og refleksion, der danner færre frikvarterer, og få steder nærmest in- grundlaget for læringen, hvor kroppen og gen. Endnu mere tankevækkende var det at sanserne involveres aktivt i læringsproceshøre, at eleverne i den sparsommelige pau- sen. Det at opholde sig i naturen giver vigsetid de har, ofte ikke tige oplevelser og erfakommer ud, grundet ringer, som igen giver manglende ressourcer mulighed for at danne eller bekymringer om “ Som skole er vi sat sig som menneske. sikkerhed. Til gengæld Godt og heldigt at bo et testes de ugentlig, allere- i verden for at lære sted, hvor vi ved, at børn de fra børnehavealderen, har ret til natur og til nai et forsøg på at sikre læbørnene noget. Og turlig udfoldelse uden ring, der i sidste ende planlagte forløb og afskal sikre samfundet dette noget er også at sluttende evalueringer vækst. og tests - så husk at slipSom værende på en safa- blive rustet til livet, pe dem fri ind imellem, ri blandt sjældne dyr, både fri i naturen og fri hvirvlede kameraman- og ikke kun til frem- for en ensidig fokus på den jublende omkring viden, faglighed, tests og tiden.” blandt vores børn, der karakterer. Viden og … tja, bare legede udenklogskab skal bæres for. Et helt almindelig frem af mennesker med frikvarter: tid til at puste værdier og karakter. ud, få brændt noget krudt af, være nysger- Som skole er vi sat i verden for at lære børrig, dyrke venskaber, øve motorikken, iagt- nene noget. Og dette noget er også at blive tage en snegl, tage sig en mad, afprøve græn- rustet til livet, og ikke kun til fremtiden!både ser – alle de ting vi til daglig ser som en fri i naturen og fri for en ensidig fokus på vinødvendig og naturlig ingrediens i børnenes den, faglighed, tests og karakterer. Viden og skoledag. klogskab skal bæres frem af mennesker med Jeg har ikke synderlig stor indsigt i det værdier og karakter. Som skole er vi sat i veramerikanske skolesystem og vil helst afholde den for at lære børnene noget. Og dette nomig fra generaliseringer. Ingen laver skole get er også at blive rustet til livet, og ikke for at være ond, men tendensen omkring kun til fremtiden. øget kontrol og målstyring, med omprioriteringer af børns tid til følge, er ikke ukendt herhjemmefra heller. Og som altid, når en anden virkelighed trænger sig på, og vi får muligheden for at sammenligne egen virkelighed med andres, går det op for mig, hvor heldige vores børn og unge er i forhold til mulighederne for ophold i det fri, og i det hele taget for fri,

Sæsonen er helt afgjort kort, for reelt foregår det kun i oktober og november måned - men mosten smager godt, og det er jo det vigtigste. Af Palle Bruselius

Æblemost er absolut en forfriskende og sund drik. Og det bliver da næppe ringere af, at æblerne kommer fra egen have? Lørdag den 7. november var der fuld gang i mostpressen i Lejre Folkemosteri i Kisserup. En stor del af foreningens medlemmer var i fuld gang med at presse most af de medbragte æbler. Der presses, hældt på flasker, skruet låg på flaskerne, fyldt i kasser og båret ud i biler og anhængere - altsammen præget af godt humør.

DINITROL

-VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE “Glem ikke at huske” at længe efter glæden over en lav pris huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet

ANTI-RUST ROSKILDE www.anti-rust.dk tlf. 46 35 01 37

Man afleverer ikke blot et antal kilo æbler og får så nogle flasker med sig hjem. Man deltager faktisk i hele processen, og den most, man får med hjem, svarer til hvad man har afleveret af æbler. Mosten er lavet på alle de æbler, der er afleveret den pågældende dag. Dagens produktion landede på cirka 500 flasker á 0,75 liter. Mosteriets fulde kapacitet er på 1200 kilo æbler om dagen, men det er man dog ikke nået op på endnu. Bag mosteriet står foreningen Lejre Folkemosteri, og man skal være medlem for at deltage. Det koster kun 50 kroner, så det skræmmer næppe nogen væk. Ud over kontingentet skal man afholde omkostninger til flasker (seks-syv kroner pr. flaske), låg (50 øre) og et bidrag til mosteriet på 2,30 kroner. Folkemosteriet er kommet igang via støtte fra Lejre Kommunes pulje til udvikling af lokalområderne. Man behøver forresten ikke nødvendigvis at have æbler i egen have. - Vi har ikke selv æbler, så vi slog i stedet et opslag op i Hvalsø Loppetorv (en Facebook-side - red.) og bad folk om at måtte hente deres æbler, fortæller Hanne

Olsen. - Det var der fem familier, der sagde ja til, så vi kørte rundt til dem og hentede deres æbler. Det blev til i alt 350 kilo, tilføjer Hanne. Alt bliver brugt. Pulpen efter den pressede most altså æbleresterne bliver kørt ud til en landmænd, der bruger det som foder til sine køer og heste. Ideen til mosteriet opstod oprindelig hos en gruppe æbleentusiaster - Dumpedal æblelaug - der består af 25 familier, som i fællesskab passer en gammel frugtplantage lidt uden for Hvalsø, og her er det ikke kun kærligheden til de gamle æblesorter, den tætte kontakt til de ”ægte” fødevarer, men i høj grad også dét at arbejde sammen i fællesskab, der betyder noget. Her dukkede så ideen om et mosteri op. Ud over støtten fra kommunen lykkedes i år - via en masse arbejde fra de frivillige ildsjæle i Dumpedal at få mosteriet op at køre. Det er værd at bemærke, at frugten skal være usprøjtet. På Lejre Folkemosteris hjemmeside, kan du læse meget mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er interesseret. Læs mere på www. lejrefolkemosteri.dk.


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

7

SuperBrugsen Hvalsø 1915-2015 Toms Chokolade Julekalender

Verosso BIB

KOM OG SMAG

3 liter Pr. stk.

SPAR

90 00 KOM OG SMAG

Pr. stk.

129,-

SPAR

39 95

Anton Berg Ren Rå Marcipan

Gran Verosso Gold Edition

250 gr.

Ta´ 2 flasker

SPAR

69 95

Pr. pakke

95

109

SPAR

20 00

150 gr.

Pr. flaske

29

24 dåser Syltepakke

55,-

Pr. 1/2 kg.

+ pant

12 K EM

TI

N

A

SuperBrugsen Hvalsø • Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk

95

SV

Åbent alle dage 8-19 · Bageren 7-19 Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

35,-

95

U

IS R KP Æ Faxe Kondi R Dåse med 33 cl./24 stk+ pant. ST

29 Ca. 1. kg.

Pr. glas

22 30

95

Røget landskinke/ Bayonneskinke

Rød Merrild Instant

SPAR

55,-

ÆRKET

B

Hvalsø

Tilbudene gælder fra onsdag den 11. november til og med lørdag den 14. november 2015.


8

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Planeten blev genplantet på Trællerup Skole

Onsdag den 4. november var der om formiddagen travlt i hjørnet ved boldbanerne på Trællerupskolen. Af Palle Bruselius

Her var elever i fuld gang med i plante 100 træer, som var blevet doneret af Genplant Planeten-projektet, som styres af Skoven i Skolen.

Genplant Planeten er et klimaprojekt, som inviterer skolebørn over hele landet til at plante træer for et bedre klima i 2015, 2016 og 2017. Det sker blandt andet ved at få skolelever til at plante træer ud på skolens areal. Genplant Planeten fortsættes i første uge af november 2016 og 2017. Formålet er at vise børn, at de selv kan gøre noget aktivt for at komme klimaforandringerne i møde – og samtidig sætte fokus på, træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ som en del af løsningen på klimaproble-

met. ’Skoven i Skolen’ står sammen med skovbruget i Danmark bag klima-kampagnen Genplant Planeten. - Klimaforandringerne er en af de store udfordringer i vores tid, siger koordinator for Skoven i Skolen, Malene Bendix. - At plante træer, dyrke skoven bæredygtigt og bruge træ er en del af løsningen på klimaproblemet. Genplant Planeten inviterer børn og unge til selv at arbejde kreativt og innovativt med at finde nye løsninger på klimaproblemet.

Kunst, debat og jazz Aktivitetsniveauet i Osted Kulturhus er højt. Søndag åbnede en kunstudstilling med værker af kunstmaleren Mai Brith Jappa Stolt, og det er bestemt ikke en isoleret begivenhed. En del af udstillingen

handler om at komme til Danmark. I dette tilfælde handler det om Mai Briths mormor, som kom til Danmark som flygtning fra Letland. Udstillingen varer indtil den 6. december.

