Page 1


II


Inhoudstafel

EDITORIAAL ....................................................................................................................................  IV   DE  PRAESES  SPREEKT  ......................................................................................................................  VI   UW  PRAESIDIUM…  .......................................................................................................................  VIII   BLANDIJN  VOOR  DUMMIES  ..........................................................................................................  XIX   LITTERAE  EX  PROVINCIIS  (1)  .....................................................................................................  XXXIX   CURSUS  WEST-­‐VLAAMS    ..............................................................................................................  XLII   VAKKEN  VAN  DE  1STE  BACHELOR    (1E  SEMESTER)  .........................................................................  XLIV   LAUDATIO  ET  ROGATIO  ...............................................................................................................  LVII   DIFFICULTATES  REGIMINIS  SCHOLASTICI  .......................................................................................  LIX   LITTERAE  EX  PROVINCIIS  (2)  ........................................................................................................  LXII   CULINARIA  .................................................................................................................................  LXIV   HOROSCOOP  ..............................................................................................................................  LXVI   PUELLA  RUMORIS  .....................................................................................................................  LXVIII   FUN  MET  MARC  BOONE  ...........................................................................................................  LXXIV  

 

III


Editoriaal   Beste  lezer,     Bereid je maar voor, want hier zijn we weer hoor! Om de wereld van verder verval te behoeden. om de mensen van ons volk te kunnen beïnvloeden. Om de kwaadaardigheid van liefde aan te tonen. Om dichter bij de sterren te kunnen komen! Steffi! En Pieter! Klassikaster is er sneller dan het licht, dus vecht als een man of geef je over en zwicht! KK, ogen dicht!

IV

Allereerst  willen  we  je  verwelkomen  in  de  Klassieke  Kring.  Of  dit  nu  je   eerste   Klassikaster   ooit   is,   of   je   al   jarenlang   trouw   zweert   aan   hét   tijdschrift  voor  Taal-­‐‑   en  Letterkunde:  Grieks  en/of  Latijn,  we  wensen  je   (opnieuw)   een   academiejaar   vol   succes   in   werk   en   leven   en   bovenal   lustig  leesplezier.     Dit   jaar   maken   wij,   Steffi   en   Pieter   het   mooie   weer   in   de   Klassikaster.   Vorig   jaar   werd   de   vormgeving   van   Klassikaster,   met   dank   aan   de   klassimasters   en   creapraesessen   van   vorige   jaar   helemaal   vernieuwd.   Dit   jaar   zetten   we   die   vernieuwing   verder   met   (alweer)   een   nieuwe   reeks  interessante  artikels,  reportages,  tips,  recensies  en  zelfs  een  aantal   interviews  over  het  leven  van  een  classicus  op  of  naast  de  Blandijn.    Ook   poëzie,  proza  en  fotografie  van  leden  krijgen  weer  een  plaats.       Nieuw   dit   jaar   is   ook   het   online   gaan   van   Klassikaster.     De   digitale,   doorbladerbare  versie  wordt  elke  maand  verzonden  naar  de  KK’ers  op   Erasmus.  Later  kan  iedereen  het  archief  online  raadplegen.        


Via Facebook   (http://www.facebook.com/klassikaster)   kan   je   het   geschreven   verhaal   online   verder   zetten   met   jouw   opinies,   tips,   aanvullingen...  De  beste  reacties  worden  gepubliceerd.     Via   Twitter   (http://www.twitter.com/klassikaster)   houden   we   je   tussen   twee   edities   van   Klassikaster   op   de   hoogte   van   nieuwtjes,   interessante   websites,   websites   en   ander   leuks   waarvan   we   denken   dat   jij   het   moet   weten.       Bovendien   kan   je   via   deze   kanalen   en   het   gekende   emailadres   (klassimaster@klassiekekring.be)   je   eigen   bijdrages   inzenden.   We   zijn   altijd   op   zoek   naar   mensen   die   willen   meewerken.   Klassikaster   wil   immers  een  forum  zijn  voor  alle  leden.       Eerstebachelors  vinden  in  deze  Klassikaster  een  ware  opstartgids  om  aan   hun   studententijd   te   beginnen.   In   de   volgende   pagina’s   vind   je   onder   meer   een   rondleiding   door   de   faculteit   (p.   12),   een   voorstelling   van   de   vakken  en  professoren  in  het  eerste  semester  (p.  44),  en  het  belangrijkste   van  al:  dé  partykalender  van  Gent.  Kortom  alles  wat  je  nodig  hebt  om  dit   semester  op  alles  te  slagen.     Oudere  lezers  zullen  ons  vast  vergeven  dat  we,  zoals  de  traditie  dat  wil,   een  groot  deel  dit  eerste  nummer  hebben  gewijd  aan  de  eerstebachelors.   Ongetwijfeld   vind   je   in   onze   gids   toch   nog   enkele   leuke   details   in   die   je   was   vergeten.   Je   krijgt   van   ons   wel   de   voorstelling   van   het   praesidium     (p.  8),  brieven  van  verre  vrienden  (p.  34  én  p.  64)  je  horoscoop  van  deze   maand  (p.  64)  en  een  nieuw  vervolgverhaal,  Puella  Rumoris  (p.  66)  Vanaf   de  volgende  editie  vind  je  zeker  weer  alle  vertrouwde  rubrieken.         Dan  rest  ons  niet  meer  behalve  jullie  veel  leesplezier  te  wensen.       Cui dono lepidum novum libellum arida modo pumice expolitum?     -­‐‑  Catullus,  Carmen  1  

V


De praeses  spreekt   Een  nieuw  academiejaar  betekent  ook  een  nieuwe  praeses.  Wie  hem  nog  niet   kent,  ’t  is  Nickske*.  In  deze  eerste  Klassikaster  richt  hij  zich  in  zijn  kort  betoog   tot  de  nieuwe  en  oude  leden  over  wat  de  Klassieke  Kring  voor  hem  betekent.     Geachte  lid  van  de  Klassieke  Kring,   Vanaf  dit  jaar  zal  ik  alles  wat  de  Kring  betreft  in  goede  banen  trachten  te   laten   leiden.   Dit   doe   ik   uiteraard   niet   alleen,   want   ik   heb   een   uiterst   gemotiveerd   praesidium   achter   me   staan.   Ik   kijk   alvast   enorm   uit   naar   het   komende   jaar   en   ik   hoop   dat   ik   in   mijn   rol   als   praeses   jullie   academiejaar  ook  wat  kan  opfleuren.  Ik  zou  het  graag  kort  houden,  ook   al  wordt  er  mij  vaker  wel  eens  gezegd  dat  ik  alles  te  lang  en  uitgebreid   uitgelegd  probeer  neer  te  schrijven.  Ik  ga  mijn  best  doen.  

… tot  de  eerste  Bachelors.  

VI

Ik wil  me  eerst  persoonlijk  tegenover  de  eerstejaars  richten.  Welkom,  en   gefeliciteerd   met   het   kiezen   van   deze   geweldige   studierichting.   Ik   herinner  me  nog  goed  dat  ik  in  mijn  eerste  jaar  een  editie  van  dit  boekje   in  handen  nam  en  niet  echt  veel  begreep  van  wat  erin  stond.  Dit  wil  ik   zeker  vermijden  voor  jullie,  en  het  feit  dat  jullie  dit  al  lezen,  vind  ik  op   zich  al  geweldig.  Alleen  daarmee  verdienen  jullie  zeker  al  mijn  aandacht   (ik   ben   dus   inderdaad   weer   alles   te   uitgebreid   aan   het   zeggen,   maar   foert!).  Ik  wil  dat  de  Kring  voor  jullie  echt  een  thuis  kan  zijn.  Het   kan  heel  gemakkelijk  een  plek  zijn  waar  je  niet  alleen  nieuwe   mensen   uit   je   eigen   jaar   leert   kennen,   maar   ook   wat   ouderejaars.  De  Kring  moet  je  zeker  niet  beschouwen  als  een   gigantische   groep   mensen   waarin   jij   als   één   individu   in   wegvalt.   Het   is   een   groep   van   hechte   vrienden   waarbij   er   ieder   jaar   opnieuw   vele   mensen   bij   komen,   en   jullie   zijn   zeker   uitgenodigd   (ik   besef   dat   dit   wat   kinderachtig   klinkt,   maar   het   brengt   de   boodschap   wel   over).  

Kersverse praeses Nick Brantegem en zijn first lady Ismaëlla.

*Sorry voor het flauwe woordgrapje, Nick.


Wij zijn   uiteindelijk   niet   zo’n   grote   studentenvereniging,   waardoor   dit   echt  nog  mogelijk  blijft.       Naast   het   leren   kennen   van   mensen   is     de   Kring   natuurlijk   ook   een   geweldige   manier   om   in   het   jaar   ook   wat   leuke   dingen   te   doen,   en   dat   met   mensen   die   alvast   zeker   één   gemeenschappelijke   interesse   hebben   (niet   dat  onze  activiteiten  iets  te  maken  hebben  met  wat  we  eigenlijk  studeren,   of  toch  niet  vaak).  Ik  hoop  dat  jullie  allemaal  elkaar  leren  kennen  en  jullie   geweldig  zullen  amuseren  dit  jaar.  En  als  de  Klassieke  Kring  daarbij  kan   helpen,  dan  doet  ze  dat  zeer  graag.  Daarnaast  biedt  de  Klassieke  Kring  op   haar   website   ook   heel   wat   studiehulp   aan,   en   is   het   kennen   van   enkele   ouderejaars   daarin   ook   altijd   een   voordeel.   Of   het   nu   om   taken   gaat,   tussentijdse  testen  of  examens,  de  mensen  die  deze  zaken  zelf  al  hebben   meegemaakt,  kunnen  je  daar  vaak  enorm  mee  voorthelpen.  Dat  is  iets  dat   ik   ook   zelf   heb   opgemerkt   als   eerstejaars,   nl.   dat   je   er   alleen   vaak   niet   geraakt.  Wij  zijn  er  dus  zeker  ook    om  jullie  te  helpen.  Hier  ga  ik  het  bij   houden,  ik  hoop  velen  van  jullie  te  zien  op  onze  kennismakingsactiviteit  op   woensdag   23   oktober   in   Café   Zodiac.   Dit   is   een   activiteit   speciaal   voor   jullie   eerste   bach’ers   om   elkaar   wat   te   leren   kennen   en   ook   wat   ouderejaars   o.a.   vanuit   het   praesidium   zelf,   dit   met   toffe   spelletjes,   bier,   cola  (of  wat  je  ook  graag  drinkt),  gezelligheid  en  zo  voorts.  Daarna  gaan  we   verder  met  een  wijd  aanbod  aan  activiteiten:  sport,  cultuur,  eten,  cantussen,   fuiven   en   zo   veel   meer   komen   allemaal   aan   bod.   Tot   dan.    

… tot  iedereen.   Zoals  ik  al  zei,  wil  ik  het  kort  houden.  Omdat  dit  net  niet  gelukt  is,  moet   ik  wat  goedmaken.  Dat  gaat  hier  dan  ook  beter  lukken  omdat  ouderejaars   me   normaal   al   zeker   een   beetje   kennen,   en   ik   moeilijk   meer   kan   zeggen   dan   dat   ik   hoop   dat   het   echt   een   enorm   tof   jaar   gaat   worden   (nu   ben   ik   alweer   vrij   uitvoerig   bezig).   Ik   ga   mij   hoe   dan   ook   enorm   voor   de   KK   inzetten   en   voor   jullie,   en   hier   laat   ik   het   nu   echt   eens   bij.   Ik   hoop   om   jullie   allemaal   spoedig   “terug”   te   zien,   iedereen   is   welkom   op   de   kennismakingsactiviteit  en  uiteraard  alles  wat  daar  nog  op  volgt.         Tot  binnenkort,  jullie  niet  zo  bondige  praeses  Nick  

VII


Uw praesidium…   Ook  dit  jaar  heeft  de  Klassieke  Kring  enkele  gekken  gevonden  die  willen   instaan  voor  de  organisatie  van  een  spetterende  academiejaar.  Zij  maken  voor   jou  de  lekkerste  gerechten,  organiseren  de  leukste  fuiven  en  sportfestijnen,   creëren  de  beste  Klassikasters  en  de  mooiste  affiches  en  zorgen  voor  het  reilen   en  zeilen.  We  stellen  ze  voor  in  willekeurige  volgorde.  Alvast  een  ongemeende   sorry  aan  de  mensen  die  hier  een  saaie  opsomming  hadden  gewenst  J     Naam  en  bijnaam:  Nick  Brantegem,  “de  praeses”   zal  dit  jaar  wellicht  mijn  bijnaam  worden.   Functie:  praeses   Richting:  Latijn-­‐‑Engels  (master)   Geboortedatum:  24/01/1991   Favoriete   KK-­‐‑activiteit:   Cantus,   Baseball   (al   dan   niet  met  jenever)  …  

Lievelingsplaats in   Gent:   De   gang   aan   lokaal   2.41   (de  Klassieke  Gang,  nvdr.)   Blandijnliefde:  Ismaëlla  Tanghe,  die  heb  ik  daar  toch  leren  kennen  …   Maar  ook  jou  ben  ik  niet  vergeten  hoor,  je  weet  wel  wie  je   bent  …     Levensmotto:  Try  to  take  everything  one  day  at  a  time. Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  overleven,  de  Kring  een   mooi  jaar  geven   Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):    Als   iemand  eens  wil  spreken  over  eender   welk  onderwerp  met  iemand,   spreek  me  eens  aan.  Ik  zal  mijn   best  doen.    

VIII


Naam en  bijnaam:  Sarah  Levecque,  maar  ik  reageer   het  best  op  een  deftig1  uitgesproken  ‘LEVEK’   Functie:  vicepraeses   Richting:  Latijn-­‐‑Frans  (3e  bachelor)   Geboortedatum:  27/04/1992   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  Dit  wordt  mij  nu  al  drie  jaar   gevraagd   en   ik   vond   dat   zo’n   verschrikkelijk   moeilijke  vraag.  Elke  activiteit  heeft  superveel  leuke   aspecten.  Maar  als  ik  dan  toch  iets  moet  opnoemen:   cantus,  fuif,  baseball,  Griekse  avond  …     Lievelingsplaats  in  Gent:  Latin  Quarter  (met  Steffi),   het  Zuidpark,  de  Kelder  van  de  Blandijn  bij  momenten…   Blandijnliefde:  Thorsten  Ries,  een  uiterst  knappe  (in  elke  zin   van  het  woord)  professor  van  Duitse  letterkunde!   Levensmotto:  DOE  E  KJI  ZOT/TOON  E  KJI  DA  JE  BJISTEN  ZIT    (in  het   Nederlands:  doe  eens  gek/toon  eens  dat  jullie  beesten  zijn)   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  In  de  eerste  plaats  zou  ik  graag  eens  het   totaal  van  mijn  herexamens  wat  verlagen.  En  voor  de  rest,  euh,  feesten  J   (en  nee,  dit  hoeft  geen  contradictie  te  zijn).     Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):     • West-­‐‑Vlaams  is  een  wereldtaal,  als  je  maar  volhardt.  Als  je  het  blijft   praten  ondanks  het  feit  dat  mensen  je  eerst  niet  begrijpen,  zul  je  vlug   genoeg  merken  dat  ze  je  op  den  duur  wel  verstaan!  Dus  volhouden  is   de  boodschap  (zeker  proberen  bij  onze  praeses).   • Efkes  serieus:  als  er  iets  is,  wij  zijn  er  voor  jullie  (oooooh!)   • VENI,  VIDI,  TIS  BERESJIEKI!            

1

’t Is beire!

Met ‘deftig’ bedoelt Sarah plat West-Vlaams.

IX


Naam en  bijnaam:  Pieter  De  Pauw.  Mijn   bijnamen  zijn  mij  onbekend.   Functie:  klassimaster  (2e  bachelor)   Richting:  Latijn-­‐‑Engels   Geboortedatum:  03/01/1993   Favoriete   KK-­‐‑activiteit:   Ik   vind   alles   wel   leuk,   maar   vooral   de   ongeorganiseerde   bijeenkomsten   voor   en   na   de   lessen   in   de   Klassieke  Gang  leuk,  de  activiteiten  uitlopen   (bvb   het   voetballen   om   3uur   ’s   nachts   na   de   eetactiviteiten)  en  natuurlijk  vind  ik  ook  -­‐‑hoewel  dat  uit  mijn  mond  voor   ouderejaars   misschien   sarcastisch   klinkt-­‐‑   cantussen   het   allerleukst.   Lievelingsplaats  in  Gent:  de  Blandijnberg  en  haar  bibliotheken,  mijn  kot   in  de  Jeruzalemstraat  en  Gents  talloze  sfeervolle  cafeetjes.  Ik  hou  ook  wel   van  de  kerken  in  Gent,  vooral  de  Sint-­‐‑Niklaaskerk  (Korenmarkt).   Blandijnliefde:  Ik  heb  regelmatig  wel  eens  een  crush,  maar  een  van  mijn   favoriete  professoren  zijn  Dr.  Katrien  Deroey,  de  Germaanse  strijdbijl  Dr.   Luc  De  Grauwe  en  Dr.  Sandro  ‘Faerie  Queene’  Jung.  En  vanzelfsprekend   neem   ik   ook   het   voorzitterschap   van   de   fanclub   van   Prof.   Dr.   W.M.   Verbaal  waar.   Levensmotto:  Durf  te  leven  en  te  denken  en  zie  alles  groots.  Bekijk  alles   vanuit  het  perspectief  van  de  wereld,  zonder  jezelf  te  verliezen.       Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  Mijn  ambities  zijn  soms  ongebreideld,   maar   ik   zou   dit   jaar   graag   slagen   voor   alle   vakken,   mijn   sluimerende   theater-­‐‑   en  poëzieplannen  uitwerken  en  inspirerende  mensen  ontmoeten   en  bijzondere  plaatsen  ontdekken.     Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):     • Wat  wil  ik  nog  kwijt?  Euhm,  mijn   vrijgezellenstatus?   • “Everyone  probably  thinks  that  I'ʹm  a   raving  nymphomaniac,  that  I  have  an   insatiable  sexual  appetite,  when  the  truth   is  I'ʹd  rather  read  a  book.”  –  Madonna  

X


Only one of us can be the real Imperator, Simon.

Naam  en  bijnaam:  Simon  ‘Imperator  Interretis’  Aerts   Functie:  webpraeses:  Pt.  3  (hence  the  imperial  title).   Richtingen:  De  restanten  van  een  Master  Latijn-­‐‑Engels  en  een   Postgraduaat  Grieks  (die  samen  netjes  60  studiepunten  vormen  dit  jaar).   Geboortedatum:  Ante  Diem  V  Kalendas  Novembres  MCMXC.   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  Eetactiviteiten  (om  nom  nom),  fuiven  (vooral  die   met  retromuziek),  de  KK-­‐‑reis.   Lievelingsplaats  in  Gent:  het  Forum  Blandinium!   Blandijnliefde:  Latijnse  (en  hopelijk  binnenkort   ook  Griekse)  Taalkunde.   Levensmotto:  Geniet  van  het  leven!  We  zijn  bij  de   laatste  generaties  die  dat  nog  deftig  gaan  kunnen   doen  op  deze  planeet.     Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  Mijn  thesis  acen   zodat  mijn  ambities  voor  het  volgende   academiejaar  uitkomen.     Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Je   studententijd  is  de  mooiste  tijd  van  je  leven.  Je   bent  eindelijk  onder  mensen  die  allemaal  dezelfde  passie  hebben  voor   klassieke  talen.  Die  mensen  vinden  zich  verenigd  in  de  Klassieke  Kring,   een  groep  vrienden  die  samen  genieten  van  hun  veel  te  korte  tijd  aan  de   Blandijn.  Aarzel  niet  om  de  KK  te  verkennen:  iedereen  is  welkom,  en   niemand  wordt  tot  wat  dan  ook  verplicht.  Schuif  bij  en  geniet  mee!   Naam  en  bijnaam:  Lien  Platteau   Functie:  Quaestor   Richtingen:  onbeslist  (master  twee  talen:   Latijn  &  Nederlands  of  een  taal:  Latijn)   Geboortedatum:  23  september  1991  (Happy   Birthday,  Lien!,  nvdr.)  

