Page 1

Vores lokalavis

LejreLokalavis W W W. L E J R E L O K A L AV I S . D K / F A C E B O O K . C O M / L E J R E L O K A L AV I S

T I L S A M T L I G E H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I L E J R E K O M M U N E / T I R S D A G / O N S D A G 16 . / 17. A U G U S T I 2 0 16 U G E 3 3 | 5 . Å R G A N G

Historien begynder her

LEJRE: Lettisk besøg S. 4 • HVALSØ: Specielt hus ender i Hvalsø S. 6 • KIRKE SAABY: 22-årig skaber millionforretning S.13

Masser af ekstra tog til og fra Hvalsø www.eges.dk

Kun i februar:

KAMPAGNE PRIS

Dynamisk boligsalg!

på udvalgte modeller

aut. volvo Service fra kr. 2.495 inkl. moms, reservedele og olie

Skal du sælge så ring i dag!

Inventar der er tilpasset til din bolig og dine behov Skydedørsgarderober med praktisk indretning giver bedre orden og mere opbevaringsplads. Kig ind til Invita Roskilde og se mere.

Ejendomsmægler, MDE

Invita Roskilde . Københavnsvej 106 . Tlf. 46 75 46 95 . www.invita.dk

BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

Telefon: 70 29 90 90 LØRDAGS-ÅBEN her den 1. lørdag i måneden. Kun Saaby/ v. online booking DRIVE-IN SYN Åbningstider: man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

Betonvej 1 4000 Roskilde Tlf. 46 75 51 24

BOOKING OSTED 46 49 19 70 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

Side 16-17

Sune Friedrichsen, Erwin Næs og Jens-Kristian Jacobsen, Hvalsø og Lejre Pendlerforening har god grund til at være tilfredse.


Aktuelt Borgermøde om du ny haft dagligvareHar du eller har kræft? butik i Kirke Hyllinge

Mange oplever, at livet bliver anderledes, når de får en kræftdiagnose. Der kan være mange bekymringer og problemer at forholde sig til som følge af sygdommen, behandlingen og den ændrede livssituation. Uanset hvor du er i dit behandlingsforløb, og hvilke problemstillinger, der er størst for dig, har du mulighed for at deltage i Lejre Kommunes kræftrehabiliteringstilbud. Hvad er Kræftrehabilitering? Formålet med kræftrehabilitering er, at støtte dig i at håndtere dit liv med og efter en kræftsygdom, så du kan fortsætte din tilværelse på bedst mulige måde. Hvem kan deltage? Kræftrehabilitering er et tilbud til dig, der enten har eller har haft en kræftsygdom. Du skal være bosat i Lejre Kommune. Det er gratis at deltage, men du skal selv sørge for transport. Du skal kunne tale og forstå dansk. Forløbet Kræftrehabiliteringen foregår på hold. Forløbet strækker sig over 10 uger, hvor der er planlagt træning og undervisning to gange om ugen. Forløbet indeholder blandt andet: sygeplejersker og ergoterapeuter, Rema 1000 ønsker at Oplæg åbne enmed ny butik i Kirke Hyllinge i området, kostvejledning samt træningogude i naturen eller træningscenter. hvorfysisk YX Marked Hornsherred Grillpå ligger i dag. Desuden vil der væreatfokus på aktiv dialog mellem deltagerne. Udvalget for Teknik & Miljø ønsker få kommentarer fra byens borgere, forretningsdrivende Der vilom være 8-10 deltagerelokalplan på holdet.for en ny dagligvarebutik. m.fl. inden udvalget beslutter, derca. skal udarbejdes Forløbet ligger mandag og torsdag formiddag og afholdes på Træningscenter Bøgebakken opstart i uge 38. Du inviteres derformed til møde: For at kl. deltage i forløbet skal du henvisesKarlebyvej via din egen Tirsdag den 23. august 19 i Karleby Forsamlingshus, 177,læge 4070 Kirke Hyllinge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. På mødet vil Rema 1000 præsentere deres ønsker, og der vil være lejlighed til at drøfte, Læs mere på hvad www.sundhed.dk/soft, www.lejre.dk eller det vil betyde for byen. kontakt udviklingsterapeut Anja Meinertsen på tlf.: 3078 8288 eller mail: anjm@lejre.dk Venlig hilsen Udvalget for Teknik & Miljø Andre rehabiliteringstilbud Lejre Kommune har desuden rehabilitering for borgere, der lider af kroniske rygproblemer eller KOL. Her har vi stadig få ledige pladser på vores efterårshold.

Fjorden som madkammer

Sommerlukket på Lejre Bibliotek Lejre Bibliotek holder sommerlukket fra mandag den 4. juli til og med søndag den 24. juli. I denne periode kan du hente dine reserveringer i Osted. Hvis du vil aflevere, kan du bruge brevsprækken i den gule dør på perronsiden. I de tre lukkeuger er du velkommen til at besøge de fire øvrige afdelinger, hvor du også kan aflevere materiale lånt på Lejre Bibliotek. Har du også undret dig over, hvordan man mon levede ved kysten tilbage i gamle dage? Lejre Bibliotek åbner igen mandag d. 25. juli. Og hvilke spiselige planter kan man finde langs kysten i dag? På gensyn Så kom med på en hyggelig vandretur: Søndag den 21. august kl. 13.00 ved Herslev Strand, Heslev Strandvej 10 Her vil Aase Gøthgen fra Dansk Botanisk Forening i Lejre og Arne Lind fra Lejre Historiske Forening fortælle om livet på nogle af de kystnære bopladser, som man har fundet i og omkring Lejre Kommune og vise nogle af de kystnære planter, som man historisk har spist eller brugt som lægemidler. Det er gratis at deltage, og ruten vil være under 5 km., så alle kan være med. Turen varer ca. 1 ½ time.

Åbning af udstilling for alle Lejres borgere

Vi holder lukket pga. flytning Herfra hvor vi står... og får nye adresser Rådhuset i Hvalsø er færdigrenoveret, og Rådhuset i Lyndby fraflyttes. Kom stort åbningsarrangement Derfor flytter en række centre og funktioner ind påtil nye adresser.

fredag den 9. september kl. 16.00 Hvalsø og Bibliotek og Arkiv, når vi Nedenfor kan du se informationer om eventuellepålukkedage nye adresser: slår dørene op for 1970’erne.

• Borgerservice er flyttet til Rådhuset i Hvalsø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. • Center for Job & Social kan du finde på Rådhuset i Hvalsø Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. På programmet er: • Onsdag den 29. juni holder Center for Børn,Velkomstale Unge & Familie, Center for Dagtilbud, Center for Skoletilbud og Center for Velfærd & Omsorgv: lukket. Fra torsdag den 30. juni Causering Flemming Damgaard kan du finde dem på Rådhuset i Hvalsø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Larsen og Villy Hauritz om 70’erne • Fra torsdag den 30. juni kan du finde Borgerrådgiveren, Ressourceteamet og Buffet, som hvor mor lavede den Sundhedsplejen på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre. Musik og kreative aktiviteter En tur tilbage til minderne i 70’erne

Hvorfor vedkommer det Lejres borgere?

Tandklinikken i Kirke Hyllinge holder sommerlukket Danmark blev valgt ind i EF i begyndelsen af 70´erne. Nye partier kom ind i folketinget i 1973. De små sogne i kommunerne blev slået sammen.

Lejre Kommunes Tandklinik i Kirke Hyllinge holder sommerferielukket fra fredag den 8. juli til og med søndag den 7. august 2016. Sognerådene blev til kommunalbeVi træffes på klinikken igen mandag den 8. auguststyrelser. kl. 7.30. De nyopståede partier blev repræsenterede i kommunerne. Ideo-

Ved akut behov for tandbehandling i sommerferien henvises til privatpraktiserende tandlæge logierne sloges indenfor kunst, boeller til Tandlægevagten i Region Sjælland tlf.: 2960 0111. former, levemåder. Kønskamp og

God sommerferie klassekamp forsøgte at arbejde sammen samtidig med at kommunerne mærkede energikrisen.

Ny postlov træder i kraft 1. juli Den nye postlov træder i kraft fredag den 1. juli. Med den nye postlov afskaffes A-breve, og det bliver kun muligt at sende fra dag til dag med det nye Quickbrev. Sender du et almindeligt brev, skal du være opmærksom på, at det være op til fem dage undervejs. Det kan betyde, at vi bliver nødt til at tilbageholde din ydelse, fordi der går længere tid, inden vi modtager dine dokumenter fx. lønseddel, erklæring ellerfor andet. Har du brug værktøjer til at blive Xryger samtidig med, at du har lyst til at Hvis du vil være sikker på, at vi modtager dine dokumenter du: dele oghurtigst få gavn muligt, af andreskan erfaringer? • Sende dem som sikker mail eller Digital Post Så har du nu muligheden for at deltage • Aflevere dem på et af rådhusene i Lejre Kommunes rygestopkursus. Det • Sende et Quick-brev med Post Danmark, som bliver leveret fra dag til dag. Quick-brevet er ganske gratis. koster 27 kr., og det kan kun sendes fra posthuset med et særligt frankeringsmærke. Kurset har første mødegang: Læs mere om den nye postlov på Post Danmarks hjemmeside: www.postdanmark.dk ONSDAG den 21. september kl. 17.00 – 19.00, Bøgebakken 1, 4320 Lejre mere information på www.lejre.dk Lejre Kommune får nyFind hjemmeside I uge 26 får Lejre Kommune ny hjemmeside, som et led til personer, en ny leverandør af Deri overgangen er plads til 12 hjemmesideløsningen. Den nye hjemmeside byder bl.a. på en ny menustruktur og et mere skarpt så tilmelding er også nødvendig hossøgefunkog enkelt design. Udover den visuelle opgradering har den nye løsning en bedre Havgaard på telefon: tion, der i højere grad hjælper brugeren med at Charlotte finde de ønskede informationer. 20 84 60 33 eller Vi glæder sig til, at byde velkommen på den nye hjemmeside - der også efter lancering vil mail: charlotte.havgaard@hotmail.com fortsætte med at udvikle sig. Hvis du har ris eller ros, kan du besøge siden og bruge funktionen ”Giv feedback”, der er tilgængelig i bunden af alle sider på hjemmesiden.

LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 · 4330 Hvalsø · Telefon: 46 46 46 46 · Fax: 46 46 45 99 · E-mail: post@lejre.dk · Hjemmeside: www.lejre.dk


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

/3

Lejre-elever til Kandara og Mersrags i Letland eleverne side. Det har igennem årene betydet, at der har været en meget velmotiveret deltagerskare, der har været forberedt på, at de skulle rejse som gode ambassadører for Lejre, men også være den gode vært, når projektet har foregået i Lejre. En anden væsentlig pointe er, at engelsk ikke er moder-

sprog for nogle af deltagerne, men bliver et arbejdssprog. Således rænes engelsk på effektivt.

Historisk set 2013 – Camp i Danmark med cirka 60 unge 2014 – Camp i Letland i byerne Mersrags og Kandava, cirka 60 unge 2015 – Camp i Danmark,

igen med cirka 60 unge 2016 – Camp i Letland, hovedsageligt i byen Kandava. 15 unge. Målet er, at man i 2017 vender tilbage til at kunne have deltagelse af 30 unge fra Lejres skoler. Kilde: Jesper Michaelsen, viceskoleleder, Trællerupskole.

Badminton! Mon det er noget for dig? Du kan jo KOMME OG PRØVE :-) For fjerde år i træk gennemfører Lejre Kommunes skoler projektet Camp 34, sammen med Lejres lettiske venskabsbyer Kandava og Mersrags. LEJRE KOMMUNE: I år rejser 15 elever til Letland, hvor de både skal arbejde sammen med de lettiske elever i Kandava, men også skal på tur til Letlands hovedstad Riga. Eleverne indkvarteres privat hos de lettiske elevers familier. De danske elever mødes inden rejsen, flere gange til såkaldte precamps, hvor der sættes fokus på personlige og faglige kompetencer. Ud over at eleverne forbereder oplæg og aktiviteter, hvor de præsenterer det Lejre, som de kender, arbejder de

også med, hvad det vil sige at være den gode ambassadør for sit land eller by. Der fokuseres på, hvad det vil sige at være den gode gæst. Når eleverne er værter, arbejdes der med at være den gode vært. Der stilles kærlige, men store krav til eleverne. Der arbejdes med deres evner til at formidle, og eleverne får i høj grad ansvar for gennemførelse af aktiviteter i Letland med de lettiske lever og lærere. Eleverne har lavet skriftlige ansøgninger for at være med i projektet. I år var der kun mulighed for at sende 15 elever afsted, mod normalt cirka 30. Således måtte der siges nej til godt 15 ansøgere i år. Projektet er et fast tilbud til de unge i skolerne i Lejre, når det gælder det internationale arbejde. Camp 34 sætter fokus på kulturelle og undervisnings-

mæssige forskelle, ud over at det øger kendskabet til internationalt arbejde i folkeskolen og har som ambition at inspirere til mere. Projektet har også betydet, at flere skoler i Lejre Kommune har samarbejde med udenlandske skoler, Det er for eksempel Kirke Hyllinge Skole og en skole i Nantes i Frankrig eller Hvaleyrarskola ved Reykjavik på Island, der har samarbejdet med Trællerupskolen. Osted Skole planlægger et projekt i Berlin. Kendskabet og venskabet imellem unge i Lejre øges også i projekterne, når skolerne samarbejder. Når man har fulgt projektet og de unge efter de enkelte Camps, har de ofte venskaber tilbage fra deres camps der har fulgt dem op i ungdomsuddannelserne. Andre er blevet inspireret til studieophold i udlandet. Der er altid tale om, at der skal søges om deltagelse fra

Flg. dage står vi klar til at tage imod dig, vi har ketcher du kan låne – ingen tilmelding, bare KOM: I Kirke Hyllinge Hallen: Uge 34 Uge 35

fredag fredag

d. 19. august d. 26. august

kl. 15.00 – 16.00 kl. 15.00 – 16.00

I Bramsnæsvighallen i Ejby: Uge 34 Uge 35

onsdag onsdag

d. 17. august d. 24. august

kl. 15.30 – 16.30 kl. 15.30 – 16.30

Hvis du får lyst til, at fortsætte med badminton herefter, har du mulighed for at træne 2 gange om ugen : Onsdage: kl. 15.15 – 16.30 i Bramsnæsvig hallen, Trænere er Michael og Susanne Fredage: kl. 15.00 – 16.00 i Kr. Hyllinge Hallen, Træner er Jesper og Susanne

Vi glæder os meget til at se dig.

Evt. spørgsmål rettes til: Susanne Karlsen på : Mail usuformand@khif-badminton.dk eller tlf. 20 72 44 74 Med sportslig badminton hilsen fra KHIF badminton • www.khif-badminton.dk Følger du os på facebook: khif badminton?...

KULTURKARAVANEN PRÆSENTERER:

HALBERG & FRIENDS 8. oktober 2016

Hvalsø Kulturhus Skolevej 12, 4330 Hvalsø

Koncertstart kl. 21:00 - Dørene åbnes kl. 19:00 Billetpris: 200 kr.

