Zorgzaken Coevorden 2021

Page 1

EDITIE: COEVORDEN MAART 2021

ZORGZAKEN IN BEELD

ADVIES EN INFO OVER ZORG EN WELZIJN:

IN DEZE KRANT VINDT U DE VOLGENDE ONDERWERPEN ●

Opleidingen binnen Zorg en Welzijn

Eenzaamheid, kijk nu juist om naar je medemens

Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)?

Wilt u informatie of advies over langdurige zorg of ondersteuning?

In Zorg en Welzijn is voor iedereen een passende baan te vinden

Veilig voelen in je eigen huis

Wegwijs op internet met gratis lesprogramma

Een telefoontje van de Zilverlijn biedt uitkomst

Te weinig geld voor sportclub of muziekles? Jeugdsportfonds helpt

Hoe help ik mijn kind Nee zeggen… tegen roken, drinken en blowen?

Post op de mat met Schrijfmaatje

Puzzelpagina

ZorgZaken is een uitgave van Kiwi Media Producties. Tel.: (0594) 820 214 www.kiwimediaproducties.nl

IN

B

4

PU EW Z EGIN O Z P PA EL G M G .1 EN E

T

Nationaal Ouderenfonds Eenzaamheid Opleidingen Kom in Beweging Thuiszorg Puberteit Veilig thuis Gezonder eten

STAND VAN ZAKEN Zet door, hou vol, geniet van de rust en vertrouw, blijf vooral vertrouwen op een goede afloop voor zoveel mogelijk mensen en ondernemers in deze vreemde tijden! Zorg goed voor jezelf, geef om de anderen, stuur af en toe een kaart, koop een bosje bloemen, haal een boodschap, blijf in de natuur en kijk hoe de wereld door blijft gaan, zich openstelt voor ons en laten we dat alles doen op gepaste afstand met respect voor het leven, hoe moeilijk ook.

D

e zorg in Nederland is van een goed niveau. Elke dag zijn duizenden mensen in de branche aan het werk, zij doen mooi, belangrijk, maar ook zwaar werk. Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen. Het draagt bij aan hun mogelijkheden om zelfstandig te functioneren. De wijze waarop er met ziekte en gezondheid wordt omgegaan verandert: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij allerlei technologische ontwikkelingen kunnen

mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak en minder lang naar het ziekenhuis en kunnen ze vaak beter geholpen worden. In deze bewaarspecial 'ZorgZaken in Beeld' willen we niet alleen alles op het gebied van Zorg en Welzijn bespreken, maar ook een onderwerp als Veiligheid. Niet voor niets is dat één van de belangrijkste voorwaarden voor een aantrekkelijke leef- en woonomgeving. Gemeenten spelen een sleutelrol in het samenspel tussen wonen, welzijn en zorg. Goede zorg voor kinderen en jongeren, passende ondersteuning en

begeleiding voor ouderen en adequate zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Dat zorgt er mede voor dat elke burger kan deelnemen aan de samenleving. In het dagelijkse leven dreigen er altijd gevaren en daarom geven we in deze krant een aantal tips en aanbevelingen over wat je dan moet doen. Daar ligt voor iedereen een morele verplichting, want iedere burger heeft het recht om iets van z'n leven te maken. Tenslotte vormen we met elkaar de maatschappij waarin we dagelijks leven, wonen en werken. Veel leesplezier. Henk Kijf, uitgever

In Zorg en Welzijn is voor iedereen een passende baan te vinden

OVERWEEG JIJ EEN CARRIÈRESWITCH? In Zorg en Welzijn is er voor iedereen wel een passende baan te vinden, ook als je nog niet eerder in de sector hebt gewerkt. Hoe gemakkelijk en op welk opleidingsniveau je instroomt, hangt af van verschillende factoren. Lees verder op pag. 7

WILT U PERSOONLIJK ADVIES OF EEN VRAAG STELLEN OVER DE VACATUREBANK? GA NAAR https://www.ontdekdezorg.nl/persoonlijk-advies U kunt ook bellen naar 088-0182888 op werkdagen van 8.00-20.00 uur. Voor dit nummer betaalt u alleen de gebruikelijke belkosten en geen informatietarief. Voor vragen over de vacaturebank kunt u ook mailen naar info@ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl


In de zorg draait het om mensen zoals jij en ik. Wij laten mensen weer stralen, of je nu hulp zoekt of hulp wilt geven. W&CW zuivere bemiddeling.

www.wencw.nl | T 085 060 8166

HOME-START COEVORDEN ZOEKT ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN GEZINNEN Heb je een paar uurtjes per week tijd en lijkt het je leuk om je eigen (opvoed) ervaring te delen met andere gezinnen? Wordt dan vrijwilliger bij Home-Start en kom ons gezellige team versterken. We zijn een warme organisatie die opvoedondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan gezinnen. Op deze manier geven we degene die het even moeilijk heeft een steuntje in de rug en krijgt hij/zij het zelfvertrouwen terug om weer die ouder te worden die iedereen zo graag wil zijn. Vrijwilligers zetten hun eigen ervaringen in en komen wekelijks een paar uurtjes bij hun gezin. Voorafgaand krijgt iedere vrijwilliger een basistraining aangeboden, waarin we laten horen hoe Home-Start, dus jij als vrijwilliger werkt. Op die manier kan jij ook vol zelfvertrouwen én met de nodige kennis en levenservaring op zak, gezinnen helpen.

Vrijwilligers worden bij ons gezien als “het goud van de organisatie”. Er wordt daarom goed in hen geïnvesteerd. Er is een goede onkostenregeling en we bieden jaarlijks trainingen aan die interessant, leuk en actueel zijn. Zo kan iedere vrijwilliger zich blijven ontwikkelingen binnen Home-Start. “Giving is getting” want het mooiste wat je kunt krijgen is dat je de ander iets gegeven hebt wat hij/zij nooit meer zal vergeten. Meld je snel aan en ervaar zelf hoe fijn het is om een ander zoiets waardevols te geven. Belangstelling? Stuur een mail naar home-startcoevorden@icare.nl of bel met Wilma Luiken 06-516 81 364


3

ZORGZAKEN IN BEELD

Voor een ander

HOE KAN IK IETS DOEN? Meer dan 40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam. In 2018 gaf meer dan veertig procent van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Tien procent was ernstig of zeer ernstig eenzaam. Bijna 31% was emotioneel eenzaam en 43% sociaal eenzaam. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal.

WILT U INFORMATIE OF ADVIES OVER LANGDURIGE ZORG OF ONDERSTEUNING? Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich van 'het kastje naar de muur' gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. WIE KAN BIJ HET JUISTE LOKET TERECHT? • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Als ouder, verzorger, cliëntvertegenwoordiger kunt u ook bij het Juiste Loket terecht. • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen. • Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, zorgverleners, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB, CIZ.

MEER INFORMATIE Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Juiste Loket is telefonisch bereikbaar op 030-7897878. Het e-mailadres is meldpunt@juisteloket.nl. www. juisteloket.nl

I

edereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem? Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Door contact te leggen met iemand van wie je vermoedt dat hij of zij weinig betekenisvolle contacten heeft en zich eenzaam voelt. Een steuntje in de rug van een familielid, vriend of buur kan veel betekenen. Het zijn de kleine dingen die het doen.

DIT KUN JIJ DOEN

vindt aandacht fijn. Zorg wel voor gelijkwaardig contact. VERWIJZEN Mogelijk kun je iemand helpen om de weg te vinden in het hulpaanbod. Bijvoorbeeld omdat iemand niet zo handig is met internet of het moeilijk vindt contact op te nemen met een vrijwilligersorganisatie of professionele hulp zoals het sociaal werk. HEEFT IEMAND ZIN OM WAT TE ONDERNEMEN? Op eenzaam.nl/activiteiten-voorjou vind je een overzicht van allerlei activiteiten, ook voor ouderen. Van ontmoeting tot cursus, maatje tot speciale uitjes. En onderstaande organisaties hebben in veel plaatsen een afdeling. Kijk eens naar hun activiteiten.

