Page 1

Vores lokalavis

LejreLokalavis W W W. L E J R E L O K A L AV I S . D K / F A C E B O O K . C O M / L E J R E L O K A L AV I S

T I L S A M T L I G E H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I L E J R E K O M M U N E / T I R S D A G / O N S D A G 6 . / 7. S E P T E M B E R 2 0 16 U G E 3 6 | 5 . Å R G A N G

Historien begynder her

DER FINDES INGEN SAMLEDE TAL FOR HVOR MANGE ELEVER DER MOBBES PÅ SKOLERNE I LEJRE KOMMUNE

Har vi styr på mobning Sensommertilbud TÆRTE

MED ØKOLOGISKE ÆBLER OG STRØELSE

40,Pr. stk.

www.eges.dk

Dynamisk boligsalg!

aut. volvo Service fra kr. 2.495 inkl. moms, reservedele og olie

Skal du sælge så ring i dag!

Ejendomsmægler, MDE

Lejre Bageri · Bygaden 16 · 4320 Lejre Tlf.: 46 48 00 88

Telefon: 70 29 90 90 BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

LØRDAGS-ÅBEN her den 1. lørdag i måneden. Kun Saaby/ v. online booking DRIVE-IN SYN Åbningstider: man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

Betonvej 1 4000 Roskilde Tlf. 46 75 51 24

BOOKING OSTED 46 49 19 70 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

Side 16-17

LEJRE: Ny formand for Nationalparkråd S. 5 • LEJRE: Tilskud til bredbånd S. 7 • OSTED: Kongeegetræer fældes S. 12


Aktuelt LEDIG STILLING

Herfra hvor vi står Ingen frivillig Har du eller har du haft kræft? Vi holder lukket pga. flytning Specialarbejder - oplev eller genoplev 70´erne fredag i 2016 og får nye adresser søges

Mange oplever, at livet bliver anderledes, når de får en kræftdiagnose. Dertilkan være åbningsarrangement, mange bekymringer og at forholde Kom festligt nårproblemer vi slår dørene op for sig til som følge af sygdommen, ændrede livssituation. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet, 1970’erne fredag denbehandlingen 9. septemberog kl. den 16.00-18.00 Vej & Park søger specialarbejder til periodeansættelse frem til Uanset hvor dupåerHvalsø i dit behandlingsforløb, derder er skal størst for dig,et nyt koncept Bibliotek & Arkiv. og hvilke problemstillinger, at Rådhuset i Hvalsø er færdigrenoveret, Rådhuset i Lyndby udvikles for Frivillig Fredag, den 14.og april 2017. Stillingen er frafl i denyttes. den grønne afdeling med har du mulighed for at deltage i Lejre Kommunes kræftrehabiliteringstilbud.som bliver afholdt igen Derfor flytter en række centre og funktioneren indugentlig på nye arbejdstid adresser. på 37 timer. i 2017. På dagen kan du bl.a. høre Flemming Damgaard Larsen Der indgår vintertjeneste i stillingen. Hvad er Kræftrehabilitering? og Villy Hauritz causere om 70’erne, smage på buffeten Nedenfor du se informationer om eventuelle lukkedage og nye adresser: Frivillig Fredag har siden 2011 været en årligtkan tilbagevende Der vil blive lagt vægt på både gartnermæssige Formålet er,udstilling at støtte dig i at håndtere dit liv med begivenhed og efter sidste fredag i september. som vormed morkræftrehabilitering lavede den og se en • Borgerservice er flyttet til Rådhuset i Hvalsø, 4, 4330 Hvalsø. ogMøllebjergvej maskinmæssige kvalifikationer. en kræftsygdom, så du kan fortsætte din tilværelse på bedst mulige måde. om 70’ernes boligformer. • Center for Job & Social kan du finde på Rådhuset i Hvalsø Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. på www.lejre.dk under Job og • Onsdag den 29. juni holder Center forSeBørn, Unge & Familie, Center forUddannelse, Dagtilbud, Det vil i pressen blive Hvem kan deltage? Rejs tilbage i tiden i september hvis dulukket. vil videFra mere. Center for Skoletilbud og Center for Velfærd & Omsorg torsdag den 30. juni hvornår det Kræftrehabilitering er et tilbud til dig, der enten har eller har haftannonceret, en kræftsygdom. FraDu 9.-30. september kan du opleve eller genopleve 70’erne kan du fi nde dem på Rådhuset i Hvalsø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. nye arrangement bliver skal være bosat i Lejre Kommune. Det er gratis at deltage, men du skal selv sørge for gennem en række arrangementer udstillinger Bibliotek • Fra torsdag den 30. juni kan du finde Borgerrådgiveren, Ressourceteamet og transport.ogDu skal kunnepåtale og forstå dansk. afholdt. & Arkiv i Lejre Kommune. Læs mere på lejrebib.dk. Sundhedsplejen på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

Kommunalbestyrelsesmøde

Forløbet Kræftrehabiliteringen foregår på hold. Forløbet strækker sig over 10 uger, hvor der er planlagt Næste Kommunalbestyrelsesmøde træning og undervisning to gange om ugen. er mandag den 12. september kl. 18.00 i Rådssalen Forløbet indeholder blandt andet: Oplæg med sygeplejersker og ergoterapeuter, kostvejledLørdag denning 10. september fra kl. 10.30 – 15.30 er der mulighed for at gøre et kup, når Røde Kors, Bagergårdens Genbrug, på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre. samt fysisk træning ude i naturen eller på træningscenter. LejrevilKommune KARA/NOVEREN fælles loppemarked med genbrugsting. Desuden der væreog fokus på aktiv dialog holder mellemetdeltagerne. Alle er velkomne. Loppemarkedet afholdes på parkeringspladsen ved Materielgården i Torkilstrup, Der vil være ca. 8-10 deltagere på holdet. Læs dagsordenen på www.lejre.dk Landevejen 75, 4060 kr. Såby. Forløbet ligger mandag og torsdag formiddag og afholdes på Træningscenter Bøgebakken med opstart i uge 38. Lejre Kommunes Tandklinik i Kirke Hyllinge holder sommerferielukket fra fredag den 8. juli til og med søndag den 7. august 2016. For at deltage i forløbet skal du henvises via din egen læge Vi træffes på klinikken igen mandag den 8. august kl. 7.30. eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet.

Loppemarked i Torkilstrup

Tandklinikken i Kirke Hyllinge holder sommerlukket

Orientering og dialog:

Læs mere på www.sundhed.dk/soft, www.lejre.dk eller kontakt udviklingsterapeut Anja Meinertsen på tlf.: 3078 8288 eller mail: anjm@lejre.dk

Ved akut behov for tandbehandling i sommerferien henvises til privatpraktiserende tandlæge eller til Tandlægevagten i Region Sjælland tlf.: 2960 0111.

Bedre sagsbehandling i Lejre Kommunes børnesager Andre rehabiliteringstilbud Lejre Kommune har desuden rehabilitering for borgere, der lider af kroniske rygproblemer eller KOL. Her har vi stadig få ledige pladser på vores efterårshold.

God sommerferie

Invitation til forældreekspertpanel

Vi inviterer alle forældre og andre interesserede til at deltage i et forældreekspertpanel. Panelet er et led i kommunens arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Forældreekspertpanelet bliver afholdt som offentlige borgermøder. Vi ønsker et åbent forum, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. De forældre, der prioriterer at deltage hver gang, vil få en gennemgående rolle. Panelet vil følge den intensive kvalitetsudvikling i Lejre Bibliotek holder sommerlukket børne- og ungerådgivningen. fra mandag den 4. juli til og med søndag den 24. juli.

Sommerlukket på Lejre Bibliotek

Erfaringer - gode og dårlige I denne periode kan du hente dine reserveringer i Osted. Hvis du vil aflevere, Vi ved, at der er meget utilfredshed blandt nogle forældre, og at nogle deler dårlige oplevelkan du bruge brevsprækken i den gule dør på perronsiden. ser og erfaringer med hinanden på de sociale medier. Vi vil opfordre til, at aktuelle erfaringer deles med dem, der i det daglige arbejder med at udvikle kvaliteten. Det vil give os mulighed I de tre lukkeuger er du velkommen til at besøge de fire øvrige afdelinger, for at indarbejde brugeroplevelserne i kvalitetsudviklingen. I må også gerne dele de gode erfahvor du også kan aflevere materiale lånt på Lejre Bibliotek. ringer – rose når I synes, der er grund til at rose os og vores medarbejdere. Det kan I gøre ved at tage kontakt til Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen, som vil bringe forbedLejre Bibliotek åbner igen mandag d. 25. juli. ringsområder set fra forældrenes perspektiv videre til den ledelsesgruppe, vi har nedsat, og På gensyn som er ansvarlig for at gennemføre kvalitetsudviklingen. I kan læse mere om Borgerrådgiveren her: www.lejre.dk/borgerraadgiver. I er også meget velkomne til at tage kontakt til centerchef Lone Tue Hansen. Alle er enige i, at kvaliteten i sagsbehandlingen skal forbedres. Det viser PWC’s kvalitetsundersøgelse tydeligt. Den viser også, at der i løbet af 2015, siden Center for Børn, Unge & Families dannelse, er sket en positiv udvikling. Men - der er fortsat et godt stykke vej at gå, og vores medarbejdere - hvoraf de fleste er relativt nyansatte - arbejder intensivt og konstruktivt på at gennemføre de besluttede forbedringer. Vi håber på et konstruktivt samarbejde med forældre og andre om kvalitetsudviklingsprocessen.

Ny postlov træder i kraft 1. juli

Status kan findes på www.lejre.dk I kan løbende kvalitetsudviklingen det Med specialiserede børneområde påA-breve, Lejre KommuDen nye postlovfølge træder i kraft fredag den af 1. juli. den nye postlov afskaffes Her vilatvisende løbende lægge en status på nye ledelsens tiltag samt andre relevante ognes dethjemmeside. bliver kun muligt fra dag til dag med det Quickbrev. opgørelser, nøgletal m.v. frem, så alle kan følge med i processen. I kan finde her: skal www.lejre.dk/cbuf Sender du ethjemmesiden almindeligt brev, du være opmærksom på, at det være op til fem dage undervejs. Det kan betyde, at vi bliver nødt til at tilbageholde din ydelse, fordi der går længere Datoer borgermøderne tid, inden for vi modtager dine dokumenter fx. lønseddel, erklæring eller andet. • Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.00-18.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre den 7. december kl. 17.00-18.30 i Kirke Saabyhurtigst Forsamlingshus, Hvis •duOnsdag vil være sikker på, at vi2016 modtager dine dokumenter muligt, kan du: Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby • Onsdag den 15. marts 2017 kl.Digital 17.00-18.30 • Sende dem som sikker mail eller Post i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre • Aflevere dem på et af rådhusene hensyn den praktiske beder om, at du tilmelder hvisQuick-brevet du gerne vil del•AfSende et til Quick-brev medplanlægning Post Danmark, somvibliver leveret fra dag dig, til dag. tage. Send tilmelding til Jan på jajo@lejre.dk senest 1 uge før borgermødet. koster 27 din kr., og det kan på kunmail sendes fraDehn posthuset med et særligt frankeringsmærke. Velmere mødt! Læs om den nye postlov på Post Danmarks hjemmeside: www.postdanmark.dk Med venlig hilsen Centerchef Lone Tue Hansen Lejre Kommune

får ny hjemmeside

I uge 26Jan fårDehn Lejre Kommune ny hjemmeside, som et led i overgangen til en ny leverandør af Direktør hjemmesideløsningen. Den nye hjemmeside byder bl.a. på en ny menustruktur og et mere skarpt Kommunaldirektør Inger den Marie Vynneopgradering har den nye løsning også en bedre søgefunkog enkelt design. Udover visuelle tion, der i højere grad hjælper brugeren med at finde de ønskede informationer. Vi glæder sig til, at byde velkommen på den nye hjemmeside - der også efter lancering vil fortsætte med at udvikle sig. Hvis du har ris eller ros, kan du besøge siden og bruge funktionen ”Giv feedback”, der er tilgængelig i bunden af alle sider på hjemmesiden.

LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 · 4330 Hvalsø · Telefon: 46 46 46 46 · Fax: 46 46 45 99 · E-mail: post@lejre.dk · Hjemmeside: www.lejre.dk


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

/3

Trods forbedringer på flere områder går Lejre Kommune tilbage i DIs erhvervsklimamåling Erhvervslivet i Lejre Kommune har på en række områder et mere positivt billede af kommunen end for et år siden. Det gælder navnlig de områder, DI i 2014 og 2015 anbefalede Lejre Kommune at fokusere på. Men konkurrencen er blevet hårdere, og selv om man har gjort det godt på en del områder, er Lejre Kommune falder samlet set i DIs analyse ”Lokalt Erhvervsklima” LEJRE KOMMUNE: Det samlede resultat for Lejre Kommune rækker trods forbedringerne til en 91. plads, et fald på 17 pladser i forhold til 2015. Man kan læse mere om undersøgelsen i det følgende. Formanden for Lejre Erhvervsforum, Johan Scheel, tager undersøgelsesresultatet med ro: - Vi oplever, at Lejre Kommune hele tiden arbejder for at forbedre samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen. En landkommune med lang kystlinje og store fredede arealer kommer nok aldrig til at score helt i top på en sådan undersøgelse. Kommunen har jo ikke mulighed for blot at udpege mere erhvervsjord, og det er begrænset, hvad man kan tillade af erhverv i landzonee, siger Johan Scheel. Han fortsætter: - Vi skal huske på, at der i

Lejre kommune er mange mindre erhvervsvirksomheder, for eksempel inden for fødevareproduktion og mere kreative fag. Disse kommer ikke i samme grad til orde i DIs undersøgelse. Formanden for Erhvervsog Turismeudvalget, Grethe Saabye (C) siger: - Der har aldrig været større fokus på erhvervslivets vilkår i Lejre Kommune end i disse år, og vi ser fremgang på de områder, som DI har anbefalet os at se på. Det glæder mig for eksempel, at sagsbehandling i byggesager og på miljøområdet scorer væsentligt bedre end sidste år. Men det ærgrer mig, at Lejre samlet set går tilbage i DI’s undersøgelse i år. Vi vil bruge den kommende tid på at dykke ned i resultaterne for i dialog med det lokale erhvervsliv at forstå, hvordan vi kan blive bedre. Borgmester Mette Tou-

borg hæfter sig ved, at virksomhederne giver kommunen højere score inden for områder som sagsbehandling, infrastruktur og skatter, afgifter og gebyrer. Til gengæld er det især i den statistiske del af undersøgelsen, at kommunens score falder. Her er det navnlig paratmetre som konkurrenceudsættelse, indpendling, nye virksomheder over de seneste tre år og den private beskæftigelse, der påvirker undersøgelsen. - Det er glædeligt, at vi kan se fremgang i samarbejdet med det lokale erhvervsliv, selvom DIs undersøgelse skuffer, siger Mette Touborg. - Når det er sagt, må vi undersøge grundigt, hvorfor vi som kommune scorer dårligt på områder, hvor vi burde ligge højt. Her tænker jeg for eksempel på kommunens overholdelse af betalingsfrister og jobcenterets service.

Sidstnævnte scorede ellers højt i den erhvervsklimamåling som Erhvervsudvalget gennemførte i foråret blandt 200 lokale virksomheder, siger borgmesteren om resultatet i DIs analyse ”Lokalt Erhvervsklima”. Hvad er så baggrunden for det lidt nedslående resultat for Lejre Kommune – ikke mindst set i lyset af anstrengelserne for at forbedre resultaterne fra de foregående år: 43 virksomheder ud af 119 adspurgte inden for Dansk Industris brancher, blandt andet produktion, transport, engroshandel og service har i år svaret på DIs erhvervsklimamåling. Virksomhederne har blandt andet vurderet kommunernes overordnede erhvervsvenlighed, de kommunale rammevilkår og andre helt specifikke erhvervsvilkår som for eksem-

pel skattetryk, kommunal sagsbehandling, arbejdskraft, infrastruktur, image mv. Målingen rangerer de 98 kommuner i forhold til virksomhedsledernes personlige opfattelse af forskellige forhold (det der benævnes subjektive indikatorer) og en række statistiske indikatorer. Lejre Kommune er gået frem på 13 ud af 21 subjektive indikatorer spændende fra sagsbehandling til infrastruktur. Til gengæld er kommunen faldet på de statistiske indikatorer, såsom kommunens betalingsevne og niveauet af konkurrenceudsættelse. Det trækker kommunen ned til en lavere placering end sidste år. Rangordningen af kommunerne er relativ, så selv om Lejre Kommune faktisk går frem på parametre så som et velfungerende vejnet,

kan den samlede placering i undersøgelsen godt være dårligere end tidligere, hvis andre kommuner er gået endnu mere frem. Virksomhedsledernes bedømmelser vejer to tredjedel i undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder, erhvervsfrekvens med videre. Det er syvende år i træk, at DI laver undersøgelsen. Man kan se alle resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2016 på www.di.dk/le

INFO / Annoncering • Kontakt os og få en professionel annoncesnak. Ring: 46 48 07 70.

Indbydelse til reception Fredag den 9. september 2016 Indbydelse til reception Fredag dentil 9. reception september 2016 Indbydelse Fredag den 9. september 2016 Fra den 1. juli 2016 indgår Erik Munk i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Fra den 1. juli 2016 indgår Erik Munk i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Fra den 1. juli 2016 indgår Erik Munk i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

www.beierholm.dk

GRATIS

Få tjekket dit batteri inden ferien

Fredag den 9. september 2016 fejrer vi, at vi nu er en del af Beierholm. www.beierholm.dk

www.beierholm.dk

Erik Munk Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er overgået til Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Carsten Johnsen og Michael Vejgaard Hansen er optaget som partnere i Beierholm. Grundlægger og stifter Erik Munk samt Poul Wisniewski fortsætter begge som ansatte partnere. Kom og hils på Erik, Carsten, Michael og Poul samt alle de øvrige medarbejdere i huset. Vi tager samtidig afsked med vores sekretær Margit Munk, der har valgt at gå på pension. Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, kolleger og andre venner af huset til en uformel Erik Munk Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er overgået til Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Carsten Johnsen og Michael Vejgaard Hansen er optaget reception fra kl. 14-17 som partnere Ringstedvej 71,i Beierholm. Roskilde. Grundlægger og stifter Erik Munk samt Poul Wisniewski fortsætter begge som ansatte partnere. Erik Munk Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er overgået til Beierholm StatsautoriKom og hils på Erik, Carsten, Michael og Poul samt alle de øvrige medarbejdere i huset. Vi Velkommen! seret Revisionspartnerselskab. Carsten Johnsen og Michael Vejgaard Hansen er optaget tager samtidig afsked med vores sekretær Margit Munk, der har valgt at gå på pension. som partnere i Beierholm. Grundlægger og stifter Erik Munk samt Poul Wisniewski fortDet vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, kolleger og andre venner af huset til sætter begge som ansatte partnere. en uformel Kom og hils på Erik, Carsten, Michael og Poul samt alle de øvrige medarbejdere i huset. Vi reception fra kl.afsked 14-17med vores sekretær Margit Munk, der har valgt at gå på pension. tager samtidig Ringstedvej Det vil glæde71, osRoskilde. at se kunder, samarbejdspartnere, kolleger og andre venner af huset til en uformel Velkommen! reception fra kl. 14-17 Ringstedvej 71, Roskilde.

Fredag den 9. september 2016 fejrer vi, at vi nu er en del af Beierholm. Fredag den 9. september 2016 fejrer vi, at vi nu er en del af Beierholm.

Velkommen!

Problemer med at starte bilen?

Gratis batteritjek hele 2016 Mange tror, at hvis vinteren er overstået, kan det gamle batteri godt klare en sæson mere. Men vi tilråder at få tjekket batteriet efter vinteren. Måske har det ekstra forbrug i vinteren tappet dit batteri for de sidste kræfter, og det er jo ikke interessant at skulle bruge noget af

3 års garanti

sin ferie på at holde på en bjergvej et sted i Sydeuropa og vente på vejhjælp. Ifølge ADAC skyldes 33% af alle motorstop batteriet. Få batteriet i din bil testet regelmæssigt, så ved du hvornår det er tid til en udskiftning.

