Page 1

W W W . L E J R E L O K A L A V I S . D K / F A C E B O O K . C O M / L E J R E L O K A L A V I S

Vores

T I L S A M T L I G E H U S S TA N D E I H E L E L E J R E K O M M U N E O G T Ø L L Ø S E B Y / T I R S D A G / O N S D A G 13./ 14 . F E B R U A R / 2 0 18 U G E 7 | 7. Å R G A N G

lokalavis FÅ VINTERHJUL MED I PRISEN

”Tilliden til Anders Samuelsen er væk”! Lejres LAformand stopper

Der blev gået til tønderne

Side 4

- ved køb af ny Ford i februar *

*Tilbuddet gælder alle Ford-modeller på lager. Bilen skal være indregistreret senest 28/2-2018. Værdi op til kr. 10.000.

Side 5

.dk BILBYEN 2 • 4300 HOLBÆK • TLF. 5943 1101

Kontakt mig for en uforpligtende vurdering

28 12 44 00 ssm@lokalbolig.dk

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med? Salg & vurderingsansvarlig Simon Smith i Lejre kommune

. kel..stor stor fors engøre gøre kan tingting Små Små kan en forskel... Første id ? alt med g er ikke få det hele besø for hvor ...så ...så hvorfor ikke få det hele med? GRATIS så en og du får og is at måneds gr g. nin øv afpr

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Første Og vi kan hjælpe dig med, altid besøÐg er Skruer du højt op for tv’et? at finde den bedste høreIS GR Ð AT Synes du folk mumler? løsning. Du vil altid få en en så og og du får tis svært ved at høre i større forsamlinger? god rådgivning og service Ð ds Har gradu måne ning. røvhar samt løbende opfølgning. afp Så du muligvis en hørenedsættelse Ring og book en tid til Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at igen. enhøre uforpli gtende snak på Skruer dudu højthøjt op for tv’et? · ÐSkruer op for tv’et? Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.telefon 25 690 600 Ð Synes du folk mumler? · ÐSynes du folk mumler? eller via vores hjemmeside Har du Du svært at få høre forsamlinger? vilved altid eni større god rådgivning og service samt løbende opfølgning. · Så Har svært en ved at høre i større forsamlinger? www.bahc.dk har du du muligvis hørenedsættelse Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600

Så har du muligvis en hørenedsættelse Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. eller via vores hjemmeside www.bahc.dk Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. Klik ind på www.seniorhørelse.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600 og læs mere om hørelse og eller via vores hjemmeside www.bahc.dk medlemsfordele.

Otic o

k lini ek

n

ceret h rtifi Klik ind på www.seniorhørelse.dk ør ce samarbejder og læs mere om hørelse Oticon og medlemsfordele. med Ældre Sagen for

Æ ificeret h ør

Otic o

k lini ek

n

rt ce

Æ

Venner via frivilligarbejde

Flygtninge i Lejre mangler lokale venner. BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

Side 10

DRIVE-IN SYN Åbningstider:

man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

ld re

Sage

n

ld re

Sage

n

tryghed hele vejen.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Jernbanegade 12 A, 4000 Roskilde 70 208 218 - www.hensrik.dk

BOOKING OSTED 46 49 19 10 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.


2

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Lejre Kommune Vores Sted Vores Sted Vognen

Lån et fælleslokale på hjul Vidste du, at du kan få Vores Sted Vognen ud til din by? Vognen er en form for fælleslokale på hjul og kan bruges til mange ting. Du kan fx låne vognen, hvis du: • ønsker at sætte fokus på udvikling og fællesskab, hvor du bor • vil i dialog med naboerne, kommunes politikkere, bylauget, foreninger eller andre • har brug for et sted til at føre kampagner ud i

livet, holde debatter og meget meget mere. Sådan gør du Hvis du vil låne vognen, skal du skrive til vejogpark@lejre.dk. På lejre.dk kan du se, hvornår vognen er booket, og hvad, der skal aftales med Vej og Park, når du vil låne Vores Sted Vognen. Læs mere på lejre.dk/voresstedvognen

Opgørelse af renovation Vi udsender nu årsopgørelsen for renovation 2017 og opkrævning for første halvår i 2018. Regningen ser lidt andeledes ud, da vi har ændret sammensætningen af gebyrerne i forbindelse med vores nye affaldsordning. Beløbet svarer dog næsten til det, som du plejer at betale. Du kan læse mere på lejre.dk under Affald og Genbrug.

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Der er valg Folkeoplysningsudvalget og Lejre Kommune indbyder til valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018-2021. Valget finder sted torsdag 1. marts 2018, kl. 19.00 i Hvalsø Hallen, Multirum 1, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Hvad laver Folkeoplysningsudvalget? Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger og aftenskoler, der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen, eksempelvis aftenskoler, idrætsforeninger, spejderklubber og sejlklubber mf. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget mødes ca. otte gange om året. To repræsentanter fra hver forening eller aftenskole Valget foregår ved, at Lejre Kommune og Folkeoplysningsudvalget indbyder foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper til at deltage i valget ved at pege på en repræsentant. På aftenen for valget, møder 2 repræsentanter op fra hver forening, aftenskole og selvorganiserede gruppe. Repræsentanterne skal i det seneste år op til valget have gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud fra - eller have fået anvist

lokaler efter - Folkeoplysningsloven. De fremmødte deler sig op i 4 grupper: Idrætsforeninger, øvrige foreninger, selvorganiserede grupper og aftenskoler. Hver gruppe peger på det antal, der skal repræsentere deres område (se sammensætning nedenfor). Herefter udpeges suppleanter for hver repræsentat. Valget godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Sådan er udvalget sammensat Efter valget vil det nye Folkeoplysningsudvalg – lige som det afgående udvalg - bestå af 15 medlemmer: • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer • 4 medlemmer indstillet af foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) • 5 medlemmer indstillet af idrætsforeninger • 2 medlemmer indstillet af de øvrige foreninger • 2 medlemmer indstillet af de selvorganiserede grupper. For hvert medlem skal der indstilles en eller flere stedfortrædere. Hvem kan blive valgt ind? Alle er i princippet valgbare til Folkeoplysningsudvalget, hvis bare de er foreslået af en forening, som har gennemført folkeoplysende virksomhed

i det seneste år op til valget. Man behøver ikke være medlem af den forening, der stiller forslaget. Man behøver heller ikke at være fyldt 18 år, og det er ikke et krav, at man har bopæl i kommunen. Skulle din forening eller aftenskole ikke have modtaget indbydelse fra Lejre Kommune, er I velkomne til at skrive til Ina Frederiksen, infr@lejre.dk På www.lejre.dk under Politik og Udvalgene kan du læse mere om Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune.

Tlf. 46 46 46 46 · post@lejre.dk · www.lejre.dk


3

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Ældreministeren kom lige forbi Lejre

Som en del af sin ”Danmarksturné” kom ældreminister Thyra Frank til Lejre Kommune for at møde nogle af de mange frivillige på Østergaard Aktivitetscenter i Lille Karleby. I løbet af en times tid fik ministeren en omvisning på stedet og en snak med en del af de frivillige.

Thyra Frank og Carsten Rasmussen får fortalt om bridge-holdet på Østergaard Aktivitetscenter.

LILLE KARLEBY: - Vi vil gerne vise ministeren, hvordan det fungerer her i vores kommune, hvor vi kan skabe gode rammer for det store frivillige engagement, der eksisterer her. De frivillige har en kæmpestor betydning for, at man også som ældre borger i Lejre

Kommune kan være en del af nogle sociale fællesskaber, hvor man laver en masse forskellige ting sammen, siger borgmester Carsten Rasmussen. Solen skinnede fra en blå vinterhimmel, da ældreminister Thyra Frank kom på besøg i Lejre Kommune,

hvor hun blandt andet ville høre de frivilliges indsats i kommunens aktivitetscentre. Forud for dette havde hun besøgt plejecentret Tre Ege i Jægerspris (Frederikssund Kommune). På Østergaard Aktivitetscenter i Lille Karleby bød borgmester Carsten Ras-

mussen ministeren velkommen, og sammen med forskellige grupper af frivillige gik turen rundt i huset. Her fik ministeren god lejlighed til at hilse på nogle af bridgespillerne, som fortalte om deres hyggelige kortspilaftenener. På første sal bød mændene på madlavningsholdet ministeren velkommen i køkkenet, der duftede af hjemmelavede frikadeller med stuvet hvidkål og fastelavnsboller til dessert. Derefter gik turen ind i festsalen, hvor salsa-danserne gav en smagsprøve på deres evne for den latinamerikanske dans med sving i hofterne. Sidst men ikke mindst hilste ministeren på de garvede billardspillere, som var i gang med dagens dyst ved de grønne borde. - Det er dejligt at opleve jeres engagement og alt det, der foregår her på jeres ak-

tivitetscenter. Der er ingen tvivl om, at I som frivillige kan være med til at forebygge ensomhed blandt ældre medborgere. I frivillige giver noget af det vigtigste, vi har – nemlig vores tid – til at gøre en forskel for andre. Det beundrer jeg jer for, sagde ældreminister Thyra Frank.

Derefter var det tid til at bryde op. Ministeren takkede for rundvisningen og fik en kurv med ud af døren, indeholdende information om aktivitetscentrenes mange tilbud til ældre medborgere – og en bog om Vores Sted.

FAKTA • Aktivitetscentrene i Lejre Kommune er et samlet tilbud om aktivitet, samvær og motion for efterlønsmodtagere og alle pensionister, som er bosiddende i kommunen. • Indholdet skal skabe sundhed og trivsel, vedligeholdelse af funktionsniveau og give mulighed for etablering og vedligeholdelse af venskaber brugerne imellem. • Formålet er desuden, at tilbuddet organiseres med mest mulig brugerindflydelse, og at indholdet bygges op med frivillige hjælpere, og at hjælpernes kompetencer benyttes som ressource for udvikling af området. • Lejre Kommune har fem aktivitetscentre: I Allerslev, Gevninge, Herslev, Hvalsø og Lille Karleby. • Med cirka 2.000 brugere om ugen er Østergaard Aktivitetscenter det største af kommunens aktivitetscentre.

Ondt i foden ?

Book en tid til grundig undersøgelse!   

Ud fra undersøgelsen kan vi rådgive dig i:   

Samarbejde med alle forsikringsselskaber

Computer scanning af fodden Analyse hvordan du står og går Undersøgelse af bla. fodens led og muskler

Hvilke behandlingsmuligheder du har Hvilke sko passer til netop dine fødder Om du evt. har brug for indlægssåler

Skadet bil, hvad gør jeg? - bare rolig, vi hjælper dig hele vejen Hos AutoMester har vi adgang til alle tekniske specifikationer, så vi effektivt og præcist kan lokalisere skaden. Vi hjælper gerne med at udfylde skades-

anmeldelsen og sørger for at reparere skaden så du bevarer fabriksgarentien. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og kan hurtigt få dig bedre kørende.

1 times konsultation kr. 650,Bevar din

Du kan læse mere om, hvilke krav der stilles til AutoMester, for at du bevarer fabriksgarantien på automester.dk.

fabriksgaranti

Bilhuset jepsen Langetoften 9A ∙ 4320 Lejre ∙ Tlf 46497740 ∙ www.ostedfysioterapi.dk

Horseager 2 • 4330 Hvalsø Tlf. 4640 8270 • www.bilhuset-jepsen.dk


4

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Ny bog: Sprøjtehuset i Hvalsø Med ny bog fortælles historien om Sprøjtehuset i Hvalsø og familien Lykke Larsen. HVALSØ: Der er ingen tvivl om, at Eigil Bo Høgsted, kan lide at fortælle. Det er gennem årene blevet til en række udgivelser med især lokalhistoriske emner, og den seneste og helt nye udgivelse fra hans side er da heller ikke nogen undtagelse. Bogen ”Krøniken om Sprøjtehuset i Hvalsø” er på een gang en fortælling af ren lokalhistorie, men sideløbende indgår der også en familiehistorie endda med en meget personlig interesse for Eigil Bo Høgsted. ”En efterårsdag i året 1971 kom jeg for allerførste gang til Sprøjtehuset i Hvalsø. Jeg var brændt varm på en af døtrene der – Sally – og havde lovet at hente hende i hendes barndomshjem”. Sådan indleder Bo Høgsted bogen. I dag er Bo og Sally bosat i Frederikssund, men har naturligvis beholdt relationerne til de mange familiemedlemmer i Hvalsø. Bogen er dels en fortælling om Hanne og Svend Lykke Larsen og deres store familie, dels en fortælling

om Sprøjtehuset, der blev revet ned i 1978. Sprøjtehuset lå ved det, som lokalt kaldes Skolesøen. Her lå også et frysehus g som den senest ”ankomne” bygning også Specialarbejderforbundets første kontor i byen. Bogen ridser både Svend og Hannes slægtsbaggrund op. De blev gift i 1937 og flyttede adskillige gange. I 1945 rykkede familien ind i Sprøjtehuset, som brandvæsenet nu ikke længere brugte. Husets var på 45 kvadratmeter (udvendigt mål), så familien havde vitterlig ikke meget plads at røre sig på. Bogen er en guldgrube af informationer om, hvordan kårene var for familier, der var langt fra de øverste trin på den sociale rangstige, og hvordan Hvalsø var før tiden. Bo Høgsted har fundet en masse gode fotografier i lokalarkivet og andre steder og bruger dem rundhåndet i bogen. Samtidig er bogen en slægtshistorie sat ind i

