Page 1

M A N D A G 3 0 / 12 / T I R S D A G 3 1 / 12 2 0 13 / 2 0 14 U G E 0 1

|

3. ÅRGANG

Et godt år:

Ugens Klumme:

Nytårshilsen:

Siden starten i foråret 2013 har Osted Kulturhus udviklet sig til et sted, hvor der er mange aktiviteter og flere er på vej.

Læs sognepræst Helene W. Rasmussen klumme om, at uden hinanden er vi ingenting.

Læs borgmester Mette Touborgs nytårsudtalelse om ”et år med både udvikling og udfordring”.

Side 2

Side 4

Side 8-9

Godt nytår

Side 7

Lindenborg Kro

Vi ønsker alle vores kunder og forretningsforbindelser et godt nytår. Lindenborgvej 190 · Gevninge · 4000 Roskilde Tlf. 46 40 21 11 · www.lindenborgkro.dk

* Se betingelserne på invita.dk

VÆRTILDI OP ,13.900

Få en Quooker for 1,- kr.

når du køber nyt Invita køkken for min. 50.000,- kr. i januar.*

ÅBENT HUS lørdag og søndag kl. 10-15 Invita Roskilde . Københavnsvej 106 . Tlf. 46 75 46 95 . www.invita.dk

Vi ønsker alle vores kunder et godt og lykkebringende nytår Lejre Bageri · Bygaden 16 · 4320 Lejre · 46 48 00 88


2

LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014 Niels Rasmussen, Karl Frandsen og Else Lund foran Osted Kulturhus nye informationstavle.

Osted Kulturhus har det godt Siden starten i foråret 2013 har Osted Kulturhus udviklet sig til et sted, hvor der er mange aktiviteter - og flere er på vej. Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende klaus@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08

Palle Bruselius Journalist, DJ palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88

Af Palle Bruselius

- Vi er virkelig glade for at vi har fået kulturhuset op at køre, siger Else Lund, suppleant i bestyrelsen for Osted Kulturhus. - Mange af vores aktiviteter er allerede blevet en tradition - for eksempel kaffemik-

ken, tilføjer hun. Kaffemikken afholdes hver uge. Karl Frandsen, næstformand i bestyrelsen tilføjer: Det er et samlingssted, som er vores eget. - Ja, vi har savnet sådan et sted, siden kommunen i sin tid nedlagde beboerhuset. - Vi har p.t. 110 medlemmer. De er kommet til siden starten den 1. april, siger Niels Rasmussen, der er formand for husets bestyrelse. De fleste medlemmer er helt lokale, men der er dog også medlemmer, der bor længere væk. Der er omkring 1.100 hussstande i Osted, så

NYHED dagpleje i Gershøj Den gode, kærlige dagpleje starter op den 2. januar 2014 Fuld forsikret og godkendt

27 års erfaring, så ring trygt for samtale og besøg Tlf. 20 48 25 36 // 47 52 73 85

Bedre og billigere! Michael Abilon Journalist, DJ redaktion@lejrelokalavis.dk Tlf.: 46 48 07 70

Kirsten Grann Christensen www.trygpleje.123hjemmeside.dk Bedemand

Sandbanken 11 · 4320 Lejre

Tlf.: 46 48 07 70 redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk Udgivelsesdag: Onsdag/torsdag Tryk: Trykkeriet NVS Distribution: PostDanmark Oplag:11.282

Dækningsområde samtlige husstande og virksomheder i Lejre Kommune. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på:

www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser

‘s

Begravelsesforretning

Vi svarer altid - hele døgnet Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Med 36 års erfaring som bedemænd i Roskilde og omegn har vi et stort kendskab til traditioner, skikke, ritualer, kulturer mv. Jernbanegade 10 - 4000 Roskilde info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

de tre er helt enige om, at der allerede er en god opbakning. - Det er svært at sparke sådan noget her i gang, siger Karl Frandsen, men der kommer flere og flere til vores arrangementer, så vi har bestemt fat i noget. Blandt de mange aktiviteter i Osted Kulturhus finder man fællesspisning, konfirmandforberedelse, kaffemik, mad for mænd (der holdes en gang om måneden), udstillinger og musikalske arrangementer, for eksempel i forbindelse med Spil Danskdagen, hvor Strange/Hansen-kvartetten optrådte med danske sange med et jazzet tilsnit. Der var samtidig rig lejlighed til fællessang. Fællesspisningen er meget populær. Efter jul afholdes dette dog kun en gang om måneden. Det er nemlig et stort arbejde for dem der laver maden, ikke mindst fordi al mad laves fra bunden. Man vil gerne have forbedringer i kulturhus-sammenhængen. - Vi savner et mere regulært samarbejde mellem kommunens kulturhuse der er jo ingen grund til at konkurrere med hinanden,

når vi i stedet kan supplere hinanden, siger Niels. De øvrige kulturhuse er Hvalsø Kulturhus og Domus Felix i Lejre St.

Brandtappe Man er ikke helt færdige med indretningen af huset samt de nødvendige forbedringer. I januar skal der etableres trappelift, så man kan få gangbesværede op på første sal. Ligeledes skal der etableres endnu en udvendig brandtrappe samt brandvægge. Brandtrappen er et krav fra myndighederne. Der var afsat 300.000 kroner til indretning for det første år. Kommunen skal betale brandtrappen, men der er ikke penge i budgettet til trappen. Generelt er bestyrelsen dog godt tilfreds. - Vi har alt i alt fået gode vilkår og fik jo huset stillet til rådighed. Vi skal ikke betale lys og varme og vand. Vi skal heller ikke snerydde. Den udvendige vedligeholdelse er heller vores opgave, men men vi skal så klare den indvendige vedligeholdelse, fortæller Karl Frandsen. Rummene i kulturhuset er

Bettina´s Blomster Åbningstider:

Mandag - Onsdag Lukket g - Søndag 10.00 - 14.00 Torsdag - Fredag 10.00 - 18.00 · Lørda

Blæsenborgvej 5 · 4320 Lejre ·T.: 40 25 46 56

i øvrigt opkaldt efter lokaliteter omkring Osted. - Oprindeligt er huset jo en gammel skolebygning, men da vi skulle indrette huset, kom ideen om at opkalde de enkelte rum efter nærtliggende lokaliterer af sig selv, fortæller Niels.

Fremtidsplaner - Der er stor interesse for at åbne en kunstcafé her i huset. Kunstneren Freddi LArsen vil gerne stå som primus motor for dette. Det skal omfatte udstillinger, foredrag og arbejdende værksteder, fortæller Else. Det arbejder man p.t. på at få op at stå. Den 31. januar kan man opleve en koncertaften krydret med små fortællinger. Det sker, når Uta Motz og Anders Alentoft optræder med sange fra Edith Piafs repertoire, samt fortæller om den berømte franske chanseuse. I marts er der planlagt et arrangement med gourmetmad og vinsmagning. Huset kan bruges til alt undtagen private arrangementer. - Lejeafgiften sat lavt med vilje. Lejen skal nemlig ikke afholde folk fra at bruge huset. - Det tager meget energi og tid at lave arrangementer. Vi arrangerer en del, men brugerne kan også selv arrangere selv. Derfor vil vi gerne opfordre folk til at bruge huset. Man kan finde masser af information på vores hjemmeside - www.ostedkulturhus.dk, slutter Niels.


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

3

Kultur- og landskabsværdier frem for råstoffer Det foreløbige resultat af den fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste for godt et år siden peger på at de bløde værdier tæller mest. Fredningsnævnet har indtil videre sat en stopper for diskussionen om, hvorvidt man skal grave videre i landskabet omkring Roskilde for at tilfredsstille behovet for råstoffer til veje og byggeri, eller om det historiske landskab i stedet skal bevares for vores efterkommere. Det var Danmarks Naturfredningsforening, der tidligere i år rejste fredningssagen for Gl. Lejre og Ledreborg Allé, fordi Region Sjælland planlagde at udpege en stor del af landskabet langs Ledreborg Allé til råstofområde, oplyser Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening. - Efter indsigelser og debatindlæg i de lokale aviser stod det klart, at eneste tilbageværende redskab til at udsætte beslutning om grav-

FAKTA Danmarks Riges vugge ligger i Gl. Lejre. Siden jægerstenalderen har egnen omkring Lejre været beboet af mennesker. Nærheden til fjorden og åerne gav mulighed for fiskeri, jagt og transport og senere mølledrift. De varierede jordbundsforhold betød godt agerbrug og græsningsmuligheder for husdyr i de brede enge, og tømmer og brænde blev hentet fra skovene. I dette rige landskab, hvor naturressourcerne lå tæt, blev det spæde frø sået til det, vi i dag kalder Danmark. Gl. Lejre er derfor blevet kaldt Danmarks Riges Vugge. Fra Skjoldunger til skibssætninger, gravhøje og 5000 år gamle jættestuer.

ning var at rejse en fredningssag. Den er nu blevet afgjort af fredningsnævnet, som har valgt at gennemføre fredningen i stort set den udstrækning og med det indhold, som vi oprindelig foreslog.