OOK JIJ KAN ER VANDAAG VOOR KIEZEN OM EEN BETERE BUUR TE ZIJN EN IEMAND HET GEVOEL TE GEVEN DAT DE WERELD WÉL OP HEM WACHT. EEN KLEIN GEBAAR KAN EEN WERELD VAN VERSCHIL MAKEN. AANDACHT Vooraf is wel deze opmerking op haar plaats: denk niet meteen dat iemand zich eenzaam voelt als hij weinig sociale contacten heeft. Van buitenaf is eenzaamheid niet te zien. Maar dat is geen reden om niet in actie te komen. Vrijwel iedereen

• KBO-PCOB • DE ZONNEBLOEM • RESTO VANHARTE • HUMANITAS Natuurlijk zijn er ook veel plaatselijke organisaties en buurtverenigingen. Zet de stap en bel ze op. Of misschien ken je iemand die er meedoet. Als je niet weet wat er in de buurt is, kun je dat navragen bij het Wmo-loket. VRIJWILLIGERSWERK Wist je dat vrijwilligerswerk doen helpt om eenzame gevoelens te verminderen? Wellicht kun je iemand helpen een leuke vrijwilligersbaan te vinden. Of wil je samen met diegene vrijwilligerswerk te gaan doen. VRAAG-AANBOD-MATCH Een beetje handig met internet? Er zijn websites waar je een oproepje

• Je kunt iemand steunen zonder expliciet eenzaamheid bespreekbaar te maken. Nodig je buurman of -vrouw af en toe uit voor een kopje koffie. Ga op ziekenbezoek. • Help bij een klein klusje in huis en maak daarbij een praatje. • Grijp extreme weersomstandigheden aan als excuus om aan te bellen en te vragen hoe het ermee staat en of er hulp gewenst is. • Je kunt ook een beroep doen op de ander. Iedereen wordt graag aangesproken op zijn kracht. Mogelijk kan je buurman juist jou helpen. Vraag om tips voor je eigen tuin. Vraag om planten water te geven bij langere afwezigheid. • Nodig iemand uit voor je bestaande eetgroep of knutselclubje. Of vraag binnen een zorginstelling of er behoefte aan is dat je komt voorlezen of met een rolstoelgebonden persoon gaat wandelen.

kunt plaatsen voor gezelschap of praktische steun. Of om activiteiten te vinden die je leuk vindt. EEN LUISTEREND OOR Sommige mensen zouden met iemand willen praten, maar weten niet met wie. Ze zoeken een luisterend oor, willen hun hart luchten of gewoon contact. Ben jij dat luisterend oor? Anders kun je ook doorverwijzen naar een telefonische hulplijn. VOORKOMEN Het opbouwen van een sterk en stabiel sociaal netwerk is erg belangrijk bij het omgaan met grote veranderingen in het leven. En kan dus helpen om eenzaamheid in de toekomst te voorkomen, of verminderen. BRON: WWW.EENTEGENEENZAAMHEID.NL


Humanitas is een vrijwilligersorganisatie en is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Onze hulp is gratis en we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

ALS JE EEN STEUNTJE IN DE RUG NODIG HEBT, staan onze vrijwilligers voor je klaar. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze helpen je je leven een positieve draai te geven.

Meer weten? Neem dan contact op met telefoon: 06 - 440 766 69 Voor algemene informatie kun je kijken op www.humanitas.nl/afdeling/coevorden

-

-

Heb je hulp nodig je financiën en administratie op orde te brengen en te houden? Heb je steun nodig bij het verwerken van een verlies? Heb je behoefte aan iemand om mee te praten? Wil je je Nederlands verbeteren? Wil je je aansluiten bij onze naailessen, handwerkgroep of computerlessen? Wil je meer leren over gezond eten en bewegen of wil je leren fietsen? Veel is mogelijk bij Humanitas. Je bent van harte welkom!

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Bij Humanitas is iedereen die iets wil betekenen voor een ander van harte welkom. We vragen een enorme tijdsinvestering van onze vrijwilligers, maar we bieden wel een scala aan mogelijkheden om je kwaliteiten in te zetten.

Herbergier Gees

Zekerheid in onzekere tijden De beslissing is gevallen, en nu? Als jullie uit elkaar gaan, komt er veel op jullie af. De basis die jullie samen hadden opgebouwd is weg en ineens is alles onzeker. Er lijken alleen maar vragen te zijn waar voorlopig (nog) geen antwoord op is: • Waar moeten jullie aan denken? • Hoe gaan we het samen regelen met de kinderen? • Hoe sta ik er straks financieel voor? • Hoe gaat het met de woning? • Wat moeten we voor het pensioen regelen? • Wat is conversie en verevening? • Hebben we aan alles gedacht, missen we niets? Kortom: waar ga je beginnen?

Scheiden of uit elkaar gaan brengt vaak veel emotie met zich mee, zoals verdriet en boosheid. Als je uit elkaar gaat moeten vaak veel zaken geregeld worden en al die emoties kunnen het maken van goede afspraken samen behoorlijk in de weg staan. Steeds vaker kiezen mensen voor een mediator om hun scheiding te regelen. Het voordeel hiervan is dat het sneller gaat, goedkoper is en mensen samen afspraken maken, met hulp en begeleiding van de mediator. Vooral als er (jonge) kinderen zijn, is dit verstandig, immers je blijft samen ouders, en zult hierin een nieuwe basis moeten vinden. De mediator Tineke Bouwhuis van Bmiddl.nl begeleidt en regelt alles rondom de scheiding van begin tot eind. Bel direct: 06 3099 6748 Voor meer info: www.bmiddl.nl

Dorpsstraat 66 7863 PD Gees www.herbergier.nl

‘Een warm thuis voor mensen met dementie’ Dat was de ambitie van Monique en lke Vastenhoud toen ze 2009 Herbergier Gees startte. Monique heeft een achtergrond als verpleegkundig hoofd en was wars van de regeldruk in de reguliere zorg. lke is echt een mensenmens, iets wat hem ook van pas kwam in zijn vorig leven als autoverkoper. Gedeeld huishouden In Herbergier Gees zijn vijftien appartementen voor mensen met dementie. De zorgondernemers wonen zelf ook in Herbergier Gees. Samen met een team enthousiaste medewerkers zorgen zij ervoor dat het hun bewoners aan niets ontbreekt. Medewerkers, ondernemers en bewoners vormen samen een gedeeld huishouden. Een thuis voor de bewoners en de ondernemers en een tweede thuis voor de medewerkers. Eigen ritme De bewoners van Herbergier Gees hoeven niets en volgen hun eigen ritme, zo is er ‘s ochtends alle tijd om te ontbijten. Wie dat wil en kan, helpt mee met koken of boodschappen doen.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze Herbergier? Neem gerust contact op: 0524-851587 | gees@herbergier.nl


5

ZORGZAKEN IN BEELD

Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)?

THUISZORG WANNEER BEN IK MANTELZORGER? U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.

M

antelzorg is doorgaans langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals het voeren van een huishouden. De hulp gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. WIJKVERPLEGING AANVRAGEN Wilt u wijkverpleging aanvragen? Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. U kunt de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundi-

U KUNT BIJ HET KIEZEN VAN EEN ZORGAANBIEDER ADVIES VRAGEN BIJ UW GEMEENTE. • het sociale wijkteam van uw gemeente (aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, opvoeding, en hulp in huis); • de huisarts; • de transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt). WAT VALT ER ONDER WIJKVERPLEGING? Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of

VERSCHIL MANTELZORG EN GEBRUIKELIJKE HULP Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp is de hulp die redelijkerwijs van huisgenoten onderling mag worden verwacht. TIJDELIJKE VERVANGING VAN DE MANTELZORGER (RESPIJTZORG) Wie mantelzorger is, loopt het risico dat alle aandacht altijd is gericht op de zorg voor een ander. Overbelasting en eenzaamheid liggen op de loer. Daarom moet u als mantelzorger ook tijd voor uzelf houden. U kunt dan regelen dat een ander de zorg die u biedt overneemt. Dat is meestal tijdelijk, maar kan ook structureel. Bijvoorbeeld elke maand een weekend. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt de zorg dan over.

gen of van verzorgenden. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie.

wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. WIJKVERPLEEGKUNDIGE REGELT DE ZORG De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker. VRAGEN? BEL VOOR INFO 140 524

VEILIG VOELEN IN JE EIGEN HUIS Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kun je iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt je meer informatie, hoe je signalen kunt herkennen en hoe je zelf actie kunt ondernemen. Omdat iedereen het verdient om zich veilig te voelen in zijn of haar eigen huis.

Dit heet respijtzorg. VRAGEN? BEL 140 524

WAT IS HUISELIJK GEWELD? In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. WAT IS KINDERMISHANDELING? Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld.