Bedemand

Eigil Bo Bøgsted har skrevet en lille bog om Sprøjtehuset i Hvalsø og familien Lykke Larsen. Her ses han cirka der, hvor Sprøjtehuset lå.

en lokalhistorisk sammenhæng, og det fungerer fint. Hvorfor Eigil Bo Høgsted beskæftiger sig med lokalhistoriske bøger og selv udgiver dem på sit eget forlag

HERREHJØRNET

– et åbent fællesskab for mænd

Bettina´s Blomster Åbningstider:

Mandag - Lukket ag - Søndag 10.00 - 14.00 Tirsdag - Fredag 10.00 - 18.00 · Lørd

Blæsenborgvej 5 · 4320 Lejre ·T.: 40 25 46 56

Sidder du derhjemme og keder dig? Har du lyst til at komme ud og sludre med andre? Har du lyst til at møde nye venner? Så er Herrehjørnet i Munkehuset ved Allerslev kirke måske noget for dig. Vi mødes hver anden tirsdag, får en kop kaffe, en ostemad og en øl/vand, mens vi snakker om det forskellige, der optager os. Tirsdage i lige uger, kl. 13–15 Første gang er tirsdag den 20. februar. Velkommen i Herrehjørnet i Munkehuset, Munkedammen 8, Allerslev. For nærmere oplysninger, kontakt evt. Kurt Bierbum, tlf. 22915212

Imara, har han en enkel og logisk forklaring på. - Det skyldes mine børnebørn. Når jeg har skullet læse godnathistorier for dem, ville de meget hellere

LEJRE: John Dalgaard, der har været formand for Liberal Alliance i Lejre i en årrække, forlader nu partiet. Han begrunder her sin beslutning. – Jeg har i dag meldt mig ud af Liberal Alliance, da min tillid til Anders Samuelsen er væk. Liberal Alliance har den rigtige politik, men har valgt en helt forkert måde at forvalte den på.

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

om kirkesiden Mindeord, dødsannoncer, takkeannoncer, kirkelige arrangementer samt navnedageplaceres altid på side 4 Mere info på 46 48 07 70

klumpers skyld, fortæller Eigil Bo Høgsted. Bogen er udgivet med støtte af SuperBrugsen Hvalsø.

Lokalformand forlader LA

Kirkelige begivenheder

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69

høre mig fortælle om den gang, jeg var ung og om, hvordan det var dengang. Sådan kom jeg i gang med at fortælle. Så det er i virkeligheden mine fire guld-

Mød Hans-Ole Hansen Sogneaften i Munkehuset i Allerslev torsdag d. 15. februar Efter en kort gudstjeneste i Allerslev kirke kl. 19.30 vil han bl.a. fortælle om sine forældre Martin A. Hansen og hustrus gravsted på Allerslev kirkegård.

- Jeg er og bliver liberal, men da troværdighed og frihed er meget afgørende for mig, har den seneste udvikling i Liberal Alliance ikke givet mig noget andet valg end at trække mig som lokalformand og sende en udmeldelse til partiet. – Ultimative krav og stålsatte øjne er udmærket, hvis man holder fast, men her har Liberal Alliance fejlet og har i den grad vist

mangel på en professionel håndtering af deres politik. Liberal politik er andet end skat, og en del af vore folkevalgte gør et flot stykke arbejde. John Dalgaard, der er bosat i Hvalsø, driver sin egen virksomhed, ligesom han sammen med hustruen Rassel driver cafeen i Hvalsø Hallen.

Du er ét klik fra kirken, det er nærliggende: www.ostedkirke.dk & www.allerslev-kirke.dk


5

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

DET SKER TA´ TID TIL HISTORIEN I VINTERFERIEN Februar er vinterferietid og for dig, der ikke lige skal ud at rejse i uge 7 eller 8, har vi fyldt kalenderen med muligheder for at fordybe sig, lære nyt, lege, forundres, og være sammen om noget meningsfyldt. Besøg ROMU´S museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund og tag tid til historien i vinterferien – vi har noget til alle aldre!

Kattene af tønderne HVALSØ/KIRKE HYLLINGE: Tra-

ditionen arrangerede Socialdemokratiet, Hvalsø Kirke, SuperBrugsen Hvalsø og LO fagbevægelsen fastelavn sammen. Det blev lagt ud med gudstjeneste i kirken, hvorefter alle deltagerne rykkede til Hvalsø Hallen,

hvor tønderne hang klar til at blive bamnket ned. Og der blev virkelig gået til den. Store og små hamrede til tønderne, så det rungede i hallen. Også på brandstatioen i Kirke Hyllinge blev der gået til tønderne. Bag arrange-

mentet stod brandmandsklubben. Her var Lasse Christiansen på pletten med kameraet – se billedet herunder. Traditionen tro blev der naturligvis kåret kattekonger og kattedronninger begge steder.

/ OPLEV BL.A. RIDDERSKOLE PÅ ROSKILDE MUSEUM 13.-16. + 19.-23. februar | kl. 11-14 Børn gratis MADAM ROMSES PÅ ROSKILDE MUSEUM 24 februar | kl. 11-14 25 kr. for materialer pr. deltagende barn FILT- OG TRÆVÆRKSTED I LÜTZHØFTS KØBMANDSGÅRD 23. februar kl. 13-16 + 24. februar | kl. 11-14 Gratis entré. Materialepris for fuglekasse 40 kr. LEG, HISTORIER OG KÆMPEHALLER PÅ LEJRE MUSEUM 12.-25. februar | kl. 11–15 Hør skjalden fortælle alle dage kl. 11.30 og 14. Børn gratis VINTERFUGLEVÆRKSTED PÅ LEJRE MUSEUM 19.-21. februar | kl. 11-15 | Pris: 45 kr. 0-17 år gratis KONSTANTINOPEL TUR-RETUR! Foredrag på Lejre Museum 14. februar | kl. 19-21 | Pris: 50 kr. Entré til museet inkl. i billetprisen. Billetter købes i Lejre Museums butik eller bestilles på lejremuseum@romu.dk PÅ MOBIL JAGT I VINTERFERIEN Prøv Roskilde Museums håndholdte fortællinger og kom tættere på byens historie med mobilen i hånden.

VI fejrer 25 års jubIlæum Se konkurrencebetingelserne på automester.dk

Vind en Kia Picanto og andre fede præmier hvert kvartal i 2018

“MuseumsMysteriet”, Astralrejsen” og ”Middelaldertur i byen” hentes via appen Useeum helt og aldeles gratis i App Store eller Google Play. Det er muligt at låne en smartphone på Roskilde Museum. Læs mere om alle vores arrangementer på www.romu.dk/vinterferiemedromu

VIND

Deltag i konkurrencen om præmier for mere end

650.000 Kroner

Deltag nu via vores app eller på automester.dk

JG Cartec Hovedvejen 158, Osted • 4320 Lejre Tlf. 4649 8868 • www.jgcartec.dk

romu.dk


6

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

SUPER

TILBUD

FRA SUPERBRUGSEN HVALSØ

! HELT VILDT

Salgsleder i Grønt, Annette

Salgsleder i Vin, Martin

Junior bananer

Gran Rosso Negroamaro /Primitivo eller Verosso Primitivo

Columbia. kl. 1.

Pr. pose

10,-

begge fra Puglien, Italien

Klementiner Spanien. kl. 1. 750 gr.

SPAR OP TIL 39 ,95

Pr. net

15,-

Pr. fl.

Ta´ 6 flasker

Luna Argenta Rosso Terre Siciliane Appassimento Sicilien

SMAG FORSKELLEN

Små sprøde gulerødder Danmark kl. 1. 250 gr. Pr. pose 10,-

399,-

SPAR 200,70

Ta´ 2 poser for

15,-

40,-

Spier Private Collection

SPAR 60,-

flere varianter Stellenbosch, Sydafrika

Pebermix

Pr. flaske

Spanien kl. 1. 400 gr./3 stk.

Pr. pose

10,-

SPAR 39,90

69

95

Hillside Zinfandel eller Zinfandel Rosé Hillside Valley Californien

Ta´ 2 flasker

120,-

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7 SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk Tilbuddene gælder fra tirsdag den 13. februar til og med søndag den 18. februar. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HVALSØ

DER ER FORSKEL


7

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

SUPER

TILBUD

FRA SUPERBRUGSEN HVALSØ Pr. pakke

150

00

Okseculotte 1,7-2,0 kg.

Pr. stk.

35

00

Oksefilet

Pr. 1/2 kg.

2,5-3,5 kg.

30

00

1350 gr.

Pr. stk.

300

00

Kalve Grydesteg

Svinemørbrad 1,2-1,5 kg.

Hel kylling

Pr. pakke

70

00

Skinkeschnitzel eller Skinketern Ca. 1. kg.

FRIT VALG Pr. pakke

35

00

HJEMMELAVEDE LÆKKERIER FRA SLAGTEREN Grisesylte Kalvesylte Røget grisemørbrad Røget ribbensteg Røget kamben Røget bacon Røget hamburgerryg

Pr. 1/2 kg.

29

95

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7 SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk Tilbuddene gælder fra tirsdag den 13. februar til og med søndag den 18. februar. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HVALSØ

DER ER FORSKEL


8

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

MUSIK TIL BØRNENE

... og deres voksne

25. FEBR. kl. 15:00: Børnekoncert: Stomp m. HEARTBEAT

Familiebillet 25 kr.* * 2 voksne /2 bø

Spillelidenskab på lærredet

0

rn

1 voksen 75 kr. 1 barn 50 kr.

HVALSØ KULTURHUS - Skolevej 12, 4330 Hvalsø

Billetsalg: www.kulturkaravanen.dk - samt Josefine Mode, Hovedgaden 4, Hvalsø Sponsorer:

HVALSØ

Alle tidspunkter er cirka. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Læs mere, og find opdateringer på www.kulturkaravanen.dk og på Facebook

*STEL

& SOLBRILLER FRA :

500

KR.

UANSET FØRPRIS S I DST E DAG 24 . F E B R UA R

ALLE ANDRE STEL OG SOLBRILLER -25% Tilbuddene gælder ved køb af komplet brille. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. *Så længe lager haves

K VA L21 I T E· T D E R S E S · 46 36 25 91 SKOMAGERGADE ROSKILDE RO´S TORV · ROSKILDE · 46 36 25 88

HVALSØ: Skuespilleren Dejan Cukic og instruktøren Christian Dyekjær deltager begge i FilmFestiHvalsø. Det sker i forbindelse med festivalens forestilling lørdag den 10. marts kl. 14:30. Her vises det danske drama ”Fantasten”, hvor Dejan Cukic spiller hovedrollen og som Dyekjær har instrueret. Filmen følger den lidenskabelige gambler og bil-

sælger Claus, som har forlist sit ægteskab og mistet kontakten til sin søn. Da den nu 19-årige Silas dukker op, kan han ikke lade være med at tage sønnen med til mere eller mindre lyssky spillesteder. Det ender med, at Silas taber stort og rager sig en uoverskuelig spillegæld til. Claus bliver derfor tvunget til at sætte alt ind i forsøget på at redde sønnen.

Christian Dyekjær og Dejan Cukic præsenterer filmen og fortæller om dens tilblivelseshistorie. Filmen har fået strålende anmeldelser, herunder fem stjerner af både Berlingske og Ekstrabladet. Billetsalget til FilmFestiHvalsø åbner den 20. februar kl. 18:00 såvel på Hvalsø Bios hjemmeside som i billetsalget. Foto: Henrik Ohsten

Cafémøde og generalforsamling HVALSØ: Hjerteforeningen Lejre afholder cafémøde og generalforsamling tirsdag den 27. februar kl. 19.00 i Østergadecentret, Østergade 1 i Hvalsø. Ved cafémødet fortæller Anne Kathrine Skibelund om, hvordan det er at blive hjertetransplanteret og leve med et nyt hjerte. Hun blev transplanteret i november 2016 og beskriver det som et nyt liv med to fødselsdage. Anne Kathrine Skibelund kommer i sit oplæg ind på, hvordan det efter to blodpropper er, at blive mere og mere hjertesyg og stå på

venteliste til transplantation. Hun fortæller om sin livssituation før og efter hjertetransplantationen og ikke mindst hvordan det påvirker familie og venner. Efter cafémødet afholdes den ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal sendes to uger før generalforsamlingen til formanden for Hjerteforeningen Lejre, Grethe Bruun- Møller, email: gretheskafte@mail.dk Har du lyst til at blive frivillig i Hjerteforeningen er du altid velkommen, der

er altid brug for hjælpende hænder. At være frivillig indebærer ikke nødvendigvis, at du skal være med i bestyrelsen eller deltage i alle møder med mere, men det kan være små ad hoc opgaver som for eksempel at arrangere og gå med på hjertestien, være med til at starte et nyt cykelhold, bage en kage til cafémøderne eller deltage i Hjerteforeningens landsindsamling den 22. april. Du er velkommen til at kontakte foreningen, hvis du er interesseret eller vil høre mere.