Vi giver 3 års garanti på nye reservedele. Læs mere om garantibestemmelserne på automester.dk

på reservedele

bilhuset jepsen Horseager 2 • 4330 Hvalsø Tlf. 4640 8270 • www.bilhuset-jepsen.dk


4 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 Kirkelige arrangementer/Møder

Mød Besøgstjenesten i Munkehuset på Munkedammen i Allerslev Fredag den 9. september kl. 15 har Menighedsrådet ved Allerslev kirke inviteret Besøgstjenesten i den gamle Lejre kommune til en eftermiddag med kaffe, kage og hyggeligt samvær i Allerslev kirkes sognehus på Munkedammen 8 i Allerslev. Hvis du er interesseret i at være med, så mød op i Munkehuset, få en kop kaffe og en snak og hør lidt om, hvordan Besøgstjenesten fungerer. Menighedsrådet glæder sig til at se både nuværende besøgsvenner samt andre, som er interesseret i Besøgstjenestens arbejde. Velkommen i Munkehuset på fredag den 9. sept. kl. 15. På gensyn, Inger Grønbæk, Besøgstjenesten og Kurt Bierbum, Menighedsrådet

Kirkelige arrangementer/Møder

Sæby kirke Sæby kirke Gershøj Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Lyndby kirke Rye kirke RyeSonnerup kirke Kr. kirke Kr. Sonnerup kirke

Hyggelig caféeftermiddag Sæby gamle skole, Tingstedet 6 Hyggelig caféeftermiddag Onsdag den 7. september kl. 14-17. Tag gerne strikketøjet med

Sæby gamle skole,påTingstedet – der er kaffe kanden 6 Onsdag den 7. september kl. 14-17. Tag gerne strikketøjet med – der er kaffe på kanden Blomster

Bettina´s Blomster Åbningstider:

Mandag - Lukket g - Søndag 10.00 - 14.00 Tirsdag - Fredag 10.00 - 18.00 · Lørda

Blæsenborgvej 5 · 4320 Lejre ·T.: 40 25 46 56 Bedemand

Kirkelige arrangementer/Møder

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Der er menighedsmøde i Allerslev på søndag den 11. september Søndagen begynder med høstgudstjeneste og konfirmand-INTRO i kirken kl. 10.30. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til menighedsmøde i Munkehuset på Munkedammen 8, hvor menighedsrådet er vært ved et let traktement, og der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde i år og nye idéer til nye arbejdsopgaver for det kommende år.

Bedemand

Evan Møller

Certificeret bedemand

Og orienteringsmøde på tirsdag den 13. september, kl. 19-20

Evan Møller

2016 er valgår til menighedsrådet, derfor afholdes der et offentligt orienteringsmøde i Munkehuset, Munkedammen 8, hvor der bliver lejlighed til at høre om arbejdet i et menighedsråd, og hvad det indebærer at være menighedsrådsmedlem.

Uanset om De forbereder fremtiden eller netop har mistet en slægtning, er det vigtigt, at De får en saglig og professionel vejledning af en uddannet lokal certificeret bedemand.

Efter en pause vil der være mulighed for at deltage i opstillingsmøde, hvor vi sammen kan finde kandidater til menighedsrådet. Vel mødt! Alle er velkomne. Menighedsrådets valgbestyrelse ved Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum

Team Tvilling på besøg

Certificeret bedemand

46 30 30 42

EJBY: Team Tvilling, der be-

står af Steen og Peder Mondrup, besøgte Specialskolen Bramsnæsvig lørdag i sidste weekend. Det var en stor succes med deltagelse af børn, forældre, bedsteforældre, søskende og venner af skolen. Team Tvilling fortalte deres historie om den kamp og alle de udfordringer, de har mødt på deres vej for anerkendelse af “handi-atleters” deltagelse i den almindelige sport. - Det er fascinerende at høre, hvordan de har brudt rammer og tabuer for, hvad handicappede kan og vil. De er et forbillede for mange handicappede ikke bare i Danmark, men også i andre lande i Europa, siger Pia Holm, skoleleder. Eleverne på skolen, Isak, Mikkel, Marcus, Rafael og Beinta har allerede stor glæde ved at træne med Team Tvilling. Hver søndag træner og

deltager de i forskellige løb og arrangementer. Det sociale fællesskab og anerkendelsen har en stor betydning for børnene. Efter foredraget fik børnene på skolen mulighed for at prøve de forskellige løbevogne og en snak med Steen og Peder. Eva Steensig (Isaks mor) siger: - Mødet med Team Tvilling har ændret Isaks liv – han gik fra at være multihandicappet til marathonløber. - Vi vil søge om fondsmidler til anskaffelse af et par løbevogne til skolen, som vores børn i både skole og aflastning vil have glæde af, siger Pia Holm. - Den glæde som børnene udstråler ved at løbe med og det at føle sig som en del af et fælleskab, har en stor betydning for børnenes trivsel og udvikling. Det skal komme flere til gavn, tilføjer Pia Holm.

Ønsk tillykke • En tillykkeannonce koster kun kr. 50,• Du betaler via MobilePay eller Swipp på tlf.: 20 75 08 08 • Du må bruge 25 ord • Du sender billede og tekst til annonce@lejrelokalavis.dk • Send tekst og billede fredag, så er du med ugen efter


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

/5

Kom tættere på den 9. april Datoen den 9. april 1940 er stadig en dag, der huskes også af de generationer, der er født efter den dato, hvor Danmark blev besat af det nazistiske Tyskland. Lejre Turistforening står bag et arrangement på Våbenmuseet på Egholm Slot i samarbejde med museet. Museet på Egholm Slot rummer en samling af genstande fra 2. verdenskrig deriblandt genstande, der kan fortælle om den 9. april 1940. Historikeren hans Jørgen L. Larsen, Lejre, vil fortælle om hvad der skete den 9. april 1940, og Rikke Falck vil vise rundt i museet og blandt andet vise de genstande frem, der har forbindelse til den berømte dato i dansk historie. Arrangementet begynder kl. 19.00, og der er gratis adgang for Turistforeningens medlemmer, normal entré for andre.

Gordon P. Henriksen formand for Nationalparkrådet Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land udpegede tidligere på året medlemmerne af nationalparkrådet. Nu har rådet konstitueret sig.

NATIONALPARKEN: På et nyligt konstituerende møde valgte rådet i enstemmighed Gordon P. Henriksen som formand. Tilsvarende blev Jesper Brandt og Tim Krat valgt som næstformænd. Gordon P. Henriksen er bosat i Lejre og er anerkendt som formidler af friluftsliv. Han har medvirket i flere tv programmer på både DR2, DR Ultra og National Geographic Channel. Han har fokus på udbredelse af bæredygtigt lystfiskeri, hvilket han blandt andet arbejder for i sin rolle som projektleder i det kommunale samarbejdsprojekt, Fishing Zealand. - Jeg er stolt og beæret over min nye rolle, siger Gordon

Gordon P. Henriksen, professionel lystfisker, er udnævnt som formand for Nationalparkrådet.

Henriksen. - Jeg ser frem til at samle og repræsentere rådet i en lang række sammenhænge, og jeg håber på at kunne skabe yderligere fokus på Nationalparken, samt hvordan ’benyttelse’ og ’beskyttelse’ af naturen kan gå hånd i hånd.

Jesper Brandt bor i Himmelev og er professor emeritus i landskabsøkologi og miljøgeografi på Roskilde Universitet. Han har især forsket i græsningssystemer, udvikling af agerlandets småbiotoper, godslandskabers flersidi-

Flere flygtninge og familiesammenførte i job Jobcenter Lejre har knækket kurven og formår at få flere flygtninge i ordinære job. I 2016 er 28 personer kommet i job mod fem personer sidste år. LEJRE KOMMUNE: Integrati-

onsopgaven voksede i Lejre Kommune, da kvoten af modtagne flygtninge steg ud over alles forventning i 2015. Der er derfor blevet sat ekstra politisk og administrativt fokus på den omfattende integrationsopgave, og 2015 var året, hvor beskæftigelsesog integrationsindsatsen måtte organiseres i takt med modtagelsen af næsten 100 voksne flygtninge. - Nu kan vi med glæde konstatere, at vi i det seneste halve år har fået 28 flygtnin-

ge i ordinært arbejde mod kun fem flygtninge i 2015, siger Udvalgsformand for Job & Arbejdsmarked Christian Plank, og fortsætter: - Vi har store forventninger til de samlede resultater for 2016 og de kommende år, men det er også vigtigt at huske, at netop denne gruppe af borgere ofte er dem, der er i størst risiko for at blive opsagt i deres job, og derfor kan vi godt forvente, at flere vil opleve et tilbagefald til ledighed i flere omgange, før de lykkes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, slutter han.

Ny afdeling hjælper flygtninge I forbindelse med den ekstra integrationsindsats er der i Center for Job & Social blevet oprettet en ny afdeling, hvor der er fokus på, at man godt kan være en attraktiv arbejdskraft trods sprogbarrierer og manglende erfaring på

det danske arbejdsmarked. Alle nye flygtninge bliver som udgangspunkt vurderet jobparate, hvilket vil sige, at de kan påtage sig ordinært arbejde på det almindelige arbejdsmarked og bliver hurtigt støttet i deres jobsøgning. Samtidig sikrer et nyt introduktionsprogram undervisning i samfundsforståelse og arbejdsmarkedskultur og danner bro til virksomheder. De frivillige og netværksfamilierne spiller her en stor supplerende rolle i forhold til guidning og formidling. - Vi ved, at den bedste integration opnås ved inddragelse af frivillige og virksomheder i integrationsindsatsen, og derfor har vi arbejdet aktivt med netop dette, siger Job & Socialchef i Lejre Kommune, Lone Lykke Marker.

ge arealanvendelse og bæredygtig udvikling af natur- og nationalparker.

Det er også disse interesser, som han repræsenterer i nationalparkrådet. - Interessen for den nye nationalpark har været overvældende, siger Jesper Brandt. - Det bliver ikke mindst spændende at følge op på de mange hundrede forslag som borgere, foreninger og organisationer har fremsendt som input til nationalparkplanen. Tim Krat er leder af Boserupgård Naturcenter midt i nationalparken, hvor han har arbejdet med formidling til både skoleelever, skovgæster og foreninger. - Jeg var faktisk formid-

lingskoordinator, da nationalparkprojektet Skjoldungelandet kørt, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi får gjort nationalparken operationel, siger Tim Krat. - En nationalpark er fantastik som forum for samarbejde, naturtiltag og formidling. Nationalparkrådet har mødtes to gange med bestyrelsen til seminarer om nationalparkplanen. Nationalparkrådet kan rådgive bestyrelsen om større sager og sager af principiel betydning. Rådet skal medvirke til at sikre det lokale medejerskab til nationalparken. Med sine 20 medlemmer fra vidt forskellige baggrunde og interessesfærer er rådet en vigtig ressourcebase med bred viden, der kan supplere og inspirere nationalparkbestyrelsen.

Chokbølgebehandling Effektiv behandling af kroniske senevævsforandringer        

Indklemningssyndrom i skulderen Forkalkning af skulderens slimsæk Achillessenebetændelse Hælspore / svangseneirritation Løberknæ Springerknæ Tennisalbue Golfalbue Ring og hør nærmere eller læs mere på vores hjemmeside

Langetoften 9A ∙ 4320 Lejre ∙ Tlf 46497740 ∙ www.ostedfysioterapi.dk


6 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Kirke Saaby – Kisserup Menighedsråd, Lejre provsti, søger ny

GRAVER

-med kirketjeneste Stillinger er en fuldtidsstilling på 37 timer per uge, med arbejdssted ved Kirke Saaby kirke og Kisserup kirke. For den rette person tilbyder vi ’nøglerne’ til landsbykirkerne med kirkegårde, hvor du bliver den helt centrale person for deres fremtræden og drift. Du får stor indflydelse på dit arbejde og skal i samarbejde med menighedsrådet være med til at forme kirkegårdens udvikling og drift. Du vil også blive en naturlig del af kirkens aktiviteter og ansigt udadtil og en nøgleperson for menighedsråd, præst og kolleger. Jobbet er frit med mange forskelligartede opgaver, både ude og inde - med stille og travle perioder. På kirkegårdene er der et graverteam med dig som graver og med to gravermedhjælpere, som er fuldtidsansatte. Du vil være den, der har det daglige ansvar for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. En graverstilling er lidt forskellig fra mange andre stillinger. Eksempelvis er søndage og helligdage som udgangspunkt arbejdsdage - men du har dog stadig en 5 dages arbejdsuge. Du er ansat på en ’årsnorm’ på 1924 timer per år, og pga. sæsonudsving vil længden på din arbejdsdag variere henover året - men du har stadig 37 timer per uge i gennemsnit. Graverens opgaver og ansvarsområder er bl.a: • Vedligeholdelse og pasning af kirker, kirkegårde og sognegård, samt tilhørende bygninger og områder. • Udskrivning af regninger, registringsopgaver o. lign. administrative opgaver. • Medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i såvel weekender som på hverdage. • Daglig ledelse af graverteamet. • Kontakt til brugere og besøgende til kirkegårdene. • Varetagelse af kirkegårdenes administration digitalt. Vi forventer, at • Du er selvkørende og pligtopfyldende og kan planlægge dit og medhjælpernes arbejde. • Du er samarbejdsvillig og løsningsorienteret. • Du har grønne fingre og god forstand på planters pleje og vedligeholdelse. • Du er ’ferm’ på fingrene og sætter en ære i, at kirkegårdene er flotte. • Du kan IT på basalt brugerniveau. • Du er mødestabil og fleksibel og kan acceptere (lejlighedsvise) tjenester med kort varsel. • Du er villig til at anvende egen bil i begrænset omfang. • Du har interesse i kirkens arbejde. • Du har evne til at møde medmennesker i både glæde og sorg i livet. • Du er kirkens ansigt udadtil ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Arbejdet tilrettelægges med en 5-dages arbejdsuge og med fast fridag mandag. Ansættelsen sker ved Kirke Saaby kirke og Kisserup kirke. Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og offentlige ansattes organisationer, det statslige område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen mellem kirkeministeriet og forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. http://www.folkekirkenspersonale.dk

Det er en betingelse, at den obligatoriske graveruddannelse gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 256.466 kr. - 330.707 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 256.466 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 20.288,68 kr. per år (nutidskroner). Aftale om indplacering i løn-intervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Claus Carmel på telefon 21 22 94 22 eller e-mail Claus@Carmel.dk Ansøgningen med relevante bilag sendes skriftligt til kontaktperson Claus Carmel, e-mail Claus@Carmel.dk eller som brev til Claus Carmel, Heibergs Have 19, 4060 Kirke Såby. Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 21. september 2016. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39 / 40 - 2016. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Offentliggjort: 30.august 2016 Ansøgningsfrist: 21. september 2016 Ansættelsesdato: 01.oktober 2016. Kirke Saaby – Kisserup Menighedsråd Claus Carmel / kontaktperson.

Markedet vil have lokale og økologiske varer Efterspørgslen efter lokalt producerede varer er stigende. Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune vil gerne hjælpe de lokale producenter yderligere på vej. LEJRE KOMMUNE: Lige nu er

efterspørgslen større end udbuddet, og særligt inden for de økologiske varekategorier mangler der produkter. Lejre Erhvervsservice har i de seneste år modtaget stadig flere henvendelser fra detailhandlen, grossister og markedsoperatører, der ønsker at komme i kontakt med land-

mænd, der har interesse i at levere fødevarer til butikker, køkkener eller markeder. Efterspørgslen er især stigende i Roskilde og i København. Derfor ønsker Udvalget for Erhverv & Turisme at få bedre indblik i de lokale fødevareproducenters udviklingsønsker og -potentialer for på den måde at kunne målrette fødevareerhvervsfremme indsatsen blandt andet ved at vise vej til de nye afsætningsmuligheder. - Udvalget for Erhverv & Turisme vil gerne gøre vores til, at vores lokale fødevareproducenter får gavn af de nye muligheder. Fødevareerhvervet er det andet største erhverv i Lejre Kommune og

det særlige ved dette erhverv er, at det bidrager til at skabe arbejdspladser i vores 49 landsbyer. Men det er også et erhverv, der ofte går under radaren af mange erhvervsfremmeindsatser, fordi landbruget er domineret af mindre landbrug, siger formand for Udvalget for Erhverv & Turisme, Grethe Saabye.

Derfor er der behov for en særlig indsats målrettet de landmænd, der ser udviklingsmuligheder i kvalitetsfødevarer og lokalt salg. Alle landmænd i Lejre Kommune, der har interesse i at de nye markedsmuligheder vil blive tilbudt at få direkte rådgivning i, hvordan de kan komme videre.

FAKTA • 79 procent af alle landbrug i Lejre Kommune er under 50 ha. • 12,6 procent af landbrugsarealet drives økologisk. Det er det højeste procentvise areal i Region Sjælland. • København og omegn spiser anslået 900.000 tons mad om året. • Københavns restauranter køber hvert år fødevarer ind for omkring 1.7 milliarder kroner.

15 tons gydegrus i Helligrenden BORREVEJLE: Søndag den 28. august mødte 12 medlemmer op fra ”Den sjællandske Grusbande”, der er et nyetableret netværk under Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand. for at restaurere Helligrenden, der har sit udløb i Borrevejle Vig. Initiativet til både Grusbanden og restaureringsprojektet i Helligrenden, står leder af ”Den Sjællandske Grusbande” Rune Hylby for. Bandemedlemmerne mødtes kl. 10.10, hvorefter der var gåsegang med trillebøre, skovle, river med mere igennem skoven ved SelsøLindholm Gods. Dagen forinden havde vognmanden fra Søstrup Vognmandsforretning kørt


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Søg tilskud til bedre bredbånd hvor du bor Statslig bredbåndspulje giver lokale sammenslutninger af borgere mulighed for at søge tilskud til bredbåndsforbindelser. Første ansøgningsrunde løber frem til 31. oktober 2016.

LEJRE KOMMUNE: En ny bred-

båndspulje gør det nu muligt at søge tilskud til etablering af bedre bredbånd i de områder, som i dag har dækning på under 10 Mbit download og 2 Mbit upload. Puljen kan søges af lokale sammenslutninger af borgere, og der er i alt afsat 200 millioner kroner frem til 2019. Målet med puljen er at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der forgæves har efterspurgt bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet. Der er i 2016 afsat 80 millioner kroner til at sætte målrettet ind i de områder, hvor teleselskaberne ikke af sig selv tilbyder en løsning til borgere og virksomheder. Ordningen skal evalueres efter to år. Fra 2017-2019 er afsat 40 millioner kroner. Ordningen skal evalueres efter to år. Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 5

Mbit/s download og 1 Mbit/s upload. Det er forventningen, at puljen vil bidrage til bedre bredbåndsdækning for mellem 4.000 og 25.000 boliger, virksomheder eller sommerhuse. - Mange familier og små erhvervsdrivende i Lejre Kommune har brug for bedre internetforbindelser. Dette her er en god mulighed for at løst problemerne med langsomme eller svigtende forbindelser. Jeg vil bestemt opfordre de ansøgningsberettigede husstande til at gribe muligheden og søge midler fra bredbåndspuljen, siger udvalgsformand Grethe Saabye, Udvalget for Erhverv & Turisme. I Lejre Kommune er omkring 3.000 husstande ansøgningsberettigede ifølge de kriterier, som gælder for bredbåndspuljen. Lejreborgere, der har brug for hjælp til ansøgningen kan få gratis hjælp fra rådgivningsvirksomheden Netplan. Kontaktperson: Michael Jensen, tlf.: 4062 8231.

