Page 1

W W W . L E J R E L O K A L A V I S . D K / F A C E B O O K . C O M / L E J R E L O K A L A V I S

Historien

T I L S A M T L I G E H U S S TA N D E I H E L E L E J R E K O M M U N E O G T Ø L L Ø S E B Y / T I R S D A G / O N S D A G 1./ 2 . M A J / 2 0 18 U G E 18 | 7. Å R G A N G

-den mest læste lokalavis i Lejre Kommune!

begynder her

Skal du med på Stafet for Livet? Side 22

Kilde : Gallup 2017

Peter Egholm tager DM-føringen. Side 30

ÅBNINGSFESTEN FORTSÆT TER KOM O G SE VORES NYE FLOT TE FORRETNING

Jernbanegade 12 A, 4000 Roskilde 70 208 218 - www.hensrik.dk

BOGØ CHOKOLADE 200 G.

Kontakt mig for en uforpligtende vurdering

28 12 44 00 ssm@lokalbolig.dk

BEG PARTI

PR. STK.

25,-

GÆLDER

FREDAGSØNDAG 1. - 4. MAJ

KIRKE HYLLINGE

s Åbningstider: Alle ugen Telefon 46 40 41 00 ·

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med? Salg & vurderingsansvarlig Simon Smith i Lejre kommune

. kel..stor stor fors engøre gøre kan tingting Små Små kan en forskel... Første id ? alt med er hele g det få ikke besø for hvor ...så ...så hvorfor ikke få det hele med? GRATIS så en og du får og is at måneds gr afprøvning.

er nonc 6 n a s -1 re Se vo e 13-14-15 på sid

dage kl. 8.00 - 20.00

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Første Og vi kan hjælpe dig med, altid besøÐg er Skruer du højt op for tv’et? at finde den bedste høreIS GR Ð AT Synes løsning. Du vil altid få en så endu folk mumler? og du får og tis svært ved at høre i større forsamlinger? god rådgivning og service Ð ds Har gradu måne ning. røvhar samt løbende opfølgning. afp Så du muligvis en hørenedsættelse Ring og book en tid til Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at igen. enhøre uforpli gtende snak på Skruer dudu højthøjt op for tv’et? · ÐSkruer op for tv’et? Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.telefon 25 690 600 Ð Synes du folk mumler? · ÐSynes du folk mumler? eller via vores hjemmeside Har du Du svært at få høre forsamlinger? vilved altid eni større god rådgivning og service samt løbende opfølgning. www.b · Så Har svært ved at høre i større forsamlinger? har du du muligvis en hørenedsættelse ahc.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600

Så har du muligvis en hørenedsættelse Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. eller via vores hjemmeside www.bahc.dk Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. Klik ind på www.seniorhørelse.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600 og læs mere om hørelse og eller via vores hjemmeside www.bahc.dk medlemsfordele. Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Otic o

k lini ek

n

ceret h rtifi Klik ind på www.seniorhørelse.dk ør ce samarbejder og læs mere om hørelse Oticon og medlemsfordele. med Ældre Sagen for

Æ ificeret h ør

Otic o

k lini ek

n

rt ce

Æ

ld re

Sage

n

ld re

Sage

n

tryghed hele vejen.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Tlf. 25 690 600

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Hvalsø: Forsøg med bedre trafiksikkerhed

Især bumpene på Hovedgaden blev diskuteret meget. BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

Tilbuddet gælder kun i Bygma Hvalsø!

Net og sikkert med kode

Ruko håndtag -til terrasse med kodelås

Til terrassedøre, altandøre, vinduer og lign. hvor der i forvejen er monteret en kantstanglås. Kun til indendørs brug. Et indbygget tastatur kan kodes, så grebet blokeres i låst position. Ved aflåsning trykkes på den røde knap “lås”, ved åbning tastes en 6-cifret kode. Leveres med fabrikskode som let kan ændres af brugeren. Normalpris 1.529,95

NU

799.-

Side 16

DRIVE-IN SYN Åbningstider:

man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

BOOKING OSTED 46 49 19 10 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

Bygma Hvalsø Bentsensvej 12, 4330 Hvalsø Telefon 46 40 81 36 www.bygma.dk


2

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Lejre Kommune Vores Sted Sirenevarsling

Årlig afprøvning af varslingssirener Første onsdag i maj afprøver Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet sirenevarslingssystemet landet over. Sirenerne afgiver signal tre gange inden for de 15 minutter, og hvert signal varer ca. 45 sekunder. Systemet bliver afprøvet for at teste systemet og for at minde borgerne om sirenernes anvendelse og betydning. Appen Mobilvarsling bliver testet samtidig med sirenerne. Med Mobilvarsling kan du blive advaret direkte med en alarmlyd på din smartphone,

når myndighederne advarer om større ulykker i dit område. Tidspunkt Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 12:00-12:15 Spørgsmål Har du spørgsmål om sirenevarslingen kan du læse mere på www.brs.dk/beredskab.

Sjov seniormotion

Ta med til aktiv sundhedsdag Vil du med til Aktiv Sundhedsdag? Kom og prøv forskellige foreningsaktiviteter, hør spændende foredrag, få målt din egen sundhedstilstand og bliv klog på dine muligheder.

filen. Der vil i løbet af dagen være relevante og spændende oplæg/foredrag. Kom og vær med og se dine mange muligheder for at leve et sundt og aktivt liv.

Lejre Kommune, lokale idræts, motions- og patientforeninger og DGI inviterer dig til en Aktiv Sundhedsdag.

Dagen er gratis – du kan købe forfriskninger i hallen.

På dagen får du unik mulighed for at se og afprøve, hvad Lejre Kommunes foreninger kan tilbyde dig i dagtimerne. F.eks. Motorikfliser, minigolf, pickleball, linedance, bordtennisboldrobot og rickshawcykler. Du kan også teste din sundhed med håndtest, Seniorfitnesstest, blodtryksmåling og Helbredspro-

Tid og sted Det hele sker tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 10-15 i Hvalsø Hallerne. Husk aktiv tøj, der vil være mulighed for omklædning.

Ansøgning

Ansøgning om §18 midler Nu er det tid for indsendelse af ansøgning om § 18-midler til Frivilligt Socialt Arbejde med ansøgningsfrist 1. juni 2018. Ansøgningsrunden gælder for aktiviteter i 2. halvår af 2018. Når du søger, skal du være opmærksom på: Lejre Kommune yder primært støtte til sundheds-

fremmende og forebyggende aktiviteter. Derfor vil der blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere.

Ansøgningsskema, retningslinjer og kriterier for at opnå støtte kan ses på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk, under fanen Borgerpuljer. Spørgsmål Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janie Bitsch tlf. 46 46 47 23 eller på jabi@ lejre.dk

Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Tlf. 46 46 46 46 · post@lejre.dk · www.lejre.dk


3

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Kernevelfærdsudvalget skaber konkrete forbedringer Tirsdag 24. april vedtog Kommunalbestyrelsen Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger til, hvordan kernevelfærden kan styrkes i Lejre Kommune. LEJRE KOMMUNE: Anbefalingerne bygger på velbesøgte borgermøder og workshops, som udvalget inviterede til i foråret og sommeren 2017. Over 400 har deltaget og bidraget til arbejdet, som Kernevelfærdsudvalget har stået i spidsen for. Nu skal de mange bidrag fra borgere, foreninger, virksomheder og ansatte omsættes til konkrete forbedringer i kernevelfærden, som kan ses og mærkes i kommunen. - Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger er mere end flotte ord på fint papir. Udvalget har allerede vist, at det gør en forskel når borgere, foreninger, virksomhedsledere, kommunalt ansatte og politikere samarbejder om kernevelfærden. For eksempel har vi flyttet sagsbehandlingen derhen, hvor sprogundervisningen af flygtninge foregår. Udvalget for Teknik & Miljø

har omlagt sit arbejde med lokalplaner, så borgerne nu involveres helt tidligt i planlægningsarbejdet – i en slags forhøring, inden der er skrevet så meget som et ord. Og Tilgængelighedspuljen er flyttet ud til Handicaprådet, som skal prioritere den fremover – blot for at nævne nogle få eksempler, siger borgmester, Carsten Rasmussen. Kernevelfærdsudvalgets næstformand, Gert Fabrin, der også er borger i Lejre Kommune, ser frem til, at de mange tiltag kommer borgerne til gode. Men det er vigtigt, at borgerinddragelsen fortsætter selvom Kernevelfærdsudvalgets arbejde, nu er afsluttet: - De her tiltag er resultater af, at vi har inddraget borgere, virksomheder og andre relevante aktører. Det videre arbejde kræver en kommune, der har modet til at tage borgerne med på

råd, når kommunen skal udvikles. Vi borgere skal være aktive, vi skal møde op, give vores mening til kende og være parate til selv at gøre en indsats. Udvalgets arbejde viser, at vi har begge dele her i Lejre Kommune, og det tegner godt for fremtiden. En kommune kan og skal ikke udvikles bag lukkede døre i byrådssalen, siger Gert Fabrin.

Fem konkrete tiltag Udvalgets anbefalinger er resultatet af en enestående inddragelsesproces, hvor kommunen og borgerne har været fælles om at nå frem til en række anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen nu har nikket til. Blandt anbefalingerne bliver disse fem konkrete tiltag nu til virkelighed: • Forsøgsordning med borgerdrevne forslag: Kan man samle 650 underskrifter, og er man 15 år eller derover, kan man få et forslag behandlet af Kommunalbestyrelsen. • Kommunen ringer op: Lejre Kommune skal forbedre og udvikle den gode

borgerbetjening i samarbejde og dialog med borgerne. Ved at ringe til borgere der klager, eller som får afslag på ansøgninger med videre, vil den kommunale organisation få en bedre forståelse for, hvad der ligger bag klagen og bruge denne i den løbende kvalitetsudvikling og læring. • Din Indgang: Med projektet Din Indgang skal borgere og familier, der har komplekse forløb med opgaver i flere centre, sikres en entydig indgang til samarbejdet med de kommunalt ansatte. • Skole-og områdebestyrelserne skal have bedre rammer: Her skal det undersøges, hvilke rammer, der skal til for at skabe bedre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen, de lokale ledelser, bestyrelserne og administrationen. • Færre regler, mindre bøvl og bureaukrati: Regler, proces- og dokumentationskrav som borgere, virksomheder eller kommunalt ansatte bruger tid på, skal reduceres eller afvikles. Dette gælder også kultur,

myter, vaner og uhensigtsmæssig praksis, som stiller sig i vejen for at bruge tiden rigtigt og på det vigtigste i forhold til kernevelfærden. Læs de samlede anbefalinger her, og se meget mere om processen og resultaterne her. Tilgængelighedspuljen bruges til forbedring af tilgængeligheden i kommunale ejendomme – for eksempel niveaufri adgang til aktivitetscentre, haller og skoler. Eller etablering af elevator, bedre skiltning, med mere.

Historik Kernevelfærdsudvalget er et §17,4 udvalg, altså et ad hoc politisk udvalg, som er sammensat af borgere, politikere, ansatte, virksomheder, foreninger med mere. Udvalget blev nedsat af Kommunalbestyrelsen den 1. januar 2017 og afsluttede sit arbejde den 24. april 2018, hvor udvalgets anbefalinger blev godkendt af en enig Kommunalbestyrelse. I foråret og sommeren 2017 gennemførte Kernevelfærdsudvalget tre

camps, hvor mere end 300 borgere, foreninger, virksomheder, kommunalt ansatte og politikere drøftede fremtidens velfærd i Lejre Kommune. Drøftelserne resulterede i fem kerneopgaver, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017. I efteråret fokuserede Kernevelfærdsudvalget på, hvordan kerneopgavernes formål kunne omsættes til konkrete initiativer. Undervejs i dette arbejde inviterede Kernevelfærdsudvalget til endnu et borgermøde, hvor mere end 100 borgere deltog og kom med en lang række forslag til handlinger. Anbefalingerne er nu godkendt af Kommunalbestyrelsen og skal i de kommende år være med til at sætte arbejdet med kernevelfærden helt i centrum for, hvordan Lejre Kommune ønsker at udvikle det gode liv på landet – i et gensidigt forpligtende samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder med flere. Læs mere på lejre.dk/politik og lejre.dk/kernevelfærd

Danmarks Naturfredningsforening i Lejre byder velkommen til spændende ture og arrangementer i maj KRIBLE-KRABLE PÅ TADRE MØLLE 6. maj kl. 12.00-15.00 Bemærk ændret tidspunkt

Traditionen tro holder vi Krible-Krable med vores to naturguider Carsten Christiansen og Pia Malmquist. Du kan samle smådyr i bækken og undersøge dem i lup. Et godt arrangement for børn og deres forældre og bedsteforældre. Cafeen har åben. Husk gummistøvler og tørre sokker!

SANKETUR i samarbejde med Nationalpark Skjoldungerne den 13. maj.

Se mere: www.facebook.com/dnlejre eller http://lejre.dn.dk eller http://nationalparkskjoldungernesland.dk

20%

på alt ikke nedsat New Feet under arrangementet

Alle restpar 499,-

DEMODAG

Fredag den 4. maj · kl. 10-13 Vore medarbejdere vil demonstrere og vejlede omkring valg af det rigtige fodtøj, der kan afhjælpe dine problemer. New Feet er fodtøj til mennesker med gigt, diabetes eller følsomme fødder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med professionelle behandlere. New Feet har en unik balance mellem kvalitet, komfort, stabilitet og mulighed for individuel tilpasning. www.new-feet.com

Osted Fysioterapi BeneFiT Osted Fysioterapi · Langetoften 9A · 4320 Lejre Tel: 4649 7740 · info@benefit-ostedfysioterapi.dk

LÆR PLANTERNE AT KENDE 20. maj kl. 13.00-16.00

Mødested: Lejre Museum, Orehøjvej 4 b, Gl. Lejre. Arrangementet er gavnligt, hvis du er begynder-sanker og vil have et bedre grundlag for at identificere dine plantefund. Vi går en tur rundt i området omkring Lejre Museum, hvor vi samler planter, som vi bagefter undersøger. Botaniker Søren Grøntved vil lære os at bruge plantebestemmelsesnøgler. Medbring gerne plantenøgle, feltflora og lup, hvis du har. Meld gerne om du kommer, så vi kan have nok materiale: http://tur. dn.dk/tur/35391 eller til cindyjespersen@hotmail.com.

Nattergaletur i Lavringe Mose 27. maj kl. 04.00-07.00

Mødested: Parkeringspladsen ved Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, Lejre. Vi går ud i Lavringe Mose rigtig tidligt så vi kan høre nattergalene synge efter en mage. Mens morgenen vågner, ser vi også rådyr og mange andre smukke fænomener i Lavringe Mose. Ornitolog Søren Peter Pinnerup fortæller om nattergalene og de andre fugle vi støder på. Turen er ca. 5 km. Husk kikkert og gummistøvler. Alle arrangementer er gratis og du behøver ikke at være medlem af DN for at deltege.


4

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Foredrag: Fra HPV til livmoderhals-kræft KIRKE HVALSØ: Antallet af piger, der bliver vaccineret mod HPV er faldet dramatisk de senere år. Blandt piger født i år 1998-2000 er 80 procent færdigvaccinerede, mens tal fra februar 2018 viser, at kun 41 procent af piger født i år 2003 er fær-

digvaccinerede. Hvert år får cirka 375 danske kvinder konstateret livmoderhalskræft og cirka 100 kvinder dør af sygdommen. HPV-vaccination kan forebygge 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen er derfor gået sammen om en informationsindsats, der skal hjælpe forældre med at tage beslutningen om, hvorvidt deres datter skal HPV-vaccineres. Dette vil Kræftens Bekæm-

pelses Lokalforening i Lejre gerne være med til at understøtte. Så – hvis du også er i tvivl om dit barn skal vaccineres, så mød op og bliv klogere på HPV vaccinationen tirsdag den 15. maj kl. 19:00 i Hvalsø Spisehus, Hovedgaden

21, Hvalsø, hvor praktiserende gynækolog Helle Kirkeby vil fortælle om emnet. Der vil være god tid til spørgsmål og debat. Foredraget er gratis, men tilmelding nødvendig, da der er begrænset antal pladser.

Send SMS til 61200430 eller skriv til linda.larsen@ valnoeddevej.dk Få mere information om livmoderhalskræft og HPVvaccination på www.stophpv.dk.

Lejre Kommune Vores Sted Affald

Få overblik over dit affald Appen Affaldsportal gør det nemt for dig b.la. at få et overblik over næste tømning af affald på din adresse, anmelde manglende afhentning af affald, få information om genbrugspladser i omegnen, eller bestille en ny affaldsbeholder til levering. Alt du skal gøre er at downloade appen til din mobiltelefon og tablet, vælge den/de adresser du vil

have information om og indtaste dine kontaktoplysninger - så er du i gang. Hvordan får du fat i den? Du finder appen Affaldsportal til Apple eller Android i enten App Store eller i Google Play. Appen er helt gratis og skal bare hentes ned på din mobiltelefon.

Råger

Vi regulerer rågebestanden skyde et antal råger for at sikre, at bestanden ikke bliver for stor.

·

Jægerne sørger for, at alle krav til sikkerhed bliver overholdt - samtidig med at man tager mest mulig hensyn til dyrene.

· ·

Rågereguleringen sker på disse områder:

Lejre Kommune har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere den voksende bestand af råger. Reguleringen vil foregå på udvalgte, offentlige arealer. Det sker indtil 15. juni 2018. I praksis sker reguleringen ved, at Lejre Kommune samarbejder med professionelle jægere om at

· · · ·

Hvalsø Gl. Grusgrav, Roskildevej 30, Hvalsø Ammershøj Børnehus, Ammershøjvej 2, Kirke Hyllinge Osted Gadekær, Byvejen 28A, Lejre

Torkildstrup Genbrugsplads, Landevejen 75, Kirke Såby SFO, Lejrevej 15B, Lejre Osted Skole, Langetoften 25, Osted

Vi beklager eventuelle støjgener, der kan opstå i forbindelse med reguleringen. Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trafikafdelingen i Lejre Kommune: Trafik@lejre.dk eller tlf. 4646 4646.

Hvalsø Skole, Skolevej 5, Hvalsø

Tlf. 46 46 46 46 · post@lejre.dk · www.lejre.dk


5

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Charlotte Hjelholt udstiller på rådhuset

Lejre Kunstforening udstiller værker af kunstneren Charlotte Hjelholt på rådhuset i Allerslev . Udstillingen starter med fernisering torsdag den 3. maj kl. 17.00 og alle er meget velkomne. Charlotte Hjelholt er uddannet på blandt andet Holbæk Kunsthøjskole og har deltaget på adskillige censurerede udstillinger og udstillet hos diverse gallerier og kunstforeninger. Charlotte Hjelholt finder sin inspiration i naturens underliggende struktur og iboende kræfter og arbejder med at fastholde øjebliksbilledet mellem de to poler: Det faste og det flygtige – det uventede i det evigt gentagne. Charlotte Hjelholts arbejdsområde spænder vidt – fra ekspressive malede landskabsabstraktioner over figurative botaniske kompositioner til lette skulpturelle former. Udstillingen varer til og med torsdag den 31. maj

Krisen forværres: OIF uden bestyrelse Ved generalforsamlingen fredag den 20. april lykkedes det ikke Jens P. Andersen, formand for hovedbestyrelse i Osted IF at få stablet en ny bestyrelse på benene.

en lang række forhold, som han finder forkastelige og som han også peger på som medvirkende årsag til problemerne i bestyrelsen i efteråret. Der er i følge Karl Simonsen således tale om, at der i regnskabet ikke er bogført indtægter for udlejning af klubhuset selv om, der ifølge hans viden har været meget udlejning. Han mener også, at der er problemer vedrørende medlemslisterne, der danner grundlaget for kommunale tilskud, lige som han udtrykker undren over, at OIF kan have en formue på cirka 400.000 kroner i form af obligationer og et indestående i Spar Nord på cirka 200.000 kroner og samtidig kunne få tilskud fra kommunen.