9

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

KIRKE HYLLINGE Vi har altid lækkert bagerbrød fra Vendelbo i Holbæk DERFOR HAR VI HAR ALTID 5 RUNDSTYKKER FOR

UNDSKYLD VI RODER - MEN GLÆD JER, T! DET BLIVER RIGTIG GOD

kun 10,-

Dagstilbud

Dagstilbud

Dagstilbud

Gælder kun 14. & 15. februar

Gælder kun 14. & 15. februar

Gælder kun 14. & 15. februar

onsdag TORSDAG

onsdag TORSDAG

MATILDE ORIGINAL KAKAO SKUMMET MÆLK

UGENS FUND

1 liter. Max. 6 stk. pr. kunde

19

Flere varianter. 250 gr.

Dagstilbud

Gælder kun 16., 17. & 18. februar

Gælder kun 16., 17. & 18. februar

fredag lørdag søndag

fredag lørdag søndag

Alle tilbud gælder som nævnt ved det enkelte tilbud. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

95

DANSK NAKKEFILET

Dagstilbud

PR. POSE DANSKE KARTOFLER

Kl. 1. Allians, Antonia, Exquisa eller Mos og Suppe. 1-2 kg.

Postshop: Følger butikkens åbningstider

10.-

PR. POSE

PR. 1/2 KG

PR. STK.

5.-

onsdag TORSDAG

UGENS FUND

HATTING NATURLIGVIS Flere varianter. 420-450 gr.

Dagstilbud

fredag lørdag søndag

Gælder kun 16., 17. & 18. februar

PR. 1/2 KG. DANSK SVINEKAM Med ben.

HUSK ONSDAG ER FISKEDAG

10.-

14

95

PR. STK. DANSK SVINEKOTELET UDEN BEN Minimum 100 gr. pr. stk.

5.-

Meny Kirke Hyllinge Telefon 46 40 41 00

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 8.00 - 20.00

MØD OS PÅ FACEBOOK


10

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Flygtninge mangler lokale venner i Lejre Som frivillig har Normann Errebo hjulpet syriske Zyad Alkarmi med at lære dansk, tage taxakursus og føle sig hjemme i Lejre Kommune. Undervejs er de to blevet gode venner. LEJRE: Dansk Flygtninge-

Kommune. Zyad Alkarmi var måske aldrig blevet taxachauffør, hvis han ikke havde mødt Normann Errebo. Han kun-

hjælp mangler lige nu 10 frivillige, der ligesom Normann Errebo vil række hånden ud til flygtninge i Lejre

Generalforsamling

Langvad Gymnastikforening

Generalforsamling Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden: 1 Valg af dirigent og stemmetællere 2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år 4 Behandling af indkomne forslag 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer 6 Valg af to bestyrelsessuppleanter 7 Valg af revisor 8 Valg af revisorsuppleant 9 Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden på foreningens mailadresse post@langvad-gf.d – senest den 28. februar 2018. Forslag og andre detaljer om generalforsamlingen kan ses på www.langvad-gf.dk.

Bestyrelsen Generalforsamling & møde

ne godt køre bil, men det nytter ikke meget, hvis man ikke kan tale med kunderne og forstå adresserne. I fem måneder kørte de to mænd rundt i København som forberedelse til et taxakursus. Det var ikke nemt, men med megen hjælp fra Normann, lykkedes det endelig at bestå prøverne og Zyad blev taxachauffør. - Normann hjalp med lektier og sprog. Han er god lærer, forklarer på en god måde hvad ting betyder og hvordan man siger det. Han er en rigtig god mand, en rigtig god frivillig, siger Zyad. - Når Normann hjælper mig på vej mod job, så hjælper jeg selvfølgelig også ham. Vi skal hjælpe hinanden. Nogle gange lærer jeg ham at lave arabisk mad, og han viser mig, hvordan man laver dansk mad. Der er mange måder, siger Zyad. Zyad kom til Danmark fra Syrien for tre år siden. I Lejre Kommune mødte han Normann (fra Kirke Saaby), som blev hans frivillige netværksperson gennem Dansk Flygtningehjælp.

Norman Errebo og Zyad Alkarmi og deres familier.

De to mænd mødes ofte over et godt måltid mad sammen med Normanns kone Birthe, Zyads kone Fadwa og børnene Sima og Mohamed på ti og ni år. For eksempel har Normann lært at lave den mellemøstlige ret dolmer, som består af kødfars pakket ind i vinblade. Da Normann og Birthe holdt guldbryllup, var familien Alkarmi med, for i virkeligheden har de meget til fælles. - Selv om man kommer fra Syrien så har man nogenlunde de samme tanker og drømme om livet, altså man vil godt have et godt liv

Generalforsamling

Osted Vandværk A.m.b.a.

sammen med sin familie, venner og det er uanset om man er muslim eller kristen eller kulturkristen. Vi er jo simpelthen blevet gode venner, siger Normann Errebo. Det kan være svært for flygtninge at skabe en hverdag i et helt nyt samfund, og lokale netværkspersoner kan være nøglen til en god begyndelse. I Lejre Kommune mangler Dansk Flygtningehjælp lige nu mere end 10 frivillige, der har lyst til at blive netværkspersoner. Som frivillig kan man hjælpe med at skabe et lokalt netværk, man kan træne hverdagsdansk eller hjælpe med at forstå NemID og breve fra kommunen. Det er både enlige flygtninge og familier, som

søger venner, så man kan både melde sig som frivillig alene eller sammen med sin familie. Når man er blevet matchet, bestemmer man selv, hvad man vil lave sammen. Hvert match bygger på gensidig kemi og interesser, og Dansk Flygtningehjælp giver støtte og vejledning, hvis det er nødvendigt. Det er fleksibelt at være netværksperson, men det er en god idé, at man ses regelmæssigt. Interesserede kan kontakte formanden for Lejre Flygtningevenner, Lennart Skov Hansen på lennart. skov.hansen@gmail.com for at høre nærmere. Lejre Flygtningevenner er en frivillig forening og en del af Dansk Flygtningehjælp.

afholder

GENERALFORSAMLING

Cafemøde og generalforsamling Hjerteforeningen Lejre inviterer til cafemøde og generalforsamling

Tirsdag den 27.2. 2018 kl 19.00 Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø Alle er velkommen

i Osted Hallens Cafeteria Mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00. Dagsorden i henhold til vedtægter. Afhentning af årsrapport kan ske på Vandværket, Byvejen 22 B fra den 13. februar 2018 eller hentes på www.osted-vandvaerk.dk

Bestyrelsen

Cafemøde:

Fra kl 19 til ca. 20:

Anne Kathrine Skibelund fortæller om hvordan, det er at blive hjertetransplanteret og leve med et nyt hjerte. Der vil blive serveret gratis kaffe, te, kage, frugt og vand under/ efter cafemødet.

Generalforsamling: Begynder senest kl 20.30

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. 2. 3. 4.

valg af dirigent formandens beretning kasseren fremlægger regnskab behandling af indkomne forslag (Eventuelle forslag skal være Grethe Bruun-Møller i hænde senest 14 dage før mødet) 5. valg af bestyrelse 6. eventuelt Lejre Kommune støtter cafemødet med § 18 midler Evt. spørgsmål kan rettes til Grethe Bruun-Møller på e-mail gretheskafte@mail.dk eller på telefon 60 60 57 46

GEVNINGE IF

Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 14. MARTS 2018 KL. 19.30 I MØDELOKALET, TRÆLLERUPHALLEN Dagsorden: I henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag i Trælleruphallen senest 8 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Peter Rasmussen, formand Gevninge IF

Bylaugsprisen uddelt OSTED: Der var mødt 55 medlemmer op i Osted kulturhus til årsmødet 2018. Ole Hansen og Holger Larsen havde lavet den traditionelle bylaugsgryde, og medlemmerne spiste med god appetit. Geert Aagaard Andersen, Mannerup, fortalte om sin tilværelse som tidligere international diplomat. Oldermanden Hans Henrik Bertram Larsen aflagde beretning om året 2017. Bylauget håber at få forbedret forholdene ved gadekæret og har en stribe forslag, som mani håber Lejre kommune vil støtte med et beløb fra kommunens pulje til samme formål. På mødet talte man også om de nye byggeplaner for Osted. Det var især planerne for Møllegårdens jorde og butikstorvet i Osted.

Erik Kildegård fortalte om planer for markering af 300 året, hvor Osted bønderne blev pålagt hoveri på Vibygaard. Følgende blev valgt for 2018. Der var genvalg til oldermanden Hans Henrik Bertram Larsen. Mona Jørgensen blev genvalgt til viceoldermand. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Ole Sivertsen og Lissi Søndergaard. Til aktivitetsudvalget valgtes Holger Larsen og Inge Cecilie Christensen. Som revisor og revisorsuppleant valgtes Inge Cecillie Christensen og Alex C. Christensen. Bylaugsprisen for 2018 gik til huset på Byvejen 37 for deres nydelige renovering af tagetagen. Årsmødets referat kan også læses i detaljeret form på Bylaugets hjemmeside.


11

14. FEBRUAR - 20. FEBRUAR 2018

GØR EN MEGA GOD HANDEL PÅ VORES

UDSALG MANGE VINYLER

SMASH GULVTÆPPE

SPAR

SPAR

50% GÆLDER KUN LAGERVARER I BUTIKKEN

KÆMPE LAGER AF VINYLGULVE Slidstærke vinylgulve i topkvalitet mange farver på lager. 300 og 400 cm bredde.

SPAR

30% 40% 50%

50% PR. M2

64,98

Før 129,95

SMASH GULVTÆPPE Kvalitets gulvtæppe i 400 cm i 2 farver sort og grå. Med filtbagside.

400 cm

MASSER AF GODE TILBUD I BUTIKKEN SPAR 30-40-50% GÆLDER PÅ UDVALGTE VARER Opel_381 | Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany | www.ccvision.de

Opel_381 | Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany | www.ccvision.de

Opel Vivaro Kasten, Heck verglast, L1H1, Heckklappe, 1 Schiebet. (2014) 1:30 L: 4.999 B: 1.956 H: 1.971 R: 3.098

Opel Vivaro Kasten, Heck verglast, L1H1, Heckklappe, 1 Schiebet. (2014) 1:30 L: 4.999 B: 1.956 H: 1.971 R: 3.098

VI KOMMER GERNE TIL DIG BOOK GRATIS OPMÅLING:

88 33 42 70

ÅBNINGSTIDER:

KØRSELSVEJLEDNING

Man-fre:....... 10.00 - 18.00 Lørdag: ........ 10.00 - 15.00 Søndag: ....... 10.00 - 15.00

Tæppeland Holbæk Stenhusvej 50C 4300 Holbæk

SØNDAGSÅBENT

Der tages forbehold for trykfejl samt så længe lager haves

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

TELEFON: 88 33 42 70 holbaek@taeppeland.dk

HUSK vi har ALTID masser af andre SUPER TILBUD i vores butikker..!


12

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Møde om separatkloakering trak mange Interessen for at høre nærmere om Fors’ planer om separatkloakering i Hvalsø trak 120 borgere til det indledende møde. Projektet vil blive flettet sammen med den byfornyelse, der er på vej i byen. HVALSØ: Over 100 Hvalsøborgere var mandag aften den 5. februar mødt op for at høre om forsyningsselskabet Fors A/S’ store separatkloakeringsprojekt og samtidig stille de spørgsmål, der måtte trænge sig på i forbindelse med dette projekt. For mange borgere var det vigtigt at få svar på, hvorfor det giver mening at separatkloakere, hvordan giver det mere natur i byen, hvor stor indflydelse får lokalsamfundet på løsningerne, og hvordan projektet kan være med til at skabe en bedre by. Cirka 1.000 ejendomme i Hvalsø står for at skulle have adskilt deres kloaksystem. Lige nu løber både regnvand og kloakvand sammen ud i én ledning til renseanlægget. De skal adskilles, så regnvandet ledes ud i naturen, og kloakvandet ledes til renseanlægget. At regnvandet ledes ud i naturen er mindre ressourcekrævende og bedre for vandmiljøet og planteog dyrelivet. Projektet kan samtidig afhjælpe oversvømmelser og vand i kældrene under store regnskyl og deciderede skybrud. Adskillelsen af regnvandet fra spildevandet kan ske på flere måder. Den traditionelle løsning er at adskille regn- og spildevand i sepa-

Introduktionsmødet vedrørende den kommende separatkloakering i Hvalsø trak cirka 120 deltagere.

rate kloakledninger i jorden. Der findes dog andre

løsninger, der kan benyttes. Regnvandet kan nemlig ad-

skilles ved at håndtere det på byens overflader som

Fors A/S, Lejre Kommune og 30 lokale borgere, foreninger og virksomheder deltog den 7. november sidste år, da Bysamarbejdet Hvalsø inviterede til inspirationsbustur rundt på Sjælland for at se på separatkloakeringsløsninger. Billedet er fra Sillebro Ådal ved Frederikssund.

BILVASK fra 49,-

Al vognmandskørsel udføres...

HUSK

emaskine Vores nye vask re biler. ør st til er også 2,40 m. Max. bredde er

2,75 m. Max. højde er

ELE VASK ÅBEN H 2 UGEN KL. 6-2

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres.