Den 12 november afholdes der debataften med en række lokale politiker. Debataftenen starter kl. 19.30 og har titlen ”Demokrati - hvor svært kan det være”. Hvordan har vores demokrati det i dag? Hvad vil der

Børn ved godt at klodens klima forandrer sig, men kun de færreste gør noget ved det. I alt 15.000 skolebørn lavede i sidste uge om på netop det. De plantede nemlig 33.000 små egetræer, bøgetræer, birketræer – og en masse andre træer – over hele landet. Træerne blev plantet på skoler, i skoven og på den bare mark til helt nye skove – og kan med tiden bruges til skoleskove og grønne klasseværelser. Malene Bendix fik ideen til Genplant Planeten, fordi hun ikke umiddelbart kunne svare på sin papdatters

spørgsmål ”Hvad kan jeg selv gøre, for at forbedre klimaet?” - Det spørgsmål blev starten på Genplant Planeten fortæller, Malene Bendix og uddyber: - En af de måder, vi kan komme klimaforandringerne i møde på, er ved at plante træer, dyrke skoven bæredygtigt og bruge træ, som er dyrket på en bæredygtig måde. Træer optager CO2 fra luften og bygger kulstof ind i deres plantekrop. Vi kan altså gemme kulstof i skove og i træting. Det er jo smart. Samtidig inviterer Genplant

Planeten skolebørn til at udvikle nye ideer til, hvad vi kan gøre ved klimaforandringerne – i stedet for at lukke øjnene,siger Malene Bendix. Genplant Planeten gennemføres af Skoven i Skolen. Projektet støttes økonomisk af Nordeafonden, DONG Energy, DAPO, Friluftsrådet, Danske Planteskoler og 15. Juni Fonden og praktisk af en lang række organisationer, som arbejder med skole, skov og træ.

ske i fremtiden, passer vi på demokratiet? Hvad med nærdemokratiet? Hvordan er lokalpolitikernes syn på det? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for aftenen. Seks kommunalpolitikere deltager i debatten. De er: Mette Touborg, Jan Heine, Lena Holm Jensen, Carsten Rasmussen, Ole Blickfeldt og Asta Rasmussen.

Debatten bliver styret at Hans Jørgen Lyck Larsen, der indledte Osted Kulturhus’ tretrinsraket med et foredrag den 21. oktober med titlen ”Da kvinderne blev opdaget”. Du kan tilmelde dig via Osted Kulturhus’ hjemmeside, eller ved at ringe til Anne på 2536 4574. Osted Kulturhus har et

godt øje til traditionel jazz, og det ses da også tydeligt den 6. december, hvor Blå Mandag Jazzband, spiller mellem kl. 14-17.00. Bandet spiller traditionel New Orleans- og Dixieland-jazz Billetter á 125 kroner kan købes via kulturhusets hjemmeside samt hos en lokal dagligvarebutik.


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

9

Godt øl i Hvalsø

Badminton maraton Fredag den 30. oktober havde Hvalsø Badminton Club inviteret ungdomsspillerne til det årlige Le Mans event, som er et 24 timers arrangement, der starter fredag kl. 16.00 og varede til lørdag kl. 16.00. 18 børn i alderen 7 til 12 år var tilmeldt og mødte friske og ivrige op, klar til badminton og leg. Flere forældre

havde til stor glæde tilbudt deres hjælp, hvilket klubben naturligvis var glad for. Programmet stod på forskellige slagøvelser - for eksempel baghåndsclear og drop. Der blev børnene imellem testet, hvem som kunne skyde de længste smash. Til børnenes store glæde var der en boldkanon, som kunne skyde fjerbolde i for-

skellige retninger, tempo og højder - der blev affyret mange bolde af igennem de 24 timer og blev et kæmpe hit både for de øvede spillere, nybegyndere, trænerne og hjælpende voksne. Arrangementet blev afsluttet med en overraskelse - en tryllekunster på børnenes egen alder som imponerede med sine tricks og kunstner.

Hvalsø Spisehus har afholdt en række ølsmagninger. Årets sidste – prøvesmagning af juleøl – finder sted den 20. november. Også her står bryggerne fra Midtsjællands Håndbryggerlaug for indholdet. I 2016 kan der endda forventes et ølsmagningsarrangement kun for kvinder. Ølsmagningen fredag den 20. november markerer i øvrigt starten på et samarbejde mellem Superbrugsen i Hvalsø og Midtsjællands Håndbryggerlaug. Medlem af Midtsjællands Håndbryggerlaug, Michael Wurm Pedersen, der bor i Hvalsø, håber at samarbejdet på sigt vil berige hylderne i hans lokale superbrugs nye øltyper, som han normalt kun har haft mulighed for at stifte bekendtskab med på håndbryggerlaugets ølrejser til ølmekkaer i blandt andet Belgien og Tjekkiet. Glæden over samarbejdet deles af souschefen i Hvalsø Brugs, Nanna Rasmussen, der ser frem til at kunne tilbyde butikkens kunder en række nye øl på hylderne. Meningen med dette samarbejde er, at de nye øl skal

STER GEVmIN d ere en

KÆMPE JULE

BANKOSPIL for

udstyres med skilte der angiver, at der er tale om særlige øl anbefalet af ølentusiaster-

ne fra Midtsjællands Håndbryggerlaug.

Solafskærmning

0,-

25.00

Vi tilbyder at omfattende udvalg i rullegardiner, persienner og lamelgardiner. Gratis opmåling og professionel montering.

i kantinen på Allerslev Skole

onsdag d. 18. november kl. 19.00 -dørene åbnes kl. 18.00 Billet kan købes hos:

DagliBrugsen Lejre, Gevninge og Osted.

Pris ved indgangen den 18. november kr. 30,-

Vi gør opmærsom på at der er begrænset plads, så afvisning kan forekomme

Gevinst på indgangsbilletter, købt i forsalg. 1. præmie: Købmandskurv til 300,k/ .lions.d 2. præmie: 3 fl. rødvin ://lejre p t t h re på 3. præmie: Kaffe Se me lg Med i denne pris er kaffe/the, småkager og snacks. Der kan købes øl, vand og pølser.

r i forsa

25,-

Billette

Amerikansk Lotteri med flotte præmier.

Banko Gevinst på 1. række,

Gratis opm åling og professio montering nel

samt PLADEN FULD.

Sidegevinster og “side-Side” gevinster.

Pris pr. plade 15,- · 3 plader 35,Lions Club Lejre

ig en rigt men til ten, m o lk Ve lig af hygge gn! ens te o k n a ib

© Produktion Lejre Lokalavis T.: 20 75 08 08 - 2014

2 rækker

Farvehuset Helligkorsvej 11 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 36 16 66 • farvehuset.dk Parkering i gården


LEJRELOKALAVIS 25. MARTS / 26. MARTS 2013

10

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

GRØNT

Ta´ 3 for RØD MERRILD 500 gr.

100

00

Ta´ 1 kilo

SLAGTER

BLUE KELD MINERALVAND

Med eller uden brus. Rigtig forfriskende til god mad og drikke

8

MØD OS PÅ FACEBOOK OG GIV OS ET LIKE. SÅ MODTAGER DU GODE NYHEDER OG STÆRKE TILBUD

8

95

DANSKE GULERØDDER

s kære r Kan s elle h s a l ul s t eg . e til g d y r til g ten laves å opskrif og f en ko m gter a l s hos

00

11

95

KNOLD SELLERI Danske/udenlandske. Pr. stk.

FRISK FISK

1/4 MØR OKSEKLUMP kg. pris kr. 76,00

EXPORT SNAPS 70 cl.

38

00

o g få ko m iften r k s op en gter a l s hos

89

95

Pr. net

VINAFDELINGEN

DANSKE BLÅ MUSLINGER

LAKS 90 gr.

Ta´ 6 r e k s a fl

5

00

1 kg. i net.

25

00

delikatesse r t ove e g ø r flis i bøge ns ke butik ovn ryg e eg e n

Ta´ 2 for

Italien.

349

00

TUN I TOMAT 185 gr.

10

00

HJEMMELAVEDE SPEGEPØLSER

Flere varianter. pr. stk.39,95. Ca. 325 gr.

Meny Svogerslev Svogerslev Hovedgade 78, 4000 Roskilde Åbningstider: Man.-fre. 8-21 lør. 8-21 søn. 8-21 • T. 46 38 30 32

75 Alle tilbud GÆLDER fra tirsdag d. 10 EDAG TIL OG MED FR ber D. 13. novem

00 Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

PRIMITIVO MANDURIA


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

11

GRØNT ØKOLOGISK HAKKET OKSEKØD

Ø KO FAST IS LAVPR

.

r 300 g

.

r g 0 0 3

.

r 250 g

.

9-15% fedt

Ta´ 1 kilo

DANSKE ØKOLOGISKE GULERØDDER

r 400 g

8

00

MENY ER OGSÅ STÆRK PÅ ØKOLOGI

ØKOLOGISK HAKKET SVINE 9-15% fedt

ØKOLOGISK HAKKET OKSE/SVINEKØD 9-15% fedt

MEDISTER

Danske/udenlandske.

8

ØKOLOGISK SVINEKOTELETTER

00 ØKOLOGISK NAKKEKOTELETTER

ed ps , m . 4 stk ØKOLOGISKE BANANER

8

00

OBS. r e t i l 1,5

ler l e i Min ælk letm ARLA ØKOLOGISK MÆLK

8

00

ØKOLOGISK SVINEBRYST I SKIVER

FRIT VALG

29

Meny Svogerslev Svogerslev Hovedgade 78, 4000 Roskilde Åbningstider: Man.-fre. 8-21 lør. 8-21 søn. 8-21 • T. 46 38 30 32

r 250 g

.

r 300 g

.

95 Alle tilbud GÆLDER fra tirsdag d. 10 EDAG TIL OG MED FR ber D. 13. novem

Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

ØKOLOGISKE KARTOFLER

. r g 0 25


12

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Fup-SMS om gevinst – Kirke-Saaby

Julemarked

Den 3. november meddelte en 74-årig mand fra Kirke-Saaby, at han havde modtaget en SMS på sin mobiltelefon fra et udenlandsk telefonnummer. Beskeden var, at han havde vundet 1,6 millioner britiske pund fra Prince Al-Waleed Tala Financial Donation. For at få pengene udbetalt skulle han skrive retur på en nærmere angivet mail-adresse, men dette undlod han og underrettede i stedet politiet om, at sådanne SMSer er i omløb.