Af Palle Bruselius

OSTED: Der var simpelthen ikke interesserede kandidater, og bestyrelsen for OIF består dermed reelt kun af formanden Jens P. Andersen. Lang tids uenighed mellem formanden og medlemmer af bestyrelsen fik i efteråret tre af hovedbestyrelsens medlemmer til at smække med døren, herunder kassereren Karl Simonsen. Det skete efer to mistillidsafstemninger i forretningsudvalget, som Jens P. Andersen med én stemmes flertal overlevede. Efter dette trådte sup-

pleanterne til, men ingen af disse har ønsket at blive siddende i bestyrelsen og genopstillede derfor ikke. Heller ikke revisoren eller revisorsuppleanten ønskede genvalg. Krisen er dermed total, og det kan betyde, at Jens P. Andersen, afhængigt af udfaldet af den kommende nødvendige ekstraordinære generalforsamling, ikke længere vil

kunne smykke sig med formandstitlen eller at Osted IF i værste fald står over for opløsning. Der afholdes et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. maj. Opgaven er her at indkalde til en ekstraordinær hovedgeneralforsamling først i juni måned. Den tidligere kasserer, Karl Simonsen, peger på

Cykel motion med Hjerteforeningen KIRKE HVALSØ: - ROYAL RUN er det ikke, men en kommunal tour, hvor der er mulighed for motion i godt selskab, siger Bodil Thomsen, Hjerteforeningen. Hjerteforeningen, Lokalafdeling Lejre, inviterer interesserede til at se kommunen fra en cykel i et helt almindeligt og roligt tempo. Målgruppen er alle, som er selvkørende på cykel, eller har co-pilot – og har lyst til motion i et tilpas tempo. Der kræves kun en driftsklar cykel, og Hjerteforeningen anbefaler, at der bæres cykelhjelm Motion er vigtig for at

holde kroppen i form, og vigtig for at gøre kroppen stærk, og gøre den i stand til at overvinde forskellige udfordringer. Derfor ser Hjerteforeningen det som en opgave, at tilbyde kortere cykelture i et tempo, så alle kan være med. Bare en lille cykeltur kan gøre en forskel. Planen er at cykle en gang om måneden her i sommerhalvåret, og første tur bliver tilbudt lørdag den 5. maj kl. 10.00, med start fra P-pladsen i Østergade, Hvalsø. Hjerteforeningen giver frugt i pausen, men husk selv vanddunken.

Tilmelding gerne på tlf. 5094 1938 eller e-mail: bodilbygmarken@gmail.com”

avis-annoncering Kontakt os på 46 48 07 70 og få en professionel annoncesnak. Eller tjek www.lejrelokalavis.dk -her finder du alle oplysningeromkring oplag, udgivelsesområde og meget mere.

Er du i tvivl om din datter skal have HPV-vaccinen? Foredragsholder og praktiserende gynækolog Helle Kirkeby ”Fra HPV til livmoderhalskræft”

15. maj 2018 kl. 19.00

hos Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21, 4330 Hvalsø

Antallet af piger, der bliver vaccineret mod HPV er faldet dramatisk de senere år. Blandt piger født i år 1998-2000 er 80 % færdigvaccinerede, mens tal fra februar 2018 viser, at det kun er 41 % af piger født i år 2003. Hvert år får ca. 375 danske kvinder konstateret livmoderhalskræft og ca. 100 kvinder dør af sygdommen. HPV-vaccination kan forebygge 90 % af alle tilfælde. Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen er derfor gået sammen om en informationsindsats, der skal hjælpe med at tage beslutningen om denne HPV-vaccine. Dette arbejde vil Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Lejre gerne være med til at understøtte. Så - hvis du også er i tvivl om dit barn skal vaccineres, så mød op og bliv klogere på HPV vaccinationen.

GRATIS ADGANG

Tilmelding er dog nødvendig på: E-mail: Linda.larsen@valnoeddevej.dk Mobil sms: 61200430

Kræftens Bekæmpelse, Lejre Lokalforening


6

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

SUPER

FRIT VALG pr. flaske

50

00

Spar

op til

TILBUD

50%

FRA SUPERBRUGSEN HVALSØ Salgsleder i Vin, Martin

Kassemarked : Køb en kasse - spar en masse!

SPIER VINTAGE

Sydafrika. Rød, hvid eller rosé.

Spar op til 250,7 0

VEROSSO PRIMITIVO

i trækasse 6 flasker Bordeaux

FRIT VALG Kasse med 6 fl.

229

00

Italien,

SIGLO SACO

FRIT VALG Kasse med 6 fl.

LA CORNELLE FRONSAC

Fra Rioja i spanien

GRENACHE NOIR, TOSCANDO, GRANDE, CORTEROSSO, ZENI COSTALAGO

FRIT VALG Kasse med 6 fl.

379

399

00

eller

CHATEAU GRAND SIGONAC, Medoc, Sydafrika. Rød, hvid eller rosé.

00

,,

Spar op til 521,00

Nero d´avola ,

SAVANNAH Sydafrikansk blend. 3 liter Bag-in-Box. Rød eller hvid

Spar op til 250,7 0

JEAN MURBACH, PINOT GRIS, RIESLING ALSACE, LUNA ARGENTA, BARONE, MONTALTO, BIANCO, PASSIVENTO

FRIT VALG

119

95

Spar op til 250,70

FRIT VALG Kasse med 6 fl.

349

00

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7 SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk Tilbuddene gælder fra tirsdag den 1. maj til og med lørdag den 5. maj - eller som angivet ved selve tilbuddet. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HVALSØ

DER ER FORSKEL


7

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

SUPER

TILBUD

FRA SUPERBRUGSEN HVALSØ Salgsleder i Grønt, Annette

Jordbær Spanien kl. 1.

SÅ ER DET GRILLTID!

Slagtermester, Jesper

Grillpølser Flere varianter. Ost, chili og hvidløg.

Pr. pakke med 2 kg.

100,-

Pr. bakke med 400 gr.

15

00

Røget spareribs

Pr. pakke ca. 1,5 kg.

100,-

Løse peberfrugter Spanien kl. 1. Rød, gul og grøn.

Forkogte

FRIT VALG Ta´ 2 stk.

12

00

Kalve mørbrad

Pr. stk.

350,-

V 1,1 - 1,4 kg

Cherrytomater på stilk Holland kl. 1.

Pr. bakke med 500 gr.

15

00

Pr. stk.

105,-

Tapas platte

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7 SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk Tilbuddene gælder fra tirsdag den 1. maj til og med lørdag den 5. maj - eller som angivet ved selve tilbuddet. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HVALSØ

DER ER FORSKEL


8

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Kæmpe blomstermarked

Vi får nye og forskellige varer hver dag!

Hortensier I spand. Flere farver PR. STK.

75,-

Kæmpe udvalg - meget mere end vi kan vise her i avisen!

Spanske margueritter, Pelargonia/Dahlia/ Georgine eller Bacoba STK. FRIT VALG. KASSE MED 8

100,-

Jord og krukkemarked Kom og se vores store udvalg

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7 SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk Tilbuddene gælder fra tirsdag den 1. maj til og med lørdag den 5. maj - eller som angivet ved selve tilbuddet. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HVALSØ

DER ER FORSKEL


9

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

mer Plantet i potter - høst til som

Porrer, selleri og Persille I potter. klar til haven, altanen eller drivhuset Salater og kål FRIT VALG

Tomatplanter Flere varianter FRIT VALG

12,-

15,-

Haveplanter Hosta, Hortensia, Fr. Løjtnants hjerte eller Phlox FRIT VALG

35,-

Opstammede terrasseplanter Flere varianter. FRIT VALG

99,Tagetes

Krydderurter Store potter. FRIT VALG

20,-

i farskasser FRIT VALG

40,-

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7 SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk Tilbuddene gælder fra tirsdag den 1. maj til og med lørdag den 5. maj - eller som angivet ved selve tilbuddet. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HVALSØ

DER ER FORSKEL


10

Kirkeliv Gevninge-Kornerup

GUDSTJENESTER Kr. Himmelfart d. 10. maj kl. 10.30 GEVNINGE KIRKE Højmesse ved Henriette B.W. Andersen. Kirkekaffe i sakristiet.

Søndag d. 13. maj kl. 10.30 KORNERUP KIRKE Højmesse ved Henriette B.W. Andersen. Kirkekaffe i våbenhuset.

Onsdag d. 16. maj kl. 9.30 GEVNINGE KIRKE, SAKRISTIET Morgenandagt ved Henriette B.W.Andersen. Her er salmesang, skriftlæsning og reflektion. Kirkekaffe og brød til afslutning.

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Overnat i Boseup Skov NATIONALPARKEN: Du kan opleve Boserup Skov om aftenen og prøve at overnatte i skoven fra lørdag den 5. maj til søndag den 6. maj. På Skovens Nat den 5.-6. maj får du en helt speciel mulighed for at sove under åben himmel blandt de store bøge, anemoner og nattergale. Boserupgård Naturcenter og Nationalpark Skjoldungernes Land inviterer til Skovens Nat, hvor du kan opleve Boserup Skov efter mørkets frembrud og prøve at overnatte i skoven. Arrangementet sker i forbindelse med Skovens Dag. Det er normalt ikke tilladt at overnatte udenfor de opsatte shelters i Boserup Skov, men denne aften har man fået særlig tilladelse til overnatning, hvilket bety-

der at du har mulighed for at opleve, hvad skoven byder på om aftenen og natten. Der vil være mulighed for at låne hængekøje eller telt som Boserupgård Naturcenter stiller til rådighed. Har du mod på at bygge din egen bivuak og overnatte i den, stilles der vejledning og materialer til rådighed. I skal selv medbringe sovepose og liggeunderlag. Alle

er velkomne til at være med i aftenens aktiviteter – også selvom du ikke bliver og overnatter. Det fulde program kan du læse på www.nationalparkskjoldungernesland. dk/nationalparkens-tureog-arrangementer/2018/ skovens-nat/

Tilmelding

nat-i-boserup-skov-billetter-276587 Arrangementet er gratis, men da arrangørerne gerne vil forberede sig bedst muligt kræver det tilmelding og eventuelt tilvalg af overnatning. Ved tilmelding er det vigtigt, at du krydser af om, du ønsker at låne hængekøje eller telt eller vil have en plads i en lavuu. Skovens Dag afholdes årligt første søndag i maj, og er blevet arrangeret siden 1994. På dagen er der cirka 70 arrangementer i private, kommunale og statsejede skove. Arrangementerne er vidt forskellige. Nogle steder er det en guidet tur med skovejeren. Andre steder er der aktiviteter for børn.

Du skal tilmelde dig på www.billetto.dk/e/skovens-

Pinsedag d. 20. maj kl. 10.30 GEVNINGE KIRKE Højmesse ved Henriette B.W.Andersen. Kirkekaffe i sakristiet.

Søndag d. 27. maj kl. 10.30 KORNERUP KIRKE Højmesse ved Henriette B.W. Andersen. Kirkekaffe i våbenhuset. KIRKEBILEN kører til alle højmesser. Ring senest dagen før til Johannes på 20215898 og få en aftale.

AKTIVITETER Onsdag d. 2. maj kl. 17.00 GEVNINGE KIRKE Efter Ordet - Mad på Bordet Kort gudstjeneste i børnehøjde. Bagefter spiser vi sammen i Beboerhuset. Det koster 30,- kr pr. voksen, 20,-kr. pr. barn at spise med. Tilmelding til præsten via mail: hta@ km.dk eller sms på 30964062 senest dagen før.

Lørdag d. 26.maj kl. 11-15 GEVNINGE AKTIVITETSDAG PÅ NØDAGER Kirken deltager med en stand på Nødager. Kom og vær med og lav din helt egen kirkeengel ud af kasserede salmebøger.

Søholms elever udstiller træbilleder KIRKE HVALSØ: Torsdag den 3. maj kl. 10:30 er der fernisering på en særlig udstilling i Hvalsø Kulturhus. En del af brugerne fra Aktivitetsstedet på Søholm, har kreeret nogle en række træbilleder. De er lavet under overskriften: ”At sprænge rammen”. Dette fordi, den eneste fælles regel for alle billederne var, at noget skulle stikke uden for rammen. Det hele er lavet af rester fra deres snedker-

værksted. Udstillingen kan ses i hele maj måned. På Aktivitetsstedet Søholm arbejdes der med en stor bredde i forhold til målgruppe. Målgruppen er voksne mennesker med udviklingshæmning, hvoraf nogle med psykiatrisk overbygning. Der er desuden indskrevet borgere med Downs Syndrom, Tourettes Syndrom og mennesker med autismespektrumfor-

Bedemand

Bettina´s Blomster Åbningstider:

Mandag - Lukket ag - Søndag 10.00 - 14.00 Tirsdag - Fredag 10.00 - 18.00 · Lørd

Blæsenborgvej 5 · 4320 Lejre ·T.: 40 25 46 56

Læs mere på hjemmesiden gevninge-kornerup-kirker.dk Læs pastoratets facebook, klik ind fra hjemmesiden.

Kontakt: Konstitueret sognepræst Henriette Brix Worm Andersen, Mail hta@km.dk mobil 30964062 mandag fridag. Formand for Gevninge-Kornerup menighedsråd Trine Toldam, toldam@live.dk mobil 27303610. Ledende graver Trine Barfoed Hansen, graverenkornerup@g-k-kirker.dk mobil 22755718.

styrrelser. Læs mere om Aktivitetsstedet Søholm her: www.

soeholm.com/aktivitetsstedet.

Du er ét klik fra kirken, det er nærliggende: www.ostedkirke.dk & www.allerslev-kirke.dk

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

om kirkesiden Mindeord, dødsannoncer, takkeannoncer, kirkelige arrangementer samt navnedageplaceres altid på side 4 Mere info på 46 48 07 70


11

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

VIBY

Maj marked Lørdag og søndag d. 5.-6. maj kl. 9.00-14.00

Tilbudde e odne g e r g e æ l Se f lderrkkuen di a m maj de å p d tilbu er d i s e t næs

Bygma Viby

g mød Kom o lenten konsu leon po fra Na g lørda ene udd Tilb er kun i gæld

ma Byg Viby

2.999,-

GASGRILL ROGUE • Sort • JETFIRET tændingssystem • 3 hovedbrændere i 304 rustfri stål • Stor varmehylde til fx brød • Stort underskab med to skabslåger • Primært grillareal: 43 x 59 cm • Grillareal: 119 x 129 x 60 cm Nr. 187980

TRANSPORTABEL GASGRILL PRO285

• Udslået: 38 x 74 x 47 cm • Grillareal: 54 x 37 cm • Med JETFIRETM tændingssystem, cross lightning • Dens to brændere i 304 rustfri stål og høje og rummelige aluminiumslåg med ACCU-PROBETM termomenter, gør det let at lave stege med forskellige grillmetoder, f.eks. direkte - og indirekte grillning Nr. 187978

Vi tænder grillen lørdag kl. 11.00-14.00 Arrangør Viby Håndbold ene udd Tilb er kun i gæld

Tag børnene med - der er hoppeborg lørdag og søndag kl. 9.00-14.00 SPAR

let Let til l Stål ti l å st

ma Byg Viby 40 liter

995 PLANTESÆK

• Velafbalanceret blanding af naturlig sphagnum, plantegødning og sporestoffer Nr. 122589

3.999,-

25% lpå gril ør tilbeh

Rabatten er fratrukket

Ombytningspris

49

95

17995

NATURE BASIC BRIKETTER

• 9 kg Nr. 202079

Bygma Viby

Åbningstider

Grønningen 1 4130 Viby Tlf. 46 19 30 72

Mandag - fredag Lørdag

7.00 - 17.30 9.00 - 14.00

Søndag

9.00 - 14.00

FLASKEGAS

10 kg letvægtsflaske 11 kg flaske

Priserne gælder fra lørdag den 5. maj til og med søndag den 6. maj 2018, så længe lager haves. Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms. Se den aktuelle tilbudsavis på www. bygma.dk

41250 Nr. 045928 Nr. 069381

BETRÆK PRO285

• Passer til Pro285 m/vogn Nr. 187985


12

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Forsøg med bedre trafiksikkerhed Hovedgade- og Trafikgruppen i Bysamarbejdet Hvalsø har igennem det sidste halve år gennemført en række tiltag og forsøg, der skal styrke trafiksikkerheden i Hovedgaden. Ikke mindst dumpene på Hovedgaden blev diskuteret meget af borgerne.

KIRKE HVALSØ: Forsøgene er sket som led i områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, som gennemføres i perioden 2016-21, og der blev blandt andet etableret 40 km/t-zone i Hovedgaden med flere typer mobile bump, to nye fodgænger-

overgange i Hovedgaden, forsøg med lukning af Skolevej ved Fakta med videre. Lene Creutzberg fra Hovedgade- og Trafikgruppen fortæller: - Da vi besluttede, hvad vi skulle arbejde med i områdefornyelsen, var der et

TILLYKKE

GULDBRYLLUP Lene og Hans Lund Nielsen kan Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 10. maj fejre, at de har været gift i 50 år. I den anledning inviteres til morgenkaffe kl. 8.00 i hjemmet - hvor naboer, venner og bekendte er meget velkomne.

stort ønske om, at der skulle ske nogle forbedringer af trafiksikkerheden i Hovedgaden her og nu. Det kunne ikke vente til det større arbejde med Hovedgaden går i gang i 2019-20 i forbindelsen med separatkloakeringen af byen. Derfor har vi forsøgt med en række tiltag, der ikke er så dyre, at vi kan leve med, at de skal fjernes igen, når det større arbejde i Hovedgaden går i gang. Bjørn Henrichsen fra Lejre Kommune, der har modtaget henvendelserne omkring tiltagene, har særligt oplevet en stor interesse omkring de mobile bump, som der var delte meninger om: - Rigtig mange har været glade for, at bumpene har betydet, at farten er faldet i Hovedgaden. Det har mange sagt og skrevet, og vi har målt et fald i gennemsnits-

Ønsk tillykke i din lokalavis Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr.

100,-

Betales via mobilepay. Mail billede og tekst til

info@lejrelokalavis.dk

hastigheden på omkring 5 km/t. Omvendt er der også rigtig mange, der har klaget over bumpene. For eksempel at de var ubehagelige at passere, at de øgede støjgener for naboer, får bilister til at køre på cykelstien med videre. Hovedgade & Trafikgruppen valgte derfor at stoppe forsøget med de midlertidige bump, selv om de har sænket farten, og vi undersøger aktuelt, om 40 km/t-zonen i Hovedgaden kan opretholdes uden de tre bump. - Alle er enige om, at det ville være meget bedre med faste asfalterede bump eller andre permanente hastighedsdæmpende tiltag i stedet for de midlertidige bump, men de er meget dyre, og det vil være synd at spilde for mange penge på noget, der sandsynligvis skal graves op igen inden længe. Tænk på børnene: Sænk farten i Hovedgaden. Sådan lyder opfordringen fra Rolf

Hegedys fra Hovedgade & Trafikgruppen: - Jeg kan allerede mærke, at hastigheden er steget i Hovedgaden, efter at vi fjernede de mobile bump. Og det kan godt være, at det er den bedste beslutning samlet set her og nu, men jeg vil virkelig opfordre alle til at køre hensynsfuldt og efter færdselsreglerne i Hovedgaden og bymidten. Vi har så mange børn, der færdes i bymidten til hverdag, og det alene, burde være grund nok. Og virker den opfordring ikke, så må vi jo overveje, om vi skal have de mobile bump frem igen, driller Rolf Hegedys.