Vognmand Knud Nielsen Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

F24

Hanne & Ole Nielsen · Elverdamsvej 308, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: 46 40 41 11

TELEFON 46 40 42 82

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02

for eksempel vandrender, grøfter og bassiner. Alle har den fordel, at de kan trække naturen ind i byen og skabe nye grønne byrum. Udover at fortælle om projektet var formålet med mødet også at invitere borgerne med til at skabe de fremtidige regnvandsløsninger i Hvalsø. - Det er meget vigtigt for os at have borgerne fra Hvalsø med i processen fra start. Vi vil rigtig gerne have viden fra borgerne om Hvalsø, så vi sammen kan skabe og fremme de løsninger, der skaber merværdi for borgerne og byen, fortæller projektleder Anders Hertz Kristensen fra Fors A/S. Mødet i mandags var startskuddet til en længere proces mellem borgerne i Hvalsø, Fors A/S og Lejre Kommune om at planlægge og samskabe de bedste løsninger ved flere møder og workshops i 2018. Mange borgere var positive omkring invitationen til at være med i maskinrummet hos Fors A/S. - Jeg synes, det var et godt møde, hvor ingeniørerne fra Fors formåede at oversætte alt det tekniske, så vi alle forstod det. Nu håber jeg så, at borgerne i Hvalsø bakker op og deltager, nu hvor vi har muligheden for at sætte vores aftryk på arbej-

det. Især børnefamilier kan jo have stor interesse i at skabe nogle løsninger med plads til leg og sjov, som de kan få stor glæde af, siger Hans Sørensen fra Hvalsø. Oplæg fra mødet, mere information om projektet og svar på nogle af de spørgsmål og kommentarer, som Fors A/S fik på mødet, kan findes på www.fors.dk/ hvalsoe i løbet af næste uge. Der lander en informationsfolder i Hvalsø-borgernes postkasser i nærmeste fremtid.

Baggrund Spildevandsplan 2016-2023 blev vedtaget af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse den 19. december 2016. Der omfatter separatkloakeringen af Hvalsø, der er besluttet gennemført i perioden 2018-2023 med en budgetramme på cirka 90 millioner. Af spildevandsplanen fremgår det, at regnvand ønskes anvendt rekreativt i forbindelse separatkloakering som kilde til grønne byrum og til at integrere naturen stærkere i Lejre Kommunes byer og landsbyer. De konkrete løsninger skal findes sammen med byerne, borgerne og erhvervet. Læs spildevandsplanerne her: www.lejre.dk/media/8341/spildevandsplan2016-2023-lejre.pdf.

Den lokale taxa i Lejre Kommune

Taierxa ´s tax ten Ca4rs og 8 personers 46 49 27 00


13

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

ŠKODA KAROQ TIL DE HELT STORE OPLEVELSER

D E N NYE Š KO DA K ARO Q F R A KU N 31 9.0 0 0 KR . ŠKODA KAROQ er den optimale ledsager til alle dine og din families eventyr i både byen og naturen. En kompakt SUV spækket med topmoderne opkoblingsmuligheder og sikkerhedssystemer, der kan forvandle en helt almindelig pendlertur til en luksuriøs udflugt. Det er Simply Clever. Det er ŠKODA. Oplev den hos din ŠKODA-forhandler. Den viste bil er en KAROQ Style fra 319.000 kr. ekskl. ekstraudstyr. Pris ekskl. lev. omk. (3.980 kr.) og evt. laktillæg. Forbrug ved blandet kørsel fra 17,9-22,7 km/l. CO2-emission: 117 - 138 g/km. Energipil A - B +

Forhandler nr.: 432

ŠKODA Roskilde Københavnsvej 190 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 75 78 71 · www.skoda-roskilde.dk

www.skoda.dk


14

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Hvis uheldet sker, er valget DIT MOTOR: Bilhuset Jepsen i Hvalsø er klar til at hjælpe, hvis du får en skade på din bil. Du kan frit vælge værksted, når bilen skal reparation i forbindelse med en skade. Skulle du være uheldig at få en skade på din bil, er der nogle helt enkle ting, du skal huske på: Lad være med at gå i panik, hold hovedet koldt og check for personskader, eventuelt ring efter politi, ambulance eller anden redning. Få oplysninger på modparten, registreringsnummer, navn, adresse og forsikringselskab. Undgå at skændes om skyld eller andet. Sket er sket og kan ikke ændres. Få bilen kørt til dit lokale Automester autoværksted for udbedring af skaden. Hvis de ikke kan reparere den, ved de i reglen, hvem der kan. - Når du kontakter dit forsikringsselskab, er det meget vigtigt, at du er bevidst om at det er dit valg, hvor bilen skal repareres. Flere forsikringsselskaber prøver at overtale kunderne til, at bilen skal repareres på et af deres fordelsværksteder, hvor de kan stille gratis lånebil til rådighed og så vi-

Her ses Michael Larsen, Bilhuset Jepsen, med en skadet bil

dere. Faktum er desværre, at flere selskabernes kun hytter deres eget skind og gerne vil have skaderne repareres på værksteder, hvor de kan købe reparationen billigst muligt uden at tænke på kunden. Vi hører desværre igen og igen kunder fortælle om forsikrings-

selskabets forsøg på at få flyttet skaderne på deres fordelsværksteder, fortæller Søren Jepsen fra Bilhuset Jepsen i Hvalsø. - Det ærgrer mig, når man tænker på alt det udstyr, vi investere i for at kunne lave bilerne efter fabrikkernes forskrifter. Her tænker

jeg på opretterbænk, måleudstyr og mig, mag og aluminium svejseværker med mere og så selvfølgelig efteruddannelse af vores medarbejdere. En moderne bil er opbygget med forskellige kollisions zoner, der har til formål at få karosseriet til at virke

som en støddæmper, der kan optage kræfterne fra kollisionen og bremse energien ned, så kraftpåvirkningen på personerne i bilen nedsættes markant. Derfor er det ekstremt vigtigt at en skade udbedres helt korrekt med de rigtige reservedele, der har de rig-

tige egenskaber og på en måde, som sikrer den korrekte styrke og eftergivenhed i de forskellige zoner. - Når vi får en skadet bil ind på værkstedet, bliver den adskilt og opgjort i samarbejde med forsikringsselskabets taksator. Vi bestiller de reservedele, der skal bruges, henter reparationsvejledninger fra den pågældende bilfabrik på det arbejde der skal udføres og reparerer bilerne efter fabrikkens anvisninger. Det sikrer, at bilen laves på en måde, som opfylder de krav, der stilles til den ved en crash test. - Vi tilbyder også de kunder, der er afhængige af deres bil, en gratis lånebil i reparationstiden og hjælper gerne kunderne med anmeldelse og rådgivning. Vi giver selvfølgelig to års reklamationsret på alle skadesreparationer og lakering fortæller Søren Jepsen.

Hvad er personlig træning? Hvad er en personlig træner? I et effektivt samfund, er der brug for effektive mennesker, som optimerer deres tid. Således kan vi alle i en travl hverdag have svært ved at finde tid til at passe på os selv og, få trænet den mængde som, vores krop har behov for. Det fører os til at miste motivationen for som rigtig mange siger: ”Vi kan jo ikke nå det alligevel”. Det handler om planlægning og overskud, faktorer som der måske ikke er så mange af, netop til den del. Og når motivationen er i bund, og badevægtens viser drøner den forkerte vej, er fiaskoen nær. Man ser magtesløs til fra sidelinjen sin krop gå i forfald og, fortidens smukke spejlbillede forsvinder længere og længere væk i bevidstheden.

Ungdommens skønhed er nu kun på billeder og langt væk i hukommelsen. I mine tidligere artikler har jeg beskrevet nogle af de faktorer, vi er oppe imod, samt hvilke behov kroppen har for motion. Det er vigtigt at lytte til kroppens behov og ikke fjernsynet og sofaen. Sidst nævntes tiltrækningskraft er så stor, at har vi én gang sat os i den, kommer vi ikke derfra mere den aften. Måske vågner vi ovenikøbet midt om natten på den, og tænker hvor livet mon blev af?

Sammen skal du vinde En personlig træner kan for mange være en god løsning, men desværre for mange også en dyr løsning. Man prøver at betale sig fra sin dårlige samvittighed hvilket er kortsigtet. Et

typisk forløb hos en træner varer et par måneder og er for mange nok til at komme i gang, men hvor længe holder det? Trænerens fornemmeste opgave er at coache klienten så vedkommende vinder på den korte, men på den lange bane kan leve videre uden at falde tilbage i gamle vaner. Dette gøres ved at nå til enighed om, hvordan træning og kost kan tilrettelægges, så man lykkes med projektet. Der til kommer noget, som kun få trænere mestrer: Opfølgning i månederne og årene der følger.

Følg planen Find en træner, som lytter til dine behov og kan hjælpe med at indfri dine ønsker, så de kan forenes i en meget travl hverdag.

Ofte er det små justeringer der skal til for at gøre store forskelle. Det at have en mentor, en som følger dig og opmuntrer dig, kan gøre en kæmpe forskel. Måske lever træneren sig så meget ind i din situation, at din familie også inddrages. En personlig træner er ikke kun en person som, i bogstaveligste forstand, skal stå og puste dig i nakken, men med sin erfaring og uddannelse, hjælpe med de justeringer, der skal til i dit liv, så I sammen kan lykkes. Valg af sportsgren, madvarer og øvrige hjælpemidler er ikke det vigtigste. Det som tæller er, at I laver en plan, som kan følges, for det er en god plan.

Af Rasmus Flanding Certificeret personlig træner og kostvejleder hos www.SatisFit.dk Rasmus har stor viden og erfaring inden for vægttab og øgning af muskelmasse. Blandt andet baseret på, at han selv gennemgik en større kropsforandring fra at være svært overvægtig til normalvægtig.


Lejre Lokalavis

LÆSES AF FLEST I LEJRE KOMMUNE! Egholm Slot Kyndeløse Nordmark Nørre Hyllinge

Krabbesholm Gods Biltris Gershøj

Kyndeløse Kyndeløse Sydmark Kirke Hyllinge Åhuse Fiskerhuse

Sæby

Store Karleby

Ejby

Lille Karleby Jenslev Rye

Herslev

Lyndby

Kattinge

Uglestrup Engelerup

Torkilstrup

Kirke Sonnerup Ordrup

Lindenborg Gevninge

Såby Huse

Kornerup Kirke Saaby

Abbetved

Vester Saaby Lejre

Helvigmagle Glim

Åvang

Nørre Hvalsø Kisserup

Allerslev

Højby

Øm

Hvalsø Skov-Hastrup

Rorup

Særløse

så Vi dækker og Tølløse By

Osted Ny Tolstrup

Sandbanken 11 · 4320 Lejre · T 46 48 07 70 · M 20 75 08 08 · info@lejrelokalavis.dk · www.lejrelokalavis.dk


16

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Tag på skattejagt i vinterferien med Roskilde Handel

ONSDAG 21. FEBRUAR OG TORSDAG 22. FEBRUAR Gå på jagt efter bogstaver og find titlen på filmen.

Der uddannes for få SOSU-medarbejdere Karen Stæhr, sektorformand i fagforbundet FOA, er ikke imponeret over kommunernes indsats for at få uddannet flere SOSUmedhjælpere.

VIND EN TUR I BIOGRAFEN OG TA’ EN VEN MED Små skatte i butikkerne til alle deltagere i skattejagten. Hver dag trækkes lod om 4 x 2 biografbilletter og andre flotte præmier fra Angel Films.

Filmen har haft præmiere 1. februar 2018 og kan ses i biografen.

Generelt er kommunerne i Region Sjælland ikke gode nok til at uddanne SOSUmedarbejdere nok, men Lejre Kommune placerer sig selv på en dukseplads. Af Palle Bruselius

RIGTIG GOD SKATTEJAGT I DISSE DELTAGENDE BUTIKKER:

Fætter BR, Legekæden, Småfolk, Imerco m.fl. Skattejagten er lavet i samarbejde med Angel Films. Konkurrencen er ikke købsbetinget og gælder så længe lager haves. Angel Films og Roskilde Handel er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.

Roskilde Handel DETAIL I ERHVERV I SERVICE ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10-18 / LØRDAG KL. 10-15 / FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11-15 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider. Mere end 2000 GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

www.roskildehandel.dk

REGION SJÆLLAND: Trods en truende mangel på SOSUmedhjælpere har hovedparten af kommunerne i Region Sjælland ikke formået af opfylde en aftale om uddannelsespladser. Et stort antal SOSUansatte vil de nærmeste år forlade faget på grund af alder, og den udvikling kommer samtidig med, at Danmark får flere ældre og plejetrængende borgere. Alligevel vælger mange kommuner ikke at opfylde den aftale om uddannelse af SOSU-medarbejdere, som de har indgået, den såkald-

te dimensioneringsaftale, det viser tal fra de danske SOSU-skoler. Kommunerne har i aftalen forpligtet sig til at sørge for et bestemt antal praktikpladser til eleverne på SOSU-uddannelserne. Der er tale om minimumstal, men trods dette er det alligevel de færreste kommuner, der har kunnet levere varen. De sjællandske kommuner har samlet kun opfyldt 82 procent af dimensioneringsaftalen. Her er Faxe Kommune den absolutte bundskraber med kun 54 procent af de uddannelsespladser, der skulle oprettes. Køge er en anelse ”bedre” med 59 procent. I toppen ligger Odsherred Kommune med 105 procent, hvilket skyldes at man har oprettet flere uddannelsespladser end man skulle ifølge dimensioneringsaftalen. Lejre Kommune kan også prale med at være en af duksene, da man har opfyldt aftalen 100 procent med 27 pladser af de 27, aftalen omfatter. Også Vordingborg Kommune lander

på 100 procent, dog med 55 af 55 pladser. - Situationen er allerede alvorlig når tre ud af fire danske kommuner, mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Der er behov for en ekstra indsats nu for at tiltrække nye til fagene og så er det skuffende at opleve at så få kommunerne lever op til aftalen, siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA. Frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år og forlader derfor arbejdsmarkedet inden for en relativ tidshorisont. En fremskrivning fra fagforbundet FOA viser, at der i 2026 er behov for at tiltrække næsten 40.000 ansatte inden for SOSU-området i kommunerne, alene som følge af aldersændringer. På landsplan viser tal fra SOSU-skolerne, at kommunerne samlet set kun har opfyldt 80 procent af dimensioneringsaftalen.


