Page 1

W o r dt

uw k in d n ie t c o r r e c t beh andeld?

... en kan of wil niemand iets doen? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat helpt u verder

Klac hten lijn

Zit u vast Wij h elpe ? nu verd er


Klac hten lijn

Mijn dochter heeft dyslexie. Ze gebruikt al twee jaar een laptop in de klas. Dat werd geregeld via de zorgleerkracht en de directie. De leerkracht van het zesde leerjaar wil dat niet. De directie zegt dat ze de leerkracht niet kunnen verplichten. Myriam, mama van Lies

Wat is de Klachtenlijn? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten over onrecht tegenover kinderen en jongeren. Loopt er bij uw kind iets fout op school, in de sportclub, in de buurt of de gemeente, in de jeugdbeweging, in de jeugdzorg of in de hulpverlening? Of werd uw kind niet correct behandeld door de overheid of een officiĂŤle dienst? Raakt het probleem maar niet opgelost? Zocht u overal hulp maar kan of wil niemand iets doen? Zit u vast? Klop dan aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Het kost u niets. Wij helpen u en uw kind verder.

Mijn zoon heeft ADHD. Hij neemt medicatie en volgt therapie. Meestal gaat het goed, maar soms explodeert hij. Hij is al op drie scholen uitgesloten. Ook nu krijgen we te horen dat hij volgend jaar niet meer welkom is. Elke school sanctioneert, maar niemand zoekt mee naar oplossingen. Kevin, papa van Mats

Mijn dochter is vijftien, ze nam de trein met een vriendin. Ze vergat haar portefeuille met treinticket bij mij thuis. De controleur heeft haar van de trein gezet, zonder geld, zonder identiteitspapieren. Ze was volkomen in paniek. Tom, papa van Kim

Wat kunnen wij voor u doen? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt.


Wie kan terecht bij de Klachtenlijn? ■■ kinderen en jongeren ■■ ouders, buren, vrienden, familie,… ■■ praktijkwerkers of professionals, zoals hulpverleners, leerkrachten, jeugdwerkers, buurtwerkers, artsen, politieagenten, maatschappelijk werkers, kinderverzorgers, rechters,…

■■ We luisteren naar uw klacht. ■■ We onderzoeken de klacht als ■■

■■

de rechten van uw kind niet gerespecteerd worden. We bemiddelen tussen alle betrokken partijen en zoeken samen naar een oplossing met bijzondere aandacht voor het belang van uw kind. We verwijzen u door, indien dit nodig of wenselijk is.

Welke garanties bieden wij u? ■■ We zijn onafhankelijk. ■■ Onze service is gratis. ■■ We ondernemen niets zonder de toestemming van u en uw kind.

■■ We houden u op de hoogte van het verdere verloop van uw klacht.

■■ Dringende klachten krijgen voorrang. ■■ We behandelen alle informatie discreet.

Wij helpen u verder De Klachtenlijn dat zijn wij: Bruno, Alex, Inge, Chris en Dominique.


Klac hten lijn

Mijn kinderen zitten in een pleeggezin. De consulent zegt dat we moeten werken aan onze pedagogische vaardigheden. We zorgen voor activiteiten in het weekend, geven aandacht en volgen wat er op school gebeurt. Maar dat bedoelen ze blijkbaar niet? Ik begrijp het woord ‘pedagogische vaardigheden’ niet. Sabine, mama van Jitse en Jeroen

Zit u vast? Cont acte e

Klach

r dan d

e www. tenlijn kinde rrech klach ten.b te e 0800 nlijn@kin derre 20 80 chten 8 .

be

Hoe kan u ons bereiken? Telefoon: 0800 20 808 van maandag tot vrijdag van 13u tot 16u en op dinsdagavond van 18u tot 20u

@

E-mail: klachtenlijn@kinderrechten.be Onze website: u kan een klacht sturen via het klachtenformulier op www.kinderrechten.be

Ons zoontje moest naar het ziekenhuis voor een banale ingreep. Volgens de wet mogen ouders tot vlak voor de narcose bij hun kind blijven. De arts weigerde dit, omdat het te druk was. De ombudsdienst van het ziekenhuis ziet dit niet als een schending van de rechten van ons kind. Bram en Tine, ouders van Matteo

Adres: Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel Spreekuur: Brussel: op afspraak (telefonisch of per mail) zie hierboven Gent: elke 2de donderdag van de maand, van 16u – 18u op het kantoor van de Ombudsvrouw, Mammelokker, Botermarkt 17, 9000 Gent Antwerpen: elke 4de donderdag van de maand, van 16u - 18u op het kantoor van de Ombudsvrouw, Permeke (Ingang Muizenstraat), De Coninckplein 25, 2000 Antwerpen


Er is gevochten op school. Een leerling geraakte daarbij ernstig gewond. De politie haalde mijn dochter uit de klas om haar te verhoren als getuige. Mijn dochter is hierdoor helemaal overstuur. Nochtans stelde de directie voor om mijn dochter te gaan halen, maar de politie weigerde dat. Karl, papa van Jana

Mijn zoon neemt dagelijks de schoolbus. De nieuwe begeleider pakt de kinderen hardhandig aan. De school vraagt ons hier niets over te zeggen, er zijn namelijk geen andere kandidaten. Het is dat of geen busvervoer meer. Samira, mama van Abdel

Kinderen en jongeren hebben rechten Alle kinderrechten staan in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dit Verdrag gaat over alles waarmee kinderen en jongeren te maken krijgen vanaf hun geboorte tot hun achttiende verjaardag zoals onderwijs, wonen, gezondheid, cultuur, justitie, ‌

Folder ouders  
Folder ouders