Sponsorer: HVALSØ APOTEK

Billetter hos www.kulturkaravanen.dk eller hos Josefine Mode, Hovedgaden 4, Hvalsø

LEVERANDØR AF MUSIKOPLEVELSER GENNEM 30 ÅR

Giv Naturen en Hånd Inviterer dig og din familie til

Lefestival i Bidstrup Skovene Leslåning er som yoga i naturen Du bevæger dig i kontrol og i takt med dit åndedrag. Når du slår de gamle høenge kommer du endnu tættere på det gamle håndværk og naturen på engen. Oplev • Workshops om vedligehold og teknik • Ture og konkurrencer - også for børn • Frokost og festmiddag på engen

Naturpleje og fest på de skønne skovenge Lørdag d. 27. August Kl.10.00 - 20.00 Læs mere og tilmeld dig på www.dn.dk/le i fanebladet ’’Lefestival 2016’’ Praktisk Festivalen afholdes i Bidstrup Skovene ved Hvalsø. Deltagerpris: 250 kr dækker al forplejning på dagen. Børn u. 14 gratis. Overnatning i eget telt er muligt. Ved tilmelding får du mere information fra arrangørerne. Læs mere på www.dn.dk/le


4 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Narkobilist

Enlige i Lejre

Tirsdag aften d. 9. august lige før midnat anholdt og sigtede politiet en 50-årig mand fra Grækenland for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev standset, da han førte den usikkert omkring Darup Mosevej. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af hash, og der blev udtaget en blodprøve til undersøgelse for euforiserende stoffer. Derefter blev han løsladt.

Antallet af enlige kvinder i Lejre har været næsten konstant de seneste fem år. I 2010 var antallet 1.944 og 1.986 året efter. I 2012 røg det op over 2.000 – nemlig 2.018, i 2013 2.018, i 2014 steg det til 2.050, året efter 2.055. og er i 2016 foreløbigt landet på 2 076. Tendensen for tallene for enlige mænd er ikke voldsomt anderledes, om end tallet er betydeligt lavere. I 2010 i alt 1.327 stigende til 1.348, 1.377, 1.478, et lille fald til 1.451 i 2014, derefter en stigning til1.458 og i 2016 foreløbigt på 1.478.

BOGANMELDELSE:

Sagnkongerne i Lejre Robert Dumong udgav for nylig bogen ’Sagnkongerne i Lejre’. Louis Hansen har læst bogen og anmelder den her.

KULTUR: Robert Dumong har en imponerende viden, ikke mindst om Lejres bevægede historie og de mange sagn, der knytter sig til den smukke sjællandske lokalitet. Robert Dumong har fra

Blomster

Bettina´s Blomster Åbningstider:

Mandag - Lukket g - Søndag 10.00 - 14.00 Tirsdag - Fredag 10.00 - 18.00 · Lørda

Blæsenborgvej 5 · 4320 Lejre ·T.: 40 25 46 56 Bedemand

2010 til og med 2015 udgivet LejreBogen, hvor primært han selv, men også andre har skrevet om natur, kultur og historie, som relaterer til Lejre. Nu har han skrevet den 104 sider store bog ”Sagnkongerne i Lejre”. I tre hovedafsnit fortæller han om henholdsvis De første Skjoldunger, de sidste Skjoldunger og de sidste lejrekonger. Det er virkelig spændende læsning, for Robert er en blændende fortæller, og teksterne er illustreret af Karsten Heising. Hver af Heisings tegninger er så formfuldendt og medrivende, at Roberts bog også på grund heraf er en æstetisk nydelse. Ole Malling, Olav Sejerøe og Robert selv har også for-

synet bogen med fotos fra lokaliteter og begivenheder i relation til det fortalte, og skal man finde specifikke personer eller steder, som omtales i teksterne, har Finn Graunbøl ud over at have foretaget research og korrekturlæsning udarbejdet et fint stikordsregister. Bogen afsluttes med en liste over museer og centre, som giver indtryk af bebyggelser, borganlæg, skibsbygning med videre fra vikingetiden. Først og fremmest er det en nydelse at læse Robert Dumongs bog. Dernæst giver den inspiration til at besøge nogle af de centre og museer, der angives. Endelig får man lyst til fordybelse i det værk, som danner basis for Roberts be-

Kirkelige arrangementer

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Bedemand

Evan Møller

Certificeret bedemand

Vær med i Danmarks største kirkekor – in progress og deltag i TRO – økologisk kirkefestival

retning: Saxos ”Gesta Danorum” – ”Danernes Bedrifter”. Originalen er desværre gået tabt, så Christiern Pedersens udgave fra 1514 er nu den primære kilde til ”Danernes Bedrifter”. Blandt de nyere udgaver af dette værk nævnes Grundtvigs ret frie bearbejdning, hvis anden udgave kom i 1855, og Mogens Boisens

genfortælling fra 1985. Af andre genfortællinger kan tilføjes Winkel Horns fra 1898, Jørgen Olriks 2. udgave fra 1925 og en meget fornem udgave ved Peter Zeeberg fra 2000 med illustrationer af Maja Lisa Engelhardt. Bogen kan bestilles på telefon 5039 1224 eller via email til: robert@dumong.dk

TILLYKKE

Koret øver i Sæby kirke: Søndag den 21. august kl. 13-16 Søndag den 28. august kl. 13-16 Torsdag den 1. september kl. 17-20 Der er ingen tilmelding – du møder bare op! www.trofestival.dk

I anledningen af

Inger-Lis Westergaard’s 60 års fødselsdag, arrangerer hendes børn surprise-fødselsdag d. 27/8 fra 13-16:30 i spejderhuset på Roskildevej i Hvalsø.

Alle er velkommen.

Evan Møller

Ønsk tillykke

Certificeret bedemand Uanset om De forbereder fremtiden eller netop har mistet en slægtning, er det vigtigt, at De får en saglig og professionel vejledning af en uddannet lokal certificeret bedemand.

46 30 30 42

• En tillykkeannonce koster kun kr. 50,• Du betaler via MobilePay eller Swipp på tlf.: 20 75 08 08

Orgelkoncert i Glim Kirke Italiensk orgelmusik * Onsdag den 17. august kl. 19.30 med Nicoló Sari fra Venedig

• Du må bruge 25 ord • Du sender billede og tekst til annonce@lejrelokalavis.dk • Send tekst og billede fredag, så er du med ugen efter


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Uddannelsesforløb om demens

Aftenskole

Lejre Kommunes kurser om demens består af 5 cafémøder i løbet af 2016. De fem møder henvender sig til mennesker med en demenssygdom i tidlig fase og nære pårørende. Onsdag den 31/8 kl. 16.00-18.00 er det med afdelingslæge Annie Juncher. De følgende møder finder sted d. 28/9, d. 19/10 den 17/11 og d. 14/12. Møderne afholdes i Hvalsøhallerne, Multisalen 1. sal, Skolevej 1 i Hvalsø. Tilmeld dig på mail eller tlf. til demenskoordinator Kristine Bojsen-Møller: krbm@lejre.dk eller tlf.: 4070 8570 eller til demenskoordinator Kathe Haurholm: kash@lejre.dk eller telefon: 2937 3696.

Nu er FOF- programmet for den kommende sæson lagt i postkasserne. I Hvalsø vil de mange kendte bevægelses- og yogahold igen være på tapetet. Som noget nyt er der Qi Gong hold samt Mindfulness og empati hold. Har man lyst til at hækle ”bedstemorfirkant” eller sy patchwork, lære indisk madlavning eller bage med sit barn, så er der også mulighed for dette. Som tidligere år vil der igen i samarbejde med Mærk Livet være seks forskellige foredrag mandag formiddag. Har man ikke fået programmet, kan det rekvireres hos FOF.

/5

Besøg fra Letland: Talsi-dage i Lejre Kommune bindelse med Dansk-lettisk kulturaften i Hvalsø. Vi er utrolig glade, for uden dette samarbejde var besøget ikke blevet til noget. Nu kan vi se frem til et par meget begivenhedsrige dage, siger Asta Rasmussen. Besøget fra Talsi er støttet af Internationalt Forum i Lejre (IFIL), som varetager Lejre Kommunes venskabsbysamarbejde, som i dag tæller de tre lettiske kommuner: Mersrags, Kandava og Talsi. Foruden venskabsbysamarbejdet, støtter IFIL også andre internationale projekter, som eksempelvis udveksling mellem skoleklasser. Læs

I dagene 26. og 27. august får Lejre Kommune besøg af sin lettiske venskabskommune, Talsi. Det sætter gang i en del aktiviteter. LEJRE: I forbindelse med be-

søget fra Letland afholdes der blandt andet dansk-lettisk kulturaften i Hvalsø Kulturhus, musik og dans i Kirke Hyllinge, ligesom Sagnlandet vil summe af lettiske aktiviteter. Besøget er et genvisit fra 2014, hvor Lejre Kommune besøgte Talsi, medbringende 111 kunstnere og kulturaktører samt fire islænderheste. Denne gang bliver det med halvt så mange gæster, men indholdsmæssigt er der meget at glæde sig til. Besøget byder på et program med folkedans, pantomimeteater og lettisk sangtradition. Desuden vil det være muligt at opleve en fotoudstilling på Kulturstrædet i Hvalsø Kulturhus fra den 17. august til 1. september. Denne udstilling suppleres af en maleriudstilling i de dage, hvor gæsterne fra Talsi besøger Lejre Kommune. Fredag den 26. august kl. 18.00 åbner borgmester Mette Touborg ”Dansk-lettisk Kulturaften” ved Hvalsø Kulturhus i Hvalsø. Ud over musik, teater og dans vil der være mulighed for at købe lettisk kunsthåndværk og brugskunst, ligesom man også vil få lejlighed til at smage på lokale specialiteter. Denne aften er der også en række danske indslag på programmet, herunder Tolstrupkoret, Sangerinderne,

Hvalsø Sognekor, Ungdomsskolens musicaldansere, Trollekoret og salsadansere fra Østergård. - Jeg har glædet mig meget til besøget fra vores lettiske venskabsby, Talsi, og jeg håber, at de mange aktiviteter, som vil finde sted i vores kommune, vil tiltrække vores borgere. Venskabsbysamarbejdet handler om at knytte bånd og lære at forstå hinanden på tværs af sproglige, kulturelle og historiske forskelle. Med ”Talsi-dage i Lejre” er der en oplagt mulighed for at møde vores venner fra Talsi og samtidig få lejlighed til at opleve dans, teater, sang og billedkunst af høj kunstnerisk kvalitet, siger borgmester Mette Touborg.

Travlhed til det sidste Asta Rasmussen, der er medlem af styregruppen, der, sammen med Lejre Kommune, varetager besøget fra Talsi fortæller: - Der er meget, der skal falde på plads, når 51 gæster fra Talsi skal besøge Lejre. Derfor har det også været overvældende positivt med den store lokale opbakning til besøget. Private borgere, forskellige erhvervsdrivende, lokale kulturforeninger, Sagnlandet Lejre og Lejre Kommune har hjulpet os med alt fra indkvartering og mad til guidede ture og kunstneriske indslag i for-

mere om IFIL på www.lejre. dk/IFIL

INFO / Prisliste • Scan koden med din mobil og se vores prisliste direkte på din mobiltelefon.

Ledig stilling

Suveræne Skoler i Lejre Kommune søger lærer Lejre Kommune markerer sig på Danmarkskortet med en fantastisk natur, stærke fællesskaber og et stort lokalt frirum. Det præger vores folkeskoler og afspejler sig i vores tilgang til både børn og medarbejdere. Vores vision er, at alle elever oplever at være en del af berigende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både fagligt, socialt og personligt. Vi prioriterer at have ledere og medarbejdere, der brænder for den opgave, og som er klædt godt på til at løfte den.

Osted Skole: Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre, www.osted.dk Osted Skole har 2 ledige lærerstilling. Kontakt: Skoleleder Peter Holmboe Bang, peba@lejre.dk eller viceskoleleder Søren Riber, sori@lejre.dk Bramsnæsvigskolen: Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge, www.bramsnaesvigskolen.dk Bramsnæsvigskolen har 1 ledig lærerstilling. Kontakt: Skoleleder Vibeke Hesselholdt Larsen, vihl@lejre. dk, tlf. 23418074, eller viceskoleleder Thorkild Christensen, thch@lejre.dk, tlf. 20 21 90 39.

Dansklærer til Heltidsundervisningen i Lejre Ungdomsskole

Vi har gennemført - og gennemfører - kompetenceudviklingsog uddannelsesforløb, der samler lærere, ledere, pædagogisk personale og andre ressourcepersoner om et fælles sprog for læring, trivsel og udvikling.

Har du erfaring med udskolingen, så står vi og mangler dig! Du skal primært stå for undervisningen i dansk. Du vil få ansvaret Vi ønsker at tiltrække dygtige og dynamiske lærere, der for at føre FP9 læringsprocesser, i dansk og evt. engelsk, samt bidrage brænder for eleverne at udvikletilgode og som ønsker andet fagligt indhold i matematik og engelsk samarbejatmed udveksle viden om de tiltag, der virker. I Lejrei tæt Kommune de medviklassens lærer. skoler, hvor alle børn bliver udskaber sammenanden suveræne Heltidsundervisningen, i daglig Planafsæt B, er etfor tilbud til normaltfordret, og dermed får det bedsttale mulige fremtiden. Der er indgået en på lokalaftale mellem Lejresom Kommune Lejre begavede elever 8., 9. og 10. klassetrin, ofte harogudfordrinLærerforening. Aftalen understøtter at psykisk-sociale skolerne når målene ger på det indlæringsmæssige og/eller område for udviklingen af skolerne i Lejre Kommune. Gennem et øget fokus på kerneopgaven, på pædagogisk ledelse, på selvstyJobindhold: rende team og ved at give mere fleksibilitet til lærerne styrkes • Undervisning i primært dansk, men også i engelsk, matematik, lærernes professionalisme. Det er aftalt, at nyuddannede samfundsfag lærere i de førsteogtoidræt. år efter lærereksamen har ret til en lektion • Individuelklasseundervisning færre end detogmaksimale lektionstimetal på 26 lektioner pr. • TætLæs forældresamarbejde uge. hele lokalaftalen mellem Lejre Kommune og Lejre • Samarbejde med kommunens visitation, PPR, UU-vejleder Lærerforening: www.lejre.dk/lokalaftale.

og SSP Læs mereaktiviteter i Lejre Kommunes vision for skolerne i kommunen • Mange ”ud af huset”

www.lejre.dk/skolevision og læs mere om Lejre Kommune på www.lejre.dk. Du er:

• Læreruddannet med linjefag i dansk Følgende skoler søger nye medarbejdere: • Anerkendende og inspirerende i din tilgang til unge På skolernes hjemmesider beskrives det, hvad de mennesker enkelte • Erfaring i arbejde med autismespektrumforstyrrelser skoler søger, og hvad skolen forventer af ansøgerne. Din ansøgning dui et maile skolens leder. med Ansøgningsfristen er • Du kanskal indgå tættilrelationsarbejde eleverne onsdag den 1. juni 2016 kl. 12.00.meget Ansøges - og vægter relationsarbejdet højtder om ansættelse ved flere skoler, skal du ansøgning til hver skole. • Praktisk orienteret og sende kreativ en i opgaveløsninger • Holdspiller, men kan også selv 2, 4320 Lejre, Allerslev Skole: Bispegårdsvej • Har kørekort www.allerslev-skole.dk Allerslev Skole har 6 ledige lærerstillinger. Kontakt: Skoleleder Niels Berendsen, nibe@lejre.dk, viceskoleleder Tommy Fredensborg, tofr@lejre.dk eller afdelingsleder Britta Rohrberg, brro@lejre.dk.