Undervejs er der dog blevet justeret på nogle bestemmelser, så det vil være lettere for de lokale lodsejere at bygge til det eksisterende byggeri, når det ikke forhindrer udsigten over landskabet. Det er de sidste brikker,

der er faldet på plads i DNs bestræbelser på at sikre landskabet omkring Gl. Lejre, oplyser fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch: - Gennem mere end 50 år har gennemførelsen af flere forskellige fredninger sat be-

Mød vores nye fysioterapeut

skyttelsen højt i dette landskab, som blandt andet rummer resterne efter den første danske kongeslægt, Skjoldungerne. At ofre disse kulturværdier for et øjeblikkeligt behov for råstoffer kan vi ikke være bekendt overfor

vores efterkommere. Sagen går videre til Naturog Miljøklagenævnet, fordi erstatningen bliver højere end 500.000 kroner. Det betyder, at sagen endnu engang vil blive vurderet af uvildige, og fredningsværdierne bliver sat op imod de udgifter, der vil være forbundet med en fredning.

Høreproblemer? Så lad os hjælpe dig!

Vi er din lokale hørespecialist med mere end 20 års erfaring!

Roskilde HøreCenter er et uafhængigt selvstændigt hørecenter, der beskæftiger sig med forebyggelse af høretab og afhjælpning af høreproblemer. Vi lægger stor vægt på kvalitet, personlig rådgivning, service, god tid til instruktion, opfølgning og efterjustering.

Fysioterapeut Jonas Jakobsen tilbyder

   

Vi tager også på hjemmebesøg

Genoptræning efter operationer og skader Undersøgelse og behandling af bl.a. skulder, albue, knæ og ankel Udarbejdelse af træningsprogrammer Sundhedsfremmende træning Præstationsfremmende træning i forbindelse med idræt

Ved første møde laver vi en grundig undersøgelse og laver en handleplan således at du bedst muligt opnår dine mål.

® Lejre Lokalavis 20 75 08 08

Hos os møder du altid audiologisk uddannet personale, alle med mere end 20 års erfaring i behandling med høreapparat. Vi guider dig naturligvis gennem de nye tilskuds- regler og sørger for, at du får den bedste løsning for Dig, også økonomisk.

Roskilde HøreCenter

Stationscentret 4 · 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 46 54

Langetoften 9A ∙ 4320 Lejre ∙ Tlf 46497740 ∙ www.ostedfysioterapi.dk

www.rhc.dk


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

4

Godt nytår UgensKlumme til alle læserne

Helene W. Rasmussen Sognepræst for Sæby og Gershøj

Uden hinanden er vi ingenting. Mennesker har brug for hinanden, for at regering, at nedsætte en sandheds- og have nogen at kunne stole på. Det hører forsoningskommission. Kommissionen til grundlaget for, at vi kan udfolde os og arbejdede i store træk efter samme prinleve trygt og godt og tillidsfuldt. Har cipper som ved en traditionel retssag, man set ”Pagten”, DR’s julekalender gen- men med den betydelige forskel, at den nem december måned, har man der kun- ikke skulle munde ud i domfældelse og net følge med i en historie, hvor fællessk- strafudmåling. I stedet skulle der tages abet og sammenholdet i en skoleklasse er stilling til, om misdæderne kunne udfordret af mobning, hvor kulde og løslades. Hele grundlaget for kommismørke kræfter vil gøre hvad som helst for sionens arbejde var sandhed, åbenhed og at få bugt med varmen og lyset i verden ærlighed. En voldsmand skulle vedkende og mellem mennesker. Hvert eneste sig det fulde omfang af sin skyld for at afsnit har indeholdt sit eget lille drama kunne opnå amnesti. Der var ikke noget om godt og ondt, og uanset om alt så hå- med at sige, at havde jeg ikke gjort det, bløst fortvivlende ud, var der bare en anden, eller om der var sprækder gjorde det, eller jeg ker i kulden og mørfølte mig presset til det “Det var en ket, hvor lys trængte eller andet. Og i hvert sig igennem, så brød heksekedel af had enkelt tilfælde var det lyse, lette stemmer voldsofferet, der suhver gang igennem til verænt tog beslutning og hævnfølelse, sidst med sangen om, hvorvidt der ”Uden hinanden er vi gives amnesti, Mandela kom til kunne ingenting”. Som en inog dermed løsladelse, sisteren på håb midt i eller ej. håbløsheden lød san- at stå i spidsen for” Da Mandela selv gen efter de afsnit, blev løsladt og gik hvor alt så sort ud, eller som bekræftelse mod den port, der førte til frihed, vidste på, at når man står sammen, kan man han, har han fortalt, at han måtte lade al løse de umuligste opgaver og ud- sin bitterhed og had blive inde bag tremfordringer. merne, ellers ville han stadig være i fængUden hinanden er vi ingenting. Sådan sel. Den verden og den virkelighed, Maner det i julekalenderen, og sådan er det i dela kom ud i, var en virkelighed, hvor virkelighedens verden, også selvom kulde mennesker og befolkningsgrupper så sig og mørke, bedrag og ondskab gør sit til selv som modsætninger, ja modstandere at så splid og skabe ufred. Det kræver sty- og fjender af hinanden. rke, mod, udholdenhed og tapperhed Sandhedsog forsoningskomikke at give op, men at sætte sig op mod missionen var et visionært projekt, båret ødelæggende, destruktive kræfter, og det af en erkendelse af, at had og bitterhed kræver stor overbærenhed og menneske- holder mennesker indespærrede i deres ligt overskud ikke at gå efter at få hævn eget raseri og på afstand af hinanden. og gøre gengæld. Det ved enhver, der har Målet for kommissionens arbejde var at mærket modgang og uretfærdighed på give mulighed for mennesker for en egen krop. fremtid, hvor de kan leve sammen, have I begyndelsen af 90’erne fik Sydafrika tillid og tiltro til hinanden. Der er uden sin første demokratisk valgte præsident, tvivl blevet rippet op i mange smertefulden frigivne politiske fange og leder af de de og gruopvækkende erindringer og sortes oprørsbevægelse ANC, Nelson hændelser i forbindelse med processerne Mandela. Nelson Mandela stod hermed i i kommissionen, og til det har Mandela spidsen for at skulle indføre demokrati selv udtalt, at hvis smerten ofte har været og afvikle årtiers apartheid i Sydafrika. uudholdelig og afsløringerne chokerende Det var en heksekedel af had og hævn- for os alle, er det fordi, de giver os en følelse, Mandela kom til at stå i spidsen første fælles forståelse af, hvad der for, men i stedet for at lade raseriet få frit foregik, og de giver mulighed for en staløb og gennemføre et traditionelt retsop- bil genindførelse af menneskelighed i gør, hvor enhver fik sin hårde, velfort- landet. Uden hinanden er vi ingenting. jente straf, valgte han, sammen med sin

Nytårsaften fejres ikke kun årets sidste aften, men også det år, der er gået, men også med med tanker og forventningen til de nye år. Det er en masse symbolik at lægge ind i en enkelt aften, men den kan jo holde til det. Naturligvis står den på bobler, kransekage, fjollede hatte og nytårskrudt - eller nogle af disse ting i de fleste hjem - og mange har måske også ondt i håret den 1. januar. Her på Lejre Lokalavis vil vi gerne ønske alle vores nuværende og kommende læsere og annoncører et godt og lykkeligt nyt år. Vi er ikke i tvivl om, at 2014 bliver et godt år. 2013 har både lokalt, nationalt og globalt budt på mange ting, men på en lokalavis forholder man sig altid til det nære - det lige rundt om hjørnet og nede af villavejen eller hovedgaden. Det gør vi også her på avisen. Vi kan se tilbage på et år, hvor Lejre Lokalavis støt og roligt bed sig mere og mere fast i sit dækningsom-

råde og nu står som hele Lejre Kommunes eneste rigtige lokalavis - fyldt med skarptslebne artikler om årets emner, gode historier fra kulturlivet, erhvervslivet og idrætslivet, med en massiv og grundig dækning af kommunalvalget. 2013 blev derfor ikke kun et år, hvor Lejre Kommunes borgere valgte en ny kommunalbestyrelse, men også året, hvor Lejre Lokalavis for alvor vandt fodfæste og kunne cementere sin position som den avis, Lejres borgere valgte til. Det er da også blevet bemærket af erhvervslivet og detailhandlen. Det er vi både stolte af og ydmyge overfor. Succes forpligter, og vores forpligtelse er - synes vi selv at vi i 2014 skal lave en mindst lige så god lokalavisavis, som i det år, vi har brugt op. Ambitionen er ganske enkelt at gøre det bedste endnu bedre, end vi gjorde i 2013.

uge 2, (næste udgivelse) udgivelsesdag. Fremover vil vi ikke længere udkomme onsdag/torsdag i hver uge, men i stedet allerede om tirsdagen/ onsdagen. Det betyder intet for det redaktionelle indhold, men giver naturligvis nye deadlines for såvel redaktionelt stof som annoncemateriale - se egenannoncen på side 7 eller ring og få yderligere information. Ændringen, som har været ønskelig længe - sker blandt andet af hensyn til vores annoncører. 2014 betyder altså ændringer på Lejre Lokalavis men kun til det bedre. Den sidste slurk champagne er drukket, lige som det sidste stykke kransekage er væk - sidst set i nærheden af den gamle redaktør. Med andre ord er vi klar til 2014. Vi ser frem til et spændende år. Endnu en gang: Godt nytår