17

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Hvalsø

Ejendomsmæglere og valuar MDE

Finn Nejstgaard

Søren Andersen

Michael Marcussen

Daniel Clemmensen

Bodil Sveegaard

Janne Lykke Larsen

Ejd.mgl. & Valuar 4027 1432

Ejendomsmægler 2347 3911

Ejendomsmægler 2726 0728

Salgstraineé 2974 7247

Sagsbehandler 4640 8011

Sagsbehandler 4640 8011

NY PRIS

Odinsvej 9, Torkilstrup, 4060

Pæn 1 1/2 plansvilla

Skøn og veldisponeret 1 1/2 plans murstensvilla i den hyggelige lille landsby Torkilstrup - tæt ved Kirke Såby. Villaen egner sig perfekt til børnefamilien, og er indrettet med masser af gode værelser, 2 badeværelser mv. Ejendommen har fået foretaget en lang række forbedringer de seneste år, bl.a. er der lagt nyt tag, efterisoleret vægge, ejendommen er pudset op, Velux vinduer på 1. sal og meget mere.

D Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.696.000 85.000 2.529 7.433/6.351

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb.

606 m2 151 m2 4/3 1917/1996

43302438 46408011

Sag Kontakt

F Tværvang 11, Lindenborg, 4000 Roskilde

Stor villa med 14 m2 udestue 183 m2 gulstensvilla centralt beliggende, i Lindenborg, kun 915 m. - ad sti/villavej - fra badebro til Roskilde fjord og kun 2 km. fra Holbækmotorvejens til- og frakørsel 15 og 800 m. til skov. Gevninge har Dagli` Brugs, Bager, børnehave, skole fra 0. til 9. klasse, idrætshal. Bla.: Rigtig stor spisestue, hvidmalet spisekøkken. 32 m2 stor stue med pejseindsats. 2 separate afdelinger med hver 2 vær. samt et gæstetoilet og org. badevær. m brus/badekar. Bryggers med oliefyr. 14 m2 udestue.

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.995.000 100.000 3.728 9.124/7.671 1.090 m2 183 m2 6/5 1966/1994 43302264 46408011

F Karlebyvej 202, 4070 Kirke Hyllinge

Super flot og velindrettet 1-plansvilla! Super skøn og hyggelig 1-plansvilla. Renoveret i 2004 med bl.a. nyt tag, vinduer, døre, tagrender, træbeklædning, køkken mm. Tæt ved skole, institutioner, indkøb mv. God og rummelig entré. Pænt badeværelse. Hyggeligt mindre og lyst spisekøkken. 2 store og rummelige soveværelser. Stor og meget velindrettet stue. Fra stuen er der en eminent fri udsigt. Skøn og meget privat have med flere terrasser og hyggekroge. En rigtig fin ejendom, til køberen der vil have huset der er lige til at flytte ind i!

C Engløkke 14, 4622 Havdrup

Stor villa med moderne løsninger Stor villa m. plads til hele familien beliggende i Havdrup. Herfra 4 toge om morgenen/eftermiddagen i timen og kun 12 km. i bil til hhv. Roskilde og Køge. Huset indeholder: Entré. Bryggers med det hele. Kæmpe køkken/alrum med loft til kip. HTH-køkken. Lys stue med "karnap". Soveværelse m. eget bad m. spa. 4 værelser. Bad m. brus. Til huset er der: Dobbeltcarport, isoleret teknikrum og isoleret udhus m. el. Super fin og indhegnet have. Der er gulvvarme i hele huset og centralstøvsuger og Genvex.

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

3.995.000 200.000 3.646 18.036/15.252 886 m2 192 m2 7/7 2003 43302590 46408011

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.345.000 70.000 2.370 6.098/5.125 788 m2 83 m2 3/2 1956/2004 43302579 46408011

E

F

Folehaven 6, 4330 Hvalsø

Borgergade 27, 4360 Kirke Eskilstrup

Dejlig 1½-plans villa beligg. centralt i Hvalsø m. gode indkøbsmuligh., skole m.m. Bl.a. Lækkert JKB køkken m. spiseplads og lille depot. Stor stue m. br.ovn og udg. til udestue og herfra udg. til træterrasse. Carport, værksted, udhus.

Rigtig fint "du og jeg" hus beligg. midt i Kirke Eskilstrup nær Tølløse og Hvalsø. Carport, udhus. God ugenert have. Stue, sovevær. med skabe, køkken med lille spiseplads, entre med klinkegulv samt et ældre bad med brus.

Villa midt i Hvalsø - tæt på det hele

SOLGT Sag

43301933

Grund Bolig Rum/vær. Opf./omb. Kontakt

812 m2 136 m2 4/3 1972/1985 46408011

Rigtigt fint "du og jeg" hus

SOLGT Sag

43302085

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt

720 m2 71/19 m2 2/1 1968 46408011

Hvalsø Hovedgaden 25 4330 Hvalsø 46408011

En del af byens liv


18

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Hanstholm R A M M E

Inderliggende

KØKKENTID ~ Kvalitetstid Køkkenet er hverdagens vigtigste rum. Det er her, vi mødes om gøremål, fornøjelser og pligter. Her vi samles, når det er spisetid, højtid, lektietid eller slet og ret kvalitetstid. Køkkenet vil til alle tider være centrum for oplevelser, traditioner og aktiviteter. Derfor laver vi køkkener i takt med tiden – din tid.

Hanstholm Køkken Hellerup · Kildegårdsvej 8C · 2900 Hellerup Hanstholm Køkken Hørsholm · Usserød Kongevej 29 A · 2970 Hørsholm Hanstholm Køkken Roskilde · Sankt Peders Stræde 1B · 4000 Roskilde

Tlf: 3962 8118 · E-mail: hellerup@hanstholm.com

GØR DET UNIKT

hanstholm.com Følg os på


240 kvm. bolig i vestfløjen og 251til kvm. bolig God LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018 19 www.eges.dk ViVisøger -- Ege sælger www.eges.dk søgerhuse huse tilsalg salg Egei østfløjen. sælger huset maskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på ca. 150 Hvalsø Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA.HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER LYSTEJENDOM PÅ 2.9 VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGEROG OGNOGLE NOGLEDEJLIGE DEJLIGEFOLDE FOLDE Marbjergvej Marbjergvej 4 4 Telefon: 70 29 90 90 til kvm. Nyopført muret garage Lystejendom ved Lystejendom ved LedreborgLEJRE KOMMUNE LEJRE KOMMUNE skovene, med med 2 store boliger skovene, boliger 3 biler, også med tegltag. God ognogle nogle dejlige folde. Denne og dejlige Denne herlige landejendom landejendom med jordherlige jordDIREKTE SKOVEN DIREKTE TILTIL SKOVEN tilliggende påmeter. 2.9 ha, er beligpå 2.9 beligridebane på 20 x 60 Sødt lille hus på 104 kvm. med alle tiders have — beliggende kun 5 min. gang fra tilliggende skoven gende med med haven haven og marken marken gende direkte op op til til skoven. skoven. Her bydes direkte bydes Skøn have. Flere solterpåen engode fantastisk natur natur og på fantastisk og en en www.eges.dk Vi søger huse til salg - Egefantastisk sælger fantastisk fred -- her her huset er du fred er du ii harharmonimed med naturen. naturen. Rådyrene Rådyrene moni rasser. græsser ii din din have have og og man man mømøVi søger huse til salg - Ege sælger huset græsser

Ugens bolig fra Ege

LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

OM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE LEJRE KOMMUNE

Hvalsø

Marbjergvej 4

UNEDIREKTE TIL SKOVEN

Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beliggende med haven og marken direkte op til skoven. Her bydes Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE på en fantastisk natur og en Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Marbjergvej 4 fantastisk fred - her er du i harMarbjergvej 4 LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Lystejendom vedmed Ledreborgmoni naturen. Rådyrene LEJRE KOMMUNE Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger LEJRE KOMMUNE skovene, med 2 folde. store boliger i din have og man møog nogle græsser dejlige Denne og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med der mange afjordskovens andre DIREKTE TIL SKOVEN herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beligDIREKTE TIL SKOVEN Hvalsø dyr. Derha, ereren fantastisk jagt. PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE tilliggende 2.9 beliggende med på haven og marken gende med og Her marken Boligerne består Marbjergvej 4 af 2 særskilte direkte op tilhaven skoven. bydes direkte op til skoven. Her bydes på en fantastisk og enflot stand med huse, natur inatur meget på en fantastisk Lystejendom fantastisk fred - her er og du en i ved har- Ledreborgfantastisk fred - her er du og i har-glasserede mure moni medfilsede naturen. Rådyrene skovene, med 2 store boliger moni med naturen. Rådyrene græsser itegltage. din have og man Der møbydes på hhv. græsser i din have ogdejlige man mø-folde. Denne og der mange afnogle skovens andre 240 kvm. bolig i vestfløjen og der mange af fantastisk skovens andre dyr. Der er en jagt. herlige landejendom med jorddyr. Der er en fantastisk jagt.i østfløjen. God 251 kvm. bolig Boligerne består af 2 særskilte tilliggende på 2.9 ha, er beligBoligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot stand med maskinhal 120 kvm. Værkhuse, i meget flot standpå med gende med haven og marken filsede mure og glasserede sted/hestestald på ca. 150 filsede mure glasserede tegltage. Der og bydes på til hhv.skoven. direkte op Her bydes tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm.kvm. bolig i Nyopført vestfløjen ogmuret garage til 240 kvm. kvm.på bolig vestfløjen og natur og en enii østfløjen. fantastisk 251 bolig God biler, også med 251 kvm.3bolig i østfløjen. God tegltag. God maskinhal på 120 kvm. fred Værkfantastisk - her er du i harmaskinhal på 120på kvm. Værkridebane på150 20 x 60 meter. sted/hestestald ca. moni med naturen. Rådyrene sted/hestestald på ca. 150 kvm. Nyopført muret garage til gode solterSkøn have. Flere kvm. Nyopført muret til og man møgræsser i garage dinGod have 3 biler, også med tegltag. rasser. 3 biler, også med tegltag. God ridebane på 20 x 60 meter. der mange af skovens andre ridebane påFlere 20 xgode 60 meter. Skøn have. solterdyr. Der ersolteren fantastisk jagt. Skøn have. Flere gode rasser. rasser. Boligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot stand med NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER filsede mure og glasserede Denne skønne lilleVILLA villa på kvm. står med flot og lyst interiør. MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER NYERE OG104 STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING tegltage. Der bydes på hhv. kvm.43231246 bolig i vestfløjen og Villaen er et træhus og med eternittag. Sagsnr: 240 43231246 Sagsnr: Sagsnr: 43231246 bolig i østfløjen. God Kontant:251 kvm.6.695.000 Kontant: 6.695.000 Kontant: 6.695.000 Mdl. ejerudgift: maskinhal på5.696 120 kvm. VærkMdl. ejerudgift: 5.696 Udbetaling: 335.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 Indvendigt bydes på: Nyere flot hvidt køkken med god spiseplads, en skøn lys stue med sted/hestestald på ca. 150 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 kvm. Nyopført491 muret garage til brændeovn, entre, nyere gæstetoilet, 3 gode værelser, et nyere flot flisebadeværelse med Bolig: Bolig: 491 30.707/25.362 Grund: 3Brutto/netto: biler, også29.735 med tegltag. God Grund: 29.735 Rum/stuer: 12/3 Bolig: på 20 gulvvarme og bruseniche, funktionelt bryggers. ridebane x 60 meter. 491 Rum/stuer: 12/3 Opført/ombygget: 1917/14 Grund: 29.735 Opført/ombygget: Skøn have.1917/14 FlereC gode solterEnergimærke: Energimærke: C Rum/stuer: 12/3 rasser. Centralvarmeanlæg med naturgas. Opført/ombygget: 1917/14 Energimærke: C Et godt udhus. Dejlig solterrasse. Carport og udhus.

