GRC 2018

Page 1

GRC GRONINGEN

GRC FIT NAAR DE T P


GRC GRONINGEN

Dit is een uitgave van GRC Groningen, uitgegeven op de slotdag 2 juni 2018

SAMENSTELLING Joey Witte

REDACTIE Jos Kuijlen Chantal Bakker

COMMISSIE GRC GEZOND Will Panman Gea Klaassen Jacco Snippe Jos Kuijlen Lonneke Fust Rene Clermonts Albert Pool Rianne de Roos Chantal Bakker Wilma Terburg

FOTOGRAFIE Spraakmakend Herman Wanningen Lonneke Fust GRC Groningen Slotdag

OPMAAK KijfWitte, Leek 0594 - 851 782


GRC GRONINGEN: FIT NAAR DE TOP In uw handen heeft u het magazine Fit naar de Top. Een magazine dat tot doel heeft om u te laten zien waar GRC Groningen (voor) staat en welke ambities de club heeft voor de toekomst. JEUGDOPLEIDING In het magazine vindt u artikelen op het gebied van Football, Food en Fitness: drie belangrijke pijlers van de club. Vanzelfsprekend staat voetbal bij ons voorop en vormt de jeugdopleiding onze basis. Waar we voor de selectieteams de ambitie hebben om minimaal in de hoofdklasse te spelen, streven we bij de jeugd op de middellange termijn naar divisieniveau. We willen dat onze jeugd op niveau speelt en doorgroeit richting de seniorenelftallen. We willen jeugdspelers voor langere tijd aan onze club binden. Daarom investeren we in een gedegen en ambitieuze jeugdopleiding en gekwalificeerde trainers. We hanteren een consistente, duidelijke en leeftijdspecifieke train- en speelmethode. Zo leggen we de basis voor een leerzame, uitdagende en plezierige jeugdopleiding voor zowel recreatieve spelers als prestatieve spelers. Verder is het de ambitie van GRC om extra aandacht te besteden aan het trainerskader. Het begeleiden, opleiden en na(bij)scholen van trainers is van groot belang om ze te blijven prikkelen en het aantrekkelijk te maken voor jonge voetballers om het trainersvak te gaan uitoefenen. Joost Lutke, sinds acht maanden ons Hoofd Jeugd Opleiding licht de ambities verder toe in dit magazine.

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE BEREIKT • Hoofd Jeugd Opleiding is aangesteld. • Jeugdtrainer op KNVB UEFA B niveau is aangesteld. • Trainingen worden volgens jaarmethodiek (leeftijdspecifieke speelwijzer) uitgevoerd. • Er is geïnvesteerd in jeugdtrainers die de opleiding tot UEFA B trainer volgen en UEFA C.

DE GEZONDSTE CLUB GRC Groningen heeft ook maatschappelijke ambities. Zo wil GRC de gezondste club van Groningen worden. De commissie GRC Gezond zet hier vol enthousiasme op in en werkt nauw samen met het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) en het Healthy Ageing Team van het UMCG. Idealiter willen we van GRC een micro Blue Zone maken. In dit magazine leest u wat dit betekent en hoe u bij kan dragen. Ook leest u dat de club actief betrokken is en zich betrokken voelt bij de gezondheid, fitheid en het welbevinden van onze spelers. Zo is onderzoek gedaan naar de inzet van fitheidstesten voor spelers en naar de vraag hoe bewust zij met gezondheid en fitheid bezig zijn. De testen hebben met name tot doel om spelers bewust te maken van hun eigen fitheid en om hen te stimuleren om hier stappen in te zetten. In dit magazine leest u verder hoe we gezondheid letterlijk op de kaart zetten in de kantine. We stimuleren gezonde(re) keuzes en betrekken spelers, ouders, trainers en andere bezoekers van de kantine zoveel mogelijk bij het

samenstellen van een gezond menu. GRC vroeg leden en andere betrokkenen naar de behoefte aan een gezonde kantine. Ook hierover vindt u in deze uitgave meer. De introductie van de fruithap in de rust en rookvrije zones komen eveneens aan bod. GRC Groningen heeft ook oog voor maatschappelijke thema's die in de wijken rondom het sportpark spelen en wil graag meedenken over een duurzaam sportpark.