• VEILIG THUIS: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: www.vooreenveiligthuis.nl • BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend)

WAT IS OUDERENMISHANDELING? Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. WAT ZIJN SIGNALEN? Mishandeling is moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die je kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aan-

rakingen, vaak verwondingen hebben. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Of iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier: ook dat kan een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin.

klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis. Je kunt altijd iets doen.

Bij ouderen kun je denken aan een oudere die er slecht verzorgd uitziet, blauwe plekken op vreemde plaatsen heeft, somber en lusteloos gedrag vertoont, of angstig en schrikachtig gedrag, of onderdanig gedrag naar de verzorgende. Dit kunnen allemaal signalen zijn dat het bij een gezin thuis of met een oudere niet goed gaat. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Bedenk je dat elk geval uniek is, en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet

WAT KAN IK DOEN? Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar bedenk wel: als je niks doet, verandert er zeker niks. Je hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn goeie hulpverleners die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld. Zij weten waar je terecht kunt voor alle hulp en advies die je nodig hebt.7

ZORGZAKEN IN BEELD

Opleidingen binnen Zorg en Welzijn:

ONDERWIJSVORMEN EN FUNCTIES Als je besluit (opnieuw) een opleiding te volgen, kun je kiezen hoe je het liefst wilt leren. Het is mogelijk om voltijd naar school te gaan, maar ook om werk met je opleiding te combineren. In dit artikel lees je welke mogelijkheden er zijn.

POST OP DE MAT MET SCHRIJFMAATJE? Een kaartje op de mat of een brief in de bus: het is altijd leuk om post te krijgen. Het Nationaal Ouderenfonds brengt ouderen en schrijfmaatjes met elkaar in contact HOE WERKT SCHRIJFMAATJE? Vindt u het fijn om post te ontvangen? Een briefje of kaartje in de brievenbus te vinden? Geef uw verzoek door aan het Ouderenfonds: alleen post ontvangen, of post ontvangen én ook versturen. Dit ver-

zoek komt in een online wensenoverzicht te staan. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden. Het Ouderenfonds maakt een match en het postcontact kan beginnen! Een wens is gemiddeld binnen een week vervuld, omdat er veel vrijwilligers zijn die met u willen schrijven. Meedoen aan Schrijfmaatje is gratis, kaarten en postzegels zijn voor eigen rekening. Er is geen controle op de post. MEER INFORMATIE EN AANMELDEN HEEFT U INTERESSE? Kijk op www.ouderenfonds.nl/ schrijfmaatje. Daar vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden. Geen internet? Bel ons dan op 088 344 2000. Een van onze medewerkers helpt u verder.

WWW.OUDERENFONDS.NL

DE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG (BOL) - Mbo - Werken en leren combineren - Studiefinanciering Met een BOL-opleiding ga je 70 procent van de tijd naar school. De overige 30 procent loop je stage. Je school helpt met het zoeken naar een stageplek die bij je past. Het volgen van een BOL-opleiding geeft je in principe recht op studiefinanciering. Je leert volgens schoolroosters en ook stages vallen binnen de studieperiodes. Je houdt dus aardig wat vrije tijd over, bijvoorbeeld voor een bijbaantje. Er zijn verschillende BOL-opleidingen op mbo-niveau. DE BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL) - Mbo - Werken en leren combineren - Geen studiefinanciering

Met een BBL-opleiding werk je 70 procent van de tijd bij een werkgever. De rest van de tijd ga je naar school. Wil je deze mbo-leerweg volgen, solliciteer dan eerst bij een werkgever. Deze betaalt ook de kosten voor je opleiding. Als leerling krijg je een passend salaris, dat elk jaar hoger wordt. Een BBLopleiding heeft als voordeel dat je de stof die je op school leert meteen kunt toepassen in de praktijk. VOLTIJD, DEELTIJD OF DUAAL - Hbo en wo - Werken en leren combineren of alleen studeren - Studiefinanciering afhankelijk van keuze Werken en studeren combineren? Of wil je liever voltijd naar de collegebanken? Ook bij hbo- en wo-opleidingen kun je kiezen welke variant je het beste bij je past. Een voltijdstudie geeft je recht op studiefinanciering. Als voltijdstu-

dent heb je een studielast van 40 uur in de week. In de deeltijdvariant volg je enkele dagdelen per week college. Vaak vinden deze ook 's avonds plaats. Op deze manier kun je bijvoorbeeld naast je huidige baan als hbo-verpleegkundige studeren. Ook diverse wo-studies zijn in deeltijd te volgen, waaronder geneeskunde. Deze studievariant geeft je geen recht op studiefinanciering. Wil je theoretische kennis direct toepassen in de praktijk? Bij een duale hbo-studie werk je als leerling in een zorginstelling en ontvang je salaris. Je wisselt werk af met aaneengesloten periodes theorielessen op school. Tijdens deze collegeweken ontvang je geen salaris, maar kom je wel in aanmerking voor studiefinanciering. MEER INFORMATIE VIND JE OP www.ontdekdezorg.nl of www.regioplus.nl of www.youchooz.nl/werkvelden

In zorg en Welzijn is voor iedereen een passende baan te vinden

OVERWEEG JIJ EEN CARRIÈRESWITCH? In Zorg en Welzijn is er voor iedereen wel een passende baan te vinden, ook als je nog niet eerder in de sector hebt gewerkt. Hoe gemakkelijk en op welk opleidingsniveau je instroomt, hangt af van verschillende factoren. ORIËNTEER JE OP WERK DAT BIJ JOU PAST Laat je inspireren en zoek uit welke baan het beste bij jou past. Wil je bijvoorbeeld graag direct resultaat van je werk zien,

kijk dan eens naar de acute zorg, zoals de Spoedeisende Hulp of meldkamer. Als je liever meedenkt over beleid en preventie kan je aan de slag bij de GGD. Om zeker te weten dat het werk bij je past, kun je een gesprek aanvragen bij de HR-afdeling van een Zorg- of Welzijnsinstelling in de buurt. Vaak kan je een dag meelopen. Daarnaast is het ook mogelijk om een persoonlijk loopbaanadvies aan te vragen via www.sterkinjewerk.nl. 'HET VOELT GOED OM SAMEN WAT TE BEREIKEN' Alhoewel een carrièreswitch heel spannend is, zijn veel mensen je al voorgegaan. Buurtmaatschappelijk werker Martijn werkte bijvoorbeeld eerst in een Justitiële Inrichting, maar wilde zich liever bezighouden met het voorkomen van criminele activiteiten. Daarom solliciteerde hij bij een buurtteam. “Ik ben blij dat ik de stap heb gezet”, zegt hij daarover. Veel mensen die een nieuwe loopbaan in Zorg of Welzijn hebben gevonden, vertellen dat ze meer voldoening uit hun werk halen. Mark gaf zelfs zijn advocatenpraktijk op om Helpende IG in opleiding te worden. “Ik vond het zo'n negatief werk dat ik ermee gestopt ben. Mijn

huidige baan in het verzorgingshuis is nog leuker dan dat ik hoopte. Zo kreeg ik vanmorgen bij binnenkomst een knuffel. “Ooooh lieverd, wat ben ik blij dat je er weer bent!”, zei mevrouw in het Gronings. Nou: zo'n begroeting kreeg ik echt niet in mijn vorige baan!”, vertelt hij. ZOEK UIT WAT JOUW ERVARING EN DIPLOMA'S WAARD ZIJN Als je weet naar welke baan je over wilt stappen, is het belangrijk om uit te zoeken wat je diploma waard is in de sector. Door middel van een 'EVC-traject' kun je je werkervaring en opleidingen laten herwaarderen. Ga hiervoor naar www.evc-centrumnederland.nl/evc-quickscan. Als je nog nooit eerder in Zorg of Welzijn gewerkt hebt, is er een kans dat je terug de schoolbanken in moet. Soms is het mogelijk om voor bepaalde vakken vrijstellingen te krijgen. Of dat het geval is hangt af van je vorige functie, branche en organisatie. Oriënteer daarna welke opleidingsvorm het beste bij je past. Vaak is het bijvoorbeeld mogelijk om werken en leren te combineren. In dat geval ontvang je een leerlingensalaris dat elk jaar stijgt. Veel mensen betalen daar (deels) hun vaste lasten van.


Advies op Maat

2e Pizza € 2 bij bezorgen en afhalen!