OVEN www.eges.dk www.eges.dk www.eges.dk

Vi -- Ege Vi søger husehuset til salg Vi søger søger huse huse til til salg salg Ege sælger sælger huset

- Ege sælger huset

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

LIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

OM

dermange mange af af skovens skovens andre der andre dyr.Der Der er er en en fantastisk fantastisk jagt. Hvalsø dyr. jagt. Boligerne består består af af 2 2 særskilte særskilte Boligerne Marbjergvej 4 huse,ii meget meget flot flot stand stand med huse, med filsede mure og glasserede Lystejendom ved Ledreborgfilsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. skovene, med 2 store tegltage. Der bydes påboliger hhv. 240 kvm. bolig i folde. vestfløjen og og nogle Denne 240 kvm.dejlige bolig i vestfløjen og 251 kvm. bolig i østfløjen. God herlige landejendom med jord251 kvm. bolig i østfløjen. God maskinhal på 120 kvm. Værktilliggende på 2.9 ha, er beligmaskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på 150 gende med havenpå ogca. marken sted/hestestald 150 til kvm. Nyopført muretca. garage direkte op til skoven. Her bydes kvm. Nyopført muret garage til 3 biler, også med tegltag. God på en fantastisk natur og en 3ridebane biler, også med tegltag. God på 20 x 60 meter. fantastiskpåfred - her er du i harridebane 20 x 60 meter. Skønmed have. Flere gode soltermoni Rådyrene Skøn have.naturen. Flere gode solterrasser. græsser i din have og man mørasser. Hvalsø der mange af skovens andre dyr. Der er en4fantastisk jagt. Marbjergvej Boligerne består af 2 særskilte Lystejendom ved Ledreborghuse, i meget flot stand med skovene, med 2 store boliger filsede mure og glasserede og nogle dejlige folde. Denne tegltage. Der bydes med på hhv. Sagsnr: 43231246 herlige landejendom jord240 kvm. bolig i vestfløjen og Sagsnr: 43231246 tilliggende beligKontant: på 2.9 ha, er 6.695.000 251 kvm. bolig i østfløjen. God gende med haven og marken Kontant: 6.695.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 maskinhal påskoven. 120 kvm. Værkdirekte op til Her bydes Mdl. ejerudgift: 5.696 Udbetaling: 335.000 sted/hestestald på ca. 150 på en fantastisk 30.707/25.362 natur og en Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: kvm. Nyopført muret garage til fantastisk fred - 30.707/25.362 her er du i harBolig: 491 3Brutto/netto: biler, også med tegltag. God moni med naturen. Rådyrene Grund: 29.735 Bolig: 491 ridebane x 60 græsser i på din20 have ogmeter. man møRum/stuer: 12/3 Grund: 29.735 Skøn have. Flere gode solterder mange af skovens andre Opført/ombygget: 1917/14 Rum/stuer: 12/3 rasser. dyr. Der er en fantastisk jagt. Energimærke: C Opført/ombygget: 1917/14 Boligerne består af 2 særskilte Energimærke: huse, i meget flot stand med C filsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm. bolig i vestfløjen og Hvalsø 251 kvm. bolig i østfløjen. God Sagsnr: 36 43231246 maskinhal på 120 kvm. VærkÅsvejen Hvalsø sted/hestestald på ca. 150 Kontant: 6.695.000 Ejendom med nyere villa og til Åsvejen 36 muret garage kvm. Mdl.Nyopført ejerudgift: 5.696 stor moderne erhvervsbygning 3 biler, også med tegltag. God Ejendom med nyere villa og Udbetaling: 335.000 med igangværende Fitnesscenridebane på 20erhvervsbygning x 60 meter. stor moderne Brutto/netto: ter. I den driftige30.707/25.362 Handelsby Skøn have. Flere gode solter-491 med igangværende FitnesscenBolig: Hvalsø i Lejre Kommune, udbyrasser. ter. I den driftige Handelsby Grund: 29.735 des pæn og velbygget Boligog Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 Erhvervsejendom. Moderne vindes pæn og velbygget Boligog kelbygget villa fra 2006, på 167 Opført/ombygget: 1917/14 Erhvervsejendom. Moderne vinkvm. med et fantastisk kig udEnergimærke: C kelbygget villa fraModerne 2006, påiso167 over landskabet. kvm. med et fantastisk kig udleret Hal på 486 kvm. opført over landskabet. Moderne iso2007, indeholdende igangvæSagsnr: 43231246 leret på 486 kvm. opført rendeHal fitnesscenter, med badeKontant: 6.695.000 2007, indeholdende igangvæværelser, toiletter, etc. Alt tilMdl. ejerudgift: 5.696 Hvalsø rende fitnesscenter, med badebehør i fitnesscenteret medfølUdbetaling: 335.000 værelser, toiletter, etc. Alt tilger, incl. 36 løsøre, kundedatabaÅsvejen Brutto/netto: 30.707/25.362 behør i fitnesscenteret medfølse, hjemmesider, etc. Hvalsø by Ejendom med nyere villa og Bolig: 491 ger, incl. løsøre, kundedatabaer i rivende udvikling, så der er stor moderne erhvervsbygning Grund: 29.735 gode udviklingsmuligheder til by se, hjemmesider, etc. Hvalsø med igangværende Fitnesscenstede her. Gode P-forhold. Tæt Rum/stuer: 12/3 er i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige Handelsby på Hvalsø Station med kun 12 gode udviklingsmuligheder til Opført/ombygget: 1917/14 Hvalsø iRoskilde Lejre Kommune, udbymin. tilher. og 41 min. tilC stede Gode P-forhold. Tæt Energimærke: des pæn velbygget Kbh. City.og Ejendommen opvarpå Hvalsø Station med Boligkun 12og Erhvervsejendom. mestil med pillefyr. min. Roskilde ogModerne 41 min. tilvinkelbygget villa fra 2006,opvarpå 167 Kbh. City. Ejendommen kvm. med et fantastisk kig udmes med pillefyr. over landskabet. Moderne isoHvalsø leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæÅsvejen 36 rende fitnesscenter, med badeEjendom med nyere villa og værelser, toiletter, etc. Alt tilstor moderne erhvervsbygning behør i fitnesscenteret medfølmed igangværende FitnesscenSagsnr: 43231682 ger, løsøre, kundedatabater. I incl. den driftige Handelsby Kontant: se, hjemmesider, etc.4.995.000 Hvalsø Hvalsø i Lejre Kommune, udby-by Mdl. ejerudgift: 3.132 er i rivende så der er Sagsnr: 43231682 des pæn og udvikling, velbygget Boligog gode udviklingsmuligheder til Udbetaling: 250.000 Erhvervsejendom. Moderne vinKontant: 4.995.000 stede her.villa Gode P-forhold. Tæt Brutto/netto: 22.924/18.871 kelbygget fra 2006, på 167 43.132 Mdl. ejerudgift: på Hvalsø Station med kun 12 Bolig: 167 kvm. med et fantastisk 250.000 kig udUdbetaling: min. til Roskilde og 41 min. til Grund: 2.400 over landskabet. Moderne isoBrutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City.påEjendommen opvarRum/stuer: 5/1 leret Hal 486 kvm. opført Bolig: 167 mes med pillefyr. Opført: 2006 2007, indeholdende igangvæGrund: 2.400 Energimærke: rende fitnesscenter, med bade-B Rum/stuer: 5/1 værelser, toiletter, etc. Alt tilOpført: 2006 behør i fitnesscenteret medfølEnergimærke: ger, incl. løsøre, kundedataba- B se, hjemmesider, etc. Hvalsø by er i rivende udvikling, så der er gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt Sagsnr: 43231682 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 414.995.000 min. til Kontant: Kbh. Ejendommen opvarMdl.City. ejerudgift: 3.132 mes med pillefyr. Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Energimærke: B

LEJRE KOMMUNE

DIREKTE TIL SKOVEN

UNE

OVEN

Hegnet 5, Ny Tolstrup, 4330 Hvalsø GOD INDTÆGT GOD INDTÆGT BILLIG "NETTOHUSLEJE" BILLIG "NETTOHUSLEJE"

Sagsnr: Hvalsø

43231246 Kontant: 6.695.000 Marbjergvej 4 Mdl. ejerudgift: 5.696 Lystejendom Udbetaling: ved Ledreborg335.000 skovene, med 2 30.707/25.362 store boliger Brutto/netto: og nogle dejlige folde. Denne Bolig: 491 herlige landejendom med jordGrund: 29.735 tilliggende på 2.9 ha, er beligRum/stuer: 12/3 gende med haven og marken Opført/ombygget: 1917/14 direkte op til skoven. Her bydes Energimærke: på en fantastisk natur og en C

fantastisk fred - her er du i harmoni med naturen. Rådyrene græsser i din have og man møder mange af skovens andre Hvalsø NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Hvalsø NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER En nem lille bolig VILLA til en ganske fornuftig pris.ERHVERVSBYGNING Busstop tæt ved huset. Børnehave i byen. FITNESSCENTER dyr. Der er en fantastisk jagt. NYERE OG STOR MODERNE MED IGANGVÆRENDE Hvalsø GOD GOD INDTÆGT INDTÆGT FITNESSCENTER VÆRENDE Sagsnr: 43231246 Boligerne består af 2 særskilte Hvalsø BILLIG VILLA OGGOD STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Kontant: 6.695.000 BILLIG INDTÆGT Åsvejen 36 "NETTOHUSLEJE" Åsvejen 36 Mdl. ejerudgift: 5.696 "NETTOHUSLEJE" huse, i meget flot stand med Udbetaling: 335.000 Ejendom med nyere villa og GT BILLIG Brutto/netto: 30.707/25.362 stor moderne erhvervsbygning Ejendom med nyere villa og filsede mure med igangværende FitnesscenBolig: 491og glasserede "NETTOHUSLEJE" ter. I den driftige Handelsby Grund: 29.735 stor moderne erhvervsbygning Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 bydes tegltage. Der på hhv. des pæn og velbygget1917/14 Bolig- og EJE" Opført/ombygget: Erhvervsejendom. Moderne vinEnergimærke: C med igangværende Fitnesscen240 bolig i vestfløjen og kelbygget kvm. villa fra 2006, på 167 NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER kvm. med et fantastisk kig udter. Ikvm. den driftige Handelsby over landskabet. Moderne iso251 bolig i østfløjen. God leret Hal på 486 kvm. opført GOD INDTÆGT 2007, indeholdende igangvæ- Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kontant: 1.475.000 maskinhal på 120 kvm. VærkHvalsø rende fitnesscenter, med badeVILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER 2 2 værelser, toiletter, etc. Alt tilÅsvejen 36 BILLIG Bolig: 104 m | Grund: 704 m des pæn og velbygget sted/hestestald på ca.Bolig150 og behør i fitnesscenteret medfølEjendom med nyere villa og "NETTOHUSLEJE" GT ger, incl. løsøre, kundedatabastor moderne erhvervsbygning Erhvervsejendom. Moderne se, hjemmesider, etc. Hvalsø by kvm. Nyopført muret garagevintil med igangværende Fitnesscener i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige Handelsby Sagsnr: 43232065 gode udviklingsmuligheder til kelbygget villa frategltag. 2006, på 167 Hvalsø i Lejre Kommune, udby3 biler, også med God stede her. Gode P-forhold. Tæt des pæn og velbygget Bolig- og EJE" Udbetaling: 75.000 på Hvalsø Station med kun 12 Ejerudgift pr. mdr.: 2.359 Ejendomstype Villa Erhvervsejendom. Moderne vin-fantastisk kig udkvm. med et min. til Roskilde og 41på min. til 20 ridebane x 60 meter. kelbygget villa fra 2006, på 167 Brutto: 6.751 Byggeår 1967 Energimærke E Kbh. City. Ejendommen opvarkvm. med et fantastisk kig udmes med pillefyr. over landskabet. Moderne isoNetto: 5.661 over landskabet. Moderne isoSkøn have. Flere gode solterleret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende leret Hal igangvæpå 486 kvm. opført rasser. rende fitnesscenter, med badeværelser, toiletter, etc. Alt til2007, indeholdende igangvæbehør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabarende fitnesscenter, med badese, hjemmesider, etc. Hvalsø by ejendomsmægler, MDE www.eges.dk tlf. 70 29 90 90 er i rivende udvikling, så der er ejendomsmægler, MDE www.eges.dk tlf. 70 29 90 90 Sagsnr: ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 43231682 gode90 udviklingsmuligheder til værelser, toiletter, etc. Alt tilKontant: 4.995.000 stede her. Gode P-forhold. Tæt Bygaden 18 A · 4320 Lejre •18 Bygaden 18 ·Lejre 4070 Kirke Hyllinge Bygaden A · 4320 • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Mdl. ejerudgift: 3.132 Bygaden 18 A ejendomsmægler, · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 KirkeMDE Hyllinge - www.eges.dk -250.000 tlf. på Hvalsø Station med kun 12 70 29 90 90 behør fitnesscenteret medfølUdbetaling: min. til Roskildei og 41 min. til Brutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City. Ejendommen opvarBygaden 18 A · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Bolig: 167 mes med pillefyr. ger, incl. løsøre, kundedatabawww.eges.dk Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 se, hjemmesider, etc. Hvalsø by Opført: 2006 Åsvejen 36 Åsvejen 36

Ejendom med nyere villa og Ejendom med erhvervsbygning nyere villa og stor moderne stor moderne erhvervsbygning med igangværende FitnesscenmedI den igangværende Fitnesscenter. driftige Handelsby ter. I den driftige Handelsby Hvalsø i Lejre Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kommune, udbydes pæn og velbygget Boligog des pæn og velbygget Boligog Erhvervsejendom. Moderne vinErhvervsejendom. Moderne vinkelbygget villa fra 2006, på 167 kelbygget villa fra 2006, på 167 kvm. med et fantastisk kig udkvm.landskabet. med et fantastisk kigisoudover Moderne over Hal landskabet. Moderne isoleret på 486 kvm. opført leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæ2007, fitnesscenter, indeholdende igangværende med baderende fitnesscenter, med værelser, toiletter, etc. Altbadetilværelser, toiletter, etc. medfølAlt tilbehør i fitnesscenteret behør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabager,hjemmesider, incl. løsøre, kundedatabase, etc. Hvalsø by se,i rivende hjemmesider, etc.så Hvalsø er udvikling, der erby er i rivende udvikling, så dertiler gode udviklingsmuligheder gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt stede her.Station Gode P-forhold. på Hvalsø med kun Tæt 12 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 41 min. til min. til Roskilde og 41 min. til Kbh. City. Ejendommen opvarKbh. med City.pillefyr. Ejendommen opvarmes mes med pillefyr.