Trællerupskolen: Herslevvej 23, Gevninge, 4000 Roskilde, www.traellerupskolen.dk Vi tilbyder: Trællerupskolen har 1 ledig lærerstilling som barselsvikar. • Godt kollegialt arbejdsmiljø med humor, respekt Kontakt: Skoleleder Mette Nørskov, mkno@lejre.dk eller og arbejdsglæde viceskoleleder Jesper Michelsen, jemi@lejre.dk

• Tæt kontakt med de unge og deres forældre

• Dygtige ogSkole: engagerede medarbejdere Kirke Saaby Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby, • Fleksibel arbejdsplads med gode muligheder for at præge www.kirkesaaby-skole.dk Kirke Saaby Skole har 1 ledig lærerstilling som barselsvikar. udviklingen og dagligdagen i Plan B Kontakt: Skoleleder Sanne Sørensen, sann@lejre.dk eller • Ugentlig forberedelsesdag viceskoleleder Alice Knutzon, • Plads til personlig udviklingalkn@lejre.dk • Delvis fleksibel arbejdstid

Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø, www.hvalsoe-skole.dk Arbejdssted: Ungdomsskolens Heltidsundervisning, Bygaden 51, Hvalsø Skole har 1 ledig lærerstilling. Kr. Hyllinge Kontakt: Skoleleder Lars Hansson, laon@lejre.dk eller Løn: efter overenskomsten Uddannelsesforbundet. viceskoleleder Hanne Grube,med hagr@lejre.dk

Arbejdstid: 37 timer/uge

Firkløverskolen: Skolevang 1, 4060 Kirke Ansættelsestidspunkt: 1. november 2016 Saaby, www.firkloverskolen.dk Firkløverskolen harPlan 2 ledige lærerstilling og 1 vikariat Oplysninger om B findes: www.lejreungdomsskole.dk under som lærer. ”Undervisning Plan B” Kontakt: Skoleleder Lene Endahl, leen@lejre.dk, 22 75 51 33, eller viceskoleleder Per Neidel, pene@lejre.dk, 21 48 37 54.

Du er velkommen til at få yderligere oplysninger hos konstitueret

ungdomsskoleinspektør Perde Rønde: Ansøgningsfristen til alle ledige stillinger er onsdag Tlf.: 20 23 47 76 hverdage mellem kl. 8:30 og 15. den 1. juni 2016 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til den enkelte skole. Ansøges der om ansættelse vedmed flererelevante skoler, skal dersendes sendes ansøgning senest til Ansøgningen bilag til en pero@lejre.dk hver skole. onsdag d. 14. september Der afholdes ansættelsessamtaler den 25. september.


6 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Sommerjazz i Osted Kulturhus Jazz med Six Foot Stompers og Henning Munk & Plumperne samt en grillmenu er programmet den 21. august, når Osted Kulturhus holder Sommerjazz igen. Det sker mellem 12.00 og 18.00. Igen i år har man lejet et festivaltelt på 250 kvadratmeter. Det betyder at både musikken, baren og publikum kan være i samme telt. På den måde kan man også garantere, at alle kommer til at sidde i tørvejr, uanset hvordan vejret ellers arter sig. Baren vil være åben med salg af drikkevarer til yderst rimelige priser. Programmet byder på mad mellem kl. 12.00 og 15.00, mellem kl. 13.00 og 14.30 Kl. 15.30 til 17.00 overtager Henning Munk og Plumperne Der er kun plads til cirka 200 mennesker, så du skal ikke vente alt for længe med at købe billetter. Billetter kan købes online via www.ostedkulturhus.dk eller direkte hos lokale handlende. På billedet ses Six Foot Stompers.

Roskilde Cykle Rings årlige cykelløb, afvikles i området ved Lejre Søndag d. 21. august 2016 Der køres i samtlige klasser fra U11 kl. 08.00 til A-klassen kl. ca. 12 og der forventes op i mod 2-300 startende ryttere. Start- og målområde bliver på Bispegårdsvej foran fodboldbanerne ved Allerslev Skole samt Lejre Hallen. Hele græsområdet bliver omdannet til stævneområde, hvor ryttere og tilskuere kan følge dagens løb. Ruten er et rundstræk på ca. 21 km. og som skal køres én eller flere omgange, alt efter hvilken aldersklasse man deltager i. RCR gør alt for, at løbet skal blive en stor succes samt et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arrangement. Derfor er dele af ruten blev ensrettet.

Ruten er som følger:

Bispegårdsvej v. fodboldbaner (retning vest) - t.h. ad Kisserupvej - fortsætter ad Hanehøjvej - t.h. ad Hjortemarksvej (gennem Kisserup by) videre ad Skullerupvej Kr. Såby (Omøvej) - t.h. ad Omøvej (50 m) - t.h. ad Samsøvej/Brobjergvej - videre ad Abbetvedvej - t.h. ad Lindborgvej (Gevninge by) - t.h. ad Orehøjvej - gennem Gl. Lejre by - videre ad Lejrevej (under banen) - t.h. ad Bisgårdsvej (opløb). Strækningen fra Kr. Såby, gennem Abbetved til Gevninge, vil være ensrettet i rytternes kørselsretning. Der vil være tydeligt skiltet og beboerne bliver særskilt underrettet. Grundet afspærring langs Bispegårdsvej samt hundredevis af parkerede biler og ryttere i området, vil passage gennem Bispegårdsvej være besværliggjort på dagen, hvorfor vi tilråder bilister til at søge andre veje i området.

Tak fordi du vælger at tage hensyn!

Venlig hilsen ROSKILDE CYKLE RING

Danmarkshuset fra OL i London ender nu i Hvalsø Med en mellemstation i Ry, hvor det blev anvendes som et pause- og mødested i Ry for byens borgere og erhvervsliv, fortsætter OL-huset fra London 2012 rejsen; denne gang til Hvalsø, hvor det skal bruges som bolig. Af Palle Bruselius

HVALSØ: Det danske OL-hus

fra London 2012 kommer til Hvalsø for at blive og blive brugt. Huset startede sin rejse som en idé om et repræsentationshus for dansk design og bæredygtige løsninger. Bag dette stod firmaet bnordic. dk, der ligger i Ry. Ideen blev udmøntet ved OL i London 2012, hvor det var opstillet i tre uger på St. Katharines Dock, hvor det fungerede som et ‘levende hjem’ i det danske hospitality område. Her kunne internationale gæster nyde dansk gæstfrihed, gastronomi og opleve godt design – fuldstændig som i et dansk hjem. Det blev undervejs besøgt af 360.000 gæster, herunder også HKH Prinsgemalen, kronprins Frederik, prinsesse Benedikte, prins Joachim og prinsesse Marie, flere danske OL-medaljetagere, internati-

onale medier og flere tusinde danske, engelske og internationale gæster. Siden har huset blandt andet fungeret som kulturhus i Ry og som showroom for forskellige dansk designede produkter. Huset ender nu sin rejse i Hvalsø, hvor det bliver tilpasset omgivelserne på Skovvej 7 i den gamle del af Hvalsø, så det fremover kan

fungere som en helårsbolig. Huset er på 63 kvadratmeter, men skal udvides. Huset bliver monteret på et eksisterende tilpasset kampestensfundament i løbet af august måned. Huset består på nuværende tidspunkt kun af ét rum – stue/alrum med køkken – så det skal suppleres med cirka 35 ekstra kvadratmeter – badeværelse og to værelser – som forventes tilføjet i løbet af efteråret. Huset består af 10 færdige moduler, som vejer 1 ton hver. Det er isoleret efter passivhus standarder og kræver kun opvarmning i ekstreme kuldeperioder. Facaderne er på to af siderne beklædt med canadisk cedertræsspån. På terrassen er anvendt

Det danske OL-hus som det præsenterede sig under OL i London i 2012.

asketræ. Anna Sandmann og Søren Bech er drivkraften i projektet, men det er Caja Bech, mor til Søren, der skal bo i huset. Caja har en datter, der er bosat ved Hvalsø, så området er ikke fremmed for hende. Anna og Søren arbejder selv intenst på projektet, men naturligvis med hjælp fra fagfolk undervejs, herunder køkkenfirmaet Invita i Roskilde. På grunden stod et gammelt hus fra 1800-tallet, der ikke var blevet vedligeholdt i mange år. Det var derfor udelukkende egnet til nedrivning. Det er så gjort nu, og byggeprojektet skrider godt fremad. Det danske område i London under OL i 2012 blev en succes.VisitDenmark, der under OL havde lavet en spørgeskemaundersøgelse, som viste, at 80 procent af de besøgendevar positive eller meget positive over for OLeventen. Oven i dette blev St. Katharine Docks tildelt en sølvmedalje, da den britiske avis The Times kårede danskerzonen som det næstbedste nationale område i hele London under OL.


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

/7

Socialdemokraterne vil bevare Den Grønne Kile LEJRE KOMMUNE: Bestyrelsen for Socialdemokraterne i Lejre Kommune er af den opfattelse, at der foreligger en ny situation i forhold til vejføringen gennem den grønne kile efter Naturklagenævnets afgørelse. - Vi opfordrer til, at nye muligheder overvejes, så den grønne kile kan bevares intakt til gavn for Hvalsøs nuværende borgere og kommende generationer, siger Connie B. Jensen, formand for Socialdemokraterne i Lejre Kommune. - Vi er ikke tilhængere af en lokalplan eller et kommuneplantillæg, der tillader en vej gennem hele den grønne kile. Det er vigtigt at bevare rekreative grønne områder centralt i byerne. - Hele ideen med den grønne kile vil blive spoleret, hvis en vej føres gennem området. En beslutning, der ikke er nem at gøre om senere. Vi opfordrer politikerne til at finde andre veje og er gerne til rådighed med ideer til konkrete løsninger.

Borgermøde om Rema 1000 i Kirke Hyllinge den udvalget beslutter om der skal udarbejdes lokalplan for en ny dagligvarebutik eller ej. Udvalget inviterer derfor alle

interesserede til mødet, der finder sted tirsdag den 23. august kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus. På mødet vil Rema 1000

være til stede for at præsentere deres ønsker, og der vil være lejlighed til at drøfte, hvad det vil betyde for byen.

Sommer Tilbud

Holdtræning

Kom og se alle vores nye smarte sko og sandaler ønsker at åbne en ny dagligvarebutik i Kirke Hyllinge.

Det skal ske i området, hvor Q8-tanken i dag ligger. Udvalget for Teknik og Mil-

jø ønsker at få kommentarer fra byens borgere, forretningsdrivende med flere, in-

Tilbage to steder i Lejre HVALSØ: Niels Pedersen var

godt 23 år portør på Roskilde Sygehus. Her fik via jobbet interesse for bedemandsfaget. - Man skal kunne snakke godt med folk. Kommunikation, empati og så vider skal være i orden, siger Niels. - De tre nøgleord for faget er for mig etik, omsorg og nærvær, tilføjer han. Niels er en kendt person i gadebilledet i Hvalsø. Han var nemlig tidligere syv år hos Wissmanns Begravelsesforre og betjente butikken på Hovedgaden. Nu er han sin egen herre. Han åbnede først Søgade Begravelse i Ringsted, siden er det så blevet til hjørnet af Bygaden og Landevejen i Osted og nu også Hvalsø. Åbningen i Hvalsø blev fejret fredag den 12. august med en velbesøgt reception.

Stadig ledige pladser på vores hold

Særlig kollektionMandag: til folk kl.med følsomme 8.45-9.45. START 5.9 fødder. Fodtøjet er Stryke/stræk udført i de bedste materialer, har suveræn stødabsorbering Styrketræning for mave, baller, lår og ryg samt afspænding af hele kroppen. og høj stabilitet. Priser fra kr. 1000,- til 1350,AEROBIC/DANSE INSTRUKTØR: Christel Dahl 15 gange kr. 975,-

torsdag kl. 17-18. START 8.9

Mandehørm/ herrehold 40+

10%

Grundig opvarmning efterfulgt af cirkeltræning. kr. 300,- pr. måned med henvisning ellers kr. 450,-

ONSDAG KL. 17-18. START 7.9 samt TORSDAG KL. 11-12.50. START 8.9

10%

Fysio-pilates

• Fysio-pilates er forudsætnings træning • Det øger bevidstheden om udgangspunkt for bevægelse • F.eks. dårlig holdning = forkert forudsætOnsdag: kl. 8.45-9.45. START 7.9 ning for bevægelse = smerte samt udgåede modeller til kr. 350,Go´morgen motion • Fysio-pilates lærer dig at finde kontrol Aerobic og dans samt styrketræning for lår over de rigtige muskler, for at sikre gode (Ikke vist) og baller bevægelser AEROBIC/DANSE INSTRUKTØR: FYSIOTERAPEUT/FYSIO-PILATES INSTRUKTØR: Christel Dahl Niels Ole Knakkergaard 15 gange kr. 975,kr. 300,- pr. md. med henvisning/uden 437,INSTRUKTØR: Fysioterapeut Niels Ole Knakkergaard

Onsdag den 16.maj kl.13.00 - 16.00

Tilmelding på klinikken eller på mail til: info@benefit-osted.dk

Langetoften Lejre •∙ Tlf.: Tlf 46497740 Langetoften9A 9A ∙•4320 4320 Lejre 4649 7740 ∙• www.ostedfysioterapi.dk www.benefit-osted.dk

”Køkkenet i OL-huset er udført i samarbejde med Invita Roskilde”

© Produktion Lejre Lokalavis T.: 20 75 08 08 - 2016

KIRKE HYLLINGE: Rema 1000


8 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Stærke tilbud

Vi hakke selv vore r oksekød s

Pr. stk.

30,-

Kalve Ribeye Ca. 200 gr.

Slagterens friskhakkede Oksekød 8-10%. Ca. 1. kg.

FRIT VALG

Hjemmelavet Lasagne Ca. 700 gr. eller

Hjemmelavet Tortilla

med oksekød. 4 stk.

40,-

Skinkeschnitzler eller skinketern Ca. 800 gr.

S ENSK S S TEE DE A LIKENT E D ETJ B

Pr. 1/2 kg

Jens Langkniv Ost

45,-

Pr. stk.

Hjemmelavet Ribroast Ca. 800 gr.

Pr. pakke

Delikatessen

SPAR 38,- pr. kg.

Pr. pakke

45,-

Pr. pakke

Skovhuggerkoteletter Ca. 800 gr.

Hel frisk Rødspætte

45,-

Delikatessen

Pr. stk.

50,-

50,-

20,-

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Pr. bakke.

GRILLBAKKE 2 Tykstegsbøffer, 2 nakkekoteletter og 2 hj. lavede grillpølser

79,-

Tilbudene gælder fra onsdag den 17. august til og med lørdag den 20. august 2016.

U

A

EM

TI

K

SV

N

ÆRKET

B

Bageren 7-19

Åbent alle dage 8-19 Skolevej 1 · 4330 Hvalsø


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 20166

Stærke tilbud Grønthandel

Grønthandel

FRISK FRUGT OG GRØNT HVER DAG

Pr. pose

ØKOLOGISKE Gulerødder Kl. 1. Ca. 1. kg.

Grønthandel

FRISK FRUGT OG GRØNT HVER DAG

FRISK FRUGT OG GRØNT HVER DAG

Pr. pose

8,-

ØKOLOGISKE Bananer

Kl. 1. Ca. 700 gr.