XI


Favoriete KK-­‐‑activiteit:  Euh,  ik  vind  cantussen  altijd  heel  tof,  maar  de   Griekse  avond  is  toch  ook  wel  echt  een  topper  en  de  rest  is   ook  wel  altijd  enorm  de  moeite.  Het  is  gewoon  te  moeilijk   om  te  beslissen.   Lievelingsplaats  in  Gent:  het  wandelpad  langs  de  coupure   aan  de  Verloren  Kost. Blandijnliefde:  Mijn  liefje  is  helaas  niet  van  de  Blandijn,   maar  soms  loopt  hij  er  wel  rond,  dus  dat  telt  ergens  wel.  Ik   heb  er  ook  wel  meerdere  liefdes  in  mijn  vrienden   Levensmotto:  Leven  kan  ook  zonder  een  motto,  denk  ik,  dus   doe  ik  dat  maar.   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  Veel  vakantie,  dat  mag  ook  tijdens   het  jaar  zijn  :p. Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Altijd  welkom   voor  een  babbel  (dat  valt  wel  onder  de  noemer  algemeen   nut,  denk  ik) Only one of us can be the real Pikachu, Chantal.

    Naam  en  bijnaam:  Sofie  “Poukki(chu)”  Van  Poucke Functie:  Feest   Richtingen:  Latijn  -­‐‑  Engels  (Ba  2/3)   Geboortedatum:  20  december  1992   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  Cocktailavonden,  feestjes  en  de   Griekse  Avond.   Lievelingsplaats  in  Gent:  mijn  kot,  de  Blandijnbuurt  en   de  buurt  van  de  Korenmarkt Blandijnliefde:  de  rijkelijk  gevulde  bibliotheken,  uiteraard  ;)   Levensmotto:  ’t  Komt  wel  goed.   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  Euh...    goede  punten  halen  zeker. Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Student  zijn  is  meer  dan   studeren  alleen.  Zeg  dat  ik  het  gezegd  heb.  

XII


Only one  of  us  can   be  real  cute,  Yann  <3  

  Naam  en  bijnaam:  Yann  ‘De  Koala’  Gryp     Functie:    bachelorpraeses   Richting:  Latijn-­‐‑Grieks  (Ba2)     Geboortedatum:  17/11/1993   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  Sport  –en   eetgelegenheden.  Duh.   Lievelingsplaats  in  Gent:  Gent  is  stad  der   steden.  Overal  behalve  de  Dampoort  dus.   Blandijnliefde:    de  menschen.   Levensmotto:  Persevere  and  Overcome.   U  ma  (inclusief  variaties).   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:     Studeren  en  zorgen  voor  een  goed,  warm  nestgevoel  bij  mijn  Eerstejaars.   Met  de  nadruk  op  ‘mijn’.   Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Te  veel  om  op  te  noemen.     Naam  en  bijnaam:  Silke  ‘Chillke/Bommie’  Bomberna     Functie:    alma  mater  /  cateringpraeses   Richting:  Latijn-­‐‑Engels  (Ba2)     Geboortedatum:  19/04/1993   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  Elke  activiteit  die   eindigt  in  een  dronken  Hanne  of  Heleen   Lievelingsplaats  in  Gent:  Mijn  kot  <3,  de   Blandijn.   Blandijnliefde:    warme  soep,  op  koude  dagen   en  Klaas  Willems   Levensmotto:  It’s  not  what  you  say   or  feel    that  makes  you  who  you   are.  It’s  what  you  do,  or  fail  to  do.   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:    Alleen  nadenken  als  het   echt  nodig  is.     Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Jon  Snow  <3  

XIII


Only one  of  us  can  be  the   real  Hannibal,  Hanne  

Naam  en  bijnaam:  Hanne  ‘Hannibal‘  Sturtewagen   Functie:  alma  mater  /  cateringpraeses   Richting:  BA2  Taal-­‐‑  en  letterkunde  Grieks-­‐‑Latijn   Geboortedatum:  05/04/1993,  13u30   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  Eetactiviteiten,  duh!   Lievelingsplaats  in  Gent:  de  Muide  (en  ook  wel  de   Klassieke  Gang)   Blandijnliefde:  broodje  tomaat-­‐‑mozzarella   Levensmotto:  “But  I  would  walk  500  miles,  and  I   would  walk  500  more…”   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  Welja,  iedereen   heerlijk  eten  voorschotelen  is  al  een  begin,  niet?   Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Tuuut  tuut   tutututuuuut  tutututuut  tuuuuuuuuut.    

XIV

Naam en  bijnaam:  Pauline  –  Paulientje,  Plinius   Functie:  scriba   Richting:  voorlopig  nog  onbekend:  ofwel  master  Latijn-­‐‑ Nederlands,  ofwel  master  Nederlands.   Geboortedatum:  30  september  1991   Favoriete   KK-­‐‑activiteit:   Cantussen,   jeneverbaseball,   galabal/bal   masqué,   cocktailavond,   de   Praagreis   van   vorig   jaar   en   alle   eetactiviteiten.   Eigenlijk   zo   ongeveer   alle   activiteiten  dus  :D.       Lievelingsplaats   in   Gent:   Bij   mooi   weer:   Trabla,   Blandijntuin  en  Abdijtuin.  Bij  elk  weer:  Kraaienest,  Amber,   cafetaria  van  de  Blandijn   Blandijnliefde:  Platonische  liefde  voor  de  vriendelijke   broodjesmevrouw  in  het  aquarium  en  prof  De  Boel  (INDOEUROPEES   <3).  Iets  minder  platonische  liefde  voor  mijn  vrienden  J     Levensmotto:  Stel  niet  uit  tot  morgen  waar  je  vandaag  van  kan  genieten.   En  ook  wel:  Hangovers  are  God’s  way  of  saying  you  kicked  ass  last  night  


Ambities voor   dit   (academie)jaar:   Eerst   en   vooral:   een   richting   en   de   bijhorende  vakken  kiezen.  Vervolgens:  genieten  van  mijn  laatste  jaar,  een   zwanenzang  en  een  thesis  schrijven.     Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):      Geniet  van  elk  moment  hier.   Dit  jaar  wordt  zo  mogelijk  nog  epischer  dan  vorig  jaar!         Naam  en  bijnaam:  Heleen,  Helleen,  of  vind  zelf   maar  iets  uit   Functie:  creapraeses   Richting:  Latijn  –  Grieks  (Ba2)   Geboortedatum:  26  mei  1993   Favoriete   KK-­‐‑activiteit:   eetactiviteiten,   cantussen,  fuiven,  cocktailavonden,   Lievelingsplaats   in   Gent:   de   gang   aan   2.41,   de   abdijtuin,  Silkes  kot,  …  gewoon  heel  Gent!   Blandijnliefde:  Laurent     Levensmotto:   genoeg   slapen,   feesten   en   sushi   eten     Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  meer  leren  en  slapen   Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  pas  op   voor  de  bachelorpraeses          

XV


Naam en  bijnaam:  Bert  ‘Horf’  Verschringel   Functie:  cultuurpraeses   Richting:  Vergelijkende  Moderne  Letterkunde   (Ma)   Geboortedatum:  19  september  1990   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  de  combinatie  catering-­‐‑ sportactiviteiten  (bvb  jeneverbasesball,  portoping-­‐‑ pong,  ricardrollerblading)   Lievelingsplaats  in  Gent:  Het  Salon,  Alex  Patatas   met  de  (bachelor)praeses,  Smidsestraat  179,  Trabla,  Bluesette.   Blandijnliefde:  Prof.  T’Sjoen,  de  broodjesmevrouw,  de  zetels  i/d  Kelder.     Levensmotto:  It  ain’t  no  sint  o  be  glad  you’re  alive.       Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  braaf  zijn   Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Doe  elke  dag   een  vers  slipje  en  eet  je  groentjes  op.    

Naam en  bijnaam:  Sien  Adriaensen  (een  bijnaam  heb  ik   naar  mijn  weten  niet)   Functie:  sportpraeses   Richting:  Latijn  –  Engels  (Ba  2)   Geboortedatum:  12  december  1993.  Niet  vergeten,  ik   verjaar  namelijk  nog  elk  jaar  op  12  december!  ;)   Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  cantus,  eetactiviteiten,   cocktailavonden,  sportactiviteiten  (uiteraard)   Lievelingsplaats  in  Gent:  de  Graslei   Levensmotto:  "ʺMake  every  day  a  happy  day"ʺ   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:  Een  goede  sportpraeses   zijn  voor  de  KK  en  geen  enkele  DT-­‐‑fout  maken.   Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  /    

XVI


Naam en  bijnaam:  Steffi  Seynaeve  (“seule”,   gereserveerd  voor  Bert  Verschingel  only)   Functie:  Klasimaster   Richting:  Latijn-­‐‑Nederlands  (Ma)   Geboortedatum:  26  juni  1991     Favoriete  KK-­‐‑activiteit:  Cantussen,   jeneverbaseball,  de  reis,  het  galabal…   Moeilijk  om  te  kiezen  eigenlijk!   Lievelingsplaats  in  Gent:  Tuin  van  de   Blandijn,  de  Latin  Quarter,  Kraaienest,     Blandijnliefde:    De  Melo  (nu  hij  hier  geen   les  meer  geeft,  kan  ik  dat  eindelijk   opbiechten  :D)   Levensmotto:  hmmmmmm,  ik  heb  er  niet   echt  één,  dus  gebruik  ik  altijd  van  die  superoriginele   als  “carpe  diem”.  Clicheetje,  maar  wel  waar!   Ambities  voor  dit  (academie)jaar:    De  Klassikaster   beter  laten  verkopen  dan  de  Story,  evenveel   genieten  van  dit  jaar  als  van  al  de  vorige  én   world  peace  :p   Boodschap  (al  dan  niet  van  algemeen  nut):  Aan  alle   eerstejaars,  jullie  zullen  je  geweldig  amuseren!  Je  zult  ervan   verschieten  hoe  snel  je  je  hier  thuis  voelt!    

 

XVII


Â

Helemaal klaar voor een bloedhete festivalzomer? KBC en Bloedserieus bereiden je nĂş al voor op een bloedhete festivalzomer. We geven namelijk maar liefst 500 combitickets weg voor Rock Werchter 2013. Yup, 500. Combitickets! Wat moet je daarvoor doen? Simpel: wij willen bloed zien. Jouw bloed. Kom tussen september en mei twee keer bloed (of plasma) geven op een bloedinzameling van Bloedserieus of het Rode Kruis. En geef het juiste antwoord op de wedstrijdvraag. Dat is alles. Wedden dat het bloody fantastic wordt? Inschrijven en meer informatie? Check www.kbc.be/rockwerchterinjebloed!


Blandijn voor  dummies   In  de  reeks  ‘Studentenleven  voor  dummies’  geven  de  zelfverklaarde  goeroes  van   het  Gentse  studentenleven  Steffi  en  Pieter  je  alle  tips  om  het  academiejaar  te   overleven.       ‘Hoe  overleef  ik  het  leven  op  en  rond  de  Blandijn?’  Het  is  jaar  op  jaar  de   vraag  die  elke  eerstejaars  zich  stelt  bij  het  aanvang  van  een  academiejaar.   Geloof  echter  niets  wat  anderen  je  gaan  proberen  wijs  te  maken:  vertrouw   enkel   de   Heilige   Drievuldigheid   van   de   Blandijn:   Steffi,   Pieter   en   je   Klassikaster.   Als   je   deze   raadgevingen   volgt,   garanderen   we   je   academiejaar  vol  plezier,  vriendschap,  avontuur,  met  helaas  ook  af  en  toe   hard  werken  en  afzien,  maar  bovenal  één  met  een  succesvolle  afloop,  met   goeie  punten.  Kortom  een  academiejaar  waar  jij  trots  op  kan  zijn  en  met   vele  goede  herinneringen  op  zal  terugkijken.      

Hoofdstuk I:  Geschiedenis  

Misschien beginnen  we  deze  survivalgids  best  met  een  korte  recapitulatie   van  de    geschiedenis  van  de  Blandijnberg.  Het  feit  dat  je  dit  nu  leest,   bewijst  dat  je  de  Blandijnberg  hebt  weten  te  trotseren.  De  berg  is  voor   fancy  aardrijkskundigen  eigenlijk  maar  een  heuvel  van  28  meter  hoog   maar  daar  heeft  de  fietsende  student  uiteraard  geen  boodschap  aan.     Het  Blandijnbergverhaal  begon  allemaal  in  Oudheid.  Nee,  écht  waar!  Ok   ja,   misschien   waren   er   al   wat   woningen   in   de     prehistorie,   maar   het   verhaal   komt   pas   van   de   grond   in   de   3e   eeuw   met   de   Romeinen.   Toen   Caesar   hier   de   barbaarse   stammen   had   veroverd,   bleek   dat   een   van   die   metaal-­‐‑wollen   truien   dragende,   goedlachse   Romeinen   een   beetje   was   verdwaald   in   dat   verre   Gallië.   En   ach,   hij   vond   de   blonde   vrouwtjes   en   lekkere  frieten,    bij  ons  in  Germania  best  nog  wel  goed,  dus  besloot  hij  te   blijven  in  Ganda.  Zelf  had  hij  die  berg  al  opgemerkt  en  hij  besloot  om  zijn   voetjes  droog  te  houden  zijn  riante  villa  op  dat  hoogste  punt  van  Gent  te   bouwen.  

XIX


Eeuwen later   werd   deze   locatie   het   schouwspel   van   een   dorp   dat   Sint-­‐‑ Pieter   genoemd   werd   en   eeuwenlang   wedijverde   met   het   verderopgelegen   dorp   met   de   naam   Sint-­‐‑Baafs.   In   die   tijd   besloot   Amandus   van   Gent,   de   bisschop   van   Maastricht,   Gent   wat   te   komen   volbouwen.   Naast   de   Sint-­‐‑Baafs-­‐‑kathedraal   en   wat   andere   kerkjes   bouwde  hij  de  Sint-­‐‑Pieters-­‐‑abdij  aan  -­‐‑jawel-­‐‑  het  Sint-­‐‑Pieters-­‐‑plein     Pas   tijdens   de   Franse   Revolutie   werden   de   twee   dorpen   samengesmolten   in   Gent.   Zeer   veel   religieuze   gebouwen   kwamen   onder  sloophamer  en  zo  ook  de  parochiekerk,  die  plaats  moest  ruimen   voor  een  groot  marsplein  dat  we  nu  kennen  als  het  Sint-­‐‑Pieters-­‐‑Plaats.   Die   ontruimingen   kwamen   voor   de   textielindustrie   van   Gent   net   op   tijd:   De   Blandijn   werd   een   drukke   arbeiderswijk   rond   de   fabrieken   (zoals   het   gebouw   van   studentenhuis   de   Therminal),   totdat   die   moest   wijken  voor  de  gebouwen  van  (in  chronologisch  volgorde)  het  Plateau-­‐‑ Rozier   complex,   het   Technicum   (waar   nu   de   Faculteitsbibliotheek   is   gevestigd)   de   Boekentoren,   het   HIKO   en   de   Blandijn,   allemaal   ontworpen  op  basis  van  plannen  van  Henry  Vandevelde.       We  willen  je  niet  langer  in  spanning  houden,  maar  het  zou  een  schande   zijn   om   niets   over   de   geschiedenis   van   de   Blandijngebouwen   en   de   studentenopstanden   te   schrijven.   In   de   jaren   ’20   van   de   vorige   eeuw   begonnen   de   eerste   studentenverenigingen   waaronder   de   VGK,   Germania   en   Romania   (de   voorlopers   van   Filologica   en   de   KK).   De   rol   van  deze  verenigingen  in  beide  Wereldoorlogen  in  het  verzet  was  van   cruciaal   belang:   vanuit   de   studentenverenigingen   werden   ondergrondse   vergaderingen   en   protesten   en   sabotage   tegen   de   bezetter   georganiseerd.   Ook   in   de   strijd   voor   de   vervlaamsing   van   de   Universiteit   en   tegen   de   verhoging   van   het   inschrijvingsgeld   zaten   de   voortrekkers   steevast   in   de   praesidia.   Strijd   zit   het   Blandijnvolkje   dus   wel  in  het  bloed.  De  trappen  van  de  Blandijn  maakten  dan  ook  talloze   revoluties  mee.      

XX


Van bij  de  opening  (1959)  had  de  Blandijn,  ook  alle  elementen  in  huis  om   uit   te   groeien   tot   het   geëngageerde   bastion   van   de   Rijksuniversiteit.  Ten  eerste  had   het   gebouw   het   grootste   auditorium   (tot   de   bouw   van   het   auditorium   Leon   De   Meyer   in   het   UFO)   waar   ook   andere   faculteiten   lezingen   organiseerden   waardoor   de   Blandijn   het   kruispunt   van   ideeën  werd.  Bovendien  lag  het  complex  vlak  in  het  geografische  centrum   van   de   universiteit,   vlakbij   de   centrale   bibliotheek   en   het   rectoraat.   Bovendien  was  de  Gentse  faculteit  Letteren  en  Wijsbegeerte,  traditioneel   de   meest   geëngageerde   en   maatschappijkritische   faculteit   van   de   universiteit.     Het  duurde  dan  ook  niet  lang,  in  de  jaren  ’60  werd  eerst  zwaar  betoogd   voor  de  hoofdingang.  Studenten  stelden  kritisch  vragen  bij  de  autoritaire   en  afstandelijke  onderwijsvormen  van  de  universiteit  en  bij  het  eigenlijke   doel   van   het   academisch   onderwijs   in   navolging   van   mei   ‘68.   Bij   ons   in   Gent   barste   de   bom   in   maart   ‘69,   nadat   de   rector   verbood   illustraties   te   vertonen   bij   een   lezing   over   pornografie:   er   werd   betoogd,   er   werden   pamfletten  en  muurkranten  verspreid,  er  werden  informatietochten  naar   andere   faculteiten   en   nachtelijke   vergaderingen   op   de   Blandijn   georganiseerd.   Alles   escaleert   uiteindelijk   zodanig   dat   de   studenten   de   Blandijn   weten   te   bezetten   en   uitroepen   tot   ‘Studentoraat’.   Decaan   Van   Elslander  smeekte  de  studenten  het  gebouw  geweldloos  te  verlaten,  maar   slechts   een   aantal   studenten   gaf   hieraan   toe   (het   waren   er   geen   van   de   KK,  wees  gerust).  Uiteindelijk  liet  de  rector  de  Blandijn  omsingelen  door   de   Rijkswacht.   Die   laatste   meende   dat   ze   de   laatste   200   studenten   wel   gemakkelijk  zouden  kunnen  ontruimen.  Groot  was  echter  hun  verbazing   toen  ze  in  Aud.  E  het  tienvoud  daarvan  aantroffen.  