Den 1.weekend i advent - det vil sige lørdag den 28. november - afholdes det traditionelle julemarked i Domus Felix i Lejre by. Der er åbent mellem kl. 9:30-15:30. Udstillerne repræsenteres af såvel nye som gengangere og i alle aldre, så der er noget for enhver smag og interesse. Lions i Lejre sørger for at juletræet bliver tændt kl.12:30 og at julemanden kikker forbi med slikposer til børnene. Julecafeen serverer forskellige varme drikke med julelækkerier som tilbehør.

Michael´s Autoruder

Autoriseret reparation og udskiftning af autoruder. Vi kommer og udfører arbejdet hos dig. Vi har forsikringsaftale med ALLE selskaber.

Ring og få d et godt tilbu 29 60 11 09

Et skub i den rigtige retning I de små virksomheder er der ofte ikke tidsmæssigtoverskud til at gøre sig kendt. Det er ærgerligt, mener Jørgen Michael Rasmussen. Af Palle Bruselius

Autoriseret Autorudereparatør, Michael Holt Gershøj 7 · 4070 Kirke Hyllinge Telefon 29 60 11 09 · vic-jet@mail.dk www.michaels-autoruder.dk

VVS Arbejde • Fjernvarme • Gas kedler

• Olie kedler • Bio kedler • Solvarme

• Badeværelser

Jørgen Michael Rasmussen er indehaver af den netværksbaserede virksomhed Brandbrother og arbejder netop med virksomheders branding, PR og markedsføringen. Han er en af de oplægsholdere der medvirker i Lejres Kommunes Iværksætteruge i næste uge. -I især nye virksomheder tænker man ikke så meget over branding, men det er vigtigt, uanset dit firmas størrelse, siger Jørgen Michael Rasmussen.

DINITROL

-VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Vi kommer til aftalt tid

“Glem ikke at huske” at længe efter glæden over en lav pris huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet

VVS Firmaet

Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk

ANTI-RUST ROSKILDE www.anti-rust.dk tlf. 46 35 01 37

- Det glemmes ofte, fordi man er optændt af den hellige ild og tror, at alle kan se det samme - at folk synes, at det er drønspændende – men sådan er det ikke, forklarer han. - De fleste produkter findes jo i forvejen. Man er derfor nødt til at bruge tid og ressourcer på at begejstre omverdenen. Branding handler netop om at skabe begejstring, forklarer han. - Branding og markedsføring skal tænkes ind fra start. Der er måske ikke så meget i virksomheden der adskiller sig fra konkurrenterne, men så må vi opfinde det. Du er utvivlsomt dygtig til dit fag – omverdenen skal bare gøres opmærksom på det, forklarer Jørgen videre. - Man skal tænke over, hvem kunderne er. Er det for eksempel teenagere, skal du bruge de sociale medier og ikke lokalaviserne. Teenagere læser som regel ikke lokalaviser. På Brandbrothers hjemmeside finder man blandt andet dette udsagn: ”Det er kunderne, der ejer dit brand! Du kan eje et firmanavn, et logo, en visuel identitet og patentet på en eller flere varer.

- når det skal være lidt BEDRE

Kære Mor og Far

-lig tillykke

RABAT

på syning af gardinlængder Niels Egelund

46 40 25 11

Egelund

Marianne Faddersbøll

www.gardin-experten.dk

Få gratis tilsendt idebrochure

Etabl. 1.3.77

i Roskilde

og leverer alt fra web, annoncer, brochurer, video etc. til kunderne, fortæller Jørgen Michael Rasmussen, der dels arbejder hjemme fra Kirke Hyllinge, dels fra et kontor på Islands Brygge i København. Han har tidligere været brand manager i DSB og har i den sammenhæng med med til at skabe den nok så kendte figur Harry. Brandbrother har løst opgaver for blandt andre København Stift, Ritzau, Kunstavisen, tv-kanalen Folketinget, Roskilde Stift og mange flere.

Fjordly indviet

Ring efter din lokale gardinbus

50%

Du kan eje produktionsmidlerne, konceptideen og de medarbejdere, der håndterer disse i hverdagen. Men dit brand kan du ikke eje - for det lever kun i hovederne på dine kunder og potentielle kunder. Men du kan gøre en aktiv og bevidst indsats for at styre, hvilket liv dit brand lever i den offentlige bevidsthed. Det er den indsats, man kalder branding. Brandbrother er en enkeltmandsvirksomhed. - Jeg arbejder over netværk – det vil sige, at jeg kan løse alle opgaver for mine kunder. Jeg styrer hele projekter

-med jeres store dag den 14/11-15. Det er nu 50 år siden, at I sagde ”Ja” til hinanden i Hvidovre Kirke, og lovede at passe på hinanden i medgang og modgang. Det har I på fornemste vis lykkedes med. Vi er stolte af jer og glæder os til at fejre jer. De kærligste hilsner fra jeres sønner, Ricky og Mark

Mandag den 2. november blev Børnehuset Fjordly i Lyndby indviet officielt. Vejret var godt, og fremmødet var stort. Dagens program startede med Jens Tryl, der tryllede lidt for børnene, indtil at talerne gik i gang. Formanden for Udvalget for Børn & Ungdom, Carsten Rasmussen, holdt den officielle indvielsestale og fik hjælp til at klippe snoren af Avesta, der gik ud af børnehaven i sommer for at starte i 0. klasse på Kirke Hyllinge skole. Carsten Rasmussen afslørede sammen med pædagogisk leder Helle Larsen det nye skilt til facaden. Indtil september i år hed institutionen Bøgen. Det nye navn er Børnehuset Fjordly. Det nye logo er tegnet af Maya Corneliussen Til sidst hjalp en gruppe børn med at sende en bunke

balloner af sted – ud i verden - med ønsket om held og lykke for den nye institution. Efter talerne kunne alle børn og barnlige sjæle få et ballondyr med hjem. Det var Jens Tryl, som stod for det. Undervejs var der økologisk buffet med hjemmelavet mad fra børnehusets nye køkken, lige som der var bål på legepladsen, hvor alle kunne få økologisk popcorn. Der er pr. 1. november kun to pladser tilbage i Børnehuset Fjordlys vuggestue.


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

18. november 2015 kl. 19:00 Osted Fri- og Efterskole

MUSIK MED MERE Dirigent / Michael Balke Konferencier / Christian Schmiedescamp Solister / Birgitte Lindum, obo / Toke Møldrup, cello Copenhagen Phil Lejre Musikskole Musik bl.a. Prokofiev / Romeo og Julie Tjajkovskij / Romeo og Julie Williams / Jurassic Park Mozart / Symfoni nr. 25 Haydn / Cellokoncert Piazzolla / Oblivion ’Musik Med Mere’ er Copenhagen Phils festlige musikalske tidsrejse for hele familien med alle tiders bedste, mest forførende og fantastiske klassiske musik fra Bartok, Tjajkovskij og Piazzolla til film-komponisten over dem alle – John Williams. ’Musik Med Mere’ afholdes i tæt samarbejde med Lejre Musikskole – som Copenhagen Phil har inviteret med på scenen. Den unge og talentfulde Michael Balke sætter fart over feltet i front for alle musikere. Velkommen til en hyggelig aften med masser af musikalsk magi! Billetter / Voksne 120 kr. / Børn og stud. 50 kr. Salgssteder / Osted Fri- og Efterskole, Assenløsevejen 1, 4320 Lejre / Tlf. 4642 2324 hverdage kl. 8-14 / Dagli`Brugsen Osted / Ved indgangen / mail: heh@vp.dk / Madbilletter til aftensmad før koncerten kan bestilles på Osted Friog efterskole inden 13. november 2015. Lokalarrangør / Lejre Musikskoles Venner

www.copenhagenphil.dk

13


14

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Ugens Bolig Ideel bolig for den aktive børnefamilie

Meget rummelig familievilla på 184 kvm. + muret garage med værksted på ca. 50 kvm. beliggende super godt på lukket vej i Hvalsø by, ganske tæt på Station, indkøb og skole. Ideelt for den aktive børnefamilie. Her får Du masser af plads til en ganske fornuftig pris i dagens marked. Sælger nyder det oprindelige look fra husets opførelse, så det er muligt at køberne vil ændre denne stil til et moderne - men det er der absolut også plads til i prisen. Villaen er opført i mørke sten og med eternittag. Boligen byder på: velfungerende bryggers, stort køkken med en god spiseplads og med udgang til haven, 4 gode værelser, hall, badeværelse med kar og gulvvarme, gæstetoilet med brus. En meget spændende 1. sal med loft til kip og synlige hanebånd - her er indrettet en stor stue med pejs - der er mulighed for opdeling i værelser og en mindre stue. Alle opholdsrum har pæne parketgulve. En del thermoruder er udskiftet til nyere. Garage og værksted er meget anvendelig til mange hobbyaktiviteter. En skøn lukket have med dejlig solterrasse. 10 min. gang til byens skole, børnehave og HTstationen, med kun 41 min. til København City, 12 min. til Roskilde. Hvalsø By byder på: biograf, 2 lægehuse, apotek, flere supermarkeder. Tæt på Storskoven, der er et af Sjællands store skovområder. Lejre kommune er en dynamisk kommune i vækst. Sag nr. 43231363 • Mosevej 20, 4330 Hvalsø • Pris...........................................................................................2.250.000 • Udbetaling ..................................................................................115.000 • Brutto/netto ....................................................................10.988/8.704 • Ejerudgift/Forbrug pr. måned ....................................... 3.317/2.694

• Bolig/kælder m2 ............................................................................184/0 • Grund m2: ........................................................................................... 741 • Værelser/Plan/Ejendomstype.............................................. 5/2/Villa • Opført/Energimærke .................................................................1974/F

Roskilde, Lejre & Bramsnæs Bygaden 18 · 4320 Lejre · Telefon: 70 29 90 90


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

15

www.eges.dk www.eges.dk

Ege Ege sælger sælger huset huset

RIGTIG PÆN RØDSTENSVILLA PÅ LUKKET VILLAVEJ I HVALSØ, TÆT VED INDKØB, SKOLE OG HT-STATIONEN. RIGTIG PÆN RØDSTENSVILLA PÅ LUKKET VILLAVEJ I HVALSØ, TÆT VED INDKØB, SKOLE OG HT-STATIONEN.