10,-

Pr. pakke

Grøn Pebermix Kl. 1. Ca. 400 gr.

10,-

HUSK

BRØDKORT Hvert 10. brød er

GRATIS

FRIT VALG

Schulstad brød Flere varianter.

Pr. stk.

10,-

Form Franskbrød Med eller uden birkes.

Prinz von Preussen Halbtrocken

20,-

Pr. stk.

Wienerbrød

Med hindbær, creme eller sveske.

5,-

Tallaro

Italien. Har en snert af sødme. Pr. flaske 59,95.

Rheingau 2014. Pr. flaske 94,95

Ta´ 2 flasker

Ta´ 3 flasker

120,-

120,-

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Ta´ 6 flasker

Messeri

Negroamaro Primitivo Salento. Italiensk vin. Pr. flaske 69,95.

220,-

Tilbudene gælder fra onsdag den 17. august til og med lørdag den 20. august 2016.

U

A

EM

TI

K

SV

N

ÆRKET

B

Bageren 7-19

Åbent alle dage 8-19 Skolevej 1 · 4330 Hvalsø

/9


10 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Italiensk organist i Glim Kirke

Hovedgaden afspærret hele ugen

Nicoló Sari spiller italiensk orgelmusik onsdag d. 17. august kl. 19.30. Han er født 1987 og fra Venedig. Han har studeret orgel og komposition på konservatoriet Benedetto Marcello-konservatoriet i Venedig. Han har deltaget i talrige orgelkonkurrencer og vundet priser for sit spil. Han er ansat som organist ved kirkerne Carmini og San Trovaso i Venedig.

Hovedgaden i Hvalsø er lukket i perioden fra mandag den 15. august til og med fredag den 19. august, da området, hvor det kommende butikscenter skal ligge, skal have nyt kloakstik. Hovedgaden afspærres mandag morgen ved Præstegårdsvej og ved Skolevej. Det betyder, at trafikken kan passere ad både Søvej og Skolevej.

Ingeniøren der gik hen og blev jernalderkriger Til hverdag er Thomas Prahl en helt almindelig mand. Han har et helt almindeligt job som ingeniør hos Banedanmark og bor i en helt almindelig lejlighed på Nørrebro. Men ...

Harker og Ravn bliver aldrig enige om, hvem der er bedst. Hjælp dem med at få sagen afgjort i Sagnlandet Lejre den 20. og 21. august.

LEJRE: Der er bare lige det, at

hed, eller om det hele ender i skærmydsler og sværdkamp vil Thomas ikke røbe. Men vil man vide, hvem af de to høvdinge der vinder mest hæder og ære, hvilket kvindfolk der vinder en tur i høet med storfyrsten, hvilken stakkel der ender dagen med at blive et hoved kortere, eller hvad der for de enkelte af foreningens medlemmer, er det bedste ved at have en ekstra identitet som jernaldermand eller kvinde, kan man møde dem alle, når det går løs i Sagnlandet Lejre lørdag og søndag den 20. og 21. august. Efter forestillingen kan publikum se nærmere på jernalderkrigernes våben og prøve nogle af dem. Børnene kan få en trækketur på foreningens islandske heste og alle kan smage på jernaldergrøden. Alt dette foregår i Sagnlandet Lejre den 20. og 21. august mellem kl. 13.30-16.00.

Thomas ikke kun er Thomas. For bagerst i hans helt almindelige tøjskab, i den helt almindelige lejlighed på Nørrebro, ligger der noget, som skiller sig ud fra indholdet i de fleste andre helt almindelige københavnske tøjskabe. Godt gemt bag t-shirts, skjorter og bukser, står der en taske med et gult og brunt outfit, der er alt andet end almindeligt. Det er hverken lavet i akryl eller spandex, det har ikke underbukserne på ydersiden, og det ville med sikkerhed være svært at tage det på, mens man stod i en alt for trang telefonboks. Men det er næsten lige så sejt, og der er en kappe til. For når Thomas ikke er Thomas, er han jernalderkriger. Hver sommer kan man møde ham rundt omkring i Danmark, med et sværd i hånden og klædt i den gule dragt, der er lavet i håndsyet

uld fra inderst til yderst. I øvrigt er Thomas, ud over at være ingeniør og jernalderkriger, så også formand for foreningen Prindsens Hverving, der i dag er en af Danmarks mest erfarne reeanactorgrupper: - At være formand for en forening som Prindsens Hverving er en helt speciel oplevelse. Både fordi gruppen består af så mange spændende og så vidt forskellige mennesker, men især fordi man får lov til at gøre det, der er foreningens formål – at være med til at gøre folk klogere, og formidle viden om samfundet som det så ud i jernal-

deren for omkring 2000 år siden, forklarer han. Der er fart over feltet, når Thomas Prahl sammen med de lidt over 30 medlemmer af foreningen tager ud i det ganske danske land for at sætte jernalderen på nutidens dagsorden. Tidligere i år tørnede de sammen med deres romersk inspirerede modstykke, reenactorgruppen Legion IV, i et imponerede udstyrstykke, og i weekenden den 20. og 21. august runder de sæsonen af, når de opfører deres populære show, ’Kappestriden’, i Sagnlandet Lejre. Her udnytter de en god por-

tion humor og den fiktive fortælling om to stridslystne høvdinge til at sætte kød og blod på livet i jernalderen og fremvise fortidens kogegrej, dragtudstyr og våben. Fortællingens to kumpaner har nok at strides om, fortæller Thomas, og forklarer, at stykkets to hovedpersoner hver især er overbevist om fortræffeligheden af både deres egne og deres tilhængeres evner i så forskellige discipliner som spydkast, grødkogning og hovedhugning med sværd fra hesteryg. Den slags kan man jo kun afgøre ved at lade det komme an på en prøve, der på for-

nemmeste vis sætter jernaldergrejet i spotlyset. - Al vores udstyr er kopier, der svarer til, hvad man har fundet fra jernalderen. Det gælder både våben, dragter og andet grej, der alt sammen bliver lavet så tæt på originalerne som muligt, forklarer formanden, der dog lover at foreningens medlemmer går med kompromis med autenticiteten på et enkelt punkt: - Vi plejer at bruge vandmeloner som stand-ins, når der skal hugges hoveder, det er mere praktisk, siger han. Om de mange dyste kan afvikles i fred og fordragelig-

så få størst fordel, når de bliver en integreret del af fødevareindustrien? Det anslås at omkring to milliarder af jordens befolkning allerede betragter insekter som en væsentlig del af deres daglige fødevareindtag og særligt i Afrika og Asien finder man i dag en stor del af de 20.000 insektfarme, hvor der produceres fårekyllinger, melorme, græshopper og silkeorme som delikatesser. I Vesten findes der stadig et ikke uvæsentligt forbehold for at betragte insekter som en fødevarekilde, men med rapporten og anbefalingen fra FNs fødevare- og

landbrugs-organisation FAO (2013) om at insekter bør opdrættes med det formål at anvende dem som fødevarekilde til både mennesker og dyr, er det for alvor blevet understreget, at spiselige in-

Insekter som fødevarer HVALSØ:

Dokumentarfilen ’Bugs’ kan ses den 13. september i Hvalsø Bio i smarbejde med DOXBIO. I disse år appellerer eksperterne stærkt til verdens forbrugere om at indtage en mere bæredygtig og økologisk adfærd. Siden FN udsendte sin anbefaling i 2014 om at betragte insekter som et nyt og væsentligt supplement til vores fødekæde, har interessen for spiselige insekter været stærkt stigende. Igennem de sidste par år har kokke og gastronomer derfor sat fokus på insekternes smag, miljøforkæmpere på deres minimale økologiske belastning og folkesund-

hedsforskere på deres ernæringsmæssige fordele. Meget ser ud til, at insekter bliver den nye superfood, som både kan blive løsningen og udfordringen på de globale fødevareproblemer. For insekter er rige på protein, miljøvenlige at opdrætte og politisk populære. Men kan potentialet omsættes til virkeligheden og vil det nogensinde lykkes for gastronomerne at få forbrugerne til at glemme deres forbehold for småkrybet? Sammen med researcheren Josh Evans og de to chefkokke Ben Reade og Roberto Flore fra den danske organisation Nordic Food

Lab har filminstruktøren Andreas Johnsen i de sidste tre år rejst rundt i verden og besøgt nogen af de lande og folkeslag, hvor man gennem generationer har spist insekter som en naturlig del af deres daglige fødeindtag. Alt virker på overfladen ganske logisk og selvfølgeligt, men tanken om en omstilling rejser nye spørgsmål og overvejelser. For hvis industrielt fremstillede insekter bliver normen, vil de så være ligeså appetitlige og gavnlige, som dem man indsamler i de bæredygtige økosystemer? Og hvis insekter er svaret på vores globale fødevareudfordringer, hvem vil

sekter ikke blot er en mulig men en nødvendig fremtidig proteinkilde, hvis vi ifølge prognoserne skal blive i stand til at brødføde ni milliarder mennesker i 2050.


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016 /

KIRKE HYLLINGE lt id Vi har a erbrød g a b l ækkert lb o i Holbæk e fra Vend A LT ID R VI HAR A H R O F R E D ER

HUSK

SØNDAG , LØRDAG og AG ED FR R VE H . 7,95

T YKK 5 RUNDS 0,-

. 100 gr Vej selv slik

FO R 1

SLAGTEREN TILBYDER DENNE UGE

39

22

95

OKSE CULOTTE Pr. 1/2 kg.

95

SVINEMØRBRAD Pr. 1/2 kg.

STORE LÆKRE BLOMMER

SODAVAND

Coca Cola, Fanta, Schweppes, Tuborg Squash, Sprite, Ramlösa eller Blue Keld. 1,5 liter. FRIT VALG

1

Alle tilbud gælder fra tirsdag til fredag med mindre andet er nævnt ved det enkelte tilbud. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

Pr. stk.

10

00

00

HUSK ONSDAG ER FISKEDAG HOS MENY I KIRKEHYLLINGE

75,KULMULEFILET PR. 1/2 KG. ...... 79,HEL DANSK ØRRED 420 GR. .... 49,LAKSESIDE 600 GR. ...................

Meny Kirke Hyllinge Postshop: Følger butikkens åbningstider

Telefon 46 40 41 00

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 8.00 - 20.00

MØD OS PÅ FACEBOOK

Købmand Michael Bjerre Ascanius

11


12 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Udstilling i biografens foyer August måned ud udstiller billedkunstneren Bodil Kløvgaard i Hvalsø Bios café og foyer. Hun har de seneste 10 år beskæftiget sig med malerkunstens mange facetter. ”Naturen er en evig glæde og min største inspirationskilde i mine kreative processer”, siger hun om, hvad der sætter hende i gang. Akryl på lærred er hendes foretrukne materialer. Redskaberne er pensel, spartel og fingre. Bodil maler mange lag på lag og eksperimenterer med forskellige udtryk. ”For at lære nyt og udvikle mig i det kreative rum deltager jeg løbende i kurser hos anerkendte kunstnere”, fortæller hun. ”Jeg har valgt den blå farve, himlens og havets farve, som den mest gennemgående, og mine malerier spænder fra det naturalistiske til det mere abstrakte. Udstillingen i Hvalsø Bio viser de mere abstrakte af hendes værker. Man kan se flere eksempler på Bodil Kløvgaards kunst på www.bodil-kloevgaard.dk.

Særlige fakler overrakt til Lions Club ROSKILDE/LEJRE: Præcis en måned før tænding af den første fakkel i Nuuk i Grønland blev tre særlige fakler , der skal anvendes ved Lions’ 100-års jubilæum, officielt overrakt til Guvernørrådet for Lions Club ved en højtidelighed, som blev afholdt på Roskilde Tekniske Skole. Til stede ved overrækkelsen var repræsentanter for Roskilde Tekniske Skole, Lions Club Bramsnæs/Hvalsø og 100aarsudvalget. Forhistorien er den, at der på et zonemøde i Roskildezonen i januar 2016 blev forespurgt til de planlagte fakler. Michael B. Hansen, som er medlem af 100aardsudvalget svarede, at hvis det ikke skulle være en havefakkel fra JEM og FIX, ville det billig-

ste være at tage til Lillehammer i Norge og ”låne” den

olympiske fakkel. En deltager rettede spørgs-

målet til en repræsentant fra Lions Club Bramsnæs/Hval-

sø, Martin Stokholm., der er faglærer på Roskilde Tekniske Skole ” tyggede ” lidt på ideen og lovede at tage ideen med på sit arbejde. Her involverede Martin sin kollega, Jan Pedersen i planen, og ledelsen for skolen blev også inddraget. Snart havde man også holdt det første møde med skolens tidligere faglærer, Alex Henriksen, der er ekspert i blikarbejde. En idé var født og en plan var lagt. Roskilde Tekniske Skole stod for det administrative, Martin Stokholm var kontaktpersonen til 100aarsudvalget. Martin og Jan Pedersen skulle være skolens tovholdere på projektet, mens Lions Bramsnæs/Hvalsø står inde

for at materialerne til fremstilling af faklerne bliver betalt. Guvernørrådsformand John Jagd takkede i sin tale alle de implicerede parter og fremhævede især den pionerånd, som havde præget fakkelprojektet fra start til slut. Martin Stokholm fremhævede i sin tale, at det have været en speciel udfordring for de implicerede håndværkere, men opgaven havde været fagligt spændende og det var ikke mindst en ære at have skabt væsentlige ydere symboler, som skal bruges til fejring af 100 året for verdens største humanitære hjælpeorganisation. Kilde: Gerner Jacobsen, 100 årskoordinator for MD 106.

I gamle dage: Byfest i Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: For 60 år siden sad en mand og en kvinde på en vogn, der kørte gennem gaderne i Kirke Hyllinge. Det ville der ikke være no-

get usædvanligt i, hvis det ikke var fordi, de samtidig blev klippet og friseret af to af byens frisører. Anledningen var byfesten og de erhvervsdrivendes årlige op-

Michael´s Autoruder

Autoriseret reparation og udskiftning af autoruder. Vi kommer og udfører arbejdet hos dig. Vi har forsikringsaftale med ALLE selskaber.

Ring og få d et godt tilbu 29 60 11 09

Autoriseret Autorudereparatør, Michael Holt Gershøjgårdsvej 7 · 4070 Kirke Hyllinge Telefon 29 60 11 09 · vic-jet@mail.dk www.michaels-autoruder.dk

tog. Det kan ikke så meget have været for reklameværdien, alle kendte jo hinanden alligevel. Mon ikke der var en kappestrid om, hvilken handlende eller håndværker, der mest underholdende og morsomt kunne illustrere deres erhverv? Og hvert år en vinder. Det er frisørmester Carl. R. Jørgensen, der klipper tømrer Otto Olsen. Hvem den kvinde er, der bliver behandlet efter alle

Den lokale taxa i Lejre Kommune

Taierxa ´s tax ten Ca4rs og 8 personers

kunstens regler af Ebba Jørgensen, den anden del af frisørparret, ved vi ikke. Men vi kan måske gætte på, at det er fru Olsen? Billedet findes på Lejre

Bibliotek og Arkiv sammen med mange tusind andre fra hele kommunen. En stor del af billederne kan ses på hjemmesiden arkiv.dk.