XXI


Uiteindelijk werd   het   protest   gebroken   en   werd   het   auditorium   gedurende   een   aantal   uren   geleidelijk   ontruimd   in   een   heel   gezellige   sfeer   met   gitaarspelen,   folkliederen   zingen   en   gezellig   samenzijn.   Very  hippie.     Ook   in   de   jaren   ’70   was   er   een   grote   studentenopstand   tegen   het   sterk   verhoogde   inschrijvingsgeld.   De   straten   rond   de   Blandijnberg   werden   een   waar   strijdtoneel  met  een  heuse  oorlogsvoering   tussen   de   protesterende   studenten   en   de   politiemacht.   Toen   kwam   het   niet   meer   tot   een   bezetting   van   een   week   maar   weer  werd  de  faculteit  omgeven  door  een   muur   van   rijkswachters   en   verschalkten   de   studenten   zich   in   auditorium   E   tot   Etienne   Vermeersch   kwam   onderhandelen  over  verzoening.       Dat   de   Blandijn   nog   steeds   zijn   oud   furie   kan   laten   opwakkeren   werd   duidelijk   toen   het  NSV  enkele  extreem-­‐‑rechtse  politici  had   uitgenodigd   voor   een   lezing   in   de   Blandijn.   Zowel   die   politici   als   de   NSV-­‐‑leden   geraakten   daar   slaags   met   een   bende   linkse   studenten.   7   oktober   2008   was   dan   ook   de   laatste  keer  tot  nu  toe  dat  we  politiesirenes  konden  horen  op  de  Blandijn   en   studenten   manu   militari   werden   verwijderd.   Leuk   detail:   Van   Cauwenberghe  kwam  die  dag  ook  de  gemoederen  bedaren,  maar  in  het   strijdgewoel  sneuvelde  de  bril  van  de  arme  heer  rector.       Tot  hier  de  VGK’er  in  ons  die  naar  boven  kwam.  

XXII


Hoofdstuk II:  Gids   Na   deze   korte   (of   eerder   uitvoerige)   historische   situering,   volgt   nu   hoofdstuk  II  van  ‘Blandijn  voor  Dummies’.  Toegegeven,  we  moesten  even   nadenken   hoe   we   deze   strikt   literaire   rondleiding   zouden   vormgeven,   maar  toen  een  didactisch  epos  te  moeilijk  bleek,  besloten  we  met  kaartjes   te   werken.   Mits   de   aanschaf   van   een   kompas   en   het   koppelen   van   de   nummertjes   op   de   onderstaande   plattegrond   van   de   Blandijn   aan   de   nummertjes   van   de   beschreven   locaties   zou   u   in   staat   moeten   zijn   ongeveer  door  te  hebben  waar  hetgeen  beschreven  wordt  zich  bevindt.          

Gelijkvloers   1.  TraBla  /  de  Hoofdingang  van  de  Blandijn     De   trappen   van   de   Blandijn   zijn   niet   alleen   het   toneel   van   strijd   en   revolutie   geweest,   maar   hebben   sinds   jaar   en   dag   ook   de   functie   van   ontmoetingsplaats.  Waar  je  ook  naartoe  gaat,  elke  goede  avond  begint  op   de  TraBla  (sommige  goede  avonden  eindigen  ook  weer  op  de  TraBla).  Bij   goed   zomerweer   is   het   geen   raar   zicht   om   er   een   sofa   vol   taal-­‐‑   en   letterkundigen   te   zien   staan,   bij   regenweer   wordt   er   gerookt   onder   een   paraplu.   Het   is   bovendien   voor   quasi   elke   Filologica-­‐‑activiteit   het   startpunt.  Misschien  lijkt  het  nu  wel  vreemd  om  /’trabla/  te  zeggen,  maar   wees   maar   zeker   dat   jouw   gsm   binnenkort   vol   “Trabla   20u?”-­‐‑berichtjes   gaat  staan.        

XXIII


XXIV


2. Trappenhal     Naast  de  inkomhal  met  de  antieke  automatische  schuifdeur  bevinden  zich   leslokalen   en   bureaus   van   assistenten.   In   het   bureau   onmiddellijk   rechts   naast  de  inkomhal  vind  je  de  Portier  (Tom  Goedertier).  Dat  is  te  zeggen,   hier  is  zijn  bureau.  Zelf  vind  je  hem  hier  zelden.  Meestal  zit  hij  buiten  te   roken   of   loopt   hij   ergens   rond.   Wachten   aan   zijn   bureau   is   enkel   voor   mensen   met   een   engelengeduld:   meer   dan   een   semester   moeten   staan   wachten  op  zijn  terugkeer  is  geen  uitzondering.  Je  hebt  hem  vooral  nodig   voor  het  binnenbrengen  en  afhalen  van  verloren  voorwerpen  (indien  die   al  teruggevonden  worden).   Voor   je   staat   de   grote   trappenhal   van   de   Blandijn   (die   je   nooit   gebruikt,   tenzij   er   geen   lessen   eindigen,   anders   wordt   je   vertrappeld   door   kuddes   pendelaars!).  Indien  je  naar  beneden  gaat,  kom  je  terecht  in  de  kelder  van   de   Blandijn   (verdieping   -­‐‑1),   die   toegang   geeft   tot   de   Kelder   van   de   Blandijn  (het  Mekka  van  de  Blandijn,  zie  verder).     3.  Aud.  A.     Dit   is   een   auditorium.   Naar   het   schijnt   worden   hier   lessen   gegeven.   Ongetwijfeld   meent   u   dat   dit   het   kleinste   auditorium   ter   wereld   is.   De   Blandijn   heeft   echter   twee   zulke   schatjes:   het   tweede   exemplaar   bevindt   zich  op  dezelfde  plaats  maar  twee  verdiepingen  hoger.     4.  Aud.  C.     Aud.  C  is  het  tweelingszusje  van  het  aanliggende  Aud.  D.  Om  verwarring   te  vermijden  heeft  men  geprobeerd  zoveel  mogelijk  dingen  in  een  andere   kleur   te   schilderen   dan   in   Aud.   D.   Beide   auditoria   zijn   voor   lessen   ook   toegankelijk  via  de  achterkant  vanaf  het  eerste  verdiep:  opnieuw  een  tip   bij   opstopping   aan   de   ingang   beneden,   want   voor   je   het   weet   zijn   alle   ‘goede’   plaatsen   achteraan   bezet.   Bij   examens   wordt   deze   route   minder   op  prijs  gesteld  .      

XXV


5. PC  Klas     Naast   de   trap   vind   je   de   toegang   tot   het   tweede   informaticawalhalla   van   de   Blandijn.   Het   eerste   was   het   PC-­‐‑knooppunt,   onder   de   bescherming  van  patroonheilige  Sint-­‐‑Hubertus,  tussen  de  zij-­‐‑ingang  en   het  HIKO,  dat  nu  echter  ontoegankelijk  is  wegens  de  bouwwerken.  De   hogepriesteres   van   Sint-­‐‑Hubertus,   Muriel   verhuisde   haar   houten   tempel  helaas  niet  mee,  maar  is  toch  vaak  te  vinden  in  het  PC-­‐‑lokaal.  Je   kunt  haar,  de  übersympathieke  Muriel.Vandenbosch  @  UGent.be  altijd   alles  vragen  over  de  aanwezige  ICT-­‐‑materialen.  Ze  doet  tevens  mee  aan   het   verzamelen   van   verloren   voorwerpen   (het   is   inderdaad   een   verloren  zaak  om  verloren  voorwerpen  terug  te  vinden,  want  ook  vele   professoren   en   bibliotheken   hebben   hun   eigen   lost   and   found).   Je   kan   daarvoor  op  haar  toestappen  of  de  vragenlijst  invullen  via  haar  website   (http://users.ugent.be/~mvdbosch/),   die   je   altijd   een   beetje   schuldig   doet   voelen   dat   je   niet   precies   weet   hoe   laat   en   waar   je   iets   verloren   bent.       Het   PC-­‐‑lokaal   een   zaal   vol   computers,   een   scan-­‐‑,   print-­‐‑   en   kopieerapparaat.   Soms   wordt   de   zaal   gereserveerd   voor   lessen.   Kijk   een   beetje   verder   voor   een   kopieerwerk-­‐‑startgids.   Tip   voor   de   zuinig   student:  vooral  kopieerwerk  uit  boeken  (cursorische  lectuur,  iemand?)   of   andere   prints   waar   veel   inkt   verbruikt   wordt   kan   dit   heel   handig   zijn.     Eerste   bachelor   en   nog   geen   geld   op   je   kaart?   Dat   wordt   meteen   een   uitstapje  naar  de  leeszaal  van  de  Boekentoren,  want  in  de  hele  Blandijn   kan  je  je  kaart  niet  meer  opladen.     6.  Aquarium  /  Cafetaria.     Het   Aquarium   is   het   koninkrijk   van   de   Blandijnbroodjesdames.   De   naam   is   –you   don’t   say-­‐‑   afgeleid   van   het   feit   dat   je   omgeven   wordt   door   glazen   wanden.   Hier   vind   je   de   goedkoopste   broodjes   van   de   omgeving  (inclusief  het  ecologisch  broodje  van  de  week),  lekkere  soep,  

XXVI


verse salad   bowls   en   warme   snacks,   zoals   worstenbroodje   en   ciabatta’s.   Kortom,   alles   wat   je   nodig   hebt   om   tussen   de   pauze   snel   je   honger   te   stillen.   Wat   ook   handig   is   (vooral   tijdens   de   algemene   vakken)   is   de   koffieautomaat:   voor   70   cent   blijf   je   ook   in   de   tweede   helft   van   de   les   wakker.  Je  vindt  trouwens  nog  een  exemplaar  in  de  gang  Aud.  C,  tussen   de  drank-­‐‑  en  snoepautomaten.       Wil  je  wat  van  dat  lekkers?  Snor  dan  snel  je  studentenkaart  of  die  van  een   vriend(in)  op  want  die  moet  je  zelf  scannen  aan  de  kassa.  Zoniet  betaal  je   extra,  tenzij  je  (als  mannelijke  student)  lief  lacht  naar  Tanja.  Kom  ook   altijd  langs  de  deur  dichtst  bij  de  cafetaria  binnen,  zo  schuif  je  meteen  aan   in  de  rij.       In  de  jungle-­‐‑achtige  setting  van  het  Aquarium  vind  je  ook  verschillende   tafels  waar  je  kan  studeren,  eten  en  bijpraten:  Blandijnstudenten,   assistenten  en  professoren  zitten  hier  broederlijk  naast  elkaar  met  een   kommetje  soep  en  een  broodje.  Aan  het  einde  van    het  Aquarium  vind  je   ook  een  reeks  computers.  Vanaf  deze  werkstations  kan  je  ook   documenten  afprinten  in  het  PC-­‐‑lokaal.  Je  kan  hier  gezellig  Facebook   checken,  maar  als  je  daarbij  wil  eten  of  drinken  is  dat  op  eigen  risico.     Aan   de   buitenkant,   op   de   glazen   wand,   worden   de   berichten   i.v.m.   de   uurregelingen  voor  je  groepsessies  ad  valvas  uitgehangen.  Daar  tegenover   vind   je   een   groot   prikbord   vol   spamreclame   maar   soms   ook   nuttige   berichten.  De  tweede  deuren  langs  weerzijden  leiden  naar  een  wenteltrap   waarmee   je   snel   de   kelder   of   het   eerste   en   derde   verdiep   kan   bereiken.   Het  is  echt  de  moeite  om  die  te  nemen  om  de  Blandijn  binnen  en  buiten  te   komen  als  je  kot  niets  langs  de  hoofdingang  ligt.     7.  Aud.  D.   Dit  is  een  auditorium.  Op  de  stoelen  en  tafeltjes  kun  je    genieten  van   artistieke  uitingen  van  medestudenten.  Aud.  D  is  het  tweelingszusje  van  

XXVII


het aanliggende  Aud.  C.  Terwijl  je  wacht  op  de  les,  kan  je  proberen  om   de  Blandijnkonijnen  te  spotten.     8.  De  tuin     In  de  zomer  zit  het  hier  vol  studenten  die  van  de  zon  willen  genieten.   De  ideale  plaats  om  ’s  middags  te  lunchen  of  snel  een  sigaret  te  roken   tijdens   een   springuur.   Volgens     een   oude   legende   huisvesten   de   struiken   enkele   Blandijnkonijntjes,   maar   die   tonen   zich   maar   zeer   zelden.   Wie   toegang   wil   tot   dit   aards   paradijs   dient   echter   eerst   het   grote  raadsel  van  de  Blandijn  op  te  lossen:  op  de  toegang  staat  immers   paradoxaal  genoeg  trekken,  terwijl  je  eigenlijk  moet  duwen.       9.  Studentenadministratie     Dit   is   de   place   to   be   voor   allerhande   officiële   documenten:   voor   een   Erasmusaanvraag,   het   indienen   van   medische   attesten   of   om   als   ambitieuze   student   nu   al   een   doctoraat   aan   te   vragen.   Het   is   echter   aangeraden  om  eerst  het  internet  af  te  zoeken  naar  mogelijkheden  om   deze   formulieren   online   in   te   vullen.   De   studentenadministratie   heeft   namelijk   een   hekel   aan   administratief   werk   en   al   zeker   indien   het   in   verband  met  studenten  is.     10.  Zij-­‐‑ingang     De  Trabla  is  de  hoofingang  van  de  Blandijn.  Dat  impliceert  dat  er  nog   een  ingang  is.  Dat  is  meestal  het  verzamelpunt  voor  de  KK-­‐‑activiteiten.   De  place  to  be  dus!  Wie  op  tijd  aan  2.41  staat,  kan  door  het  raam  Van   Vosselen  bewonderen,  vaak  al  rokend  en  koffie  slurpend.    

Eerste verdieping     Op  deze  verdieping  vind  je  weinig  interessants  tenzij  het  grote  lokaal   waar  de  meeste  doctorandi  klassieke  talen  worden  opgesloten  en  het   bureau  van  de  grote  W.M.  Verbaal  in  de  zijgang.    

XXVIII


Tweede verdieping     11.  Leslokaal  Klassieke  Talen  (2.41)     Welkom   thuis,   classicus.   Quasi   elke   les   Latijn   wordt   in   dit   leslokaal   gegeven:  waarom  dit  zo  is,  is  tot  heden  een  mysterie.  Ook  het  nut  van  de   kunstige,  met  rode  stof  beklede  blokken  tegen  de  muur  is  nog  steeds  een   onopgelost   raadsel.   Mensen   die   notities   nemen   op   hun   laptop   kunnen   best  vooraan  plaatsnemen  (het  voordeel  daarvan  is  dat  je  altijd  wel  plaats   hebt,  de  meest  gegeerde  plekken  zijn  die  achteraan).    Het  stopcontact  aan   de   tweede   rij   werkt   immers   niet,   enkel   de   stopcontacten   aan   de   bureau   zijn  in  werking.       12.  Vakbibliotheek  Klassiek  en  Postklassiek  Latijn     Net   naast   2.41   vind   je   de   bibliotheek   Latijn.   Je   vindt   er   alle   vertalingen   (ook  van  Griekse  teksten)  en  heel  wat  andere  nuttige  boeken  in  verband   met  de  studie  van  de  taal-­‐‑  en  letterkunde  van  Latijn.  Alle  vertalingen,  ook     die  van  Grieks  werken  zijn  hier  eveneens  te  vinden.     Rilke  zwaait  hier  normaal  de  plak,  maar  bij  haar  afwezigheid  kan  je  altijd   terecht   bij   Els   (van   Oudgriekse   Letterkunde).   Hou   er   rekening   mee   dat   niet   alle   bibliothecarissen   van   de   Blandijn   even   vaardig   zijn   in   de   talen   van  hun  bibliotheek.  Indien  je  haar  dus  vraagt  om  een  boek  op  te  zoeken,   spel  je  best  de  titel  en  vergeet  je  vooral  ook  de  spaties  niet  te  vermelden.   In  de  bibliotheek  mag  je  geen  tassen  of  rugzakken  meenemen,  maar  voor   de  rest  zijn  beide  dames  zeer  flexibel  in  de  reglementen,  indien  je  hen,  je   medestudenten  en  het  materiaal  respecteert.  Ook  voor  een  praatje  zijn  de   dames  altijd  te  vinden!    

XXIX


XXX


13. Vakbibliotheek  Oudgriekse  Letterkunde     Deze  bibliotheek  vind  je  in  een  zijgang,  voor  2.41,  het  walhalla  van  de   Classici!   Ze   is   samen   met   die   van   Latijn   een   van   de   laatste   letterkundebibliotheken   die   nog   niet   is   opgenomen   in   de   Faculteitsbibliotheek   (Rozier).   Dat   is   deels   doordat   deze   bibliotheken   zeer   oud   en   kostbaar   materiaal   bevatten.   In   Oudgriekse   Letterkunde   vind   je   van   8u30   tot   16u   de   immer   goedgeluimde   Els   Deloor,   de   sympathieke   en   praatgrage   bibliotheekdame.   Wie   haar   bib   regelmatig   bezoekt,   weet   dat   ze   regelmatig   vraagt   hoe   het   gaat   met   de   studenten   en  je  bijstaat  met  raad  en  daad  (maar  vooral  met  raad).  Hier  vind  je  ook   alle  referentiewerken  zoals  de  Pauly’s  en  de  atlassen.  Aan  de  gigantisch   grote  werktafel  is  het  altijd  heel  rustig  studeren.     14.  Het  Paard   Het  Paard  is  het  symbool  van  het  KMF.  Ze  hebben  dit  symbool,  dat  in   betere  tijden  het  nog  vleugels  had,  uit  een  sprookje  (classici  noemden  dit   een   mythe,   waarde   filosofen)   gehaald.   Good   Guy   Greeks   hadden   het   blijkbaar  in  dat  sprookje  over  een  roze  paard,  waardoor  ze  met  een  lelijk   holebi-­‐‑paard   opgescheept   zitten.   De   filosofen   plakken   er   hun   aankondigingen  op,  een  prikbord  is  vast  te  mainstream.  Hun  houterig   holebipaard   durft   al   eens   veranderen   van   plaats,   maar   sinds   de   vleugels  zijn  afgebroken,  blijft  het  meestal  rondfladderen  op  het  tweede   verdiep.     15.  Aud.  E.     Dit   is   een   auditorium.   Naar   het   schijnt   worden   hier   lessen   gegeven.   Ongetwijfeld  meent  u  dat  dit  het  grootste  auditorium  ter  wereld  is.  Er  is   echter   nog   een   groter,   in   het   midden   van   het   UFO,   dat   wordt   ‘Leon   De   Meyer’   genoemd.   In   auditorium   E   vind   je   inspirerende   teksten   tijdens   Wijsbegeerte   en   val   je   ongetwijfeld   meermaals   in   slaap   dit   semester.   In   het   midden   van   het   auditorium   bevindt   zich   een   vervormd   ruimte-­‐‑tijd-­‐‑ continuüm   waardoor   de   tijd   aan   de   linkerkant   en   de   rechterkant   anders   verloopt.   Wie   niet   kan   wachten   tot   het   einde   van   lessen,   kijkt   best   naar  

XXXI


links. Pessimisten   zullen   de   linkse   klok   meer   appreciëren.   De   oorzaak   wordt   nog   altijd   onderzocht,   maar   de   tijd   lijkt   vooral   tijdens   saaie   lessen   trager   voorbij   te   gaan.   Blijkt   ook   uitstekend   als   repetitieruimte   voor  onze  toneelstukken.     16.  Aud.  B.     Dit   is   een   auditorium.   Ongetwijfeld   meent   u   dat   dit   het   kleinste   auditorium  ter  wereld  is.  Aud.  A.  bevindt  zich  twee  verdiepingen  lager   op   dezelfe   plaats.   Om   verwarring   te   vermijden,   heeft   men   in   het   ene   auditorium  nog  minder  beenruimte  voorzien  dan  in  het  andere.  Helaas   is  het  onduidelijk  in  welk  van  de  twee  dat  nu  het  best  gelukt  is.      