SPÆNDENDE NY UDSTYKNING PÅ HYLLEGÅRDENS JORDER I HVALSØ.

17 STK. TILBAGE Damgårdsvej 11

ÅBENT HUS ÅBENT Søndag d.HUS 8/11

NY NY PRIS PRIS

Hvalsø Hvalsø Damgårdsvej 11

Søndag 8/11 kl. 11.45d. - 12.15 kl. 11.45 - 12.15

Med en attraktiv beliggenhed i Med en på attraktiv Hvalsø en stillebeliggenhed lukket side-i Hvalsø på enrødstensvilla stille lukket sidevej er denne det vej er denne rødstensvilla ideelle familiehus. Velholdtdet og ideelle familiehus. Velholdt særdeles velindrettet. Alle og særdeles vinduer ogvelindrettet. døre i husetAlle er skifvinduer og døre i huset er skiftet. tet. Sagsnr: 43231318 Sagsnr: 43231318 Kontant: 1.895.000 Kontant: 1.895.000 Mdl. ejerudgift: 2.763 Mdl. ejerudgift: 2.763 Udbetaling: 95.000 Udbetaling: 95.000 Brutto/netto: 9.277/7.346 Brutto/netto: 9.277/7.346 Bolig: 98 Bolig: 98 Grund: 720 Grund: 720 Rum/stuer: 4/1 Rum/stuer: 4/1 Opført: 1969 Opført: 1969 Energimærke: E Energimærke: E

Store helårsgrunde til salg i stationsbyen Hvalsø. Der udbydes 24 grunde, heraf 7 allerede solgt.

RUMMELIG VILLA MED GOD PLANLØSNING RUMMELIG VILLA MED GOD PLANLØSNING

Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Hyllingeparken 78

GEDIGEN MURERMESTERVILLA GEDIGEN MURERMESTERVILLA

Hyllingeparken 78

Villaen byder bl.a. på: Stue, 3 Villaen byder bl.a. på: Stue, 3m/ vær., sovevær., gæstetoilet vær., sovevær., gæstetoilet brus og badevær. m/bade- m/ brus og badevær. kar. Tæt ved skole,m/badeindkøb, kar. Tæt ved skole, indkøb, sportshal samt busforbindelsportshal samt busforbindelser. ser. Sagsnr: Sagsnr: Kontant: Kontant: Mdl. ejerudgift: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Udbetaling: Brutto/netto: Brutto/netto: Bolig: Bolig: Grund: Grund: Rum/stuer: Rum/stuer: Opført: Opført: Energimærke: Energimærke:

Sagsnr: Sagsnr: Kontant: Kontant: Mdl. ejerudgift: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Udbetaling: Brutto/netto: Brutto/netto: Bolig/kælder Bolig/kælder Grund: Grund: Rum/stuer: Rum/stuer: Opført: Opført: Energimærke: Energimærke:

ÅBENT HUS ÅBENT Søndag d.HUS 8/11

NY NY PRIS PRIS

Søndag 8/11 kl. 12.45d. - 13.15 kl. 12.45 - 13.15

PÅ 1.646 KVM. PÅ 1.646 KVM.

NY PRIS Modning: NY PRIS

Grundene sælges i fuld byggemodnet stand, det vil sige, at vej, kloak, vand, el og tele forbindelse er ført frem til grundene. Sælger betaler alle tilslutningsbidrag til disse før nævnte ting. Køber skal selv betale for den fremtidige varmeforsyning, idet køber er gjort bekendt med, at der ikke kommer fjernvarme i området.

ÅBENT HUS ÅBENT Søndag d.HUS 8/11

Søndag 8/11 kl. 13.30d. - 14.00 kl. 13.30 - 14.00

Der anlægges midlertidig kørevej til grundene ad Åsvejen. Byggeri kan påbegyndes straks !

Grundene: kr. 995.000,-

Hyllegårdsvej nr. 11 + 13 + 15 + 17 ......................................................................................................................................... Pris

kr. 1.050.000,-

Hyllegårdsvej nr. 19 + 33 ...................................................................................................................................................... Pris:

kr. 1.095.000,-

Ejendomsmægler, MDE Ejendomsmægler, MDE

Drømmer du om at bo i et naDrømmer dulukket om at område bo i et naturskønt og i turskønt ogtillukket område i gåafstand station, indkøb, gåafstand til få station, indkøb,vilskole mv. og en rummelig skole mv. og få en rummelig la i god kvalitet med solrig ogvilla i godhave? kvalitet solrig og lukket så med kig her! lukket have? så kig her!

Ege Bramsnæs Ege Bramsnæs Bygaden 18 Bygaden 18 4070 Kirke Hyllinge 4070 Kirke Hyllinge 4070@eges.dk 4070@eges.dk

Lejre Lejre Mannerupvej 1 Mannerupvej 1

Beliggende midt i Osted. Stor Beliggende Osted. Stor frodig have midt med idrivhus, køkfrodig have drivhus, kenhave og med mange træer.køkOpkenhave mange træer. Opført i guleog sten og med eternitført gule stener ogindlagt. med eternittag. iNaturgas Garatag. Naturgas er indlagt. Garage og udhusbygning. ge og udhusbygning. Sagsnr: 43231340 Sagsnr: 43231340 Kontant: 1.495.000 Kontant: 1.495.000 Mdl. ejerudgift: 2.781 Mdl. ejerudgift: 2.781 Udbetaling: 75.000 Udbetaling: 75.000 Brutto/netto: 7.338/5.810 Brutto/netto: 7.338/5.810 Bolig: 162 Bolig: 162 Grund: 1.646 Grund: 1.646 Rum/stuer: 4/1 Rum/stuer: 4/1 Opført/ombygget: 1900/70 Opført/ombygget: 1900/70 Energimærke: F Energimærke: F

• Vand leveres fra Hvalsø Vandværk. • El leveres fra Dong. • Tele leveres fra TDC. • Kloak leveres fra Lejre Forsyning.

Hyllegårdsvej nr. 1 +3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4 + 6 +8 + 10 + 14 ......................................................................................................... Pris

Rødkildebanken 13

Sagsnr: 43231292 Sagsnr: 43231292 Kontant: 2.725.000 Kontant: 2.725.000 Mdl. ejerudgift: 3.440 Mdl. ejerudgift: 3.440 Udbetaling: 140.000 Udbetaling: 140.000 Brutto/netto: 13.277/10.518 Brutto/netto: 13.277/10.518 Bolig: 146 Bolig: 146 Grund: 582 Grund: 582 Rum/stuer: 4/2 Rum/stuer: 4/2 Opført: 1994 Opført: 1994 Energimærke: C Energimærke: C

Hvalsø -Hyllegårdsvej Grundenes størrelser varierer fra 1006 kvm. til 1307 kvm. Salgspriserne varierer fra kr. 995.000 til 1.095.000,- jfr. udstykningsplan. Grundene er højtbeliggende ca. 65 til 67 meter over havet. Fra grundene er der god udsigt udover egnens marker og med kig til Hvalsø by, hvor kirketårnet kan ses. For dette område gælder Lokalplan LK 34, Lejre Kommune. Fra grundene er der ca. 7-8 minutters gang til skolen, idrætshallen, biblioteket, børnehaven. Ligeledes kort afstand, 10-12 minutters gang til byens øvrige faciliteter: lægehuse, indkøbscenter og byens forretninger, Bio, byggemarked. Nyt indkøbscenter Søtorvet forventes bygget i ÆLDRE 2016/2017. Tæt på byens HT-station med kun min.KVM. til København CityMED og kunEN 12 VIDUNDERLIG min. til Roskilde. CHARMERENDE VILLA PÅ41 162 BOLIG SKØN GRUND Fra grundene kan cykles op til Storskoven påVILLA 5-6 minutter. Storskoven lige udenfor Skovvej. Skoven byder på enGRUND fantastisk ÆLDRE CHARMERENDE PÅ 162 KVM.ligger BOLIG MEDbyen EN på VIDUNDERLIG SKØN natur med mange muligheder for gåture, cykelture, rideture, m.m. Skoven har en hundelufteskov, der besøges af mange hundeejere.

40731315 40731315 1.595.000 1.595.000 2.386 2.386 80.000 80.000 7.861/6.225 7.861/6.225 100/30 100/30 799 799 4/2 4/2 1953 1953 G G

Lejre Lejre Rødkildebanken 13

SKØN 1-PLANSVILLA I ÉT AF LEJRES BEDSTE OMRÅDER! SKØN 1-PLANSVILLA I ÉT AF LEJRES BEDSTE OMRÅDER!

Ege Roskilde Ege Roskilde Hersegade 18 Hersegade 18 4000 Roskilde 4000 Roskilde 4000@eges.dk 4000@eges.dk

Hornsherredvej 405

Villaen byder bl.a. på: Flot VorVillaen byder bl.a. 2på: Flot badeVordingborg køkken, stuer, dingborg køkken, 2 stuer, vær. 1 salen : Sovevær. ogbadebørvær. 1 salen : Sovevær. og afbørnevær. God kælder. Flotte nevær. kælder. Flotte afhøvledeGod plankegulve. Fremtræhøvlede plankegulve. Fremtræder generelt meget velholdt. der generelt meget velholdt.