Ny udgivelsesdag Lejre Lokalavis ændrer fra

Grusgrav politianmeldt Lejre Kommune politianmelder BG Stone - ejeren af den gamle Madelungs Grusgrav i Hvalsø. Af Palle Bruselius

Det har i følge Lejre Kommune knebet en del for BG Stone med at overholde den gældende gravetilladelse. Desuden er en række mindre overtrædelser blevet bemærket. Det får nu følger. Udvalget for Teknik & Miljø godkendte en graveog efterbehandlingsplan for gravningen i en årrække. Udvalget bad samtidig om, at blive orienteret om antallet af klager over virksomheden. Af råstofindvindingstilladelsen af grave- og efterbehandlingsplanen, fremgår det at virksomheden ved gravningen som minimum skal overholde et anlæg, der ikke er stejlere end 1:1,5 ved gravning mod fremmed ejendom. Det er ikke blevet overholdt. Som følge af en henvendelse om skrænternes stejlhed, udførte Lejre Kommu-

ne et tilsyn i og ved graven den 11. oktober. Det fremgår, at virksomheden har afrømmet overjord, men også fjernet trappegravningen, så overjorden står som en cirka 14 meter høj skrænt med anlæg visse steder under 1:1, med andre ord en meget stejl skrænt. Det er, mener kommunen, dermed klart, at virksomheden har tænkt sig at bortgrave hele det råstoflegeme, som er blotlagt. Ved bortgravning kan der opstå farlige arbejdssituationer for de ansatte i graven, da der vil være tale om en knap 30 m høj skrænt, hvis stabilitet er usikker. Hvis uvedkommende kommer ind på virksomhedens ejendom, er der risiko for, at de falder ned af skrænten. Ved tilsynet blev det også konstateret, at der i bunden af grusgraven var opstillet et mobilt dieseltankanlæg, hvilket ikke er tilladt i henhold til råstofindvindingstilladelsens vilkår, samt at der i graven var et oliespild ved et udtjent sortereværk. Den 27. november besøgte forvaltningen igen virksomheden. Det fremgår af

tilsynsnotatet, at virksomheden er i gang med at fjerne råstoflegemet. Gravningen sker ved gravning fra gravens bund. Det var klart, at råstofindvindingstilladelsens vilkår ikke overholdes. Det er administrationens opfattelse, at når kommunen har påtalt, at et eller flere vilkår ikke er eller kan overholdes, så er det uden videre virksomhedens opgave at sørge for, at vilkårene overholdes. Administrationen ser følgende handlemuligheder vedrørende forholdet omkring skrænthældninger: Indskærpelse over for virksomheden af, at vilkår skal være overholdt inden en given dato, politianmeldelse af forholdene, nedlæggelse af forbud mod graveaktivitet indtil forholdene bringes i orden, inddragelse af råstofindvindingstilladelsen og inddragelse af Arbejdstilsynet i sagen. Foruden politianmeldelsen underretter kommunen i følge Udvalget for Teknik & Miljøs afgørelse også Arbejdstilsynet om forholdene i grusgraven.


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

5

Årets billede

Konkurrencen om Årets Billede 2012 i Lejre Fotoklub gav dette billede på en 3. plads. Foto: Jette Bjerregaard. Hvem får de tre bedste placeringer for 2013?

ADVOKATBISTAND

Advokat Sven Johansen Møderet for Højesteret

Advokat Klaus Graversen Møderet for Højesteret

I perioden den 3. til den 29 januar udstiller en række medlemmer af Lejre Fotoklub fotografier i Hvalsø Kulturhus. Hver af deltagerne i udstillingen, der kan ses i kulturhusets Kulturstræde, har ét billede med. Dette er deres kandidat til Lejre Fotoklubs Årets Billede-konkurrrence. Afstemningen foregår lige som de foregående år ikke kun blandt klubbens medlemmer. Klubben vil gerne have publikums hjælp til at afgøre, hvem der har taget årets bedste billede. Udfyld en af de fremlagte stemmesedler med dit bud på årets tre bedste billeder. Læg den udfyldte stemmeseddel i den fremsatte “stemmeurne”. Man kan også stemme via mail til klubben, ligesom man kan stemme via klubbens hjemmeside, hvor man også kan se billederne. Optællingen af stemmerne, sker udmiddelbart efter udstillingens afslutning. De tre vindere af rødvinen får direkte besked. Der kan kun afleveres 1 stemme pr. person.

Mary-Ann Akselbo

Advokat Poul Westergaard Møderet for Højesteret

Mary-Ann Akselbo Fysioterapeut & Klinikejer

Jeg tilbyder bl.a.:

 Behandling af smerte og spændingsAdvokat Torben Wibe Andersen Møderet for Landsret, Mediator

Advokat Maiken Ø. Breum

Advokat Thorbjørn Thomsen Møderet for Landsret

Få mere tjek på privatlivet Samlivskontrakt, samejekontrakt Testamente, ægtepagt Tryghed over gensidige fuldmagter Bestil tid for et uforpligtende formøde og lad os finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.

tilstande i nakke & skuldre

 Behandling af Lænde- & ischiasproblemer  Træningsprogrammer for muskel & ledproblemer

 Chokbølgebehandling af overbelastningsproblemer

 Lymfedrænage

Vi klarer §§’erne ADVODAN Roskilde Algade 43 4000 Roskilde Telefon 46 35 15 15 roskilde@advodan.dk www.advodan.dk

Langetoften 9A ∙ 4320 Lejre ∙ Tlf 46497740 ∙ www.ostedfysioterapi.dk


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

6

Sæsonens bøger

Nytårsmarch

Nu kan du høre nærmere om årets nye bøger på dit lokale bibliotek. Lejre Bibliotekerne inviterer nemlig til hyggelig eftermiddags-komsammen. Det sker på Kirke Hyllinge Bibliotek tirsdag d. 14. januar kl. 15-16.30 og onsdag d. 15. januar kl. 15-16.30 på Hvalsø Bibliotek. Her giver bibliotekarerne over en kop kaffe gode ideer til læsningen.

Hjerteforeningen markerer nytårsmarchen med en god gåtur på Hjertestien i Storskoven. Alle er velkomne. Ingen krav om medlemskab. Hjerteforeningen serverer efter marchen et glas champagne og kransekage, og der er sodavand til børnene. Arrangeret af Hjerteforeningen, Lejre Lokalkomité. Søndag d. 5. januar 2014, kl. 11.00. (Gratis)

Michael´s Autoruder

Autoriseret reparation og udskiftning af autoruder. Vi kommer og udfører arbejdet hos dig. Vi har forsikringsaftale med ALLE selskaber.

Ring og få d et godt tilbu 29 60 11 09

-For hvis noget er værd at vide, så er det jo rart, at vide det først.

Facebook I lejre lokalavis

KIROPRAKTISK KLINIK HVALSØ • Undersøgelse • Diagnose

Autoriseret Autorudereparatør, Michael Holt Gershøj 7 · 4070 Kirke Hyllinge Telefon 29 60 11 09 · vic-jet@mail.dk www.michaels-autoruder.dk

Bil efterlyses

Like os på Facebook

• Behandling

Kiropraktor Steen Mortensen Holbækvej 1, 1. sal 4330 Hvalsø

• Forebyggelse

Telefon 46 40 79 04

• Rådgivning

mail@kiropraktormortensen.dk www.kiropraktormortensen.dk

SKOVBO-KØGE KLOAK SERVICE • • • •

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser en sort Ford Focus stationcar, der kan sættes i forbindelse med flere indbrud og indbrudsforsøg på Sjælland. Bilen er identisk med bilen på de vedhæftede billeder (bilen på billederne har intet med sagen at gøre) Den Sorte Ford Focus stationcar, der er forsynet med tyske nr. plader: HH 12 61 A, er set flere gange rundt om på Sjælland. Den er blandt andet set i Bjærverskov og kirke Såby, hvor den er kørt fra ejendomme, hvor der har været begået ind-

brud. Bilen er endvidere set flere andre steder på sjælland, hvor politiet formoder, at personerne i bilen har planlagt at begå indbrud, men er blevet forstyrret. Politiet frygter at bilen fortsat benyttes til indbrud og politiet er derfor interesseret i oplysninger, der kan føre til bilen og de personer, der benytter den. Personer, der har oplysninger om, hvor den sorte Ford Focus befinder sig bedes kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på 114

Slamsugning • Højtryksspuling Rødder i rør fjernes med roterende knive Udboring af faldstammer, gulvafløb m.m. TV-inspektion for fejlfinding i kloaksystemer

INDUSTRISERVICE

• Mammutsugning • Tørstofsugning og blæsning, rensning af tekniske anlæg m.m. • Opsugning og transport af olie og kemikalier

DØGNVAGT - kun v/ akut kloakstop: 56 82 09 15 · “DE GRØNNE MILJØBILER”

Valorevej 40 - 4130 Viby Sjælland - www.skovbokloakservice.dk - E-mail: sks@skovbokloakservice.dk

Hovedvejen 45 · Øm · Tlf. 46 48 05 00 · svanholt@mail.dk · www.svanholtautomobiler.dk

Forkæl dine øjne

NYHED!