Kelder Helaas  geen  plattegrond  van  de  kelder,  maar  dit  is  belangrijk  te  weten.   In   de   kelder   (met   kleine   K)   vind   je   leslokalen   (waar   ironisch   genoeg   vaak   archeologie   wordt   gedoceerd,   ondergronds),   toiletten,   parkeerplaatsen,  een  raar  lokaal  vol  duivenstront,  werkmannen,  het  kot   van  de  kuisvrouwen  en  de  uitgang  die  uitkomt  naast  de  Boekentoren.   Het   belangrijkste   van   alle   dingen   in   de   kelder   (met   kleine   K)   is   de   Kelder  (met  grote  K).  Hier  zitten  alle  studentenverenigingen  die  zo  cool   zijn   dat   ze   een   lokaal   hebben   gekregen.   Je   kan   hier   inschrijven   voor   activiteiten,   stucu’s   bestellen,   kaarten   voor   bals   en   fuiven   halen   en   natuurlijk  ook  sexy  praesidiumleden  checken.  En  hun  sympathisanten.     Rozier/Plateau     Als   toemaatje   kunnen   we   ook   vertellen   dat   er   iets   bestaat   dat   de   Rozier  heet.  Het  is  eigenlijk  de  naam   van   één   kant   van   het   gebouw   dat   bekend   staat   als   dé   Plateau   en   de   ‘burgies’   huisvest.   Ergens   vind   je   hier   de   bibliotheken   Engels,   de   vakgroepen   Hebreeuws,   Afrikaanse  

XXXII


talen en   Oosterse   talen,   een   PC-­‐‑knooppunt,   enkele   auditoria   en   een   faculteitsbibliotheek.   Er   zou   ook   een   talenpracticum   gelegen   zijn,   maar   niemand   heeft   dat   ooit   gevonden.   Wellicht   ergens   in   die   gang   met   de   bizarre  ‘two  minutes  with  ya  partnah’-­‐‑shouts   .       We   raden   je   ten   sterkste   aan   om   niet   onvoorbereid   dit   complex   te   betreden.  Het  team  van  ‘Plateau/Rozier  voor  Dummies’  doolt  er  nog  steeds   ergens  rond  op  zoek  naar  één  van  de  negen  uitgangen.  Het  groene  bordje   met  de  witte  pijl,  dat  sinds  jaar  en  dag  staat  voor  uitgang  is  daar  je  enige   kans  om  ooit  nog  uit  de  Rozier  te  geraken.  Voor  de  vrekken,  gierigaards   en  arme  luizen  is  een  tripje  wel  de  moeite,  de  goedkoopste  colaatjes  zijn   daar  te  vinden.       17.  Aud.  G     Elke   auditorium   met   een   letter   die   na   de   E   in   het   alfabet   komt,   bevindt   zich  in  de  Rozier.  Hier  zitten  naar  verluid  veel  Romanisten  die  verdreven   zijn  door  de  Germaanse  volkeren  die  de  Blandijn  inpalmen.  In  de  zomer   loopt  de  temperatuur  hier  best  wel  op.       18.  Faculteitsbibliotheek     We   hebben   eens   gehoord   dat   je   hier   boeken   over   letterkunde   kunt   ontlenen.   En   hete   mensen   kunt   bekijken   terwijl   ze   studeren.   Slimme   tip   om  indruk  te  maken.  Ga  met  je  vinger  de  ruggen  van  een  willekeurige  rij   boeken  af  en  herhaal  daarbij  telkens  een  fancy  term  of  een  obscure  auteur:   ‘Postmodernisme,  postmodernisme,  postmodernisme….’.  Je  kan  hier  ook   studeren   aan   één   grote   toog   of   in   een   klein   leeszaaltje   op   het   verhoog.   Volg  de  Faculteitsbibliotheek  ook  op  Facebook,  zij  posten  daar  regelmatig   leuke  nieuwtjes  en  foto’s  van  verloren  voorwerpen.    

  XXXIII  


XXXIV


Hoofdstuk III:  Studentenverenigingen     Op de Blandijn zijn er nog enkele studentenverenigingen actief. Omdat uw Klassimasters moeten toegegeven dat ze al eens graag ‘vreemdgaan’ naar een fuif van Filologica of een cocktailavond van VGK en er best hete bonken in de OAK zitten én omdat we soms, indien de gelegenheid daarom vraagt, onze krachten bundelen met al deze andere Blandijnkringen om de überstudentenkring Blandinia te vormen. Deze verzameling van de mogendheden ziet u al heel binnenkort, namelijk maandagochtend 24 september, na de les, aan het werk op het openingsevent van de Blandijn. Heel ‘interessant’ om daar al eens kennis te gaan maken met je medestudenten, een pintje te drinken of een danske te placeren. Studeren is en blijft immers teamwork ;-) FILOLOGICA is de studentenvereniging voor Taal- en Letterkunde en de officiële FK-kring voor onze opleiding. Er bestaan uitzonderingen, maar zowat elk lid van de Klassieke Kring is ook een lid van Filologica. Hoewel beide kringen het nu heel goed kunnen vinden met elkaar, kende de relatie tussen het Filologica en de KK een stormachtig begin, omdat de Klassieke Kring zich niet wou versmelten in het nieuw opgerichte Filologica voor de hele opleiding Taal-en Letterkunde, anders dan Romania en Germania. Ook intern werd de KK verdeeld door de kwestie en de conservatieve leden, die ijverden voor het behoud van de combo Latijn-Grieks streden tegen de progressievere leden, die wel voorstander waren van de ‘hybriden’, de naam die nogal smalend aan de studenten ‘1 klassieke, 1 moderne taal’ gegeven werd. Vandaag zijn er nog heel weinig Blandijnstudenten (hooguit een paar postgraduaatstudenten) die zich dit voorval herinneren en hebben het vorige en huidige KK- en Filopraesidium (en vele voor hen) en hun leden zich al op meerdere gelegenheden verbroederd. Hoewel de Klassieke Kring trots is op zijn eigenheid, zijn tradities, waarden en de belangen van de antieke talen, die vaak onder vuur liggen, wil verdedigen, zijn we als filologen ook trots op het feit dat we allemaal taalkundigen en letterkundigen bijeen zijn en deel uitmaken van een groot team. De Klassieke Kring-voetbalploeg voetbalt onder eigen kleuren als ploeg van Filologica en zoals gezegd zijn veel van onze leden ook lid van hen. Filologica biedt immers gigantische kortingen op je boeken en vele ander sponsorvoordelen. Bij Filologica kan je terecht voor zotte

XXXV


feestjes, wilde cantuservaringen en maar ook voor een literatuurbenefietavond, theater, cultuur en heel wat studiehulp (voor Latijn vind je die op www.klassiekekring.be) De VLAAMSE GESCHIEDKUNDIGE KRING, kortweg VGK is een studentenvereniging ‘van de leden’. Ze nemen zichzelf en hun democratische grondprincipes nogal serieus en hebben een beruchte jaarlijkse algemene ledenvergadering die bekend staat omdat ze wel eens langer dan 5 uur kan duren. In 2011 moesten er niet minder dan 44 voorstellen worden besproken, van de genderneutraliteit van hun statuten tot de puntjes tussen de letters VGK en zelfs de spelling van het woord praesidium. Ook op hun forum zijn ellelange discussies van meer dan 30 pagina’s geen uitzondering. Maar we moeten toegeven dat er tussen dat geschiedenisvolk heel wat schone mannenlijven (en vrouwenlijven lopen (onze eigenste Jolien Vanheule kan dat getuigen). Ons zul je dus ook wel eens vinden op hun cocktailavond of bij een geschiedkundige wandeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft trouwens bewezen dat het blokken in de nabijheid van een geschiedkundige ‘bok’ de slaagkans voor HK positief beïnvloedt. De KRING MORAAL EN FILOSOFIE noemt zichzelf in een minder hoogdraverige bui KMF en verenigt filosofen en moraalridders. Veel mensen geloven dat hun logo gebaseerd is op hun Paard, maar stiekem is het gebaseerd op de plattegrond van de derde verdieping van de Blandijn, waar dit volk zijn lessen en bibliotheken heeft. Soms lijkt het wel of de filosofen van een andere planeet komen, maar als je ze leert kennen, zijn ze best sympathiek. Ze hebben geen cantussen, geen lintjes en doen niet mee aan ‘studentikoze wantoestanden’. Ze zijn in die zin een vrij atypische studentenvereniging. Het merendeel van het KMF is ook actief in de studentenvertegenwoordiging, wellicht omdat de rest van de faculteit wel tegen bier kan (grapje, voor alle politieke correctheid: de KK is tegen roekeloos drinken). Ook hun lezingen zijn erg befaamd.

XXXVI


De OOSTERSE AFRIKAANSE KRING (OAK) klinkt echt bijzonder exotisch. Het bestaan van de OAK werd voor het eerst opgemerkt in het jaar 1960. Deze kring is bijzonder hecht: meestal verplaatsen de OAK’ers zich in groep. Er bestaan heel wat grappige vooroordelen over deze bonte groep personen, maar het feit dat ze daar zelf mee kunnen lachen, getuigt net van hun sterkte. Onder leiding van hun grote leider (neem dat maar letterlijk) HH (Hans Haesen) zal de OAK weer de kleinste maar fijnste fuiven bouwen, cantussen, Chinese lentefeesten houden en dat allemaal in talen die niemand in Europa begrijpt. Bij deze trouwens een mededeling van algemeen nut: wie tijdens het zwerven door de Blandijn in september-oktober het geluid hoort van een kat die bezig is met sterven, hoeft niet de vrezen voor het leven van het opgesloten diertje: wellicht zijn deze klanken het product van de eerste lessen Chinees van de sinologen. De SLAVIA verwelkomt alle slavisten. Voor we beginnen te zwieren met clichés moet het gezegd worden dat Slavia een van de meest culturele kringen van de Blandijn is. Hun tijdschrift ‘De Slaaf’ is het opstapje voor mensen met literaire ambitie, die hun poëzie willen neerpennen in die vreemde karaktertekens. Hoe dat komt, blijft een geheim. Volgens ons mogen ze het niet vertellen van de KGB. Wat geen geheim is, is het feit dat ze in het Kraaienest elke winter een soort vroegere nieuwjaarsdrink doen en dat ze daar dan kweetniethoegoeie koekjes verkopen en chocomelk met vodka drinken. De legende zegt dat wie daar lang genoeg blijft, ziet hoe ze hun berenmutsen opzetten en beginnen te dansen op Russische volksliederen met hun laarzen tot hoog in de lucht. Last but not least. Slavialeden hebben een apart gevoel voor humor: Verwacht je alvast aan veel hilarische mopjes over !"#$" %&'($') en Николай !"#$%&'($) *+,+%&. De KUNSTHISTORISCHE KRING (KHK) is de kring die artyfarty kunstwetenschappers (noem die mensen nooit kunsthistoricus of ze veranderen je in een Picasso voor je Pablo kunt zeggen) en archeologen verenigt. Hun tijdschrift heet N.A.A.K.T. (i.e. Nieuw Actueel Archeologisch en Kunsthistorisch Tijdschrift, compleet met pleonasme om het toch maar als naakt te kunnen uitspreken). Hier en daar circuleerden geruchten dat de KHK bijzonder krap bij kas zat, waardoor

XXXVII


de laatste edities van N.A.A.K.T. niet meer ter perse zijn gegaan. De creatieve, doch straatarme scriptors hebben de oudere versies dan maar voorzien van een sticker ‘Check de nieuwe N.A.A.K.T. online’ om ze vervolgens te verdelen. In het laatste nummer van het jaar werden de geruchten eindelijk bevestigd: KHK heeft zelfs een cantus moeten annuleren wegens gebrek aan kapitaal. We wensen het huidige praesidium dan ook veel succes. Ook de TOMO NO KAI mogen hier niet vergeten worden. Deze relatief jonge studentenvereniging – opgericht in 2008– is opgenomen in het Bijzonder Konvent en vertegenwoordigt de studenten Oosterse Talen en Culturen: Japanologie. Ze zijn te herkennen aan de grote linten met de opvallende kleuren carneoolrood en goudgeel. Naar verluid zouden de Tomo No Kai’ers (let op hoe je het uitspreekt, na een paar pintjes vlot het meestal beter) verwoedde pokeraars zijn: op hun officiele website is er zelfs een ‘hall of fame’ om hun pokerhelden te gedenken. Een slechte Klassimaster zou daarbij dan een flauwe mop over ‘gokjapanners’ maken, maar daar gaat het huidige respectabel team volledig aan voorbij. Wie zin heeft in sushi (Heleen De Groot, iemand?) en film, poker of actievere sporten (’t zijn toch wel uitslovers hé, die Japanners), moet maar eens op verkenningstocht gaan en zijn veldonderzoek in een volgende Klassikaster publiceren. Een andere kleine speler is de ARCHEOLOGSCHE WERKGROEP. Ze zijn met weinig, maar ze zijn er: de gemotiveerde ‘schuppers’, die een heel weiland zouden omspitten als je zou zeggen dat er een stukje geschiedenis onder lag Maar dat ze ook kunnen feesten bewijzen ze met hun jaarlijkse fuif in Tequilla, de Archoholic Party. Verder staan er vooral lezingen, films, uitstappen en workshops op het programma voor de actieve archeoloog. Zo zijn er nog een aantal andere verenigingen op de Blandijn die je ongetwijfeld wel eens zal tegenkomen dit jaar: COMAC, de studentenvereniging voor de communisten, MOEDER ZEUG, voor de grootste zwijnen van de Blandijn, PENDATOLOGICA, de studentenbeweging voor mensen die graag pedant doen en met het rondwerpen van termen als postmodernisme slim willen lijken. Got to catch ‘em all, die studentenverenigingen!

XXXVIII


Litterae ex  provinciis  (1)     Elk   jaar   zijn   er   een   paar   vogeltjes   die   hun   vleugels   uitslaan   en   het   vertrouwde   nest   verlaten.   Het   is   altijd   plezant   om   te   weten   hoe   het   hen   vergaat.   Normaal   gezien   krijgen   wij   vooral   brieven   van   Erasmusstudenten,   deze   keer   Nele   en   Jeroen,   maar     ook   een   ander   vogeltje   heeft   ons   gemaild.   Professor   De   Melo,   die   hier   een   aantal   jaar   Latijn   heeft   gegeven   is   sinds   kort   weer   vertrokken   naar   Oxford.  Wij  kregen  van  hem  dit  leuke  mailtje.    

Beste  studenten,     Nu  zit  ik  al  zes  weken  in  Engeland  en   zou  graag  eens  vertellen  hoe  het  met  mij   gaat  en  wat  ik  elke  dag  doe.  Maar  ik   begin  het  best  met  de  verhuis.  Een   verhuis  is  nooit  mooi,  vooral  als  je  veel   boeken  en  meubels  hebt.  Wij  hadden  een   Britse  verhuisfirma,  maar  de  firma  was   allesbehalve  uitstekend;  ze  kwamen  met   een  verhuislift  en  vonden  het  blijkbaar   niet  belangrijk  om  op  te  letten,  want  de   helft  van  ons  balkon  brak  af.  Niet  veel   later  viel  een  van  onze  boekenkasten  uit   de  tweede  verdieping  naar  beneden.  Ik   ben  blij  dat  er  niemand  beneden  stond  en   dat  we  een  verzekering  hadden.      

XXXIX


XL

Ons nieuwe   appartement   is   leuk.   We   wonen   in   een   gezinsappartement   in  mijn  nieuwe  College.  Er  is  een  kleuterschool  dichtbij,  die  trouwens  bij   het   College   hoort,   want   Wolfson   College,   waar   ik   woon,   is   modern   en   heeft   belangstelling   voor   families.   De   bibliotheek   van   mijn   College   is   klein   en   heeft   niet   meer   dan   2000   boeken   over   Latijn   en   Grieks,   dus   ik   moet   regelmatig   naar   de   centraalbibliotheek.   En   bureau   krijg   ik   pas   volgende  week.  Dat  betekent  dat  ik  meer  dan  een  maand  geen  toegang   tot  mijn  boeken  had.  In  een  maand  zonder  boeken  loop  je  het  risico  dat   je  gek  wordt,  maar  gelukkig  had  ik  andere  dingen  te  doen.     Ik  heb  een  huis  gevonden  dat  ik  heel  leuk  vind  en  dat  ik  wil  kopen.  Na   zestien  jaar  huren  is  het  nu  tijd  om  een  eigen  huis  te  hebben.  Maar  een   huiskoop   kost   veel   tijd   en   energie.   Ik   hoop   dat   we   een   contract   krijgen   voor  het  semester  (of  trimester)  begint.     In  januari  ben  ik  met  een  nieuw  boek  begonnen.  Ik  wil  een  tekstuitgave   met   vertaling   en   commentaar   over   de   De   lingua   Latina   van   Varro   schrijven.   Daar   had   ik   een   handschrift   voor   nodig,   de   Codex   Laurentianus  (F),  die  in  Firenze  ligt.  Ik  heb  in  de  voorbije  maand  een  pdf   van  de  codex  gelezen,  wat  niet  gemakkelijk  was,  want  hij  is  geschreven   in   een   Langobardse   schrift   en   soms   kan   je   de   inkt   niet   meer   zien.   Er   is   nog  veel  werk,  maar  het  is  echt  leuk.     Voor   Varro   heb   ik   gekozen   omdat   dit   een   klassieke   auteur   is   die   niet   echt   ‘klassiek’   schrijft.   Wat   wij   als   de   klassieke   standaardtaal   beschouwen,   is   de   vrij   artificiële   taal   van   Cicero   en   Caesar,   maar   deze   taal  is  ver  van  wat  anderen  gebruiken.  Bovendien  is  hij  een  van  de  meest   interessante   grammatici   omdat   hij   bijvoorbeeld   de   eerste   was   die   het   verschil  tussen  praesens-­‐‑  en  perfectstam  begreep  en  zag  dat  het  futurum   II  een  futurum  is  en  niet  een  conjunctief.     Volgend  trimester  geef  ik  tien  uur  les  –  over  acht  weken,  niet  elke  week.   Maar   ik   krijg   ook   studenten   voor   thesisbeleiding   en   ‘essays’.   Essays   worden  in  Oxford  door  alle  BA  studenten  geschreven,  tenminste  één  per  


week. Het  voordeel  van  dit  systeem  is  dat  elke  student  de  kans  krijgt  om   individueel   over   taal-­‐‑   of   letterkundige   problemen   te   spreken.   Ik   heb   geprobeerd  om  hetzelfde  in  Gent  te  doen  met  mijn  thesisstudenten.     In   de   voorbije   weken   heb   ik   veel   oude   vrienden   bezocht.   Tijdens   het   trimester   is   er   vaak   geen   tijd   voor.   Een   van   mijn   oude   leraars,   Donald   Russell,   nodigde   me   uit   tot   een   etentje   bij   hem   thuis;   hij   is   bijna   92   jaar   oud,  maar  kookt  nog  zelf  en  doet  ook  nog  de  boodschappen  zelf.  Toen  hij   mij   les   gaf,   was   hij   al   80.   Maar   nu   mis   ik   mijn   vrienden   uit   Gent,   vooral   Mark   Janse.   Toen   ik   voor   de   herexamens   terugging,   heb   ik   Danny   Praet   en   Kristoffel   Demoen   gezien,   en   dat   was   natuurlijk   leuk;   en   Koen   De   Temmerman   heb   ik   ook   gezien,   maar   in   Oxford.   En   natuurlijk   mis   ik   jullie,  mijn  studenten.  Ik  hoop  dat  we  met  elkaar  in  contact  blijven.  Dus  ik   geef  jullie  graag  mijn  adres,  in  het  geval  dat  iemand  eens  naar  Engeland   komt:     Wolfgang  de  Melo   University  Lecturer  in  Classical  Philology   Wolfson  College   Linton  Road   Oxford  OX2  6UD   E-­‐‑mail:  wolfgang.demelo@gmail.com     Stay  in  touch!  Vele  groeten,  Wolfgang.       Onze  tweede  brief  uit  het  buitenland  vind  je  enkele  bladzijden  verder,  op  pagina   LXII   waarin   Nele   Hessens   en   Jeroen   Van   Brantegem   zo   enthousiast   vertellen   over  Montpellier,  dat  je  zelfs  gemakkelijk  even  kan  wegdromen  van  een  zonnige   zomerdag  in  Frankrijk  bij  dit  wisselvallig  herstweer.  