Praktijk InMens Coevorden

Benieuwd naar wat Rolstoelauto’s Kikkert u te bieden heeft? Bekijk gerust onze prachtige occasions, breng een bezoek aan onze showroom of neem vrijblijvend contact met ons op. Telefoon: Locatie: Email:

0524 820 062 / 0627392718 Buitenvaart 1001A, 7905 SB Hoogeveen info@kikkert-rolstoelautos.nl

Praktijk InMens helpt mensen met lichamelijke klachten door de krachten die In de Mens zitten te ontwikkelen en versterken. Middels psychosomatische oefentherapie, slaapoefentherapie of oefentherapieCesar/Mensendieck Burg. Feithsingel 2, Coevorden - T: 06-27995031 contact@inmenscoevorden.nl - www.inmenscoevorden.nl

Interesse in onze voertuigen? Bekijk ons aanbod: www.kikkert-rolstoelautos.nl


9

ZORGZAKEN IN BEELD

Behoefte aan een praatje?

Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld roken, drinken en blowen. U kunt als ouder voor lastige situaties komen te staan. Aan de ene kant wilt u uw kind misschien meer loslaten. Maar aan de andere kant ook voorkomen dat hij of zij gaat roken, drinken of blowen. Hoe gaat u hier als ouder mee om?

EEN TELEFOONTJE VAN DE ZILVERLIJN BIEDT UITKOMST

HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN… TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN?

E

TIPS VOOR EEN GESPREK OVER ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN

XTRA ONGEZOND VOOR KINDEREN Voor kinderen en jongeren is het gebruik van tabak, alcohol en hasj en wiet extra schadelijk. Dit komt omdat kinderen nog volop in de groei zijn en de ontwikkeling van de hersenen verstoord kan raken. Wie al jong begint met roken, alcohol of blowen, heeft bovendien meer kans om later verslaafd te raken.

KIES RUSTIG MOMENT Praten over dit onderwerp gaat het beste in een goede sfeer. Heeft uw kind geen zin om te praten? Kies dan een ander moment.

OUDERS HEBBEN WEL INVLOED Ouders denken vaak dat ze minder invloed hebben als hun kind ouder wordt. Dit komt omdat bijvoorbeeld de omgeving en vrienden voor een kind belangrijker worden. Toch blijven kinderen het heel belangrijk vinden wat hun ouders denken, en hebben ouders wel invloed op sommige keuzes van hun kind. Uw kind heeft uw regels nodig bij het verkennen van zijn of haar grenzen. Juist in de puberteit. Regels stellen helpt om het roken, drinken of blowen door uw kind te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen.

UW KIND EN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? - Stel regels en geef duidelijk uw mening: geen alcohol tot tenminste 18 jaar - Bespreek het op tijd - Leer uw kind om nee te zeggen - Geef zelf het goede voorbeeld - Weet wat uw kind doet - Praat erover met andere ouders

MEER WETEN? Vindt u het lastig om regels en grenzen te stellen als het gaat om roken, alcohol of blowen? Hebben u en uw kind veel strijd als het om dit onderwerp gaat? Lijkt het u prettig om eens in gesprek te gaan met een deskundige om uw situatie te bespreken en handvatten te krijgen om het gesprek hierover aan te gaan met uw kind? Neem dan contact op met Voorlichting en Preventie van VNN. U kunt een afspraak maken voor een eenmalig adviesgesprek. Ook verzorgt VNN regelmatig bijeenkomsten voor bezorgde ouders en opvoeders die graag meer willen weten over alcohol, drugs en gamen en hier met andere ouders over in gesprek willen gaan. Kijk op de site voor actuele data www.vnn.nl/oudercursus VNN is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur op tel.nr 088 234 34 34

NIET TE VAAK Het is niet nodig om er vaak met uw kind over te praten. U kunt wel een paar weken na het eerste gesprek bij uw kind checken wat hij of zij onthouden heeft. Zo weet u gelijk of u zelf wel duidelijk genoeg geweest bent. WEES EERLIJK EN OPEN Laat uw kind ook zijn of haar eigen mening vertellen. Is uw kind nieuwsgierig naar roken, drinken of blowen? En wat verwacht uw kind ervan? Probeer een open gesprek te voeren. INFORMEER U ZELF Zorg dat u zelf genoeg weet over roken, drinken en blowen. Zo kunt u beter uitleggen waarom u niet wilt dat uw kind hiermee begint.

WWW.VNN.NL/OUDERS WWW.HOEPAKJIJDATAAN.NL WWW.PRATENMETUWKIND.NL Bron: Trimbosinstituut

Soms is het prettig om even uw hart te kunnen luchten of gewoon een gezellig praatje te maken. Zeker als u minder mensen ziet dat u zou willen. Een wekelijks telefoontje van beldienst de Zilverlijn is dan een uitkomst. EEN PRAATJE OF EEN GOED GESPREK De Zilverlijn is een gratis belservice van het Nationaal Ouderenfonds. Als u zich aanmeldt, wordt u wekelijks of tweewekelijks gebeld door getrainde vrijwilligers. Zij bieden u een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar u behoefte aan heeft. U kiest zelf op welk dagdeel u gebeld wilt worden, in de ochtend of de middag. Een telefoontje duurt ongeveer 20 minuten. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Heeft u geen behoefte meer aan de gesprekken? Dan kunt u zich gewoon weer afmelden.

EENZAAMHEID VOORKOMEN Meneer Van Doorne wordt wekelijks gebeld door de Zilverlijn. Hij scheidde van zijn vrouw en woont ruim 20 jaar alleen. Ondanks dat is hij niet eenzaam. Mede dankzij de Zilverlijn. “Ik ben dan wel een oude knakker, maar sta nog vol in het leven! Het is belangrijk genoeg dingen te ondernemen. Zo sport ik één keer in de week en doe ik vrijwilligerswerk. Maar die mensen spreek ik buiten het werken en sporten niet. Dan is het toch fijn als ik thuis ook wat aanspraak heb. De Zilverlijn is echt een uitkomst!” MEER INFORMATIE EN AANMELDEN Heeft u interesse? Kijk op www.ouderenfonds.nl/zilverlijn. Daar vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden. Geen internet? Bel ons dan op 088 344 2000. Een van onze medewerkers helpt u verder.

OVER HET NATIONAAL OUDERENFONDS We organiseren activiteiten waar u nieuwe mensen leert kennen en leuke dingen onderneemt. Gewone dingen zoals samen koffie drinken, een telefoontje of een dagje naar het strand, maken een groot verschil. Zeker als u misschien minder mensen ziet dan vroeger of niet overal meer naar toe kunt. Maak eens kennis met een van onze activiteiten. Want ouder worden doe je samen!

www.ouderenfonds.nl


Advertorials

Beste Coevordenaar,

“De klant bepaalt bij ons zelf wat hij wil eten”

KEN JE HUMANITAS AL?

ETEN MET GEMAK: GOED EN LEKKER ETEN ZONDER TE KOKEN!

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.' Sinds eind 2020 ben ik voorzitter van deze mooie club in gemeente Coevorden. Een bizarre tijd om te starten vanwege corona, maar achter de schermen heb ik gezien met hoeveel enthousiasme en liefde vrijwilligers en deelnemers de wereld een beetje mooier maken. Ik ben echt onder de indruk. Ik neem je even mee…

Humanitas is er voor iedereen die even een steuntje in de rug kan gebruiken. In Coevorden werken we met 70 vrijwilligers en 300 deelnemers.

We zitten in Ravelijn Verbindt aan de Linthorst Homanlaan. Corona heeft een aantal van onze activiteiten stilgelegd omdat we niet meer in groepen bij elkaar kunnen komen. Gelukkig ging er afgelopen jaar ook een deel van ons werk wèl door! Zoals de bezoekgroep. Hierbij koppelen we iemand die behoefte heeft aan contact of gezelligheid aan een vrijwilliger, een maatje. Eenzaamheid kan immers iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door ziekte of scheiding. We helpen je een sociaal netwerk op te bouwen. Ook gingen onze vrijwilligers door met het op orde brengen van administratie. Tobben met je (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijg je daar weer grip op. Daarnaast waren de taalmaatjes ook actief. Taalmaatjes helpt je als nieuwkomer in Nederland om je Nederlands te verbeteren. Je kunt een taalmaatje voor jezelf krijgen!