Flatdish minimalistisk tv-løsning fra 19 kr./md.

Flatdish - et godt signal både ude og inde Inkl. HD Entertain Mini og standardinstallation

Canal Digital lancerer minimalistisk, flad og rektangulær satellit-antenne, som en del af tv-løsningen. Det lette lyse design falder nemt i ét med arkitekturen på mange lejligheder, villaer og rækkehuse.

Mindstepris med Local i 6 mdr. 2.610 kr.* * Forudsætter tv-pakke fra Canal Digital med 6 mdrs. binding og tilmelding til Betalingsservice ellers 49 kr. pr. faktura. Flatdish 19 kr./md. i 24 mdr. med NemBoxAftale. Kontantpris 456 kr. Mindstepris med Local i 6 mdr. ( 359 kr./md.) ialt 2.610 kr. NemBoxAftale er en rente- og gebyrfri afbetaling. Kreditomk. 0 kr. ÅOP 0%. Inkl. HD Entertain Mini (værdi 1.176,-) og standardinstallation (værdi 1.250 kr.). Gælder nye kunder. Vi tager forbehold for pris- og produktændringer.

2tal Roskilde

Kom ned til din lokale forhandler

Støden 14 · 4000 Roskilde • Tlf.: 46 35 08 83 Mail: roskilde@2tal.dk • www.2tal.dk


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

En dag baglæns Lejre Lokalavis flytter udgivelsesdag. Fra næste uge omdeler Post Danmark Din lokalavis en dag tidligere, nemlig tirsdag/onsdag. Det betyder naturligvis, at afleveringsfrister for redaktionelt materiale og annoncer rykkes. Ny afleveringsfrist for annoncer: Torsdag kl. 16.00. Ny afleveringsfrist for færdige annoncer: Fredag kl. 16.00. Ny afleveringsfrist for redaktionelt materiale: Fredag kl. 10.00. Har du spørgsmål i forbindelse med vores udgivelsesændring, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Sandbanken 11 · 4320 Lejre · T 46 48 07 70 · M 20 75 08 08 · info@lejrelokalavis.dk · www.lejrelokalavis.dk

7


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

8

BORGMESTER METTE TOUBORGS NYTÅRSUDTALELSE

Et år med både udvi 2013 har på mange måder været et begivenhedsrigt år i Lejre Kommune. Et år, som gav pendlerne det længe ventede dobbeltspor på jernbanen, et år med kommunalvalg og et år med stormen ”Bodil” - samt alle de andre små og større begivenheder, vi vil huske tilbage på. Vi husker dem med hver vores syn på, om resultatet var godt eller skidt, og om det var nødvendigt eller unødvendigt. 2013 var eksempelvis året, hvor landets skoler blev ramt af en konflikt, så vores børn ikke kunne gå i skole i 4 uger. Det var året, hvor vi i Lejre Kommune havde en omfattende debat om Nationalparken, og det var året, hvor vi måtte afskedige dagplejere – gode og loyale medarbejdere - som følge af et stort fald i antallet af børn i vores kommune. Og sagt helt ærligt: Det er selvfølgelig rarest at hæfte sig ved de gode begivenheder. Det vil jeg også gøre her vel vidende, at der

er borgere, der personligt har oplevet væsentlige forandringer i 2013. Har mistet deres arbejde, er blevet ramt af sygdom eller har mistet deres nære. Forandringer vi alle håber at undgå, fordi de giver bekymringer og savn i hverdagen. For de af jer, der har oplevet noget sådan i 2013, betyder det næppe særlig meget, om der er anlagt en ny cykelsti eller udarbejdet en ny kommuneplan. Når jeg ser tilbage, er der en hel række positive, konstruktive og måske også hårdt tilkæmpede resultater, jeg vil huske året 2013 i Lejre Kommune for. Listen er heldigvis lang, og mange af begivenhederne får ikke den store opmærksomhed i hverdagen, men er omvendt hele afgørende for at hverdagen fungerer. Beskæftigelsesindsatsen for dem, der er blevet ledige, som skal hjælpe med at få folk tilbage på arbejdsmarkedet til glæde for både den enkelte og for vores samfund.

Pasningen af vores små børn, som de fleste af os trygt overlader til andre mange timer om dagen, for at kunne passe vores arbejde og øvrige forpligtelser. Undervisningen af større børn og unge, som er afgørende for deres motivation og muligheder for at uddanne sig og skabe den fremtid, de hver i sær drømmer om. Trafiksikkerhedsarbejdet der betyder noget for os alle sammen, med sikre skoleveje, gode cykelstier, fartbegrænsende foranstaltninger som skal nedbringe antallet af trafikuheld. Affaldet som bliver hentet, når bare vi husker at køre affaldscontaineren ned til vejen. Saltning af veje og snerydning der foregår timerne inden vi andre står op. Alt det og en række andre ydelser, som får hverdagen til at fungere. Jeg siger ikke, at alt er perfekt, og at der ikke er plads til forbedringer. Slet ikke. Som lokale politikere skal vi spørge os selv, hvor-

dan vi kan forbedre kvaliteten og effekten af kommunens kerneopgaver. Kommer den ledige rent faktisk i beskæftigelse eller uddannelse? Bliver den ældre borger mere selvhjulpen og får en større trivsel som følge af den hjælp og støtte, vi yder? Har vi hånd om dem, der ikke kan betjene sig selv med elektroniske selvbetjeningsløsninger? Sker det på en måde som er i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov? Det er sådanne spørgsmål, vi skal stille os selv, for at skabe de bedste resultater. Det, jeg mener, er, at det væsentlige er, hvad der kommer ud af vores kommunale ydelser – ikke blot, hvor mange timers hjælp borgerne ifølge loven er berettiget til at få. Det gælder begge veje: Også borgere –


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

9

ikling og udfordring unge som gamle – skal afstemme forventninger til, hvad den kommunale service betyder for dem, fremfor at have en forventning om, at når man har ret til kommunal service, så skal man have præcist det. Den kommunale organisation er vant til at tænke i de størrelser, lovgivningen opstiller som grundlag, men vi skal blive bedre til at spørge os selv, hvordan vi bedst bruger de muligheder, loven giver, til at opnå de resultater, vi ønsker. Vi skal med andre ord ikke finde ud af, hvad der begrænser os, det er ikke så interessant. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene mulige. Det skaber tilfredshed for

både borgere og medarbejdere. Det skal vi gøre meget mere af i 2014.

Et nyt år forude Nu sætter vi kursen mod 2014 med en ny politisk besætning i Lejre Kommune. 14 genvalgte og 11 nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Med andre ord siger vi med udgangen af 2013 farvel til 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer der gennem de sidste fire år (nogle meget længere) har arbejdet for udvikling af Lejre Kommune. Tak for jeres indsats hver i sær. Den nye kommunalbestyrelse tager over

1. januar 2014. Særligt velkommen til de 11 nye. Jeg håber, at det lokalpolitiske arbejde vil leve op til jeres forventninger. Det har vi hver især et ansvar for, at det gør. Og der er nok at tage fat på. Vi står overfor at skulle gennemføre en Folkeskolereform, vi lægger os i selen for at seniorer og ældre skal have et værdifuldt liv, for at fremme miljø og bæredygtighed, for at forbedre læring og trivsel for børn, øge beskæftigelsen og fremme bo-

sætning og erhvervsservice – samt en række andre initiativer, vi ser frem til at sætte i værk. Alt sammen vel vidende, at successen i høj grad afhænger af samarbejde. Med forældre. Med børn. Med samarbejdspartnere. Med borgerne der bor i kommunen. En kommune er et fællesskab og uden fællesskab ingen fælles resultater. Jeg glæder mig til det nye år i vores fælles kommune. Godt nytår.


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

10

Mere end hygge på friskolen På Osted friskole har man længe haft fokus på læsning, og om vinteren er der oplæsning på skolens lille bibliotek.

Gratis lockers I et år har eleverne på Trællerupskolen kunnet leje et personligt skab, et såkaldt locker. Ordningen har været så stor en succes, at skolen nu tilbyder alle elever fra 4.-9. klasse et gratis elevskab. Som noget helt nyt er skabene monteret med strøm, så eleverne kan få klaret både opladningen af mobilen, pc’en og Ipad’en. Baggrunden for beslutningen er et mangeårigt ønske fra eleverne på skolen. Formodentlig inspireret af tv-serier, men ser man lidt mere anerkendende på ønsket, drejer det sig naturligvis om, lysten til at indrette et lille bitte stykke af noget der er personligt, i en hverdag hvor alle skal dele. En yderligere væsentlig

grund til beslutningen er også skolens ønske om at støtte eleverne i at medbringe egne telefoner, pc’er og andre IT redskaber, der kan bruges, når eleverne arbejder i skolen. Skabene har nu været i funktion siden 1. december og eleverne er allerede i gang med at indrette deres eget skab efter personlige idoler, smag og stil. Den klassiske undskyldning for ikke at køre med cykelhjelm, gælder ikke mere på Trællerup – alle kan nu få sat hårtørreren og glattejernet i stikket, så man er klar til at møde kammeraterne. Skolen har købt sig til administrationen af de 160 skabes låse. Al booking og ændring af hvem der har hvilket skab, kører let via en webside.