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE BEREIKT • Gezonder aanbod van eten en drinken in de kantine en rondom de wedstrijden i.s.m. de vrijwilligers van de kantine en bedrijfsleven. • Stage en afstudeerplaatsen voor studenten van gezondheids- en sportopleidingen hebben geleid tot beroepsproducten waar GRC Gezond verder op kan voortbouwen. (o.a. fitheidstesten voor de jeugdspelers en een toolbox om de kantine verder met gezonde producten uit te bouwen). • Rookvrije hoofdingang. Asbaktegels zijn weggehaald en er hangt een (door kinderen) beschilderd bord met de tekst 'Rookvrije Zone'.

GOED OP WEG GRC Groningen is goed op weg en daar willen wij u deelgenoot van maken. We willen namelijk een vereniging blijven waar betrokkenheid en samenwerking op en naast het veld door spelers, ouders en vrijwilligers hoog in het vaandel staat. Een club als GRC Groningen moet het hebben van vrijwilligers, ouders en spelers die de club actief ondersteunen en adviseren. Alleen zo kunnen we gezamenlijk stappen zetten om de club sterk te houden en voor te bereiden op de toekomst. Wij hopen dat dit magazine u enthousiast maakt en dat u actief bij wilt dragen aan de verwezenlijking van onze ambities. Heeft u ideeën of vragen over de jeugdopleiding, de gezonde kantine of de fittesten? Mail gerust naar grcgezond@grcgroningen.nl. Het einde van het seizoen 2017-2018 staat voor de deur. We hopen u volgend jaar weer te zien op ons mooie sportpark om te genieten van het leuke voetbal dat er binnen onze vereniging wordt gespeeld. Wij wensen u een mooie zomervakantie toe en we gaan door met het waarmaken van onze ambities. Het Bestuur.

3


FOTO: WWW.VOETBALFITTEST.NL

GRC JEUGD BEWUSTER BEZIG MET LEEFSTIJL GRC Groningen vindt, net als steeds meer voetbalclubs in Nederland, dat bewustwording van een gezonde leefstijl onder voetballers belangrijk is. De club liet onderzoek doen naar de houding van jeugdspelers ten aanzien van een gezonde leefstijl. Wordt deze positief beïnvloed als hier bewust aandacht aan wordt besteed?

B

ewezen is dat als je op jonge leeftijd al bewust bezig bent met je eigen gezondheid, dit van invloed is op de gezondheid in je verdere leven. Kortom: hoe jonger je een gezonde leefstijl hanteert, hoe beter. Mirna Louise Vos heeft in het kader van haar afstudeeropdracht voor de opleiding Sportgeneeskunde aan de Hanzehogeschool Groningen onderzoek gedaan bij een selectie van GRC jeugdspelers. De club wilde weten in hoeverre de houding van deze spelers ten aanzien van een gezonde leefstijl positief beïnvloed kan worden door hun gedrag te monitoren en ouders te betrekken. FITTESTEN Bij het monitoren van gedrag kan gedacht worden aan het bijhouden van een voedingsdagboek, een stappenteller en het afnemen van fitheidstesten. Voor het onderzoek bij de jeudspelers van GRC Groningen is gebruik gemaakt van testen die de conditie, spierkracht en lichaamssamenstelling in kaart brengen. Mirna heeft de testen afgenomen bij de spelers van de JO19-1, JO17-1 en JO15-1. Dat deed ze telkens met tussenpozen van enkele weken. Op die manier kon ze de progressie van conditie, spierkracht en lichaamssamenstelling in de tijd volgen. Tussen de metingen door werd bij een aantal spelers een gedragsmonitoring uitgevoerd (d.m.v. een enquête) en bij andere spelers werd dit niet gedaan. Bij één van deze twee onderzoeksgroepen is er aanvullend een bijeenkomst voor ouders/verzorgers georganiseerd om te kij-

