Kivestä muuraamalla 1/2022

Page 4

VAIHTOEHTOJA ON LÄHES LOPUTTOMASTI

Muurattu rakenne antaa julki­sivulle monta mahdollisuutta Esimerkiksi tiilen ja laastin erilaiset yhdistelmät tarjoavat muurattuun julkisivuun hyvinkin moni-ilmeisiä vaihtoehtoja. Harmoniseen lopputulokseen päästään käyttämällä tiilen omaa väriä lähellä olevia muurauslaasteja. Vaihtoehtoisesti kontrastilla voidaan luoda persoonallinen ilme. Melko voimakaskin väriero tasoittuu, kun seinää katsotaan kauempaa. Selkeästi sauma erottuu esimerkiksi perinteisessä punatiilen ja vaalean sauman yhdistelmässä, mutta vaikutelma ei kuitenkaan ole räikeä.

Vaihtoehtoja lisäävät tiilen erilaiset pinnat, kuten sileä, karhea ja harjattu pinta sekä erikoisemmat struktuurit. Saumauslaastienkin väri­ valikoima on laaja, ja tarvittaessa laastia voidaan vielä sävyttää erikoisempaan tarpeeseen. Ihan oma lukunsa on tiili- tai harkkorakenteen päälle tehtävä rappaus. Kaiken tietävä Wikipedia luettelee 43 erilaista rappaustapaa. Eri värisävyjä on lähes loputtomasti. Rappausta on käytetty maailmanlaajuisesti jo tuhansia vuosia ja Suomessakin satoja vuosia. Tämä perinteinen käsi-

työn taidonnäyte elää nyt Suomessa uutta tulemistaan – myös hehkuvissa ja raikkaissa väreissä. Oleellista on valita julkisivuun pinta, joka sopii sekä rakennuksen arkkitehtuuriin, käyttötarkoitukseen, paikkaan ja käyttäjien toiveisiin. Kuten arkkitehti Veikko Mäkipaja haastattelussaan muistuttaa: Valinta on arkkitehtoninen ja esteettinen päätös. Harvoin ne lisäävät mainittavasti rakennuskustannuksia.

Minkälainen julkisivu saisi olla? Tiili ja harkko antavat vapautta ja vaihtoehtoja niin suunnit­ telijoille kuin tilaajillekin – ja kestäviä ratkaisuja kaikki.

4 KIVESTÄ MUURAAMALLA 1/2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.