Vers, gevarieerd en lekker eten is belangrijk om fit en vitaal te blijven. Maar wat als het u (tijdelijk) niet meer zelfstandig lukt om een verse maaltijd te bereiden of u te weinig tijd heeft? Dan zijn de maaltijden van de maaltijdservice van Jaco Heeren een uitkomst: “Bereid met verse ingrediënten waarbij rekening wordt gehouden met uw dieet of voedingsgewoonte en persoonlijk bij u thuisbezorgt!” zegt Heeren. Zodra we weer “los” kunnen, starten we onze andere activiteiten ook weer op. Zoals • “Babbelen bij een bakkie”: wil je je Nederlands verbeteren? Kom lekker een bakkie koffie drinken op woensdagochtend! • Steun bij Verlies: Na het overlijden van iemand uit je directe omgeving, verandert het leven. In het begin is er vaak veel aandacht van de omgeving en leeft men met je mee. Na die drukke tijd komt de leegte, het verdriet en het gemis. De vrijwilligers van Steun bij Verlies helpen je graag in deze moeilijke tijd. • Leerrotonde: wil je leren fietsen, naaien of gezonder eten? Humanitas biedt cursussen aan! We zijn trouwens op zoek naar nieuwe bestuursleden en ook altijd naar nieuwe vrijwilligers. Spreekt dit je aan, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons op via coevorden@humanitas.nl

Bij de maaltijdservice van Jaco Heeren hebben de klanten de keuze uit een wekelijks variërend en uitgebreid assortiment aan gerechten. Uniek is dat de klant de maaltijd naar eigen wens kan samenstellen. De maaltijden kunnen worden aangevuld met een soepje, toetje of ander bijgerecht en worden vervolgens door Jaco aan huis bezorgd: “Ik zet de maaltijden desgewenst in de koelkast en maak graag nog even een praatje” zegt Heeren, die de klant daarmee zoveel mogelijk ontzorgt. Jaco biedt niet alleen Hollandse, Oosterse en andere Wereldgerechten aan, maar ook speciale diëten: “Ook voor klanten met een dieet zoals zoutarm, vegetarisch of glutenvrij zijn onze gerechten een uitkomst”, zegt hij. Het bereiden van de maaltijd is volgens hem ontzet-

Namens het bestuur van afdeling Coevorden Marieke Ekelenkamp, voorzitter

Advertorial

tend eenvoudig: “De handige verpakking past in elke oven of magnetron, de gerechten hoeven vanuit de koelkast alleen even verwarmd te worden voordat de klant aan tafel gaat en kan genieten van onze heerlijke maaltijd!”

bestellen is heel eenvoudig en snel geregeld. Mantelzorgers of ouderen die op zoek zijn naar een goede maaltijd voor henzelf of ouders kunnen via Jaco Heeren een proefbox bestellen van drie gerechten voor maar € 15,-.

De maaltijdservice van Jaco Heeren is beschikbaar voor iedereen die van lekker en gevarieerd eten houdt. Een maaltijd

Bestellen kan door te bellen naar Jaco via 0591-82 03 84 of een mail te sturen naar jaco@etenmetgemak.nl.

Advertorial

De cliëntondersteuner

Jan & José Kikkert

UW PERSOONLIJKE GIDS IN DE ZORG!

WIJ WETEN ALS GEEN ANDER WAT EEN ROLSTOELGEBRUIKER WENST

De 'zorgwereld' is niet eenvoudig. Wanneer u zorg of ondersteuning wilt regelen, loopt u al snel tegen vele mogelijkheden, regelingen en voorwaarden aan. Wist u dat een onafhankelijke cliëntondersteuner u kan helpen? Zij kunnen u, kosteloos, wegwijs maken en helpen bij het regelen van de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Bent u benieuwd wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor u, of uw naaste, kan betekenen? Saskia en Alrie beantwoorden hierover drie vragen. Wie kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)? Alle inwoners van Drenthe die ondersteuning of zorg (gaan) ontvangen en diens naasten. Hierbij onderscheiden we twee groepen. Inwoners die vragen hebben over ondersteuning vanuit het sociaal domein (Wmo, jeugdwet, participatiewet) kunnen cliëntondersteuning aanvragen bij hun eigen gemeente. Zorgbelang Drenthe ondersteunt inwoners van de gemeenten Aa & Hunze, Coevorden, Noordenveld en Tynaarlo.

Alrie en Saskia, cliëntondersteuners van Zorgbelang Daarnaast kunnen inwoners met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een beroep doen op cliëntondersteuning. Zorgbelang Drenthe ondersteunt alle inwoners van Drenthe met een Wlz-indicatie. Jullie geven o.a. informatie, advies en ondersteuning. Wat houdt dat precies in? Er wordt bijvoorbeeld contact opgenomen door de partner van een man met Parkinson. De partner wil graag weten waar ze moeten zijn om zorg aan te vragen en of dat ook met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kan. Door goed te luisteren en vragen te stellen bespreken we welke zorg er nodig is. Ook geven we informatie, hoe deze zorg aangevraagd kan worden en bij welke instantie. Wanneer de persoon de zorg niet thuis kan of wil ontvangen, denken we mee in het kiezen van een geschikte zorglocatie. Daarnaast kunnen we helpen om de Wlz-indicatie aan te vragen.

Een ander voorbeeld is dat we ook kunnen ondersteunen bij een keukentafelgesprek. Een mevrouw wil bijvoorbeeld huishoudelijke hulp aanvragen. Ze vindt het moeilijk om te vertellen waarom ze hulp nodig heeft, ze wordt dan emotioneel. Dan is het fijn dat wij haar kunnen ondersteunen in het goed verwoorden van haar hulpvraag. Hoe onafhankelijk zijn jullie en zijn jullie altijd bereikbaar? Wij zijn in dienst bij Zorgbelang Drenthe en dus niet in dienst bij een gemeente, het Zorgkantoor of een zorgaanbieder. Dat maakt ons onafhankelijk. Wij werken altijd vanuit het belang van de cliënt. Wij zijn bereikbaar op werkdagen. Meer informatie Wilt u meer weten of onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen? Kijk dan op onze website www.zorgbelang-drenthe.nl of bekijk onze advertentie in deze krant.

Vanuit ons verleden als taxien touringcar ondernemers zijn wij goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden op het gebied van rolstoel aangepast vervoer. Door ons brede netwerk in de wereld van het aangepaste vervoer zijn wij uitstekend in staat om voor elke specifieke behoefte een juiste oplossing te bieden. Daardoor kunt u altijd een rolstoelauto kopen die dankzij de juiste autoaanpassingen perfect bij uw situatie past. RDW erkend Rolstoelauto’s Kikkert is een door de RDW erkende onderneming die bekend staat om haar kwaliteit, haar service en haar betrouwbaarheid. We verwelkomen u dan ook graag om samen met ons te

zoeken naar een passende oplossing voor uw vervoersprobleem. Zorgeloos rijden Het gaat er bij ons om dat u zorgeloos rijdt. Daarom willen wij er alles aan doen om voor u de perfecte rolstoelauto of rolstoelbus te vinden, met de voor u perfecte autoaanpassingen. Een proefrit maken is daarbij erg belangrijk. Wij komen dan ook, desgewenst, graag met het rolstoelaangepaste voertuig bij u langs om u de gelegenheid te

bieden het voertuig te bekijken en te proberen. Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom in onze showroom. • Proefrit en passing aan huis • Inruilen geen probleem • 6 maanden garantie • Advies op maat Vraag naar de mogelijkheden Neem voor een vrijblijvend advies of voor het maken van een afspraak contact op met Jan Kikkert, Telnr 06-27392718


11

ZORGZAKEN IN BEELD

Te weinig geld voor sportclub of muziekles?

KOM IN BEWEGING Jongeren en pubers

ERBIJ HOREN Erbij horen is belangrijk voor kinderen. Naarmate ze ouder worden, wordt het zelfs steeds belangrijker. Waarom? Ze willen graag vrienden en vriendinnen hebben waar ze zich fijn bij voelen en om leuke dingen mee te doen. Ze willen ´gewoon zijn´ en bij de groep horen, geen buitenbeentje zijn, niet gepest worden of buitengesloten.