XLI


Cursus West-­‐‑Vlaams  2   In  Gent  worden  studenten  uit  allerlei  regio’s  samen  gegooid  tot  een  multi-­‐‑ dialectologisch  soepje.  Om  er  voor  te  zorgen  dat  u  (als  eerste  bachelor  of   ouderejaars)  met  iedereen  een  woordje  kan  wisselen,  geven  we  in  elke   Klassikaster  een  korte  taalcursus!  Omdat  Gent  wel  eens  de  hoofdstad  van  West-­‐‑ Vlaanderen  genoemd  wordt  en  opdat  je  in  de  Defoo  enen  zou  kunnen  gaan   drinken:  een  cursus  West-­‐‑Vlaams!  Met  medewerking  van  expertes  ter  zake:   Sarah  Levecque  en  Steffi  Seynaeve.     8  u  30   Ik  voel  me  niet  zo  goed.  Ik   Kzien  lik  ni  te  fris,  wen   heb  gisteren  nogal  veel   gisteren  serieus  in  ’t  sop   gedronken.  Het  was  al  na  elf   gezeetn.  Twas  verzeker   uur  toen  ik  ging  slapen.   achter  ten  elvn  ak  in  me   nest  zaatn.   10  u30   Wanneer  is  het  pauze,  ik  zou   Wanneer  is  dat  ier  pauze,   naar  het  toilet  moeten.   kzoen  lik  e  braaksje  moeten   leggen.   11u45   Amai,  ik  heb  een   Amai,  ik  en  oenger,  tis  lik   reuzenhonger,  wie  wil  er  mee   dak  veertien  dagen  ni  geetn   naar  de  brug.3   en.  Ist  er  soms  etwien  da   mee  wilt  na  de  brug?   12  u  45   Heb  je  zin  om  –  als  je  even  vrij   Aje  eki  niet  te  doen  et,  zoej   bent  –  woordjes  te  leren?   ton  gin  goeste  en  voe  tope   uze  vocabulaire  te  leren?  

2

XLII

Om geen mal figuur te slaan, is het aangeraden de middenweg tussen deze twee uitersten te bewandelen, tenzij u met een ideal native speaker van het West-Vlaams te maken hebt (i.e. Sarah Levecque). 3 Studentenresto De Brug is de ideale plaats om mensen te leren kennen. En eten moet iedereen toch.


14u15 We  hebben  drie  uren  vrij  en  het   is  mooi  weer!  Gaan  we  niet  naar   het  park  om  wat  te  zonnen?   4

17u15 Voordat  we  naar  de  les  gaan,   halen  we  best  iets  om  te  eten  uit   de  automaat.  Heb  jij  wisselgeld?   17u30   Les  hebben  van  half  zes  tot   kwart  voor  zeven  is  echt  zo   vervelend  en  slaapverwekkend!   19u  

Godverdikke  wen  drie  eurn  vrie   en  tis  skwon  were!  Zomme  oes   nie  int  park  in  de  zunne  goan   smittn?   Ja  kvoel  et,  kga  een  oengerke   krign.  Woar  is  dien  otomoat  iere?   Ej  gie  klutters?   Lesse  ein  van  te  vuvenolf  tot  kart   vwo  de  zevnen  is  echt  zwo   ambetant!  Kzoe  beter  een  tuksje   doen.   Ti  nog  oltn  skwon  were!  Goan  we   een  frietje  stekken  en  ton  nog  eki   tzwien  deur  de  beetn  jaagn.   Kga  were  nie  voor  ten  drien  in   mn  bedde  zittn.  En  kginge  da   theorietje  van  Verbaal  nog  ljirn.     Steffi,  kant  nie  mir  an,  iere,  ge   meugt  dat  en.  Kzoe  nie  willen  jin   ei  zin  vanoavend.  

Het is  nog  steeds  goed  weer!   Gaan  we  naar  de  frituur  en   daarna  iets  drinken?   22u   Het  begint  hier  weer  uit  de   hand  te  lopen.  En  ik  wou  nog   SCV-­‐‑constructies  leren.   24u   Steffi,  wil  je  een  biertje  van  mij?   Ik  word  voortdurend   getrakteerd  en  ik  wil  niet  zat   worden  vanavond.   02u   Heb  je  die  jongen/dat  meisje  in   Ej  dienen  jitten/die  jitte  in  den   de  hoek  daar  al  gezien?  Ik  denk   hoek  ol  geziene?  Kpeis  datn/  da   dat  hij/zij  wel  op  je  valt.   ze  wel  e  keer  e  dansje  zoe  willen   placeren.   04u   Het  is  mooi  geweest,  ik  moet   Ja,  kben  were  proper,  en  kmoe   morgen  vroeg  op,  ik  ga  maar   morn  vroeg  ut  me  nest/kaf.  Kgoat   naar  mijn  kot.   skarten!   04u30   Neen,  nu  ben  ik  echt  weg.   Nin,  nu  ziek  echt  voors.  [repeat   infinitely]  

4

Plichtsbewuste studenten, West-Vlaming of niet, babbelen niet tijdens de les.

XLIII


Vakken van  de  1ste  bachelor    (1e  semester)     “Weten   wat   een   vak   inhoudt,   is   al   de   helft   van   het   werk”.   Dixit   mezelf.   Daarom  bespreken  we  in  het  eerste  nummer  van  elk  semester  uitgebreid   de  vakken  die  aan  bod  komen  in  het  semester  dat  volgen  zal.  Zo  kan  je   in   de   vakantie   rustig   nalezen   hoe   je   had   moeten   studeren.   Helaas   moeten  we  ons  beperken  tot  algemene  vakken  en  vakken  van  Latijn  en   Grieks.  Hoe  mooi  een  instelling  als  “non  scholae  sed  vitae  discimus”  is  en   hoe   veraf   die   gruwelijke   blokperiode   ook   lijkt,   studeren   gebeurt   steeds   in  functie  van  de  vraagstelling.  Daarom  geven  we  jullie  hier  al  een  korte   schets   van   hoe   je   jezelf   best   kunt   voorbereiden   op   de   examens   van   de   vakken   in   het   eerstejaar.   Je   krijgt   zeker   in   de   volgende   Klassikasters   echter  nog  verdere  studietips  om  dit  jaar  te  overleven.     Algemene  vakken    

Inleiding tot  de  voornaamste  moderne  literaturen   a.k.a  Moderne  literaturen  

3 sp.   Bart  Keunen  

Vak Ken  je  het  zaligmakend  geluid  van  een  kabbelend  beekje  op  een  mooie   zomerdag?  Wel  hetzelfde  gevoel  ondervind  je  tijdens  de  lessen  Moderne   literaturen.   De   stem   van   Bart   Keunen   vertelt   je   in   dit   vak   alles   wat   je   moet   weten   om   een   goed   kader   te   krijgen   van   de   geschiedenis   van   de   moderne   literaturen     van   vroegste   middeleeuwen   tot   onze   tijd.   Bovendien  maak  je  kennis  met  de  belangrijkste  auteurs  en  hun  werken.    

XLIV

Keunen vraagt  wel  om  dicht  bij  de  deur  plaats  te  nemen  als  je  voor  het   einde  van  de  les  vertrekt  (om  het  openbaar  vervoer  te  nemen  of  een  pint   te  pakken).  Vaak  wordt  dit  verzoek  echter  tot  de  laatste  week  genegeerd   door   schavuiten   tot   grote   ergernis   van   Bartje.   Bovendien   houdt   hij   van   netjes   ingekleurde   bolletjes   op   zijn   multiple   choice   examens.   Hij   zei   Steffi  ooit:    “Juffrouw,  u  hebt  bijzondere  keurig  ingekleurde  bolletjes”.  


Uit een  persoonlijk  gesprek  dat  Pieter  tijdens  de  vakantie  met  Keunen  op   de  trein  had,  bleek  dat  de  professor  studenten  Latijn  en  Grieks  sowieso  al   hoog  acht,  als  ‘studenten  zoals  vroeger,  met  inzet  en  motivering’.  Geniet   dus  maar  van  dat  streepje  voor.      

Leerstof De   leerstof   bestaat   uit   de   syllabus,   die   wordt   verkocht   door   Filologica   voor   de   aanvang   van   de   eerste   les   en   daarna   verkrijgbaar   is   bij   Story.   Voor   de   herkenningsvragen   mét   giscorrectie   moet   je   auteurs   en   werken   kunnen   situeren   in   de   juiste   context.   Vaak   wordt   daarvoor   dus   aangeraden   om   de   inhoudstafel   (en   daarna   namenlijst   van   Filologica)   vanbuiten  te  leren.  Voor  de  andere  vragen  moet  je  vooral  de  rest  van  de   syllabus  en  de  powerpoints  goed  doornemen.        

Hoe bereid  je  jezelf  voor?     Lees   voor   december   best   al   eens   heel   je   syllabus   door   en   onderlijn   de   belangrijkste   zinnen.   Sommige   ijverige   studenten   (o.a.   een   ex-­‐‑ klassimaster)   knippen   de   prentjes   uit   de   dia’s   en   kleven   ze   in   hun   syllabus.  Anderen  gebruiken  die  pagina’s  om  te  noteren  wat  er  net  in  de   les   gezegd   is:   veel   staat   echter   al   gedrukt,   gebruik   je   notities   dus   om   dingen  die  je  niet  goed  begrijpt  te  verduidelijken.  Vraag  je  peter/meter  om   hun   samenvattingen   en   zoek   zelf   op   de   websites   van   de   studentenverenigingen.   Het   advies   om   de   inhoudstafel   te   leren   is   niet   dwaas  maar  men  bedoelt  eigenlijk  dat  het  belangrijk  is  om  het  overzicht   goed   door   te   hebben.   Je   leert   eigenlijk   best   van   heel   algemeen   tot   zeer   gedetailleerd.  HERHALING  is  voor  elk  vak  de  weg  naar  succes.    

Lessen De   lessen   zijn   misschien   niet   cruciaal   voor   het   slagen   op   het   examen.   Desondanks   ben   ik   –anderen   vertellen   je   misschien   net   het   tegenovergestelde–   van   overtuiging   dat   collegebezoek   de   doorslag   kan   maken   op   het   examen.   Je   bent   in   elk   geval   minstens   één   keer   per   week   bezig  geweest  met  dat  vak.      

XLV


Overzicht van  de  historische  kritiek   a.k.a  Historische  Kritiek  (HK)  

3 sp.   Marc  Boone  

  Vak   Dit   academiejaar   lijkt   voorbestemd   om   het   jaar   van   Marc   Boone   te   worden.  Niet  alleen  is  hij  al  jarenlang  een  levende  legende  en  staat  hij  op   de   tweede   plaats   in   de   Blandijnbattle,   vanaf   oktober   wordt   hij   ook   de   decaan  voor  de  komende  vier  jaar.5  De  meeste  mensen  kennen  hem  als   het  gezicht  van  Historische  Kritiek,  de  kunst  om  kritisch  om  te  gaan  met   bronnen.   In   dit   vak   bestudeer   je   vooral   de   opinies   van   verschillende   (scholen)  historici  doorheen  de  hele  geschiedenis  over  de  manier  waarop   ze  aan  geschiedenis  en  historische  kritiek  moeten  doen.  Historici  en  hun   métier  is  een  van  die  handboeken  die  een  iconische  status  hebben  bereikt.   Het  vak  zelf  wordt  elk  jaar  karikaturialer  afgeschild:  ondanks  dat  dit  vak   enige   moeite,   doorzettingsvermogen,   grondige   voorbereiding   en   discipline  vraagt,  is  het  best  haalbaar.           Leerstof   De  basis  van  de  examenleerstof  is  het  prachtig  overzichtelijke  maar  door   spelling-­‐‑   en   grammaticafouten   verminkte   handboek   van   Marc   Boone   zelf.   Het   is   echter   wel   handig   omdat   het   alle   leerstof   bevat.   Lees   zeker   ook  de  inleiding  (zowel  voorin  als  voor  elke  deel)  en  de  inhoudstafel  om   de   structuur   te   vatten.   Vergeet   ook   de   eigennamen   niet   aan   te   duiden.   De  tweede  pijler  van  je  materiaal  wordt  de  casuslijst  van  VGK,  die  door   de   prof.   zelf   geauthoriseerd   wordt.   Die   moet   je   gewoon   vanbuiten   kennen  en  kunnen  linken  aan  de  cursus,  met  die  vraag  op  5  punten  van   de  20  ,  staat  of  valt  veelal  je  examen.     Verder  bestaan  er  tal  van  namenlijsten  en  samenvattingen,  de  ene  al  wat   groter/betrouwbaarder   dan   de   andere.   Die   zijn   vaak   goed   om   alles   snel   nog   eens   te   herhalen,   maar   het   is   eigenlijk   nog   beter   om   zelf   je   boek   samen  te  vatten,  elke  week  na  elke  les.      

XLVI

5

De Blandijnbattle is een poll op Facebook die peilt naar de leukste prof.


Het is   een   karwei   maar   het   helpt   je   wel   om   alles   grondig   te   bestuderen.   Wees   zeker   niet   te   spaarzaam   met   details,   zeker   indien   het   gaat   om   een   historicus  of  een  historisch  personage.  Laat  enkel  de  casussen  wegvallen,   maar   noteer   wel   CASUS   in   de   kantlijn.   Noteer   vervolgens   de   nummers   van   de   VGK-­‐‑lijst  achteraf  erbij  en  gebruik  dan  je  samenvatting  en  je  lijst   om  te  blokken  in  de  kerstvakantie.      Bedank  me  later  maar  voor  deze  tips.       Marc  Boone  zelf  hamert  ook  op  het  gebruik  van  de  eigen  notities,  zoals  hij   vast   wel   zal   verkondigen   in   zijn   lessen.   Blijven   schrijven   helpt   om   te   letten,   zodat   je   niet   zoals   ondergetekend   meermaals   per   les   wakker   gemaakt  moet  worden  door  je  buurman.  In  het  leren  van  dit  vak  heb  je  er   –in  mijn  ogen-­‐‑   echter  niet  zoveel  aan:  het  referentiekader  in  je  hoofd,  dat   je  krijgt  door  op  te  letten  in  de  les,  is  echter  goud  waard.       Hoe  bereid  je  jezelf  voor?     Idealiter   werk   je   elke   week   aan   je   eigen   samenvatting,   maar   het   ware   minimum  is  toch  wel  het  hele  boek  zeer  intensief  gelezen  te  hebben  voor   de   blok   en   indien   nodig   één   namenlijst   en   één   samenvatting   hebt   afgedrukt.  Kijk  regelmatig  op  onze  facebook/twitter  want  wij  verwittigen   je   wanneer   je   de   VGK-­‐‑lijst   voor   dit   academiejaar   in   de   kelder   kan   gaan   bestellen.  Probeer  tijdens  het  jaar  ook  minstens  al  iets  te  maken  van  wat   Marc   Boone   zegt:   tussen   die   veel   te   lange   anakoloeten   zit   een   vorm   van   structuur.   Word   vooral   niet   te   bang   en   laat   je   niet   meeslepen.   Het  is  tenslotte  écht  geen  schande  als  je  dit  vak  niet  haalt  in  eerste  zit:  het   is   de   eerste   grote   test   om   te   kijken   of   je   echt   wel   ‘goed’   en   ‘op   de   juiste   manier’  studeert.  Iedereen  van  jullie  is  slim  genoeg,  maar  je  moet  het  ook   nog  weten  te  kanaliseren  op  een  examen.  Ik  als  expert  ben  alvast  steevast   bereid  jullie  te  helpen  om  dat  wat  door  sommigen  als  onmogelijk  wordt   beschouwd  toch  te  verwezelijken  (en  ik  ben  knapper  dan  An  Vierstraete).     Lessen   WEES  AANWEZIG.  ALTIJD.  NUCHTER.  ZONDER  KATER.      

XLVII


Historisch overzicht  van  de  wijsbegeerte   a.k.a  Wijsbegeerte,  soms  ook  wel  Filosofie  

3 sp.   Johan  Braeckman  

Filosofie,  you  hate  or  you  love  it.  Tegenstanders  hoor  je  over  Sokrates   praten  als  ‘die  dikke  Griek  die  het  500  jaar  geleden  nodig  vond  zijn  verveling  te   verdrijven  door  mensen  lastig  te  vallen  met  ambetante  vragen.  Zo  iemand  die   vandaag  bij  Man  Bijt  Hond  zou  werken’.  Voorstanders  pleiten  dan  weer   voor  het  belang  van  iets  tussen  wetenschap  en  religie  als  verklaring  voor   wat  we  (nog)  niet  zeker  weten  maar  waar  we  toch  naar  willen  reiken.   Dat  laatste  is  trouwens  ook  waar  naar  gezocht  wordt  in  het  vak   Wijsbegeerte.  Net  zoals  de  officiële  titel  aangeeft,  probeert  dit  vak  je  een   inzicht  te  geven  in  hoe  mensen  doorheen  de  hele  geschiedenis   geprobeerd  hebben  ‘zekerheid’  te  krijgen  over  de  werkelijkheid.  Of  je   noemt  het  een  overzicht  van  ‘vermaarde  wijsgeren  en  andere  harige  dode   mannen  zonder  lief  als  Spinoza,  Descartes,  en  Hume’ Het  vak  wordt  gegeven  door  Johan  Braeckman,  bekend  van  op  tv  (Volt,   De   Zevende   Dag,   Man   Bijt   Hond,   Terzake).   Hij   was   ook   te   gast   in   de   Wereld  van  Sofie  (Studio  Brussel)  en  in  een  ver  verleden  leadgitarist  van   het   ter   ziele   gegane   Mindflanger.   Hij   was   een   leerling   van   Etienne   Vermeersch   die   generaties   studenten   filosofie   heeft   gegeven   en   tot   een   van   de   invloedrijkste   intellectuelen   van   België   wordt   gerekend.   Zo,   dat   was  wellicht  informatie  genoeg  om  je  oma  te  imponeren.  Nog  bekender   is  Johan  Braeckman  op  de  Blandijn  om  zijn  meer  dan  kurkdroge  humor,   de   hilarische   photoshopmanipulaties   en   animated   gif’s   in   zijn   powerpoints  en  de  erotiserende  manier  waarop  hij  zijn  haren  naar  achter   strijkt.   Over   zijn   manier   van   lesgeven:   you   love   or   you   hate   it   Het   gepeupel   durft   de     lessen   voor   dit   vak   al   eens   te   omschrijven     als   ‘de   Grote   Johan   Braeckman  Show’.    

