Page 1

Persbericht 28 januari 2012

België tekent voor kinderklachten België engageert zich al tijdens de eerste ondertekeningsronde voor de internationale klachtenprocedure bij het VN-Kinderrechtencomité Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is zeer verheugd. Vandaag tekenden de Belgische ministers het derde protocol bij het Kinderrechtenverdrag in Genève. Een belangrijke stap voorwaarts voor kinderrechten. Eindelijk krijgen kinderen zelf toegang tot het Comité voor de Rechten van het Kind. Het Kinderrechtenverdrag wordt volwassen. Op gelijke voet met andere mensenrechtenverdragen Het Kinderrechtenverdrag heeft al twee aanvullende protocollen in werking. Eén over de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie en één over de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten. Sinds 19 december 2011 is er een derde protocol. Dan nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het derde Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Dankzij dit Protocol kan er ook een klacht ingediend worden bij het VN Comité als men denkt dat de rechten van kinderen geschonden worden. Zodra 10 staten dit bekrachtigen, wordt het werkelijkheid. Daardoor plaatst het Kinderrechtenverdrag zich in de lijn van andere mensenrechtenverdragen.

Kinderklacht erkent kinderkracht Uniek aan dit protocol bij het Kinderrechtenverdrag is de nadruk op de kracht van kinderen. Zowel een individueel kind als een groep kinderen kunnen klacht indienen bij het Comité. Kinderen worden niet alleen erkend als dragers van rechten maar ook als actoren die zelf kunnen opkomen voor hun rechten.

Eerst interne mogelijkheden uitputten Wanneer is een klacht voor het Comité ontvankelijk? Pas als de interne wegen bewandeld zijn of als de interne weg onredelijk lang duurt of het onwaarschijnlijk is dat er iets uit de bus komt. In België zijn er weinig wegen voor kinderen. Ze kunnen klacht indienen bij het Kinderrechtencommissariaat. Maar het Kinderrechtencommissariaat kan geen juridische procedures voor kinderen opstarten. En jongeren hebben in België nog steeds geen zelfstandige rechtsingang. Daarom verzoekt de kinderrechtencommissaris de Belgische overheid om ook snel werk te maken van de erkenning van kinderen als rechtssubjecten en een eigen rechtsingang in eigen land mogelijk te maken.

Klacht behandelen Wanneer een klacht ontvankelijk is, informeert het Comité de staat over de klacht. De staat krijgt dan de tijd om hierop te reageren en om eventueel te verduidelijken welke acties het genomen heeft. Daarna probeert het Comité te bemiddelen en een minnelijke regeling tot stand te brengen. Wanneer dit niet lukt, bezorgt het Comité zijn aanbevelingen aan de staat.

Einde bericht 1


Het derde Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind kan je raadplegen op: https://1168.fedimbo.belgium.be/sites/1168.fedimbo.belgium.be/files/explorer/klachtenprotocol_E N.pdf http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf

Informatie of een interview met de kinderrechtencommissaris? Hilde Cnudde, communicatieverantwoordelijke Hilde.cnudde@vlaamsparlement.be Direct: 02-552 41 06 Algemeen: 02-552 98 00 Mobiel: 0473-98 04 09

Over het Kinderrechtencommissariaat Het Kinderrechtencommissariaat is dé Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten. Het Kinderrechtencommissariaat detecteert, signaleert en adviseert. Het Kinderrechtencommissariaat: − onderzoekt en behandelt klachten over schendingen van kinderrechten − informeert en sensibiliseert het grote publiek over kinderrechten − adviseert het beleid en in het bijzonder het Vlaams Parlement.

2

persbericht_klachten_protocol_kinderrechten_28_02_2012