Henriksvej 3, Ejby

Det er eleverne fra 6. klasse der får lov at prøve kræfter med kunsten, og alle dem der har lyst kan nyde et kapitel om dagen i de kolde mørke måneder. Det er hygge og fællesskab, og ikke mindst en god træning for oplæserens helt personlige udtryksmiddel - stemmen. Klokken er 10.32 en torsdag formiddag, og på Osted friskole er store og små i gang med deres frikvarter. Der er et mylder af sko og overtøj, og børnene strømmer ud til leg. Men en hel flok børn har travlt med noget helt andet. De skynder sig ind på biblioteket for at få en god plads til dagens oplæsning af Kenneth Bøgh Andersens populære ungdomsroman ”Antboy”. I dag er det Sara fra 6. klasse, der skal læse højt. Der bliver hurtigt ro i lokalet, og lytterne bliver fanget i den verden Sara levende fortæller fra. Oplæsning har mange kvaliteter, og det er der ved at

komme fokus på igen. Senest har Jens Raahauge, der har været formand for Dansklærerforeningen, folkeskolelærer og skoleleder, sæt dette på dagsordenen med sin nye bog Giv bøgerne din stemme. - Oplæsningen beriger fællesskabet, motiverer til selvlæsning, skaber film på indersiden af øjenlågene og skærper elevernes sans for og evne til oplæsning, siger han. På friskolen i Osted har læsevejleder Bente Ø. Pedersen i mange år sørget for at læsningen har haft en central placering i elevernes faglighed. Blandt andet har skolen

længe haft læsebånd, en regelmæssig stund, hvor hele skolen læser. Her trænes læsehastighed, faglig læsning, læseforståelsen og ikke mindst oplæsning. Oplæsningen giver eleverne mange ting med i værktøjskassen. Under oplæsningen tvinges man til at gøre sig umage, tale langsomt og tydeligt, og lære at bruge sin stemme, så den kan berige lytterens oplevelse af en tekst. Det er vigtigt at kunne andet end at læse højt. Højtlæsning viser blot, at man er en teknisk dygtig læser. Oplæsning derimod viser til gen-

gæld, at man har forstået, hvad det er man læser, og at man kan bruge sin stemme korrekt, alt afhængig efter hvilken type tekst, man har foran sig. Skoleleder Isabel Hansen udtaler at fortællingen i det hele taget spiller en stor rolle på Osted friskole. - Eleverne har fortællingen på skemaet fra 0. – 9. og her oplever de netop hvad stemmen kan gøre. Ved at blive dygtige oplæsere trænes ikke alene deres læsefærdigheder, men også deres evne til at skabe en slags fortælling med den skrevne tekst som sufflør

Uafhængig Ejendomsmægler Går du i salgstanker? Energi

G

Flot og velholdt 1½ plans villa midt Ejby. Indeholder: Entre med klinkegulv, værelse, bryggers med udgang til haven, stor oph. med udgang til haven, spindeltrappe til 1. salen og åbent til køkken. 1. salen: repos og 2 store værelser hvor det ene har udgang til svalegang. Endvidere stor garage og en flot anlagt have. Kontant: 1.895.000

Udbet: 95.000

Brutto: 11.637

Bolig/bebyg: 153/101

Garage/udhus: 40/0

Opført/ombyg:1973/1999

Grund: 904

Stue/vær/etage: 1/3/2

Bøgevej 7, Ejby

Netto: 10.165

Energi

C

Spændende villa med udsigt over Bramsnæs Bugt. Indeholder stort køkken-alrum med trappe til 1. salen og udgang til haven, spisestue, bad/toilet spisestue, fyrrum og værelser. Flere værelser på 1. salen som også har stort repos bad/toilet. Opvarmning med naturgas og flot pilleovn i stuen..Muret udhus på 14 kvm. Kontant/Udbet:1.975.000

Udbet:100.000

Brutto: 12.118

Bolig/bebyg: 233/149

Garage/udhus: 0/14

Opført/ombyg:1961/1980

Grund: 604

Stue/vær/etage: 2/4/2

Netto: 10.943

Storkevænget 26, vellerup

Højt beliggende og meget velholdt sommerhus med 2 værelser samt gæsteanneks. Endvidere stor carport med værksted.

Kontant: 795.000

Udbet: 40.000

Brutto: 15.383

Bolig/bebyg: 50/62

Garage/udhus: 22/9

Opført/ombyg: 1977

Grund: 1.435

Stue/vær/etage: 1/2/1

Netto: 4.709

Der er igen kommet efterspørgsel på huse i vores område. Så går du i salgstanker, så ring og få en salgsvurdering.

Fjerbregnen 4, Kyndeløse

Yderst velholdt sommerhus midt I Kyndeløse. Flot badeværelse. Køkken og stue med brændeovn. Delvis overdækket terrasse. Endvidere carport og udhus.

Kontant: 475.000

Udbet: 25.000

Brutto: 3.455

Bolig/bebyg: 32/32

Garage/udhus: 21/6

Opført/ombyg: 1967

Grund: 800

Stue/vær/etage: 1/1/1

Netto: 3.053

Godt nytår Statsautouiseret Ejendomsmægler


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

11

hgh-kirker.dk Gudstjeneste- og arrangementsliste januar, februar, marts 2014 KORNERUP

FROKOSTMØDE

2. februar kl. 10.30

10. januar kl. 11.00 Camilla Donovan

GUDSTJENESTE

Camilla var i 11 år organist i Kornerup kirke (nu Osted/Allerslev), men er også en meget dygtig dirigent bl.a. i 15 år for koret” Disqant”. KORNERUP

Vi serverer champagne

kransekage

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Midt i den mørke tid, holder vi gudstjeneste med fokus på lys. GEVNINGE

9. februar kl. 09.00 GUDSTJENESTE

mussen)

(Helene Ras-

12. februar kl. 09.30 og

MORGENMØDE

Andagt og kaffe HERSLEV

HERSLEV

Søndag 5. januar Kl. 09.00 GUDSTJENESTE

(Helene Rasmussen) GEVNINGE

Onsdag 8. januar kl. 09.30 MORGENMØDE

Andagt og kaffe HERSLEV

Fredag 10. januar kl. 11.00 FROKOSTMØDE

Tag med til New Zealand Vi skal i dette foredrag med billeder så langt væk fra Danmark, som det overhovedet kan lade sig gøre. Camilla Donovan har været i New Zealand med mand og 3 børn i en autocamper. Hun vil fortælle om oplevelser med regnskov, gletschere, vulkaner, sankthansorme, den oprindelige befolkning og meget andet spændende. KORNERUP

Søndag 12. januar kl. 10.30 GUDSTJENESTE

KORNERUP

12.januar kl. 16.00

KIRKE4KIDS (FASTELAVN)

Hellig tre konger gudstjeneste. Menigheden tager i faklernes skær imod de tre konger, som kommer på besøg denne eftermiddag. Vi synger for dem på en kendt melodi. GEVNINGE

19.januar kl. 10.30 GUDSTJENESTE

HERSLEV

26.januar kl. 10.30

KONFIRMANDGUDSTJENESTE

Konfirmanderne arrangerer og afvikler denne gudstjeneste. hgh-kirker.dk

2. februar kl. 15.00

GEVNINGE

Nytårsdag 1. januar kl. 16.00 GUDSTJENESTE

HERSLEV

14. februar kl. 11.00

FROKOSTMØDE EN VINTERDAG MED HYGGE

Denne dag midt i vinterens mørke vil vi begynde med kaffe/the og kage, samt almindeligt hyggeligt samvær. Vi vil også synge nogle af vinterens sange sammen med Agnes, vores organist. Og så vil Anny Engelsen læse nogle digte eller en historie op for os. Desuden får vi igen besøg af ”Farfars Drenge”, fire mænd, som har sammensat et repertoire med forskellige sange, vi får lov at lytte til. KORNERUP

Søndag 16. februar kl. 10.30 VALENTINSGUDSTJENESTE

Vi fejrer kærligheden ved denne gudstjeneste. HERSLEV

Søndag 23. februar kl. 10.30 GUDSTJENESTE

GEVNINGE

Lørdag 1. marts kl. 10.30

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

for hele familien Traditionen tro slås der katten af tønden og kåres kattekonge og -dronning. Der vil også være forfriskninger og lidt guf. Klæder personale og menighedsråd sig ud? KORNERUP

Søndag 2. marts kl. 10.30

KIRKE4KIDS (FASTELAVN)

Også i Kornerup fejrer vi traditionel fastelavn for hele familien med tøndeslagning, kattekonge og -dronning, forfriskninger og guf.