Den bedste løsning Flere af dem, der har kontaktet Hovedgade & Trafikgruppen omkring de forskellige trafiksikkerhedstiltag, har efterfølgende valgt at engagere sig i arbejdet med at finde de bedste løsninger. Lene Creutzberg opfordrer alle andre, der har holdnin-

ger eller viden til arbejdet om at engagere sig: - Jeg tror på, at vi finder de bedste løsninger omkring trafikken og Hovedgaden, når vi er flere lokale om bordet sammen med medarbejderne fra den kommunale administration. Stemningen er altid rar, når vi er sammen, og næste møde er den 7. maj fra 17-19:00 på Hvalsø Bibliotek. Der er alle meget velkomne. Er der spørgsmål til arbejdet med trafiksikkerhedstiltag eller andre tiltag i områdefornyelsen, så skriv til sekretær for Bysamarbejdet Hvalsø: Bjørn Henrichsen – bjhe@lejre.dk. Bysamarbejdet Hvalsø arbejder helhedsorienteret, inkluderende og tværfagligt med at sætte en positiv udvikling i gang i Hvalsø frem mod 2021, og arbejdet sker inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet for Hvalsø Bymidte. Læs mere på www.voreshvalsoe.dk

Beboere tager fat i trafikken TOLSTRUP: Trafikken er stigende i området ved Tolstrup, Hjulebæk Huse og Atterup, og beboerne oplever både mere tung trafik og at lidt for mange trykker lidt for hårdt på gaspedalen. Derfor har Avnstrup Overdrevs Beboerlaug inviteret Lejre Kommunes borgmester Carsten Rasmussen og Henrik Bech Hjortbøl, Center for Teknik og Miljø, til området, for at ved selvsyn kunne danne sine indtryk. Det sker ved et beboermøde den 9. maj, hvor kommunens Vores Sted-vogn også

bliver stillet op ved Tolstupvej 35. - Der skal ske noget, siger formanden for beboerlauget Allan Højdorf. - Vejene er forholdsvis smalle, der er ingen plads til at holde ind til siden grundet stejle skrænter og vi ser dagligt, hvordan folk på cykel eller med barnevogn bliver mast, når to biler eller endnu værre to lastbiler eller traktorer skal passere hinanden - og dem har vi mange af i perioder. Her er ingen cykelsti eller fortove, som ”blød” trafikant er det farligt at bruge vejene her

i området. Vi håber på at få diskuteret. Hvilke tiltag, der er mulige at gennemføre med borgmester Carsten Rasmussen og Henrik Bech Hjortbøl før der sker en alvorlig ulykke” afslutter Allan Højdorf.

følg os online Se nyheder, debat og meget mere på vores hjemeside www.lejrelokalavis.dk


13

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

KIRKE HYLLINGE KO M O G S E V O R ES N Y E FLOT TE FORRETNING

åbningsfest ÅBNINGSFESTEN FORTSÆTTER

Kom og oplev vores nye FLOTTE butik og se vores super åbningstilbud! KANONTILBUD

GÆLDER

GÆLDER

TIRSDAGFREDAG 1. - 4. MAJ

PR. 1/2 KG

75,-

OKSEMØRBRAD Med bimørbrad

TIRSDAGFREDAG 1. - 4. MAJ

HJEMMELAVET MEDISTER

PR. 1/2 KG

19

95

Slagterens friskhakkede PR. 1/2 KG.

GÆLDER

TIRSDAGFREDAG

OKSEKØD 3-8%

1. - 4. MAJ

3495 PR. 1/2 KG.

OKSEKØD 8-11%

2995

Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

PR. 1/2 KG.

SVINEKØD 8-14%

3990

GÆLDER

TIRSDAGFREDAG 1. - 4. MAJ

WIENERSCHNITZEL AF DANSK KALV

2 stk.

45.-

Meny Kirke Hyllinge Postshop: Følger butikkens åbningstider

Telefon 46 40 41 00

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 8.00 - 20.00

MØD OS PÅ FACEBOOK


14

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

KIRKE HYLLINGE KO M O G S E V O R ES N Y E FLOT TE FORRETNING GÆLDER

TIRSDAGTORSDAG Gælder kun 1. - 3. MAJ

GÆLDER

TIRSDAGTORSDAG Gælder kun 1. - 3. MAJ

PR. KG.

NYE KARTOFLER Egypten

10,-

PR. 500 GR.

10,-

VINDRUER

Grønne eller røde i bakke

GÆLDER

TIRSDAGTORSDAG

GÆLDER

TIRSDAGTORSDAG

Gælder kun 1. - 3. MAJ

Gælder kun 1. - 3. MAJ

Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

3 STK.

AVOCADO I bakke

15,-

PR. POSE

BANANER 6 stk. i pose

10,-

Meny Kirke Hyllinge Postshop: Følger butikkens åbningstider

Telefon 46 40 41 00

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 8.00 - 20.00

MØD OS PÅ FACEBOOK


15

Alle tilbud gælder som nævnt ved det enkelte tilbud - eller til og med den 3. maj 2018. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Meny Kirke Hyllinge Postshop: Følger butikkens åbningstider

Telefon 46 40 41 00

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 8.00 - 20.00

MØD OS PÅ FACEBOOK


16

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

KIRKE HYLLINGE KO M O G S E V O R ES N Y E FLOT TE FORRETNING

GÆLDER

FREDAGSØNDAG

GÆLDER

4. - 6. MAJ

FREDAGSØNDAG 4. - 6. MAJ

HARIBO SLIKPOSER

Flere varianter. 120 gr.

4X25 CL.

PR. POSE.

35,-

10,-

+pant

RED BULL

GÆLDER

FREDAGSØNDAG 4. - 6. MAJ

GÆLDER

FREDAGSØNDAG 4. - 6. MAJ

SANTA RITA ROSE

Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

PR. FL.

35,-

PR. POSE

TAPAS PLATTE

129,-

Meny Kirke Hyllinge Postshop: Følger butikkens åbningstider

Telefon 46 40 41 00

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 8.00 - 20.00

MØD OS PÅ FACEBOOK


17

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

NY HONDA JAZZ

RUMMER MASSER AF MULIGHEDER! RUMMELIGHED OG INNOVATIV TEKNOLOGI Med den nye Honda Jazz får du det hele – en fornøjelig og spændende køreoplevelse, spækket med en lang række nyskabende Honda-sikkerhedsfunktioner og et overraskende stort bagagerum, der kan udviddes fra 354 liter til imponerende 1.314 liter, hvis man lægger sæderne ned. Takket været vores banebrydende Magic Seats kan du nemt tilpasse opbevaringspladsen, så uanset om du køber et nyt fjernsyn eller tager på cykeltur i weekenden, kan Jazz’en nemt tilpasses dine behov.

HONDA JAZZ fra kun kr. 153.880,-

Se mere på honda.dk

Due Andersen Automobiler ApS · Frederiksværkvej 18 · 3600 FREDERIKSSUND · Tlf. 47 31 35 01 · www.honda-frederikssund.dk Salgsafdeling · Mandag - fredag · 09.00 - 17.30 · Søndag · 12.00 - 15.00 Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,9 - 21,3. CO₂ udslip 106 - 124:

B

-

A+

Se mere på honda.dk

. Prisen er inkl. leveringsomkostninger. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl.

ENDELIG EN KØREOPLEVELSE DER INDFRIER FORVENTNINGERNE

F.EKS. NY HONDA FRA

CIVIC DIESEL 4D

262.980

KR.

INKL. STOR SIKKERHEDSPAKKE SOM STANDARD.

KOM IND OG FÅ EN PRØVETUR

Due Andersen Automobiler ApS · Frederiksværkvej 18 · 3600 FREDERIKSSUND · Tlf. 47 31 35 01 · www.honda-frederikssund.dk Salgsafdeling · Mandag - fredag · 09.00 - 17.30 · Søndag · 12.00 - 15.00 Brændstofforbrug ved blandet kørsel 28,6-29,4 km/l. CO₂ udslip 91-93 g/km: A . Prisen er inkl. leveringsomkostninger. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl. ++

F.EKS. NY HONDA FRA

CIVIC DIESEL 5D

238.980

KR.

INKL. STOR SIKKERHEDSPAKKE SOM STANDARD.

Se mere på honda.dk


18

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

I sadlen: Stort cykelløb med 500 deltagere Roskilde Cykle Rings årlige cykelløb, afvikles i området ved Lejre, lørdag den 5. maj. Der forventes op til 500 deltagere. LEJRE: Der køres i samtlige klasser fra U11 til landets absolutte bedste ryttere i A-klassen. Første start er kl. 08:00 hvor U17 starter og med få minutter mellemrum sendes de øvrige børne og ungdomsklasser afsted. Kl. 09:50 sendes de bedste dameryttere afsted og kl. 12:07 starter A-klassen. Arrangørere forventer op til 4-500 startende ryttere. Start- og målområde bliver på Bispegårdsvej foran fodboldbanerne ved Allerslev Skole samt Lejre Hallen. Hele græsområdet bliver omdan-

net til stævneområde, hvor ryttere og tilskuere kan følge dagens løb. Ruten er et rundstræk på cirka 21,6 km., der skal køres

én eller flere omgange, alt efter, hvilken aldersklasse man deltager i. RCR gør alt for, at løbet skal blive en stor succes samt et

sikkerhedsmæssigt forsvarligt arrangement. Derfor er dele af ruten blev ensrettet. Ruten er som følger: Bispegårdsvej ved fodbold-

baner (retning vest) - til højre ad Kisserupvej - fortsætter ad Hanehøjvej - til højre ad Hjortemarksvej (gennem Kisserup by) videre ad Skullerupvej - Kirke Saaby (Omøvej) - til højre ad Omøvej (50 meter) - til højre ad Samsøvej/Brobjergvej - videre ad Abbetvedvej - til højre ad Lindborgvej (Gevninge by) til højre ad Orehøjvej - gennem Gl. Lejre by - videre ad Lejrevej (under banen) - til højre ad Bisgårdsvej (opløb). Strækningen fra krydset Bispegårdsvej/Kisserupvej, under viadukten (jernbanen) og frem til Kisserup by, vil være ensrettet i kørselsretning mod Kisserup. Ligeså fra Kirke Saaby, gennem Abbetved til Gevninge, vil være ensrettet i rytternes kørselsretning. Der vil være tydeligt skiltet og beboerne bliver særskilt underrettet.

Grundet afspærring langs Bispegårdsvej samt hundredvis af parkerede biler og ryttere i området, vil passage gennem Bispegårdsvej være besværliggjort på dagen, hvorfor arrangørerne tilråder bilister til at søge andre veje i området. Den største koncentration af ryttere, biler, start- og målområde vil være i Lejre, hvorfor det kun vil være en lille procentdel af beboerne, som ville kunne mærke cykelløbet. Det virker dog massivt, når 100 cykelryttere med førervogne, politi motorcykler, servicevogne med mere ruller forbi. Skulle der havne affald i rabatten, indkørslen, hækken eller lignende på grundene, så vil en bil omkring kl. 16:00 samle det op, når rute og poster afvikles for dagen.

Hvalsø NV Antennelaug opgraderer sit kabel-tv-net KIRKE HVALSØ: Hvalsø NV Antennelaug, der omfatter områderne Møllehøj, Pileager, Sandager, Tolskovgård, Traneparken, Stensager og Kjærsager i Hvalsø, i alt 228 husstande, er i samarbejde med YouSee og Dansk Kabel TV i fuld gang med at opgradere og fremtidssikre

sit kabel-tv-net til såkaldt Giga-net. Formanden John Petersen siger: - Vi går ind og opgraderer vores kabel-tv-net, der kan levere tv, bredbånd og telefoni til vores medlemmer. Det gør vi ved at udskifte en række komponenter i vores

nuværende Docsis 3.0-løsning, der herefter bliver til en Docsis 3.1-løsning. Tallet lyder ikke af meget, men forskellen er markant. Med denne ombygning, som i øvrigt foregår i mange andre kabel-tv-net i Danmark bliver vi det første land i verden, som kan tilbyde ha-

stigheder op til 1.000 Mbit. - Formålet med opgraderingen er at ombygge og fremtidssikre vores netværk, så det bliver endnu bedre, mere stabilt og har kapacitet nok til at kunne dække det stigende behov for flere underholdningstilbud, for eksempel flere

kanaler der sendes i 4K/8Kopløsning, samt højere bredbåndshastigheder. Den høje hastighed er især en fordel, hvis man bor i en husstand, hvor mange bruger bredbånd på én gang og hos mindre erhvervsdrivende. Man vil kunne mærke en forskel på upload

og download af større filer, ligesom man vil opleve en mere stabil trådløs bredbåndsforbindelse. Gigabredbånd er meget hurtigt bredbånd med hastigheder op til 1.000 Mbit. Opgraderingen forventes færdig midten af maj måned.

GALLUP Index Danmark 2017 læserundersøgelse viser:

Lejre Lokalavis er den lokalavis, der har flest læsere i Lejre Kommune!


19

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

“Vores Måneds Super Tilbud er altid værd at se lidt nærmere på. Priserne er nemlig super stærke” Mvh. Malene, SPAR Borrevejle

Toms stænger eller poser

Karen Volf Muslibar

Normalpris 25,00

Normalpris 19,95

NU

NU

15

10

00

00

SUPER TILBUD

GOD PRIS

Neophos opvaske tabs Normalpris 139,95 (begrænset parti)

NU

NU

10

70

00

00

GOD PRIS

SUPER TILBUD

Store birkes franskbrød Normalpris 15.-

Président spidsbrie

PRIS JAG T ! er is pr pe ar er med sk

200 g. Kg pris v/1 stk. 100,00.

SPAR Borrevejle

Vi skyd

SPAR OP TIL 6.95

20.-

Hornsherredvej 3 | 4060 Kr. Såby | 46 40 14 40

Gestus skiveost

Flere varianter. 100 g. Kg pris v/1 stk. 80,00.

PR. STK.

8.-

200 g. Kg pris v/1 stk. 75,00.

15.-

5.30-22.00 Lør-søn & helligdage

Hamonie økologisk smør

PR. STK.

Åbent mandag-fredag

Puck ost

500 g. Kg pris v/1 stk. 40,00.

PR. STK.

20.-

7.00-22.00 Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby Tlf. 4640 0140 I borrevejle@spar.dk

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 1. maj til og med mandag d. 7. maj. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

Følg os på Facebook: Spar Borrevejle


”Dialekt” i Hvalsø sognegård, Fredag den 25. maj kl. 15 - 17 Et nyt dansk band, dannet i sommeren 2015. Sted: Hvalsø kirke, Hovedgaden 17A.

KONCERT FREDAG DEN 25. MAJ KL. 15

Sangaften i Stalden med Camilla Donovan. Sted: Stalden - Osted Sognegård, Byvejen 30 A, Osted.

SANGAFTEN MED CAMILLA DONOVAN ONSDAG DEN 30. MAJ KL. 19.30

Let The Good Times Roll i selskab med BluesKartellet + Sup. En aften med bl.a Eric Clapton, B.B. King, Gay More og mange flere. BluesKartellet tager os på en festlig rundtur til mange af bluesens kendte og ukendte numre. Arrangør: Kulturel Event Forening. Sted: Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12. Entré: 80

KONCERT MED BLUESKARTELLET + SUPPORT LØRDAG DEN 19. MAJ KL. 20

Kvartetten Blue Train spiller danske sange og salmer, og enkelte udenlandske kompositioner i let moderniserede og jazzinspirerede arrangementer. Blue Train ankommer til Kr. Sonnerup aftenen før Kristi Himmelfartsdag - så hop med op i toget!. Sted: Sonnerup Kirke, Englerupvej 78, Kirke Sonnerup.

BLUE TRAIN ONSDAG DEN 9. MAJ KL. 19.30

Så er det igen tid til Forårssang i Kirke Sonnerup. Dette arrangement er en kombination af en hyggelig sangaften og en forårs koncert. Sted: Sonnerup Kirke, Englerupvej 78, Kirke Sonnerup. Fri entré

FORÅRSSANG - HYGGELIG SANGAFTEN OG FORÅRSKONCERT TORSDAG DEN 3. MAJ KL. 19.30

MUSIK

RYGLIDELSER/DEN ALDRENDE RYG ONSDAG DEN 9. MAJ KL. 19-21 Kom til et spændende og oplysende foredrag om ryggen. Arrangør: Gigtforeningen Lejre lokalgruppe. Sted: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1.

2 DAGES PILGRIMSVANDRING FRA LEJRE - RINGSTED LØRDAG DEN 5. MAJ TIL SØNDAG DEN 6. MAJ KL. 10 Start kl. 10 fra ”Sagnlandet” Slangealleen 2 4320 Lejre Vandringen er ca 20 km./dag - overnatning Skovly Camping. Pris 375 kr for overnatning og mad.

Koncert med Blueskartellet

Livsstilsdage på Ledreborg

maj 2018

Kom og mal og tegn sammen med Alison Michell, som er billedkunstner og underviser, hun står klar med materialer, ideer og en hjælpende hånd. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hvalsø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Entré: 30 kr

KREATIVE LØRDAGE - BILLEDVÆRKSTED FOR ALLE LØRDAG DEN 12. MAJ KL. 10

Traditionen tro er der igen Krible-Krabledag på Tadre Mølle. Lån net og andet udstyr til at udforske åen med og bagefter kan du se fangsterne tæt på med forskelligt forstørrelsesudstyr og tv-skærm. Du kan også lave fuglekasser og pandekager over bål. Sted: Tadre Mølle - Museum og Naturcenter, Tadre Møllevej 23. Fri entré

KRIBLE-KRABLEDAG PÅ TADRE MØLLE SØNDAG DEN 6. MAJ KL. 12-15

Lørdag den 5. maj til søndag den 6. maj kl. 10 Inspiration og oplevelser for hele familien i den store park. Køb billet i forsalg her og spar 45 procent. Arrangør: Ryegaard Gods. Sted: Ryegaard Park, Munkholmvej 377. Entré: 50.00 kr

LIVET PÅ LANDET - FRITIDSMESSE PÅ RYEGAARD GODS 5. 6. MAJ 2018

ÅBEN FORÅRSGÅRD PÅ HEGNSHOLT LØRDAG DEN 5. MAJ KL. 10-15 Kom med til en hyggelig dag på Hegnsholt. Køb hjemmelavede hotdogs med kød fra vores egne grise, hjemmelavet kage og god kaffe. Lav snobrød over bål. Vær med til at fodre gårdens dyr. Køb gårdens produkter med hjem fra den hyggelige gårdbutik. Alt øko.I samarbejde med Dyrenes Beskyttelse Sted: Hegnsholt Hønseri, Lejrevej 52. Fri entré

OPLEV LEJRE KULTURKALENDER


Lejre Kommunes oplevelseskalender præsenteres af:

Kom med på kortere cykelture 10 max 15 km alle kan være med, bare du har lyst til motion i adstadigt tempo og har en driftklar cykel. Husk vanddunk, hjerteforeningen giver lidt frugt i pausen. Vi cykler sammen ca. en gang om måneden. Arrangør: Hjerteforeningen Lejre. Sted: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1. Fri entr

NYHED HJERTEMOTIONISTERNE LØRDAG DEN 5. MAJ KL. 10

SPORT/MOTION

Torsdag den 31. maj kl. 19.30 På Osted Bibliotek er en ny sysleklub startet op. Kom og vær med. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Osted Bibliotek, Langetoften 25, Osted. Entré: Gratis billetter

SYSLEKLUB PÅ OSTED BIBLIOTEK SIDSTE TORSDAG I HVER MÅNED KL. 19.30-21.30

Sted: Ledreborg Slot & Park, Ledreborg Allé 2.

LEDREBORG LIVSSTILSDAGE FRE. D. 18. MAJ TIL MANDAG D. 21. MAJ FRE-MAN

Lejre Kunstforening udstiller værker af kunstneren Charlotte Hjelholt på rådhuset i Allerslev i perioden 3. 31. maj 2018. Der er fernisering den 3. maj 2018 kl. 17 og alle er velkomne. Arrangør: Lejre Kunstforening. Sted: Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15. Fri entré

UDSTILLING MED CHARLOTTE HJELHOLT TORSDAG DEN 3. MAJ TIL TORSDAG DEN 31. MAJ KL. 17

En del af brugerne fra Aktivitetsstedet på Søholm, har kreeret nogle fine træbilleder. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12. Entré: Gratis billetter

Kom og mal og tegn sammen med Alison Michell, som er billedkunstner og underviser, hun står klar med materialer, ideer og en hjælpende hånd. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hvalsø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Entré: 30 kr

KREATIVE LØRDAGE - BILLEDVÆRKSTED FOR ALLE LØRDAG DEN 5. MAJ KL. 10

ØVRIGE ARRANGEMENTER

Sted: Ledreborg Gods, Slangealleen ved parkeringsplads overfor golfbanens hul 1, Slangealleen. Fri entré

FORTÆLLINGER TIL LEDREBORG LIVSSTILSMESSE FREDAG DEN 18. MAJ TIL MANDAG DEN 21. MAJ

BØRN

Forskningsleder Jens Ulriksen fortæller, at det for får år siden blev bevist, at Borgring vest for Køge, er én blandt flere geometriske udlagte borganlæg fra Danmarks vikingetid. Sted: Rorup Kirke og sognegård, Rorupvej 17.