4

ken of dit meer effect zou hebben op de bewustwording van gezondheid bij de spelers. MEER BEWUSTWORDING De resultaten van het onderzoek laten zien dat de houding ten aanzien van een gezonde leefstijl positief is veranderd bij de voetballers, in de periode waarin ze werden onderzocht. Het betrekken van de ouders had geen aantoonbare invloed op de houding ten aanzien van een gezonde leefstijl. Een kanttekening bij dit onderzoek dient te worden gemaakt. Het is erg moeilijk om in de korte periode waarin dit onderzoek werd uitgevoerd duidelijke gedragsverandering vast te stellen. De bevindingen zijn voor GRC wel reden om een vervolg te geven aan het onderzoek. In het onderzoek van Mirna is de oudere jeugd onderzocht. Het zou ook interessant zijn om bewustwording van gezondheid bij jongere jeugdspelers en hun ouders te onderzoeken. Een begin maken met bewustwording van gezondheid bij de jongere jeugd en dit dan doorvoeren gedurende hun voetbalopleiding zal waarschijnlijk meer effect sorteren op de langere termijn. Jong geleerd is immers oud gedaan. Mocht u interesse hebben om het gehele onderzoek van Mirna te lezen dan kunt u dat opvragen via GRC Groningen ( Jacco Snippe, bestuurslid of Jos Kuijlen lid commissie GRC Gezond).


THUIS EN UIT AAN HET FRUIT Ranja. Daar moesten de spelers van GRC het mee doen tijdens de rust. Sinds kort wordt in het kader van GRC Gezond ook fruit aangeboden in de rust. Zowel aan GRC-teams als aan de gasten.

GRC ZET ZICH IN VOOR ROOKVRIJE GENERATIE GRC Groningen zet zich in voor een rookvrije generatie en steunt de ambitie van de Alliantie Nederland Rookvrij.

D

it is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Het doel van de alliantie is om opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken en om omgevingen waar kinderen komen (mee)rookvrij te maken.

H

et verse fruit wordt in de kantine klaargemaakt onder leiding van Truus Visser, vaste kracht binnen GRC Groningen. De bezoekende teams geven aan dit heel erg te waarderen. Ook GRC-spelers zijn enthousiast. Een van hen zegt: “Ik hoop vaak stiekem dat de tegenstander in de rust het fruit laat staan. Dan hebben mijn teamgenootjes en ik na afloop van de wedstrijd immers nog een keer fruit.” Het fruit wordt geleverd door Bloemsma Groente & Fruit. Niet alleen in de kleedkamers, ook in de kantine wordt vers fruit aangeboden door deze huisleverancier van GRC Groningen.

GRC Groningen vindt dat het creëren van een rookvrije omgeving naadloos aansluit bij de gezonde ambities van de club. Sporten is immers gezond, roken niet. Vorig jaar is een begin gemaakt bij de hoofdingang. Daar zijn de asbaktegels weggehaald en hangt een beschilderd bord met de tekst 'Rookvrije Zone'. Dit bord is gemaakt door kinderen op de slotdag in 2017. We moedigen bezoekers van de kantine zo op een positieve manier aan om op een andere plek op het terrein een sigaret op te steken. De club denkt na over de inrichting van meer rookvrije zones, bijvoorbeeld langs de lijn en hoort graag wat leden en betrokkenen hiervan vinden. Heeft u ideeën, tips of adviezen, mail dan naar grcgezond@grcgroningen.nl.