GEVNINGE

Søndag 9. marts kl. 09.00 SOGNEINDSAMLINGSGUDSTJENESTE

Den årlige sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp indledes med en gudstjeneste. Du kan deltage i den og indsamlingen, eller blot en af delene. Du kan melde dig som indsamler til Jeanet Kring på 28 36 72 25 / jeanetkrarup@yahoo.com HERSLEV

Søndag 9. marts kl. 10.30 GUDSTJENESTE

GEVNINGE

Onsdag 12. marts kl. 09.30 MORGENMØDE

Andagt og kaffe HERSLEV

Fredag 14. marts kl. 11.00 FROKOSTMØDE

”Byen med de mange rekorder”. Foredrag af Frank Ramskov forhenværende kirkeværge i Roskilde Domkirke, der tidligere har boet 21 år i Herslev. Frank Ramskov var for 3 år siden med et af verdens største skibe gennem Den Persiske Bugt og Oman Bugten til 6 forskellige arabiske lande. En del af foredraget vil være om Dubai, der bl.a. har verdens dyreste hotel, hvor en drink koster 800 kr., og man i bogstavligste forstand kan trække guld i en automat. Det er også her i Dubai, verdens højeste bygning, Burj Khalifa (828 m) ligger. Vi kan glæde os til et spændende foredrag her ved denne vinters sidste frokostmøde. GEVNINGE

Søndag 16. marts kl. 10.30 GUDSTJENESTE

KORNERUP

Søndag 23. marts kl. 10.30 GUDSTJENESTE

HERSLEV

Søndag 30. marts kl. 10.30 GUDSTJENESTE

GEVNINGE

Søndag 30. marts kl. 14.00 SANGEFTERMIDDAG

Organist Agnes Nielsen spiller og fortæller om de sange, der skal synges denne eftermiddag. Stemmen varmes op med kaffe og smøres med kage. Alle sangfugle er velkomne. Et arrangement, som er en populær tradition.

En glæde for hele folket

”Den store glæde som skal være for hele folket.” Det var det englene forkyndte for nogle hyrder på en mark i udkants Betlehem for nogle tusinde år siden. Og her i mod nord har vi forberedt og holdt jul, og har stablet en fest på benene for familie og venner. Budskabet er ikke gået tabt, det er en glæde for hele folket. Alligevel ved vi jo godt, at der blandt os er mennesker, for hvem det er så som så med glæden. Mennesker der er tynget af sorg og savn og bekymringer, hvor selve ordet glæde ringer hult. Er det en hån mod disse mennesker, at blive ved med at tale om denne store glæde, kan man forsvare glæden for hele folket, når nogle blandt os oplever noget ganske andet? Svaret er: det er lige netop derfor, at glæden er for hele folket. Lige netop derfor forkyndes fred for hele jorden og frelse for alle mennesker. For hvad mening giver det at forkynde fred, hvis alle har fred, hvorfor forkynde frelse for de frelste, hvorfor forkynde en glæde som alle har og kender? Julens budskab lyder for os alle, og først og sidst dem, der ikke er frelste, dem der ikke er evig glade, dem der ikke har fred med sig selv og livet – altså et hvert menneske som lever sit liv, sådan som det nu engang er, på godt og ondt, i den verden man nu engang er sat. Først da er julens glæde for hele folket, og da er det den største glæde!

God nytår. Marlene Sigh vikarierende sognepræst

Check også kirkens hjemmeside: hgk-kirker.dk for nyheder og gudstjenester/arrangementer samt kirkens facebook side: herslev-gevninge-kornerup pastorat.


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

12

Ugens Bolig DE

Nedlagt landsted med et væld af muligheder Nedlagt landsted med grundareal på 13.277 kvm med egen sø beliggende i idylliske omgivelser nær Vejleby/ Skibby. Ejendommen er opført i år 1922 og byder på en stor bolig på hele 282 kvm fordelt på 2 plan. Boligen indeholder: Entre/hall med trappe til første sal. Stue med kig til gårdsplads. 2 stuer en suite med udgang til haven. Dejlig lyst køkken. Stort bryggers med oliefyr. Værelse/kontor. Gæstetoilet. 1 sal: Fordelingsgang, 2 gavlværelser begge med udgang til balkon. Disp. rum. 2 mindre værelse. Stort soveværelse (gavl). Badeværelse med kar. samt 2 mindre værelser. Til stuehuset hører stor og flot have med udsigt over marker. Modernisering skal påregnes. Stor dobbelt carport med stort udhus. Ingen driftsbygninger. Ejendommen er ligeledes tæt beliggende på Isefjorden og Orø. Denne ejendom indeholder et væld af muligheder. Sag nr. 40731163 · Allingbjergvej 3. Vejleby · 4050 Skibby • • • •

Pris........................................................................................... 1.495.000 Udbetaling ....................................................................................75.000 Brutto/netto ......................................................................9.246/8.375 Alternativ finansieringsforslag Afd.frit RTL 1 ............4.458/4.428

• • • •

Bolig/kælder/planm2.............................................................282/10/2 Grund m2 ...................................................................................... 13.277 Værelser ................................................................................................ 10 Opført/Ejendomstype/Energimrk............... 1922/Landejendom/G

Ejendomsmæglerfirmaet

Ege Bramsnæs Bygaden 18 · 4070, Kr. Hyllinge · Telefon: 70 29 90 90

Ugens bolig præsenteres i samarbejde med Lejre Lokalavis

N

ÅB

5.

EN TH JA N U US SØ AR ND KL A .1 1.0 G 0-1 2 .0 0


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

13

www.eges.dk

Ege sælger huset

Centralt i Lejre med fantastisk udsigt

Købmandsforretningen i Gøderup

Vinkelvilla i eftertragtet område

MANGE MULIGHEDER

Åbent hus Søndag 5/1 14.00 - 16.00

Åbent hus Søndag 5/1 12.15 - 12.45

Lejre

Lejre

Lejre

Huset er opført af Lind og Risør i kvalitetsmaterialer, fremstår lyst og indflytningsklart, og har energimærke B. Rummeligt hus uden spildplads. Lyst køkken/alrum, flot bad og 4 værelser.

Den gamle købmandsforretning i landbyen Gøderup. Bygningssættet består af en ældre charmerende 2 plans villa samt en magasinbygning. Modernisering skal påregnes.

Her får du meget bolig for pengene - lyst og velindrettet og med god indretning. Større køkken/alrum, 2 pæne badeværelser og 4 gode værelser samt rummelig stue.

Åbanken 40, Højby

Sagsnr: 43231103 Kontant: 3.095.000 Udbetaling: 155.000 Brutto/netto: 16.791/14.831 Alt. brt/nt: 7.012/6.868

Højvangsvej 2, Gøderup

Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

132 762 5/1 2006 B

Stor velholdt familievilla med 6 vær.

Åbent hus Søndag 5/1 13.15 - 13.45

Sagsnr: 43231086 Kontant: 1.895.000 Udbetaling: 95.000 Brutto/netto: 11.071/10.127 Alt. brt/nt: 4.998/5.187

Møllerjorden 64, Højby

Bolig/kld: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

Gevninge

184/72 1.600 7/1 1922/1960 F

Sagsnr: 43231014 Kontant: 3.095.000 Udbetaling: 155.000 Brutto/netto: 17.993/16.353 Alt. brt/nt: 7.754/8.075

Mange kvm for pengene

Grønager 25

Lys villa som løbende er vedligeholdt med bl.a. vinduer og døre, naturgasanlæg og ny flot stue. Tilbyder bl.a. 6 gode værelser, flot nymoderniseret stue og rummeligt spisekøkken.

Åbent hus Søndag 5/1 14.00 - 14.30

Sagsnr: 43231110 Kontant: 2.395.000 Udbetaling: 120.000 Brutto/netto: 13.876/12.664 Alt. brt/nt: 6.172/6.406 Bolig/kld: 180/81 Grund: 865 Rum/stuer: 7/1 Opført: 1970/1990 Energimærke: C

Moderne rækkehus på 113 kvm

Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

172 807 5/1 1989 D

Gevninge Grønager 52

Stor villa med plads til hele familien. Flot beboelse på 169 kvm. + 169 kvm. velindrettet underetage til teenageren og hobbyaktiviteter. Stort nyere og lyst køkken/alrum. 4 vær. Sagsnr: 43231065 Kontant: 2.490.000 Udbetaling: 125.000 Brutto/netto: 14.521/13.211 Alt. brt/nt: 6.492/6.690 Bolig/kld: 169/169 Grund: 831 Rum/stuer: 5/1 Opført: 1970 Energimærke: D

Attraktivt beliggende vinkelvilla

Villa fra 2001 med god planløsning

Åbent hus

Åbent hus

Åbent hus

Søndag 5/1 15.00 - 15.30

Søndag 5/1 10.30 - 11.00

Søndag 5/1 11.15 - 11.45

Gevninge

Osted

Osted

Rækkehus med attraktiv beliggenhed i nyere udstykning i Gevninge. Rummelig indretning uden spildplads: Køkken/alrum og stue, 2 børnevær, sovevær. m. walk-inn, 2 lyse badevær.