Kriterier for tilskud Aftalen fastlægger, at ansøgningerne til puljen skal vurderes ud fra nogle kriterier med forskellig vægtning. Bredbåndspuljen er målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Adresser, der ikke har adgang til 5

Mbit/s download og 1 Mbit/s upload får en særlig prioritering ved vurdering af projekterne. For hver bolig, sommerhus eller virksomhed, der er med i projektet, skal der mindst lægges 2.000 kroner i egenbetaling. Hvis kommunen er med, skal den også bidrage til finansieringen, og det bredbåndsselskab, der etablerer dækningen, skal også være med til at finansiere udrulningen. Inden der kan søges om støtte fra bredbåndspuljen, skal ansøger have lavet en offentlig annoncering af sit projekt over for interesserede bredbåndsudbydere i minimum tre uger. Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med BoligJobordningen for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser. Se om du kan søge tilskud, der hvor du bor: Bredbåndsstøtteområder er blevet kortlagt af Energistyrelsen. Ansøgningsfristen er mandag den 31. oktober for at søge om støtte i 2016. Læs om, hvordan du søger støtte fra bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.

Vær med til at skabe et levende kirkeliv i dit lokalområde!

Orienterings- og opstillingsmøder tirsdag d. 13. september 2016 er valgår for de lokale menighedsråd. Det betyder, at du har mulighed for at præge det lokale kirkeliv i lige netop dit lokalområde. Folkekirken er sat i verden med det formål at udbrede kendskabet til det kristne budskab, og det lokale menighedsråds allervigtigste opgave er at løfte denne opgave lokalt.

n til glæde for ørrederne 15 ton gydegrus til åen, og det var disse 10 kubikmeter grus, man skulle lægge i åen og fordele til glæde for ørredbestanden i det lille, men produktive vandløb. Gydegruset var betalt af Facebookgruppen, ”Bevar de forhadte Vandløb”, som havde foræret Grusbanden 5.000 kroner til et restaureringsprojekt på Sjælland. Ved åen blev opgaverne fordelt, og bandemedlemmerne gav sig i kast med at køre gruset i åen, fordele det i et 20-25 cm tykt lag på egnede steder, hvor strømmen løber raskt til. Den friske strøm skal sørge for, at ørrederne gyder deres æg i gruset, og den raske strøm sikrer, at der løber en masse iltrigt vand henover

Menighedsrådsvalg 2016

gydebanken. Ørrederne gyder sidst på efteråret, og det iltrige vand er en forudsætning for, at ørredynglen, der ligger inde i æggene, overlever henover vinteren for at klække i aprilmaj måned. Knapt 100 kvadratmeter fordelt på fem gydebankervar resultatet af dagens arbejde. Grusbanden vil følge op på dagens restaureringsprojekt, og i samarbejde med Selsø-Lindholm Gods og Lejre Kommune, følge op på projektet i de kommende måneder.

Har du gode ideer til, hvordan kirken kan blive en levende, aktiv og samlende faktor i dit sogn, så mød op tirsdag d. 13. september, hvor alle menighedsråd i Lejre Provsti holder orienterings- og opstillingsmøder. Selve menighedsrådsvalget foregår d. 8. november 2016. Til orienteringsmødet vil repræsentanter fra de nuværende menighedsråd orientere

om de opgaver og kompetencer, som et menighedsråd har, om hvad der er udrettet siden sidste menighedsrådsvalg, om de opgaver som det kommende menighedsråd står overfor og endelig hvilke regler, der gælder for opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. I forlængelse af orienteringsmøderne vil der være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. Opstillingen i praksis Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.

Orienterings- og opstillingsmøder i Lejre Provsti: Allerslev Munkehuset Munkedammen 8 Allerslev, 4320 Lejre 13/9 2016, kl. 19:00

Herslev Herslev gl. præstegård Herslev Bygade 6B Herslev, 4000 Roskilde 13/9 2016, kl. 19:00

Gevninge-Kornerup Gevninge Beboerhus Gevninge Bygade 17 Gevninge, 4000 Roskilde 13/9 2016, kl. 19:00

Glim Rorup Sognehus Rorupvej 15 4320 Lejre 13/9 2016, kl. 19:00

Kirke Hvalsø-Særløse Hvalsø Sognegård Præstegårdsvej 2 4330 Hvalsø 13/9 2016, kl. 19:00

Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Præstegård Bygaden 33 4070 Kirke Hyllinge 13/9 2016, kl. 19:30

Kirke Såby-Kisserup Den Gamle Skole Bogøvej 3 4060 Kirke Såby 13/9 2016, kl. 19:00

Lyndby Kirke Hyllinge Præstegård Bygaden 33 4070 Kirke Hyllinge 13/9 2016, kl. 19:30

Osted Osted Sognegård–Stalden Byvejen 30 4320 Lejre 13/9 2016, kl. 19:00

Rorup Rorup Sognehus Rorupvej 15 4320 Lejre 13/9 2016, kl. 19:00

Rye-Kirke Sonnerup Rye Præstegård Ejbyvej 14 Rye, 4060 Kirke Såby 13/9 2016, kl. 19:30

Sæby - Gershøj Sæby gamle Skole Tingstedet 6 Sæby, 4070 Kirke Hyllinge 13/9 2016, kl. 19:00

/7


8 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Stærke tilbud ILO K T EL H ET

Grønthandel FRISK FRUGT OG GRØNT HVER DAG

FRIT VALG pr. stk.

5,-

Croissant Med eller uden chokolade

Pr. pose

Et helt kilo Danske Løg

3,-

Pr. 1/2 kg.

17

50

el

DAG

Hel Nakkefilet

Gran Verosso Gold Edition

Jacobsen, Leffe & Grimbergen

SPAR 84,90

0,75 cl.

Pr. flaske

Ta´ 2 flasker

25,-

95,-

+ pant

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbudene gælder fra onsdag den 7. september til og med lørdag den 10. september

U

A

EM

TI

K

SV

N

ÆRKET

B

Bageren 7-19

Åbent alle dage 8-19 Skolevej 1 · 4330 Hvalsø


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Stærke tilbud Delikatessen

Delikatessen

Pr. 1/2 kg.

Fætter Kras

45,-

Pr. pakke

49,-

3 Lag Pålæg

Pr. bakke

Hj. lavet Sylte 500 gr.

25,-

Delikatessen

Pr. bakke

En bakke Kartoffelsalat

Pr. 1/2 kg.

45,-

Savanah Flankesteaks

Delikatessen

10,-

2 stk.

Ølpølser

Pr. 1/2 kg.

Hj. lavet Hamburgerryg

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

40,-

10,-

Pr. pakke

4 stk. Tykstegsbøffer Ca. 800 gr.

75,-

Tilbudene gælder fra onsdag den 7. september til og med lørdag den 10. september

U

A

EM

TI

K

SV

N

ÆRKET

B

Bageren 7-19

Åbent alle dage 8-19 Skolevej 1 · 4330 Hvalsø

/9


10 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Biblioteket anbefaler:

Husker du 70erne? Det var tider ... Hvornår har du sidst spist mikro makro-mad i kollektivet eller ristaffel i parcelhuset? Nu inviteres alle borgere indenfor i tiårets forskellige rum, når bibliotek og lokalarkiv folder 70ernes fane ud.

Der skrues op for det festlige og det farverige, og alle borgere inviteres ind i biblioteks- og arkivafdelinger for at dele de spændende 70ere samt opleve og genopleve et turbulent årti. Måske flyttede du i kollektiv eller ind i et af de nybyggede parcelhuse. Eller fik lejlighed i et af de store nye boligbyggerier, som

skød op med 70ernes byggeboom. Måske gik du med lilla ble om hovedet, i afghanerpels eller i bukser med svaj. Måske sad du og strikkede hønsestrik, hvad enten du var mand eller kvinde. Eller det kunne være, du var med i nogle af de mange grupper, der mødtes og diskuterede verdens tilstand i en basisgruppe eller i et andet for form fællesskab. Det var årene, hvor Danmark åbnede sig, og vi danskere åbnede os ud mod alt det nye. Ordet ”græsrødder” fik en ny betydning, for nu var det ikke kun oppe fra, fra myndigheder og politiske beslutningstagere, nye initiativer kom, men også nede fra – fra græsrødderne. Helt almindelige hverdagsmennesker fandt sam-

men om noget, der optog dem og endte på den måde med at præge samfundsudviklingen. Fra den 9. september og hele september måned giver bibliotek og lokalarkiv alle borgere mulighed for at tage med tilbage i tiden. Der bydes inden for i alle fem bysamfund, Kirke Hyllinge, Gevninge, Lejre, Osted og Hvalsø til arrangementer og udstillinger, når der gås på opdagelse i 70erne. Mange af kommunens unge i udskolingen er inviteret til at deltage i omvisninger i de mange udstillinger om perioden. Man kan se det righoldige program på bibliotekets hjemmeside eller kom forbi dit lokale bibliotek og få en brochure. Vi ses – og bred ymer

Loppemarked på materielgården i Torkilstrup TORKILSTRUP: Lørdag den 10.

september er der mulighed for at gøre et kup, når Røde Kors, Bagergårdens Genbrug, Lejre kommune og KARA/NOVEREN holder et fælles loppemarked på materielgården i Torkilstrup. Loppemarkedet er en forløber for en genbrugsbutik på genbrugspladsen i Torkilstrup, som er på vej. Genbrug er populært. Ud over at genbrugsting kan være med til at skabe en ny boligindretning eller et smart

”look”, er det også godt for miljøet, fordi det er med til at spare samfundet for ressourcer. Endelig giver salget af genbrugsting mange almennyttige organisationer mulighed for at tjene penge, som går til forskellige former for velgørende arbejde. Loppemarkedet holdes på materielgården i Torkilstrup, der ligger lige opad genbrugspladsen og er åbent fra kl. 10.30-15.30 - Vi håber at rigtig mange vil

lægge vejen forbi loppemarkedet, så det kan blive et godt startskud på et forhåbentligt rigtig godt samarbejde mellem de lokale genbrugsbutikker, Kara/ Noveren og Lejre Kommune om at få skabt mere genbrug i kommunen. Vi har åbnet materielgården for loppemarkedet, så der er plads til lidt ekstra besøgende denne dag, fortæller Martin Stokholm, der er formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Lejre Kommune

Sammen med Lejre Kommune åbner KARA/NOVEREN snart en direkte genbrugsbutik på genbrugspladsen i Torkilstrup. Formålet med projektet er selvfølgelig at sikre, at så meget som muligt genbruges – men også, at der skabes mulighed for lokale arbejdspladser og for forskellige typer af jobs, der støtter op omkring beskæftigelsesog integrationsindsatsen. Butikken skal drives efter det

såkaldte ”hvile i sig selv”princip, det vil sige, at et eventuelt overskud anvendes til at skabe yderligere arbejdspladser eller mere genbrug i butikken. De ting, der sælges i butikken, er netop det ”affald”, som er afleveret i en særlig container på genbrugspladsen. - Det, der er affald for en person, kan være et spændende fund for den rigtige køber, fortæller borgmester i Solrød, Niels Hörup, der er

bestyrelsesformand i KARA/ NOVEREN. - Der bliver afleveret så meget i den særlige direkte genbrugscontainer, at det dels vil blive solgt i genbrugsbutikken, dels vil de lokale velgørende organisationer fortsat kunne hente ting til salg på deres markeder og i deres butikker. Netop samarbejdet med de lokale velgørende organisationer er meget vigtigt for os. siger bestyrelsesformand Niels Hörup.

Bilhuset Jepsen investerer i batteri-tester HVALSØ: Bilhuset Jepsen har

investeret i en ny batteritester. - Med den nye tester er vi i stand til at udmåle ikke bare bilens batteri men også tilstanden på både starter og generator. Den nye tester er i stand til at lave en meget grundig analyse at batteriet tilstand, uanset hvilken type batteri der måles på, fortæller Søren Jepsen, Bilhuset Jepsen. - Der er kommet flere typer batterier på markedet de seneste år, i takt med at der kommer mere udstyr i bilerne, og der samtidigt tages mere hensyn til miljøet. Derfor har vi investeret i den nye Varta tester, der kan tage højde for det og samtidigt

kan opdatere bilernes styresystemer med informationer ved et batteri skifte, forklarer Søren Jepsen. H Hos bilhuset Jepsen kan man resten af året få testet sit batteri gratis. Man er velkommen til at ringe eller booke en tid på deres hjemmeside www.bilhuset-jepsen. dk. På billedet ses Michael og Søren fra Bilhuset Jepsen med den nye batteritester.

INFO / Annoncering • Kontakt os og få en professionel annoncesnak. Ring: 46 48 07 70.


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 /

11

Forening for Hjemmepassede Børn En gruppe forældre, der alle har helt eller delvis hjemmepassede børn, etablerer nu en forening på baggrund af deres erfaringer.

HVALSØ: Idéen til foreningen

er opstået hos to af forældrene. Eva Thyregod startede for halvandet år siden en privat legestue for hjemmegående og forældre på barsel. Eva har været hjemmegående i de sidste par år, hvor hun har passet sin yngste (meget snart mellemste) datter hjemme. Eva bor i Bofællesskabet Buske, hvor legestuen har været afholdt indtil nu. Legestuen er i løbet af sin levetid vokset, og kendskabet til den har bredt sig til de omkringliggende byer og kommuner, hvorfra der også kommer brugere. Den anden initiativtager er Theresa Dall Helth, der er bruger af legestuen. Fra og

Eva Thyregod.

med august måned er hun blevet fuldtidshjemmegående og passer sine to yngste børn (ud af fire) på fire og knap to år. Da Theresa besluttede sig for at passe sine børn hjemme, ønskede hun at medvirke til at mulighederne for relationsdannelse og legeaftaler til hjemmepassede børn blev styrket i Lejre kommune. I de omkringliggende

kommuner og i særlig grad i hovedstadsområdet er tilbuddene til hjemmepassede børn mange. Både hvad angår legestuer og andre aktiviteter som rytmik, børneteater med videre. Legestuen for hjemmepassede børn var og er så vidt vides den eneste af sin slags i Lejre Kommune. Den afholdes p.t. hver mandag kl. 9-12.00 og der

Vin for randzoner MILJØ: Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) vil gerne værdsætte de mange landmænd, lodsejere langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet, som gør en aktiv indsats for miljøet. En af de mere omdiskuterede miljøforanstaltninger langs vandløbene, er de dyrkningsfrie 10-meters bræmmer, der er indeholdt i de såkaldte randzoner. 10-meter bræmmerne sikrer vandløbene mod udvaskning af overfladevand, således at sand, næringsstoffer og sprøjtegifte ikke ender i vandløbet. De er også med til at hindre mindre gylleuheld og den såkaldte ”traktose”, når store landbrugsredskaber kører langs med vandløbene og trykker jorden tæt på vandløbene med udskridning af brinker til følge. Alt i alt, er der altså sund fornuft i, at lade være med at dyrke disse 10 meter bræmmer langs vandløbene, ud fra et miljømæssigt synspunkt. Det er der ingen, der stiller spørgsmål ved. Men i forbindelse med ophævelsen af Randzoneloven, blev de dyrkningsfrie 10-meter bræmmer gjort frivillige. Det betyder, at det er op til

hver enkelt landmand, lodsejers samvittighed og økonomi at vurdere, om han vil dyrke disse 10-meter bræmmer eller lade arealet ligge udyrket. Mange steder er arealerne blevet pløjet op og indgår i dag i driften. Men der er også mange landmænd, lodsejere, der ikke har dyrket 10-meter bræmmerne, men i stedet for, har passet på miljøet ved vandløbene, for det er jo ikke kun nede i vandløbet, 10-meter bræmmerne har værdi. Det er også langs med vandløbet, hvor dyr, fugle, og ikke mindst truede padder og krybdyr finder føde, skjuler sig med mere.

I disse korridorer lever dyrene, og kan derved sprede sig ud i landet. Derfor vil TØS gerne vise sin taknemlighed overfor de landmænd og lodsejere, der ikke har pløjet 10-meter bræmmerne op langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet. TØS vil derfor uddele en flaske økologisk vin til de landmænd og lodsejere, der sender et billede af den udyrkede 10-meter bræmme til Rune Hylby, Kvarmløsevej 28, 4340 Tølløse, eller vedhæfter et billede, hvis man skriver via mail til: hylby@ mail.dk. Man beder blot om navn og adresse, vandløbsstrækning, og et billede.

Ønsk tillykke • En tillykkeannonce koster kun kr. 50,• Du betaler via MobilePay eller Swipp på tlf.: 20 75 08 08 • Du må bruge 25 ord • Du sender billede og tekst til annonce@lejrelokalavis.dk • Send tekst og billede fredag, så er du med ugen efter

deltager p.t. typisk seks til 10 forældre med hjemmepassede børn. For at udbrede kendskabet til foreningen og for at understøtte og styrke foreningens kontinuerlige aktiviteter er det besluttet at flytte den ugentlige legestue til Hvalsø Bibliotek, som har sagt ja til at lægge lokaler til legestuens afholdelse. Foreningens virke ville hermed bidrage til at skabe sammenhængskraft mellem frivillige og kommunale initiativer. Det er tanken med stiftelse af foreningen, at man ud over legestuen blandt andet gerne vil kunne oprette rytmikhold, arrangere mindre udflugter og invitere udefrakommende til at holde oplæg om emner af relevans for børn og/eller forældre. Det er ønsket med foreningen at udgøre en platform, som skal virke inspirerende og som et attraktivt og engagerende tilbud for de børn som allerede passes hjemme og for deres forældre, samt for de forældre som overvejer at vælge en familiemæssig løsning med hjemmepasning af deres

Theresa Dall Helth.

børn i en kortere eller længere periode. Foreningen ønsker aktivt at formidle budskabet om, at der i Lejre Kommune findes sociale og indlæringsmæssigt attraktive tilbud for de børn, som ikke er tilknyttet et traditionelt pasningstilbud. Desuden ses foreningen som et godt tilbud til nytilflyttede familier, fra for eksempel København, hvor antallet af

hjemmepassede børn, som tidligere nævnt er større. Der afholdes stiftende generalforsamling i ”Forening for Hjemmepassede Børn, Lejre kommune” i forbindelse med afholdelse af legestue mandag den 12. september kl. 9.30-12.00 på Hvalsø Bibliotek.

OFFENTLIGT UDBUD

Banedanmark udbyder herved til salg ved offentligt udbud: Del af matr.nr. 8 c, Kisserup By, Kisserup af areal stort cirka 7.383 m2 belig-gende Bryggervej 6, 4330 Hvalsø sælges i offentligt udbud i henhold til reglerne i Cirkulære om salg af statens faste ejendomme, cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse hos Advokaterne i Jyl-landsgården A/S, Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C, tlf.nr 86122366 j.nr. 120915. Der vil blive holdt besigtigelse på ejendommen den 16. september 2016 kl 12.00 Frist for afgivelse af tilbud er den 3. oktober 2016 kl.16.00, jfr nærmere ud-budsmaterialet.

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 · Postboks 5052 × DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 · Fax (+45) 86129707 · CVR-nr. 25908902 e-mail: info@kapas.dk · www.kapas.dk


12 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Sangaften i Stalden i Osted den 6. september Det er tale om den anden af to sangaftener under overskriften En verden i opbrud. Omkring os er verdenen i hastig forandring. Klimaforandringer og krige påvirker og skræmmer os alle. Sangaftenen i Stalden handler om opbrud, forandring, usikkerhed; men også om at finde glæde i det nye, om håb og om at finde hjem. Det er ikke kun nyskrevne sange, der skal synges denne aften; men derimod sange og salmer fra de sidste 400 år, der har talt til og om menneskets vilkår i verdenen. Aftenen ledes af kirkens organist Camilla Donovan, og trods det lidt dystre tema, skal det nok blive en varm og festlig aften, hvor alle får rørt stemmebåndende. Naturligvis vil der være afsat tid, så deltagerne også kan ønske sange selv. Osted menighedsråd er arrangør af aftenen og håber, at mange vil have lyst til at synge i Stalden. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst og nysgerrighed til at synge kendte og ukendte sange sammen med andre. Aftenen begynder kl. 19.30, og der er gratis adgang.

