Kivestä muuraamalla 2/2018

Page 30

30 Kivestä muuraamalla

Hylättyjen rakennusten tiilijulkisivuja irrotetaan kokonaisina paloina, joita käytetään uusien rakennusten julkisivuelementteinä kiinnittämällä ne teräsrunkoihin.

SADEVESI HYÖTYKÄYTTÖÖN Lendager-konsernin tavoitteena on mahdol­ listaa asuintaloissa kohtuuhintainen ja resurssitehokas elämä. Talojen vaipparakenteilla pystytään sinällään alentamaan asuntojen energiankulutusta. Sadeveden hyödyntäminen vessojen huuhtelu- ja kasteluvetenä on tärkeä osa Resurssi-talojen toimintaa. Sadevettä kerätään aurinkopaneelien sekä kattojen pinnoilta ja hyödynnetään huuhteluvetenä juomaveden sijasta. Ränneistä kerättyä vettä käytetään kasteluvetenä. Sadeveden mittava hyödyntäminen säästää asukkaiden kiinteistökustannuksia. Resurssi-talojen elämänlaatu perustuu mottoon, jonka mukaan yhteisö voi hyvin, kun yksilölle on tilaa. Vahva yhteisöllisyys ja naapurihenki eivät häiritse yksityisyyttä tai itseilmaisua – ja kyse on jakamistaloudesta. Viime vuosina kukoistukseen noussut jakamistalous todistaa, että omistajan kannattaa jakaa käyttämättömät resurssit asukkaiden kesken. Tästä muodostuu taloudellinen kannustin kaikille osapuolille.

YHTEYS LUONTOON TÄRKEÄÄ Resurssi-talot osoittavat, että luonnon monimuotoisuus voi olla olennainen osa tavallista asumista. Se parantaa asukkaiden elämänlaatua ja antaa tunteen symbioosista luonnon kanssa. Lisäksi rakennukset antavat ympäristöönsä enemmän kuin ottavat. Aiemmin asumattoman alueen viheralueita ovat nyt katto- ja pystypuutarhat sekä sisäpihat, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta eivätkä ole rakennusten vihollisia. Viherrakenteiden integrointi toimii koko alueen vihreänä lankana, ja luonnon kierto­ kulun ymmärtäminen on olennainen osa asukkaiden päivittäistä elämää. Tuloksena on reilusti tuoreita vihanneksia ja ympäristö­ tietoutta. Resurssi-talot valmistuvat kesällä 2019.

”Carlsbergin vanhojen panimorakennusten tiilillä on uusi elämä Resurssi-talojen seinissä.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.