XLVIII


Leerstof De   examenleerstof   staat   beschreven   in   het   handboek   ‘De   Rivier   van   Herakleitos’.  Je  krijgt  via  Minerva  ook  een  lijst  van  begrippen  die  je  moet   kunnen  verklaren.  Het  examen  werkt  volledig  met  meerkeuze,  de  laatste   vragen   zijn   ongeziene   citaten   van   auteurs.   Het   boek   leren   is   in   principe   voldoende.   Is   je   filosofisch   inzicht   toch   maar   zo   zo   en   kan   je   echt   geen   raad   met   de   manier   waarop  J.B.   soms   de   filosofie   van   bepaalde   mannen   probeert   uit   te   leggen?   Het   boek   ‘De   Wereld   van   Sofie’   is   een   prima   handleiding   (je   leest   enkel   de   passages   die   gaan   over   jouw   filosoof)   en   wordt   dan   ook   wel   eens   ‘De   Rivier   van   Herakleitos   voor   Dummies’   genoemd.  Ok  ja.  Enkel  door  mij.       Lessen   ‘Zijn  de  lessen  dan  noodzakelijk  om  te  slagen?’  Neen  eigenlijk  niet.  ‘Zijn   ze  interessant?’  Dat  moet  je  zelf  bepalen:  Braeckmans  lessen  gaan  op  een   luchtige  manier  over  kritische  ingesteld  zijn  tegenover  je  waarneming  om   tot   zekerheid   over   de   werkelijkheid   te   komen   (ik   word   er   zowaar   zelf   filosofisch   van).   ‘Komt   de   leerstof   aan   bod?’   Ja,   hoewel   vaak   beweerd   wordt   van   niet   (vaak   door   mensen   die   er   zelf   niet   waren),   maakt   Braeckman  vanaf  ongeveer  les  3  de  link  met  te  kennen  filosofen  en  legt  ze   zo  op  een  andere  manier  uit.  Wie  echter  de  motivatie  heeft  om  regelmatig   dat   boek   op   te   nemen,   zal   heus   niet   doodgaan   van   naar   de   les   te   gaan.   Zelf  maakte  ik  een  combinatie  van  het  boek  lezen  en  te  onderlijnen  in  de   les,  waardoor  ik  af  en  toe  de  meest  interessante  stukken  van  de  les  en  zijn   epische   en   grapjes   (vaak   droger   dan   beschuit)   kon   meepikken   Notities   maken?  Bitch  please.  Hell  no.  Leer  gewoon  het  boek,  zei  ik  je  J.  Tenzij  je   écht  fan  bent  van  J.B.     Hoe  bereid  je  jezelf  voor?     Lees   voor   de   blok   best   al   eens   het   hele   boek.   Als   je   het   in   hoofdstukken   verdeelt,   moet   je   er   ongeveer   elke   week   één   volledig   doorlezen.   Vergeet   zeker   niet   dat   bepaalde   delen   uit   het   boek   wegvallen   voor   het   examen.   Het   onderstrepen   van   belangrijke   passages   was   voor   mij   de   sleutel   tot   succes.   Andere   gebruiken   liever   uitgebreide   samenvattingen,   vooral   de  

XLIX


stucu van   Hannes   Mallezie   (verdeeld   door   Filologica)   verdient   de   aanbeveling     Opmerking:     De   afkorting   Filo   zorgt   soms   voor   lichte   verwarring.   Men   bedoelt   hiermee   in   filologische   kringen   zowel   Filosofie   (Filo)   als   Filologica   (dé   Filo).   Vaak   is   het   bepaalde   lidwoord   doorslaggevend   voor   het   onderscheid.   Classici   maken   het   vervolgens   nog   moeilijker   door   met   Wijsbegeerte   vaak   ook   naar   Antieke   Wijsbegeerte   van   Danny   Praet   te   verwijzen,   een   onmogelijk   buisvak   van   de   tweede   bachelor.   Maar   dat   zijn  nu  nog  even  zorgen  voor  later.    

Visuele Cultuur:  kunst  in  historische  context   a.k.a  Visuele  Cultuur,  soms  nog  ‘Kunst’  

L

3 sp.   Koenraad  Jonckheere  

Vak   Dit   vak   is   nog   maar   sinds   vorig   jaar   in   voege   en   heeft   nu   al   naam   gemaakt   als   blok   aan   je   been.   Dit   is   ‘esthetica’   maar   dan   echt   op   hoog   niveau.   Elke   week   haalt   Jonckheere   er   de   volledige   kunstgeschiedenis   door,   telkens   aan   de   hand   van   een   ander   begrip   uit   de   kunstwetenschappen.  Waar  Claire  Obscure  (bijnaam  van  de  kunstzinnige   deerne   die   vroeger   een   gelijkaardig   vak   gaf)     enkel   vroeg   om   werken   vanbuiten   te   blokken   en   je   eigen   mening   enigszins   te   staven   met   wat   objectieve   argumenten,   eist   Jonckheere   een   inzicht   in   de   historische   en   artistieke  context  van  kunstwerken.         Leerstof   De   examenleerstof   bestaat   uit   de   notities   die   je   maakt   bij   de   dia’s   die   Jonckheere   elke   week   voor   de   les   op   Minerva   plaatst.   Je   moet   alle   kunstwerken   uit   de   lessenreeks   kennen   (vooral   de   belangrijkste)   en   datgene   wat   hij   erover   in   de   les   zei   kunnen   gebruiken   om   meerkeuzevragen   te   beantwoorden   die   soms   heel   gedetailleerd   zijn   en   soms  zeer  algemeen.      


KOOP HET   HANDBOEK   NIET.   Het   kost   50   euro   en   komt   nooit   rechtstreeks  aan  bod  in  de  les.  Wie  het  toch  nodig  meent  te  hebben,  kan   het  altijd  raadplegen  in  de  vakbibliotheek  Kunstgeschiedenis   Lessen   Aangezien  er  vorig  jaar  nog  geen  samenvattingen,  stucu’s  of  overzichten   bestonden,   waagde   niemand   zich   aan   brossen   en   hebben   slechts   weinig   mensen  (laat  staan  goede)  ervaring  met  de  lessen  van  dit  vak  te  ‘skippen’.   De  lessen  dragen  wel  bij  tot  goede  notities,  die  dan  bijdragen  tot  een  goed   examen.   Het   geheim   van   uitstekende   notities   voor   dit   vak   is   het   inschakelen   van   een   studie-­‐‑buddy   die   naast   je   in   de   les   zit.   Druk   samen   één   keer   de   volledige   powerpoint   af,   liefst   een   6-­‐‑tal   dia’s   per   A4   en   verdeel  dan  de  even  en  de  oneven  bladzijden.  Zo  noteer  je  enkel  de  helft   van  de  les,  maar  kan  je  ook  zonder  spierverkrampingen  heel  veel  notities   bij  elke  dia  maken  (wat  zeker  een  voordeel  is  tijdens  de  blokperiode).     Hoe  bereid  je  jezelf  voor  ?     Het   beste   is   om   elke   week   na   de   les   je   notities   nog   eens   te   herlezen.   Samenvattingen  en  overzichten  van  werken  kunnen  je  helpen,  maar  niets   is   zo   goed   als   je   eigen   notities.   Probeer   telkens   het   kenmerkende   van   de   schilderijen/kunstwerken   voor   ogen   te   houden:   vaak   komen   dezelfde   werken   terug   in   een   andere   context.   Voor   de   open   vraag   kan   zowel   een   diachrone  (per  genre)  als  een  synchone   (per   tijdvak)   behandeling   gevraagd   worden,   dus   probeer   ook   daar   telkens   rekening   mee   te   houden.   Word   ook   hier   niet   nerveus   en   maak   altijd   goed   het   verschil   tussen   1)   belangrijke   werken,   2)   werken   die   hij   belangrijk   vind  en  3)  werken  die  slechts  een  keer   als  illustratie  dienen    (sommige  werken   dienen   ook   écht   gewoon   als   achtergrondafbeelding).    

LI


Latijn  

Latijnse Taalbeheersing  I  

5 sp.   Wim  Verbaal  &  Frédéric  Van  Vosselen  (ass.)  

LII

Vak   In   dit   vak   leert   Verbaal   je   lineair   lezen,   maak   je   kennis   met   S-­‐‑C-­‐‑V   en   beredeer  je  zelf  de  Latijnse  morfologie.  Met  dank  aan  professor  Verbaal   zal   Latijn   nooit   meer   hetzelfde   zijn.   Het   is   misschien   even   wennen   aan   de   nieuwe   aanpak   en   snelheid   van   Verbaal.   Alles   wat   je   echter   van   theorie  leert,  wordt  onmiddellijk  omgezet  in  de  praktijk  bij  het  lezen  van   teksten   met   Van   Vosselen.   Klinkt   de   theorie   van   Verbaal   een   beetje   mystiek,  dan  wordt  alles  vrijwel  onmiddellijk  duidelijk  als  Van  Vosselen   je   voorbeelden   in   de   tekst   geeft.   Sommige   studenten   kieperen   heel   die   SCV  na  hun  eerste  jaar  onmiddellijk  weer  in  de  vuilbak,  anderen  vinden   hét  de  methode.       De   eerste   weken   zit   je   met   de   hele   klas   twee   keer   twee   lesblokken   per   week   samen   in   2.41,   waarin   je   op   recordtempo   de   fonologie   en   morfologie   en   de   evolutie   daarvan   doorneemt.   Daarna   wordt   de   groep   gesplitst   en   krijg   je   elke   1   blok   theorie   samen   en   1   blok   tekst   in   een   kleinere  groep.     Leerstof   Je   krijgt   een   heleboel   syllabi   vol   theorie   als   lesmateriaal   voor   deze   cursus.   Bovendien   posten   Verbaal   en   Van   Vosselen   op   Minerva   de   powerpoints   met   de   voorbeelden   en   de   teksten   die   in   de   les   worden   gelezen.   Het   belangrijkste   is   de   ‘bespreking   van   de   teksten’   door   Van   Vosselen  op  Verbaaliaanse  methode,  m.a.w.  het  antwoord  op  de  vragen   a)  welk  functioneel  zinsdeel  is  het  ?     b)  waar  staat  het  ?  en     c)  waarom  staat   het  er?   Hoe  bereid  je  jezelf  voor  ?     Je  voorbereiding  voor  Latijn  stopt  uiteraard  nooit.     Verbaal   vraagt   geen   theorie   op   het   examen   dus   je   moet   de   S-­‐‑C-­‐‑V-­‐‑theorie   goed   kunnen  


toepassen op   de   geziene   en   ongeziene   teksten.   Daarvoor   let   je   best   goed   op  bij  Van  Vosselen,  noteert  de  dingen  waar  hij  je  op  wijst  en  maak  je  in   het  optimale  geval  zelf  van  elke  tekst  een  mooie  analyse.  Je  herhaalt  best   je  morfologie  met  die  goede  oude  Fundamenta/Phoenix  en  leer  je  elke  dag   2  pagina’s  woordenlijst  of  elke  week  14  pagina’s.         Het  examen  van  Verbaal  is  vrij  moeilijk  uit  te  leggen,  maar  het  komt  er  op   neer  dat  je  in  één  deel  alle  vragen  moet  invullen  (over  S-­‐‑C-­‐‑V),  in  één  deel   een   aantal   vragen   (over   fonologie,   …)   moet   kiezen   en   in   één   deel   bonusvragen  (over  woordenschat  en  morfologie)  krijgt  om  je  totaal  op  te   krikken.   Het   systeem   is   best   ingewikkeld,   maar   werk   wel   in   jouw   voordeel,  als  je  zijn  raadgevingen  volgt.  Je  kan  je  jezelf  al  testen  tijdens  de   testjes  en  de  twee  toetsen.     De   cursorische   lectuur   lezen   voor   het   mondeling   examen   is   aan   te   bevelen.   Verbaal   moedigt   studenten   aan   het   niet   te   verdelen   in   groepjes   maar  wekelijks  samen  een  passage  te  bespreken.  Ik  heb  zelf  ondervonden   waarom   hij   dat   doet:   als   je   het   zelf   leest,   doe   je   het   meestal   beter   en   in   functie  van  wat  jij  moeilijk  vind.  Aarzel  echter  niet  om  te  overleggen  met   medestudenten   bij   vragen.   Blijf   je   ook   niet   blind   staren   op   één   grammaticaal  probleem,  maar  lees  verder.  Vergeet  jezelf  ook  niet  continu   de  bovenstaande  ‘Vragen  van  Verbaal’  af  te  vragen     Lessen   De   lessen   volgen   is   voor   dit   vak   redelijk   essentieel.   Zelfstandig   maak   je   van  de  syllabi  wellicht  niet  heel  veel:  met  de  theorielessen  is  dat  immers   al   niet   evident.   Bovendien   heeft   de   hardwerkende,   enthousiaste   student   een  streepje  voor  Verbaal  J.  De  lectuurlessen  met  Van  Vosselen                

LIII


Literatuur van  de  Oudheid  

5 sp.   Wim  Verbaal  &  Kristoffel  Demoen  

LIV

Vak In   dit   vak   krijg   je   een   kader   om   werken   binnen   de   Griekse   en   Latijnse   literatuur   van   de   Oudheid   beter   te   kunnen   situeren   ten   opzichte   van   elkaar.  Het  Griekse  partim  wordt  gedoceerd  door  Demoen  en  geeft  elke   week   het   overzicht   van   een   ander   genre.   Het   Latijnse   partim   wordt   gegeven   door   Verbaal   en   reikt   enkele   thema’s   aan   waarin   de   belangrijkste   Latijnse   werken   van   de   Oudheid   gesitueerd   worden.       Leerstof   Je   krijgt   voor   beide   partims   een   syllabus   met   theorie   en   een   tekstenbundel.   De   tektstenbundel   voor   Latijn   is   echter   puur   illustratief.   Bovendien   moet   je   voor   beide   vakken   een   aantal   opgelegde   werken   en   één   keuzewerk   lezen,   die   je   dan   moet   kunnen   situeren   in   het   overzicht   dat  beide  vakken  bieden.     Hoe  bereid  je  jezelf  voor  ?     Voor   het   Griekse   deel   moet   je   elk   genre   de   algemene   ontwikkelingen   kunnen  bespreken,  waarbij  je  de  belangrijkste  vertegenwoordigers  moet   kunnen  noemen.  Het  namenregister  achteraan  is  daarbij  een  grote  hulp.       Voor   het   Latijnse   deel   moet   je   elk   thema   kunnen   bespreken,   waarbij   je   gegeven   werken   kunnen   situeren   binnen   dat   thema   en   zeggen   hoe   ze   daarin  relevant  zijn.  Verder  wordt  ook  je  kennis  van  de  toepassing  van   die  thema’s  op  het  gelezen  werk  van  Vergilius  en  Cicero  getoetst.   Er   bestaan   een   boel   samenvattingen   van   deze   vakken.   Wat   ook   altijd   handig  is  voor  het  Griekse  deel  is  de  tijdlijn.  Het  belangrijkste  voor  beide   vakken  is  echter  het  actief  bezig  zijn  met  de  leerstof  en  het  goed  snappen   van  grote  lijnen.  Daarvoor  moet  je  opletten  in  de  lessen  en  proberen  de   relevante   zaken   te   noteren,   vooral   bij   het   Latijnse   gedeelte.   Probeer   echter   niet   te   noteren   als   een   gek,   maar   ook   de   essentie   vast   te   grijpen.   Dit  vak  tot  aan  de  examens  laten  liggen,  is  een  verloren  zaak.   Lees   zo   snel   mogelijk   je   werken   en   vergeet   daarbij   zeker   de   inleiding  


niet door   te   nemen.   Probeer   op   voorhand   je   auteur   zowel   binnen   de   context  van  zijn  genre  als  binnen  de  context  van  zijn  tijd  te  situeren.       Examen   Elke   vak   staat   op   10   punten.   Je   slaagt   voor   het   vak   Literatuur   van   de   Oudheid  indien  je  in  totaal  een  10  of  meer  haalt,  ook  indien  je  minder  dan   5  hebt  voor  één  van  beide  partims.  Wie  een  3  heeft  voor  Latijn,  maar  een  7   op   Grieks,   is   over   de   hele   lijn   geslaagd.   In   het   geval   dat   je   toch   niet   in   totaal  zou  slagen,  maar  desondanks  voor  één  van  beide  partims  geslaagd   is,  kan  een  vrijstelling  krijgen  voor  die  partim.  Ook  kan  je  voor  bepaalde   vragen   (e.g.   de   lectuurvraag   van   Grieks)   vrijstellingen   krijgen   indien   je   daarvoor  een  voldoende  hebt  behaald.     Postscriptum:   De  lesgever  voor  het  Griekse  partim  is  in  midden  september,  tijdens  het   ter  persen  gaan  van  deze  Klassikaster,  veranderd  naar  Wannes  Gyselinck.   Er   was   helaas   geen   tijd   om   contact   op   te   nemen   met   de   vakgroep   over   eventuele   wijzigingen   in   het   programma.   De   bovenstaande   info   geldt   voor   het   vak   zoals   het   werd   gedoceerd   door   Kristoffel   Demoen   en   blijft   onder   voorbehoud   van   enige   wijzingen,   die   wellicht   worden   medegedeeld   tijdens   de   eerste   les   Literatuur   van   de   Oudheid,   op   woensdag  26  september       Grieks   (door  Fien  Benoot,  2e  bachelor  Latijn-­‐‑Grieks)    

Oudgriekse taalverwerving  I  

5 sp.   Marc  De  Groote  

Vak Wanneer   men   voor   het   eerst   M.   De   Groote   door   de   gangen   van   de   Blandijn   ziet   voorwaarts   schrijden   naar   het   leslokaal,   wekt   dit   weinig   goede   hoop   op   voor   dit   vak.   Zijn   imposante   figuur   en   vooral   het   oranje   monster  “Greek,  An  Intensive  Course”  zijn  daar  veelal  de  oorzaak  van.    

LV


Maar niets  is  minder  waar.  M.  De  Groote  blijkt  al  snel  een  gepassioneerd   docent   te   zijn   met   een   voorliefde   voor   Griekse   accenten,   kurkdroge   opmerkingen,   Spa   Blauw   en   fantastische   anekdotes   die   meestal   weinig   met   de   leerstof   te   maken   hebben.   U   zal   er   veel   moeite   voor   hoeven   te   doen  om  hem  niet  te  adoreren  na  enkele  lessen!       Leerstof   Laat  U  daarnaast  ook  niet  afschrikken  door  Het  Grote  Oranje  Beest,  het   zijn   namelijk   848   bladzijden   pure   Griekse   fun!   Aangezien   dit   een   verwervingsvak   is,   begint   alles   bij   het   begin:   het   alfabet,   de   naamvallen,   de   accenten   én   een   beperkte   woordenschat.   Dit   tot   groot   jolijt   van   de   Graecisten  uit  de  humaniora.       Hoe  bereid  je  jezelf  voor?   Alles   wordt   zéér   nauwkeurig   en   rustig   uitgelegd   en   met   oefeningen,   zowel   thuis   als   in   de   les,   wordt   ervoor   gezorgd   dat   U   tegen   het   einde   van  de  1e  bachelor  al  een  aardig  mondje  antiek  Grieks  spreekt.  Want  ja,   er  wordt  ook  van  U  verwacht  dat  het  Grieks  actief  gekend  is.  Angst  voor   de   befaamde   thema-­‐‑zinnen   van   professor   De   Groote   (het   vertalen   van   Nederlandse   zinnen   naar   Oudgrieks,   nvdr.)   is   niet   geheel   onterecht,   het   is   dan  ook  aangeraden  om  er  goed  op  te  oefenen  tijdens  het  jaar,  maar  al   bij  al  vallen  deze  goed  mee.  Op  het  examen  is  gegniffel  dan  ook  niet  ver   weg  wanneer  blijkt  dat  hij  er  weer  met  verve  in  is  geslaagd  om  zo  goed   als  alle  geziene  woordenschat  in  drie  uit  de  kluiten  gewassen  zinnen  te   vervatten.       Het  meest  memorabele  aan  dit  vak  is  toch  wel  ’s  winters  het  duister  zien   vallen   over   Gent   en   ondertussen   Griekse   werkwoordsvormen   samenknutselen  in  2.41.  