46 49 27 00

SKOVBO-KØGE KLOAK SERVICE • • • •

Slamsugning • Højtryksspuling Rødder i rør fjernes med roterende knive Udboring af faldstammer, gulvafløb m.m. TV-inspektion for fejlfinding i kloaksystemer

INDUSTRISERVICE

• Mammutsugning • Tørstofsugning og blæsning, rensning af tekniske anlæg m.m. • Opsugning og transport af olie og kemikalier

DØGNVAGT - kun v/ akut kloakstop: 56 82 09 15 · “DE GRØNNE MILJØBILER”

Valorevej 40 - 4130 Viby Sjælland - www.skovbokloakservice.dk - E-mail: sks@skovbokloakservice.dk

Book din lokale taxi i Roskilde og Lejre på Dantaxi’s App eller ring 46 75 75 75 DANTAXI i Roskilde & Lejre Download Appen her


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

/ 13

Ugens knaldtilbud 1 kg medisterpølse uden gluten. Pr. kg. . . . . . . . . . . . . . . . kr.

22-årig skaber på et år millionomsætning i webshop Den 22-årige Rasmus Bruus Larsen, der bor i Kirke Saaby, har på cirka et år banket en webshop om til en millionomsætning. Af Palle Bruselius

KIRKE SAABY: Ved siden af sit studie på Katedralskolen i Roskilde, arbejdede Rasmus som bryllupsfotograf. Han havde faktisk temmelig meget at lave, men endte med at gå lidt kold. Lysten til at fotografere forsvandt mere eller mindre. Sidste år købte kan webshoppen Bekko, der solgte lamper. Den gør den stadig,

men Rasmus har udvidet sortimentet med møbler og livsstilsting. Varesortimentet er altsammen nordisk design, ikke mindst dansk. - Det er kvalitetsvarer, og vi henvender os nok mest til mellemsegmentet. Vi er ikke oppe i de dyre lamper, men stadig oppe i høj kvalitet, siger Rasmus Bruus Larsen. Firmaet har adresse på bopælen i Kirke Saaby. Omsætningen er på cirka et år vokset til en million kroner. - Målet for 2016 er at nå op på en omsætning på halvanden million, siger Rasmus, og tilføjer: - I den forbindelse tror jeg meget på julehandelen. Den skulle gerne give en masse omsætning. - Vi vokser med cirka 20 procent pr. måned i forhold

til den samme måned sidste år, fortæller Rasmus. En vigtig del af hans markedsføring er to bloggere, Camilla og Jenny, som han har ansat. - Da jeg overtog Bekko, rebrandede jeg webshoppen og ansatte Jenny i januar for at starte en blog. Siden har jeg også hyret Camilla. De arbejder begge to hjemmefra og skriver om bolig og livsstil. Bloggen giver inspiration. De to leverer meget værdi til virksomheden. Jeg koncentrerer mig om at drive forretningen, fortæller Rasmus til Lejre Lokalavis. Bekko har allerede nu næsten 5.000 følgere på eksempelvis Instagram, hvilket er særdeles godt på så kort tid. Bekko er i fuld gang med at lægge markedsføringsplaner for julen, som er den absolutte bedste sæson for

webshoppen. Rasmus har haft flere succesfulde blog-samarbejder. Det er en medvirkende årsag til, hvorfor han i fremtiden satser stærkt på netop denne form for samarbejder. Rasmus mener, det er godt givet ud, og at kunderne får større tillid til virksomheden, når markedsføringspengene lægges hos bloggere, fremfor de normale trykte reklamer. Rasmus prøver at holde fingeren på pulsen på alt indenfor online markedsføring, sociale medier og content marketing, altsammen noget der kan have stor betydning for webshops i dag. Fremtidsplanerne omfatter en udvidelse til Sverige. - Det er gået godt i Danmark, så nu kigger vi på Sverige og skal starte en svensk hjemmeside med videre.

50,-

Ugens steg Marineret grillkam til 4-5 pers. Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

99,-

Ugens menu • Ølbrasierert kødkvæg med skysauce. • Stegte rodfrugter og pommes saute. Til 2 pers. (klar til ovnen) Pr. menu . . . . . . . . . . . .kr.

179,-

Cykelløb i Lejre-området LEJRE: Roskilde Cykle Rings

årlige cykelløb afvikles i området ved Lejre, søndag den 21. august. Der køres i samtlige klasser fra U11 kl. 08:00 til A-klassen kl. cirka 12:00 og der forventes op i mod 2-300 startende ryttere. Start- og målområdet bliver på Bispegårdsvej foran fodboldbanerne ved Allerslev Skole samt Lejre Hallen. Hele græsområdet bliver omdannet til stævneområde, hvor ryttere og tilskuere kan følge dagens løb. Ruten er et rundstræk på

cirka 21 kilometer og skal køres én eller flere omgange, alt efter hvilken aldersklasse, man deltager i. RCR gør alt for, at løbet skal blive en stor succes samt et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arrangement. Derfor er dele af ruten blev ensrettet. Ruten er som følger: Bispegårdsvej ved fodboldbaner (retning vest) - til højre ad Kisserupvej - fortsætter ad Hanehøjvej - til højre ad Hjortemarksvej (gennem Kisserup by) videre ad Skullerupvej - Kirke Saaby (Omøvej) - til højre ad Omøvej

(50 m) - til højre ad Samsøvej/Brobjergvej - videre ad Abbetvedvej - til højre ad Lindborgvej (Gevninge by) til højre ad Orehøjvej - gennem Gl. Lejre by - videre ad Lejrevej (under banen) og til højre ad Bisgårdsvej (opløb). Strækningen fra Kirke Saaby, gennem Abbetved til Gevninge, vil være ensrettet i rytternes kørselsretning. Der vil være tydeligt skiltet, og beboerne bliver særskilt underrettet. Grundet afspærring langs Bispegårdsvej samt hundredevis af parkerede biler og

ryttere i området, vil passage gennem Bispegårdsvej være besværliggjort på dagen, hvorfor arrangørerne tilråder bilister til at søge andre veje i området.

INFO / Læserbreve • Debatindlæg/læserbreve skal sendes til redaktion@lejrelokalavis.dk. • Du skal huske, at sende et billede med som vedhæftet fil.

Ugens pakke til 5 middage. Pr. pakke KUN . . kr.

299,-

Osted Slagter & Selskabslokale

Fugletoften 6, Osted · 4320 Lejre Tlf. 46 49 70 44 · www.slawter.dk


14 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Kunst og have

Ledeord i Lejre Lokalavis

Atelier Art and Word i Smidstrup, som Henrik Høyer og Ulla Borck står bag, holder åbent såvel indendørs som udendørs i dagene den 20.-21. august. Alle dage klokken 11-17:00. Du kan finde kunst både ude og inde, og du kan købe sandwich, kaffe og kage.

Du har sikkert bemærket, at vi i alle artikler i et stykke har brugt, hvad vi her på avisen kalder for ledeord. Det er typisk navnet på den/de byer, eller område, artiklens indhold relaterer sig til, men kan også være andet. Er der byen Hvalsø, så skriver vi naturligvis HVALSØ. En undtagelse er Lejre, for her er det ikke nok at skrive Lejre. Er det byen eller kommunen, vi skriver om? Derfor skriver vi LEJRE KOMMUNE, hvis det er kommunen og LEJRE BY, hvis det er byen, artiklen relaterer sig til. Sportsaktiviteter får ledeordet SPORT. Vi anvender ikke forkortelser af bynavne.

Kommentarer affødt af Christian Planks læserbrev LÆSERBREV Af Ruth Nielsen Enebærhaven 14, 4330 Hvalsø

Hvad mener du egentlig Christian med din overskrift? Det er velkendt, at vi mennesker ser og hører, det vi helst vil. Det kunne lyde som om, borgerne i Lejre skal anskue kommunen på samme måde som propagandaskriftet Vores Sted.

Her tales kommunen virkelig op. Fejl og mangler forsvinder jo ikke bare man, hvis man lukker øjnene. Flere har udtalt kritik af kommunens politiske ledelse og administration. Blandt andet Karen Højte Jensen, der har påpeget, at kommunalpolitikerne har

handlet stik imod gode råd senest i forbindelse med LK 40. Og Flemming Nør Pedersen udtaler velbegrundet kritik af kommunens ledelsen, og ligeledes Erling Svendsen, der fremfører lignende argumenter. Mange borgere interesserer

sig for kommunens ve og vel, hvilket kan ses i et stigende medlemstal i Hvalsø Bylav. Formanden, Gert Fabrin har foreslået, at kommunen kalder sig Lejre den grønne Landkommune. At tale kommunen op løser ikke alle problemer,

tag imod gode råd og saglig kritik, i stedet for at føre blokpolitik. Et demokrati er kendetegnet ved en åben dialog. Lad os arbejde for, at kommunalbestyrelsen får en bredere sammensætning ved valget i 2017.

Fysisk tilgængelighed til bygninger og faciliteter LÆSERBREV Af Erik Bahn Medlem af Handicaprådet i Lejre

Ved festlige lejligheder er det ofte blevet nævnt, at Lejre Kommune gerne til

være landets mest tilgængelige kommune. Et mål som kommunens mange ældre og personer med funktionsnedsættelser ser frem til med glæde og håb. Målet kræver dog en bred tilslutning fra alle personer som ejer eller på anden måde administrerer en eksisterende eller ny bebyg-

gelse. Derudover kræves der en faglig indsigt både i de krav vedr. fysisk tilgængelighed, der stilles i Bygningsreglementet såvel som i de hensigter og mål, der stilles i Kommunens handicappolitik, Kommuneplan og Lokalplaner. Handicaprådet i lejre Kommune fremfører spørgs-

mål vedr. tilgængelighed til bl.a. kommunens ejendomme på alle rådets møder og Lejre Erhvervsforening har i dette forår haft adgang/tilgængelighed til bl.a. erhvervsforeningens medlemmers forretninger og virksomheder på dagsordenen. Det er derfor en stor tilfredsstillelse at konstate-

re, at SuperBrugsen, Skolevej 1 i Hvalsø har udført en ombygning, som stort set giver gode adgangsforhold for alle inklusiv for personer med en eller flere funktionsnedsættelser. Det skal fremhæves, at forretningen også har et offentligt og tilgængeligt toilet beregnet for forretningens kunder.

En enkelt detalje ved indretningen af toilettet kan her give problemer for nogle kørestolsbrugere. Direktøren for Brugsforeningen har lovet at tage sig af problemet. Håber, at ovennævnte gode eksempel vil anspore andre bygningsejere i Lejre Kommune med flere i fremtiden.

”Grusbanden” slår til på Sjælland En ny bande ved navn Grusbanden er netop dannet på Sjælland. Den har dog intet at gøre med hverken motorcykler, narkotika, bandekrig eller andre ting, der ofte forbindes med ”bander”.

SJÆLLAND: Grusbanden kæmper for at sikre et godt vandmiljø for havørrederne i de sjællandske vandløb. Den Sjællandske Grusbande er et stort netværk af frivillige, der arbejde med at øge fiskebestandene i vandløbene. Den har fået sit navn, fordi en stor del af arbejdet handler om at udlægge gydegrus – det er sten på størrelse med valnødder, hvor ørrederne lægger deres æg – i landsdelens åer og bække. Men bandemedlemmerne skal også arbejde med udsætning af ørreder, opfiskning af moderfisk til avlsarbejdet, plantning af træer og vandplanter og meget andet. Initiativerne er alle med til at

engagerede frivillige samt kommunerne – at planlægge nye vandløbsprojekter på hele Sjælland, som medlemmerne i Grusbanden kan koble sig på, hvor og hvornår det passer dem. – På denne måde håber vi at kunne aktivere endnu flere i den frivillige vandplejeindsats, der allerede foregår, og jeg er sikker på, at de mange ekstra hænder vil betyde, at der kommer meget mere gang i arbejdet med at hjælpe de vilde fiskebestande i vandløbene, forklarer Rune Hylby.

forbedre havørredbestandene og bidrager til at gøre fiskeriet efter havørred mere spændende og attraktivt. Flere vilde havørreder øger også muligheden for at tiltrække lystfiskere fra ind- og udland, så Grusbandens indsats vil kunne være med til at give kystkommunerne en kærkommen økonomisk saltvandsindsprøjtning.

Enestående samarbejde Grusbanden er et samar-

bejdsprojekt mellem et eksisterende netværk af frivillige lystfiskere, Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, som lige nu består af 12 sjællandske kommuner. Det specielle samarbejde mellem kommunerne, turisterhvervet, Danmarks Sportsfiskerforbund og de frivillige, som er kernen i Fishing Zealand, betyder, at Grusbanden lige fra dag ét vil kunne gøre en forskel.

Sportsfiskerne udfører allerede i dag masser af projekter i vandløbene i samarbejde med kommuner og lodsejere, men i nogle områder mangler der hænder til at løfte opgaverne – og her kommer Grusbanden ind i billedet. Ingen grusbande uden en bandeleder; han hedder Rune Hylby, og hans opgave er – i samarbejde med en masse erfarne og kompetente personer fra foreningerne,

Tror på 1.000 medlemmer Projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen, Lejre, glæder sig over, at Grusbanden nu er en realitet. – Fishing Zealand er en organisation, der udvikler sig konstant og i højt tempo. På under tre år er vi gået fra to til 12 medlemskommuner, og med dette nye initiativ sætter vi endnu mere skub på vandløbsplejen, så vi kan bidrage til at sikre gode og sunde havørredbestande. Jeg har meget høje forventninger, og det vil ikke overraske mig, hvis Den Sjællandske Grus-

bande har mere end 1.000 medlemmer inden for ganske få måneder. Jeg ser i den grad frem til at kunne tilbyde bandemedlemmerne en masse konkrete aktiviteter, som de kan blive involveret i, fortæller Gordon P. Henriksen. – Jeg tror på, at dette initiativ virkelig kan gøre en forskel for havørredbestanden på Sjælland og ikke mindst sætte endnu mere fokus på det store frivillige arbejde, der foregår derude. Interesserede opfordres til at blive bandemedlemmer, og her er der ingen optagelsesprøve. Man bidrager, når det passer en, og hvor det passer. Man kan læse mere om projektet på www.fishingzealand.dk/grusbanden og melde sig ind via Facebook-gruppen, ”Den Sjællandske Grusbande”.

INFO / Annoncering • Kontakt os og få en professionel annoncesnak. Ring: 46 48 07 70.


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

VELKOMMEN TIL

99,-

FRILANDSGRIS

LA

K.

2F

2S

T

IRMA ROSKILDE SK

ER

119,SPAR 119,-

K

HALV PRIS

ER

2P AK

100,-

OKSEMEDALJON

af tykstegsfilet. 500 g. Pr. pk. 80,00

SPAR 60,-

FRILANDS SVINEMØRBRAD Min. 900 g. Kg-pris maks. 110,00

HALV PRIS

TESAURO A VINO ROSSO

IRMAS GRØNSAGER Dybfrost.

30,SPAR 30,-

.S

K.

PR

3S

T

2 x 75 cl. Literpris 79,33. Italien.

TK

.

10,-

DANSK SPIDSKÅL

Tilbuddene gælder til og med lørdag d. 20. august 2016. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Irma bytter per kulance.