FOREDRAG OM BORGRING KØGE ONSDAG DEN 30. MAJ KL. 19.30-21.30

KOM PÅ SPORET MOD DIN EKSAMEN TORSDAG DEN 17. MAJ KL. 07 Skarp hukommelse. Du får kaffe, croissanter og 20 minutter med skarpe input til din eksamen. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: SPOR 3, Smedegården 19. Entré: Gratis billetter

En ryttergrav fra yngre vikingetid blev i foråret 2017 udgravet v. Hørning nær Skanderborg. Kom og hør museumsinspektør Merethe Schifter Bagge fra Museum Skanderborg fortælle om fundet, de foreløbige konklusioner og nyeste iagttagelser. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Entré: 50 kr.

VIKINGEN FRA FREGERSLEV. ONSDAG DEN 16. MAJ KL. 19-21

Kom og oplev Sæby i en svunden tid med tidstypiske køretøjer, håndværk og lege. Arrangør: Sæby Bylaug. Sted: Sæby Gamle Skole, Tingstedet 6. Fri entré

SÆBY-DAGEN 2018 - DE GODE, GAMLE DAGE SØNDAG DEN 27. MAJ KL. 11-16

Gevninge kirke deltager i den årlige Aktivitetsdag, hvor flere foreninger mødes på Nødager. Kirkens personale og frivillige vil lave et kreativt ”engle-værksted” med fokus på genbrug af gamle salmebøger. Sted: Fælleshuset Nødager, Nødager 30, Gevninge.

GEVNINGE AKTIVITETSDAG LØRDAG DEN 26. MAJ KL. 10-16

Kulinarisk ølsmagning. Hos Herslev kan de lide øl & mad! Derfor inviterer de én gang om måneden til kulinarisk ølsmagning. I selskab med Lars Bo får I en rundvisning på bryggeriet med historien om bryggeriet, øllet og landbruget. Sted: Herslev Bryghus, Kattingevej 16.

KULINARISK ØLSMAGNING FREDAG DEN 25. MAJ KL. 17.30

Pinsefrokost i forbindelse med vores friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Frokosten koster 30,00 kr. pr. voksen og 20,00 kr. pr. barn. Vi spiser ude i den gamle præstegårdshave - i tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i menighedshuset. Sted: Herslev Gl. Præstegård, Herslev Bygade 6A.

PINSEFROKOST MANDAG DEN 21. MAJ KL. 12

Kom og vær med til en dag, hvor vi lærer at bestemme planter. Vi starter med en tur rundt i området omkring Lejre Museum, hvor vi samler planter som vi bagefter går ind og undersøger. Botaniker Søren Grøntved vil lære os at bruge plantebestemmelsesnøgler. Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening i Lejre. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Fri entré

FOREDRAG OM HPV VACCINATION TIRSDAG DEN 15. MAJ KL. 19.00 Foredraget ‘Fra HPV til livmoderhalskræft’ ved Foredragsholder og gynækolog Helle Kirkeby. Tilmelding nødvendig af hensyn til pladsen. Tilmelding til Linda.larsen@valnoeddevej. dk eller på 61200430. Arrangør: Kræftens Bekæmpelse, Lejre lokalforening. Sted: Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21. Fri entré

LÆR PLANTERNE AT KENDE SØNDAG DEN 20. MAJ KL. 13-16

Entré: 30

Se flere arrangementer for perioden og mere om de enkelte arrangementer på www.oplevlejre.dk Oplev Lejres Kulturkalender indrykkes hver måned i Lejre Lokalavis, så tæt på månedsskiftet som muligt. Optagelse af stof til kalenderes sker via www.oplevlejre.dk. Her finder du også en vejledning i brug af Oplev Lejre.”

I fællesskab med læsekredsen i Rye præstegård har vi indbudt en stor forfatter til Hvalsø Bibliotek. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hvalsø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Entré: 65 kr, Læsekredsrabat 50 kr

FORFATTERFOREDRAG: ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN TIRSDAG DEN 8. MAJ KL. 19

KOM PÅ SPORET MOD DIN EKSAMEN TORSDAG DEN 3. MAJ KL. 07 Du får kaffe, croissanter og 20 minutter med skarpe input til din eksamen. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: SPOR 3, Smedegården 19. Entré: Gratis billetter

Har du mistet en du holder af? eller kender du én, der har? Ledende overlæge Mette Marklund vil fortælle om sorg. Sted: Rorup Kirke og sognegård, Rorupvej 17.

FOREDRAG MED LÆGE METTE MARKLUND ONSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.30

Danske Handicaporganisationer i Lejre inviterer til møde med Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup. Hør om hvordan hun kan hjælpe borgerne med sagsbehandligen i Lejre Kommune. Sted: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1. Fri entré

KOM OG MØD DEN NYE BORGERRÅDGIVER ONSDAG DEN 2. MAJ KL. 19-21

FOREDRAG

Se Hvalsø Bios hjemmeside for detaljer THE POST - READY PLAYER ONE - LUK SOLSKINNET IND - HVAD VIL FOLK SIGE - HJERTER DAME - THE JOURNEY - LADY BIRD - OPERABIO - LUISA MILLER FARVEL TIL TYSKLAND - SOLO: A STAR WARS STORY

FILM

Turen går langs vandet til Ejby Havn og videre gennem Ejby Ådal, hvor vi giver os god tid til at nyde synet af Eng-Kabbelejer og Maj-Gøgeurt. Vi får pulsen op, når vi skal op og ned ad de stejle skrænter. Husk vandtæt fodtøj. Hastighed: Normal. Tur: 7 km. Arrangør: Dansk Vandrelaug, Vestsjælland. Sted: P-pladser langs Ejby Strandvej 11 - 17, Ejby Strandvej 11 17. Entré: 30 kr

For folk der elsker friluftsliv og vandring. Se og prøv en masse telte, deltag i konkurrencer, workshops og hygge. Sted: Gershøj Teltplads, Gershøjvej 84. Fri entré

UDSTILLING: AT SPRÆNGE RAMMEN TIRSDAG DEN 1. MAJ TIL TORSDAG DEN 31. MAJ KL. 14

EJBY ÅDAL TORSDAG DEN 24. MAJ KL. 10-13

DANISH OUTDOOR FESTIVAL FRE. DEN 27. APRIL TIL MAN. DEN 29. APRIL KL. 15

UDSTILLINGER

Arrangør: Eli Lykke. Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2. Entré: 375

KULTUNAUT

i samabejde med:


22

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Tilmeldingen til ‘Stafet For Livet Borrevejle’ er i gang ’Stafet for Livet’ kommer til Borrevejle i Lejre Kommune for første gang. Det sker fra den 25. august kl. 12.00 til den 26. august kl. 12.00 i de smukke omgivelser på Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, Gevninge.

BORREVEJLE: ’Stafet For Livet’ er et landsdækkende arrangement, der de sidste 10 år har været afholdt som en del af oplysningskampagnen for Kræftens Bekæmpelse. Hele overskuddet fra stafetten går ubeskåret til forskning, patientstøtte og oplysning. Stafetten er et 24 timers støttearrangement, der symboliserer den kamp, en kræftpatient kæmper. Det er en holdaktivitet, hvor fællesskab, håb og støtte i kampen mod kræft er det vigtige. Det handler om at deltage – ikke om at konkurrere. Alle kan være med, og man bestemmer selv, om man vil gå eller løbe. Når mørket falder på, samles alle deltagerne til en

lysceremoni med levende lys i små papirsposer. Der tændes lys for dem, vi har mistet til kræft, og for dem, der har kæmpet og stadig kæmper kampen. Hver lyspose symboliserer et minde, en tanke, en støtte eller en hilsen. Igennem de sidste to år har mange frivillige arbejdet på at få Stafet For Livet til Lejre Kommune og med arrangementet den 25. og

26. august er det endelig lykkedes. Jo flere hold – des stærkere indsats. Dan et hold med venner, familie, naboer eller kolleger. Typisk stiller et hold med 10 – 20 deltagere, og der skal som minimum være én deltager på banen under hele stafetten, som varer 24 timer. Du kan selv oprette et hold (være holdkaptajn) eller tilmelde dig som del-

Familiespejder LEJRE: KFUM-spejderne i Lejre vil starte en familiespejder-enhed, da der har været flere forespørgsler på spejderaktiviteter for børn i før-skole alderen. I dag er der mulighed for at børn fra skolealderen kan være spejder. På landsplan er der for et par år siden startet familiespejderak-

tiviteter, så ideen har set dagens lys i andre byer, og det bliver støttet af KFUMSpejderne i Danmark. Familiespejder er især for familier, der har børn i tre til seks års alderen. Familierne kommer til familiespejder sammen, det vil sige at yngre og ældre søskende også er meget

velkomne til at deltage i familie-spejder sammen med det tre til seksårige barn og forældrene. Bedsteforældre er også velkomne. De fleste møder vil være ved spejderhytten, Klostergårdsvej 66B. Mødetidspunktet er søndag fra 9:30 til 11:30. Første gang er den 6.maj

tager på et hold – for eksempel ”Borrevejleholdet” (åbent hold).

Hvad koster det at deltage? Prisen er 100 kroner for voksne og 50 kroner. for børn under 18 år. Du betaler, når du tilmelder dig på hjemmesiden. Du kan købe mad og drikke til rimelige priser på stafetområdet eller selv medbringe mad- og drikkevarer.

Mødetidspunktet er gruppens forslag, og baggrunden for forslaget er, at det skal være et tidspunkt, hvor mindre søskende også er friske, inden det er tid for en eventuel middagslur. Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre. Mere konkret betyder det

Go’on støtter gymnastikforeningen KIRKE HVALSØ: I forbindelse med Hvalsø Gymnastikforenings årlige opvisning i Hvalsø hallerne den 14. april fik foreningen overrakt den årlige sponsorcheck fra Benzinselskabet Go’on, repræsenteret i Kirke Hvalsø af Søren Jepsen. Go’on er et 100 procent

dansk ejet benzinselskab, der driver benzinstationer i hele landet. I Kirke Hvalsø har Go’on indgået en sponsoraftale med gymnastikforeningen og foldboldklubben, hvor Goón støtter foreningerne med fem øre for hver liter benzin der bliver tanket

med Go’on benzinkort og to øre for andre kort, som de så deler ligeligt. Der blev i 2017 til ikke mindre end 13468,26 kroner til Hvalsø Gynmastikforening. -Idrætsforeningerne og Go’on opfordrer derfor alle til at tanke brændstof på

den lokale Go’on tankstation på Hovedgaden og gerne på Go’on benzinkort. På den måde kan vi støtte endnu mere end vi gør i dag, siger Søren Jepsen.

Du og dit hold skal selv medbringe et telt/pavillon, hvor I kan opholde jer under stafetten. Overnatning i eget telt er også muligt.

Er du stafettens fighter? Fighterne er nuværende eller tidligere kræftpatienter, som deltager uden betaling og med gratis forplejning. De er stafettens æresgæster og går forrest i åbningsrunden iført gule T-shirts og

at familiespejderne mødes i spejderregi og laver spejderaktiviteter især for børn i den nævnte aldersgruppe. Det kan for eksempel være: • Undersøgelse af liv i skove, søer og vandløb • Masser af forskellige lege. Det er vigtigt at have det sjovt. • Bygning af drager • Lære om, hvad det vil sige at være en god ven for eksempel. snobrød eller pandekager over bål. • Fange krabber ved

med solsikker i hånden. Tilmelding af hold og fightere og køb af lysposer sker på www.stafetforlivet. dk/borrevejle eller ved at downloade app´en ”Stafet For Livet/Borrevejle 2018”. Vil du høre mere om Stafet For Livet Borrevejle kan du kontakte formand Torkil W. Jørgensen tlf. 25 72 04 26eller e-mail: torkilwerner@gmail.com

stranden Hvis du og din familie ikke har mulighed for at deltage den 6. maj, men gerne vil være en del af familiespejder enheden fremadrettet, vil det være fint, hvis du vil give besked. Kontakt: Gruppeleder Kenneth Manby Pedersen, mobil: 2364 0098 amiliespejder-koordinator: Mikkel Eeg, mobil: 2484 7899


23

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Kom til åbning af vores nye cykelafdeling på Industrivej 1 VILDE KONKURRENCER

SEJE GOODIEBAGS

-20% PÅ ALT I HELE BUTIKKEN*

til alle handende så længe lager haves

i butikken

GRILL

alle dage

GRATIS PARKERING

FADØL fre + lør

2. - 5. maj

SPAR 20% PÅ ALT I HELE BUTIKKEN

*

Onsdag d. 2. maj åbner vi dørene for vores helt nye cykelafdeling med dertilhørende showroom og high end cykelværksted, der kommer til at råde over alt indenfor specialværktøjer til service og reparation af din cykel. I den anledning vil hele ugen være præget af gode tilbud og aktiviteter i butikken. Kom ind og se den nye afdeling og få inspiration, råd og vejledning til, hvad vi kan gøre for dig og din cykel! TREK

TREKS vision er at bygge de bedste cykler i verden - og stoltheden for håndværket samt viljen til sejr, driver dem til at bygge det perfekte.

-20%

i åbningsdagene

VIND VIND VIND · Startnumre til Stjerneløbet · Rejsegavekort til La Marmotte · Signeret trøje af Mads Pedersen Deltag i konkurrencerne i butikken

MERIDA

PINARELLO

Mere passion - mere innovation - mere cykel.

Pinarello er selveste “hjertet” af italiensk cykelkunst. ”Fatta in Italy”.

-20%

-20%

i åbningsdagene

i åbningsdagene

UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER FREDAG KL. 10-20 LØRDAG KL. 10-16

NYHED! BIKEFIT Få det optimale ud af dit cykelløb. Ved et bikefit vurderer vi din siddestilling med udgangspunkt i din fysik og anatomi. Målet er at tilpasse din cykel korrekt, så du undgår unødige belastninger af muskler og led. Din præstation bliver forbedret, og du vil udnytte dit potentiale fuldt ud. Vi laver bikefit på alle typer af cykel.

Kom ind og hør nærmere. Bestil tid til et bikefit på tlf. 46 35 40 86

Hos Snow Fun kommer du fremover til at kunne opleve eksklusive cykelmærker som Trek, Merida, Pinarello, Bontrager, Zipp, Scope, Assos, Oakley og mange flere. Sortimentet omfatter et nøje udvalgt miks af enkeltstart-/tri-cykler, mountainbikes, landevejs-, cross- og gravelcykler samt citybikes og elcykler.

Motionist, eliteløber eller triatlet ...sæsonen er skudt igang hos Snow Fun

-20%

i åbningsdagene

TRI LØB

*Gælder kun i dagene 2.-5. maj og ikke på i forvejen nedsatte varer samt elektronik.

OPEN WATER

Industrivej 1E · 4000 Roskilde · tel. 46 35 40 86 · www.snowfun.dk · butik@snowfun.dk · Åbent: mandag - torsdag kl. 10-18 · fredag kl. 10-20 · lørdag kl. 10-16


24

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Kom og prøv din nye elcykel Demonstration og prøvekørsel torsdag den 3. maj kl. 13.30 til 16.00 Kom og hør hvorfor Coop’s elcykler er nogle af de bedste på markedet, når designerne bag Coop’s elcykler møder op foran Kvickly Hyrdehøj. Mustang´s elcykler kan prøves på p-pladsen foran Kvickly Hyrdehøj.

Medlemsrabat

Pris ikke-medlemmer 10.899,-

36V Samsung celler lithium batteri/10,4 AH

7499,-

3400,-

DEVOTION & EMOTION

MEDLEMSPRIS

smarte elcykler i et klassisk design  Aluminiumsstel  3 eller 7 gear Shimano Nexus gear  25 års stelgaranti  Antirust kæde  Forseglet krankboks  Dobbeltbundede aluminiumsfælge  Punkteringsbeskyttende dæk  Justerbar frempind  6 hastigheds niveauer og gå funktion  Kører optil 50 km pr. opladning

Medlemsrabat

3800,-

Pris ikke-medlemmer 12.299,36V Panasonic celler lithium batteri/11,6 AH

8499,MEDLEMSPRIS

Kvaliteten af batteriet er en afgørende faktor for batteriets levetid, samt hvor langt du kan køre på en opladning. Derfor er alle Coop’s elcykler udstyret med ekstra stærke batterier.

SPAR 30% PÅ ALLE MUSTANG CYKLER Tilbudet gælder fra 3. til og med 5. maj - dog ikke i forvejen nedsatte varer!

Kvickly Hyrdehøj: Åbent alle dage fra 08-20.

Bageren åbner kl. 7.00 i weekenden. Fiskeafdelingen: lør-søn 8-18

HUSK: VI HAR 300 GRATIS P-PLADSER

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer. Vi tager forhold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder fra søndag d. XX/X til og med lørdag d. XX/X

KVICKLY HYRDEHØJ · Hyrdehøj Bygade 6A 4000 Roskilde · Tlf: 46 30 17 00

Åbningstider*

Mandag-søndag 08.00 - 20.00


25

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Grilltiden starter hos Kvickly Hyrdehøj

Torres Coronas eller Esmeralda

1 flaske

Catalunya, Spanien. 75 cl. Literpris 46,67. Frit valg

35,-

4 stk./700 g

90,-

Årgang 2016

Spar 2495

Vinavisen.dk 08.04.2017

Entrecotes Kg-pris 128,57.

Set på tv

1 hel

69

95

Neophos opvasketabs 80 tabs

Kun 99.-

Spar 80,95

(Begrænset Parti)

Slagterens

Nakkefi let Kg.-pris 34,95

Spar 50%

Bagernes hjemmebagte

Pølsebrød el.Burgerboller

4 stk. 15.Pane Piatto pr stk.

4 stk./700 g

90,-

Kun 18.-

Kvickly Hyrdehøj: Åbent alle dage fra 08-20.

Bageren åbner kl. 7.00 i weekenden. Fiskeafdelingen: lør-søn 8-18 HUSK: VI HAR 300 GRATIS P-PLADSER · tilbudene gælder fra 3. til og med 5 maj

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer. Vi tager forhold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Entrecotes Kg-pris 128,57.

KVICKLY HYRDEHØJ · Hyrdehøj Bygade 6A 4000 Roskilde · Tlf: 46 30 17 00


26

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Hoveridag ved Osted Gadekær

Osted Bylaugs medlemmer har arbejdsdag ved gadekæret. Man mødes fredag den 4. maj kl 10:00. Det er bylaugets årlige arbejdsdag, hvor man renser op i gadekæret og beskærer træer og buske. Der skal også luges og rives gange omkring gadekæret. Folk bør tage egne haveredskaber med. Bylauget har drikkevarer, kaffe og kage med. Til frokost er der B.L.T. sandwich. Medlemmer, der ikke kan deltage i oprydningen, er velkomne til at se på og nyde en kop kaffe.

Fremtidens mad – Bliver det et rivegilde eller et ædegilde Det er på Ryegaard Gods lægger den 9. maj kl. 10.30 til 14.00 plads til en debat om fremtidens mad. Der er to debattemaer: - Er fremtidens mad med eller uden kød? - Er fremtidens mad med eller uden pesticider? RYE: Verbale slåskampe om fremtidens madproduktion kan være god underholdning. Det blev tydeligt i efteråret, da COOP’s medlemsblad Samvirke kom i både med- og modvind med en forsidehistorie om pesticider, der satte sindene i kog. Der har også været godt gang i debatten om de nye kødlignende produkter, der kommer på hylderne. En debat, som både DI Fødevarer og Dansk Vegetarisk Forening har været aktive i. – Når man kender debatørerne, ved man, at der gemmer sig mange nuancer, bag de holdninger, der i debatindlæg og artikler, ofte bliver forsimplet til eller opfattet som ”for eller imod”. Derfor har vi inviteret nogle af parterne i de nævnte diskussioner til en debat, hvor vi ikke er på jagt efter uenighederne. I stedet leder vi efter fælles grund og en fremtidig fødevareproduktion, vi kan blive enige om, siger Felix Stark, talsmand for foreningen Verdens Bedste Fødevarer, der står bag arrangementet i fællesskab med Dansk Planteværn, DI Fødevarer og COOP Danmark Debatten falder i to dele. Første del handler om fremtidens mad – med og uden kød. Her fortæller Leif Nielsen, branchedirektør i DI Føde-

varer, om globale trends i forbrug af både animalske og plantebaserede produkter, og danske virksomheders bidrag til det. Kristian Kornerup, adm. direktør i Stryhns, fortæller om forbrugernes kødlyst – eller mangel på samme, mens Rune-Christoffer Dragsdahl, formand i Dansk Vegetarisk Forening, fortæller om udviklingen i antallet af vegetarer, veganere og flexi-

tarer og deres købelyst. I anden del er emnet fremtidens mad – med eller uden pesticider. Johan Scheel, indehaver af Ryegaard Gods, der drives med både konventionel og økologisk drift. Han fortæller om fordele og ulemper ved begge driftsforme. Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager i Bayer Nordic taler om fremtidens behov for nye økologiske

og konventionelle planteværnsmetoder. Thomas Roland, CSR-chef i COOP taler om forbrugernes ønske om ”giftfri” mad og det, der skal til for at vinde forbrugernes hjerter. Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening, giver sit bud på naturens ønsker til fremtidens afgrødebeskyttelse.