E

rbij willen horen is een normale menselijke behoefte en bij tieners heeft het ook nog een functie in het proces van jezelf leren kennen en langzaam losmaken van je ouders. HOE WERKT DAT PROCES VAN ER WEL OF NIET BIJ HOREN? Het komt heel nauw wil je erbij horen: je moet de goede kleren dragen en de goede dingen zeggen, je moet sociaal vaardig zijn en sociaal inzicht hebben om dit aan te voelen. De juiste kleren dragen, meedoen met wat in jouw groep gewoon is of mode is, je aanpassen aan de heersende normen, maar ook weer niet te. Dat betekent kijken naar elkaar en je eigen keuzes maken. Kinderen hebben hiervoor twee soorten sociale vaardigheden nodig: assertiviteit en sensitiviteit. Dit zijn allemaal vaardigheden die het kind nodig heeft en langzamerhand leert, maar om ze te kunnen en durven toepassen heeft het ook zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf nodig. Om erbij te horen heb je dus evenwicht nodig. Evenwicht tussen zelfstandig zijn en afhankelijk zijn, tussen assertiviteit en sensitiviteit. Assertiviteit betekent zo nodig voor jezelf op kunnen komen. Het kind kan:

• zeggen wat het denkt, voelt en wil: “Ik vind knikkeren leuker” • durft iets vragen aan een ander: “Mag ik meedoen?” • kan teleurstellingen verwerken en kan tegen zijn verlies: “Nou dan niet” Sensitiviteit betekent rekening houden met een ander. Het kind kan:

• durft te reageren op het gedrag van anderen: “Wat je zegt ben je zelf”.

• • • •

luisteren naar een ander zich inleven in een ander wachten op zijn beurt een ander een complimentje geven of voor een ander opkomen • aanvoelen wat in een bepaalde situatie gepast wordt gevonden “Dat doe je niet”. Tussen je aan willen en kunnen passen en jezelf blijven. Erbij horen telt ook in het grotere geheel, in de hele samenleving. Groepen willen erbij horen en erkend worden. Mensen willen gezien en gehoord worden.

TIPS VOOR THUIS • Luisteren naar een ander is moeilijk. Luisteren zonder te oordelen betekent even afzien van je eigen interpretatie en gevoelens. • Een ander uit laten praten is ook wachten op je beurt. • Leren je in te leven in een ander… vraag uw kind: “hoe zou jij dat vinden?” • Leer uw kind complimentjes geven, ook door het goede voorbeeld te geven. • Evenwicht tussen assertiviteit en sensitiviteit is nodig, om niet te gaan pesten of gepest te worden bijvoorbeeld. • Zelfvertrouwen krijgt een kind als het merkt dat het goed is zoals het is, waardering krijgt. • Zelfstandig zijn moet je ook leren om erbij te kunnen horen. • Leer uw kind zijn mening geven, maar dit te doen op een niet-kwetsende manier. • Niet iedereen kan de populairste van de klas zijn, het belangrijkste is dat je een paar vrienden hebt en geaccepteerd wordt.

2021 is begonnen, in lockdown. We hopen dat alle sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen gauw weer volledig open kunnen gaan. Een jaar waarin we weer duizenden kinderen hopen te helpen door het lidmaatschap van een sport(club) of muziek-, dans- of tekenlessen te betalen. In Nederland groeit ongeveer 1 op de 11 kinderen op in een gezin met geldzorgen. En door de coronacrisis zijn dit er steeds meer. Help jij ons mee? ZO KAN JE KIND MEEDOEN! Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij jou in de buurt. VRAGEN? Als er een Jeugdfonds Sport & Cultuur in je gemeente is, kan de coördinator je verder helpen! Je vindt de contactgegevens op de websitepagina van het fonds in je gemeente. Ga naar de homepage en typ bij ‘Zoek een fonds bij jou in de buurt’ je postcode of gemeente in. Geen Jeugdfonds Sport & Cultuur in jouw gemeente? Neem dan contact op met de coördinator in je provincie. Meestal is er wel een oplossing. Je vindt de contactgegevens op de www.jeugdfondssportencultuur.nl van het fonds in jouw buurt. WAT IS SPORT? Sport is voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen, volleybal, tennis, hockey, basketbal, schaatsen en nog meer… WAT IS CULTUUR? Cultuur is ballet, streetdance, hiphop, muziek maken, schilderen, rap, musical, fanfare, toneel en nog meer...

WIST JE DAT 244 gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

HOE WERKT HET? Stap 1: Vraag aan de juf of meester op school, de buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener of bij het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor je kan doen. Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online. Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat weten. Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dans – of muziekschool of andere organisatie waar je kind op les wil. Wij betalen de contributie / lesgeld direct aan de lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

WAAROM ZIJN WIJ NODIG? Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: Armoede in kaart 2020, SCP). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2020 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur 81.935 kinderen mee laten doen.

68.946

We vragen niet actief om donaties van particulieren. Als je ons werk wilt ondersteunen, kun je een donatie doen of een actie organiseren met behulp van ons Actieplatform.

kinderen en jongeren in 2020 de kans kregen om te sporten

BRON: WWW.JEUGDFONDSSPORTENCULTUUR.NL

1 OP DE 11 kinderen groeit op in armoede

12.989 kinderen en jongeren in 2020 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...


Advertorials

DE TOEKOMST VAN DE ZORG, WE ZITTEN ER MIDDEN IN! WAT HEEFT UW GLASVEZELVERBINDING TE MAKEN MET UW GEZONDHEID? Dankzij de coronacrisis hebben we allemaal noodgedwongen in korte tijd veel nieuwe ervaringen opgedaan met digitale zorg. We zijn bijvoorbeeld veel meer gaan “beeldbellen” met onze zorgverleners. Ook is er nu digitale begeleiding mogelijk voor chronische patiënten en patiënten die revalideren. Om nog maar te zwijgen over alle ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg in de huisartsenpraktijk. Beeldbellen wordt ook steeds vaker gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg. Nu fysieke gespreksof andere therapie niet altijd mogelijk is, wordt beeldbellen steeds vaker ingezet om patiënten toch bij te kunnen staan.

BEELDBELLEN Sinds het begin van de coronacrisis heeft het beeldbellen een enorme vlucht genomen. Huisartsen hebben het beeldbellen massaal omarmd. Zij zien beeldbellen als een waardevolle aanvulling die zij ook na corona in stand willen houden.

TELEBEGELEIDING Digitale begeleiding op afstand wordt vooral toegepast bij mensen met chronische aandoeningen zoals COPD, diabetes en hartfalen die daardoor minder vaak de reis naar het ziekenhuis hoeven te ondernemen. Zij vullen dan bijvoorbeeld regelmatig een vragenlijst in en doen zelfmetingen. Zorgprofessionals van het medisch centrum bekijken vervolgens of het nodig is dat iemand gezien moet worden door een medisch specialist. Eerder moesten deze patiënten maandelijks op controle komen, nu is dat niet meer nodig.

CORONA Ook bij de behandeling van de ziekte corona zelf is digitale zorg onmisbaar geworden. Denk hierbij aan beeldbellen voor contact tussen coronapatiënten en tussen coronapatiënt en zorgverlener. Thuismonitoring voor coronapatiënten met milde klachten. Een slimme pleister op de borst van corona-patiënten waarmee verpleegkundigen op afstand hartslag en ademfrequentie in de gaten kunnen houden. Ook voor de revalidatie na corona zijn allerlei digitale toepassingen ontwikkeld. Als fysiek contact niet mogelijk of wenselijk is, is digitaal contact een goede tweede.

een chronische aandoening. Minder vaak naar arts en ziekenhuis en een vrijer en zelfstandiger leven met minder kans op een coronabesmetting. Een betrouwbare, stabiele internetverbinding is voor die digitale zorg cruciaal, maar gelukkig: glasvezel hebben we in de gemeente Coevorden binnenkort allemaal!

GLASVEZEL Is die digitalisering van de zorg nieuw? Nee eigenlijk niet. Dit is een ontwikkeling die al tientallen jaren bezig is. Biedt het mogelijkheden? Ja zeker. En dan met name voor ouderen en mensen met

Dagelijks leven opent twee woonzorglocaties voor mensen met dementie in Emmen

DE VOORDELEN VAN EEN BALANSZAK ONDER JE VOETEN TIJDENS HET THUISWERKEN

Wie onlangs langs de Ravelijn in Emmen is gekomen heeft vast gezien dat er flink gebouwd wordt aan een nieuwbouwproject. Dit is het project van zorgorganisatie Dagelijks Leven. Zij bouwen twee kleinschalige woonzorglocaties voor mensen met dementie naast elkaar. Huizen, gewoon als thuis.