De første egetræer til kongehalsbyggeri er fældet Tirsdag den 30. august tog Sagnlandet Lejre hul på næste etape af arbejdet med at rekonstruere den største danske bygning fra vikingetid, da man fældede de første egetræer til det kommende kongehals-byggeri.

OSTED: De to egetræer var de

første af omkring 150-200 træer, hvoraf cirka 50 i løbet af den næste tid skal fældes i Tåstup skov ved Osted, som hører under Ledreborg Slot. De mere end 25 meter høje træer er omkring 110130 år gamle, vejer op mod fem-seks tons per styk og er noget af det bedste egetræ Danmark kan præstere. Det fortæller skovfoged Niels Lundstedt, der er ansvarlig for skoven: - Egetræerne, som nu er fældet til Kongehals-projek-

tet i Sagnlandet Lejre er en del af det vi kalder en kåret egebevoksning. Det vil sige, at det er en bevoksning med træer af helt usædvanlig god kvalitet, som er godkendt af staten, til at man kan indsamle agern til salg til planteskoler over hele Danmark.

Lejre Turistforening inviterer til

9. april 1940

på Våbenmuseet på Egholm Slot Tirsdag d. 13. september kl. 19-21 Historikeren Hans Jørgen L. Larsen, Lejre, fortæller om 9. april 1940, Rikke Falck, Egholm Museum, fortæller om museets 2. verdenskrig samling. Kaffe Gratis adgang for medlemmer af Lejre Turistforening, 100,- kr for andre.

Kr. Hyllinge - stationsby og landsby byvandring

ved Flemming Damgaard Larsen Søndag d. 2. oktober kl. 14 Mødested: Kr. Hyllinge Bibliotek. Kaffe på Station 14, hvor Flemming Damgaard Larsen fortæller videre. Gratis for medlemmer af Lejre Turistforening, kr. 50,- for andre.

Lær din kommunes hemmeligheder at kende!

Lejre Turistforening

Planteskolerne planter, passer og plejer dem, og sælger de små nye træer videre, når de er omkring to år gamle, så vi hele tiden sørger for at få plantet nye egetræer af højeste kvalitet i de danske skove, fortæller skovfogeden Han tilføjer, at Taastrup-

Eg nærmest er et begreb blandt fagfolk, netop fordi træerne er kendt for deres uovertrufne kvalitet og høje retvoksede stammer. Netop derfor, er det heller ikke normalen at fælde de store Taastrup ege, der giver deres bedste besyv til den

danske skovdrift ved at levere agern år efter år. Når træerne nu alligevel ender som tømmer i vikingehallen, skyldes det en helt særlig omstændighed: - En del af træerne i bevoksningen fik beskadiget trækronerne under sidste års

store snetryk, der fik grenene til at knække og brække af. Og uden grene – ingen agern, siger skovfogeden og fortæller, at man, både i skoven og på Ledreborg Slot, derfor er rigtig glade for, at de store kæmpeege nu kan få en ny tilværelse og komme til ære og værdighed igen som en del af den kommende kongehal. Også i Sagnlandet Lejre er man glade for samarbejdet, og det af flere årsager, fortæller driftschef Stig Poul Clausen: - Det at kunne få op mod en fjerdedel af det egetræ, der skal bruges til kongehalsbyggeriet fra Taastrup skov, er noget vi er rigtigt glade for. Både fordi vi ikke kunne ønske os bedre træ, og fordi vi her kan aftage træ, som man, trods træernes alder og kvalitet, er nødsaget til at fælde, men også fordi vi gennem samarbejder, som det vi har med Bondeskovgaard Savværk og Tåstup Skov, kan være med til understøtte lokalsamfundet til gavn for alle parter, ved at handle lokalt.

Hotel California kommer til Lejre LEJRE BY: Thomas Ulrik Larsen lever for musikformidling, hvad enten det er som foredragsholder, sangskriver, musikskolelærer eller skribent. Nu kommer han torsdag den 15. september til Domus Felix i Lejre for at fortælle om 40-års jubilæumsalbummet ’Hotel California’ i anledning af Golden Days’ halvfjerdser festival. Med udgangspunktet i det banebrydende album bliver der tale om et par timer med lydbider, fortælling om sociologi, psykologi, samtid, branche og teknologi samt ikke mindst historien om bandmedlemmerne i The Eagles, hvoraf grundlæggeren Glenn Frey desværre døde i januar i år. Ingen havde troet det, da The Eagles debuterede i 1972. Fire designerflippere, som var bragt sammen omkring sangeren og guitaristen Glenn Frey, kunne aldrig levere et seriøst bud på The Great American Novel i rockform.

Til at begynde med stod den på ubekymret countryrock, hvor Californien var paradis på jord. Men det, der i første omgang lignede et velsyngende boyband med rødder i 60’er-grupper som The Byrds, Poco og Flying Burrito Brothers, fik hurtigt vokseværk. Allerede på bandets andet album, ”Desperado”, var ambitionerne eksploderet, og de fire medlemmer blom-

strede som sangskrivere. Blandingen af country og rock var essensen af The Eagles. B I slutningen af 1976, 200 året for USA’s uafhængighedserklæring, udgav The Eagles albummet ”Hotel California”. Rocken havde nu næsten fortrængt countrymusikken fra The Eagles’ klangpalet, og ”Hotel California” kastede et særdeles kritisk blik på Amerika som

en ung nation, der var ved at blive gammel før tid. Med mareridts-hotellet ”Hotel California” som titelsangens metafor tog The Eagles lytteren med på en susende nedtur af hårde stoffer, brug-og-smid-væk-kultur i både underholdning og kærlighed og religiøs imperialisme. Billetter kan købes via hjemmeside eller på biblioteket.


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

KIRKE HYLLINGE lt id Vi har a erbrød g ba l ækkert lb o i Holbæk e d n e V fra R A LT ID AR VI HA D E R FO R H YKKER

HUSK

SØNDAG , LØRDAG o g HVER FREDAG . 7,95

. 100 gr Vej selv slik

PRISFEST HOS SLAGTEREN I MENY KIRKE HYLLINGE

15

00

DANSK HAKKET SVINEKØD

8-12%. 500 gr. Pr. pakke

KALVECÜVETTE AF DANSK KALV Pr. 1/2 kg.

T 5 RUNDS 0,-

FO R 1

39

95

MENY FAST S I R P V A L FIRST PRICE

HAVREGRYN 1. kg. ....................

895

FIRST PRICE HVEDETOAST 600 gr. . ..............

695

FIRST PRICE TUN I VAND ..........

1095

FIRST PRICE

Pære/banan eller jordbær. FRIT VALG

10

Blåskimmelost. Pr. 100 gr.

Alle tilbud gælder fra tirsdag til fredag med mindre andet er nævnt ved det enkelte tilbud. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

00

ISVAFLER

10 Pr. pakke

10

00

PRIS FEST

Meny Kirke Hyllinge Telefon 46 40 41 00

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 8.00 - 20.00

10

00

MØD OS PÅ FACEBOOK

FIRST PRICE MØRKT RUGBRØD 600 gr. . ..............

695

FIRST PRICE JORDBÆR ROULADE 300 gr. . .......

1000

ROMKUGLER 225 gr. . .............

3 stk.

3 stk.

595

FIRST PRICE

DANSKE MAJS

00

Postshop: Følger butikkens åbningstider

PASTASKRUER 500 gr. . ...............

SHEEPY BLUE

YOGGI YOGHURT

FIRST PRICE

/ 13

Købmand Michael Bjerre Ascanius

1195


14 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

LHF

LEJREEGNENS HUSHOLDNINGSFORENING DIN LOKALE AFTENSKOLE 2016/2017 I november 1933 startede man Lejre Husholdningsforening. Med gode konsulenter, og velbesøgte demonstrationer var nu et stort og socialt arbejde i gang. I de fleste hjem var der jo på den tid ansat unge piger. I 1934-36 gik mere end 30 af dem til oplæring en eftermiddag om ugen. Kurser i syning af kjoler, drengebukser, vævning og finere håndarbejde opstod, og så var en undervisning i gang. I 1952-53 kom L.H.F. under den kommunale aftenskole og ungdomsundervisning. Kernefortælling: Folkeoplysning i takt med tiden I Fora ønsker vi at skabe rum til læring og kreativitet. Vi ønsker at skabe rum til folkeoplysning i takt med tiden. Vi går forrest, når det handler om til stadighed at gøre folkeoplysning relevant. Vi relaterer til den måde, danskerne lever på, til hverdagen og til verden omkring os. Vi tilbyder kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening. Og vi gør det fulde af engagement og begejstring. Med fokus på samvær og fællesskab. Vi vægter nærhed højt - i alle led. Du kan kende os på, at vi vil dig noget. Hos os bliver medlemmer og kursister nærværende, aktive deltagere og ikke passive tilskuere. Det er de glade for – og det er vi stolte af. Vi er til stede og aktive i hele landet; i de store byer og de små samfund. Vi dyrker den lokale forankring og det lokale initiativ. Vi er fagligt stærke. Vores kurser og aktiviteter er kendetegnet ved høj kvalitet og stærke lærerkræfter; mennesker, der brænder for deres fag og for formidling. Vi lægger vægt på at sætte undervisningen i et samfundsmæssigt perspektiv – lille eller stort, smalt eller bredt. Vi dyrker det gode håndværk som kilde til kreativitet og udvikling. Og vi har stor kærlighed for det fællesskab, der opstår, når man skaber noget sammen. Vi udfordrer vanetænkning og sætter vores fag i nye sammenhænge. Vi giver plads og støtte til initiativet. Derfor vil du se os udvikle nye undervisningsformer og bruge ny viden, ny teknologi og nye omgangsformer. Alt sammen for at skabe de bedste rammer for læring og fællesskab.

BEVÆGELSESFAG AFSPÆNDING – GOTVEDGYMNASTIK Undervisningen tager sigte på opøvelse af kropsbevidstheden, der indebærer stræk og styrkelse af alle led og muskler, så du bevarer smidighed og bevægelighed.Kondition, så du får mere energi i din hverdag, og forbedrer dit kredsløb. Afspænding og udspænding som øger din kropsbevidsthed, så du undgår spændinger. Styrk din ryg. Brug den rigtigt. Løs op for nakke og skuldre. Træn din bækkenbund. Vær god ved dine fødder. Kort sagt: At have det bedre. OBS! Betalingen kan deles i 2 rater. Underviser: Merete Dalby, bevægelsespædagog. 27 x 1,5 lektioner kr. 1.400,00 Hold 2016509: Onsdag 16.40-17.50. Lejrevej 15, gymnastiksalen. Holdstart: 07.09.16 Hold 2016510: Onsdag 18.00-19.10. Lejrevej 15, gymnastiksalen Holdstart: 07.09.16

AFSPÆNDING og Callanetics Undervisningen tager sigte på opøvelse af kropsbevidstheden, der indebærer stræk og styrkelse af alle led og muskler, så du bevarer smidighed og bevægelighed og forbedrer dit kredsløb. Afspænding og udspænding som øger din kropsbevidsthed, så du undgår spændinger. Styrk din ryg. Brug den rigtigt. Løs op for nakke og skuldre. Træn din bækkenbund. Vær god ved dine fødder. Teori om funktioner/fejl. Kort sagt: At have det bedre. OBS: Betalingen kan deles i 2 rater. Underviser: Birgitte Cleveland Rørstr øm 23 x 2 lektioner kr. 1.550,00 Hold 2016501 Mandag 15.15-16.45 Osted skole, Gymnastiksalen Holdstart: 12.09.16 Hold 2016522 Mandag 10.00-11.30 Osted skole, Gymnastiksalen Holdstart: 12.09.16

PRAKTISK-MUSISKE EMNER BLOMSTERBINDING På kurset læres at arrangere friske og tørrede blomster. Vi udnytter havens og naturens materialer. Vi laver dekorationer, kranse og buketter i mange former. Til jul adventskranse og julebinderier. Underviser: Kate Balle. 7 x 3,5 lektioner kr. 935,00 Hold 2016531 Torsdag 14.30-17.40 Osted skole, kantinen Holdstart: 13.10.16

BLOMSTERBINDING, julebinderier Kom og lær at binde dine egne julebinderier. Spændende Juledekorationer, kalenderlys, adventskranse, julekurve og meget andet. Kurset er for alle aldre, både børn, unge og voksne m/k. Materialeliste udsendes ca. 14 dage før. Underviser: Kate Balle. 2 x 7,5 lektioner kr. 625,00 Hold 2016534 Fredag 15.00-21.40 Osted skole, kantinen Holdstart: 11.11.16 Lørdag 09.00-15.30 Hold 2016535 Fredag 15.00-21.40 Osted skole, kantinen Holdstart: 25.11.16 Søndag 09.00-15.30

PATCHWORK Undervisningen henvender sig til både begyndere og øvede, og vil blive tilrettelagt efter deltagernes ønsker. Er du begynder, starter vi med de forskellige teknikker fra bunden. Har du syet patchwork før, arbejder vi videre med de nyeste teknikker. Vi syr bl.a. sengetæpper, bordløbere, puder, vægophæng, tasker og ting til jul og påske. Underviser: Dorte Gjelstrup 54 lektioner kr. 1.850,00.Ca. hver 4. uge Se hjemmesiden Hold 2016541 Lørdag 09.00-15.25 Gevninge beboerhus Holdstart: 01.10.16


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

MODESYNING

FILT – ULDENS LEGEPLADS

Kurset er for både begyndere og viderekomne. Du lærer at lægge mønster på stof, klippe og sy efter egne eller færdige modeller fra journal. Kursets formål er at du bliver i stand til at sy tøj du kan lide uden større besvær og udgifter, og uanset om du har brug for en lille, stor eller skæv størrelse. Du vil få vejledning om snit og farver til netop dig, og kan sy alt fra børnetøj til tøj i store størrelser. Underviser: Jytte Knudsen 10 x 3,0 lektioner kr.1.100,00. Ca. hver 2. uge

Kurset henvender sig til nybegyndere, men har du prøvet at filte før, vil du også få glæde af kurset. Uld er et fantastisk materiale! Dets evne til at filte giver mange muligheder for at lege med udtryk og form. Sjove ting kan ske undervejs, og nye projekter og idéer opstår.Du vil blive introduceret for 4 forskellige former for filtning: Vådfiltning: Med vand og sæbe forvandles den kartede uld til filtede stykker, som kan bruges til at sy tasker, punge, etuier mm. Også velegnet til tørklæder og til små emner som nøgleringe og figurer. Nunofiltning: Her filtes ulden på silke eller gaze med vand og sæbe. Resultatet bliver let og er derfor meget anvendt til tørklæder. Nålefiltning: Egner sig godt til dekoration og til at lave små figurer. Filtning i vaskemaskinen: Her strikkes emnet først i filteegnet garn, og derefter lader man vaskemaskinen gøre arbejdet for sig. Arbejdet bliver fast og derfor egnet til tasker, sutsko, tehætter og lignende. Når du er blevet fortrolig med de forskellige teknikker, arbejder du selv videre med de teknikker du har lyst til. Du kan også kombinere teknikkerne. Fantasien får frit spil! Kom og leg! I kursusprisen er der inkluderet materialer til at komme i gang med de forskellige teknikker, men der ud over må udgifter til materialer påregnes. Håndklæde, saks, vandforstøver og skål til sæbevand medbringes.

Hold 2016542 Tirsdag 19.00-21.45 Allerslev skole, håndarbejdslokalet Holdstart: 27.09.16

VÆVNING Har du lyst til at lære at væve dine egne tekstiler, er dette lige noget for dig. Vi gennemgår væven, dens funktioner og alt hvad der hører med til at kunne sætte en væv op. Vi afprøver forskellige væveteknikker og gennemgår teorien hertil. Vi kommer ind på anvendelsen af garner og efterbehandling af de vævede tekstiler. Du kan fx væve tørklæder, stof til en jakke, viskestykker eller hvad med nye puder til sofaen? Det er muligt at leje væv. Underviser: Hanne Blanchfield 18 x 3,5 lektioner kr.2.100,00 Hold 2016545 Tirsdag 09.00-12.10 Osted skole, pavillonen Holdstart: 20.09.16 Hold 2016546 Tirsdag 13.00-16.10 Osted skole, pavillonen Holdstart: 20.09.16

Har du spørgsmål til kurset er du velkommen til at kontakte mig på mail: sanne.christoffersen@gmail. com Underviser: Sanne Christoffersen 10 x 3 lektioner kr. 1.100,00 Hold 2016552 Ons. 19.00-21.45 Osted kulturhus, Alfarvejen 13 Holdstart: 05.10.16

KNIPLING – Kunsten at kniple Knipling er et dejligt håndarbejde – både udfordrende og afstressende. Vi arbejder med gamle fine mønstre, eller du kan eksperimentere med farver, form og teknikker. Fælles for det hele er de grundlæggende slag i knipling, som man først skal lære – og det er ikke så svært. Så kan man gå videre med at lave smukke traditionelle kniplearbejder eller nye spændende brugs- og dekorationsting. BEGYNDER: Har du aldrig kniplet før, er dette kursus lige noget for dig, da du får mulighed for at starte fra bunden og lære de forskellige slag og du lærer at læse en arbejdstegning. ØVEDE: De øvede deltagere knipler individuelt og vælger selv deres mønstre. Har du et arbejde stående, som aldrig er blevet færdigt, så tag det med. Du har også mulighed for at tegne dine egne mønstre til Torchonkniplinger. Du må gerne ringe til underviseren og høre nærmere på tlf. 42 15 28 18. Materialer kan købes efter aftale med underviseren. Underviser: Benthe Larsen 7 x 5 lektioner kr. 1.100,00 Hold 2016550 Søn. 10.00-15.00 Osted Kulturhus, Alfarvejen 13 Holdstart: 25.09.16

FILTEWEEKEND På dette to-dages kursus bliver der mulighed for rigtigt at fordybe sig i filtens verden. Kurset henvender sig både til nybegynderen og den øvede. Du vil blive introduceret i 3 forskellige filteteknikker: Vådfiltning: Med sæbevand forvandles den kartede uld til filtede stykker, som kan bruges til at sy tasker, punge, etuier mm. Også velegnet til sutsko. Nunofiltning: Her filtes ulden på gaze med vand og sæbe. Resultatet bliver let og er derfor meget anvendt til tørklæder og stof, som du kan sy emner af. Nålefiltning: Egner sig godt til dekoration og til at lave små figurer. Efter gennemgangen af de 3 teknikker slipper du fantasien løs og arbejder mere selvstændigt. Kom og leg! Underviser: Sanne Christoffersen 2 x 7 lektioner kr. 600,00 Hold 2016553 Lør. 09.00-15.25 Osted kulturhus, Alfarvejen 13 Holdstart: 21.01.17 Søndag 09.00-15.25 Holdstart: 22.01.17

/ 15

BRIKVÆVNING Brikvævning for begyndere. Brikvævning er en gammel vævemetode, der bruges til at væve bånd med. Brikvævning har været kendt og anvendt siden Jernalderen. På kurset lærer vi de grundlæggende teknikker. Vi lave forskellige prøver, så vi derefter kan lave vores helt eget design. Materialeliste tilsendes inden kursusstart. Underviser: Karen Christensen 2 x 6,0 lektioner kr. 550,00 Hold 2016571 Lør. 10.00-15.00 Osted kulturhus, Alfarvejen 13 Holdstart: 01.10.16 Søn. 10.00-15.00 Osted kulturhus, Alfarvejen 13 Holdstart: 02.10.16

PILEFLET Flet i natur- og genbrugsmaterialer. Vi fletter stort og småt, ude og inde, til gavn og glæde. Der vil blive mulighed for at flette med pil, strå, græsser og alverdens genbrugsmaterialer. Medbring gerne sjove og mærkelige materialer fra naturen eller skuret, så ser vi hvad vi kan få ud af det. Der vil også blive mulighed for at flette firkantede kurve på stativ. Mulighederne er mange – næsten uendelige. Hvis du har spørgsmål eller specielle ønsker mht. materialer er du velkommen til at kontakte mig på Marianne@pilidetfri.dk eller 24 47 97 07. Medbring en god rosensaks og en lille snittekniv. Der må påregnes materialeudgifter på 150,00 - 200,00 kr. Underviser: Marianne Mortensen 2 x 8 2/3 lektioner kr. 700,00. En hel weekend Hold 2016555 Lørdag 09.30-16.30 Dalbyvej 9, 4653 Karise Holdstart: 11.03.17 Søndag 09.30-16.30 Dalbyvej 9, 4653 Karise Holdstart: 12.03.17 OBS! Endelig dato besluttes i November 2016....