5


VOORLOPIGE TRAINERS SEIZOEN 2018/2019

6

HOOFD JEUGDOPLEIDING HJO Joost Lutke

TRAINER JO19-1 EN JO13-1 Tim Renkema

ASSISTENT JO19-1 Jos Kuijlen

TRAINER JO17-1 Joey Witte

ASSISTENT JO17-1 Jasper Kingma

TRAINER JO15-1 Gerard Hut

TRAINER JO 13-1 Johan Ghebrehiwot

TRAINER JO11-1 Kevin Johnson

TRAINER JO10-2 Petra Hogeveen

TRAINER JO9-1 Frank Dijkstra

COORDINATOR JO-9 Marjolein Nijman

KEEPERSTRAINER Albert Pool


TRAINER ONDER- BOVENBOUW Justin Kroon

TRAINER BOVENBOUW Arjan Ahmadi

TRAINER BOVENBOUW Frank Euwema

TRAINER ONDERBOUW Ferry Dorothea

TRAINER ONDERBOUW Jelmer Groote

TRAINER ONDERBOUW Youri Clermonts

TRAINER ONDERBOUW Hugo Hes

TRAINER ONDERBOUW Joeri van der Vorst

TRAINERS GEZOCHT

TRAINER ONDERBOUW Yntse Felkers

TRAINSTER ONDERBOUW Heleen Groote

Ben jij ook enthousiast over voetbal? En lijkt het je leuk om trainer te worden of ben je daar al mee bezig? Zet dan nu je eerste of een volgende stap in het trainersvak en meld je bij ons aan. GRC Groningen biedt jou de mogelijkheid om trainerservaring op te doen. Je krijgt bij GRC alle kansen en de ruimte om het trainersvak te leren of je er verder in te bekwamen. Je werkt samen met een team van gediplomeerde trainers en met onze hoofd jeugdopleiding. Je leert omgaan met een team van spelers en met leiders, ouders en andere vrijwilligers in de club. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Joost Lutke (06 121 02 857) of Jacco Snippe (06 546 60 152).

7


GRC'ERS ENTHOUSIAST OVER GEZOND(ER) KANTINEAANBOD Willen GRC'ers een gezonde kantine? En zo ja, hoe ziet hun droomkantine er dan uit? Marchelle van Uden deed er vorig jaar onderzoek naar voor GRC Groningen. “

T

oen ik begin 2017 hoorde dat GRC Groningen de ambitie heeft om de gezondste club van Groningen te worden, wilde ik daar heel graag bij helpen! Ik volgde de master Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool Groningen en heb GRC benaderd met de vraag of ik mijn onderzoek bij de club mocht doen. Ik werd met open armen ontvangen bij de commissie GRC Gezond en voelde mij gelijk thuis!”

VEEL ENTHOUSIASME “De commissie GRC Gezond bestaat uit enthousiaste ouders met één gezamenlijke missie: van GRC de gezondste club maken. We wilden als commissie natuurlijk weten hoe leden, ouders, betrokkenen en overige kantinebezoekers hierover dachten én wat hun behoeftes waren. Daarom heb ik mijn onderzoek zoveel mogelijk gericht op

het actief betrekken van de leden bij de gezonde ambities en dan in het bijzonder de gezonde kantine. Ik heb een thema-avond georganiseerd, interviews gehouden en een vragenlijst afgenomen bij meer dan honderd GRC'ers en betrokkenen.” “Wat mij in de gesprekken opviel, was dat heel veel leden enthousiast waren over de gezonde kantine. Uit de uitkomsten van de vragenlijst bleek dit ook! Zo gaf 82% van de respondenten aan een gezonder aanbod in de GRC kantine te willen. Daarnaast bleek dat bijna alle leden vinden dat er geinvesteerd moet worden in een gezonder kantineaanbod. De helft vindt zelfs dat ongezonde producten vervangen moeten worden door gezonde producten, waar de andere helft vooral gezonde alternatieven wenst. Ook een grote meerderheid wil meer betalen voor gezonde producten.”