Lys og velholdt villa. Godt indeklima via naturgas- installation og genveksanlæg. Gulvvarme i hele villaen. 4 vær og 2 badevær. Dejligt køkken/alrum. Flot tilstandsrapport.

Flot vinkelbygget gulstensvilla på 157 kvm. med afvalmet tag med super god beliggenhed. Rigtig god indretning med stort køkken-alrum, stor stue, 4 værelser og 2 badeværelser.

Byager 11

Flintebjerg 15

Sagsnr: 43231072 Kontant: 2.085.000 Udbetaling: 105.000 Brutto/netto: 12.121/10.982 Alt. brt/nt: 5.533/5.614

Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

113 339 4/1 2008 B

Sagsnr: 43231016 Kontant: 2.185.000 Udbetaling: 110.000 Brutto/netto: 11.756/11.238 Alt. brt/nt: 4.653/5.469

Roskilde, Lejre & Bramsnæs Statsautoriseret ejendomsmægler

Flintebjerg 19

Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

Ege Roskilde Hersegade 18 4000 Roskilde 4000@eges.dk

131 747 5/1 1998 C

Ege Lejre Bygaden 18 A 4320 Lejre 4320@eges.dk

Sagsnr: 43231073 Kontant: 2.650.000 Udbetaling: 135.000 Brutto/netto: 14.302/13.063 Alt. brt/nt: 5.761/6.127

Ege Bramsnæs Bygaden 18 4070 Kirke Hyllinge 4070@eges.dk

Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

157 864 5/1 2001 C

Tlf: 70 29 90 90


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

14 MUSIK TORSDAGSKONCERT I HVALSØ Torsdag den 9. januar kl. 19.30 Intens og medrivende klaveraften med Tanja Zapolski. Sted: Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12. Entré: 75 kr UDSTILLINGER MIG OG MIN FAMILIE Lørdag den 14. december til lørdag den 11. januar kl. 10.30-12 Børneudstilling 14. december - 11. januar. Sted: Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53. (G) FOREDRAG ”DA SPANIOLERNE KOM TIL DANMARK I 1808” Tirsdag den 7. januar kl. 13.30 Den kendte foredragsholder Eskild Vagn Olsen vil fortælle om spaniolernes indflydelse på det danske samfund i 1808 og eftertiden. Der serveres kaffe/te og kage undervejs i foredraget. Sted: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1. Entré: 30 kr FROKOSTMØDE 2. FREDAG I MÅNEDEN Fredag den 10. januar kl. 11-13 Foredrag og billeder fra en tur i New Zealand. Ved Camilla Donovan fra Osted. Camilla er dirigent i koret ”Disqant” og organist i Osted/Allerslev (tidligere Kornerup) - men er også en spændende fortæller. Desuden frokost à 20 kr. Sted: Herslev Gl. Præstegård, Herslev Bygade 6A. (G)

Lejre Kommunes oplevelseskalender præsenteres af:

KIRKELIGE HANDLINGER GUDSTJENESTE VED MARIANNE NICOLAISEN KRISTENSEN Onsdag den 1. januar kl. 14 Nytårsdag. Sted: Glim Kirke, Glimvej, Glim. GUDSTJENESTE VED MARLENE SIGH Onsdag den 1. januar kl. 16 Nytårsdag. Sted: Kornerup Kirke, Ravnshøjvej 7B, Kornerup.

i samabejde med:

GUDSTJENESTE VED MARIANNE KRISTENSEN Onsdag den 1. januar kl. 16 Nytårsdag. Sted: Osted Kirke, Byvejen 28A, Osted.

LEJRE KOMMUNE

LØRDAGSKLUBBEN Lørdag den 4. januar kl. 1417 Temaer som Wagner, Kierkegaard, sang og musik kommer under behandling i LørdagsKlubben. Her kan man også vælge at deltage i noget af ef-

KULTUNAUT

termiddagens program, eller tage det hele med. Sted: Stalden - Osted Sognegård, Byvejen 30 A, Osted. GUDSTJENESTE VED POUL JOACHIM STENDER Søndag den 5. januar kl. 09 Helligtrekongers søndag. Sted: Hvalsø kirke, Hovedgaden 17A. GUDSTJENESTE VED MARIANNE NICOLAISEN KRISTENSEN Søndag den 5. januar kl. 09 H3K. Sted: Rorup Kirke, Rorupvej 17. GUDSTJENESTE VED TORSTEN DAM-JENSEN Søndag den 5. januar kl. 10.30 Sted: Allerslev Kirke, Lejrevej 17, Allerslev. GUDSTJENESTE VED POUL JOACHIM STENDER Søndag den 5. januar kl. 10.30 Sted: Kirke Saaby Kirke, Bogøvej 8 A. BØRNE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE VED MARIANNE NICOLAISEN KRISTENSEN Søndag den 5. januar kl. 10.30 H3K. Spejdernes Nytårsparade til familie- og børnegudstjenesten. Sted: Glim Kirke, Glimvej, Glim. GUDSTJENESTE VED DORTE PEDERSEN Søndag den 5. januar kl. 17 Med Trio til tiden. Sted: Rye Kirke, Ejbyvej 12, Rye. MØD DEN NYE PRÆST FRA RYE-KIRKESONNERUP Onsdag den 8. januar kl. 09.30-11 Dorthe Pedersen. Sted: Den gamle skole, Bogøvej 3. BIBELSTUDIEKREDS Onsdag den 8. januar kl. 1416 Johannesevangeliet. Sted: Den gamle skole, Bogøvej 3. STILLE- OG MEDITATIONSGUDSTJENESTE VED ANNE BIRGITTE SPANGSBERG Onsdag den 8. januar kl. 17 Pitstop for sjælen. Sted: Hvalsø kirke, Hovedgaden 17A. NYTÅRSBRUNCH Fredag den 10. januar kl. 09 Sted: Kirke Hyllinge Kirke, Kirkevej 56.

Se mere om arrangementerne på oplevlejre.dk

Anton Kofoed Hansen (siddende) fandt løsningen på sine overvejelser om uddannelse hos Gro Akademi. Her ses han sammen med Henrik

Anton fandt løsningen En ulykke satte en stopper for Antons landbrugsuddannelse. Et praktikophold i Gro Akademi satte ham på sporet af en ny uddannelse. Af Palle Bruselius

22-årige Anton Kofoed Hansen kom den 12. august til Sjælland efter, at hans landbrugsuddannelse var kuldsejlet på grund af en ulykke. En knæskade gjorde udslaget. Anton var kommet igennem grundforløbet og var halvvejs igennem uddannelsen, da han mistede jobbet på grund af skaden. På Sjælland landede han i Smidstrup hos gode bekendte. En nabo, kunstneren David Lewis, tog ham med på

besøg i Gro Akademi på Hvalsø Station. Det var den 27. september. Dermed var kontakten til Gro skabt og den 1. december blev han virksomhedspraktikant hos Gro. I realiteten opholdt han sig hos gro lige siden det første besøg. - Jeg har malet og tegnet meget her (manga-tegninger), lige som jeg har deltaget i malerarbejde i rummene, har sat lamper op og været med til at servere pendlerkafffe om morgenen i kaffesalget i tilbygningen til stationen. Anton, der kommer fra Bornholm, har altid gerne villet arbejde med jord og planter. På Bornholm var der dog ikke så mange fremtidsmuligheder, syntes Anton. - Efter ulykken vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle, fortæller Anton.

- Men Ulla Höcky her på Gro fik sparket mig den rigtige vej, tilføjer han. Den rigtige vej er en uddannelse som væksthusgartner. Uddannelsen varer tre et halvt år og finder sted på Jordbrugets Uddannelsescenter ved Aarhus. Anton har fået merit-overførsel på nogle af de ting, han allerede har været igennem i forbindelse med den afbrudte uddannelse, men har alligevel valgt at tage det hele til for at få tingene ind i den rette sammenhæng. - Måske taget jeg til udlandet for arbejde efter uddannelsen, siger han. Praktikantforløbet har man på Gro Akademi været glade. - Vi vil helt sikkert gerne hjælpe flere praktikanter i gang, siger Ulla Höcky.

Mød os på Facebook Facebook I Lejre Lokalavis


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

Rasmus Lyberth til Osted

Dagdrømmeri på film

Nu er der chance for at høre Rasmus Lyberth i Osted Kirke. Koncerten arrangeres af Osted og Allerslev Menigheder og Valgmenigheden. Der er gratis adgang. Publikum opfordres til at komme i god tid. Han akkompagneres af Kristoffer Jul Reenberg. Koncerten finder sted søndag d. 9. februar 2014, kl. 1617.30 i Osted Kirke, Byvejen 28A, Osted

Den spagfærdige Walter Mitty har i mange år arbejdet på Life Magazine og dagdrømmer konstant om at være en modig helt. Han er alt for genert til at invitere sin søde, kvindelige kollega Cheryl ud, og han bliver mobbet af næsten alle omkring ham, fordi han nu og da forsvinder ind i sine egne, vilde dagdrømme. Hovedrollen spilles af Ben Stiller. Hvalsø Bio fra d. 2. januar.