DIN LOKALE AFTENSKOLE FORMAND: Birthe Jacobsen SKOLELEDER: Ole Schuldt-Larsen

Tlf: 40 83 63 57 HJEMMESIDE: www.lhf.husflid.dk E-MAIL: lhf@husflid.dk


”Din fede k 16 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

... eller ”Du er grim”, ”Vi pisser på dig” og lignende udsagn bruges alt for hyppigt – også blandt selv små børn – og det rammer altid ubønhørligt hårdt. Også fysiske overgreb: spark, slag og så videre rammer – både bogstaveligt talt og i overført betydning – hårdt. Af Palle Bruselius

LEJRE KOMMUNE: Mobning er

langt fra ikke noget nyt, men beklageligt nok et voksende problem. Ikke mindst nettet, smartphones og de sociale medier bidrager til dette – døgnet rundt. Hvordan ser mobningen ud i Lejre Kommunes skoler? Det har Lejre Lokalavis undersøgt. Mobning kan være mange ting og optræde i meget forskellige former. Samtidig er der knyttet en masse myter til begrebet mobning. Der er også en række vidt forskellige tolkninger af, hvad mobning egentlig er. I denne artikel ser vi også på, hvordan man håndterer problemerne.

Drilleri eller værre Der sker tit, at begrebet mobning bruges som synonym for mere uskyldigt drilleri eller konflikter mellem børn. Det kan da også være svært at adskille de to ting. En præcis definition af, hvad mobning derfor er nødvendig – ikke mindst af hensyn til de, der bliver ramt af det. Den norske specialist på området, professor i psykolog Dan Olweus, definerer det således: ”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer”. Med negative handlinger menes der for eksempel fysisk vold (slag, skubben, spark og lignende). Det kan også være hån, trusler, brug af grimme ord om ofret etc. Ikke mindst brugen af SMS, online-spil, Facebook og andre sociale medier har forstærket denne del kraftigt, især fordi det er utrolig nemt, og man kan sidde i tryg afstand fra ofret. Desuden kan denne form for mobning foregå døgnet rundt, mens den fysiske form for mob-

ning normalt standser, når ofret forlader skolen eller SFOen etc. Der kan også være tale om demonstrative handlinger, hvor de, der mobber, ”blot” vender ryggen til ofret, bruger grimasser eller andet kropssprog. Endelig kan mobningen også få karakter af isolering og udelukkelse af

en samlet statistik vedrørende sager, der relaterer sig til mobning på kommunens skoler. Helle Dydensborg Thygesen, centerchef for Skoletilbud i Lejre Kommune siger: - Hver skole har i henhold til folkeskoleloven pligt til at have et værdiregelsæt. På skolerne i Lejre vil det ofte være

- Det er den enkelte skole, der selv fastsætter definitionen af mobning. Skolen fastsætter også selv eventuelle sanktioner. Det har vi ikke sat nogen overordnede rammer for. Helle Dydensborg Thygesen, centerchef for Skoletilbud i Lejre Kommune

ofret fra klassen eller gruppen. Ordet ’mobning’ er afledt af det engelske ‘mob’, som betyder pøbel eller gruppe. Mobning får derfor betydningen pøbel- eller gruppegerning. Det lå oprindelig i ordet, at der er tale om en gruppe, der er på nakken af et enkelt person. I dag er begrebet – af blandt andre Dan Olweus – udvidet til også at dække over enkeltpersoner, der mobber andre. Det skønnes, at hver femte skoleelev udsættes for mobning i løbet af et skoleår samt at hver sjette ud af 10 mobbede også bliver mobbet i det følgende skoleår. Der er hjælp at hente hos blandt andre organisationen Børns Vilkår.

Lejre Kommunes skoler På Lejre Kommunes skoler foreligger der ingen samlet strategi for skolernes håndtering af mobning. - Det er den enkelte skole, der fastsætter sine egne retningslinjer for, hvordan man håndterer mobning, fortæller Jan Dehn, direktør for skoleområdet i Lejre Kommune. Der foreligger heller ikke

formuleret i skolens trivselspolitik. Beskrivelserne kan findes på skolernes hjemmesider. - Vi har ikke nogen central opsamling af tal og statistikker på mobbesager i kommunen. I den årlige trivselsundersøgelse svarer børnene på en række spørgsmål, også om de føler sig mobbet. Trivselsundersøgelsen skal alle skoler følge op på, og selv om opgørelsen er anonym, vil den kunne hjælpe skolen til at finde ud af, hvor der skal sættes ind med antimobbetiltag, fortæller Helle Dydensborg Thygesen videre. - Lejre Kommunes Skolevion har en politisk fastsat trivselspolitik, så politikerne er opmærksomme på det. Helt overordnet set arbejder vi med trivsel på skolerne. Det gør man på alle skolerne; alle børn skal trives, og vi og forældrene skal tage hånd om dem, der af en eller anden årsag ikke trives. - Vi skal være meget opmærksomme. Det fylder meget for os, hvis der i nogen klasser er børn der ikke har det godt. Det er ofte noget, der afhænger af, hvordan det samlede samspil mellem

børn, lærere, skole og familier er. En klasse skal gerne være rummelig, og man skal selv kunne mærke, at fællesskabet vil én, og at det betyder noget, at man bidrager til fællesskabet fortæller Helle Dydensborg Thygesen. - Det er den enkelte skole, der selv fastsætter definitionen af mobning. Skolen fastsætter også selv eventuelle sanktioner. Det har vi ikke sat nogen overordnede rammer for. Bekendtgørelsen om fremme af god ro og orden i folkeskolen skal følges. Her indgår skolens værdiregelsæt. Det kan være svært at skelne mellem mobning og drilleri, men måske ikke så afgørende- Det vigtigste er, at hvis et barn ikke føler sig tilpas i skolen, så skal der tages hånd om situationen. Børn skal trives i fællesskabet i skolen, slutter Helle Dydensborg Thygesen.

De syv folkeskoler Lejre Lokalavis har kontaktet skolelederne på kommunens syv folkeskoler for at høre, hvordan det står til med mobning på de enkelte skoler. Skoleleder Peter Holmboe Bang på Osted Skole er sådan set godt tilfreds. - Vi oplever ikke meget mobning. Der vil altid være nogen der siger, at de bliver mobbet. Men jeg synes egentlig ikke, at vi har mobning på skolen, siger han og fortsætter: - Mobberi er noget der vedvarende står på. Det synes jeg faktisk ikke, at vi har. Vi har fokus på det, og lærerne er meget opmærksomme på det. Det er ikke noget, jeg ser som et problem. Jeg hører fra elever der kommer andre steder fra, at de synes, at det er rart at komme her til skolen. - Vi fører ikke statistik. Jeg skriver referat af de samtaler, jeg har haft med elever, og dermed kan jeg se om der er

En undersøgelse udført af DR og Dansk Center for Undervisningsm klasse angiver, at de selv inden for de sidste to måneder er blevet mo for høje tal i forskellige undersøgelser er svære at anvende og samm antallet af mobbetilfælde i kommunens skoler, ej heller en klar holdni

tilbagevendende problemer. Vi har vores trivsels- og antimobbestrategi. Vi tager det alvorligt og tager konflikterne alvorligt, og ser hvilke handleplaner der eventuelt skal til. - Vi mener at glade elever lærer bedst, slutter Peter Holmboe Bang. Billedet er ikke meget anderledes, når det gælder Allerslev Skole. - Vores sidste trivselsundersøgelse viser, at meget få børn på skolen bliver mobbet, fortæller Niels Berendsen, skoleleder på Allerslev Skole. - Alle skoler skal jo svare på et spørgeskema til den nationale trivselsmåling. Det er delt op i 0-3 klasse og 4-9. klasse. Resultaterne kan aflæses helt nede på klasseplan. For de smås vedkommende spørges der dog ikke direkte ind til mobning, det er et begreb de kan have svært ved at forstå. Fem procent af de små siger, at de har oplevet at blive drillet, siger Niels Berendsen. - De større elever er i stand til at reflektere mere og bliver

spurgt om, de bliver mobbet. De bliver ikke i undersøgelsen bedt om at definere, hvad der sker. Undersøgelsen er mere ja og nej-spørgsmål. Det er svært at svare på, når man ikke helt ved, hvad der menes med mobning. I den nationale trivselsmåling kan man aflæse, hvor mange elever der har oplevet mobning på Allerslev Skole. - To procent af eleverne angiver, at de har oplevet mobning her på skolen. Målt i forhold til elevtallet (364 svar fra 4-9. klasse) er der tale om, at syv-otte elever svarer ja til, at de har oplevet mobning.. Vi har nu ikke syv-otte mobbesager om året, men nogle sager, vi arbejder med rundt omkring i klasserne, fortæller Niels Berendsen. Problemløsningen foregår lokalt – det vil helt ned i klasseniveau. - Vi har nogle AKT-lærere (AKT = adfærd, kontakt, trivsel – red.) og pædagoger, der arbejder med den sociale trivsel på skolen og i klasserne. Vores mål er, at løse problemerne der, hvor de er. Vi


klamme so” LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 /

17

”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer”.

miljø (DCUM) viser blandt andet at 18 procent af eleverne i 4. - til 10. obbet af en eller flere af deres klassekammerater. Dette - og andre alt menligne lokalt, når Lejre Kommune ikke har en samlet statistik over ing til, hvordan man definerer mobning.

”Vi har da nogle problemer ind i mellem. Hvis man siger, at man har en mobbefri skole, så lyver man” Mette Nørskov, skoleleder Trællerupskolen.

flytter ikke elever rundt i klasserne. Ofte flytter nissen jo med. Når vi ind i mellem oplever, at forældre henvender sig, fordi de ønsker at flytte deres barn fra en skole til en anden, prøver jeg og mine skolelederkolleger at vejlede i forhold til, at et skoleskift ikke nødvendigvis løser problemet. På en af kommunens mindre skoler, Kirke Saaby Skole, er skoleleder Sanne Sørensen tilfreds med forholdene: - Det går heldigvis rigtig skidt med mobning. Det har vi ikke meget af. I trivselsundersøgelsen i foråret bon’er

det ikke særligt ud, siger Sanne Sørensen. - Lærerteamet kan genkende billedet, når der sker noget. Selvfølgelig er der børn der giver udtryk for det. Lærerne taler problemet igennem med børnene ved klassemødet, som holdes en gang om ugen, fortsætter hun. - Vi voksne er jo de sidste der opdager, at der finder mobning sted. Vi reagerer med det samme. Vi accepterer ikke mobning her på skolen. Vi tager fat på opgaven i gruppen, i klassen og med det enkelte barn. Vi har tre lærere, der er uddannet i perspect. Det er forebyggelse på et højt intenst plan. Skoleleder på en af kommunens store skoler, Kirke Hyllinge Skole, Steen E. Damkjær siger: - Mobning er jo et meget bredt begreb, Jeg er jo ny på stedet, så jeg kender ikke så meget til det her. Forhåbentlig er det noget, vi ikke oplever for tit. Der har været en enkelt sag, siden jeg trådte til. Den håndterede vi hurtigt. Det var en sag med

mobning på de sociale medier. Det er ikke mit indtryk, at mobning forekommer særligt tit. Der arbejdes med forebyggelse af problemerne. - Vi har nogle lærere og pædagoger der er på forkant med det. Forældre eller børn melder ind i mellem om tingene, og hvis der er noget, så skrider vi ind. Det er da helt sikkert, at vi skal reagere med det samme, når det forekommer.” Heller ikke på Kirke Hyllinge Skole registrerer man ikke tilfælde af mobning, men Steen E Damkjær afviser det ikke kategorisk i fremtiden: - Vi registrerer ikke tilfældene, men det kan da godt være, at vi burde. Skolereformen giver måske et par muligheder, mener han. - Skolereformen har en masse krav om trivsel. Det er en del af vores fokusområdet. Der bliver lavet mange flere undersøgelser, hvor eleverne skal svare på forskellige spørgsmål om det. - Sammenlignet med tidligere skoler, jeg har været på, er eleverne meget sociale og tager sig meget af hinanden. Det er positivt, synes jeg. Der er en korpsånd om at skabe en god skoledag. Man tager sig af hinanden. De er meget rummelige. Det har jo også noget med lærere, pædagoger og forældre at gøre, at de tager sig over, når det er nødvendigt.”

Ord med omkostninger På Bramsnæsvigskolen i Ejby er skoleleder Vibeke Hesselholdt Larsen helt opmærksom på mobning. Skolen fører ikke nogen egentlig statistik over tilfældene. - Både og – vi fører en klasselog, hvor vi skriver alt ned om eleverne. Forældrene kan følge med. Det kan vel godt

kaldes en slags statistik - Vi holder øje med om, der er specielle dage eller specielle timer, der udløser mobningsproblemer – det kunne være idrætstimerne for eksempel. Det er hårde facts, vi holder øje med. Er det de samme elever, det går ud over, er det skub på gangen, er det noget gentaget? - Vi vil have opmærksomhed på, at det går ud over hele fællesskabet, ikke kun dig De sociale medier fylder mere og mere, når det gælder mobning. - CallMe kampagnen var ude og lave oplæg for vores 7. klasse. De prøvede at vise, at når man skriver ”Luder” på nettet, har det nogle store omkostninger, blandt for den det rammer. Lars Hansson, der er forholdsvis nytiltrådt skoleleder (pr. 1. marts) på Hvalsø Skole siger om mobbeproblematikken: - Vi har ikke en samlet registrering af tilfældene her på skolen. Hvad er det lige for et tilfælde? Det er jo ikke ret klart altid. Lærere, pædagoger og ledere er opmærksomme og handler på det, når de opdager en situation. - Jeg har været her siden 1. marts, og det er en rigtig god skole. Jeg har ikke selv hørt om tilfælde af mobning, og det er jo rigtig positivt. Det er noget, vi har meget fokus på, fortæller Lars Hansson- Der har været nogle opmærksomhedspunkter om nogle konflikter. Det har vi fået løst. Det kan ofte godt være svært at definere forskellen på konflikt og egentlig mobning. Der er lavet en trivselsundersøgelse på skolerne. Mobning kan jo godt skjule sig” – det viser sig ikke altid i en undersøgelse. På Trællerupskolen ved Gevninge oplever man i følge skoleleder Mette Nørskov mobning af og til.

- Vi har da nogle problemer ind i mellem. Hvis man siger, at man har en mobbefri skole, så lyver man, siger Mette Nørskov. - Når mennesker er sammen, så går det galt ind i mellem. Kommunikation er vigtig, ligesom empati for hvordan andre oplever, det man gør og siger. Børn kan ikke skelne drilleri og mobning, så det er vigtigt at lytte. Skolen laver som sådan ikke nogen selvstændig statistik. men vi fører logbøger og laver handleplaner På skolen arbejder man med en form for forebyggelse: Store og små elever laver mange ting sammen i løbet af skoleåret. - Kendskabet til hinanden betyder meget. Aktiviteter sammen skulle gerne være med til at skaffe hjælp i forbindelse med mobning, siger Mette Nørskov.

Spørgsmål De enkelte skoler registrerer i et eller andet omfang, for eksempel i referater eller logbøger, tilfælde af mobning. Noget samlet overblik eksisterer ikke. Politikerne i kommunalbestyrelsen har dermed ikke umiddelbar adgang til tal, der ville kunne belyser, hvordan det står til på skolerne. Vi har spurgt medlemmer af Udvalget for Børn & Ungdom om følgende: Er det en politisk beslutning, at man ikke ønsker en samlet statistik/registrering af mobbetilfælde? Eller kan man forestille sig, at man politisk set vil arbejde for at lave en sådan statistik/registrering? Vil en statistik kunne være et anvendeligt led i arbejdet med at forhindre mobning? Villy Hauritz, medlem af udvalget for SF, siger: - Det er ikke en politisk beslutning, at vi ikke skal have en egentlig mobbepolitik. Vi (UBUF) drøfter lø-

bende med skolelederne, hvad der måtte være af problemer på skolerne. Løbende betyder her to gange årligt. Jeg vil dog i forlængelse af dit arbejde foranledige, at vi drøfter om vi skal have en mobbepolitik. Carsten Helles Rasmussen (V) ligger ikke så langt fra: - Vi har ikke en samlet kommunal mobbepolitik på Lejres skoler. Men den enkelte skole skal have en. Og det er rigtigt, at der ikke er noget samlet overblik over antallet af mobninger i Lejre. Der er ikke nogen politisk beslutning om, at der ikke ønskes en samlet statistik/ registrering af antallet af mobbetilfælde. Indtil nu har skolerne selv håndteret mobning ud fra de retningslinjer, som de selv har udarbejdet. Men det er klart, at hvis vi politisk bliver gjort bekendt med, at mobning i Lejres skoler bliver et stigende problem, ja så vil vi selvfølgelig politisk tage hånd om problematikken. Og i den sammenhæng er det vigtigt, at vi bliver enige om, hvornår der er tale om mobning, og hvad den enkelte skole indtil nu har gjort for dels at forebygge og dels hvad handleplanen er vedrørende mobning. I den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt med statistik/ registrering af antallet af mobbetilfælde. Men det skal understreges, at selvom der er få eller flere mobbetilfælde, så er mobning helt uacceptabelt.

Bliver dit barn mobbet? Lejre Lokalavis vil gerne høre fra familier, der måtte have oplevet mobning i skolen. Alle henvendelser behandlet fortroligt, og man vil kunne fortælle sin historie i avisen i anonymiseret form. Man kan kontakte Palle Bruselius pr. e-mail: palle@ lejrelokalavis.dk.


18 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Flot fremgang for Lejre Museumsforening Lejre Museums genåbning med Odinfiguren og de mange andre lokale fund har smittet positivt af på Lejre Museumsforening, der er støtteforening for museet. Museumsforeningen har således i år passeret 150 medlemmer, som er med til at sørge for, at museet bliver den bedst mulige oplevelse for den besøgende. Museumsforeningen har helt kontant støttet udstillingen med 100.000 kr., så Odinfiguren fik en smuk og sikker montre at residere i. Men foreningen støtter også på mage andre måder Lejre Museum, som med sin beliggenhed på Hestbjerggård i Gl. Lejre er placeret midt i historien som nabo til de udgravede stormandshaller, Skibssætningen og Gl. Kongsgård. Flere af medlemmerne arbejder som frivillige i Gl. Kongsgårds smukke bondehave og passer sommercafeen. Andre arrangerer guidede ture i det historiske landskab, sommerudflugt, markedsdag og sommerfest. Endelig bakker Lejre Museumsforening op om de mange foredrag på Lejre Museum.

Idrætsdag for Osted Friskole og Viby Friskole Igen i år mødtes Osted Friskole og Viby Friskole til en fælles idrætsdag.