8


HARTIGE SNACKS EN SMOOTHIES “Natuurlijk hebben we ook gevraagd wat voor gezonde producten men graag in de GRC-kantine wil zien. Ruim de helft (54%) van de respondenten liet weten behoefte te hebben aan gezonde hartige snacks en aan bruin- en volkorenbrood (51%) en 43% heeft behoefte aan smoothies.” De uitkomsten van het onderzoek hebben veel handvaten gegeven om in de praktijk aan de slag te gaan. Zo is er een actieplan voor in de praktijk gemaakt en zijn er op de slotdag van 2017 gezonde wraps en broodjes geserveerd. Ook werd gratis fruitwater aangeboden op de bar en daar werd veel van gedronken!” GA ZO DOOR “Ik hoop natuurlijk dat de GRC-kantine steeds gezonder wordt. Niet alleen sportverenigingen, maar ook bedrijven zijn steeds meer bezig met een gezonde kantine en er ontstaan steeds meer goede en leuke ideeën. Het is verstandig om te blijven kijken naar wat er al gedaan wordt en

hierbij aan te sluiten. Daarnaast is het belangrijk om de leden en andere bezoekers van de kantine zoveel mogelijk te blijven betrekken. Zo zorg je ervoor dat het aanbod goed aansluit bij de GRC'ers.” “Ik vind echt dat de club en commissie GRC Gezond supergoed bezig zijn. Het is fantastisch om te zien hoe een paar enthousiaste ouders het idee van de gezonde(re) kantine op heeft gepakt, waar dit al toe heeft geleid en dat steeds meer mensen hierover willen meedenken. De commissie bestaat uit ouders met hele verschillende achtergronden, waardoor zij elkaar versterken en aanvullen! Hopelijk sluiten nieuwe leden zich aan en raken andere sportverenigingen dankzij GRC geïnspireerd om ook gezondere keuzes te maken. GRC, ga zo door!”

9


“JE INLEVEN IN HET KIND IS EEN KUNST, TECHNISCH TRAINEN IS EEN KUNDE” Joost Lutke (40 jaar) is sinds 8 maanden Hoofd Jeugdopleiding bij GRC Groningen. Hoe bevalt het hem? Jos Kuijlen ging met hem in gesprek.

H

et kersverse hoofd jeugdopleiding kwam vorig jaar in aanraking met GRC Groningen tijdens een masterclass voor veelbelovende trainers uit Noord-Nederland. Hij sprak met de voormalige jeugdcoördinator van GRC en raakte geïnteresseerd in de visie, missie en jeugdopleiding van GRC. “De club besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de jeugdopleiding en de ambities sluiten naadloos aan bij mijn zienswijze over hoe je voetbalspelers begeleidt. Ook zijn alle omstandigheden aanwezig om die zienswijze om te kunnen zetten in daden. We hebben een goed sportpark, een enthousiaste trainersgroep maar bovenal een warme, sociaal aanvoelende club. De neuzen om verandering in te zetten staan de goed kant op. Ik ben nu 8 maanden bezig en heb een uitstekend gevoel bij GRC Groningen. Het kader omarmt de gedachte over de jeugdopleiding die ik heb uitgewerkt”.

WAT HOUDT DIE GEDACHTE DAN PRECIES IN? HOE WIL JE SPELERS BINNEN DE CLUB BEGELEIDEN? “Positief en begrijpelijk coachen en het herkennen van leeftijdsspecifieke kenmerken zijn voorwaarden om tot een leeftijdsspecifieke speelwijze te komen. Langs de velden bij de amateurverenigingen kreeg ik op enig moment de indruk dat veel trainers en ouders onrealistische verwachtingen van kinderen hebben. Het is algemeen bekend dat kinderen van een jonge leeftijd doorgaans individueel spelen. In mijn ogen is het dan onrealistisch om kinderen van een hele jonge leeftijd samen te willen laten spelen. De kinderen zijn daar simpelweg op een later moment pas aan toe. Puberende kinderen zijn bezig zichzelf een plek te geven in de maatschappij. Ze denken na over wie ze willen zijn. In mijn beleving moet je deze kinderen dan juist de ruimte geven om over zaken na te denken.” “Wat me verder opviel, is dat coaches soms onbegrijpelijke taal spreken Bij een wedstrijd voor spelers O9 riep een trainer naar zijn speler dat hij 'iets meer moest inzakken richting het middenveld'. Een andere trainer riep dat zijn O9 speler 'sneller moest schakelen'. Door dergelijke onbegrijpelijke termen te gebruiken, is de verwachting voor het kind onbegrijpelijk. Dat was voor mij aanleiding om de leeftijdskenmerken van kinderen in algemene zin en de coach opmerkingen in een begrijpelijke 'voetbaltaal' uit te werken. Daarbij heb ik hulp gehad van een sportpsychloog en diverse mensen die beroepshalve met kinderen te maken hebben.” WAAR HEEFT DEZE ZIENSWIJZE IN GERESULTEERD? “In een opleiding waarbij kinderen volgens een jaarschema trainen op realistische doelen. En er wordt getraind in begrijpelijke taal. Bij GRC start ons leer-