Sagsnr: 43231682 Sagsnr: 43231682 Kontant: 4.995.000 Kontant: 4.995.000 Mdl. ejerudgift: 3.132 Mdl. ejerudgift: 3.132 Udbetaling: 250.000 Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Bolig: 167 Grund: 2.400 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Opført: 2006 Energimærke: B Energimærke: B


20

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

www.eges.dk

Ege sælger huset

VI SÆLGER HUSE Skal vi også sælge dit???

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Biltris Gade 12, Kr. Hyllinge - Sag: 40731469

Bonderupvej 8, Skibby - Sag 40731580

Brombærhaven 10, Kirke Hyllinge - Sag 40731670

SOLGT

SOLGT

SOLGT

solgt Duevej 2, Kirke Såby - Sag 40731624

Egernvænget 6, Kyndeløse - Sag 40731632

Fynsvej 9, Kirke Såby - Sag 43231783

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Gershøjvej 89, Kirke Hyllinge - Sag 40731648

Havrevænget 49, Kirke Sonnerup - Sag 43231370

Hovedvejen 10 A, Glim - Sag 43231633

Villaer, landsteder og sommerhuse

søges til salg

Hvalsø, Lejre & Bramsnæs

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


21

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

www.eges.dk

Ege sælger huset

VI SÆLGER HUSE Skal vi også sælge dit???

SOLGT

Hovedvejen 274, Osted - Sag 43231772

SOLGT

Ingridsvej 112, Ejby - Sag 40731631

SOLGT

Melissehaven 9, Hvalsø - Sag 43231860

SOLGT

Svalevænget 2, Kyndeløse - Sag 40731496

SOLGT

Hvidemosevej 20, Nr. Hyllinge - Sag 40731709

SOLGT

Kampevej 3, Hvalsø - Sag 43231898

SOLGT

Pærevej 21, Kirke Hyllinge - Sag 40731711

SOLGT

Søstersvej 5, Ejby - Sag 40731628

SOLGT

Hyllegårdsvej 9, Hvalsø - Sag 43231506

SOLGT

Marbjergvej 2, Hvalsø - Sag 43231970

SOLGT

Strandvangen 2, Gershøj - Sag 40731532

SOLGT

Tolskovvej 13, Hvalsø - Sag 43231847

“Vi har solgt ejendomme i mere end 40 år og kender lokalområdet ned til mindste detalje ring til Ege hvis boligen skal sælges! Hvalsø, Lejre & Bramsnæs

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


22

LejreLokalavis

Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende kwr@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08 Niels O. Rasmussen Reklamekonsulent nr@lejrelokalavis.dk Tlf.: 21 44 50 08

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

DEBAT: Hvorfor endnu et supermarked i Hvalsø? LÆSERBREV Af Niels Boye og Jesper Reumert Levende Landsbyer Det virker som om at hovedparten af detailhandlen skal samles i Hvalsø. Det foreslås at udvide centerområdet nord for banen, samtidig med at Søtorvet netop skal til at indvies, og Hvalsø skal have fire store supermarkeder samtidigt med et helt nyt centerbyggeri, selvom de 4000 indbyggere godt kan få dækket

OSTED: Ved vinterens højskoleaftener i Osted stilles

Har du ikke modtaget Lejre Lokalavis onsdag inden kl. 21.00 - så er der noget galt! Vi beder dig derfor om at ringe til vores distributør på 7010 4000 ml. kl. 8-15. Du er også velkommen til at gå ind på www.lejrelokalavis.dk. Her finder du et link, der sender dig direkte videre til en kupon, du blot skal udfylde med dit telefonnummer. Avisen efteromdeles i de fleste tilfælde torsdag.

FOREDRAG KONSTANTINOPEL TUR-RETUR! Onsdag den 14. februar kl. 19-21 Fundene fra Fredshøj-bebyggelsen i Gl. Lejre, der stammer fra 4-500-tallet, viser en tydelig selvstændig materiel kultur, men samtidig forekommer her genstande og fragmenter, der afspejler fjerne kontakter. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Entré: 50 kr. Entré til museet er inkluderet i billetpris

Conny Probst Journalist (DJ) conny@lejrelokalavis.dk Tlf.: 21 62 99 12

Tlf.: 46 48 07 70 redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk Udgivelsesdag: Tirsdag/onsdag Tryk: OTM Distribution: FK Oplag:12.064

Dækningsområde samtlige husstande i hele Lejre Kommune samt Tølløse By. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på:

www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser

spørgsmålet: Tør du tvivle? I vores moderne tid gælder

har du ikke modtaget lejre lokalavis?

Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88

Sandbanken 11 · 4320 Lejre

vedhæng til en stor kommune og by som Roskilde. For andre var det et ønske om at tre jævnbyrdige byer kan arbejde bedre sammen og skabe et bedre fællesskab. Men det var ikke et ønske om at Hvalsø skulle være et nyt centrum i kommunen – Hvalsø ligger i et hjørne af kommunen og er ikke noget naturligt centrum. Hertil kommer at udviklingen i detailhandlen gør at der er brug for færre butikker. En analyse fra institut for centerplanlægning forudser at mange kommuner vil miste deres handelsbyer inden 2030. Andre analyser peger på en reduktion på 30

procent i detailhandlen på grund af den stadig stigende nethandel. Vi er stærkt bekymrede for, at det center som er bygget i Hvalsø bliver svært at få udlejet, og det vil tydeliggøre at det er en meget sårbar strategi Hvalsø har valgt. Baseret på aviserne kan vi godt få et indtryk af der ikke er enighed i byen om en samlet plan for dens udvikling, og vi kan frygte, at tiden for et center er forpasset. Vil Hvalsø så kæmpe endnu mere for at samle butikker på bekostning af de omkringliggende byer? I Levende Landsbyer er vi på ingen måde imod hverken Rema 1000 eller et

Højskoleaften med Allan Mortensen

Jeanette Nielsson Reklamekonsulent jn@lejrelokalavis.dk Tlf.: 21 70 78 07

Lone Ovesen Bogholder lone@lejrelokalavis.dk Tlf.: 43 97 10 51

deres indkøb i de nuværende tre supermarkeder. Vi mener at endnu et supermarked i Hvalsø vil skævvride kommunen yderligere og trække handlende fra de omkringliggende byer - for eksempel som vi så det i Kirke Sonnerup, hvor købmanden har lukket. Er det den udvikling borgerne i Hvalsø ønsker – at de omkringliggende landsbyer skal ligge øde, for at alt kan samles i Hvalsø? Hele tankegangen er skæv. Ved kommunalreformen valgte beboerne i de tre kommuner at gå sammen som en landkommune, og det var for nogen et spørgsmål om at undgå at blive

UDSTILLINGER BILLEDKUNSTNERNE ULLA BORCK OG HENRIK HØYER UDSTILLER Torsdag den 18. januar til torsdag den 22. marts kl. 10-16 Kunst er Kunst. Vi udstiller malerier, grafiske arbejder, fotos, ”Paper Art” og ”Artists Books”. Emnet er begrebet livsforløb og derved livskredsløb. Lejre Kunstforeninghar inviteret os til at udstille. Arrangør: Lejre Kunstforening. Sted: Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15. Fri entré ÅRETS FOTOUDSTILLING Torsdag den 25. januar til onsdag den 28. februar kl. 18 Om konkurrencen Årets Foto: Konkurrencen er Lejre Fotoklubs interne ”klubmesterskab”. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53. Entré: Gratis billetter LEJRE KUNSTFORENING Torsdag den 1. februar til onsdag den 28. februar kl. 10 Lejre Kunstforening udstiller på Kirke Hyllinge Bibliotek i februar måned. Kig forbi og se de mange flotte værker. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53. Entré: Gratis billetter

FØDT I HORSENS TUGTHUS Torsdag den 15. februar kl. 14 ”Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn” Foredragsholderen, Niels Ole Frederiksen, er født og opvokset i Danmarks vel nok mest afgrænsede kirkesogn - nemlig Horsens Stats­fængsel. Arrangør: DOF Bramsnæs Aftenskole. Sted: Østergaards Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, Ll. Karleby. Entré: 80 kr BØRN LEG, HISTORIER MM. Mandag den 12. februar til søndag den 25. februar kl. 11-15 Vinterferien på Lejre Museum byder på sagnkonger, guder, historier og vikingelege. Prøv at ”føde en bjørn”, ”stikke Odins øje ud”, lytte til museets skjald, der fortæller spændende historier fra vikingetiden, lav dit eget vikingespil, hugge runer mm. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Entré: 45. kr. 0-17 år gratis BABYSALMESANG Tirsdag den 13. februar kl. 10.3011.30 Sted: Gevninge Kirke, Kirke Allé 3, Gevninge. VINTERFUGLE, LEJRE MUSEUM Mandag den 19. februar til onsdag

aktivt handelsliv Hvalsø, men vi savner et højere sigte i udviklingen af vores landsbyer – og her konkret i Hvalsø. Udviklingen i Hvalsø skal jo ikke dræne de mindre byer. Vi ønsker derimod at så mange som muligt skal kunne klare deres daglige indkøb i lokalområdet. Et alternativt forslag kunne derfor være at Rema 1000, eller en anden detailbutik, blev placeret ved Cirkle K tanken, midt mellem Kirke Sonnerup og Vester Saaby. Så ville de to landsbyer få en god indkøbsmulighed i deres nærhed for ikke at tale om de mange som pendler forbi dagligt.

bliver en vekslen mellem fortælling og sang, blandt andet Josefs sang fra musicalen ”Jesus Christ Superstar”, som Allan Mortensen i sin tid blev kendt på og også hans egen udgave af ”Op al den ting”. Aftenerne foregår på Osted Fri- og Efterskole og arrangeres i samarbejde mellem Osted Valgmenighed, Roskilde Højskoleforening og Osted Fri- og Efterskole. Efter musikken serveres ost og rødvin, hvorefter det vil være muligt at stille spørgsmål. Pris: 90 kroner inklusive ostebord – rødvin og andet drikkelse tilkøbes.

det om at være så hurtig med en påstand som overhovedet muligt. Særligt på de sociale medier, hvor man næsten kun kan være for langsom med at mene noget. Det har fået os til at stille spørgsmålet ”tør du tvivle”, og tør du tale og stå ved din tvivl – om det så gælder børneopdragelse, politisk standpunkt eller kristentro og livssyn. Det spørges der om til årets højskoleaftner på Osted Fri- og Efterskole. Desuden stilles spørgsmålet

til de indbudte foredragsholdere, og det belyses også gennem musik og sang. Det andet arrangement i rækken finder sted torsdag den 15. februar kl. 20:00 og er et musikarrangement med sanger, musiker og skuespiller Allan Mortensen. Han har gennem sin musik arbejdet med religiøse spørgsmål og mange af hans sange handler om tro og tvivl. Det har blandt andet ført til forestillingen ”Mig og Gud”, som trak fulde huse i 1996. Aftenen

den 21. februar kl. 11-15 Vinteren er på sit højeste og vores fjerede venner - fuglene - har brug for din hjælp i de kolde måneder. Derfor har vi omdannet Lejre Museum til fugleværksted for børn. Sted: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Entré: 45 kr. 0-17 år gratis.

GUDSTJENESTE/SOGNEAFTEN Torsdag den 15. februar kl. 19.3020.30 Gudstjeneste i Allerslev kirke og sogneaften i Munkehuset. Et gravsteds magt og hjælp - om Martin A. Hansen. Hans-Ole Hansen, Allerslev, uformelt og personligt om sine forældres gravsted ved Allerslev Kirkes kor. Sted: Allerslev Kirke, Lejrevej 17, Allerslev.

POUL JOACHIM STENDER Søndag den 18. februar kl. 10.3011.30 1. s. i fasten. Sted: Kisserup Kirke, Aggerupvej 13, Kisserup.

TORSTEN DAM-JENSEN Søndag den 18. februar kl. 09-10 1. s. i fasten. Sted: Glim Kirke, Glimvej, Glim.

MIKELA RIKKE RISUM Søndag den 18. februar kl. 11-12 1. s. i fasten. Sted: Sonnerup Kirke, Englerupvej 78, Kirke Sonnerup.