Skomagergade 21, 4000 Roskilde

/ 15


16 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Absolut grund til jubel: Hva To års konstant pres fra Hvalsø og Lejre Pendlerforening overfor DSB vedrørende – set med lokale øjne mildest talt utilfredsstillende køreplaner – har bidraget markant til et godt resultat – endda så det vil noget. DSB følger nemlig nu pendlerklubbens ønsker vedrørende Hvalsø. Af Palle Bruselius

HVALSØ: Pendlerne i Hvalsø

(samt Lejre, Tølløse og Vipperød) er efterhånden vant til en form for susen for ørerne på perronen. En masse tog suser nemlig bare forbi uden stop på de fire stationer. Det bliver nu bedre for Hvalsøs vedkommende. Fra december vil de tog, der i dag suser forbi Hvalsø uden stop, stoppe i Hvalsø. Faktisk må det være svært for pendlerklubben at få armene ned. Det gælder nemlig alle gennemkørende tog i aftentimerne på hverdage samt alle gennemkørende tog i hele weekenden (lørdage og søndage). Helt præcist får Hvalsø syv stop mere på hverdage og hele 38 flere stop på lørdage og søndage. Oven i dette tilgodeses alle

stationer mellem Holbæk og Roskilde med et tog mere i myldretiden mellem kl. 7.00 og 8.00.

Halvandets års dialog DSB har efter halvandet års dialog med pendlerklubben besluttet at opprioritere betjeningen af Hvalsø station. DSB har fortalt til pendlerklubben, at man nu vurderer, at Hvalsø rummer et potentiale for passagertilvækst. Hvalsø kan derfor i de kommende år se frem til endnu bedre togbetjening. - Denne konklusion bifalder pendlerklubben, og vi roser DSB for at nå frem til konklusionen. Vi har således selv i vores dialog med transportministeriet og med DSB igen og igen fremhævet de økonomiske beregninger, udarbejdet af transportministeriets embedsfolk, og som

Fester der huskes... ...og tales om

klart viser, at det vil give øget indtjening til DSB hvis hurtigtogene betjener Hvalsø, siger Erwin Næs, talsmand for pendlerklubben. - Ligeledes har vi fremført argumenterne fra lovforarbejdet for udbygningen af dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød, og som forudsatte en forbedret togbetjening af stationerne. Lige her og nu er det Hvalsø, der her og nu får fuld gevinst. Det ærgrer Erwin Næs: - Dog er pendlerklubben ærgerlige over, at der ikke – ud over et tog mere i myldretiden – varsles forbedringer af togbetjeningen for Lejre og heller ikke for Tølløse og Vipperød. Der er dog positivt nyt vedrørende 2018. - Vi forstår dog på DSB, at man fremadrettet fra køre-

Meld dig ind i Comwell Club – og optjen 5% af festens pris i point**

Festarrangement kr. 679,- pr. couvert* 3 retters festmenu med banketvine samt øl og vand ad libitum under middagen samt kaffe og te efter middagen. Eget festlokale inkl. duge, lys, stofservietter og menukort. *Min. 30 voksne. **1 point har en værdi af 1 kr.

Ring og få en snak med os på tel 4632 3131.

comwellroskilde.dk

planen i 2018 arbejder på en regulær halvtimesdrift aftener og weekender, og at man samtidig ser på, hvordan de andre og mindre stationer kan tilgodeses. Vi tror således på, at der på sigt vil blive en køreplanlægning der tager udgangspunkt i regulær halvtimesdrift kombineret med hurtigtog for især vestsjællænderne i myldretiden, fortæller Erwin Næs. Tony Bispeskov, informationschef hos DSB siger om udsigterne for forbedringer for Lejre Station for 2018: - Vi er i løbende dialog med Hvalsø-Lejre-pendlerne, og jeg er da overbevist om, at pendlerne har forslag til flere forbedringer i K18 (køreplanen for 2018 – red.). Den dialog ser jeg frem til, så må vi se, hvordan tingene lykkes. Nogen ting vil kunne lade sig gøre. Vores kontraktkrav i forhold trafikkontrakt om afgange og hastigheder, vi har med staten, skal opfyldes samtidig.

DSB er jo sat i verden for at gøre det så godt som muligt.

Tilfreds talsmand Til trods for, at de tre andre berørte stationer indtil 2018 må nøjes med et myldretidstog mere om morgenen, er pendlerklubbens talsmand godt tilfreds. - Det har været et langstrakt og sejt træk, som vi nu efter knap to års arbejde kan sætte første punktum for, siger Erwin Næs. Drivkraften har – foruden Erwin Næs været Jens-Kristian Jacobsen og Sune Friedrichsen. Alle tre har løbende har været i dialog med pendlerklubbens bagland i form af repræsentantskabet. Pendlerklubben har holdt to meget konstruktive møder med transportminister Hans Chr. Schmidt, samt adskillige ligeledes meget konstruktive møder med såvel DSBs topledelse som med trafikplanlæggerne.

- Vi har fra starten i pendlerklubben søgt en konstruktiv linje. Vi har søgt dialog og vi har peget på mulige løsninger, samtidig med at vi har udtrykt forståelse for at en øget togbetjening skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Dette har DSB og transportministeren fundet seriøst og været lydhøre overfor, forklarer Erwin Næs. Pendlerklubben har undervejs fået en massiv opbakning fra lokalsamfundet og positive tilkendegivelser fra mange politikere. Klubben har oprettet et elektronisk rapporteringssystem for forsinkelser, aflysninger og overfyldte tog. Man har derfor kunnet præsentere fakta herfra i medierne, ligesom man har haft økonomer til at se på de meget kompliceredetransportøkonomiske argumenter. DSB tilfredshed - Der har været tale om et stort arbejde fra pendlernes


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016 /

17

alsø får masser af ekstra tog Pendlerne i Hvalsø kan godt begynde at glæde sig til en masse ekstra afgange i aftentimerne og i weekenden. Pendlerne i Lejre, Tølløse og Vipperød er i første omgang ikke lige så heldige, men det ser ud til, at det bliver bedre også for dem i 2018. Hvalsø Station får allerede i år væsentligt flere afgange og ankomster – sandsynligvis til stor glæde for de mange pendlere, der bruger stationen.

Chr. Schmidts som DSBs engagement i sagen og for deres vilje til at finde løsninger. Selv om det primært er Hvalsø, der nu får et løft, så er de initiativer, der tages nu vigtige og rigtige, og DSB viser med initiativerne vilje til at finde løsninger der tilgodeser langt flere kunder, siger Erwin Næs.

og DSBs side. Jeg er den, der har ansvaret for samarbejde med pendlerklubberne, siger Tony Bispeskov, der er godt tilfreds med resultatet. - Det handler om, at pendlerne – vores storkunder– har nogle ønsker. Vores opgave er at binde ønskerne sammen til en fornuftig service, og det munder så ud i en køreplan. Vi har en løbende dialog med pendlerne om køreplanen, der selvfølgelig skal være så attraktiv som muligt. Enhver ændring vil være en forbedring for nogen, mens andre vil synes, at det er dårligt. De er de afvejninger vi skal ud i, uddyber Tony Bispeskov. - Holbæk har i forbindelse med udvidelsen af Nordvestbanen i den grad fået flere afgange; det er den største station. Det her er så et skridt i retning af de forventninger, som pendlerne i Hvalsø har haft. Hvalsø er den næststørste station vest for Roskilde. En køreplan blander sig med

andre køreplaner – fra Roskilde og mod København. Den øvrige trafik er andre persontog og godstog. Og vi skal også forholde os til Movias buskøreplaner. Det hele skal hænge sammen, forklarer Tony Bispeskov. - Vi regner at køreplanen træder i kraft den 11. december 2016.

Underskriftsindsamling Ud over disse aktiviteter skrev 1.200 borgere under på klubbens ønsker til togforbedringer, og den lokale presse såvel som TV2, Radioavisen samt mange indlæg på pendlerklubbens Facebookside har givet god støtte til sagen. De mange underskrifter blev overdraget til den tidligere transportminister i foråret 2015. I december 2015 havde pendlerklubben sit første møde med transportminister Hans Chr. Schmidt, der bakkede op om pendlerklubbens ønsker til at togbetje-

ningen indrettes sådan, at der er hyppige og hurtige tog i myldretiden, når folk skal til og fra arbejde, men at der desuden bør tilrettes halvtimesdrift aftener og weekender. Efter dette møde med ministeren udarbejdede DSB så en række forslag til, hvordan togbetjeningen kunne forbedres, og præsenterede disse for pendlerklubben. I april i år mødtes pendlerklubben igen med transportministeren, der på dette møde ”slog sømmet i”. Det gik dog imidlertid ikke så let og hurtigt med at udmønte de politiske ønsker, da DSBs øvrige trafikplanlægning for Sjælland alligevel ikke kunne forenes med en regulær halvtimesdrift for alle stationer på Nordvestbanen. Ud fra disse forhold blev den nu skitserede ”Hvalsø-løsning”, udarbejdet. - Vi vil gerne kvittere for såvel transportminister Hans

Tider Rent praktisk udmøntes de mange forbedringer for Hvalsø Station ifølge DSB således: Hvalsø får en stribe ekstra standsninger med Nordvestbanens hurtigtog mandagfredag aften. Det første hurtigtog fra København med stop i Hvalsø rammer Hvalsø kl. 18:45, og den første afgang mod København kl. 20:40. Desuden vil hurtigtoget standse fast i Hvalsø lørdag og søndag. I aftentimerne og i weekenden vil hurtigtogene mod København H standse i minuttal 40 med ankomst på København H i minuttal 12. Stoptogene vil standse i minuttal 52 med ankomst på København H i minuttal 02. I aftentimerne og weekenden vil hurtigtogene fra København H med afgang i minuttal 45 standse i Hvalsø i minuttal 20. Stoptoget med afgang fra København H i minuttal 27 vil standse i Hvalsø i minuttal 10. I begge sammenhænge vil passagerne opleve afgangene ligger ret tæt på hinanden. Årsagen til dette er, at man bibeholder systematikken med forbindelse i Holbæk mellem hurtigtog og stop-

tog, således det er muligt at foretage en rejse med kort skift fra eksempelvis Jyderup til Tølløse. Samtidig er køretiden naturligvis forskellig mellem hurtigtoget og stoptoget mellem København og Holbæk (og omvendt naturligvis). Det nye morgentog i retning mod København H/ Østerport fra Holbæk afgår fra Holbæk kl. 7:13 og ankommer på København H kl. 8:04. Undervejs standser toget i Tølløse, Hvalsø, Roskilde og Høje Taastrup. Toget bliver indført allerede den 5. september 2016 for at nedbringe antallet af stående passagerer på de omkringliggende tog. Toget får dog lidt andre afgangstider i efteråret 2016.

1,3 milliarder Udbygningen af Nordvestbanen kostede 1,3 milliarder kroner, og selv om DSB efter sporudvidelsen indsatte cirka 40 procent flere afgange på Nordvestbanen, så fik Hvalsø og Lejre - sammen med Tølløse og Vipperød alligevel forringet togbetje-

ning i form af færre afgange. Dette vakte voldsom utilfredshed blandt pendlerne fra de fire stationer. Man følte sig godt og grundigt snydt for de forbedringer, man var blevet stillet i udsigt i anlægsloven. Transportministeren og DSB sikrer nu endelig en mere fair fordeling af togafgangene, sådan, at udbygningen af Nordvestbanen kommer flere pendlere til gode. Hvalsø er Nordvestbanens næststørste station, og transportøkonomiske analyser har vist, at der er god økonomi ved at stoppe netop i Hvalsø, så derfor bliver det sådan. - Vi har dog en forventning om, at dette er første skridt mod en optimal køreplan, og vi vil arbejde på at der på sigt bliver regulær halvtimesdrift uden for myldretiden for alle stationer, samt at alle gennemkørende tog på sigt vil betjene Hvalsø – og at også Lejre, Tølløse og Vipperød vil få bedre betjening, slutter Erwin Næs.

FAKTA • Fra 5. september 2016 indsættes et ekstra morgentog mod København i myldretiden mellem kl. 7.00 og 8.00 Dette tog betjener alle stationere mellem Holbæk og Roskilde. • Fra december 2016 vil alle hurtigtog på hverdage mellem kl. 18.00 og 22.00 til og fra København betjene Hvalsø. Dette giver i alt syv flere afgange dagligt. • Fra december vil alle hurtigtog på lørdage og søndage til og fra København betjene Hvalsø. Dette giver 38 flere afgange lørdage og søndage. • Sidste år indførte DSB nattogsafgange lørdag og søndag nat. Kunderne har taget godt imod disse tog, og DSB planlægger at lade dem fortsætte.


18 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

www.eges.dk

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

UNIKT SOMMERHUS I VELLERUP

SUPER SKØNT BELIGGENDE FRITIDSHUS MED FLOT UDSIGT

ÅBENT HUS

Søndag d. 21/8 kl. 13.15 - 13.45

NYHED HYGGELIG RØDSTENSVILLA

ÅBENT HUS

Søndag d. 21/8 kl. 11.00 - 11.30

Vellerup, Skibby

Kirke Hyllinge

Lindevænget 11

Stendyssen 30

Super flot Kalmar hus med flot integreret tilbygnng beliggende på smuk naturgrund og med dejlige terrasser og udeområder. Fin stue, køkken kirsebær, 2 værelser. Super flot have.

Skønt skønt fristed - super hyggeligt køkken med loft til kip og spiseplads. Dejlig lys stue med brændeovn. Flot havestue. 2 værelser. Nyere superflot badeværelse fra 2014.

Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig/kælder Grund: Rum/stuer: Opført:

Øm

ÅBENT HUS

Søndag d. 21/8 kl. 15.00 - 15.30

CHARMERENDE RØDSTENSVILLA

Klostergårdsvej 40

ÅBENT HUS

Særdeles hyggelig villa med et indbydende lyst interiør. Nyere hvidt køkken, pænt lyst badeværelse, 3 værelser, lys stue. Dejlig lukket have. Tæt til togforbindelse til København. Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

SPÆNDENDE VILLA PÅ 194 KVM

NYHED

40731544 1.095.000 1.845 55.000 5.589/4.453 102/22 1.200 4/2 1978

Søndag d. 21/8 kl. 12.00 - 12.30

43231319 1.825.000 2.933 95.000 8.364/6.883 107 700 4/1 1961 D

Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført:

40731540 835.000 1.331 45.000 4.268/3.405 61 1.200 3/1 1965

Kirke Såby Rømøvej 6 Flot ældre rødstensvilla der emmer af sjæl og charme. Samlet boligareal på 174 kvm. Nyrenoveret, med bla. nyere tegltag og vinduer, flotte plankegulve, flotte hvide lofter, m.m. Sagsnr: 43231393 Kontant: 2.995.000 Mdl. ejerudgift: 2.655 Udbetaling: 150.000 Brutto/netto: 13.720/11.291 Bolig: 174 Grund: 939 Rum/stuer: 6/2 Opført: 1921 Energimærke: C

Lejre

DEJLIG VINKELVILLA PÅ 128 KVM

Møllerjorden 20

ÅBENT HUS

Villa fra 1992/2007 med et meget flot og lyst interiør. Et særdeles børnevenligt kvarter, med kun 7-8 min. cykeltur til skolen. 5 gode værelser. Nyere naturgasfyr.Carport og udhus.