LVI


Laudatio et  rogatio     De   Klassikaster   is   niet   alleen   voor   jullie,   maar   ook   over   jullie   en   nu   ook   door   jullie!   Hier   komt   alles   wat   wij   ontvangen   hebben:   lofbetuigingen   en   hommages   met   behulp   van   de   ars   dicendi   of   photoshopendi,   liefdesbrieven,   zoekertjes   (“ik   verzamel   postzegels   uit   1980”,   “ik   zoek   iemand   die   wil   helpen   om   Rome   na   te   bouwen   met   tandenstokers”,   …).     Ook   de   Dixit-­‐‑rubriek   hangt   grotendeels   van   jullie   inbreng   af.   Daar   worden   de   grappigste   of   meest   idiote   uitspraken   van   proffen  en  medestudenten  op  papier  gezet,  zowaar  een  wall  of  shame.  Voorlopig  is   hier   nog   niet   veel   te   vinden,   maar   daar   zal   wel   verandering   in   komen     met   de   start   van   het   nieuwe   jaar.   Laat   de   nonsens,   quatsch,   onzin,   zever   en   prietpraat   weer  floreren.  En  moge  de  komst  van  de  nieuwelingen  daar  goed  aan  doen.    

Laudatio

Omdat  Simon  wel  eens  een  pluim  verdient  voor  zijn  inzet  in  het  praesidium  deze   zomer  (collagekunst  door  Sarah  Levecque)6    

6

Simon, de webpraeses zweert wraak te nemen op de Klassimasters voor het publiceren van deze (nochtans charmante foto). Hou de website dus maar in de gaten J

LVII


Rogatio

Het  praesidium  van  Klassieke  Kring  zoekt  een  reispraeses…   Wij   zijn   nog   op   zoek   naar   een   reispraeses   voor   dit   jaar.   Deze   persoon   organiseert   dit   jaar   de   reis   in   de   intersemestriële   vakantie   (bestemming   nog   te   beslissen).   Het   gaat   om   een   “grote   reis”,   wat   inhoudt   dat   die   7   dagen  duurt.  Voorts  is  het  de  bedoeling  dat  die  persoon  ook  meewerkt   aan   de   andere   activiteiten   (zoals   van   ieder   praesidiumlid   verwacht   wordt)   en   dus   ook   de   vergaderingen   bijwoont.   In   ruil?   Veel   liefde,   een   vijftienkoppige   nieuwe   (of   oude)   vriendengroep   en   voldoening   als   je   met   je   medestudenten   pootje   baadt   in   de   Nijl   of   picknickt   in   het   Colosseum.   Het  praesidium  van  Klassieke  Kring  zoekt  acteurs…     Elk   jaar   vindt   er   een   toneelwedstrijd   plaats,   waarbij   onze   geliefde   Klassieke   Kring   het   opneemt   tegen   de   classici   van   Leuven   en   twee   of   drie   andere   verenigingen,   namelijk   de   ‘Dionysia’.   Wij   zijn   op   zoek   naar   acteurs   voor   ons   toneelstuk.   Groot   talent   is   geen   must,   groot   enthousiasme   is   natuurlijk   wel   welkom.   Handig   om   te   weten   is   dat   er   grote,  maar  ook  kleinere  rollen  zijn.  Meer  informatie  en  ‘audities’  volgen   later.  Maar  denk  er  al  eens  aan!  We  hopen  immers  in  Leuven  onze  titel   van   overwinnaar   te   kunnen   blijven   verdedigen   na   de   eerste   prijs   voor   ‘En  de  luchtspiegel  die  ons  portretteert’.     Heb  je  zelf  nog  iets  dat  zeker  in  de  Klassikaster  moet  komen?  Heb  je  een  geniale   dixit  opgeschreven  in  je  cursus?  Heb  je  zelf  een  kunstwerk  gemaakt  dat  je  wil   delen?  Wil  je  niet  Stuur  het  dan  naar  Klassikaster  via  email   (klassimaster@klassiekekring.be)  of  via  onze  Facebook/Twitter.    

LVIII


Difficultates regiminis  scholastici     Het  leven  van  de  student  is  zwaar.  Omdat  wij  papers  moeten  schrijven,   lessen  moet  previewen  en  reviewen,  tijd  te  kort  en  afwas  te  veel  hebben,   is  er  nu  deze  rubriek  voor  de  student  die  weerloos  staat  tegenover  de   beproevingen  des  studentenlevens.  Dit  is  dan  ook  vooral  handig  voor   eerstejaars  om  hun  weg  wat  te  vinden  in  het  studentenleven.     -­‐‑Help,  mijn  man  is  geen  afwasser  (en  ik  ook  niet)  .   Het  is  vrijdag,  ik  moet  naar  huis  en  wil  zondagavond  niet  door  een   horde  fruitvliegen  verwelkomd  worden.  Geen  paniek,  de  oplossing   is  simpel.  Stop  de  afwas  in  uw  valies  en  stop  ze  thuis  in  het   vaatwasmachien.       Het  is  midden  in  de  week  en  ik  heb  geen  bestek  meer.  Wie  heeft  er   borden  nodig?  Leg  je  pizza  op  de  doos.  Wees  creatief:  cornflakes   eten  kun  je  ook  uit  een  bierpot  en  chocomousse  eten  met  een  vork  is   ook  niet  moeilijk.  Bovendien  is  het  aankopen  van  borden  en  bestek   voor  7  dagen  de  investering  waard,  want  je  gaat  echt  niet  meer  dan   een  keer  per  week  afwassen.     -­‐‑Ik  raak  mijn  sleutels  altijd  kwijt   Voor  één  euro  kun  je  haakjes  kopen,  die  je  gemakkelijk  met  een   klevertje  naast  je  deur  kan  plakken.  Het  kan  ook  helpen  om  je   sleutels  altijd  op  dezelfde  plaats  te  leggen.  Wie  hier  geen  oplossing   in  ziet  en  het  geen  probleem  vindt  om  er  idioot  uit  te  zien,  kan  dag   en  nacht  met  een  lanyard  rondlopen.  Ook  een  buideltasje  kan   handig  zijn.       -­‐‑  Ik  heb  geen  WC-­‐‑papier  meer  op  kot   Gebruik  geen  krant.  Dat  spoelt  echt  niet  door.  Vraag  een  kotgenoot   of  hij/zij  wat  wc-­‐‑papier  heeft.  Een  ideale  ijsbreker!  Als  dat  niet   werkt,  ga  dan  naar  de  Blandijn  en  doe  daar  je  behoefte.  De  WC-­‐‑

LIX


LX

deuren van  de   Blandijn  bieden  bovendien  een  schat  aan  levenswijsheden,  aangename   wc-­‐‑literatuur!  Wie  niet  graag  op  toiletbezoek  gaat  in  de  Blandijn,  vindt   ze  ook  op  http://blandijnwijsheden.blogspot.be/     -­‐‑  Ik  heb  geen  vrienden!   Vrees  niet:  er  zijn  veel  mensen  die  hier  nieuw  zijn  en  bijgevolg  niemand   kennen.   Wees   niet   bang   om   naast   iemand   te   gaan   zitten.   Als   je   10   stoelen   tussenlaat,   leer   je   sowieso   niemand   kennen.   Tenzij   je   long-­‐‑ distance   vriendschaprelaties   wil   opbouwen   in   een   auditorium.   “Beter   een   verre   buur   dan   een   goeie   vriend”   is   niet   de   juiste   ingesteldheid!   Bovendien  leer  je  ook  gemakkelijker  mensen  kennen  als  je  wat  vroeger   naar  de  les  gaat.  Dan  heb  je  ook  direct  een  perfect  gespreksonderwerp:   het  mooie  kontje  van  Marc  Boone,  de  zoetgevooisde  stem  van  professor   Verbaal,  …  And  last  but  not  least,  doe  na  de  les  iets  met  je  ‘kersverse’   vriend.  Vraag  om  samen  naar  de  Brug  te  gaan  of  op  café  te  gaan.  Zo  leer   je  nog  het  best  mensen  kennen.       -­‐‑  Ik  heb  geen  oriëntatie  en  vind  bijgevolg  niets  terug!   Het  gebrek  aan  oriëntatie  is  een  veel  voorkomend  probleem.  De   (vrouwelijke)  helft  van  het  klassimasterduo  heeft  daar  ook  bijzonder   last  van!  Maar  geen  paniek!  Blijf  vooral  rustig,  geniet  van  een  nieuwe   omgeving  met  ongezien  mooie  plekjes  (als  je  geluk  hebt)!  Maak  je  pas   zorgen  als  je  een  bordje  “Welkom  in  West-­‐‑Vlaanderen”  ziet!  Om   recidive  te  voorkomen  is  het  ook  handig  om    een  kaartje  mee  te  nemen!   Heb  je  dat  toch  vergeten?  Vraag  het  dan  aan  een  voorbijganger  of  zoek   een  bordje  met  een  straatnaam,  bel  een  vriendin  en  hoop  dat  ze  met   hulp  van  google  maps  je  de  juiste  kant  op  stuurt!       -­‐‑Ik  heb  niet  veel  geld  meer  en  de  week  is  nog  niet  ten  einde!   Een  pizza  of  lasagne  heb  je  al  voor  een  euro  of  twee.  Dat  kost  je  dus  heel   weinig.  Eet  geen  broodjes,  maar  haal  een  brood  en  wat  beleg.  Een  kom   verse   soep   heb   je   in   de   Blandijncafetaria   en   De   Brug   al   voor   50   cent!   Haal  een  bak  bier  of  wat  flessen  cola  en  nodig  iedereen  uit  op  je  kot,  in  


plaats van  op  café  te  gaan.    Op  eten  en  drank  kun  je  dus  al  heel  wat   besparen.   Wist   je   trouwens   dat   je   105   euro   per   jaar   (dat   heeft   men   mij   verteld/wijsgemaakt)   kunt   besparen   op   je   elektriciteit   door   je   computer  ergens  anders  op  te  laden,  zeg  maar,  op  de  Blandijn.  Als   dit  je  niet  helpt,  kun  je  je  nog  altijd  voegen  bij  Zakkenman7    en  op  ’t   straat   leven,   bij   de   hippies   in   een   kraakpand   kruipen   of   een   job   zoeken  natuurlijk.      

7

Zakkenman is een gekend figuur in Gent. Hij heeft steeds heel veel zakken bij (hence the name :D) en leeft op straat.

LXI


Litterae ex  provinciis  (2)   Ook   Jeroen   en   Nele,   twee   derde   bachelors   hebben   ons   een   mooie   Erasmusbrief   geschreven  over  hun  belevenissen  in  la  douce  France.  Hoewel  het  herfstweer  hier   elke  dag  dichter  komt,  nemen  zij  je  mee  naar  het  idyllische  Montpellier.      

LXII

  “Salut   tout   le   monde!”.   Zo   worden   wij   hier   bij   aanvang   van   elke   les   aangesproken.   Aangezien   wij   hier   nog   maar   één   week   verblijven   en   dus   niet   kunnen   uitweiden   over   sociaal-­‐‑culturele   details,   trachten   wij   jullie   hierbij  een  korte  rondleiding  te  geven  door  ons  teergeliefde  Montpellier.     Wanneer   wij   ’s   morgens   de   deur   van   onze   residentie   –   waar   wij   ondertussen   al   een   heleboel   internationale   vriendjes   hebben   gemaakt   -­‐‑   achter  ons  toeslaan,  overvalt  ons  direct  een  bijna  subtropische  hitte.  Deze   is   niet   enkel   in   ons,   maar   ook   in   het   hoofd   van   de   omwonende   Fransen   geslagen.  De  zuiderse  mentaliteit  zorgt  overal  voor  chaos  en  dan  vooral  in   het   verkeer,   waardoor   wij   ons   met   gehuurde   fietsen   –een   waardig   alternatief  voor  onze  gele  vélos–  laveren.        


De heuvel   waar   we   elke   dag   overheen   fietsen,   herinnert   ons   een   beetje   aan   de   Blandijn.   We   verbijten   onze   tranen   en   doen   een   fietswedstrijd.   Vandaag   wint   Jeroen   de   bollekestrui.   Université   Paul   Valéry   ligt   een   beetje   buiten   het   centrum,   in   het   groen.   Onze   plaatselijke   erasmuscoördinator,  een  rasechte  zuiderling  en  grote  fan  van  de  ons  allen   bekende  professor  Demoen,  ontvangt  ons  met  open  armen.  Wat  een  fijne   kerel,  zeker  omdat  zijn  eerste  les  al  wegvalt,  waardoor  ons  weekend  met   een  halve  dag  verlengd  wordt  en  wij  lekker  kunnen  gaan  chillen  aan  het   strand!   We   mogen   trouwens   best   trots   zijn   op   onszelf:   ons   studentenaantal   voor   klassieke   talen   overtreft   gemakkelijk   dat   van   Montpellier.   Met   maar   twee   autochtone   medestudenten   zijn   de   drie   erasmusstudenten   hier   in   de   meerderheid.   We   werden   dan   ook   persoonlijk   gefeliciteerd   door   Madame   la   Présidente   met   onze   voortreffelijke   studiekeuze.   Na   de   les   keren   wij   per   fiets   terug   om   op   Franse  wijze  te  flaneren  over  la  Place  de  la  Comédie  of  op  de  Promenade   du   Peyrou,   een   mini-­‐‑Parijs   aan   de   rand   van   het   centrum.   We   nemen   er   een  toeristische  foto  bij  triomfboog,  gebouwd  voor  Louis  XIV.  De  sterren   staan   al   hoog   aan   de   hemel   wanneer   wij   Les   Estivalles,   een   sfeervol   wijnfestival,   verlaten.   Wijn   is   overigens   een   waardig   alternatief   voor   Heineken,   het   Hollands   fluitjesbier   dat   hier   in   bijna   elke   bar   uit   de   tapkraan   stroomt.   We   weten   dus   ook   zonder  de  Klassieke   Kring   onze   avonden  te  vullen!     À  la  prochaine!   Jeroen  en  Nele    

LXIII


Culinaria Omdat  wij,  kotstudenten  echt  te  weinig  koken  ondanks  dat  het  eigenlijk  wel  zeer   ontspannend  is,  geven  wij  in  elke  Klassikaster  een  recept  mee!  Omdat  niet   iedereen  gezegend  is  met  opmerkelijk  kooktalent,  geven  wij    een  eerste  recept  dat   ook  derderangskoks  als  wij,  jullie  toegewijde  Klassimasters  gemakkelijk  kunnen   klaarmaken!  Niet  alleen  makkelijk,  maar  ook  lekker  én  vegetarisch.     Moeilijkheidsgraad:    (super-­‐‑facilis)     Benodigdheden  (voor  1  persoon)   -­‐‑ 60  à  65  gram  spinazie    (te  vinden  bij  de  diepvriesproducten)   -­‐‑ 4  cannelonirolletjes  (pasta)   -­‐‑ een  pot  tomatensaus   -­‐‑ 125  gram  ricotta  (kaas)   -­‐‑ geraspte  kaas     -­‐‑ een  ovenschotel   Werkwijze   1.   Zet   een   pot   water   op   het   vuur.   Wacht   tot   het   water   kookt   en   gooi   er   dan   de   cannelonipijpjes   in.   Kijk   op   de   doos   wat   de   gaartijd   is,   of   prik   erin  met  een  vork  om  te  weten  of  ze  klaar  zijn.     Laat   ze   niet   te   lang   koken,   anders   wordt   het   moeilijk   om   de   pijpjes   op   te   vullen  zonder  dat  ze  scheuren.     2.  Meng  de  spinazie  met  de  ricotta.  Uiteraard  moet  de  spinazie  ontdooid   zijn  om  gemakkelijk  te  kunnen  mengen.  Vergeten  te  ontdooien?  Steek  de   spinazie  even  in  de  microgolf.       3.  Vul  de  cannelonipijpjes  met  het  kaas-­‐‑spinaziemengsel.  Met  een  vork  of   lekker  met  de  handen.      

LXIV


4.  Smeer  een  ovenschotel  in  met  wat  boter  en  schik  de  pijpjes  erin.  Giet   naar   believen   tomatensaus   over   de   pijpjes.   Strooi   er   een   laagje   geraspte   kaas  over  en  zet  het  in  de  oven.  Zet  de  schotel  in  de  oven  (op  160°C)  of  in   de  microgolf.  Controleer  regelmatig  of  het  warm  genoeg  wordt.     Geen   ovenschotel?   Geen   probleem.   Gebruik   de   aluminium   bakjes   van   een   voorverpakte  lasagne.  Bij  voorkeur  een  die  al  uitgewassen  is.         Tomatensaus  over?  Zet  het  in  de  koelkast  en  gebruik  het  voor  je  middagmaal   van  morgen.  Een  croque  boum-­‐‑boum  of  liever  een  zelfgemaakte  pizzabaguette?  8     5.     Haal   de   schotel   uit   de   oven   zonder   je   handen   te   verbranden.   En   na   deze  laatste  en  moeilijkste  stap,  smullen  maar!  

 

Pizza baguette:  smeer  de  tomatensaus  op  een  broodje,  strooi  er  geraspte   kaas  over  en  gooi  het  in  de  oven!  Met  wat  ham  of  spek  wordt  het  nog   lekkerder!  

8

LXV


Horoscoop Ook   deze   keer   hebben   de   schikgodinnen   Klotho,   Lachesis   en   Atropos   je   lot   gesponnen,   gemeten   en   afgeknippen.   Wil   je   weten   of   dit   het   academiejaar   is   waarin  prof.  Verbaal  je  eindelijk  ten  huwelijk  vraagt  of  dat  waar  je  eindelijk  die   18   haalt   waar   je   altijd   al   van   hebt   gedroomd?   Lees   dan   snel   onze   vernieuwde   horoscoop  door.  Groetjes,  Moira.      

Je   krijgt   een   grote   verantwoordelijkheid  

Weegschaal op   financieel   of   administratief   vlak.   23  sept.  -­‐‑  22  okt.   Verzaak   niet   aan   deze   plicht   of   groot    

Schorpioen 23  okt.  -­‐‑  22  nov.  

Boogschutter   23  nov.  -­‐‑  21  dec.  

Steenbok   22  dec.  -­‐‑  20  jan.  

Waterman   21  jan.  -­‐‑  19  feb.  

LXVI

onheil staat  je  te  wachten.     In   de   vakantie   kon   jij   helemaal   geven,   maar   pas   op:   het   zwarte   gat   loert   alweer   om   te   hoek.   Zorg   dat   je   je   prima   prestaties  kan  doorzetten.   Toon  wat  pit  en  passie  dit  jaar  en  je  haalt   dit   jaar   op   één   been.   Soms   moet   je   gewoon   eens   je   vuur   tonen.   Let   op   voor   de  man  met  grijzende  haar.   Ik   zie   heel   weer   heel   wat   feest   in   het   vooruitzicht,   maar   vergeet   niet   dat,   hoewel   je   je   koppig   verzet,   de   vakantieperiode  bijna  afloopt.   Dit  jaar  is  Waterman  koning.  Jij  krijgt  de   administratieve   of   artistieke   leiding   van   een   project.   Verwaarloos   echter   je   geliefde(n)  niet  door  dit  engagement.    


Vissen 20  feb.  -­‐‑  20  ma.  