10


VADER, AMBULANT HULPVERLENER, SCOUT ÉN TRAINER

J

doel bij de O7 om daar de bal binnen het kennismaken met voetballen te leren beheersen. Pas bij de O19 wordt het uiteindelijke doel bereikt: het zo goed mogelijk uitvoeren van onze speelwijze om daarmee de competitie te winnen. De voetbalprincipes zijn dus passend gemaakt voor de leeftijdscategorieën. Kinderen in de O7 spelen doorgaans individueel. Hierdoor is het samenspelen in die fase nog geen leerdoel. Spelers in de O19 willen meestal een mening uiten. Hierdoor denken spelers in de O19 mee aan de uitvoering van de speelwijze. Al deze stappen leiden uiteindelijk tot een goed gecoördineerde jeugdopleiding.” WAT GA JE DOEN IN DE NABIJE TOEKOMST? “Zoals ik al heb aangegeven, voel ik me gewaardeerd binnen GRC Groningen. Mijn werk is pas begonnen en één seizoen is te kort om echt het verschil te maken, maar er is al wel progressie gemaakt. Jonge voetballers die aangeven om training te willen geven, ga ik begeleiden. Zij worden dan van jongs af aan al meegenomen in de nieuwe speelwijze. Deze jonge trainers begeleiden met name de heel jonge jeugdspelers binnen GRC. Zij zijn de basis van GRC en als hun opleiding kwalitatief goed wordt begeleid dan zul je zien dat ze met plezier komen trainen en voetballen. Dit is op de lange termijn, wanneer deze spelers de volwassen leeftijd bereiken erg goed voor GRC. Verder ga ik het trainersgilde feedback geven op hun functioneren als trainer. Dit doe ik door hun trainingen te bezoeken en te begeleiden. Door het jaar heen gaan we ook thema-avonden organiseren voor de trainers.” “Heel belangrijk binnen het trainersvak is dat een trainer zich moet kunnen inleven in jonge spelers. Dit moet in je zitten en is een kunst van de trainer zelf. De technische kant van het trainersvak kun je leren en is een kunde. De beste trainers voelen de spelers aan en spreken dezelfde taal. Zij krijgen daardoor het vertrouwen van de spelers en van daaruit kan er worden gewerkt worden aan de techniek en tactiek van het spel.”

oost is getrouwd en heeft twee zoons en een dochter. De jongens voetballen, zijn dochter speelt hockey en de echtgenote van Joost werkt op de Rietzanger, een basisschool in Eelderwolde. In het dagelijkse leven werk Joost als ambulant hulpverlener in de jeugdhulp. Daarnaast is hij sinds drie jaar in verschillende rollen werkzaam bij de KNVB. “Ik coördineer en scout de regionale jeugdselectie van het Jeugdplan Nederland voor jongens onder 14 en 15. Ook ben ik als trainer betrokken bij deze selecties. De geselecteerde jongens spelen wedstrijden tegen betaald voetbalclubs. In deze wedstrijden krijgen deze spelers een podium aangeboden om zichzelf in de beeld te brengen voor het professionele voetbal.

Als scout ben ik ook betrokken bij het nationale team voor jongens onder 15. In deze rol bezoek ik wedstrijden van JO13 t/m JO15 van betaald voetbal organisaties in het Noorden, zoals PEC Zwolle, FC Emmen, FC Groningen, SC Cambuur Leeuwarden en SC Heerenveen. Tijdens deze wedstrijden weeg ik spelers onderling tegen elkaar af. De 'beste' spelers kunnen in aanmerking komen voor een plaats in het nationale team”.