Søndag d. 21/8 kl. 16.00 - 16.30

Sagsnr: 43231499 Kontant: 3.850.000 Mdl. ejerudgift: 3.884 Udbetaling: 195.000 Brutto/netto: 17.602/14.488 Bolig: 194 Grund: 789 Rum/stuer: 8/2 Opført: 1992 Energimærke: C

Gevninge Grønager 48 Skøn villa opført i kalksandsten og med nyere eternittag fra hhv. 2007/2005. Stort lyst og moderne køkken, godt badeværelse, 3 rigtig gode værelser, stor lys stue med brændeovn. Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

43231659 1.995.000 3.025 100.000 9.162/7.538 128 831 4/1 1969 D

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016 /

www.eges.dk

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

HYGGELIGT HUS BELIGGENDE I ROLIGE OMGIVELSER

Kirke Hyllinge Lyndbyparken 33

NYHED FLOT RÆKKEHUS PÅ 118 KVM

SOLGT

Rolig beliggenhed tæt på natur og vand. Lys stue, åbent køkken med kogeø. 3 store værelse. Badeværelse i oprindelig stand. Her har du muligheden for at sætte dit eget præg. Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

40731527 1.495.000 2.975 75.000 6.906/5.681 117 810 4/1 1986 G

EFTER ET GODT SOMMERSALG, SØGER VI EFTER VILLAER, SOMMERHUSE OG LANDSTEDER TIL SALG. VIL DU SÆLGE, RING TIL OS I DAG.

SUPER SKØN BELIGGENHED

Lejre, Åbanken 34 Sagsnr: 43231661 Kontant: 2.875.000 Mdl. ejerudgift: 2.840 Udbetaling: 145.000 Brutto/netto: 13.218/10.897

SKØNT KALMAR FRITIDSHUS

Kirke Såby, Hornsherredvej 4 Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

118 419 4/1 2006 C

SPÆNDENDE LANDVILLA

Sagsnr: 43231635 Kontant: 3.850.000 Mdl. ejerudgift: 8.362 Udbetaling: 195.000 Brutto/netto: 17.607/14.517

SOLGT

Kirke Hyllinge, Strandtoften 17 Bolig: 570 Grund: 56.439 Rum/stuer: 12/2 Opført/ombygget: 1910/10 Energimærke: E

24 NYE STORE HELÅRSGRUNDE

Sagsnr: 40731533 Kontant: 825.000 Mdl. ejerudgift: 1.454 Udbetaling: 45.000 PÅ KUN 3 4.211/3.359 UGER Brutto/netto:

SOLGT

Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført:

85 1.231 3/1 1978

TRELLEBORGVILLA PÅ 141 KVM

10 TILBAGE

Hvalsø, Glostrupvej 2 Sagsnr: 43231625 Kontant: 2.495.000 Mdl. ejerudgift: 2.608 Udbetaling: 125.000 Brutto/netto: 11.499/9.493

SOLGT

19

Hvalsø, Hyllegårdsvej 8 Bolig/kælder 242/3 Grund: 1.810 Rum/stuer: 7/2 Opført/ombygget: 1905/15 Energimærke: E

Sagsnr: 43231522 Kontant: 995.000 Mdl. ejerudgift: 1.920 Udbetaling: 50.000 Brutto/netto: 5.497/4.286

Hvalsø, Hegnet 15 Grund:

SOLGT

1.095

Sagsnr: 43231473 Kontant: 1.410.000 Mdl. ejerudgift: 2.355 Udbetaling: 75.000 Brutto/netto: 6.471/5.334

SOLGT

Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

141 686 4/2 1974 C

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


20 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

www.eges.dk

Ege sælger huset

VI SÆLGER HUSE Skal vi også sælge dit??? solgt

solgt Holtensmindevej 51 · Sæby · Sag: 4073-1184

Mannerupvej 1 · Mannerup · Sag: 31340

Sonnerup Gade 33 C · Kr. Sonnerup · Sag: 4073-1497

Hornsherredvej 4 · Lyndby · Sag: 4073-1348

solgt Nødager 9· Gevninge · Sag: 31389

solgt Kjærgårds Vænge 21 · Hvalsø · Sag: 31400

Købsaftale ude! Valnøddevej 4 · Kr. Hyllinge · Sag: 4073-1511

solgt

solgt Taaftegaards Vænge 5 · Lyndby · Sag: 4073-1183

Lindenborgvej 130 · Lindenborg - Sag: 31203

Købsaftale ude!

solgt Damgårdsvej 11 · Hvalsø · Sag: 31318

solgt

-på første fremvisning

solgt Landmandslyst 11 · Osted Sag: 31492

Rørsangervænget 11 · Kr. Såby · Sag: 31321

solgt

solgt Ømgårdsvej 9 · Lejre/Øm · Sag: 31468

solgt

solgt

-på første fremvisning

Vintappervej 54 · Kr. Hyllinge · Sag: 4073-1357

Bygmarken 14 · Kr. Sonnerup · Sag: 4073-1403

Ring til Ege hvis boligen skal sælges! Hvalsø, Lejre & Bramsnæs Ejendomsmægler, MDE · www.eges.dk Kirke Hyllinge: Bygaden18 · 4070 Kirke Hyllinge · 4070@eges.dk Lejre: Bygaden18A · 4320 Lejre · 4320@eges.dk

-sikkert boligsalg

7029 9090


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016 /

Hvalsø

Ejendomsmæglere og valuar MDE

Finn Nejstgaard Søren Andersen Jannie Skytte Indehaver, ejd.mgl. Indehaver, ejd.mgl. Ejendomsmægler

Daniel Hansen Salgstraineé

Bodil Sveegaard Sagsbehandler

4027 1432

3088 1321

4640 8011

2347 3911

2726 0728

21

Kom godt videre Kirke Såby - Bøgevænget 4

Gevninge/Roskilde - Bausager 26

NYHED

E

Sag 43301778

Stor familievilla i stille kvarter Velholdt børnevenlig villa i roligt kvarter. 5 min. til motorvej. Hyppige busser til Roskilde. Kort til brugs, bager, skole, inst., sportshal, skov, strand og bådehavn. Legeplads og boldbane i nærh. Lys stue m. karnap. Stort komb. alrum/spisekøkken. Lækkert bryggers. 2 badvær. Dobb. carport. Skøn have. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 2.685.000/135.000 m² m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.089/10.038 195 760 7/4 1970/80 Ejerudgifter 3.394 Kontakt tlf. 46408011

St. Merløse - Åparken 22 C

Sag 43301944

C

Til den store familie el. 2 generationer - op til 7 vær. Rigtig, stor og lys 1 1/2 plans villa på 195 m2, roligt beligg. i kvt. med stor legeplads, børnehave og kun 800 m. til skole/ SFO. Endv. Dagli` Brugs og rideskole. Bus til Roskilde/Hvalsø. 4 km. til motorvej. Bla: Bryggers m. naturgasfyr. Rigtig flot Alno kvalitetskøkken. Lys stue med udg. til hævet træterrasse. Muret opvarmet udestue på 20 m2. Vær. - åbent . Stort vær. Gæstebadevær. Stort sovevær. (evt. 2 vær) m. god udsigt samt skabsvæg . 3 store vær. Stort badevær. m. bruseniche. Dobb. carport m. udhus samt muret værksted.

Hvalsø - Bøgevej 16

Pris/udbetaling 2.295.000/115.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 10.344/8.589 Ejerudgifter 3.210 Bolig m² 195

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 803 9/9 1967/91 Kontakt tlf. 46408011

Osted/Tokkerup/Lejre - Tokkerupvej 1

C

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.595.000/80.000 7.328/6.076 2.490

Bolig m² 191

Rum/vær.

659

5/3

Opført/ ombygget 1925/80

Bolig m² 145

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.695.000/85.000 7.783/6.453 2.770

Bolig m² 158

Rum/vær.

Opført

704

4/3

1977

Kontakt tlf. 46408011

D

Opført

866

5/4

1970

127

1135

G

Sag 43301877

Med solceller til nettoafregning Velholdt gulstensvilla med solceller til nettoafregning med overskudsproduktion, beligg. tæt på skole, sfo, børnehave og idrætsanlæg samt 5 min. gang til indkøb i Netto, Fakta, SuperBrugsen. 4 km. til motorvej og 46 min. til Kbh. H. Bolig m² Grund Rum/vær. Opført

SOLGT

Rum/vær.

Lejre - Orehøjvej 18

Sag 43301961

Grund

Grund

Kontakt tlf. 46408011

Tølløse - Glæemosevej 12

Præsentabel 1-plansvilla beligg. ud til grønt område Præsentabel 1- plans villa. Godt beligg. i roligt villakvarter i Hvalsø ud til grønt område, hvor dyrelivet kommer helt tæt på. Hvalsø har meget at byde på, blandt meget andet kan nævnes indkøbsmuligh. og DSB station.

EDC Hvalsø Hovedgaden 25 4330 Hvalsø 46408011

Grund

Sag 43301794

Villa med stor garage og udestue Villa ved blind vej, velegnet også til en lidt større familie, da der kan blive 5 vær. P.t. m. en stor vinkelstue, Multiformkøkken, 3 vær., bad med brus og kar, gæstetoilet, entre samt bryggers. Udestue og stor garage.

Kontakt tlf. 46408011

Hvalsø - Gundestedvej 16

D

G

Sag 43301069

Landvilla med tagetage Rummelig villa udenfor Osted. Udsigt over mark og mod by. Nemt til skoler, butikker, inst. og de mange busser mod Roskilde, Ringsted, Hvalsø og Viby. Entre, 3-4 vær., stue, bad, toilet, fyrrum og god udhusplads. Nem have.

Kontakt tlf. 46408011

SOLGT

Englerup/Kirke Såby - Skovbrinken 53

E

Sag 43301653

Stor villa i byudkanten Ret ugenert beliggende villa for enden af blind vej - og med udsigt mod skoven. Forstue, 2 vær., lyst nyere bad m. kar og brus, stue med brænde ovn, lyst køkken samt bryggers. Tagetage med 3 vær. og ældre bad med brus. Grund Rum/vær. Opført/ Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Bolig m² ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.414/9.467 194 700 6/5 1960/76 Ejerudgifter 2.742

Sag 43301781

Rigtig familievilla på 154 m2 Utrolig, lys og meget velholdt familievilla med 4 vær. - heraf 3 store. Bl.a. nye døre-/vinduer i træ/alu i 2010/2011. Byen har bl.a. Dagli` Brugs, skole, sfo og børnehave. Bla: Flot modern. brusebadevær. Nyt bryggers fra 2007. Superflot stue med udgang til terrasse og haven. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 1.599.000/80.000 m² m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.231/6.011 154 991 6/4 1978/86 Ejerudgifter 2.209 Kontakt tlf. 46408011

4/3

Kontakt tlf. 46408011

1971

Sag 43301858

Fritliggende enfamilievilla Ældre villa til totalmodernisering beliggende i Gl. Lejre med ældre udbygninger. Fantastisk beliggenhed med udsigt til marker.

SOLGT

Bolig m² 127

Grund

Rum/vær.

1675

3/2

Opført/ ombygget 1898/60

Kontakt tlf. 46408011

Mail : 433@edc.dk Internet: www.edc.dk

Kom godt videre


Historien begynder her

LejreLokalavis

22 / LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende Annoncer kwr@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08 Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88

Sommerkoncert De to nye lokale ensembler Klavertrioen og Vokaltrioen giver koncert sammen i Kirke Sonnerup kirke torsdag d. 18. august. Klavertrioen består af Lars Lyngberg-Larsen, violin, Sebastian Baunsgaard, cello, og Morten Skjoldan Petersen, klaver, vil spille et program, der vil spænde fra en opførelse af Jean-Baptiste Loeillets klavertrio sonate i Hm til musicaltoner i arrangement for klavertrio. Vokaltrioen består af sangerne Annette Niesø Lyngbye, sopran, Elisabeth Holt Pedersen, mezzosopran, og Anna Klareskov, alt. Endelig vil de to ensembler mødes i et par numre. Det ene er en uropførelse af en helt ny kantate komponeret af kirkens organist, Morten Skjoldan Petersen. Der er gratis adgang til koncerten, som starter kl. 19.30. Efter koncerten byder kirken på et glas vin eller sodavand.

”Du har alt mulig grund til at være vred på os” LÆSERBREV Af Ellen Iversen og Hans Jørgen Hansen Brunebanke 38, 4330 Hvalsø

Vores datter på 20 år lider af infantil autisme og er retarderet i middelsvær grad. Derudover er hun selektiv mutist, hvilket betyder at hun ofte er stum i relationen til fremmede mennesker. Hun har siden den oktober 2013 og frem til nu været tilknyttet Autisme Center Vestsjælland i Slagelse, hvilket hun er meget glad for. Hun er faldet til, blevet tryg og der er sket rigtig meget i hendes udvikling - både fagligt og socialt.

LÆSERBREV Af Line Holm Jacobsen, Gruppeformand for Venstre i KB

Jeg blev meget berørt af beretningen om den autisti-

Jimi A. Bøgevig Reklamekonsulent, Online jab@lejrelokalavis.dk M.: 40 47 44 94 Lone Ovesen Bogholder lone@lejrelokalavis.dk Tlf.: 43 97 10 51

Tlf.: 46 48 07 70 redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk Udgivelsesdag: Tirsdag/onsdag Tryk: Trykkeriet Nordvestsjælland Distribution: PostDanmark Oplag:11.295

Dækningsområde samtlige husstande og virksomheder i hele Lejre Kommune. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på:

www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser

at hun skal væk fra Slagelse og i stedet kan starte den 15. juli i Svinninge. Det afgørelse kommer som et lyn fra en klar himmel for os alle – ikke mindst vores datter, som bliver meget ked af det, indelukket og bange. Det værste man kan byde en autist er pludselige forandringer. Lige nu ved hun ikke, hvor hun skal bo og hvad hun skal lave efter den 1. august. Vi eller vores datter har intet hørt fra Lejre Kommune siden marts måned. Vi har derfor klaget til ankestyrelsen. Efter at Lejre kommune har modtaget klagen, har de sendt en brev til vores datter, hvor de blandt andet si-

ger: ”Der er ingen tvivl om, at det ikke er godt nok, og du har alt mulig grund til at være vred på os. Du har været udsat for flere forskellige sagsbehandlere og sagsforløbet har været langsomt og usammenhængende. Du skulle have været medinddraget – det er der ingen tvivl om. Vi skulle have mødtes med dig og fortalt om vores hensigt og du skulle have haft mulighed for at vi kunne tale om det.” Det er jo fine ord – de ændrer bare ikke noget. Af økonomiske grunde vælger Lejre Kommune alligevel at fastholde afgørelsen om at vores datter skal til Svinninge. Som forældre står vi magtes-

løse tilbage med en pige, der nu ikke kan sove om natten og bevæger sig på randen af en indlæggelse samtidig med, at det bliver taget beslutninger henover hovedet på os, uden at vi eller vores datter bliver inddraget. Det er altså vores datters liv, det handler om. Lige nu opfatter vi os bare som et tilfældigt sagsnummer, som kommunen ikke gider at ofre tid på at tale med. Afslutningsvis skal det også lige nævnes, at i de 3 år, hvor vores datter har været i Slagelse, har Lejre kommune kun gennemført et besøg på stedet for at følge vores datters udvikling. Er det sådan Lejre Kommune gerne vil opleves af sine borgere?

ske pige, der ikke kunne få sit ophold på sin hidtidige institution forlænget, fordi det var for dyrt for Lejre Kommune. Det virker som om, at man fuldstændig glemmer, at hver gang man træffer en afgørelse – ja, så står man faktisk med et andet menneskes skæbne og fremtid i sine hænder. Det skal man

være ydmyg overfor hver eneste gang, man træffer en myndighedsafgørelse. Jeg erkender fuldt ud, at Lejre Kommune skal bruge pengene med omhu og at det kan være svære beslutninger. Jeg vil ikke gå ind i den konkrete sag, men tænker at borgerens trivsel og mulighed for videre udvikling bør veje tungt. Når

man træffer den konkrete beslutning, skal borgerens tarv selvfølgelig være i centrum. Hvis borgeren mistrives i det nye tilbud, kan det i øvrigt hurtigt vise sig at blive en dyrere løsning for kommunen samlet set. Så det kan ende med at være både en menneskelig og økonomisk dårlig løsning. Sagen viser jo desværre med al ønskelig tydelighed, at der stadig ikke er styr på hverken faglig-

hed eller principper for ordentlig sagsbehandling på det specialiserede område i Lejre Kommune. Det er selvfølgelig ikke i orden, at borgeren eller dennes pårørende slet ikke bliver orienteret og inddraget i sagen. Det er jo for pokker hendes fremtid, det handler om. Det må og skal vi kunne gøre bedre i Lejre Kommune.