Et nyt år

Af Ivan Mott Enhedslisten de rød/grønne i Lejre

Enhedslisten i Lejre skriver lokalhistorie. På mindre end et år er det lykkedes aktive medlemmer at oprette en lokalafdeling, forøge medlemsskaren med 40 procent og opstille til kommunalvalget 2013 med en opbakning fra vælgerne, som vi kun kunne drømme om. Tak skal der lyde til alle, som har gjort det muligt for Enhedslisten som lokalafdeling at blive repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen og de aktive har givet hinanden håndslag på, at vi vil knokle den bagerste del af kroppen for dels at være synlige og klar holde fast i vores vigtigste politik områder; Nærdemokrati og åbenhed, genskabe livet i de mindste byer/lokalsamfund som efter en turbulent kommunalreform mange steder har åndenød og har brug for opmærksomhed, ikke mindst fra den nye kommunalbestyrelse. Alle borgere i Lejre kan til enhver tid henvende sig til Enhedslisten i Lejre med problemstillinger som vi kan tage hånd om. Ingen initiativer er for små, vi vil agere som borgernes vagthund, både i det kom-

Anlægsgartner

Alt i havearbejde udføres

Telefon: 6076 1025

4 Træfældning 4 Beskæring af træer og buske 4 Klipning af hæk inkl. oprydning 4 Pleje og vedligeholdelse af plænen

DV

ÆRK

! SPAR

FR

AG

KM-Haveservice

HÅN

munalpolitiske arbejde og lokalt hvor det er os muligt. Her er en af vores vigtigste opgaver i den kommende periode: Vi vil gå forrest i kampen for at få skabt en velfærds udvikling i Lejre kommune, grønne/bæredygtige beslutninger skal fortsat være pejlemærket. Herunder afviklingen af social dumpning, ikke bare i kommunal regi men også blandt de lokale virksomheder i Lejre. Vi ser i den sammenhæng en vigtig opgave at organiserer netværk der sammen med andre folkelige organisationer kan gå i dialog med kommunalbestyrelsen / Erhvervslivet. Vi skal sikre at kontrollen virker, med anstændige arbejdsforhold og overenskomster til følge. Der er al for mange grimme eksempler rundt i landet. Dem vil Enhedslisten i Lejre undgå og sikre, at der betales skat/moms og pension/feriepenge med mere efter gældende love og aftaler. Nedskæringer på ældreområdet er vi også blevet bekendt med i valgkampen, det skal der også ses efter, om ikke det kan gøres langt bedre, så de, der vitterlig har brug for hjælp og støtte, også får muligheden. Enhedslisten i Lejre er en bred sammensat gruppe, og vi håber derfor at kunne bidrage med mange solidariske og gennemarbejdede forslag i de næste fire år. Tak for tilliden. Tøv ikke med at kontakte os.

MALER

ER

LÆSERBREV

15

ADR

4 Renovering af plæne 4 Oprydning i haven 4 Snerydning 4 Glatførebekæmpelse

www.km-haveservice.dk

HEINE AUTO GEVNINGE • Service og reparationer af alle mærker ærker er • • • •

Klargøring til syn Udskiftning af autoruder Forsikringsskader Lånebil tilbydes

yde dig Vi kan tilb tedsregning, s rk æ v lån til din l 30.000 kr. op ti

V/PER HEINE CHRISTENSEN N Gevninge Bakkedrag 8 · Gevninge, 4000 Roskilde Tlf. 4640 2525 eller 2085 2945 www.perheine.dk · Mail: bilsalg@perheine.dk

Flemming R. Nielsen, Malermester

Telefon: 22 21 97 94 Web: www.malerenfrahvalso.dk Mail. maleren@melerenfrahvalso.dk

LAD HELLERE OS MALE! MURERMESTER

BRIAN HARDER MURERMESTER Vores speciale er

BADEVÆRELSER www.brianharder.dk

46 48 25 02 21 23 44 93

TRY HARD ER

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde · Fax 46 48 26 02 · brianharder@mail.dk

Aut. Kloakmester

BILSYN

Kloakering -i det åbne landskab...

Kontakt den lokale kloakmester

Vagn Nielsen 40 11 95 99

Booking saaBy 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

Stoppet kloak,regnvand, dræn,tømning af septic/trix/samletanke og m.m.

Slamsugning Højtryksspuling: Døgnservice!

Booking osted 46 49 19 70 Hovedvejen 180, Osted 4320 Lejre

www.saaby-bilsyn.dk

Entreprenør

SMEDIE

TRÆLLERUP SMEDIE & VVS Aut. VVS installatør

Arne Sørensen • Sanitet • Badeværelser • Centralvarme • Gasinstallationer • Varmepumper • Vandværker

Landbrugsarbejde, Vinterservice, Grønservice, Jordarbejde, Vejhøvl, Nedrivning

Borrevejlevej 4·B, Gevninge

Mobil 21 22 73 11

Entreprenør Verner Vincents · Tlf: 21 76 92 47 / 46 40 36 46 · www.ostervang.dk · Fredriksdalsvej 5 · 4070 Kr.Hyllinge

Anlægsarbejde

VVS

Den lokale autoriserede VVS & Gas Installatør

Tlf. 46 48 02 74 • Mobil 40 53 18 69 • Badeværelser • Centralvarme

• Blikkenslagerarbejde • Sanitet • Gasinstallation

Nørregårdsvej 26 · 4320 Lejre · Mail: vvs@nifa.dk · www.nifa.dk Elektriker

AUT. EL-INSTALLATØR

Søren Andersen har tidligere været ejendomsmægler med hjemmebane i Roskilde, og han ser frem til igen at møde folk i og omkring Roskilde. På området med handel af landejendomme vil butikkerne fremover markedsmæssigt kunne tilbyde endnu større berøringsflade, og det vil fortsat være Finn Nejstgaard, der hovedsagligt varetager dette område.

lsø fra Hva

Autoreparatør

EDC Hvalsø udvider EDC Hvalsø udvider med en endnu en boligbutik beliggende i Ringstedgade i Roskilde. Dette sker for at forøge synligheden og give bedre service i det nu igen spirende ejendomsmarked. Samtidig indtræder Arthur Højgaard som medejer af begge EDC butikker, og der sker navneændring til EDC Trio Hvalsø. Arthur Højgaard driver i forvejen ejendomsmæglerforretning fra adressen Ringstedgade og denne butik skifter navn til EDC Trio.

N E R E MAL

Per Hollænder Rorupvej 19 4320 Lejre Tlf. 40 89 52 33 www.perhollaender.dk Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler EDB netværk • Nyt og reparationer udføres

• Ring til Lejre Lokalavis på 20 75 08 08 og få en professionel annoncesnak. Vi er klar med gode råd, vejledning, enestående design og attraktive priser.


LEJRELOKALAVIS 30. DECEMBER / 31. DECEMBER 2013/2014

Svogerslev Centret KUN TIL GÆLDER IRSDAG OG MED T MBER ECE DEN 31. D KL. 15.00

Coca Cola, Fanta Orange, Carlsberg Sport, Sprite eller Tuborg Squash Flere varianter. 150 cl. +pant

Carlsberg Pilsner, Grøn Tuborg eller Tuborg Classic

KUN TIL GÆLDER IRSDAG OG MED T MBER ECE DEN 31. D KL. 15.00

30 flasker, 33 cl.+ pant. Afhentning.

MAX. 6 FLASKER PR. KUNDE PR. DAG

MAX. 3 KASSER PR. KUNDE PR. DAG

PR. FLASKE

FRIT VALG

10

95

FÅS IK K E M E R E M Ø RT

OKSEHØJREB Kom og få skåret din

95.Juicorganic Økologisk Æblemost eller Appelsin

GÆLDER D TIL OG ME LØRDAG U A R. D. 4. JAN

75 cl.

FRIT VALG

20.-

bøf af ægte krogmodnet Oksehøjreb fra Dansk Kødkvæg.

Mandag 30.12 & tirsdag 31.12 PR. 100 GR.

2 liter. + pant

29,95 EUROSPAR ØNSKER ALLE KUNDER ET RIGTIG GODT NYTÅR

PETER LARSEN KAFFE.

Pærer Cider GÆLDER D TIL OG ME LØRDAG U A R. D. 4. JAN

FRIT VALG

BLANDING 66. 400 GR.

GÆLDER D TIL OG ME LØRDAG U A R. D. 4. JAN

5.Ketchup eller Remoulade GÆLDER D TIL OG ME LØRDAG U A R. D. 4. JAN

800/900 gr.

FRIT VALG

10.-

PR STK.

20.ÅBNINGSTIDER:

Alle dage 8.00 - 20.00

EuroSpar Svogerslev v. Steen og Dorthe Olsen · Svogerslev Hovedgade 78 · 4000 Roskilde Tlf. 46 38 30 32

Tilbuddene gælder fra onsdag den 11. december til og med lørdag den 14. december 2013 eller så længe lager haves.

16

Lejre lokalavis uge 01 2014  
Lejre lokalavis uge 01 2014  
Advertisement