Page 1

STUDIEDAG BRUSSEL DINSDAG 12/06/2018 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

De weg naar autonomie van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) met de steun van het OCMW: een springplank naar de toekomst

Een initiatief van de VVSG, de Federatie van Brusselse OCMW’s en de Federatie van OCMW’s van de UVCW, met de steun van het Europees Programma voor Integratie en Migratie EPIM en de Koning Boudewijnstichting


STUDIEDAG BRUSSEL DINSDAG 12/06/2018 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

De weg naar autonomie van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) met de steun van het OCMW: een springplank naar de toekomst

Deze studiedag vormt het sluitstuk van de drie gewestelijke vormingsprojecten die gedurende twee jaar uitgerold werden voor de Vlaamse, Brusselse en Waalse OCMW’s om de verzelfstandiging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) te ondersteunen. Tijdens deze studiedag gaan wij dieper in op dit vraagstuk aan de hand van getuigenissen van NBMV, een analyse van de uitdagingen met betrekking tot de autonomie van NBMV en inspirerende praktijken om een degelijk netwerk tot stand te brengen rond NBMV in België. Voor wie? ■■

■■

Maatschappelijk werkers van de sociale dienst of het lokaal opvanginitiatief (LOI), verantwoordelijken van sociale diensten en van LOI alsook algemeen directeurs en mandatarissen met bijzondere belangstelling voor deze problematiek Medewerkers van organisaties in het ruime netwerk rond NBMV (Jongerenwelzijn, voogden, scholen, ngo’s…)

Waar & wanneer? Dinsdag 12 juni 2018, van 9 tot 16 uur Koninklijke Bibliotheek • Kunstberg 1000 Brussel Bereikbaarheid Trein & metro: Centraal Station Bus MIVB: 38, 65, 66, 71, 95 Vertaling De studiedag verloopt in het Nederlands en het Frans, met simultaanvertaling. Prijs 15 € (documentatie, koffie, lunch en receptie)

Inschrijving Inschrijving is verplicht en kan tot 4 juni 2018. ■■ Brusselse OCMW’s schrijven in bij de Federatie van Brusselse OCMW’s ■■ Vlaamse OCMW’s schrijven in bij de VVSG ■■ Waalse OCMW’s schrijven in bij het “Centre de Formation” van de “Fédération des CPAS” (UVCW) Medewerkers van andere organisaties in het NBMV-netwerk kunnen inschrijven via de Vereniging van OCMW’s van hun gewest. Praktische info: zie bijlage. Betaling Na ontvangst van de factuur Informatie inhoudelijk Vlaanderen: fabienne.crauwels@vvsg.be ■■ Brussel: Nathalie.sterckx@brulocalis.brussels ■■ Wallonië: Valerie.desomer@uvcw.be ■■

Informatie Praktisch ■■ Vlaanderen: marieke.janssen@vvsg.be ■■ Brussel: latifa.hazim@brulocalis.brussels ■■ Wallonië: claudine.ska@uvcw.be


Programma 9.00 Onthaal met koffie 9.30 Welkomstwoord en inleiding, door Alain Vaessen (UVCW) 9.45 - 11.00 ■■

■■ ■■

Als we het woord geven aan NBMV, geeft dat «What do you think?», video gemaakt door Unicef Getuigenis van Ferdaos, een gewezen NBMV begeleid door Minor Ndako Voorstelling van de brochure alsook de conclusies en aanbevelingen die het resultaat zijn van de door de drie Verenigingen uitgevoerde projecten.

11.00 Koffiepauze 11.30 «Penser l’avenir, la vie - jeune, très jeune - cicatrices de la survie striant son dos», vrij vertaald als « Hoe zich een toekomst verbeelden met een rugzak vol littekens? » door Jean-Claude Métraux, kinderpsychiater, Universiteit van Lausanne, Zwitserland

Jean-Claude Métraux werkt al zeer lang met migranten in de gebruikelijke zin van het woord en meer algemeen met gezinnen die in grote onzekerheid leven. Op basis van deze ervaring ging hij zijn eigen weg, zijn eigen genealogie, in termen van migratie door een andere bril bekijken. Hij doet radicaal nieuwe voorstellen over de hulpverlening, begeleiding, klinisch werk, onderwijs en onderzoek.

12.30 Lunch 13.30 - 15.30 Panel van professionals «Autonomie: een uitdaging en een opportuniteit voor de toekomst. Een kwestie met verschillende gezichten en perspectieven» Inleiding door Katja Fournier (Platform Kinderen op de Vlucht) Aide à la jeunesse: Sarah D’Hondt Voogd: Laurence Bruyneel ■■ OCMW/LOI: Stéphanie Léonnard & Cédric Monseur, OCMW Assesse ■■ Huisvesting: Olivier Fagel, Mentor-Escale ■■ Geestelijke gezondheid: Kerstin Thys, Minor Ndako ■■ Onderwijs: Martine Jallet, directrice ITN Namur, & Olivier Hecquet, leraar ■■ Moderatoren: Bernard Devos, algemeen afgevaardigde kinderrechten in de CFWB, & Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommissaris Conclusies van de studiedag, door Bernard Devos & Bruno Vanobbergen ■■ ■■

15.30 Feestelijke afsluiting


Hoe inschrijven? ■■

■■

De Brusselse OCMW’s kunnen inschrijven bij de Federatie van Brusselse OCMW’s latifa.hazim@brulocalis.brussels. Gelieve bij voorkeur online in te schrijven via www.brulocalis.brussels De Waalse OCMW’s kunnen inschrijven bij het «Centre de Formation» van de «Fédération des CPAS» (UVCW) claudine.ska@uvcw.be Gelieve bij voorkeur online in te schrijven via http://www.uvcw.be/ formations-cpas/1664

STUDIEDAG BRUSSEL DINSDAG 12/06/2018 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

■■

■■

De Vlaamse OCMW’s kunnen inschrijven bij de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) marieke.janssen@vvsg.be Gelieve bij voorkeur online in te schrijven via http://academie.vvsg.be Medewerkers van andere organisaties in het NBMV-netwerk kunnen inschrijven via de Vereniging van OCMW’s van hun gewest.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM MAANDAG 4 JUNI 2018

De weg naar autonomie van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) met de steun van het OCMW: een springplank naar de toekomst

Een initiatief van de VVSG, de Federatie van Brusselse OCMW’s en de Federatie van OCMW’s van de UVCW, met de steun van het Europees Programma voor Integratie en Migratie EPIM en de Koning Boudewijnstichting

2018 06 12 uitnodiging nbm nl def  
2018 06 12 uitnodiging nbm nl def