Fredag den 5. august til lørdag den 3. september Fernisering d.5.8. kl. 17 Billedkunstner Lene Sandvang har bl.a. ladet sig inspirere af vikingeskibe og gengiver dem i sine billeder i glitrende farver med kinesiske tegn som ornamentering. Arrangør: Lejre Kunstforening. Sted: Domus Felix, Bygaden 20.

TV VÆRTENS HEMMELIGHEDER - MARK STOKHOLM Onsdag den 24. august kl. 19-20 Sted: Hvalsø Sognegård, Præstegårdsvej 2 C.

Pigen før pengene

Henning A. Petersen Reklamekonsulent hap@lejrelokalavis.dk M.: 40 38 15 01

Sandbanken 11 · 4320 Lejre

Nu vil Lejre Kommune flytte hende til et helt nyt tilbud i Svinninge, hvor hun i første omgang skulle dele bad og toilet med tre drenge. Det havde man ikke undersøgt på forhånd, så nu er vores datter blevet tilbudt at bo i et andet hus, hvor der også er en pige. Men vores datter vil gerne blive i Slagelse på Autisme Center Vestsjælland. Det afslår Lejre kommune, fordi det er for dyrt – til trods for, at det i marts måned blev aftalt, at Lejre Kommune skulle arbejde på, at vores datter kunne blive i Slagelse. Vi troede, at vi havde en plan. Men den 24. juni modtager vi besked fra Lejre Kommune om, at de har besluttet

Se mere på www.oplevlejre.dk

MUSIK ITALIENSK ORGELKONCERT Onsdag den 17. august kl. 19-20 Nicoló Sari kommer til Glim Kirke og spiller italiensk orgelmusik onsdag d. 17. august kl. 19.30. Han er en meget talentfuld ung orgelspiller, født 1987 og fra Venedig. Sted: Glim Kirke, Glimvej, Glim. UDSTILLINGER MALERI UDSTILLING Tirsdag den 2. august til søndag den 9. oktober kl. 12.30-20 David Henrik Fried udstiller. Sted: Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21. Fri entré LEJRE KUNSTFORENING: LENE SANDVANG UDSTILLER I DOMUS FELIX

FERNISERING PÅ RÅDHUSET I ALLERSLEV Torsdag den 18. august KL. 1617.30 Lejre Kunstforening og Lejre Kommune har indgået samarbejde om udstilling af lokale kunstnere på rådhuset i Allerslev De første to udstillere er Hanne Gjørup og Bodil Strand. Sted: Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15. Fri entré SPORT/MOTION ÅVANDRING OMKRING LEJRE Torsdag den 18. august kl. 11 3 km vandretur over middelalderens dæmning til Kornerup Å, Maglebro, Kongebro, Lejre Stationsby, Enghavebro og hjem over Hestebjerg. Mødested: p-pladsen ved Lejre Museum. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. FOREDRAG HJÆLP DIN GIGTRAMTE KROP Onsdag den 17. august kl. 19-21 Gigtforeningens Lejregruppe får besøg af afspændingspædagog Gunvor Anne Klok. Arrangør: Gigtforeningens Lejregruppe. Sted: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1. Entré: 25 kr.

VIKINGESKIBET. FOREDRAG PÅ LEJRE MUSEUM Torsdag den 25. august kl. 19-21 Hør Søren Nielsen chefbådebygger på Havhingsten fra Glendalough, fortælle om Vikingeskibsmuseets eksperimentalarkæologiske arbejde, herunder de akademiske og praktiske områder, der samles for at belyse vikingetiden ud fra skibsfund og praktiske forsøg. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Entré: 50 kr. Billetter til foredraget købes i butikken på Lejre Museum BØRN SKAL MAN LYTTE TIL BØRN? Mandag den 13. juni til mandag den 22. august kl. 12 5. klasserne fra Hvalsø skole giver deres besyv med mht. byudviklingen i Hvalsø. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Projektkontoret Vores Hvalsø, Hvalsø hovedgade 12. Entré: Gratis billetter SPEJDERSJOV FOR ALLE PÅ ENGEN VED FELIX Lørdag den 20. august kl. 14-16.30 Alle børn og unge i Lejre kan gratis deltage i sjove spejderaktiviteter. Kom og oplev glidebane, snitteværksted, rist popcorn på bål og meget mere. Alt sammen som led i Toke Lejres 40 års jubilæumsarrangement. Sted: Domus Felix, den 20. Fri entré

VIKINGERNE KOMMER! BØRNEFOREDRAG PÅ LEJRE MUSEUM Søndag den 21. august kl. 13-15 Mød vikingernes spændende verden, når Mette Jehrbo fra Vikingeskibsmuseets skoletjeneste kommer forbi med gode historier og kopier af vikingernes brugsgenstande. Her får du mulighed for både at røre ved og dufte til vikingernes handelsvarer, våben mm. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Entré: Voksne 45 kr. Under 18 år gratis ØVRIGE ARRANGEMENTER FJORDEN SOM MADKAMMER Søndag den 21. august kl. 13 Hvordan levede man mon ved kysten tilbage i gamle dage? Og hvilke spiselige planter kan man finde langs kysten i dag? OBS! Datoen er ændret. Arrangør: Lejre Kommune. Sted: Herslev Strand, Herslev Strandvej 10, Herslev. Fri entré

sen. Alle interesserede - med eller uden korerfaring - kan være med i dette tema forløb, der afsluttes med en sangaften i oktober. Deltagelse er gratis. Sted: Den gamle skole, Bogøvej 3.

Lejre Kommunes oplevelseskalender præsenteres af:

Lejre Lokalavis

Historien begynder her

i samabejde med:

LEJRESALON: MINDFULNESS ER STYRKETRÆNING FOR HJERNEN Tirsdag den 23. august kl. 19 Lokal ildsjæl deler ud af sin store viden om et populært emne. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hvalsø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Entré: Gratis billetter

LEJRE KOMMUNE

FRIVILLIGT KORARBEJDE Torsdag den 25. august kl. 19.3020.30 Sawarabykoret starter efter sommerferien med tema om Carl Niel-

KULTUNAUT


LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016 /

23

Kunst og have

Ledeord i Lejre Lokalavis

Atelier Art and Word i Smidstrup, som Henrik Høyer og Ulla Borck står bag, holder åbent såvel indendørs som udendørs i dagene den 20.-21. august. Alle dage klokken 11-17:00. Du kan finde kunst både ude og inde, og du kan købe sandwich, kaffe og kage.

Du har sikkert bemærket, at vi i alle artikler i et stykke har brugt, hvad vi her på avisen kalder for ledeord. Det er typisk navnet på den/de byer, eller område, artiklens indhold relaterer sig til, men kan også være andet. Er der byen Hvalsø, så skriver vi naturligvis HVALSØ. En undtagelse er Lejre, for her er det ikke nok at skrive Lejre. Er det byen eller kommunen, vi skriver om? Derfor skriver vi LEJRE, hvis det er kommunen og LEJRE BY, hvis det er Lejre by, artiklen relaterer sig til. Sportsaktiviteter får som regel ledeordet SPORT. Vi anvender ikke forkortelser af bynavne.

Halfdanskerne til Hvalsø HVALSØ: Fredag den 16. sep-

tember spiller trioen Halfanskerne i Hvalsø Spisehus. Koncerten er et led i det fortsatte samarbejde mellem Kulturkaravanen, Hvalsø Spisehus og Lejre Musikskole. Halfdanskerne spillede i 2015 rekordmange koncerter med deres hyldestshow i anledning af 100-året for Halfdan Rasmussens fødsel, og landet rundt blev de blevet mødt med fulde huse og stående ovationer. I år har de tre herrer – ef-

ter syv år på landevejene, flere tv-optrædener og tre album – gået i gang med et nyt show, nemlig ’De største sange - Live’. I dette show har de samlet deres helt egne fortolkninger af de mest elskede sange af Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Frank Jæger, Sigfred Pedersen og Piet Hein. Halfdanskerne består af Mads Westfall: guitar og sang, Lars Grand: harmonika og sang og Rasmus Vennevold: kontrabas.

Som sædvanlig kan man købe billet til såvel buffet forud for koncerten og koncertbillet. Det er også muligt at købe koncertbilletten alene. Biletterne skal købes i Hvalsø Spisehus. Spisning starter kl. 18:00 og koncerten kl. 20:00. Dørene åbnes for koncertgæster kl. 19.30.

ved at kritisere deres faglighed, mens du elegant gemmer dig bag ikke at kunne gå ind i den konkrete sag. Det er et meget uskønt syn. Ingen kan være uenige i, at vi skal varetage vores myn-

dighedsopgaver professionelt, og har vi ikke levet op til dét – ja, så skal vi gøre alt for at rette op på det. Det ansvar kan vi som ansvarlige politikere ikke lægge fra os. Hverken du eller jeg.

Det er billige point, Line Jacobsen

Af Leif V. Nielsen Formand, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Her er mit svar til Line Jacobsen, som svar på hendes læserbrev i Lejre Lokalavis den 12. august 2016 (www.lejrelokalavis.dk). Line Jacobsen udnytter belejligt et forældrepars beretning om en autismeramt kvindes svære sagsforløb til at rette en generel kri-

jeg, hvor stor fokus der er på netop de udfordringer, kommunen står over for på det specialiserede område. Du og dine partifæller er som opposition en del af de prioriteringer, vi som

politisk ledelse har taget både i forhold til at bedre den faglige kvalitet og sikre en ansvarlig økonomi. Du lægger ansvaret fra dig, Line. Oven i købet hænger du kommunens ansatte ud

MURERMESTER

Elektriker

AUT. EL-INSTALLATØR

LÆSERBREV

tik mod Lejre Kommune. Hun vil gerne fremstå som den omsorgsfulde politiker. Men ansvar er ikke en overfrakke, man kan tage af og på, som det passer én, Line! Det klinger hult, når du kritiserer kommunen for at tænke mere på penge end på mennesker. For du holder dig ikke tilbage, når du kritiserer netop kommunens økonomiske prioriteringer. Problemet er bare, at du selv er en del af den politiske ledelse, som træffer beslutninger om kommunens opgaveløsning og økonomi. Du ved lige så godt som

Per Hollænder Rorupvej 19 4320 Lejre Tlf. 40 89 52 33

SPECIALE I BADEVÆRELSER

BRIAN HARDER MURERMESTER

Alt i murerarbejde udføres

Åbent hus - Lørdag d. 15. februar kl. 11 -14 TRY R HARDE

21 23 44 93

www.perhollaender.dk Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler EDB netværk • Nyt og reparationer udføres

www.brianharder.dk Vi sælger ud af demomodeller af

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde ·døre Faxog 46vinduer 48 26 fra 02 · brianharder@mail.dk tidligere udstilling. Vi har også udstilling af udestuer og tilbygninger.

Ring og få en aftale!

Tlf: 21 76 92 47 / 46 40 36 46

www.ostervang.dk

Fodterapi

STATSAUTORISERET FODTERAPEUT

NY I OSTED

Charlotte Worm Larsen Statsautoriseret Fodterapeut

Hovedvejen 163B, Osted, 4320 Lejre Telefon: 53 63 03 81 E-mail: ostedfod15@gmail.com Diabetes · Bøjlebehandling · Arvæv · Leddegigt · Overenskomst med Sygesikring

Ny udstilling af kendte Outrup Døre og Vinduer. Vi udstiller de nyeste modeller af energirigtige vinduer og døre i den kendre Outrup kvalitet – kom, se og mærk selv. Få en snak med Energivejleder Jesper Olsen om din bolig, og hvilke muligheder du har. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din bolig.

Landbrugsarbejde, Vinterservice, Grønservice, Jordarbejde, Vejhøvl, Nedrivning Kildevangsvej 12, • 4000 Roskilde • Tlf. 28 71 52 72 • kildevangsdyreklinik.dk

GW Byg er forhandler af

Gøderupvej 46 4000 Roskilde

Entreprenør Rasmus & Verner Vincents Fredriksdalsvej 5 · 4070 Kr.Hyllinge Entreprenør

Kloakering

TLF: 4648 0525

www.gw-byg.dk Mob. 2226 0098

VVS

er nu TR VVS

-i det åbne landskab...

Kontakt den lokale kloakmester

Vagn Nielsen 40 11 95 99

46 49 60 01 • 46 48 02 74

www.gw-byg.dk

Vi behandler hunde, katte og heste

Slamsugning Højtryksspuling: Døgnservice!

Gøderupvej 46 · 4000 Roskilde

Lille hyggelig dyreklinik i Gøderup -og kan bl.a. tilbyde vaccination, sterilisation, kastration, gødningsanalyser og tandrasp. Vi kommer også gerne på hjemmebesøg.

Tømrer / Snedker

Entreprenør

Tlf.: 46 48 05 25 · Mobil 22 26 00 98

DYRLÆGE


24/ LEJRE LOKALAVIS 16./17. AUGUST 2016

MALENE BKI Instant 200gr.

PR. GLAS

35

00

STÆRK PRIS

5

Sweet Baby Ray´s 510 gr.

20.-

Beg. parti

00

Mvh. Malene, SPAR Borrevejle

FRIT VALG PR. STK.

Kløver Koldskål

PR. STK.

Er du løbet tør for idéer til aftensmaden? Jeg har altid nogle gode forslag klar.”

Bastogne

SPOT TILBUD Sunjoy

FRIT VALG PR. STK.

1 liter. + pant.

Kære venner og bekendte:

Tilbud på Akvavit til den kræsne

12.FRIT VALG

+ pant

CHOKPRIS

10.Galle & Jessen pålægschokolade

PR. STK.

79

95

SPOT TILBUD

20.-

Følg os på Facebook: Spar Borrevejle

SPAR Borrevejle Hornsherredvej 3 | 4060 Kr. Såby | 46 40 14 40

Åbent mandag-fredag

5.30-22.00 Lør-søn & helligdage

7.00-22.00 En af de lokale

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby Tlf. 4640 0140 I 0417303@spar.dk

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbudet gælder fra tirsdag d. 16. august til og med fredag d. 19.august. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

2 PAK

Nordkap Akvavit

Lejre lokalavis uge 33 2016  
Lejre lokalavis uge 33 2016  
Advertisement