De balanszak is in eerste instantie gemaakt om oefeningen voor stabiliteit op te houden voor mensen die moeite hebben met de stabiliteit. Door de ongelijke grootte van de kastanjes moet je steeds balanceren en corrigeren. Deze zakken hebben een inhoud van 2,5 tot 3 kilo bestaand uit alleen kastanjes en kunnen een groot gewicht van 100 kilo minimaal dragen. Tijdens het uitproberen kwamen we op een bijkomende mogelijkheid en dat is een balanszak voor het gebruiken tijdens het thuiswerken. Veel thuiswerkers krijgen door het te lang doorwerken achter de computer last van onder andere etalagebenen. Tijdens het thuiswerken ga je vaak langer door dan op kantoor waardoor de doorbloeding van de benen minder is.

Als je de balanszak onder je blote voeten of onder je sokken legt ga je door de ongelijkheid van de kastanjes je tenen bewegen. De huizen staan naast elkaar midden in de wijk. “Dat we een tweede en een derde woonzorglocatie mogen openen in Emmen vinden we geweldig” vertelt locatiemanager Jan van Oosten van Het Emmerdennenhuis. “Alle voorzieningen zijn dichtbij en de Ravelijn ligt midden in een gezellige buurt. Wij streven ernaar om de bewoners van beide huizen zo veel mogelijk deel uit te laten maken van de wijk, hier kan dat perfect!” Bewoners zijn verzekerd van 24-uurs gespecialiseerde zorg en beschikken over een eigen studio die met eigen meubels kan worden ingericht. Dat Het Emmerdennenhuis en Het Ravelijnhuis van Dagelijks Leven

gespecialiseerde zorg bieden, blijkt uit de uitleg van Jan: “Het zorgpersoneel moet de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Dus werken wij met professionele activiteitenbegeleiders die zorgen voor een zinvolle dagbesteding en worden de maaltijden iedere dag vers bereid door onze eigen kok.” Wonen in Het Emmerdennenhuis of Het Ravelijnhuis Wonen in een van de huizen van Dagelijks Leven is wonen zoals thuis, betaalbaar voor iedereen. Waarbij vrijheid en eigen regie centraal staan. “Bewoners kiezen zelf hoe laat ze opstaan en gaan slapen. Ze bepalen zelf hoeveel eten ze

opscheppen en of ze meedoen aan activiteiten. Helpen in het huis met tuinieren, afwassen of schoonmaken? Ook daar hebben bewoners volledig vrije keuze in. Wij stimuleren onze bewoners deel te nemen, maar verplichten niets. Alles mag, niets moet.” aldus Jan. Studio's beschikbaar In beide huizen zijn nog studio's beschikbaar vertelt Jan: “Als u meer wilt weten over wonen in Het Emmerdennenhuis of Het Ravelijnhuis neem dan gerust contact op.”

Mailen kan naar j.vanoosten@dagelijks-leven.nl of bel gerust 06 12 19 96 84.

De balanszak is dus ideaal voor thuiswerkers, zeker als je ook nog in de kracht van kastanjes geloofd die al eeuwen in bijvoorbeeld het sjamanisme een belangrijke plek innemen. Ook zijn er nog mensen die een kastanjes in de broekzak meedragen tegen verschillende kwalen. De kastanjes zijn gezocht door kinderen in de herfstvakantie en daarna gewassen, gedroogd in bakovens door een kok op een hoge temperatuur, opgeslagen in een drooghok op tropische temperatuur, wederom gewassen met azijn, en gedroogd op lage temperatuur zodat ze zonder chemicaliën gereed zijn gemaakt voor gebruik ik een balanszak.

De balanszak om de oefeningen voor stabiliteit op te houden kosten 40 euro exclusief BTW (48,40 inclusief) De balanszak voor de thuiswerkers kost 30 euro exclusief BTW. (36,30 inclusief) SPORTBEGELEIDING

NORBERT BAAS

Sportbegeleiding NORBERT BAAS www.balanszak.nl

KOM WERKEN IN ZORG EN WELZIJN! De sector Zorg en Welzijn heeft de komende jaren veel extra mensen nodig. Meer info: www.ontdekdezorg.nl of www.regioplus.nl of www.youchooz.nl/werkvelden


13

ZORGZAKEN IN BEELD

KRAAMZORG REGELEN Na de geboorte van je baby heb je recht op kraamzorg. Maar hoe regel je dit precies? En wat kun je van de kraamverzorgster verwachten? WAT IS KRAAMZORG? Kraamzorg zoals we die kennen in Nederland is uniek in de wereld. Nergens anders krijg je de eerste dagen na de bevalling een persoonlijke kraamverzorgster in huis die jou ondersteunt en helpt bij het verzorgen van je baby. In de kraamtijd controleert de kraamverzorgende de gezondheid van jou en je baby. Ze temperatuurt je, bekijkt je hechtingen en checkt de hoeveelheid bloedverlies. Ook helpt ze je met douchen en aankleden als dat nodig is. HUISHOUDELIJKE TAKEN De kraamverzorgster doet ook wat lichte huishoudelijke taken, maar dan voornamelijk taken die te maken hebben met de hygiëne in huis. Denk aan het schoonmaken van het toilet en de badkamer, het verschonen van je bed en het stofzuigen van de slaapkamer.

Wil je gezonder gaan eten? Begin het nieuwe jaar goed en maak Eetwissels. Met Eetwissels ga je in kleine stapjes gezonder eten. We willen bijvoorbeeld afvallen, minder snoepen, gezonder eten of iets doen voor het milieu. Dat is een mooi streven. Maar uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen hun voornemens volhouden.

HOU HET BEHAPBAAR

W

il je voornemens wél volhouden, dan is het belangrijk om realistische doelen te stellen en concrete plannen te maken. Anne Lutgerink, woordvoerder van het Voedingscentrum: “Denk in kleine stapjes en hou het behapbaar. Want grote veranderingen hou je moeilijker vol.”

GOEDE VOORNEMENS VOOR HET ONTBIJT Dit zijn voorbeelden van Eetwissels die je kunt maken bij je ontbijt:

• • • •

Van een witte naar een volkoren boterham Van chocopasta naar 100% pindakaas op brood Van croissant naar mueslibol Van roomboter naar halvarine

GOEDE VOORNEMENS VOOR DE LUNCH Dankzij deze Eetwissels wordt jouw lunch gezonder en duurzamer:

• • • •

HOE LANG KRIJG JE KRAAMZORG? In Nederland heeft iedere vrouw na een bevalling recht op kraamzorg. Die zorg valt namelijk onder de basisverzekering. Hoeveel uur kraamzorg je krijgt, hangt af van jouw situatie.

Van ham naar ei op je brood Van soep naar salade Van kaas naar hüttenkase Van salami naar sardines

GOEDE VOORNEMENS BIJ HET AVONDETEN Welke Eetwissel maak jij bij het avondeten?

• Het wettelijk minimum is vierentwintig uur, verdeeld over acht dagen. • Standaard wordt er uitgegaan van negenenveertig uur kraamzorg (als je borstvoeding geeft), verdeeld over acht dagen. • Geef je geen borst-, maar kunstvoeding, dan krijg je meestal standaard vijfenveertig uur kraamzorg, verdeeld over acht dagen. • Het maximum aantal uur kraamzorg is tachtig uur. WANNEER KOMT DE KRAAMVERZORGSTER? Als je thuis bevalt, begint de kraamzorg al tijdens de bevalling. Je kraamverzorgster is aanwezig bij de geboorte van je kind om de verloskundige te assisteren. En vanaf het moment dat je kind bij jou op de borst ligt, is ze er om jou te begeleiden. Als je in het ziekenhuis bevalt, bel je de kraamverzorgster op het moment dat je met je baby naar huis gaat. In principe staat ze dan zo snel mogelijk bij jullie voor de deur om jullie thuis op weg te helpen. WANNEER MOET IK DE KRAAMZORG AANVRAGEN? Aanmelden voor kraamzorg kun je het beste zo snel mogelijk doen, als je een week of twaalf zwanger bent en een goede eerste termijnecho hebt gehad. Doe het uiterlijk in de twintigste week. Zo ben je er zeker van dat je het aantal uren kraamzorg krijgt dat je nodig hebt. Anders kan het voorkomen dat je minder uren krijgt, bijvoorbeeld in vakantieperiodes of bij een geboortegolf. VERGOEDING EN EIGEN BIJDRAGE Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar je betaalt er wel een wettelijke eigen bijdrage voor. Dit geldt zowel voor kraamzorg thuis, als in het ziekenhuis: • Voor kraamzorg aan huis is de eigen bijdrage € 4,50 per uur. • Voor kraamzorg in het ziekenhuis betaal je € 36 per dag (€18 voor de moeder en € 18 voor de baby). bron: oudersvannu.nl