40731387 40731387 1.385.000 1.385.000 2.947 2.947 70.000 70.000 6.812/5.394 6.812/5.394 133 133 950 950 4/1 4/1 1978 1978 F F

Roskilde, Roskilde, Lejre Lejre & & Bramsnæs Bramsnæs

Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Hornsherredvej 405

Ege Lejre Ege Lejre Bygaden 18A Bygaden 18A 4320 Lejre 4320 Lejre 4320@eges.dk 4320@eges.dk

Tlf: 70299090 Tlf: 70299090


16

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Bakkens Pjerrot i Sognehuset

Novemberkoncert med Anne Due Nørgård

Tirsdag den 10. november kl. 19.30 kan du opleve Pjerrot eller rettere personen bag - i Sognehuset. Kurt Flemming holder nemlig foredrag om livet, set med ”hvid vinkel”. Forud for dette er der aftensang i Rorup Kirke kl. 19.00. Kurt Flemming fortæller om at være Pjerrot i verdens ældste forlystelsespark.

Kirke Saaby kirkes næste koncert er med sopranen Anne Due Nørgård og kirkens organist Anders Danman. De spiller værker af G. F. Händel, Carl Nielsen og W. A. Mozart. Det gælder Mozarts berømte motet Exsultate Jubilate, tre Händel-oratorier, samt sange af jubilaren Carl Nielsen (1865-1931). Onsdag 11. november kl. 19.30. Gratis adgang.

MUSIK

FREDAGSCAFÉ MED SVEN ULRIK TERP

ANNE BIRGITTE SPANGSBERG

KONCERT Onsdag den 11. november kl. 19.30-

Fredag den 13. november kl. 14-16

24. s. e. trin. Sted: Kirke Saaby Kirke,

20.30

Børne- og ungdomspræst Sven Ulrik

Bogøvej 8 A.

Koncert med Anne Due Nørgård, so-

Terp fortæller om vejen fra tømrer til

pran og Anders Danman, orgel. Vær-

teolog. Sted: Hvalsø Sognegård,

HELENE W.RASMUSSEN

ker af bl.a. J.S. Bach, W.A. Mozart,

Præstegårdsvej 2 C.

Søndag den 15. november kl. 09-10

N.W. Gade og Carl Nielsen. Sted: Kir-

24. s. e. trin. Sted: Herslev Kirke, Her-

ke Saaby Kirke, Bogøvej 8 A.

PÅ SLÆDEREJSE MED SIRIUSPETRULJEN

slev Bygade 6.

MORTENS AFTEN MED ANDESTEG, DANS OG ESBEN JUST TRIO

Tirsdag den 17. november kl. 13.30 Rasmus Rohde kommer og fortæller

MARIANNE N. KRISTENSEN, TORSTEN DAM-JENSEN

om sin erfaring med Siriuspatruljen.

Søndag den 15. november kl. 09-10

Lørdag den 14. november kl. 19

Foredraget er for alle pensionister og

24. s. e. trin. Sted: Rorup Kirke og

Lørdag den 14. november slår Kultur-

efterlønsmodtagere i Lejre Kommune.

sognegård, Rorupvej 17.

karavanen dørene op til Mortens af-

Arrangør: Hvalsø Seniorklub. Sted:

ten. I år også med dans, andesteg og

Hvalsø Østergadecenter, Østergade

METTE G. MERRALD

fabelagtig musik m. Esben Just Trio,

1. Entré: 40 kr.

Søndag den 15. november kl. 10-11

der spiller under sloganet ”Peace,

24. s. e. trin. Sted: Lyndby Kirke,

Love and Rock’n’Roll”. Find danse-

STEPHEN EGEDE GLAHN

skoene og appetitten frem! Sted:

Torsdag den 19. november kl. 19-20

Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12. Entré:

Fra jægerkorps til prædikestol og

GUNNI BJØRSTED

335 kr.

hvad deraf fulgte. Sted: Hvalsø Sog-

Lovsangsgudstjeneste. Søndag den

negård, Præstegårdsvej 2 C.

15. november kl. 10.30

CPH PHIL: MUSIK MED MERE Onsdag den 18. november kl. 19

ØVRIGE ARRANGEMENTER

skole klassisk ”Musik Med Mere” kon-

Torsdag den 12. november kl. 09.30-

ANNE BIRGITTE SPANGSBERG

cert - en festlig musikalsk tidsrejse af

11.30

Søndag den 15. november kl. 10.30-

det bedste, mest forførende og fanta-

Som en tak for din store frivillige ind-

11.30

stiske klassiske musik, der nogensin-

sats inviteres du hermed til brunch.

24. s. e. trin. Sted: Hvalsø kirke, Ho-

de er komponeret. Arrangør: Lejre

Sted: Karleby Forsamlingshus, Karle-

vedgaden 17A.

Musikskoles Venner. Sted: Osted Fri-

byvej 177, St. Karleby. Ungdomsgudstjeneste. Søndag den

Torsdag den 12. november kl. 19.30

24. s. e. trin. Sted: Sæby Kirke, Horns-

HENRIK HØYER

Demokratiet - den lige valgret i Dan-

herredvej 436, Sæby.

Torsdag den 1. oktober til søndag den

mark er kun 100 år, men den dag i

29. november kl. 12.30-20

dag, kæmpes der stadig andre steder

GUDSTJENESTE

Landskabsfortællinger fra nær og

i verden på liv og død for folkets med-

Søndag den 15. november kl. 11

fjern. Erindringer og visualiseringer.

bestemmelse. Sted: Osted Kulturhus,

24. søndag efter trinitatis, ved Mette

Store og små. Kom til Spisehuset, nyd

Alfarvejen 13, Osted. Entré: 30 kr.

Griffenfeldt Merrald. Sted: Sonnerup

stedet, maden og se på kunsten, Vel-

FREDAGSCAFE

vedgaden 21. Fri entré

Fredag den 13. november kl. 14-16

MAREN VIBEKE P. POULSEN

Terp fortæller om vejen fra Tømrer til

Onsdag den 18. november kl. 09.30-

Lørdag den 24. oktober til søndag

Teolog. Sted: Hvalsø Sognegård,

10.30

den 6. december kl. 14-17 (torsdag-

Præstegårdsvej 2 C. Entré: 20 kr.

Sted: Gevninge Kirke, Gevninge Bygade.

sommeren set udstillingen FER-

RUNDVISNING I DR BYEN/ KONCERTHUSTUREN

POUL JOACHIM STENDER

NWEH af Bent Holstein på Mark

Onsdag den 18. november kl. 17

Onsdag den 18. november kl. 18.30-

Rothko Art Centre Daugavpils i Let-

Underviser: Lokal Guide. Oplev et af

19.30

land. Nu kommer den kritikerroste ud-

verdens smukkeste koncerthuse! En

Gudstjeneste og kirkespisning. Til-

stilling direkte til Galleri Gl. Lejre.

rundvisning i DR koncerthuset er et

melding nødvendig. Sted: Kirke Saa-

Sted: Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1 A.

besøg i et af Danmarks største medie-

by Kirke, Bogøvej 8 A.

Fri entré

og kulturhuse. Sted: LOF Lejre, Grønager 20, Gevninge. Entré: 160 kr.

”NÅR HVERDAGEN FORANDRES”

ANTI-RUST ROSKILDE www.anti-rust.dk tlf. 46 35 01 37

Bakkens Pjerrot i Sognehuset Tirsdag den 10. november kl. 19.30 * Foredrag med Kurt Flemming om livet, set med ”hvid vinkel”. * Aftensang i Rorup Kirke kl. 19.00

rup.

Børne og ungdomspræst Sven Ulrik

FOREDRAG

LEJRE KOMMUNE

15. november kl. 10.30-11.30

FERNWEH AF BENT HOLSTEIN

søndag)

i samabejde med:

“Glem ikke at huske” at længe efter glæden over en lav pris huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet

Den 14. november kan Sussi og Agner Strudal, der er bosat på Kærvej 32b i Ejby. fejre guldbryllup - altså 50 års ægteskab. Sussi og Agner blev viet i Hvidovre Kirke. Vi ønsker tillykke med guldbrylluppet.

Kirke, Englerupvej 78, Kirke Sonne-

kommen. Sted: Hvalsø Spisehus, Ho-

Næsten 50.000 gæster har i løbet af

DINITROL

-VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

HELENE W.RASMUSSEN DEMOKRATI - HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

UDSTILLINGER

Guldbryllup

og musik. Sted: Osted Frikirke, Hovedvejen 219, Osted.

120 kr. for voksne - børn 50 kr.

præsenteres af:

Lokale unge fra Osted vil stå for sang

sammen med elever fra Lejre Musik-

og Efterskole, Assenløsevej 1. Entré:

oplevelseskalender

Østergade 30, Lyndby.