– Vi er enormt glade for holdet, og vi glæder os til debatter, der ikke sigter mod at ramme ind i deltagernes største uenigheder men i stedet søger at finde de punkter, hvor deltagerne har noget, der ligner en fælles dagsorden. Derfor er vi også glade for, at journalist og formand for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister Lars Frederik Thalbitzer vil komme og styre

været blandt rigets mægtigste. Selvom graven nu er udgravet, venter der stadig et større opklaringsarbejde forude. De mange jordblokke med metaller er endnu under udgravning på konserveringen og der dukker næsten hver dag nye genstande og observationer op. Samtidig arbejdes der med de naturvidenskabelige analyser, som forhåbentlig

kan fortælle os noget om de mikroskopiske levn i graven. Foredraget finder sted den 16. maj, kl. 1921:00. Museet har åbent kl. 18-21:00. Entré: 50 kroner.

Vikingen fra Fregerslev GL. LEJRE: Det vakte stor opmærksomhed, da en ryttergrav med en meget højtstående person sidste år blev udgravet ved Skanderborg. Lejre Museum inviterer nu til foredrag med museumsinspektør Merethe Schifter Bagge, der vil fortælle om fundet, de foreløbige konklusioner og nyeste iagttagelser. En ryttergrav fra yngre vikingetid blev i foråret 2017

udgravet ved Hørning nær Skanderborg. I den 375 gange 250 cm store kammergrav blev der fundet utallige beslag fra sele – og hovedtøjet til vikingens hest. Hovedtøjet var beklædt med forgyldte bronzebeslag, mens seletøjet bestod af utallige små pyntenitter, beslag og spænder i en tin/ bly-legering beklædt med sølv. Seletøjet må have prydet større dele af hesten.

I graven blev der også fundet et bundt med 22 pilespidser i et læderkogger samt fragmenter af en guldperle. Kammergraven har været konstrueret med et sadeltag og har haft en central langsgående planke, som har adskilt den nordlige og sydlige del. Gravens inventar viser med al tydelighed, at der er tale om en højtstående person i ’jarl’-klassen, som har

slagets gang, siger Felix Stark. Tilmelding til debatten er nødvendig. Bustransport fra og til København mulig via tilmelding. Kontakt: Felix Bekkersgaard Stark- tlf. 6120 2706 - e-mail: felixstark@verdensbedstefodevarer.dk


27

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Smag pegån

VÆRSGO, MASSER AF LÆKRE MULIGHEDER OG INSPIRATION TIL AT SPISE LÆKKERT, UDE ELLER HJEMME

Festarrangement kr. 679,- pr. couvert*

Velkomstdrink: Vores egen Bellini, 3-retters festmenu med vores økologiske husvine, sodavand og økologiske øl ad libitum under middagen. Eget festlokale inkl. duge, lys, stofservietter og menukort. Ring og få en snak med os på tlf. 4632 3131. *Min. 30 voksne Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Tel. direct: +45 4632 3131 www.comwellroskilde.dk

res Mulighed for booking af både aler på 1. sal, slok kab sels kke smu es vor r og/elle org. med udsigt over smukke Ledreb l tid for et møde Ring til Nickie eller Johnnie og afta

NER TAURAN I SA ES T R

ET

Hold dit næste selskab på t Restaurant Fasanerietau ranten

FA

Lejre & om

FESTER DER HUSKES

VED LEDREBORG

Skottehusvej 12· 4320 Lejre· T.: 46 46 16 32 • M.: 40 59 93 40 restaurant@fasaneriet.dk · www.fasaneriet.dk

Osted Slagter & Ost

Husk altid masser af

FRISKBAGT BRØD OG KAGER tirsdag-fredag kl. 5 til 12 & Lørdag-søndag kl. 5-16

Brunch Mad ud af huset til enhver lejlighed

Frokost Aftenmenuer (skiftes 4 x årligt) Mad i og ud af huset Osted Slagter & Ost

Vi har også udlejning af selskabslokaler.

- bagt med hjerte og de bedste råvarer! Velkommen til Lejre Bageri LEJRE BAGERI V/ JAINNIE & JENS LARSEN BYGADEN 16 · 4320 LEJRE TLF. 46 48 00 88

ITALIENSK TAPAS/ ANTIPASTO Fugletoften 6, Osted · 4320 Lejre Tlf: 46 49 70 44 · www.slawter.dk

Lækre smagsoplevelser fra Italien

ITALIENSK til TAPAS/ ANTIPASTO minimum 2 personer

130,-BRUNCH

Lækre smagsoplevelser fra Italien Bredt udvalg i lækre hjemmelavede FROKOST pizzaér. OGSÅ UD AF HUSET!AFTENMENU til minimum 2italienske personer 130,Bredt udvalg i lækre hjemmelavede italienske pizzaér. OGSÅ UD AF HUSET! GASTRONOMIA

IL FIORE

SELSKABER MAD UD AF HUSET

Blæsenborgvej 2B – 4320 Lejre - Tlf.:46404320/42420624

GASTRONOMIA IL FIORE

Blæsenborgvej 2B – 4320 Lejre - Tlf.:46404320/42420624

Skomagergade 4 · 4000 Roskilde Tlf.: 46351900 · www.upstairs-roskilde.dk restaurant@upstairs-roskilde.dk

Kirke saaby forsamlingshus er, og har i over 100 år været, leverandør af mad og oplevelser. Et levende & velfungerende samlingssted for borgerne i Kirke Såby og omegn.

SKOMAGERGADE 4 · ROSKILDE · TLF. 46 3 WWW.UPSTAIRS-ROSKILDE.DK · RESTAURANT@UPST

Et sikkert valg til konfirmationer, brylluper & festlige lejligheder både i vores skønne lokaler og ude hos vores gæster. Se vores menuer, priser og bookingkalender på www.ksfh.dk Fanøvej 1 · 4060 Kirke Saaby Kontakt: 22 15 23 69 eller 46 49 20 46 www.ksfh.dk • kontakt@ksfh.dk

Hos Hvalsø Spisehus kan du holde selskaber af enhver art:

Nyhed

nu kan du også købe vores lækre kernerugbrød – kendt fra vores smørrebrød.

Smag vores lækre retter, både i Restauranten og ud af huset til dit næste arrangement.

Vi sørger for de hyggelige lokaler og den gode økologiske mad, samt alle de praktiske gøremål, før under og efter festen, således at du som vært kun skal tænke på dine gæster og den gode stemning. Vi serverer til hverdag dagens ret og søndagsbrunch. Kik ind på vores hjemmeside www.hvalsoespisehus.dk og læs nærmere om menuer og særarrangementer.

Find os på facebook” Margrethehåbsvej 116 . 4000 Roskilde Telefon 91 55 99 61

Hovedgaden 21 . 4330 Hvalsø . Telefon: 52112223

Nye ejere ÅBNINGSTIDER Mandag 16:00 - 21:00 Tirsdag 16:00 - 21:00 Onsdag 16:00 - 21:00 Torsdag 16:00 - 21:00 Fredag 16:00 - 21:00 Lørdag 11:00 - 17:00 Søndag: LUKKET

fest, reception eller f.eks. luksusbrunch

HVOR SKAL I HOLDE FEST/ARRANGEMENT. I 2018 ? Der er dejlig stor efterspørgsmål på alle vores selskabslokaler herude om lørdagen. Vi har faktisk kun et par enkelte lørdage ledige frem til oktober 2018, så hvis du/I tilgengæld kunne overveje en fredag eller søndag i stedet, så vil vi gerne lave lidt ekstra lækkert til jer… Hvis du/I evt. har lyst, er der altid åbent til en kop kaffe og en uformel fremvisning af vores fine lokaler herude i Herthadalen…

Skolegade 5 4330 Hvalsø

Menukort

Slangealléen 1 · 4320 Lejre · 46 48 01 57 · info@herthadalen.dk · www.herthadalen.dk


28

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Lørdag var Store Åbningsdag i Meny Af Palle Bruselius

KIRKE HYLLINGE: Måneders

boren, banken, hamren, høvlen og uanede mæng-

NY VASKEHAL I KIRKE HYLLINGE

BILVASK FRA KR.

49.Vi åbner med ny vaskemaskine og to overdækket puslepladser med fri støvsugning ÅBENT HELE UGEN FRA 7 - 22

Hanne og Ole Nielsen Vintapperbuen 1A · 4070 Kirke Hyllinge

der af støv og støj er endelig slut. Michael Bjerre Ascanius, købmand i Meny i Kirke Hyllinge, kunne lørdag den 28. april endelig smække dørene op for en fuldstændig gennemrenoveret og totalt ombygget butik. Og efter kundernes reaktioner med stor succes. Butikken fremtræder overalt frisk og velindrettet. Kunderne har kunnet følge med i ombygningen, for butikken har ikke været lukket undervejs. Det er blevet livligt kommenteret, og Michael Bjerre Ascanius har set det som en meget positiv oplevelse. - Vi kan godt mærke, at vi er på landet. Folk har ikke

helt så travlt som i de større byer. De giver sig mere tid, og sådan noget som alt vores byggerod, har de taget med godt humør, fortæller Michael Ascanius til Lejre Lokalavis. Åbningen er blevet fejret med kaffe og morgenbrød til kunderne samt ikke mindst masser af gode tilbud. Butikken er blevet ombygget for et tocifret millionbeløb. Al ombygning er foregået indvendigt, da butikkens fysiske areal på grund af beliggenheden ikke på nogen måde kan udvides til flere kvadratmeter. Derfor skulle ekstra kvadratmeter findes inden døre. Det er da også

lykkedes, for der er skabt 100 ekstra kvadratmeter indendørs. Indretning er blevet fornyet med nyt inventar, en helt ny slagterafdeling, nye kasser og elektroniske hylder, så man fremover kan undgå alle papirspriserne. Ud over Meny. er der også en Fakta i byen og en REMA 1000 ved landevejen på vej. - REMA 1000 kommer helt sikkert til at betyde noget, og det skal vi forholde os til. Jeg kan vælge at gøre det her til byens fødevaremarked, og det er lige det, vi sigter på nu. Jeg har valgt at tage kampen op, og det kræver, at butikken bliver opdateret, hvilket den også

trænger til. Der er en masse potentiale, vi kan udnytte, sagde Michael Bjerre Ascanius i januar måned til Lejre Lokalavis. Nu har han med den nye butik slået fast, at Meny stadig vil spille en stor rolle i handelslivet i den nordlige del af Lejre Kommune..


LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Livet på Landet

5. – 6. maj Fritidsmesse på Ryegaard Gods 2018 En dag for hele familien i herskabelige omgivelser på Ryegaard Gods – mellem Roskilde og Holbæk.

Gratis aktiviteter for børn og underholdning for hele familien.

› Indretning, livsstil og have Her finder du inspiration til dit hjem inde som ude. Her er også delikatesser, idéer til indretning samt inspiration til haven.

› Friluft og hobby Her er det nyeste udstyr til det aktive friluftsmen­ neske, og det foregår både til vands, på land og i luften.

› Maskin- og motorområdet Her er området med masser af muligheder for at se det sidste nye inden for køretøjer, redskaber og værktøj – og idéer til den kommende grillsæson.

› Kæledyr og landliv Området byder på kæledyr, og her vil du også kunne købe sunde råvarer. Ildsjæle står klar til at give dig en god oplevelse.

› Food Court Vi har samlet udskænkning af mad og drikke, så hele familien ikke behøver spise det samme. Man kan forsyne sig ved de forskellige boder og slå sig ned og spise sammen ved bordene i midten.

www.ryegaard.dk Ryegaard og Trudsholm Godser – mellem Roskilde og Holbæk • ryegaard.dk

29


30

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Sæsonstart: Kunst og Åben Have

Hjerter dame

Lørdag den 5. og søndag den 6. maj– begge dage klokken 11-16:00 – udstiller kunstnerne Ulla Borck og Henrik Høyer i ”Atelier Art and Word” i Smidstrup nye og retrospektive malerier, grafik og fotos. Kaffe, kage og sandwich kan købes. Smidstrupvej 15 - Smidstrup - 4330 Hvalsø.

i biografer over hele landet . Filmen følger Lizette Risgaard i de første to år, fra hun bliver valgt som formand for LO og en million danske lønmodtagere. Den 9. maj kl. 19.00 er der premiere på filmen i Hvalsø Bio. Til premieren i Hvalsø Bio, vil Lizette Risgaard være til stede. Efter filmen holder hun et lille oplæg og det vil være muligt for publikum at stille spørgsmål.

Flot resultat til rallykører fra Kirke Hyllinge Peter Egholm fra Kirke Hyllinge vinder klassesejr og tager DM-føringen.

Sune Vallentin og Peter Egholm lynskudt i rallyets servicepause. Efter bare to rallyer fører de nu danmarksmesterskabet i Gruppe E og i Opel Corsa Rally Cup. Foto: Michael Eisenberg.

KIRKE HYLLINGE: I sit kun andet rally som co-driver for det unge rallytalent Sune Vallentin fortsatte Peter Egholm sin bemærkelses-

værdige fremgang og vandt i weekenden klassesejr i Cimbern Rally i Tyskland.

Hermed har den 48-årige rally co-driver fra Kirke Hyllinge samtidig taget føringen i danmarksmesterskabet i klasse 2 for biler tunet efter Gruppe E-reglementet samt i Opel Corsa Rally Cup. Sune Vallentin og Peter Egholm stiller op sammen i en Opel Corsa OPC, og i det krævende tyske rally, der tæller med til danmarks-

mesterskabet, vandt de deres klasse med 58,5 sekunder foran nummer to. Næste rally for Peter Egholm bliver tredje afdeling af danmarksmesterskabet i rally den 12. maj på landevejene på Vestfyn.

Snow Fun åbner ny cykelafdeling Snow Fun i Roskilde har fået vokseværk og udvider med en helt ny cykelafdeling og -værksted I løbet af de sidste par måneder har den stået på ombygning af specialforretningen på Industrivej 1, der er kendt for sit udvalg af skiudstyr, løbesko og løbestilsanalyser samt en klinikdel, der tilbyder fysioterapi og fremstiller special-

indlæg. Forretningens navn er ”Snow Fun – Ski, Run & Bike” – og nu kommer særlig den sidste del af navnet i fokus. Snow Fun udvider nemlig med en helt ny high end cykelafdeling og –værksted. Det markeres med en åbningsfest den 2. til 5. maj med grill, konkurrencer og åbningstilbud. - Der vil naturligvis være en masse gode åbningstil-

bud og flere konkurrencer i løbet af åbningsugen, siger Jan Krøyer, indehaver af Snow Fun. Derudover vil der alle dagene blive grillet pølser – som fredag og lørdag vil kunne skylles ned med en fadøl. Alle handlende får også en goodie bag med hjem. I november sidste år opkøbte Snow Fun cykelbutik-

ken Fabin Sport, som nu er lukket og er blevet integreret i Snow Fun. I den nye cykelafdeling vil der være et bredt sortiment af enkeltstart-/tri-cykler, mountainbikes, landevejs-, cross- og gravelcykler fra eksklusive mærker som Trek, Merida og Pinarello. - Vi vil også have citybikes og elcykler til den almindelige cyklist, siger Jan Krøyer.

DEBAT: Fælles nyttehaver på Lavringe Jord i Lejre LÆSERBREV Af Per Nørgård Munkedammen 17, Lejre

Den åbne forening Lavringe Jord har forpagtet 22 ha landbrugsjord af Lejre Kommune – en helt fantastisk plet syd for Allerslev,

fra Lejrevej ned til Lavringe Å. Området skal bruges til at afprøve nye former for fællesskaber mellem professionelle og ikke-professionelle, som forener landbrug, bæredygtighed, biodiversitet og rekreative formål. Der er landbrugspligt på det meste af området, og jorden skal na-

turligvis dyrkes økologisk. Det er Johanne Schimming fra gården Hegnsholdt, der har taget initiativ til dette spændende projekt, i tråd med Lejre Kommunes vision ’Vores Sted’. En af aktiviteterne på området er Lavringe Nyttehaver, hvor man sammen vil opdyrke cirka 1 ha af den

frodigste muld. Du kan enten få dit eget lod, hvor du kan udleve dine egne drømme, eller du kan være med til at dyrke en fælles nyttehave, hvor man yder og nyder efter evne og behov. De professionelle hjælper gerne med råd og vejledning, så alle kommer godt i gang.

Nyttehaverne vil meget gerne være flere – især til den fælles nyttehave. Hvis du har lyst til at være med i dette hyggelige og spændende fællesskab, så kontakt Per Nørgård på 5164 7468 – eller mød op til fælles arbejdsdag på jorden søndag den 5. maj kl 9:00. Det koster 650 kroner om

året at være med. Til gengæld får du al den motion og frisk luft, du har behov for, alle de friske og smagsfulde grøntsager, du kan spise, og al det hyggelige fællesskab, du har lyst at deltage i – og så støtter du samtidig et fantastisk projekt.

DEBAT: Beskyttelse af vort fælles vand vigtigere end p-pladser LÆSERBREV Af Af Henrik Svanholm, Munkedammen 9 B, 4320 Lejre

For nyligt deltog jeg i den årlige generalforsamling i Allerslev Vandværk, der forsyner 140 husstande i Allerslev med noget af det bedste vand i Danmark. Da jeg på mødet fik viden om, at der er foretaget handlinger på Nørregården i direkte modstrid med

kommunens politiske handlingsplaner og målsætninger og foretaget ulovlige dispositioner til ugunst for borgerne, blev jeg meget vred. Jeg blev også vred over, at ejerforeningen på Nørregården i Allerslev åbenbart sætter deres egne få parkeringspladser højere end hensynet til rent drikkevand. Beboerne på Nørregården burde selv have stor interesse i, at de og deres børn

får rent vand ud af hanerne. Men de prioriterer åbenbart at få lov til at parkere deres biler i den fysiske beskyttelseszone, der findes omkring vandindvindingsboringen i Allerslev, frem for at få rent vand, hvilket er i strid med såvel lokalplan og kommunens politik for at beskytte vort fælles grundvand. Der er dog flere fædre til problemernes opståen ; Kommunen har nemlig i alvorlig

grad svigtet sit ansvar ved ikke at foretage en lovpligtig høring af Allerslev Vandværk i forbindelse med byggeri af 3 flere boliger end lokalplan nr. 26 giver lov til. Og disse huse er placeret på de arealer, der ellers var tiltænkt parkeringsareal – i passende afstand til vandværkets vandindvindingsboring. Lejre Kommune har erkendt at etableringen af indkørsel umiddelbart op ad vandvær-

ket er i strid med reglerne ligesom parkeringspladsen ved vandværket er ulovligt etableret. Men netop derfor er der set med konservative briller et behov for at forholdende lovliggøres. For vort drikkevand er vigtigere for Allerslevs borgere end Nørregårdens ulovligt etablerede indkørsel og parkeringspladser. Kravet må være, at Udvalget for Teknik & Miljø ved sin behandling af sagen må

kræve indkørsel og parkeringspladser fjernet til fordel for den placering, der ses i lokalplan 26. Den Konservative Vælgerforening følger sagen tæt og ønsker en stærkere kommunal indsats for at den grønne kommunale profil ikke ødelægges af et mindretal, der tilsidesætter et væsentligt hensyn om at vi har rent vand i hanerne.


31

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Sammen er vi størst! -men du vælger selv, om du ønsker indrykning i én, to eller tre af vores stærke lokalaviser!