OSTED: ”Solsikke, solsikke”

skråler 410 børn og 25 lærere en tidlig onsdag morgen. De er kampklare og står fulde af forventning på Osted friskoles boldbane. Eleverne og lærerne fra de to friskoler mødes hvert år, for sammen at sætte fokus på bevægelse og samvær børn og unge imellem. Dagen starter, tradition tro, med fællessange og en opvarmning som Osted Friskoles 9. klasse står for. - Det handler om at få no-

get motion i hverdagen på en sjov måde, fortæller Isabel Hansen, afdelingsleder på Osted Friskole. - Det behøver ikke være så besværligt og når man går rundt mellem eleverne så er det svært ikke at blive smittet af glæden. Lærerne, der deltager denne dag, har også mulighed for at dele idéer og lade sig inspirere af hinandens tilgang til at få bevægelsen ind i hverdagen. Efter fire timer med høj puls og frisk luft er der fælles madpakkespisning under de store piletræer. Der går ikke lang tid, så kan man tælle over 70 børn, fra begge skoler, fra 0.-9. klasse, der selv har fundet sammen om en

gigantisk fodboldkamp – én bold, én bane, 70 børn. Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Alle skal være fysisk aktive hver dag for at øge deres trivsel, motivation, læring og koncentrationsevne. Idrætsdagen giver ideer til hvor nemt det kan være. Listen over aktiviteter, børnene skal igennem er meget broget. Den indeholder blandet andet cykelløb, lege som fang tyren, bogstavstafet, gummistøvleløb, længdespring og stjerneløb – kort sagt en masse klassikere og så også nogle lidt mere utraditionelle bevægelsesværksteder. ”Farvel og tak for i dag”,

bliver der sagt i mikrofonen efter dagens sidste fællessang. Alle elever sidder i det flotte vejr, og humøret er højt. Et æble til hver elev og så sætter Viby Friskoles elever sig op på cyklerne igen – de fik lidt ekstra motion ved turen frem og tilbage fra deres skole. Så simpelt kan det gøres – en dag med fart på og både voksne og børn er tilfredse og glade. De har fået rørt sig og haft det rart sammen med både kendte og nye ansigter. Osted Friskoles børn har desuden lært hvordan man er gode værter, mens Viby har kunne øve hvorledes man opfører sig som gæster – begge klarede det til UG.

Særudstilling i Gevninge Beboerhus og bibliotek GEVNINGE: Gevninge Bylaug og bibliotek deltager i ”Herfra hvor vi står”, festivalen om 70erne. Der tages udgangspunkt i Christian Tobiassen (18281912), som man i dag ville kalde en multikunstner. Han skrev Gevninges historie, tegnede, skrev noder og spillede musik og dansede. Bylauget har fået doneret nogle malerier fra Gevninge, blandt andet et par portrætter af Christian Tobiassen. Derfor holder Bylauget Beboerhuset åbent tre mandage i september, den 12., 19. og 26. Alle tre dage i tidsrummet kl. 14-17.00, det vil sige det samme tids-

rum, som biblioteket er bemandet. I Beboerhuset kan man ud over at se malerier og gamle fotos fra Gevninge også se lidt om Gevninges historie i 1900-tallet, blandt andet Brugsen og andre butikker, Forsamlingshuset og biblioteket. Anker Jørgensen, som blev statsminister i 1972, havde rødder på Lejre-egnen og hans stamfader tilbage til 1691 var fra Gevninge. I Beboerhuset kan man læse om hans slægt fra Gevninge til Christianshavn. På biblioteket er udstillet 18 luftfotos fra Gevninge anno 1949, fra før byen blev udbygget og mest bestod af

gårde og marker. På udstilligen kan man lære lidt om Gevninges historie og eventuelt give sine bidrag til historien. Bylauget byder på kaffe og småkager. Er der grupper, som gerne vil se udstillingen, kan der laves aftale om andre tidspunkter med Bylauget ved henvendelse til Lisbeth Rønnow lisbeth_ronnow@hotmail.com eller Vivian Møller vivianus@post.tele.dk Beboerhus og bibliotek ligger på Gevninge Bygade 17.

Stor interesse for FleksiFjer KIRKE SAABY: Såby Badminton fik en fin opstart på foreningens nye tiltag FleksiFjer onsdag den 31. august i Såby Hallen. Der deltog ikke mindre end 15 interesserede, nuværende og tidligere aktive badminton spillere i hallen. Aftenen blev ledet af Charlotte fra DGI, der gennem forskellige opgaver, fik sat

deltagerne godt i gang med spillet. Formålet var blandt andet, at finde de enkelte spilleres niveau, samtidig med at deltagerne lærte hinanden bedre at kende. En af opgaverne var blandt andet forskellige sammensætninger af spillerne, hvor de allerede efter en enkelt

tabt bold hurtigt skulle rokere rundt til en anden bane. Det gav sved på panden samt god motion. Som afslutning på aftenen skulle deltagerne tage opstilling på en lang række efter alder, hvorefter ældste og yngste spiller skulle danne par i en double mod næstældste og næstyngste spiller etc.

Da det var første aften, og flere af deltagerne ikke havde spillet fjerbold i flere år, blev spillet indstillet efter halvanden time, hvorefter aftenen sluttede med lidt at drikke og en hyggelig snak om aftenens forløb. Deltagerne fremkom herunder med ønsker til de kommende onsdages gennemførsel af FleksiFjer. Der er stadig plads til nye spillere og der vil være mulig-

hed for at prøve at spille FleksiFjer allerede onsdag den 7. september kl. 20.00 -22.00. Har man lyst til at prøve, er man velkommen til at møde op. Tilbuddet henvender sig både til nybegyndere, tidligere spillere samt nuværende spillere. FleksiFjer er et tilbud for voksne, der gerne vil være en del af et uforpligtende motionstilbud, hvor man dukker

op i hallen og spiller kampe med og mod de andre deltagere. Fordelen er, at i FleksiFjer skal man ikke melde afbud, hvis man er forhindret. Tilbuddet passer derfor godt ind i mange voksne menneskers travle liv. Deltagerne behøver med andre ord ikke at få stress over en eventuel manglende deltagelse.


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 /

19

DSV-hal i Øm får dispensation Naboerne er vrede fordi den nye DSV-hal, som er ved at blive bygget, har været ulovlig, fordi den var for høj. Nu har den så fået dispensation og er dermed blevet gjort lovlig. Hallen er blevet bygget med en højde på 10,65 meter, og det er en meter for meget i forhold til, hvad bygherren fik dispensation til, da byggeriet blev godkendt. Desuden har man til naboernes store vrede,fjernet et Ydermere er der fjernet et højt beplantningsbælte mod syd. Det skal være der i følge lokalplanen. Det skal bygherren genetablere. Udvalget for Teknik & Miljø gav i december 2015 dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Dermed fik DSV lov til at bygge med en bebyggelsesprocent på 35 og en byggehøjde på 9,5 meter. Lokalplanens bestemmelser lød på maksimalt 8,5 meter over det terrænnet. Bygningen er med andre ord blevet to meter højere end oprindeligt godkendt.

TRO- Økologisk kirkefestival igen en succes SÆBY: Som altid deltog verdens største kirkekor - in progress - ved årets TRO Økologisk kirkeefestival. Det gjorde de sammen med et hav af økologer, præster, musikere og alle mulige andre, der havde noget at byde på i forbindelse med den tre dage lange festival på en mark lige uden for Sæby. Povl Dissing (se billedet), Rasmus Lyberth, Trio Klezmer, Blue Orange, Olsens Teater, Nomader med Hjemve og Kalle fra Ramasjang var blot nogle af de mange, der satte deres farverige præg på festivalen. I boderne blev der budt på økologiske madvarer, øl og alskens lækkerier. Det kirkelige aspekt var naturligvis med hele vejen og blev tydeligt markeret og understreget.

Udstilling i kirken, samtalesalon ved Trine Krebs, kreativt værksted, tale af 1. viceborgmester Jan Vedel Heine ved fællesspisningen fredag i Halmteltet, Og der blev også budt på en tale i Halmkirken søndag formiddag af Lejre Kommunes borgmester Mette Touborg.

INFO / Læserbreve • Debatindlæg/læserbreve skal sendes til redaktion@lejrelokalavis.dk. • Du skal huske, at sende et billede med som vedhæftet fil.

Historien om manden med de blå overalls Lørdag den 10. september afholdes der fernisering i Galleri Gl. Lejre på en udstilling af Hans Christian Rylander. Den hænger sammen med en bog om kunstneren.

GL. LEJRE: Hele 22 kulturaktører tager bladet fra munden og fortæller historier om enmandshæren i de blå overalls – kunstneren H. C. Rylander. Den nye udgivelse om Hans Christian Rylander opsamler hans markante bidrag til den danske kunsthistorie gennem fem årtier. De forskelige kulturaktører har skrevet bidrag til det ambitiøse bogprojekt, som bliver præsenteret ved fernisering på en ny udstilling i Galleri Gl. Lejre den 10. september mellem 14.00 og 17.00. Bogen ’Hans Christian Rylander – en civiliseret anarkist’ (2016) er en dokumentation af Hans Christian Rylanders omfangsrige arbejde med vedkommende kunst, og indeholder samti-

tationen er der fernisering på udstillingen ’Rylander – et langt liv i kunst og kunstpolitik’, Udstillingen tager sit udgangspunkt i værker fra bogen. Udstillingen er retrospektiv med værker fra flere af kunstnerens store projekter – heriblandt udsmykningen af Provianthuset på Christiansborg og udstillingen på Thorvaldsens Museum med Decembristerne. I galleriet er udstillet både malerier, kobbertryk, gips og skitser. Rylander kaldes ofte en af Danmarks væsentligste nutidskunstnere, og hans stil er

Michael´s Autoruder

dig nuancerede tilbageskuende beretninger om hans mange år og gøremål i dansk kunstpolitik. Samtidig med bogpræsen-

Autoriseret reparation og udskiftning af autoruder. Vi kommer og udfører arbejdet hos dig. Vi har forsikringsaftale med ALLE selskaber.

Hvalsø Fysioterapi Paula Iversen Henrik Bjørnsen Daliborka Gaustad Denni Vilhelmsen

Hovedgaden 3 4330 Hvalsø

46 40 92 86

på én gang klassiske og moderne. I hans malerier er et mylder af billedlige fragmenter, som en collage af historiske begivenheder, hvor kendte ansigter og anonyme portrætter optræder side om side. Det centrale omdrejningspunkt er mennesket, hvor kunstneren er optaget af de evige spørgsmål både inde i hin enkelte og de mere timelige spørgsmål, der præger vores samfund på godt og ondt.

Ring og få d et godt tilbu 29 60 11 09

Book din lokale taxi i Roskilde og Lejre på Dantaxi’s App eller ring 46 75 75 75 DANTAXI i Roskilde & Lejre Download Appen her

Autoriseret Autorudereparatør, Michael Holt Gershøjgårdsvej 7 · 4070 Kirke Hyllinge Telefon 29 60 11 09 · vic-jet@mail.dk www.michaels-autoruder.dk


20 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Sæsonstart i børnefilmklubberne

Kneben sejr i Slagelse

Børnefilmklubberne i Hvalsø Bio er klar med 19. sæson. Der er film for børn på 4-6 år, og de skal bl.a. se små film om Vitello og Alfons Åberg, og den nye norske film; ”Den lille grå traktor Fergie”. De større børn på 7-10 år skal bl.a. se den japanske film ”Brevet til Momo” og ”Radisserne”. Filmene vises den første lørdag i måneden fra oktober til marts. Tilmelding nødvendig.

FC Lejres Mesterrækkehold i U15-årgangen har startet sæsonen med to sejre i de to første kampe, men måtte indkassere et nederlag i sidste weekend. Lørdag gæstede de Slagelse. Det stod 0-0 ved pausen. I anden halvleg kom Lejre hurtigt foran. Desværre svarede hjemmeholdet igen - 1-1. Mod slutningen af kampen fik Lejre til sidst det forløsende mål til 2-1 sejren.

sø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Entré: Gratis billetter KOM OG KIG PÅ 1970’ERNE Fredag den 9. september til fredag den 30. september kl. 00 Spændende billeder i massevis, som du vil le over, der vækker minder og gør dig klogere på tiden dengang, når vi åbner udstillinger om 70’erne i vores afdelinger. Sted: Lejre Bibliotekerne, Bygaden 53. Entré: Gratis billetter

Se mere på www.oplevlejre.dk MUSIK STØTTEKONCERT TIL FORDEL FOR HOSPICE SJÆLLAND Fredag den 9. september kl. 1922.15 Koncert i Kirkesaaby Kirke med efterfølgende og auktion over spændende donationer. Deltagerbetaling og bindende tilmelding til Inge & Erling Møllehave, tlf. 2423 8015. Sted: Kirke Saaby Kirke, Bogøvej 8 A. TWINS SPILLER I KR. SONNERUP Søndag den 11. september kl. 11 Kom til Høstgudstjeneste og oplev en ny talentfuld singer-songwriter duo bestående af de to tvillingesøstre Nathalie og Mathilde Nyegaard. De to piger skaber en unik folk klang med instrumenterne violin, guitar og klaver og velklingende tostemmig sang. Sted: Sonnerup Kirke, Englerupvej 78, Kirke Sonnerup. Fri entré UDSTILLINGER MALERI UDSTILLING Tirsdag den 2. august til søndag den 9. oktober kl. 12.30-20 David Henrik Fried udstiller. Sted: Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21. Fri entré

RYLANDER - ET LANGT LIV I KUNST OG KUNSTPOLITIK Lørdag den 10. september til søndag den 16. oktober torsdag-søn kl. 13-17 Udstillingen med Hans Christian Rylander har sit udgangspunkt i værker fra kunstnerens ambitiøse nye bogprojekt omkring hans virke i dansk kunstliv. Hans malerier, grafik og gipsfigurer er på én gang klassisk og moderne, med en stor koloristisk skønhed. Sted: Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1 A. Fri entré FOREDRAG HOTEL CALIFORNIA KOMMER TIL LEJRE Torsdag den 15. september kl. 19 Thomas Ulrik Larsen lever for musikformidling, hvad enten det er som foredragsholder, sangskriver, musikskolelærer eller skribent. Nu kommer han til Domus Felix i Lejre for at fortælle om 40-års jubilæums albummet ’Hotel California’ i anledning af Golden. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Domus Felix, Bygaden 20. Entré: 65 kr. FOREDRAG Fredag den 16. september kl. 1415 Fredagstræf med museumsinspektør Tom Christensen, Roskilde Museum, om udgravningerne ved Lejre. Sted: Stalden - Osted Sognegård, Byvejen 30 A, Osted.

HANS10.CHRISTIAN RYLANDER september - 16. oktober 2016

INVITATION TIL HAPPENING FOR ALLE LEJRES BORGERE HERFRA HVOR VI STÅR Fredag den 9. september kl. 16 Kom til festligt åbningsarrangement på Hvalsø Bibliotek og Arkiv, når vi slår dørene op for 1970’erne. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hval-

FORFATTERFOREDRAG: SØREN ULRIK THOMSEN Lørdag den 10. september kl. 14 Forfatterbesøg af en af Danmarks kendteste digtere, oplæsningsmosaik med Søren Ulrik Thomsen. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Domus Felix, Bygaden 20. Entré: Gratis billetter

ØVRIGE ARRANGEMENTER LITTERATURSALON: SÆRARRANGEMENT FOR LÆSEKREDSE MED LISELOTTE WIEMER Onsdag den 7. september kl. 19 Godbidder til læseheste. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hvalsø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Entré: Gratis billetter SPEJDERLOPPEMARKED I LEJREHALLEN Søndag den 11. september kl. 1014 Det årlige loppemarked i Lejrehallen arrangeret af KFUM spejderne i Lejre. Kom og find elektronik, tøj, sko, legetøj, køkkengrej, porcelæn, møbler og meget mere. Stor cafe med udvalg af kage og kaffe. Sted: Lejrehallen, Bispegårdsvej 2. Fri entré KIRKELIGE HANDLINGER MUSIKGUDSTJENESTE VED MARIANNE NICOLAISEN KRISTENSEN Onsdag den 7. september kl. 19-20 Billboard baskere En aften i vellydens tjeneste hvor poppens afskygninger afsøges fra det forgangne år. Fra Bieber, over Ed Sheeran til Lana del Rey. Sted: Glim Kirke, Glimvej, Glim. GUDSTJENESTE VED TORSTEN DAM-JENSEN, MARIANNE NICOLAISEN KRISTENSEN Søndag den 11. september kl. 0910 16. s. e. trin. Sted: Rorup Kirke og sognegård, Rorupvej 17. GUDSTJENESTE VED POUL JOACHIM STENDER Søndag den 11. september kl. 0910 16. s. e. trin. Sted: Kirke Saaby Kirke, Bogøvej 8 A. GUDSTJENESTE VED EFTERSKOLELÆRER ALLAN MØLLER FRA SKOVBO EFTERSKOLE Søndag den 11. september kl. 10.30 Gratis kaffe og kage i Caféen efter gudstjenesten. Alle er velkomne. Sted: Osted Frikirke, Hovedvejen 219, Osted.

Mountainbikebane i Bidstrup skovene HVALSØ: Det Hvide spor i

Bidstrup skovene har fået en bikepark. Den åbner lørdag den 17. september kl 1316.00. Alle er velkomne Banen kan bruges af alle aldre, og klubben forventer mange børn og unge den dag. Ved åbningen kan man også møde udstillere, der viser nye cykler frem. En konkurence mellem de fire lokale klubber bliver det også til, samt lidt opvisning af nogle mountainbike-ryttere, som er gode til kørsel i en bikepark. Ved åbningen bliver der holdt et par taler, og snoren bliver officielt klippet over. Banen er lavet af Dirtbuilders og den lokale MTB klub Mud’n’race med øko-

nomisk støtte fra Lejre Kommune. Banen er 330 meter lang og indeholder berms, pump, hop, tabletops, step ups, og rockgarden. Det er – ifølge initiativtagerne – en aktiv og sjov bane, hvor pulsen og ens evner

kommer på prøve. Banen er lavet meget publikumsvenlig, således at man kan se hele banen og dem der kører på den på en gang. Der er gode parkeringsforhold og et picnicområde er lige ved bikeparken.

Ny forening fik mange medlemmer

GUDSTJENESTE VED SVEN ULRIK TERP, ANNE BIRGITTE SPANGSBERG Søndag den 11. september kl. 10.30-11.30 16. s. e. trin. Sted: Særløse Kirke, Særløsevej 2. GUDSTJENESTE VED TORSTEN DAM-JENSEN Søndag den 11. september kl. 10.30-11.30.16. s. e. trin. Høstgudstjeneste, konfirmand-intro samt menighedsrådsmøde. Sted: Allerslev Kirke, Lejrevej 17, Allerslev.

Lejre Kommunes oplevelseskalender præsenteres af:

Lejre Lokalavis

Historien begynder her

i samabejde med:

LEJRE KOMMUNE Orehøjvej 1 A, 4320 Lejre +45 40 14 06 45, galleri-gl-lejre.dk

KULTUNAUT

HVALSØ: Foreningen Hvalsø

Kulturnat afholdt lørdag den 3. september et støttearrangement for at skaffe medlemmer til foreningen. Det blev en succes. Foreningens formål er at genetablere og sikre Hvalsø Kulturnat, der måtte aflyses i år på grund af utilstrækkelig økonomi. - Vi regner helt sikkert med at lave kulturnat i 2017, og det er foreningen med til at gøre muligt. Med en stor medlemsskare har vi en god pondus, når vi skal til at søge

kommune, fonde, region og andre om støtte, siger foreningens formand, Palle Bruselius. - Det var dejligt, at der var så mange der meldte sig ind på dagen og endda også en del, der meldte sig ind før. Vi har fået omkring 130 medlemmer til nu, så det tyder da på en stor interesse for det, vi har sat i gang, tilføjer han. Foreningen Hvalsø Kulturnat bød på jazz, electronica og god stemning på Kropladsen, hvor man også

udtrak masser af præmier til tilstedeværende, der havde meldt sig ind i foreningen, Præmierne blev sponsoreret af en række lokale butikker og aktører. - Det er dejligt med den opbakning. Vi er meget glade for de gode præmier, siger Palle Bruselius. Det er naturligvis stadig muligt at melde sig ind in foreningen. Se mere på www.hvalsoekulturnat.dk eller på kulturnattens Facebook-side.