SPORT VINTERBADNING MED SAUNALørdag den 17. februar kl. 11 og Søndag den 18. februar kl 1113.30 Kom og mærk det kolde gys efterfulgt af den varme følelse, der fylder kroppen når man vinterbader. Bagefter kan du hoppe i den mobile sauna, og få varmen, og slutte turen af med lækker lokal frokost eller en vinterøl. Sted: Herslev Strand, Herslev Strandvej 10, Herslev. Fri entré ØVRIGE ARRANGEMENTER DUS MED DØDEN Onsdag den 14. februar kl. 19 Kom til et spændende foredrag, hvor tabuet om vores alles død, brydes ned. Arrangør: Lejre Bibliotekerne. Sted: Hvalsø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Entré: Gratis billetter KIRKELIGE HANDLINGER HENRIETTE T B W ANDERSEN Onsdag den 14. februar kl. 09.3010.30 Morgenmøde med andagt i sakristiet: salmer, bibellæsning, refleksion og fadervor. Bagefter brød og kaffe. Sted: Gevninge Kirke, Kirke Allé 3, Gevninge. POUL JOACHIM STENDER Onsdag den 14. februar kl. 10.3011.30 Sted: Hvalsø Ældrecenter, Roskildevej 11.

HENRIETTE T B W ANDERSEN Søndag den 18. februar kl. 10.3011.30 1. s. i fasten. Sted: Gevninge Kirke, Kirke Allé 3, Gevninge.

HENRIETTE B. W. ANDERSEN Søndag den 18. februar kl. 09-10 1. s. i fasten. Sted: Sæby Kirke, Hornsherredvej 436, Sæby. MIKELA RIKKE RISUM Søndag den 18. februar kl. 09.3010.30 1. s. i fasten. Sted: Lyndby Kirke, Østergade 30, Lyndby. V/GUNNI BJØRSTED Søndag den 18. februar kl. 10.30 ”Hvordan er din ægte vej sammen med Jesus? Del 3 Præsentation af yderligere 3 ”spiritualiteter” Gratis kaffe og kage i Caféen efter gudstjenesten. Alle er velkomne. Sted: Osted Frikirke, Hovedvejen 219, Osted.

Lejre Kommunes oplevelseskalender præsenteres af:

Lejre Lokalavis

Historien begynder her

i samabejde med:

TORSTEN DAM-JENSEN Søndag den 18. februar kl. 10.3011.30 1. s. i fasten. Kirkekaffe. Sted: Osted Kirke, Byvejen 28A, Osted. SØREN ELBÆK JENSEN Søndag den 18. februar kl. 10.3011.30 1. s. i fasten. Sted: Særløse Kirke, Særløsevej 2.

LEJRE KOMMUNE


23

LEJRE LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

DEBAT: Skydebanen spøger stadig LÆSERBREV Af Erik R. Holst Blakledsvej 6, 4330 Hvalsø Medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre

Da jeg nu er blevet valgt til kommunalbestyrelsen, fik jeg forleden en henvendelse fra en borger, som overvejer at købe hus i Vester Saaby. Borgeren ønskede at høre, hvordan det lå med skydebanesagen, idet borgeren havde sat sit huskøb i bero, på grund af usikkerheden om skydebaneprojektet. Baggrunden er, at det i ef-

teråret kom det frem, at ejeren af jorden som tidligere tilhørte Vestergaard i Vester Saaby, ønskede at opføre Danmarks største skydecenter i Vester Saaby. Økonomiudvalget i Lejre kommune havde modtaget en fin pjece, hvor erhvervsfolkene og advokaten bag projektet, havde brugt Lejre kommunes logo på side 3 i pjecen. Det viste sig dog, at dette var sket uden kommunens viden og accept. Projektet skulle ifølge initiativtagerne indeholde etablering af 12 meter høje jordvolde, som ville medføre kørsel af cirka 2.000 lastvognstræk med jord. Mange borgere i Vester Saaby blev bekymrede, både for støjen fra skydebanen, men også for de negative

konsekvenser for hushandlen og priserne på huse i Vester Saaby. Nu viser det sig altså, at bekymringerne i forhold til hushandlen var berettigede. Den 12. december skulle have været afholdt dialogmøde, hvor initiativtagerne bag projektet ville redegøre for planerne. Dette blev dog aflyst, og initiativtagerne oplyste til bylaug og grundejerforening, at de ville udarbejde et mere præcist oplæg til “Natur- og skydecentret, hvor jeres input naturligvis vil blive taget med i betragtning”. At dømme på det borgermøde på Kirke Saaby skole, som bylaug og grundefterforening afholdt i november 17, og hvor cirka 200 personer deltog (der er

VVS

VVS-opgaver og blikkenslagerarbejde

cirka 200 hustande i Vester Saaby), var de eneste input borgerne havde til folkene bag skydebanen: “Vi vil ikke have jeres skydebane, lige ved siden af vores landsby”. Men sagen om hushandlen som går i stå viser, at uanset kæmpe modstand fra borgerne i Vester Saaby mod projektet, så har usikkerheden negative konsekvenser for byen. Jeg har derfor skrevet til borgmesteren vedrørende sagen, da jeg mener, det er et problem for hele Lejre kommune, at et lokalsamfund bliver påvirket så negativt, og at kommunalbestyrelsen derfor må overveje, hvad der kan gøres, for at stoppe usikkerheden, så livet kan gå videre – også i Vester Saaby.

4649 6001 • 4648 0274 Entreprenør

Kloakering -i det åbne landskab...

Kontakt den lokale kloakmester

Vagn Nielsen 40 11 95 99

Køkkener

DEBAT: Et samlet byggeprojekt Af Carsten Helles Rasmussen, Venstre Medlem af Lejre kommunalbestyrelse

Allerslev gl. skole blev i december 2017 solgt til boligfællesskabet Krake, som overtager stedet den 1. juni 2019. Bygningerne rummer i dag SFO 2+3, aftenklub samt forenings- og fritidsaktiviteter, som foregår i den gamle gymnastiksal. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet, at der skal ske en udbygning ved Lejrehallen og Allerslev skole, så alle disse aktiviteter kan være her. Udbygningen består af nye

BRIAN HARDER MURERMESTER

Ny fra Hjernesagen HVALSØ: Tre kvinder starter en madklub, for børnefamilier. De mener, at det ville være godt for hele familien – børn og voksne – at møde andre familier, hvor den ene eller begge forældre har en hjerneskade. - Da det er første gang, klubben mødes vil man starte med slå katten af tønden og spise lidt smørrebrød. Hver familie medbrin-

Byg er ger selv drikkevarer. Kaffen,GW forhandler af te og smørrebrød sørger madklubben for. Det foregår lørdag 17 februar kl. 13.00 på , Møllebjergvej 6, 4330 Hvalsø Tilmelding nødvendig, ønskes yderlige oplysninger kontakt formanden JB@ Jboesgaard.dk eller tlf. 2175 9227

døre og vinduer fra tidligere udstilling. Vi har også udstilling af udestuer og tilbygninger.

21 23 44 93

v/Ann og Carsten Tlf. 51 81 10 86

Tømrer Ny udstilling af kendte Outrup Døre og Vinduer.

GW Byg er forhandler af

døre og vinduer fra tidligere udstilling.

www.brianharder.dk Vi har også udstilling af udestuer og tilbygninger.

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde · Fax 46 48 26 02 · brianharder@mail.dk

Ny udstilling af kendte Outrup Døre og Vinduer.

Elektriker

Per Hollænder

Vi udstiller de nyeste modeller af energirigtige vinduer og døre i den kendre Outrup kvalitet – kom, se og mærk selv.

Vi udstiller de nyeste modeller af energirigtige vinduer og døre i den kendre Outrup kvalitet – kom, se og mærk selv.

Få en snak med Energivejleder Jesper Olsen om din bolig, og hvilke muligheder du har. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din bolig.

Få en snak med Energivejleder Jesper Olsen om din bolig, og hvilke muligheder du har. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din bolig.

Gøderupvej 46 4000 Roskilde

TØMRER & SNEDKER TLF: 4648 0525

Tlf. 46 48 05 www.gw-byg.dk 25 · Mobil 22 26 00 98 Mob. 2226 0098 Gøderupvej 46 · 4000 Roskilde · www.gw-byg.dk

AUT. EL-INSTALLATØR

LÆSERBREV

SFO lokaler, en ny multisal og musikskolen integreres. hinanden, er vi overbeviste og endvidere at Lejrehallen Dette vil skabe mulighed om, at dygtige og professiobliver indrettet med flere for et meget større samar- nelle arkitekter kan skabe fleksible rum, så hallen bejde mellem foreningsliv, et flot samlet projekt, hvor gøres mere anvendelig for musikskole, skole/SFO og SFO tilbygningen, multiflere brugere. aftenklub, og dermed også salen og den nuværende TVIS KØKKENER ROSKILDE Der har været nedsat en give et løft til ungemiljøet i hal kan placeres i forbinHELLIGKORSVEJ 12 • ROSKILDE • TLF. 4637 0437 styregruppe med deltagel- Lejre. delse med hinanden. se af administrativ perso- At tænke alle disse aktivi- Samtidig er det også vigKloak / Slamsugning nale fra kommunen, repræ- teter sammen til et sam- tigt, at der kan skabes et sentanter for foreningslivet let projekt vil endvidere sammenhængende pædaog Allerslev skole. også give muligheder for gogisk læringsmiljø melVi har investeret i ny Styregruppen er kommet at etablere nogle attraktive lem SFO tilbygningen og slamsuger/spuler til rensning af kloak, køkken, regnvands frem til to scenarier for ud- rammer, der kan skabe gro- skolen. Derfor skal der også afløb og drænrør, samt bygningen: bund for videre udvikling, ses på, om skolens nuvætømning af septiktank 1: Et samlet projekt, hvor og hvor det også vil være rende fysiske placering af og brønde m.m. man integrerer de nye SFO attraktivt for at fonde vil indskoling, mellemtrin og Samt rodskæring, søgning lokaler, den nye multisal og deltage i finansieringen. udskoling er hensigtsmæsaf rør og Tv inspektion. en mere fleksibel indrettet Den åbne skole og bevægel- sig i forhold til den nye SFO Lejrehal sammen. se/ motion er centrale dele tilbygning, multisal og halTlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk 2: En todelt udbygning, hvor af den nye skolereform, og len. der tilbygges SFO lokaler til her vil et samlet projekt Dødsboer Murermester skolen, og hvor der tilbyg- jo også passe som ”fod i ges en multisal til hallen. hose”, hvor foreningslivet, Venstres holdning til den- musikskolen og skolen kan SPECIALE I BADEVÆRELSER RYDNING AF ne udbygning er ganske etablere et frugtbart samDØDSBOER, RESTBOER, klar. Vi går ind for et sam- arbejde. LAGER M.M. let projekt, hvor SFO 2+3, Da skolens bygninger og Åbent hus - Lørdag d. 15. februar kl. 11 -14 Nips, møbler, værktøj, Åbent hus - Lørdag d. 15. februar kl. 11 -14 aftenklub, idrætsfaciliteter hallen ligger meget tæt på julepynt, påskepynt, Alt i murerarbejde udføres Legetøj m.m. TRY R E Vi sælger ud af Alt kan have interesse. Vi sælger ud af HARD demomodellerMed af demomodeller af eller uden rengøring.

Rorupvej 19 4320 Lejre Gøderupvej Tlf. 40 89 52 46 33

4000 Roskilde www.perhollaender.dk TLF: 4648 0525 www.gw-byg.dk

Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler Mob. 2226 0098 EDB netværk • Nyt og reparationer udføres


MALENE NU

6

00

“Vores Måneds Super Tilbud er altid værd at se lidt nærmere på. Priserne er nemlig super stærke” Mvh. Malene, SPAR Borrevejle

FEBRUAR

+ PANT

GOD PRIS

Steff Houlberg bacon, topping eller toast Flere varianter. 90-100 g. Max. kg pris v/1 stk. 66,67. Frost

6.-

Aqua D´or 1 liter Normalpris 10.- (begrænset parti)

Økologisk Flødeis

PR. STK

25

Uden tilsætningsstoffer Jordbær eller Blåbær - 500 ml Normalpris 39.95 (begrænset parti)

00

FEBRUAR

PR.STK.

Daily toiletpapir eller køkkenrulle

3 køkkenruller eller 6 ruller toiletpapir. 416-510 g/3-6 stk. Max. kg pris v/1 stk. 24,04.

PR. PAKKE

FEBRUAR

10.-

Faxe Kondi eller Pepsi Max 2 liter. Literpris v/1 flaske 7,50. Afhentningspris

KANON BILLIGT

FEBRUAR

15.-

+pant

PR. FLASKE

Corterosso 75 cl Normalpris pr. flaske 69.95

TA’ 6 FLASKER

239.-

SUPER TILBUD

Toms festival eller mini favoritter 200-250 g. Max. kg pris v/1 æske 149,75.

PR. PAKKE

29

95

FEBRUAR

Følg os på Facebook: Spar Borrevejle

SPAR Borrevejle Hornsherredvej 3 | 4060 Kr. Såby | 46 40 14 40

Åbent mandag-fredag

5.30-22.00 Lør-søn & helligdage

7.00-22.00 En af de lokale

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby Tlf. 4640 0140 I borrevejle@spar.dk

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbudet gælder fra tirsdag d. 13. februar til og med mandag d. 19. februar. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

24

Lejre lokalavis uge 07 2018  
Lejre lokalavis uge 07 2018  
Advertisement