Jægerspris Landerslev Gerlev Lyngerup Dalby Kyndby Venslev

Skuldelev Jyllinge

Skibby

Ferslev

Gundsømagle

Sønderby

Gundsølille

Kirke Hyllinge

Store Valby Ågerup

Ejby Lyndby Kirke Sonnerup

Roskilde Svogerslev

Kirke Såby

Vindinge

Vester Såby Vor Frue

Hvalsø

Øm

Lejre

Tølløse BY

gadstrup

Snoldelev

Osted Viby

Lejre Lokalavis omdeles hver tirsdag/onsdag med FK til samtlige husstande i Lejre Kommune. Herunder følgende postnumre i Lejre Kommune: 4000 Roskilde, 4070 Kirke Hyllinge, 4060 Kirke Såby, 4320 Lejre, 4330 Hvalsø samt 4340 Tølløse, by.

Hornsherred Lokalavis omdeles hver tirsdag/onsdag med FK til husstande i Hornsherred. Herunder følgende postnumre 4070 Kirke Hyllinge, 4050 Skibby samt 3660 Jægerspris. OPLAG: 9.271 KUN FREDAG D. 30/9

KUN FREDAG D. 30/9

i Skibby tilbyder

30 STK TUBORG

3-PAK GEVALIA KAFFE

HANSEN IS

Max. 3 kasser pr. kunde

Max. 3x3 pakker

Frit valg

Frit valg

Pr. 1/2 kg

1,2 kg

8995

3995 T I L H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I H O R N S H E R R E D . H E R U N D E R J Æ G E R S P R I S , S K I B B Y, K I R K E H Y L L I N G E S A M T D E L E A F K I R K E S Å B Y

PRINGLES

Kun Kun Historien fortsætter HER

Frit valg

T I L S A M T L I G E H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I L E J R E K O M M U N E / T I R S D A G / O N S D A G 28./ 2 1. N O V E M B E R / 2 0 17 U G E 4 8 | 6 . Å R G A N G

70 cl.

Pr. pk. kun

W W W.HORNSHERREDLOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / HORNSHERREDLOK AL AV IS

595

9995

9995

SCALA RØDVIN

KÆRGÅRDEN 250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

75 cl.

ROSKILDE 3. årgang Uge 48 • 28. november 2017

10,-

Vores

MAMMEN OST 45 +

LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle Frit valg

8,-

200,-

100,-

Julehilsen fra Meny-nisserne!

LEJRE KOMMUNE 100% • Samt Kirke Eskilstrup, Jystrup og en stor del af Tølløse

• Jul uden lommesmerter .......................................... side 10 • Hvem kom ind - Hvem går ud? ........................ side 11 • 2. klasser udstiller kunstværker ..................... side 14 • Duften af humle og malt ....................................... side 16 • Konservative tilfredse med valget ................ side 20 • Er ikke spidskandidat om fire år .................... side 21

Til alle børn!

Kom ind i Meny Skibby og hæng din julesok med navn op på juletræet fra torsdag d. 30. november. Ta’ 5 pk. Meny-nisserne vil fylde lækkerier i din julesok 6 flasker hver uge. Din sok kan tømmes d. 3. december d. 10. december – d. 17. december og lørdag d. 23. december.

Pr. stk.

lokalavis

700 g.

45,-

-der har vist os tillid ved at stemme på vores kandidater personligt eller på vores parti ved kommunalog regionsvalget. Der skal ligeledes lyde en tak til alle, der har hjulpet os i valgkampen med ophængning af plakater, uddeling af materiale mv.

Mandag til fredag kl. 5.30 - 22 • Lørdag, søndag & helligdage kl. 7 -22

Dansk ovnklar svinekam uden ben PR. 1/2 KG.

1595

Tilbudet gælder til og med mandag d. 4. december.

www.borrevejlecamping.dk

Det er vi meget taknemmelige for!

Tlf. 46 40 01 40

borrevejle@spar.dk

tilbyder

priser til Faste Året runDt Hver Dag,

Borgmester Carsten Rasmussen 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE Max. 3 kasser pr. kunde

nu enDnu! Billigere enDnu grønt nu Frugt og ! Billigere grønt Frugt og

1,6 -1,9 kg

BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

DRIVE-IN SYN Åbningstider:

man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

RENSERIET P E R N I L L E

Side 3

J E N S E N

Hovedgaden 39 A · 4050 Skibby · tlf. 30 22 09 16

BOOKING OSTED 46 49 19 10 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

Man - ons - fredag 10.00-17.00 Tirsdag - torsdag Lukket Lørdag 10.00-13.00

3 pk.

9995

Ved køb af mere end 3 kasser er prisen 129,95 + pant pr. kasse

75 cl.

Carsten Rasmussen 8,fortsætter som borgmester DRIVE-IN SYN Åbningstider:

man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

10,-

200,-

100,-

Julehilsen fra Meny-nisserne!

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20

BOOKING OSTED 46 49 19 10 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

Vi passer på dit smil...

45,-

Få rettet op på et NYHED

Side 4

Håb for kystsikring

Behandlingen af planer og tilladelser er fremrykket, så Kystdirektoratet snart kan behandle ansøgningen om at etablere kystsikring i Jyllinge Nordmark. Side 10

Side 19-27

Til alle børn!

700 g.

Kommunalvalget betød blandt andet et farvel til tre garvede kræfter, der ikke opnåede genvalg.

Domkirkekvarteret er Roskildes historiske hjerte. Vi tager et nærmere kig på den attraktive bydel.

MAMMEN OST 45 +

Kom ind i Meny Skibby og hæng din julesok med navn op på juletræet fra torsdag d. 30. november. Ta’ 5 pk. Meny-nisserne vil fylde lækkerier i din julesok 6 flasker hver uge. Din sok kan tømmes d. 3. december d. 10. december – d. 17. december og lørdag d. 23. december.

Det nye byråd

Tæt på Domkirkekvarteret

SIDE 6

Frit valg

595

LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle Frit valg

Postshop

BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

PRINGLES

Kun SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej Kun 1 · 4330 Hvalsø

9995

SCALA RØDVIN

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

Pr. stk.

ÅBNINGSTIDER:

30x33 cl. Carlsberg 1,2 kg eller Tuborg

7995

BLAND SELV SLIK

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7

Pr. pk. kun

1 stk habit + skjorte

99

95

TULLAMORE WHISKEY + pant

KÆRGÅRDEN

Læs mere på ide 22

V tager fire år mere

Frit valg

70 cl.

9995

Rens og pres af

100 kr

+ pant

HANSEN IS

KUN KR.

JULETILBUD Rens og pres af 1 stk kjole

8995

3 stk.

husbo · Bo Weiland Ejendomsmægler & Jurist · www.husbo.dk · 24 60 12 64

95 kr

Frit valg

Pr. 1/2 kg

3995 SVINEMØRBRAD

VI HAR STYR PÅ PARAGRAFFERNE! DET ER GRATIS AT SPØRGE...

Jule dugen vasket og rullet

Max. 3x3 pakker

FAST LAV PRIS

SOLGT ELLER GRATIS? DIGITALT SKØDE?

150 kr

KUN FREDAG D. 30/9

i Skibby

Frugt og lave

husbo

109 kr

Med venlig hilsen Socialdemokratiet i Lejre

KUN FREDAG D. 30/9

nu enDnu! Billigere enDnu grønt nu Frugt og lave priser ! til Faste Året runDt Billigere Hver Dag, grønt

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby

Vask og strygning af 5 stk skjorter

Socialdemokratiet takker alle

NYHED

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20 Postshop

Absolut flertal

• Dit nye byråd ................................................................ side 10 • En fjerdedel blev hjemme ................................ side 12 • Gammel dame i kyndige hænder ............ side 14 • Første træer plantet ................................................ side 15 • Fibernet ............................................................................... side 16 • Ældrrådet: Hvem blev valgt? ........................ side 16

W W W.LE JRELOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / LE JRELOK AL AV IS

BLAND SELV SLIK

HornsherredLokalavis 3 stk.

1,6 -1,9 kg

OPLAG: 12.064

9995

T I R S D A G / O N S D A G 2 8 . / 2 9 . N O V E M B E R 2 0 17 U G E 4 8 | 1. Å R G A N G

TULLAMORE WHISKEY

SVINEMØRBRAD

OPLAG: 37.933

3 pk.

7995

+ pant

Paperboy Roskilde omdeles hver tirsdag/onsdag med FK til samtlige husstande i Roskilde Kommune: 4000 Roskilde, 4040 Jyllinge, 4130 Viby og 4621 Gadstrup.

skævt smil

ONLINE

Tandregulering for voksne - fleksibel og næsten helt usynlig

Tlf. 46 35 12 43 www.tandicentrum.dk Tandlægerne i centrum v/Lars Weltzer Algade 5 • 4000 Roskilde

Natlinser

Hvorfor lade sig nøje...

ž Sov din nærsynethed væk ž Bremser udviklingen af din nærsynethed ž Skarpt syn uden briller, kontaktlinser eller laseroperation ž Perfekt valg til tørre øjne ž Sundeste valg af linser

NYHED ž Nu også med læsestyrke Vi udfører alle former for kosmetisk tandbehandling skånsomt og professionelt...

Skomagergade 10 · 4000 Roskilde Tel. 46 36 01 02 · www.optiknicolais.dk roskilde@optiknicolais.dk

Skovbovængets Allé 4 · Roskilde · Tlf. 4635 6676

www.riisom.com

www.hornsherredlokalavis.dk · www.lejrelokalavis.dk · www.paperboy.gratis


32

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

På sporet af din eksamen – kom godt afsted

Der er gratis morgenmad og oplæg den 3. maj. Alle unge, der skal til eksamen, opfordres til at komme til Spor 3 den 3. maj kl 6.58 og få en halv times inspirationsoplæg om at lave styrketræning for hjernen. Hvordan kan du med nogle små fif træne dit fokus? Hvad kan du selv gøre for at få ro på - selv når klappen går ned til eksamen? Oplæggene er tilrettelagt, så de unge kan nå at komme videre i skole bagefter, dvs. de stopper kl 7.23, så de kan nå toget enten tilbage til Kirke Hvalsø eller til Roskilde. Spor 3 og Lejre Bibliotek & Arkiv tilbyder kommunens unge til tre morgen-pit-stops, hvor de giver morgenmad og kaffe og en lille skarp tanke til hjernen. Den første gang kom der 11 unge fra både Kiek Saaby, Kirke Hvalsø og Lejre. De stillede gode relevante spørgsmål og gik med nye input til hjernen og en croissant i hånden ud i verden.

Aktiv Sundhedsdag Sjov Senior Motion arrangerer i samarbejde med Lejre Kommune og DGI Aktiv sundhedsdag med idrætsforeningernes aktivitetstilbud til seniorer i dagtimerne og patientforeningernes information om deres aktiviteter KIRKE HVALSØ: Det går løs tirsdag den 8. maj i Hvalsøhallerne fra kl. 10:00 til 15:00. Her kan man skifte mellem foreningernes aktiviteter, finde information, stille spørgsmål, se og prøve aktiviteterne. Har du mod på at få målt din sundhedstilstand? Patientforeninger står klar til at informere om netop deres aktiviteter og eventuelt måle eksempelvis blodtryk. Du kan også få en snak om din body age (kropsalder) og meget mere. Tør du? Patientforeningerne kan give dig de tørre tal på din sundhed og informationer om forskellige lidelser, men også hvordan du kan undgå sygdomme og skavanker eller modvirke en forværring. I den ene hal, Aktivhallen, og i området omkring

Hvalsøhallerne, vil nogle af Lejre Kommunes idrætsforeninger informere om deres aktiviteter for seniorer i dagtimerne, og nogle aktiviteter kan prøves for eksempel bordtennis, linedance, zumba og tennis. DGI præsenterer en ny senioraktivitet, som hedder pickleball, der spilles med et bat, en såkaldt paddle, og en floorball-lignende bold på en badmintonbane. DGI vil samtidig præsentere projektet ”Den demensvenlige forening”. Lejre Kommune fortæller om projektet ”Cykling uden alder”, hvor mere mobile borgere er cykelpilot for medborgere, som ikke længere selv kan cykle. Lejre Kommune har flere elektriske rickshaw cykler, hver med plads til to passagerer.

Måske har du mulighed for at glæde nogen med en cykeltur en gang i mellem, når det passer i din kalender. Ved aktiv deltagelse vil egnet påklædning og fodtøj være at foretrække. Der er mulighed for omklædning og et bad, så pak bare tasken.

Hvad siger tallene? I den anden hal, Sundhedshallen, har patientforeningerne stande. Her kan du få en indikation på, om du er sund og rask, eller om du skal henvises til nabohallen for at dyrke motion. Måske har du en body age (kropsalder), der er langt mindre end din faktiske alder, eller du går med en uopdaget, begyndende diabetes (sukkersyge), som du kan modvirke med idræt og uden medicin.

Du kan opleve mange ting i forbindelse med Aktiv Sundhedsdag. En af dem er Lejre Kommunes projekt ”Cykling uden alder”, hvor mobile borgere er cykelpiloter for borgere, der ikke længere kan cykle. Arkivfoto.

Her i Sundhedshallen vil nogle af Lejre kommunes sygeplejersker og fysioterapeuter vise forskellige aktiviteter med blandt andet såkaldte Moto-fliser, der giver bedre balance og styrker benmusklerne. Få mere viden om Senior Fitness test, en test bestående af syv funktionstests, der måler fysisk formåen, og prøv om, du kan gennemføre den. Helbredsprofilen.dk er en hjemmeside iværksat af Region Sjælland, hvor du kan finde viden og redskaber til at håndtere forskellige

kroniske sygdomme som eksempelvis gigt, diabetes og KOL både som patient og som pårørende, men siden kan også bruges af behandlere som fysioterapeuter. Dagen byder også på foredrag og oplæg med relevans til sundhedsdagens omdrejningspunkt. Det foregår i Multirum 1 på første sal.

Borgmesteren åbner Dagen er arrangeret på initativ af Sjov Senior Motion og i samarbejde med Lejre kommune og DGI Midt- og Vestsjælland med en visison om at få endnu flere ak-

tive seniorer. Aktiv Sundhedsdag åbnes af Lejres borgmester Carsten Rasmussen kl. 10:00. Kan han fristes til at prøve nogle af aktiviteterne? Arrangementet er hovedsageligt rettet mod arbejdsfri seniorer på pension, efterløn, førtidspension, fleksjob og lignende ordninger, men alle voksne er velkomne. Der er gratis adgang til Aktiv Sundhedsdag. Der kan købes forfriskninger i Hvalsøhallernes Café.

Dagpleje deltog i DNs affaldsindsamling LEJRE KOMMUNE: Lejre kommunale dagpleje var en del af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2018. Hvert år deltager børn fra hele Danmark i affaldsindsamlingen. I år deltog i alt 141.000 børn på landsplan, hvilket er rekord fra tidligere år. - Da Lejre kommunale dagpleje synes, at det er en vigtig opgave at passe på naturen og dens ressourcer, valgte vi i år at tilmelde 160 børn og deres dagplejere til at samle affald i uge

16. Hele ugen har alle børn og deres dagplejere været rundt på gader og stræder i hele kommunen, og de har alle været med til at gøre Lejre Kommune til et endnu dejligere sted at bo og vokse op, samtidig med at børnene har lært en masse om affald, genbrug, sortering og naturen. Ved fælles hjælp, har børnene og deres dagplejere været med til at samle over 101 kilo affald op, der ellers bare lå og flød i naturen. Alle, store som små, har derfor været med til, at vi får en renere

og smukkere natur i Lejre kommune, fortæller dagplejepædagog Line Blinkilde. Affaldsindsamlingen falder godt i tråd med Lejre kommunes nye affaldssortering, hvor børnene både i eget hjem, og hos deres dagplejere oplever vigtigheden af at have fokus på håndteringen af affald. - Børnene lærer, at vi alle skal passe godt på vores natur og naturens ressourcer. Den store gevinst er, at børnene vil vokse op i et smukt og sundt miljø, siger Line Blinkilde.

Foredrag: Barn under krigen LILLE KARLEBY: Østergaard Bruger Center byder torsdag den 3. maj kl. 18:030 på et foredrag med Hans-Peter Tams. Foredraget har titlen ”Dæ-

moner fra barndommen: På flugt fra nazisterne”, Hans-Peter Tams har hele sit liv båret på frygtelige minder og været plaget af voldsomme mareridt fra sin

barndom i et krigshærget Tyskland. Man kan roligt kalde HansPeter Tams for en aktiv pensionist. Siden han for otte år siden debuterede som

forfatter med bogen ”Mindernes Dæmoner”, har han turneret land og rige rundt for at fortælle sine erindringer. ”Tak fordi I vil høre på mig”

– sådan indleder Hans-Peter Tams sine foredrag, og det gør han under henvisning til, at for hver gang han fortæller sin historie, får han det lidt bedre – og der bliver længere og længere mellem de natlige mareridt, som har plaget ham de sidste 65 år.

Pris: 30 kroner inklusive et glas vin (eller vand) og et par sandwich. Tilmelding til Ruth Risbjerg på mobil: 2067 2409 eller e-mail: ruthrisbjerg(a) yahoo.com


33

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

www.farvehuset.dk & www.tapetmesteren.dk

SKØN BOLIG INDE

til jubilæumspriser PRIS

SENS

PureColor

GARANTI

Allergivenlig malingserie til vægge, lofter og træværk. Eneste maling der er godkendt af norske NAAF.

9lt

1589,-

Smuk helmat vægmaling med høj vaskbarhed. Den helmatte overflade gør den særlig smuk når der ønskes farve på væggen.

1199,-

9lt

Lady Væg 10

Wonderwall

Supervaskbar vægmaling velegnet i de rum hvor du véd at der er ekstra krav til væggene. Køkkenet f.eks.

9lt

1099,-

1399,PRIS

1199,-

1499,-

Den velkendte Lady vægmaling med god vaskbarhed, og silkemat overflade. Svanemærket.

9lt

1299,-

799,-

GARANTI

Lady Loft

Lady Supreme

Lady Perfection er en ekstra godt dækkende loftmaling, der er udviklet så dryp og rullesprøjt er minimeret. Smuk ensartet overflade.

9lt

849,-

679,-

Lady Supreme Finish er kendt for sin suveræne evne til at flyde smukt sammen. Bedst i test: Malerens favorit.

0,75lt 319,-

249,-

GODT VÆRKTØJ Giver LANGT det flotteste resultat, og sikrer at du bliver hurtigst færdig. Og det er ikke bare noget vi siger, fordi at vi for længe siden har fravalgt det billige ****!

Helligkorsvej 11 - 4000 Roskilde farvehuset.dk & tapetmesteren.dk


34

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

Hvalsø

Finn Nejstgaard

Ejendomsmæglere og valuar MDE

Søren Andersen

Michael Marcussen

Daniel A. Clemmensen

Trine H. K. Jørgensen

Ejd.mgl. & Valuar Ejendomsmægler Ejendomsmægler Salg & Vurdering Sagskoordinator

Janne Lykke Larsen Sagsbehandler

D Stengårdsvej 7, 4330 Hvalsø

Original etplansvilla med fuld kælder Ret original villa beligg. yderst i byen. For enden af en lille blind vej - med ydersiden mod en af byens indfaldsveje. Indkørsel og gårdsplads er med fast stenbelægning og der er tillige have med græsplæne. Ejd. har vinkelstue m. udg. til overd. terrasse, org. snedkerkøkken, soveværelse, stort værelse - begge med skabe, et stort værelse (tidl. 2 mindre), entre samt et noget nyere pænt og lyst flisebad m. brus/gulvvarme. Parketgulve. Fuld høj kælder. Fjernvarme. Opr. døre og vinduer. Fibernet.

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Sag Kontakt

1.375.000 70.000 2.585 6.209/5.226 761 m2 120/120 m2 5/4 1965 43302627 46408011

E Acacievej 1, 4060 Kirke Såby

Karismatisk villa med dobbeltgarage Hus lige udenfor hyggelige Kirke Såby. Her er skole, daginst., dagligvareforretning , bus til bl.a. Hvalsø mm. Tæt v. skoven. På stor velplantet grund lige udenfor byen, med sikker skolevej, ligger den karismatiske rødstensvilla m. tegltag, tilbygning m. built-up tag og muret dobbeltgarage med indvendig adgang. Der er entre, 3 stuer - en kan evt. opdeles til 2 værelser, p.t. 3 værelser, 2 bad, lille køkken samt kælder m. vaskerum, fyrrum - masser af muligheder. Til modernisering. Bl.a. m. trægulve.