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 /

Ugens Bolig Selvstændig? så er boligen lige her!

www.eges.dk

Ege sælger huset

RØDSTENSVILLA PÅ 232 ETAGEMETER I MEGET FLOT STAND MIDT I OSTED BY, LEJRE KOMMUNE

Lejre Agertoften 25 116 kvm. bolig + 116 kvm. skøn underetage med mange "beboelige" rum. Pæne parketgulve i alle opholdsrum. Skøn overbygget terrasse med udv, pejs. Fantastisk flot have. Garage. Sagsnr: 43231381 Kontant: 2.150.000 Mdl. ejerudgift: 3.042 Udbetaling: 110.000 Brutto/netto: 10.460/8.482 Bolig/kælder 116/116 Grund: 782 Rum/stuer: 4/1 Opført: 1968 Energimærke: F

SPÆNDENDE NYERE LANDSBYVILLA PÅ 206 KVM. MED FILSEDE MURE OG TEGLTAG

Kirke Såby Baldersvej 6

Bliv selvstændig i morgen. Ejendom med nyere villa og stor moderne erhvervsbygning med igangværende Fitnesscenter

Denne skønne villa byder på 206 kvm. bolig + carport med værksted. Villaen opvarmes med et nyere pillefyr, der giver en super god varmeøkonomi på ca kr. 11.000 pr. år. Sagsnr: 43231376 Kontant: 2.495.000 Mdl. ejerudgift: 2.885 Udbetaling: 125.000 Brutto/netto: 12.142/9.846 Bolig: 206 Grund: 845 Rum/stuer: 6/1 Opført: 1986 Energimærke: D

I den driftige Handelsby Hvalsø i Lejre Kommune, udbydes pæn og velbygget Bolig- og Erhvervsejendom. Moderne vinkelbygget villa fra 2006, på 167 kvm. med et fantastisk kig udover landskabet. Moderne isoleret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangværende fitnesscenter, med badeværelser, toiletter, etc. Alt tilbehør i fitnesscenteret medfølKirke Såby VELHOLDT ETPLANSVILLA I KIRKE SÅBY MED SOLRIG, LUKKET HAVE Rørsangervænget 11 ger, incl. løsøre, kundedatabase, hjemmesider, etc. Hvalsø by er i rivende udvikling, så der er gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 41 min. til Kbh. City. Ejendommen opvarmes med pillefyr. Villaen har Energimærke B, mens erhvervsbygningen har energimærke C.

Velholdt og lys etplansvilla direkte til åben mark med skøn, lukket have i det børnevenlige Kirke Såby. Byder bla på hele fire gode værelser og en rummelig stue med brændeovn. Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

43231321 1.695.000 2.767 85.000 8.276/6.710 138 788 5/1 1979 C

Nærmere info omkring omsætning etc. kan du få ved henv. til ejendomsmægler Ege Christiansen. mobil: 20408444, mail: ege@eges.dk LANDLIG IDYL I LEJRE KOMMUNE. SØDT BONDEHUS PÅ 125 KVM. MED EN SPÆNDENDE NATURGRUND

Lindenborgvej 130 Sødt bondehus på 125 kvm. Grunden er udlagt med lille skov/plantage. Står i den ældre stil og køber skal påregne modernisering. Nyt stråtag mod vest og ældre stråtag mod øst.

Sag nr. 43231682 • Åsvejen 36, 4330 Hvalsø • Pris...........................................................................................4.995.000 • Udbetaling ................................................................................. 250.000 • Ejerudgift/Forbrug pr. md. ..........................................................3.132 • Brutto/Netto..................................................................22.871/18.826

Gevninge

Sagsnr: 43231203 Kontant: 1.995.000 Mdl. ejerudgift: 4.791 Udbetaling: 100.000 Brutto/netto: 9.727/7.887 Bolig: 125 Grund: 8.940 Rum/stuer: 6/1 Opført/ombygget: 1850/83 Energimærke: G

• Ejendomstype ...................................................................................Villa • Bolig m2/kælder m2/værelser/Plan ..................................... 167/0/1 • Grund m2: ....................................................................................... 2.400 • Opført/energimærke ................................................................ 2006/B

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge

21


22 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Hvalsø

Ejendomsmæglere og valuar MDE

Finn Nejstgaard Søren Andersen Jannie Skytte Indehaver, ejd.mgl. Indehaver, ejd.mgl. Ejendomsmægler

Daniel Hansen Salgstraineé

Bodil Sveegaard Sagsbehandler

4027 1432

3088 1321

4640 8011

2347 3911

2726 0728

Kom godt videre Hvalsø - Tølløsevej 50

Hvalsø - Tølløsevej 41-43

Åbent hus

Stor grund

Søndag d. 11. sep. Kl. 13.15

C

C

Sag 43301780

Sag 43301767

Flot, og meget spændende med min. 2 boliger Spændende og sjældent udbudt ejd. i hjertet af Hvalsø med gåafstand til indkøb, togstation mv. Ejd. er en tidligere gård med en tilhørende superflot "staldbygning" med 2 sep. lejl. på 1. sal.

Villa med udlejet erhverv/stor garage Dobbeltejd. - en fin vinkelvilla med delvis kælder samt erhvervsdel med udlejet lager/forretningsbygning. Ejd. er 2 matrikler og vil evt. kunne handles delt. Villa bl.a. med 3 bad, stue, 4 vær., spisekøkken. 380 kvm. erhverv.

Bolig/ Pris/udbetaling 4.795.000/240.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 21.616/17.955 kælder m² Ejerudgifter 4.087 296/24

Bolig/ Pris/udbetaling 3.495.000/175.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 15.775/13.102 kælder m² Ejerudgifter 5.384 155/95

Grund Rum/ m² vær. 2434 10/7 Kontakt tlf. 46408011

Opført 1930

Tølløse - Bakkedraget 15

Grund Rum/ m² vær. 1768 5/4 Kontakt tlf. 46408011

Opført 1979

Tingerup/Hvalsø - Tingerupvej 6

Isoleret lukses udhus

Flot landvilla

C

C

Sag 43301104

Sag 43301554

Etplansvilla med markudsigt Dejlig etplansvilla med markudsigt beliggende på ugenert grund ved stille vej. Flot fremtrædende og løbende opdateret. 4 vær, 2 bad., stort køkken, velmonteret bryggers og to sammenhængende store stuer med udgang til haven. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udbetaling 2.295.000/115.000 m² m² vær. Brt/nt ekskl. ejerudg. 10.383/8.635 166 931 4/3 1986 Ejerudgifter 3.222 Kontakt tlf. 46408011

Nyere jordvarmeanlæg. Spændende landvilla som bl.a. byder på flere gode rum, heraf nogle i forsænket plan. Nem have beligg. ud lille fold. Garage i samme stil som huset. Med inst. af jordvarmeanlæg og efterisol. af loftet har sælger forsøgt at gøre huset så energivenligst som muligt, forbrug kun 7.803 kr. om året. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 1.129.000/60.000 m² m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 5.106/4.245 130 855 4/3 1950/73 Ejerudgifter 2.193 Kontakt tlf. 46408011

Ugerløse - Nyvænge 8

Sorø - Tygestrupvej 23

11 tdr.land

3,7 tdr. land

G

E

Sag 43301888

Sag 43301967

Masser af dyreliv og mulighed for hestehold Er du på udkig efter et hyggeligt landsted m. helt ugenert beliggenhed og masser af dyreliv, så er ejd. her et besøg værd! Bygningerne ligger bekvemt i forhold til jorden og er velegnet til hestehold m.m.

Landejendom til modernisering Fritliggende landejd. i åbent landområde nord for Sorø, trukket tilbage fra off. vej. 2 ha samlet jord. God ejerjagt. Stuehus til modernisering. 4 vær. dobbeltstue, spisekøkken. Brændefyr. Udlænger med masser af mulgheder.

Bolig/ Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.252/9.358 kælder m² 143/4 Ejerudgifter 1.802

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 61581 4/3 1897/76 Kontakt tlf. 46408011

Bolig/ 1.725.000/90.000 7.888/6.492 kælder m² 3.218 150/50

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 20631 5/4 1921/79 Kontakt tlf. 46408011

Store Merløse - Bakken 18

Store Merløse - Lille Udstrupvej 32

Kisserup/Hvalsø - Aggerupvej 11

5,9 tdr. land

F E

Sag 43301835

Fritliggende landejendom Ugenert beliggende spændende landejd. Fritligg. stuehus. 3 længer. Hyggelig gårdsplads. Lille sø. Landhave. Super til hobbydyr - og fin ejerjagt. Modernis. en hel del - generelt lyst og tiltalende. Bolig større end registreret. Pris/udbetaling 3.250.000/165.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 15.291/12.471 Ejerudgifter 2.193

EDC Hvalsø Hovedgaden 25 4330 Hvalsø 46408011

Bolig m² 160

Grund Rum/ m² vær. 33000 5/3 Kontakt tlf. 46408011

Opført 1890

G

Sag 43301985

Sag 43301530

Rummelig villa med kælder/garage Rummelig etplansvilla med delvis kælder. Der er entre, 5 vær., stor stue, nyere bad, gæstetoilet, et ret råt køkken samt i kælderen. Lys kælder bl.a. med vaskerum, depotrum samt stor garage. Nem have. I byudkanten.

Skønt landsbyhus i bindingsværk m. nyere stråtag. I det hyggelige Kisserup sælges bevaringsvædigt landsbyhus m. bindingsværk og stråtag årg. 2003-05. Til modernis. Fritligg. udhus og garage. Stor landhave. Indeh: bl.a. Enkelt men rummeligt landkøkken, 2 stuer, 3 vær.

Bolig/ Grund Rum/ Opf./ kld. m² vær. omb. 158/ 670 6/5 1958/ 112 79 Kontakt tlf. 46408011

Bolig/ Grund Rum/ Opf./ kld. m² vær. omb. 173/ 1420 7/3 1800/ 2 73 Kontakt tlf. 46408011

SOLGT

SOLGT

Mail : 433@edc.dk Internet: www.edc.dk

Kom godt videre


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 /

23

Sæt til salg nu og bliv klar til home Åbent Hus weekend med vores 52 salgsfif TIL LG SA

ÅBENT HUS WEEKEND 24.-25. SEPTEMBER

Så er det nu, du skal sætte din bolig til salg, hvis den skal nå at komme med til vores store, landsdækkende Åbent Hus weekend. Tusindvis af købere kigger forbi, og inden de ringer på din dør, har vores 52 gode salgsfif gjort din bolig helt salgsklar! En åben dør kan lukke et salg. Kontakt os allerede i dag eller læs mere på home.dk/åbenthus

SÆLG NU

Hent 52 gode salgsfif på home.dk

NY PRIS KndfL

Hornsherred Hyllingeriis 203, Østby

91

Højt beliggende fritidshus i 1. række til fjorden Her kan livet nydes i 1. række til Roskilde fjord. Hyggeligt fritidshus med dejlige terrasser og fantastisk beliggenhed, hvor du kan samle tankerne og familien, samt sætte dagligdagens

NY PRIS

travlhed på standby. Fritidshuset er ombygget i 2004 og fremstår meget velholdt. Haven er nem og køn, der er plantet træer og buske i skel samt en stor lækker græsplæne.

4

FRITIDSBOLIG Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-00780

KndfL

Hornsherred Ligustervej 31, Kyndeløse Sydmark

1974 2428 100

1.495.000 2.387 75.000 7.592/6.106 Tlf: 46400084

80

Hyggeligt og præsentabelt fritidshus Naturskønt og ugeneret område, med gåafstand til Isefjorden og Ejby Ådal. Huset er indflytningsklart, nymalet og med fine parketgulve. Det har en rigtig god planløsning for dig, som vil

have albuerum og stor opholdsstue og kan bruges store dele af året. Haven består af flere gode opholdssteder og stor fliseterrasse, hvor du har en skøn solkrog. Carport og udhusplads.

KndfL

Åbakken 6, Ejby Hyggeligt fritidshus med 3 værelser Sundt og velindrettet fritidshus med rigtig god indretning. Til familien der søger et fritidshus i smukke omgivelser. Gåafstand til Isefjorden og hele Ejby Ådal. Her får du et godt oversku-

71

eligt fritidshus i en attraktiv størrelse med hyggelig have, 2 gode terrassser - carport og hele 3 gode udhuse samt drivhus.

Vibevænget 10, Kyndeløse Sydmark

FRITIDSBOLIG Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01053

95

Stort fritidshus med god plads til hele familien

BRAMSNÆS

1978

901

Hornsherred Drosselvej 5, Gershøj

1250

775.000 1.397 40.000 3.963/3.189 Tlf: 46400084

STORT FRITIDSHUS KndfL

Hornsherred

Pænt og velholdt fritidshus, hvor du kan slappe af og nyde livet. Du kan nyde solen i haven eller gå en tur i den skønne natur i området. Dejlig træterrasse, som er flot indrammet

4

af hvidmalet træstakit, fra terrassen er der adgang til ejendommens have, som er nem at holde, da den primært er udlagt med græs.

Michael

6

Henriette

Jens

år har gennemgået mange gode og mærkbare forbedringer såvel inde som ude. Huset er helårsanvendeligt og med nyere pilleovn.

Nagels Rende 19, Ejby

1.125.000 1.426 60.000 5.687/4.577 Tlf: 46400084 Lars

4

500

695.000 1.325 35.000 3.568/2.870 Tlf: 46400084

1967 1200

FRITIDSBOLIG Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01061

58

Attraktivt, velbeliggende og udsigt til Isefjorden Her får du et super godt og velholdt Skarridsø fritidshus med en smuk udsigt og plads til hele familien. Dette er et veldisponeret fritidshus med 3 værelser en dejlig opholdsstue med

814

150

1.295.000 1.729 65.000 6.565/5.283 Tlf: 46400084

UDSIGT TIL ISEFJORDEN KndfL

Hornsherred

1973 1078 1300

FRITIDSBOLIG Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-00795

111

Dejligt stort familie fritidshus - 3. rækket til roskilde fjord Stort familie fritidshus i 3. række til Roskilde Fjord. God dejlig grund, stor rummelig træterrasse med overdækning, og ugeneret østvendt terrasse. Dejligt fritidshus, der over de senere

1965

3. RK. TIL ROSKILDE FJORD KndfL

GOD ATMOSFÆRE Hornsherred

4

FRITIDSBOLIG Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01236

store lyse vinduespartier der inviterer naturen indenfor. Fra opholdsstuen er der udgang til en dejlig udsigts terrasse, der er yderligere 2 gode terrasser og godt anneks.

4

1972

FRITIDSBOLIG Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-00640

951

200

1.345.000 2.028 70.000 6.798/5.471 Tlf: 46400084

Kasper

Michael H. Jørgensen a/s Ejendomsmæglere & valuarer, MDE Bygaden 50, 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk facebook.com/homebramsnaes Tlf. 46400084 home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


24 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

www.eges.dk

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

FLOT NYRENOVERET VILLA I GEVNINGE

NYHED

SØDT OG CHARMERENDE BONDEHUS I FLOT STAND

Gevninge

Hvalsø

Dalager 2

Strædet 3

Super dejlig villa på 92 kvm. bolig + flot "beboelig" underetage på 34 kvm. Nyt hvidt køkken kun 2 år gl., Hyggelig stue, 2 gode værelser. Nyt lækkert badeværelse.

Her emmer det af sjæl og charme. Super hyggeligt bindingsværkshus med nyere godt stråtag. Lyst og og moderne interiør. Skøn lys stue, hyggeligt landkøkken, 5 gode værelser.

Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig/kælder Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

NYHED

43231701 2.095.000 2.324 105.000 9.655/7.945 92/34 790 4/1 1961 D

SJÆLDEN BELIGGENHED MIDT I NATUREN

SPÆNDENDE VILLA PÅ 194 KVM

Sagsnr: 43231713 Kontant: 1.550.000 Mdl. ejerudgift: 2.725 Udbetaling: 80.000 Brutto/netto: 7.156/5.889 Bolig: 147 Grund: 556 Rum/stuer: 6/1 Opført/ombygget: 1842/78 Energimærke: D

Lejre Møllerjorden 20 Villa fra 1992/2007 med et meget flot og lyst interiør. Et særdeles børnevenligt kvarter, med kun 7-8 min. cykeltur til skolen. 5 gode værelser. Nyere naturgasfyr.Carport og udhus. Sagsnr: 43231499 Kontant: 3.850.000 Mdl. ejerudgift: 3.884 Udbetaling: 195.000 Brutto/netto: 17.673/14.548 Bolig: 194 Grund: 789 Rum/stuer: 8/2 Opført: 1992 Energimærke: C

Kirke Hyllinge

24 NYE STORE HELÅRSGRUNDE

Nordmarksvej 44

NYHED

12 GRUNDE TILBAGE

Fritidshus med den smukkeste udsigt over Isefjorden og Vellerup Vig. Området har en helt speciel belysning som er berømt blandt kunstnere. Hyggeligt lille hus - 28 m2 + udhuse. Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført:

40731547 995.000 1.059 50.000 5.105/4.071 29 1.203 2/1 1963

Hvalsø Hyllegårdsvej 1 Spændende ny udstykning på Hyllegårdens Jorder i Hvalsø. Grundenes størrelser varierer fra 1006 kvm til 1307 kvm. Salgspris fra kr. 995.000 til 1.095.000. Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Grund:

43231502 995.000 1.920 50.000 5.555/4.302 1.307

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 /

www.eges.dk

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

KVALITETSVILLA MIDT I BYEN

SKØN MURERMESTERVILLA

ÅBENT HUS

SÆLGER BETALER KR. 25.000 TIL NYT LOFT I STUE

ÅBENT HUS

Søndag d. 11/9 kl. 11.00 - 11.30

Søndag d. 11/9 kl. 11.45 - 12.15

Kirke Hyllinge Bybrønden 5 Gedigen villa i bedste murermesterstil godt beliggende tæt ved byens gadekær og busforbindelser. Flotte døre & vinduer fra år 2008 og villaen fremtræder meget flot og indbydende. Sagsnr: 40731431 Kontant: 1.495.000 Mdl. ejerudgift: 1.937 Udbetaling: 75.000 Brutto/netto: 6.880/5.660 Bolig: 118 Grund: 788 Rum/stuer: 2/1 Opført/ombygget: 1930/78 Energimærke: D

Kirke Hyllinge

SKØNT FRITIDSHUS

Grimshøjvej 6

ÅBENT HUS

Meget velholdt gulstensvilla centralt beliggende midt i Kirke Hyllinge by. Mulighed for liberalt erhverv. Huset er meget rummeligt. Virkelig anvendelig kælder. Pænt haveanlæg.

Søndag d. 11/9 kl. 12.30 - 13.00

Sagsnr: 40731434 Kontant: 1.495.000 Mdl. ejerudgift: 2.641 Udbetaling: 75.000 Brutto/netto: 6.880/5.660 Bolig/kælder 137/77 Grund: 700 Rum/stuer: 4/1 Opført/ombygget: 1947/66 Energimærke: E

SPÆNDENDE VILLA PÅ 198 KVM.

NY PRIS

25

Kirke Hyllinge Rønnebærvej 8 Fint hus er opført i gedigne materialer med murstens vægge og betontegl på taget. Skønt anneks, garage og separat vaskerum/teknikrum. Flere solterrasser. Dejlig have. Sagsnr: 40731466 Kontant: 995.000 Mdl. ejerudgift: 1.612 Udbetaling: 50.000 Brutto/netto: 5.055/4.042 Bolig: 88 Grund: 1.224 Rum/stuer: 2/1 Opført/ombygget: 1967/82

CHARMERENDE ÆLDRE VILLA

ÅBENT HUS

SKØN LANDVILLA PÅ 160 KVM

ÅBENT HUS

Søndag d. 11/9 kl. 12.00 - 12.30

Søndag d. 11/9 kl. 13.00 - 13.30

ÅBENT HUS

Søndag d. 11/9 kl. 13.15 - 13.45

Gøderup

Lejre

Kirke Hyllinge

Højvangsvej 12

Kongebrovej 35

Biltris Gade 12

Skøn villa. 6 gode værelser, dejlig lys stue med pragtfuld udsigt, stort velfungerende spisekøkken, 2 badeværelser, bryggers og fyrrum. Solfanger til brugsvandet.