11


GRC Groningen wil het gezonde aanbod in de kantine stukje bij beetje vergroten. Albert Pool, bestuurslid horeca van GRC Groningen, werd hier onlangs over geïnterviewd door Kim de Bruijn (Arko Sports Media B.V.). Het artikel verscheen in teamfit.nl en wij mochten het delen.

“EEN LUDIEKE ACTIE ZO NU EN DAN WIL OOK WEL HELPEN” “

W

ij mensen zijn maar een raar volkje”, vindt Albert Pool, bestuurslid Horeca van GRC Groningen. “Zitten we aan de bar en bestelt de eerste een bakje patat, dan doet de rest dat ook. Maar krijg je het voor elkaar om de eerste te interesseren voor een kop soep, dan zit iedereen aan de soep.”

ZIEN ETEN, DOET ETEN “Zien eten, doet eten.” Van dat principe maken we gebruik om gezondere producten onder de aandacht te brengen. Daarbij draait het in belangrijke mate om presentatie. Wat je in het zicht zet, verkoopt. Daarom zetten wij bovenin de

koeling de gezondere drankjes: AA Zero, Pepsi Max en verschillende (fruit)waters. Op de bar staan bordjes met de tekst 'Er is fris dat beter is'. Daarop worden de betere drankjes aangeboden. Het past in onze ambitie om als club bij te dragen aan een gezonder, maar ook gelukkiger leven.” GRC richt zich niet alleen op een gezonde kantine maar ook op het roken en sociale betrokkenheid. Bij elk van deze aspecten komt een stukje opvoeding kijken. “En bij opvoeden geldt dat je niet van de ene op de andere dag alles kunt veranderen”, vertelt Albert. “Het gaat stukje bij beetje en begint met bewustwording en het bieden van alternatieven. We zetten bijvoorbeeld het snoep aan de zijkant van de bar. Je kunt nog steeds een zakje kikkertjes kopen, maar je ziet het niet direct staan. En we bieden bijvoorbeeld een broodje worst aan dat minder slecht is dan een broodje frikandel. Door dat op het menu aan te prijzen, kopen mensen het. Soms zetten we het in de aanbieding, maar dat hoeft lang niet altijd. Als het maar in het oog springt. Kinderen geven we nu suikervrije ranja in de rust. De eerste keren zeggen ze er nog wel eens iets van, maar na drie weken heeft niemand het er meer over. Spelers krijgen in de rust fruit. De eerste keer is de reactie 'huh, fruit?'. Maar inmiddels zien we dat andere clubs in de omgeving het ook gaan doen.” LUDIEK “Je moet niet bang zijn om wat uit te proberen”, vervolgt Albert. “Speel daarbij in op het weer en de

12


omstandigheden. Als het koud is, bied je bijvoorbeeld een kop snert of pannenkoeken met gezond beleg aan. In de zomer juist een smoothie van bevroren fruit. En een ludieke actie zo nu en dan wil ook wel helpen. Zo hebben we mensen hun eigen smoothie laten maken door te fietsen. Ze kregen dan een bakje fruit en dat werd gepureerd door de aandrijving die met de fiets verbonden was. Of we organiseren een kookworkshop waarbij men leert koken zonder zout en juist met verse kruiden.” Volgens Albert zijn bewustwording en het bieden van gezonde alternatieven op dit moment de voornaamste doelen. “Je kunt mensen niets verplichten. Dat zou alleen maar weerstand opwekken. Nu monitoren we bijvoorbeeld sommige elftallen met veten hartslagmeters en eetdagboekjes. We kunnen ze vervolgens echter niet opdragen wat ze thuis wel en niet mogen eten. We hopen alleen dat ze zelf het inzicht krijgen om er wat mee te doen. In eerste instantie hebben we het dan over 'minder slecht' in plaats van 'gezond'.” SPECIALE COMMISSIE GRC Groningen heeft een speciale commissie ingericht die zich bezighoudt met het aanbod in de kantine en de prijs waarvoor dit op het menu wordt gezet. “Dat werkt prettig omdat je toch een modus moet zien te vinden tussen de inkoop- en verkoopprijs. Gezonde producten zijn soms wat duurder qua inkoop, maar je wilt ze zeker in de introductiefase niet te hoog prijzen om de gezonde verkoop te stimuleren.”