C

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.995.000 100.000 3.408 8.986/7.565 1.576 m2 147/78 m2 6/4 1950/1976 43302623 46408011

D

Skovvej 16B, 4330 Hvalsø

Lillemosevej 18, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge

Vintappervej 41, 4070 Kirke Hyllinge

Harevænget 14, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge

Super velbeliggende 1 1/2 plans villa, beliggende kun 450 m. fra et af Sjællands skovområder og kun 1 km. fra Hvalsø st. (45 min. til Kbh. H.) Hvalsø har både Netto, Fakta, SuperBrugsen og Bygma mv. Bla.: 4 vær.

En stor del er sø mens resten er en skøn naturgrund. Det er et lille bitte bindingsværkshus m. stråtag. Det rummer et meget enkelt køkken, spisestue, opholdstue m. brændeovn, entre samt to små soverum. I udhuset er der bl.a. indrettet toilet og udendørs brus.

EVT. BYTTE M. STØRRE BOLIG. Hesteejd. i byudkant. Sydudsigt. Modernis., veludstyret og spænd. Godt bryggers, flot bad, landkøkk. fra Dansk Køkkenhåndværk, stue og 2 vær. Maskinhus, hestestald, værksted, garage, ridebane o.m.a.

Fritidshus i det skønne område, Kyndeløse Sydmark. Her er: stue, spisestue, nyt køkken, nyt badeværelse, 2 værelser, og en gang. Trægulv på begge værelser og i spisestue. I køkken og bad er der klinker. Taget er fra 2017

450 m. til skoven

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

2.395.000 120.000 2.755 10.694/9.003 43302614

Skøn ejendom omkranset af natur

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

785 m2 153 m2 6/5 1984 46408011

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

1.495.000 75.000 2.912 6.819/5.710 43302573

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

6.907 m2 62 m2 3/1 1877 46408011

C

Dejlig hesteejendom m. egen bane

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

2.600.000 130.000 3.606 11.630/9.773 43302473

Grund Bolig Rum/vær. Opf./omb. Kontakt

D

10.087 m2 150 m2 4/3 1942/2004 46408011

Her er tag, køkken og bad fra 2017

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

895.000 45.000 1.541 4.104/3.427 43302341

Grund Bolig Rum/vær. Opf./omb. Kontakt

837 m2 81 m2 4/2 1970/1977 46408011

E

Særløsevej 9, Særløse, 4330 Hvalsø

Poppelhegnet 2, Smidstrup, 4330 Hvalsø

Tokkerupvej 1, Osted, 4320 Lejre

Strandvænget 7, Egenæs, 4571 Grevinge

Villa i den hygggelige landsby Særløse. Villaen indeholder 2 værelser, 2 stuer, nyrenoveret bad, lyst køkken, udestue, bryggers. Fritliggende er der 118 m2 garage/værksted samt 30 m2 halvtag. Tæt på Hvalsø.

Rigtig dejlig villa med familievenlig indretning, beligg. i lille landsby ca.1 km. fra Hvalsø og Bidstrup Skovene. Bla: Rigtig lys stue med brændeovn. Køkken. Karbadevær. Lille toilet med brus. 4 vær. Bryggers med oliefyr fra 2008.

Rummelig villa udenfor Osted. Udsigt over mark og mod by. Nemt til skoler, butikker, inst. og de mange busser mod Roskilde, Ringsted, Hvalsø og Viby. Entre, 3-4 vær., stue, bad, toilet, fyrrum og god udhusplads. Nem have.

Flot fritidshus. Beliggende i 2. række fra fjorden. Skøn beliggenhed i Odsherred, som byder på et væld af muligheder. Indeholder: Entré. 3 gode værelser. Stue- køkken/alrum i ét. Flot badeværelse. Anneks med værelse!

Stor dejlig villa m. 118 m2 garage

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

2.795.000 140.000 4.084 12.515/10.519 43301970

Grund Bolig Rum/vær. Opf./omb. Kontakt

1.714 m2 255 m2 8/6 1880/1996 46408011

Skøn udsigt over landskabet

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

1.845.000 95.000 2.762 8.295/6.971 43301819

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

1.189 m2 136 m2 6/5 1967 46408011

Kig til både by og marker

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

1.445.000 75.000 2.536 6.488/5.452 43301069

Grund Bolig Rum/vær. Opf./omb. Kontakt

Skønt fritidshus i 2. række fra fjord

659 m2 191 m2 5/3 1925/1980 46408011

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

965.000 50.000 1.002 4.390/3.638 43302636

Grund Bolig Rum/vær. Opf./omb. Kontakt

1.613 m2 72 m2 4/3 1971/2012 46408011

Hvalsø Hovedgaden 25 4330 Hvalsø 46408011

En del af byens liv


240 kvm. bolig i vestfløjen og 251til kvm. bolig God LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018 35 www.eges.dk ViVisøger -- Ege sælger www.eges.dk søgerhuse huse tilsalg salg Egei østfløjen. sælger huset maskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på ca. 150 Hvalsø Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA.HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER LYSTEJENDOM PÅ 2.9 VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGEROG OGNOGLE NOGLEDEJLIGE DEJLIGEFOLDE FOLDE Marbjergvej Marbjergvej 4 4 Telefon: 70 29 90 90 til kvm. Nyopført muret garage Lystejendom Lystejendom ved ved LedreborgLEJRE KOMMUNE LEJRE KOMMUNE skovene, med med 2 store boliger skovene, boliger 3 biler, også med tegltag. God ognogle nogle dejlige folde. Denne og dejlige Denne herlige landejendom landejendom med jordherlige jordDIREKTE TIL SKOVEN DIREKTE TIL SKOVEN tilliggende påmeter. 2.9 ha, er beligtilliggende på 2.9 beligridebane på 20 xLejre 60 Vinkelvilla på 166 kvm. med muret garage på 24 kvm. beliggende midt i Osted By, gende med med haven haven og marken marken gende direkte op op til til skoven. skoven. Her bydes direkte bydes Skøn have. Flere solterpåen engode fantastisk natur natur og på fantastisk og en en www.eges.dk Vi søger huse til salg - Egefantastisk sælger fantastisk fred -- her her huset er du fred er du ii harharmonimed med naturen. naturen. Rådyrene Rådyrene moni rasser. græsser ii din din have have og og man man mømøVi søger huse til salg - Ege sælger huset græsser

Ugens bolig fra Ege

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

OM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE LEJRE KOMMUNE

Hvalsø

Marbjergvej 4

UNEDIREKTE TIL SKOVEN

Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beliggende med haven og marken direkte op til skoven. Her bydes Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE på en fantastisk natur og en Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Marbjergvej 4 fantastisk fred - her er du i harMarbjergvej 4 LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Lystejendom vedmed Ledreborgmoni naturen. Rådyrene LEJRE KOMMUNE Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger LEJRE KOMMUNE skovene, med 2 folde. store boliger i din have og man møog nogle græsser dejlige Denne og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med der mange afjordskovens andre DIREKTE TIL SKOVEN herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beligDIREKTE TIL SKOVEN dyr. Derha, ereren fantastisk jagt. PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE tilliggende 2.9 beliggende med på haven og marken gende med og Her marken Boligerne består Marbjergvej 4 af 2 særskilte direkte op tilhaven skoven. bydes direkte op til skoven. Her på en fantastisk og bydes enflot stand med huse, natur inatur meget på en fantastisk Lystejendom fantastisk fred - her er og du en i ved har- Ledreborgfantastisk fred her er du i har-glasserede filsede mure og moni medskovene, naturen. Rådyrene med 2 store boliger moni med naturen. Rådyrene græsser itegltage. din have og man møDer bydes på hhv. græsser i din have ogdejlige man mø-folde. Denne og der mange afnogle skovens andre 240 kvm. bolig i vestfløjen og der mange af fantastisk skovens andre dyr. Der er en jagt. herlige landejendom med jorddyr. Der er en fantastisk jagt.i østfløjen. God 251 kvm. bolig Boligerne består af 2 særskilte tilliggende på 2.9 ha, er beligBoligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot standpå med maskinhal 120 kvm. Værkhuse, i meget flot stand haven med gende med og marken filsede mure og glasserede sted/hestestald på ca. 150 filsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. direkte op skoven. Her bydes tegltage. Der bydes på til hhv. 240 kvm.kvm. bolig i Nyopført vestfløjen ogmuret garage til 240 kvm. kvm.på bolig vestfløjen og natur og en enii østfløjen. fantastisk 251 bolig God 3 biler, også med 251 kvm. bolig i østfløjen. God tegltag. God maskinhal på 120 kvm. fred Værkfantastisk - her er du i harmaskinhal på 120 kvm. Værkridebane på150 20 x 60 meter. sted/hestestald på ca. moni med naturen. Rådyrene sted/hestestald på ca. 150 kvm. Nyopført garage til gode solterSkønmuret have. Flere kvm. Nyopført muret til og man møgræsser i garage dinGod have 3 biler, også med tegltag. rasser. 3 biler, også med tegltag. God ridebane der på 20mange x 60 meter. af skovens andre ridebane påFlere 20 xgode 60 meter. Skøn have. solterdyr. Der ersolteren fantastisk jagt. Skøn have. Flere gode rasser. rasser. Boligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot stand med NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER filsede mure og glasserede Charmerende vinkelvilla medSTOR afvalmet tag beliggende midt i OstedMED by, med kun 5-6 min.FITNESSCENTER NYERE VILLA OG MODERNE ERHVERVSBYGNING IGANGVÆRENDE tegltage. Der bydes på hhv. kvm.43231246 bolig i vestfløjen og gang til indkøb, lægehus, skole, idrætshal, børnehave og bus. Sagsnr: 240 43231246 Sagsnr: Sagsnr: 43231246 bolig i østfløjen. God Kontant:251 kvm.6.695.000 Kontant: Kontant:6.695.000 6.695.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 maskinhal på5.696 120 kvm. VærkMdl. ejerudgift: 335.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 Denne spændende villa på 166 kvm., byder på: Stort velfungerende bryggers, stort spise- Udbetaling: sted/hestestald på ca. 150 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 kvm. Nyopført muret garage til Bolig: 491 køkken med god plads, entre, et meget stort dobbeltværelse (2 vær), gæstebadeværelse, Grund: Bolig: 491 30.707/25.362 3Brutto/netto: biler, også29.735 med tegltag. God Grund: 29.735 Rum/stuer: 12/3 Bolig: på 20 forældresoveværelse, stort badeværelse med brus, kar og gulvvarme, stor spisestue der ridebane x 60 meter. 491 Rum/stuer: 12/3 Opført/ombygget: 1917/14 Grund: 29.735 Opført/ombygget: Skøn have.1917/14 FlereC gode solterEnergimærke: kan ombygges til spise-alrum, dagligstue og en pejsestue med et ekstra værelse. Energimærke: C Rum/stuer: 12/3 rasser. Opført/ombygget: 1917/14 Energimærke: C Centralvarmeanlæg med et nyere gasfyr.

OVEN www.eges.dk www.eges.dk www.eges.dk

Vi -- Ege Vi søger husehuset til salg Vi søger søger huse huse til til salg salg Ege sælger sælger huset

- Ege sælger huset

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

LIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

OM

dermange mange af af skovens skovens andre der andre dyr.Der Der er er en en fantastisk fantastisk jagt. dyr. jagt. Boligerne består består af af 2 2 særskilte særskilte Boligerne Marbjergvej 4 huse,ii meget meget flot flot stand stand med huse, med filsede mure og glasserede Lystejendom ved Ledreborgfilsede mure og glasserede tegltage. med Der bydes påboliger hhv. skovene, 2 store tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm. bolig i folde. vestfløjen og og nogle Denne 240 kvm.dejlige bolig i vestfløjen og 251 kvm. bolig i østfløjen. God herlige landejendom med jord251 kvm. bolig i østfløjen. God maskinhal på 120 kvm. Værktilliggende på 2.9 ha, er beligmaskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på 150 gende med havenpå ogca. marken sted/hestestald 150 til kvm. Nyopført muretca. garage direkte op til skoven. Her bydes kvm. Nyopført muret garage til 3 biler, også mednatur tegltag. på en fantastisk og God en 3 biler, også med tegltag. God ridebane på 20 -xher 60 meter. fantastisk fred er du i harridebane påFlere 20 x gode 60 meter. Skønmed have. soltermoni Rådyrene Skøn have.naturen. Flere gode solterrasser. græsser i din have og man mørasser. Hvalsø der mange af skovens andre dyr. Der er en4fantastisk jagt. Marbjergvej Boligerne består af 2 særskilte Lystejendom ved Ledreborghuse, i meget flot stand med skovene, med 2 store boliger filsede mure og glasserede og nogle dejlige folde. Denne tegltage. Der bydes med på hhv. Sagsnr: 43231246 herlige landejendom jord240 kvm. bolig i vestfløjen og Sagsnr: 43231246 tilliggende beligKontant: på 2.9 ha, er 6.695.000 251 kvm. bolig i østfløjen. God gende med haven og marken Kontant: 6.695.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 maskinhal påskoven. 120 kvm. Værkdirekte op til Her bydes Mdl. ejerudgift: 5.696 Udbetaling: 335.000 sted/hestestald på ca.og150 på en fantastisk 30.707/25.362 natur en Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: kvm. Nyopført muret garage til fantastisk fred - 30.707/25.362 her er du i harBolig: 491 3Brutto/netto: biler, også med tegltag. God moni med naturen. Rådyrene Grund: 29.735 Bolig: 491 ridebane x 60 græsser i på din20 have ogmeter. man møRum/stuer: 12/3 Grund: 29.735 Skøn have. Flere gode solterder mange af skovens andre Opført/ombygget: 1917/14 Rum/stuer: 12/3 rasser. dyr. Der er en fantastisk jagt. Energimærke: C Opført/ombygget: 1917/14 Boligerne består af 2 særskilte Energimærke: huse, i meget flot stand med C filsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm. bolig i vestfløjen og Hvalsø 251 kvm. bolig i østfløjen. God Sagsnr: 36 43231246 maskinhal på 120 kvm. VærkÅsvejen sted/hestestald på ca. 150 Kontant: 6.695.000 Ejendom med nyere villa og til Åsvejen 36 kvm. muret garage Mdl.Nyopført ejerudgift: 5.696 stor moderne erhvervsbygning 3 biler, også med tegltag. God Ejendom med nyere villa og Udbetaling: 335.000 med igangværende Fitnesscenridebane på 20erhvervsbygning x 60 meter. stor moderne Brutto/netto: ter. I den driftige30.707/25.362 Handelsby Skøn have. Flere gode solter-491 med igangværende FitnesscenBolig: Hvalsø i Lejre Kommune, udbyrasser. ter. I pæn den driftige Handelsby Grund: 29.735 des og velbygget Boligog Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 Erhvervsejendom. Moderne vindes pæn ogvilla velbygget Boligog kelbygget fra 2006, på 167 Opført/ombygget: 1917/14 Erhvervsejendom. Moderne vinkvm. med et fantastisk kig udEnergimærke: C kelbygget villa fraModerne 2006, påiso167 over landskabet. kvm. et486 fantastisk kig udleret med Hal på kvm. opført over landskabet. Moderne iso2007, indeholdende igangvæSagsnr: 43231246 leret på 486 kvm. opført rendeHal fitnesscenter, med badeKontant: 6.695.000 2007, indeholdende igangvæværelser, toiletter, etc. Alt tilMdl. ejerudgift: 5.696 rende fitnesscenter, med badebehør i fitnesscenteret medfølUdbetaling: 335.000 værelser, toiletter, etc. Alt tilger, incl. løsøre, kundedatabaÅsvejen 36 Brutto/netto: 30.707/25.362 behør i fitnesscenteret medfølse, hjemmesider, etc. Hvalsø by Ejendom med nyere villa og Bolig: 491 ger, incl. løsøre, kundedatabaer i rivende udvikling, så der er stor moderne erhvervsbygning Grund: 29.735 gode udviklingsmuligheder til by se, hjemmesider, etc. Hvalsø med igangværende Fitnesscenstede her. Gode P-forhold. Tæt Rum/stuer: 12/3 er i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige på Hvalsø StationHandelsby med kun 12 gode udviklingsmuligheder til Opført/ombygget: 1917/14 Hvalsø iRoskilde Lejre Kommune, udbymin. tilher. og 41 min. tilC stede Gode P-forhold. Tæt Energimærke: des pæn velbygget Kbh. City.og Ejendommen opvarpå Hvalsø Station med Boligkun 12og Erhvervsejendom. Moderne mes med pillefyr. min. til Roskilde og 41 min. tilvinkelbygget villa fra 2006,opvarpå 167 Kbh. City. Ejendommen kvm.med medpillefyr. et fantastisk kig udmes over landskabet. Moderne isoHvalsø leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæÅsvejen 36 rende fitnesscenter, med badeEjendom med nyere villa og værelser, toiletter, etc. Alt tilstor moderne erhvervsbygning behør i fitnesscenteret medfølmed igangværende FitnesscenSagsnr: 43231682 ger, løsøre, kundedatabater. I incl. den driftige Handelsby Kontant: se, hjemmesider, etc.4.995.000 Hvalsø Hvalsø i Lejre Kommune, udby-by Mdl. ejerudgift: 3.132 er i rivende så der er Sagsnr: 43231682 des pæn og udvikling, velbygget Boligog gode udviklingsmuligheder til Udbetaling: 250.000 Erhvervsejendom. Moderne vinKontant: 4.995.000 stede her.villa Gode P-forhold. Tæt Brutto/netto: 22.924/18.871 kelbygget fra 2006, på 167 43.132 Mdl. ejerudgift: på Hvalsø Station med kig kunud12 Bolig: 167 kvm. med et fantastisk Udbetaling: 250.000 min. til Roskilde og 41 min. til Grund: 2.400 over landskabet. Moderne isoBrutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City.påEjendommen opvarRum/stuer: 5/1 leret Hal 486 kvm. opført Bolig: 167 mes med pillefyr. igangvæOpført: 2006 2007, indeholdende Grund: 2.400 Energimærke: rende fitnesscenter, med bade-B Rum/stuer: 5/1 værelser, toiletter, etc. Alt tilOpført: 2006 behør i fitnesscenteret medfølEnergimærke: ger, incl. løsøre, kundedataba- B se, hjemmesider, etc. Hvalsø by er i rivende udvikling, så der er gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt Sagsnr: 43231682 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 414.995.000 min. til Kontant: Kbh. Ejendommen opvarMdl.City. ejerudgift: 3.132 mes med pillefyr. Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Energimærke: B

Hvalsø

LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

LEJRE KOMMUNE

DIREKTE TIL SKOVEN

UNE

OVEN

Lysholmparken 87, Osted, 4320 Lejre GOD INDTÆGT GOD INDTÆGT BILLIG "NETTOHUSLEJE" BILLIG "NETTOHUSLEJE"