BRUNCH FOR ALLE FRIVILLIGE VED AKTIVITETSCENTRENE

Det 70 mand store orkester spiller

Lejre Kommunes

Søndag den 15. november kl. 09-10

MENIGHEDSMØDE KISSERUP-KIRKE SAABY SOGNE Fredag den 20. november kl. 19.30-

Jubilæumsarrangement m.20.30. taler Gud og underholdning kl. 17.00 GUDSTJENESTER og grønne skove. Som (gratis)

Onsdag den 11. november kl. 16.30-

Spisning kl. 19.00 / Koncertstart kl.til21.00 GUDSTJENESTE indledning Menighedsmødet vil bi-

19

Onsdag den Andesteg+koncert+dans: 11. november kl. 10-11 skop kr.Peter 335Fischer-Møller tale om de

Foredrag for pårørende til mennesker

Koncert+dans: kr. er 135 klima- og miljøforandringer som (verVi har gjort det i et par år - og det

med demens eller en erhvervet hjer-

efterhånden blevet en tradition, der er

dens)samfundet står overfor, og de

neskade ”Når hverdagen forandres”

værd at holde fast i. Vi inviterer til Mor-

perspektiver kristendommen kan bi-

v/ psykolog Henrik Brogård. Sted:

tens aften i kirken. Sted: Lyndby Kirke,

drage med. Sted: Den gamle skole,

Bøgebakken Plejecenter, Bøgebak-

Østergade 30, Lyndby.

Bogøvej 3.

JUBILÆUMSRECEPTION 14. NOVEMBER 2015 30 års som leverandør af musikalske oplevelser skal naturligvis fejres behørigt. Det sker ved en reception lørdag den 14. november kl. 17.00-19.00 i Hvalsø Kulturhus. Her bydes der blandt andet på musik, forfriskninger og taler - blandt andre af borgmester Mette Touborg og af den nuværende formand og af tidligere formænd. Der bliver sikkert også plads til anekdoter og gode historier. Alle er velkomne. Efter receptionen afholder vi vores Mortens Aften arrangement med andesteg. Musikken er i år med Esben Just Trio.

Hvalsø Kulturhus

Skolevej 12, 4330 Hvalsø

ken 1. Fri entré

KULTUNAUT

Se mere om arrangementerne på oplevlejre.dk

www.kulturkaravanen.dk - eller mød os på Facebook


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

17

Foredrag med Kjeld Hillingsø

Halloween på Ryegaard

Kirke Hyllinge Bibliotek er den 25. november kl. 19.00 rammen om et foredrag med fhv. generalløjtnant Kjeld Hillingsø, der fortæller om sit liv, soldat og jægerliv. Der kan købes kaffe -the -øl -vand. Entré 50 kr . Arrangør Bramsnæs Jagtforening. Alle er velkomne, uanset om man er jæger eller ikke. Billetter købes på bibliotekets hjemmeside og på biblioteket.

Omkring 300 børn og voksne indtog Ryegaard Park ved Halloween d. 1. november. De deltagende børn og voksne havde på forhånd meldt sig til den enten mindst uhyggelige eller mest uhyggelige tur, og der var grupper af sted fra frokosttid, til efter mørket havde sænket sig over parken og skoven.

hgk-kirker.dk Gudstjeneste- og arrangementsliste november, december, januar 2015/2016 NOVEMBER

HERSLEV HERSLEV

Fredag d. 13. november kl. 11-13

Frokostmøde i Herslev Menighedshus. Emne: ”Powerpoint - Sydafrikas natur ”. Erling Møllehave har været i Sydafrika, og viser natur- og dyrebilleder fra sin rejse. Frokost og præstens to minutter. Tilmelding hos Lene Lund Nielsen 46 40 24 76 eller lyslund@get2net.dk HERSLEV

Søndag d. 15. november kl. 9.00

Gudstjeneste ved Helene Rasmussen GEVNINGE

Onsdag d. 18. november kl. 9.30

Morgenmøde: Begynd dagen med en kort andagt med bøn, bibeltekst og smukke salmer. Derefter en kop kaffe og lidt brød i hyggeligt samvær. Kirke Hyllinge

Søndag d. 22. nov. kl. 11.00

Fællesgudstjeneste for hele Lejre Provsti. Vi indbyder alle menigheder til at møde kl. 10 og varme stemmerne op i det store Ad Hoc-kor. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på mad og drikke. GEVNINGE

Søndag d. 29. nov. kl. 10.30

1. søndag i advent. Vi begynder Adventstiden med krans og lys. Og så tager vi en messehagel i brug igen.

Søndag d. 29. nov. kl. 14.00

Kom og vær med til familiegudstjeneste når vi begynder adventstiden i børnehøjde. Vi skal sætte den fine julekrybbe op og efter gudstjenesten går vi i menighedshuset og hygger. Vi slutter af med at tænde juletræet i midten af Herslev DECEMBER KORNERUP

Søndag d. 6. december kl. 19.00

JANUAR

Koncert: Igen i år kan man nyde Bramsnæskoret synge julen ind. Bramsnæskoret er et blandet a’ capella kor på ca. 40 personer. De mestrer både nye og gamle klassiske viser fra mange lande. Velmødt. GEVNINGE

Søndag d. 20. december kl. 10.30 4. søndag i advent, højmesse

Torsdag d. 24. december kl. 13.00

HERSLEV

Torsdag d. 24. december kl. 16.00

Tirsdag d. 8. december kl. 18.30

Vi fejrer Lucia i Herslev kirke. 3. klasserne fra Trællerup skolen vil berige os med sang og smukt optog. HERSLEV

Søndag d. 13. december kl. 9.00

3. søndag i advent fejres med gudstjeneste og tre lys i kransen. Ved Helene Rasmussen KORNERUP

Onsdag d. 16. december kl. 9.30

Morgenmøde. Begynd dagen med en kort andagt med bøn, bibeltekst og smukke salmer. Derefter en kop kaffe og lidt brød i hyggeligt samvær.

Min far har altid sagt, at hvis ikke vi havde julen, så ville han aldrig komme igennem vinteren. Der er noget om det. Tænk hvis ikke der var dette afbræk midt i alt det mørke: En hel måned fuld af lys, glitter, hygge og massevis af traditioner. Jeg ved godt, at det for mange også kan være en temmelig hektisk måned. Tænk på alle de traditioner og ting,

KORNERUP

Fredag d. 1. januar kl. 16.00

Nytårsdag fejrer vi med efterfølgende bobler og kransekage. KORNERUP

Søndag d. 3. januar kl. 17.00

Helligtrekonger. Familiegudstjeneste hvor de vise mænd fra Østerland vil besøge og Betlehemsstjernen vil lyse.

HERSLEV

Vi fejrer 2. søndag i advent med Ni læsninger i Kornerup. Kom og vær med til en stemningsfuld aften hvor det ikke kun er præsten der taler, men frivillige der læser de mange smukke fortællinger. Derudover medvirker dygtige elever fra Lejre Musikskole.

Ræs og ro i julen

hgk-kirker.dk

HERSLEV

Onsdag d. 16. dec. kl. 19.30

Juleaften, gudstjeneste GEVNINGE

Torsdag d. 24. december kl. 14.30 Juleaften, gudstjeneste KORNERUP

Juleaften, gudstjeneste

NY OMGANG BABYSALMESANG FRA 4. JANUAR 2016 I HERSLEV MENIGHEDSHUS. TILMELDING TIL line@skovhaug.dk MERE INFO. SE HJEMMESIDEN

HERSLEV

Fredag d. 25. december kl. 9.00 Juledag, Gudstjeneste GEVNINGE

Fredag d. 25. december kl. 10.30

Juledag, højmesse

KORNERUP

Lørdag d. 26. december kl. 10.30 2.juledag, højmesse Sæby

Søndag d. 27. december kl. 10.30

Højmesse ved Helene Rasmussen

man skal nå, for at ”alt er, som det plejer”. Så er der mange, der kan blive lidt svedt og ønske sig hen på en øde ø. Men tænk alligevel over det en gang: Hvad nu, hvis julen ikke var der? Hvordan mon vinteren så ville være at komme igennem? Jeg kan kun tale for mig selv. Men jeg tror, jeg ville have det som min far. Advent og jul har i kirkerne fokus på sagen. Knapt så meget glitterstads som i katalogerne, men masser af lys og varme. Og ikke mindst ro! Noget, der kan være en mangelvare mange andre steder i

Suppleringsvalget til menighedsrådet er aflyst, da der kun var en kandidatliste i henholdsvis Herslev og Gevninge. De nye medlemmer af rådet er: HERSLEV Lisbeth Larsen Suppleanter: Henning Maigaard og Flemming Palne GEVNINGE Maj-Britt Skjoldan og Toni Hansen Djuurhus Suppleanter: Susanne Frederiksen og Thomas Godsk Larsen

julen. Vi har både skøn koncert, luciaoptog, ni læsninger, adventsgudstjenester og børnegudstjeneste. Det hele sker i adventens fortegn. Advent handler om forventninger og håb. Kom og vær med til at vente og håbe på ham, det hele handler om: Jesusbarnet. Hans fødsel fejrer vi tre dage i træk, når han kommer til os julenat med sin fred og velsignelse. MPP

Check også kirkens hjemmeside: hgk-kirker.dk for nyheder og gudstjenester/arrangementer samt kirkens facebook side: herslev-gevninge-kornerup pastorat.


18

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Ingen fare på færde

Dagpleje får træ-sponsorat

Adventstur i Storskoven

Torsdag aften d. 5. november anmeldte en opmærksom borger, i Ejby, at nogle personer luskede rundt ved et sommerhus og talte om, hvor man kunne komme ind. Politiet kørte til stedet og traf fire personer, der havde fået lov til at låne sommerhuset af dets ejer og derfor ikke lige kendte til adgangsforholdene.

Lailas og Flemmings dagpleje i Hvalsø har fået bevilget en Krimlind og en sølvløn til børnenes legeplads af Matas Miljøfond. Børn på 2000 legepladser i Danmark har allerede fået bevilget grønnere omgivelser. Pengene kommer ved salg af Miljøfondsposer fra Matas butikkerne.Træerne overrækkes tirsdag d. 10. november kl. 9.30 hos Laila og Flemming.