HEB JIJ HEM AL GEZIEN? De film over GRC Groningen, gemaakt door Spraakmakend? De film vertelt het verhaal van een jeugdspeler van GRC Groningen. Voetbal, gezondheid en gezelligheid: al deze ingredienten komen aan bod. Je kunt de film bekijken op www.grcgroningen.nl.

Meestal wordt iets nieuws een paar weken geprobeerd voordat besloten wordt of het op het menu blijft. “Het kan ook wel eens tegenvallen. Zo hadden we verwacht dat een broodje warm vlees goed zou verkopen, maar dat was niet het geval. Misschien was de prijs niet goed, of lag het aan de periode waarin we het aanboden. Het broodje Unox-worst loopt juist heel goed. Bijkomend voordeel daarvan is dat het voor de kantinemedewerkers makkelijker te bereiden is dan producten uit de frituur. En de bezoekers hoeven er minder lang op te wachten. Ook met dat soort zaken houd je rekening. Over het geheel lijkt onze omzet over de anderhalf jaar dat we nu bezig zijn ongeveer gelijk te blijven. Gezond aanbod neemt daarbinnen een groeiend aandeel in.”

13


HELP MEE, MAAK EEN BLUE ZONE VAN GRC WAT IS GRC GEZOND? GRC Gezond is een initiatief van enthousiaste en betrokken ouders dat tot doel heeft om van GRC de gezondste club van Groningen te maken! Voetbal, en dus bewegen, is waar het bij ons om draait, maar er zijn meer ingrediënten die bijdragen aan een gezond leven. Zoals gezond en gevarieerd eten, goed in je vel zitten en niet roken. Ook daar besteedt GRC aandacht aan. Bijvoorbeeld door de kantine gezonder te maken en rookvrije zones in te richten. Zo werken we aan een Blue Zone. WAT ZIJN BLUE ZONES? Blue Zones zijn gebieden waarin mensen relatief langer, gelukkiger en gezonder leven. De bewoners van de Blue Zones hebben een actieve leefstijl en eten over het algemeen gezond en gevarieerd. Blue Zones zijn ook hechte, sociale gemeenschappen. GRC Groningen is een hechte, actieve gemeenschap waarin meerdere culturen bij elkaar komen. Iedereen heeft zijn eigen kennis, ideeën en talenten en samen kunnen we zorgen dat we een Man Made Blue Zone worden! WAT GEBEURT ER AL BINNEN BLUE ZONE GRC? We richten ons bij GRC Groningen actief op de thema's Football, Food en Fitness. We testen de fit- en gezondheid van spelers en dit sluit aan bij waar het allemaal om gaat: voetballen en fit naar de top groeien! Rond het thema Food ligt de focus op een gezondere kantine en gezonde initiatieven langs de lijn, zoals de fruitsnack in de rust. In de toekomst willen we ook thema-avonden organiseren op het gebied van Football, Food en Fitness. Zo willen we jullie op een leuke, laagdrempelige wijze handvaten meegeven voor een gezonde leefstijl, op het veld en daarbuiten. Doe je mee? GRC Gezond is een initiatief voor en door GRC'ers. Hebben jullie ideeën voor Blue Zones projecten binnen GRC of vinden jullie het leuk om actief lid te worden van de commissie GRC Gezond? Wees welkom! We horen graag van jullie! (grcgezond@grcgroningen.nl)

14


GRC GRONINGEN


Wij zijn teamspelers en trotse sponsors van GRC Groningen Kijk voor meer informatie op www.rioprojects.nl en www.student-labs.nl

DOOR DEZE SPONSORS IS DIT MAGAZINE MOGELIJK GEMAAKT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.