Sagsnr: Hvalsø

43231246 Kontant: 6.695.000 Hvalsø Marbjergvej 4 Mdl. ejerudgift: 5.696 Lystejendom Udbetaling: ved Ledreborg335.000 skovene, med 2 30.707/25.362 store boliger Brutto/netto: og nogle dejlige folde. Denne Bolig: 491 herlige landejendom med jordGrund: 29.735 tilliggende på 2.9 ha, er beligRum/stuer: 12/3 gende med haven og marken Opført/ombygget: 1917/14 Hvalsø Her bydes direkte op til skoven. Energimærke: på en fantastisk natur og en C

fantastisk fred - her er du i harmoni med naturen. Rådyrene græsser i din have og man møder mange af skovens andre Hvalsø NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Hvalsø NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Muret garage medVILLA pladsOG til værksted. En skøn have med hyggekroge. dyr. Der er en fantastisk jagt. Hvalsø NYERE STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Hvalsø GOD INDTÆGT GOD INDTÆGT VÆRENDE FITNESSCENTER Villaen ligger ganske fredeligt. Sagsnr: 43231246 Boligerne består af 2 særskilte Hvalsø BILLIG VILLA OGGOD STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Kontant: 6.695.000 BILLIG INDTÆGT Åsvejen 36 "NETTOHUSLEJE" Åsvejen 36 Kort afstand til egnens store skove, der byder på et væld af naturoplevelser - hvor man kan Mdl. ejerudgift: 5.696 "NETTOHUSLEJE" huse, i meget flot stand med Udbetaling: 335.000 Ejendom med nyere villa og løbe, gå ture, ride eller køre mountainbike og meget andet. Ridehuse i nærheden. GT BILLIG Brutto/netto: 30.707/25.362 stor moderne erhvervsbygning Ejendom med nyere villa og filsede mure med igangværende FitnesscenBolig: 491og glasserede "NETTOHUSLEJE" Mulighed for hurtig overtagelse. ter. I den driftige Handelsby Grund: 29.735 stor moderne erhvervsbygning Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 bydes tegltage. Der på hhv. des pæn og velbygget1917/14 Bolig- og EJE" Opført/ombygget: Erhvervsejendom. Moderne vinEnergimærke: C med igangværende Fitnesscen240 bolig i vestfløjen og kelbygget kvm. villa fra 2006, på 167 NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER kvm. med et fantastisk kig udter. Ikvm. den driftige Handelsby over landskabet. Moderne iso251 bolig i østfløjen. God leret Hal på 486 kvm. opført GOD INDTÆGT 2007, indeholdende igangvæ- Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kontant: 2.095.000 maskinhal på 120 kvm. VærkHvalsø rende fitnesscenter, med badeVILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER 2 2 værelser, toiletter, etc. Alt tilÅsvejen 36 BILLIG Bolig: 166 m | Grund: 715 m des pæn og velbygget sted/hestestald på ca.Bolig150 og behør i fitnesscenteret medfølEjendom med nyere villa og "NETTOHUSLEJE" GT ger, incl. løsøre, kundedatabastor moderne erhvervsbygning Erhvervsejendom. Moderne se, hjemmesider, etc. Hvalsø by kvm. Nyopført muret garagevintil med igangværende Fitnesscener i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige Handelsby Sagsnr: 40731789 gode udviklingsmuligheder til kelbygget villa frategltag. 2006, på 167 Hvalsø i Lejre Kommune, udby3 biler, også med God stede her. Gode P-forhold. Tæt des pæn og velbygget Boligog EJE" Udbetaling: 105.000 på Hvalsø Station med kun 12 Ejerudgift pr. mdr.: 3.087 Ejendomstype Villa Erhvervsejendom. Moderne vin-fantastisk kig udkvm. med et min. til Roskilde og 41på min. til 20 ridebane x 60 meter. kelbygget villa fra 2006, på 167 Brutto: 9.458 Byggeår 1971 Energimærke D Kbh. City. Ejendommen opvarkvm. med et fantastisk kig udmes med pillefyr. over landskabet. Moderne isoNetto: 7.930 over landskabet. Moderne isoSkøn have. Flere gode solterleret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende leret Hal igangvæpå 486 kvm. opført rasser. rende fitnesscenter, med badeværelser, toiletter, etc. Alt til2007, indeholdende igangvæbehør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabarende fitnesscenter, med badese, hjemmesider, etc. Hvalsø by ejendomsmægler, MDE www.eges.dk tlf. 70 29 90 90 er i rivende udvikling, så der er ejendomsmægler, 90 90 Sagsnr: ejendomsmægler, MDE MDE -- www.eges.dk www.eges.dk -- tlf. tlf. 70 70 29 29 90 43231682 gode90 udviklingsmuligheder til værelser, toiletter, etc. Alt tilKontant: 4.995.000 stede her. Gode P-forhold. Tæt Bygaden 18 A · 4320 Lejre •18 Bygaden 18 ·Lejre 4070 Kirke Hyllinge Bygaden A · 4320 • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Mdl. ejerudgift: 3.132 Bygaden 18 A ejendomsmægler, · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 KirkeMDE Hyllinge - www.eges.dk tlf. 70 29 90 medføl90 på Hvalsø Station med kun 12 behør fitnesscenteret Udbetaling: 250.000 min. til Roskildei og 41 min. til Brutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City. Ejendommen opvarBygaden 18 A · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Bolig: 167 mes med pillefyr. ger, incl. løsøre, kundedatabawww.eges.dk Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 se, hjemmesider, etc. Hvalsø by Opført: 2006 Åsvejen 36 Åsvejen 36

Ejendom med nyere villa og Ejendom med erhvervsbygning nyere villa og stor moderne stor moderne erhvervsbygning med igangværende Fitnesscenmed igangværende Fitnesscenter. I den driftige Handelsby ter. I den driftige Handelsby Hvalsø i Lejre Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kommune, udbydes pæn og velbygget Boligog des pæn og velbygget Boligog Erhvervsejendom. Moderne vinErhvervsejendom. Moderne vinkelbygget villa fra 2006, på 167 kelbygget villa fra 2006,kig påud167 kvm. med et fantastisk kvm.landskabet. med et fantastisk kigisoudover Moderne over Hal landskabet. Moderne isoleret på 486 kvm. opført leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæ2007, fitnesscenter, indeholdende igangværende med baderende fitnesscenter, med værelser, toiletter, etc. Altbadetilværelser, toiletter, etc. medfølAlt tilbehør i fitnesscenteret behør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabager,hjemmesider, incl. løsøre, kundedatabase, etc. Hvalsø by se,i rivende hjemmesider, etc.så Hvalsø er udvikling, der erby er i rivende udvikling, så dertiler gode udviklingsmuligheder gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt stede her.Station Gode P-forhold. på Hvalsø med kun Tæt 12 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 41 min. til min. til Roskilde og 41 min. til Kbh. City. Ejendommen opvarKbh. City. Ejendommen opvarmes med pillefyr. mes med pillefyr.

Sagsnr: 43231682 Sagsnr: 43231682 Kontant: 4.995.000 Kontant: 4.995.000 Mdl. ejerudgift: 3.132 Mdl. ejerudgift: 3.132 Udbetaling: 250.000 Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Bolig: 167 Grund: 2.400 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Opført: 2006 Energimærke: B Energimærke: B

Sagsnr:

43231682


36

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018


37

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

www.eges.dk

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

VINKELBYGGET RØDSTENSVILLA PÅ 138 KVM. + 50 KVM. MURET CARPORT MED ISOLERET VÆRKSTED

ÅBENT HUS

VESTER SÅBY

Søndag d. 6/5 kl. 11.00 - 11.30

Hvalsø Syrenvænget 5 Særdeles flot vinkelbygget rødstensvilla - 138 kvm bolig + 50 kvm muret carport med isoleret værksted. Skønt spisekøkken, hyggelig stue, 3 værelser, toilet og flot badeværelse. Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

43232083 1.945.000 3.072 100.000 8.794/7.375 138 776 4/1 1977 C

Villaer, sommerhuse og landsteder søges til salg i: Hvalsø

Kirke Såby

Gevninge

Lejre

Ring 2040 8444 - få en professionel vurdering af ejendomsmægler Ege Christiansen

Osted

Vi har flere ventende købere, som står klar til at handle her og nu, når den rigtige bolig kommer til salg!

Kirke Såby

MEGET VELHOLDT GULSTENSVILLA PÅ 150 KVM. + MURET GARAGE/VÆRKSTED PÅ 40 KVM

Vintre Møller 43

ÅBENT HUS

Søndag d. 6/5 kl. 10.00 - 10.30

Særdeles velholdt gulstensvilla på 150 kvm. + udestue, muret garage/værksted og carport. Stor lys stue, stort spisekøkken, 3 rigtig gode værelser, 2 badeværelser. Fin udestue. Sagsnr: 40731722 Kontant: 1.695.000 Mdl. ejerudgift: 2.917 Udbetaling: 85.000 Brutto/netto: 7.688/6.445 Bolig: 150 Grund: 1.198 Rum/stuer: 4/1 Opført/ombygget: 1974/84 Energimærke: D

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Lejre

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Hvidemosevej 8

Karlebyvej 128

Møllegårdsvej 6

Granbakken 5

Fuglehavevej 5

Bigårdsvej 44

Sagsnr:

40731660

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Sagsnr:

40731689

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Sagsnr:

43231831

SOLGT

Sagsnr:

40731498

SOLGT

LIGNENDE SØGES

LIGNENDE SØGES

Sagsnr:

40731805

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Sagsnr:

40731718

SOLGT

LIGNENDE SØGES

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


38

LejreLokalavis

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

DEBAT: En hund er menneskets bedste ven, siger man LÆSERBREV Af Birgit Strandbygaard Kornvænget 41, 4320 Lejre

Lejre er en hundeglad by, og jeg tror det er lige før, vi kan komme ind på en førsteplads hvad det angår. På stien langs åen bag det gamle rådhus har jeg da også gennem årene mødt talrige hunde, der fejlagtigt tror, at også jeg er deres bedste ven, og i en slags misforstået velkomstrus er de så sprunget op ad mig. Så plejer jeg at børste min

frakke af efter mødet med hundepoterne, smile venligt til hundeejerne og gå videre. Men jeg har aldrig brudt mig om det. Værre blev det den 18. ds, hvor en hvalp uden snor på et splitsekund torpederede mig, da den løb ind lige foran mine fødder, og jeg som en anden flyvende farmor faldt og slog mig, hvad der krævede mange timer på skadestuen, røntgenafdelingen og skadestuen igen. En brækket højre tommelfinder, en forstuvet venstre, to medtagne og blødende

knæ, forslået skulder og albuer. Om natten gik det op for mig, at også den ene ankel var medtaget, da den hævede voldsomt og gjorde ondt. Men da var jeg så forpint, at lidt mere eller mindre måske ikke betød så meget. Og det gjorde det så alligevel. Flere døgn med smerter og mange historier om hundes meritter. Det var som om mine indbundne tommelfingre fik selv ukendte mennesker til at fortælle mig om deres uheldige møder med hunde:

Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88 Conny Probst Journalist (DJ) conny@lejrelokalavis.dk Tlf.: 21 62 99 12 Lone Ovesen Bogholder lone@lejrelokalavis.dk Tlf.: 43 97 10 51

GL. LEJRE: Den 2. maj kl. 19:00 kan man i Galleri Gl. Lejre opleve en speciel aften. Rikke Helms, tidligere leder af Det Danske Kultur Institut og Per Carlsen, tidligere ambassadør I Litauen, Moskva og sidst Riga, fortæller om deres oplevelser og erfaringer med de baltiske lande.

Danmark var det første land, som anerkendte Letlands selvstændighed i 1991. Med NATOs nuværende vurdering af Rusland som en stigende trussel mod verdensfreden, og udstationeringen af danske tropper i Baltikum, er det nu kun mere aktuelt at stå sammen, og vi håber, at kunsten kan være med til at

”Bygge Bro”. Tilmelding skal ske til: philipsen@galleri-gl-lejre. dk eller tlf. 4014 0645. Husk at sætte kryds i kalenderen den 25. august, hvor Galleri Gl. Lejres 30 år fejres. Billedet: Vaida Varnagiene: Flying to Timbuktu, radering, trykstørrelse: 15x17,5 cm.

www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser

Tilstandsrapport, energimærke og elrapport kr. 8.800 incl. moms. Energimærke alene kr. 4.000 incl. moms. Udføres hurtigt og effektivt af beskikket bygningssagkyndig. Tlf. 40 88 12 30 mail: tilsyn96@gmail.com

Hvalsø Fysioterapi Paula Iversen Henrik Bjørnsen Daliborka Gaustad Denni Vilhelmsen

Hovedgaden 3 4330 Hvalsø

46 40 92 86

Ønsk tillykke i din lokalavis Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr.

100,-

info@lejrelokalavis.dk

MURE PARKERINGSPLADSER PRIVAT TERRASSER ERHVERV TRAPPER

INDKØRSLER

GANGSTIER

Mail billede og tekst til

Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på:

SKAL HUSET SÆLGES?

BEDE

Tlf.: 46 48 07 70

Dækningsområde samtlige husstande i hele Lejre Kommune samt Tølløse By.

Mægler

VI TILBYDER ALLE FORMER FOR BROLÆGNING

Betales via mobilepay.

Udgivelsesdag: Tirsdag/onsdag Tryk: OTM Distribution: FK Oplag:12.064

Fysioterapeut

Brolægning

Sandbanken 11 · 4320 Lejre redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk

Jeg er pacifist, så jeg beder ikke om at få de løsgående skudt, og jeg er også fortrinsvis vegetar, fordi jeg har medfølelse med de husdyr, der har så jammerlige kår i vores stalde, og alligevel – hvis jeg nu var bare lidt mere Trump-agtig, så ville jeg være fristet til at bede Esben Lunde om at indsamle de løsgående hunde og sende dem til Jylland, hvor der alligevel skal bygges et højt hegn. Så kan de gå der sammen med ulvene. Helt uden snor.

Ambassadørernes tanker om Baltikum

Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende kwr@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08 Niels O. Rasmussen Reklamekonsulent nr@lejrelokalavis.dk Tlf.: 21 44 50 08

En kvinde var blevet torpederet samme sted som jeg af et løsgående missil af en hund, der løb ind foran hendes cykel, en anden fortalte at en hund var løbet ind foran hendes bil ved broen under banen. Jeg kunne blive ved, men det her må være nok til at jeg kan bede kommunen om at lave en tydelig skiltning om, hvorvidt hundene skal være i snor eller ej, og jeg beder diverse hundeejere tænke på os, der ikke ønsker konfrontation med de firbenede væsener.

Vi har stor erfaring med at lægge smukke og funktionelle belægninger. Vores brolæggere er faglærte - Din sikkerhed for professionelt og veludført arbejde, der holder i mange år!

Se vores flotte galleri på www.kfh-bro.dk

KFH BROLÆGNING TLF.: 20 29 43 07 HORSEAGER 3, 4330 HVALSØ

Dødsboer

Dødsboer Tømmes / Opkøbes Vi gør en svær situation lidt nemmere og hjælper gerne med: - Totaltømning / Oprydning - Hele huse, lofter/kældere, garager m.m. - Kontakt formidling til auktionshuse - Transport af arvestykker og personlige effekter Uforpligtende tilbud gives. JBA Antik & Transport Mail: kontakt@jba-antik.dk Tlf: 301 301 47


Vi har også udstilling af udestuer og tilbygninger.

39

LEJRE LOKALAVIS UGE 18 · 1./2. MAJ 2018

AUT. EL-INSTALLATØR

Elektriker

Autoservice / Skade

Per Hollænder

• Service og eftersyn • Dækskifte • Skadeservice

Rorupvej 19 4320 Lejre Tlf. 40 89 52 33 www.perhollaender.dk Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler EDB netværk • Nyt og reparationer udføres

GW Byg er forhandler af

Ny udstilling af kendte Outrup Døre og Vinduer. Tømrer / Snedker

Vi u ene ken og

Få en snak med Energivejleder Jesper Olsen om din bolig, og hvilke muligheder du har. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din bolig.

Få Ols hed plig

Gøderupvej 46 4000 Roskilde

TØMRER & SNEDKER TLF: 4648 0525

Gøderupvej 46 · 4000 Roskilde · www.gw-byg.dk

Kloak / Slamsugning

KLOAKSERVICE Slamsugning & Højtryksspuling

Rodskæring – søgning af rør og TV inspektion

Vognmand

Al vognmandskørsel udføres...

Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

Låseservice

ALT INDENFOR ANLÆG OG KLOAKARBEJDE

Din lokale sikkerhed og tryghed

• Rodskæring

• Slamsugning og spuling

LEJRE

• Etablering af nyt

• Søgning af rør • TV-inspektion

• Reparation af eksisterende

L SE

T VAG N G 8 DØ 02 6 5 4 60

SERVICE

Martin Jensen · Aut. Kloakmester 4050 Skibby · Tlf. 23688800 · Mail: info@mj-hoejvang.dk

www.lejrelaaseservice.dk E-mail: kontakt@lejrelaaseservice.dk

Entreprenør

Massage

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02

Ny klinik i Hvalsø

Kontakt den lokale kloakmester

Shiatsu for smerter, kroniske lidelser, stress, angst og forebyggende

40 11 95 99

www.vivilindegaard.dk · Skjoldenæsvej 150 Skjoldenæsholm · 4330 Hvalsø · tlf.: 25 81 79 88

Fodterapi Murermester

v/ Tine D.K. Poulsen Annemette Vilhelmsen Bettina Elmsted

VVS

Større velvære for krop og sjæl

Vagn Nielsen

Hovedgaden 60 • 4330 Hvalsø • Tlf. 46 40 78 74

Vognmand Knud Nielsen TELEFON 46 40 42 82

-i det åbne landskab...

Klinik for Fodterapi

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres.

Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

Kloakering

SPECIALE I BADEVÆRELSER

BRIAN HARDER MURERMESTER

TRY R HARDE

Alt i murerarbejde udføres

21 23 44 93

www.brianharder.dk

VVS Arbejde • Fjernvarme • Gas

kedler • Olie kedler • Bio kedler • Solvarme • Badeværelser Vi kommer til aftalt tid

VVS Firmaet

Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde · Fax 46 48 26 02 · brianharder@mail.dk

Køkkener

Tømrer / Snedker

HAR DU...

VIL DU HAVE...

• Lister der aldrig er kommet op? • Et knirkende vindue? • En hængende dør? • Et halvfærdigt køkken? • En carport, du aldrig har fået en pris på?

Kontakt os - vi giver en god pris

VVS

VVS-opgaver og blikkenslagerarbejde

En hjælpende hånd, eller et godt tilbud?

KVALITETSHÅNDVÆRKEREN ApS v/Tømrer- & Snedkermester

Dennis Nielsen • Tlf. 22 52 54 81

TVIS KØKKENER ROSKILDE HELLIGKORSVEJ 12 • ROSKILDE • TLF. 4637 0437

Lyndbyparken 38 · 4070 Kirke Hyllinge dn@kvalitetshandvarkeren.dk · www.kvalitetshandvarkeren.dk

Ny og

Vi udstiller de nyeste modeller af energirigtige vinduer og døre i den kendre Outrup kvalitet – kom, se og mærk selv.

Tlf. 46 48 05 www.gw-byg.dk 25 · Mobil 22 26 00 98 Mob. 2226 0098

JG Cartec Hovedvejen 158, Osted · 4320 Lejre Tlf.: 46 49 88 68 · www.jgcartec.dk

Entreprenør

GW Byg er forhandler af

4649 6001 • 4648 0274


40

Overvejer du at sælge din bolig - så kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering

Vi viser køberne din bolig, når de læser nyheder Når du sætter dit hjem til salg, skal du prøve home Online Markedsføring. Med flotte annoncer rammer din bolig køberne minimum 100.000 gange – og det giver flere besøg til dit hjem på home.dk. Kontakt os og hør mere.

NYHED Strandagervænge 34B, Gershøj

KfndkL

Lækkert fritidshus med vandudsigt og god planløsning Her får du en flot udsigt til fjorden, velholdt og helårsanvendeligt fritidsbolig, udenoms arealer med træterrasse og hyggelig have, dejligt lysindfald i alle rum, beliggende på lukket vej og med to indkørsler. Indeholder pænt køkken, stue med udsigt til fjorden, 2 værelser og badeværelse samt bryggers.

FRITIDSHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01985

Hornsherred

77

1285

3

1992

50

50

1.750.000 1.741 90.000 8.018/6.716 Tlf: 46400084

NYHED Skadevænget 40, Vellerup Sommerby

KfndkL

Hyggeligt fritidshus beliggende i 3. række Her får du en skøn sydvendt udestue og terrasse, 3 gode værelser og anneks samt en hyggelig og velplejet have. Herudover er et kombineret køkken og bryggers, badeværelse med brus samt stor stue med både brændeovn og varmepumpe, som nemt varmer huset op.

FRITIDSHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01988

Hornsherred

Michael H. Jørgensen

Lars Grønhøj Hansen

1200

4

1976

21

150

1.195.000 1.634 60.000 5.507/4.610 Tlf: 46400084

Hyllingeparken 15B

KfhdkF

Skøn villa beliggende på en rolig og ugeneret vej En veldisponeret planløsning med to store værelser samt et badeværelse. Ydermere er der et stort lyst forældresoveværelse med tilhørende badeværelse. Køkkenalrummet har et fantastisk lysindfald fra begge sider. Den tilhørende stue er hyggelig med brændeovn og udgang.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01822

Kirke Hyllinge

BRAMSNÆS

84

180

921

3

1980

19

Energi

1.995.000 3.155 100.000 8.956/7.543 Tlf: 46400084

Trine Ryttergaard Madsen

v/ Michael H. Jørgensen a/s Bygaden 50 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk facebook.com/homebramsnaes Tlf. 46400084

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Lejre lokalavis uge 18 2018  
Lejre lokalavis uge 18 2018  
Advertisement