Kivestä muuraamalla 2/20

Page 32

TIIVISTYSLAASTI ESTÄÄ DIFFUUSION

Terveydelle vaarallinen radon saatava kuriin Noin 300 ihmistä kuolee Suomessa vuosittain maaperästä sisätiloihin pääsevän radonkaasun aiheuttamaan keuhkosyöpään. Radonin ohjearvo­ jen ylitykset rakennuksissa ovat yleisiä. Weberin kehittämä tiivistys­ laasti estää lähes täysin radonin diffuusion.

32 KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/2020