Villa opført i 1937 - direkte til grønt naturområde med åløb. Pudset mur. Ældre eternittag. Gode termovinduer ca. 10 år gamle. Hulmursisoleret. Ny Carport. Skøn solrig have.

Rummelig landvilla med flot sort glaseret tegltag der byder på et væld af muligheder. Skøn stor have på hele 2.235 kvm. Dejlig indkørsel med stor carport med indbygget udhus.

Sagsnr: 43231645 Kontant: 2.495.000 Mdl. ejerudgift: 2.839 Udbetaling: 125.000 Brutto/netto: 11.472/9.441 Bolig: 198 Grund: 917 Rum/stuer: 7/1 Opført/ombygget: 1963/98 Energimærke: D

Sagsnr: 43231598 Kontant: 2.695.000 Mdl. ejerudgift: 4.380 Udbetaling: 135.000 Brutto/netto: 12.402/10.223 Bolig/kælder 109/70 Grund: 2.761 Rum/stuer: 4/1 Opført: 1937 Energimærke: F

Sagsnr: 40731469 Kontant: 1.845.000 Mdl. ejerudgift: 3.715 Udbetaling: 95.000 Brutto/netto: 8.428/6.946 Bolig: 160 Grund: 2.235 Rum/stuer: 7/2 Opført/ombygget: 1900/83 Energimærke: D

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


Historien begynder her

LejreLokalavis

26 / LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende Annoncer kwr@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08 Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88 Henning A. Petersen Reklamekonsulent hap@lejrelokalavis.dk M.: 40 38 15 01 Jimi A. Bøgevig Reklamekonsulent, Online jab@lejrelokalavis.dk M.: 40 47 44 94 Lone Ovesen Bogholder lone@lejrelokalavis.dk Tlf.: 43 97 10 51

Valdemarsgård-udstykning tættere på startsignal Udstykningen Valdemarsgård ved Lejre by kan formentlig snart sættes igang, så der bliver plads til flere nye borgere i Lejre By. Lokalplanen for det kommende boligområde er blevet godkendt af Udvalget for Teknik & Miljø og skal nu godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen. Området, der ligger ved Møllergården, er på 22 ha. Her er der plads til enfamilies - og muligvis tofamilies huse. Den dag hele Valdemarsgårdudstykningen er bygget færdig, vil den omfatte omkring 80 boliger, forudsat at der bygges parcelhuse. Der kan dog blive tale om et endnu større antal boliger, hvis det ender med, at der bygges rækkehuse med en højere bebyggelsesprocent. Den første etape af lokalplan giver mulighed for i alt 39 parcelhuse med adgangsvej fra Rorupvej.

Svar på Leif V. Nielsens indlæg 15. august LÆSERBREV Af Charlotte og Kristian Rørvig

Til Leif V Nielsen Formand, udvalget for social, sundhed og ældre. Total uvidenhed eller blot lukkede øjne for virkeligheden? Fejlbehæftet sagsbehandling, uempatisk tilgang til forældre og børn er desværre dagligdagen for mange borgere med handicap i Lejre kommune. Selv om blandt andet du Leif Niel-

LÆSERBREV Af Mette Touborg Borgmester

I jeres læserbrev af 30. august retter I, med udgangspunkt i jeres egen situation, kritik mod Lejre Kommunes arbejde med børn og familier med særlige behov. Jeg vil meget gerne svare jer, men må ikke kommentere jeres konkrete situation offentligt. Det har

Dækningsområde samtlige husstande og virksomheder i hele Lejre Kommune. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på:

www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser

neste. Ikke engang kravet om minimumsundervisning på 12 timer om ugen har man overholdt i Lejre kommune, og dette eksempel er blot et af rigtig mange. Forældre presses til det yderste, og de vilkår man byder både os og de børn der vitterligt har brug for den hjælp og støtte, bliver mødt af mangel på forståelse, hvis man overhovedet kan åbne dialogen. Det i sig selv er nemlig ligeså udfordrende.

Vores sag er langt fra enestående, og der er langt flere problematikker end her beskrevet, og det er hverdagen i Lejre kommune. Så i stedet for at nedgøre det til at være en kamp på valg point, burde du så ikke i din position træffe et aktivt valg om forandring? Du kritiserer dem der tager teten op, og påpeger problematikken, og tonen i dit indlæg er nedsættende, og er det i virkeligheden ikke det der afspejles i forvaltningen?

jeg i stedet gjort i mit svar på den mail, I har skrevet til mig. Jeg kan og vil til gengæld meget gerne svare jer på den generelle kritik, I rejser. Alle politikere i kommunalbestyrelsen tager situationen meget alvorligt, og samtlige politiske partier bakker op om den genopretningsplan, Lejre Kommune har vedtaget. Derfor vil jeg gerne understrege, at udvalgsformand Leif V. Nielsen med sit svar ikke driver valgkamp på emnet. Den brede opbakning betyder netop, at alle politikerne i kommunalbestyrelsen har støttet op om de planer, vi har lagt for at

genoprette kvaliteten på det specialiserede børneområde. Kommunen står over for nogle store udfordringer netop på det specialiserede børneområde, og med genopretningsplanen vil vi rette op på kvaliteten i børnesagerne. Konkret betyder det eksempelvis, at Center for Børn, Unge & Familie er i gang med at gennemgå aktuelle sager systematisk, skridt for skridt, for at sikre, at der bliver rettet op på fejl og mangler. Samtidig er ledelsen rykket helt tæt på sagsbehandlingsarbejdet for at sikre opbakning, opfølgning og kvalitetssikring. Vi har til-

ført ekstra personaleressourcer, og vi indhenter ekspertise udefra, når det er nødvendigt. Fra politisk side følger vi arbejdet tæt. Vi ønsker os hurtige resultater og fremgang med det samme. Men vi ved også, at der nu er brug for at få skabt ro om det fokuserede genopretningsarbejde. Vi véd, at det kommer til at tage tid, men vores klare målsætning er, at alle børn og familier med særlige behov i Lejre Kommune, skal have en professionel sagsbehandling. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at alle kan få præcis den støtte, de foretrækker.

Hvor gerne vi end ville, kan vi ikke imødekomme alle ønsker. Det skyldes både lovgivningen og de økonomiske rammer hvad end vi taler om børnene i vores skoleklasser og børnehaver, om børn med et handicap eller om andre af vores velfærdsområder – ældre eller voksne med et handicap. Der er næppe noget af det, jeg har skrevet til jer her, som ændrer på jeres udfordringer her-og-nu. Men I skal vide, at vi arbejder intenst på at skabe en bedre kvalitet i sagsbehandlingen – ikke kun for jer, men for alle børn og familier på det specialiserede område.

Fodslaw i den lokale politik eller mangel på samme

Tlf.: 46 48 07 70

Udgivelsesdag: Tirsdag/onsdag Tryk: Trykkeriet Nordvestsjælland Distribution: PostDanmark Oplag:11.295

det ikke koster Lejre kommune transport udgifter. Fem måneder hvor en 12årig dreng ikke har haft en normal hverdag, kammerater, læring og den struktur der er en betingelse for hans trivsel. Men også fem måneder hvor vi som forældre ikke har kunnet passe vores arbejde, og hvor det har været et usigeligt pres på en hel familie, også økonomisk, fordi man heller ikke overholder lovgivningen 0m § 42 tabt arbejdsfortje-

Svar til Charlotte og Kristian Rørvig

Sandbanken 11 · 4320 Lejre redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk

sen ihærdigt forsøger med dine besparende øjne at undgå at se og høre os, ja så er vi her. Vi, familierne med de udfordrede børn. Selv har jeg en dreng der ikke har gået i skole i nu fem måneder, trods han mægtig gerne vil. Fem måneder har vi som familie forsøgt at komme i kontakt med PPR, der fuldstændig kategorisk ikke besvarer mails, eller ringer tilbage, men blot forsøger at presse os til at gøre brug af det frie skolevalg, således at

LÆSERBREV Af Inger Dahl Krabbe Enebærhaven 10, 4330 Hvalsø

Nu skal man have fat i sagen igen – den som flere har kaldt en møgsag – nemlig en vejføring gennem den grønne kile i Hvalsø, og mon ikke vi som borgere nu bliver vidner til et studie i parti disciplin.

I sommerens løb har flere af vores politiske partiers bagland udtalt sig i lokalpressen om deres holdning til vejen. Først var det Venstres, der udtalte sig kritisk, senere Socialdemokratiet, som skrev: ”Vi er ikke tilhængere af en lokalplan eller et kommuneplantillæg, der tillader en vej gennem den grønne kile. Det er vigtigt at bevare de rekreative områder centralt i byerne. Hele ideen med den grønne kile bliver spoleret, hvis en vej

føres igennem området. En beslutning der ikke er nem at gøre om senere.” Så er der SF med en landspolitik, hvor den grønne linje er blevet skærpet. For nylig vedtog Udvalg for Teknik og Miljø at indstille til kommunalbestyrelsen at gennemføre lokalplan 40 om vejføringen og et tillæg til kommuneplanen, som kan lovliggøre lokalplanen. Udvalget vil altså fastholde at etablere vejen. I udvalget sidder repræsentanter for både Venstre, Social-

demokratiet og SF. Er der da slet ikke fodslaw mellem parti og medlemmer af kommunalbestyrelsen? Og hvad med SF – er deres politik overhovedet i overensstemmelse med deres partis program? Man må undre sig som borger, og det er da skræmmende, at de folkevalgte ikke følger deres partiers holdninger.

Følg os • Nyhederne før alle andre • Sjove konkurrender • Breaking News

Mød os på Facebook Facebook I Lejre Lokalavis


LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016 /

27

To prostituerede anholdt i Hvalsø

Høstmarked udskydes

Mandag i sidste uge blev to nigerianske kvinder, der arbejdede som prostituerede, anholdt på en adresse i Hvalsø. Anholdelserne skete i forbindelse med en kontrolaktion mod ulovlig arbejdskraft i Hvalsø. Kvinderne er på henholdsvis 35 og 41 år. De mistænkes for ulovligt arbejde og ophold i Danmark. Deres papirer var ikke i orden. Det var udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi, der stod for aktionen, der blev gennemført i samarbejde med SKAT. Politiet arresterede desuden to kvinder fra Panama i Holbæk.

Høstmarkedet i Bramsnæsvighallen i Ejby søndag d. 11. september flyttes til en endnu ikke kendt dato. KHKS Håndbold, der arrangerer markedet, er ved at finde en ny dato og melder ud, hvornår det bliver afholdt, når man har den nye dato etc. på plads.

De mange muligheder i Roskilde Fjord

FODTERAPI STATSAUTORISERET FODTERAPEUT

NY I OSTED

Charlotte Worm Larsen Statsautoriseret Fodterapeut

Kloakering -i det åbne landskab...

Kontakt den lokale kloakmester

Vagn Nielsen 40 11 95 99

Diabetes · Bøjlebehandling · Arvæv · Leddegigt · Overenskomst med Sygesikring

Klinik for Fodterapi H oved gad en 60 • 4330 Hvals ø • Tlf . 46 40 78 74

v/ Tine D.K. Poulsen Annemette Vilhelmsen

Lille hyggelig dyreklinik i Gøderup Vi behandler hunde, katte og heste -og kan bl.a. tilbyde vaccination, sterilisation, kastration, gødningsanalyser og tandrasp. Vi kommer også gerne på hjemmebesøg.

Ring og få en aftale!

AUT. EL-INSTALLATØR

Entreprenør

Per Hollænder Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler EDB netværk • Nyt og reparationer udføres

Har mange ønsker men få krav. Ring eller mail til mig, hvis du har et forslag. Mads + Bertram og Jakobine Mobil: 22 17 95 95 Mail: mads@intra2.dk

Ønsk tillykke • En tillykkeannonce koster kun kr. 50,• Du betaler via MobilePay eller Swipp på tlf.: 20 75 08 08 • Du må bruge 25 ord • Du sender billede og tekst til annonce@lejrelokalavis.dk • Send tekst og billede fredag, så er du med ugen efter

MURERMESTER

SPECIALE I BADEVÆRELSER

BRIAN HARDER MURERMESTER

Alt i d. murerarbejde Åbent hus - Lørdag 15. februar kl. 11 udføres -14 TRY R E D R A H

21 23 44 93

Vi sælger ud af www.brianharder.dk demomodeller af døre og vinduer fra

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde ·tidligere Fax 46 udstilling. 48 26 02 · brianharder@mail.dk

Tømrer / Snedker GW Byg er forhandler af

Ny udstilling af kendte Outrup Døre og Vinduer. Vi udstiller de nyeste modeller af energirigtige vinduer og døre i den kendre Outrup kvalitet – kom, se og mærk selv. Få en snak med Energivejleder Jesper Olsen om din bolig, og hvilke muligheder du har. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din bolig.

Gøderupvej 46 4000 Roskilde Kildevangsvej 12, • 4000 Roskilde • Tlf. 28 71 52 72 • kildevangsdyreklinik.dk

www.perhollaender.dk

Mit fremlejehus i Lejre er sat til salg. Jeg er derfor på jagt efter ny lejebolig. Gerne delebolig. Gerne fremleje.

DYRLÆGE

Bettina Elmsted

Rorupvej 19 4320 Lejre Tlf. 40 89 52 33

Flink nabo søger lejebolig

Vi har også udstilling af udestuer og tilbygninger.

Anja Nørris

Elektriker

Jeg er parat til at hjælpe med projektet.

Bolig søges

Aut. Kloakmester

Hovedvejen 163B, Osted, 4320 Lejre Telefon: 53 63 03 81 E-mail: ostedfod15@gmail.com

FODTERAPI

fe midler til et sådan projekt via de mange store fonde, som ofte leder efter gode projekter.

Tlf: 21 76 92 47 / 46 40 36 46

Slamsugning Højtryksspuling: Døgnservice!

TLF: 4648 0525

www.gw-byg.dk Mob. 2226 0098

VVS

er nu TR VVS

www.ostervang.dk

Landbrugsarbejde, Vinterservice, Grønservice, Jordarbejde, Vejhøvl, Nedrivning Entreprenør Rasmus & Verner Vincents Fredriksdalsvej 5 · 4070 Kr.Hyllinge

46 49 60 01 • 46 48 02 74

www.gw-byg.dk

De mange muligheder i Roskilde fjord, og hvordan kom vikingerne i sin tid ind til Lejre ? Vi er en del, der ofte benytter Lejre Vig, men der er plads til at endnu flere kan benytte denne smukke fjord. Der er mulighed for sejlture i kajak, og vi har en meget velfungerende kajakklub ved Lyndby Strand. Ligeledes er her en sejlklub, som godt kunne bruge noget mere aktivitet. Vi har Maritimt Forsøgscenter, hvor det er muligt at komme ud at sejle i Vikingeskibe. Der er sejlklub i Herslev og roklub i Borrevejle. Man-

så meget grøde, tog min datter og hendes kæreste vores to kajakker og sejlede op af Lejre Å. De kom forbi Gl. Lejre og bar kajakkerne over i det anden å system Kornerup Åog sejlede ud til Lejre Vig Det var en hård tur - men en kæmpe natur oplevelse. Da Erhard Jakobsen var borgmester Gladsaxe i 1960, var han en visionær og god politiker. Han kom med den idé, at Værebro Å skulle graves op – helt inde fra Værebro Parken og ud til Jyllinge ved Roskilde Fjord. Tanken var, at Værebro Å skulle blive til den ny Mølleå, som virkelig benyttes af mange til kano og kajak sejlads. Desværre blev Erhards plan aldrig ført ud i livet –men vi har alle tiders mulighed for at gøre Lejre endnu mere attraktiv og spændende ved at opgrave disse å-systemer til glæde for en masse mennesker og naturen. Jeg vil tro, at det vil være forholdsvis nemt at skaf-

Gøderupvej 46 · 4000 Roskilde

Af Per Høst Hornsherredvej 196 B 4070 Kirke Hyllinge

lighed for at komme til Lejre ind gennem to åer: Lejre å, som løber fra Lejre Vig og til Gevninge for at løbe videre til Gl. Lejre. Den anden mulighed er Kornerup å, som løber fra Kattinge Vig til Store Kattinge Sø – videre til Lille Kattinge Sø og herfra til Svogerslev Sø for at gå til Kornerup Sø og herfra videre ind til Lejre by. Og nu kommer så den helt store vilde idé, som bør få alle vores kommunale politikere op af stolene. Hvorfor ikke søsætte et kæmpe projekt? Åerne bør graves op og laves større, så man kan sejle rundt i vikingernes kølvand. Dette vil tiltrække et stort antal nye turister, åbne op for mange nye muligheder og ikke mindst skabe arbejdspladser. Nu er der nok mange, der vil sige, at det ikke kan lade sig gøre - men det kan det. En forårsdag for to år siden, hvor der var godt med vand i åerne og endnu ikke

Tlf.: 46 48 05 25 · Mobil 22 26 00 98

LÆSERBREV

ge har selv både liggende i Herslev og Lyndby Havn. I mere end to måneder denne sommer har vi haft fornøjelse af en lille delfin, som har hoppet og danset rundt i vandet.Det er vildt fascinerende at iagttage et stor pattedyr på nært hold. Delfinen er her endnu, men vi har kunnet se forandringer på dens hud i løbet af sommeren. Ifølge flere eksperter er vandet i fjorden ikke saltholdigt nok til, at delfinen på længere sigt vil kunne overleve i fjorden. Alene det faktum, at delfinen i over to måneder har kunnet klare godt i fjorden fortæller, at der må være godt med fisk at spise, for en delfin skal fange en del kg fisk hver dag for at overleve. En spørgsmål, som jeg har tænkt over i mange år og har spurgt mange om er: Hvordan kom vikingerne ind til Lejre? Når man kigger på de åer, vi kender i dag – så er der mu-


28/ LEJRE LOKALAVIS 6./7. SEPTEMBER 2016

MALENE Er du løbet tør for idéer til aftensmaden? Jeg har altid nogle gode forslag klar.”

SPAR SAMMEN Tilmeld dig SPAR Sammen

Mvh. Malene, SPAR Borrevejle

-og få 15% rabat

Pågen Gifler Vanille eller kanel

Bliv medlem af din lokale kundeklub i dag! Tilmeld dig SPAR app´en eller sendt en SMS “SPAR” til 1210 og få rabat på dine foretrukne varer!

10.PR. POSE

1/ Tilmeld dit betalingskort i Sparapp´en. 2/ Du får automatisk besked, når der er nye personlige tilbud. 3/ Aktiver dine personlige tilbud i SPAR app´en 4/ Find varerne i butikken 5/ Rabatten fratrækkes automatisk, når du betaler med dit tilmeldte betalingskort. Gestus Skagenslapper

PR POSE.

12

00

NYHED

BKI Ekstra 400 gr. Max 5 poser pr. kunde.

5,270 kg.

PR. STK.

69

95

STORKØB

Følg os på Facebook: Spar Borrevejle

SPAR Borrevejle Hornsherredvej 3 | 4060 Kr. Såby | 46 40 14 40

Åbent mandag-fredag

5.30-22.00 Lør-søn & helligdage

7.00-22.00 En af de lokale

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby Tlf. 4640 0140 I 0417303@spar.dk

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbudet gælder fra tirsdag d. 6. september til og med fredag d. 9.september. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

25.-

Neutral Storvask

Lejre lokalavis uge 36 2016  
Lejre lokalavis uge 36 2016  
Advertisement