Tag børnene med på tur i Storskoven og saml gran til juledekorationer, eller få bundet adventskransen. Skovløberne laver varm gløgg og kakao på bålet. Voksne betaler kr. 20,børn ingenting. Arrangeret af Naturstyrelsen Vestsjælland. Søndag d. 22. november kl. 12.00-15.00. Mødested: P-pladsen ved indgangen til Storskoven, Skovvej 34 i Hvalsø

Symfoniorkester spiller med lokale musikelever Copenhagen Phil kommer tilbage til Osted Friog Efterskole den 18. november 2015 og spiller en stor koncert sammen med lokale elever fra Lejre Musikskole.

På programmet er en ren hitparade af kendte klassiske værker for hele familien. Sammen med det 70 mand store symfoni-orkester,

Copenhagen Phil, spiller elever fra Lejre Musikskole den 18. november en klassisk koncert på Osted Fri- og Efterskole. Det er ikke hver dag, at musikskolens elever møder et stort symfoniorkester – og da slet ikke, at de får lov at sidde og spille iblandt de professionelle musikere. For mange elever er oplevelsen derfor et af årets musikalske højdepunkter. Strygerlærer Mette Vendelbo fortæller, at projektet har været en meget stor inspiration for eleverne.

Ud over at det giver et ekstra skub til elevernes lyst til at øve, betyder det meget, at eleverne får lov til at møde og spille sammen med de p r o f e s s i o n e l l e orkestermusikere, der er med til at skabe gode forbilleder for dem. Det er også helt specielt at få lov at mærke og sidde midt i den store orkesterlyd.

Musik Med (meget) Mere Når Copenhagen Phil igen i år kommer til Osted, er det denne gang med orkestrets ”Musik Med Mere” koncert

– en musikalsk tidsrejse for hele familien, som i Osted er blevet til i tæt samarbejde med Lejre Musikskole. Copenhagen Phil har valgt noget af det bedste og mest forførende og klassiske musik, der nogensinde er komponeret. Publikum kan læne sig tilbage i stolesædet og nyde uddrag af blandt andet Prokofievs ”Romeo og Julie” og Tjajkovskijs kendte musik fra ”Romeo og Julie”, Haydns Cellokoncert, Mozarts Symfoni nr. 25, tangoinspirerede dansetoner

af Piazzolla – og ikke mindst temaet fra Hollywoodfilmen ”Jurassic Park” skrevet af filmkomponisten John Williams. Med på scenen sidder de mange lokale ansigter fra Lejre Musikskole og medvirker i Mussorgskijs ”Udstillingsbilleder” - et imponerende orkesterværk, der oprindeligt blev skrevet som klaversuite. Orkestrets solobasunist, Christian Schmiedescamp, er aftenens historiefortæller, der guider publikum ind i og rundt om musikken. Den

prisvindende Michael Balke står på dirigentpodiet og sørger for at sætte fart over feltet – store som små musikere. Billetter koster 120 kroner for voksne og 50 kroner for børn under 18 år samt studerende. Billetterne sælges på Osted Fri- og Efterskole. i Dagli`Brugsen Osted og ved e-mail til: heh@vp.dk og endelig også ved indgangen Madbilletter til aftensmad før koncerten kan bestilles på Osted Fri- efterskole inden 13. november.

jorden er fredet, men den kan da ophæves. Ellers er der heller ikke nogen udvikling, hvor gerne vi end vil. Ledreborg vil nok også genoverveje et eventuelt salg eller lejemål. Så imens der søges/forhandles, kan der jo parkeres som nu. Hvis det besluttes at fjerne Lageret for at få p-pladser, skal vi jo huske, at Lejre Hallen ikke er udbygget til at huse skydebanen endnu.

Det vil heller ikke være hensigtsmæssigt med den ekstra trafik lige i det virvar til Fakta, og heller ikke så ”kønt”. Hvis pladsen bliver/ ønskes fjernet, så kunne vi godt bruge noget af ”belægningen” til at udvide parkeringspladsen ved hallen. Det var der planer om for nogle år siden.

Parkeringsplads til pendlere i Lejre LÆSERBREV Af Kurt Larsen Helgesvej 4 4320 Lejre

Nu har der været tanker fremme om at sløjfe pendlerpladsen ved Lejre Station igen. Det mener jeg

bare er en dårlig idé, da der trods alt holder cirka40 biler hver dag. Hvis der skal skaffes pladser andre steder lige så tæt på, så er der bare nogle andre, der bliver kede af det. Det er da muligt, at pladsen ikke behøver at være så stor som nu, men DSB bruger jo cirka eb tredjedel til gamle skærver og sveller (og det ser ikke pænt ud). Pladsen kunne jo godt graves lidt ned i terræn,

men ikke mere end at vandet kan rende derfra frit. Der er vel også brug for sådanne pladser ved stationen. Der kan jo komme en situation, hvor der igen er brug for ekstraordinær parkering tæt ved banen. Det skal jo også være attraktivt at parkere tæt på toget og så ”pendle” til byen. Hvad blev der af den pulje, der blev oprettet til

at anlægge p-pladser ved stationerne? Fredningsforeningen må da også syntes, at det er bedre med en plads, hvor der er ro i de omliggende områder. Så kan krybdyrene da få fred dér, når området ikke blive pløjet op hver år. Men ellers er det vel kommunalbestyrelsen, der er valgt til at varetage borgernes interesser. Det er da også rigtigt, at


LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

19

Borgermøde

Fernweh

Der var mødt cirka 90 borgere op til borgermødet i Store Karleby Forsamlingshus. Kirke Hyllinge Byforum var vært med gratis mad og kaffe til byens borgere, hvor formanden Jesper Tauby orienterede om de projekter der er gang i Kirke Hyllinge. Der var mulighed for at tilmelde sig i forskellige projekter og mange skrev sig på for at støtte op om Byforum4070.

Næsten 50.000 gæster har i løbet af sommeren set udstillingen Fernweh af Bent Holstein på Mark Rothko Art Centre Daugavpils i Letland. For tiden kan udstillingen ses i Galleri Gl. Lejre. Sidste dag er søndag d. 6. december. Kl. 1417.00 (torsdag-søndag. Fri entré. Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1 A, Gl. Lejre.

DINITROL

-VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Andelsselskabet Gevninge Forsamlingshus indkalder hermed til

“Glem ikke at huske” at længe efter glæden over en lav pris huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet

Job

Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset, Gevninge Bygade 1, Gevninge.

Gravermedhjælper

Punkt på dagsordenen: Endelig godkendelse af den på den ordinære generalforsamling 3. november 2015 enstemmigt vedtagne vedtægter i forbindelse med Forsamlingshusets ændring fra andelsselskab til forening.

ved Sæby og Gershøj kirkegårde.

En stilling som gravermedhjælper ved Gershøj Kirkegård, Gershøjvej 116, Gershøj, 4070 Kirke Hyl-lingen og Sæby-Gershøj sogn er ledig med tiltrædelse snarest.

Bestyrelsen

Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Arbejdstiden er afhængig af opga-ver og årstid.

Klinik for Fodterapi FODBEHANDLING BØJLEBEHANDLING INDLÆG STATSAUT. FODTERAPEUTER

ANETTE THORST

LISE SAUER

40 68 03 81

24 60 55 10

Entreprenør

Alt i havearbejde udføres

Telefon: 6076 1025 • Træfældning • Vertikalskæring af plænen • Beskæring af buske og træer • Etablering af nye bede/ • Klipning af hæk inkl. oprydning beplantning • Pleje og vedligeholdelse af plænen • Oprydning i haven

Vi forventer • at du kan arbejde selvstændigt • at du har gode samarbejdsevner • at du er venlig og imødekommende over for kirkegårdens brugere • at du har en positiv indstilling og forståelse for at gøre tjeneste i kirken

Tlf: 21 76 92 47 / 46 40 36 46

Slamsugning Højtryksspuling: Døgnservice!

www.ostervang.dk

Landbrugsarbejde, Vinterservice, Grønservice, Jordarbejde, Vejhøvl, Nedrivning Entreprenør Rasmus & Verner Vincents Fredriksdalsvej 5 · 4070 Kr.Hyllinge MURERMESTER

Aut. Kloakmester

-i det åbne landskab...

Kontakt den lokale kloakmester

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde ind-gået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk. Lønnen på første løntrin er aktuelt kr. 122,64 kr. pr. time.

Vagn Nielsen 40 11 95 99

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen Helene W. Rasmussen på telefonnummer 27 13 98 93/mail 7181@sogn.dk

BRIAN HARDER MURERMESTER

Alt i d. murerarbejde Åbent hus - Lørdag 15. februar kl. 11 udføres -14 TRY R E D R A H

21 23 44 93

Vi sælger ud af www.brianharder.dk demomodeller af døre og vinduer fra

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde ·tidligere Fax 46 udstilling. 48 26 02 · brianharder@mail.dk Vi har også udstilling af udestuer og tilbygninger.

AUT. EL-INSTALLATØR

Elektriker

Per Hollænder Rorupvej 19 4320 Lejre Tlf. 40 89 52 33

Tømrer / Snedker GW Byg er forhandler af

Ny udstilling af kendte Outrup Døre og Vinduer. Vi udstiller de nyeste modeller af energirigtige vinduer og døre i den kendre Outrup kvalitet – kom, se og mærk selv. Få en snak med Energivejleder Jesper Olsen om din bolig, og hvilke muligheder du har. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din bolig.

www.perhollaender.dk Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler EDB netværk • Nyt og reparationer udføres

Gøderupvej 46 4000 Roskilde TLF: 4648 0525

www.gw-byg.dk Mob. 2226 0098

er nu TR VVS

46 49 60 01•46 48 02 74

www.gw-byg.dk

Kloakering

Ansættelse sker ved Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd, beliggende Hornsherredvej 430, 4070 Kirke Hyllinge.