• • • •

Van witte pasta naar volkoren pasta Van hamburger naar bonenburger Van stamppot met spekjes naar stamppot met noten Van roomboter naar bak & braad

De Eetwissel is een voorbeeld van zo’n klein stapje. “Eetwissels kun je maken binnen wat je nu al eet. Ruil bijvoorbeeld bij je ontbijt witbrood in voor volkorenbrood. Of neem bij het avondeten eens een bonenburger in plaats van een hamburger. Door Eetwissels te maken, ga je in stapjes gezonder en duurzamer eten.” WAT WORDT JOUW EERSTE EETWISSEL? Een Eetwissel maken is heel makkelijk. En je kunt ‘m op elk gewenst moment toepassen. Omdat iedereen andere eetgewoonten heeft - en niet iedereen dezelfde doelen of voornemens heeft hebben we enkele voorbeelden van Eetwissels op een rij gezet. Kies je eigen Eetwissel richting gezonder eten.

GOEDE VOORNEMENS TUSSENDOOR Neem je wel eens iets tussen de maaltijden door? Zo hou je het gezond:

• • • •

Van chips naar ongezouten noten Van koek naar banaan Van sinaasappelsap naar water met sinaasappel Van vla naar vers fruit

EN BELANGRIJK VOOR U EN UW KIND, BEWEEG GENOEG!

bron: www.voedingscentrum.nl


ZORGZAKEN IN BEELD

Even aan wat anders denken in deze tijd!

PUZZELPAGINA

LEK PUZZEKER MAARLEN

14

Kids-puzzels

Het vaccin is onderweg maar de pandemie is nog niet voorbij. Onzekere tijden nog steeds voor een maatschappij waarin er heel veel mensen zijn die voor elkaar iets willen betekenen en zo ontstaan de mooiste ideeën, initiatieven en alternatieven. Met deze puzzelpagina blijft u toch een beetje in beweging. Eén ding is zeker: we slaan ons er beslist doorheen. Door samen de schouders eronder te zetten en door moed te houden.

CIJFERPUZZEL

FILIPPINE

CIJFERS

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer het gekleurde woord te vinden.

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer aan de hand van de omschrijvingen alle woorden te vinden. Bij een correcte invulling leest u van boven naar beneden in de gekleurde hokjes de oplossing.

In het vierkant staan 15 cijfers tussen 11 en 75 Begin bij 11 en verhoog het cijfer met 4 Zoek de 2 ontbrekende cijfers

Oplossing

LETTERS

In de cirkel missen 5 letters van het alfabet, zoek ze

Oplossing

Een cijfercode is een puzzel waarbij elke letter een cijferwaarde heeft, elke letter staat dus gelijk aan een cijfer. Bij cijfercodes komen de meeste letters van het alfabet minstens één keer voor. Soms worden er al enkele letters of een geheel woord weggeven bij een cijfercode, zodat je een beginnetje hebt.

1. Ervaren. 2. Deel van de week. 3. Legeraanvoerder. 4. Roofvogel. 5. Schaaktitel. 6. Zangvogeltje. 7. Militaire groet.

8. Antiek. 9. Schietvoorraad. 10. Soort puzzel. 11. Excentriek persoon. 12. Muziekapparaat.

SUDOKA EENVOUDIG

WELKE 2 PLAATJES ZIJN PRECIES HETZELFDE

Oplossing

WAT DOE JE ALS JE ZIEK BENT?

SUDOKA GEMIDDELD Oplossing

Cijfers: 43 EN 59 Letters: C L N O W Welke 2 plaatjes zijn precies hetzelfde: 4 EN 6 Wat doe je als je ziek bent?: WORD MAAR VLUG WEER BETER

OPLOSSING KIDS-PUZZELS

SUDOKA EENVOUDIG

SUDOKA GEMIDDELD

OPLOSSINGEN PUZZELSVIJF JAAR CREMATORIUM DE LARIKS IN HARDENBERG:

RESPECTVOL AFSCHEID NEMEN IN EEN GROENE OMGEVING Op 10 maart jl. vierde Crematorium De Lariks haar vijfjarig bestaan. Alle reden om deze bijzondere onderneming te bezoeken en samen met mede-eigenaar en initiatiefneemster Birgit Rusken terug te kijken op een half decennium afscheid nemen in deze regio. Door Cick Geers

'Eigenlijk is het idee van een crematorium voor de regio Vechtdal, Drenthe en Twenterand ontstaan op het balkon van mijn moeder in Hardenberg', opent Birgit met een glimlach het gesprek. 'Mijn moeder vroeg zich af waarom de inwoners van deze regio niet de keuze konden maken voor een crematie in hun eigen omgeving. Het antwoord was simpel: Hardenberg beschikte weliswaar over een uitvaartcentrum en begraafplaats, maar niet over een crematorium'. Het ontbreken van die keuze hield Birgit in haar greep. 'Het bleef in mijn gedachten aanwezig. Je hebt in je directe omgeving voor alles een keuze of een optie; behalve wanneer het om cremeren gaat. Ik besloot me te verdiepen in de vraag: wil men deze keuze kunnen maken in Hardenberg? Met andere woorden: is er behoefte aan een crematorium?' Birgit pakt het grondig aan; ze peilt niet alleen in haar directe omgeving de meningen, maar schakelt ook Universiteit Twente in. Zij nemen op verzoek van Birgit

enquêtes af en onderzoeken de haalbaarheid, de vraag naar en het draagvlak voor een nieuw crematorium. Na het onderzoek komt UT Twente met een positief bericht: er blijkt duidelijk behoefte aan deze vorm van afscheid nemen. 'Om een lang verhaal kort te maken; Bert van der Weide zocht contact met mij en samen hebben we een ondernemersplan geschreven. In het bosrijke gebied de Oldemeijer hebben we, naast het bestaande uitvaartcentrum De Lariks, vervolgens een nieuw crematorium kunnen bouwen”. Gedurende de afgelopen vijf jaar is gebleken dat het gevoel, over de waarde van het hebben van een keuze, goed was. 'Bij de manier waarop we onze visie en missie vormgeven staat het hebben van die keuze nog steeds centraal. Bij ons kan de familie en/of de uitvaartondernemer zelf veel keuzes maken. Afscheid nemen is een zeer ingrijpende en intieme emotie. Wij vinden oprecht dat iedereen de tijd, ruimte en vrijheid moet krijgen voor het vormgeven van een afscheid zoals de familie en vrienden dat wensen. Naar onze mening kan dat vooral goed in een kleinschalige faciliteit waar je snel kunt schakelen bij veranderingen. De familie staat centraal; Je wilt hen ondersteunen door te ontzorgen'. Birgit legt uit dat dit de reden is dat de nabestaanden of uitvaartondernemers bijvoorbeeld óók zelf kunnen bepalen hoeveel tijd zij willen reserveren. 'We kennen geen tijdblokken of vastgestelde tijden. Bij De Lariks vindt altijd maar één plechtigheid tegelijk plaats. De locatie staat volledig en geheel ter beschikking aan de betreffende familie. Voor hen staat op die dag de tijd

even stil; zij moeten op hun manier en in hun tijd afscheid kunnen nemen. Het is fijn om te merken dat de families dit ook zo ervaren. Onze kleinschaligheid en flexibiliteit stralen warmte en vertrouwen uit. Dat betekent dat we niet alleen dichtbij de familie staan, maar ook de uitvaartondernemer ondersteunen waar dat kan. En dat doen we 24/7. Ons team onderhoudt ook buiten kantoortijden het contact. Wij hebben maar één belang en dat is dat de familie met een 'het is goedgevoel' moet kunnen terugkijken op de week rondom de uitvaart. Ons aandeel als crematorium is bescheiden, maar wel een belangrijk onderdeel van die week. We zullen er alles aan doen om het naar wens én de keuze van de familie te laten verlopen! Met die gedachte is Crematorium De Lariks gestart en vanuit die gedachte gaan we verder!'

Kijk voor meer info op: www.crematoriumdelariks.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.