Ram   21  ma.  -­‐‑  20  apr.  

Stier 21  apr.  -­‐‑  21  mei.  

Tweelingen   22  mei.  -­‐‑  21  juni  

Kreeft   22  juni.  -­‐‑  22  juli  

Leeuw   23  juli.  -­‐‑  22  aug.  

Maagd   23  aug.  -­‐‑  22  sept.  

Je ontmoet   deze   maand   iemand   heel   interessant.   Indien   je   deze   persoon   aanspreekt,   zal   je   via   hem   iets   te   weten   kome  dat  je  kan  helpen  bij  je  droom.     Ram,  jij  krijgt  dit  jaar  heel  wat  problemen   met   time   management   bij   je   projecten.   Begin  op  tijd  en  maak  een  plan.  Alleen  zo   haal  je  het  zonder  stressaanvallen.   Iemand  is  al  een  tijdje  op  jou  verliefd,  die   jij   (onbewust)   buitenspel   zet.   Probeer   deze   maand   minder   dominant   te   zijn,   dan  vind  je  onverwacht  ergens  geld.   Het   leven   valt   niet   altijd   mee.   Je   voelt   je   deze   maand   af   en   toe   erg   nostalgisch   of   melancholisch,   maar   onthoud   dat   het   beste  dit  academiejaar  zal  komen.   Denk   na   over   wat   je   nu   het   liefst   van   al   wil  en  vind  het  ergens  op  de  Korenmarkt   op   woendag   31   september.   Waarom   word  jij  niet  onze  nieuwe  reispraeses?     Doe  eens  iets  impulsief.  Het  leven  van   elke  dag  begint  je  een  beetje  te  vervelen.   Grijp  de  eerste  kans  die  je  krijgt  om  aan   de  eentonigheid  te  ontsnappen   Deze  maand  is  rood  jouw  gelukskleur.  Je   vindt   iets   dat   je   allang   verloren   was.   De   jongen   met   donkere   ogen   heeft   het   goed   met  je  voor.      

LXVII


Puella Rumoris  

(door Sarah  Levecque)  

Puella Rumoris hier, jouw enige en echte bron in de schandaallevens van Romes elite.

LXVIII

Consternatie alom  in  de  straten  van  het  oude  Rome!  Nadat  ze  twee   jaar   niet   in   de   stad   gezien   werd,   haastte   de   eens   zo   flamboyante   Severina   zich   plots   door   de   straten   van   de   Italiaanse   hoofdstad.   Zoals   ze   gevreesd   had,   kon   ze   de   nieuwsgierige   blikken   niet   van   zich  af  slaan.  De  dochter  van  een  vooraanstaande  praetor,  die  alleen   en  diep  onder  haar  palla  verscholen,  na  een  tweejarige  afwezigheid   het   straatbeeld   weer   vervolledigde,   dat   kon   niet   anders   dan   voor   bekijks   zorgen.   Het   gebeurde   al   niet   vaak   dat   vrouwen   van   haar   stand   zich   alleen   op   straat   vertoonden,   laat   staan   zo   kort   voor   de   verkiezingen.  Geen  wonder  dus  dat  ze  overal  gevolgd  zou  worden.   Kort   na   haar   vertrek,   een   tweetal   jaar   terug,   was   de   roddelmolen   heel  snel  gaan  draaien.  Sommigen  zeiden  dat  ze  betrapt  was  met  een   slaaf,   anderen   meenden   dat   ze   in   het   geheim   de   politieke   carrière   van   haar   vader   had   willen   dwarsbomen,   maar   uiteindelijk   wist   niemand  er  het  fijne  van.  Niemand  van  haar  familie  vernoemde  haar   nog  en  al  snel  was  de  storm  gaan  liggen.     Severina   wandelde   zo   snel   ze   kon,   maar   probeerde   ook   niet   te   veel   op   te   vallen.   Ze   merkte   zo   ook   wel   dat   de   helft   van   de   bevolking   haar  al  gezien  had,  maar  als  het  even  kon,  wou  ze  vermijden  dat  de   ander   helft   haar   ook   zou   opmerken.   Gelukkig   doemde   haar   eindbestemming  al  snel  voor  haar  op.  De  tempel  van  Magna  Mater   was  nog  steeds  zo  mooi  als  ze  zich  herinnerde.  Als  kind  was  ze  hier   vaak  geweest  met  haar  oma,  maar  toen  begreep  ze  niet  wat  mensen   er   kwamen   zoeken.   Nu   besefte   ze   maar   al   te   goed   hoe   goed   het  


voelde om   haar   te   kunnen   luchten   aan   iemand   die   toch   niets   zou   terugzeggen.   Net   op   het   moment   dat   ze   knielde   voor   het   grote   beeld,   hoorde   ze   geschuifel   achter   zich.   Toen   ze   zich   omdraaide,   kon   ze   nog   snel  een  paar  benen  en  een  stuk  tunica  achter  een  zuil  verdwijnen.       “Laat  me  toch  gerust!”,  riep  ze  naar  de  jongen,  in  de  hoop  dat  ze  eindelijk   alleen   kon   zijn.   Ze   luisterde   een   lang   tijd,   maar   hoorde   niets   meer,   en   veronderstelde  dat  hij  vertrokken  was.       “Magna  Mater…”,  begon  ze.  Plots  voelde  ze  een  hand  op  haar  schouder   en   sprong   ze   als   een   halvegare   recht,   klaar   om   haar   belager   een   loeiharde  mep  in  zijn  gezicht  te  verkopen...  totdat  ze  merkte  dat  het  de   jongen  van  daarstraks  was,  en  dat  hij  er  best  wel  knap  uitzag.       “Wat  wil  je  van  me?”     “Je  wilt  alleen  zijn,  en  je  wilt  je  verhaal  kwijt.  Ik  weet  een  veel  betere  plek.  Kom   maar  mee.”     Ze  wist  eerst  niet  goed  of  ze  het  wel  aandurfde  om  de  jongen  zomaar  te   volgen,  maar  besloot  het  er  toch  maar  op  te  wagen.  Hij  nam  haar  mee   naar  de  achterkant  van  de  tempel,  en  daar  dook  hij  in  de  struiken.       “Moet  ik  daarin?”,  vroeg  ze  met  een  bang  hart.       “Ja  ja,  volg  me  maar,  je  zult  het  fantastisch  vinden.”     Ze  schuifelde  wat  vooruit  en  merkte  dat  tocht  minder  avontuurlijk  was   dan  ze  aanvankelijk  had  gevreesd.       “Hier  moet  je  stil  zijn,”  zei  de  jongen  plots,  “hier  moeten  we  een  klein  stukje   door  de  tuin  van  die  dikke  senator,  je  weet  wel  wie  ik  bedoel.”     Severina  wist  niet  waar  ze  het  had.  De  dochter  van  de  praetor  kon,  zo   dicht   bij   de   verkiezingen,   niet   gezien   worden   in   de   tuin   van   een   senator!       “Geen  nood,  niemand  zal  je  zien.  Ik  weet  ondertussen  wel  waar  ik  moet  lopen.”       Met  een  bang  hart  waagde  ze  zich  in  de  tuin.  Toen  ze  in  de  verte  plots   een   hond   hoorde   blaffen,   zette   ze   het   op   een   lopen.   Achter   een   dikke   boom  probeerde  ze  zich  te  verstoppen.  Toen  de  jongen  bij  haar  kwam,   had  hij  tranen  in  zijn  ogen  van  de  pret.       “Je   had   je   gezicht   moeten   zien!   Hilarisch!   Maar   goed,   we   zijn   er   bijna.   Nu   moeten  we  nog  deze  berg  beklimmen  en  we  zijn  er!”,  kakelde  de  jongeman.  

LXIX


LXX

Severina was  nog  aan  het  uitblazen  van  de  spurt  en  de  schrik,  toen   ze  voor  zich  de  grond  zag  hellen.  Ze  kwam  vanuit  de  struiken  en  zag   een  serieuze  heuvel  voor  zich  liggen.       ‘Verdorie,  waar  ben  ik  aan  begonnen!’,  schoot  er  door  haar  hoofd.  Er  zat   niets  anders  op  dan  de  jongen  te  volgen.  De  ondergrond  was  hard  en   de  zon  scheen  onverbiddelijk  hard,  maar  eens  op  de  top,  bracht  een   zacht  briesje  toch  enige  verkoeling.       “Kijk  eens  achter  je.  Dat  zal  je  wel  rust  brengen.”,  probeerde  de  jongen   haar  te  kalmeren.  Ze  draaide  zich  om…  en  zag  een  verbluffend  beeld   van  de  mooiste  en  grootste  stad  ter  wereld.  Heel  Rome  strekte  zich   voor   haar   uit,   ze   kon   de   bedrijvigheid   in   de   straten   volgen,   in   de   verte   zag   ze   zelf   haar   eigen   villa!   Severina   keek   haar   ogen   uit.   Ze   ging  zitten  om  het  beeld  helemaal  in  haar  op  te  kunnen  nemen.  De   jongen  ging  naast  haar  zitten.       “Wie  ben  jij?”,  vroeg  hij.    Ze  kon  haar  oren  niet  geloven.  Hij  wist  niet   wie  ze  was?!       “Mijn  naam  is  Severina,  ik  ben  de  dochter  van  de  praetor.  Kende  je  me  echt   niet?”     “Nee,  ik  ben  pas  een  jaar  terug  naar  de  stad  gekomen.  Ik  ben  afkomstig  van   Pompeii.   Ik   heet   trouwens   Decimus.”.   Severina   wist   dat   het   haar   geluksdag  was.  Op  de  eerste  dag  dat  ze  zich  weer  op  straat  waagde,   leerde  ze  een  jongen  kennen  die  niet  wist  wie  ze  was,  en  kwam  ze  op   een   plaats   in   Rome   die   ze   nog   nooit   gezien   had   maar   die   zo   fantastisch  was  dat  ze  ernaar  kon  blijven  kijken.     “Hoeveel   mensen   weten   van   deze   plek?”,   vroeg   ze   nieuwsgierig.   “Normaal   heel   weinig,   omdat   het   achter   die   tuin   ligt.   Jij   bent   de   eerste   persoon   met   wie   ik   deze   plek   wil   delen.”   Het   deed   haar   blozen.   Het   gesprek   met   Decimus   verliep   heel   vlot,   alsof   ze   elkaar   al   een   eeuwigheid   kenden.   Hij   was   naar   Rome   getrokken   met   zijn   familie   nadat   zijn   moeder   gestorven   was   in   het   kraambed.   Voor   zijn   vader   waren   er   teveel   negatieve   gevoelens   aan   Pompeii   verbonden,   en   bovendien   had   hij   een   mooi   aanbod   gekregen   om   samen   met   een   oude  vriend  een  ludus  op  te  richten.  Zijn  vader  had  zijn  hele  leven   lang  niets  anders  gedaan  dan  kinderen  onderwijzen,  dus  was  het  de  


ideale gelegenheid  om  te  verhuizen.       “Het  is  niet  zo  leuk  om  les  te  krijgen  van  je  vader,  maar  het  heeft  ook  zo  zijn   voordelen.   Hoe   zit   het   met   jou?”,   vroeg   hij.   Severina   twijfelde   even   over   wat  ze  de  jongeman  moest  vertellen,  maar  een  mysterieus  geritsel  uit  de   planten   zorgde   ervoor   dat   ze   niet   hoefde   te   antwoorden.   Ze   draaide   zich  om  en  stond  oog  in  oog  met  Blandina,  het  meisje  dat  al  haar  hele   leven  lang  haar  beste  vriendin  was.  Ze  was  nog  mooier  geworden  dan   ze  twee  jaar  geleden  al  was.  Haar  lange,  donkerbruine  haar  vloeide  in   weelderige  krullen  over  haar  rug.     “Je  gaat  me  niet  vertellen  dat  jij  hier  al  twee  jaar  op  die  heuvel  zit  hé?  Wat  doe   jij  hier  plots?  En  dan  nog  in  het  gezelschap  van  dàt!  Ik  dacht  dat  ik  toch  wel  de   eerste   persoon   zou   zijn   die   je   kwam   opzoeken?   Heb   je   mijn   brieven   niet   gekregen?   Ik   heb   je   zo   hard   gemist!   Waarom   heb   je   me   nooit   geantwoord,   en   waarom  was  je  eigenlijk  verdwenen?”,  raasde  ze.       “Blandina,  ik  ga  je  alles  uitleggen,  maar  geef  me  een  minuutje.  Hoe  wist  jij  dat   ik  hier  zat  trouwens?”,  probeerde  Severina  haar  vriendin  te  kalmeren.       “Als   ik   iemand   door   mijn   tuin   zie   spurten   als   een   halvegare,   in   een   palla   die   ikzelf   ooit   nog   gekocht   heb,   dan   weet   ik   wel   hoe   de   vork   aan   de   steel   zit.”     Severina  keek  naar  Decimus.  De  tuin  van  de  dikke  senator  behoorde  bij   de  villa  waar  ze  als  klein  meisje  zo  vaak  gespeeld  had?  Ze  had  er  geen   idee  van  dat  ze  zo  ver  gewandeld  had!       “Jij  gaat  nu  mee  naar  beneden,  en  dan  ga  je  me  alles  vertellen  van  de  afgelopen   twee   jaar.   Ik   dacht   dat   ik   je   nooit   meer   zou   zien,   dus   ik   laat   je   nu   niet   direct   meer  van  onder  mijn  ogen.  En  jij,  uitschot,  zoek  jezelf  een  andere  berg  om  van   het  uitzicht  te  genieten,  want  deze  hier  is  van  mij!”       Blandina  was  duidelijk  nog  steeds  haar  bazerige  zelf.  Decimus  keek  van   het  ene  naar  het  andere  meisje,  en  vroeg  aan  Severina  of  zij  ook  wilde   dat  hij  wegging.       “Ik  denk  dat  het  beter  is  dat  je  ons  nu  even  alleen  laat,  maar  ik  wil  je  wel  nog   zien!   Het   was   leuk   praten   met   je.   Als   je   zin   hebt,   kom   maar   eens   naar   mijn   huis  op  de  Esquilijn!”,  zei  ze.       Hij  knikte,  knipoogde  even  en  ging  er  toen  vandoor.       “Wat   was   dat   voor   iets,   hoe   haal   je   het   in   je   hoofd   om   met   zoiets   op   stap   te   gaan?”,  vroeg  een  gedegouteerde  Blandina.      

LXXI


“Hij is  best  wel  leuk,  als  je  hem  leert  kennen,  zul  je  het  wel  merken.”,  ging   Severina  er  op  in.       “Meisjes   van   onze   stand   zouden   dergelijke   jongens   niet   mogen   kennen!   Maar  genoeg  gezeverd.  Ik  wil  je  wat  laten  zien!”     Blandina  was  haar  walging  over  Decimus  duidelijk  al  vergeten  toen   ze  luid  kakelend  naar  het  mooie  huis  terugliepen.  Severina  luisterde   maar  met  een  half  oor  en  vroeg  zich  ondertussen  af  of  ze  de  knappe   jongen  ooit  nog  zou  terugzien.  Want  wat  Blandina  zei,  klopte  wel:  ze   zou   hem   eigenlijk   niet   mogen   kennen.   ‘Ah   ja,’   dacht   ze   bij   zichzelf,   ‘veel   kans   dat   hij   me   toch   vergeten   is   tegen   dat   hij   thuiskomt.’   Met   een   zucht   zette   ze   hem   uit   haar   hoofd   en   probeerde   ze   de   enorme   hoeveelheid   weetjes,   roddels   en   andere   kletspraat   van   Blandina   op   te   slaan.   Toen   ze   het   huis   binnengewandeld   waren,   reikte   een   slaaf   een   beker   koud   water   aan.   Severina   had   niet   gedacht   dat   ze   zoveel   dorst  had.  Ze  bedankte  de  slaaf  en  even  werd  ze  vreemd  aangekeken   door   Blandinan,   maar   die   trok   uiteindelijk   haar   schouders   op   en   leidde  Severina  naar  haar  vertrekken.       “En   in   deze   kast,   zit   waarschijnlijk   het   mooiste   wat   je   ooit   van   je   leven   gezien   zult   hebben.”   Severina’s   gedachten   gingen   meteen   terug   naar   het  schitterende  beeld  van  Rome  dat  ze  van  Decimus  had  gekregen,   maar  dat  bande  ze  zo  snel  mogelijk  weer  uit  haar  hoofd.  “Laat  maar   zien.”,  zei  ze  met  een  zucht.  

Zal Severina Decimus nog terugzien? En wat is het dat Blandina haar zo graag wil tonen?? Dat vertel ik jullie in de volgende Klassikaster! XOXO, Puella Rumoris LXXII


Decimus

LXXIII


Fun met  Marc  Boone     Duren  de  lessen  soms  lang?  Ter  verheerlijking  van  onze  volksheld  Marc   Boone  krijg  je  2  pagina’s  spelletjes  waarin  de  kersverse  decaan  de   hoofdrol  speelt.  De  winnaar  krijgt  een  handgetekend  exemplaar  van   ‘Mijn  obsessieve  liefde  voor  Anne  Frank’,  ‘Henri  Pirenne,  mijn  held’  en  het   erg  onthullende  ‘Buizen  ìs  mijn  métier’.  De  tweede  prijs  is  de  biggest  hits   collection  van  de  professor  met  titels  als  ‘De  dader  was  een  Jood  euh  een   Pool’  en  het  wereldbekend  rapnummer  ‘Na  de  les…met  je   studentenkaart...in  mijn  bureau’.  

LXXIV

© MM  (dit  spelletje  is  stiekem  gekopieerd  uit  een  oude  Dilemma)          


What kind of sorcery   this? Je  kende  al  een   sudoku.  We  namen   het  beste  van  de  sudoku  en  maakten   hem  nog  beter  met  behulp  van  Marc  Boones   naam.  In  elke  vak  en  op  elke  rij,  horizontal   en  verticaal  moet  één  letter  van  zijn  naam   voor  komen:       M  A  R  C    B  O  Ö  N  E.     Aangezien  er  twee  O’s  in  Boone  zitten,   hebben  we  een  umlaut   gebruikt  om  ze  uit   elkaar  te   houden.    

is

                       

LXXV  


Editie I jaargang 2012-2013 Klassikaster is een maandelijkse uitgave van de Klassieke Kring, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Contact: klassimaster@klassiekekring.be http://www.facebook.com/klassikaster http://www.twitter.com/klassikaster http://www.klassiekekring.be

Redactie: Hoofdredacteurs: Pieter De  Pauw   Steffi  Seynaeve Medewerkers Sarah  Levecque   Fien  Benoot   Prof.  Dr.  Wolfgang  De  Melo   Nele  Hessens   Jeroen  Van  Brantegem   Het  praesidium     Wil  jij  meewerken  aan  een  volgende  editie?  We  zoeken  altijd  mensen   die  artikels,  opiniestukken,  essay’s  willen  schrijven  of  hun  literaire   werk  willen  publiceren.  Contacteer  Klassikaster!

LXXVI


Activiteitenkalender  onder voorbehoud van wijzigingen

3 oktober 2012 Kennismakingsactiviteit Eerstejaars Locatie: Cafee Zodiac (Heilige Geeststraat 3)

11 oktober 2012 Bowling & Karaoke Locatie: Overpoort Bowl

18 oktober 2012 Spaghettiavond Locatie: Sint-Martinus Huis (Ekkergemstraat 82)

24 oktober 2012 Doop

30 oktober 2012 Muzikale Avond Locatie: Therminal - Vergaderlokaal 2

Klassikaster 1  

Het tijdschrift voor Taal-en Letterkunde: Latijn en/of Grieks

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you