SPECIALE I BADEVÆRELSER

Gøderupvej 46 · 4000 Roskilde

Vi tilbyder • et arbejde med frihed under ansvar • en alsidig arbejdsplads med mulighed for efteruddannelse • gode kolleger og god samarbejdsånd

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

FODTERAPI

Havearbejde udføres

Gershøj kirke har installeret automatisk ringeanlæg.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 24. november 2015.

v/ Tine D. K. Poulsen, Heidi Løvkvist & Anne-Mette Vilhelmsen

Klinik for Fodterapi · Hovedvejen 163B · Osted · 4320 Lejre

Det primære daglige arbejde vil bl.a. omfatte udførelse af renog vedligeholdelse af gravsteder, kirkegården med tilhørende bygninger samt medhjælp til rengøring af kirken. Der vil kunne være kirketjenester ved gudstjenester og kirkelige handlinger i stillingen. Ansøgere skal være indstillet på at arbejde i team med graveren ved Sæby kirkegård.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. november 2015.

H ove d g a d e n 6 0 • 4 3 3 0 H v a l s ø • T l f . 4 6 4 0 7 8 7 4

Ekstraordinær generalforsamling

ANTI-RUST ROSKILDE www.anti-rust.dk tlf. 46 35 01 37

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Helene W. Rasmussen, Kirkevej 51, 4070 Kr. Hyllinge eller på mail til 7181fortrolig@sogn.dk

Klinik for Fodterapi

Tlf.: 46 48 05 25 · Mobil 22 26 00 98

Mød os på Facebook Facebook I Lejre Lokalavis

FODTERAPI

Generalforsamlinger


20

LEJRELOKALAVIS 10. NOVEMBER /11. NOVEMBER 2015

Ensomhed hos unge i Lejre Tre grupper førsteårsstuderendende på Human Teknologisk institut på RUC har undersøgt, hvordan det forholder sig med unge i Lejre og ensomhed. Det kom der en del interessante ting ud af. Af Palle Bruselius

En app, en offentlig skærm og syv metoder til at forbedre sin mentale hygiejne er overskrifterne for de tre gruppers projektarbejde gennem to uger. Alle tre projekter blev vist frem fredag den 20. oktober på HumTek på RUC. HumTek - det vil sige humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse. Kasper, Matti og Natalie har arbejdet med at udvikle konceptet for en app, der skal kunne bruges i forhold til ensomhed. App’en skal have en forebyggende effekt. Meningen er, at den skal få de unge ud i de tilbud, som Lejre Kommune tilbyder. Den er med andre ord et regulært opslagsværk over de mange muligheder for aktiviteter og samvær med andre mennesker, som reelt findes i kommunen. Bruges app’en til at slutte sig til en aktivitet, som man også fuldfører, gives der et point til brugeren. Pointene spares op og et givet antal

points vil for eksempel kunne udlse en biografbillet i præmie. App’ens navn er indtil videre iActivities. - Vi har undervejs haft kontakt med Ungdomsskolen, Juniorklubben og også skolerne, fortæller Matti. - Det viser sig, at de unge ikke bruger mere end 25 procent af de tilbud der er i kommunen. Mange af de udflugter, som for eksempel Ungdomsskolen og Juniorklubben tilbyder, må aflyses på grund af for få tilmeldte. - Vi er meget opmærksomme på, at der er mange aktører der skal spil, når man vil lave en indsats. Der skal være forældre med i det, der skal være en forening, der kan og vil skubbe på over for de unge, fortsætter Matti. Endelig er den vigtigste overvejelse formentlig om tilbuddene nu også er de rigtige? - Vi kan se tegn på megen nervøsitet overfor gruppedannelser blandt de unge, fortæller Natalie. - Det er bare ikke altid så nemt at slutte sig til en gruppe. - Hvornår er de ensomme? Nogen sidder og spiller computerspil over nettet, men der indgår som regel også i et fællesskab. Derfor er der ikke altid tale om ensomhed.

”Skærmen” Den næste gruppe, Lejre Lokalavis talte med, havde arbejdet med at skabe forarbejdet til en offentlig skærm – blot kaldet ”Skærmen”– som skulle indgå i et arbejde med at bryde tabuerne. Teknologisk set er der tale

om en berøringsfølsom skærm, der virker som en enorm iPad eller tabletskærm. Den prototype, de viste, var baseret på en iPad Mini. De fire i gruppen - Alexander, Mikael, Sabrina og Frederik – har koncentreret sig om at udvikle en prototype. Tanken er, at skærmen skal kunne placeres forskellige steder, hvor den er offentligt tilgængelig. Reelt er der tale om et skærmbaseret forum, hvor man finde oplysninger og finde andre personer, der - måske – er ensomme. Det skal være et aktivitetsforum, hvor organisationer og enkeltpersoner kan slå arrangementer og aktiviteter op. Tanken er, at man skal kunne sortere på forumet efter alder, emne og dato. Alt dette håndteres af en app, der er i forbindelse med forumet, sp man hurtigt og nemt kan få et overblik over de mulige aktiviteter i nærheden af en selv. - Aldersgruppen er mellem 15 og 25 år. Der er tale om ensomme unge. Vi vil gerne have alle andre til at bruge skærmen, for se vi vil også gerne have en evaluering af skærmen, fortæller Alexander. - Vi forestiller os blandt andet en bevægelsessensor, der tænder skærmen, når folk passerer – for at få dem til at engagere sig, og kigge nærmere på indholdet. De har måske en ven, der er ensom. Et kernepunkt i gruppens projekt er aftabuisering af ensomhed.

- Man kan godt være alene uden at være ensom, så det må der ikke tages fejl af, siger Alexander. Gruppen var rundt i Lejre Kommune. - Man skal ud at snakke med folk, for at kunne forstå det her. Det hjalp os virkelig meget at komme ud i Lejre Kommune og få talt med de unge.

Syv metoder Ann, Lumiere, Jonas, Thomas, Alexander og Louis har arbejdet med at undersøge en række person cases, de havde fundet på nettet, der hver især pegede videre på forskellige former for ensomhed. - Ensomhed er helt indlysende mange ting, siger Thomas - Alle er selvstændige individder. Derfor er ensomhed også forskellig Grundforløbet er for os at give folk nogle redskaber til at håndtere deres situation, fortæller Thomas videre. - Vi har brugt cases til at udvikle det her. Vi vil gerne videre med det her. Vi fandt en psykolog, der har udviklet syv metoder til at forbedre sin mentale hygiejne Man ved for eksempel ikke, hvordan man skal håndtere et nederlag, mens et brækket ben er til at overskue. Alle skal vide, hvordan man garderer sig overfor psykiske men for at undgå depression og ensomhed. - Dialogen er nok det sværeste i det her. Vores målgruppe er de pårørende, kolleger, venner Gennem

samtale kan man finde løsninger på problemerne. - En enkelt metode kunne være at skrive tre positive ting ned hver gang. Dermed drejes fokus til noget positivt. Worst case scenaio er blot at det måske ikke virker altid, siger Ann. - Vi vil gerne arbejde videre med det her. Vi skal gennem flere trin, før vi har det færdige produkt. - Der er faktisk ikke lavet så mange akademiske undersøgelser om ensomhed, siger Thomas. - Vi har talt med Socialt Udviklings Center i Lejre Kommune, som har været vores samarbejdspartner i dette projekt. Vi har lavet en guideline til hjælpedialogen. Det kunne blive en guideline, der var så nem, at alle kunne bruge den. Vores værktøj skal specificeres meget mere, fortæller Thomas. - Vi fortsætter måske vores projekt, slutter han. Lejre Kommunes andel Tina Nicolaisen fra Lejre Kommunes koncerndirekttorat og Sine Jung Gormsen – projektleder på kommunens ensomhedsprojekt – har begge været involveret i samarbejde med de studerende. - Det her er et led i en længere inspirationsproces. Vi har prøvet at involvere de frivillige i Lejre. Vi kan ikke have at børn og unge er ensomme, siger Tina Nicolaisen. - Vi har via workshops prøvet at kortlægge de mennesker, der er interesseret i at blive inddraget.

- Det har været en god lejlighed til at udfolde det teoretiske vedrørende ensomhed i Lejre Kommune. Det er ikke koblet op på at studerende er frivillige Men det gav en mulighed for at få et blik udefra, siger Sine Gormsen. - Der er peget på nogle ting, som vi faktisk ikke selv havde set. Det er et interessant feltarbejde, de har gjort omkring den kommune, vi kender. Vi har set nogle gode eksempler på, hvordan man kan fange folk. Det er en stor, stor inspiratio, fortsætter Sine Gormsen. - Det er jo et et helt vildt engagement og en stor seriøsitet. Og med mange kreative og gode forslag. Det ville være fantastisk at få dem på banen senere i deres studieforløb, siger Tina Nicolaisen. Lektor Katia Dupret tilføjer; - Nogle af de grundprincipper, vi arbejder med – at gøre en forskel – betyder at man skal inddrage de berørte mennesker. Det skal ikke være etisk problematisk at bruge løsningsmuligheder. Om uddannelsen Ppå Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse arbejder man med design, teknologi og mennesker. Underviserne og de studerende arbejder med spørgsmål som: Hvordan bruger vi mennesker den teknologi, som omgiver os? Hvordan fungerer den? Og hvordan kan vi lave innovative designs til gavn for arbejdslivet, hverdagslivet og miljøet? Uddannelsen tager tre år.